Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 647/2014 ze dne: 13.10.2014
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS CZ, s.r.o.
Zkušební laboratoř EUROFINS CZ
Poděbradská 186/56, 198 00 Praha 9 – Hloubětín
Pracoviště zkušební laboratoře:
1
2
3
Praha
Plzeň
Brno
Poděbradská 186/56, 198 00 Praha 9 – Hloubětín
Pod Vrchem 51, 312 80 Plzeň
Areál Slatina, Tuřanka 115, 627 00 Brno
Laboratoř je způsobilá poskytovat odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek.
Laboratoř je způsobilá provádět samostatné vzorkování.
Zkoušky:
Pořadové
číslo
1)
11
21
31
41
51
61
71
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Stanovení celkového počtu
mikroorganismů technikou
počítání kolonií (kultivačně)
Průkaz a stanovení bakterií
čeledi Enterobacteriaceae
technikou nejvýše
pravděpodobného počtu
(kultivačně)
Průkaz a stanovení bakterií
čeledi Enterobacteriaceae
technikou počítání kolonií
(kultivačně)
Stavení počtu koliformních
bakterií technikou počítání
kolonií (kultivačně)
Stanovení počtu
koagulázopozitivních
stafylokoků s použitím
agarové půdy dle BairdParkera (kultivačně)
Stanovení počtu
koagulázopozitivních
stafylokoků s použitím
agarové půdy s králičí
plasmou a fibrinogenem
(kultivačně)
Stanovení počtu
koagulázopozitivních
stafylokoků technikou
nejvýše pravděpodobného
počtu (kultivačně)
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky
ČSN EN ISO 4833
Potraviny, krmiva, stěry
ČSN ISO 21528 - 1
Potraviny, krmiva
ČSN ISO 21528 - 2
Potraviny, krmiva, stěry
ČSN ISO 4832
Potraviny, krmiva, stěry
ČSN EN ISO 6888-1
Potraviny, krmiva, stěry
ČSN EN ISO 6888-2
Potraviny, krmiva, stěry
ČSN EN ISO 6888-3
Potraviny, krmiva, stěry
Strana 1 z celkového počtu 11 stran
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 647/2014 ze dne: 13.10.2014
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS CZ, s.r.o.
Zkušební laboratoř EUROFINS CZ
Poděbradská 186/56, 198 00 Praha 9 – Hloubětín
Pořadové
číslo
1)
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky
81
Průkaz bakterií rodu
Salmonella (kultivačně)
ČSN EN ISO 6579
ČSN EN ISO 6785
Potraviny, krmiva, stěry
9
10 1
Neobsazeno
Průkaz Listeria
monocytogenes (kultivačně)
ČSN EN ISO 11290-1
Potraviny, krmiva, stěry
11 1
Stanovení počtu Listeria
monocytogenes technikou
počítání kolonií (kultivačně)
Neobsazeno
Průkaz a stanovení počtu
Listeria spp. (kultivačně)
ČSN EN ISO 11290-2
Potraviny, krmiva, stěry
SOP. MB.003.PB
(ČSN EN ISO 11290-1
ČSN EN ISO 11290-2)
ČSN ISO 16649-1
Potraviny, krmiva, stěry
ČSN ISO 16649-2
Potraviny, krmiva, stěry
ČSN P ISO/TS 16649-3
Potraviny, krmiva, stěry
ČSN P ISO/TS 22964
Potraviny
ČSN EN ISO 7937
Potraviny, krmiva, stěry
SOP.MB.014.PB
(ČSN ISO 21527-1,
ČSN ISO 21527-2,
ČSN EN ISO 6611)
ČSN EN ISO 7932
Potraviny, krmiva
12
13 1
14 1
151
16 1
17 1
18 1
Stanovení počtu
betaglukuronidázopozitivních
Escherichia coli s použitím
membrán (kultivačně)
Stanovení počtu
betaglukuronidázopozitivních
Escherichia coli technikou
počítání kolonií (kultivačně)
Stanovení počtu
betaglukuronidázopozitivních
Escherichia coli technikou
nejvýše pravděpodobného
počtu (kultivačně)
Průkaz Enterobacter
(Cronobacter) sakazakii
(kultivačně)
Stanovení Clostridium
perfringens (kultivačně)
19 1
Stanovení počtu kvasinek a
plísní (kultivačně)
20 1
Stanovení počtu
presumptivního Bacillus
cereus (kultivačně)
Strana 2 z celkového počtu 11 stran
Potraviny, krmiva
Potraviny, krmiva, stěry
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 647/2014 ze dne: 13.10.2014
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS CZ, s.r.o.
