... už viete čo Vám chýba
na každom kroku?
produktový
katalóg
komplexná ponuka
devi.sk
www.DEVI.sk
ÚVOD
1
DEVI ochrana odkvapov,
odkvapových žľabov a zvodov
pred ľadom a snehom.
DEVI systém vyhrievania
a temperácie pôdy v
poľnohospodárstve, ale tiež
ohrev športovísk ako sú futbalové
a golfové hriská.
DEVI podlahové vykurovanie vhodné pre
bytovky, rodinné domy, kancelárie, sklady,
či výrobné priestory.
DEVI systém chráni potrebný systém pred
zamrznutím, prípadne zabezpečuje jeho temperáciu.
DEVI systém ochrany strešných systémov,
strešných konštrukcií chráni pred poškodením
spôsobeným ľadom a snehom.
DEVI samolepiace
vykurovacie rohože
umožňujú rýchlu a
jednoduchú inštaláciu aj
do renovovaných objektov,
alebo tam, kde Vám záleží
na nízkej hmotnosti a malej
konštrukčnej výške
DEVI systém ochrany
nádrží, vodojemov
a priemyselných
systémov pred
zamrznutím.
DEVI regulácia šetrí
Vašu spotrebu elektrickej
energie s možnosťou
riadenia cez počítač.
DEVI vykurovací systém je overené, efektívne
a moderné riešenie Vašej tepelnej pohody..
DEVI ochranný systém chráni
príjazdové cesty aj schodiská
pred zamrznutím.
DEVI systém chráni Váš vodovod
pred poškodením spôsobeným
nízkymi zimnými teplotami.
DEVI systém možno tiež využiť pri
ochrane parkovísk, nájazdových
rámp, dlažby a dokonca mostov.
DEVI systém ochrany rámp pred
zamrznutím zabezpečuje nepretržitú
prevádzku aj v najtuhších mrazoch.
• Vývoj
• Výroba
• Poradenstvo
• 60 - ročná tradícia
• Vývoj, výroba, komplexná dodávka a servis od jednej firmy
• Najväčšie centrum vývoja regulácie podlahového vykurovania na svete
• Predaj
• Montáž
• Servis
• Člen skupiny Danfoss
• Viac ako 17.500 zamestnancov
• Spoločnosť etablovaná vo viac ako 45 krajinách sveta
Podlahové vykurovanie
Špeciálne aplikácie
Ochrana potrubia
– všeobecné informácie
– priamovýhrevné
– doplnkové temperovanie
– akumulačné
– regulácia
– projektovanie
– inštalácia
– v mraziarňach
– v skleníkoch
– v živočíšnej výrobe
– športové plochy
– pred mrazom
– temperovanie
– regulácia
– samoregulačné káble
– silikónové termokáble
– projektovanie
– inštalácia
Ochrana pred ľadom
a snehom
– dopravné plochy
– strešné žľaby a zvody
– regulácia
– samoregulačné káble
– projektovanie
– inštalácia
Veríme, že produktový katalóg firmy DEVI, ktorá sa zaoberá komplexnými termokáblovými systémami,
poslúži odbornej verejnosti i spolupracujúcim firmám ako účinný nástroj
pri navrhovaní a inštalácii termokáblov DEVIflexTM, tenkých vykurovacích
rohoží DEVImat™, elektronických
termostatov DEVIreg™ a montážnych
materiálov DEVIfast™.
Produktový katalóg je stručným
prehľadom problematiky podlahového vykurovania, ochrany vonkajších
plôch a strešných odvodňovacích systémov pred snehom a ľadom, ochrany
potrubia pred zamrznutím alebo jeho
temperovaním na požadovanú teplotu. Obsahuje hlavné prednosti tohto
systému a podrobné technické popisy
jeho inštalácie.
Katalóg výrobkov
Produktový katalóg sa sústreďuje
na štandardné inštalácie, s ktorými sme
sa stretli v priebehu našej mnohoročnej
praxe. Pri dodržaní uvedených postupov môžeme zaručiť úspešnú inštaláciu, spoľahlivosť a dlhodobú životnosť.
Samozrejme, vždy radi uvítame
akékoľvek návrhy a pripomienky, pretože je našim cieľom poskytnúť partnerom a najmä všetkým užívateľom
maximálny úžitok z našich výrobkov.
2
VYKUROVACÍ SYSTÉM
ZAJTRAJŠKA UŽ DNES
Podlahové vykurovanie
Príjemné
Úsporné a účinné
Zdravé
Praktické
PRIAMOVÝHREVNÉ PODLAHOVÉ
VYKUROVANIE
Betónové podlahy
Možnosti použitia
Výhody systému
Určenie potrebného výkonu
Príklad
Okrajové vykurovanie
Hygienická norma
CC odstup
Polomer ohybu
Montážne pásy
Dilatácie
Tepelná izolácia
Hydroizolácia
Zalievacie zmesi
Povrch podlahy
Podlahový snímač
Regulácia
Použitie termostatov
Drevené podlahy
Možnosti použitia
Výhody
Určenie potrebného výkonu
Okrajové vykurovanie
Inštalácia
Povrchy podláh
Regulácia
Možnosti použitia:
Výhody
Určenie požadovaného výkonu
Výber riešenia
Povrchy podlahy
Inštalácia termokáblov
Inštalácia samolepiacich
vykurovacích rohoží
Regulácia
Predpoklady
Projektovanie
Elektroinštalačné pokyny
Montážne pokyny
Výpočet
Príklad: Kúpeľňa
Inštalácia termokáblov
Vieme čo Vám chýba
4
4
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
14
MONTÁŽNE INŠTRUKCIE
Inštalácia samolepiacej
vykurovacej rohože
15
MYSLIACA REGULÁCIA
Mysliaci termostat
DEVIreg™ 550
– nastav a zabudni...
Inteligentný časovač
Komfortné riadenie vykurovania
Adaptívny regulátor
DEVIreg™ 550
Prehľadný a názorný
LCD dispej
16
16
16
16
16
16
15
16
16
Chytrí termostat
DEVIreg™ 535
16
16
OCHRANA DOPRAVNÝCH PLÔCH PRED
18
ĽADOM A SNEHOM
Všeobecne
18
18
Určenie výkonu
Voľba regulácie
18
Voľba termokábla
18
Izolácie
19
Chodník s dlažbou
19
Betónová plocha
19
Asfaltová plocha
20
Odtokové kanály
21
Inštalačné pokyny
21
Schodisko
21
RIADIACE A REGULAČNÉ
ZARIADENIA
Malé plochy
Veľké plochy
Umiestnenie snímačov
Pred inštaláciou treba rozhodnúť
koľko snímačov bude na
chránenej ploche
Popis funkcie DEVIreg™ 850
Inštalácia snímača
a inštalačného puzdra snímača
ŠPECIÁLNE APLIKÁCIE
Inštalácia do asfaltu
Možnosti použitia
Skleníky a pareniská
Objekty živočíšnej výroby
Trávnaté plochy
Ochrana proti premrznutiu
betónových podláh
Mraziarne
Regulácia
Zimný štadión
22
22
22
22
22
23
23
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
OCHRANA STRIECH A STREŠNÝCH
26
ODKVAPOV
Všeobecne
26
Strechy s malým sklonom
26
Strmé strechy
26
Ploché strechy
26
Určenie výkonu
26
Výber termokábla
26
Elektrická bezpečnosť
26
Popis DEVIflex™ DTCE 20
27
Popis DEVI-iceguard 18
27
Montáž termokábla
DEVIflex™ DTCE 20
27
Montáž samoregulačného termokábla
DEVI-iceguard 18
28
Riadenie a regulácia
28
Popis funkcie DEVIreg ™ 850
- ochrana striech a strešných
odkvapov
28
Teplota vzduchu
28
Stupeň vlhkosti
28
Doba dokurovania
28
Úsporná prevádzka systému
28
Umiestnenie odkvapových
snímačov
29
Počet snímačov a inštalácia
Umiestnenie jednotlivého
snímača
Inštalácia napájacieho kábla
Inštalácia snímača v odkvape
29
29
29
29
OCHRANA POTRUBIA PRED MRAZOM
ALEBO JEHO TEMPEROVANIE
30
Všeobecne
30
Možnosti použitia
30
Príklady aplikácií
30
Výhody systému
30
Voľba termokábla
30
PRAKTICKÉ A EFEKTÍVNE RIEŠENIE
Určenie výkonu
Voľba regulácie
Všeobecné inštalačné pokyny
INŠTALÁCIA TERMOKÁBLA
NA VONKAJŠIE POTRUBIE
NAD ZEMOU
Inštalácia termokábla
na potrubie vedené nad zemou
Inštalácia termokábla
na potrubie vedené pod zemou
Plastická rúrka s termokáblom
uložená do širšej
plastickej rúrky
Rúrka s termokáblom uložená
do škvárobetónových blokov
Rúrka s termokáblom chránená
pred mrazom vrstvou zeme
INŠTALÁCIA TERMOKÁBLA
DO POTRUBIA
Inštalácia termokábla
vo vnútri potrubia:
INŠTALÁCIA TERMOKÁBLA
NA ARMATÚRY
Inštalácia termokábla
na armatúry, príruby
a čerpadlá
SAMOREGULAČNÉ TERMOKÁBLE
Samoregulačné termokáble
Samoregulačné termokáble
DEVI-iceguard, DEVI-pipeguard,
DEVI-pipeheat a DEVI-hotwatt
Ochrana potrubia DEVI-pipeguard - DEVI-hotwatt
Inštalácia na potrubie
Inštalácia v potrubí
DEVI-pipeheat
Temperovanie potrubia
DEVI-hotwatt
Výber termokábla DEVI-hotwatt
Výpočet dĺžky termokábla:
Inštalácia
Inštalácia samoregulačného
termokábla
Časový harmonogram
Skladovanie samoregulačných
termokáblov
Regulácia
31
31
31
31
na každom kroku!
Inštalácia príslušenstva
Silikónové termokáble
DEVIflex™ DSIZ
3
39
40
Inštalácia silikónového termokábla 40
Regulácia silikónového
termokábla
40
Pokyny pre prácu
s termokáblom
40
URČENIE TEPELNÝCH
STRÁT POTRUBIA
URČENIE TEPELNÝCH
STRÁT ARMATÚR
ODPORÚČANÉ VÝKONY,
TERMOKÁBLE A SNÍMAČE
42
43
44
KATALÓG VÝROBKOV
45
TERMOKÁBLE DEVIflex™ DTIP6
46
TERMOKÁBLE DEVIflex™ DTIP10
47
TERMOKÁBLE DEVIflex™ DTIP18
48
DVOJŽILOVÉ ROHOŽE
NA VONKAJŠIE PLOCHY
AJ OD ASFALTU
DEVIMAT™ DTIK300
49
VYKUROVACIE ROHOŽE
DEVImat™ DTIR 150
50
SAMOLEPIACE VYKUROVACIE
ROHOŽE DEVImat™ DTIF
51
TENKÉ VYKUROVACIE ROHOŽE
DEVImat™ DSVF
52
TERMOKÁBLE DEVIflex™ DTCE20
53
TERMOKÁBLE DEVIflex™ DTCE30
54
32
TERMOKÁBLE DEVIflex™ DSIG  20 55
32
SAMOREGULAČNÉ SILIKÓNOVÉ
TERMOKÁBLE
56
PRÍSLUŠENSTVO TERMOSTATOV
 SNÍMAČE
57
MONTÁŽNE PRVKY
PRE INŠTALÁCIU TERMOKÁBLOV
Ďalšie dodávané príslušenstvo:
58
59
33
33
33
33
SAMOREGULAČNÉ BEZOBSLUŽNÉ
60
VÝHREVNÉ OKRUHY DPH 10
Príslušenstvo na doobjednanie
60
34
DEVIcell™
61
34
DEVIdry™
Montáž DEVIdry™
62
63
35
DEVIcom™ PC PRO
64
MYSLIACI TERMOSTAT
DEVIreg™ 550
65
TERMOSTAT
DEVIreg™ 530, 531, 532
66
TERMOSTAT DEVIreg™ 535
67
RIADIACI SYSTÉM DEVIlink™
68
35
36
36
36
TERMOSTAT DEVIreg™ 330
70
37
37
37
37
TERMOSTAT DEVIreg™ 316
71
TERMOSTAT DEVIreg™ 610
72
TERMOSTAT DEVIreg™ 850
73
37
38
38
38
TERMOSTAT DEVIreg™ 850
Príloha A
Príloha B
74
74
74
TERMOSTAT DEVIreg™ 850
Nastavenie termostatu
DEVIreg™ 850
75
39
39
39
39
75
KOMFORTNÉ SUŠIAKY
UTERÁKOV DEVIrail™
76
TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY
DEVItemp™
77
VYKUROVANIE ŠĽACHTENÝCH
TERÉNOV A ZÁHONOV
Inštalácia vykurovacích káblov
Pripojenie káblov
Pripojenie termostatu
78
78
78
79
SPOKOJNÍ ZÁKAZNÍCI
... napísali nám!
80
80
REALIZOVANÉ STAVBY
81
REGISTER
86
POZNÁMKY:
88
HeatMAP
89
VYKUROVACÍ SYSTÉM ZAJTRAJŠKA UŽ DNES
Podlahové vykurovanie
Elektrické podlahové vykurovanie
je cenovo výhodnou, komfortnou alternatívou známych tradičných vykurovacích systémov a v praxi sa dobre
osvedčilo. Bezchybná funkcia mnohých miliónov m2 inštalovanej plochy
sú toho najlepším dôkazom.
Príjemné
Tu treba zdôrazniť typické výhody
veľkoplošného vykurovania s nízkou
povrchovou teplotou.
Rovnomerným šírením tepla z celého povrchu podlahy sa vertikálny teplotný profil podlahového vykurovania
najviac blíži „ideálnemu vykurovaniu“.
Vždy sa cítime príjemne, keď máme
nohy v teple a vo výške hlavy je trochu
chladnejšie.
Navyše je eliminovaná tepelná príjmavosť podlahy pri priamom styku s
chodidlom, čo je prínosom najmä pri
dláždených plochách. Taktiež v horizontálnom smere možno dosiahnuť
rovnomernejší priebeh teplôt, než
ako je to pri tradičnom konvekčnom
spôsobe vykurovania. V miestach so
zvýšenými tepelnými stratami (napr.
veľké presklené plochy, atď.) možno
inštalovať podlahové segmenty so
zvýšeným výkonom na elimináciu lokálneho diskomfortu. Samoregulačný
efekt charakteristický pre veľkoplošné
nízkoteplotné zdroje tepla sa efektívnejšie vysporiada s náhlymi zmenami
teplotného stavu v miestnosti (otvorenie okna v zime, solárne tepelné zisky,
atď.). S použitím vhodného regulačného systému tak získame vykurovací
systém, ktorý je stabilný, energeticky
účinný a z pohľadu vnímania človekom príjemný.
Úsporné a účinné
Podlahové vykurovanie odovzdáva
teplo do priestoru sálaním (elektromagnetické žiarenie v infračervenom
16°C
19°C
Ideálne
rozloženie teploty
spektre) a to až 55% podielom. Zvyšných 45% transféru tepla sa dostáva
do priestoru konvekciou (ohrev vzduchu). Sálavá zložka sa šíri v priestore
bez prostredníctva vzduchu a ohrieva
okolité telesá a stavebné konštrukcie
a tie sa stávajú sekundárnym zdrojom
tepla. Výsledný teplotný stav vnímaný
človekom je závislý jednak od teploty
vzduchu a jednak od teploty okolitých
plôch, ktoré človeka osálavajú (výsledná teplota guľového teplomeru).
Na základe týchto skutočností nastáva tepelno-pohodový stav pri teplotách vzduchu o 1-4°C nižších ako pri
konvekčnom vykurovaní, ktoré dodáva teplo do interiéru až cca 80% konvekciou (priamym ohrevom vzduchu).
Je to ekonomicky výhodné, pretože
nastávajú menšie straty energie vetraním (strata ohriateho vzduchu) a prechodom cez stavebné konštrukcie (vedenie tepla je priamo úmerné rozdielu
teplôt medzi interiérom a exteriérom).
Súčasne šetríme primárne energetické
zdroje a životné prostredie, do ktorého
sa tak dostáva menej exhalátov vznikajúcich pri výrobe tepla. Mimoriadne
presné elektronické termostaty registrujú nielen teplotu priestorovú, ale i teplotu podlahy a nedovolia jej rast nad hygienické maximum. Účinnosť premeny
elektrickej energie na tepelnú je takmer
100 %. Energetické podniky navyše poskytujú zákazníkom využívajúcim elektrickú energiu na vykurovanie výhodné
sadzby, ktoré sa potom uplatňujú aj pre
ostatné elektrické spotrebiče (práčky,
chladničky, el. sporáky, hi-fi technika,
výpočtová technika, osvetlenie, atď.),
čím výrazne klesá celková ekonomická
náročnosť prevádzky objektu. Podiel
spotreby energie pre ostatné elektrické
spotrebiče môže v novom rodinnom
dome (dobré tepelnotechnické vlastnosti obalových konštrukcií) predstavovať až 20-30% z energie potrebnej na
vykurovanie.
19°C
20°C
podlahové
vykurovanie
Zdravé
Nepodceňujme ani pozitívne zdravotné hľadiská podlahového vykurovania. Lekári odporúčajú takú klímu v
miestnosti, pri ktorej sa človek cíti pohodlne a pritom nie je ohrozené jeho
zdravie. Znížením teploty miestnosti sa
zvýši relatívna vlhkosť vzduchu, ktorá
zabráni prílišnému vysúšaniu dýchacích ciest. Tradičné vykurovacie telesá
dosahujú tepelnú rovnováhu lokálnym
ohrevom vzduchu malou vykurovacou
plochou s vysokou teplotou.
Následkom je väčšia cirkulácia
vzduchu a zvýšený pohyb prachových
častíc a pri vysokých teplotných spádoch (90/70°C) hrozí popálenie, najmä
ak sa v priestoroch pohybujú deti.
Takýchto zdravotných problémov
sa pri použití podlahového vykurovania nemusíte obávať. Premena
energie na teplo sa deje bez vzniku
exhalátov v mieste spotreby. Tie naopak vznikajú v elektrárňach, kde sú
pod odbornou kontrolou a možno ich
účinnejšie zachytávať.
Praktické
Ďalšou výhodou je voľná architektonická tvorba v interiéroch, ktoré
neovplyvňujú vykurovacie telesá, potrubia, výklenky atď. Oblasť použitia
elektrického podlahového vykurovania siaha od bytovej výstavby cez
prevádzkové priestory až k verejným
budovám. Môže byť použité prakticky
vo všetkých typoch podláh. Vyznačujú
sa mimoriadne dlhodobou životnosťou, ktorú je možné porovnávať so
životnosťou stavby. Jeho aplikáciou
odpadajú problémy s inštaláciou a s
hydraulickým vyregulovaním vykurovacej sústavy a so stratami tepla v
rozvodoch, problémy so zriadením a
prevádzkovaním zdroja tepla (kotolne, výmenníkovej stanice). Šetríme
priestorom v budove a odpadajú problémy so stavbou komínového telesa.
28°C
tradičné
vykurovanie
23°C
50°C
24°C
24°C
18°C
PRIAMOVÝHREVNÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE
Technicky vyspelý vykurovací systém, vyhovujúci súčasnosti a perspektívny pre budúcnosť splňuje dôležité
požiadavky.
