VŠEOBECNÉ HMOŽDINKY
str.
FNA II / FNA II M6/8 / FNA II OE
str.
SX / SX L / SX R
1
S
1
UX / UX R / UX L / UX LR / UX RS
1
FU
1
8-9
FNA II H / FNA II S
9
FNH
9
FDBB
9
CHEMICKÉ KOTVY
GB
1
FTP K / FTP EK / FTP M / FTP EM
1
FPX-I
1
FIS V / FIS VT / FIS VW / FIS VT
9
FMD
1
RM / UKA 3
9
FPX-I
1
RGM
9
M
1
RGMI
9
M-S
2
PA 4
2
MS
2
CHEMICKÉ MALTY
FIS SB
NATĹKACIE, FASÁDNE A RÁMOVÉ HMOŽDINKY
9
FIS RSB
10
FIS EM
10
2
FIS PM
10
SELBO N
2
FIS PS
10
SXS T / SXS FUS
2
FIS HB
10
FUR T / FUR SS / FUR FUS
2-3
FHB II-A
10
SXR T / SXR FUS / SXR Z
3
FHB II-P
10-11
SXR
3
FHB-A dyn / FHB-A dyn V
11
N S /N P/N M6/N F
SXR-L
3-4
FIS SE
11
SHR
4
FIS AM / FIS DM-S / FIS AP / FIS AJ
11
KT
4
KP M
11
SH T
4
FIS S
11
JUSS
4
FIS mixer RED
11
ADK T
4
FIP
11
FM
4
ABG
11
ADM / ASM
4
Montážne prípravky - adaptéry
11
FFS / FFSZ
4-5
FIS H K / FIS H L
11
FFS A
5
FIP
11
GS
5
BS
11
S 12 R
5
Strediaci klín
11
Sada pre plynosilikát
11
Sada pre roxory
12
Závitová tyč / Matice / podložka
12
OCEĽOVÉ KOTVY PRE VEĽKÉ ZAŤAŽENIE
FZA/FZA D/FZA I/FZA ST/FZE PLUS
5
FZUB
5
FZEA II / FZED PLUS
5
FZED
5
FAZ II / FAZ II GS / FAZ II K / FAZ II HBS 5-6
FH II B / FH II S / FH II SK / FH II H
FBN II/FBN II K/FBN II GS/FBN II FVZ
FSA S / FSA B
TA M / TA M S / TA M BP / TA M T S
6-7
7
7-8
8
FHY
8
EA II M / EA II D / EA WH / EA ST
8
FDN
8
FBS
8
LEŠENÁRSKE HMOŽDINKY
GS 12 + S 14 ROE
12
S 14 ROE
12
SHR
12
FI G
12
RI
12
AD 12
12
HMOŽDINKY PRE DOSKOVÉ MATERIÁLY
HM S / HM H
12-13
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
str.
str.
HMZ
13
AM
16
K / KD / KDH / KM
13
BSM
16
PD / PD S
13
BSMD
16
13
BSMZ
16
NSB
16
GK
GKM
13
HDF / GPF / A 4 GK
13
ŠPECIÁLNE HMOŽDINKY
16
BN / UBN
16-17
SAMONTEC
fill&fix
13
FID
13
TB / TBB
13
FDKSF
13
TS
13
Príslušenstvo - kufre, boxy, bedne
13
TANIEROVÉ A FASÁDNE HMOŽDINKY
TERMOFIX PN 8 / TERMOZ PN 8
NS / MNS
FGRS Plus / FGRS
17
FKS Plus
17
FRS Plus / FRS
17
FRSH
17
FRSN
17
FRSM / FRSM N
18
KFT
18
FRS K
18
FRSP
18
13-14
ETR
18
TERMOFIX CN / TERMOFIX CF
14
SGS
18-19
TERMOZ CN
14
INŠTALAČNÝ SYSTÉM MS-L
TERMOZ CF
14
MS
19
TERMOZ 8 U / SWZ-TX
14
ALK / ALKS
19
TERMOZ 8 UZ
14
AK
19
TERMOZ 8 N
14
SV
19
TERMOZ 8 SV / MW D60
14
GLK
19
TERMOZ 8 NZ
14
EMS
19
DT
14
FHS CLIX / FHS CLIX-N
19
THERMAX junior 8/10
14
BOL N
19
HK
19
HG
19
Clix MK
19
HS 38
19
THERMAX 12/16
14-15
STAVEBNÁ CHÉMIA
Montážne peny
15
SM
19
Pištole pre montážne peny
15
SF
19
Silikóny
15
MW
19
Akrylát
15
TKR
19
Lepidlá
15
INŠTALAČNÝ SYSTÉM MS
Vytláčacia pištoľ
15
MS
20
ALK
20
ELEKTRIKÁRSKE HMOŽDINKY
AK
20
SV
20
SF-LS
15
GLK
20
SF plus ES
15
EMS
20
SF plus ZS
15
UHRS
20
SF plus SD
15
VB
20
SF plus KB
15
KB
15
FSB
20
SHA
16
FHS CLIX S
20
SF plus RC
16
HS 38
20
RC / RCF
16
SM
20
20
20
FC
16
HG
SCH
16
HK
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
str.
str.
SF
20
GLK
22
TSF
20
SB
22
MW
20
PDH
22
UW S
20
MONTÁŽNY SYSTÉM PRE VZDUCHOTECHNIKU
WK
20
LGS
SB
20
LKH / ZKH
23
TKR
20
LRB / LRBN
23
EMS
23
TZ / TZH
23
INŠTALAČNÝ SYSTÉM FUS
22-23
FUS
20-21
FCA
20
LZ
23
FCAM
20
LST 10
23
FEC
20
SKS
23
FUF
20
PRÍSLUŠENSTVO
EMS
20
GPL / GPS/GPR
23
FCN Clix
20
TKL
23
FHS CLIX S
21
Závitová tyč / GS
23
FCN
21
HED
23
HK 41
21
BFG 200
23
SF L
21
PV
23
UW S
21
SPS/BLR
24
WK
21
AHB
24
UHRS
21
SKS
24
VB
21
U
24
TKR
21
AG
24
FSB
21
RAH
24
FFF
21
VM
24
FAF
21
RD
24
21
RDM
24
GRD
24
FZF / FUF
ZÁVESNÝ SYSTÉM
FVS
21
MW
24
FUS
21
LLS
24
FUF OC
22
IK
24
HK 41
22
STST
24
Matica
22
DPP
24
U
22
DPF
24
VM
22
SBB
24
SPS/BLR
22
GWB / LBV / LBK
24
TKR
22
ED
24
UHRS
22
SZE
24
FHS CLIX S
22
WIC
24
FEC
22
WI
24
FCN Clix
22
WIZ
25
FCN
22
NEREZ SORTIMENT A2 / A4
SKS
22
PEVNÝ BOD A KLZNÝ ELEMENT
25-26
A2 A4
SANITA
FFPS
22
FFPK
22
WST
26
GPL / GPS
22
UST
26
GPR
22
B0
26
GL / GLL
22
KM
26
SBS
22
WDP
26
FCS 1
22
WCN / WCR / WL
26
WD
26
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
str.
BITY
AKM
26
WB 5 N
26
BU
26
PROFI
30
HED
26
TIN
30
L Plus / LC Plus / Premium
26
NEREZ
30
TF
26
Magnetické nástavce
31
Sady
31
VRTÁKY
Vrtáky - STANDARD
Vrtáky - EXTRA-PROFI
str.
SKRUTKY DO DREVA
26
26-27
POWER FAST
31-34
Vrtáky - POINTER SDS Plus II
27
CLASSIC FAST
34-36
Vrtáky - DRILLER SDS Plus IV
27-28
Vrtáky - SDS MAX
Vrtáky - HSS Pro / Co kobaltové
28
PRE DREVOSTAVBY
36
PODLOŽKA
36
28-29
POWER FULL
36-37
Vrtáky - HSS predĺžené
29
PRE TERASY
37
Vrtáky - HSS obojstranné
29
PRE UPEVNENIE PÄTKY
37
DO SÁDROKARTÓNU
37
SAMOVRTNÁ SKRUTKA S RÁM.HL.
37
SKRUTKA S RÁMOVOU HLAVOU
37
SEKÁČE
SDS MAX / SDS PLUS
30
FISCHER REZACIE KOTÚČE
FCD-FP
30
FGD-CP
30
FFD-AP
30
FCD-SEP
30
FCD-SES
30
FCD-TES
30
FCD-CES
30
fischer SK
s.r.o.2011
2013
Ceník fischerCenník
international
s.r.o.
Objednacie
číslo Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
Typ
Objednacie
číslo VŠEOBECNÉ HMOŽDINKY
SX
Hmoždinka SX
70004
SX4x20
70005
SX5x25
70006
SX6x30
70008
SX8x40
70010
SX10x50
70012
SX12x60
70014
SX14x70
70016
SX16x80
200
100
100
100
50
25
20
10
0,024
0,027
0,041
0,060
0,115
0,174
0,318
0,453
0,029 ++
0,032 ++
0,049 ++
0,072 ++
0,138 ++
0,209 ++
0,382 ++
0,543 ++
SX L
Hmoždinka SX L - dlhá
24827
SX6L
24828
SX8L
24829
SX10L
100
50
25
0,086
0,122
0,197
0,103 ++
0,147 ++
0,236 ++
SX R
Hmoždinka SX R s golierom
78185
SX6x50R
100
0,091
0,109 +
100
100
100
50
25
20
10
5
0,012
0,013
0,021
0,042
0,101
0,242
0,406
0,867
0,014 ++
0,016 ++
0,025 ++
0,050 ++
0,121 ++
0,290 ++
0,487 ++
1,040
S
Hmoždinka Selbo S
78806
SelboS5
78807
SelboS6
78808
SelboS8
78809
SelboS10
78811
SelboS12
78814
SelboS14
50116
SelboS16
50120
SelboS20
S
Hmoždinka Selbo S - veľké balenie (voľne sypané)
78899
SelboS5
10000
78905
SelboS6
10000
78906
SelboS8
5000
78907
SelboS10
2500
78908
SelboS12
2500
78909
SelboS14
750
0,008
0,009
0,014
0,030
0,071
0,150
0,010
0,011
0,017
0,036
0,085
0,180
UX
Hmoždinka UX bez goliera
94721
UX5
62754
UX6
77869
UX8
77871
UX10
62758
UX12
62757
UX14
0,047
0,075
0,103
0,186
0,297
0,463
0,056 ++
0,090 ++
0,124 ++
0,223 ++
0,356 ++
0,556 ++
100
100
100
50
25
20
UX
Hmoždinka UX veľké balenie (voľne sypané)
91598
UX6
10000
91599
UX8
4000
91600
UX10
2000
91934
UX12
1250
0,062
0,087
0,148
0,198
100
100
100
50
0,048
0,076
0,105
0,187
0,058 ++
0,091 ++
0,126 ++
0,224 ++
UX L
Hmoždinka UX L dlhá
72094
UX6L
100
0,081
0,097++
UX LR
Hmoždinka UX LR dlhá s golierom
72095
UX6LR
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
100
0,083
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
UX R S
Hmoždinka UX R
s golierom
s háčikom a okom
UX WH
UX RH
UX RH W
25
94407
UX6x35RH-sguľatýmhákom
94408
UX6x35WH-spravouhlýmhákom
25
25
94409
UX8x50RH-sguľatýmhákom
94410
UX8x50WH-spravouhlýmhákom
25
94412
UX8x50RHW-sguľatýmhákom/biela/ 25
94413
UX8x50WHW-spravouhlýmhákom/biela/25
94414
UX8x50OEW-sokom/biela/
25
1.083
1.083
1.114
1.114
1.534
1.534
1.534
FU
Univerzálna hmoždinka FU
53260
FU6x35
53261
FU6x45
53263
FU8x40
53264
FU8x50
53268
FU10x60
50
50
50
50
25
0,130
0,140
0,152
0,159
0,285
0,156 ++
0,168 ++
0,182 ++
0,191 ++
0,342 ++
GB
Hmoždinka
50491
50492
50493
pre pórobetón GB
GB8
GB10
GB14
25
20
10
0,518
0,649
0,922
0,621 ++
0,778 ++
1,106 ++
FTP K
Hmoždinka pre pórobetón FTP K plastová
78411
FTPK4
78412
FTPK6
78413
FTPK8
78414
FTPK10
25
25
25
10
0,221
0,316
0,457
0,694
0,265 ++
0,379 ++
0,548 +
0,833 +
FTP EK
Montážny prípravok FTP EK pre FTP K
90990
FTPEK4/6
90991
FTPEK8
90992
FTPEK10
1
1
1
1
UX OE W
1.300
1.300 +
1.337 +
1.337 +
1.841
1.841
1.841
13,220
13,370
13,580
15,864
16,044
16,296
25
25
25
0,945
1,071
1,225
1,134
1,285
1,470
FTP EM
Montážny prípravok FTP EM pre FTP M
78577
FTPEM6
78578
FTPEM8
78579
FTPEM10
1
1
1
7,750
7,750
7,750
9,300
9,300
9,300
25
25
25
25
2,220
2,240
2,270
2,400
2,664 ++
2,688 ++
2,724 ++
2,880
Osadzovací prípravok pre FPX-I
522517
OsadzovacíprípravokFPX-IM6
10
522518
OsadzovacíprípravokFPX-IM8ažM10 10
1,900
1,900
2,280
2,280
FMD
Hmoždinka pre pórobetón FMD kovová
61224
FMD6x32
61225
FMD8x38
61226
FMD8x60
61209
FMD10x60
0,210
0,233
0,277
0,386
0,252 ++
0,279 ++
0,333 ++
0,463 ++
0,490
0,611
1,069
1,851
2,960
0,588
0,733
1,283
2,221
3,552
100
100
50
50
M
Hmoždinka M pre skrutky s metrickým závitom 50505
M5
50
50506
M6
50
50508
M8
20
50510
M10
10
50512
M12
5
0,100++
UX WH W
FTP M
Hmoždinka pre pórobetón FTP M kovová
78415
FTPM6
78416
FTPM8
78417
FTPM10
FPX-I
Kotva pre pórobetón FPX-I
519021
FPXM6-I
519022
FPXM8-I
519023
FPXM10-I
519024
FPXM12-I
0,074
0,104
0,178
0,238
UX R
Hmoždinka UX R s golierom
94722
UX5R
62756
UX6R
77870
UX8R
77872
UX10R
Typ
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Objednacie
číslo M-S
Hmoždinka
50152
50153
50154
50155
Typ
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
M-S pre skrutky s metrickým závitom
M6S
100
M8S
50
M10S
20
M12S
10
PA 4
Mosadzná hmoždinka PA 4 50484
PA4M6/7,5
58484
PA4M6/10,5
59484
PA4M6/13,5
50485
PA4M8/25
50486
PA4M10/25
MS
Mosadzná hmoždinka MS
78660
MS6x24
78981
MS8x30
78661
MS10x34
78662
MS12x41
78663
MS16x45
0,091
0,152
0,393
0,510
0,109 +
0,182 ++
0,472 ++
0,612
200
100
100
50
25
0,542
0,569
0,767
0,999
1,314
0,650
0,683
0,920
1,199
1,577
100
50
25
10
10
0,217
0,378
0,609
1,158
2,460
0,261 ++
0,454 ++
0,731 ++
1,389 ++
2,952
N-S A2
Natĺkacia hmoždinka N S
v prevedení nerez A2 so zapustenou hlavou
priem.vrtákuxmax.úžitkovádĺžka/dĺžkahmoždinky
50370
N5x30/5SA2
50372
N6x40/10SA2
50373
N6x60/30SA2
50374
N8x60/20SA2
50375
N8x80/40SA2
50376
N8x100/60SA2
N-P
Natĺkacia hmoždinka N P - hríbovitá hlava
priem.vrtákuxmax.úžitkovádĺžka/dĺžkahmoždinky
50338
N5x30/5P
50339
N6x40/7P
514869
N6x30/5P
15903
N8x40/1P
0,070
0,075
0,076
0,087
0,110
0,136
0,076
0,088
0,106
0,131
0,145
0,192
0,243
0,097
0,115
0,158
0,198
0,359
0,456
0,673
1,473
0,084 +
0,090
0,091 +
0,104 ++
0,132 ++
0,163 ++
0,091
0,106
0,127
0,157 ++
0,174 ++
0,230 ++
0,292 +
0,116
0,138
0,190
0,238
0,431 ++
0,547 ++
0,808 ++
1,768
A2
100
50
50
50
50
50
0,281
0,340
0,384
0,498
0,659
0,827
100
50
100
50
0,098
0,111
0,097
0,114
0,118
0,133 ++
0,116 +
0,137
N-M6
Natĺkacia hmoždinka N M6 so závitovou hlavou priem.vrtákuxmax.úžitkovádĺžka/dĺžkahmoždinky
50398
N6x40/10M6
50
0,199
0,239 +
N-F
Natĺkacia hmoždinka N F
- cylindrická hlava
514872
N5x25/1F
513736
N5x30/5F
0,058
0,060
0,070
0,072
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
100
200
0,337
0,408
0,461
0,598
0,791
0,992
Typ
513737
513840
513841
513842
513701
513702
513703
513704
N5x40/15F
N6x40/10F
N6x60/30F
N6x80/50F
N8x60/20F
N8x80/40F
N8x100/60F
N8x120/80F
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
SELBO N
Natĺkacia hmoždinka SELBO N F-cylindrickáhlava,S-zapustenáhlava
520530
SELBON5x30/5F
520532
SELBON5x40/15F
520533
SELBON5x50/25F
520536
SELBON6x40/10F
520534
SELBON6x60/30S
520535
SELBON6x80/50S
520540
SELBON8x60/20F
520539
SELBON8x80/40S
520537
SELBON8x100/60S
520538
SELBON8x120/80S
NATĹKACIE, FASÁDNE A RÁMOVÉ HMOŽDINKY
N-S
Natĺkacia hmoždinka N S so zapustenou hlavou
priem.vrtákuxmax.úžitkovádĺžka/dĺžkahmoždinky
50395
N5x30/5S
100
50351
N5x40/15S
100
50352
N5x50/25S
100
50354
N6x40/10S
50
50355
N6x60/30S
50
50353
N6x80/50S
50
48788
N6x40/10S
100
48789
N6x60/30S
100
48790
N6x80/50S
100
50356
N8x60/20S
50
50358
N8x80/40S
50
50357
N8x100/60S
50
50359
N8x120/80S
50
48791
N8x60/20S
100
48792
N8x80/40S
100
48793
N8x100/60S
100
48794
N8x120/80S
100
50346
N10x100/50S
50
50347
N10x135/85S
50
50348
N10x160/110S
50
50335
N10x230/180S
50
Objednacie
číslo 2
100
100
100
100
100
100
100
100
0,065
0,070
0,077
0,106
0,121
0,134
0,214
0,363
0,078
0,084 +
0,092
0,127
0,145
0,161
0,257
0,436
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
0,048
0,051
0,055
0,054
0,067
0,096
0,091
0,104
0,140
0,175
0,058 ++
0,061 ++
0,066 ++
0,065 ++
0,080 ++
0,115 ++
0,109 ++
0,125 ++
0,168 ++
0,210 ++
SXS T
Hmoždinka SXS T /TORX 40/
19601
SXS10x80T
19604
SXS10x100T
19616
SXS10x120T
19621
SXS10x140T
24076
SXS10x160T
24080
SXS10x180T
50
50
50
50
50
50
0,666
0,739
0,810
0,897
1,332
1,710
0,799
0,887
0,972
1,076
1,598
2,052
SXS FUS
Hmoždinka SXS F US šesťhran + TORX 40
19599
SXS10x60FUS
19603
SXS10x80FUS
19614
SXS10x100FUS
19619
SXS10x120FUS
19624
SXS10x140FUS
24045
SXS10x160FUS
24046
SXS10x180FUS
50
50
50
50
50
50
50
0,832
0,927
1,021
1,125
1,210
1,804
2,280
0,998 +
1,112 ++
1,225 ++
1,350
1,452
2,165
2,736
SXS FUS A4
Hmoždinka SXS F US
šesťhran + TORX 40 v prevedení nerez A4
19600
SXS10x60FUSA4
19628
SXS10x80FUSA4
19615
SXS10x100FUSA4
19620
SXS10x120FUSA4
19626
SXS10x140FUSA4
24062
SXS10x160FUSA4
24063
SXS10x180FUSA4
50
50
50
50
50
50
50
2,300
2,560
2,920
3,620
4,410
4,940
5,590
2,760
3,072
3,504
4,344
5,292
5,928
6,708
FUR T
Rámová hmoždinka FUR - T /TORX 30/
priem.vrtákuxdĺžkahmoždinky
70110
FUR8x80T
70111
FUR8x100T
70112
FUR8x120T
50
50
50
0,625
0,743
0,811
0,750 ++
0,892 ++
0,973 ++
FUR T
Rámová hmoždinka FUR - T /TORX 40/
priem.vrtákuxdĺžkahmoždinky
88756
FUR10x80T
88757
FUR10x100T
88760
FUR10x115T
88758
FUR10x135T
88759
FUR10x160T
88761
FUR10x185T
88764
FUR10x200T
88762
FUR10x230T
50
50
50
50
50
50
50
50
0,695
0,748
0,841
0,924
1,389
2,520
2,690
3,000
0,834 ++
0,898 ++
1,009 ++
1,108 ++
1,667 ++
3,024 ++
3,228 ++
3,600 +
FUR-T
Rámová hmoždinka FUR - T /TORX 50/
priem.vrtákuxdĺžkahmoždinky
48711
FUR14x100T
48712
FUR14x140T
48713
FUR14x165T
48714
FUR14x180T
48844
FUR14x210T
48715
FUR14x240T
48716
FUR14x270T
90759
FUR14x300T
90760
FUR14x330T
90761
FUR14x360T
50
50
50
50
50
50
50
20
20
20
1,706
1,962
2,520
3,760
4,700
5,630
5,650
7,380
8,740
9,970
A4
2,047
2,354
3,024
4,512
5,640
6,756
6,780
8,856
10,488
11,964
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Objednacie
číslo Typ
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
FUR-T A4
Rámová hmoždinka FUR - T
v prevedení nerez A4 /TORX 30, 40 a 50/
priem.vrtákuxdĺžkahmoždinky
70120
FUR8x80TA4T30
70121
FUR8x100TA4T30
70122
FUR8x120TA4T30
88784
FUR10x80TA4T40
88785
FUR10x100TA4T40
88791
FUR10x115TA4T40
88786
FUR10x135TA4T40
88787
FUR10x160TA4T40
88788
FUR10x185TA4T40
88789
FUR10x200TA4T40
88790
FUR10x230TA4T40
48719
FUR14x140TA4T50
48720
FUR14x165TA4T50
48721
FUR14x180TA4T50
48845
FUR14x210TA4T50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
2,290
2,610
2,910
2,900
3,050
3,500
5,200
6,050
6,930
7,150
7,580
5,060
6,370
7,590
10,330
FUR SS
Rámová hmoždinka FUR - SS /šesťhran SW 13/
priem.vrtákuxdĺžkahmoždinky
70130
FUR8x80SS
70131
FUR8x100SS
70132
FUR8x120SS
88776
FUR10x80SS
88777
FUR10x100SS
88783
FUR10x115SS
88778
FUR10x135SS
88779
FUR10x160SS
88780
FUR10x185SS
88781
FUR10x200SS
88782
FUR10x230SS
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
0,558
0,638
0,698
0,695
0,748
0,831
0,924
1,389
2,520
2,690
3,000
FUR FUS
Rámová hmoždinka FUR - FUS /šesťhran
s integr. podložkou a otvorom pre bit TORX 40/
priem.vrtákuxdĺžkahmoždinky
93527
FUR10x80FUS/SW13aT50/
50
97797
FUR10x100FUS/SW13aT50/
50
48724
FUR14x80FUS/SW17aT50/
50
48725
FUR14x100FUS/SW17aT50/
50
48726
FUR14x140FUS/SW17aT50/
50
48727
FUR14x165FUS/SW17aT50/
50
48728
FUR14x180FUS/SW17aT50/
50
48842
FUR14x210FUS/SW17aT50/
50
48729
FUR14x240FUS/SW17aT50/
50
48730
FUR14x270FUS/SW17aT50/
50
90762
FUR14x300FUS/SW17aT50/
20
90763
FUR14x330FUS/SW17aT50/
20
90764
FUR14x360FUS/SW17aT50/
20
0,729
0,822
1,450
1,749
2,110
2,910
3,790
4,750
5,670
5,760
6,970
8,240
9,400
FUR SS A4
Rámová hmoždinka FUR SS
v prevedení nerez A4 /šesťhran SW 13/
priem.vrtákuxdĺžkahmoždinky
70140
FUR8x80SSA4
70141
FUR8x100SSA4
88792
FUR10x80SSA4
88793
FUR10x100SSA4
88799
FUR10x115SSA4
88794
FUR10x135SSA4
88795
FUR10x160SSA4
88796
FUR10x185SSA4
88797
FUR10x200SSA4
88798
FUR10x230SSA4
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
1,925
2,520
2,740
2,880
3,140
4,910
5,710
6,580
6,750
7,170
FUR FUS
Rámová hmoždinka FUR - FUS v prevedení nerez A4
/šesťhran s integr. podložkou a otvorom pre bit TORX 40/
priem.vrtákuxdĺžkahmoždinky
93528
FUR10x80FUSA4/SW13aT40/ 50
2,810
48731
FUR14x80FUSA4/SW17aT50/ 50
4,070
48732
FUR14x100FUSA4/SW17aT50/ 50
4,100
48733
FUR14x140FUSA4/SW17aT50/ 50
4,890
48734
FUR14x165FUSA4/SW17aT50/ 50
6,150
48735
FUR14x180FUSA4/SW17aT50/ 50
8,850
48736
FUR14x240FUSA4/SW17aT50/ 50
11,700
48737
FUR14x270FUSA4/SW17aT50/ 50
14,320
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
Objednacie
číslo SXR T
Rámová hmoždinka SXR T /TORX 30,40/
502999
SXR8x60T
503000
SXR8x80T
503001
SXR8x100T
503002
SXR8x120T
46263
SXR10x80T
46264
SXR10x100T
46265
SXR10x120T
46266
SXR10x140T
46267
SXR10x160T
46268
SXR10x180T
46269
SXR10x200T
46270
SXR10x230T
46271
SXR10x260T
A4
2,748
3,132
3,492
3,480
3,660
4,200
6,240
7,260
8,316
8,580
9,096
6,072
7,644
9,108
12,396
0,669 ++
0,765 ++
0,838 ++
0,834 ++
0,898 ++
0,998 ++
1,108 ++
1,667 ++
3,024 ++
3,228 ++
3,600 +
0,875
0,986
1,740 +
2,099 ++
2,532 ++
3,492 ++
4,548 +
5,700
6,804
6,912
8,364
9,888
11,280
A4
2,310
3,024
3,288
3,456
3,768
5,892
6,852
7,896
8,100
8,604
Typ
3,372
4,884
4,920
5,868
7,380
10,620
14,040
17,184
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
0,336
0,361
0,455
0,528
0,414
0,489
0,584
0,678
0,939
1,210
1,741
2,500
3,430
1,731
1,927
2,310
2,690
3,270
4,030
5,280
6,920
8,730
SXR FUS
Rámová hmoždinka SXR FUS
46329
SXR10x60FUS
46330
SXR10x80FUS
46331
SXR10x100FUS
46332
SXR10x120FUS
46333
SXR10x140FUS
46334
SXR10x160FUS
46335
SXR10x180FUS
46336
SXR10x200FUS
46337
SXR10x230FUS
46338
SXR10x260FUS
0,526
0,564
0,658
0,809
0,977
1,136
1,316
1,867
2,670
3,680
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
0,403
0,433 +
0,546 +
0,634 +
0,497 ++
0,587 ++
0,701 ++
0,814 ++
1,127 ++
1,452
2,089 +
3,000
4,116
A4
SXR T A4
Rámová hmoždinka SXR T v prevedení nerez oceľ A4
46272
SXR10x80TA4
50
46274
SXR10x100TA4
50
46278
SXR10x120TA4
50
46279
SXR10x140TA4
50
46283
SXR10x160TA4
50
46285
SXR10x180TA4
50
46286
SXR10x200TA4
50
46287
SXR10x230TA4
50
46288
SXR10x260TA4
50
2,077
2,312
2,772
3,228
3,924
4,836
6,336
8,304
10,476
0,631 ++
0,677 ++
0,790 ++
0,971 ++
1,172 ++
1,363 ++
1,579 ++
2,240 ++
3,204 +
4,416
A4
1,731
1,959
2,240
2,540
2,890
3,470
4,420
5,700
7,140
9,230
2,077
2,351
2,688
3,048
3,468
4,164
5,304
6,840
8,568
11,076
SXR Z
Rámová hmoždinka SXR Z
503231
SXR6x35Z
503232
SXR6x50Z
503233
SXR6x60Z
47977
SXR10x80Z
47978
SXR10x100Z
47979
SXR10x120Z
47980
SXR10x140Z
47981
SXR10x160Z
50
50
50
50
50
50
50
50
0,163
0,199
0,252
0,422
0,500
0,595
0,691
0,958
0,196
0,239
0,302
0,506
0,600
0,714
0,829
1,150
50
50
50
50
50
50
50
200
200
200
200
200
0,069
0,072
0,082
0,103
0,121
0,208
0,257
0,199
0,235
0,271
0,325
0,397
0,083
0,086
0,098
0,124
0,145 ++
0,250 ++
0,308
0,239 +
0,282 +
0,325
0,390
0,476 +
SXR-L T
Rámová hmoždinka SXR-L s predĺženou kotevnou hĺbkou T /TORX 40/
522698
SXRL10x80T
50
0,366
0,439
522699
SXRL10x100T
50
0,432
0,518
3
SXR FUS A4
Rámová hmoždinka SXR FUS v prevedení nerez oceľ A4
46339
SXR10x60FUSA4
50
46340
SXR10x80FUSA4
50
46342
SXR10x100FUSA4
50
46343
SXR10x120FUSA4
50
46344
SXR10x140FUSA4
50
46345
SXR10x160FUSA4
50
46361
SXR10x180FUSA4
50
46362
SXR10x200FUSA4
50
46363
SXR10x230FUSA4
50
46364
SXR10x260FUSA4
50
SXR
Rámová hmoždinka SXR - bez skrutky
SXR6x35bezskrutky
503228
503229
SXR6x50bezskrutky
503230
SXR6x60bezskrutky
506194
SXR8x60bezskrutky
506196
SXR8x80bezskrutky
506198
SXR8x100bezskrutky
506199
SXR8x120bezskrutky
47567
SXR10x80bezskrutky
47568
SXR10x100bezskrutky
47569
SXR10x120bezskrutky
47570
SXR10x140bezskrutky
47571
SXR10x160bezskrutky
A4
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Objednacie
číslo Typ
522700
522701
522703
522704
522705
522706
522707
522708
SXRL10x120T
SXRL10x140T
SXRL10x160T
SXRL10x180T
SXRL10x200T
SXRL10x230T
SXRL10x260T
SXRL10x290T
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
50
50
50
50
50
50
50
50
0,515
0,598
0,831
1,064
1,535
2,190
3,020
3,180
0,618
0,717
0,997 +
1,276
1,843
2,628
3,624
3,816
A4
SXR-L T A4
Rámová hmoždinka SXR-L s predĺženou kotevnou hĺbkou T /TORX 40/
v prevedeníe nerez oceľ A4
522709
SXRL10x80TA4
50
1,481
1,777
522710
SXRL10x100TA4
50
1,646
1,975
522711
SXRL10x120TA4
50
1,974
2,369
522712
SXRL10x140TA4
50
2,300
2,760
522713
SXRL10x160TA4
50
2,800
3,360
522714
SXRL10x180TA4
50
4,460
5,352
522715
SXRL10x200TA4
50
4,530
5,436
522716
SXRL10x230TA4
50
5,920
7,104
522717
SXRL10x260TA4
50
7,490
8,988
522718
SXRL10x290TA4
50
7,880
9,456
SXR-L FUS
Rámová hmoždinka SXR-L s predĺženou kotevnou hĺbkou, FUS
522719
SXRL10x80FUS
50
0,498
522720
SXRL10x100FUS
50
0,582
522721
SXRL10x120FUS
50
0,715
522723
SXRL10x140FUS
50
0,864
522724
SXRL10x160FUS
50
0,997
522725
SXRL10x180FUS
50
1,163
522726
SXRL10x200FUS
50
1,645
522727
SXRL10x230FUS
50
2,350
SXRL10x260FUS
50
2,700
522728
522729
SXRL10x290FUS
50
3,000
SXR-L FUS A4
Rámová hmoždinka SXR-L s predĺženou kotevnou hĺbkou, FUS
v prevedeníe nerez oceľ A4
522730
SXRL10x80FUSA4
50
1,678
522731
SXRL10x100FUSA4
50
1,908
522732
SXRL10x120FUSA4
50
2,170
522733
SXRL10x140FUSA4
50
2,570
522734
SXRL10x160FUSA4
50
3,440
522735
SXRL10x180FUSA4
50
3,860
522736
SXRL10x200FUSA4
50
4,980
522737
SXRL10x230FUSA4
50
5,760
522738
SXRL10x260FUSA4
50
7,270
522739
SXRL10x290FUSA4
50
8,180
S-H-R
Rámová hmoždinka S H R bez skrutky
Použiť len fischer skrutky!