Zkušební laboratoř EUROFINS CZ
Poděbradská 186/56, 198 00 Praha 9 – Hloubětín
Pořadové
číslo
1)
21 1
22 1
23 1
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1
30 1
31 1
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky
Stanovení počtu mezofilních
bakterií mléčného kvašení
(kultivačně)
Průkaz Campylobacter spp.
(kultivačně)
ČSN ISO 15214
Potraviny, krmiva, stěry
ČSN EN ISO 10272-1,
vyjma čl. 9.5.
Potraviny, krmiva, stěry
Stanovení intestinálních
enterokoků metodou
membránové filtrace
(kultivačně)
Stanovení Pseudomonas
aeruginosa metodou
membránové filtrace
(kultivačně)
Stanovení spór siřičitany
redukujících anaerobů
(klostridií) metodou
membránové filtrace
(kultivačně)
Stanovení Clostridium
perfringens metodou
membránové filtrace
(kultivačně)
Stanovení kultivovatelných
mikroorganismů při 22°C a
36°C (kultivačně)
Stanovení Escherichia coli a
koliformních bakterií
metodou membránové filtrace
(kultivačně)
Stanovení hmotnosti a
objemu spotřebitelského
balení gravimetricky
Měření pH potravin
potenciometricky
ČSN EN ISO 7899-2
Voda pitná balená a
nebalení, pramenitá,
kojenecká, minerální
ČSN EN ISO 16266
Voda pitná balená a
nebalení, pramenitá,
kojenecká, minerální
ČSN EN 26461-2
Voda pitná balená a
nebalení, pramenitá,
kojenecká, minerální
Stanovení enterokoků
technikou počítání kolonií
(kultivačně)
SOP.MB.004.PB
Voda pitná balená a
(Vyhláška 252/2004 Sb., nebalení, pramenitá,
kojenecká, minerální
příloha číslo 6)
ČSN EN ISO 6222
ČSN EN ISO 9308-1
Voda pitná balená a
nebalení, pramenitá,
kojenecká, minerální
Voda pitná balená a
nebalení, pramenitá,
kojenecká, minerální
SOP.MB.005.PB
Potraviny
SOP.CH.001.PB
Potraviny
ČSN 560100 čl.80
Potraviny, stěry, předměty
běžného užívání
Strana 3 z celkového počtu 11 stran
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 647/2014 ze dne: 13.10.2014
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS CZ, s.r.o.
Zkušební laboratoř EUROFINS CZ
Poděbradská 186/56, 198 00 Praha 9 – Hloubětín
Pořadové
číslo
1)
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Identifikace
zkušebního postupu/metody
32 1
Průkaz specifických a
nespecifických
mikroorganismů (kultivačně)
ČSN ISO 18415
33 1
Detekce inhibičních látek
metodou Delvotest SP
SOP.MB.006.PB
(Manuál DMS Food
Specialties)
SOP.CH.002.PB
(Manuál Lovibond)
34* 1,3 Stanovení pH ve vodách
fotometricky komerční
analytickou soupravou
Lovibond
*1,3
35
Stanovení volného, vázaného
a celkového chloru komerční
analytickou soupravou
Lovibond
*1, 3
36
Stanovení teploty
37 *3
38 *1, 3
39 1
40 1
41 1
42 1
43 2
Stanovení oxidačněredukčního potenciálu
elektrochemicky
Orientační stanovení pachu a
chuti
Předmět zkoušky
Kosmetika, kosmetické
výrobky a podobné
přípravky, desinfekční
prostředky
Mléko
Pitná voda
SOP.CH.003.PB
(Manuál Lovibond)
Pitná voda, voda ke
koupání
SOP.CH.004.PB
(ČSN 757342)
SOP.CH.005.PB
(ČSN 757367)
Pitná voda, voda ke
koupání
SOP.CH.006.PB
(TNV 757340)
Průkaz bakterií Listeria spp. a SOP.MB.007.PB
Listeria monocytogenes
(Manuál bioMérieux
systémem VIDAS
S.A.)
