... my vieme čo Vám chýba
a vieme aj čo to stojí
DEVI
zdvojnásobuje
záručnú dobu
akciový
cenník
i
INFO
na strane 38!
Podrobnejšie na poslednej strane
platný od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
®
devi.sk
AKCIE
AKCIE PLATNÉ V CENNÍKU
Platnosť akcie: od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
1
NOVINKA
DEVIflex™ - DEVIsafe™
Najnovšie termokáble DEVIflex™ a DEVIsafe™ sú od
1.9.2013 dodávané s 20 ročnou záručnou lehotou.
Podmienkou k uznaniu reklamácie dodržanie pokynov k inštalácii a doklad o kúpe termokábla.
Termokáble DEVIflex™ sú určené výhradne do interiérových aplikácií, pričom rada káblov
DEVIsafe™ mám okrem toho možnosť použitia do
exteriérových aplikácií (vonkajšie plochy, odkvapové žľaby a ochrana potrubia). Ceny DEVIflex™ káblov
sú napriek predĺženej záručnej dobe v rovnakých cenách ako predchádzajúca úspešná rada DTIP. Okrem
toho sú dĺžkové rady doplnené o širší sortiment.
str.:
12 - 13
Výhodná
CENA!
NAJpredávanejší
produkt
2
€
NOVINKA
3
Termokáble už od 2 EUR za meter dĺžky
Vybrané termokáble z najpredávanejšej rady
DEVIflex™ T18 máte možnosť v tomto období už
od 2 EUR za meter. (platí pre 155 m kábel)
str.: 8
6% - zníženie cien
str.:
14 - 15
- na termokáble DTCE-30 so špeciálnou ochranou
proti UV- žiareniu pokračuje do konca roku 2013.
Dvojžilové rohože
4
sa zaradili medzi napredávanejšie produkty. Najvýhodnejšia pre vás je ponuka dvojžilových rohoží DTIR a setov s regulátorom s podlahovým snímačom
5
DEVIreg ™ 330
- jedinečné riešenie regulácie ohrevu potrubia sú
teraz taktiež v zvýhodnených cenách
Výhodná
CENA!
i
str.:
6-7
str.: 27
INÉ info
Dnafoss spol. s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
mail: [email protected]
tel. 0903 459 667
www.devi.sk
str.:
23 - 24
Pozor - samoregulačné káble DPH sú v cenníku
uvádzané s novými objednávacími číslami !!!
®
Str. 3
akciový cenník DEVI platný pre Slovenskú republiku od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
OBSAH
Jednožilové samolepiace
vykurovacie rohože
4
DEVImat™ DSVF-150
5
DEVImat™ DTIF-150
AKCIA
Dvojžilové samolepiace
vykurovacie rohože
6
Dvojžilové samolepiace
vykurovacie rohože
7
SET - devimat™ DTIR-150
+ DEVIreg 530,
Dvojžilové
odporové káble
Dvojžilové
odporové káble
Dvojžilové
odporové káble
Dvojžilové
odporové káble
9
10
Dvojžilové rohože
DEVImat™ DTIK-300
Dvojžilové
odporové káble
Samoregulačné káble
11
DEVIflex™ 6T
AKCIA
12
DEVIsafe™ 20T (230V)
AKCIA
13
DEVIsafe™ 20T (400 V)
DEVIflex™ DTCE-30
DEVIreg™,
elektronické termostaty
Príslušenstvo eletronických
termostatov - snímače teploty
18
Suchá montáž vykurovacie prvky
a príslušenstvo
19
Suchá montáž vykurovacie prvky
a príslušenstvo
30
DEVIcell™
20
Sušiaky uterákov
31
DEVIrall™
21
Ventilátor - ohrievač
32
DEVItemp™
AKCIA
22
23
DEVI pipeheat™ DPH-10
DEVI-pipeguard™ 10
DEVI-iceguard™ 18
DEVI-hotwatt™ 55
Samoregulačné káble
33
INFORMÁCIE
HeatMAP
34
http://heatmap.devi.com/sk
Touchdown
24
(bezobslužné)
DEVI DPH10™
Iceguard-18 Readymade
Riadiace systémy pre
podlahové vykurovanie 25
14
Príslušenstvo
DEVIlink™
Riadiace systémy pre
podlahové vykurovanie 26
35
touch.devi.com
DEVIflex™
36
Nová rada káblov
DEVIsafe™
37
Nová rada káblov
Dvojnásobná
záručná doba
38
DEVIflex™ a DEVIsafe™
DEVIreg™ 850
Dnafoss spol. s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
mail: [email protected]
tel. 0903 459 667
www.devi.sk
29
DEVIdry™
DEVIflex™ DSIG-20 (400 V)
DEVIflex™ 10T
Dvojžilové
odporové káble
17
DEVIflex™ DSIG-20 (230 V)
Jednožilové
odporové káble
Dvojžilové
odporové káble
Dvojžilové
odporové káble
27
Riadiace systémy pre
podlahové vykurovanie 28
DEVImat™ DTCE-300 (400 V)
Jednožilové
odporové káble
Set DEVIflex 18T
+ Devireg 530
+ príslušenstvo
Dvojžilové
odporové káble
16
DEVImat™ DTCE-300 (230 V)
8
Dvojžilové
odporové káble
NOVINKA
Dvojžilové
odporové káble
Riadiace systémy pre
podlahové
AKCIA
vykurovanie
DEVIflex™ DTCE-20
DEVIflex™ 18T
NOVINKA
15
DEVIflex™ DTCE-20
DEVImat™ DTIR-150
AKCIA
AKCIA
DEVIflex™ DTCE-30
Dvojžilové samolepiace
vykurovacie rohože
AKCIA
Dvojžilové
odporové káble
®
Str. 4
akciový cenník DEVI platný pre Slovenskú republiku od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
Podrobné informácie nájdete v produktovom katalógu na strane 52
Jednožilové
samolepiace
vykurovacie rohože
DEVImat™ DSVF-150
Extrémne tenké (len 2,5 mm) samolepiace vykurovacie rohože 150
W/m 2
Použitie: vhodné pre tepelne neodizolované podlahy-kúpeľne atď.
Objednacie
číslo
140F0328
140F0329
140F0330
140F0331
140F0332
140F0333
140F0334
140F0335
140F0336
140F0338
140F0339
140F0340
140F0337
140F0341
Dnafoss spol. s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
mail: [email protected]
tel. 0903 459 667
www.devi.sk
Názov výrobku
DEVImat™ DSVF-150
DEVImat™ DSVF-150
DEVImat™ DSVF-150
DEVImat™ DSVF-150
DEVImat™ DSVF-150
DEVImat™ DSVF-150
DEVImat™ DSVF-150
DEVImat™ DSVF-150
DEVImat™ DSVF-150
DEVImat™ DSVF-150
DEVImat™ DSVF-150
DEVImat™ DSVF-150
DEVImat™ DSVF-150
DEVImat™ DSVF-150
Výkon [W]
75
150
225
300
375
450
525
600
750
900
1050
1200
1350
1500
Dĺžka [m]
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
Šírka [m]
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Cena bez DPH
Cena s DPH [€]
[€]
92,50
111,00
102,50
123,00
129,17
155,00
146,67
176,00
156,67
188,00
168,33
202,00
188,33
226,00
203,33
244,00
243,33
292,00
270,83
325,00
304,17
365,00
335,00
402,00
365,83
439,00
395,00
474,00
®
Str. 5
akciový cenník DEVI platný pre Slovenskú republiku od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
Podrobné informácie nájdete v produktovom katalógu na strane 51
Dvojžilové
samolepiace
vykurovacie rohože
DEVImat™ DTIF-150
Samolepiace vykurovacie rohože
150 W/m 2
Použitie: podlahové vykurovanie
pre všetky typy podláh, temperácia s extrémne nízkou konštručnou výškou len 3,5 mm.Možnosť
aplikácie tiež do vlhkého prostredia (kúpeľňa, atď.). Vykurovací kábel je opletený a dvojžilový.
Objednacie
číslo
140F0444
140F0445
140F0446
140F0447
140F0448
140F0449
140F0450
140F0451
140F0452
140F0453
140F0454
140F0455
140F0456
140F0457
140F0458
Dnafoss spol. s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
mail: [email protected]
tel. 0903 459 667
www.devi.sk
Názov výrobku
DEVImat™ DTIF-150
DEVImat™ DTIF-150
DEVImat™ DTIF-150
DEVImat™ DTIF-150
DEVImat™ DTIF-150
DEVImat™ DTIF-150
DEVImat™ DTIF-150
DEVImat™ DTIF-150
DEVImat™ DTIF-150
DEVImat™ DTIF-150
DEVImat™ DTIF-150
DEVImat™ DTIF-150
DEVImat™ DTIF-150
DEVImat™ DTIF-150
DEVImat™ DTIF-150
Výkon [W]
75
150
225
300
375
450
525
600
750
900
1050
1200
1350
1500
1800
Dĺžka [m]
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
24
Šírka [m]
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Cena bez DPH
[€]
95,00
105,83
133,33
150,83
168,33
180,00
201,67
225,00
250,83
292,50
305,00
360,00
372,50
420,83
454,17
Cena s DPH [€]
114,00
127,00
160,00
181,00
202,00
216,00
242,00
270,00
301,00
351,00
366,00
432,00
447,00
505,00
545,00
®
Str. 6
akciový cenník DEVI platný pre Slovenskú republiku od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
Podrobné informácie nájdete v produktovom katalógu na strane 50
Dvojžilové
samolepiace
vykurovacie rohože
AKCIA
DEVImat™ DTIR-150
Samolepiace vykurovacie rohože
s hrúbkou 4,5 mm a výkonom 150
W/m 2
Použitie: podlahové vykurovanie
pre všetky typy podláh, temperácia s extrémne nízkou konštručnou
výškou. Možnosť aplikácie tiež do
vlhkého prostredia (kúpeľňa, atď.).