59179
S14H100R
59180
S14H135R
59181
S14H160R
59182
S14H185R
52178
S14H230R
59187
S16H100R
59188
S16H135R
59189
S16H160R
50
50
50
50
50
50
50
50
0,441
0,510
0,583
0,725
0,871
0,512
0,539
0,682
KT
Skrutky KT so šesťhranom /SW13,17/ - trieda pevnosti 6.8
80404
6KT7x65
200
0,329
80405
6KT7x85
200
0,334
80406
6KT7x105
200
0,356
80407
6KT7x120
200
0,411
80408
6KT7x140
200
0,480
80409
6KT7x165
200
0,527
80410
6KT7x190
100
0,820
80411
6KT7x235
100
1,035
80412
6KT10x95
50
0,911
80413
6KT10x105
50
1,008
80415
6KT10x140
50
1,031
80416
6KT10x165
50
1,115
80417
6KT10x190
50
1,137
80418
6KT10x235
50
2,020
80262
80264
80265
80271
80267
80268
6KT7x105A4
6KT7x140A4
6KT7x165A4
6KT10x105A4
6KT10x140A4
6KT10x165A4
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
200
200
200
50
50
50
1,965
3,050
3,480
4,180
5,300
6,090
2,358
3,660
4,176
5,016
6,360
7,308
SH T
Skrutky SH T s hlavou Torx 40 - trieda pevnosti 6.8
89170
SH7x85T
200
89172
SH7x105T
200
89174
SH7x120T
200
89176
SH7x140T
200
89178
SH7x165T
200
89186
SH10x105T
50
89188
SH10x140T
50
89190
SH10x165T
50
89192
SH10x190T
50
89194
SH10x235T
50
0,250
0,292
0,392
0,397
0,542
0,987
1,079
1,500
1,622
1,965
0,300
0,350
0,470
0,476
0,650
1,184
1,295
1,800
1,946
2,358
JUSS
Aretačná skrutka JUSS /T 25/
59040
JUSS6x60
59041
JUSS6x70
59042
JUSS6x80
59043
JUSS6x90
59044
JUSS6x100
59045
JUSS6x110
59046
JUSS6x120
59047
JUSS6x145
A4
2,014
2,290
2,604
3,084
4,128
4,632
5,976
6,912
8,724
9,816
0,529 ++
0,612 ++
0,700 +
0,870
1,045
0,614 ++
0,647 ++
0,818 +
A4
KT A4
Skrutky KT so šesťhranom v prevedení nerez A4 (1.4401) /SW13,17/
80260
6KT7x65A4
200
1,451
1,741
80261
6KT7x85A4
200
1,638
1,966
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
Typ
4
100
100
100
100
100
100
100
100
A4
SH T
Skrutky SH T s hlavou Torx 40 v prevedení nerez A4 (1.4401)
89244
SH7x85T
200
1,527
89246
SH7x105T
200
1,861
89250
SH7x140T
200
2,830
89252
SH7x165T
200
3,210
0,598
0,698 +
0,857 +
1,037
1,196
1,396 +
1,974
2,820
3,240
3,600
0,395
0,401
0,427
0,493
0,576
0,632
0,984
1,242
1,093
1,210
1,237
1,338
1,364
2,424
Objednacie
číslo 1,832
2,233
3,396
3,852
0,135
0,149
0,167
0,194
0,199
0,237
0,255
0,299
0,162
0,179
0,200
0,233
0,239
0,284
0,306
0,359
ADK T
Čiapočka ADK T pre fischer skrutky s hlavou Torx 25
59086
ADKT25biela
100
0,091
0,109
F-M
Rámová hmoždinka F - M /Pz2,3/ - kovová
88660
F8M72x90
88662
F8M92x110
88664
F8M112x130
88666
F8M132x150
88670
F10M72x90
88672
F10M92x110
88674
F10M112x130
88676
F10M132x150
88678
F10M152x170
88680
F10M182x200
61064
F10M202x220
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
0,283
0,324
0,352
0,390
0,283
0,324
0,352
0,391
0,424
0,505
0,611
0,340
0,389
0,422
0,468
0,340
0,389
0,422
0,469
0,509 +
0,606
0,733
ADM
Čiapočka ADM pre rámové hmoždinky F-M
88688
ADM10Wbielapr.15mm
100
0,032
0,038
ASM
Čiapočka ASM pre rámové hmoždinky F-M
60320
ASM10W-bielapr.16mm
100
0,032
0,038
FFS
Skrutky pre okenné rámy FFS - zapustená hlava T30
62379
FFS7,5X42SK
100
62395
FFS7,5X52SK
100
62396
FFS7,5X62SK
100
61550
FFS7,5X72SK
100
68955
FFS7,5X82SK
100
61551
FFS7,5X92SK
100
68956
FFS7,5X102SK
100
61552
FFS7,5X112SK
100
68957
FFS7,5X122SK
100
61553
FFS7,5X132SK
100
61554
FFS7,5X152SK
100
61555
FFS7,5X182SK
100
68958
FFS7,5X202SK
100
61556
FFS7,5X212SK
100
0,066
0,079
0,082
0,091
0,102
0,118
0,133
0,147
0,165
0,183
0,231
0,324
0,431
0,467
0,079 +
0,095
0,098 +
0,110 ++
0,122 ++
0,141 ++
0,160 ++
0,176 ++
0,198 ++
0,219 ++
0,277 ++
0,389 ++
0,517 ++
0,561 ++
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Objednacie
číslo Typ
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
FFSZ
Skrutky pre okenné rámy FFSZ - cylindrická hlava T25
92695
FFSZ7,5x52T25
100
92697
FFSZ7,5x62T25
100
92698
FFSZ7,5x72T25
100
92699
FFSZ7,5x82T25
100
92700
FFSZ7,5x92T25
100
92701
FFSZ7,5x102T25
100
92702
FFSZ7,5x112T25
100
92703
FFSZ7,5x122T25
100
92704
FFSZ7,5x132T25
100
92705
FFSZ7,5x152T25
100
92706
FFSZ7,5x182T25
100
92708
FFSZ7,5x202T25
100
92709
FFSZ7,5x212T25
100
0,082
0,094
0,105
0,119
0,137
0,155
0,169
0,190
0,211
0,268
0,376
0,496
0,539
0,098
0,113
0,126
0,143
0,164
0,186
0,203
0,228
0,253
0,322
0,451
0,595
0,647
FFS-A
Čiapočky FFS-A pre skrutky FFS
61560
FFS-AWbiela
61561
FFS-ABRtmavohnedá
100
100
0,021
0,021
0,025 ++
0,025 +
GS
Skrutka s okom GS
80918
GS8x80preS10
80919
GS8x100preS10
80920
GS8x120preS10
80929
GS10x160preS12R,S14H-R
20
20
20
20
0,934
0,977
1,039
1,495
1,121 ++
1,173 ++
1,247 ++
1,794 ++
S 12 R
Hmoždinky S 12 R pre skrutku s okom GS
50177
S12R100
50178
S12R135
100
100
0,394
0,455
0,473 ++
0,546 +
1,865
2,772
3,924
3,084
4,392
6,192
18,840
20,940
A4
FZA
Oceľová kotva ZYKON FZA v prevedení nerez A4 (1.4401)
priem.vrtákuxhĺbkaukotvenia/pripevňovanáhrúbkazávit 60772
FZA10x40/10M6A4
25
5,910
60775
FZA12x40/15M8A4
25
9,090
60776
FZA12x50/15M8A4
20
9,610
60774
FZA12x50/50M8A4
20
11,000
60778
FZA14x40/25M10A4
20
10,030
60779
FZA14x60/20M10A4
10
16,360
60766
FZA14x60/50M10A4
10
19,840
60781
FZA18x80/25M12A4
10
24,820
60767
FZA18x80/55M12A4
10
29,240
60782
FZA22x100/60M16A4
10
42,140
60768
FZA22x125/60M16A4
6
50,680
FZA-D
Oceľová kotva ZYKON FZA - D
priem.vrtákuxhĺbkaukotvenia/pripevňovanáhrúbkazávit 60652
FZA12x50/10M8D
25
60653
FZA12x60/10M8D
25
60654
FZA12x80/30M8D
25
60657
FZA14x80/20M10D
10
60658
FZA14x100/40M10D
10
60684
FZA18x100/20M12D
10
60685
FZA18x130/50M12D
10
60663
FZA22x125/25M16D
10
FZA-D A4
Oceľová kotva ZYKON FZA - D
v prevedení nerez A4 (1.4401)
priem.vrtákuxhĺbkaukotvenia/pripevňovanáhrúbkazávit 60664
FZA12x50/10M8DA4
25
60665
FZA12x60/10M8DA4
25
60666
FZA12x80/30M8DA4
25
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
3,500
3,730
4,090
5,530
6,050
7,660
8,860
17,450
7,092
10,908
11,532
13,200
12,036
19,632
23,808
29,784
35,088
50,568
60,816
4,200
4,476
4,908
6,636
7,260
9,192
10,632
20,940
A4
9,960
10,760
12,170
11,952
12,912
14,604
60669
60670
60672
60673
60675
FZA14x80/20M10DA4
FZA14x100/40M10DA4
FZA18x100/20M12DA4
FZA18x130/50M12DA4
FZA22x125/25M16DA4
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
10
10
10
10
10
16,500
25,260
29,240
38,480
50,680
19,800
30,312
35,088
46,176
60,816
25
20
10
10
10
2,690
4,690
6,430
15,700
17,450
3,228
5,628
7,716
18,840
20,940
A4
FZA-I A4
Oceľová kotva ZYKON FZA - I v prevedení nerez A4 (1.4401)
priem.vrtákuxhĺbkaukotveniazávit
60783
FZA12x40M6IA4
25
8,540
60784
FZA12x50M6IA4
25
9,610
60786
FZA14x60M8IA4
20
17,400
60787
FZA18x80M10IA4
10
26,430
60788
FZA22x100M12IA4
10
42,140
60770
FZA22x125M12IA4
10
50,680
OCEĽOVÉ KOTVY PRE VEĽKÉ ZAŤAŽENIE
1,554
2,310
3,270
2,570
3,660
5,160
15,700
17,450
Typ
FZA-I
Oceľová kotva ZYKON FZA - I
priem.vrtákuxhĺbkaukotveniazávit
60758
FZA12x40M6I
60760
FZA14x60M8I
60761
FZA18x80M10I
60763
FZA22x100M12I
60769
FZA22x125M12I
FZA
Oceľová kotva ZYKON FZA
priem.vrtákuxhĺbkaukotvenia/pripevňovanáhrúbkazávit 60712
FZA10x40/10M6
25
60715
FZA12x40/15M8
25
60716
FZA12x50/15M8
20
60718
FZA14x40/25M10
25
60719
FZA14x60/20M10
10
60721
FZA18x80/25M12
10
60724
FZA22x100/60M16
10
60725
FZA22x125/60M16
6
Objednacie
číslo A4
12,730
18,970
15,276
22,764
FZE PLUS
Montážny prípravok pre FZA
44637
FZE10PLUS
44638
FZE12PLUS
44639
FZE14PLUS
44640
FZE18PLUS
44641
FZE22PLUS
14,700
16,700
16,200
17,000
20,800
17,640
20,040
19,440
20,400
24,960
FZEA II
Oceľová zarážacia kotva ZYKON FZEA II
priem.vrtákuxhĺbkaukotveniazávit
47303
FZEAII10X40M8
47304
FZEAII12X40M10
47305
FZEAII14X40M12
1
1
1
1
1
100
100
50
0,675
0,897
0,928
0,810
1,076
1,114
A4
FZED PLUS
Montážny prípravok pre FZEA II
44642
FZED10PLUS
44643
FZED12PLUS
44644
FZED14PLUS
FAZ II
Expresná kotva FAZ II
priem.vrtáku/pripevňovanáhrúbka/celkovádĺžka
94871
FAZII8/10/77
94877
FAZII8/30/97
94878
FAZII8/50/117
94879
FAZII8/100/167
5
1
1
1
50
50
50
25
62,120 74,544
61,610 73,932
65,290 78,348
71,380 85,656
82,670 99,204
65,010 78,012
72,220 86,664
84,610 101,532
94,160 112,992
133,960 160,752
148,850 178,620
163,820 196,584
159,350 191,220
195,890 235,068
FZEA II A4
Oceľová zarážacia kotva ZYKON FZEA II v prevedení nerez A4 priem.vrtákuxhĺbkaukotveniazávit
47306
FZEAII10X40M8A4
100
3,300
47307
FZEAII12X40M10A4
100
4,240
47308
FZEAII14X40M12A4
50
4,710
FZA - ST A4
Oceľová kotva ZYKON FZA DIN V 1211 GS/1212 GS
na upevnenie stupačiek prevedenie A4 (1.4401) 60686
FZA14x40STA4
20
60687
FZA14x60STA4
20
FZUB
Špeciálny vrták FZUB pre ZYKON FZA, FZA D, FZA I
stopka SDS plus
60622
FZUB10x40
1
FZUB12x40
1
60623
60627
FZUB12x50
1
60625
FZUB12x60
1
60626
FZUB12x80
1
60624
FZUB14x40
1
60628
FZUB14x60
1
60629
FZUB14x80
1
60630
FZUB14x100
1
60634
FZUB18x80
1
60632
FZUB18x100
1
60633
FZUB18x130
1
60636
FZUB22x100
1
60638
FZUB22x125
1
10,248
11,532
20,880
31,716
50,568
60,816
3,960
5,088
5,652
13,700
13,800
14,000
16,440
16,560
16,800
0,762
0,892
0,979
1,338
0,914
1,070
1,175
1,606
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Objednacie
číslo Typ
503251
94981
94982
94983
94984
94985
94986
503252
95419
95420
95421
95446
95454
95470
503253
95605
95836
95864
95865
503254
95967
95968
96188
46632
46633
503255
46635
46636
FAZII8/160/225
FAZII10/10/95
FAZII10/20/105
FAZII10/30/115
FAZII10/50/135
FAZII10/80/165
FAZII10/100/185
FAZII10/160/245
FAZII12/10/110
FAZII12/20/120
FAZII12/30/130
FAZII12/50/150
FAZII12/80/180
FAZII12/100/200
FAZII12/160/260
FAZII12/200/300
FAZII16/25/150
FAZII16/50/175
FAZII16/100/225
FAZII16/160/283
FAZII16/200/325
FAZII16/250/375
FAZII16/300/425
FAZII20/30/170
FAZII20/60/200
FAZII20/160/302
FAZII24/30/204
FAZII24/60/234
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
20
50
25
25
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
2,940
1,086
1,231
1,260
1,308
1,677
1,803
3,230
1,686
1,744
1,822
2,120
2,900
3,050
3,500
4,760
3,430
4,790
6,440
7,320
8,890
9,370
10,720
7,930
11,760
14,270
18,770
20,990
FAZ II GS
Expresná kotva FAZ II GS s veľkou podložkou
priem.vrtáku/pripevňovanáhrúbka/celkovádĺžka
94872
FAZII8/10/77GS
96189
FAZII8/30/97GS
96291
FAZII10/10/95GS
96297
FAZII10/30/115GS
96303
FAZII12/10/110GS
96340
FAZII12/30/130GS
96367
FAZII12/120/220GS
503261
FAZII16/160/283GS
96370
FAZII16/200/325GS
50
50
50
25
20
20
20
10
10
0,897
1,074
1,330
1,596
1,948
2,010
3,500
7,600
9,230
FAZ A4
Expresná kotva FAZ v prevedení A4
priem.vrtáku/pripevňovanáhrúbka/celkovádĺžka
501396
FAZII8/10/75A4
501399
FAZII8/30/95A4
501401
FAZII8/50/115A4
501403
FAZII10/10/90A4
501406
FAZII10/20/100A4
501407
FAZII10/30/110A4
501409
FAZII10/50/130A4
501410
FAZII10/70/150A4
501411
FAZII10/100/180A4
501412
FAZII10/160/240A4
501413
FAZII12/10/105A4
501415
FAZII12/20/115A4
501416
FAZII12/30/125A4
501419
FAZII12/50/145A4
501420
FAZII12/60/155A4
501421
FAZII12/100/195A4
503180
FAZII12/160/255A4
501423
FAZII16/25/140A4
501424
FAZII16/50/165A4
501425
FAZII16/100/215A4
501426
FAZII20/30/155A4
503183
FAZII20/60/185A4
501427
FAZII24/30/185A4
503184
FAZII24/60/215A4
50
50
50
50
25
25
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
5
4
5
4
3,360
3,730
4,360
4,400
5,430
4,940
5,510
6,380
6,660
8,070
6,080
6,530
6,660
8,240
8,550
9,970
10,890
11,910
13,800
15,850
23,190
23,750
36,320
38,000
FAZ GS A4
Expresná kotva FAZ GS s veľkou podložkou A4
priem.vrtáku/pripevňovanáhrúbka/celkovádĺžka
501398
FAZII8/10/75GSA4
501400
FAZII8/30/95GSA4
501405
FAZII10/10/90GSA4
501408
FAZII10/30/110GSA4
501414
FAZII12/10/105GSA4
501418
FAZII12/30/125GSA4
503181
FAZII12/160/255GSA4
503182
FAZII16/160/275GSA4
50
50
50
50
20
20
20
4
3,540
3,910
4,620
5,320
6,410
7,340
17,100
28,500
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
Objednacie
číslo A4
4,032
4,476
5,232
5,280
6,516
5,928
6,612
7,656
7,992
9,684
7,296
7,836
7,992
9,888
10,260
11,964
13,068
14,292
16,560
19,020
27,828
28,500
43,584
45,600
A4
4,248
4,692
5,544
6,384
7,692
8,808
20,520
34,200
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
FAZ II K
Expresná kotva FAZ II K - krátka
522108
FAZII10/10K
522110
FAZII10/20K
522116
FAZII10/10KA4
522117
FAZII10/20KA4
522118
FAZII12/10K
522119
FAZII12/20K
522122
FAZII12/10KA4
522123
FAZII12/20KA4
522124
FAZII16/5
522125
FAZII16/5A4
3,528
1,303 +
1,477
1,512
1,570
2,012
2,164
3,876
2,023
2,093 +
2,186
2,544
3,480
3,660
4,200
5,712
4,116 +
5,748
7,728
8,784
10,668
11,244
12,864
9,516
14,112
17,124
22,524
25,188
1,076
1,289
1,596
1,915
2,338
2,412
4,200
9,120
11,076
Typ
6
50
25
50
50
20
20
20
20
10
20
0,841
0,984
2,700
3,030
1,254
1,275
3,950
4,010
2,580
7,300
1,009
1,181
3,240
3,636
1,505
1,529
4,740
4,812
3,096
8,760
FAZ II K GS
Expresná kotva FAZ II K GS - krátka s veľkou podložkou
522115
FAZII10/10KGS
50
1,027
522121
FAZII12/10KGS
20
1,510
1,232
1,812
FAZ II HBS
Expresná kotva FAZ II HBS s extra veľkou podložkou DIN 1052
pre drevené konštrukcie
522951
FAZII12/100HBS
20
3,040
522952
FAZII12/120HBS
20
3,200
522953
FAZII16/160HBS
10
6,790
522954
FAZII16/200HBS
10
8,090
3,648
3,840
8,148
9,708
FH II B
Oceľová kotva pre veľké záťaže FH II B priem.vrtáku/pripevňovanáhrúbka/celkovádĺžka
503142
FHII10/10/70B
503143
FHII10/25/85B
503144
FHII10/50/110B
48773
FHII12/10/90B
48774
FHII12/25/105B
48775
FHII12/50/130B
46832
FHII12/100/184B
48776
FHII15/10/110B
48777
FHII15/25/125B
48778
FHII15/50/150B
46835
FHII15/100/200B
48779
FHII18/25/135B
48780
FHII18/50/160B
46841
FHII18/100/214B
48886
FHII24/25/167B
48887
FHII24/50/192B
46842
FHII24/100/242B
47547
FHII28/30/196B
47548
FHII28/60/226B
47549
FHII32/30/250B
47550
FHII32/60/280B
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
20
20
20
10
10
10
5
4
4
4
4
1,745
1,928
2,140
2,660
2,910
3,220
3,720
3,770
3,960
4,360
4,960
5,870
6,630
7,730
10,260
12,950
17,150
20,180
23,330
27,380
34,600
2,094
2,314
2,568
3,192
3,492
3,864
4,464
4,524
4,752
5,232
5,952
7,044
7,956
9,276
12,312
15,540
20,580
24,216
27,996
32,856
41,520
FH-S / FH II-S
Oceľová kotva pre veľké záťaže FH S
priem.vrtáku/pripevňovanáhrúbka/celkovádĺžka
503133
FH10/10/84S
503134
FH10/25/99S
503135
FH10/50/124S
44884
FHII12/10/90S
44885
FHII12/25/105S
44886
FHII12/50/130S
44887
FHII15/10/107S
44888
FHII15/25/122S
44889
FHII15/50/147S
46847
FHII18/10/118S
44894
FHII18/25/133S
44896
FHII18/50/158S
44898
FHII24/25/160S
44900
FHII24/50/185S
44901
FHII28/30/193S
44902
FHII28/60/223S
44903
FHII32/30/215S
44904
FHII32/60/245S
50
50
50
50
50
25
25
25
25
20
20
20
10
10
4
4
4
4
1,745
1,928
2,140
2,660
2,910
3,220
3,770
3,960
4,360
5,560
5,870
6,630
12,100
12,690
17,370
20,310
26,750
31,360
2,094
2,314
2,568
3,192
3,492
3,864
4,524
4,752
5,232
6,672
7,044
7,956
14,520
15,228
20,844
24,372
32,100
37,632
FH II SK
Oceľová kotva pre veľké záťaže FH II SK
priem.vrtáku/pripevňovanáhrúbka/celkovádĺžka
44917
FHII12/15/90SK
44918
FHII12/25/100SK
44919
FHII12/50/125SK
44920
FHII15/15/100SK
44921
FHII15/25/110SK
25
25
25
25
25
2,590
2,740
3,060
3,490
3,670
3,108
3,288
3,672
4,188
4,404
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
Objednacie
číslo Typ
44922
44923
44924
44925
FHII15/50/135SK
FHII18/15/115SK
FHII18/25/125SK
FHII18/50/150SK
25
20
20
20
4,160
6,510
6,790
7,720
4,992
7,812
8,148
9,264
FH II H
Oceľová kotva pre veľké záťaže FH II H
priem.vrtáku/pripevňovanáhrúbka/celkovádĺžka
503139
FHII10/10/75H
503140
FHII10/25/90H
503141
FHII10/50/115H
44905
FHII12/10/92H
44906
FHII12/25/107H
44907
FHII12/50/132H
44908
FHII15/10/113H
44909
FHII15/25/128H
44910
FHII15/50/153H
44915
FHII18/25/138H
44916
FHII18/50/163H
50
50
50
50
50
25
25
25
25
20
20
1,918
2,130
2,350
3,210
3,210
3,540
3,770
4,360
4,800
6,460
7,300
2,302
2,556
2,820
3,852
3,852
4,248
4,524
5,232
5,760
7,752
8,760
FH II I
Ocelová kotva pre veľké záťaže FH II I s vnútorným závitom priem.vŕtania/vnútornýzávit
519012
FHII12/M6I
25
2,990
519013
FHII12/M8I
25
3,030
519014
FHII15/M10I
25
3,820
519015
FHII15/M12I
20
3,860
3,588
3,636
4,584
4,632
FH II I A4
Ocelová kotva pre veľké záťaže FH II I s vnútorným závitom A4
priem.vŕtania/vnútornýzávit
519016
FHII12/M6IA4
25
4,920
519017
FHII12/M8IA4
25
4,950
519018
FHII15/M10IA4
25
7,000
519019
FHII15/M12IA4
20
7,070
FBN II
Oceľová kotva FBN II
priem.vrtáku/pripevňovanáhrúbka/celkovádĺžka
505526
FBNII6/5/40
505527
FBNII6/10/55
505528
FBNII6/30/75
40662
FBNII8/5/66
40664
FBNII8/10/71
40669
FBNII8/20/81
40700
FBNII8/30/91
40771
FBNII8/50/111
40777
FBNII8/70/131
40783
FBNII8/100/161
40827
FBNII10/10/86
40851
FBNII10/20/96
40854
FBNII10/30/106
40855
FBNII10/50/126
40931
FBNII10/70/146
40943
FBNII10/100/176
40944
FBNII10/140/216
40945
FBNII10/160/236
40950
FBNII12/10/106
44558
FBNII12/20/116
45263
FBNII12/30/126
45264
FBNII12/50/146
45265
FBNII12/80/176
45266
FBNII12/100/196
45267
FBNII12/120/216
45268
FBNII12/140/236
45269
FBNII12/160/256
45564
FBNII16/25/145
45565
FBNII16/50/170
45566
FBNII16/80/200
45567
FBNII16/100/220
45568
FBNII16/140/260
45569
FBNII16/160/280
FBNII16/200/320
45570
45573
FBNII20/30/184
45574
FBNII20/60/214
45575
FBNII20/80/234
45576
FBNII20/120/274
100
100
100
50
50
50
50
50
20
20
50
50
50
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
FBN II K
Oceľová kotva FBN II K - krátka
priem.vrtáku/pripevňovanáhrúbka/celkovádĺžka
40806
FBNII8/5/56K
40807
FBNII8/10/61K
50
50
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
0,317
0,337
0,380
0,405
0,410
0,451
0,493
0,618
0,652
0,961
0,606
0,657
0,759
0,881
0,889
0,897
1,198
1,303
0,946
1,047
1,146
1,335
1,471
1,629
1,818
1,986
2,160
2,530
3,010
3,190
3,390
3,550
3,800
4,410
4,640
6,290
6,830
11,280
0,399
0,410
A4
5,904
5,940
8,400
8,484
0,380
0,404 +
0,456
0,486 ++
0,492 ++
0,541 ++
0,592 ++
0,742 ++
0,782 +
1,153 +
0,727 ++
0,788 ++
0,911 ++
1,057 ++
1,067 ++
1,076 ++
1,438 +
1,564 +
1,135 ++
1,256 ++
1,375 ++
1,602 ++
1,765 ++
1,955 ++
2,182 +
2,383 +
2,592 +
3,036 ++
3,612 ++
3,828 +
4,068 ++
4,260
4,560
5,292
5,568
7,548
8,196
13,536
0,479
0,492
7
Objednacie
číslo Typ
40946
40947
45272
45273
45274
45571
45572
45577
FBNII10/5/71K
FBNII10/10/76K
FBNII12/5/86K
FBNII12/10/91K
FBNII12/30/111K
FBNII16/15/120K
FBNII16/25/130K
FBNII20/10/139K
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
50
50
20
20
20
10
10
10
0,611
0,641
0,900
0,946
1,104
1,744
2,060
3,800
0,733 ++
0,769
1,080 ++
1,135
1,325
2,093 ++
2,472
4,560
A4
FBN II A4
Oceľová kotva FBN II v prevedení nerez A4
priem.vrtáku/pripevňovanáhrúbka/celkovádĺžka
505532
FBNII6/10A4
505535
FBNII6/30A4
507555
FBNII8/10A4
507556
FBNII8/30A4
507557
FBNII8/50A4
507558
FBNII10/10A4
507559
FBNII10/20A4
507560
FBNII10/30A4
507561
FBNII10/50A4
507562
FBNII10/100A4
507563
FBNII12/10A4
507564
FBNII12/20A4
507565
FBNII12/30A4
507566
FBNII12/50A4
507567
FBNII12/100A4
507568
FBNII16/10A4
507569
FBNII16/25A4
507570
FBNII16/50A4
100
100
50
50
50
50
50
50
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
1,293
1,387
1,660
1,850
2,130
2,660
2,490
3,120
2,960
4,200
4,060
3,610
4,300
4,340
6,180
6,320
6,740
7,980
1,552
1,664
1,992 ++
2,220 +
2,556
3,192 +
2,988 +
3,744
3,552 ++
5,040
4,872 ++
4,332 +
5,160
5,208 +
7,416
7,584
8,088 +
9,576
FBN II GS
Oceľová kotva FBN II s veľkou podložkou
priem.vrtáku/pripevňovanáhrúbka/celkovádĺžka
45578
FBNII12/80/176GS
45579
FBNII12/100/196GS
45580
FBNII12/120/216GS
45581
FBNII12/140/236GS
45583
FBNII12/160/256GS
45584
FBNII12/180/276GS
45585
FBNII12/200/296GS
45586
FBNII12/250/346GS
45588
FBNII16/100/220GS
45590
FBNII16/140/160GS
45591
FBNII16/160/280GS
45593
FBNII16/200/320GS
52192
FBNII16/250/370GS
52204
FBNII16/300/420GS
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1,847
1,946
1,957
1,989
2,140
2,330
2,710
3,250
3,660
4,720
5,010
5,270
6,420
6,920
2,216
2,335
2,348
2,387
2,568
2,796
3,252
3,900
4,392
5,664
6,012
6,324
7,704
8,304
FBN II FVZ
Oceľová kotva FBN II FVZ žiarovo pozinkovaná oceľ
507575
FBNII8/10FVZ
100
507577
FBNII8/50FVZ
50
507578
FBNII8/100FVZ
25
507579
FBNII10/10FVZ
50
507582
FBNII10/50FVZ
20
507583
FBNII10/100FVZ
20
507589
FBNII12/10FVZ
20
507592
FBNII12/50FVZ
20
507596
FBNII12/100FVZ
20
507597
FBNII16/10FVZ
10
507598
FBNII16/25FVZ
10
507553
FBNII16/50FVZ
10
507554
FBNII16/100FVZ
10
0,945
1,197
1,666
1,519
1,596
1,792
1,946
2,540
2,990
2,520
2,890
3,420
4,060
1,134
1,436
1,999
1,823
1,915
2,150
2,335
3,048
3,588
3,024
3,468
4,104
4,872
FSA-S
Trubková kotva FSA S so skrutkou
priem.vrtáku/pripevňovanáhrúbkaxcelkovádĺžkazávit
68520
FSA8/15/65SM6
68521
FSA8/40/90SM6
68522
FSA8/65/115SM6
68523
FSA10/10/65SM8
68524
FSA10/35/90SM8
68525
FSA10/60/115SM8
68526
FSA12/10/75SM10
68527
FSA12/25/90SM10
68528
FSA12/50/115SM10
93791
FSL16/5/80SM12
93912
FSL16/15/100SM12
93792
FSL16/65/150SM12
93793
FSL20/15/110SM16
0,358
0,415
0,485
0,502
0,602
0,719
0,719
0,829
0,956
1,385
1,676
2,280
3,110
0,430 ++
0,498 ++
0,582 ++
0,602 ++
0,722 ++
0,863 ++
0,863 ++
0,995 ++
1,147 ++
1,662
2,011
2,736
3,732
50
50
50
20
20
20
20
20
20
25
20
20
20
+
+
+
+
FVZ
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Objednacie
číslo Typ
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
Objednacie
číslo FSA-B
Trubková kotva FSA B s maticou
priem.vrtáku/pripevňovanáhrúbkaxcelkovádĺžkazávit
68500
FSA8/15/65BM6
68501
FSA8/40/90BM6
68502
FSA8/65/115BM6
68503
FSA10/10/65BM8
68504
FSA10/35/90BM8
68505
FSA10/60/115BM8
68506
FSA12/10/75BM10
68507
FSA12/25/90BM10
68508
FSA12/50/115BM10
68509
FSA12/75/140BM10
93814
FSL16/20/78BM12
93815
FSL16/65/125BM12
93817
FSL16/102/160BM12
93818
FSL20/101/168BM16
50
50
50
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
5
0,286
0,363
0,563
0,404
0,486
0,608
0,593
0,680
0,830
1,152
1,242
1,501
1,677
3,100
0,343 ++
0,436 ++
0,676
0,485 ++
0,583 ++
0,730 ++
0,712 ++
0,816 ++
0,996 ++
1,382 ++
1,490
1,801
2,012
3,720
TA M
Kotva pre ťažké bremená TA M
90245
TAM6
90246
TAM8
90247
TAM10
90248
TAM12
50
50
25
25
1,324
1,387
2,520
3,430
1,589
1,664
3,024
4,116
50
50
25
20
1,345
1,923
3,420
4,510
1,614
2,308
4,104
5,412
50
4,060
4,872
50
50
25
20
1,450
2,020
3,600
4,740
FHY
Oceľová kotva FHY
30138
FHYM6
30146
FHYM8
30148
FHYM10
50
25
20
1,125
1,683
2,300
FHY A4
Oceľová kotva FHY v prevedení nerez A4
30139
FHYM6A4
30147
FHYM8A4
30151
FHYM10A4
50
25
20
3,850
5,200
6,880
100
100
50
50
50
25
20
10
0,184
0,249
0,329
0,349
0,381
0,569
0,965
1,750
TA M-S
Kotva pre ťažké bremená TA M S
90249
TAM6S/10
90250
TAM8S/10
90251
TAM10S/20
90252
TAM12S/25
TA M-BP
Kotva pre ťažké bremená TA M-BP
90265
TAM8BP
TA M-T S
Kotva pre ťažké bremená TA M-T S
90267
TAM6T/25S
90268
TAM8T/25S
90269
TAM10T/25S
90270
TAM12T/25S
EA II M
Zarážacia kotva EA II M
48264
EAIIM6x30M6
48284
EAIIM8x30M8
48323
EAIIM8x40M8
48332
EAIIM10x30M10
48339
EAIIM10x40M10
48406
EAIIM12x50M12
48408
EAIIM16x65M16
48409
EAIIM20x80M20
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
EA WH
Montážny prípravok EA WH pre zarážaciu kotvu EA
44630
EAWH6/1/4”Plus
1
44631
EAWH8x30/5/16”Plus
1
44632
EAWH8x40Plus
1
48487
EAWH10x30Plus
1
44633
EAWH10/3/8”Plus
1
44634
EAWH12/1/2”Plus
1
44635
EAWH16/5/8”Plus
1
44636
EAWH20/3/4”Plus
1
12,320
12,420
12,530
12,500
12,630
12,730
14,570
19,620
14,784
14,904
15,036
15,000
15,156
15,276
17,484
23,544
EA-ST
Montážny prípravok EA-ST pre zarážaciu kotvu EA
504573
EA-ST6
20
504576
EA-ST8
20
504584
EA-ST10
20
504585
EA-ST12
20
504586
EA-ST16
15
504587
EA-ST20
8
2,320
2,480
2,750
3,150
5,130
7,940
2,784
2,976
3,300
3,780
6,156
9,528
FDN
Stropný klinec FDN
78644
FDN6/35
78645
FDN6/65
0,309
0,484
0,371 ++
0,581
100
100
M
P
FBS
SK
Kalená samorezná skrutka pre
viacnásobné upevnenie do betónu FBS 66774
FBS5x60P
66935
FBS6/5SK
66939
FBS6/5P
66948
FBS6/25P
FBS6x55M8
66949
66950
FBS6x55M8/M10I
MI
100
100
100
100
100
100
0,200
0,278
0,258
0,314
0,394
0,616
FBS
Kalená samorezná skrutka pre upevnenie
nosných konštrukcií do betónu FBS
517875
FBS8x70
50
0,571
517876
FBS8x80
50
0,615
517877
FBS8x90
50
0,626
517878
FBS8x110
50
0,692
517880
FBS8x130
50
0,736
517881
FBS10x70
50
0,769
517883
FBS10x90
50
0,835
1,350
517884
FBS10x100
50
0,901
2,020 +
517885
FBS10x120
50
0,989
2,760
517887
FBS10x140
50
1,077
517891
FBS10x160
50
1,407
517893
FBS10x200
20
1,670
1,604
517895
FBS12x90
20
517898
FBS12x110
20
1,736
4,620
517900
FBS12x130
20
1,912
6,240
517903
FBS12x150
20
2,080
8,256
517905
FBS14x110
20
2,180
517908
FBS14x135
8
2,460
517910
FBS14x160
8
2,990
FNA II
0,221 ++
Natĺkacia kotva FNA II s plochou hlavou o priemere 15 mm 0,299 ++
44115
FNAII6x30x45/5
100
0,454
0,395 ++
44116
FNAII6x30x71/30
50
0,596
0,419
44117
FNAII6x30x91/50
50
0,669
0,457 ++
44118
FNAII6x30x111/75
50
0,722
0,683 ++
44119
FNAII6x30x145/100
50
1,218
1,158 ++
44120
FNAII6x30x161/120
50
1,302
2,100
1,740
2,424
4,320
5,688
A4
0,614
0,240
0,334
0,310
0,377
0,473
0,739
A4
EA II M A4
Zarážacia kotva EA II M v prevedení nerez A4 (1.4401)
48410
EAIIM6x30M6A4
100
1,538
48411
EAIIM8x30M8A4
100
1,782
48412
EAIIM8x40M8A4
50
1,890
48414
EAIIM10x40M10A4
50
2,290
48415
EAIIM12x50M12A4
25
3,990
48416
EAIIM16x65M16A4
20
11,630
48417
EAIIM20x80M16A4
10
20,470
EA II D
Zarážacia kotva EA II D - pre uchytenie jadr. vŕtačky
48407
EAIIM12x50DM12
25
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
Typ
FNA II A4
Natĺkacia kotva FNA II v prevedení nerez A4
44122
FNAII6x30x46/5A4
44123
FNAII6x30x71/30A4
FNA II M6/M8
Natĺkacia kotva FNA II so závitom M6 a M8
44109
FNAII6x30x49/5M6
44110
FNAII6x30x43/-M6
1,846
2,138
2,268
2,748
4,788
13,956
24,564
0,737
8
0,685
0,738
0,751
0,830
0,883
0,923
1,002
1,081
1,187
1,292
1,688
2,004
1,925
2,083
2,294
2,496
2,616
2,952
3,588
0,545
0,715
0,803
0,866
1,462
1,562
3,864
4,020
A4
100
50
3,220
3,350
100
100
0,613
0,641
0,736
0,769
FNA II OE
Natĺkacia kotva FNA II s okom
44127
FNAII6x30OE
50
0,542
0,650
FNA II H
Natĺkacia kotva FNA II s hákom
44126
FNAII6x30H
50
0,776
0,931
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Objednacie
číslo Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
Typ
FNA II S
Montážny prípravok pre natĺkaciu kotvu FNA
61548
FNAIIS-SBOtrubkový
-lenprevrtákpriemeru6mm
FNH
Natĺkacia kotva FNH
50192
FNH5/50
19863
FNH6/30
50638
FNH6/40
19864
FNH6/60
19865
FNH6/80
19866
FNH8/70
19867
FNH8/90
19868
FNH8/110
19869
FNH8/130
19870
FNH8/150
1
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
12,870
15,444
0,121
0,115
0,126
0,148
0,170
0,234
0,255
0,303
0,367
0,464
0,145
0,138
0,151
0,178
0,204
0,281
0,306
0,364
0,440
0,557
FDBB
Kotva pre upevnenie jadrovej vŕtačky FDBB
90681
FDBB16SErozpernýelement
1
0,867
1,040
90680
FDBB16/50sada
5
20,810 24,972
obsahuje:rozpernýelement,svorník16/50/160SBmaticuapodložku
CHEMICKÉ KOTVY
6
10,500
12,600++
520554
507795
FISVT300T300ml
12
FISVW300T300mlzimnáverzia 12
11,500
13,500
13,800++
16,200
43999
519328
FISVT380C380ml
12
FISVW380C380mlzimnáverzia 12
14,600
16,600
17,520++
19,920
43994
17101
FISV360S360ml
FISV950S950ml
19,900
55,900
23,880 ++
67,080
R M / UKA 3
Chemická kotva R M - ampula /UKA 3
50270
RMM8
50271
RMM10
50272
RMM12
50278
RMM14
50273
RMM16
79838
RMM16E
50274
RMM20
79840
RMM20E
50275
RMM24
79842
RMM24E
79843
RMM27
50276
RMM30
E=predĺžená
RGM
Kotviaca skrutka RG M - trieda pevnosti 5.8
50256
RGM8x110
95698
RGM8x150
7861
ASTAM8x190
95699
RGM8x250
50257
RGM10x130
50280
RGM10x165
50281
RGM10x190
95703
RGM10x250
95718
RGM10x350
50258
RGM12x160
7869
ASTAM12x180
50283
RGM12x220
50284
RGM12x250
50285
RGM12x300
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
6
6
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1,210
1,270
1,360
1,790
2,220
2,520
3,060
3,640
4,020
4,330
5,460
6,350
0,707
1,020
1,629
1,787
0,887
1,093
1,282
1,934
3,370
