Proč topit stropem
či podlahou
Text: Stojan Černodrinski
Elektrické podlahové
a stropní vytápění je stále
častěji volenou variantou
kompletního vytápění interiéru
rodinných domů. Proč? Jeho
nízkoenergetické varianty totiž
dokážou udržet krok s dnešní
cenově nepříznivou dobou.
66
robce je v podstatě neomezená, lépe řečeno: je předurčena životností podlahy.
Tomu odpovídají i nadstandardní záruční doby: například firma Raychem nabízí
Total Care, což je dvanáctiletá komplexní
záruka na systém podlahového vytápění.
Od příštího roku pak bude na instalace
provedené autorizovaným instalatérem s
certifikátem Pro poskytovat dokonce
dvacetiletou záruku. Pokládka elektrického podlahového či stropního topení je
též poměrně jednoduchá a rychlá, což
také znamená úspory. Spojíte-li pak
všechny položky dohromady, vyjde vám
cena, která může z hlediska návratnosti
směle konkurovat jakémukoli ze současných otopných systémů.
Trend nízké teploty
Nízkoteplotní vytápění je obecně výhodné právě z hlediska spotřeby energie a
optimálního rozložení teploty v pobytovém prostoru. V tomto smyslu se elektrické podlahové topení v současné době dělí
na podlahové elektrické topení a stropní
elektrické topení. Zejména systém stropního vytápění je stále opomíjenou oblastí, přestože má proti podlahovému vytápění své charakteristické výhody – lze u
něj instalovat vyšší příkon než do podlahy, protože u stropu není na obtíž jeho
vyšší teplota, která by u podlahy byla neakceptovatelná. Také je proti podlaze k
dispozici větší účinná topná plocha, protože na strop se neumisťuje nábytek. Vy-
foto: archiv firem
P
roč bychom měli zrovna v době
spolehlivě rostoucích cen elektřiny
volit vytápění elektrickým podlahovým topením? Důvodů pro tuto volbu je
několik a zajímavé na tom je, že fakt nesporné úspornosti elektrického podlahového topení nemusí být pro volbu rozhodujícím. Neméně důležité jsou totiž i
pořizovací náklady, které v sobě spojují
pořizovací cenu otopné soustavy a platbu za její instalaci. Vedle pořizovacích
nákladů mají významný vliv také tzv.
udržovací náklady: životnost topného
systému a jeho komponentů, záruky a
servis, které mohou nabídnout výrobci.
Například životnost kvalitních topných
kabelů pořízených od renomovaného vý-
vytápění STAVBA
tápění se stropními fóliemi Ecofilm od firmy Fenix je vysoce ekonomické – zvýšením teploty povrchů jednotlivých konstrukcí lze docílit tepelné pohody již při
nižší teplotě prostředí, což představuje
nezanedbatelnou úsporu. Výsledky měření dokonce ukazují, že vytápěcí stropní
fólie o nízkém plošném výkonu v rozmezí výkonu 40–100 W/m2, je-li instalována
v domech s nízkoenergetickým standardem, poskytuje ideální komfortní podmínky. Topná fólie vyzařuje infračervené
paprsky – v případě stropního vytápění je
to směrem dolů k podlaze, které jsou pohlcovány předměty (stěny, podlaha, nábytek) i samotným uživatelem, a teprve až
po dopadu na tyto předměty se přemění
na energii tepelnou.
Superúsporný kabel
Pokud jde o podlahové topení, pak je novinkou posledních týdnů superúsporný
samoregulační kabel T2Blue o výkonu
5W/m od firmy Raychem, který je určen
především pro nízkoenergetické a pasivní
domy. Výkonové rozmezí se pohybuje v
hodnotách 40–60 W/m2. Vzdálenost smyček by se měla pohybovat maximálně ve
vzdálenosti dvanácti centimetrů. Větší
vzdálenosti by u této technologie mohly
přinášet problém se studenými a teplými
místy. Hodí se pod všechny typy podlahových krytin s tím, že díky nižšímu výkonu
musí být umístěn maximálně do 3cm
hloubky. Doporučuje se kombinace s regulací NRG od téže firmy. U nízkoenergetických a pasivních domů mohou být další zdroje tepla – například z televize nebo
rekuperací, proto se doporučuje pracovat
pouze s čidlem teploty podlahy.