Vykurovací kábel je opletený a
dvojžilový.
Objednacie
číslo
83030560
83030562
83030564
83030566
83030568
83030570
83030572
83030574
83030576
83030578
83030580
83030582
83030584
83030586
83030588
Dnafoss spol. s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
mail: [email protected]
tel. 0903 459 667
www.devi.sk
NAJpredávanejší
produkt
Názov výrobku
Výkon [W]
Dĺžka [m]
DEVImat™ DTIR-150
DEVImat™ DTIR-150
DEVImat™ DTIR-150
DEVImat™ DTIR-150
DEVImat™ DTIR-150
DEVImat™ DTIR-150
DEVImat™ DTIR-150
DEVImat™ DTIR-150
DEVImat™ DTIR-150
DEVImat™ DTIR-150
DEVImat™ DTIR-150
DEVImat™ DTIR-150
DEVImat™ DTIR-150
DEVImat™ DTIR-150
DEVImat™ DTIR-150
69
137
206
274
343
412
480
549
686
823
961
1098
1235
1372
1647
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
24
Šírka [m]
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Cena bez DPH
Cena s DPH [€]
[€]
55,00
66,00
74,17
89,00
91,67
110,00
105,00
126,00
125,00
150,00
145,00
174,00
170,00
204,00
195,00
234,00
210,00
252,00
229,17
275,00
270,00
324,00
289,17
347,00
310,00
372,00
330,00
396,00
390,00
468,00
®
Str. 7
akciový cenník DEVI platný pre Slovenskú republiku od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
Podrobné informácie nájdete v produktovom katalógu na strane 50 a 66
Dvojžilové
samolepiace
vykurovacie rohože
SET - DEVImat™ DTIR-150
+ DEVIreg™ 530
AKCIA
Samolepiace vykurovacie rohože
150 W/m 2
Objednacie
číslo
Názov výrobku
87100650
87100652
87100654
87100656
87100658
87100660
87100662
87100664
87100666
87100668
87100670
87100672
87100674
87100676
87100678
Set DTIR-150
Set DTIR-150
Set DTIR-150
Set DTIR-150
Set DTIR-150
Set DTIR-150
Set DTIR-150
Set DTIR-150
Set DTIR-150
Set DTIR-150
Set DTIR-150
Set DTIR-150
Set DTIR-150
Set DTIR-150
Set DTIR-150
Dnafoss spol. s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
mail: [email protected]
tel. 0903 459 667
www.devi.sk
Výkon [W]
75
150
225
300
375
450
525
600
750
900
1050
1200
1350
1500
1800
Dĺžka [m]
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
24
Šírka [m]
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Cena bez DPH
Cena s DPH [€]
[€]
125,00
145,00
160,00
180,00
190,00
200,00
210,00
230,00
260,00
290,00
320,00
340,00
360,00
390,00
440,00
150,00
174,00
192,00
216,00
228,00
240,00
252,00
276,00
312,00
348,00
384,00
408,00
432,00
468,00
528,00
®
Str. 8
akciový cenník DEVI platný pre Slovenskú republiku od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
Podrobné informácie nájdete v produktovom katalógu na strane 48.
Dvojžilové
odporové káble
AKCIA
NAJpredávanejší
produkt
DEVIflex™ 18T
Dvojžilové vykurovacie káble so
studeným koncom (18 W/m, 230 V )
Použitie: podlahové vykurovanie
betónové podlahy, ochrana odkapových žľabov, temperáciu, atď.
Objednacie
číslo
140F1235
140F1236
140F1400
140F1237
140F1401
140F1238
140F1239
140F1240
140F1241
140F1242
140F1243
140F1410
140F1244
140F1245
140F1246
140F1247
140F1248
140F1249
140F1250
140F1251
140F1252
140F1402
Dnafoss spol. s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
mail: [email protected]
tel. 0903 459 667
www.devi.sk
Názov výrobku
DEVIflex 18T
DEVIflex 18T
DEVIflex 18T
DEVIflex 18T
DEVIflex 18T
DEVIflex 18T
DEVIflex 18T
DEVIflex 18T
DEVIflex 18T
DEVIflex 18T
DEVIflex 18T
DEVIflex 18T
DEVIflex 18T
DEVIflex 18T
DEVIflex 18T
DEVIflex 18T
DEVIflex 18T
DEVIflex 18T
DEVIflex 18T
DEVIflex 18T
DEVIflex 18T
DEVIflex 18T
Dĺžka [m]
7,3
10
12,8
15
17,5
22
29
34
37
44
52
54
59
68
74
82
90
105
118
131
155
170
Výkon [W]
130
180
230
270
310
395
535
615
680
820
935
1005
1075
1220
1340
1485
1625
1880
2135
2420
2775
3050
Cena bez DPH [€]
Cena s DPH [€]
60,00
74,17
80,50
89,17
95,50
104,17
118,33
138,33
142,50
155,00
174,17
181,52
186,67
195,83
219,17
227,50
240,83
261,67
289,17
308,50
258,33
340,00
72,00
89,00
96,60
107,00
114,60
125,00
142,00
166,00
171,00
186,00
209,00
217,82
224,00
235,00
263,00
273,00
289,00
314,00
347,00
370,20
310,00
408,00
®
Str. 9
akciový cenník DEVI platný pre Slovenskú republiku od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
Podrobné informácie nájdete v produktovom katalógu na strane 48 a 66.
Dvojžilové
odporové káble
Set DEVIflex™ 18T
+ DEVIreg™ 530
+ príslušenstvo
Dvojžilové vykurovacie káble so
studeným koncom (18 W/m, 230 V )
Objednacie
číslo
140F1318
140F1319
140F1320
140F1321
140F1322
140F1323
140F1324
140F1325
140F1326
140F1327
140F1328
140F1329
140F1330
Dnafoss spol. s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
mail: [email protected]
tel. 0903 459 667
www.devi.sk
Názov výrobku
Set DEVIflex 18T + Devireg 530 + príslušenstvo
Set DEVIflex 18T + Devireg 530 + príslušenstvo
Set DEVIflex 18T + Devireg 530 + príslušenstvo
Set DEVIflex 18T + Devireg 530 + príslušenstvo
Set DEVIflex 18T + Devireg 530 + príslušenstvo
Set DEVIflex 18T + Devireg 530 + príslušenstvo
Set DEVIflex 18T + Devireg 530 + príslušenstvo
Set DEVIflex 18T + Devireg 530 + príslušenstvo
Set DEVIflex 18T + Devireg 530 + príslušenstvo
Set DEVIflex 18T + Devireg 530 + príslušenstvo
Set DEVIflex 18T + Devireg 530 + príslušenstvo
Set DEVIflex 18T + Devireg 530 + príslušenstvo
Set DEVIflex 18T + Devireg 530 + príslušenstvo
Výkon [W]
130
270
395
535
680
820
935
980
1220
1340
1480
1625
1880
Dĺžka [m]
7,3
15
22
29
37
44
52
59
68
74
82
90
105
Cena bez
DPH [€]
121,67
145,83
160,83
177,50
184,17
194,17
209,17
219,17
226,67
245,00
251,67
262,50
279,17
Cena s DPH
[€]
146,00
175,00
193,00
213,00
221,00
233,00
251,00
263,00
272,00
294,00
302,00
315,00
335,00
®
Str. 10
akciový cenník DEVI platný pre Slovenskú republiku od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
Podrobné informácie nájdete v produktovom katalógu na strane 47.