1,681
1,734
1,766
1,965
2,440
Typ
95720
50286
50287
50259
50288
50289
95722
95723
7827
50260
7828
95707
95725
7836
50261
95727
95728
90720
50262
95730
RGM12x380
RGM14x170
RGM16x165
RGM16x190
RGM16x250
RGM16x300
RGM16x380
RGM16x500
ASTAM20x220
RGM20x260
ASTAM20x300
RGM20x350
RGM20x500
ASTAM22x280
RGM24x300
RGM24x400
RGM24x600
RGM27x340
RGM30x380
RGM30x500
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
RGM A4
Kotviaca skrutka RGM v prevedení nerez A4 (1.4401)
50263
RGM8x110A4
10
50293
RGM8x150A4
10
7838
ASTAM8x190A4
10
95700
RGM8x250A4
10
50264
RGM10x130A4
10
7864
ASTAM10x150A4
10
50294
RGM10x165A4
10
50296
RGM10x190A4
10
95701
RGM10x250A4
10
7868
ASTAM10x300A4
10
95709
RGM10x350A4
10
50265
RGM12x160A4
10
7844
ASTAM12x180A4
10
7870
ASTAM12x190A4
10
50297
RGM12x220A4
10
95702
RGM12x250A4
10
95705
RGM12x300A4
10
95710
RGM12x380A4
10
95711
RGM12x600A4
10
7848
ASTAM14x170A4
10
95704
RGM16x165A4
10
50266
RGM16x190A4
10
7989
ASTAM16x215A4
10
50298
RGM16x250A4
10
50299
RGM16x300A4
10
95712
RGM16x380A4
10
95713
RGM16x500A4
10
50267
RGM20x260A4
10
95706
RGM20x350A4
10
7851
ASTAM22x280A4
10
50268
RGM24x300A4
10
95715
RGM24x400A4
10
90725
RGM27x340A4
5
90726
RGM30x380A4
5
UNIVERZÁLNE VINYLESTEROVÉ CHEMICKÉ KOTVY FIS V
FIS V
Chemické malty vinylesterové 43998
FISVS150C145ml
Objednacie
číslo 1,452
1,524 +
1,632 ++
2,148
2,664 ++
3,024
3,672 ++
4,368
4,824
5,196
6,552
7,620
0,848
1,224
1,955
2,144
1,064
1,312
1,538
2,321
4,044
2,017 +
2,081
2,119
2,358
2,928
3,780
2,460
2,650
2,890
2,990
3,370
5,050
7,820
4,380
4,470
5,730
6,260
10,930
7,590
9,900
12,710
16,690
15,060
15,790
19,210
4,536
2,952
3,180
3,468 +
3,588
4,044
6,060
9,384
5,256
5,364
6,876
7,512 +
13,116
9,108
11,880
15,252
20,028
18,072
18,948
23,052
A4
2,080
2,496
2,880
3,456
3,370
4,044
4,240
5,088
3,040
3,648
3,120
3,744
3,890
4,668
4,850
5,820
6,360
7,632
7,360
8,832
10,500 12,600
4,090
4,908
4,990
5,988
4,920
5,904
6,120
7,344
7,540
9,048
9,730 11,676
13,550 16,260
19,970 23,964
6,730
8,076
7,010
8,412
7,670
9,204
8,400 10,080
10,090 12,108
12,640 15,168
18,160 21,792
27,560 33,072
17,040 20,448
27,250 32,700
34,770 41,724
31,350 37,620
43,360 52,032
71,120 85,344
85,680 102,816
RG MI
Kotviaca skrutka RG MI / IST
48221
RG8x75M5I
48222
RG10x75M6I
50552
RG12x90M8I
50553
RG16x90M10I
50562
RG18x125M12I
10
10
10
10
10
1,500
1,850
2,370
3,240
3,830
RG MI
Kotviaca skrutka RG MI / IST
v prevedení nerez A4 (1.4401)
50565
RG12x90M8IA4
50566
RG16x90M10IA4
50567
RG18x125M12IA4
10
10
10
5,900
9,730
12,230
1,800
2,220
2,844
3,888
4,596
7,080
11,676
14,676
A4
VYSOKOVÝKONNÉ CHEMICKÉ KOTVY
PRE TRHLINOVÝ BETÓN
FIS SB
Vysokovýkonná chemická malta
SUPERBOND FIS SB pre multifunkčné použitie
520555
FISSB390S
520528
FISSB1500S
9
6
4
21,900
76,000
26,280 +
91,200
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Objednacie
číslo Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
Typ
RSB
Vysokovýkonné chemické ampule RSB
pre multifunkčné použitie
518807
RSB8
518820
RSB10MINI
518821
RSB10
518822
RSB12MINI
518823
RSB12
518824
RSB16MINI
518825
RSB16
518826
RSB16E
518827
RSB20
518828
RSB20E/24
518829
RSB30
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
1,220
1,230
1,394
1,303
1,515
1,818
2,250
2,490
3,640
4,550
7,270
1,464
1,476
1,673
1,564
1,818
2,182
2,700
2,988
4,368
5,460
8,724
EPOXIDOVÉ CHEMICKÉ KOTVY
Objednacie
číslo Typ
506894
506895
506896
96943
96944
97014
97031
506903
506904
506905
506911
506912
506913
97035
97038
97070
97071
506920
FHBII-ALM12X100/25
FHBII-ALM12X100/60
FHBII-ALM12X100/100
FHBII-ALM12x120/10
FHBII-ALM12x120/25
FHBII-ALM12x120/60
FHBII-ALM12x120/100
FHBII-ALM16X125/30
FHBII-ALM16X125/60
FHBII-ALM16X125/100
FHBII-ALM16X145/30
FHBII-ALM16X145/60
FHBII-ALM16X145/100
FHBII-ALM16x160/30
FHBII-ALM16x160/60
FHBII-ALM16x160/100
FHBII-ALM20x210/50
FHBII-ALM24X210/50
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4
4
Vysokovýkonné chemické malty s požiadavkou na dlhší čas vytvrdzovania
FIS EM
Chemické malty epoxidové
93049
FISEM390S390ml
509266
FISEM585S585ml
512080
FISEM1500S1500ml
6
6
4
24,500
35,000
79,000
FIS PS
Systémový komponent FIS PS
517871
FISPSM10
517872
FISPSM12
517873
FISPSM16
*certifikovanéprepoužitiesosvorníkmi8.8
6
29,400 +
42,000
94,800
10
10
10
26,000
31,200
1,210
1,370
1,520
1,452
1,644
1,824
PREMIUM INJEKTÁŽNY SYSTÉM HIGHBOND
FIS HB
Chemické malty vysoko akostný vinylester
33211
FISHB345S345ml
6
29,510
35,412 +
77529
6
16,570
19,884
3,660
4,000
5,070
6,450
3,720
4,200
5,230
7,430
4,480
4,950
5,460
7,990
9,460
6,670
7,740
8,600
18,620
12,250
18,050
3,620
3,920
4,650
4,820
5,140
6,240
7,960
5,040
4,392
4,800
6,084
7,740
4,464
5,040
6,276
8,916
5,376
5,940
6,552
9,588
11,352
8,004
9,288
10,320
22,344
14,700
21,660
4,344
4,704
5,580
5,784
6,168
7,488
9,552
6,048
FISHB150C145ml
FHB II-A
Kotviace skrutky pre chemickú maltu FIS HB
S - štandard, L - vysokovýkonné
97072
FHBII-ASM10x60/10
97073
FHBII-ASM10x60/20
97074
FHBII-ASM10x60/60
97206
FHBII-ASM10x60/100
506884
FHBII-ASM10X75/10
506885
FHBII-ASM10X75/20
506886
FHBII-ASM10X75/60
506887
FHBII-ASM10X75/100
97257
FHBII-ASM12x75/10
97268
FHBII-ASM12x75/25
97274
FHBII-ASM12x75/60
97275
FHBII-ASM12x75/100
97280
FHBII-ASM12x75/165
97281
FHBII-ASM16x95/30
97286
FHBII-ASM16x95/60
97295
FHBII-ASM16x95/100
506917
FHBII-ASM20X170/50
97296
FHBII-ASM16x95/165
97297
FHBII-ASM24x170/50
97032
FHBII-ALM8x60/10
97033
FHBII-ALM8x60/30
97034
FHBII-ALM8x60/50
96907
FHBII-ALM10x95/10
96940
FHBII-ALM10x95/20
96941
FHBII-ALM10x95/60
96942
FHBII-ALM10x95/100
506893
FHBII-ALM12X100/10
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
L
S
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4
10
4
10
10
10
10
10
10
10
10
6,720
8,064
9,852
7,176
8,496
9,804
11,808
10,584
12,228
14,112
10,824
12,564
14,916
10,224
11,988
14,748
21,396
24,696
A4
FHB II-A A4
Kotviace skrutky pre chem. maltu FIS HB v prev. nerez A4
S - štandard, L - vysokovýkonné
97630
FHBII-ASM10x60/10A4
10
6,690
97631
FHBII-ASM10x60/20A4
10
8,140
97632
FHBII-ASM10x60/40A4
10
8,690
97633
FHBII-ASM10x60/60A4
10
9,230
97634
FHBII-ASM10x60/100A4
10
12,440
506888
FHBII-ASM10X75/10A4
10
7,390
506889
FHBII-ASM10X75/20A4
10
9,090
506890
FHBII-ASM10X75/40A4
10
9,470
506891
FHBII-ASM10X75/60A4
10
10,230
506892
FHBII-ASM10X75/100A4
10
12,500
97636
FHBII-ASM12x75/25A4
10
9,950
97637
FHBII-ASM12x75/40A4
10
10,630
97638
FHBII-ASM12x75/60A4
10
11,530
97635
FHBII-ASM12x75/10A4
10
9,270
97639
FHBII-ASM12x75/100A4
10
14,910
97640
FHBII-ASM12x75/165A4
10
19,660
97641
FHBII-ASM16x95/30A4
10
16,500
97642
FHBII-ASM16x95/60A4
10
18,040
97643
FHBII-ASM16x95/100A4
10
21,140
97644
FHBII-ASM16x95/165A4
10
25,750
506919
FHBII-ASM20X170/50A4
4
39,980
97645
FHBII-ASM24x170/50A4
4
39,970
97298
FHBII-ALM8x60/10A4
10
6,270
97299
FHBII-ALM8x60/30A4
10
6,670
97440
FHBII-ALM8x60/50A4
10
7,670
97616
FHBII-ALM10x95/10A4
10
9,610
97617
FHBII-ALM10x95/20A4
10
10,020
97618
FHBII-ALM10x95/40A4
10
10,640
97619
FHBII-ALM10x95/60A4
10
11,530
97620
FHBII-ALM10x95/100A4
10
15,140
506897
FHBII-ALM12X100/10A4
10
9,660
506898
FHBII-ALM12X100/25A4
10
10,420
506899
FHBII-ALM12X100/40A4
10
11,370
506901
FHBII-ALM12X100/60A4
10
13,260
506902
FHBII-ALM12X100/100A4
10
15,150
97621
FHBII-ALM12x120/10A4
10
13,540
97622
FHBII-ALM12x120/25A4
10
16,530
97623
FHBII-ALM12x120/40A4
10
17,940
97624
FHBII-ALM12x120/60A4
10
19,020
97625
FHBII-ALM12x120/100A4
10
22,800
506906
FHBII-ALM16X125/30A4
10
18,940
506909
FHBII-ALM16X125/60A4
10
20,080
506910
FHBII-ALM16X125/100A4
10
22,730
506914
FHBII-ALM16X145/30A4
10
19,890
506915
FHBII-ALM16X145/60A4
10
21,220
506916
FHBII-ALM16X145/100A4
10
24,250
97626
FHBII-ALM16x160/30A4
10
22,750
97627
FHBII-ALM16x160/60A4
10
24,630
97628
FHBII-ALM16x160/100A4
10
28,670
97629
FHBII-ALM20x210/50A4
4
40,740
506921
FHBII-ALM24X210/50A4
4
49,730
PREMIUM INJEKTÁŽNY SYSTÉM POWERBOND*
FIS PM
Chemická malta POWERBOND FIS PM
517874
FISPM360S
5,600
6,720
8,210
5,980
7,080
8,170
9,840
8,820
10,190
11,760
9,020
10,470
12,430
8,520
9,990
12,290
17,830
20,580
FHB II-P
Chemická patróna FHB II P
96847
FHBII-P10x60preS
508016
FHBII-P10X75
96848
FHBII-P12x75preS
FHBII-P16x95preS
96849
507925
FHBII-P20X170
96851
FHBII-P24x170preS
96824
FHBII-P8x60preL
96843
FHBII-P10x95preL
507922
FHBII-P12X100
96844
FHBII-P12x120preL
10
10
10
10
10
4
4
10
10
10
10
1,648
1,705
1,854
2,530
6,650
6,010
1,560
2,020
1,790
2,400
8,028
9,768
10,428
11,076
14,928
8,868
10,908
11,364
12,276
15,000
11,940
12,756
13,836
11,124
17,892
23,592
19,800
21,648
25,368
30,900
47,976
47,964
7,524
8,004
9,204
11,532
12,024
12,768
13,836
18,168
11,592
12,504
13,644
15,912
18,180
16,248
19,836
21,528
22,824
27,360
22,728
24,096
27,276
23,868
25,464
29,100
27,300
29,556
34,404
48,888
59,676
1,978
2,046
2,225
3,036
7,980
7,212
1,872
2,424
2,148
2,880
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Objednacie
číslo Typ
507923
507924
96845
96846
507926
FHBII-P16X125
FHBII-P16X145
FHBII-P16x160preL
FHBII-P20x210preL
FHBII-P24X210
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
FHB II-P F
Chemická patróna FHB II P F (rýchla)
500542
FHBII-PF8X60
500547
FHBII-PF10X60
507999
FHBII-PF10X75
500543
FHBII-PF10X95
500548
FHBII-PF12X75
508000
FHBII-PF12X100
500544
FHBII-PF12X120
500549
FHBII-PF16X95
508001
FHBII-PF16X125
500502
FHBII-PF16X145
500545
FHBII-PF16X160
508003
FHBII-PF20X170
500546
FHBII-PF20X210
500550
FHBII-PF24X170
508004
FHBII-PF24X210
FHB-A dyn
Kotva FHB A dyn
92018
FHB-Adyn12x100/25
92019
FHB-Adyn12x100/50
92020
FHB-Adyn16x125/25
92036
FHB-Adyn16x125/50
92037
FHB-Adyn20x170/50
92038
FHB-Adyn24x220/50
FHB-A dyn V
Kotva FHB A dyn V
92039
FHB-AdynV12x100/50
92040
FHB-AdynV16x125/50
FIS E
Vložka pre vnútorný závit FIS E oceľová
43632
FISE11x85M8
43633
FISE15x85M10
43634
FISE15x85M12
10
10
10
4
4
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
4
4
4
4
10
10
10
10
10
5
10
10
20
20
20
2,500
3,260
3,620
6,800
6,900
1,675
1,763
1,894
2,160
1,979
1,989
2,690
2,710
2,940
3,250
3,860
7,390
7,730
7,150
7,670
8,570
10,140
11,410
13,170
22,470
32,200
12,400
16,040
1,719
2,180
2,460
Objednacie
číslo 25,000
FIS S
Statický zmiešavač pre chemickú maltu FIS
520742
FISEasystatickýzmiešavač
2,010
2,116
2,273
2,592
2,375
2,387
3,228
3,252
3,528
3,900
4,632
8,868
9,276
8,580
9,204
2,063
2,616
2,952
30,000++
94,800++
525226
pištoľprechem.maltuFIS380ml
1
43,200++
510992
FISDM1600SpreFIS585ml
1
FISDCSaccu(Li-Ion)preFIS390ml
58027
FISAPpneumatická
1
490,000 588,000
preFIS360mlS,FISHB345ml,FIS390mlS
511125
FISDP6000pneumatickápreFIS585ml 1
512401
FISDPS-XLpreFIS1500ml
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
1
165,000 198,000
513423
10
799,000 958,800
16,600
19,920++
0,858
1,030 ++
1,188
3,252
FIP
Nástavec FIP na stat. zmiešavač
48983
FIPNástavecnastat.zmiešavač
1,751
2,101 ++
20,000
24,000 ++
26,010
31,212
17,390
20,868
19,360
23,232
33,910
40,692
36,530
43,836
10
1
Adaptéry
Montážny prípravok pre kotviace skrutky RGM / ASTA
62420
AdaptérsostopkouRA-SDS
1
vhodnýprestavebnúskrutku
1536
AdaptérsostopkouSKSW81/2”VK 1
preM6,M10,M12,M14,M16,M20,M22
1537
AdaptérsostopkouSDSplus1/2”VK 1
preM6,M10,M12,M14,M16
1538
AdaptérsostopkouSDSmax1/2”VK 1
preM16,M20
1539
AdaptérsostopkouSDSmax3/4”VK 1
preM20,M22,M24,M27,M30
14,880
19,248
FISDM-S/plastová-profi
1
79,000
preFIS360ml,150ml,300ml,345ml,390ml
1
FIS mixer RED
Statický zmiešavač pre chemické malty FIS SB, EM, PM a HB
96448
FISmixerRED
10
0,990
520593
FISmixerUltraREDprekartušenad585ml 10
2,710
ABG
Pumpička na vyfúknutie vyvŕtaného otvoru
89300
ABGveľká
10,284
12,168
13,692
15,804
26,964
38,640
511118
36,000
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
KP M
Vytláčacia pištoľ pre chem. maltu
FIS 150 ml a 300 ml, tmely a silikóny
53117
KPM2-profi
3,000
3,912
4,344
8,160
8,280
PRÍSLUŠENSTVO KU CHEMICKÝM KOTVÁM
FIS AM / DM-S / AP / AJ
Vytláčacie pištole pre chem. maltu
58000
FISAM/kovová
1
preFIS360ml,150ml,300ml,345ml
Typ
FIS-H K
Plastové sitká
41900
FISH12x50K
41901
FISH12x85K
41902
FISH16x85K
41903
FISH16x130K
41904
FISH20x85K
46703
FISH20x130K
46704
FISH20x200K
45707
FISH18x130/200K
45708
FISH22x130/200K
50
50
50
20
20
20
20
10
10
0,326
0,396
0,488
0,500
0,545
1,453
1,762
3,090
3,290
0,391 ++
0,475 ++
0,586 ++
0,600 ++
0,654 +
1,744 ++
2,114
3,708
3,948
FIS H L
Kovové sitká metrové
50598
FISH12x1000mm
50599
FISH16x1000mm
45301
FISH22x1000mm
10
10
6
4,620
5,510
6,120
5,544 ++
6,612 ++
7,344 ++
FIP
Kefky pre ručné čistenie dier
48980
FIPČISTIČpriem:14/20mmset
48981
FIPČISTIČpriem:20/30mmset
1
1
4,460
8,500
5,352 ++
10,200 ++
BS
Čistiace kefky - oceľové
78178
BSpriemer10
78179
BSpriemer12
78180
BSpriemer14
78181
BSpriemer16/18
78182
BSpriemer24
97806
BSpriemer25
78183
BSpriemer28
1
1
1
1
1
1
1
9,800
10,900
11,000
11,000
11,500
11,600
12,350
11,760
13,080
13,200
13,200
13,800
13,920
14,820
Strediaci klin
Strediaci klin pre chemické kotvy FHB II
93076
strediaciklin
10
1,834
2,201
Pre plynosilikát
Príslušenstvo pre FIS VT pre plynosilikát
90634
vrtákPBB
90671
centrovaciavložka
1
10
23,000
0,394
27,600
0,473
590,000 708,000
1 1200,0001440,000
11
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Objednacie
číslo Typ
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
Sada
Sada pre roxory v kufríku
90173
Sadapreroxoryvkufríku
1 1240,0001488,000
OBSAH:8xčistiacakefka,5xnástavceprečist.kefkyá40cm
skľučovadloSDSsvnútor.záv.M8,8xadaptér,čistiacehadice,vedenie vrtáku,rámovápílkanakov,po2ksčistiacetryskyprepriemerdiery 12-15;16-19;20-25;30-35mm,značkovaciapáska(modrá),2ksplochý kľúčSW7,pokynyknastaveniu,10xprotokolkmontáži. Závitová tyč na kotvenie, pozinkovaná 1m 8.8
525131
M8Zn8G
525132
M10Zn8G
525133
M12Zn8G
525135
M16Zn8G
525137
M20Zn8G
525139
M24Zn8G
525141
M30Zn8G
525143
M36Zn8G
525144
M42Zn8G
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,867
1,305
1,951
3,810
5,710
8,260
13,630
20,920
35,620
1
1
1
1
0,725
1,100
1,620
2,980
Závitová tyč na kotvenie, nerezová 1m A2
525152
M8A2
525153
M10A2
525154
M12A2
525156
M16A2
525158
M20A2
525160
M24A2
1
1
1
1
1
1
3,160
4,870
6,360
9,510
20,160
35,320
1
1
1
1
1
1
4,460
6,910
9,700
17,650
27,520
39,860
Matica DIN 934-8 so šesťhrannou hlavou, pozinkovaná
79734
M8Zn
100
79735
M10Zn
100
24650
M12Zn
100
525195
M16Zn
100
525196
M20Zn
1
525197
M24Zn
1
525198
M30Zn
1
525616
M36Zn
1
529330
M42Zn
1
0,014
0,032
0,046
0,091
0,184
0,343
0,776
1,409
2,620
Matica DIN 934 so šesťhrannou hlavou, nerezová A2
525180
M8A2
1
525385
M10A2
1
525182
M12A2
1
525624
M16A2
1
525393
M20A2
1
529331
M24A2
1
0,064
0,142
0,208
0,422
0,849
1,409
Matica DIN 934 so šesťhrannou hlavou, nerezová A4
529332
M8A4
1
529333
M10A4
1
529334
M12A4
1
529335
M16A4
1
529336
M20A4
1
529337
M24A4
1
Podložka DIN 125, pozinkovaná
525172
8,4Zn
525173
10,5Zn
525174
13Zn
525176
17Zn
525177
21Zn
525178
25Zn
525179
31Zn
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
Typ
643398
529338
37Zn
43Zn
Podložka DIN 125, nerezová A2
642193
8,4A2
525386
10,5A2
525459
13A2
529339
17A2
642191
21A2
529324
25A2
1,040
1,566
2,341
4,572
6,852
9,912
16,356
25,104
42,744
Podložka DIN 125, nerezová A4
525579
8,4A4
529340
10,5A4
529341
13A4
529342
17A4
529343
21A4
529344
25A4
1
1
0,379
1,289
0,455
1,547
1
1
1
1
1
1
0,022
0,041
0,091
0,141
0,226
0,393
0,026
0,049
0,109
0,169
0,271
0,472
1
1
1
1
1
1
0,037
0,074
0,134
0,228
0,329
0,738
A2
A4
0,044
0,089
0,161
0,274
0,395
0,886
LEŠENÁRSKE HMOŽDINKY
Závitová tyč na kotvenie, pozinkovaná 1m 4.8
79740
M8Zn
79744
M10Zn
20957
M12Zn
20958
M16Zn
Závitová tyč na kotvenie, nerezová 1m A4
525577
M8A4
529325
M10A4
529326
M12A4
529327
M16A4
529328
M20A4
529329
M24A4
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
Objednacie
číslo 1
1
1
1
1
1
1
0,098
0,222
0,316
0,653
1,245
2,200
0,008
0,016
0,028
0,045
0,068
0,128
0,218
0,870 ++
1,320 ++
1,944 ++
3,576 ++
A2
3,792
5,844
7,632
11,412
24,192
42,384
A4
5,352
8,292
11,640
21,180
33,024
47,832
0,017 ++
0,038 ++
0,055 ++
0,109 ++
0,221
0,412
0,931
1,691
3,144
A2
0,077
0,170
0,250
0,506
1,019
1,691
GS 12 + S 14 ROE
Lešenárske skrutky GS 12 (DIN 4420)
80925
GS12x90
80926
GS12x120
80927
GS12x160
80960
GS12x190
80961
GS12x230
81269
GS12x300
80962
GS12x350
25
25
25
25
25
25
25
1,433
1,591
1,761
1,931
2,090
2,420
2,610
1,720 ++
1,909 ++
2,113 ++
2,317 ++
2,508 ++
2,904 ++
3,132 +
S 14 ROE
Lešenárske hmoždinky S 14 ROE (DIN 4420)
52160
S14ROE70
52161
S14ROE100
52162
S14ROE135
52164
S14ROE185
25
25
25
25
0,458
0,471
0,673
0,983
0,550 ++
0,565 ++
0,808 ++
1,180 +
S-H-R
Lešenárske hmoždinky S H R
59179
S14H100R
59180
S14H135R
59187
S16H100R
59188
S16H135R
59189
S16H160R
50
50
50
50
50
0,441
0,510
0,512
0,539
0,682
0,529 ++
0,612 ++
0,614 ++
0,647 ++
0,818 +
FI G
Lešenárske skrutky FI G 12 so závitom M 12
80933
FIG12x40
80934
FIG12x80
20
20
5,290
5,480
6,348
6,576
RI
Lešenárske oko RI
80840
RIM8
80842
RIM10
80844
RIM12
10
10
10
1,009
1,503
2,410
1,211
1,804
2,892
100
100
0,198
0,198
0,238 +
0,238
AD 12
Čiapočky pre lešenárske hmoždinky 60259
AD12x40Wbiela
60260
AD12x40Gšedá
A4
0,118
0,266
0,379
0,784
1,494
2,640
HMOŽDINKY PRE DOSKOVÉ MATERIÁLY
HM-S
Kovová hmoždinka HM - S
519769
HM4x32S
519770
HM4x45S
519771
HM4x60S
519772
HM5x37S
519774
HM5x52S
519775
HM5x65S
519777
HM6x37S
519778
HM6x52S
519782
HM6x65S
0,010 ++
0,019 ++
0,034
0,054
0,082
0,154
0,262
12
50
0,201
0,241 ++
50
0,243
0,292 ++
50
0,262
0,314
50
0,296
0,355 ++
50
0,314
0,377 ++
50
0,385
0,462 ++
50
0,342
0,410 +
50
0,396
0,475 ++
50
0,437
0,524 ++
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
Objednacie
číslo Typ
519779
519783
HM6x80S
HM8x54SS
50
50
0,485
0,630
0,582
0,756 +
HM-H
Kovová hmoždinka HM - H s hákom
519780
HM4x32H
519781
HM5x65H
50
50
0,298
0,521
0,358 +
0,625
HMZ
Montážne kliešte pre HM S
62320
HMZ1
1
62321
1
HMZ2
37,760
16,740
Objednacie
číslo Typ
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
FID
Hmoždinka FID pre polystyrén
48213
FID50
510971
FID90
50
25
0,568
0,792
0,682 ++
0,950 ++
TB/TBB
Hmoždinky pre upevňovanie schodníc TB/TBB 60580
TB
50
0,933
1,120
60583
TBB
50
0,933
1,120++
60584
TBZ2
10
0,546
0,655 +
100
0,420
0,504 ++
10
*3,86
*4,632 ++
45,312 +
20,088++
K/KD/KDH/KM
Hmoždinka K / KD / KDH / KM
FDKSF
Murivová spojka FD KSF 300
525200
FDKSF300
K54
50323
80181
80182
80192
80193
80183
80184
80187
80188
80185
80186
80178
80179
50326
KD3+4
KDH3+4
KD5+6+8
K54
KD3
KDH3
KD3B
KD4B
KD4
KDH4
KD5
KDH5
KD6
KDH6
KD8
KDH8
KM10
KDH5+6+8
0,430
0,501
0,521
0,587
0,648
0,565
0,572
0,637
0,735
0,663
0,845
0,883
1,054
7,100
0,516
0,601
0,625 +
0,704
0,778
0,678 ++
0,686 ++
0,764 ++
0,882 +
0,796 ++
1,014 +
1,060 ++
1,265
8,520
PD / PD S
Hmoždinka PD / PD S
24771
PD8
15935
PD10
15937
PD12
24772
PD8S
soskrutkou4x40sozápustnouhlavou
15936
PD10S
soskrutkou5x40sozápustnouhlavou
15938
PD12S
soskrutkou6x50sozápustnouhlavou
100
100
50
50
50
25
0,119
0,159
0,194
0,240
0,330
0,402
0,143++
0,191++
0,233 +
0,288
0,396
0,482
GK
Hmoždinka GK s montážnym prípravkom
52389
GK
52393
GKW
100
10
0,143
2,470
0,172 ++
2,964 +
GKM
Hmoždinka GKM
24556
GKM
100
40432
GKM12
100
soskrutkou4.5x35spolguľatouhlavou 40434
GKM27
100
soskrutkou4.5x50sozápustnouhlavou 0,269
0,415
0,443
0,323++
0,498
0,532
100
GPF
Hmoždinka GPF
16739
GPF
A 4 GK
Hmoždinka A 4 GK
52307
A4GK-20ksvblistri
0,089
SKL-M
Sada pre upevnenie zrkadiel SKL-M
45490
SKL-MKblisterso4sadami*
*Cenazablister
KM10
25
50
25
10
10
25
25
25
20
25
20
20
20
25
HDF
Hmoždinka HDF
16738
HDF
TS
Doraz dverí TS
60521
TSSADA
60535
60536
60539
60540
60551
0,040
0,048++
1
3,630
4,356 ++
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
58,404 +
TS8Gšedá
TS8Wbiela
TS8Sčierna
TS8BRhnedá
TS8BGpieskovožltá
10
10
10
10
10
1,869
1,869
1,869
1,869
1,869
2,243 ++
2,243 +
2,243 +
2,243 +
2,243 ++
PRÍSLUŠENSTVO - prepravka, kufor, bedňa
60524
montážnaprepravkaWZK
1
9,850
11,820 ++
60553
vedroBE
1
9,000
10,800
91524
montážnabedňaHWKmalá
1
22,680
27,216
91425
montážnabedňaHWKveľká
1
26,880
32,256
40382
PROFImontážníkufor
1
33,320
39,984
93316
Helma
1
16,500
19,800
TANIEROVÉ A FASÁDNE HMOŽDINKY
Termofix PN 8
Tanierová hmoždinka Termofix PN 8 plastový klinec
506742
TermofixPN8/110
100
506743
TermofixPN8/130
100
506744
TermofixPN8/150
100
506745
TermofixPN8/170
100
506746
TermofixPN8/190
100
506747
TermofixPN8/210
100
506748
TermofixPN8/230
100
ŠPECIÁLNE HMOŽDINKY
7,900
5,320
48,670
0,107++
100
1
1
1
fill&fix
Tekutá hmoždinka
506255
fill&fixset
502735
statickýzmiešavačkufill&fix,6ks
9,480
6,384
13
0,184
0,196
0,211
0,234
0,250
0,301
0,323
0,221
0,235 +
0,253 ++
0,281 ++
0,300 ++
0,361
0,388
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Objednacie
číslo Typ
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
Termoz PN 8
Tanierová hmoždinka Termoz PN 8 plastový klinec
506325
TermozPN8/110
100
506326
TermozPN8/130
100
506327
TermozPN8/150
100
506328
TermozPN8/170
100
506329
TermozPN8/190
100
506330
TermozPN8/210
100
506331
TermozPN8/230
100
Termoz CN
Tanierová hmoždinka Termoz CN oceľový klinec
507418
TermozCN8/110
100
507419
TermozCN8/130
100
507420
TermozCN8/150
100
507421
TermozCN8/170
100
507422
TermozCN8/190
100
507423
TermozCN8/210
100
507424
TermozCN8/230
100
507425
TermozCN8/250
100
507426
TermozCN8/270
100
507427
TermozCN8/290
100
507428
TermozCN8/310
100
507429
TermozCN8/330
100
507430
TermozCN8/350
100
507431
TermozCN8/370
100
507432
TermozCN8/390
100
0,211
0,220
0,241
0,267
0,285
0,314
0,355
0,242
0,254
0,279
0,306
0,330
0,361
0,408
0,908
0,992
1,112
1,233
1,351
1,448
1,589
1,709
0,253 ++
0,264 +
0,289 ++
0,320 ++
0,342 ++
0,377 ++
0,426 ++
0,290
0,305
0,335
0,367 ++
0,396 ++
0,433 ++
0,490 ++
1,089
1,191
1,334
1,479
1,622
1,737
1,907
2,051
Termofix CF
Tanierová hmoždinka Termofix CF oceľový klinec 52092
TermofixCF8/095
100
52124
TermofixCF8/115
100
52127
TermofixCF8/135
100
52128
TermofixCF8/155
100
52134
TermofixCF8/175
100
52135
TermofixCF8/195
100
52139
TermofixCF8/215
100
52140
TermofixCF8/235
100
0,257
0,274
0,310
0,336
0,355
0,371
0,404
0,427
0,308 ++
0,329 ++
0,372 ++
0,403 ++
0,426 ++
0,445 ++
0,485 ++
0,512 ++
Termoz 8 U
Tanierová hmoždinka Termoz 8U oceľový vrut
3826
Termoz8U/125
3827
Termoz8U/145
3828
Termoz8U/165
3829
Termoz8U/185
3830
Termoz8U/205
3831
Termoz8U/225
3832
Termoz8U/245
3833
Termoz8U/265
3834
Termoz8U/285
3835
Termoz8U/305
501447
Termoz8U/325
501450
Termoz8U/345
501451
Termoz8U/365
501452
Termoz8U/385
501453
Termoz8U/405
0,676
0,721
0,810
0,914
1,207
1,487
1,752
1,988
2,310
2,690
2,730
2,790
2,910
3,130
3,490
0,811
0,865
0,972 +
1,097 +
1,448
1,784
2,102
2,386
2,772
3,228
3,276
3,348
3,492
3,756
4,188
SWZ-TX
Montážny prípravok pre Termoz
8698
SWZ-Tx30-preTermoz8U
Termoz 8 UZ
Tanierová hmoždinka Termoz UZ
40015
Termoz8UZ/110
40016
Termoz8UZ/130
40017
Termoz8UZ/150
40018
Termoz8UZ/170
40019
Termoz8UZ/190
40020
Termoz8UZ/210
40021
Termoz8UZ/230
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
16,830
20,196 +
100
100
100
100
100
100
100
0,410
0,430
0,447
0,473
0,496
0,847
0,886
0,492
0,516
0,536
0,568
0,595
1,016
1,063
Termoz 8 N
Tanierová hmoždinka Termoz 8 N oceľový klinec
3850
Termoz8N/250
100
3851
Termoz8N/270
100
3852
Termoz8N/290
100
502294
Termoz8N/310
100
502295
Termoz8N/330
100
502296
Termoz8N/350
100
502297
Termoz8N/370
100
502298
Termoz8N/390
100
0,976
1,057
1,162
1,300
1,425
1,541
1,676
1,820
1,171
1,268
1,394
1,560
1,710
1,849
2,011
2,184
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
Objednacie
číslo Typ
Termoz 8 SV
Tanierová hmoždinka 8 SV oceľový klinec
46174
Termoz8SV130
46175
Termoz8SV150
46176
Termoz8SV170
46178
Termoz8SV190
46179
Termoz8SV210
46180
Termoz8SV230
46181
Termoz8SV250
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
100
100
100
100
100
100
100
0,550
0,668
0,770
0,901
1,068
1,178
1,310
0,660
0,802
0,924
1,081
1,282
1,414
1,572
Zátka MW D60
Špeciálne prispôsobená systémová zátka z minerálnej vlny
k tanierovej hmoždinke 8 SV
46172
MWD60-priemer65mm,hrúbka15mm100
0,320
0,384
Termoz 8 NZ
Tanierová hmoždinka Termoz 8 NZ oceľový klinec
40007
Termoz8NZ/110
100
40009
Termoz8NZ/130
100
40010
Termoz8NZ/150
100
40011
Termoz8NZ/170
100
40012
Termoz8NZ/190
100
40013
Termoz8NZ/210
100
40014
Termoz8NZ/230
100
0,381
0,406
0,430
0,451
0,467
0,859
0,896
0,457
0,487
0,516
0,541
0,560
1,031
1,075
DT
Izolačné taniere DT
8889
DT90
90745
DT110
8690
DT140
0,227
0,284
0,478
0,272
0,341
0,574
100
100
100
Thermax junior 8/10
fischer hmoždinky pre kotvenie cez izoláciu Thermax junior 8/10
45685
Thermax8/60M6
20
2,410
45686
Thermax8/80M6
20
2,450
45687
Thermax8/100M6
20
2,490
45688
Thermax8/120M6
20
2,520
45689
Thermax8/140M6
20
2,600
45690
Thermax8/160M6
20
2,670
45691
Thermax8/180M6
20
2,780
45692
Thermax10/100M6
20
2,780
45693
Thermax10/120M6
20
2,820
45694
Thermax10/140M6
20
2,850
45695
Thermax10/160M6
20
2,930
45696
Thermax10/180M6
20
3,040
512605
Thermax10/200M6
20
3,680
514250
Thermax10/220M6
20
4,640
514251
Thermax10/240M6
20
4,850
Thermax10/100M8
20
2,780
45697
45698
Thermax10/120M8
20
2,750
45699
Thermax10/140M8
20
2,850
45700
Thermax10/160M8
20
2,930
514252
Thermax10/180M8
20
3,360
514253
Thermax10/200M8
20
3,680
514254
Thermax10/220M8
20
4,640
514255
Thermax10/240M8
20
4,850
45702
Thermax10/100M10
20
2,710
45703
Thermax10/120M10
20
2,750
45704
Thermax10/140M10
20
2,890
45705
Thermax10/160M10
20
2,920
514256
Thermax10/180M10
20
3,360
514257
Thermax10/200M10
20
3,680
514258
Thermax10/220M10
20
4,640
514259
Thermax10/240M10
20
4,850
2,892
2,940
2,988
3,024
3,120
3,204
3,336
3,336
3,384
3,420
3,516
3,648
4,416
5,568
5,820
3,336
3,300
3,420
3,516
4,032
4,416
5,568
5,820
3,252
3,300
3,468
3,504
4,032
4,416
5,568
5,820
Thermax junior 8/10
fischer hmoždinky pre kotvenie cez izoláciu Thermax junior 8/10
45680
Thermax8/80M6B2ksvsáčku
1
6,490
7,788
45681
Thermax8/100M6B2ksvsáčku
1
6,670
8,004
45682
Thermax8/120M6B2ksvsáčku
1
6,860
8,232 ++
45683
Thermax8/140M6B2ksvsáčku
1
7,030
8,436
512172
Thermax10/100M10B
1
8,030
9,636
512173
Thermax10/120M10B
1
8,250
9,900
512174
Thermax10/160M10B
1
8,580 10,296
517165
Thermax10/180M10B
1
8,990 10,788
Thermax 12/16
fischer hmoždinky pre kotvenie cez izoláciu Thermax 12/16
51290
ThermaxM12-12/1102ksvsáčku
1
*29,000 34,800
51291
ThermaxM12-12/110
20
12,120 14,544 +
51292
ThermaxM16-12/1702ksvsáčku
1
*33,000 39,600 +
51293
ThermaxM16-12/170
20
13,520 16,224 ++
*cenaza2ksvsáčku
14
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Objednacie
číslo Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
Typ
Thermax 12/16 A4
fischer hmoždinky pre kotvenie cez izoláciu
Thermax 12/16 v prevedení nerez A4
51537
Thermax12/110M12A4
51543
Thermax16/170M12A4
10
10
18,970
26,170
Objednacie
číslo A4
Expiračná doba všetkých výrobkov je vyznačená na kartuši
/na dne alebo na obale/
PENY
PUP zimná
Montážna pena zimná
525011
PU500ml/30litrovzimná
525012
PU750ml/45litrovzimná
525013
PUP750ml/45litrovzimná
525014
PUPB3750mlMAX/65litrov
PUP P
Pena na polystyrén
525009
PUPP750
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
PUR
Čistiaci prípravok na peny PUR
525010
PURR500500ml
12
PUP
Pištoľ pre aplikaciu montážnych pien
62400
PUPK2plastová
1
2,660
3,460
4,050
5,220
4,370
5,730
4,940
6,660
6,170
3,740
4,660
5,290
7,030
7,110
3,990
20,900
9,610
11,532
DD
Strešný tesniaci tmel DD 310 ml
53127
DDčierny
12
5,300
6,360 +
DDK
Strešný transparentný tmel DDK