Je zdravý.
Je variabilný.
Je komfortný.
Je nenáročný na obsluhu.
Je nenáročný na inštaláciu s minimálnym zásahom do stavebných konštrukcií.
Je spoľahlivý a nízkoporuchový.
Je lacný.
Je úsporný.
Je ekologický.
5
V prípade, ak sa pod vykurovacou podlahou nachádza vykurovaný priestor
prislúchajúci k spoločným priestorom, nie je táto požiadavka až taká významná,
avšak aj tu má svoje opodstatnenie, v podobe presnejšej a stabilnejšej regulácie.
Priestory môžu byť v budúcnosti prenajaté viacerým nájomníkom s presnejšie
kontrolovanou spotrebou energií. Čo sa týka účelu priestorov vhodných pre aplikáciu podlahového vykurovania sú to priestory nasledovného charakteru:
Komfortné a úsporné podlahové
vykurovanie DEVI je presne taký systém. Skladá sa z termokáblov DEVI
flex™, resp. tenkých vykurovacích rohoží DEVImat™, elektronických termostatov DEVIreg™ a montážnych pásov DEVIfast™.
Komfortné a úsporné kúrenie
DEVI je výhodná investícia.
DEVI šetrí životné prostredie. Ako
vidno, existuje mnoho dobrých dôvodov, prečo odporúčame zákazníkom
komfortné a úsporné podlahové kúrenie DEVI.
Betónové podlahy
Komfortné a úsporné vykurovacie
systémy, inštalované v podlahách s
betónovým podkladom, sú základom
celého programu DEVI.
Možnosti použitia
Komfortné a úsporné podlahové vykurovanie DEVI je možné inštalovať v nových i renovovaných
podlahách s betónovým podkladom. Výber podlahovej krytiny je
pritom fakticky neobmedzený. Použitá môže byť dlažba, (keramická,
kameninová, betónová, atď.), linoleum, a pri splnení inštalačných podmienok prírodné drevo, drevotrieskové alebo laminované veľkoplošné
parkety, poprípade koberec a pod.
Ak je systém DEVI inštalovaný v
podlahe ako hlavné vykurovanie,
je nevyhnutné tepelne odizolovať
podlahu pod termokáblami. (viď.
obr. na str. 7). Zabráni sa tým prestupu tepla nežiadúcim smerom (do
vonkajšieho prostredia, do cudzieho priestoru) a zaistí úsporná prevádzka podlahového vykurovania.
a) priestory s častým priamym kontaktom podlahy s bosou nohou ako sú detské
jasle, kúpeľne, kúpaliská, kúpele, aquacentrá, šatne, prezliekárne, atď.
b) priestory so zvýšenými nárokmi na hygienu prostredia ako sú nemocnice (obzvlášť operačné sály) zdravotné strediská, veterinárne strediská, laboratória,
atď.
c) priestory s vysokými stropmi a veľkým objemom vzduchu ako sú športové haly,
sakrálne stavby, priemyselné haly, atď.
d) priestory v budovách s požiadavkou architektonicky čistého priestoru, rekonštruované priestory a priestory historických objektov s požiadavkou na čo najmenší zásah do pôvodného stavu ako sú reprezentatívne priestory, tančiarne,
sály, salóny, priestory historických hradov, zámkov, kaštieľov, sakrálnych stavieb atď.
e) priestory s dočasnými potrebami vykurovania a priestory s rizikom zamrznutia
teplovodného systému ako sú sklady, chaty a rekreačné objekty, strojovne, atď.
f ) objekty bez iného zdroja energie (nie je zavedený plyn)
Priebeh teplôt v obytných miestnostiach
ideálny
priebeh
podlahové
vykurovanie
stropné
vykurovanie
radiátorové
vykurovanie
teplovzdušné
vykurovanie
1. ČASŤ
1. ČASŤ
4
ŠETRNÝ K PRÍRODE AJ K VAŠEJ PEŇAŽENKE
Výhody systému
– zdravý spôsob kúrenia,
– vysoká úroveň pohodlia,
– príjemne teplá podlaha,
– nepotrebuje údržbu,
– úsporný riadiaci systém, s možnosťou jednoduchého presného merania spotreby,
– široké možnosti použitia,
– menšie straty tepla pri vetraní,
– suchá podlaha bez vlhkosti,
– bezpečná prevádzka,
– ekologická prevádzka,
– možnosť vytvárania vykurovacích zón
Určenie potrebného výkonu
Pri inštalácii úsporného a komfortného vykurovania DEVI do betónových
podláh, odporúčame termokáble s maximálnym výkonom 18 Wm-1. Podrobný
prehľad termokáblov DEVIflex™ nájdete v
katalógu výrobkov DEVI.
V objekte s bežnými tepelnými stratami sa inštaluje výkon 100 až 120 Wm-2 *.
Veľkosť inštalovaného výkonu závisí najmä od tepelnoizolačných vlastností objektu a miestnych klimatických podmienok. V
kúpeľniach, kde sú spravidla požadované
vyššie teploty a pobyt osôb má krátkodobejší charakter, odporúčame inštalovať
výkon 120 až 150 Wm-2. Môže sa stať, že
pre vypočítaný tepelný výkon nemôžeme využiť celú plochu podlahy, pretože v
miestnosti sú rôzne prekážky, napr. vaňa,
záchodová misa, kuchynská linka, posteľ s
úložným priestorom a pod. V tom prípade
je nutné zvýšiť inštalovaný výkon na využiteľnej časti podlahy.
Príklad
Pre kuchyňu s plochou 20 m2 je
vypočítaný celkový potrebný výkon
1500 W, t. j. 75 Wm-2. Využiteľná plocha
podlahy je však len 15 m2.
nie teploty a vznik tepelnej nepohody
v okolí zasklených plôch. Maximálny
výkon okrajového vykurovania je 250
Wm-2 a jeho šírka 0,5 až 1 m. (viď obr.
na str. 8).
Hygienická norma
Teplota povrchu podlahy nesmie
prekročiť maximálne hodnoty odporúčané hygienikmi. V priestoroch s
dlhodobým pobytom osôb (napr. obývacia izba, kancelária, obchod a pod.)
je maximálna teplota povrchu podlahy
29°C. V priestoroch s krátkodobým pobytom osôb môže byť teplota povrchu
podlahy až 33°C. Sú to najmä kúpeľne,
v ktorých je požadovaná vyššia teplota a kde je naviac dotyk bosej nohy s
teplou podlahou mimoriadne príjemný. Presné riadenie teploty podlahy je
možné len pomocou elektronických
termostatov s podlahovým teplotným
snímačom.
V miestnostiach s dlhodobým
pobytom osôb na max. 120 Wm-2 a v
miestnostiach s krátkodobým pobytom na max. 150 Wm-2. Najmä v objektoch s väčšími tepelnými stratami,
resp. v lokalitách s extrémnymi klimatickými podmienkami je vhodné
inštalovať výkon o 20 až 25 % vyšší
než je vypočítaný výkon. Zabezpečí
sa tým dostatočne pružná dynamika
vykurovacieho systému aj pri náhlom
poklese vonkajšej teploty. Je však
Pre umiestnenie požadovaného
výkonu na menšej ploche, je nutné
inštalovať väčší merný výkon na využiteľnej ploche podlahy. V tomto prípade je riešením inštalovanie výkonu
100 Wm-2.
potrebné si uvedomiť, že maximálny
trvalý tepelný výkon je determinovaný maximálnou prípustnou teplotou
povrchu podlahy. Vyšší inštalovaný
výkon je už iba na zabezpečenie dynamiky systému. Voľba podlahového
vykurovania ako hlavného vykurovacieho systému bez doplnkových
zdrojov tepla je závislá od tepelno-technických vlastností objektu. Priemerná tepelná strata miestnosti má
byť menšia ako 25W/m-2.
Okrajové vykurovanie
V miestnostiach s veľkými zasklenými plochami (napr. zimné záhrady a
pod.) je vhodné inštalovať tzv. okrajové vykurovanie, ktoré vytvorí tepelnú
clonu. Eliminuje sa tak lokálne zníže-
Dilatačná škára pri stene
Rozdelenie celku dilatačnou
škárou
Obr. č. 1
PRIAMOVÝHREVNÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE
Obr. č. 2
Obr. č. 3
Obr. č. 4
* u súčasných novostavieb, resp. nízkoenergetických stavieb sa inštalované výkony pohybujú na úrovni 60-80 Wm-2
CC odstup
Vzdialenosť medzi jednotlivými
líniami termokábla, ďalej len C-C odstup, závisí od inštalovaného merného
výkonu a zvoleného typu termokábla.
Pozri tab. na str. 13. Maximálny C-C
odstup termokáblov uložených 3 až
5 cm pod povrchom podlahy nesmie
byť v obytných priestoroch väčší ako
22,5 cm. Pri väčšom C-C odstupe by
sa mohli na povrchu podlahy prelínať
teplejšie miesta s chladnejšími. Termokáble uložené tesne pod povrchom
podlahy (1 až 2 cm) nesmú mať C-C
odstup väčší ako 10 cm. V takýchto prípadoch je vhodné použiť termokáble s
menším výkonom.
Polomer ohybu
Polomer ohybu termokábla nesmie byť menší ako triapolnásobok
jeho vlastného priemeru.
Montážne pásy
Montážne pásy DEVIfast™ umožňujú rýchlu a ľahkú montáž ter-
mokáblov s potrebným C-C odstupom. Vzdialenosť medzi montážnymi
pásmi by nemala byť väčšia ako 1 m.
Pri väčších vzdialenostiach medzi
montážnymi pásmi by mohlo byť
problematické zachovať rovnomerné C-C odstupy medzi termokáblami
pri betonárskych prácach.
Dilatácie
Pri použití štandardnej betónovej
mazaniny na zalievanie termokáblov
je maximálna veľkosť dilatačného
celku 20 m2, pričom dĺžkový rozmer
nesmie presiahnuť 5 m a pomer strán
nemá byť väčší než 1:2. Primiešaním
vhodného plastifikátora do betónovej zmesi, alebo jej vystužením železnou sieťou je možné dilatačný celok
zväčšiť na 40 m2 pri maximálnom dĺžkovom rozmere 7 m. Pri použití iných
materiálov sú smerodajné údaje výrobcu. Napr. anhydridové potery sú
schopné znášať tepelné namáhanie
v dilatačných celkoch veľkých až 450
m2 (15 x 30 m). Dilatačná škára musí
prechádzať celým prierezom podlahy. Šírka škáry má byť minimálne 8-10
mm. Termokáble nikdy nesmú prechádzať cez dilatačné škáry!
Pri väčších rozmeroch vykurovaných plôch a tam, kde sa pôdorysná
plocha silne lomí (obr. č. 3) ako aj na
prechodoch dvier sú dilatačné škáry
nevyhnutné. Zmrašťovacie škáry (obr.
č. 2) sú potrebné tam, kde sa vo vykurovanej ploche nachádzajú pevné súčasti, napríklad rúry, stĺpy a pod. Tieto
zmrašťovacie škáry slúžia na zachytenie pohybov poteru.
Pri veľkých vykurovaných plochách nedokážeme zabrániť tomu,
aby studené konce termokáblov
neprechádzali dilatačnými škárami.
Cez dilatačné škáry je ich potrebné
viesť cez dve sústredné rúrky (obr. č.
4). Vnútorná rúrka takéhoto „tunela“
má dostatočnú vôľu v axiálnom i radiálnom smere, aby pohltila pohyby
poteru bez ohrozenia vodiča. Vyku-
7
rovacie časti termokáblov (červené)
neveďte nikdy cez dilatačné škáry!
Tepelná izolácia
Pri hlavnom vykurovacom systéme je z dôvodu minimalizovania
tepelných strát dôležité, aby bola
pod termokáblami položená tepelná
izolácia. Termokábel nesmie byť vtlačený do tepelnej izolácie ani ňou byť
obklopený!
Vplyvom nedostatočného odvodu
tepla by sa prehrieval, čím by sa mohla
znížiť jeho životnosť. Tenké vykurovacie rohože zodpovedajú svojim vyhotovením norme DIN 44576 a možno
ich klásť priamo na tepelnú izoláciu.
Izolačné materiály môžu byť napr. nobasil, polystyrén, alebo iné druhy tvrdenej izolácie so zvýšenou pevnosťou.
Mäkké druhy tepelných izolácií
sa nesmú v žiadnom prípade použiť!
Stlačiteľnosť celkovej hrúbky použitej izolácie môže byť maximálne 5
mm. Hrúbka tepelnej izolácie je cca
5 cm v závislosti od typu priestoru
pod podlahou a druhu použitej izolácie a tepelnej priepustnosti vrstiev
podlahy nad termokáblami. Vo všeobecnosti by v ekonomickom návrhu
mala zabezpečiť minimálne 10-krát
nižšiu tepelnú priepustnosť vrstiev
pod vykurovacími káblami než akú
majú vrstvy nad termokáblami. Z pravidla v prípade styku podlahy s vonkajším priestorom alebo so zeminou
sa snažíme docieliť čo najlepšie izolačné vlastnosti. (pozor!!! prehnaná
izolácia tiež nie je ekonomicky najvýhodnejšia). Podlahu je potrebné
tepelne izolovať aj od steny. Eliminuje
sa tým nežiadúci tepelný most medzi
podlahou a stenou a je to súčasne dilatačný prvok vytvárajúci tzv. „plávajúcu podlahu“. Táto okrajová tepelná
izolácia je obvykle hrubá 0,5 až 2 cm.
Treba dať pozor na penetračné nátery
a na nátery na báze cyklických zlúčenín a rozpúšťadiel, ktoré spôsobujú
deštrukciu polystyrénovej peny.
Betónová podlaha
Aplikácia na poschodí
Podlaha
Betónová zálievka s plastifikátorom
Teplotný snímač
DEVI termokáble
DEVIFAST™ montážny pás
Armovacie železo
Teplotná izolácia a kapilárna vrstva
Vlhkostná izolačná fólia
Podklad
Podlaha
Betónová zálievka s plastifikátorom
Teplotný snímač
DEVI termokáble
DEVIFAST™ montážny pás
Armovacie železo
Teplotná izolácia a kapilárna vrstva
Izolačná fólia
Prefabrikovaný diel
1. ČASŤ
1. ČASŤ
6
8
PODLAHY S BETÓNOVÝM PODKLADOM
3 x 2,5 mm2
Hydroizolácia
Vo vlhkých miestnostiach (kúpeľne
a pod.) by mala byť na tepelnej izolácii položená vodovzdorná fólia, aby
vlhkosť neprenikla k tepelnej izolácii a
prípadne neznížila jej účinnosť. V prípade spodnej vlhkosti je z tých istých
príčin potrebné hydroizoláciu položiť
pod tepelnú izoláciu.
Zalievacie zmesi
Betón alebo iná zalievacia zmes
okolo termokábla nesmie obsahovať
žiadne ostré kamene a mal by mať
takú konzistenciu, aby dôkladne obalil
termokábel bez vzduchových vakov.
Pritom dbáme, aby okrajový izolačný
pás ostal celistvý a aby tekuté zložky
nevtekali do tepelnoizolačnej vrstvy
alebo dokonca pod ňu. Počas tuhnutia
a v začiatkoch tvrdnutia treba betón
udržovať v normálnych teplotných a
vlhkostných pomeroch (teplota miestnosti nesmie klesnúť pod +5°C). Keďže
pri priamovýhrevnom vykurovacom
systéme nie je potrebná akumulácia
tepla, hrúbka betónovej vrstvy musí
vyhovovať len statickým požiadavkám.
Pevnostná trieda betónu by mala byť
minimálne B = 12,5. Na vysušenie betónu je potrebných minimálne 28 dní.
Až potom sa môže vykurovací systém
zapnúť, a to postupným zvyšovaním
teploty. V prípade skoršieho zapnutia
kúrenia na plný výkon sa začne vplyvom tepla v bezprostrednom okolí
termokábla intenzívnejšie odparovať
voda z betónu a hrozí možnosť vytvorenia vzduchovej medzery medzi betónom a termokáblom, čo by mohlo
znížiť účinnosť prechodu tepla. Teplotu
podlahy nastavte na cca 15 °C a denne ju zvyšujte o jeden až dva stupne,
kým povrch podlahy nedosiahne teplotu 25° až 28°C. Tento postupný ohrev
podlahy by mal trvať asi jeden týždeň.
Ihneď po zaliatí termokábla premerajte
jeho ohmický a izolačný odpor, aby ste
sa uistili, že nedošlo k jeho poškodeniu.
Povrch podlahy
Na dlážky, v ktorých sú uložené termokáble, sa môžu položiť rôzne druhy
podlahových krytín. Materiály špeciálne vyvinuté pre podlahové kúrenie sú
označené nasledujúcou značkou (viď
obrázok).
Môžu sa však použiť aj materiály
takto neoznačené. Odporúčame poradiť sa s dodávateľom podlahovej
krytiny o podmienkach použitia pre
podlahové kúrenie, odporúčaných lepidlách a zásadách ich použitia. Zvlášť
to platí pre pokladanie drevených a
parketových dlážok z prírodných materiálov. Pri priamovýhrevnom systéme nesmie odpor prestupu tepla použitej podlahovej krytiny presiahnuť
hodnotu 0,15 m2KW-1. Neodporúčajú
sa textilné koberce s výškou vlasu nad
10mm a parkety z mäkkého dreva pre
zvýšený tepelný odpor. Parkety z tvrdého dreva sa vyberajú pre lepší prestup
tepla. Ich hrúbka nemá byť väčšia ako 8
mm. Textilné krytiny musia byť tepelné
stále, antistatické a ich hrúbka má byť
max. 5 mm. Podlahoviny na báze PVC
nie sú vhodné pre horšiu znášanlivosť
tepelného namáhania. Vzhľadom na
lepší tepelný prestup sa kobercové a
plastové krytiny na podlahu lepia. Pred
pokládkou podlahovej krytiny je vhodné betónový, resp. iný, už vyzretý podklad ohriať. Teplotu podlahy zvyšujeme
postupne, denne o 1 až 2 °C, na max. 30
°C. Potom teplotu postupne znižujeme.
Najvhodnejšie je pokladať podlahovú
krytinu pri teplote podlahy 20 až 25 °C.
Dlažbu je nutné lepiť na podklad trvalo
pružným lepidlom a použiť elastickú
škárovaciu hmotu. Škáry pri stene je
vhodné vyplniť silikónovým či akrylovým tmelom. Drevené, resp. laminované
krytiny nelepíme na podklad, ale iba voči
sebe, obvykle pero – drážka. Pod takúto
krytinu je vhodné položiť na podklad
mäkkú hmotu hrubú cca 2 mm (napr.
miralon, dvojitý kartón), ktorá tlmí zvuk
krokov. POZOR! Chlórkaučukové lepidlá,
ktoré sú bežne dostupné na našom trhu
nie sú vhodné na lepenie podlahovín na
podklady so zvýšenou teplotou. Pred
inštaláciou podlahového vykurovania je
potrebné poznať rozmiestnenie nábytku a inštalačných zariadení (napr. sanita,
práčka, chladnička, atď.) a rešpektovať
ho pri umiestnení vykurovacích plôch.