Dvojžilové
odporové káble
DEVIflex™ 10T
Dvojžilové vykurovacie káble so
studeným koncom (10 W/m, 230 V )
Použitie: podlahové vykurovanie
betónové podlahy, temperácia
podláh
Objednacie
číslo
Názov výrobku
Výkon [W]
Dĺžka [m]
140F1215
140F1216
140F1217
140F1218
140F1219
140F1407
140F1220
140F1408
140F1221
140F1409
140F1222
140F1223
140F1224
140F1225
140F1226
140F1227
140F1228
140F1229
140F1230
140F1231
140F1232
140F1233
140F1234
DEVIflex 10T
DEVIflex 10T
DEVIflex 10T
DEVIflex 10T
DEVIflex 10T
DEVIflex 10T
DEVIflex 10T
DEVIflex 10T
DEVIflex 10T
DEVIflex 10T
DEVIflex 10T
DEVIflex 10T
DEVIflex 10T
DEVIflex 10T
DEVIflex 10T
DEVIflex 10T
DEVIflex 10T
DEVIflex 10T
DEVIflex 10T
DEVIflex 10T
DEVIflex 10T
DEVIflex 10T
DEVIflex 10T
20
40
60
80
100
135
205
240
290
350
390
505
600
695
790
920
990
1220
1410
1575
1760
1990
2050
2
4
6
8
10
15
20
25
30
35
40
50
60
70
80
90
100
120
140
160
180
200
210
Dnafoss spol. s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
mail: [email protected]
tel. 0903 459 667
www.devi.sk
Cena bez DPH [€]
Cena s DPH [€]
55,00
57,50
59,17
62,50
66,67
69,17
79,17
84,17
89,17
99,17
103,33
125,83
137,50
164,17
173,33
180,00
195,00
206,67
230,83
246,67
269,17
287,50
308,33
66,00
69,00
71,00
75,00
80,00
83,00
95,00
101,00
107,00
119,00
124,00
151,00
165,00
197,00
208,00
216,00
234,00
248,00
277,00
296,00
323,00
345,00
370,00
®
Str. 11
akciový cenník DEVI platný pre Slovenskú republiku od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
Podrobné informácie nájdete v produktovom katalógu na strane 46.
Dvojžilové
odporové káble
NOVINKA
DEVIflex™ 6T
Dvojžilové vykurovacie káble so
studeným koncom (6 W/m, 230 V )
Použitie: podlahové vykurovanie
betónové podlahy, temperáciu
studených podláh, atď.
Objednacie číslo
Názov výrobku
Výkon [W]
Dĺžka [m]
140F1200
140F1201
140F1202
140F1203
140F1204
140F1205
140F1206
140F1207
140F1208
140F1209
140F1210
140F1211
140F1212
140F1213
140F1214
DEVIflex 6T
DEVIflex 6T
DEVIflex 6T
DEVIflex 6T
DEVIflex 6T
DEVIflex 6T
DEVIflex 6T
DEVIflex 6T
DEVIflex 6T
DEVIflex 6T
DEVIflex 6T
DEVIflex 6T
DEVIflex 6T
DEVIflex 6T
DEVIflex 6T
180
250
310
345
415
500
540
635
660
770
870
915
1095
1160
1260
30
40
50
60
70
80
90
100
115
129
140
160
180
190
200
Dnafoss spol. s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
mail: [email protected]
tel. 0903 459 667
www.devi.sk
Cena bez DPH
[€]
118,33
127,50
135,83
145,00
172,50
178,33
180,83
185,00
205,00
224,17
236,67
247,50
267,50
280,83
305,83
Cena s DPH [€]
142,00
153,00
163,00
174,00
207,00
214,00
217,00
222,00
246,00
269,00
284,00
297,00
321,00
337,00
367,00
®
Str. 12
akciový cenník DEVI platný pre Slovenskú republiku od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
Nová rada káblov.
(V produktovom katalógu ešte nezaradené)
Dvojžilové
odporové káble
AKCIA
NOVINKA
DEVIsafe™ 20T (230 V)
Dvojžilové vykurovacie káble so
studeným koncom (20 W/m, 230 V )
Použitie: Nové outdoorové káble.
DEVIsafe™ sú vyvynuté v spolupráci s inštalatérmi a ich , aby sa ubezpečili, že boli splnené ich najdôležitejšie požiadavky. .
Objednacie číslo
Názov výrobku
Výkon [W]
140F1273
140F1274
140F1275
140F1276
140F1277
140F1278
140F1279
140F1280
140F1281
140F1282
140F1283
140F1284
140F1285
140F1286
140F1287
140F1288
DEVIsafe 20T (230 V)
DEVIsafe 20T (230 V)
DEVIsafe 20T (230 V)
DEVIsafe 20T (230 V)
DEVIsafe 20T (230 V)
DEVIsafe 20T (230 V)
DEVIsafe 20T (230 V)
DEVIsafe 20T (230 V)
DEVIsafe 20T (230 V)
DEVIsafe 20T (230 V)
DEVIsafe 20T (230 V)
DEVIsafe 20T (230 V)
DEVIsafe 20T (230 V)
DEVIsafe 20T (230 V)
DEVIsafe 20T (230 V)
DEVIsafe 20T (230 V)
125
245
335
505
670
835
1000
1200
1365
1700
2030
2360
2690
3035
3390
3890
Dnafoss spol. s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
mail: [email protected]
tel. 0903 459 667
www.devi.sk
Dĺžka [m]
6,1
12,3
16,8
25,1
33,4
41,7
50
60
68,3
84,9
101,4
118
134,6
151,7
169,6
194,4
Cena bez DPH
[€]
91,67
99,17
120,00
129,17
149,17
182,50
199,17
212,50
224,17
240,83
271,67
307,50
354,17
429,17
512,50
596,67
Cena s DPH [€]
110,00
119,00
144,00
155,00
179,00
219,00
239,00
255,00
269,00
289,00
326,00
369,00
425,00
515,00
615,00
716,00
®
Str. 13
akciový cenník DEVI platný pre Slovenskú republiku od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
Nová rada káblov.
(V produktovom katalógu ešte nezaradené)
Dvojžilové
odporové káble
AKCIA
NOVINKA
DEVIsafe™ 20T (400 V)
Dvojžilové vykurovacie káble so
studeným koncom (20 W/m, 400 V )
Použitie: Nové outdoorové káble.
DEVIsafe™ sú, odolné voči UV žiareniu, vysoko flexibilné a umožňujú rýchlu a jednoduchú inštaláciu. .
Objednacie číslo
Názov výrobku
Výkon [W]
140F1289
140F1290
140F1291
140F1292
140F1293
140F1294
140F1295
140F1296
140F1297
140F1298
140F1299
DEVIsafe 20T (400 V)
DEVIsafe 20T (400 V)
DEVIsafe 20T (400 V)
DEVIsafe 20T (400 V)
DEVIsafe 20T (400 V)
DEVIsafe 20T (400 V)
DEVIsafe 20T (400 V)
DEVIsafe 20T (400 V)
DEVIsafe 20T (400 V)
DEVIsafe 20T (400 V)
DEVIsafe 20T (400 V)
425
585
875
1165
1450
1740
2085
2665
2955
3530
4105
Dnafoss spol. s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
mail: [email protected]
tel. 0903 459 667
www.devi.sk
Dĺžka [m]
21,3
29,2
43.7
58,1
72,5
86,9
104,3
133,2
147,6
176,4
205,2
Cena bez DPH
[€]
115,83
149,17
182,50
215,83
258,33
284,17
345,83
390,00
437,50
524,17
646,67
Cena s DPH [€]
139,00
179,00
219,00
259,00
310,00
341,00
415,00
468,00
525,00
629,00
776,00
®
Str. 14
akciový cenník DEVI platný pre Slovenskú republiku od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
Podrobné informácie nájdete v produktovom katalógu na strane 54.
Dvojžilové
odporové káble
AKCIA
DEVIflex™ DTCE-30
- 6%
Dvojžilové vykurovacie káble se
studeným koncom (30 W/m, 230 V )
Použitie: pre ochranu strešních
konštrukcií a vonkajších plôch
pred ľadom a snehom.
Objednacie
číslo
89845995
89845996
89846000
89846002
89846004
89846006
89846008
89846010
89846012
89846014
89846016
89846018
89846020
89846022
89846024
89846026
89846028
89846030
89846032
Dnafoss spol. s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
mail: [email protected]
tel. 0903 459 667
www.devi.sk
Názov výrobku
Napätie [V]
Výkon [W]
DTCE-30
DTCE-30
DTCE-30
DTCE-30
DTCE-30
DTCE-30
DTCE-30
DTCE-30
DTCE-30
DTCE-30
DTCE-30
DTCE-30
DTCE-30
DTCE-30
DTCE-30
DTCE-30
DTCE-30
DTCE-30
DTCE-30
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
150
267
300
400
630
830
1020
1250
1350
1440
1700
1860
2060
2340
2420
2930
3290
3680
4110
Dĺžka [m]
5
8,5
10
14
20
27
34
40
45
50
55
63
70
78
85
95
110
125
140
Cena bez DPH
[€]
57,50
68,33
94,17
105,00
120,83
136,67
150,00
163,33
177,50
199,17
217,50
232,50
250,00
266,67
280,00
300,83
326,67
357,50
392,50
Cena s DPH [€]
69,00
82,00
113,00
126,00
145,00
164,00
180,00
196,00
213,00
239,00
261,00
279,00
300,00
320,00
336,00
361,00
392,00
429,00
471,00
®
Str. 15
akciový cenník DEVI platný pre Slovenskú republiku od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
Podrobné informácie nájdete v produktovom katalógu na strane 54.
AKCIA
Dvojžilové
odporové káble
DEVIflex™ DTCE-30
Výhodná
CENA!
Dvojžilové vykurovacie káble so
studeným koncom (30 W/m, 400 V )
Použitie: pre ochranu vonkajších
plôch pred ľadom a snehom.