49103
DDKtransparentný
12
6,540
7,848
Akrylátové tmely 525022
biely
12
1,440
1,728++
25,080
27,480++
513429
PUPM4kovováprofi(teflónovýpovrch)
1
34,900
41,880 +
SILIKÓNY
Stavebné silikónové tmely
525330
transparentný
525321
biely
12
12
3,520
3,520
4,224++
4,224++
Multi univerzálne silikónové tmely 525322
biely
525331
transparentný
12
12
2,960
2,960
3,552++
3,552++
Sanitárne silikónové tmely
525017
transparentný
525018
biely
12
12
3,050
3,050
3,660++
3,660++
10,464
MK
Lepidlo MK vodné disperzné
43935
MKkrémovobiele
12
3,260
KK
Stavebné lepidlo KK polyuretánové
59014
KKbéžové
12
8,500
DK
Lepidlo DK MS-polymerové
59389
DKbiele
12
7,750
9,300 +
6,000
16,600
7,200 ++
19,920 ++
ELEKTRIKÁRSKE HMOŽDINKY
fischer E-FIX
4,788++
22,900
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
DFS
Silikónový tmel s vysokou požiarnou odolnosťou
53131
DFS
12
KPM
Vytláčacia pištoľ pre tmely KPM - jednopiestová 53115
KPM1
1
53117
KPM2-profi
1
8,532++
1
8,720
10,440
LEPIDLÁ
4,488 ++
5,592 ++
6,348 ++
8,436
PUPM3kovová
12
8,700
3,192 ++
4,152 ++
4,860 ++
6,264 ++
5,244 ++
6,876 ++
5,928 ++
7,992 ++
7,404 ++
33208
DNS
Silikónové tmely na kameň DNS
53121
DNSTPtransparentný
DHS
Silikónový tmel odolný vysokým teplotám DHS 53125
DHSčervený
12
22,764
31,404
STAVEBNÁ CHÉMIA
fischerventil
PU B3
Montážna pena B3 - profi
525001
PU300ml/18litrov
525002
PU500ml/30litrov
525004
PU500ml/30litrovfischerventil
525005
PU750ml/45litrovfischerventil
525003
PU750ml/45litrov
525680
PU750mlnízkoexpanzná
525006
PUP750ml/45litrov
525008
PUP750mlMAX/65litrov
525007
PUP750ml/50litrovnízkoexpanzná
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
Typ
100
100
100
0,151
0,189
0,257
0,181
0,227
0,308
SF plus ES
Hmoždinka
48151
48152
58183
SF plus ES
SFplusES10
SFplusES18
SFplusES28
100
100
100
0,199
0,231
0,274
0,239
0,277
0,329
SF PLUS ZS
Hmoždinka SF plus ZS
58184
SFplusZS10
48161
SFplusZS18
48162
SFplusZS28
100
100
75
0,156
0,289
0,369
0,187
0,347
0,443
SF PLUS SD
Hmoždinka SF plus SD
58178
SFplusSD30
58179
SFplusSD40
200
100
0,092
0,097
0,110
0,116
KB16
0,391
0,699
0,469
0,839
0,271
0,453
0,325
0,544
15
KB8
50
25
KB8
50
50
KB16
10,200
SF-LS
Hmoždinka SF - LS
58155
SFplusLS3/13
58156
SFplusLS8/28
58157
SFplusLS20/40
SF PLUS KB
Hmoždinka SF plus KB
48171
SFplusKB8
48172
SFplusKB16
KB
Hmoždinka KB
58135
KB8
58136
KB16
3,912++
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Objednacie
číslo Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
Typ
SHAMS
SHA
Hmoždinka
58139
58140
58141
58142
48181
SHA
SHA-15
SHA-30
SHA-KP
SHA-MS
SFplusMS
SHA
SFplusMS
SHAKP
50
0,712
0,854
25
1,397
1,676
50
0,100
0,120
50
0,105
0,126
50
0,225
0,270
SF plus RC
Hmoždinka
48190
48191
48193
48197
48198
48199
SF plus RC
SFplusRCIRO11
SFplusRCPG9
SFplusRCPG13.5
SFplusRCIRO23
SFplusRCIRO29
SFplusRCIRO36
100
100
100
50
25
25
0,205
0,205
0,249
0,287
0,475
0,684
0,246
0,246
0,299
0,344
0,570
0,821
RC
Hmoždinka
58194
58120
58122
58198
58199
58200
79194
79196
RC - PG
RCIEC1212-13mm
RCIEC1615-16mm
RCIEC2020-21mm
RCIEC2524-25mm
RCIEC3231-32mm
RCIEC4039-40mm
RCIEC5049-52mm
RCIEC6361,5-65mm
100
100
100
50
40
40
20
15
0,089
0,095
0,128
0,156
0,244
0,314
0,560
0,751
0,107
0,114
0,154
0,187
0,293
0,377
0,672
0,901
FC
Objímka plastová CLIP FC
68060
FC6-9GR6-9mm
68062
FC9-12GR9-12mm
68064
FC12-16GR12-16mm
68066
FC16-20GR16-20mm
SCH
Objímka plastová SCH
farba:transparentná
60012
SCH8128-12mm
60016
SCH121612-16mm
69019
SCH161916-19mm
60023
SCH162316-23mm
60032
SCH233223-32mm
60042
SCH324232-42mm
farba:šedá
68012
SCH812GR8-12mm
68016
SCH1216GR12-16mm
68019
SCH1619GR16-19mm
68023
SCH1623GR16-23mm
68032
SCH2332GR23-32mm
AM
Objímková spona dvojskrutková AM M6
60185
AM8
60186
AM10
60187
AM12
60188
AM14
60189
AM15/16
60190
AM18
60191
AM20
60192
AM22
60193
AM24
60194
AM26
60195
AM28
60196
AM30
60209
AM32
60210
AM34
60211
AM37
90849
AM40
90850
AM50
90851
AM63
BSM
Objímková spona otvorená BSM
60149
BSM16
60150
BSM18
60151
BSM20
60152
BSM22
60153
BSM24
90839
BSM25
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
100
100
50
25
0,172
0,247
0,289
0,305
0,206
0,296
0,347
0,366
100
50
50
50
25
25
100
50
50
50
25
0,242
0,305
0,403
0,556
0,850
1,219
0,247
0,311
0,415
0,470
0,808
0,290
0,366
0,484
0,667
1,020
1,463
0,296
0,373
0,498
0,564
0,970
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
20
15
10
10
50
50
50
50
50
50
0,242
0,239
0,299
0,266
0,305
0,298
0,294
0,312
0,280
0,293
0,314
0,302
0,327
0,334
0,493
0,598
0,615
0,661
0,066
0,080
0,090
0,094
0,106
0,111
0,290
0,287
0,359
0,319
0,366
0,358
0,353
0,374
0,336
0,352
0,377
0,362
0,392
0,401
0,592
0,718
0,738
0,793
0,079
0,096
0,108
0,113
0,127
0,133
16
Objednacie
číslo Typ
60155
90840
60158
90841
90842
90843
BSM28
BSM32
BSM37
BSM40
BSM50
BSM63
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
50
50
25
25
20
15
0,107
0,122
0,313
0,326
0,479
0,699
0,128
0,146
0,376
0,391
0,575
0,839
BSMD
Objímková spona BSMD
60169
BSMD16
60170
BSMD18
60171
BSMD20
60172
BSMD22
90844
BSMD25
60175
BSMD28
90845
BSMD32
60178
BSMD37
90846
BSMD40
90847
BSMD50
90848
BSMD63
50
50
50
50
50
50
25
25
25
15
10
0,073
0,079
0,080
0,091
0,099
0,121
0,129
0,376
0,446
0,531
0,889
0,088 +
0,095
0,096 +
0,109 +
0,119 +
0,145 +
0,155 +
0,451
0,535 +
0,637++
1,067
BSMZ
Objímková spona dvojitá BSMZ
79535
BSMZ20
79536
BSMZ24
79537
BSMZ28
50
50
50
0,267
0,296
0,460
0,320
0,355
0,552
NSB
Klinec s plastovou podložkou NSB
48308
NSB2/40
48309
NSB2/50
48310
NSB2/60
48311
NSB3/40
48312
NSB3/50
48313
NSB3/60
200
150
100
200
150
100
0,103
0,107
0,111
0,137
0,146
0,168
0,124
0,128
0,133
0,164
0,175
0,202
NS
Hmoždinka
58173
58174
58175
58176
58177
NS
NS7prekábel7mm
NS8prekábel8mm
NS9prekábel9mm
NS10prekábel10mm
NS12prekábel12mm
100
100
100
100
100
0,075
0,077
0,081
0,102
0,116
0,090
0,092
0,097
0,122
0,139
MNS
Hmoždinka
94673
94674
94675
MNS
MNS5-7
MNS7-12
MNS10-14
100
100
100
0,047
0,051
0,065
0,056
0,061
0,078
BN
Páska BN - biela
87478
BN2.5x100
87479
BN2,5x120
87480
BN2,5x200
87481
BN3,6x150
19802
BN3,6x200
37490
BN3,6x300
87484
BN4,6x200
37582
BN4,8x250
87485
BN4,8x280
37653
BN4,8x350
37583
BN4,8x370
37708
BN4.8x430
87487
BN7,6x350
37996
BN7,6x450
37997
BN7,6x550
37998
BN8,8x760
38000
BN8,8x810
38002
BN8,8x1168
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0,006
0,014
0,018
0,016
0,026
0,040
0,038
0,040
0,046
0,053
0,068
0,076
0,111
0,287
0,352
0,431
0,439
1,093
0,007++
0,017++
0,022++
0,019++
0,031++
0,048++
0,046++
0,048++
0,055++
0,064++
0,082++
0,091++
0,133++
0,344
0,422
0,517
0,527
1,312
UBN
Páska UBN -čierna
*odolnéprotiUVžiareniu
87488
UBN2,5x100
87489
UBN2,5x120
87490
UBN2,5x200
87491
UBN3,6x150
37573
UBN3,6x200
69364
UBN3,6x300
87494
UBN4,6x200
69367
UBN4,8x250
100
100
100
100
100
100
100
100
0,006
0,014
0,018
0,016
0,026
0,040
0,038
0,040
0,007++
0,017++
0,022++
0,019++
0,031++
0,048++
0,046++
0,048++
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Objednacie
číslo Typ
87495
69368
69369
69370
87497
69374
69375
69376
69377
69379
UBN4,8x280
UBN4,8x350
UBN4,8x370
UBN4,8x430
UBN7,6x350
UBN7,6x450
UBN7,6x550
UBN8,8x760
UBN8,8x810
UBN8,8x1168
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0,046
0,053
0,068
0,076
0,111
0,287
0,352
0,431
0,439
1,093
0,055++
0,064++
0,082++
0,091++
0,133++
0,344 +
0,422
0,517
0,527
1,312
FGRS Plus
Objímka jednoskrutková FGRS Plus M8
79400
FGRSPlus12-151/4”
79401
FGRSPlus15-193/8”
79402
FGRSPlus20-241/2”
79403
FGRSPlus25-303/4”
79404
FGRSPlus32-371”
79405
FGRSPlus40-4511/4”
79406
FGRSPlus48-5311/2”
79407
FGRSPlus54-58
79408
FGRSPlus59-632”
100
100
100
100
100
50
50
50
50
0,417
0,426
0,436
0,516
0,552
0,648
0,686
0,861
0,886
0,500
0,511 ++
0,523
0,619 ++
0,662 ++
0,778
0,823
1,033
1,063 +
FGRS Plus
Objímka jednoskrutková FGRS Plus M8/M10
79430
FGRSPlus12-151/4”
79431
FGRSPlus15-193/8”
79432
FGRSPlus20-241/2”
79433
FGRSPlus25-303/4”
79434
FGRSPlus32-371”
79435
FGRSPlus40-4511/4”
79436
FGRSPlus48-5311/2”
79437
FGRSPlus54-58
79438
FGRSPlus59-632”
100
100
100
100
100
50
50
50
50
0,494
0,504
0,518
0,588
0,606
0,712
0,776
0,905
0,949
0,593
0,605
0,622
0,706
0,727
0,854
0,931
1,086
1,139
FGRS
Objímka jednoskrutková FGRS M8
79420
FGRS12-151/4”
79421
FGRS15-193/8”
79422
FGRS20-241/2”
79423
FGRS25-303/4”
79424
FGRS32-371”
79425
FGRS40-4511/4”
79426
FGRS48-5311/2”
79427
FGRS54-58
79428
FGRS59-632”
100
100
100
100
100
50
50
50
50
0,396
0,399
0,426
0,467
0,495
0,551
0,596
0,776
0,817
0,475
0,479
0,511
0,560
0,594
0,661++
0,715++
0,931
0,980 +
100
100
100
100
50
50
50
50
0,564
0,597
0,629
0,661
0,753
0,860
0,990
1,100
0,677
0,716
0,755
0,793
0,904
1,032
1,188
1,320
100
100
100
100
100
50
50
50
50
25
25
0,539
0,562
0,588
0,612
0,626
0,696
0,738
0,938
1,230
1,314
1,409
0,647
0,674
0,706
0,734
0,751
0,835
0,886
1,126
1,476
1,577
1,691
OBJÍMKY
FRS Plus
Objímka dvojskrutková FRS Plus M8/M10
79440
FRSPlus12-151/4”
79441
FRSPlus15-193/8”
79442
FRSPlus20-241/2”
79443
FRSPlus25-303/4”
79444
FRSPlus32-371”
79445
FRSPlus40-4511/4”
79446
FRSPlus48-5311/2”
79447
FRSPlus54-58
79448
FRSPlus59-632”
79449
FRSPlus62-64
79450
FRSPlus68-73
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
Typ
79451
79452
79453
79454
79455
FRSPlus74-7821/2”
FRSPlus80-86
FRSPlus89-923”
FRSPlus95-103
FRSPlus108-1164”
+
+
+
+
+
17
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
25
25
25
25
20
1,492
1,583
1,667
1,762
1,792
1,790 +
1,900
2,000
2,114 +
2,150++
100
100
100
100
100
50
50
50
50
25
25
20
0,428
0,442
0,467
0,490
0,510
0,573
0,583
0,683
0,811
1,100
1,202
1,575
0,514 +
0,530++
0,560++
0,588++
0,612++
0,688++
0,700++
0,820 +
0,973++
1,320++
1,442++
1,890++
FRS
Objímka dvojskrutková FRS so závitmi M8 / M10 91488
FRS60-642”
50
91489
FRS72-7821/2”
25
91505
FRS87-923”
25
91506
FRS102-1164”
20
79456
FRSPlus121-127
10
79457
FRSPlus133-1415”
10
79458
FRSPlus159-162
8
79459
FRSPlus165-1686”
8
0,948
1,255
1,385
1,634
2,190
2,290
3,270
3,370
1,138 +
1,506++
1,662 +
1,961++
2,628++
2,748++
3,924++
4,044
FRSH
Objímka silikónová FRSH 63490
FRSH15-19M8
63492
FRSH20-24M8
63494
FRSH25-30M8
63495
FRSH32-37M8
63498
FRSH40-45M8
63499
FRSH48-53M8
63500
FRSH54-59M8
63502
FRSH60-64M8
63504
FRSH68-73M10
63505
FRSH72-78M10
63511
FRSH80-86M10
63513
FRSH87-92M10
63518
FRSH95-103M10
63520
FRSH102-116M10
63525
FRSH121-127M8/M10
63537
FRSH133-141M8/M10
91507
FRSH159-162M8/M10
91508
FRSH165-168M8/M10
100
100
100
100
50
50
50
50
25
25
25
25
25
20
10
10
8
8
1,142
1,251
1,450
1,602
1,980
2,370
2,420
2,490
3,580
4,000
4,400
4,530
5,340
5,750
7,350
7,590
8,700
8,860
1,370
1,501
1,740
1,922
2,376
2,844
2,904
2,988
4,296
4,800
5,280
5,436
6,408
6,900
8,820
9,108
10,440
10,632
FRSN
Objímka bez gumy dvojskrutková FRSN
49459
FRSN15-193/8”M8/M10
49789
FRSN21-231/2”M8/M10
49790
FRSN25-283/4”M8/M10
49793
FRSN32-361”M8/M10
49794
FRSN38-4311/4”M8/M10
49902
FRSN44-4911/2”M8/M10
49944
FRSN57-612”M8/M10
49945
FRSN63-70M8/M10
49947
FRSN70-7721/2”M8/M10
49948
FRSN80-83M8/M10
49979
FRSN83-913”M8/M10
50005
FRSN93-99M8/M10
50006
FRSN100-106M8/M10
50008
FRSN108-1144”M8/M10
500744
FRSN118-122M8/M10
50009
FRSN123-128M8/M10
50010
FRSN131-136M8/M10
50023
FRSN137-1465”M8/M10
500748
FRSN166-175M10/M12
500749
FRSN176-179M10/M12
500750
FRSN185-191M10/M12
500751
FRSN200-206M10/M12
500752
FRSN210-2198”M10/M12
100
100
100
100
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
15
15
10
10
0,733
0,741
0,751
0,764
0,800
0,986
1,007
1,125
1,145
1,514
1,632
1,839
1,860
1,969
2,250
2,410
2,490
2,950
4,970
6,520
6,840
7,050
7,360
0,880
0,889
0,901
0,917
0,960
1,183
1,208
1,350
1,374
1,817
1,958
2,207
2,232
2,363
2,700
2,892
2,988
3,540
5,964
7,824
8,208
8,460
8,832
FRS
Objímka dvojskrutková FRS M8/M10
77592
FRS12-16M81/4”
77682
FRS15-19M83/8”
77593
FRS20-23M81/2”
77594
FRS25-30M83/4”
77596
FRS31-38M81”
77597
FRS40-46M811/4”
77598
FRS48-54M811/2”
77599
FRS54-59M8
77600
FRS60-64M82”
77601
FRS72-78M1021/2”
77602
FRS87-92M103”
77603
FRS102-116M104”
SaMontec
FKS Plus
Objímka pre plastové potrubie FKS Plus M8
79470
FKSPlus15-19
79471
FKSPlus20-24
79472
FKSPlus25-30
79473
FKSPlus32-37
79474
FKSPlus40-45
79475
FKSPlus48-53
79476
FKSPlus54-58
79477
FKSPlus59-63
Objednacie
číslo Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Objednacie
číslo Typ
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
FRSM
Objímka masív FRSM - matica M10/12
504589
FRSM1/2”M10/M12
504590
FRSM3/4”M10/M12
504591
FRSM1”M10/M12
504592
FRSM11/4”M10/M12
93700
FRSM11/2”M10/M12
93701
FRSM53-58M10/M12
93702
FRSM2”M10/M12
93703
FRSM21/2”M10/M12
93704
FRSM3”M10/M12
93705
FRSM102M10/M12
93707
FRSM4”M10/M12
93709
FRSM124-129M10/M12
93710
FRSM133M10/M12
93711
FRSM5”M10/M12
93712
FRSM160M10/M12
93713
FRSM6”M10/M12
93714
FRSM7”M10/M12
93715
FRSM200M10/M12
505453
FRSM212M12/M16
505454
FRSM8”M12/M16
505455
FRSM250M12/M16
505456
FRSM10”M12/M16
505457
FRSM300M12/M16
505458
FRSM12”M12/M16
504594
FRSM348-356M16
504595
FRSM364-372M16
504596
FRSM400-409M16
504597
FRSM454-462M16
504598
FRSM500-508M16
50
50
50
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
KFT
Objímka pre chladiace kvapaliny do -160°C KFT 505577
KFT12,7M8/1/2”
505578
KFT15,8M8/1/2”
505579
KFT17,2M8/1/2”
505580
KFT18M8/1/2”
505581
KFT19,5M8/1/2”
505582
KFT21,3M8/1/2”
505583
KFT22,0M8/1/2”
505584
KFT26,9M8/1/2”
505585
KFT28,0M8/1/2”
505587
KFT33,7M8/1/2”
505588
KFT35,0M8/1/2”
505589
KFT40M8/1/2”
505591
KFT41,2M8/1/2”
505592
KFT42,4M8/1/2”
505593
KFT44,5M8/1/2”
505594
KFT48,3M8/1/2”
505595
KFT50,0M8/1/2”
505596
KFT54,0M8/1/2”
505597
KFT57,0M8/1/2”
505598
KFT60,3M8/1/2”
505599
KFT64M8/1/2”
505901
KFT70M10/1/2”
505902
KFT74M10/1/2”
505903
KFT76,1M10/1/2”
505904
KFT80M10/1/2”
505905
KFT84M10/1/2”
505906
KFT88,9M10/1/2”
505907
KFT92,1M10/1/2”
505908
KFT101M10/1/2”
505909
KFT104M10/1/2”
505910
KFT108M10/1/2”
505911
KFT114,3M10/1/2”
505914
KFT129M10/1/2”
505915
KFT133M10/1/2”
505916
KFT139,7M10/1/2”
505917
KFT154M10/1/2”
505918
KFT159M12/1/2”
505919
KFT168,3M12/1/2”
505920
KFT193,7M16/1/2”
505921
KFT204M16/1/2”
505922
KFT219,1M16/3/4”
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
FRS K
Objímka pre chladiace kvapaliny do -40°C FRS K
izolácia13mm 506486
FRSK12/13M8
506487
FRSK14/13M8
506488
FRSK17/133/8”M8
506489
FRSK21/131/2”M8
1
1
1
1
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
2,650
2,770
2,870
2,940
3,000
3,050
3,180
4,370
4,770
5,290
6,040
8,150
8,280
8,260
8,790
8,660
8,790
9,420
20,550
20,770
21,100
21,630
21,960
27,440
45,940
47,650
51,060
56,160
62,960
3,180
3,324
3,444
3,528
3,600
3,660
3,816
5,244
5,724
6,348
7,248
9,780
9,936
9,912
10,548
10,392
10,548
11,304
24,660
24,924
25,320
25,956
26,352
32,928
55,128
57,180
61,272
67,392
75,552
15,700 18,840
15,700 18,840
15,590 18,708
15,690 18,828
16,910 20,292
16,910 20,292
18,140 21,768
17,930 21,516
18,780 22,536
19,570 23,484
19,320 23,184
21,530 25,836
21,630 25,956
22,910 27,492
22,910 27,492
22,470 26,964
22,910 27,492
24,660 29,592
24,180 29,016
25,220 30,264
27,110 32,532
28,290 33,948
29,200 35,040
31,680 38,016
34,390 41,268
37,020 44,424
37,020 44,424
37,020 44,424
43,720 52,464
43,720 52,464
42,880 51,456
44,760 53,712
50,010 60,012
49,050 58,860
53,520 64,224
56,140 67,368
56,140 67,368
67,360 80,832
98,370 118,044
98,370 118,044
106,760 128,112
5,900
6,230
6,490
6,910
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
Objednacie
číslo Typ
506490
506491
506492
506493
507699
506494
izolácia19mm
506495
506496
506497
506498
506499
506500
506501
506502
507700
506503
506504
506505
506506
506508
506509
506510
506511
507786
507787
507788
FRSK27/133/4”M8
FRSK34/131”M8
FRSK42/1311/4”M8
FRSK49/1311/2”M8
FRSK54/13
FRSK60/132”M8
1
1
1
1
1
1
7,830
8,140
8,670
9,680
12,560
12,300
9,396
9,768
10,404
11,616
15,072
14,760
FRSK12/19M8
FRSK14/19M8
FRSK17/193/8”M8
FRSK21/191/2”M8
FRSK27/193/4”M8
FRSK34/191”M8
FRSK42/1911/4”M8
FRSK49/1911/2”M8
FRSK54/19
FRSK60/192”M8
FRSK64/19M8
FRSK70/19M8
FRSK76/1921/2”M8
FRSK80/19M8
FRSK89/193”M8
FRSK102/19M10
FRSK108/19M10
FRSK114/194”M10
FRSK139/19
FRSK168/19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6,990
7,200
7,730
7,830
10,280
11,250
12,050
14,190
15,750
14,630
15,320
15,750
19,730
19,570
20,600
23,870
25,350
33,600
40,000
45,000
8,388
8,640
9,276
9,396
12,336
13,500
14,460
17,028
18,900
17,556
18,384
18,900
23,676
23,484
24,720
28,644
30,420
40,320
48,000
54,000
0,636
0,635
0,670
0,695
0,718
0,803
1,809
1,905
2,240
4,010
4,830
5,800
0,763
0,762
0,804
0,834
0,862
0,964
2,171
2,286
2,688
4,812
5,796
6,960
0,173
0,173
0,183
0,255
0,284
0,302
0,397
0,408
0,656
0,764
0,798
0,811
1,375
1,517
1,571
1,719
1,808
2,490
2,770
2,780
2,810
3,200
3,520
0,208
0,208 ++
0,220 ++
0,306 ++
0,341 ++
0,363 ++
0,476 ++
0,490 ++
0,787 ++
0,916 ++
0,958
0,973 ++
1,650 ++
1,821 +
1,885 ++
2,063
2,170
2,988
3,324
3,336
3,372
3,840
4,224
FRSP
Objímka pre sprinkler FRSP
47125
FRSP1/2”M10
47126
FRSP3/4”M10
47127
FRSP1”M10
47128
FRSP11/4”M10
47167
FRSP11/2”M10
47168
FRSP2”M10
47169
FRSP21/2”M10
47170
FRSP3”M10
47172
FRSP4”M10
47173
FRSP5”M12
47174
FRSP6”M12
47226
FRSP8”M12
ETR
Strmeň ETR pozinkovaný
24415
ETR8x131/4”M6
24416
ETR12x173/8”M6
24417
ETR15x211/2”M6
24418
ETR20x273/4”M8
24419
ETR26x341”M8
24420
ETR33x4211/4”M8
24421
ETR40x4911/2”M8
24422
ETR50x602”M8
24423
ETR60x7021/4”M10
24424
ETR66x7621/2”M10
24425
ETR70x8223/4”M10
24426
ETR80x903”M10
24427
ETR90x10231/2”M12
24428
ETR100x108M12
24429
ETR102x1144”M12
24430
ETR121x127M12
24431
ETR126x133M12
24432
ETR131x1405”M14
24433
ETR143x153M14
24434
ETR150x15951/2”M14
24435
ETR1686”M14
24436
ETR193,7M14
24437
ETR2198”M14
100
100
100
100
100
100
50
50
25
20
15
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
SGS 9 W1
Hadicová spona SGS pozinkovaná oceľ, šírka pásiku 9 mm
525350
SGS9W18-12
100
0,369
0,443 +
100
0,369
0,443 ++
525351
SGS9W110-16
525352
SGS9W112-20
100
0,380
0,456 ++
525353
SGS9W116-25
100
0,396
0,475 ++
525354
SGS9W120-32
100
0,407
0,488 ++
525355
SGS9W125-40
100
0,423
0,508 ++
525356
SGS9W132-50
100
0,454
0,545 ++
525357
SGS9W140-60
25
0,455
0,546 ++
7,080
525358
SGS9W150-70
25
0,536
0,643
7,476
525359
SGS9W160-80
25
0,622
0,746 +
7,788
525360
SGS9W170-90
25
0,661
0,793
8,292
525361
SGS9W180-100
25
0,661
0,793
18
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Objednacie
číslo Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
Typ
525362
SGS9W190-110
25
0,672
525363
SGS9W1100-120
25
0,737
525364
SGS9W1110-130
25
0,943
525365
SGS9W1120-140
25
0,974
SGS 12 W1
Hadicová spona SGS pozinkovaná oceľ ŠÍRKA PÁSIKU 12 mm
94684
SGS12W125-40
100
0,695
94685
SGS12W132-50
100
0,739
94686
SGS12W140-60
25
0,813
94687
SGS12W150-70
25
0,883
94688
SGS12W160-80
25
1,051
94689
SGS12W170-90
25
1,093
94690
SGS12W180-100
25
1,153
94691
SGS12W190-110
25
1,318
94692
SGS12W1100-120
25
1,376
94693
SGS12W1110-130
25
1,417
Hadicová spona SGS chromová oceľ ŠÍRKA PÁSIKU 9 mm
45517
SGS9W28-12
100
0,410
45518
SGS9W210-16
100
0,410
45519
SGS9W212-20
100
0,422
45520
SGS9W216-25
100
0,432
45521
SGS9W220-32
100
0,461
45522
SGS9W225-40
100
0,472
45523
SGS9W232-50
100
0,528
45524
SGS9W240-60
25
0,541
45525
SGS9W250-70
25
0,654
45526
SGS9W260-80
25
0,672
45527
SGS9W270-90
25
0,677
45528
SGS9W280-100
25
0,734
45529
SGS9W290-110
25
0,751
45530
SGS9W2100-120
25
0,801
45531
SGS9W2110-130
25
1,008
45532
SGS9W2120-140
25
1,038
Objednacie
číslo 0,806
0,884
1,132
1,169
0,834
0,887
0,976
1,060
1,261
1,312
1,384
1,582
1,651
1,700
1
1
1
1
ALK
Konzola lištová ALK
79575
ALK27/18-200
79576
ALK27/18-300
79577
ALK28/30-200
79578
ALK28/30-320
79579
ALK28/30-440
20
20
10
10
10
ALKS
Konzola uholníková ALKS
63581
ALKS28/30-400
63594
ALKS28/30-600
5
5
AK
Krytka AK 79565
AK27/18
79566
AK28/30
5,170
7,710
9,770
14,950
2,670
3,480
3,440
4,270
5,230
12,900
15,380
0,492
0,492
0,506
0,518
0,553
0,566
0,634
0,649
0,785
0,806
0,812
0,881
0,901
0,961
1,210
1,246
3,204 ++
4,176 ++
4,128 ++
5,124 ++
6,276 ++
20
3,960
4,752 +
GLK
Šmýkadlo GLK
79683
GLK27(27/18+28/30)
50
79684
GLK38(38/40+40/60+40/120)20
1,229
3,910
1,475
4,692
96,600 115,920
120,750 144,900
37,050 44,460
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
FHS CLIX-N
T skrutka delená FHS CLIX-N
79605
FHSCLIX-NM8x90(27/18+28/30)50
79606
FHSCLIX-NM8x140(27/18+28/30)50
79607
FHSCLIX-NM8x190(27/18+28/30)50
1,246
1,560
1,900
1,495
1,872
2,280
140,000 168,000
1
50
0,307
0,368
200
100
100
0,199
0,199
0,199
0,239
0,239 ++
0,239
Clix MK
Posuvná predmontovaná fixačná matica
so závitovou tyčou CLIX MK pre lišty 27/18+28/30
63692
CLIXMKM6
100
63693
CLIXMKM8
100
63694
CLIXMKM10
100
0,861
0,882
1,041
1,033
1,058
1,249
HS 38
T skrutka lištová HS 38
79610
HS38M8x30
79611
HS38M8x40
79612
HS38M8x60
63956
HS38M10x25
79615
HS38M10x30
79616
HS38M10x40
79617
HS38M10x60
50
50
50
50
50
50
50
0,781
0,798
0,833
0,808
0,838
0,866
0,930
0,937 ++
0,958
0,999
0,969
1,006 ++
1,039
1,116
50
0,402
0,482 ++
50
0,402
0,482 ++
SM
Posuvná matica SM
79600
SM38M8
pre(27/18+38/40+40/60+40/120)
79601
SM38M10
pre(28/30+38/40+40/60+40/120)
0,196
0,222
1
1
1
0,531 ++
0,550
0,582
0,619
0,652
0,617
0,657
0,697
0,860
HG
Závitová doštička HG
49480
HG27M6(27/18+28/30)
79595
HG27M8(27/18+28/30)
79596
HG27M10(27/18+28/30)
0,163
0,185
EMS
Tlmiaca guma lištová EMS
24664
EMS27(25mvbalení)
24665
EMS38(25mvbalení)
550806
EMS41(6mvbalení)preFUS
0,443
0,458
0,485
0,516
0,543
0,514
0,548
0,581
0,717
HK
Upínacia podložka HK
79650
HK27(27/18+28/30)
100
100
SV
Lištová spojka SV
79660
SV27(27/18+28/30)
100
100
100
50
50
100
100
100
50
BOL N
Kliešte pre delenie T skrutky BOL N
79821
BOLN
6,204 ++
9,252 ++
11,724 ++
17,940 ++
15,480
18,456
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
FHS CLIX
T skrutka FHS Clix pre lišty 27/18+28/30
79621
FHSCLIX8x30M8
79622
FHSCLIX8x40M8
79624
FHSCLIX8x60M8
79626
FHSCLIX8x80M10
79628
FHSCLIX8x100M10
79635
FHSCLIX10x30M10
79636
FHSCLIX10x40M10
79637
FHSCLIX10x60M10
505554
FHSCLIX10x100M10
INŠTALAČNÝ SYSTÉM MS-L
MS
Montážna lišta MS
79560
MS27/18dĺžka2m;hrúbka1.25mm
79557
MS27/18dĺžka3m;hrúbka1.25mm
79561
MS28/30dĺžka2m;hrúbka1.75mm
79558
MS28/30dĺžka3m;hrúbka1.75mm
Typ
SFQ
19
SFL
SF
Príruba sedlová SF
79409
SFQ27(27/18+28/30)
79585
SFL27(27/18+28/30)
15
15
2,970
3,090
3,564
3,708 +
MW
Uholník montážny MW
79656
MW27-45°(27/18+28/30)
79655
MW27-90°(27/18+28/30)
25
25
2,490
1,772
2,988
2,126
TKR
Drapákový nosník TKR (VdS)
79411
TKR27/18(27/18+28/30)
25
2,250
2,700
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Objednacie
číslo Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
Typ
INŠTALAČNÝ SYSTÉM MS
MS
Montážna lišta MS
79562
MS38/40dĺžka2m;hr.2.00mm
79559
MS38/40dĺžka3m;hr.2.00mm
93281
MS38/40dĺžka4m;hr.2.00mm
30075
MS38/40dĺžka6m;hr.2.00mm
93282
MS40/60dĺžka4m,hr.3.00mm
14314
MS40/60dĺžka6m;hr.3.00mm
ALK
Konzola lištová ALK
79580
ALK38/40-200
79581
ALK38/40-360
63560
ALK38/40-440
79582
ALK38/40-520
20929
ALK38/40-600
40399
ALK38/40-800
40400
ALK38/40-1000
63561
ALK40/60-600
63562
ALK40/60-800
63563
ALK40/60-1000
40401
ALKQ38/40-440
40402
ALKQ38/40-600
AK
Krytka AK
79567
AK38/40
48841
AK40/60
SV
Lištová spojka SV
79661
SV38(38/40)
63643
SV40/60-ťažká(40/60+40/120)
1
1
1
1
1
1
12,890
21,520
28,770
39,310
63,800
75,090
15,468 ++
25,824 ++
34,524
47,172 ++
76,560
90,108 ++
10
10
10
10
10
1
1
5
1
1
10
10
4,550
6,270
8,090
9,090
11,090
12,450
18,160
30,760
35,270
39,010
14,020
19,380
5,460
7,524 ++
9,708 ++
10,908 ++
13,308 ++
14,940
21,792
36,912
42,324
46,812
16,824
23,256
50
25
10
1
GLK
Šmýkadlo GLK
79683
GLK27(27/18+28/30)
50
79684
GLK38(38/40+40/60+40/120)20
EMS
Tlmiaca guma lištová EMS
24664
EMS27(25mvbalení)
24665
EMS38(25mvbalení)
550806
EMS41(6mvbalení)preFUS
1
1
1
0,326
0,762
4,840
28,620
1,229
3,910
15,520
18,624
VB
Variabilný úchyt 40o - 90o VB
4850
VB
4
8,350
10,020
FSB
Úchyt závitových tyčí 45o FSB
71269
FSB
4
6,500
7,800
FHS CLIX S
T skrutka FHS Clix S pre lišty 38/40+40/60+40/120
20914
FHSCLIXS8x30
50
20915
FHSCLIXS8x40
50
20916
FHSCLIXS8x60
50
20917
FHSCLIXS10x30
50
20918
FHSCLIXS10x40
50
20919
FHSCLIXS10x60
50
20969
FHSCLIXS12x30
50
47316
FHSCLIXS12x40
50
504320
FHSCLIXS12x60
50
1,661
1,685
1,720
1,672
1,685
1,780
2,270
3,510
4,560
1,993
2,022
2,065
2,006
2,022
2,136
2,724
4,212
5,472
HS 38
T skrutka lištová HS 38
79610
HS38M8x30
79611
HS38M8x40
0,781
0,798
0,937 ++
0,958
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
50
50
HS38M8x60
HS38M10x25
HS38M10x30
HS38M10x40
HS38M10x60
50
50
50
50
50
0,833
0,808
0,838
0,866
0,930
0,999
0,969
1,006 ++
1,039
1,116
50
0.402
0.482 ++
50
0.402
0.482 ++
0.381
0.381
0.381
0.457
0.457
0.457
0.511
0.663
0.613 +
0.796
HK
Upínacia podložka HK
79651
HK38(38/40)
50
20946
HK40(30/40+40/60+40/120) 100
SFQ
SF
Príruba sedlová SF
79410
SFQ38(38/40+40/60)
10
79586
SFL38(38/40+40/60)
8
TSF
Príruba nasúvacia TSF
63611
TSF38/40L
63621
TSF38/40Q
96,600 115,920
120,750 144,900
37,050 44,460
6
79612
63956
79615
79616
79617
HG
Závitová doštička HG
77667
HG38M6(38/40+40/60+40/120)100
24687
HG38M8(38/40+40/60+40/120)100
24688
HG38M10(38/40+40/60+40/120)100
5,808 +
34,344
UHRS
Polmesiacový držiak UHRS
63938
UHRS
Typ
SM
Posuvná matica SM
79600
SM38M8
pre(27/18+38/40+40/60+40/120)
79601
SM38M10
pre(28/30+38/40+40/60+40/120)
0,391 ++
0,914
1,475
4,692
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
Objednacie
číslo 15
15
SFL
4,640
4,640
10,450
10,450
5,568
5,568 ++
12,540
12,540
MW
Uholník montážny MW (pre 38/40 + 40/60 + 40/120)
79658
MW38-45°(38/40+40/60+40/120) 10
79657
MW38-90°(38/40+40/60+40/120) 20
63599
MWL238-90°(38/40+40/60+40/120) 20
63597
MWL338-90°(38/40+40/60+40/120) 20
5.300
4.220
2.980
2.980
UW S
Uholník univerzálny UW S
49479
UWS
10
8,500
10,200
WK
Uholník konzolový WK
63559
WK100/100
79570
WK200/200
79571
WK207/165
5
5
6
8,410
11,350
9,960
10,092
13,620
11,952
6.360
5.064 ++
3.576 +
3.576
SB
Držiak lišty SB
20926
SB38/40(38/40)
20927
SB40/60(40/60)
25
25
2,710
2,900
3,252
3,480
TKR
Drapákový nosník TKR
504363
TKR21-42(38/40)
504366
TKR82(40/60)
504367
TKR124(40/120)
25
25
25
2,870
4,030
4,970
3,444
4,836
5,964
11,690
17,530
15,970
23,960
47,880
16,090
24,130
48,250
14,028
21,036
19,164
28,752
57,456
19,308
28,956
57,900
INŠTALAČNÝ SYSTÉM FUS
FUS
STRUT lišta pozinkovaná
40391
FUS21/2.02m
97660
FUS21/2.03m
92867
FUS21/2,52m
77349
FUS21/2.53m
77541
FUS21/2.56m
40390
FUS41/2.02m
97658
FUS41/2,03m
97659
FUS41/2,06m
20
1
1
1
1
1
1
1
1
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Objednacie
číslo Typ
92295
77347
77537
504457
504458
504459
504460
FUS41/2,52m
FUS41/2,53m
FUS41/2,56m
FUS62/2.56m
FUS21D/2.03m
FUS41D/2.56m
FUS62D/2.56m
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
1
1
1
1
1
1
1
Objednacie
číslo 21,180 25,416
31,730 38,076
63,480 76,176
81,670 98,004
53,480 64,176
162,040 194,448
187,970 225,564
1
1
1
1
1
1
1
10,580
12,840
15,540
18,870
29,170
32,410
40,510
12,696
15,408
18,648
22,644
35,004
38,892
48,612
FCAM
STRUT FCAM konzola
504477
FCAM300
504479
FCAM400
504480
FCAM500
504482
FCAM600
505460
FCAM700
1
1
1
1
1
22,350
26,650
30,850
33,260
42,950
26,820
31,980
37,020
39,912
51,540
FUF
STRUT FUF konzola
504517
FUFOC41
504518
FUFOC62
100
100
100
0,386
0,463
0,468
0,562
0,920
1,104
10
5
5
7,760
18,420
20,200
9,312
22,104
24,240
UW S
Uholník univerzálny UW S
49479
UWS
10
8,500
10,200
WK
Uholník konzolový WK
63559
WK100/100
79570
WK200/200
5
5
8,410
11,350
10,092
13,620
UHRS
Polmesiacový držiak UHRS