Nábytok nie len tlmí vykurovací výkon,
ale z dôvodu zlého odvodu tepla dochádza k prehriatiu, ktoré môže spôsobiť
zníženie životnosti, prípadne poškodenie termokábla alebo nábytku. Tam, kde
sa kontaktom s nábytkom nevyhneme
je vhodné použiť nábytok na nožičkách
(napr. manželská posteľ).
Podlahový snímač
Podlahový teplotný snímač termostatu vsunieme do ochrannej elektroinštalačnej rúrky, ktorú umiestnime
v otvorenom konci termokáblovej
slučky, v strede medzi dvoma vykurovacími vodičmi, minimálne 0,5 m od
kraja vykurovanej plochy. Koniec rúrky
utesníme, aby do nej nenatiekla zalievacia zmes. Polomer ohybu ochrannej
rúrky medzi podlahou a stenou by mal
byť z dôvodu bezproblémového zasunutia teplotného snímača aspoň 6 cm.
6c
m
Regulácia
Pre riadenie komfortného a úsporného kúrenia DEVI je k dispozícii široký
sortiment elektronických termostatov.
Od jednoduchších analógových po komplexné digitálne riadiace jednotky s mnohými inteligentnými funkciami. Väčšina
termostatov má zabudovanú funkciu
nočného poklesu, optimalizujúcu celkovú spotrebu elektrickej energie. Veľkosť
nočného poklesu je buď fixná (5°C), alebo nastaviteľná užívateľom. V priestoroch
trvalo obývaných neodporúčame nastavovať nočný pokles o viac ako 5°C. Podrobný prehľad termostatov a ich použitia
nájdete v katalógu výrobkov DEVI.
Použitie termostatov
Termostaty s podlahovými snímačmi
sa používajú v kúpeľniach, kuchyniach,
vstupných halách a v ďalších priestoroch,
kde podlahové vykurovanie plní len doplnkovú funkciu temperovania podlahy.
Tieto regulačné prvky nie sú určené pre
riadenie izbovej teploty, ale udržujú požadovanú teplotu podlahy za účelom
komfortu so súčasnou ochranou voči
prekročeniu hygienického maxima povrchu podlahy, čím chránia aj vlastný vodič proti prehriatiu a čiastočne eliminujú
tepelné straty. Termostaty so zabudovaným priestorovým teplotným snímačom
účinne reagujú na teplotu v miestnosti
a preto sú vhodné na reguláciu hlavného vykurovania. Termostaty s externým
priestorovým snímačom nachádzajú
uplatnenie najmä v úradoch, školách,
hoteloch a pod., kde nie je žiadúci prístup nepovolaných osôb k termostatu.
Termostaty, ktoré súčasne vyhodnocujú
teplotu podlahy ako i teplotu priestoru
sú najvhodnejšie pre riadenie podlahového vykurovania, ktoré je projektované
ako hlavné. Za všetkých okolností udržujú teplotu povrchu podlahy pod maximálnou odporúčanou hranicou a chránia
systém pred teplotným poškodením.
Drevené podlahy
Komfortné a úsporné kúrenie DEVI
môžete inštalovať bez akýchkoľvek
predsudkov aj pod klasické doštené
palubovky položené na trámikoch.
Táto klasická forma riešenia podlahy
je už síce dnes zriedkavá, ale má svoj
pôvab a niektorí zákazníci si ju želajú.
Pri aplikácii elektrického podlahového kúrenia v takomto type podlahy je
nevyhnutné dodržať nižšie uvedené
podmienky.
9
Drevená podlaha, resp. laminátová podlaha
Podlaha
Betónová zálievka s plastifikátorom
Teplotný snímač
DEVIflex™ vykurovacie káble
DEVIFAST™ montážny pás
Armovacie železo
Teplotná izolácia a kapilárna vrstva
Vlhkostná izolačná fólia
Podklad
Drevená podlaha na trámikoch
Drevená podlaha
Teplotný snímač
DEVIflex™ vykurovacie káble
Drôtené pletivo
Teplotná izolácia a kapilárna vrstva
Izolácia
Armovaný betónový poter
Renovovaná podlaha – tenká drevená
podlaha
Podlaha
Samonivelačný poter, alebo „flexi“ lepidlo na dlažbu
DEVIMAT™ - vykurovacia rohož
Vlhkostná izolačná fólia
Teplotný snímač
Pôvodný drevený podklad
Pôvodná podlaha
DEVIcell™ - systém suchej montáže pod drevenú podlahu
Drevená podlaha – laminátová podlaha
DEVIflex™ - vykurovací kábel
DEVICELL™ - ultraľahký montážny systém
Pôvodná podlaha
Možnosti použitia
Komfortné a úsporné kúrenie DEVI
môžeme použiť aj pri podlahách palubového typu, drevenými, s drevotrieskovými alebo laminovanými doskami
upevnenými na trámikoch. Keďže drevo
má lepšie tepelno-izolačné vlastnosti než
napr. keramická dlažba, je nutné položiť
pod termokáble a tiež medzi podlahu a
stenu dokonalejšiu tepelnú izoláciu než
v prípade iných povrchov podlahy. Len
týmto spôsobom plne využijeme všetky
prednosti elektrického podlahového vykurovania. Všeobecne platí, že čím lepšie
tepelno-izolačné vlastnosti má použitý
povrch podlahy, tým kvalitnejšia tepelná izolácia musí byť položená pod termokáblami.
Výhody
– krása drevených materiálov spojená so zdravým spôsobom vykurovania
– vysoký komfort
– úsporná a bezpečná prevádzka
– drevená podlaha chránená pred
vlhkosťou má dlhšiu životnosť
– prakticky neobmedzená životnosť
vykurovania bez potreby údržby
– rustikálny štýl nenarušujú viditeľné technické zariadenia.
Určenie potrebného výkonu
V drevených palubovkách by inštalovaný výkon nemal prekročiť 100 Wm-2.
Vzhľadom k tomuto obmedzeniu odporúčame používať termokáble DEVIflex™
DTIP-10, ktorých výkon nepresahuje 10
W na bežný meter. Pritom však musia byť
dodržané odporúčania výrobcu drevených alebo laminovaných krytín, týkajúce
sa maximálnej prípustnej teploty povrchu
podlahy, a to aj v prípade, že k vykurovaniu nemôžeme využiť celú plochu podlahy. Termokáble neinštalujeme pod nábytok so soklom (napr. kuchynské linky,
obývacie steny, postele s úložným priestorom, pohovky, atď.), ale dávame prednosť
nábytku na nožičkách (treba však počítať
so znížením výkonu). Termokáble by sa
mohli vplyvom sťaženého odvodu tepla z
povrchu podlahy prehrievať, čo by mohlo
mať za následok ich kratšiu životnosť.
1. ČASŤ
1. ČASŤ
3 x 1,5 mm2
PRIAMOVÝHREVNÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE
Okrajové vykurovanie
V opodstatnených prípadoch môžeme inštalovaný výkon zvýšiť až o 20%,
a to v miestach, kde bude vykurovaná
plocha viac ochladzovaná (napr. pozdĺž
veľkých zasklených plôch). Nakoľko sa v
tejto zóne nepočíta s častým pobytom,
môžeme povoliť aj vyššie teploty podlahy. Túto zónu je najvhodnejšie z hľadiska komfortu vytvoriť ako samostatný
obvod so samostatným termostatom.
Investične menej náročné je použitie
spoločného okruhu s tým, že v okrajovej zóne vykonáme hustejšie kladenie
vodiča. Podlahový snímač termostatu však musíme v takomto prípade
umiestniť mimo okrajovej zóny. Nežiadúcemu nárastu teploty pod drevenou
dlážkou môžeme v týchto miestach
zamedziť pomocou vhodných otvorov
v dlážke zakrytých napr. estetickou drevenou mriežkou. Teplo tak dopravíme
do miesta najvyššej spotreby. Použitím
„okrajového kúrenia“ naviac docielime
rýchlu reakciu vykurovacieho systému
v prípade náhlej zmeny poveternostných podmienok.
DREVENÉ PODLAHY POLOŽENÉ NA TRÁMIKOCH
rôznymi imitáciami parketových vzorov.
Majú dobrú rozmerovú stálosť, neabsorbujú vlhkosť a sú mimoriadne odolné voči mechanickému poškodeniu. Pri
použití prírodného dreva (doštená palubovka) je pre zabezpečenie bezchybnej
funkcie podlahového kúrenia nevyhnutné dodržať niektoré podmienky. Drevo
by malo byť kvalitne vysušené (max. 8 %
vlhkosti), aby pri vykurovaní nedochádzalo ďalším zosychaním k jeho zmrašťovaniu. Vytvárali by sa medzi doskami
neestetické medzery. Na druhej strane
– ak zostane objekt dlhší čas nevykurovaný, drevo dokáže absorbovať vzdušnú
vlhkosť, následne zväčšiť svoj objem a
pri nedostatočných dilatáciách sa dokonca môže celá podlaha zdeformovať.
Týmto nežiadúcim prejavom je možné
účelne zabrániť vhodnou impregnáciou
dreva. Drevené dosky odporúčame pred
ich definitívnym pripevňovaním ponechať voľne naukladané na trámikoch a
zapnúť už nainštalovaný podlahový vykurovací systém. Necháme ich takto voľne uložené niekoľko dní pri nízkej teplote (cca 30°C) zohrievať. Súčasne sa takto
zabezpečí dosušenie drevnej hmoty,
ktorá mohla eventuálne absorbovať
vzdušnú vlhkosť pri prevoze zo sušiarne, resp. počas skladovania. Záverečnú
montáž drevenej dlážky je ideálne realizovať, keď je drevo zohriate na teplotu 20
až 25 °C. V každom prípade je potrebné
povrch prírodného dreva ošetriť vhodnou impregnáciou, ktorá nedovolí drevu
absorbovať vlhkosť, či už pri upratovaní
alebo z vlhkého vzduchu.
Inštalácia
Aby termokáble nevnikli, resp. neboli vtlačené do tepelnej izolácie a následne sa neprehrievali, čo hrozí najmä
pri tepelných izoláciach na báze minerálnych vlákien, vkladáme medzi tepelnú izoláciu a termokáble drôtenú sieť,
ktorú pripevníme k nosným trámikom.
Termokáble k nej odporúčame fixovať
po cca 30 cm. (Druhý spôsob je uloženie tepelne odolnej fólie medzi izoláciu
a termokábel). Termokáble musia byť
uložené minimálne 25 mm od spodnej plochy drevenej dlážky. I tu platí, že
polomer ohybu termokábla nesmie byť
menší než triapolnásobok jeho vlastného priemeru. V mieste prechodu termokábla cez trámik je potrebné otvor
vyplniť nehorľavým materiálom (napr.
hliníková fólia), spĺňajúcim bezpečnostné predpisy. Medzi vykurovacou
rovinou a spodnou plochou drevenej
podlahy musí byť vytvorená vzduchová
medzera minimálne 25 mm.
Regulácia
K riadeniu teploty v miestnostiach
s podlahovým vykurovaním zabudovaným pod drevenou krytinou, odporúčame výhradne termostaty vybavené podlahovým aj priestorovým
snímačom. Podlahový snímač je uložený
pod povrchom podlahy a udržuje teplotu drevenej krytiny pod nastavenou maximálnou hodnotou. Pre vykurovanie
klasických doštených paluboviek položených na trámikoch je možné využiť
výhradne priamovýhrevný systém.
Povrchy podláh
Komfortné a úsporné kúrenie DEVI je
možné inštalovať prakticky pod všetky
typy drevených a laminovaných podláh.
Pre možnosť veľkého výberu a dlhú životnosť sú u zákazníkov stále obľúbenejšie laminované veľkoplošné dosky s
Možnosti použitia:
Vykurovacie systémy v tenkých
renovovaných podlahách sa obvykle
využívajú ako doplnková forma vykurovania pre temperovanie podlahy
na príjemnú teplotu. Môžu však byť
použité ako hlavný vykurovací sys-
tém. V tom prípade je však potrebné
inštalovať pod vykurovacou rohožou,
resp. termokáblami tepelnú izoláciu.
Tento variant vykurovania nachádza
najväčšie uplatnenie pri renováciách
miestností, v ktorých chceme pôvodnú
podlahovú krytinu nahradiť novou (kúpeľne, kuchyne, vstupné haly a pod.),
a taktiež pri rekonštrukciách výrobných,
obchodných, alebo skladových priestorov systémom liatych podláh.
Výhody
Renovovať podlahu pri súčasnej
inštalácii tenkého vykurovacieho systému môžeme aj bez nutnosti odstraňovania pôvodnej podlahovej krytiny.
Práve predstava neporiadku a prachu
spojená s búracími prácami pri výmene
pôvodnej podlahy za novú, často odradí záujemcov o renováciu dlážky. Tenkú
vykurovaciu rohož DEVImat™ je možné
položiť priamo na pôvodnú podlahu, zatrieť ju tenkou vrstvou pružného lepiaceho tmelu a položiť novú podlahovú
krytinu. Vďaka tenkej rohoži, bude napr.
pri pokládke keramickej dlažby hrubej
8 mm, nový povrch podlahy len o 12 až
15 mm vyšší než pôvodná podlaha. Pri
tak nepatrnom zvýšení podlahy, ktoré
nedosahuje ani výšku prahov, nie sú potrebné žiadne stavebné úpravy. Nanajvýš bude potrebné skrátiť dvere. Takto
získaná nová podlaha bude príjemne
teplá a zabezpečí komfortné tepelné
pohodlie.
Určenie požadovaného
výkonu
Pre tenké renovované podlahy odporúčame vykurovacie rohože DEVImat™ s merným výkonom 100 Wm-2
a 150 Wm-2, alebo termokáble DEVIflex™ DTIP-10 s max. výkonom 10
W/m. Podrobný prehľad vykurovacích
rohoží a termokáblov nájdete v katalógu výrobkov. Určenie výkonu závisí
najmä od toho, či má systém pracovať ako hlavné kúrenie, alebo len ako
doplnkové temperovanie podlahy.
Pri doplnkovom vykurovaní podlahy sa obvykle inštaluje rohož s výkonom 100 Wm-2. V kúpeľniach, resp.
podlahách, ktoré nie sú tepelne odizolované, odporúčame inštalovať rohož
s výkonom 150 Wm-2.
Výber riešenia
Vykurovacie rohože DEVImat™ odporúčame v prípadoch, keď nie je možnosť
PRIAMOVÝHREVNÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE
zvýšiť podlahu o viac než 15 mm vrátane
novej podlahovej krytiny. Ak ide o veľmi členitý pôdorysný tvar miestnosti a
súčasne je možnosť zvýšiť nový povrch
podlahy o 20 až 25 mm, je výhodnejšie
použiť termokáble DEVIflex™ DTIP-10.
Tenké podlahy sa vyznačujú vysokou
tepelnou dynamikou, čo je vhodná
vlastnosť najmä pre nerovnomerne využívané priestory alebo priestory s častými výkyvmi teplotných pomerov ako
sú napr. kúpelne, poprípade kuchyne,
atď. Na druhej strane treba počítať so
zníženou akumulačnou schopnosťou,
čo môže spôsobovať problém v období
odstavenia odberu v čase vysokej tarify. V
objektoch s dobrou tepelnou izoláciou a
dostatočnou akumulačnou schopnosťou
stavebných konštrukcií je pokles teploty
počas odstávky nepatrný. Je vhodné, ak
je v tomto čase obmedzené vetranie.
Povrchy podlahy
Na tenké renovované podlahy môžeme klásť takmer všetky typy podlahových krytín. Ideálna je keramická
dlažba, ktorá má veľmi dobrú tepelnú
vodivosť a zbytočne nezvýši celkovú
hrúbku podlahy. Pri pokladaní dlažby je
nutné použiť trvalo pružné lepidlá, ktoré vykompenzujú tepelnú rozťažnosť
podkladu. Ak zvolíme podlahovú krytinu z dreva alebo plastov, musí byť vykurovacia rohož, resp. termokáble uložené aspoň pod 10 mm silnou vrstvou
zalievacej zmesi, z dôvodu zaistenia
rovnomernej teploty povrchu podlahy.
Inštalácia termokáblov
Rozstupy medzi termokáblami
(odstup C-C) nesmú presiahnuť 10 cm,
pretože absorbčná betónová (tmelová) vrstva je tenká a termokábel je
veľmi blízko povrchu podlahy. Pokiaľ
by odstup C-C bol väčší, nemusela by
sa podlaha rovnomerne prehrievať a
na jej povrchu by sa mohli tvoriť teplejšie a chladnejšie miesta. Všeobecne platí, že čím je vzdialenosť medzi
termokáblami menšia, tým môže byť
podlaha tenšia. Dodržujte pokyny
výrobcov zalievacích zmesí, tmelov a
lepidiel, najmä však plastifikátorových
prísad a ich pomer primiešavania do
11
betónu. Len tak je možné zaručiť dokonale fungujúcu teplú podlahu.
Inštalácia samolepiacich
vykurovacích rohoží
Pre temperovanie tenkých renovovaných podláh je najvhodnejšia
tenká vykurovacia rohož DEVImat™,
ktorej celková hrúbka je len 2,5 mm.
Inštalácia tenkých vykurovacích rohoží
DEVImat™ je v porovnaní s inštaláciou
termokáblov DEVIflex™ oveľa jednoduchšia a preto sa s obľubou používa
aj v novostavbách. Tenký termokábel
je fixovaný na umelohmotnej sieťovine a nie je ho potrebné individuálne
pripevňovať. Rohože DEVImat™ sú
samolepiace. Lepiaca vrstva je nanesená na spodnej časti rohože. Na využitie samolepiaceho efektu, ktorý šetrí
čas pri inštalácii, ukladajte rohož vždy
vykurovacími káblami nahor. Všetky
odporúčania a podmienky uvedené
pri inštalácii termokáblov DEVIflex™ v
tenkých renovovaných podlahách platia v plnej miere aj pre inštaláciu tenkých vykurovacích rohoží DEVImat™.
Renovovaná podlaha na existujúcej betónovej podlahe – použitie
termokábla
Podlaha
Teplotný snímač
Samonivelačný poter, alebo „flexi“ lepidlo na
dlažbu
DEVI vykurovací kábel
DEVIfast™ montážny pás
Pôvodný betónový podklad, pôvodná dlažba
Renovovaná teplá dlažba na pôvodnú dlažbu – použitie vykurovacej rohože DEVImat™
Podlaha
Vlhkostná izolačná fólia
Samonivelačný poter, alebo „flexi“ lepidlo na
dlažbu
Teplotný snímač
DEVImat™ - vykurovacia rohož
Pôvodný podklad – dlažba, resp. betón
Teplá dlažba na pôvodnej betónevej podlahe – použitie vykurovacej
rohože DEVImat™
Podlaha
Samonivelačný poter, alebo „flexi“ lepidlo na
dlažbu
Teplotný snímač
DEVIMAT™ - vykurovacia rohož
Pôvodný podklad
1. ČASŤ
1. ČASŤ
10
Regulácia
Pre riadenie hlavného vykurovacieho
systému odporúčame použiť termostat
s priestorovým aj podlahovým teplotným snímačom, v prípade doplnkového
temperovania podlahy je vhodnejší termostat len s podlahovým teplotným snímačom. Podrobný prehľad termostatov
nájdete v katalógu výrobkov firmy DEVI.