Objednacie
číslo
89846050
89846053
89846056
89846060
89846062
89846063
89846065
89846067
Dnafoss spol. s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
mail: [email protected]
tel. 0903 459 667
www.devi.sk
Názov výrobku
DTCE-30
DTCE-30
DTCE-30
DTCE-30
DTCE-30
DTCE-30
DTCE-30
DTCE-30
Napätie [V]
400
400
400
400
400
400
400
400
Výkon [W]
520
1090
2160
3225
4295
4995
5770
6470
Dĺžka [m]
17,5
35
70
110
145
170
190
215
Cena bez DPH
[€]
150,83
200,83
301,67
415,83
476,67
588,33
645,83
717,50
Cena s DPH [€]
181,00
241,00
362,00
499,00
572,00
706,00
775,00
861,00
®
Str. 16
akciový cenník DEVI platný pre Slovenskú republiku od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
Podrobné informácie nájdete v produktovom katalógu na strane 53.
Dvojžilové
odporové káble
DEVIflex™ DTCE-20
Dvojžilové vykurovacie káble se
studeným koncom (20 W/m, 230 V )
Použitie: pre ochranu strešních
konštrukcií pred ľadom a snehom
Objednacie
číslo
83902100
83902101
83902102
83902103
83902104
83902105
83902106
83902107
83902108
83902109
83902110
83902111
Dnafoss spol. s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
mail: [email protected]
tel. 0903 459 667
www.devi.sk
Názov výrobku
Napätie [V]
Výkon [W]
Dĺžka [m]
DTCE-20
DTCE-20
DTCE-20
DTCE-20
DTCE-20
DTCE-20
DTCE-20
DTCE-20
DTCE-20
DTCE-20
DTCE-20
DTCE-20
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
250
505
855
1000
1200
1333
1695
2060
2685
3066
3382
3875
12
25
40
50
60
70
85
100
135
150
170
195
Cena bez DPH
[€]
87,50
117,50
160,00
171,67
182,50
208,33
216,67
249,17
294,17
371,67
448,33
512,50
Cena s DPH [€]
105,00
141,00
192,00
206,00
219,00
250,00
260,00
299,00
353,00
446,00
538,00
615,00
®
Str. 17
akciový cenník DEVI platný pre Slovenskú republiku od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
Podrobné informácie nájdete v produktovom katalógu na strane 53.
Dvojžilové
odporové káble
DEVIflex™ DTCE-20
Dvojžilové vykurovacie káble so
studeným koncom (20 W/m, 400 V )
Použitie: pre ochranu vonkajších
plôch pred ľadom a snehom.
Objednacie
číslo
83902112
83902113
83902114
83902115
83902116
83902117
83902118
83902119
83902120
83902121
83902122
Dnafoss spol. s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
mail: [email protected]
tel. 0903 459 667
www.devi.sk
Názov výrobku
Napätie [V]
Výkon [W]
Dĺžka [m]
DTCE-20
DTCE-20
DTCE-20
DTCE-20
DTCE-20
DTCE-20
DTCE-20
DTCE-20
DTCE-20
DTCE-20
DTCE-20
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
433
570
888
1165
1463
1780
2073
2628
2905
3245
4108
21
30
43
58
72
85
105
135
150
170
205
Cena bez DPH
[€]
160,00
180,83
211,67
218,33
263,33
279,17
300,83
345,00
364,17
412,50
467,50
Cena s DPH [€]
192,00
217,00
254,00
262,00
316,00
335,00
361,00
414,00
437,00
495,00
561,00
®
Str. 18
akciový cenník DEVI platný pre Slovenskú republiku od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
Dvojžilové
odporové káble
DEVImat™ DTCE-300 (230 V)
Dvojžilové vykurovacie rohože
se studeným koncom (300 W/m 2,
230 V )
Použitie: pre ochranu strešních
konštrukcií a vonkajších plôch
pred ľadom a snehom
Objednacie
číslo
83902030
83902031
83902032
83902033
83902034
83902035
83902036
83902037
83902038
83902039
83902040
83902041
83902042
83902043
83902044
83902045
83902046
83902047
83902048
83902049
Dnafoss spol. s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
mail: [email protected]
tel. 0903 459 667
www.devi.sk
Názov výrobku
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
Napätie [V]
Výkon [W]
Šírka [m]
Dĺžka [m]
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
288
613
1225
1440
1887
2022
2528
3240
3770
410
637
1227
1445
2080
2285
3300
3824
750
1907
3874
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
1
1
1
2,00
4,00
8,00
9,80
12,20
14,00
16,00
22,00
24,00
1,80
2,60
5,40
6,60
9,20
10,60
14,60
16,00
3,00
6,20
12,00
Cena bez
DPH [€]
100,83
112,50
143,33
152,50
165,83
170,00
187,50
217,50
253,33
94,17
105,83
132,50
137,50
164,17
198,33
203,33
245,00
110,00
144,17
229,17
Cena s DPH
[€]
121,00
135,00
172,00
183,00
199,00
204,00
225,00
261,00
304,00
113,00
127,00
159,00
165,00
197,00
238,00
244,00
294,00
132,00
173,00
275,00
®
Str. 19
akciový cenník DEVI platný pre Slovenskú republiku od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
Dvojžilové
odporové káble
DEVImat™ DTCE-300 (400V)
Dvojžilové vykurovacie rohože
se studeným koncom (300 W/m 2,
400 V )
Použitie: pre ochranu strešních
konštrukcií a vonkajších plôch
pred ľadom a snehom
Objednacie
číslo
83902020
83902023
83902026
83902029
83902050
83902053
83902056
83902059
83902062
83902065
83902068
83902071
83902073
83902080
83902083
83902086
83902089
Dnafoss spol. s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
mail: [email protected]
tel. 0903 459 667
www.devi.sk
Názov výrobku
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
DTCE-300
Napätie [V]
Výkon [W]
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
520
1050
1760
2285
700
1050
1750
2630
2890
3625
4270
5750
6300
1770
3675
4250
5840
Šírka [m]
0,5
0,5
0,5
0,5
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
1
1
1
1
Dĺžka [m]
3,40
7,00
11,80
15,80
3,20
4,80
8,00
11,00
13,00
16,00
19,40
25,40
28,20
6,00
12,00
14,80
19,00
Cena bez
DPH [€]
121,67
149,17
185,00
238,33
121,67
147,50
187,50
210,83
239,17
270,83
300,83
355,00
430,83
176,67
257,50
290,83
341,67
Cena s DPH
[€]
146,00
179,00
222,00
286,00
146,00
177,00
225,00
253,00
287,00
325,00
361,00
426,00
517,00
212,00
309,00
349,00
410,00
®
Str. 20
akciový cenník DEVI platný pre Slovenskú republiku od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
Podrobné informácie nájdete v produktovom katalógu na strane 55.
Jednožilové
odporové káble
DEVIflex™ DSIG-20
Jednožilové termokáble s opletením a studeným koncom (20 W/m,
230 V )
Použitie: na ochranu vonkajších
plôch pred ľadom a snehom (nájazdy, cesty, parkoviská, atď.)
Objednacie
číslo
140F0260
140F0215
140F0216
140F0217
140F0218
140F0219
140F0220
140F0221
140F0222
140F0223
140F0224
140F0225
140F0226
140F0227
140F0228
Dnafoss spol. s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
mail: [email protected]
tel. 0903 459 667
www.devi.sk
Názov výrobku
DSIG-20
DSIG-20
DSIG-20
DSIG-20
DSIG-20
DSIG-20
DSIG-20
DSIG-20
DSIG-20
DSIG-20
DSIG-20
DSIG-20
DSIG-20
DSIG-20
DSIG-20
Napätie [V]
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
Výkon [W]
170
260
375
520
640
800
1070
1260
1465
1820
2215
2640
3170
3855
4565
Dĺžka [m]
9
14
18
26
32
39
53
63
74
91
110
131
159
192
228
Cena bez DPH
[€]
60,83
66,67
74,17
91,67
96,67
118,33
150,00
160,00
175,83
193,33
226,67
260,83
285,00
313,33
411,67
Cena s DPH [€]
73,00
80,00
89,00
110,00
116,00
142,00
180,00
192,00
211,00
232,00
272,00
313,00
342,00
376,00
494,00
®
Str. 21
akciový cenník DEVI platný pre Slovenskú republiku od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
Podrobné informácie nájdete v produktovom katalógu na strane 55.
Jednožilové
odporové káble
DEVIflex™ DSIG-20
Jednožilové termokáble s opletením a studeným koncom (20 W/m,
400 V )
Použitie: výhradne na ochranu
vonkajších plôch pred ľadom a
snehom (nájazdy, cesty, parkoviská, atď.).
Možnosť zapojenia systému do
hviezdy/trojuholníka.
Objednacie
číslo
140F0229
140F0230
140F0231
140F0232
140F0233
140F0234
140F0235
Dnafoss spol. s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
mail: [email protected]
tel. 0903 459 667
www.devi.sk
Názov výrobku
Napätie [V]
Výkon [W]
Dĺžka [m]
DSIG-20
DSIG-20
DSIG-20
DSIG-20
DSIG-20
DSIG-20
DSIG-20
400
400
400
400
400
400
400
1100
1375
1850
2550
3175
3850
4575
56
69
93
126
158
192
229
Cena bez DPH
[€]
146,67
174,17
195,00
249,17
284,17
315,83
411,67
Cena s DPH
[€]
176,00
209,00
234,00
299,00
341,00
379,00
494,00
®
Str. 22
akciový cenník DEVI platný pre Slovenskú republiku od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
Podrobné informácie nájdete v produktovom katalógu na strane 49.