Průkaz bakterií Salmonella
SOP.MB.008.PB
spp. systémem VIDAS
(Manuál bioMérieux
S.A.)
Stanovení počtu bakterií rodu SOP.MB.009.PB
Salmonella spp. (kultivačně) (ČSN EN ISO 6579)
Stanovení stafylokových
SOP.MB.010.PB
toxinů systémem VIDAS
(Manuál bioMérieux
S.A.)
SOP EK.001.PZ
Zkouška akutní toxicity:
(ČSN EN ISO 7346-2,
Stanovení akutní letální
STN EN ISO 7346-2)
toxicity na rybě Poecilia
reticulata
Strana 4 z celkového počtu 11 stran
Voda ke koupání
Pitná voda
Potraviny, krmiva, stěry
Potraviny, krmiva, stěry
Potraviny, krmiva, stěry
Potraviny, krmiva, stěry
Voda povrchová, odpadní,
vodné výluhy pevných
vzorků (zemina, kaly,
odpady )
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 647/2014 ze dne: 13.10.2014
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS CZ, s.r.o.
Zkušební laboratoř EUROFINS CZ
Poděbradská 186/56, 198 00 Praha 9 – Hloubětín
Pořadové
číslo
1)
44 2
45 2
46 2
47 2
48 2
49 2
50 1
51 1
52 1
53 1
54
55 1
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Zkouška akutní toxicity:
Stanovení inhibice
pohyblivosti na vodním
členovci Daphnia magna
SOP EK.002.PZ
(ČSN EN ISO 6341,
STN EN ISO 6341)
Zkouška akutní toxicity:
Stanovení inhibice růstové
rychlosti na zelené řase
Desmodesmus subspicatus
SOP EK.003.PZ
(ČSN EN ISO 8692,
STN EN ISO 8692)
Voda povrchová, odpadní,
vodné výluhy pevných
vzorků (zemina, kaly,
odpady )
Voda povrchová, odpadní,
vodné výluhy pevných
vzorků (zemina, kaly,
odpady)
Zkouška akutní toxicity:
Stanovení inhibice růstu kořene
na semenech hořčice Sinapis
alba
SOP EK.004.PZ
(Metodický pokyn,
Věstník MŽP 2007,
ročník XVII, částka
4/2007)
Zkouška akutní toxicity:
SOP EK.005.PZ
Stanovení inhibice růstu kořene (STN 838303)
na semenech hořčice Sinapis
alba
Stanovení sušiny
gravimetricky
Zkouška akutní toxicity:
Stanovení vlivu znečišťujících
látek na reprodukci a přežití
Enchytraeus crypticus
Předmět zkoušky
ČSN EN ISO 14346
Voda povrchová, odpadní,
vodné výluhy pevných
vzorků
(zemina,
kaly,
odpady)
Voda povrchová, odpadní,
vodné výluhy pevných
vzorků
(zemina,
kaly,
odpady)
Pevné
vzorky
(zemina,
kaly, odpady)
SOP EK.006.PZ
(ČSN ISO 16387,
vyhl. 257/2009 Sb.)
Pevné
vzorky (zemina,
kaly, odpady, sedimenty)
Stanovení počtu a průkaz
ČSN EN ISO 21149
aerobních mezofilních
bakterií (kultivačně)
Průkaz Staphylococcus aureus ČSN EN ISO 22718
(kultivačně)
Kosmetika, kosmetické a
podobné přípravky
ČSN EN ISO 22717
Kosmetika, kosmetické a
podobné přípravky
Kosmetika, kosmetické a
podobné přípravky
Průkaz Pseudomonas
aeruginosa (kultivačně)
Průkaz Candida albicans
(kultivačně)
Neobsazeno
Stanovení Escherichia coli
O157:H7 systémem VIDAS
SOP MB.012.PB
(ČSN EN ISO 18416)
SOP MB.013.PB
(Manuál bioMérieux
S.A.)