Predpoklady
Na zabezpečenie bezproblémového priebehu inštalácie elektrického
podlahového kúrenia je potrebné už
vo fáze projektovania dbať o niektoré
záležitosti. Musia byť dodržané tepelnoizolačné parametre objektu, aby
bolo možné zabezpečiť požadovaný
výkon vzhľadom na voľnú podlahovú
plochu. V opačnom prípade musíme
inštalovať doplnkový vykurovací systém na pokrytie potrebného vykurovacieho výkonu. Normové tepelnoizolačné parametre treba splniť aj pre
získanie potrebného povolenia od
rozvodnej spoločnosti. Treba počítať s
väčšou dimenziou el. prípojky a s väčším zaťažením rozvodnej siete. Ďalej
je potrebné zohľadniť stavebnú výšku
podlahovej konštrukcie, ktorá môže
byť podľa polohy podlažia rôzna.
Projektovanie
Po splnení týchto predpokladov je
postup nasledovný:
• výpočet spotreby tepla podľa STN
• projektovanie podlahového vykurovania
• prípadné zadanie dodatočného
tepelného zdroja
• zoznam potrebných produktov
vrátane príslušenstva
• plán uloženia termokáblov, resp.
vykurovacích rohoží so zreteľom
na rozmiestnenie nábytku a inštalovaných zariadení
Potrebné podklady:
• stavebné výkresy a rezy v mierke
1:50, resp. 1:100
• údaje o nevykurovaných plochách
• konštrukčná výška podlahy
• druh podlahovej krytiny
• režim dodávky elektrickej energie, typ sadzby
• tepelné straty objektu
• miesto stavby
• účel priestoru
• režim prevádzky a čas využitia
Elektroinštalačné pokyny
Pred vnútorným omietaním treba inštalovať vedenia a prípojky pre
podlahové vykurovanie. Do miest, kde
budú regulátory sa osadia inštalačné
krabice. Elektroinštalačnú krabicu pre
termostat odporúťame umiestniť pri
dverách vo výške vypínača osvetlenia.
Termostaty s priestorovými snímačmi
teploty by mali byť umiestnené tak, aby
ich funkciu neovplyvňovali nežiadúce
faktory (oslnenie, osálanie vykurovacím
telesom, prievan a pod.). Vykurovacie
prvky musia byť pevne pripojené cez
regulátor. Pohyblivý prívod nie je povolený. K termostatu je potrebné pripojiť
prívod el. energie káblom s prierezom
vodičov podľa veľkosti vykurovacieho výkonu. Od termostatu smerom k
podlahe musia byť vedené dve ohybné elektroinštalačné trubice. Cez jednu sa pripojí studená časť termokábla
a druhou podlahový teplotný snímač
k termostatu. Vykurovacie káble je potrebné z dôvodu možného poškodenia
a dodržania predpísaného rozostupu
fixovať. Je potrebné dávať pozor, aby sa
káble nepoškodili napr. pracovnými nástrojmi. Aktívne časti káblov sa nesmú
križovať, dotýkať ani voľne prechádzať
vzduchom, byť v kontakte s vodovodným potrubím, vaňou a pod. Káble sa
nesmú krátiť. Krátiť sa môžu len ich studené konce. Spojka studeného konca
a vykurovacieho kábla nesmie byť inštalovaná v ohybe. Káble nikdy nesmú
prechádzať cez dilatačné škáry. Pokiaľ
cez dilatačné škáry prechádzajú studené konce, musia byť voľne uložené
v dvoch ochranných sústredných rúrkach. Prívodné vodiče k elektroinštalačným krabiciam musia spĺňať nasledovné parametre:
• prívod pre vykurovanie priestorov <
10 m2, Cu vodič 3 x 1,5 mm2
• prívod pre vykurovanie priestorov >
10 m2, Cu vodič 3 x 2,5 mm2
• prívod pre vykurovanie okrajových
zón a pre iné prídavné vykurovacie
zdroje < 2 kW, Cu vodič 3 x 1,5 mm2
• záťaž kúrenia rozložte rovnomerne
na všetky fázy
• väčší výkon na jednu fázu rozdeľte na
sekcie s postupným zapínaním
• jednotlivé termostaty nie sú schopné
spínať záťaž väčšiu ako 10 až 16 A. Termostatom v takom prípade ovládame len cievku stykača umiestneného
spravidla v el. rozvádzači a tomu je
potrebné prispôsobiť zapojenie.
PROJEKTOVANIE, INŠTALÁCIA
PRIAMOVÝHREVNÉ PODLAHOVÉ VYKUROVANIE
• pri centrálnom riadení kúrenia musia byť všetky termostaty DEVIreg™
540/550 navzájom prepojené dvojžilovým vodičom.
a užitočného tepelného toku od termokáblov)
d – prirážka na dynamiku, obvykle
≥ 0,1
Montážne pokyny
Zabudovanie podlahového vykurovacieho systému sa realizuje po vnútornom omietnutí a pokládke izolácií.
Pred položením izolácií treba povrch
betónu očistiť od hrubých nečistôt a
prípadné nerovnosti vyrovnať. V nepodpivničených priestoroch je potrebné položiť izoláciu proti vlhkosti. Na
stenách ju treba vytiahnuť tak vysoko,
aby siahala nad konečnú podlahovú
krytinu. Jednotlivé pásy zvarte, resp.
zlepte. Na všetky kolmé steny, stĺpy,
otvory dvier atď., je treba umiestniť minimálne 5 mm hrubú tepelnú
izoláciu, ktorá zachytí horizontálnu
rozťažnosť podlahovej konštrukcie a
jej výška musí byť vyššia ako povrch
podlahovej krytiny. Trčiaci zvyšok sa
odreže až pred položením podlahovej
krytiny. Tepelnú izoláciu pokladajte
tak, aby medzi jednotlivými doskami
nevznikali medzery.
Výpočet
Výkon podlahového vykurovania
vychádza z tepelno-technického výpočtu podľa STN EN 12 831. Potrebný
výkon QN dostanete zvýšením tepelnej
straty danej miestnosti (vypočítanej
bez prirážok) o 10 až 30 %. Zvýšenie
výkonu je potrebné pre zaistenie dobrej dynamiky systému aj v extrémnych
klimatických podmienkach a pre kompenzovanie stratového tepelného toku
smerom dole od termokáblov. Stratový
tepelný tok odporúčame výpočtom
skontrolovať, aby nepresahoval 10 %
užitočného vykurovacieho výkonu.
N
C
Q = Q . (1 + k + d)
k=
q*
< 0,1
q
1 + k + d  1,1 až 1,3
QN – potrebný výkon podlahového
vykurovania [W]
QC – celková tepelná strata vypočítaná bez prirážok [W]
q – tepelný tok smerom hore od
termokáblov (užitočný) [Wm-2]
q* – tepelný tok smerom dole od
termokáblov (stratový) [Wm-2]
k – prirážka na stratový tepelný tok
od termokáblov (= pomer stratového
Podľa
potrebného
výkonu
podlahového vykurovania (QN) vyberte zodpovedajúci termokábel DEVIflex™, t.j. inštalovaný výkon (QI). Označenie termokábla v projekte:
napr.: DEVIflex™ DTIP-18, 2100 W,
130 m.
Ak pre potrebný výkon nie je k
dispozícii vhodný termokábel, zvoľte
kombináciu viacerých termokáblov.
Vypočítajte merný výkon vykurovania v miestnosti:
l
ql = QT [W]
S
qI – merný výkon podlahového vykurovania [Wm-2]
QI – celkový inštalovaný výkon
podlahového vykurovania [W]
ST – vykurovaná plocha [m2]
Skontrolujte, či vypočítaný merný
výkon vykurovania (qI) zodpovedá odporúčaným hodnotám pre daný typ
podlahy.
Ak je potrebný merný výkon (qI)
vyšší než odporúčané hodnoty, môžete problém vyriešiť:
a) kvalitnejšou tepelnou izoláciou obvodových stien a pod.
b) inštaláciou doplnkového vykurovacieho telesa, ktoré doplní chýbajúci
tepelný výkon v extrémnych mrazoch (viď. príklad).
Spodná hranica odporúčaného rozpätia výkonu je uvažovaná s ohľadom
na zachovanie potrebnej dynamiky vykurovania pri hlavnom vykurovacom
systéme.
Max. využiteľný vykurovací výkon
(QU) podlahového vykurovania, (t. j. tepelný výkon, ktorý je podlaha schopná
odovzdať do vykurovaného priestoru,
s pripočítaním stratového tepelného
toku) – trocha to môže zmiasť, ak si
projektant neuvedomí, že výkon, ktorý
dostanem do priestoru je bez stratového a tu ho započítavame, aby sme
hodnotu porovnali s Qn, v ktorom je
stratová a dynamická prirážka), závisí
od rozdielu max. dovolenej povrchovej teploty podlahy (TP), výpočtovej
teploty v miestnosti (TV) a ďalej na pomere (k) stratového (q*) a užitočného
(q) tepelného toku od termokáblov:
U
P
V
q = α . (T – T ) . (1 + k)
QU = qU . ST
qU – merný využiteľný výkon
podlahového vykurovania pri výpočtovej teplote TV [Wm-2]
QU – celkový využiteľný výkon
podlahového vykurovania pre danú
plochu podlahy [W]
TV – výpočtová teplota v miestnosti
podľa STN 06 0210 [°C]
TP – max. odporúčaná povrchová
teplota podlahy [°C]
α – koeficient prestupu tepla z
podlahy do vzduchu [Wm-2K-1], pri návrhu termokáblov je uvažované:
α . 12 Wm-2K-1
Rozdiel potrebného a inštalovaného nahradí doplnkové vykurovacie teleso:
QD* = QN – min (QI, QU)
QD*– minimálny potrebný výkon
doplnkového telesa [W]
QN – potrebný výkon podlahového
vykurovania [W]
QI – inštalovaný výkon termokábla
[W]
QU – využiteľný výkon podlahového vykurovania [W]
Príklad: Kúpeľňa
Zakladná tepelná strata miestnosti
bez prirážok:
QC = 1350 W
Pomer medzi stratovým a užitočným tepelným tokom od termokáblov:
k = 0,10
Dynamika vykurovania:
d = 0,20
13
Potrebný výkon podlahového vykurovania:
QN = 1755 W
Predbežne zvolený termokábel:
DTIP-18, 1880 WQI = 1880 W
Vykurovaná plocha podlahového
vykurovania:
ST = 9,6 m2
Približný merný výkon podlahového vykurovania:
qI = 196 Wm-2 (nevyhovuje)
Odporúčaný
merný
výkon
podlahového vykurovania:
qI*= 135 Wm-2
Zodpovedajúci celkový výkon
podlahového vykurovania:
QI*= 1296 W
Zvolený termokábel:
DTIP-18, 1340 W,
QI = 1340 W
Výpočtová teplota v miestnosti:
TV = 24 °C
Maximálna povrchová teplota
podlahy:
TP = 34 °C
Koeficient prestupu tepla z podlahy do vzduchu:
α = 12 Wm-2 K-1
Využiteľný výkon podlahového vykurovania cca:
QU = 1267 W
Využiteľný merný výkon podlahového vykurovania pri TV:
qU = 132 Wm-2
Minimálny výkon doplnkového vykurovacieho telesa:
QD*= 488 W
Navrhnutý výkon doplnkového vykurovacieho telesa:
QD = 500 W
Odstup C-C v závislosti od inštalovaného výkonu termokábla DEVIflex TM DTIP-18
Inštalovaný výkon [Wm-2]
80
90
103
120
144
180
240
Odstup C-C [cm]
22,5
20,0
17,5
15,0
12,5
10,0
7,5
Odstup C-C v závislosti od inštalovaného výkonu termokábla DEVIflex TM DTIP-10
Inštalovaný výkon [Wm-2]
50
57
67
80
100
133
200
Odstup C-C [cm]
20,0
17,5
15,0
12,5
10,0
7,5
5
1. ČASŤ
1. ČASŤ
12
Inštalácia termokáblov
Výkon podlahového kúrenia určíme na základe výpočtu tepelných
strát vykurovaného objektu. Presné
hodnoty rozostupov termokáblov
(odstup C-C) v závislosti od vykurovacieho výkonu sú uvedené v
tabuľke na strane 13. Možnosti veľ-
no viesť cez dilatačnú škáru, jeho
maximálne zaťaženie na ťah môže
byť 120 N. Pri väčších plochách sa
nedá zabrániť nutnosti prechodu
studených častí káblov cez dilatačné škáry. V takom prípade zaistíme
prechod prostredníctvom dvoch sústredných rúrok, viď strana 6.
Na správnu inštaláciu termokáblov odporúčame použiť montážne
pásy DEVIfast™, ktoré umožňujú fixáciu v 2,5 cm intervaloch. Rozostupy
termokáblov by mali byť na celej
ploche rovnaké. Potrebné množstvo
montážnych pásov v bežných metroch zodpovedá 1,5-násobku m2 plochy, na ktorú budeme termokáble
inštalovať. Napr. na vykurovanú plo-
PROJEKTOVANIE, INŠTALÁCIA
MONTÁŽNE INŠTRUKCIE
me do ochrannej rúrky v otvorenom
konci káblovej slučky, minimálne 0,5
m od okraja vykurovanej plochy. Koniec ochrannej rúrky utesníme, aby
do nej nevnikla zalievacia zmes.
Zvoľte dostatočný polomer ohybu
Inštalácia samolepiacej
vykurovacej rohože


ochrannej rúrky pri prechode zo steny
do podlahy, aby ste do nej mohli bez
problémov zasunúť káblový snímač
(viď strana 8).
Pred aplikáciou zalievacej
zmesi je vhodné odfotiť si skutkový stav, čo nám môže pomôcť v
prípade poruchy a premerať ohmic-
kostí dilatačných plôch v závislosti
od použitého materiálu podlahy a
spôsoby riešenia dilatačných škár
viď. na strane 6.
Dvojžilové termokáble DEVIflex™
s dvojitou izoláciou, ochranným
opletením a spojkou medzi vykurovacou a studenou časťou (cca 2,5 m
15
1. ČASŤ
1. ČASŤ
14
Najprv odmerajte plochu podlahy, na ktorej chcete vykurovanie
inštalovať, aby ste mohli zvoliť
správnu veľkosť vykurovacej rohože
DEVImat™. Nezabudnite odpočítať
zastavané plochy (záchodová misa,
bidet a pod.), na ktoré nie je možné
vykurovaciu rohož položiť.
Pri pokladaní vykurovacej rohože
dbajte na to, aby ste nikde neprerušili vykurovací termokábel a nepoškodili ochrannú izoláciu. Pamätajte,
že vykurovací kábel fixovaný na plastovej sieťovine sa nesmie skracovať!
Špeciálne lepidlo na vykurovacej rohoži vám umožní jej opakované prilepenie a odlepenie.

Na celú plochu naneste stierkou
pružný lepiaci tmel tak, aby rohožou rovnomerne prestúpil a nikde
nevznikli vzduchové bubliny. Vykurovacia rohož musí byť tmelom (nivelačnou hmotou) celkom pokrytá.

chu 16 m2 budete potrebovať 24 m
montážneho pásu DEVIfast™.
Polomer ohybu termokábla nesmie byť menší ako 3,5-násobok jeho
vlastného priemeru. Teplota okolia
pri montáži termokábla by nemala
klesnúť pod +5 °C. Termokábel sa v
žiadnom prípade nesmie krížiť ani
dlhou) sú dodávané v papierových
obaloch, na ktorých je uvedený výkon termokábla, dĺžka a jeho ohmický odpor. Termokábel sa v žiadnom
prípade nesmie skracovať. Vykurovaciu časť termokábla nikdy nemož-
vzájomne dotýkať! Vzdialenosť káblov od zvislých stien je minimálne
50-100 mm. Ak je vykurovací prvok
stuhnutý, na krátky čas sa rozvinie a
pripojí sa na el. napätie. Podlahový
teplotný snímač termostatu ukladá-

V podlahe vysekajte drážku vedúcu k inštalačnej škatuli. V nej bude
uložená ochranná plastová trubica s
podlahovým teplotným snímačom.
Koniec ochrannej trubice utesnite,
aby do nej nevnikol tmel nanášaný
na vykurovaciu rohož. Trubicu vo vysekanej drážke zafixujte.
ký odpor. Hrúbka betónového poteru musí spĺňať len statické požiadavky a pevnostnú triedu min. B =
12,5. Dbajte, aby boli termokáble
dobre obalené zalievacou hmotou.
Nášľapná vrstva podlahy sa kladie
až po dostatočnom vytvrdnutí betónovej zmesi (28-30 dní). Termokáble
nesmú byť v žiadnom prípade obklopené tepelnoizolačným materiálom, pretože vplyvom nedostatočného odvodu tepla by sa mohli
prehrievať. Ohmický a izolačný odpor termokáblov skontrolujte aj ihneď po ich zaliatí, aby ste sa uistili,
že pri betonáži neboli poškodené.

Po rozstrihnutí plastového pletiva môžete pokračovať pokládkou
samolepiacej rohože v ľubovoľnom
smere. Pozor, termokáble sa nesmú
navzájom dotýkať.
Ihneď potom môžete klásť
dlažbu.
Odporúčame
škárovať
dlažbu pružným tmelom a dilatačné škáry medzi dlažbou a stenou
vyplniť silikónovým alebo akrylátovým tmelom. Vykurovanie zapnite
až po vytvrdnutí lepiaceho tmelu. V
prípade, že je pôvodná vrstva z výrobkov z dreva, nesmie byť narušená


Pred položením vykurovacej rohože musí byť podlaha dokonale čistá, zbavená prachu a ostrých predmetov. Odporúčame povrch podlahy
ošetriť vhodným penetračným náterom. Vykurovaciu rohož možno pokladať až po zaschnutí náteru.
Pri inštalácii na pôvodnú dlažbu
aplikujte najskôr vhodný spojovací
mostík, ktorý zaistí dokonalé priľnutie tmelu k podlahe. Prípojné vodiče
vykurovacej rohože musia byť vedené do inštalačnej škatule mimo
položenej a vyrovnanej vykurovacej
rohože. Elektrické zapojenie musí
urobiť výhradne odborne spôsobilý
elektrikár v súlade s platnými predpismi!

jej nosnosť. Podklad je nutné natrieť
penetračným náterom a prikryť vyrovnávajúcou vrstvou na odseparovanie vykurovacích prvkov. Jej hrúbka z dôvodu požiarnej bezpečnosti
musí byť minimálne 5 mm.
MYSLIACA REGULÁCIA
Mysliaci termostat
DEVIreg™ 550
– nastav a zabudni...
Presné riadenie teplotných režimov vám zabezpečí prvý predstaviteľ
nových inteligentných termostatov s
možnosťou ovládania vaším domácim počítačom – mysliaci termostat
DEVIreg™ 550. Je vybavený priestorovým i podlahovým teplotným snímačom, časovačom a špeciálnym
programom. Vie sám odhadnúť, kedy
je nutné vykurovanie zapnúť, aby sa
čo najhospodárnejším spôsobom dosiahla požadovaná teplota v čase, ktorý ste si určili. Pomocou podlahového
snímača, chráni podlahovú teplotu
pred stúpnutím nad hygienické maximum. Pri centrálnom riadení kúrenia
pomocou počítača musia byť všetky
inštalované termostaty vzájomne
prepojené dvojžilovým vodičom.