Dvojžilové rohože
DEVImat™ DTIK-300
Dvojžilové rohože na vonkajšie
plochy /aj do asfaltu (300 W/m 2,
400 V
Použitie: výhradne pre ochranu
vonkajších plôch pred ľadom a
snehom (nájazdy, cesty, parkoviská, atď.).
Vhodné použitie aj do asfaltu.
Objednacie
číslo
83900162
83900163
83900164
83900165
83900166
83900167
83900168
83900169
83900170
83900171
83900172
83900173
83900174
83900175
83900176
83900177
83900178
Dnafoss spol. s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
mail: [email protected]
tel. 0903 459 667
www.devi.sk
Názov výrobku
DEVImat™ DTIK-300
DEVImat™ DTIK-300
DEVImat™ DTIK-300
DEVImat™ DTIK-300
DEVImat™ DTIK-300
DEVImat™ DTIK-300
DEVImat™ DTIK-300
DEVImat™ DTIK-300
DEVImat™ DTIK-300
DEVImat™ DTIK-300
DEVImat™ DTIK-300
DEVImat™ DTIK-300
DEVImat™ DTIK-300
DEVImat™ DTIK-300
DEVImat™ DTIK-300
DEVImat™ DTIK-300
DEVImat™ DTIK-300
Napätie [V]
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Výkon [W]
520 W
1050 W
1760 W
2285 W
700 W
1050 W
1750 W
2630 W
2890 W
3625 W
4270 W
5750 W
6570 W
1770 W
3675 W
4250 W
5840 W
Dĺžka [m]
Šírka[m]
3,40
7,00
11,80
15,80
3,20
4,80
8,00
11,00
13,00
16,00
19,40
25,40
28,20
6,00
12,00
14,80
19,00
0,50
0,50
0,50
0,50
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
1,00
1,00
1,00
1,00
Cena bez
DPH [€]
268,33
309,17
390,83
476,67
277,50
320,00
402,50
435,83
480,00
534,17
647,50
847,50
941,67
379,17
534,17
658,33
845,83
®
Cena s DPH
[€]
322,00
371,00
469,00
572,00
333,00
384,00
483,00
523,00
576,00
641,00
777,00
1017,00
1130,00
455,00
641,00
790,00
1015,00
Str. 23
akciový cenník DEVI platný pre Slovenskú republiku od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
Podrobné informácie nájdete v produktovom katalógu na strane 56.
... objednávajte prosím na
metre - nie na kusy!
Samoregulačné
káble
ZMENA
OBJEDNÁVACIEHO
ČÍSLA
DEVI pipeheat™ DPH-10
DEVI-pipeguard™ 10
DEVI-iceguard™ 18
DEVI-hotwatt™ 55
Samoregulačné bezobslužné vykurovacie okruhy DEVI™, opatrené prívádzacím káblom a vidlicou
230 V.
Použitie: pre temperáciu lebo
ochranu pred zamrznutím krátkych úsekov potrubia, bez nutnosti inštalácie regulátora.
Objednacie
číslo
98300015
98300016
98300019
98300707
98300700
98300708
98300709
98300758
98300759
98300761
98300763
98300809
98300810
98300827
98300831
98300956
98300957
98300958
Názov výrobku
DEVI pipeheat DPH-10
DEVI pipeheat DPH-10
DEVI pipeheat DPH-10
DEVI-pipeguard 10
DEVI-pipeguard 10
DEVI-pipeguard 10
DEVI-pipeguard 10
DEVI-pipeguard 25
DEVI-pipeguard 25
DEVI-pipeguard 25
DEVI-pipeguard 25
DEVI-iceguard 18
DEVI-iceguard 18
DEVI-iceguard 18
DEVI-iceguard 18
DEVI-hotwa 55
DEVI-hotwa 55
DEVI-hotwa 55
Farba
Modrá
Modrá
Modrá
Modrá
Modrá
Modrá
Modrá
Červená
Červená
Červená
Červená
Čierna
Čierna
Čierna
Čierna
Zelená
Zelená
Zelená
Pri objednávaní treba uvádzať metre (nie ks).
Dnafoss spol. s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
mail: [email protected]
tel. 0903 459 667
www.devi.sk
Dĺžka na cievke Tolerancia (+/-)
[m]
[%]
300,00
10
100,00
10
*PO
0
800,00
10
300,00
10
100,00
10
*PO
0
800,00
10
300,00
10
100,00
10
*PO
0
300,00
10
100,00
10
*PO
0
800,00
10
*PO
0
300,00
10
100,00
10
Cena bez DPH
[€]
9,10
9,30
9,50
15,40
15,80
16,20
16,50
17,10
17,50
18,00
18,40
15,80
16,20
16,50
15,40
18,40
18,00
18,40
Cena s DPH [€]
10,92
11,16
11,40
18,48
18,96
19,44
19,80
20,52
21,00
21,60
22,08
18,96
19,44
19,80
18,48
22,08
21,60
22,08
*PO - Podľa vašej objednávky!
®
Str. 24
akciový cenník DEVI platný pre Slovenskú republiku od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
Podrobné informácie nájdete v produktovom katalógu na strane 56.
Samoregulačné
bezobslužné káble
DEVI DPH10
Iceguard™-18 Readymade
ZMENA
OBJEDNÁVACIEHO
ČÍSLA
Samoregulačné bezobslužné vykurovacie okruhy DEVI™, opatrené prívádzacím káblom a vidlicou
230 V.
Použitie: pre temperáciu lebo
ochranu pred zamrznutím krátkych úsekov potrubia, bez nutnosti inštalácie regulátora.
Objednacie
číslo
98300071
98300072
98300073
98300074
98300075
98300076
98300077
98300078
Názov výrobku
Dĺžka [m]
DPH-10 V2 2m [email protected]°C 230V Readymade
DPH-10 V2 4m [email protected]°C 230V Readymade
DPH-10 V2 6m [email protected]°C 230V Readymade
DPH-10 V2 8m [email protected]°C 230V Readymade
DPH-10 V2 10m [email protected]°C 230V Readymade
DPH-10 V2 12m [email protected]°C 230V Readymade
DPH-10 V2 14m [email protected]°C 230V Readymade
DPH-10 V2 16m [email protected]°C 230V Readymade
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
Podľa
objednávky
Napätie
[V]
230
230
230
230
230
230
230
230
Cena bez
DPH [€]
51,67
68,33
82,50
96,67
111,67
126,67
141,67
154,17
Cena s
DPH [€]
62,00
82,00
99,00
116,00
134,00
152,00
170,00
185,00
230
9,50
11,40
Výkon [W]
20
40
60
80
100
120
140
160
98300006
DEVI-Pipeheat DPH-10 (Modrý)
19806415
súprava (spojka + koncovka) ku káblu DPH
230
16,67
20,00
19805366
skrutka s ucpávkou 3/4"-1" do potrubia pre
káble DPH
230
23,33
28,00
73,33
95,00
116,67
138,33
160,00
217,50
303,33
379,17
593,33
88,00
114,00
140,00
166,00
192,00
261,00
364,00
455,00
712,00
98300835
98300836
98300837
98300838
98300839
98300840
98300841
98300842
98300843
Dnafoss spol. s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
mail: [email protected]
tel. 0903 459 667
www.devi.sk
Iceguard-18 Readymade
Iceguard-18 Readymade
Iceguard-18 Readymade
Iceguard-18 Readymade
Iceguard-18 Readymade
Iceguard-18 Readymade
Iceguard-18 Readymade
Iceguard-18 Readymade
Iceguard-18 Readymade
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
15,00
23,00
30,00
50,00
230
230
230
230
230
230
230
230
230
36
72
108
144
180
270
414
540
900
®
Str. 25
akciový cenník DEVI platný pre Slovenskú republiku od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
Podrobné informácie nájdete v produktovom katalógu na strane 68-69.
Riadiace systémy
pre podlahové
vykurovanie
DEVIlink™
Riadiaci systém pre bezdrôtové
riadenie podlahového vykurovania obsahuje:
- centrálna riadiaca jednotku s barevným dotykovým displejom,
napájanie z krabice alebo zo zásuvky
- snímač teploty priestorový s displejom a možnosťou nastavenia
požadovanej hodnoty
- snímač teploty podlahový s výstupným relé 15A, verzia ELKO,
JUSSI
- napájecí zdroj do krabice alebo
do zásuvky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NOVINKA
10
11
12
Termostat
RS v dizajne Danfoss
NOVINKA
13
Objednacie
číslo
19190000
19190001
19190004
014G0158
19190005
19190006
19190008
19190026
19190027
19190060
19190061
088L1911
088L9269
088U0230
19190200
19190201
Názov výrobku
DEVIlink, riadiaca jednotka - typ K, napájanie z krabice, vrátane zdroja
DEVIlink, riadiaca jednotka - typ Z napájanie zo zásuvky, vrátane zdroja
snímač teploty RS, priestorový pre devilink
snímač teploty RS, priestorový dizajn Danfoss
snímač teploty podlahový FT, s výst. relé pre devilink, ELKO
BSU inštalačný zdroj devilink, batériový
snímač teploty podlahový FT, s výst. relé pre devilink, JUSSI
devilink PR, spínacia bezdrôtová zásuvka
devilink HR, spínacie relé - modul do krabice
napájací zdroj do krabice pre devilink PSU - typ K
napájací zdroj do zásuvky pre devilink NSU - typ Z
DEVIlink CM (komunikačný modul k PC)
DEVIlink IS (server pre napojenie s PC)
CF-RU opakovač signálu pre Devilink
SD karta mini na upgrade Devilinku
čitačka USB / SD karta mini
Dnafoss spol. s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
mail: [email protected]
tel. 0903 459 667
www.devi.sk
Obr.