63938
UHRS
6
15,520
18,624
VB
Variabilný úchyt 40o - 90o VB
4850
VB
4
8,350
25
25
25
2,870
4,030
4,970
3,444
4,836
5,964
4
6,500
7,800
FSB
Úchyt závitových tyčí 45o FSB
71269
FSB
FFF4T
EMS
Tlmiaca guma lištová EMS
24664
EMS27(25mvbalení)
24665
EMS38(25mvbalení)
550806
EMS41(6mvbalení)preFUS
1
1
1
FCN Clix
Posuvná fixačná matica FCN Clix pre FUS
504326
FCNClixP6
504327
FCNClixP8
504329
FCNClixP10
504331
FCNClixP12
504344
FCNClixM6
504345
FCNClixM8
504346
FCNClixM10
504347
FCNClixM12
100
100
100
100
100
100
100
100
0,691
0,629
0,691
0,855
1,190
1,190
1,288
1,490
0,829
0,755
0,829
1,026
1,428
1,428
1,546
1,788
FHS CLIX S
T skrutka FHS Clix S pre lišty 38/40+40/60+40/120
20914
FHSCLIXS8x30
50
20915
FHSCLIXS8x40
50
20916
FHSCLIXS8x60
50
20917
FHSCLIXS10x30
50
20918
FHSCLIXS10x40
50
20919
FHSCLIXS10x60
50
20969
FHSCLIXS12x30
50
47316
FHSCLIXS12x40
50
504320
FHSCLIXS12x60
50
1,661
1,685
1,720
1,672
1,685
1,780
2,270
3,510
4,560
1,993
2,022
2,065
2,006
2,022
2,136
2,724
4,212
5,472
FCN
FCN posuvná fixačná matica
77405
FCN6M6bezpružiny
77407
FCN8M8bezpružiny
77409
FCN10M10bezpružiny
77411
FCN12M12bezpružiny
100
100
100
100
0,245
0,245
0,268
0,324
0,294
0,294
0,322
0,389
HK 41
Upínacia podložka HK 41
504348
HK418.5
504349
HK4110.5
504354
HK4112.5
100
100
100
0,695
0,695
0,695
0,834
0,834
0,834
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
FFF1
FFF
Plochý uholník FFF
504494
FFF1
504498
FFF3L
504499
FFF4
504500
FFF4T
504368
FFF4D
96,600 115,920
120,750 144,900
37,050 44,460
SFL124
SF L
Príruba sedlová SF
504355
SFL41
504357
SFL82
504358
SFL124
TKR
Drapákový nosník TKR
504363
TKR21-42
504366
TKR82
504367
TKR124
20
8,270
9,924
10
19,840 23,808
SFL82
SFL41
FCA
STRUT FCA konzola
77359
FCA30041/41nedierovaná
77361
FCA45041/41nedierovaná
77363
FCA60041/41nedierovaná
77365
FCA75041/41nedierovaná
504315
FCA62-1000
504317
FCA41D750
504319
FCA41D1000
FEC
STRUT FEC čiapočka
77357
FEC21čierna
77355
FEC41čierna
505551
FEC62čierna
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
Typ
25
25
25
25
25
FAF
Uholník FAF
504501
FAF2
504506
FAF3
504509
FAF4
504369
FAF2/135°
FZF21
FFF4D
FFF4
FUF41
FZF/FUF
3D uholník FZF, FUF pre FUS
504375
FZF21
504376
FUF21
504377
FUF41
504378
FUF4Y
504379
FUF180°L
504383
FUF180°R
504387
FUF8T
0,802
3,528
3,816
4,764
7,152
FAF2
25
25
25
25
FUF21
FFF3L
0,668
2,940
3,180
3,970
5,960
FAF2/135°
10,020
FUF4Y
FAF3
1,640
2,670
3,080
2,650
FUF180°L
25
25
25
20
20
20
10
FAF4
1,968
3,204
3,696
3,180
FUF180°R
FUF8T
2,320
3,480
3,890
4,300
3,970
3,970
8,130
2,784
4,176
4,668
5,160
4,764
4,764
9,756
31,300
46,040
37,560
55,248
81,670 98,004
187,970 225,564
ZÁVESNÝ SYSTÉM
21
FVS
Krížová spojka FVS
505549
FVS3
505550
FVS4
8
5
FUS
Montážna lišta FUS
504457
FUS62/2.56m
504460
FUS62D/2.56m
1
1
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Objednacie
číslo Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
Typ
FUF OC
Montážna lišta FUF OC
504518
FUFOC62
HK 41
Upínacia podložka HK 41
504354
HK4112.5
Matica DIN 934
79733
DIN934-8M6ZN
79734
DIN934-8M8ZN
79735
DIN934-8M10ZN
24650
DIN934-8M12ZN
525194
DIN934-8M14ZN
525195
DIN934-8M16ZN
525196
DIN934-8M20ZN
U
Veľkoplošná podložka U
24649
U12x40
VM
Predlžovacia spojka závitovej tyče VM
20971
VMM12x40
SPS
Napínak SPS
64090
SPSM12
BLR
Kolík s pravo-ľavým závitom BLR
64091
BLR100
TKR
Drapákový nosník TKR
504367
TKR124
UHRS
Polmesiacový držiak UHRS
63938
UHRS
10
FCN Clix
Posuvná fixačná matica FCN Clix pre FUS
504331
FCNClixP12
FCN
Fixačná matica FCN
77409
FCN10
23,808
0,695
0,834
1
1
1
1
1
1
1
0,008
0,014
0,032
0,046
0,081
0,091
0,184
0,010++
0,017++
0,038++
0,055++
0,097++
0,109++
0,221
100
0,163
0,196 ++
100
0,405
0,486
25
2,400
2,880
25
1,920
2,304
25
4,970
5,964
15,520
18,624
2,270
2,724
6
100
0,920
1,104
100
0,855
1,026
100
0,268
0,322
Typ
48660
48662
48663
48664
48665
FFPS5”
FFPS159-166
FFPS6”
FFPS8”
FFPS10”
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
FFPK
sedlo FFPK 48666
FFPK
100
FHS CLIX S
T skrutka FHS Clix S pre lišty 38/40+40/60+40/120
20969
FHSCLIXS12x30
50
FEC
STRUT FEC čiapočka
505551
FEC62B
19,840
Objednacie
číslo 11,240
14,210
14,870
16,850
18,170
13,488
17,052
17,844
20,220
21,804
1
40,060
48,072
GPL/GPS
Pätná doska GPL/GPS
79665
GPLM8(80x30x3mm)
79666
GPLM10(80x30x3mm)
79667
GPL1/2”(80x30x3mm)
79670
GPSM8(120x40x4mm)
79671
GPSM10(120x40x4mm)
40398
GPSM12
504408
GPSM16
79672
GPS1/2”(120x40x4mm)
20968
GPS3/4”(120x40x4mm)
25
25
25
25
25
25
25
25
25
0,927
1,150
1,576
1,363
1,382
2,060
3,040
1,678
4,090
1,112 ++
1,380
1,891
1,636
1,658
2,472
3,648
2,014
4,908
GPR
Pätná doska kruhová GPR
37289
GPR1/2”
25
2,420
2,904
GL, GLL
Klzný element GL, GLL
64038
GLL3/4”
64041
GL3/4”
5
5
25,300
20,700
30,360
24,840
SBS
Klzné sane
79685
79686
47726
8
8
1
10,910
11,310
51,660
13,092
13,572
61,992
12
8,160
9,792
GLK
Šmýkadlo GLK
79683
GLK27(27/18+28/30)
50
79684
GLK38(38/40+40/60+40/120)20
1,229
3,910
1,475
4,692
SB
Posuvný záves SB
79680
SBM8
79681
SBM10
25
25
4,370
6,330
5,244
7,596
PDH
Výkyvný záves PDH
79676
PDHM874mm
79677
PDHM1078mm
64037
PDHM1289mm
68267
PDHKM848mm
68269
PDHKM1052mm
50
50
25
50
50
2,340
3,040
3,530
1,618
2,340
2,808
3,648
4,236
1,942
2,808
SBS
SBSM860mm
SBSM1055mm
SBS12/16
FCS 1
Klzné sane FCS 1
507866
FCS1
1
1
1
1
1
MONTÁŽNY SYSTÉM PRE VZDUCHOTECHNIKU
SKS
Skrutka so šesťhrannou hlavou SKS
77610
SKS12x20
100
0,216
0,259
LGS
Objímka pre vzduchotechniku LGS M8/M10
79491
LGS80
79492
LGS90
79493
LGS100
79494
LGS112
79495
LGS125
79496
LGS140
79497
LGS150
79498
LGS160
79499
LGS180
79500
LGS200
79501
LGS224
PEVNÝ BOD A KLZNÝ ELEMENT
FFPS
Objímka FFPS pre pevný bod
48510
FFPS2”
48511
FFPS21/2”
48512
FFPS3”
48513
FFPS4”
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
1
1
1
1
8,250
8,930
9,440
9,890
9,900
10,716
11,328
11,868
22
25
25
20
20
10
10
10
10
10
15
15
1,712
1,811
1,876
1,960
2,140
2,260
2,470
2,580
2,880
3,080
4,090
2,054
2,174
2,252
2,352
2,568
2,712
2,964
3,096
3,456
3,696
4,908
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Objednacie
číslo Typ
79502
79503
79504
79505
79506
79507
24637
24638
24639
24640
24641
24642
24643
24644
24645
24646
24647
LGS250
LGS280
LGS300
LGS315
LGS355
LGS400
LGS450
LGS500
LGS560
LGS600
LGS630
LGS710
LGS800
LGS900
LGS1000
LGS1120
LGS1250
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4,240
4,620
4,940
5,050
5,470
6,140
8,710
9,210
10,280
11,520
12,660
15,020
16,230
20,010
22,620
26,040
29,720
Objednacie
číslo 5,088
5,544
5,928
6,060
6,564
7,368
10,452
11,052
12,336
13,824
15,192
18,024
19,476
24,012
27,144
31,248
35,664
GPR
Pätná doska kruhová GPR
37289
GPR1/2”
LKH
Záves L pre vzduchotechniku LKH N
24666
LKHNM8/M10
24671
LKHM8
50
50
1,360
0,867
1,632
1,041
ZKH
Záves Z pre vzduchotechniku ZKH N
24672
ZKHNM8/M10
24674
ZKHM8
50
50
1,355
0,945
1,625
1,134
LRB/LRBN
Upínací prvok pre vzduchotechnické potrubie LRB/LRBN
24675
LRBM8
50
1,495
77613
LRBNM8/M10
50
2,310
1,794
2,772
EMS
Tlmiaca guma lištová EMS
24664
EMS27(25mvbalení)27/18+28/30 1
24665
EMS38(25mvbalení)38/40+40/60 1
550806
EMS41(6mvbalení)preFUS
1
TZ
Trapézový záves s pevnou maticou TZ 64094
TZM8
64095
TZM10
25
25
TZH
Trapézový záves s nastaviteľnou maticou TZH (VdS)
79825
TZHM8
25
79826
TZHM10
25
LZ
Lochovacie kliešte pre trapézový záves LZ
79830
LZ
1
0,949
0,979
1,139 ++
1,175
1,999
2,310
2,399
2,772
350,000 420,000
SKS
Skrutka so šesťhrannou hlavou SKS
79827
SKS8x100
100
0,300
59,760
2,420
2,904
TKL
Nosníková príchytka TKL, TKL L rozper 0-26 (VdS)
64055
TKLLM8(0-18mm)
50
79687
TKLM8(0-23mm)
50
77605
TKLLpriemer9(0-18mm)
50
79688
TKLM10(0-20mm)
50
79689
TKLpriemer11(0-20mm)
50
20949
TKLM12(0-26mm)
50
43275
TKLpriemer13(0-26mm)
50
48154
SS-TKLM10/M12
25
1,625
2,120
1,650
2,120
1,935
2,920
3,230
1,892
1,950 ++
2,544 ++
1,980
2,544 ++
2,322
3,504
3,876
2,270
GS
Závitový kolík GS - trieda pevnosti 4.6
79750
GS8/25M8x25
79751
GS8/40M8x40
79752
GS8/50M8x50
79753
GS8/60M8x60
79754
GS8/70M8x70
79755
GS8/80M8x80
79756
GS8/90M8x90
79757
GS8/100M8x100
79758
GS8/150M8x150
79759
GS8/200M8x200
79765
GS10/25M10x25
79766
GS10/40M10x40
79767
GS10/60M10x60
79768
GS10/80M10x80
79769
GS10/100M10x100
79770
GS10/120M10x120
79771
GS10/150M10x150
79772
GS10/200M10x200
91442
GS12/40M12x40
91443
GS12/60M12x60
91444
GS12/80M12x80
91461
GS12/100M12x100
91462
GS12/120M12x120
91463
GS12/150M12x150
91464
GS12/200M12x200
0,360
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
25
Závitová tyč pozinkovaná 1m 4,6
20956
M6pozink
79740
M8pozink
79744
M10pozink
20957
M12pozink
20958
M16pozink
64093
M1/2”pozink
77580
M3/4”pozink
Závitová tyč 4,6 - 2m, 3m
79741
M8Zn2m
79745
M10Zn2m
525128
M12Zn2m
525126
M8Zn3m
525127
M10Zn3m
64056
M12Zn3m
Závitová tyč 8,8 - 1m
525131
M8Zn8G
525132
M10Zn8G
525133
M12Zn8G
525135
M16Zn8G
96,600 115,920
120,750 144,900
37,050 44,460
LST 10
Náhradný prepichovací tŕň pre lochovacie kliešte LST 10
79829
LST10
2
49,800
Typ
HED
Montážny prípravok HED
79831
HED
1
1
1
1
1
1
1
0,500
0,725
1,100
1,620
2,980
26,440
36,180
0,600 ++
0,870 ++
1,320 ++
1,944 ++
3,576 ++
31,728
43,416
1
1
1
1
1
1
1,584
2,530
3,790
2,400
3,938
6,120
1,901 +
3,036 +
4,548
2,880
4,725
7,344
1
1
1
1
0,867
1,305
1,951
3,810
1,040
1,566
2,341
4,572
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
100
100
100
100
100
50
50
50
100
100
100
100
50
50
50
0,062
0,083
0,100
0,106
0,110
0,139
0,156
0,171
0,253
0,350
0,080
0,116
0,157
0,207
0,237
0,312
0,375
0,524
0,246
0,290
0,378
0,482
0,593
0,753
0,951
0,074
0,100
0,120
0,127
0,132
0,167
0,187
0,205
0,304
0,420
0,096
0,139
0,188
0,248
0,284
0,374
0,450
0,629
0,295
0,348
0,454
0,578
0,712
0,904
1,141
23,460
28,152
5
PRÍSLUŠENSTVO
GPL/GPS
Pätná doska GPL/GPS
79665
GPLM8(80x30x3mm)
79666
GPLM10(80x30x3mm)
79667
GPL1/2”(80x30x3mm)
79671
GPSM10(120x40x4mm)
40398
GPSM12
504408
GPSM16
79672
GPS1/2”(120x40x4mm)
20968
GPS3/4”(120x40x4mm)
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
25
25
25
25
25
25
25
25
0,927
1,150
1,576
1,382
2,060
3,040
1,678
4,090
BFG 200
Upevňovacia zostava pre plynový merač BFG 200
45500
BFG200
1.00
14.870
17.844
obsahuje:2xALK27/18-200,2xAK27/18,2xFHSClix8x30
2xFRSPlus32-37,4xskrutka8x70,4xpodložka8.4DIN125
4xFMD8x60
1,112 ++
1,380
1,891
1,658
2,472
3,648
2,014
4,908
PV
Paralelná spojka PV
20947
PVM6
79678
PVM8
23
100
100
0,855
0,567
1,026
0,680
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Objednacie
číslo Typ
SPS
Napínak SPS
64090
SPSM12
BLR
Kolík s pravo-ľavým závitom BLR
64091
BLR100
AHB
Závesný strmeň AHB
79675
AHB
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
25
2,400
2,880
GRD3/4”/M10
GRD3/4”/M12
2,844
2,844
50
1,834
2,201
100
100
0,264
0,720
0,317
0,864
LLS
Vrut s pozdĺžnym otvorom LLS
79700
LLS6,5x6x50
79701
LLS8,5x8x50
100
0,201
0,241
IK
Vrut s vnútorným šesťhranom IK
79710
IK6x50
STST
Kombiskrutky s Torxom STST - trieda pevnosti 5.6
504400
STST6x60
100
77714
STS6x80beztorxu
100
79780
STST8x50
100
79781
STST8x60
100
79782
STST8x80
100
79783
STST8x100
100
79784
STST8x120
100
79785
STST8x140
50
79786
STST8x180
50
77689
STST10x60
100
77707
STST10x80
100
77708
STST10x100
100
77709
STST10x120
100
77711
STST10x140
50
77712
STST10x180
50
0,102
0,104
0,064
0,098
0,126
0,152
0,187
0,256
0,279
0,125
0,168
0,214
0,247
0,310
0,459
0,122
0,125
0,077 ++
0,118 ++
0,151 ++
0,182 ++
0,224 ++
0,307 ++
0,335 ++
0,150
0,202
0,257 ++
0,296 ++
0,372 +
0,551
MW
Montážna kocka MW
79717
MWM8
25
25
1,920
1,389
2,304
1,667
0,071
0,090
0,108
0,126
0,156
0,300
0,143
0,151
0,245
0,551
0,216
0,321
0,384
0,085
0,108
0,130
0,152
0,187
0,360
0,172
0,181
0,294
0,661
0,259
0,385
0,461
U
Veľkoplošná podložka U
20939
U6x24
91477
U8x17
79725
U8x28
79729
U8x40
91478
U10x21
79726
U10x28
79730
U10x40
557301
U12x24
24649
U12x40
557303
U16x30
200
100
100
100
100
100
100
100
100
50
0,061
0,021
0,063
0,148
0,034
0,063
0,162
0,083
0,163
0,086
0,073
0,025
0,076 ++
0,178
0,041
0,076 ++
0,194 ++
0,100
0,196 ++
0,103
AG
Skrutka s okom AG
79696
AG8x25
79697
AG10x25
100
100
0,287
0,487
0,344
0,584
50
50
0,953
0,972
1,144
1,166
VM
Predlžovacia spojka závitovej tyče VM
14319
VMM6x25
79690
VMM8x30
79691
VMM10x30
20971
VMM12x40
100
100
100
100
0,116
0,148
0,160
0,405
0,139
0,178 ++
0,192 ++
0,486
RD
Redukčná matica RD
vnútorný/vonkajšízávit
79694
RDM6/M8
20936
RDM8/M6
79692
RDM10/M8
79693
RDM12/M10
504397
RDM12/M16
504399
RDM16/M12
79695
RD1/2”/M10
100
100
50
100
50
50
10
0,339
0,339
0,318
0,683
1,815
2,630
2,140
0,407
0,407
0,382
0,820
2,178
3,156
2,568
RDM
Redukčná spojka závitových tyčí RDM
79413
RDMM10/M8
79414
RDMM12/M10
50
100
0,719
0,719
0,863
0,863
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
77607
77606
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
2,370
2,370
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
GRD
Redukčná matica GRD
vonkajší/vnútornýzávit
77609
GRD1/2”/M10
77608
GRD1/2”/M12
Typ
100
100
SKS
Skrutka so šesťhrannou hlavou SKS
79711
SKS6x20
79415
SKS8x16
79713
SKS8x30
79714
SKS8x45
79715
SKS8x55
79827
SKS8x100
79416
SKS10x20
79417
SKS10x30
79721
SKS10x55
505552
SKS10x85
77610
SKS12x20
77611
SKS12x55
77612
SKS12x80
RAH
Trubkový záves RAH
79698
RAH8.5xM8
79699
RAH10.5xM10
Objednacie
číslo 100
100
1,978
1,978
2,374
2,374
GWB
Pásik textilný GWB
20959
GWB(10mvbalení)
zabal 10
2,610
3,132
LBV,LBK
Pásik pozinkovaný LBV
79549
LBV12(10mvbalení)
79550
LBV17(10mvbalení)
79551
LBV26(10mvbalení)
zabal 10
5,540
10
6,020
8
11,730
6,648 +
7,224 ++
14,076
LBK
Pásik s umelou hmotou LBK
79553
LBK12(10mvbalení)
79554
LBK19(8mvbalení)
79555
LBK27(5mvbalení)
zabal 10
10,570
8
12,010
5
14,960
12,684
14,412
17,952
0,051
0,060
0,066
0,061
0,072
0,079
28,490
34,188
4,170
4,260
5,200
6,040
8,920
8,330
5,004
5,112
6,240
7,248
10,704
9,996
cievka
1
78,590 94,308
1
147,350 176,820
1
74,820 89,784
1
101,590 121,908
ED
Natĺkací klinec ED
48212
ED15
79815
ED18
14570
ED22
SZE
Montážny prípravok SZE pre natĺkací klinec ED
79820
SZE18
WIC
Lankový zámok WIC
44559
WIC2VE20
44560
WIC2VE100
44561
WIC3VE20
44562
WIC3VE100
44563
WIC4VE10
44564
WIC4VE50
WI
Lanko WI
44565
44566
44567
44568
24
WI2mm(200m)
WI2,5mm(200m)
WI3mm(100m)
WI4mm(100m)
200
200
200
5
20
100
20
100
10
50
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Objednacie
číslo Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
Typ
WIZ
Kliešte WIZ pre lanká WI
44721
WIZ
1
Objednacie
číslo 100,820 120,984
SAMONTEC - NEREZ A2 / A4
FRS
Objímka dvojskrutková FRS Plus M8/M10 v prevedení nerez A2
64290
FRS3/8”A2
100
2,270
64536
FRS1/2”A2
100
2,390
64639
FRS3/4”A2
100
2,460
64646
FRS1”A2
100
2,530
64669
FRS11/4”A2
50
2,640
64673
FRS11/2”A2
50
2,760
64674
FRS54-58A2
50
2,900
64675
FRS2”A2
50
2,960
64688
FRS67-71A2
25
3,030
64689
FRS21/2”A2
25
3,800
64693
FRS81-86A2
25
3,970
64694
FRS3”A2
25
4,040
64695
FRS95-103A2
25
5,420
64697
FRS4”A2
20
5,430
64709
FRS121-127A2
10
6,030
64713
FRS133-141A2
10
6,360
64714
FRS159-168A2
8
6,900
2,724
2,868
2,952
3,036
3,168
3,312
3,480
3,552
3,636
4,560
4,764
4,848
6,504
6,516
7,236
7,632
8,280
FRS
Objímka dvojskrutková FRS so závitom M8 / M10
v prevedení nerez A4
64864
FRS3/8”A4
100
64865
FRS1/2”A4
100
64866
FRS3/4”A4
100
64868
FRS1”A4
100
64869
FRS11/4”A4
50
64870
FRS11/2”A4
50
64873
FRS54-58A4
50
64874
FRS2”A4
50
64875
FRS68-71A4
25
64879
FRS21/2”A4
25
64892
FRS82-86A4
25
64893
FRS3”A4
25
64894
FRS95-103A4
25
64898
FRS4”A4
20
64899
FRS121-127A4
10
64901
FRS133-141A4
10
64903
FRS159-168A4
8
3,230
3,876
3,370
4,044
3,460
4,152
3,560
4,272
3,680
4,416
3,750
4,500
3,850
4,620
3,910
4,692
3,980
4,776
5,910
7,092
5,970
7,164
6,040
7,248
7,830
9,396
8,010
9,612
8,250
9,900
8,540 10,248
10,400 12,480
MS
Montážna lišta MS v prevedení nerez A2
64905
MS27/18/1,25-2MA2
27,920
1
ALK
Konzola lištová ALK v prevedení nerez A2
ALK27/18-200A2
65101
20
FHS CLIX S
T skrutka FHS Clix S v prevedení nerez A2
77634
FHSCLIX8x30A2
64975
FHSCLIX10x30A2
HG
Závitová doštička HG v prevedení nerez A2
77636
HG27M8A2
64977
HG27M10A2
MW
Uholník montážny MW v prevedení nerez A2
77626
MW27-45°A2
77625
MW27-90°A2
SF
Príruba sedlová SF v prevedení nerez A2
77615
SFL27A2
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
33,504
21,516
100
100
2,800
3,220
3,360
3,864
100
100
1,250
1,267
1,500
1,520
10,880
11,870
13,056
14,244
15
26,110
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
FUS
Montážna lišta A2/A4 FUS
504466
FUS21/2.0A22m
504468
FUS41/2.0A22m
504470
FUS41/2.5A22m
504472
FUS21/2.0A42m
504474
FUS41/2.0A42m
504475
FUS41/2.5A42m
1
1
1
1
1
1
45,130 54,156
61,440 73,728
74,630 89,556
55,890 67,068
76,370 91,644
91,990 110,388
FCA A4
Konzola lištová FCA v prevedení nerez A4
505487
FCA41A4-300
505488
FCA41A4-450
505489
FCA41A4-600
1
1
1
32,860
45,360
53,690
39,432
54,432
64,428
SF L A4
Príruba sedlová SF L v prevedení nerez A4
504522
SFL41A4
10
53,220
63,864
FAF A4
Uholník FAF v prevedení nerez A4
504519
FAF2A4
504520
FAF4A4
504521
FAF2/135°A4
17,930
25
25
Typ
6,560
11,900
8,990
TKR A4
Drapákový nosník TKR v prevedení A4
504476
TKR21-41A4
25
HK 41
Upínacia podložka HK 41 v prevedení A4
504489
HK4112.5-A4
50
FAF2/135°
7,872
14,280
10,788
24,670
29,604
6,360
7,632
FCN Clix A4
Posuvná fixačná matica FCN Clix v prevedení A4 504436
FCNClixP8A4
100
504437
FCNClixP10A4
100
504439
FCNClixP12A4
100
504440
FCNClixM8A4
100
504447
FCNClixM10A4
100
504347
FCNClixM12A4
100
3,870
4,720
5,460
6,680
7,430
1,490
4,644
5,664
6,552
8,016
8,916
1,788
STS
Kombiskrutka STS v prevedení nerez A2 a A4
65132
STS8X80A2
77643
STS8X100A2
65153
STS10X100A2
77715
STS8X100A4
77716
STS10X100A4
0,684
1,001
1,494
1,248
1,912
0,821
1,201
1,793
1,498
2,294
3,160
4,870
6,360
9,170
12,600
12,600
17,330
17,840
3,792
5,844
7,632
11,004
15,120
15,120
20,796
21,408
0,497
0,559
0,890
0,955
0,596
0,671
1,068
1,146
VM A4
Predlžovacia spojka závitovej tyče VM v prevedení A4
505540
VMM8A4
100
505541
VMM10A4
100
3,250
4,000
3,900
4,800
U A4
Veľkoplošná podložka U v prevedení A4
505542
U8x28A4
505543
U8x40A4
505544
U10x28A4
0,278
0,764
0,486
0,334
0,917
0,583
Závitový kolik nerezový
505536
GS8/40A4
505537
GS8/60A4
505538
GS10/40A4
505539
GS10/60A4
25
FAF4
25
25
25
Závitová tyč nerezová - 1m
525152
M8A2
525153
M10A2
525154
M12A2
Závitová tyč nerezová 2m, 3m
525164
M8x2000mmA2
525167
M8x3000mmA2
525165
M10x2000mmA2
525168
M10x3000mmA2
525166
M12x2000mmA2
31,332
FAF2
100
100
100
100
100
1
1
1
1
1
1
1
1
100
100
100
100
100
100
100
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Objednacie
číslo Typ
505545
505546
U10x40A4
U12x24A4
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
100
100
MU
Matica MU v prevedení nerez A4
77642
MUM8A4
77641
MUM10A4
100
100
SKS A4
Skrutka so šesťhrannou hlavou SKS v prevedení A4
505547
SKSM10x30A4
100
505548
SKSM12x30A4
100
0,764
0,417
0,135
0,248
0,662
0,992
Objednacie
číslo 0,917
0,500
0,163
0,298
0,794
1,190
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
Typ
BU
Plastová matica BU - excentrický otvor
60200
BUM8MH
60201
BUM10MH
60204
BUM12MH
25
25
25
HED
Montážny prípravok HED
79831
HED
5
LPLUS
0,683
0,612
0,864
0,820
0,734
1,037
23,460
28,152
LCPLUS
Premium
SANITA
WD
Sada na upevnenie umývadiel WD
80659
WD8x90
80658
WD8x110
525190
WD10x120
525191
WD10x140
1
1
1
1
1,412
1,597
1,148
1,190
1,694
1,916
1,378 ++
1,428 ++
WST
Sada na upevnenie umývadiel WST
80660
WST10x140
80661
WST12x150
80662
WST12x180
1
1
1
1,412
3,980
4,220
1,694
4,776 ++
5,064
UST
Sada na upevnenie pisoárov UST
83578
UST8x110
80668
UST10x120
10
10
4,380
4,560
5,256
5,472
BO
Sada na upevnenie bojlerov BO
80654
BO120
10
3,060
3,672 +
WDP
Sada na upevnenie umývadiel a pisoárov WDP
14320
WDP10x170
10
8,600
AKM
Čiapočky pre upevnenie sanitárnej techniky
80951
AKM10CRproBUM8/10chróm
80952
AKM12CRproBUM12chróm
80972
AKM10WproBUM8/10biela
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
TF8/..B
44,832
45,696
62,256
5,136
6,000
6,876
7,308
7,848
TF7/..B
50
50
50
50
50
4,280
5,000
5,730
6,090
6,540
fischer VRTÁKY ŠTANDARD - S VALCOVOU STOPKOU DO MURIVA
*prepríklepovéabezpríklepovévŕtanie
dotehlovéhomuriva,sádrokartónuapod.
509541
4.0x40/75
1
0,930
1,116 ++
509542
5.0x45/85
1
0,970
1,164 ++
509543
5.0x85/150
1
1,580
1,896
509544
6.0x55/100
1
1,020
1,224 ++
509545
6.0x85/150
1
1,580
1,896
509546
6.0x120/200
1
2,830
3,396 +
509547
6.0x270/400
1
3,840
4,608
509548
8.0x65/120
1
1,250
1,500 ++
509549
8.0x85/150
1
1,780
2,136
509550
8.0x120/200
1
3,190
3,828 +
509551
8.0x270/400
1
4,610
5,532 +
509552
10.0x65/120
1
1,700
2,040 ++
509553
10.0x85/150
1
2,100
2,520
509554
10.0x120/200
1
3,800
4,560 +
509555
10.0x170/300
1
3,680
4,416 +
509556
10.0x270/400
1
4,890
5,868 +
509557
12.0x85/150
1
2,060
2,472 +
509558
12.0x120/200
1
4,200
5,040
509559
12.0x170/300
1
3,710
4,452
509560
12.0x270/400
1
5,290
6,348 +
509561
14.0x85/150
1
2,670
3,204 +
509562
14.0x120/200
1
3,840
4,608
509563
14.0x170/300
1
3,920
4,704
509564
14.0x270/400
1
5,580
6,696
509565
16.0x85/150
1
4,680
5,616
509566
16.0x120/200
1
4,930
5,916
509567
16.0x170/300
1
5,290
6,348
509568
16.0x270/400
1
7,510
9,012
fischer VRTÁKY EXTRA-PROFI
S VALCOVOU STOPKOU DO BETÓNU
*prepríklepovévŕtanietehál,betónu,kameňa
509569
3.0x34/60
1
1,380
1,656 ++
509570
4.0x40/75
1
1,380
1,656 ++
509571
5.0x50/85
1
1,540
1,848 ++
509572
5.0x91/150
1
3,150
3,780 ++
509573
6.0x60/100
1
1,540
1,848 ++
509574
6.0x91/150
1
2,830
3,396 ++
509575
6.0x119/200
1
4,360
5,232 ++
509576
6.0x249/400
1
5,450
6,540 +
509577
6.0x399/600
1
8,600 10,320
509578
7.0x60/100
1
1,620
1,944 +
509579
8.0x72/120
1
1,780
2,136 ++
509580
8.0x91/150
1
3,710
4,452 ++
509581
8.0x119/200
1
4,320
5,184 ++
509582
8.0x249/400
1
6,460
7,752 ++
509583
8.0x399/600
1
8,720 10,464
509584
10.0x72/120
1
2,710
3,252 ++
8,520
10,320
1
0.473
0.568 ++
1
0.757
0.908 ++
1
2.160
2.592
1
1.597
1.916 ++
1
1.587
1.904
1
1.123
1.348
1
1
1
0.770
1.082
1.288
0.924
1.298
1.546
WCN 1 A2
Sada pre upevnenie WC a sanitárnej techniky WCN 1 nerez A2
525189
WCN1A2
1
0,930
WB 5N
Skryté upevnenie pre WC
18652
WB5N
TF
Upevnenie radiátorov
46875
TF8/70B
46876
TF8/100B
46878
TF7/75B
46879
TF7/100B
47123
TF7/125B
37,360
38,080
51,880
VRTÁKY
KM
Sada na upevnenie umývadiel a pisoárov do dosk. mater. KM 50326
KM10
25
7,100
WCN, WCR, WL
Sada na upevnenie WC
525187
WCN1
sadasbieloučiapočkou
525188
WCN2
sadaschrómovanoučiapočkou
60564
S8D70WCR
sadasbielouachrómovanoučiapočkou
60568
S8RD80WCR
sadasbielouachrómovanoučiapočkou
60570
S8RD60WCR
sadasbielouachrómovanoučiapočkou
94694
S8RD80W
sadasbieloučiapočkou
80651
WL7x60
80652
WL8x70
80650
WL10x70
Rámy pre upevnenie sanitárnej techniky na stenu
46326
LPlus
1
46462
LCPlus
1
46463
Premium
1
A2
1,116 ++
50
5.120
6.144
100
100
20
1,659
1,659
0,921
1,991
1,991
1,105
26
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Objednacie
číslo Typ
509585
509586
509587
509588
509589
509590
509591
509592
509593
509594
509595
509596
509597
509598
509599
509600
509601
509602
68740
68741
10.0x91/150
10.0x119/200
10.0x249/400
10.0x399/600
12.0x82/150
12.0x119/200
12.0x249/400
12.0x399/600
13.0x82/150
14.0x82/150
14.0x119/200
14.0x249/400
14.0x399/600
15.0x79/150
16.0x79/150
16.0x119/200
16x250/400
16x400/600
18x89/160
20x89/160
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4,570
4,610
6,830
9,370
2,830
5,860
7,910
9,940
4,120
5,050
6,620
8,400
11,070
5,010
6,180
7,590
8,740
11,930
8,600
10,450
fischer VRTÁKY - POINTER SDS PLUS II (dvojbrit)
*dvojbritsošpeciálnougeometriouSKplátku,samocentrovacíhrot
*vŕtaniebetónu,kameňa,tehly,keramiky,žuly,možnosťajželezobetónu
24281
POINTERsada4ksdlhé
1
16,560
5,6,8,10/160mm
503877
4.0x50/110
1
2,710
503878
4.0x100/160
1
3,120
503879
5.0x50/110
1
2,140
503883
5.0x100/160
1
2,260
503884
5.0x150/210
1
3,370
503885
5.0x250/310
1
4,970
503886
5.5x50/110
1
2,140
503887
5.5x100/160
1
2,280
503888
5.5x150/210
1
3,520
503889
5.5x200/260
1
4,940
503899
6.0x50/110
1
2,140
503900
6.0x100/160
1
2,370
503901
6.0x150/210
1
3,710
503902
6.0x200/260
1
4,640
503904
6.0x250/310
1
8,280
503908
6.0x400/460
1
9,480
503909
6.5x50/110
1
2,340
503910
6.5x100/160
1
2,780
503911
6.5x150/210
1
4,090
503912
6.5x200/260
1
5,610
503913
6.5x250/310
1
7,950
503914
7.0x50/110
1
2,400
503921
7.0x100/160
1
2,660
503922
7.0x150/210
1
4,510
503923
7.0x200/250
1
4,730
503924
8.0x50/110
1
2,460
503931
8.0x100/160
1
2,680
503932
8.0x150/210
1
3,710
503933
8.0x200/260
1
3,940
503934
8.0x250/310
1
5,580
503935
8.0x350/400
1
9,100
503936
8.0x400/460
1
10,890
503937
8.0x550/600
1
14,740
508119
8.0x950/1000
1
24,250
503940
9.0x150/210
1
4,260
503942
10.0x50/110
1
2,630
503943
10.0x100/160
1
2,970
503944
10.0x150/210
1
3,840
503955
10.0x200/260
1
4,480
503957
10.0x250/310
1
6,090
503973
10.0x400/460
1
9,510
503974
10.0x550/610
1
12,500
503981
10.0x750/800
1
26,480
503997
10.0x940/1000
1
32,040
503998
11.0x100/160
1
3,840
504000
11.0x200/260
1
5,390
504002
12.0x100/160
1
3,770
504003
12.0x150/210
1
4,670
504004
12.0x200/260
1
5,640
504005
12.0x250/310
1
6,900
1
11,020
504007
12.0x400/460
504008
12.0x550/600
1
14,340
504009
12.0x940/1000
1
34,780
504010
13.0x100/160
1
4,730
504011
13.0x150/210
1
6,030
504012
13.0x200/260
1
6,940
504013
13.0x250/310
1
7,870
504014
14.0x100/160
1
4,640
504015
14.0x150/210
1
6,570
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
5,484 ++
5,532 ++
8,196 ++
11,244 +
3,396 ++
7,032 ++
9,492 +
11,928
4,944
6,060 ++
7,944 ++
10,080
13,284
6,012
7,416 +
9,108
10,488
14,316
10,320
12,540
19,872
3,252 ++
3,744 +
2,568 ++
2,712 ++
4,044 +
5,964 ++
2,568
2,736 +
4,224
5,928
2,568 ++
2,844 ++
4,452 ++
5,568 ++
9,936 ++
11,376
2,808
3,336 ++
4,908 ++
6,732 ++
9,540 ++
2,880
3,192 +
5,412 +
5,676
2,952 ++
3,216 ++
4,452 ++
4,728 ++
6,696 ++
10,920 ++
13,068 ++
17,688
29,100
5,112
3,156 +
3,564 ++
4,608 ++
5,376 ++
7,308 ++
11,412 ++
15,000 ++
31,776
38,448
4,608
6,468
4,524 ++
5,604 ++
6,768 ++
8,280 ++
13,224 ++
17,208 ++
41,736
5,676
7,236
8,328
9,444
5,568 ++
7,884 ++
Objednacie
číslo Typ
504016
504017
504018
504019
504021
504024
504025
504026
504028
504029
504031
504032
504037
504038
504039
504043
504045
504047
504069
504070
504073
504074
504075
504076
504078
504084
504088
504089
504093
504094
504095
504097
504101
504102
504106
504108
504110
504111
504112
504113
504114
504118
504120
504121
504122
14.0x200/260
14.0x250/310
14.0x400/450
14.0x550/600
14.0x940/1000
15.0x100/160
15.0x150/210
15.0x200/260
15.0x400/450
16.0x100/160
16.0x150/210
16.0x200/260
16.0x250/310
16.0x400/450
16.0x550/600
16.0x750/800
16.0x950/1000
17.0x150/210
17.0x400/450
18.0x150/210
18.0x250/310
18.0x400/460
18.0x550/610
18.0x950/1000
19.0x150/200
19.0x400/450
20.0x150/200
20.0x250/310
20.0x400/460
20.0x550/610
20.0x950/1000
22.0x200/250
22.0x400/450
22.0x550/610
22.0x950/1000
23.0x200/250
23.0x400/450
24.0x200/250
24.0x400/460
25.0x200/260
25.0x400/460
25.0x550/610
25.0x950/1000
26.0x200/250
26.0x400/460
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7,250
8,120
11,860
15,780
37,760
5,430
7,730
8,260
11,790
7,130
8,350
9,280
11,180
14,820
17,170
28,160
41,470
13,550
24,910
11,760
12,570
16,740
25,270
46,910
11,080
17,660
14,650
18,880
19,970
22,220
49,000
17,500
21,580
25,440
59,560
23,470
28,030
23,760
31,070
26,400
31,720
40,250
64,070
24,950
31,870
fischer VRTÁKY - DRILLER SDS PLUS IV (štvorbrit)
*štvorbrit-špeciálnageometriaSKplátku-samocentrovacíhrot
*vŕtaniebetónu,železobetónu,žuly,kameňa,tehlyapod.