Inteligentný časovač
Už si nemusíte lámať hlavu premýšľaním, kedy treba vykurovací
systém zapnúť, aby zabezpečil v určený čas požadovanú teplotu, pretože si priebežne ukladá do pamäte
dáta o priebehu tepelných zmien v
sledovanej miestnosti. Presne stanoví čas nevyhnutný na dosiahnutie
požadovanej teploty za ekonomicky
najvýhodnejších podmienok. Eliminuje prekúrenie alebo nedokúrenie
miestnosti a tým garantuje vysoký
štandard komfortu a zabraňuje zbytočným tepelným stratám.
Adaptívny regulátor
DEVIreg™ 550
Kontroluje vykurovanie prostredníctvom adaptívneho regulátora,
ktorý vyhodnocuje teplotný gradient miestnosti (čas chladnutia a
čas potrebný na vykurovanie). Nastavíte stupne Celzia a časové rozpätie
– nič viac nie je potrebné. Termostat
DEVIreg™ 550 bude automaticky a
hospodárne regulovať vykurovanie
podľa vašej predstavy tepelnej pohody, a to nezávisle od vonkajších
zmien počasia. Jedinečné spojenie
časovača s termostatom a inteligentným programom posúva vaše starosti do oblasti „nastav a zabudni...“.
Symbol „spínacie
hodiny zapnuté“
Symbol „ochrana
pred zamrznutím“
1600
900
Displej na zobrazenie
času, teploty, textu
Symbol pre 12 hodinový
režim
„predpoludním (AM)“
„popoludní (PM)“
Dni v týždni
Dvadsaťštyri hodinový kruh
zložený z bodov zobrazuje
nastavenie spínacích hodín
Symbol pre nastavenie
spínacích hodín
2300
1600
2300
ideálny priebeh požadovaných teplôt
skutočný priebeh požadovaných teplôt
700
900
1600
2300
adaptívny
regulátor
- pocit chladu
Komfortné riadenie
vykurovania
Komunikačným balíčkom DEVIcom™ prepojíte váš domáci počítač
s už nainštalovanými termostatmi
Napájací kábel mikroprocesora pripojíte na konektor klávesnice počítača typ PS/2 (5V)
DEVI mikroprocesorový modul
Inštalácia DEVI softvéru PC PRO z CD–ROMu do počítača
prebehne automaticky po vložení a spustení CD. Program
PC PRO si načíta všetky termostaty vo vykurovanom dome,
hoteli či inom objekte.
Potom si môžete nastaviť základné parametre pre jednotlivé miestnosti. Každý termostat si môžete premenovať
podľa vašich potrieb (napr. podľa miestností, v ktorých sú
použité – max. počet 32).
Na základe vašich potrieb si jednoducho určíte týždenné
teplotné režimy vykurovaných izieb. Červená farba signalizuje obdobia komfortnej teploty, biela farba obdobia teplotného útlmu, ktorého hodnota je voliteľná.
Spotrebu energie, počet hodín, keď vaše vykurovanie
bolo v prevádzke, priebeh teplôt v podlahe i priestore s
možnosťou ukladania nameraných hodnôt máte k dispozícii
prostredníctvom vášho počítača.
Symbol „teplota miestnosti
je pod nastavenou teplotou“
bežný
regulátor
700
Pripájací kábel mikroprocesorana sériový port
(9-pinový) počítača
Symbol „stupeň“
Symbol pre
nastavenie času
900
17
Prehľadný a názorný
LCD dispej
Blikajúci bod
ukazuje aktuálny čas
700
Chytrí termostat
DEVIreg™ 535
Základné technické parametre sú
zhodné s mysliacim termostatom DEVIreg™ 550, no tento termostat nie je
vybavený predvídavým programom,
t.j. nevyhodnocuje teplotný gradient
a čas potrebný na zvýšenie či zníženie
teploty, ale zapne, resp. vypne vykurovanie v nastavených časoch. Preto
je vhodný predovšetkým na riadenie
doplnkových vykurovacích systémov,
ktoré zabezpečujú príjemnú teplotu
podlahy (kombinácia s kozubom, radiátormi, konvektormi atď.). Termostaty DEVIreg™ 535 sú pri vzájomnom
prepojení dvojžilovým vodičom tiež
vhodné na centrálne riadenie vykurovania pomocou počítača.
CENTRÁLNE RIADENIE
1. ČASŤ
1. ČASŤ
16
- nadbytočná spotreba
DEVIreg™ 550 alebo DEVIreg™ 535.
Určite oceníte unikátne a pritom jednoduché riešenie, ktoré vám umožní
riadenie vykurovania podľa vašich
predstáv.
OCHRANA DOPRAVNÝCH PLÔCH PRED ĽADOM A SNEHOM
Všeobecne
Pri snehu, resp. daždi a vysokej
vlhkosti vzduchu v súčinnosti s teplotou pod bodom mrazu je možnosť
bezpečného používania vonkajších
dopravných plôch kvôli nebezpečnému kĺzaniu značne obmedzená. Patria sem predovšetkým vjazdy s výškovým rozdielom, príjazdové cesty,
schody, chodníky, mosty manipulačné plochy napr. pre nakladanie tovaru a. i. Elektrické vyhrievanie voľných
plôch účinne chráni pred úrazmi a
materiálovými škodami zapríčinenými pošmyknutím na zľadovatelej ploche. Systém sa vďaka informáciám od
predpokladoch je potrebné inštalovať vyšší výkon, max. však 400 Wm-2.
Neodporúčame inštalovať výkon nižší
ako 200 Wm-2. Odporúčané výkony v
závislosti od typu chránenej plochy
viď na str. 44.
Voľba regulácie
Regulácia je „bezpečnostným
faktorom“, ktorý sa v žiadnom prípade neoplatí podceniť. Regulácia by
mala zapínať vyhrievací systém len
vtedy, keď sa očakáva vytvorenie
námrazy alebo pri snežení a pod.,
ale vypínať sa má až vtedy, keď sa
námraza či sneh na chránenej plo-
mačov sleduje klimatické podmienky na povrchu chránenej plochy.
Voľba termokábla
Aby sa na chránenej ploche dosiahlo rýchle a rovnomerné roztápanie, je
potrebné splniť tieto predpoklady:
• Inštalovať dostatočný vyhrievací výkon
• Menší C-C odstup medzi termokáblami
• Uloženie termokábla blízko povrchu
OCHRANA DOPRAVNÝCH PLÔCH PRED ĽADOM A SNEHOM
Izolácie
Tepelnú izoláciu pod termokáblami možno vynechať, pretože plocha
sa ohrieva len málo nad bod mrazu. Ak
to určité podmienky vyžadujú, môže
sa inštalovať pod termokáblami tvrdená tepelná izolácia aj izolácia proti
vlhkosti.
Chodník s dlažbou
Ako podklad je vhodné použiť
štrkové lôžko vyhovujúce statickým
požiadavkám, na ktoré sa nanesie
vrstva piesku. Nepoužívajte drve-
ný kameň s ostrými hranami! Termokáble sa upevnia v určených C-C
odstupoch na montážnych pásoch
DEVIfast™ podľa projektu a studené vodiče sa privedú k miestu pripojenia. Potom sa termokáble opäť
pokryjú vrstvou piesku a položí sa
kamenná alebo betónová dlažba.
Odporúčame, aby hrúbka dlažby
nebola väčšia ako 6 cm. Systém spoľahlivo funguje aj pri použití hrubšej
dlažby, je však potrebné rátať s vyššou spotrebou energie.
19
Betónová plocha
Na pôvodnú betónovú plochu sa
pomocou montážnych pásov upevnia v príslušných C-C odstupoch
termokáble. Inštalácia montážnych
pásov na starý betónový podklad je
obtiažna a vyžaduje vŕtať diery pomocou príklepovej vŕtačky. Kvôli lepšiemu priľnutiu poteru na betónový
podklad sa tento natrie cementovým
roztokom predtým, než sa položí rovnomerná vrstva poteru hrubá cca 5
cm na termokáble. Ak je zo statických
alebo architektonických dôvodov
Z týchto požiadaviek je zrejmé, že
len termokáble s relatívne nízkym dĺžBetónová dlažba
Betónová dlažba
Spevnená suchá betónová zmes
DEVIflex™ vykurovacie káble
DEVIFAST™ montážny pás
Betónový poter
Kamenná drť
Podklad
Betónový poter – káble v betóne
Betónový poter
DEVIflex™ vykurovacie káble
DEVIFAST™ montážny pás
Armovacie železo
Betónový poter
Kamenná drť
Podklad
teplotných a vlhkostných snímačov
dokáže automaticky zapnúť krátko
pred možnosťou vzniku nebezpečnej
situácie na chránenej ploche.
Určenie výkonu
Pri určovaní potrebného vyhrievacieho výkonu, s ohľadom na dosiahnutie čo najrýchlejšieho roztopenia
snehu, ľadu a námrazy, je potrebné
zohľadniť stavebné a klimatické pomery objektu, najmä:
• poloha objektu (otvorená, záveterná plocha)
• hĺbka uloženia termokáblov
• klimatická oblasť
Vykurovací výkon 250 Wm-2 je v
rámci klimatických podmienok Slovenska možné považovať za základný
orientačný výkon. Pri nepriaznivých
che úplne roztopí. To sa musí stať
čo najrýchlejšie, aby sa zbytočne
neplytvalo elektrickou energiou.
Ochranné systémy je možné riadiť
termostatmi DEVIreg™ 316, 330,
610. Najefektívnejšie však dokáže
tieto procesy ovládať mikroprocesorová riadiaca jednotka DEVIreg™
850, ktorá pomocou rôznych kombinácií teplotných a vlhkostných sní-
kovým výkonom môžu tieto kritériá
splniť. Na základe našich praktických
skúseností môžeme pre tieto aplikácie doporučiť termokáble DEVIflex™
DTIP-18 a DSLG-20 s výkonom 18 resp.
20 Wm-1. Ak by sme napríklad použili
samoregulačné termokáble s dĺžkovým výkonom 90 Wm-1, tak pri inštalácii 300 Wm-2 by boli C-C odstupy
medzi termokáblami 30 cm! Keďže sa
vytvorené teplo šíri okolo termokábla
prstencovito, je zrejmé, že v takomto prípade by bola potrebná dlhšia
doba na ohrev plochy medzi dvomi
termokáblami. Počas určitej doby by
bola nad termokáblami zbytočne vyššia teplota, čím by sa zvýšila spotreba
elektrickej energie. Naviac pri extrémne nízkych teplotách by systém pravdepodobne nedokázal roztopiť sneh a
ľad na celej ploche.
2. ČASŤ
2. ČASŤ
18
20
OCHRANA DOPRAVNÝCH PLÔCH PRED ĽADOM A SNEHOM
OCHRANA DOPRAVNÝCH PLÔCH PRED ĽADOM A SNEHOM
Tabuľka udáva odstup C-C pre rôzne inštalované výkony
s termokáblom DEVIflex™ DTIP-18:
Asfalt
Inštalovaný výkon na 1 m2 [W]
90
103
120
144
180
240
360
Asfaltový koberec
Spevnená suchá betónová zmes
DEVI vykurovacie termokáble do asfaltu
DEVIfast™ montážny pás
Spevnená suchá betónová zmes
Kamenná drť
Podklad
Odstup C-C [cm]
20,0
17,5
15,0
12,5
10,0
7,5
5,0
2. ČASŤ
Asfaltový povrch (s izoláciou)
Asfaltový koberec
Spevnená suchá betónová zmes
DEVI vykurovacie termokáble do asfaltu
DEVIfast™ montážny pás
Izolácia
Kamenná drť
Podklad
Inštalovaný výkon na 1 m2 [W]
103
120
144
180
240
360
Odstup C-C [cm]
17,5
15,0
12,5
10,0
7,5
5,0
Schodisko
Priamo na vyhrievané plochy sa
upevní montážny pás DEVIfast™, na
ktorý sa v stanovených C-C odstupoch
v závislosti od určeného inštalovaného
výkonu fixuje termokábel. Termokábel
sa zatrie tenkou vrstvou pružného
tmelu, na ktorý sa priamo lepí dlažba.
Pri vonkajších schodoch je nevyhnutné inštalovať termokáble aj na ploche
pred schodiskom. V žiadnom prípade
by nemala na tejto ploche zamŕzať
voda z roztopeného snehu alebo ľadu
zo schodiska.
max. 5 cm
C-C
Všetky inštalácie musia byť realizované v súlade s elektroinštalačnými normami a bezpečnostnými
predpismi platnými v Slovenskej republike.
potrebné, aby bol poter hrubší, treba
najprv položiť prvú vrstvu betónového poteru, na ktorú sa položia termokáble. Potom sa hneď položí druhá
vrstva tak, aby boli termokáble pod
asi 5 cm vrstvou betónu. V zásade je
potrebné prenášať dilatačné škáry z
podkladu na poter. Nezávisle od toho
nesmie byť dĺžkový rozmer jedného
dilatačného celku väčší ako 3 m. Betónové plochy vystužené železnými sieťami môžu mať max. dĺžkový rozmer 6
m. Termokáble nesmú nikdy prechádzať cez dilatačnú škáru! Pri väčších
plochách, keď nie je možné vyhnúť sa
prechodu studených vodičov cez di-
latačné škáry, veďte ich cez sústredné
rúrky (obr. č. 4 na str. 6).
Asfaltová plocha
Na hotový podklad spĺňajúci
statické požiadavky sa pomocou
montážnych pásov nainštalujú termokáble podľa projektu. Potom sa
nanesie asi 5 cm hrubá vrstva asfaltu. Pritom treba dávať pozor, aby
sa nevytvárali kôpky asfaltu. Sústredené tepelné pôsobenie väčšej
masy asfaltu by mohlo termokábel
poškodiť. Teplota asfaltu by pritom
nemala prekročiť 140 °C, pretože
väčšia teplota by aj pri tenkej vrs-
tve asfaltu mohla termokábel poškodiť. Asfalt je možné valcovať výhradne ručným pojazdným valcom,
v žiadnom prípade nie je prípustné
valcovanie ťažkým cestným valcom! Aby ste ochránili vlhkostné a
teplotné snímače pred prehriatím
od asfaltu, zabudujte ich až po vychladnutí plochy. Inou možnou variantou riešenia asfaltovej plochy
je zasypanie termokáblov 2 až 3 cm
hrubou vrstvou piesku a až následné pokladanie asfaltu. Termokáble
sú pieskom chránené pred priamym tepelným pôsobením asfaltu
a je menšie riziko ich poškodenia.
Odtokové kanály
Ak sú súčasťou vyhrievaných vonkajších plôch odtokové kanály, treba
ich taktiež chrániť, aby voda z roztápajúceho sa snehu či ľadu opätovne
nezamrzla v kanáli a nebránila odtoku.
V týchto prípadoch sa veľmi osvedčilo
inštalovanie samoregulačného termokábla typu DEVI-iceguard (18 Wm-1
pri 0°C) do odtoku. Ďalšou možnosťou
vyhrievania je inštalácia dvoch paralelne vedených termokáblov DEVIflex™
DTIP-18. Dbajte, aby boli odtokové kanály vyhrievané až po nezamŕzajúcu
časť.
Inštalačné pokyny
• Pri nižších teplotách je termokábel
menej poddajný čo sťažuje manipuláciu. Pomôže krátke pripojenie termokábla na sieť. Pri teplotách pod
-5°C už inštaláciu neodporúčame.
• Termokáble sa môžu pripojiť na sieť
len v rozmotanom stave!
• Po montáži skontrolujte pohľadom,
či sa termokáble nekrížia alebo nedotýkajú a či je dodržaný minimálny polomer ohybu termokábla, t. j.
3,5-násobok vlastného priemeru termokábla.
• Zakreslite, odfotografujte uloženie
termokáblov a snímačov.
• Termokáble, s výnimkou samoregulačných, nesmú byť skracované.
• Skracovať, predlžovať sa môžu len
studené vodiče.
• Termokáble sa nesmú vzájomne spájať sériovým zapojením.
• Maximálne zaťaženie termokábla na
ťah je 120 N.
• Na betonárske, resp. asfaltérske práce po inštalácii termokáblov musí
dozerať montér.
2. ČASŤ
Tabuľka udáva odstup C-C pre rôzne inštalované výkony
s termokáblom DEVIflex™ DSIG-20 , resp. DTCE-20:
21
22
RIADIACE A REGULAČNÉ ZARIADENIA
• Pred a po zaliatí termokáblov je potrebné zmerať izolačný a ohmický
odpor termokáblov.
• Dbajte na rovnomerné pokrytie termokáblov asfaltom, betónom.
• Teplotu liateho asfaltu treba počas
nanášania priamo na termokáble
kontrolovať – max. 140 °C.
Ochrana odtokového kanála samoregulačným
termokáblom DEVI-pipeguard
• Vodiče teplotných a vlhkostných snímačov ukladajte do ochranných rúrok.
• Všetky inštalácie musia byť realizované v súlade s elektroinštalačnými
normami a bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike.
Malé plochy
Vyhrievanie chránených plôch by
sa malo zapnúť len vtedy, keď začne
snežiť alebo hrozí nebezpečie tvorby
námrazy. Ak však ide o malé plochy
do cca 50 m2, obvykle postačuje, ak je
systém riadený len na základe údajov
o vonkajšej teplote, napr. termostatmi
DEVIreg™ 316, 330, 610.
Veľké plochy
Rozsahom väčšie plochy s veľkými
nainštalovanými výkonmi by mali byť
riadené mikroprocesorovou riadiacou
jednotkou pre roztápanie ľadu a snehu
DEVIreg™ 850. Jednotka zapne vyhrievací termokáblový systém len vtedy,
keď teplota poklesne pod nastavený
teplotný prah blízko bodu mrazu a vlhkostné snímače zabudované v chránenej ploche zaregistrujú vlhkosť.
Teplota pôdy - určuje zopnutie
výhrevného systému, predhriatie
vonkajšej plochy a zabránenie vzniku ľadu pred zaznamenaním vlhkosti.
Nastavenie z výroby je – 3 °C. Stupeň
vlhkosti určuje citlivosť snímača na
vlhkosť. Nastavenie z výroby je 50 to znamená stupeň, kedy termostat
zaznamená vlhkosť. Nižšie číslo =
vyššia citlivosť na vlhkosť. Doba dokurovania určuje čas dobehu systému
v hodinách, po zaznamenaní „sucha“
vlhkostným snímačom. Nastavenie
z výroby je 1 h. Úsporná prevádzka
systému - zmeny v základnom nastavení teplôt môžu zabezpečiť skoršie
Ochrana odtokového
DEVIflex™
kanála
termokáblom
zopnutie relé, ale súčasne sa zvýši
spotreba elektrickej energie. Neskoršie zopnutie relé znížením teplôt
neodporúčame! Významnú úlohu
pri správnej funkcii systému určuje
vhodné umiestnenie snímačov a ich
počet (maximálne 4). V zložitých prípadoch si predinštalujeme viacero
možností na umiestnenie snímačov.
Zmenou času dokurovania zohľadníme členitosť vykurovaného terénu a
klimatické podmienky. Napríklad pri
inštalácii 1 snímača môžeme systém
vždy dodatočne rozšíriť až na 4 snímače ich dokúpením. Inštalované výkony pre vonkajšie plochy nájdete v
tabuľke – Odporúčané výkony, termokáble a snímače (str. 44).