č.
1
1
2
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
Cena bez
DPH [€]
499,00
499,00
81,67
82,20
81,67
19,17
74,17
74,17
64,17
49,17
56,67
165,00
1490,00
124,00
19,17
15,00
Cena s DPH
[€]
598,80
598,80
98,00
98,64
98,00
23,00
89,00
89,00
77,00
59,00
68,00
198,00
1788,00
148,80
23,00
18,00
®
Str. 26
akciový cenník DEVI platný pre Slovenskú republiku od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
Podrobné informácie nájdete v produktovom katalógu na strane 73-75.
Riadiace systémy
pre podlahové
vykurovanie
DEVIreg™ 850
Inteligentý správca ľadu a snehu - tri v
jednom…
- pre ochranu vonkajších komunikačných plôch a strešných konštrukcií
- kombinované snímače teploty a vlhkosti
- dva nezávislé riadiace systémy s releovými výstupmi v jednom prístroji
Objednacie číslo
Názov výrobku
140F1085
DEVIreg 850 III, programovacia jednotka a zdroj 24 V
snímač teplotno - vlhkostný pre vonkajšie plochy,
sada 2 ks (pre DR 850 III)
snímač teplotno - vlhkostný pre pre odkvapy (pre DR
850 III)
napájací zdroj PSU 24V DC
140F1087
140F1086
140F1089
Dnafoss spol. s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
mail: [email protected]
tel. 0903 459 667
www.devi.sk
Cena bez DPH [€]
Cena s DPH [€]
310,00
372,00
474,17
569,00
274,17
329,00
80,00
96,00
®
Str. 27
akciový cenník DEVI platný pre Slovenskú republiku od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
Podrobné informácie nájdete v produktovom katalógu na strane 73-75.
i
AKCIA
Riadiace systémy
pre podlahové
vykurovanie
Výhodná
CENA!
DEVIreg™,
elektronické termostaty
Objednacie
číslo
140F1064
140F1065
140F1060
140F1062
140F1063
140F1050
140F1030
140F1037
140F1075
140F1070
140F1072
140F1073
140F1080
NOVINKA
NOVINKA
1
2
6
3
4
5
7
8
9
Názov výrobku
DEVIreg Touch design frame /s rámečekom/
DEVIreg Touch frameless /bez rámčeka/
DEVIreg 550 - ELKO, biely, predvídavý systém, možnosť riadenia cez PC
DEVIreg 550 - JUSSI, biely, predvídavý systém, možnosť riadenia cez PC
DEVIreg 550 - ELKO, strieboný, predvídavý systém, možnosť riadenia cez PC
DEVIreg 535 elektronický termostat na podlahové vykurovanie
DEVIreg 530 s podlahovým snímačom
DEVIreg 532 s podlahovým a priestorovým snímačom
DEVIreg 316 (-10 až +50 °C), (-10 až + 5 °C) bez snímača, na DIN lištu
DEVIreg 330 (-10 až +10 °C) s káblovým snímačom, na DIN lištu
DEVIreg 330 (+5 až +45 °C) s káblovým snímačom, na DIN lištu
DEVIreg 330 (+60 až +160 °C) s káblovým snímačom, na DIN lištu
DEVIreg 610 s káblovým snímačom, kry e IP 44
Dnafoss spol. s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
mail: [email protected]
tel. 0903 459 667
www.devi.sk
INFO
na strane 34!
Číslo
obr.
1
2
3
3
3
4
5
6
7
8
8
8
9
Cena bez
DPH [€]
139,00
139,00
157,50
157,50
157,50
113,33
83,33
89,17
124,17
82,50
82,50
122,50
105,83
®
Cena s DPH
[€]
166,80
166,80
189,00
189,00
189,00
136,00
100,00
107,00
149,00
99,00
99,00
147,00
127,00
NOVINKA
Str. 28
akciový cenník DEVI platný pre Slovenskú republiku od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
Podrobné informácie nájdete v produktovom katalógu na strane 57.
Riadiace systémy
pre podlahové
vykurovanie
Príslušenstvo
eletronických termostatov snímače teploty
Objednacie
číslo
19121440
19101468
19101500
19116045
19101369
Názov výrobku
káblový podlahový snímač NTC 3 m, 15 kOhm
káblový podlahový snímač NTC 6 m
káblový podlahový snímač NTC 10 m
priestorový snímač pre vonkajšie prostredie, IP 44
snímač priestorový (izbový) - NTC
Dnafoss spol. s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
mail: [email protected]
tel. 0903 459 667
www.devi.sk
Cena bez DPH [€]
Cena s DPH [€]
14,17
11,67
24,17
30,00
25,00
17,00
14,00
29,00
36,00
30,00
®
Str. 29
akciový cenník DEVI platný pre Slovenskú republiku od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
Podrobné informácie nájdete v produktovom katalógu na strane 62 - 63.
Suchá montáž - vykurovacie prvky
a príslušenstvo
Krabica CD
DEVIdry ™ C
535 JUSSI
DEVIdry™
535 ELKO
vykurovací pás s výkonom
55 W/m 2 a 100 W/m 2
Použitie: vhodné pod drevené
a laminátové podlahy.
Objednacie číslo
19911000
19911001
19911006
19911008
19911100
19911110
19911111
19911112
19911009
19112001
19116503
Názov výrobku
Vykurovací pás DEVIdry ™ Kit
Výkon
na 1m²
[W/m²]
Skutočný
výkon
[W]
regulácia DEVIdry Kit 55
regulácia DEVIdry Kit 100
regulácia DEVIdry Kit PRO, ELKO
regulácia DEVIdry Kit PRO, JUSSI
Príslušenstvo k regulácii /náhradné diely
pripojovacia krabica CD
kábel DEVIdry X25
kábel DEVIdry X100
kábel DEVIdry X200
kábel DEVIdry PRO X300
DEVIreg 130M - funkcia tepelná
poistka
DEVIreg 530M - funkcia tepelná
poistka
Senzor
Dĺžka
[m]
Šírka [m]
0,25
1
2
3
Cena bez DPH
[€]
Cena s DPH [€]
130,00
130,00
119,17
119,17
156,00
156,00
143,00
143,00
81,67
19,17
21,67
28,33
15,83
98,00
23,00
26,00
34,00
19,00
73,33
88,00
73,33
88,00
89300000
89300002
89300004
89300006
89300008
vykurov. pás DEVIdry 55
vykurov. pás DEVIdry 55
vykurov. pás DEVIdry 55
vykurov. pás DEVIdry 55
vykurov. pás DEVIdry 55
55
55
55
55
55
22
77
132
197
252
1
2
3
4
5
1
1
1
1
1
55,00
93,33
140,83
170,83
213,33
66,00
112,00
169,00
205,00
256,00
89300020
89300022
89300024
89300026
89300028
vykurov. pás DEVIdry 100
vykurov. pás DEVIdry 100
vykurov. pás DEVIdry 100
vykurov. pás DEVIdry 100
vykurov. pás DEVIdry 100
100
200
300
400
500
50
150
250
350
450
1
2
3
4
5
1
1
1
1
1
55,00
93,33
140,83
170,83
213,33
66,00
112,00
169,00
205,00
256,00
0
0
0
0
0
0
1
2
4
1
1
1
37,50
64,17
120,00
45,00
77,00
144,00
89300030 výplň DEVIdry FM 1
89300031 výplň DEVIdry FM 2
89300032 výplň DEVIdry FM 4
Dnafoss spol. s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
mail: [email protected]
tel. 0903 459 667
www.devi.sk
®
Str. 30
akciový cenník DEVI platný pre Slovenskú republiku od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
Podrobné informácie nájdete v produktovom katalógu na strane 61.
Suchá montáž vykurovacie prvky
a príslušenstvo
DEVIcell™
inštalačná hliníkovo-polystyrénová doska pre suchú montáž.
Použitie: pre inštaláciu vykurovania suchým spôsobom - drevené
podlahy.
Objednacie
číslo
19002300
19002301
19002302
18055300
Dnafoss spol. s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
mail: [email protected]
tel. 0903 459 667
www.devi.sk
Názov výrobku
DEVIcell Dry 5
DEVIcell Dry 2
DEVIcell Dry paleta
flexkit - spojovacia sada pre Devicell
Plocha [m²]
Cena bez DPH [€]
Cena s DPH [€]
5
2
50
302,50
160,83
2 102,50
8,83
363,00
193,00
2 523,00
10,60
®
Str. 31
akciový cenník DEVI platný pre Slovenskú republiku od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
Podrobné informácie nájdete v produktovom katalógu na strane 76.