NED a celá pravda
U energeticky úsporných objektů se mohou plně uplatnit výhody nízkoteplotních velkoplošných topných systémů,
které jsou jednoznačným trendem posledních let.
NED objekty totiž spotřebují pouze cca
35–40 % energie na vytápění, zbytek celoroční spotřeby je to ostatní – světla, televize, počítače, pračky, sušičky, varné
konvice, mikrovlnné trouby apod.
Tedy běžný provoz domácnosti. Pokud
získáte nižší tarif pro provoz elektrických
spotřebičů, což je u elektrického vytápění
samozřejmostí, můžete ve srovnání s domácnostmi například s plynovým kotlem
získat až dvě třetiny energie za poloviční
T2Red je samoregulační podlahový topný kabel
pro sníženou instalační výšku pod všechny typy
podlahových krytin bez nebezpečí přehřátí
(RAYCHEM)
Topný okruh pro tenkovrstvé i klasické topné
podlahy z jednožilového kabelu průměru 4 mm.
Kabel nemá ochranné opletení, je určen do míst
nevyžadujících zvýšenou ochranu (FENIX)
inzerce
WWW.MUJDUM.CZ
67
STAVBA vytápění
cenu. V úsporných domech je obecně
elektrické vytápění, vzhledem k nízkým
pořizovacím nákladům, prakticky nulovým nákladům na údržbu, bezobslužnému provozu a přesné regulaci vyhodnocováno jako naprosto bezkonkurenční.
Provozní náklady přitom, vzhledem k velmi nízkým spotřebám energie na vytápění, nehrají již významnou roli.
Systém Devilink
přenese vaše přání
komfortní teploty,
definované
prostřednictvím
barevného dotykového
displeje, bezdrátově všem
prvkům systému při
současné optimální
spotřebě energie na
vytápění (DEVI)
Ještě jednou proč
Patentovaný systém
Devidry™ je první systém
vytápění pro demontovatelné podlahy (DEVI)
Tyto moderní technologie zaručují, že
teplo je vždy efektivně vytvářeno tam,
kde je ho nejvíce zapotřebí. To je jedna
z velkých výhod sálavého vytápění na
rozdíl od konvekčního vytápění. U konvekčního vytápění je tělesem prvotně
ohříván vzduch, který až druhotně předává teplo potřebnému předmětu sdílením na jeho povrchu.
Výrazným rozdílem oproti takzvaným
bodovým zdrojům tepla je podstatně
rovnoměrnější rozložení teploty v prostoru, omezení cirkulace a vysušování
vzduchu.
Sálavé vytápění ale není jen o úsporách
a efektivnosti. Díky tomu, že nedochází
k nepříjemným efektům vysušování
vzduchu a zvýšené prašnosti ve vytápěných prostorách, je vhodné a doporučuje se pro astmatiky a pro lidi trpící onemocněním dýchacího ústrojí.
68
Elektrické topné fólie Ecofilm
jsou unikátním výrobkem
určeným pro elektrické
velkoplošné stropní nebo
podlahové vytápění interiérů.
Hlavní předností je tloušťka
topné fólie – jen 0,4 mm,
a schopnost vyhřívat v celé
ploše (FENIX)
Kontakty
FENIX
Slezská 2
Jeseník
tel.: 645 495 441–3
www.fenixgroup.cz
TYCO THERMAL
CONTROLS CZECH, s. r. o.
Raychem topné systémy
Pražská 636
Dolní Břežany
tel.: 241 911 911
www.raychempodlahovetopeni.cz
DEVI CZ, výhradní
zastoupení DEVI v ČR
Danfoss, s. r. o.
V Parku 2316/12
Praha 4-Chodov
tel.: 283 014 111
www.danfoss.cz
Download

Proč topit stropem či podlahou