Umiestnenie snímačov
Už počas inštalácie termokáblov je treba určiť vhodné miesta na zabudovanie
snímačov vlhkosti a teploty. Pre vyhrievané
snímače vlhkosti to musia byť miesta vo
vyhrievanej ploche, na ktorých sa dá predpokladať tvorba námrazy najskôr, napr.
jazdné pruhy príjazdu do podzemnej garáže. Pre nevyhrievané snímače vlhkosti je
potrebné vytypovať miesto, ktoré sa pôsobením termokáblov vysuší ako posledné.
Pred inštaláciou treba
rozhodnúť koľko snímačov
bude na chránenej ploche
Inštalujeme spravidla 1 - 4 snímače kvôli správnemu a bezchybnému
fungovaniu ochranného systému.
Snímače umiestnime tam, kde pred-
pokladáme prvé zachytenie vlhkosti/
snehu, napr. uprostred plochy ďalej
od budovy, pred stromy, tam kde sa
utvárajú záveje atď. Jeden zo snímačov
vždy umiestnime tam, kde sa sneh drží
najdlhšie. Ak inštalujeme iba jeden pozemný snímač, musíme rozhodnúť, čo
je pre náš ochranný systém najdôležitejšie. Rýchla detekcia snehu a zapnutie systému alebo zabezpečenie odstránenia snehu a ľadu na celej ploche.
Pokiaľ sú požadované obidve podmienky, musíme vždy inštalovať najmenej 2 pozemné snímače. Vtedy jeden zo snímačov meria i teplotu pôdy
a systém pružnejšie reaguje na rýchle
zmeny počasia. S viacerými ako 2 pozemnými snímačmi vyriešime všetky
zložité vonkajšie plochy, tak k spoľahlivosti užívateľa ako i splneniu všetkých
požiadaviek spoľahlivosti systému.
Pri napojení 3 alebo 4 snímačov je
potrebné do systému vložiť ďalší napájací zdroj, pre napájanie snímačov!
V systéme budú teda zapojené 2 ks
24 V DC - zdroje.
Popis funkcie DEVIreg™ 850
Program termostatu DEVIreg™
850 pracuje s teplotou a vlhkosťou.
Teplota a vlhkosť sú snímané digitálnymi senzormi umiestnenými vonku
podľa inštalačných pokynov. Pozorne
si prečítajte nasledujúce pokyny, pokiaľ budete meniť základné nastavenie
z výroby. Teplota vzduchu - základné
nastavenie z výroby je 4 °C. To znamená, že relé zopne, keď teplota klesne
pod 4 °C a súčasne je zaznamenaná
vlhkosť. Zmenou teploty upravujeme
hodnotu na zopnutie relé.
Inštalácia snímača
a inštalačného puzdra
snímača
Inštalačné puzdro na umiestnenie
snímačov a prípojné napájacie vodiče
môžu byť inštalované súčasne s pozemnými prácami a samotné snímače
pripojené neskôr. Treba dodržať nasledujúce pokyny ku všetkým typom
inštalácie: Zaistite, aby inštalačné
púzdra neboli zaliate betónom, zasypané a pod. Instalačné púzdra
musia byť zarovnané s okolitým
terénom.
23
2. ČASŤ
2. ČASŤ
• Povrchy z liateho asfaltu nevalcovať
ťažkými cestnými valcami.
RIADIACE A REGULAČNÉ ZARIADENIA
bo staré dlaždice. Termokáble neukladajte priamo do pôdy! Najmä
ťažšie typy zemín sa vplyvom tepla
spekajú, čo by sťažilo odvod tepla z
termokáblov. Odporúčaný inštalovaný výkon pre túto aplikáciu je 80
- 100 Wm-2.
Objekty živočíšnej výroby
Hydinárne, odchovne prasiatok a
podobné objekty živočíšnej výroby
sú pre využitie podlahového kúrenia
mimoriadne vhodné. V porovnaní
s klasickými spôsobmi vykurovania
sa dosahuje niekoľkonásobná úspora energie a tiež úspora priestoru.
Najmä v hydinárňach a odchovniach
odstavčiat je potrebná zvýšená teplota 28 až 35 °C a to len v nízkej výške
od povrchu podlahy. V podstate od
výšky 0,5 m od podlahy už môže byť
chladno bez akýchkoľvek negatívnych dôsledkov.
Inštalovaný výkon [Wm-2]
Odstavčatá
Hydinárne
Kravíny
150 - 200
150 - 200
60 - 80
Humusová zemina
Ochranná vrstva
- (staré dlaždice)
Piesok ca 2-3 cm
DEVIflex™
- vykurovacie termokáble
Podkladová zemina
- „dno“ skleníka
Mraziarne
V mraziarňach, kde je teplota
od -25 °C do -30 °C a tepelná izolácia nad základovým lôžkom je hrubá min. 20 až 25 cm, odporúčame
inštalovať výkon 20 Wm-2. Vo všeobecnosti sa inštalovaný výkon v
mraziarňach pohybuje v rozpätí 20
až 40 Wm-2. Odporúčame preferovať
termokáble s nižším výkonom (DTIP10), aby odstup C-C bol čo najmenší.
Je to výhodné z hľadiska rovnomernejšieho rozloženia teploty.
Regulácia
Ochranný systém je nevyhnutné
riadiť termostatom. Najvhodnejšie je
použitie typu DEVIreg™ 330 s teplotným rozsahom od -10 °C do +10 °C, je
však možné použitie aj iných typov.
Termostat zapína vykurovací systém
pri poklese teploty betónovej vrstvy
pod nastavenú teplotu. Pre prípady
nepredvídateľných udalostí je možné na základe požiadavky investora
ochranný systém zálohovať.
A
Ochrana proti premŕzaniu
Podlaha
Tepelná izolácia
Tepelný snímač v rúrke
Železobetón
DEVIflex™ - termokáble
Základový betón
min. 5 cm
Rez A - A
Odstup C-C 30 - 50 cm
Podlaha v mraziarňach
Betón
Izolácia
Izolácia proti vlhkosti
Betón
DEVIflex™ - vykurovacie termokáble
DEVIfast™ montážny pás
Drenážna vrstva
Podklad
30 m
Zimný štadión
Každá umelá ľadová plocha, napr.
zimný štadión potrebuje tak ako mraziarne ochranu pred premrznutím betónového podkladu.
Odporúčané hodnoty
Inštalovaný výkon
Termokábel DTIP-10
Odstup C-C
15 až 20 Wm-2
10 Wm-1
50 až 70 cm
Odstup C-C 64,5 cm
cm
.1
in
m
montážna
krabica
Ochrana proti premrznutiu
betónových podláh
Mraziarne, zimné štadióny (pre
tie s celoročnou prevádzkou ľadovej
plochy je to nevyhnutnosť) a im podobné stavby sú dlhodobo vystavené pôsobeniu veľmi nízkych teplôt.
Betónové podložie a základy je nevyhnutné účinne chrániť proti premrznutiu. Z našich skúseností vieme,
že prevažná časť týchto objektov je
chránená len tepelnou izoláciou. Je
len otázkou času, kedy mráz prenikne
tepelnou izoláciou, čo spravidla vedie
k deštrukcii betónového podložia,
základov a v konečnom dôsledku k
vážnemu poškodeniu stavby. Inštaláciou termokáblov DEVIflex™ DTIP-10,
resp. DTIP-18 spoľahlivým spôsobom
zabránime premrznutiu podlahy a následnému poškodeniu stavby.
A
Ľadová plocha klziska
Ľad
Betónový povrch
Tepelná izolácia
Tepelný snímač v rúrke
Železobetón
DEVIflex™ - termokáble
Základový betón
min. 5 cm
Skleníky a pareniská
Výhodou je cielené temperovanie koreňovej sústavy pestovaných
rastlín a optimalizácia mikroklímy v
neveľkej výške nad povrchom. Nie
je potrebné vykurovať celý priestor
skleníka. Termokáble je potrebné ukladať do tenkej vrstvy piesku a chrániť ich pred možným poškodením,
napr. pri kyprení pôdy. Ako ochrana
dobre poslúži napr. železná sieť, ale-
cm
Možnosti použitia
Termokáble sa môžu inštalovať
do pôdy v pestovateľských škôlkach,
skleníkoch, v trávnatých športových
plochách, hydinárňach, v odchovniach prasiatok a všade tam, kde
chceme zlepšiť podmienky rastu
rastlín, alebo úsporným spôsobom
vykurovať priestory živočíšnej výroby. Odporúčané termokáble: DEVI
flex™ DTIP-18, DSIG-20 a DTCE-20.
Trávnaté plochy
Inštaláciou termokáblov v trávnatých plochách sa zlepšia vegetačné
podmienky pre trávnik aj v neskorú
jeseň, či skorú jar. Výrazným spôsobom je tak možné predĺžiť sezónu
na futbalových alebo golfových ihriskách. Pri aplikácii termokáblov v
trávnatých plochách odporúčame
inštalovať výkon cca 90 Wm-2.
0
.5
in
m
Inštalácia do asfaltu
Teplota okolo inštalačného púzdra
a snímača nesmie prekročiť 80 °C. Na
napájací kábel použijeme kovovú inštalačnú trubičku a inštalačné puzdro
nahradíme valčekom rovnakého rozmeru. Po ochladení osadíme inštalačné puzdro a zasunieme napájací kábel.
25
Mantinel klziska
Mosadzný povrch inštalovaného
snímača musí byť vo vodorovnej polohe. Podklad pod senzor musí byť spevnený, napr. betónovou doskou alebo
dlaždicou. Zaručíme tak, že senzory
nebudú zatlačené do zeme kolesami
prechádzajúcich vozidiel. Inštalačné
puzdro má dva montážne otvory na
priskrutkovanie k podkladu. Inštalačné puzdro prepojíme s inštalačnou
krabicou pomocou kovovej / plastovej
inštalačnej trubičky, do ktorej potom
zasunieme napájací kábel snímača viď nasledovný obrázok. Na zapojenie
snímača a jeho údržbu ponecháme v
inštalačnej trubici stočený asi 0,5 m
dlhý napájací kábel. Snímač zasunieme do inštalačného puzdra tak, že
dosadne nadoraz vnútri puzdra a je
zarovnaný s horným okrajom. Dajte
pozor, aby drážky na snímači zapadli
do zárezov v puzdre. Snímač možno
pomocou dvoch drážok opäť vyňať.
Pozor! Vždy inštalujeme inštalačné
puzdro a inštalačnú trubičku pre napájací kábel senzora.
ŠPECIÁLNE APLIKÁCIE
DEVIflex™ - termokáble
ŠPECIÁLNE APLIKÁCIE
2. ČASŤ
2. ČASŤ
24
60 m
OCHRANA STRIECH A STREŠNÝCH ODKVAPOV
prepätiu, treba na vstupe vonkajšej
inštalácie do budovy zabudovať odvádzač prepätia. Na trhu je možnosť
výberu z viacerých druhov.
Všeobecne
Pri dlhšie trvajúcom chlade a snežení sú strešné odkvapové žľaby a odtokové rúry ohrozované tvorbou ľadu
následkom striedania sa roztápania
a zamŕzania. Na streche a v odkvape
sa sneh pôsobením slnka roztápa, v
noci primŕza a postupne sa strešná
odvodňovacia cesta upchá. Ak voda
nemá možnosť odtekať kvôli zamrznutým rúram, preteká cez okraje žľabov
a vytvára cencúle, ktoré môžu ohroziť
okoloidúcich alebo vozidlá. Odkvapy
sa pod ťarchou ľadu ohýbajú, odtokové rúry môžu prasknúť. Voda niekedy
steká po vonkajšej omietke, ktorá navlhne a opätovným pôsobením mrazu
sa spravidla poškodí. Následkom sú
trhliny v murive a opadaná omietka.
Strechy s malým sklonom
Pri strechách s malým uhlom sklonu
je riešenie veľmi jednoduché. Do odkvapových žľabov aj odtokových rúr sa
nainštaluje termokáblový systém, aby
bol permanentne umožnený voľný odtok roztopeného snehu a ľadu.
Strmé strechy
Strechy s prudším spádom je potrebné vybaviť mrežou na zachytenie snehu, pretože kĺzajúce sa kopy
snehu dokážu náhle upchať odkvap.
V týchto prípadoch je vhodné okrem
odkvapového žľabu a odtokového
zvodu vyhrievať aj časť strechy pod
ochrannou mrežou na zachytenie
snehu. To sa dá uskutočniť meandrovitým položením termokábla medzi
odkvapovým žľabom a mrežou. Potrebný vyhrievací výkon na m2 plochy
strechy závisí od nadmorskej výšky,
pretože vo vyšších polohách sa dá
očakávať viac sneženia.
OCHRANA STRIECH A STREŠNÝCH ODKVAPOV
zvodu potrebné inštalovať výkon min.
30 W. Základná hodnota inštalovaného výkonu na plochej streche, resp. na
častiach sedlových striech pod ochrannou mrežou je 200 Wm-2. V prípade výnimočne nepriaznivých podmienok je
možné inštalovaný výkon zvýšiť až na
400 Wm-2. Na strechách pokrytých asfaltovými šindľami však nikdy neinštalujte výkon vyšší ako 200 Wm-2.
Výber termokábla
Pre ochranu odkvapových žľabov, odtokových zvodov, častí striech
apod. sú v zásade k dispozícii dva typy
termokáblov. Termokáble DEVIflex™
DTIP-18 s vyhrievacím výkonom 18
Wm-1 je možné inštalovať len v presne
stanovených dĺžkach podľa výrobného sortimentu (viď Katalóg produktov DEVI). Alternatívou k termokáblu
DEVIflex™ je samoregulačný termokábel DEVI-iceguard (18 Wm-1 pri 0 °C),
ktorý pri zohľadnení maximálnej prípustnej dĺžky môže byť ľubovoľne predlžovaný alebo skracovaný.
Elektrická bezpečnosť
Pred a po inštalácii vyhrievacích
termokáblov DEVIflex™, resp. samoregulačných termokáblov je potrebné
zmerať ich izolačný a ohmický odpor.
Výsledok je vhodné zapísať do odovzdávacieho protokolu. Elektrické
inštalácie mimo budovy, ku ktorým
patrí aj vyhrievanie striech a strešných
žľabov môžu preniesť prepätie z atmosférickych výbojov (bleskov) do vnútornej elektroinštalácie budovy. Tým
sú ohrozené iné elektrické spotrebiče, najmä výpočtová technika. Aby sa
zamedzilo takémuto nebezpečnému
Popis DEVIflex™ DTCE 20
Dvojžilové termokáble DEVIflex™
DTCE 20 sú konštruované tak, že napätie zo siete prechádza do vyhrievacej
časti termokábla cez spojku. Táto technika prispieva v porovnaní s tradičnými
vyhrievacími termokáblami k značnému zjednodušeniu stavebnej elektroinštalácie. Vo vnútri termokábla prebieha paralelne odporový vyhrievací
vodič s medeným spätným vodičom.
Obidva sú na konci termokábla spojené v koncovke. Na vnútornej izolácii
PEX je nanesená dodatočná izolačná
vrstva PVC, na ktorej je koncentrické
ochranné opletenie na pripojenie k
ochrannému vedeniu. Vonkajší plášť z
PVC je odolný voči UV žiareniu a voči
väčšine kyselín a zásad. K vyhrievaciemu termokáblu je cez spojku z umelej
živice pripojený 2,5 m dlhý prívod 3
x 1,5 mm2 (studený vodič). Dĺžky termokáblov sú odstupňované od 12 do
205 m, viď Katalóg produktov DEVI.
Popis DEVI-iceguard 18
Samoregulačný vyhrievací termokábel DEVI-iceguard 18 sa skladá z
dvoch paralelných medených vodičov,
medzi ktorými je umiestnený odporový
vykurovací prvok. Stúpajúcou teplotou
okolia sa odporový vykurovací prvok
ohreje, tým sa zvýši odpor a vyhrievací
výkon poklesne. Pri klesajúcej teplote
okolia je odpor nižší a tým je výkon vyšší. Vyhrievací výkon je stanovený tak,
aby pri teplote okolia 0 °C bol 18 Wm-1.
Ak je termokábel obklopený ľadovou
vodou, hodnota výkonu sa zvýši až na
36 Wm-1. Na odporovom prvku sú na-
27
nesené dve polyolefínové izolačné vrstvy. Pod vonkajším plášťom, odolným
voči UV žiareniu, sa nachádza pocínované medené opletenie, ktoré sa pripája na ochranné vedenie. Keďže sa samoregulačný termokábel môže rôzne
skracovať a predlžovať pri zohľadnení
jeho maximálnej prípustnej dĺžky, musí
sa dĺžkové prispôsobenie uskutočniť
veľmi starostlivo priamo na mieste inštalácie. K dispozícii je súprava pre pripojenie a ukončenie samoregulačného
termokábla.
Montáž termokábla
DEVIflex™ DTCE 20
Aby bola zabezpečená neustála
priechodnosť odvodňovacieho systému, treba podľa našich skúsenos-
tí inštalovať na jeden meter žľabu/
zvodu výkon min. 30 W. Termokábel DEVIflex™ DTCE 20 je teda potrebné klásť dvojmo. Na uchytenie
termokáblov sa v žľabe upevnia v
odstupoch asi 30 až 40 cm horizontálne plastové držiaky a termokáble
Ploché strechy
U nevyhrievaných odtokov z plochých striech vedených vo vnútri vykurovaných budov, môže ľad zabrániť
odtoku vody z roztopeného snehu
spôsobeného slnkom. Aby ste predišli
škodám na citlivom povrchu strechy,
je vhodné vyhrievať okolie odtoku položením termokábla dookola v obvode
asi 1 m.
Termokábel DEVI-iceguard
Určenie výkonu
V klimatických podmienkach Slovenska je na meter štandardného odkvapového žľabu, resp. odtokového
Vonkajší plášť z PVC
Opletenie
Vonkajšia izolácia
Vnútorná izolácia
Vykurovací prvok
Paralelne medené vodiče
sa do nich zatlačia. Termokáble
umiestňujte na dno a zadnú stenu
žľabu (bližšie k objektu), čo sú kritické miesta. Aby sa odlahčilo zaťaženie na ťah termokábla spusteného vo vnútri odtokovej rúry, oba
paralelne vedené termokáble sa
pomocou vertikálnych plastových
držiakov s rozstupom cca 30 cm
upevnia na plastovú reťaz. Reťaz
sa upevní na priečku umiestnenú v
žľabe, alebo na vhodnú časť strešnej konštrukcie. Pri určovaní potrebnej dĺžky termokábla v odtokovej rúre vyústenej do kanalizácie,
nezabudnite vziať do úvahy fakt, že
termokábel musí siahať až do hĺbky
cca 1 m pod povrch pôdy, pod hranicu zamŕzania. V širších žľaboch a
medzistrešných úžľabiach je nutné položiť vedľa seba viacero termokáblov podľa potreby. Rozstup
termokáblov medzi sebou by mal
byť v rozpätí 5 až 7,5 cm.
Termokábel DEVIflex™ DTCE 20
Vonkajší plášť z PVC
Tienenie 16 x 0,30 mm (Cu)
Izolácia vykurovacieho vodiča PEX
Odporový vykurovací vodič
Spätný vodič (Cu)
Rez káblom
2. ČASŤ
2. ČASŤ
26
OCHRANA STRIECH A STREŠNÝCH ODKVAPOV
Montáž samoregulačného
termokábla DEVI-iceguard 18
Na udržanie priechodnosti odkvapového žľabu a odtokového
zvodu postačuje položenie jedného vedenia samoregulačného termokábla DEVI-iceguard 18. Až od
šírky žľabu nad 12 cm sú potrebné
dve, resp. viac vedení termokábla.