Sušiaky uterákov
DEVIrall™
vyhrievané sušiče uterákov – elegantný doplnok do kúpeľne.
Objednacie
číslo
Názov výrobku
98804941
98804958
98806144
98806151
98808140
98808157
DEVIrail
DEVIrail
DEVIrail
DEVIrail
DEVIrail
DEVIrail
Dnafoss spol. s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
mail: [email protected]
tel. 0903 459 667
www.devi.sk
Farebné
prevede- Model (tvar)
nie
Biela
S
Chróm
S
Biela
U
Chróm
U
Biela
W
Chróm
W
Výkon
[W]
40
40
20
20
60
60
Cena bez DPH [€]
Cena s DPH [€]
80,83
85,00
76,67
80,00
98,33
110,00
97,00
102,00
92,00
96,00
118,00
132,00
®
Str. 32
akciový cenník DEVI platný pre Slovenskú republiku od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
Podrobné informácie nájdete v produktovom katalógu na strane 77.
Ventilátor - ohrievač
DEVItemp™
teplovzdušné
ventilátory
rychlé vykúrenie objektov.
Objednacie
číslo
69814143
69811537
69812113
69812543
69813012
69813509
69814036
69814515
pre
Názov výrobku
DEVItemp 106
DEVItemp 106T s časovým spínačom
DEVItemp 109
DEVItemp 109T s časovým spínačom
DEVItemp 115
DEVItemp 115T s časovým spínačom
DEVItemp 121
DEVIemp 121T s časovým spínačom
Napätie
[V]
400
400
400
400
400
400
400
400
Výkon
[kW]
6
6
9
9
15
15
21
21
Cena bez DPH
[€]
554,17
596,67
586,67
632,50
924,17
959,17
1030,83
1065,83
Cena s DPH [€]
665,00
716,00
704,00
759,00
1109,00
1151,00
1237,00
1279,00
Montážne príslušenstvo
19400514
konzola na montáž devitempu na stenu (6, 9 kW)
49,17
59,00
19400522
19809110
konzola na montáž devitempu na stenu (15, 21 kW)
vidlica pre devitemp 400 V, 32 A
70,83
6,25
85,00
7,50
Objednacie
číslo
14601074
23804776
14603401
14603203
19001874
14601017
23804792
14603401
14603203
19001874
14601165
23804602
14603401
14603203
19001874
14601165
23804594
14603401
14603203
19001874
Dnafoss spol. s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
mail: [email protected]
tel. 0903 459 667
www.devi.sk
Náhradné diely
DEVITEMP 106 Motor aj s vrtuľou
DEVITEMP 106 Vykurovací element
DEVITEMP 106 Tepelná poistka
DEVITEMP 106 5 polohový prepínač
DEVITEMP 106 Otočné tlačidlo
DEVITEMP 109 Motor aj s vrtuľou
DEVITEMP 109 Vykurovací element
DEVITEMP 109 Tepelná poistka
DEVITEMP 109 5 polohový prepínač
DEVITEMP 109 Otočné tlačidlo
DEVITEMP 115 Motor aj s vrtuľou
DEVITEMP 115 Vykurovací element
DEVITEMP 115 Tepelná poistka
DEVITEMP 115 5 polohový prepínač
DEVITEMP 115 Otočné tlačidlo
DEVITEMP 121 Motor aj s vrtuľou
DEVITEMP 121 Vykurovací element
DEVITEMP 121 Tepelná poistka
DEVITEMP 121 5 polohový prepínač
DEVITEMP 121 Otočné tlačidlo
Cena bez DPH
[€]
7,28
37,71
14,27
8,18
6,29
35,58
41,90
14,27
8,18
6,29
8,87
Cena s DPH [€]
8,73
45,25
17,12
9,81
7,54
42,70
50,27
17,12
9,81
7,54
10,64
14,27
8,18
6,29
8,87
89,99
14,27
8,18
6,29
17,12
9,81
7,54
10,64
107,98
17,12
9,81
7,54
®
Str. 33
akciový cenník DEVI platný pre Slovenskú republiku od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013
Podrobné informácie nájdete v produktovom katalógu na strane 58 - 59.
Príslušenstvo
Montážne prvky uľahčujúce inštaláciu termokáblov.
Objednacie
číslo
19805191
19805258
19805242
19805192
19805193
19805266
19805220
19805076
19805366
140F1114
19808234
19808236
19808238
19808201
19808204
19808205
19808206
18055240
18055350
19806415
19805761
19119976
Názov výrobku
Príslušenstvo vykurovacích káblov
držiaky termokáblov plastové, v horizontálnom žľabe, 25 ks
držiaky termokáblov plastové, vo ver kálnom zvode, 25 ks
reťaz plastová pre termokáble do ver k. zvodov /cena za 1 m/
deviclip - úchytky na káble plast., strešné - „oko“, bal. 25+25 ks
deviclip - úchytky na káble plast., strešné - „svorka“, bal. 10+20+30
ks
devifix - úchytka na káble, pás, plast., 1 m
deviclip - inštalačný pás, plast., 1 m, bal. 10x1m
páska hliníková samolepiaca, 50 m × 38 mm
skrutka s ucpávkou 3/4“-1“ do potrubia pre káble DPH
plastová rúrka pre studený koniec na inštaláciu rohoží a káblov (2,5 m)
Kovový inštalačný pás pre rýchlu montáž vykurovacích káblov,
DEVIifast™
devifast 5 m FeZn
devifast 25 m FeZn
devifast 25 m medený do medených odkvapov
devifast double 25 m metal
devifast double 50 m metal
devifast double 25 m medený
devifast double 50 m medený
Opravné spojky pre rohože a káble, DEVIcrimp™
DEVicrimp opravná spojka na rohože DEVimat
DEVIcrimp opravná spojka na termokáble DEVIflex
Opravné spojky pre samoregulačné vykurovacie káble DEVI™
súprava (spojka + koncovka) ku káblu DPH
súprava (spojka + koncovka) k samoregulačnému káblu
Náhradný diel k termostatu DEVIREG 550 - spodná časť termostatu obsahujúca relé
30 ks - ND relé; spodná časť termostatu DEVIreg 550
Dnafoss spol. s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
mail: [email protected]
tel. 0903 459 667
www.devi.sk
Cena bez DPH [€]
Cena s DPH [€]
9,33
5,58
1,33
11,20
6,70
1,60
9,25
11,10
18,33
22,00
1,25
14,58
1,50
17,50
20,00
23,33
0,70
24,00
28,00
0,84
9,25
31,67
182,50
35,00
74,17
249,17
307,50
11,10
38,00
219,00
42,00
89,00
299,00
369,00
8,75
25,83
10,50
31,00
16,67
20,83
20,00
25,00
575,10
690,12
®
http://heatmap.devi.com/sk
Str. 34
Máš problém?
... jasne, kto ho nemá?
Potrebuješ poradiť?
... samozrejme!
Tak klikni na:
http://heatmap.devi.com/sk
„HeatMAP - prvá internetová
navigácia vykurovania“
A si určite na správnej adrese, lebo:
DEVI je svetová jednotka na trhu
DEVI je súčasťou skupiny
Danfoss - najväčšej dánskej
priemyselnej spoločnosti.
DEVI je svetovou jednotkou na trhu
podlahového vykurovania
a preto naším deklarovaným
cieľom je byť preferovanou
voľbou.
Chceme sa stať atraktívnym
spolupracovníkom našich
zákazníkov a chceme poskytovať
atraktívne pracovné prostredie.
Kde nás
nájdete
na webe
www.devi.
?
sk
www.devi.
com
devilink.de
vi.com
devidry.de
vi.com
www.podla
hoveku
renie.com
Náš tip !
Staňte sa fa
nú
na faceboo šikom DEVI
ku:
DEVI.SK
®
Touchdown.
• najinteligentnejší a najlepšie
vyzerajúci termostat na trhu
• vhodný aj do dizajnovo najmodernejšieho interiéru
• prináša perfektný komfort
presne vtedy, keď ho očakávate
VYSEKNÚŤ
• šetrí energiu a znižuje náklady
na vykurovanie
• jedinečná 5-ročná záruka
… a ovládaný jednoduchou
dotykovou obrazovkou!
!
ď teraz uálne
e
n
h
o
t
h
ir
Skúste .devi.com a skústpeiasitov hto
ó
h
verná k
te touc
Navštív Ireg™ Touch – softvéru!
DEV
ného
jedineč
touch.devi.com
Váš termostat začnete používať za pár minút...
Navštívte webovú stránku vytvorenú pre DEVIreg™ Touch a môžete si vyskúšať hlavné prednosti a taktiež sa naučiť, ako jednoducho
sa nové zariadenie nastavuje. Sme presvedčení, že nový DEVIreg™
Touch pochopíte za oveľa kratší čas, ako trvá prečítanie tohto reklamného textu. Internetová stránka vám umožní stiahnuť si aplikáciu virtuálneho DEVIreg™ Touch do vášho počítača alebo notebooku. Vložili sme tam tiež technickú dokumentáciu, podmienky
záruky a množstvo užívateľských informácií, ktoré vám umožnia
spoznať toto úžasné zariadenie.