56–79 Neobsazeno
Strana 5 z celkového počtu 11 stran
Kosmetika, kosmetické a
podobné přípravky
Potraviny, krmiva, stěry
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 647/2014 ze dne: 13.10.2014
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS CZ, s.r.o.
Zkušební laboratoř EUROFINS CZ
Poděbradská 186/56, 198 00 Praha 9 – Hloubětín
Pořadové
číslo
1)
Přesný název
zkušebního postupu/metody
801
Stanovení N-látek (bílkovin)
Kjeldahlovou metodou
titračně
811
Stanovení volného tuku
gravimetricky a stanovení
celkového tuku po kyselé
hydrolýze
Identifikace
zkušebního postupu/metody
SOP CH.011.PB
(ČSN EN ISO 5983-1
ČSN EN ISO 5983-2
ČSN 46 7092-27
ČSN ISO 1871
ČSN 56 0116-9
ČSN 56 0186-12
ČSN 56 0512-12
ČSN ISO 937
ČSN 57 0105
ČSN 57 0153 )
SOP CH.012.PB
(ČSN ISO 2446
ČSN 56 0176-10
ČSN 46 7092-7
ČSN 56 0130-6
ČSN 56 0290-6
ČSN ISO 1443
ČSN ISO 1444
ČSN 56 0116-6
ČSN 56 0512-18
ČSN 57 0104-4
ČSN 58 0703-6
ČSN 56 0146-4
ČSN 57 0105-4
ČSN EN ISO 1211
ČSN EN ISO 2450
ČSN EN ISO 1737
ČSN 58 0170-5 )
Strana 6 z celkového počtu 11 stran
Předmět zkoušky
Potraviny, krmiva,
potravinové doplňky,
suroviny°°
Potraviny, krmiva,
potravinové doplňky,
suroviny°°
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 647/2014 ze dne: 13.10.2014
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS CZ, s.r.o.
Zkušební laboratoř EUROFINS CZ
Poděbradská 186/56, 198 00 Praha 9 – Hloubětín
Pořadové
číslo
1)
Přesný název
zkušebního postupu/metody
821
Stanovení sušiny
gravimetricky a stanovení
vlhkosti dopočtem
831
Stanovení popele
gravimetricky
841
Stanovení písku (popel
nerozpustný v kyselině)
gravimetricky
Identifikace
zkušebního postupu/metody
SOP CH.013.PB
(ČSN EN ISO 665
ČSN 46 1011-20
ČSN 46 7092-3
ČSN 56 0146-3
ČSN 56 0246-10
ČSN EN 12145
ČSN 57 0104-3
ČSN 57 0107-3
ČSN 57 0111-3
ČSN ISO 3728
ČSN ISO 6734
ČSN EN ISO 5537
ČSN EN ISO 5534
ČSN ISO 13580
ČSN 58 0170-4
ČSN ISO 7513
ČSN ISO 11294)
SOP CH.014.PB
(ČSN ISO 2171
ČSN 46 7092-9
ČSN 56 0130-4
ČSN 56 0146-6
ČSN 56 0160-6
ČSN EN ISO 3593
ČSN 56 0240-9
ČSN 56 0246-11
ČSN ISO 7514
ČSN 58 0703-11)
SOP CH.015.PB
(ČSN 46 7092-10
ČSN 56 0116-4
ČSN 56 0246-12
ČSN ISO 763
ČSN 56 0512-19
ČSN ISO 1577 )
Strana 7 z celkového počtu 11 stran
Předmět zkoušky
Potraviny, krmiva,
potravinové doplňky,
suroviny°°
Potraviny, krmiva,
potravinové doplňky,
suroviny°°
Potraviny, krmiva,
potravinové doplňky,
suroviny°°
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 647/2014 ze dne: 13.10.2014
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS CZ, s.r.o.