Pri viacnásobnom uložení by mal
byť rozstup medzi jednotlivými líniami termokábla cca 12 cm. Ako
pomôcky pre fixáciu rozstupov medzi termokáblami je možné použiť
zoskrutkované plechové pásiky. Prechod zo žľabu do odtokovej rúry by
mal byť chránený ochranou ohnutou do 90-stupňového uhla, aby
chránila samoregulačný termokábel pred mechanickým poškodením. Odľahčenie ťahu v odtokovej
rúre nie je potrebné do dĺžky 25 m,
pretože až do tejto dĺžky je samoregulačný termokábel samonosný.
Aby sa zabránilo upchatiu odtokovej rúry vyústenej do kanalizácie,
treba aby termokábel siahal až do
hĺbky 1 m pod povrch pôdy, pod
hranicu zamŕzania. V oblasti s častým snežením a pri strmom sklone
strechy je vhodné vyhrievať aj časť
strechy medzi odkvapovýn žľabom
a ochrannou mrežou na zachytenie
snehu.
Riadenie a regulácia
Malé ochranné systémy s dĺžkou
termokábla do 30 m je možné riadiť
diferenčným termostatom DEVIreg™ 316, ktorý termokáble zapne
len v kritickom teplotnom rozpätí,
keď môže dôjsť k upchatiu odvodňovacej cesty, t. j. od cca -3 °C do +3
°C. Nevýhodou je riadenie ochranného systému len na základe informácií o vonkajšej teplote. Pre väčšie
ochranné termokáblové systémy je
oveľa výhodnejšie inštalovať riadiacu jednotku DEVIreg™ 850 s teplotným a vlhkostným snímačom. Regulátor DEVIreg™ 850 automaticky
zapína vyhrievací systém len vtedy,
keď je vonkajšia teplota blízka bodu
mrazu a súčasne je v žľabe zaznamenaná vlhkosť. Snímač teploty treba umiestniť v oblasti žľabu tak, aby
nebol vystavený pôsobeniu slnka,
kým snímač vlhkosti v žľabe je najvhodnejšie uložiť v blízkosti odtokovej rúry (najnižšie miesto).
OCHRANA STRIECH A STREŠNÝCH ODKVAPOV
Umiestnenie odkvapových
snímačov
Umiestnenie senzora-snímača je
veľmi dôležité kvôli správnemu fungovaniu systému. Pokyny ku správnemu
umiestneniu snímača (viď nasledujúce
obrázky):
Ochrana odkvapov a zvodov
Snímač
Odkvap
Zvod
Regulačná a riadiaca jednotka
je
25 - 30 cm
Popis funkcie DEVIreg ™ 850
- ochrana striech a strešných
odkvapov
Program termostatu DEVIreg™
850 pracuje s teplotou a vlhkosťou.
Teplota a vlhkosť sú snímané digitálnymi snímačmi umiestnenými
vonku podľa inštalačných pokynov.
Pozorne si prečítajte nasledujúce
pokyny, pokiaľ budete meniť základné nastavenie z výroby.
Teplota vzduchu
Základné nastavenie z výroby
je 1,5 °C. To znamená, že relé zopne
keď teplota klesne pod 1,5 °C a súčasne je zaznamenaná vlhkosť. Zmenou teploty upravujeme hodnotu na
zopnutie relé.
Stupeň vlhkosti
Stupeň vlhkosti určuje citlivosť
snímača na vlhkosť. Nastavenie z výroby je 50. To znamená stupeň, kedy
termostat zaznamená vlhkosť. Nižšie
číslo = vyššia citlivosť na vlhkosť.
Doba dokurovania
Určuje čas dobehu systému v
hodinách, po zaznamenaní „sucha“
vlhkostným snímačom. Nastavenie z
výroby je 1 h.
Úsporná prevádzka systému
Zmeny v základnom nastavení teplôt (zvýšenie) môžu zabezpečiť skoršie zopnutie relé, ale súčasne sa zvýši
spotreba elektrickej energie. Neskoršie
zopnutie relé znížením teplôt neodporúčame! Významnú úlohu pri správnej
funkcii systému určuje vhodné umiestnenie snímačov a ich počet. V zložitých
prípadoch si predinštalujeme viacero
možností na umiestnenie snímačov.
Zmenou času dokurovania zohľadníme
členitosť budovy a klimatické podmienky. Napríklad pri inštalácii 1 snímača môžeme systém vždy dodatočne rozšíriť až
na 4 snímače ich dokúpením. Inštalované výkony pre vonkajšie plochy nájdete
v tabuľke – Odporúčané výkony, termokáble a snímače (str. 44).
Počet snímačov a inštalácia
Inštalujeme 1 - 4 snímače kvôli
správnemu a bezchybnému fungovaniu ochranného systému. Snímače
umiestnime tam, kde predpokladáme
prvé zachytenie vlhkosti/snehu. Ďalší
snímač umiestnime tam, kde sa sneh
v odkvape drží najdlhšie. Ak inštalujeme iba jeden odkvapový snímač, musíme rozhodnúť, čo je pre náš ochranný systém najdôležitejšie:
a) Rýchla detekcia snehu a zapnutie
systému alebo
b) Zabezpečenie odstránenia snehu a
ľadu na celej ploche strechy, odkvapu.
c) Pokiaľ sú žiadané obidve podmienky, musíme vždy inštalovať
najmenej 2 odkvapové snímače.
Vtedy jeden zo snímačov umiestnime na exponované miesto a systém pružnejšie reaguje na rýchle
zmeny počasia.
29
Umiestnenie jednotlivého
snímača
1) Snímač umiestňujeme najčastejšie priamo do odkvapu, žľabu tam,
kde sú umiestnené výhrevné káble.
Firma DEVI odporúča v zložitých
prípadoch predinštalovať viacero
miest na umiestnenie senzorov.
Systém môže pracovať s 1 – 4 odkvapovými snímačmi súčasne.
2) Snímač umiestnime tam, kde očakávame prvý sneh a ľad. Snímač musí
byť vonku umiestnený tak, aby nebol zakrytý stromom, stavbou atď.
tď.
Pri umiestňovaní je dôležité, aby
povrch snímača zachytil prvý padadajúci sneh, dážď.
3) Čo sa týka umiestnenia iba jednéného snímača vzhľadom na svetové
ové
strany, neexistuje jednoznačné
čné
pravidlo. Na základe dlhodobých
ých
skúseností firma DEVI odporúča sever prípadne západ. Je nutné vždy
ždy
zohľadniť všetky okolnosti, miestne
tne
poveternostné podmienky a posúsúdiť každú stavbu zvlášť. Problém
zložitých striech a svetových strán
odstránime inštaláciou viacerých
snímačov.
4) V prípade pochybností, kontaktujte najbližšie zastúpenie firmy DEVI.
Adresy nájdete na zadnej strane tejto príručky.
Držiak
termokábla v odkvape
Termokábel
Držiak
termokábla v zvode
Upínacia reťaz
min. 1 cm
2. ČASŤ
2. ČASŤ
28
Inštalácia napájacieho kábla
Snímač dodávame s napájacím
káblom dlhým 15 m. Kábel možno
skracovať a pripojiť priamo do termostatu v prípade menšej inštalačnej
vzdialenosti. Kábel snímača môže byť
predĺžený pripojením k hlavnému prívodnému napájaciemu káblu (zbernici). Toto je výhoda v prípadoch, kedy
je termostat DEVIreg™ 850 umiestnený ďaleko od snímača (viď schéma zapojenia). Predlžovací napájací kábel
musí byť 4-žilový. Dĺžka a prierez prívodného napájacieho kábla je uvedená v tabuľke – Príloha A (str. 74).
Inštalácia snímača v
odkvape
• Snímač umiestnime medzi alebo
vedľa výhrevných káblov. Pozor, minimálna vzdialenosť od výhrevného
kábla je 1 cm.
• Povrch snímača musí byť vo vodorovnej rovine.
• Kvôli fixácii použijeme nachystané
otvory na snímači. Iné spôsoby prichytenia sú možné, ale je nutné pamätať na možnosť premiestnenia
snímača. Obyčajne je postačujúce
snímač voľne položiť do odkvapu.
OCHRANA POTRUBIA PRED MRAZOM ALEBO JEHO TEMPEROVANIE
PRAKTICKÉ A EFEKTÍVNE RIEŠENIE
31
• Pred montážou tepelnej izolácie
skontrolujte ohmický a izolačný
odpor termokáblov.
Všeobecné inštalačné
pokyny
Všeobecne
Silné mrazy v zimnom období
ohrozujú vodovody a odpadové potrubia, ktoré neodolávajú nízkym
teplotám a môžu zamrznúť alebo
dokonca prasknúť. Preto je dôležité chrániť potrubia pred mrazom
primeranou tepelnou izoláciou. Nie
vždy je však možné potrubie dostatočne tepelne zaizolovať alebo uložiť v nezamŕzajúcej hĺbke. Navyše
samotná tepelná izolácia nedokáže
ochrániť potrubie pred zamrznutím,
resp. poškodením alebo pred zmenou garantovaných fyzikálnych parametrov média v technologickom
procese pri silných mrazoch a to
najmä v potrubiach s pomalou alebo nepravidelnou dopravou média.
V prípade priemyselných potrubných dopravných ciest inštalované
termokáble zabránia hustým kvapalinám stuhnúť pri poklese teploty a
tiež odstránia problémy s kondenzáciou.
Možnosti použitia
Systémy DEVI na temperovanie
a ochranu potrubia pred mrazom je
možné inštalovať prakticky na akékoľvek potrubie, ktoré má byť chránené
pred mrazom, alebo v ňom má byť
udržovaná určitá teplota.
Príklady aplikácií
• ochrana vodovodného potrubia pred
zamrznutím
• udržovanie konštantnej teploty v teplovodnom potrubí
• udržovanie požadovanej teploty v potrubnej dopravnej ceste
Výhody systému:
• prispôsobivé
• spoľahlivé
• bezpečné
• komfortné
• hospodárne
• ohľaduplné k životnému prostrediu
Voľba termokábla
Pre ochranu potrubia pred mrazom, s inštaláciou termokáblov na
povrchu potrubia, odporúčame
používať termokáble DEVIflex™
DTIP-10 s výkonom 10 Wm-1, alebo
samoregulačné termokáble typov
DEVI-pipeguard, DEVI-hotwatt a
DEVI-pipeheat s výkonmi od 8 do
26 Wm -1 pri 10 °C. V prípade inštalácie termokáblov vo vnútri potrubia
je vhodné použiť termokáble DEVIflex™ DTIV-9 s výkonom 9 Wm -1,
alebo samoregulačné termokáble
typu DEVI-pipeheat s výkonom 10
Wm-1, ktoré majú špeciálnu vonkajšiu izoláciu. Pre udržiavanie požadovanej teploty v potrubí sú káble
DEVIflex™ a samoregulačné termokáble použiteľné do max. teploty
60 °C. Pre vyššie teploty je potrebné použiť silikónové termokáble,
ktoré majú max. použiteľnosť do
170 °C. Podrobnejšie informácie o
termokábloch nájdete v Katalógu
produktov DEVI.
Určenie výkonu
Pre určenie potrebného výkonu
na ochranu vodovodného potrubia
pred zamrznutím nie sú potrebné
výpočty. Postačia údaje z tabuľky na
str. 42 a 43, kde potrebný inštalovaný výkon na meter potrubia závisí
od svetlosti potrubia, hrúbky tepelnej izolácie a maximálneho rozdielu
teplôt okolia a v potrubí. Pri temperovaní dopravnej potrubnej cesty
na požadovanú teplotu je potrebné
vykonať tepelnotechnický výpočet
a určiť tepelné straty.
Voľba regulácie
Vhodným termostatom pre riadenie termokáblových systémov
ochrany potrubia pred zamrznutím
alebo jeho temperáciu na požadovanú teplotu je DEVIreg™ 330 s rôznymi teplotnými rozsahmi. V prípadoch, keď je dostatočné udržiavanie
širšieho teplotného rozsahu, je
vhodné použiť diferenčný termostat
DEVIreg™ 316. Bližšie informácie o
termostatoch nájdete v Katalógu
produktov DEVI.
• Inštalácia musí zodpovedať predpisom pre elektroinštalácie. Opletenie termokábla musí byť spojené s
ochranným vedením.
• Polomery ohybu termokáblov nesmú byť menšie ako dovolené, viď
Katalóg produktov
• Termokáble DEVIflex™ nesmú byť
skracované
• Na potrubí nesmú byť termokáble
uložené na ostrých hranách
• Dovolené zaťaženie termokáblov
DEVIflex™ na ťah je max. 120 N
• Na plastovom potrubí nalepte najskôr medzi termokábel a potrubie
Al pásku a termokábel zhora opäť
prilepte Al páskou. Zaistí sa tak lepší prenos tepla a rovnomerné prehriatie.
• Pred inštaláciou termokábla je nutné skontrolovať, či potrubie nie je
poškodené a event. nepresakuje.
• Ak je termokábel stuhnutý od chladu a ťažko ohybný, rozmotajte ho
a krátko pripojte do siete. Neodporúčame inštaláciu pri teplotách
nižších ako -5 °C.
• Termokábel by po celej svojej dĺžke
mal byť k potrubiu bezpečne pripevnený. Je nutné pevné priľnutie
termokábla k povrchu potrubia.
Používajte samolepiacu Al pásku,
nie PVC lepiace pásky.
• Tepelný snímač umiestnite v strede
medzi termokáblami a pokiaľ možno na hornej časti potrubia. Snímacia časť teplotného snímača (červená koncovka) by mala byť celá
prilepená k potrubiu Al páskou.
• Potrubia s nainštalovaným termokáblom zreteľne označte nápisom, napr.:
Pozor! ELEKTRICKÉ VYHRIEVA
NIE  230 V AC!
(Pýtajte si tento nápis u predajcu
DEVI, resp. u firmy DANFOSS.)
3. ČASŤ
3. ČASŤ
30
32
INŠTALÁCIA TERMOKÁBLA NA VONKAJŠIE POTRUBIE NAD ZEMOU
A
B
C
D
Obr. 1
Obr. 4
Pri inštalácii termokábla sa riadime inštalačnými návodmi na str. 35.
Inštalujte termokábel na potrubie
tak, aby zaujímal polohu „5 hodín“
alebo „7 hodín“.
Druhou metódou je vlnovité pripojenie termokábla k potrubiu - viď
obr. 4.
Pri ďaľšej metóde obaľujeme rúrku termokáblom v špirálach - viď
obr. 5 a 6.
A
B
C
D
A
B
C
D
Ak sú termokáble inštalované nad
zemou v púzdre, musí byť toto púzdro
pevné a bezpečné. Malo by byť označené dobre viditeľným štítkom napr.:
POZOR, ELEKTRICKÉ VYHRIEVANIE - 230 V AC!
(Pýtajte si tento nápis u predajcu
DEVI, resp. u firmy DANFOSS.)
Na vodorovnom potrubí nepokladajte termokábel v najnižšom bode
ani ho neumiestňujte v jeho hornej
polovici ak je použitý len jeden, resp.
dva termokáble - viď obr. 3.
Vo väčšine prípadov bude pri vonkajších
potrubiach do priemeru 50 mm a s hrúbkou
izolácie nad 50 mm dostatočný merný výkon 10 W/m. Avšak za predpokladu, že vonkajšie teploty neklesnú pod -30 °C.
Obr. 5
Obr. 2
33
A Izolácia
B „Al“ lepiaca páska
C Snímač
D Termokábel
A Izolácia
B „Al“ lepiaca páska
C Snímač
D Termokábel
Obr. 7
Pozor, aby sa nestalo, že snímač
umiestnite priamo na termokábel viď. obr. 7 a 8.
Inštalácia termokábla na
potrubie vedené pod zemou
Ak chceme inštalovať termokábel
na potrubie, ktoré je vedené pod povrchom zeme, a ochrániť ho tak pred
mrazom, nie je potrebné potrubie
ukladať príliš hlboko. Tam, kde by za
normálnych okolností bola dostatočnou protimrazovou ochranou 1,2 m
hlboká vrstva zeme, bude pri použití
termokábla stačiť 0,5 m.
Termokábel inštalujeme priamo
na rúrku a fixujeme ho hliníkovou
páskou, aby sme dosiahli maximálny kontakt medzi rúrkou a termokáblom.
Rúrka by mala byť dobre odizolovaná, aby sa znížili tepelné straty a
izolácia by mala byť chránená proti
vlhkosti. Aby sme zabránili vlhnutiu
izolácie, môžeme ju prekryť plastickou páskou a celý systém umiestniť
do rúrky z umelej hmoty alebo betónu, prípadne ho uložiť do škvárobetónových blokov alebo použiť inú
vhodnú ochranu.
Ak je rúrka položená pod úrovňou hladiny podzemnej vody, je
najpraktickejšie použiť termokábel
DEVIflex™ DTIV-9 alebo samoregulačný termokábel DEVI-pipeheat vo
vnútri rúrky.
Montážne žľaby, v ktorých je
uložené potrubie so zabudovaným
termokáblom, by mali byť zreteľne
označené.
Potrubie alebo jeho dráhu
označte dobre viditeľným štítkom,
napr.:
POZOR, ELEKTRICKÉ VYHRIEVANIE - 230 V AC!
(Pýtajte si tento nápis u predajcu
DEVI, resp. u firmy DANFOSS.)
Potrubie by malo byť uložené
najmenej 50 cm pod povrchom a
kryté tehlami, betónovými dlaždicami alebo pevným impregnovaným
drevom.
Vybrali sme niekoľko príkladov
najbežnejších inštalácií, aby sme
vám pomohli pri výbere vhodného
systému ochrany.
Plastická rúrka s
termokáblom uložená do
širšej plastickej rúrky
Táto inštalačná metóda sa často
používa, ak je potrubie uložené pod
vodou. Môže do určitej miery ochrániť potrubie pred mechanickými
vplyvmi a znížiť ochladzovací účinok
okolitej vody (obr. 9 a 10).
Rúrka s termokáblom
uložená do
škvárobetónových blokov
Škvárobetónové bloky poskytujú solídnu ochranu potrubiu aj termokáblom. Mali by byť uložené na stabilnej podkladovej vrstve z kameňov
(obr. 11).
Obr. 11
Rúrka s termokáblom
chránená pred mrazom
vrstvou zeme
Vrchná časť rúrky je minimálne
50 cm pod úrovňou povrchu zeme a
je chránená betónovou dlažbou. Termokábel je obklopený zmesou hliny
a piesku. Povrchom betónu je vedená plastická páska (žltá, červená atď.)
označujúca, že sú pod ňou uložené
termokáble (obr. 12).
12
9
3
6
Obr. 3
Obr. 6
Obr. 8
Obr. 9
Obr. 10
Obr. 12
3. ČASŤ
3. ČASŤ
Inštalácia termokábla na
potrubie vedené nad zemou
Nad zemou vedené vonkajšie
potrubie je úplne vystavené chladu,
takže je nutné ho dobre izolovať. Izolačným materiálom môže byť plastická pena alebo minerálna/strusková vlna alebo iný vhodný materiál
s rôznou hrúbkou – najčastejšie je
to 10 – 50 mm. Izolácia by mala byť
chránená pred vlhkosťou, ktorá by
ju mohla poškodiť a znížiť jej účinnosť. Existuje niekoľko spôsobov ako
pripojiť termokábel k potrubiu. Jedným z nich je vedenie termokábla/ov
priamočiaro po stene rúrky - viď obr.