506512
5.0x50/110
1
5,420
506513
5.0x100/160
1
5,420
506514
5.5x50/110
1
5,250
506515
5.5x100/160
1
5,500
504123
6.0x50/110
1
5,420
504124
6.0x100/160
1
5,610
504131
6.0x150/210
1
7,380
506516
6.0x200/260
1
8,240
506517
6.0x250/310
1
10,840
506518
6.5x100/160
1
5,950
506519
6.5x150/210
1
7,690
506520
6.5x200/260
1
9,900
506521
6.5x250/310
1
11,750
506522
7.0x50/110
1
5,500
506523
7.0x100/160
1
6,220
504132
8.0x50/110
1
5,340
504133
8.0x100/160
1
5,510
504134
8.0x150/210
1
7,600
504136
8.0x200/260
1
8,320
506524
8.0x250/310
1
10,330
508123
8.0x400/460
1
15,670
1
5,780
504137
10.0x50/110
504140
10.0x100/160
1
6,180
504141
10.0x150/210
1
8,010
504142
10.0x200/260
1
8,650
504143
10.0x250/310
1
11,900
506525
10.0x400/450
1
16,530
506526
10.0x950/1000
1
51,550
504144
12.0x100/160
1
7,540
504145
12.0x150/210
1
9,400
504149
12.0x200/260
1
10,550
504150
12.0x250/310
1
12,500
506527
12.0x400/450
1
17,750
506528
12.0x950/1000
1
54,500
504152
14.0x100/160
1
8,490
504153
14.0x150/210
1
11,590
506529
14.0x200/260
1
12,240
504154
14.0x250/310
1
13,980
506530
14.0x400/450
1
19,860
27
8,700 ++
9,744 ++
14,232 ++
18,936 ++
45,312
6,516
9,276
9,912
14,148
8,556 +
10,020 ++
11,136 ++
13,416 ++
17,784 ++
20,604 ++
33,792
49,764 +
16,260
29,892
14,112
15,084 ++
20,088 ++
30,324
56,292
13,296
21,192
17,580
22,656 ++
23,964 ++
26,664
58,800
21,000
25,896 +
30,528
71,472
28,164
33,636
28,512
37,284 +
31,680
38,064
48,300
76,884
29,940
38,244
6,504
6,504 +
6,300
6,600
6,504 ++
6,732 ++
8,856 ++
9,888 +
13,008 +
7,140
9,228
11,880
14,100
6,600
7,464
6,408
6,612 ++
9,120 ++
9,984 ++
12,396 ++
18,804
6,936
7,416 ++
9,612 ++
10,380 ++
14,280 ++
19,836
61,860
9,048 ++
11,280 ++
12,660 ++
15,000 ++
21,300
65,400
10,188
13,908 ++
14,688 ++
16,776 ++
23,832
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Objednacie
číslo Typ
506531
506532
506533
506534
506535
506536
506537
504162
504163
504164
504167
504168
504169
504176
504177
504178
504179
504183
504184
504185
504186
504187
14.0x950/1000
16.0x100/160
16.0x150/210
16.0x200/260
16.0x250/310
16.0x400/450
16.0x950/1000
18.0x200/250
18.0x400/450
20.0x200/250
20.0x400/450
22.0x200/250
22.0x400/450
24.0x200/250
24.0x400/450
25.0x200/250
25.0x400/450
28.0x200/250
28.0x400/450
30.0x200/250
30.0x400/450
32.0x400/450
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
58,300
14,830
19,190
21,280
21,840
25,920
66,070
24,230
24,740
25,340
29,800
32,300
37,860
36,340
41,600
36,790
42,550
45,780
52,540
49,290
55,990
58,530
fischer VRTÁKY SDS max
*pretažkéelektropneumatickékladivá
*nabetón,železobetónaplnéstavebnémateriály
504199
16x400/540
1
45,600
504208
18x400/540
1
46,550
504217
20x400/520
1
48,450
504225
22x400/520
1
51,300
504229
24x400/520
1
60,800
504236
25x400/520
1
53,200
504237
25x800/920
1
85,500
504239
26x400/520
1
64,600
504241
28x450/570
1
63,650
504242
28x550/690
1
86,450
504243
28x800/920
1
97,850
504246
30x450/570
1
70,300
504248
32x450/540
1
75,050
504249
32x800/920
1
114,950
504256
35x450/570
1
84,550
504257
35x550/670
1
105,450
504258
35x800/920
1
141,550
504268
38x450/570
1
101,650
504270
40x450/570
1
121,600
504271
40x800/920
1
164,350
504274
45x450/570
1
152,000
HSS Pro vrtáky s valcovou stopkou (DIN 338)
*vhodnéprestojanovéaručnévŕtačky
*vhodnéprevŕtanieocele,kovu,dreva,syntetickýchainýchmateriálov
501737
HSS-RDIN338SET1-10/0,5
1
17,630
501738
HSS-RDIN338SET1-13/0,5
1
37,530
500896
HSS-RDIN3380,5x6/22
10
0,190
500898
HSS-RDIN3380,6x7/24
10
0,190
500899
HSS-RDIN3380,7x9/28
10
0,190
500900
HSS-RDIN3380,8x10/30
10
0,190
500907
HSS-RDIN3380,9x11/32
10
0,190
500908
HSS-RDIN3381,0x12/34
10
0,200
500909
HSS-RDIN3381,1x14/36
10
0,200
500910
HSS-RDIN3381,2x16/38
10
0,200
500916
HSS-RDIN3381,3x16/38
10
0,200
500917
HSS-RDIN3381,4x18/40
10
0,200
500918
HSS-RDIN3381,5x18/40
10
0,200
500919
HSS-RDIN3381,6x20/43
10
0,230
500920
HSS-RDIN3381,7x20/43
10
0,230
500927
HSS-RDIN3381,8x22/46
10
0,230
500929
HSS-RDIN3381,9x22/46
10
0,230
500930
HSS-RDIN3382,0x24/49
10
0,230
500936
HSS-RDIN3382,1x24/49
10
0,260
500937
HSS-RDIN3382,2x27/53
10
0,260
500938
HSS-RDIN3382,3x27/53
10
0,260
500939
HSS-RDIN3382,4x30/57
10
0,260
500940
HSS-RDIN3382,5x30/57
10
0,260
500945
HSS-RDIN3382,6x30/57
10
0,280
500946
HSS-RDIN3382,7x33/61
10
0,280
500947
HSS-RDIN3382,8x33/61
10
0,280
500948
HSS-RDIN3382,9x33/61
10
0,280
500949
HSS-RDIN3383,0x33/61
10
0,280
500950
HSS-RDIN3383,1x36/65
10
0,280
500956
HSS-RDIN3383,2x36/65
10
0,280
500957
HSS-RDIN3383,3x36/65
10
0,280
500958
HSS-RDIN3383,4x39/70
10
0,300
500959
HSS-RDIN3383,5x39/70
10
0,300
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
69,960
17,796
23,028 ++
25,536 +
26,208 +
31,104 +
79,284
29,076
29,688
30,408
35,760
38,760
45,432
43,608
49,920
44,148
51,060
54,936
63,048
59,148
67,188
70,236
54,720 ++
55,860 ++
58,140 ++
61,560 ++
72,960 ++
63,840 +
102,600
77,520 +
76,380 ++
103,740 +
117,420
84,360
90,060 +
137,940 +
101,460 ++
126,540
169,860
121,980
145,920 ++
197,220
182,400
21,156
45,036
0,228
0,228
0,228
0,228 +
0,228
0,240 ++
0,240
0,240 +
0,240
0,240
0,240 ++
0,276 +
0,276
0,276 +
0,276 +
0,276 ++
0,312 +
0,312 +
0,312 +
0,312 +
0,312 ++
0,336 +
0,336 +
0,336 ++
0,336 +
0,336 ++
0,336 ++
0,336 ++
0,336 ++
0,360 +
0,360 ++
28
Objednacie
číslo Typ
500966
500970
500972
500973
500976
500979
500980
500981
500982
500983
500984
500985
500987
500988
500989
500996
500997
500998
500999
501000
501001
501002
501003
501006
501007
501008
501009
501010
501012
501013
501017
501018
501019
501020
501021
501022
501028
501031
501032
501037
501038
501039
501041
501043
501044
501045
501046
501047
501048
501049
501050
501051
501053
501055
501058
501059
501060
501062
501064
501072
501075
501077
501078
501081
501083
501084
501085
501090
501098
501099
501100
501105
501114
501115
501119
501121
501147
501148
501149
501150
501151
501152
501153
501154
501155
501156
HSS-RDIN3383,6x39/70
HSS-RDIN3383,7x39/70
HSS-RDIN3383,8x43/75
HSS-RDIN3383,9x43/75
HSS-RDIN3384,0x43/75
HSS-RDIN3384,1x43/75
HSS-RDIN3384,2x43/75
HSS-RDIN3384,3x47/80
HSS-RDIN3384,4x47/80
HSS-RDIN3384,5x47/80
HSS-RDIN3384,6x47/80
HSS-RDIN3384,7x47/80
HSS-RDIN3384,8x52/86
HSS-RDIN3384,9x52/86
HSS-RDIN3385,0x52/86
HSS-RDIN3385,1x52/86
HSS-RDIN3385,2x52/86
HSS-RDIN3385,3x52/86
HSS-RDIN3385,4x57/93
HSS-RDIN3385,5x57/93
HSS-RDIN3385,6x57/93
HSS-RDIN3385,7x57/93
HSS-RDIN3385,8x57/93
HSS-RDIN3385,9x57/93
HSS-RDIN3386,0x57/93
HSS-RDIN3386,1x63/101
HSS-RDIN3386,2x63/101
HSS-RDIN3386,3x63/101
HSS-RDIN3386,4x63/101
HSS-RDIN3386,5x63/101
HSS-RDIN3386,6x63/101
HSS-RDIN3386,7x63/101
HSS-RDIN3386,8x69/109
HSS-RDIN3386,9x69/109
HSS-RDIN3387,0x69/109
HSS-RDIN3387,1x69/109
HSS-RDIN3387,2x69/109
HSS-RDIN3387,3x69/109
HSS-RDIN3387,4x69/109
HSS-RDIN3387,5x69/109
HSS-RDIN3387,6x75/117
HSS-RDIN3387,7x75/117
HSS-RDIN3387,8x75/117
HSS-RDIN3387,9x75/117
HSS-RDIN3388,0x75/117
HSS-RDIN3388,1x75/117
HSS-RDIN3388,2x75/117
HSS-RDIN3388,3x75/117
HSS-RDIN3388,4x75/117
HSS-RDIN3388,5x75/117
HSS-RDIN3388,6x81/125
HSS-RDIN3388,7x81/125
HSS-RDIN3388,8x81/125
HSS-RDIN3388,9x81/125
HSS-RDIN3389,0x81/125
HSS-RDIN3389,1x81/125
HSS-RDIN3389,2x81/125
HSS-RDIN3389,3x81/125
HSS-RDIN3389,4x81/125
HSS-RDIN3389,5x81/125
HSS-RDIN3389,6x87/133
HSS-RDIN3389,7x87/133
HSS-RDIN3389,8x87/133
HSS-RDIN3389,9x87/133
HSS-RDIN33810,0x87/133
HSS-RDIN33810,1x87/133
HSS-RDIN33810,2x87/133
HSS-RDIN33810,3x87/133
HSS-RDIN33810,4x87/133
HSS-RDIN33810,5x87/133
HSS-RDIN33810,6x87/133
HSS-RDIN33810,7x94/142
HSS-RDIN33810,8x94/142
HSS-RDIN33810,9x94/142
HSS-RDIN33811,0x94/142
HSS-RDIN33811,1x94/142
HSS-RDIN33811,2x94/142
HSS-RDIN33811,3x94/142
HSS-RDIN33811,4x94/142
HSS-RDIN33811,5x94/142
HSS-RDIN33811,6x94/142
HSS-RDIN33811,7x94/142
HSS-RDIN33811,8x94/142
HSS-RDIN33811,9x101/151
HSS-RDIN33812,0x101/151
HSS-RDIN33812,1x101/151
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0,330
0,330
0,330
0,330
0,330
0,370
0,370
0,370
0,370
0,370
0,480
0,480
0,480
0,480
0,480
0,500
0,500
0,500
0,500
0,500
0,560
0,560
0,560
0,560
0,560
0,590
0,590
0,590
0,590
0,590
0,700
0,700
0,700
0,700
0,700
0,860
0,860
0,860
0,860
0,860
1,080
1,080
1,080
1,080
1,080
1,150
1,150
1,150
1,150
1,150
1,240
1,240
1,240
1,240
1,240
1,490
1,490
1,490
1,490
1,490
1,760
1,760
1,760
1,760
1,760
1,910
1,910
1,910
1,910
1,910
2,130
2,130
2,130
2,130
2,130
2,380
2,380
2,380
2,380
2,380
2,760
2,760
2,760
2,760
2,760
2,800
0,396 +
0,396 +
0,396 ++
0,396 +
0,396 ++
0,444 ++
0,444 ++
0,444 +
0,444
0,444 ++
0,576
0,576
0,576 ++
0,576 +
0,576 ++
0,600 ++
0,600 ++
0,600
0,600
0,600 ++
0,672
0,672
0,672
0,672
0,672 ++
0,708 +
0,708 ++
0,708
0,708 +
0,708 ++
0,840
0,840
0,840
0,840
0,840 ++
1,032
1,032
1,032
1,032
1,032 ++
1,296
1,296
1,296
1,296
1,296 ++
1,380 +
1,380 +
1,380
1,380
1,380 ++
1,488
1,488
1,488
1,488
1,488 ++
1,788
1,788
1,788
1,788
1,788 ++
2,112
2,112
2,112
2,112
2,112 ++
2,292
2,292 +
2,292
2,292
2,292 ++
2,556
2,556
2,556
2,556
2,556 ++
2,856
2,856
2,856
2,856
2,856 +
3,312
3,312
3,312
3,312
3,312 ++
3,360
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Objednacie
číslo Typ
501157
HSS-RDIN33812,2x101/151
501158
HSS-RDIN33812,3x101/151
501161
HSS-RDIN33812,4x101/151
501162
HSS-RDIN33812,5x101/151
501163
HSS-RDIN33812,6x101/151
501164
HSS-RDIN33812,7x101/151
501165
HSS-RDIN33812,8x101/151
501166
HSS-RDIN33812,9x101/151
501167
HSS-RDIN33813,0x101/151
501174
HSS-RDIN33813,5x108/160*
501199
HSS-RDIN33814,0x108/160*
501221
HSS-RDIN33814,5x114/169*
501226
HSS-RDIN33815,0x120/178*
501227
HSS-RDIN33815,5x120/178*
501228
HSS-RDIN33816,0x120/178*
501229
HSS-RDIN33816,5x125/184*
501230
HSS-RDIN33817,0x125/184*
501231
HSS-RDIN33817,5x130/191*
501232
HSS-RDIN33818,0x130/191*
501233
HSS-RDIN33818,5x135/198*
501234
HSS-RDIN33819,0x135/198*
501235
HSS-RDIN33819,5x140/205*
501236
HSS-RDIN33820,0x140/205*
*priemervalcovejstopky=priemeruvrtáka
HSS-G Co 5% VRTÁKY kobaltové
504696
0,1x6/22
504697
0,2x6/22
504698
0,3x6/22
504699
0,4x6/22
504700
0,5x6/22
504705
0,6x7/24
504706
0,7x9/28
504707
0,8x10/30
504708
0,9x11/32
501546
1,0x12/34
504709
1,1x14/36
504689
1,2x16/38
504710
1,3x16/38
504711
1,4x18/40
501548
1,5x18/40
504712
1,6x20/43
504714
1,7x20/43
504715
1,8x22/46
504716
1,9x22/46
501551
2,0x24/49
504717
2,1x24/49
504718
2,2x27/53
504719
2,3x27/53
504720
2,4x30/57
501553
2,5x30/57
504721
2,6x30/57
504722
2,7x33/61
504723
2,8x33/61
504724
2,9x33/61
501555
3,0x33/61
504725
3,1x36/65
501556
3,2x36/65
501557
3,3x36/65
504726
3,4x36/65
501585
3,5x39/70
504728
3,6x39/70
504729
3,7x39/70
504730
3,8x39/70
504731
3,9x39/70
501586
4,0x43/75
504733
4,1x43/75
501587
4,2x43/75
504734
4,3x43/75
504735
4,4x43/75
501588
4,5x47/80
504736
4,6x47/80
504737
4,7x47/80
504738
4,8x47/80
504739
4,9x47/80
501590
5,0x52/86
504740
5,1x52/86
504741
5,2x52/86
504742
5,3x52/86
504743
5,4x52/86
501592
5,5x57/93
504744
5,6x57/93
504745
5,7x57/93
504746
5,8x57/93
504747
5,9x57/93
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
2,800
3,360
2,800
3,360
2,800
3,360
2,800
3,360 ++
3,070
3,684
3,070
3,684
3,070
3,684
3,070
3,684
3,070
3,684 ++
4,280
5,136
4,440
5,328 +
5,000
6,000
5,520
6,624
5,890
7,068
6,360
7,632 +
6,860
8,232
7,200
8,640
7,880
9,456
8,070
9,684
9,130 10,956
9,270 11,124
9,740 11,688
10,580 12,696
0,480
0,480
0,480
0,510
0,510
0,510
0,550
0,550
0,570
0,570
0,580
0,590
0,610
0,620
0,640
0,650
0,670
0,670
0,690
0,700
0,720
0,720
0,760
0,760
0,770
0,810
0,810
0,850
0,910
0,950
1,120
1,120
1,120
1,120
1,120
1,330
1,330
1,330
1,330
1,380
1,440
1,440
1,440
1,440
1,520
1,620
1,620
1,720
1,720
1,810
1,960
1,960
1,960
1,960
2,000
2,220
2,220
2,220
2,220
0,576
0,576
0,576
0,612
0,612
0,612
0,660
0,660
0,684
0,684 +
0,696
0,708
0,732
0,744
0,768 +
0,780
0,804
0,804
0,828
0,840 ++
0,864
0,864
0,912
0,912
0,924 ++
0,972
0,972
1,020
1,092
1,140 ++
1,344
1,344 ++
1,344
1,344
1,344 ++
1,596
1,596
1,596
1,596
1,656 ++
1,728 +
1,728 ++
1,728
1,728
1,824 ++
1,944
1,944
2,064 +
2,064
2,172 ++
2,352
2,352
2,352
2,352
2,400 ++
2,664
2,664
2,664
2,664
29
Objednacie
číslo Typ
501594
504748
504749
504750
504754
501595
504755
504756
504757
504758
501597
504760
504761
504762
504763
501599
504764
504765
504766
504767
501608
504768
504769
504770
504772
501609
504773
504774
504810
504811
501612
504813
504814
504815
504816
501613
504817
504819
504820
504821
501614
504823
504826
501616
505004
501617
505026
501618
6,0x57/93
6,1x57/93
6,2x57/93
6,3x57/93
6,4x57/93
6,5x63/101
6,6x63/101
6,7x63/101
6,8x63/101
6,9x63/101
7,0x69/109
7,1x69/109
7,2x69/109
7,3x69/109
7,4x69/109
7,5x69/109
7,6x69/109
7,7x69/109
7,8x69/109
7,9x69/109
8,0x75/117
8,1x75/117
8,2x75/117
8,3x75/117
8,4x75/117
8,5x75/117
8,6x75/117
8,7x75/117
8,8x75/117
8,9x75/117
9,0x81/125
9,1x81/125
9,2x81/125
9,3x81/125
9,4x81/125
9,5x81/125
9,6x81/125
9,7x81/125
9,8x81/125
9,9x81/125
10,0x87/133
10,2x87/133
10,5x94/142
11,0x94/142
11,5x94/142
12,0x101/151
12,5x101/151
13,0x101/151
Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2,280
2,550
2,550
2,550
2,550
2,660
2,980
3,010
3,050
3,160
3,180
3,220
3,220
3,220
3,220
3,220
3,770
3,770
3,770
4,000
4,090
4,280
4,280
4,280
4,280
4,750
5,590
5,590
5,590
5,590
5,700
6,000
6,000
6,000
6,000
6,180
6,840
6,840
6,840
6,840
7,600
8,430
8,430
8,550
9,980
10,450
12,200
13,580
2,736 ++
3,060
3,060
3,060
3,060
3,192 ++
3,576
3,612
3,660
3,792
3,816 ++
3,864
3,864
3,864
3,864
3,864 +
4,524
4,524
4,524
4,800
4,908 ++
5,136
5,136
5,136
5,136
5,700 ++
6,708
6,708
6,708
6,708
6,840 ++
7,200
7,200
7,200
7,200
7,416
8,208
8,208
8,208
8,208
9,120 ++
10,116
10,116 +
10,260
11,976
12,540 ++
14,640
16,296 +
fischer VRTÁKY HSS-R valcová stopka predĺžená dĺžka DIN340
501517
HSS-RDIN3402,0x56/85
10
0,660
501518
HSS-RDIN3402,5x62/95
10
0,690
501519
HSS-RDIN3403,0x66/100
10
0,740
501520
HSS-RDIN3403,5x73/112
10
0,790
501522
HSS-RDIN3404,0x78/119
10
0,870
501524
HSS-RDIN3404,5x82/126
10
0,980
501525
HSS-RDIN3405,0x87/132
10
1,240
501528
HSS-RDIN3405,5x91/139
10
1,300
501529
HSS-RDIN3406,0x91/139
10
1,450
501531
HSS-RDIN3406,5x97/148
5
1,520
501536
HSS-RDIN3407,0x102/156
5
1,830
501537
HSS-RDIN3407,5x102/156
5
2,250
501539
HSS-RDIN3408,0x109/165
5
2,800
501540
HSS-RDIN3408,5x109/165
5
2,970
501541
HSS-RDIN3409,0x115/175
5
3,250
501543
HSS-RDIN3409,5x115/175
5
4,390
501544
HSS-RDIN34010,0x121/184
5
4,580
0,792
0,828
0,888 +
0,948
1,044
1,176
1,488 ++
1,560
1,740 ++
1,824 +
2,196
2,700
3,360 +
3,564
3,900
5,268
5,496 +
fischer VRTÁKY HSS-G DEB obojstranné
*krížombrúsenýbrit,vrcholovýuhol118°
*prevŕtanietenkýchmateriálov(plechyapod.)
501619
3,1x12/49
501621
3,2x12/49
501622
3,3x12/49
501623
3,5x12/52
501624
4,0x12/55
501625
4,1x12/55
501626
4,2x12/55
501627
5,0x14/62
501628
5,1x14/62
501629
5,2x14/62
1,032
1,032
1,032
1,032
1,200
1,200 +
1,200 ++
1,488
1,860
1,860
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0,860
0,860
0,860
0,860
1,000
1,000
1,000
1,240
1,550
1,550
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Objednacie
číslo Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
Typ
Objednacie
číslo Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
Typ
SEKÁČE
SDS MAX 504281
504282
504283
špice280
špice400
špice600
1
1
1
11,900
12,980
17,340
14,280 ++
15,576 ++
20,808 ++
504284
504286
504287
plochý24x280
plochý24x400
plochý24x600
1
1
1
11,900
12,980
17,340
14,280 ++
15,576 ++
20,808 ++
504290
504288
504291
široký80x300
široký50x360
široký115x350
1
1
1
28,520
25,750
54,460
34,224 ++
30,900 ++
65,352 ++
504294
504293
dutý32x300
dutý26x300
1
1
40,420
29,650
48,504
35,580
504296
kanálikový35x380
1
98,490 118,188
SDS PLUS 504277
špice250
1
8,670
10,404 ++
504278
plochý20x250
1
8,670
10,404 ++
504279
široký40x250
1
16,560
19,872 ++
504280
dutý22x250
1
18,320
21,984 ++
typ FCD-SES
fischer diamantový kotúč štandard na betón
512853
FCD-SES115X2,0X22,23DIAbetón
512855
FCD-SES125X2,2X22,23DIAbetón
518148
FCD-SES150x2,4x22,23DIAbetón
512856
FCD-SES180X2,4X22,23DIAbetón
512857
FCD-SES230X2,4X22,23DIAbetón
25
25
25
25
25
25
25
0,920
0,950
0,980
1,010
1,473
1,648
2,318
25
25
10
10
10
1,940
2,120
3,050
3,380
5,230
2,328 +
2,544 ++
3,660
4,056
6,276
typ FFD-AP
fischer lamelový kotúč FFD-AP
512522
FFD-AP115K40-lamelovýkotúč
512523
FFD-AP115K60-lamelovýkotúč
512524
FFD-AP115K80-lamelovýkotúč
512525
FFD-AP115K120-lamelovýkotúč
512526
FFD-AP125K40-lamelovýkotúč
512527
FFD-AP125K60-lamelovýkotúč
512528
FFD-AP125K80-lamelovýkotúč
512529
FFD-AP125K120-lamelovýkotúč
10
10
10
10
10
10
10
10
2,660
2,660
2,660
2,660
2,800
2,800
2,800
2,800
3,192 ++
3,192 ++
3,192 ++
3,192 +
3,360 ++
3,360 ++
3,360 ++
3,360 +
14,890
19,190
24,810
34,000
42,310
17,868++
23,028++
29,772
40,800
50,772++
typ FCD-SEP
fischer diamantový kotúč profi na železobetón
512849
FCD-SEP115X2,2X22,23DIAželezobetón1
512850
FCD-SEP125X2,2X22,23DIAželezobetón1
518147
FCD-SEP150X2,4x22,23DIAželezobetón 1
512851
FCD-SEP180X2,4X22,23DIAželezobetón1
512852
FCD-SEP230X2,4X22,23DIAželezobetón1
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
14,892 ++
17,268 ++
22,428 +
27,264 ++
36,672 ++
typ FCD-TES
fischer diamantový kotúč FCD-TES turbo na betón
512862
FCD-TES115X1,9X22,23DIAbetónturbo1
512863
FCD-TES125X1,9X22,23DIAbetónturbo1
512864
FCD-TES180X2,2X22,23DIAbetónturbo1
512865
FCD-TES230X2,5X22,23DIAbetónturbo1
14,890
18,030
23,970
32,120
17,868 ++
21,636 ++
28,764
38,544 ++
1
9,430
11,316++
1
11,080
13,296++
1
16,450
19,740++
1
22,720
27,264++
Profi
dĺžka25
507725
507726
507727
507728
507729
508477
507730
507731
507732
507733
507734
507735
1,104 ++
1,140 ++
1,176 ++
1,212 ++
1,767 ++
1,978 ++
2,781 ++
typ FGD-CP
fischer brúsny kotúč FGD-CP
512517
FGD-CP115x6x22,2-brúsnykotúč
512518
FGD-CP125x6x22,2-brúsnykotúč
512519
FGD-CP150x6x22,2-brúsnykotúč
512520
FGD-CP180x6x22,2-brúsnykotúč
512521
FGD-CP230x6x22,2-brúsnykotúč
12,410
14,390
18,690
22,720
30,560
typ FCD-CES
fischer diamantový kotúč FCD-CES
celoobvodový na keramiku
512874
FCD-CES115x1,6x22,23
DIAkeramikaceloob.
512875
FCD-CES125x1,6x22,23
DIAkeramikaceloob.
512876
FCD-CES180x1,6x22,23
DIAkeramikaceloob.
512877
FCD-CES230x1,6x22,23
DIAkeramikaceloob.