Zkušební laboratoř EUROFINS CZ
Poděbradská 186/56, 198 00 Praha 9 – Hloubětín
Pořadové
číslo
1)
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Identifikace
zkušebního postupu/metody
851
Stanovení chloridů titračně
861
Stanovení 4-hydroxyprolinu
spektrofotometricky a
stanovení kolagenu výpočtem
z naměřených hodnot
SOP CH.018.PB
Stanovení hrubé vlákniny
metodou oxidační hydrolýzy (ČSN ISO 5498)
ČSN EN ISO 6865)
SOP CH.019.PB
Stanovení obsahu
(ČSN 46 7092-24)
bezdusíkatých látek
výtažkových výpočtem
z naměřených hodnot
SOP CH.020.PB
Stanovení energetických
(Směrnice Komise
hodnot výpočtem
2008/100/ES)
z naměřených hodnot
SOP CH.021.PB
Stanovení obsahu masa v
(ČSN 46 7092-24,
masných výrobcích a
výrobcích obsahujících maso Nařízení komise (ES)
2004/2002)
výpočtem z naměřených
hodnot
SOP.CH.022.PB
Stanovení čisté svalové
bílkoviny výpočtem
z naměřených hodnot
SOP CH.024.PB – část 1
Stanovení fosforu nepřímou
metodou spektrofotometricky (ČSN 46 7092-11
– část A)
SOP CH.024.PB - část 2
Stanovení fosforu nepřímou
(ČSN 46 7092-11
metodou gravimetricky
– část B)
871
881
891
901
911
921
931
SOP CH.016.PB
(ČSN 46 7092-18
ČSN 56 0116-5
ČSN 56 0290-5
ČSN EN 12133
ČSN 57 0107-12
ČSN 57 0167
ČSN EN ISO 5943
ČSN ISO 1841-1
ČSN 58 0170-7
ČSN 58 0703-4
ČSN 58 8769
ČSN 58 8770 )
SOP CH.017.PB
( ISO 3496)
Strana 8 z celkového počtu 11 stran
Předmět zkoušky
Potraviny, krmiva,
potravinové doplňky,
suroviny°°
Potraviny, krmiva,
suroviny°°
Krmiva
Krmiva
Potraviny, krmiva,
suroviny°°
Maso, masné výrobky
Maso, masné výrobky
Potraviny, krmiva,
suroviny°°
Potraviny, krmiva,
suroviny°°
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 647/2014 ze dne: 13.10.2014
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS CZ, s.r.o.
Zkušební laboratoř EUROFINS CZ
Poděbradská 186/56, 198 00 Praha 9 – Hloubětín
Pořadové
číslo
1)
941
951
1)
Přesný název
zkušebního postupu/metody
Živočišné a rostlinné tuky a
oleje - stanovení čísla
kyselosti a kyselosti titračně
Stanovení kyselosti titračně
Identifikace
zkušebního postupu/metody
Předmět zkoušky
SOP CH.026.PB
(ČSN ISO 660
ČSN EN ISO 660 )
SOP CH.027.PB
(ČSN 56 0240-5
ČSN ISO 750
ČSN EN 12147
ČSN ISO 6091
ČSN 58 0703-10 )
Tuky, oleje
SOP.CH.028.PB
(ČSN 56 0160-17
ČSN 56 0161-2
ČSN ISO 1743
ČSN 56 0240-3
ČSN ISO 2173
ČSN EN 12143 )
Potraviny a suroviny°°
Potraviny a suroviny°°
961
Stanovení sušiny
refraktometricky
971
Senzorická analýza – Popisná SOP.SE.01.PB
Potraviny
zkouška
(ČSN ISO 6658, čl. 5.4)
v případě, že laboratoř provádí zkoušky mimo/i mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového
čísla označeny hvězdičkou
2) uvedený index (1,2,3) u pořadového čísla zkoušky označuje pracoviště, kde je daná zkouška prováděna
3)
4)

odpady dle ČSN EN 12457-4
°° materiály určené pro výrobu potravin a krmiv
Strana 9 z celkového počtu 11 stran
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 647/2014 ze dne: 13.10.2014
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS CZ, s.r.o.