Rýchle a presné nastavenie
Zabudovaný sprievodca nastavením vás bez veľkej námahy prevedie jednotlivými krokmi nastavenia. Urobili sme to pre vás veľmi
intuitívne a jednoduché. Priamy vstup do programu, pár upresňujúcich informácií ako typ miestnosti, zvolená podlahová krytina a
inštalovaný výkon zabezpečia vyšší komfort, pričom bude ochránená aj finančne náročnejšia a citlivá podlahová krytina. Hotovo.
A hneď na prvý raz.
Nastavenie viacerých termostatov naraz cez kód
Jednou z unikátnych funkcií termostatu DEVIreg™ Touch je systém
kódového nastavenia. Každé nastavenie termostatu automaticky
vygeneruje kód. Tento kód je možné použiť pri nastavovaní rov-
Intelligent solutions
with lasting effect
Kliknite na devi.sk
nakých parametrov aj pri inom termostate, ale tiež ho možno využiť v prípade riešenia otázok na diaľku, napr. po telefóne.
Jednoduché a rýchle zmeny programu
V prípade, že nastavenie z akéhokoľvek dôvodu treba opraviť – je
veľmi jednoduché vrátiť DEVIreg™ Touch do svojho pôvodného
nastavenia. Tým si veľmi rýchlo získa dôveru nielen inštalatéra, ale
aj svojho užívateľa.
Vystačíte si s jediným termostatom
Ak ste inštalatér, stačí, ak budete vo vašom aute vybavený s termostatom DEVIreg™ Touch. S týmto jediným typom ste schopný
riešiť akékoľvek požiadavky vašich klientov počas vašej každodennej práce. Je to hlavne preto, že tento termostat je kompatibilný s
rôznymi typmi rámčekov a tiež snímačov podlahovej teploty.
Flexibilná inštalácia a odolnosť proti krádeži
Špeciálne vyvinutá 2-dielna konštrukcia umožňuje, že montáž je
maximálne zjednodušená. Stačí len vrchný diel správne nasmerovaný jednoducho pritlačiť na spodný tak, aby termostat bol pomocou troch plastových západiek dostatočne stabilný a pevne
namontovaný. Tiež si môžete vybrať, či chcete dodať termostat s
rámčekom alebo bez rámčeka. Toto vám šetrí náklady na nákup
rámčeka, ktorý by ste nevyužili.
Absolútne bez starostí
DEVIreg™ Touch je prvým zariadením tohto druhu so zárukou 5 rokov. Ak by sa stala taká nepríjemnosť, že by bol termostat nefunkčný, odošleme náhradný na adresu, ktorú uvediete do reklamačného formulára. Stačí nás kontaktovať prostredníctvom internetovej
stránky a pošleme vám priamo nový náhradný termostat – bez
potreby kontaktovania veľkoobchodu alebo tretej strany.
DEVIflex
Základné fakty o kábloch DEVIflex™
Svetová jednotka v elektrickom podlahovom vykurovaní DEVI
predstavuje novú generáciu káblov pre interiérové inštalácie
podlahového vykurovania. Nové káble zodpovedajú požiadavkám najnovších predpisov a vzťahuje sa na ne 20 ročná záruka
- DEVIwarranty™ . Nové káble môžu byť inštalované až do teploty - 5°C.
• DEVIflex™ je nová generácia káblov určené pre interiérové aplikácie podlahového vykurovania, vyvinuté
a predávané pod značkou DEVI, popredným výrobcom elektrického podlahového vykurovania
Efektivita, spoľahlivosť a bezpečnosť každého riešenia
podlahového vykurovania spočíva v kvalite káblov. Po viac
ako 50 rokoch skúseností s výrobou elektrických vykurovacích káblov, DEVI prichádza s novým špičkovým
výrobkom pre použitie v interiéri, hovorí viceprezident Jacob Madsen, riaditeľ DEVI elektrického
podlahového vykurovania.
Nový DEVIflex™ kábel nahrádza populárny
DTIP kábel.
Nové káble sú okrúhle, hladké a vysoko flexibilné čo umožňuje rýchlu
a jednoduchú inštaláciu.
• Inovácia, hladký oválny povrch bez rizika vlnenia počas inštalácie, jasné farebné rozlíšenie umožnia rýchlu a jednoduchú inštaláciu
• Nové DEVIflex™ káble nahradzujú všetky existujúce
DTIP káble
• Plne tienený pre vašu úplnú bezpečnosť – IEC
60800:2009 certifikácia; M2 trieda
• Káble sú dodávané v podmienka DEVIwarranty™,
ktorá garantuje záruku 20 rokov na odporové káble
a vykurovacie rohože.
DEVIsafe™ – stvorený pre Vašu bezpečnosť
Nové káble dopĺňajú existujúcu DTCE radu outdoorových káblov.
DEVIsafe™ sme vyvinuli v spolupráci s inštalatérmi a ich , aby sa
ubezpečili, že boli splnené ich najdôležitejšie požiadavky. Skutočnosť, že nové káble môžu byť inštalované až do teploty -5°C je výsledkom tohto dialógu, hovorí viceprezident Jacob Madsen, riaditeľ DEVI podlahového vykurovania. Nové káble sú , odolné voči UV žiareniu, vysoko flexibilné a umožňujú rýchlu a jednoduchú inštaláciu najmä na strechy a odkvapové aplikácie. DEVIsafe™ je optimalizovaný pre vonkajšie aplikácie zaisťujúce dlhú životnosť a spoľahlivé riešenie a to aj v drsných
klimatických podmienkach.
Spoľahlivosť a bezpečnosť akejkoľvek vonkajšej aplikácie vykurovania spočívajú v kvalite káblov. S novými káblami ponúkame
DEVIwarranty™ - záruku na 20 rokov
na káble a vykurovacie rohože, hovorí Jacob Madsen. Nové káble DEVI v súlade s najnovšími štandardmi zaisťujú plnú
bezpečnosť a spoľahlivosť pri všetkých aplikáciách. Káble sú plne
tienené a spĺňajú najnovšie normy požiarnej bezpečnosti a dostatočnej pevnosti pre použitie na vonkajšiea aplikácie. Základné fakty o kábloch DEVIsafe™ • DEVIsafe™ je nový kábel pre vonkajšie aplikácie, vyvinutý a predávaný značkou DEVI, popredným svetovým
výrobcom podlahového vykurovania
• DEVIsafe™ je doplnok programu DTCE kábla a môže byť
inštalovaný do -5°C
• Inovácia, hladký oválny povrch bez rizika vlnenia počas inštalácie, jasné farebné rozlíšenie umožnia rýchlu
a jednoduchú inštaláciu
• Plne tienený pre vašu úplnú bezpečnosť – IEC
60800:2009 certifikácia; M2 trieda
• Káble sú dodávané taktiež v podmienkach DEVIwarranty™.
... už ani Vy nepotrebujete ponožky
DEVI zdvojnásobuje záručnú dobu
na káble a vykurovacie rohože pre
elektrické vykurovanie
S platnosťou od 1. 9. 2013 DEVI predlžuje záručnú
dobu na káble a vykurovacie rohože pre elektrické
podlahové vykurovanie z 10 na 20 rokov.
Nové záručné podmienky vstupujú do platnosti práve
v Septembri 2013, tj. v čase, keď DEVI predstavuje nové
káble pre elektrické vykurovanie DEVIflex™ a DEVIsafe™. Táto zmena je výsledkom dlhodobej tímovej práce
oddelenia vývoja produktov DEVI, s cieľom zvyšovania
kvality a dôveryhodnosti klienta. „Spoľahlivosť a kvalita sú pre nás kľúčovými parametrami - chceme, aby sa naši zákazníci na nás mohli spoľahnúť vo všetkom, čo pre nich robíme. Za posledné roky
vývoja a testovania špecializovaných výrobkov sme
dosiahli takú úroveň kvality, kde si naše systémy za-
chovávajú vynikajúci výkon počas dlhého obdobie. Je
teda prirodzené, že sme sa rozhodli rozšíriť našu záruku na 20 rokov. Veríme našej vynikajúcej kvalite a toto
chceme potvrdiť predĺžením našej záruky, ktorá pokrýva nielen náklady na inštaláciu, ale aj materiál spojený
s inštaláciou. Sme presvedčení, že je to správne pre nášho klienta. Ak chceme byť v tomto biznise, musíme byť
schopní dať jasný signál pre budúcich majiteľov domov,
ktorí často investujú významnú časť svojho rozpočtu na
podlahy v ich domoch, „hovorí Jacob Madsen viceprezident DEVI v Dánsku.
Pre potreby uznania záruky je nutné, aby inštalácia bola
vykonaná autorizovanou inštalačnou firmou. Taktiež je
potrebné mať k dispozícii doklad o kúpe systému, spolu
s pečiatkou a podpisom záručného listu.
S pozdravom / Best regards,
Ing. Dušan Lašák
®
devi.sk
Download

DEVI zdvojnásobuje záručnú dobu