FISCHER - REZNÉ KOTÚČE
typ FCD-FP
fischer rezný kotúč FCD-FP
512508
FCD-FP115X1,0X22,2-reznýkotúč
512509
FCD-FP115X1,5X22,2-reznýkotúč
512510
FCD-FP125X1,0X22,2-reznýkotúč
512511
FCD-FP125X1,5X22,2-reznýkotúč
512512
FCD-FP150X1,5X22,2-reznýkotúč
512513
FCD-FP180X1,5X22,2-reznýkotúč
512514
FCD-FP230X1,9X22,2-reznýkotúč
1
1
1
1
1
FPBTorxTX10
FPBTorxTX15
FPBTorxTX20
FPBTorxTX25
FPBTorxTX30
FPBTorxTX40balenévsáčku
FPBPhillipsPH1
FPBPhillipsPH2
FPBPhillipsPH3
FPBPozidrivPZ1
FPBPozidrivPZ2
FPBPozidrivPZ3
TiN (Titanium Nitride)
dĺžka25
509941
FTBTorxTX10
509942
FTBTorxTX15
509943
FTBTorxTX20
509944
FTBTorxTX25
509945
FTBTorxTX30
509946
FTBTorxTX40
509947
FTBPhillipsPH1
509948
FTBPhillipsPH2
509949
FTBPhillipsPH3
509950
FTBPozidrivPZ1
509951
FTBPozidrivPZ2
509952
FTBPozidrivPZ3
Nerez
dĺžka25
507763
FSBTorxTX10
507765
FSBTorxTX20
507767
FSBTorxTX30
507768
FSBPozidrivPZ1
507769
FSBPozidrivPZ2
30
FISCHER BITY
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0,612
0,612
0,612
0,612
0,612
0,612
0,392
0,392
0,392
0,392
0,392
0,392
0,734
0,734
0,734 ++
0,734 ++
0,734 ++
0,734 ++
0,470 ++
0,470 ++
0,470 +
0,470 ++
0,470 ++
0,470 ++
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
0,894
0,894
0,894
0,894
0,894
0,894
0,818
0,818
0,818
0,818
0,818
0,818
1,073 +
1,073
1,073 ++
1,073 ++
1,073 ++
1,073 ++
0,982 +
0,982 ++
0,982 +
0,982 ++
0,982 ++
0,982 ++
2
2
2
2
2
2,820
2,820
2,820
2,570
2,570
3,384
3,384
3,384
3,084
3,084
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Objednacie
číslo Balenie
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEURzakusvEUR
Typ
NÁSTAVCE DO RUČNÝCH A ELEKTRICKÝCH
SKRUTKOVAČOV
507777
FBHUVH,dĺžka50
magnetickýnástavec
1/4”1/4”
1
2.700
3.240 ++
SADY BITOV
507781
FPBsada31kusov-obsah:
Ph/Pz/Tx/Slot/Hex
1xmagnetickýnástavec
1
13.000
15.600 ++
525295
FlatBoxINDUSTRY-7ks-obsah:
Ph1,Ph2,Pz1,Pz2,0.8x5.5,1.2x6.5
1xmagnetickýnástavec1/4”
1
7.400
525296
FlatBoxINDUSTRY-7ks-obsah:
T10,T15,T20,T25,T30,T40
1xmagnetickýnástavec1/4”
1
9.560
525297
FlatBoxINDUSTRY-7ks-obsah:
Ph1,Ph2,Ph3,Pz1,Pz2,Pz3
1xmagnetickýnástavec1/4”
1
6.760
8.880
11.472
8.112 +
SKRUTKY DO DREVA
SKRUTKY DO DREVA POWER FAST
■ zapustená hlava
■ bit: Pozidriv PZ
■ materiál: uhlíková oceľ
■ povrch: galvanický žltý zinok
■ CELÝ ZÁVIT
653003
FPF-SZ2,0x12YZF200
653005
FPF-SZ2,0x16YZF200
653012
FPF-SZ2,5x12YZF200
653016
FPF-SZ2,5x16YZF300
653020
FPF-SZ2,5x20YZF300
653023
FPF-SZ2,5x25YZF300
653031
FPF-SZ3,0x12YZF1000
653036
FPF-SZ3,0x16YZF1000
653043
FPF-SZ3,0x20YZF1000
653047
FPF-SZ3,0x25YZF1000
653051
FPF-SZ3,0x30YZF1000
653057
FPF-SZ3,0x35YZF1000
653078
FPF-SZ3,5x16YZF1000
653083
FPF-SZ3,5x20YZF1000
653087
FPF-SZ3,5x25YZF1000
653091
FPF-SZ3,5x30YZF1000
653097
FPF-SZ3,5x35YZF1000
653121
FPF-SZ4,0x12YZF300
653128
FPF-SZ4,0x16YZF300
653136
FPF-SZ4,0x20YZF1000
653140
FPF-SZ4,0x25YZF1000
653143
FPF-SZ4,0x30YZF300
653152
FPF-SZ4,0x35YZF1000
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
PZ1
PZ1
PZ1
PZ1
PZ1
PZ1
PZ1
PZ1
PZ1
PZ1
PZ1
PZ1
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
cena za 100 ks 200
0,97
1,16
200
1,04
1,25
200
1,01
1,21
300
0,97
1,16
300
0,97
1,16
300
1,17
1,40
1000
0,77
0,92
1000
0,83
1,00
1000
0,90
1,08
1000
1,10
1,32
1000
1,20
1,44
1000
1,33
1,60
1000
1,00
1,20
1000
1,17
1,40
1000
1,30
1,56
1000
1,43
1,72
1000
1,60
1,92
300
1,17
1,40
300
1,27
1,52
1000
1,37
1,64
1000
1,50
1,80
300
1,83
2,20
1000
1,90
2,28
31
Objednacie
číslo Typ
Balenie
DPCbezDPH
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEUR
zakusvEUR
za 100 kusov v EUR
za 100 kusov v EUR
653160
653173
653190
653194
653198
653202
653209
653215
653221
653227
653250
653254
653259
653261
653266
653272
653277
653286
653316
653319
653323
653341
FPF-SZ4,0x40YZF1000
FPF-SZ4,0x50YZF500
FPF-SZ4,5x16YZF300
FPF-SZ4,5x20YZF300
FPF-SZ4,5x25YZF300
FPF-SZ4,5x30YZF300
FPF-SZ4,5x35YZF500
FPF-SZ4,5x40YZF500
FPF-SZ4,5x45YZF500
FPF-SZ4,5x50YZF500
FPF-SZ5,0x20YZF200
FPF-SZ5,0x25YZF200
FPF-SZ5,0x30YZF500
FPF-SZ5,0x35YZF200
FPF-SZ5,0x40YZF500
FPF-SZ5,0x45YZF500
FPF-SZ5,0x50YZF200
FPF-SZ5,0x60YZF200
FPF-SZ6,0x30YZF500
FPF-SZ6,0x35YZF500
FPF-SZ6,0x40YZF500
FPF-SZ6,0x60YZF200
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
1000
500
300
300
300
300
500
500
500
500
200
200
500
200
500
500
200
200
500
500
500
200
SKRUTKY DO DREVA POWER FAST
■ zapustená hlava
■ bit: Pozidriv PZ
■ materiál: uhlíková oceľ
■ povrch: galvanický žltý zinok
■ ČIASTOČNÝ ZÁVIT
653061
FPF-SZ3,0x35YZP1000
653064
FPF-SZ3,0x40YZP300
653068
FPF-SZ3,0x45YZP300
653101
FPF-SZ3,5x35YZP1000
653108
FPF-SZ3,5x40YZP1000
653114
FPF-SZ3,5x45YZP300
653118
FPF-SZ3,5x50YZP300
653156
FPF-SZ4,0x35YZP1000
653164
FPF-SZ4,0x40YZP1000
653171
FPF-SZ4,0x45YZP500
653177
FPF-SZ4,0x50YZP500
653179
FPF-SZ4,0X55YZP200
653182
FPF-SZ4,0x60YZP200
653186
FPF-SZ4,0x70YZP200
653213
FPF-SZ4,5x35YZP500
653219
FPF-SZ4,5x40YZP500
653225
FPF-SZ4,5x45YZP500
653231
FPF-SZ4,5x50YZP500
653237
FPF-SZ4,5x60YZP200
653241
FPF-SZ4,5x70YZP200
653246
FPF-SZ4,5x80YZP200
653270
FPF-SZ5,0x40YZP500
653276
FPF-SZ5,0x45YZP500
653281
FPF-SZ5,0x50YZP200
653290
FPF-SZ5,0x60YZP200
653291
FPF-SZ5,0x60YZP500
653295
FPF-SZ5,0x70YZP200
653299
FPF-SZ5,0x80YZP200
653302
FPF-SZ5,0x90YZP200
653306
FPF-SZ5,0x100YZP200
653308
FPF-SZ5,0x110YZP100
653312
FPF-SZ5,0x120YZP100
653327
FPF-SZ6,0x40YZP500
653331
FPF-SZ6,0x45YZP200
653338
FPF-SZ6,0x50YZP200
653345
FPF-SZ6,0x60YZP200
653353
FPF-SZ6,0x80YZP200
653360
FPF-SZ6,0x100YZP100
653367
FPF-SZ6,0x120YZP100
653374
FPF-SZ6,0x140YZP100
653380
FPF-SZ6,0x160YZP100
653384
FPF-SZ6,0x180YZP100
653388
FPF-SZ6,0x200YZP100
PZ1
PZ1
PZ1
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
ccena
enaza100ks
za 100 ks 1000
1,33
1,60
300
1,90
2,28
300
2,07
2,48
1000
1,60
1,92
1000
1,77
2,12
300
2,33
2,80
300
2,50
3,00
1000
1,90
2,28
1000
2,10
2,52
500
2,47
2,96
500
2,67
3,20
200
3,53
4,24
200
3,43
4,12
200
4,40
5,28
500
2,50
3,00
500
2,73
3,28
500
3,00
3,60
500
3,27
3,92
200
4,37
5,24
200
4,77
5,72
200
5,43
6,52
500
3,23
3,88
500
3,53
4,24
200
4,37
5,24
200
5,07
6,08
500
4,57
5,48
200
5,60
6,72
200
6,37
7,64
200
7,37
8,84
200
8,17
9,80
100
10,33
12,40
100
11,20
13,44
500
4,63
5,56
200
5,60
6,72
200
6,10
7,32
200
6,83
8,20
200
8,80
10,56
100
11,77
14,12
100
14,33
17,20
100
17,13
20,56
100
20,07
24,08
100
27,53
33,04
100
31,47
37,76
SKRUTKY DO DREVA POWER FAST
■ zapustená hlava
■ bit: Pozidriv PZ
■ materiál: uhlíková oceľ
■ povrch: galvanický biely zinok
■ CELÝ ZÁVIT
652005
FPF-SZ2,5x12ZPF200
652008
FPF-SZ2,5x16ZPF200
652011
FPF-SZ2,5x20ZPF200
652021
FPF-SZ3,0x12ZPF500
652026
FPF-SZ3,0x16ZPF1000
652032
FPF-SZ3,0x20ZPF1000
PZ1
PZ1
PZ1
PZ1
PZ1
PZ1
cenaza100ks
00
200
0,93
1,12
200
0,97
1,16
200
1,07
1,28
500
0,77
0,92
1000
0,87
1,04
1000
0,93
1,12
2,10
2,67
1,60
1,77
1,97
2,30
2,50
2,73
3,00
3,27
2,30
2,53
2,77
3,23
3,23
3,53
4,37
5,07
3,87
4,27
4,63
6,83
2,52
3,20
1,92
2,12
2,36
2,76
3,00
3,28
3,60
3,92
2,76
3,04
3,32
3,88
3,88
4,24
5,24
6,08
4,64
5,12
5,56
8,20
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Balenie
DPCbezDPH
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEUR
zakusvEUR
za 100 kusov v EUR
za 100 kusov v EUR
Objednacie
číslo Typ
652035
652038
652040
652054
652059
652063
652066
652069
652074
652081
652098
652103
652105
652107
652112
652117
652122
652127
652140
652144
652147
652150
652155
652160
652165
652170
652189
652192
652195
652198
652201
652210
652218
652239
652247
652252
FPF-SZ3,0x25ZPF1000
FPF-SZ3,0x30ZPF1000
FPF-SZ3,0x35ZPF200
FPF-SZ3,5x12ZPF1000
FPF-SZ3,5x16ZPF1000
FPF-SZ3,5x20ZPF1000
FPF-SZ3,5x25ZPF1000
FPF-SZ3,5x30ZPF1000
FPF-SZ3,5x35ZPF1000
FPF-SZ3,5x40ZPF1000
FPF-SZ4,0x16ZPF1000
FPF-SZ4,0x20ZPF1000
FPF-SZ4,0x25ZPF1000
FPF-SZ4,0x30ZPF1000
FPF-SZ4,0x35ZPF1000
FPF-SZ4,0x40ZPF1000
FPF-SZ4,0x45ZPF500
FPF-SZ4,0x50ZPF500
FPF-SZ4,5x16ZPF200
FPF-SZ4,5x20ZPF1000
FPF-SZ4,5x25ZPF1000
FPF-SZ4,5x30ZPF1000
FPF-SZ4,5x35ZPF500
FPF-SZ4,5x40ZPF500
FPF-SZ4,5x45ZPF500
FPF-SZ4,5x50ZPF500
FPF-SZ5,0x20ZPF500
FPF-SZ5,0x25ZPF500
FPF-SZ5,0x30ZPF500
FPF-SZ5,0x35ZPF500
FPF-SZ5,0x40ZPF500
FPF-SZ5,0x50ZPF200
FPF-SZ5,0x60ZPF500
FPF-SZ6,0x40ZPF200
FPF-SZ6,0x50ZPF400
FPF-SZ6,0x60ZPF200
PZ1
PZ1
PZ1
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ3
PZ3
PZ3
1000
1000
200
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
200
1000
1000
1000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
200
500
200
400
200
SKRUTKY DO DREVA POWER FAST
■ zapustená hlava
■ bit: Pozidriv PZ
■ materiál: uhlíková oceľ
■ povrch: galvanický biely zinok
■ ČIASTOČNÝ ZÁVIT
652042
FPF-SZ3,0x35ZPP200
652046
FPF-SZ3,0x40ZPP200
652050
FPF-SZ3,0x45ZPP200
652076
FPF-SZ3,5x35ZPP1000
652085
FPF-SZ3,5x45ZPP500
652087
FPF-SZ3,5x50ZPP200
652110
FPF-SZ4,0x30ZPP1000
652115
FPF-SZ4,0x35ZPP1000
652120
FPF-SZ4,0x40ZPP1000
652125
FPF-SZ4,0x45ZPP500
652130
FPF-SZ4,0x50ZPP500
652133
FPF-SZ4,0x55ZPP500
652136
FPF-SZ4,0x60ZPP500
652138
FPF-SZ4,0x70ZPP500
652158
FPF-SZ4,5x35ZPP500
652163
FPF-SZ4,5x40ZPP500
652168
FPF-SZ4,5x45ZPP500
652178
FPF-SZ4,5x60ZPP500
652180
FPF-SZ4,5x70ZPP100
652183
FPF-SZ4,5x80ZPP200
652203
FPF-SZ5,0x40ZPP200
652208
FPF-SZ5,0x45ZPP200
652213
FPF-SZ5,0x50ZPP200
652215
FPF-SZ5,0x55ZPP100
652221
FPF-SZ5,0x60ZPP500
652224
FPF-SZ5,0x70ZPP200
652227
FPF-SZ5,0x80ZPP200
652228
FPF-SZ5,0x90ZPP100
652232
FPF-SZ5,0x100ZPP200
652234
FPF-SZ5,0x110ZPP200
652237
FPF-SZ5,0x120ZPP200
652242
FPF-SZ6,0x40ZPP200
652255
FPF-SZ6,0x60ZPP200
652258
FPF-SZ6,0x70ZPP200
652261
FPF-SZ6,0x80ZPP200
652263
FPF-SZ6,0x90ZPP200
652266
FPF-SZ6,0x100ZPP100
652267
FPF-SZ6,0x110ZPP50
652271
FPF-SZ6,0x120ZPP100
652276
FPF-SZ6,0x140ZPP100
652281
FPF-SZ6,0x160ZPP100
652284
FPF-SZ6,0x180ZPP100
PZ1
PZ1
PZ1
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
cenaza100ks 200
1,77
2,12
200
1,87
2,24
200
2,37
2,84
1000
1,60
1,92
500
2,10
2,52
200
2,80
3,36
1000
1,70
2,04
1000
1,90
2,28
1000
2,10
2,52
500
2,47
2,96
500
2,67
3,20
500
2,97
3,56
500
3,23
3,88
500
3,90
4,68
500
2,50
3,00
500
2,73
3,28
500
3,00
3,60
500
3,87
4,64
100
5,03
6,04
200
5,43
6,52
200
3,47
4,16
200
4,10
4,92
200
4,47
5,36
100
4,80
5,76
500
4,57
5,48
200
5,60
6,72
200
6,37
7,64
100
7,53
9,04
200
8,17
9,80
200
9,23
11,08
200
10,07
12,08
200
5,20
6,24
200
6,83
8,20
200
7,73
9,28
200
8,80
10,56
200
9,87
11,84
100
11,77
14,12
50
13,53
16,24
100
14,33
17,20
100
17,13
20,56
100
20,07
24,08
100
27,53
33,04
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
1,10
1,23
1,77
0,97
1,03
1,20
1,33
1,43
1,60
1,77
1,17
1,37
1,53
1,70
1,90
2,10
2,47
2,67
1,47
1,63
1,83
2,07
2,50
2,73
3,00
3,27
2,10
2,47
2,77
2,97
3,23
4,47
4,57
5,20
5,63
6,83
1,32
1,48
2,12
1,16
1,24
1,44
1,60
1,72
1,92
2,12
1,40
1,64
1,84
2,04
2,28
2,52
2,96
3,20
1,76
1,96
2,20
2,48
3,00
3,28
3,60
3,92
2,52
2,96
3,32
3,56
3,88
5,36
5,48
6,24
6,76
8,20
32
Objednacie
číslo Typ
Balenie
DPCbezDPH
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEUR
zakusvEUR
za 100 kusov v EUR
za 100 kusov v EUR
652287
652289
652291
FPF-SZ6,0x200ZPP100
FPF-SZ6,0x220ZPP50
FPF-SZ6,0x240ZPP50
PZ3
PZ3
PZ3
100
50
50
31,47
38,23
50,20
37,76
45,88
60,24
SKRUTKY DO DREVA POWER FAST
■ zapustená hlava
■ bit: Torx - TX
■ materiál: uhlíková oceľ
■ povrch: galvanický žltý zinok
■ CELÝ ZÁVIT
653394
FPF-ST3,0x10YZF500
653398
FPF-ST3,0x12YZF1000
653400
FPF-ST3,0x15YZF500
653404
FPF-ST3,0x16YZF1000
653408
FPF-ST3,0x20YZF1000
653412
FPF-ST3,0x25YZF1000
653418
FPF-ST3,0x30YZF1000
653440
FPF-ST3,5x16YZF1000
653444
FPF-ST3,5x20YZF1000
653448
FPF-ST3,5x25YZF1000
653453
FPF-ST3,5x30YZF500
653457
FPF-ST3,5x35YZF300
653463
FPF-ST3,5x40YZF300
653478
FPF-ST4,0x16YZF500
653483
FPF-ST4,0x20YZF1000
653486
FPF-ST4,0x25YZF500
653491
FPF-ST4,0x30YZF1000
653498
FPF-ST4,0x35YZF500
653521
FPF-ST4,5x16YZF200
653524
FPF-ST4,5x20YZF200
653529
FPF-ST4,5x25YZF500
653533
FPF-ST4,5x30YZF500
653537
FPF-ST4,5x35YZF500
653560
FPF-ST5,0x20YZF200
653563
FPF-ST5,0x25YZF200
653566
FPF-ST5,0x30YZF200
653569
FPF-ST5,0x35YZF200
653572
FPF-ST5,0x40YZF200
653573
FPF-ST5,0x40YZF500
653612
FPF-ST6,0x50YZF200
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX30
cenaza100ks 500
0,83
1,00
1000
0,83
1,00
500
0,93
1,12
1000
0,93
1,12
1000
1,00
1,20
1000
1,17
1,40
1000
1,30
1,56
1000
1,10
1,32
1000
1,27
1,52
1000
1,40
1,68
500
1,77
2,12
300
1,83
2,20
300
2,10
2,52
500
1,37
1,64
1000
1,47
1,76
500
1,73
2,08
1000
1,83
2,20
500
2,23
2,68
200
1,67
2,00
200
2,03
2,44
500
2,20
2,64
500
2,40
2,88
500
2,67
3,20
200
2,43
2,92
200
2,70
3,24
200
3,13
3,76
200
3,43
4,12
200
3,70
4,44
500
3,43
4,12
200
6,47
7,76
SKRUTKY DO DREVA POWER FAST
■ zapustená hlava
■ bit: Torx - TX
■ materiál: uhlíková oceľ
■ povrch: galvanický žltý zinok
■ ČIASTOČNÝ ZÁVIT
653424
FPF-ST3,0x35YZP500
653428
FPF-ST3,0x40YZP500
653432
FPF-ST3,0x45YZP500
653450
FPF-ST3,5x25YZP1000
653455
FPF-ST3,5x30YZP300
653462
FPF-ST3,5x35YZP1000
653468
FPF-ST3,5x40YZP1000
653471
FPF-ST3,5x45YZP500
653475
FPF-ST3,5x50YZP500
653494
FPF-ST4,0x30YZP500
653503
FPF-ST4,0x35YZP1000
653507
FPF-ST4,0x40YZP1000
653510
FPF-ST4,0x45YZP500
653513
FPF-ST4,0x50YZP500
653516
FPF-ST4,0x60YZP500
653519
FPF-ST4,0x70YZP500
653540
FPF-ST4,5x35YZP500
653543
FPF-ST4,5x40YZP500
653546
FPF-ST4,5x45YZP500
653549
FPF-ST4,5x50YZP500
653552
FPF-ST4,5x60YZP500
653555
FPF-ST4,5x70YZP500
653558
FPF-ST4,5x80YZP500
653576
FPF-ST5,0x40YZP500
653579
FPF-ST5,0x45YZP500
653582
FPF-ST5,0x50YZP500
653585
FPF-ST5,0x60YZP500
653588
FPF-ST5,0x70YZP200
653591
FPF-ST5,0x80YZP200
653594
FPF-ST5,0x90YZP200
653597
FPF-ST5,0x100YZP200
653600
FPF-ST5,0x110YZP200
653603
FPF-ST5,0x120YZP100
653606
FPF-ST6,0x40YZP500
653608
FPF-ST6,0x45YZP200
653615
FPF-ST6,0x50YZP200
653618
FPF-ST6,0x60YZP200
653621
FPF-ST6,0x70YZP200
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
cenaza100ks 500
1,51
1,81 +
500
1,63
1,96
500
1,82
2,18
1000
1,32
1,58
300
1,60
1,92 +
1000
1,63
1,96 ++
1000
1,79
2,15 ++
500
2,10
2,52 ++
500
2,29
2,75 ++
500
1,91
2,29 ++
1000
1,91
2,29 ++
1000
2,10
2,52 ++
500
2,48
2,98 ++
500
2,70
3,24 ++
500
3,23
3,88 ++
500
3,89
4,67 ++
500
2,51
3,01 +
500
2,73
3,28 ++
500
2,95
3,54 ++
500
3,26
3,91 ++
500
3,86
4,63 ++
500
4,27
5,12 ++
500
5,02
6,02 ++
500
3,23
3,88 ++
500
3,54
4,25 ++
500
3,86
4,63 ++
500
4,58
5,50 ++
200
5,58
6,70 ++
200
6,37
7,64 ++
200
7,34
8,81 ++
200
8,15
9,78 ++
200
9,19
11,03 ++
100
11,10
13,32 ++
500
4,64
5,57
200
5,58
6,70
200
6,08
7,30 ++
200
6,81
8,17 ++
200
7,72
9,26 ++
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Objednacie
číslo Typ
Balenie
DPCbezDPH
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEUR
zakusvEUR
za 100 kusov v EUR
za 100 kusov v EUR
Objednacie
číslo Typ
Balenie
DPCbezDPH
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEUR
zakusvEUR
za 100 kusov v EUR
za 100 kusov v EUR
653624
653626
653630
653633
653636
653639
653642
653648
653651
653654
653655
653657
653659
653661
653663
FPF-ST6,0x80YZP200
FPF-ST6,0x90YZP100
FPF-ST6,0x100YZP100
FPF-ST6,0x110YZP100
FPF-ST6,0x120YZP100
FPF-ST6,0x130YZP100
FPF-ST6,0x140YZP100
FPF-ST6,0x160YZP100
FPF-ST6,0x180YZP100
FPF-ST6,0x200YZP100
FPF-ST6,0x220YZP25
FPF-ST6,0x240YZP25
FPF-ST6,0x260YZP25
FPF-ST6,0x280YZP25
FPF-ST6,0x300YZP25
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
SKRUTKY DO DREVA POWER FAST
■ zapustená hlava
■ bit: Torx - TX
■ materiál: uhlíková oceľ
■ povrch: galvanický biely zinok
■ CELÝ ZÁVIT
652294
FPF-ST3,0x12ZPF200
652297
FPF-ST3,0x16ZPF500
652300
FPF-ST3,0x20ZPF500
652303
FPF-ST3,0x25ZPF500
652305
FPF-ST3,0x30ZPF200
652306
FPF-ST3,0x30ZPF500
652312
FPF-ST3,0x35ZPF1000
652323
FPF-ST3,5x16ZPF1000
652326
FPF-ST3,5x20ZPF1000
652329
FPF-ST3,5x25ZPF1000
652332
FPF-ST3,5x30ZPF1000
652338
FPF-ST3,5x35ZPF1000
652343
FPF-ST3,5x40ZPF500
652349
FPF-ST3,5x45ZPF500
652356
FPF-ST4,0x16ZPF200
652360
FPF-ST4,0x20ZPF500
652363
FPF-ST4,0x25ZPF500
652367
FPF-ST4,0x30ZPF1000
652372
FPF-ST4,0x35ZPF500
652379
FPF-ST4,0x40ZPF1000
652383
FPF-ST4,0x45ZPF200
652384
FPF-ST4,0x45ZPF500
652388
FPF-ST4,0x50ZPF500
652398
FPF-ST4,5x30ZPF500
652404
FPF-ST4,5x35ZPF500
652408
FPF-ST4,5x40ZPF500
652412
FPF-ST4,5x45ZPF500
652416
FPF-ST4,5x50ZPF500
652428
FPF-ST5,0x30ZPF500
652432
FPF-ST5,0x35ZPF500
652436
FPF-ST5,0x40ZPF500
652440
FPF-ST5,0x45ZPF500
652444
FPF-ST5,0x50ZPF500
652448
FPF-ST5,0x60ZPF500
652452
FPF-ST5,0x70ZPF200
652466
FPF-ST6,0x40ZPF500
652472
FPF-ST6,0x50ZPF400
652476
FPF-ST6,0x60ZPF200
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX30
TX30
TX30
652422
652424
652426
652434
652438
652442
652446
652450
652454
652456
652458
652460
652462
652464
652468
652469
652474
652477
652482
652484
652485
652488
652490
652492
652494
652496
652498
652500
652502
652504
652506
652508
652510
652512
652514
FPF-ST4,5x60ZPP500
FPF-ST4,5x70ZPP500
FPF-ST4,5x80ZPP200
FPF-ST5,0x35ZPP500
FPF-ST5,0x40ZPP500
FPF-ST5,0x45ZPP500
FPF-ST5,0x50ZPP500
FPF-ST5,0x60ZPP500
FPF-ST5,0x70ZPP200
FPF-ST5,0x80ZPP200
FPF-ST5,0x90ZPP200
FPF-ST5,0x100ZPP200
FPF-ST5,0x110ZPP200
FPF-ST5,0x120ZPP200
FPF-ST6,0x40ZPP500
FPF-ST6,0x45ZPP200
FPF-ST6,0x50ZPP400
FPF-ST6,0x60ZPP100
FPF-ST6,0x70ZPP200
FPF-ST6,0x80ZPP200
FPF-ST6,0x90ZPP100
FPF-ST6,0x100ZPP100
FPF-ST6,0x110ZPP100
FPF-ST6,0x120ZPP100
FPF-ST6,0x130ZPP100
FPF-ST6,0x140ZPP100
FPF-ST6,0x150ZPP100
FPF-ST6,0x160ZPP100
FPF-ST6,0x180ZPP100
FPF-ST6,0x200ZPP100
FPF-ST6,0x220ZPP50
FPF-ST6,0x240ZPP50
FPF-ST6,0x260ZPP50
FPF-ST6,0x280ZPP50
FPF-ST6,0x300ZPP50
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
500
500
200
500
500
500
500
500
200
200
200
200
200
200
500
200
400
100
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
SKRUTKY DO DREVA POWER FAST
■ zapustená hlava
■ bit: TORX-TX
■ materiál: nerezová oceľ A2
■ CELÝ ZÁVIT
657002
FPF-ST3,0x12A2F300
657004
FPF-ST3,0x16A2F300
657006
FPF-ST3,0x20A2F300
657008
FPF-ST3,0x25A2F300
657010
FPF-ST3,0x30A2F300
657012
FPF-ST3,0x35A2F200
657014
FPF-ST3,5x16A2F300
657016
FPF-ST3,5x20A2F300
657018
FPF-ST3,5x25A2F300
657020
FPF-ST3,5x30A2F200
657022
FPF-ST3,5x35A2F200
657028
FPF-ST4,0x20A2F200
657030
FPF-ST4,0x25A2F200
657032
FPF-ST4,0x30A2F200
657036
FPF-ST4,0x35A2F200
657048
FPF-ST4,5x30A2F200
657050
FPF-ST4,5x35A2F200
657070
FPF-ST5,0x30A2F200
657073
FPF-ST5,0x35A2F200
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
cenaza100ks 300
2,29
2,75
300
2,51
3,01
300
2,73
3,28
300
3,20
3,84
300
3,54
4,25
200
4,17
5,00
300
3,14
3,77
300
3,42
4,10
300
3,86
4,63
200
4,45
5,34
200
4,92
5,90
200
4,17
5,00
200
4,67
5,60
200
5,24
6,29
200
5,83
7,00
200
6,46
7,75
200
7,28
8,74
200
8,06
9,67
200
8,91
10,69
SKRUTKY DO DREVA POWER FAST
■ zapustená hlava
■ bit: TORX-TX
■ materiál: nerezová oceľ A2
■ ČIASTOČNÝ ZÁVIT
657024
FPF-ST3,5x35A2P200
657026
FPF-ST3,5x40A2P200
657040
FPF-ST4,0x40A2P200
657042
FPF-ST4,0x45A2P200
657044
FPF-ST4,0x50A2P200
657046
FPF-ST4,0x60A2P200
657052
FPF-ST4,5x35A2P200
657057
FPF-ST4,5x40A2P200
657060
FPF-ST4,5x45A2P200
657063
FPF-ST4,5x50A2P200
657065
FPF-ST4,5x60A2P100
657067
FPF-ST4,5x70A2P100
657079
FPF-ST5,0x40A2P200
657082
FPF-ST5,0x45A2P200
657085
FPF-ST5,0x50A2P200
657088
FPF-ST5,0x60A2P100
657091
FPF-ST5,0x70A2P100
657094
FPF-ST5,0x80A2P100
657097
FPF-ST5,0x100A2P100
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX10
TX10
cenaza100ks 200
4,92
5,90
200
5,52
6,62
200
6,56
7,87
200
7,12
8,54
200
7,97
9,56
200
9,57
11,48
200
7,28
8,74
200
8,00
9,60
200
8,72
10,46
200
9,72
11,66
100
11,76
14,11
100
13,11
15,73
200
9,75
11,70
200
10,88
13,06
200
11,79
14,15
100
13,83
16,60
100
15,87
19,04
100
18,07
21,68
100
22,52
27,02
SKRUTKY DO DREVA POWER FAST
■ zapustená hlava
■ bit: TORX-TX
■ materiál: uhlíková oceľ
■ povrch: galvanický biely zinok
■ ČIASTOČNÝ ZÁVIT
652313
FPF-ST3,0x35ZPP200
652315
FPF-ST3,0x40ZPP200
652318
FPF-ST3,0x45ZPP200
652334
FPF-ST3,5x30ZPP500
652340
FPF-ST3,5x35ZPP500
652345
FPF-ST3,5x40ZPP200
652352
FPF-ST3,5x45ZPP500
652375
FPF-ST4,0x35ZPP500
652382
FPF-ST4,0x40ZPP1000
652386
FPF-ST4,0x45ZPP500
652390
FPF-ST4,0x50ZPP500
652392
FPF-ST4,0x60ZPP500
652393
FPF-ST4,0x70ZPP100
652406
FPF-ST4,5x35ZPP500
652410
FPF-ST4,5x40ZPP500
652414
FPF-ST4,5x45ZPP500
652418
FPF-ST4,5x50ZPP500
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
25
25
25
25
25
8,78
10,76
11,67
13,27
14,24
15,59
17,03
19,98
27,54
31,46
41,53
54,95
65,83
76,72
87,63
10,54
12,91
14,00
15,92
17,09
18,71
20,44
23,98
33,05
37,75
49,84
65,94
79,00
92,06
105,16
++
++
++
++
++
+
++
++
++
++
++
++
cenaza100ks 200
1,00
1,20
500
1,00
1,20
500
1,10
1,32
500
1,27
1,52
200
1,60
1,92
500
1,37
1,64
1000
1,43
1,72
1000
1,10
1,32
1000
1,27
1,52
1000
1,40
1,68
1000
1,57
1,88
1000
1,73
2,08
500
2,07
2,48
500
2,23
2,68
200
1,43
1,72
500
1,57
1,88
500
1,70
2,04
1000
1,83
2,20
500
2,20
2,64
1000
2,23
2,68
200
2,87
3,44
500
2,63
3,16
500
2,87
3,44
500
2,40
2,88
500
2,67
3,20
500
2,90
3,48
500
3,17
3,80
500
3,47
4,16
500
2,97
3,56
500
3,17
3,80
500
3,43
4,12
500
3,77
4,52
500
4,10
4,92
500
4,87
5,84
200
5,93
7,12
500
4,93
5,92
400
5,97
7,16
200
7,23
8,68
cenaza100ks 200
1,87
2,24
200
2,00
2,40
200
2,50
3,00
500
1,73
2,08
500
1,90
2,28
200
2,23
2,68
500
2,23
2,68
500
2,20
2,64
1000
2,23
2,68
500
2,63
3,16
500
2,87
3,44
500
3,43
4,12
100
4,60
5,52
500
2,67
3,20
500
2,90
3,48
500
3,17
3,80
500
3,47
4,16
33
4,10
4,53
5,77
3,17
3,43
3,77
4,10
4,87
5,93
6,77
7,80
8,67
9,77
10,67
4,93
5,93
5,97
7,53
8,20
9,33
11,43
12,40
14,10
15,13
16,57
18,10
19,13
21,23
29,27
33,43
40,83
53,57
65,00
76,50
87,97
4,92
5,44
6,92
3,80
4,12
4,52
4,92
5,84
7,12
8,12
9,36
10,40
11,72
12,80
5,92
7,12
7,16
9,04
9,84
11,20
13,72
14,88
16,92
18,16
19,88
21,72
22,96
25,48
35,12
40,12
49,00
64,28
78,00
91,80
105,56
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Objednacie
číslo Typ
Balenie
DPCbezDPH
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEUR
zakusvEUR
za 100 kusov v EUR
za 100 kusov v EUR
657100
657103
657109
657112
657115
657118
657121
657124
657127
657129
657131
FPF-ST5,0x120A2P100
FPF-ST6,0x40A2P200
FPF-ST6,0x50A2P200
FPF-ST6,0x60A2P100
FPF-ST6,0x70A2P100
FPF-ST6,0x80A2P100
FPF-ST6,0x90A2P100
FPF-ST6,0x100A2P100
FPF-ST6,0x120A2P100
FPF-ST6,0x140A2P100
FPF-ST6,0x160A2P100
TX20
TX10
TX20
TX20
TX10
TX20
TX20
TX10
TX10
TX10
TX10
SKRUTKY DO DREVA CLASSIC FAST
■ zápustená hlava
■ bit: Pozidriv PZ
■ materiál: uhlíková oceľ
■ povrch: galvanický žltý zinok
■ CELÝ ZÁVIT
651022
FSP-SZ3,0x12YZF1000
651026
FSP-SZ3,0x16YZF1000
651030
FSP-SZ3,0x20YZF1000
651034
FSP-SZ3,0x25YZF1000
651038
FSP-SZ3,0x30YZF1000
651042
FSP-SZ3,0x35YZF1000
651062
FSP-SZ3,5x12YZF1000
651066
FSP-SZ3,5x16YZF1000
651070
FSP-SZ3,5x20YZF1000
651074
FSP-SZ3,5x25YZF1000
651078
FSP-SZ3,5x30YZF1000
651082
FSP-SZ3,5x35YZF1000
651089
FSP-SZ3,5x40YZF1000
651096
FSP-SZ3,5x45YZF1000
651108
FSP-SZ4,0x16YZF1000
651112
FSP-SZ4,0x20YZF1000
651116
FSP-SZ4,0x25YZF1000
651120
FSP-SZ4,0x30YZF1000
651127
FSP-SZ4,0x35YZF1000
651135
FSP-SZ4,0x40YZF1000
651143
FSP-SZ4,0x45YZF500
651149
FSP-SZ4,0x50YZF500
651167
FSP-SZ4,5x16YZF300
651172
FSP-SZ4,5x20YZF1000
651176
FSP-SZ4,5x25YZF1000
651180
FSP-SZ4,5x30YZF1000
651183
FSP-SZ4,5x35YZF500
651189
FSP-SZ4,5x40YZF500
651195
FSP-SZ4,5x45YZF500
651201
FSP-SZ4,5x50YZF500
651224
FSP-SZ5,0x20YZF500
651228
FSP-SZ5,0x25YZF500
651232
FSP-SZ5,0x30YZF500
651236
FSP-SZ5,0x35YZF500
651244
FSP-SZ5,0x40YZF500
651259
FSP-SZ5,0x60YZF500
651286
FSP-SZ6,0x40YZF500
651295
FSP-SZ6,0x50YZF200
651302
FSP-SZ6,0x60YZF200
PZ1
PZ1
PZ1
PZ1
PZ1
PZ1
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ3
PZ3
PZ3
SKRUTKY DO DREVA CLASSIC FAST
■ zapustená hlava
■ bit: Pozidriv PZ
■ materiál: uhlíková oceľ
■ povrch: galvanický žltý zinok
■ ČIASTOČNÝ ZÁVIT
651054
FSP-SZ3,0x40YZP1000
651058
FSP-SZ3,0x45YZP1000
651086
FSP-SZ3,5x35YZP1000
651093
FSP-SZ3,5x40YZP1000
651100
FSP-SZ3,5x45YZP1000
651131
FSP-SZ4,0x35YZP1000
651139
FSP-SZ4,0x40YZP1000
651147
FSP-SZ4,0x45YZP500
651153
FSP-SZ4,0x50YZP500
651156
FSP-SZ4,0x55YZP500
651162
FSP-SZ4,0x60YZP500
651165
FSP-SZ4,0x70YZP200
651193
FSP-SZ4,5x40YZP500
651205
FSP-SZ4,5x50YZP500
651212
FSP-SZ4,5x60YZP500
651215
FSP-SZ4,5x70YZP200
651220
FSP-SZ4,5x80YZP200
651240
FSP-SZ5,0x35YZP500
651248
FSP-SZ5,0x40YZP500
651252
FSP-SZ5,0x45YZP500
PZ1
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
Objednacie
číslo Typ
651256
FSP-SZ5,0x50YZP500
651263
FSP-SZ5,0x60YZP500
651267
FSP-SZ5,0x70YZP200
651271
FSP-SZ5,0x80YZP200
651274
FSP-SZ5,0x90YZP200
651278
FSP-SZ5,0x100YZP200
651282
FSP-SZ5,0x120YZP200
651290
FSP-SZ6,0x40YZP500
651293
FSP-SZ6,0x45YZP500
651299
FSP-SZ6,0x50YZP200
651306
FSP-SZ6,0x60YZP200
651310
FSP-SZ6,0x70YZP200
651314
FSP-SZ6,0x80YZP200
651318
FSP-SZ6,0x100YZP100
651321
FSP-SZ6,0x110YZP100
651325
FSP-SZ6,0x120YZP100
651328
FSP-SZ6,0x130YZP100
651332
FSP-SZ6,0x140YZP100
FSP-SZ6,0x150YZP100
cenaza100ks 651335
651339
FSP-SZ6,0x160YZP100
1000
0,42
0,50
651343
FSP-SZ6,0x180YZP100
1000
0,45
0,54 ++
651345
FSP-SZ6,0x200YZP25
1000
0,51
0,61 ++
651348
FSP-SZ6,0x220YZP25
1000
0,64
0,77 ++
651350
FSP-SZ6,0x240YZP25
1000
0,70
0,84 ++
1000
0,80
0,96 ++
1000
0,45
0,54
SKRUTKY DO DREVA CLASSIC FAST
1000
0,54
0,65 ++
■ zapustená hlava
1000
0,67
0,80 ++
■ bit: Pozidriv PZ
1000
0,77
0,92 +
■ materiál: uhlíková oceľ
1000
0,86
1,03 ++
■ povrch: galvanický biely zinok
1000
0,99
1,19 ++
■ CELÝ ZÁVIT
1000
1,09
1,31 ++
650012
FSP-SZ3,0x12ZPF500
1000
1,22
1,46
650013
FSP-SZ3,0x15ZPF1000
1000
0,67
0,80 ++
650015
FSP-SZ3,0x16ZPF1000
1000
0,80
0,96 ++
650017
FSP-SZ3,0x20ZPF1000
1000
0,93
1,12 ++
650019
FSP-SZ3,0x30ZPF1000
1000
1,06
1,27 ++
650020
FSP-SZ3,0x35ZPF200
1000
1,22
1,46 ++
650025
FSP-SZ3,5x12ZPF200
1000
1,31
1,57 ++
650028
FSP-SZ3,5x15ZPF1000
500
1,63
1,96 ++
650030
FSP-SZ3,5x16ZPF1000
500
1,79
2,15 ++
650031
FSP-SZ3,5x17ZPF1000
300
1,09
1,31
650033
FSP-SZ3,5x20ZPF1000
1000
0,99
1,19
650035
FSP-SZ3,5x25ZPF1000
1000
1,15
1,38
650037
FSP-SZ3,5x30ZPF1000
1000
1,31
1,57 ++
650040
FSP-SZ3,5x35ZPF1000
500
1,66
1,99 +
650049
FSP-SZ4,0x13ZPF1000
500
1,82
2,18 ++
650053
FSP-SZ4,0x16ZPF1000
500
1,98
2,38 ++
650054
FSP-SZ4,0x17ZPF1000
500
2,18
2,62 ++
650056
FSP-SZ4,0x20ZPF1000
500
1,28
1,54
650058
FSP-SZ4,0x25ZPF1000
500
1,57
1,88
650060
FSP-SZ4,0x30ZPF1000
500
1,76
2,11 ++
650062
FSP-SZ4,0x35ZPF1000
500
1,92
2,30
650065
FSP-SZ4,0x40ZPF1000
500
2,08
2,50 ++
650081
FSP-SZ4,5x20ZPF1000
500
2,94
3,53 ++
650083
FSP-SZ4,5x25ZPF1000
500
3,07
3,68 +
650085
FSP-SZ4,5x30ZPF1000
200
4,32
5,18 ++
650087
FSP-SZ4,5x35ZPF500
200
4,57
5,48 ++
650089
FSP-SZ4,5x40ZPF500
650093
FSP-SZ4,5x45ZPF500
650106
FSP-SZ5,0x20ZPF200
650108
FSP-SZ5,0x25ZPF200
650110
FSP-SZ5,0x30ZPF200
650112
FSP-SZ5,0x35ZPF200
650115
FSP-SZ5,0x40ZPF500
FSP-SZ6,0x40ZPF200
cenaza100ks 650138
650142
FSP-SZ6,0x50ZPF100
1000
0,93
1,12 ++
650146
FSP-SZ6,0x60ZPF100
1000
1,06
1,27 +
1000
0,99
1,19 ++
1000
1,09
1,31 ++
1000
1,22
1,46 +
SKRUTKY DO DREVA CLASSIC FAST
1000
1,22
1,46 ++
■ zapustená hlava
1000
1,31
1,57 ++
■ bit: Pozidriv PZ
500
1,63
1,96 ++
■ materiál: uhlíková oceľ
500
1,79
2,15 ++
■ povrch: galvanický biely zinok
500
1,92
2,30 ++
■ ČIASTOČNÝ ZÁVIT
500
2,05
2,46 ++
650024
FSP-SZ3,0x45ZPP1000
200
2,78
3,34 ++
650038
FSP-SZ3,5x30ZPP1000
500
1,82
2,18 ++
650042
FSP-SZ3,5x35ZPP1000
500
2,18
2,62 ++
650044
FSP-SZ3,5x40ZPP1000
500
2,50
3,00 ++
650048
FSP-SZ3,5x50ZPP500