Zkušební laboratoř EUROFINS CZ
Poděbradská 186/56, 198 00 Praha 9 – Hloubětín
Vzorkování:
Pořadové
číslo
1 1, 3
2 1, 3
33
43
Přesný název
postupu odběru vzorku
Identifikace
postupu odběru vzorku
Vzorkování potravin a
krmiv
SOP VZ.001.PB
(ČSN 560130 – 2
ČSN 560160 -1
ČSN ISO 1839
ČSN ISO 7516
ČSN 580703 – 2
ČSN 580180
ČSN 560520 – 2
ČSN ISO 3100 – 1
ČSN ISO 3100 – 2
ČSN ISO 707
ČSN 560512 – 2
ČSN 560116
ČSN 560081
ČSN ISO 7218
ČSN 560290 – 2
ČSN 588752)
SOP VZ.002.PB
Odběr vzorků pitných a
(ČSN EN ISO 5667-1,
teplých vod
ČSN EN ISO 5667-3,
ČSN ISO 5667-5,
ČSN ISO 5667-14,
ČSN EN ISO 19458)
SOP
VZ.003.PB
Odběr vzorků povrchových
(ČSN EN ISO 5667-1,
vod manuálně
ČSN EN ISO 5667-3,
ČSN ISO 5667-4,
ČSN ISO 5667-6,
ČSN ISO 5667-14)
Odběr vzorků podzemních SOP VZ.004.PB
vod manuálně a ponornými (ČSN EN ISO 5667-1,
čerpadly
ČSN EN ISO 5667-3,
ČSN ISO 5667-11,
ČSN ISO 5667-18,
ČSN ISO 5667-14)
Strana 10 z celkového počtu 11 stran
Předmět odběru
Potraviny, krmiva
Voda pitná, teplá a
užívaná při výrobě
potravin a nápojů
Povrchová voda
Podzemní voda
Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 647/2014 ze dne: 13.10.2014
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
EUROFINS CZ, s.r.o.
Zkušební laboratoř EUROFINS CZ
Poděbradská 186/56, 198 00 Praha 9 – Hloubětín
Pořadové
číslo
53
6
3
Přesný název
postupu odběru vzorku
Identifikace
postupu odběru vzorku
Odběr vzorků vod ke
koupání
Odběr vzorků odpadních
vod manuálně a
automatickým
vzorkovačem
73
Odběr vzorků kalů
manuálně
83
Odběr vzorků dnových
sedimentů
93
Odběr vzorků odpadů
10 1,3 Odběr vzorků z povrchů
pomocí kontaktních ploten
a stěrů
SOP VZ.005.PB
(ČSN EN ISO 5667-1,
ČSN EN ISO 5667-3,
ČSN ISO 5667-14,
ČSN EN ISO 19458,
Vyhláška MZ č. 135/2004
Sb.)
SOP VZ.006.PB
(ČSN EN ISO 5667-1,
ČSN EN ISO 5667-3,
ČSN ISO 5667-10,
ČSN ISO 5667-14)
SOP VZ.007.PB
(ČSN EN ISO 5667-1,
ČSN EN ISO 5667-13)
SOP VZ.008.PB
(ČSN EN ISO 5667-1,
ČSN EN ISO 5667 -3,
ČSN EN ISO 5667-12,
ČSN ISO 5667 14,
Vyhláška č.257/2009Sb.)
SOP VZ.009.PB
(ČSN EN 14899,
Metodický pokyn MŽP ČRVěstník MŽP ČR č.4/2008,
ČSN EN ISO 5667-1,
ČSN EN ISO 5667-3,
ČSN EN ISO 5667-12,
ČSN EN ISO 5667-13,
ČSN EN ISO 5667-14,
Vyhláška č.341/2008 Sb.,
ČSN 465735)
ČSN ISO 18593
Strana 11 z celkového počtu 11 stran
Předmět odběru
Voda z bazénů
Odpadní voda
Kaly z čištění odpadních
vod a deponií kalů
Dnové sedimenty z toků a
nádrží, průmyslové
odpady a sedimenty z
nádrží
Odpady, kaly, kapaliny
Prostředí, povrchy ploch,
pracovní plochy a plochy
zařízení, které přichází do
styku s potravinami,
krmivy, kosmetikou
Download

Příloha k osvědčení - Laboratoř EUROFINS CZ