200
3,23
3,88 ++
650063
FSP-SZ4,0x35ZPP1000
200
3,61
4,33 ++
650067
FSP-SZ4,0x40ZPP1000
500
1,92
2,30
650069
FSP-SZ4,0x45ZPP500
500
2,08
2,50 ++
650071
FSP-SZ4,0x50ZPP500
500
2,27
2,72 ++
650075
FSP-SZ4,0x60ZPP500
100
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
28,01
14,74
17,47
20,36
23,52
26,19
28,79
31,43
38,61
45,45
51,84
33,61
17,69
20,96
24,43
28,22
31,43
34,55
37,72
46,33
54,54
62,21
34
Balenie
DPCbezDPH
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEUR
zakusvEUR
za 100 kusov v EUR
za 100 kusov v EUR
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
500
500
200
200
200
200
200
500
500
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
25
25
25
2,56
2,94
3,71
4,16
4,77
5,18
7,01
3,07
3,36
4,32
4,57
5,25
5,85
7,90
9,41
10,40
11,84
12,92
14,43
15,52
19,13
25,37
32,73
41,04
3,07
3,53
4,45
4,99
5,72
6,22
8,41
3,68
4,03
5,18
5,48
6,30
7,02
9,48
11,29
12,48
14,21
15,50
17,32
18,62
22,96
30,44
39,28
49,25
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
+
++
++
++
PZ1
PZ1
PZ1
PZ1
PZ1
PZ1
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ3
PZ3
PZ3
cenaza100ks 500
0,44
0,53
1000
0,48
0,58
1000
0,48
0,58
1000
0,54
0,65
1000
0,75
0,90
200
1,03
1,24
200
0,53
0,64
1000
0,54
0,65
1000
0,58
0,70
1000
0,58
0,70
1000
0,71
0,85
1000
0,82
0,98
1000
0,92
1,10
1000
1,05
1,26
1000
0,58
0,70
1000
0,71
0,85
1000
0,85
1,02
1000
0,85
1,02
1000
1,02
1,22
1000
1,12
1,34
1000
1,29
1,55
1000
1,39
1,67
1000
1,05
1,26
1000
1,22
1,46
1000
1,39
1,67
500
1,77
2,12
500
1,94
2,33
500
2,11
2,53
200
1,36
1,63
200
1,67
2,00
200
1,87
2,24
200
2,04
2,45
500
2,21
2,65
200
3,26
3,91
100
4,01
4,81
100
4,86
5,83
PZ1
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
cenaza100ks 1000
1,12
1,34
1000
0,92
1,10
1000
1,05
1,26
1000
1,16
1,39
500
1,60
1,92
1000
1,29
1,55
1000
1,39
1,67
500
1,73
2,08
500
1,90
2,28
500
2,18
2,62
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Objednacie
číslo Typ
650077
650091
650097
650101
650103
650105
650117
650119
650121
650125
650127
650129
650131
650133
650137
650140
650144
650149
650151
650153
650155
650157
650161
650162
650164
650166
650168
650170
650172
650173
FSP-SZ4,0x70ZPP500
FSP-SZ4,5x40ZPP500
FSP-SZ4,5x50ZPP500
FSP-SZ4,5x60ZPP500
FSP-SZ4,5x70ZPP500
FSP-SZ4,5x80ZPP200
FSP-SZ5,0x40ZPP500
FSP-SZ5,0x45ZPP500
FSP-SZ5,0x50ZPP500
FSP-SZ5,0x60ZPP500
FSP-SZ5,0x70ZPP200
FSP-SZ5,0x80ZPP200
FSP-SZ5,0x90ZPP200
FSP-SZ5,0x100ZPP200
FSP-SZ5,0x120ZPP200
FSP-SZ6,0x40ZPP200
FSP-SZ6,0x50ZPP100
FSP-SZ6,0x60ZPP200
FSP-SZ6,0x70ZPP200
FSP-SZ6,0x80ZPP200
FSP-SZ6,0x90ZPP200
FSP-SZ6,0x100ZPP100
FSP-SZ6,0x120ZPP100
FSP-SZ6,0x130ZPP50
FSP-SZ6,0x140ZPP50
FSP-SZ6,0x150ZPP50
FSP-SZ6,0x160ZPP50
FSP-SZ6,0x180ZPP50
FSP-SZ6,0x200ZPP50
FSP-SZ6,0x220ZPP50
SKRUTKY DO DREVA CLASSIC FAST
■ zapustená hlava
■ bit: TORX - TX
■ materiál: uhlíková oceľ
■ povrch: galvanický žltý zinok
■ CELÝ ZÁVIT 651355
FSP-ST3,0x12YZF1000
651359
FSP-ST3,0x16YZF1000
651363
FSP-ST3,0x20YZF1000
651367
FSP-ST3,0x25YZF1000
651371
FSP-ST3,0x30YZF1000
651375
FSP-ST3,0x35YZF1000
651393
FSP-ST3,5x16YZF1000
651397
FSP-ST3,5x20YZF1000
651401
FSP-ST3,5x25YZF1000
651405
FSP-ST3,5x30YZF1000
651409
FSP-ST3,5x35YZF1000
651433
FSP-ST4,0x16YZF1000
651437
FSP-ST4,0x20YZF1000
651441
FSP-ST4,0x25YZF1000
651445
FSP-ST4,0x30YZF1000
651449
FSP-ST4,0x35YZF1000
651457
FSP-ST4,0x40YZF1000
651467
FSP-ST4,0x50YZF500
651477
FSP-ST4,5x16YZF500
651480
FSP-ST4,5x20YZF500
651484
FSP-ST4,5x25YZF500
651488
FSP-ST4,5x30YZF500
651492
FSP-ST4,5x35YZF500
651516
FSP-ST5,0x20YZF500
651519
FSP-ST5,0x25YZF500
651522
FSP-ST5,0x30YZF500
651525
FSP-ST5,0x35YZF500
651531
FSP-ST5,0x40YZF500
651564
FSP-ST6,0x40YZF500
651570
FSP-ST6,0x50YZF200
651576
FSP-ST6,0x60YZF200
SKRUTKY DO DREVA CLASSIC FAST
■ zapustená hlava
■ bit: TORX-TX
■ materiál: uhlíková oceľ
■ povrch: galvanický biely zinok
■ CELÝ ZÁVIT
650175
FSP-ST3,0x12ZPF500
650178
FSP-ST3,0x16ZPF500
40818
FSP-ST3,0x20ZPF500
40819
FSP-ST3,0x25ZPF500
40820
FSP-ST3,0x30ZPF500
40821
FSP-ST3,0x35ZPF500
650193
FSP-ST3,5x16ZPF500
40823
FSP-ST3,5x20ZPF500
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
Balenie
DPCbezDPH
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEUR
zakusvEUR
za 100 kusov v EUR
za 100 kusov v EUR
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ2
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
PZ3
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX30
TX30
TX30
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
500
500
500
500
500
200
500
500
500
500
200
200
200
200
200
200
100
200
200
200
200
100
100
50
50
50
50
50
50
50
2,58
1,94
2,31
2,65
3,06
3,84
2,21
2,41
2,72
3,13
3,94
4,42
5,07
5,51
7,45
3,26
4,01
4,86
5,58
6,22
6,97
8,40
11,05
13,23
14,45
16,12
17,31
21,56
24,28
32,06
3,10
2,33
2,77
3,18
3,67
4,61
2,65
2,89
3,26
3,76
4,73
5,30
6,08
6,61
8,94
3,91
4,81
5,83
6,70
7,46
8,36
10,08
13,26
15,88
17,34
19,34
20,77
25,87
29,14
38,47
cenaza100ks
1000
0,42
1000
0,48
1000
0,54
1000
0,67
1000
0,74
1000
0,86
1000
0,54
1000
0,70
1000
0,80
1000
0,93
1000
1,02
1000
0,70
1000
0,83
1000
0,99
1000
1,12
1000
1,28
1000
1,38
500
1,86
500
1,02
500
1,09
500
1,38
500
1,54
500
1,73
500
1,34
500
1,66
500
1,86
500
2,02
500
2,21
500
3,23
200
4,51
200
4,80
0,50
0,58
0,65
0,80
0,89
1,03
0,65
0,84
0,96
1,12
1,22
0,84
1,00
1,19
1,34
1,54
1,66
2,23
1,22
1,31
1,66
1,85
2,08
1,61
1,99
2,23
2,42
2,65
3,88
5,41
5,76
Objednacie
číslo Typ
Balenie
DPCbezDPH
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEUR
zakusvEUR
za 100 kusov v EUR
za 100 kusov v EUR
40824
40825
40828
650214
40832
40833
40834
40835
650227
40841
40842
40843
40844
40853
40856
40858
40869
40870
FSP-ST3,5x25ZPF500
FSP-ST3,5x30ZPF500
FSP-ST3,5x35ZPF500
FSP-ST4,0x16ZPF500
FSP-ST4,0x20ZPF500
FSP-ST4,0x25ZPF500
FSP-ST4,0x30ZPF500
FSP-ST4,0x35ZPF500
FSP-ST4,0x40ZPF1000
FSP-ST4,5x20ZPF500
FSP-ST4,5x25ZPF500
FSP-ST4,5x30ZPF500
FSP-ST4,5x35ZPF500
FSP-ST5,0x30ZPF500
FSP-ST5,0x35ZPF500
FSP-ST5,0x45ZPF500
FSP-ST6,0x40ZPF500
FSP-ST6,0x50ZPF200
TX10
TX10
TX10
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX30
TX30
500
500
500
500
500
500
500
500
1000
500
500
500
500
500
500
500
500
200
SKRUTKY DO DREVA CLASSIC FAST
■ zapustená hlava
■ bit: TORX - TX
■ materiál: uhlíková oceľ
■ povrch: galvanický žltý zinok
■ ČIASTOČNÝ ZÁVIT
651385
FSP-ST3,0x40YZP1000
651388
FSP-ST3,0x45YZP500
651413
FSP-ST3,5x35YZP1000
651420
FSP-ST3,5x40YZP1000
651426
FSP-ST3,5x45YZP1000
651453
FSP-ST4,0x35YZP1000
651461
FSP-ST4,0x40YZP1000
651464
FSP-ST4,0x45YZP500
651470
FSP-ST4,0x50YZP500
651473
FSP-ST4,0x60YZP500
651474
FSP-ST4,0x70YZP200
651495
FSP-ST4,5x35YZP500
FSP-ST4,5x40YZP500
651498
651500
FSP-ST4,5x45YZP200
651504
FSP-ST4,5x50YZP500
651507
FSP-ST4,5x60YZP500
651510
FSP-ST4,5x70YZP200
651513
FSP-ST4,5x80YZP200
651528
FSP-ST5,0x35YZP500
651534
FSP-ST5,0x40YZP500
651537
FSP-ST5,0x45YZP500
651540
FSP-ST5,0x50YZP500
651546
FSP-ST5,0x70YZP200
651549
FSP-ST5,0x80YZP200
651551
FSP-ST5,0x90YZP100
651555
FSP-ST5,0x100YZP200
651561
FSP-ST5,0x120YZP100
651567
FSP-ST6,0x40YZP500
651573
FSP-ST6,0x50YZP200
651579
FSP-ST6,0x60YZP200
651582
FSP-ST6,0x70YZP200
651585
FSP-ST6,0x80YZP200
651591
FSP-ST6,0x100YZP100
651594
FSP-ST6,0x110YZP100
651597
FSP-ST6,0x120YZP100
651600
FSP-ST6,0x130YZP100
651603
FSP-ST6,0x140YZP100
651606
FSP-ST6,0x150YZP100
651609
FSP-ST6,0x160YZP100
651612
FSP-ST6,0x180YZP100
651615
FSP-ST6,0x200YZP100
651618
FSP-ST6,0x220YZP50
651621
FSP-ST6,0x240YZP50
651623
FSP-ST6,0x260YZP25
651626
FSP-ST6,0x280YZP25
651628
FSP-ST6,0x300YZP25
TX10
TX10
TX10
TX10
TX10
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
cenaza100ks 1000
0,96
1,15
500
1,25
1,50
1000
1,02
1,22
1000
1,15
1,38
1000
1,28
1,54
1000
1,28
1,54
1000
1,38
1,66 +
500
1,70
2,04
500
1,86
2,23 ++
500
2,14
2,57 ++
200
2,91
3,49 +
500
1,73
2,08
500
1,89
2,27
200
2,30
2,76
500
2,30
2,76 +
500
2,62
3,14
200
3,68
4,42 +
200
4,13
4,96
500
2,02
2,42
500
2,21
2,65
500
2,40
2,88
500
2,69
3,23 +
200
3,90
4,68 ++
200
4,35
5,22
100
5,31
6,37 +
200
5,44
6,53 ++
100
8,16
9,79 +
500
3,23
3,88
200
4,51
5,41
200
4,80
5,76
200
5,53
6,64
200
6,14
7,37 +
100
8,29
9,95 ++
100
9,89
11,87
100
10,91
13,09 ++
100
12,44
14,93
100
13,63
16,36 +
100
15,20
18,24
100
16,35
19,62 +
100
20,19
24,23
100
22,78
27,34
50
31,93
38,32
50
39,38
47,26
25
47,15
56,58
25
51,03
61,24
25
54,96
65,95
SKRUTKY DO DREVA CLASSIC FAST
■ zapustená hlava
■ bit: TORX-TX
■ materiál: uhlíková oceľ
■ povrch: galvanický biely zinok
■ ČIASTOČNÝ ZÁVIT
650190
FSP-ST3,0x40ZPP500
650208
FSP-ST3,5x40ZPP500
650210
FSP-ST3,5x45ZPP200
650229
FSP-ST4,0x40ZPP1000
40837
FSP-ST4,0x45ZPP500
650231
FSP-ST4,0x50ZPP500
650232
FSP-ST4,0x60ZPP500
TX10
TX10
TX10
TX20
TX20
TX20
TX20
cenaza100ks 500
1,16
1,39
500
1,36
1,63
200
1,73
2,08
1000
1,46
1,75
500
1,80
2,16
500
1,97
2,36
500
2,28
2,74
cenaza100ks
500
0,48
0,58
500
0,58
0,70
500
0,65
0,78
500
0,75
0,90
500
0,85
1,02
500
1,09
1,31
500
0,65
0,78
500
0,75
0,90
35
0,92
1,12
1,22
0,82
0,95
1,12
1,33
1,50
1,46
1,16
1,46
1,63
1,84
1,97
2,14
2,55
3,43
4,79
1,10
1,34
1,46
0,98
1,14
1,34
1,60
1,80
1,75
1,39
1,75
1,96
2,21
2,36
2,57
3,06
4,12
5,75
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Objednacie
číslo Typ
Balenie
DPCbezDPH
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEUR
zakusvEUR
za 100 kusov v EUR
za 100 kusov v EUR
Objednacie
číslo Typ
Balenie
DPCbezDPH
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEUR
zakusvEUR
za 100 kusov v EUR
za 100 kusov v EUR
40840
650237
40846
650239
650241
650243
650245
650252
650255
650256
650260
40862
40863
40864
650264
650266
650270
650275
650278
40871
40873
40874
40875
650289
650291
650294
650297
650299
650301
650303
650305
40881
650306
FSP-ST4,0x70ZPP200
FSP-ST4,5x40ZPP500
FSP-ST4,5x45ZPP500
FSP-ST4,5x50ZPP500
FSP-ST4,5x60ZPP500
FSP-ST4,5x70ZPP500
FSP-ST4,5x80ZPP200
FSP-ST5,0x40ZPP500
FSP-ST5,0x45ZPP500
FSP-ST5,0x50ZPP500
FSP-ST5,0x60ZPP500
FSP-ST5,0x70ZPP200
FSP-ST5,0x80ZPP200
FSP-ST5,0x90ZPP200
FSP-ST5,0x100ZPP200
FSP-ST5,0x110ZPP100
FSP-ST5,0x120ZPP200
FSP-ST6,0x40ZPP500
FSP-ST6,0x50ZPP200
FSP-ST6,0x60ZPP200
FSP-ST6,0x80ZPP200
FSP-ST6,0x90ZPP200
FSP-ST6,0x100ZPP100
FSP-ST6,0x110ZPP100
FSP-ST6,0x120ZPP100
FSP-ST6,0x130ZPP100
FSP-ST6,0x140ZPP100
FSP-ST6,0x150ZPP100
FSP-ST6,0x160ZPP100
FSP-ST6,0x180ZPP100
FSP-ST6,0x200ZPP100
FSP-ST6,0x220ZPP25
FSP-ST6,0x240ZPP25
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
TX30
659225
659226
659227
659228
659229
659230
659231
659232
659233
659234
659235
659236
659237
659238
659239
659240
659241
659242
659243
FPF-ST10,0X450YZP50
FPF-ST10,0X500YZP50
FPF-ST12,0X100YZP25
FPF-ST12,0X120YZP25
FPF-ST12,0X140YZP25
FPF-ST12,0X160YZP25
FPF-ST12,0X180YZP25
FPF-ST12,0X200YZP25
FPF-ST12,0X220YZP25
FPF-ST12,0X240YZP25
FPF-ST12,0X260YZP25
FPF-ST12,0X280YZP25
FPF-ST12,0X300YZP25
FPF-ST12,0X350YZP25
FPF-ST12,0X400YZP25
FPF-ST12,0X450YZP25
FPF-ST12,0X500YZP25
FPF-ST12,0X550YZP25
FPF-ST12,0X600YZP25
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
SKRUTKY DO DREVENÝCH PODLÁH
■ zapustená hlava ∅ 6 mm, 60°
■ bit: TORX-TX
■ materiál: uhlíková oceľ
■ povrch: galvanický žltý zinok
■ ČIASTOČNÝ FRÉZOVACÍ ZÁVIT
660101
FTF-ST3,5x35YZP200
660103
FTF-ST3,5x45YZP200
660105
FTF-ST3,5x55YZP200
SKRUTKY PRE DREVOSTAVBY
■ zapustená hlava
■ bit: TORX-TX
■ materiál: uhlíková oceľ
■ povrch: galvanický žltý zinok
■ ČIASTOČNÝ ZÁVIT
659189
FPF-ST8,0x80YZP75
659190
FPF-ST8,0x100YZP75
659191
FPF-ST8,0x120YZP75
659192
FPF-ST8,0x140YZP75
659193
FPF-ST8,0x160YZP75
659194
FPF-ST8,0x180YZP75
659195
FPF-ST8,0x200YZP75
659196
FPF-ST8,0x220YZP75
659197
FPF-ST8,0x240YZP75
659198
FPF-ST8,0x260YZP75
659199
FPF-ST8,0x280YZP75
659200
FPF-ST8,0x300YZP75
659201
FPF-ST8,0x320YZP50
659202
FPF-ST8,0x340YZP50
659203
FPF-ST8,0x360YZP50
659204
FPF-ST8,0x380YZP50
659205
FPF-ST8,0x400YZP50
659208
FPF-ST10,0x80YZP50
659209
FPF-ST10,0x100YZP50
659210
FPF-ST10,0x120YZP50
659211
FPF-ST10,0x140YZP50
659212
FPF-ST10,0x160YZP50
659213
FPF-ST10,0x180YZP50
659214
FPF-ST10,0x200YZP50
659215
FPF-ST10,0x220YZP50
659216
FPF-ST10,0x240YZP50
659217
FPF-ST10,0x260YZP50
659218
FPF-ST10,0x280YZP50
659219
FPF-ST10,0x300YZP50
659220
FPF-ST10,0x320YZP50
659221
FPF-ST10,0x340YZP50
659222
FPF-ST10,0x360YZP50
659223
FPF-ST10,0x380YZP50
659224
FPF-ST10,0x400YZP50
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
TX10
TX10
TX10
200
500
500
500
500
500
200
500
500
500
500
200
200
200
200
100
200
500
200
200
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
25
25
3,09
2,01
2,18
2,45
2,79
3,23
4,11
2,35
2,55
2,86
3,30
4,15
4,62
5,34
5,78
7,89
7,82
3,43
4,79
5,10
6,53
7,31
8,81
10,51
11,59
13,23
14,48
16,15
17,37
21,45
28,32
36,65
45,90
3,71
2,41
2,62
2,94
3,35
3,88
4,93
2,82
3,06
3,43
3,96
4,98
5,54
6,41
6,94
9,47
9,38
4,12
5,75
6,12
7,84
8,77
10,57
12,61
13,91
15,88
17,38
19,38
20,84
25,74
33,98
43,98
55,08
a
di
PODLOŽKA PRE SKRUTKY SO ZAPUSTENOU HLAVOU
d
d
■ pre SKRUTKY pre drevostavby
■ materiál: uhlíková oceľ
■ povrch: galvanický žltý zinok
cenaza100ks 666168
FWC-CS6,0x22YZ50
50
37,88
45,46
666169
FWC-CS8,0x30YZ50
50
48,48
58,18
666170
FWC-CS10,0x35YZ50
50
63,33
76,00
666171
FWC-CS12,0X43YZ50
50 106,06 127,27
a
cenaza100ks
200
2,23
2,68
200
2,60
3,12
200
2,93
3,52
KD
KH
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
50 401,06 481,27
50 426,12 511,34
25
59,55
71,46
25
67,36
80,83
25
84,61 101,53
25 101,85 122,22
25 116,55 139,86
25 133,18 159,82
25 151,33 181,60
25 169,21 203,05
25 191,12 229,34
25 213,06 255,67
25 267,27 320,72
25 341,55 409,86
25 426,12 511,34
d
25 598,45 718,14
25 733,21 879,85
25 955,67 1146,80
25 1190,67 1428,80
cenaza100ks 75
19,70
23,64 ++
75
23,04
27,65 ++
75
28,33
34,00 ++
75
32,75
39,30 ++
75
40,07
48,08 ++
75
49,71
59,65 ++
75
61,11
73,33 ++
75
72,46
86,95 ++
75
84,71 101,65 ++
75
92,51 111,01 ++
75 101,12 121,34 ++
75 115,31 138,37 ++
50 129,23 155,08
50 141,21 169,45
50 154,39 185,27
50 168,87 202,64
50 184,79 221,75
50
30,02
36,02
50
35,41
42,49
50
42,16
50,59
50
50,29
60,35
50
64,28
77,14
50
73,90
88,68
50
84,34 101,21
50
94,78 113,74
50 108,90 130,68
50 122,20 146,64
50 137,21 164,65
50 169,83 203,80
50 189,18 227,02
50 207,14 248,57
50 226,90 272,28
50 248,61 298,33
50 272,49 326,99
36
SKRUTKY PRE DREVOSTAVBY
S TANIEROVOU HLAVOU
■ zapustená hlava
■ bit: TORX-TX
■ materiál: uhlíková oceľ
■ povrch: galvanický žltý zinok
■ ČIASTOČNÝ ZÁVIT
659244
FPF-WT8,0x80YZP50
659245
FPF-WT8,0x100YZP50
659246
FPF-WT8,0x120YZP50
659247
FPF-WT8,0x140YZP50
659248
FPF-WT8,0x160YZP50
659249
FPF-WT8,0x180YZP50
659250
FPF-WT8,0x200YZP50
659251
FPF-WT8,0x220YZP50
659252
FPF-WT8,0x240YZP50
659253
FPF-WT8,0x260YZP50
659254
FPF-WT8,0x280YZP50
659255
FPF-WT8,0x300YZP50
659256
FPF-WT8,0x320YZP50
659257
FPF-WT8,0x340YZP50
659258
FPF-WT8,0x360YZP50
659259
FPF-WT8,0x380YZP50
659260
FPF-WT8,0x400YZP50
659263
FPF-WT10,0x80YZP50
659264
FPF-WT10,0x100YZP50
659265
FPF-WT10,0x120YZP50
659266
FPF-WT10,0x140YZP50
659267
FPF-WT10,0x160YZP50
659268
FPF-WT10,0x180YZP50
659269
FPF-WT10,0x200YZP50
659270
FPF-WT10,0x220YZP50
659271
FPF-WT10,0x240YZP50
659272
FPF-WT10,0x260YZP50
659273
FPF-WT10,0x280YZP50
659274
FPF-WT10,0x300YZP50
659275
FPF-WT10,0x320YZP50
659276
FPF-WT10,0x340YZP50
659277
FPF-WT10,0x360YZP50
659278
FPF-WT10,0x380YZP50
659279
FPF-WT10,0x400YZP50
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
SKRUTKY POWER FULL
■ valcová hlava
■ bit: TORX-TX
■ materiál: uhlíková oceľ
■ povrch: galvanický biely zinok
■ CELÝ ZÁVIT
659299
FPF-ZT6,5x120ZPF100
659300
FPF-ZT6,5x140ZPF100
659301
FPF-ZT6,5x160ZPF100
659302
FPF-ZT6,5x195ZPF100
659303
FPF-ZT8,0x155ZPF50
659304
FPF-ZT8,0x195ZPF50
TX30
TX30
TX30
TX30
TX40
TX40
i
cenaza100ks 50
25,46
30,55 ++
50
29,33
35,20 ++
50
35,72
42,86 ++
50
42,25
50,70 ++
50
50,99
61,19 ++
50
62,97
75,56 ++
50
76,58
91,90 ++
50
90,13 108,16 ++
50 103,01 123,61 ++
50 111,98 134,38 ++
50 121,88 146,26 ++
50 138,20 165,84 +
50 156,80 188,16
50 170,58 204,70
50 185,74 222,89
50 202,39 242,87
50 220,70 264,84
50
38,45
46,14
50
43,34
52,01
50
51,35
61,62
50
61,01
73,21
50
77,09
92,51
50
88,62 106,34
50 100,63 120,76
50 112,63 135,16
50 130,88 157,06
50 146,18 175,42
50 163,43 196,12
50 200,96 241,15
50 225,82 270,98
50 246,48 295,78
50 269,20 323,04
50 294,16 352,99
50 321,63 385,96
cenaza100ks
100
42,73
51,28
100
54,70
65,64
100
66,66
79,99
100
94,01 112,81
50 112,82 135,38
50 150,42 180,50
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
+
+
Objednacie
číslo Typ
Balenie
DPCbezDPH
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEUR
zakusvEUR
za 100 kusov v EUR
za 100 kusov v EUR
Objednacie
číslo 659305
659306
659307
659308
659309
659310
659311
659312
659313
659314
659315
659316
659317
659318
FPF-ZT8,0x220ZPF50
FPF-ZT8,0x245ZPF50
FPF-ZT8,0x295ZPF50
FPF-ZT8,0x330ZPF50
FPF-ZT8,0x375ZPF50
FPF-ZT8,0x400ZPF50
FPF-ZT10,0x300ZPF25
FPF-ZT10,0x330ZPF25
FPF-ZT10,0x360ZPF25
FPF-ZT10,0x400ZPF25
FPF-ZT10,0x450ZPF25
FPF-ZT10,0x500ZPF25
FPF-ZT10,0x550ZPF25
FPF-ZT10,0x600ZPF25
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX40
TX50
TX50
TX50
TX50
TX50
TX50
TX50
TX50
SKRUTKY DO SÁDROKARTÓNU
■ bit: Phillips-PH
■ materiál: uhlíková oceľ
■ povrch: fosfátované
■ JEMNÝ ZÁVIT
40599
FSN-TPB3,5x25F1000
1000
665071
FSN-TPB3,5x35F1000
665074
FSN-TPB3,5x45F1000
665077
FSN-TPB3,5x55F500
PH2
PH2
PH2
PH2
cenaza100ks 1000
1,11
1,33
1000
1,41
1,69
1000
1,67
2,00
500
2,03
2,44
SKRUTKY DO FERMACELL DOSIEK
■ zapustená hlava
■ bit: Phillips-PH
■ materiál: uhlíková oceľ
■ povrch: fosfátované
■ Hi-LOW - DVOJITÝ CELÝ ZÁVIT
665095
FSN-TPG3,9x19F1000
665081
FSN-TPG3,9x22F1000
665098
FSN-TPG3,9x30F1000
665084
FSN-TPG3,9x35F1000
665101
FSN-TPG3,9x45F1000
665087
FSN-TPG3,9x55F600
PH2
PH2
PH2
PH2
PH2
PH2
cenaza100ks
1000
0,92
1,10
1000
0,99
1,19
1000
1,15
1,38
1000
1,35
1,62
1000
1,61
1,93
1000
2,01
2,41
SKRUTKY DO SÁDROKARTÓNU PÁSKOVANÉ
■ bit: Phillips-PH
■ materiál: uhlíková oceľ
■ povrch: fosfátované
■ JEMNÝ DVOJCESTNÝ ZÁVIT
40603
FSN-TPDM3,5x25F1000
PH2
665088
FSN-TPDM3,5x35F1000
PH2
665089
FSN-TPDM3,5x45F1000
PH2
cenaza100ks 1000
1,78
2,14
1000
1,98
2,38
1000
2,21
2,65
SKRUTKY DO SÁDROKARTÓNU PÁSKOVANÉ
■ bit: Phillips-PH
■ materiál: uhlíková oceľ
■ povrch: fosfátované
■ HRUBÝ CELÝ ZÁVIT
665090
FSN-TPRM3,5x35F1000
PH2
665091
FSN-TPRM3,5x45F1000
PH2
665092
FSN-TPRM3,5x55F1000
PH2
cenaza100ks
1000
1,78
2,14
1000
1,98
2,38
1000
2,21
2,65
SKRUTKY DO SÁDROKARTÓNU PÁSKOVANÉ
■ bit: Phillips-PH
■ materiál: uhlíková oceľ
■ povrch: fosfátované
■ JEMNÝ ZÁVIT
40613
FSN-TPBM3,5x25F1000
PH2
665093
FSN-TPBM3,5x35F1000
PH2
665094
FSN-TPBM3,5x45F1000
PH2
cenaza100ks
1000
2,14
2,57
1000
2,37
2,84
1000
2,63
3,16
SAMOVRTNÁ SKRUTKA S RÁMOVOU HLAVOU
■ bit: Phillips-PH
■ materiál: uhlíková oceľ
■ povrch: galvanický biely zinok
■ CELÝ ZÁVIT
40457
FPS-FPB4,2x13ZPF1000
PH2
cenaza100ks 1000
1,71
2,05
SKRUTKA S RÁMOVOU HLAVOU
■ bit: Phillips-PH
■ materiál: uhlíková oceľ
■ povrch: galvanický biely zinok
■ JEMNÝ CELÝ ZÁVIT
40456
FPS-FP4,2x13ZPF1000
cenaza100ks 1000
0,99
1,19
50 148,10 177,72
50 205,12 246,14
50 242,73 291,28
50 287,80 345,36
50 413,67 496,40
50 454,70 545,64
25 485,47 582,56
25 570,94 685,13
25 639,31 767,17
25 741,88 890,26
25 888,88 1066,66
25 1049,57 1259,48
25 1230,76 1476,91
25 1408,54 1690,25
OSADZOVACÍ PRÍPRAVOK PRE SKRUTKY POWERFULL
641544
Osadzovacíprípravok
1
SKRUTKY PRE TERASY
■ zapustenná hlava
■ bit: Torx
■ samovrtná špička, nasekávacie brity
■ povrch: nerezová oceľ A2
■ ČIASTOČNÝ FRÉZOVACÍ ZÁVIT
660602
FTS-ST5,0x40A2P200
660605
FTS-ST5,0x50A2P500
660607
FTS-ST5,0x60A2P150
660608
FTS-ST5,0x60A2P500
660610
FTS-ST5,0x70A2P100
660612
FTS-ST5,0x80A2P100
SKRUTKY PRE UPEVNENIE PÄTKY
■ plochá hlava
■ bit: TORX-TX
■ samovrtná špička
■ povrch: nerezová ocel A2
■ CELÝ ZÁVIT
660702
FJS-LT7,0x40A2F50
660704
FJS-LT7,0x50A2F50
SKRUTKY NA DREVENÉ FASÁDY
■ zapustená hlava
■ bit: TORX-TX
■ materiál: uhlíková oceľ
■ povrch: nerezová oceľ A2
■ ČIASTOČNÝ FRÉZOVACÍ ZÁVIT
660502
FFS-ST4,5x35A2P300
660504
FFS-ST4,5x40A2P300
660506
FFS-ST4,5x45A2P300
660508
FFS-ST4,5x50A2P300
660510
FFS-ST4,5x60A2P200
660512
FFS-ST4,5x70A2P200
660514
FFS-ST5,0x60A2P200
660516
FFS-ST5,0x70A2P100
660518
FFS-ST5,0x80A2P100
SKRUTKY DO SÁDROKARTÓNU
■ bit: Phillips-PH
■ materiál: uhlíková oceľ
■ povrch: fosfátované
■ JEMNÝ DVOJSTUPŇOVÝ ZÁVIT
40512
FSN-TPD3,5x25F1000
665001
FSN-TPD3,5x35F1000
665002
FSN-TPD3,5x45F1000
665003
FSN-TPD3,5x55F1000
SKRUTKY DO SÁDROKARTÓNU
■ bit: Phillips-PH
■ materiál: uhlíková oceľ
■ povrch: fosfátované
■ HRUBÝ CELÝ ZÁVIT
665045
FSN-TPR3,9x25F1000
665049
FSN-TPR3,9x35F1000
665052
FSN-TPR3,9x45F1000
665055
FSN-TPR3,9x55F500
++ štandardne skladom v dostatočnom množstve
+ štandardne skladom
Výrobok bez týchto označení – možný dlhší termín dodania
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX30
TX30
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
TX20
PH2
PH2
PH2
PH2
PH2
PH2
PH2
PH2
24500
+
+
+
+
+
+
29400
cenaza100ks 200
11,39
13,67
500
14,08
16,90
150
16,94
20,33
500
16,72
20,06
100
19,98
23,98
100
22,77
27,32
++
++
++
++
++
cenaza100ks 32,59
50
27,16
50
31,90
38,28 ++
cenaza100ks
300
7,87
9,44
300
8,64
10,37
300
9,44
11,33
300
10,21
12,25
200
12,44
14,93
200
13,88
16,66
200
14,91
17,89
100
17,05
20,46
100
19,42
23,30
cenaza100ks 1000
0,85
1,02 ++
1000
1,08
1,30 ++
1000
1,31
1,57 ++
1000
1,54
1,85
Typ
Balenie
DPCbezDPH
DPCbezDPH
DPCsDPH
vkusoch zakusvEUR
zakusvEUR
za 100 kusov v EUR
za 100 kusov v EUR
PH2
cenaza100ks 1000
0,88
1,06
1000
1,18
1,42 ++
1000
1,34
1,61
500
1,74
2,09
37
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
+
REKLAMAČNÝ PORIADOK
vydanýfirmoufischer SK s.r.o.
sosídlomNováRožňavská134/A,83104Bratislava
IČ:36810649
TentoReklamačnýporiadokslúžinazaisteniesprávnehopostupuainformovanostispotrebiteľapriuplatňovaníprávaazodpovednostizazávadyvecí(reklamácie)abolvypracovanývsúladesozákonomč.40/1964Zb.,občianskyzákonník,vzneníneskoršíchpredpisovazákonomč.250/2007Zb.,oochranespotrebiteľa,vzneníneskoršíchpredpisov.
Článok 1.
PRÁVO KUPUJÚCEHO NA REKLAMÁCIU ZÁVADNÉHO TOVARU
Aksavyskytneuzakúpenéhotovaruzávada,mákupujúciprávotútozávadureklamovaťvzáručnejdobe.
Zazávadunemožnopovažovať:
Zmenutovaru,ktorávzniklavpriebehuzáručnejlehotyvdôsledkuopotrebovaniačinesprávnehopoužívania,prípadnenesprávnehozásahu.Zárukasaneposkytujenaneprimerané
činevhodnépoužívanie,akonapr.preťaženieprístrojaalebopoužitienevhodnýchdoplnkovýchdielov,násilnépoužívanie,poškodeniezapríčinenécudzímpôsobenímalebovplyvy
akopiesokalebokameň,škodyvzniknuténedodržanímnávodunapoužitienapr.zapojenímnanesprávnenapätiealeboprúd.Zárukasaďalejnevzťahujenaprístroje,ktoréboli
poškodenépôsobenímvonkajšíchvplyvov,napr.znečistením,pristykusvodou,vdôsledkuprírodnýchjavov(búrky,prepätievsietiapod.)alebomechanickýmpoškodenímpri
dopravealebopádom).Zozárukysútiežvylúčenétieprístroje,ktoréboličiastočnealeboúplnerozobraté, vrátanezásahovaoprávneautorizovanýmservisom,prístrojenaktorých
saúdajevpredloženýchdokladochlíšiaodúdajovuvedenýchnavýrobkualebonaktorýchjepoškodenévýrobnéčíslo,štítokapod.Akkupujúciuplatníprávozozodpovednosti
zazávadytovaru(ďalejlenreklamácia)poverenýpracovníkpredávajúcehovydáoprijatíreklamáciepotvrdenie.Vprevádzkepredávajúcehojepocelúotváraciudobuprítomný
pracovníkpoverenývybavovanímreklamácií.Reklamáciavrátaneodstráneniazávadybudevybavená:
1)bezzbytočnéhoodkladunajneskôrdo30dníododňauplatneniareklamácie
2)vdlhšejlehote,zapredpokladužesapredávajúcisospotrebiteľomnadlhšejlehotedohodne.
Dojednaniedlhšejlehotysavyznačínareklamačnomprotokole.Nareklamáciumôžemeprijaťtovarktorýječistýaposúdeniereklamácienebrániobecnýmzásadámhygieny.
Článok 2.
MIESTO NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE
Kupujúcimôžeuplatniťreklamáciuupredávajúceho,uktoréhoboltovarzakúpený.Aleakboltovarzakúpenýupredávajúcehoktorýjemajiteľomsietepredajní,potommákupujúci
právouplatniťreklamáciunajednomznasledujúcichmiest:
1)vktorejkoľvekpredajnipatriacejpredávajúcemu,vktorejjeprijatiereklamáciemožnéatosohľadomna
sortimentpredávajúcehotovaru
2)vmiestealebosídlepodnikaniapredávajúceho
Kupujúcijepovinnýpreukázať,žejehonároknavybaveniereklamáciejeoprávnený,tzn.Žeokremvytknutízávaddoložíajmiestozakúpenia,čopreukáženajlepšiepredajným
dokladom(dokladozaplatenítovaruapod.),poprípadeinýmvierohodnýmspôsobom.
Článok 3.
LEHOTA PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE
Predávajúcizodpovedázazávadyktorésavyskytnúpoprevzatívecikupujúcimvzáručnejdobe.Záručnádobaje24mesiacovaplynieododňaprevzatiavecikupujúcim.
Predávajúcijepovinnýkupujúcemu,akotopožiada,záručnýlistsvyznačenímrozsahuapodmienokzáručnejlehoty.Právonareklamáciutovarukupujúcemuzanikne,aknebolo
uplatnenévzáručnejlehote.Reklamáciuzávadymusíkupujúciuplatniťbezzbytočnéhoodkladu,ihneďpozistenízávady.Záručnúlehotuniejemožnézamieňaťsoživotnosťou
tovaru,tj.doboupoktorúprisprávnomužívaníaošetrovanímôžetovarvzhľadomksvojimvlastnostiam,danémuúčelurozdielnostivintenzitejehoužívaniavydržať.
Článok 4.
ODSTRÁNITEĽNÉ ZÁVADY
Zaodstrániteľnézávadysapovažujútiezávady,ktorýchodstránenímneutrpívzhľad,funkciaakvalitavýrobkuaopravamôžebyťprevedenáriadnevstanovenejlehote.Akideo
závadu,ktorúmožnoodstrániť,mákupujúciprávoabybolabezplatne,včasariadneodstránená.Aktoniejevzhľadomkpovahevadyneúmerné,môžekupujúcipožadovaťvýmenu
vecialeboaksazávadatýkalensúčastíveci,výmenusúčastí.Aktakýtopostupniejemožný,môžekupujúcižiadaťprimeranúzľavuzcenyvecialeboodzmluvyodstúpiť.Dobaod
uplatneniareklamácieaždodobykeďkupujúciposkončeníopravybolpovinnýtovarprevziať,sadozáručnejdobynepočíta.Predávajúcijepovinnývydaťkupujúcemupotvrdenie
otom,kedybolareklamáciauplatnená,akoajoprevedeníopravyadobejejtrvania.
Článok 5.
NEODSTRÁNITEĽNÉ ZÁVADY
Zaneodstrániteľnézávadysapovažujútakézávady,ktoréniejemožnévstanovenejlehotebezozbytkuodstrániťaktorébrániatomu,
abyvýrobokmoholbyťriadnepoužívanýakovecbezzávady.Akideoneodstrániteľnúzávadumôžekupujúcipožadovať:
l)výmenutovaru
2)zrušeniekúpnejzmluvy(kupujúcivrátizávadnýtovaraobdržíspäťkúpnucenu)
Článok 6.
CHEMICKÉ PRODUKTY
Dátumvýrobyadátumexpiráciejevyznačenýnakartušialebokontrolnomústrižkuvnútribalenia(viďnižšie).Expiračnádobavšetkýchvýrobkovjeminimálne9mesiacovod
dátumuvýroby.Vprípadereklamácietýchtoproduktovmusíbyťvždypripojenýkreklamačnémuprotokoluajkontrolnýústrižokakópiafaktúry,naktorúboltovarzakúpený.Pokiaľ
nebudútietodokladyriadnedoručenédodávateľovi,budereklamáciapovažovanázaneoprávnenú.
Doporučenáskladovaciateplotaprechemicképroduktyjeod+5°Cdo+25°C.Akrylátovétmelynesmúzamrznúť!
10/12
Označenie,ktoréjeuvedenénakartušiviď.dátumexpirácie
10–kalendárnymesiac
12–čísloroku,doktoréhosamôže výrobokspotrebova(2012)
tj.spotrebovaťdooktóbraroku2012
Článok 7.
RIEŠENIE SPOROV
VprípadochtýmtoReklamačnýmporiadkomneupravenýchsaprávozodpovednostizazávadyriadizák.č.40/1964Zb.Občianskymzákonníkom,vzneníneskoršíchpredpisov.
Vsporochvzniknutýchpriuplatnenízodpovednostizazávadyrozhodujesúd.
TentoReklamačnýporiadoknadobúdaúčinnosťdňom:1.januára2007
VBratislave1.1.2014
Ing.DušanSerdahely
konateľ
38
Cenník fischer SK s.r.o. 2014
Download

chemické kotvy chemické malty lešenárske hmoždinky