1 a 2.
INŠTALÁCIA TERMOKÁBLA NA VONKAJŠIE POTRUBIE NAD ZEMOU
34
INŠTALÁCIA TERMOKÁBLA DO POTRUBIA
Tesniaca nerezová matica 1“
Inštalácia termokábla
na armatúry, príruby
a čerpadlá
Takmer každá dopravná cesta
alebo potrubie sú spojené ventilmi,
prírubami a čerpadlami, ktorým je
nutné venovať pri ochrane proti zamrznutiu zvýšenú pozornosť.
35
• Pokladajte termokábel na armatúry, príruby a čerpadlá dôkladne očistené a zbavené mastnoty.
• Povrchové nátery musia byť
úplne zaschnuté.
E
F
G
H
E Ventil
F „Al“ lepiaca páska
G Potrubie
H Termokábel
J Oporný bod
E
F
G
H
Obr. 14
Systém musí byť označený dobre
viditeľným štítkom, napr.:
POZOR, ELEKTRICKÉ VYHRIEVANIE - 230 V AC!
(Pýtajte si tento nápis u predajcu
DEVI, resp. u firmy DANFOSS.)
Uvedené skutočnosti predstavujú veľkú výhodu v poľnohospodárskych prevádzkach, kde je potrebné
zaistiť plynulú dodávku vody z vonkajších zdrojov a zabrániť zamrznutiu rozvodného systému. DEVIflex™
DTIV-9 je výhodný aj v prevádzkach
živočíšnej výroby, pretože zaisťuje,
aby zvieratám nezamŕzala voda v
potrubí. DEVIflex™ DTIV-9 je dodávaný spolu s tesniacou nerezovou
maticou (1“) a s jednou studenou
spojkou. Je obzvlášť dôležité presne
zmerať dĺžku potrubia určeného pre
vyhrievanie, pretože termokábel sa
nesmie skracovať a tiež nesmie vytvárať v potrubí vzájomne sa dotýkajúce slučky.
Termokábel nesmie byť vedený
cez kohútiky a ventily.
Termokáble na vyhrievanie vody
musia byť vždy pripojené cez prúdový chránič – 30 mA v súlade s platnými elektrickými normami.
Príklad:
Vonkajšia vodovodná rúrka 1“ s
20 mm tepelnou izoláciou musí byť
chránená pred mrazom termokáblami. Pre vonkajšiu inštaláciu sa počíta
s minimálnym rozdielom teplôt ∆t =
30 °C. Dĺžka rúrky je 16 m. Tepelnú
stratu vypočítame podľa vzorca:
Q = 2.r.m.l . (tr - tu) [W]
ln (D/d)
D [m] – vonkajší priemer
(rúrka + izolácia)
D = 0,066 m
d [m] – priemer rúrky bez izolácie
d = 0,026 m
l [m] – dĺžka rúrky
l = 16 m
tr [°C] – teplota vo vnútri rúrky
tr = > 0 °C
tu [°C] – teplota okolia
tu = < - 30 °C
λ [W.m-1.K-1] – súčiniteľ tepelnej
vodivosti izolácie
λ = 0,04 W.m-1.K-1 čiže:
Q = 2.3, 141.0, 04.16 .30 = 130 W
ln (0, 066/0, 026)
Zvolíme termokábel s najbližším
vyšším výkonom: DEVIflex™ DTIV-9 s
dĺžkou 15 m a výkonom 135 W. Výpočet touto metódou je len orientačný,
na presné stanovenie tepelnej straty
použite tabuľky na stranách 54 a 55.
x
ln(x)
x
ln(x)
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
0
0,4
0,7
0,9
1,1
1,3
1,4
1,5
1,6
6
7
8
9
10
15
20
25
30
1,8
2,0
2,1
2,2
2,3
2,7
3,0
3,2
3,4
Obr. 13
• Dodržujte minimálny dovolený
polomer ohybu termokábla =
3,5-násobok jeho priemeru.
• Pokladajte termokábel na armatúry, príruby a čerpadlá vždy
tak, aby boli ľahko prístupné pri
údržbe bez prerušenia vykurovacieho obvodu. Dosiahnete to
vytvorením dostatočne dlhej
slučky okolo armatúry - viď obr.
13 a 15.
• Rátajte s väčšou spotrebou tepla okolo armatúry (viď tab. na
str. 42) a tomu zodpovedajúcou
dĺžkou termokábla. Toto navýšenie dĺžky zahrnieme do projektu - viď obr. 14.
• Nikdy neinštalujeme termokábel dovnútra armatúry!
• Pozor na netesnosť ventilov a prírub. Termokábel nesmie prísť
do styku s chemickými a petrochemickými látkami, napr. s
olejom.
F
G
H
J
Príklad:
Vonkajšia vodovodná 1“ rúrka s
20 mm hrubou tepelnou izoláciou
musí byť chránená pred mrazom termokáblami. Pre vonkajšie inštalácie
sa počíta s minimálnym rozdielom
teplôt ∆ = 30 °C. Dĺžka rúrky je 16 m.
Počet ventilov 4 ks.
Tepelnú stratu vypočítame nasledovne:
Zistíme z tabuľky na str. 42 tepelné straty rúrky na 1 m = 9,1 W/m.
Vynásobíme dĺžkou rúrky
9,1 x 16 = 145,6 W.
V tabuľke na str. 43 nájdeme tepelnú stratu ventila = 12 W
Vynásobíme počtom ventilov
12 x 4 = 48 W Súčet = tepelná
strata rúrky + ventilov = 145,6 + 48
= 193,6 W
Výsledkom je potreba inštalácie
termokábla s výkonom 193,6 W (9,1
Wm-1). V tomto prípade bolo zvolené
použitie termokábla DEVIflex™ DTIP10 s dĺžkou 20 m a výkonom 200 W.
Odchýlka od predchádzajúceho
Obr. 15
príkladu (viď 38) pri odpočte z tabuľky je zanedbateľná a je daná typom izolácie.
Termokábel okolo armatúry ovinieme.
Pozor, nikdy nezabudnite na
správne dodržiavanie odstupu C-C.
up
t
ods
C-C
3. ČASŤ
3. ČASŤ
Inštalácia termokábla vo
vnútri potrubia:
Termokáble je možné inštalovať aj vo vnútri potrubia. V takom
prípade môžeme voliť medzi termokáblami DEVIflex™ DTIV-9 (230
V, 9 Wm-1) alebo samoregulačnými
termokáblami DEVI-pipeheat. Táto
metóda šetrí energiu, lebo termokábel prichádza do bezprostredného
styku s ohrievanou látkou, čím sa
znižuje potrebný výkon.
Termokábel DEVIflex™ DTIV-9 je
obzvlášť vhodný k inštalácii v potrubí. Je pomerne tuhý a dá sa do
potrubia jednoduchšie zasunúť. Má
polyetylénový povrch, ktorý účinne
zabráni akejkoľvek zmene chuti alebo kvality vody.
INŠTALÁCIA TERMOKÁBLA NA ARMATÚRY
SAMOREGULAČNÉ TERMOKÁBLE
Samoregulačné termokáble
Výdaj tepla samoregulačného termokábla reguluje a obmedzuje teplotne závislý odporový prvok, ktorý je
umiestený medzi paralelnými medenými vodičmi.
Táto samoregulácia prebieha po
celej dĺžke termokábla v závislosti na
okolitej teplote. Pri zvýšení okolitej
teploty sa zníži tepelný výkon termokábla.
Vďaka tejto samoregulácii sa nemôžu termokáble prehriať i keď sa
navzájom dotýkajú. Paralelné zapojenie samoregulačného termokábla
umožňuje jeho ľubovoľné skrátenie na
potrebnú dĺžku, čo zjednoduší projektovanie a inštaláciu.
V prípade, že výkon inštalovaného
samoregulačného termokábla je vyšší
než 2,5 kW, doporučujeme použiť termostat, ktorý odpojí samoregulačný
termokábel v období, keď je ohrev
zbytočný.
Vonkajší plášť - hylar
Medené opletenie
Vonkajšia izolácia
Vnútorná izolácia – polyolefin
Vykurovací odporový prvok
Paralelné medené vodiče
Vnútorná izolácia je pevne zvarená s vykurovacím prvkom, a tvorí tak účinnú
ochranu proti vniknutiu vlhkosti. Vonkajší plášť je odolný proti UV žiareniu.
DEVI ponúka päť typov samoregulačných termokáblov s rôznym
výkonom podľa použitia. Samoregulačný termokábel je vhodný
na ochranu pred mrazom alebo
temperovanie potrubia zvonka i
zvnútra, na ochranu pred snehom
a ľadom strešných úžľabí, odkvapových žľabov a odtokových zvodov.
Ďalej aplikujeme samoregulačné termokáble na udržanie konštantnej teploty v teplovodných
rozvodoch (rodinné domy, ubytovacie zariadenia, priemyselné objekty).
Vykurovací výkon Wm-1
Samoregulačné termokáble DEVI-iceguard, DEVI-pipeguard, DEVI-pipeheat a DEVI-hotwatt
Farba
Schematické znázornenie nárastu
výkonu v prípade, kdy je samoregulačný kábel DEVI-iceguard obklopený ľadom alebo studenou vodou.
0
Teplota °C
Aplikácia
Výkon
-1
Ochrana potrubia - DEVIpipeguard - DEVI-hotwatt
DEVI-pipeguard je vhodný na
všetky typy inštalácií pre studené potrubia a pre zabránenie vzniku zrazenín z mastných látok v potrubí.
DEVI-pipeguard má povrchový
povlak z polyolefinu, ktorý je vysoko
odolný voči korózii a drsným klimatickým podmienkam. Povlak je tiež dobrou
ochranou proti mechanickému poškodeniu.
DEVI-hotwatt sa používa k udržaniu požadovanej teploty vody alebo
iných tekutých médií v temperovanom potrubí.
Rozmery
Vodič
Izolácia
2
polyolefin UV
DEVI - pipeguard
modrá
na potrubie
10 Wm pri 10 °C
6 x 12 mm
2 x 1,5 mm
DEVI - pipeguard
čierna
na potrubie
6 x 12 mm
2 x 1,5 mm2
polyolefin UV
DEVI - hotwatt
červená
na potrubie
6 x 12 mm
2 x 1,5 mm2
polyolefin UV
DEVI - pipeheat
modrá
na/do potrubia
15 Wm-1 pri 10 °C
25 Wm-1 pri 10 °C
8 Wm-1 pri 55 °C
10 Wm-1 pri 10 °C
6 x 12 mm
2 x 1,5 mm2
hylar UV
Všetky DEVI samoregulačné termokáble sú napájané 230 V AC
Kapacitný zvodový prúd 30 mA na 1km samoregulačného termokábla
Max. odpor Cu-opletenia 0,014 Ωm-1
Max. teplota pre zapnutie 65 °C
Max. teplota pre vypnutie 85 °C
• Nominálny výkon je meraný na potrubí pod izoláciou.
• Keď je samoregulačný termokábel inštalovaný bez tepelnej izolácie, môže byť výkon znížený až o 50%.
• Ak je samoregulačný termokábel obklopený tepelne vodivým materiálom (v ľade a pod.) môže sa jeho výkon relatívne
až zdvojnásobiť.
37
Úvahy a kalkulácie, ktoré by mali
byť urobené pred inštaláciou systému:
Výhody samoregulačného termokábla DEVI-hotwatt sú rovnaké ako
pri štandardných termokábloch DEVIflex™, ale DEVI-hotwatt je pripojený
priamo k sieti a nemusí byť regulovaný
termostatom so snímačom.
Pre kalkuláciu efektívnosti DEVI-hotwatt si pozorne preštudujte časť
pojednávajúcu o spotrebe energie a
objemových stratách tepla - (viď tab.
na str. 36 a 42 - 43).
Samoregulačné termokáble na
ochranu potrubia DEVI-pipeguard 10
a 15 Wm-1 a DEVI-hotwatt 25 Wm-1 sú
vďaka svojim jedinečným schopnostiam veľmi užitočné v celej rade zvláštnych situácií. Keďže medzi oboma
vodičmi je permanentne prítomný odporový komponent závislý na teplote,
môže termokábel automaticky zvýšiť
alebo znížiť svoju teplotu na ktoromkoľvek mieste po celej svojej dĺžke.
Tento komponent tiež zabraňuje prehriatiu samoregulačného termokábla
- čo umožňuje, aby sa termokáble vzájomne dotýkali, resp. krížili.
Tabuľka pre určenie výkonu samoregulačného termokábla na ochranu potrubia pred mrazom
Ochrana pred mrazom: +5 °C
∆t
Izolácia do
[°C] 0,035 Wm-1K-1
Priemer potrubia D/“ [mm/inch]
20
3/4“
25
1“
40
11/4“
50
11/2“
65
2“
80
21/2“
90
3“
100
4“
125
5“
150
6“
200
8“
250
10“
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
čierna červená červená červená červená
x
x
x
25
10 mm
čierna
čierna
čierna červená červená červená
25
15 mm
modrá
modrá
čierna
čierna červená červená červená červená
25
20 mm
modrá
modrá
modrá
modrá
25
25 mm
modrá
modrá
modrá
modrá
čierna
čierna
čierna
čierna červená červená
25
30 mm
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
čierna
čierna
čierna
čierna červená červená
čierna
x
x
25
40 mm
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
čierna
čierna
čierna červená červená
25
50 mm
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
modrá
čierna
čierna
modrá = 10 Wm-1 pri 10 °C
čierna = 15 Wm-1 pri 10 °C
červená = 25 Wm-1 pri 10 °C
x = zlepšenie izolácie alebo zvýšenie výkonu
Popis (charakteristika) samoregulačného termokábla
Termokábel
SAMOREGULAČNÉ TERMOKÁBLE
Inštalácia na potrubie
Pri inštalácii na potrubie samoregulačný termokábel DEVI-pipeguard
upevníme pomopcou Al lepiacej pásky
(alebo podobnej) k potrubiu. Pre optimálny prenos tepla na potrubie doporučujeme termokábel v celej dĺžke
prelepiť Al páskou aj v prípade použitia
iného spôsobu uchytenia termokábla.
Ak inštalujeme termokábel na rúrku z
umelej hmoty musí byť Al páska tiež
nalepená medzi termokáblom a rúrkou. Po inštalácii termokábla by sme
mali potrubie dobre tepelne izolovať,
aby sme minimalizovali tepelné straty.
Chránené potrubie je potrebné označiť
varovnými štítkami, napr.: Pozor, Elektrické vyhrievanie 230 V AC!
(Pýtajte si tento nápis u predajcu
DEVI, resp. u firmy DANFOSS.)
Inštalácia v potrubí
DEVI-pipeheat
Inštalácia DEVI-pipeheat priamo
do potrubia je energeticky veľmi vý-
Ochrana pred mrazom: +5 °C
Okolitá teplota: -20 °C
∆ t = + 5 °C až - 20 °C = 25 °C
max. rýchlosť vetra 10 ms-1
hodná, pretože obal termokábla je v
priamom kontakte s médiom, ktoré
má byť temperované. Dôležité! Termokábel musí byť vždy zabezpečený
prúdovým chráničom 30 ma, ktorý je
schopný v krátkom čase vypnúť prívod
napätia. Termokábel nikdy nedávame
do ventilov a kohútikov! Prítomnosť
termokábla v potrubí vždy označíme
varovnými štítkami: Pozor, Elektrické
vyhrievanie 230 V AC!
Kábel DEVI-pipehead
čierna červená
Temperovanie potrubia
DEVI-hotwatt
Komfortné vykurovanie teplovodného potrubia pomocou samoregulačného termokábla DEVI-hotwatt:
• DEVI-hotwatt sa v potrebnej dĺžke
inštaluje priamo na potrubie pod
tepelnou izoláciou.
• Systém DEVI-hotwatt možno ľahko ďalej rozširovať.
• Jednotlivé sekcie možno podľa
potreby vypínať, alebo zapínať v
určitý čas spínacími hodinami.
• Pozor! Termostat musíme rozhodne použiť v prípade, ak je nutné strážiť hornú teplotu.
• Spoľahlivú a hospodárnu reguláciu poskytujú termostaty DEVIreg™.
• DEVI-hotwatt udržuje vodu asi
55 °C teplú v závislosti od použitej izolácie - viď tabuľku na str. 42
a 43.
3. ČASŤ
3. ČASŤ
36
38
VÝPOČET DĹŽKY TERMOKÁBLA
Maximálne dĺžky samoregulačného termokábla pri rôznych teplotách
Ak máte podmienky pre inštaláciu
termokáblov odlišné - napr. teplotu
okolia, izoláciu alebo ak je potrubie z
iného materiálu, pracovníci firmy DEVI
vám kedykoľvek ochotne poradia.
= dĺžka samoregulačného termokábla [m]
Vykurovací výkon [W/m]
Charakteristika samoregulačných káblov DEVI-pipeguard, DEVI-iceguard
a DEVI-hotwatt
50
A
A - DEVI-pipeguard™ 10
B - DEVI-pipeguard™ 25
C - DEVI-pipeguard™ 33
D - DEVI-iceguard™ 18
E - DEVI-hotwatt™ 55
40
DE
VI-
30
V
DE
I-p
20
V
DE
Okolitá teplota =
min. 18 °C
Materiál potrubia = meď alebo oceľ
Izolácia λ =
0,035 W.m-1.K-1
(súčiniteľ tepelnej vodivosti)
pip
I-p
ipe
ipe
10
DE
0
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
VI-
DE
Teplota prostredia [°C]
u
eg
i ce
VI-
a rd
a
gu
a
gu
t
0
B
a
gu
ho
™1
rd ™
25
C
rd ™
33
D
rd ™
tt
wa
18
E
™5
5
Priemer potrubia a tomu zodpovedajúca minimálna hrúbka tepelnej izolácie
Priemer potrubia
[mm]
[inch]
15
1/2“
20
3/4“
25
1“
32
11/4“
40
11/2“
50
2“
65
21/2“
Min. hrúbka tepelnej iolácie
[mm]
20
20
30
30
40
50
65
Inštalácia
• Elektrická inštalácia musí byť realizovaná podľa platných elektroinštalačných predpisov a noriem
• Je doporučené inštalovať prúdový chránič – 30 mA (max. dĺžka sa-
moregulačného termokábla pre
tento prúdový chránič je 500 m)
• Kapacitný zvodový prúd je 30 mA
na 1km samoregulačného termokábla
Maximálne dĺžky samoregulačnéhotermokábla DEVI-hotwatt 55:
Pri istení 10 A – max. 50 m termokábla
Pri istení 16 A – max. 80 m termokábla
Maximálne dĺžky samoregulačného termokábla pri rôznych teplotách
Teplota
13 A
Farba termokábla: modrá
Farba termokábla: čierna
Poistka s charakteristikou Gf1 (pre vyššie prúdy)
Poistka s charakteristikou Gf1 (pre vyššie prúdy)
16 A
[°C]
20 A
32 A
40 A
13 A
16 A
20 A
32 A
40 A
Maximálne dĺžky v metroch samoregulačného termoklábla pri 230 V AC
-20
107
133
167
267
333
69
87
109
174
217
-10
114
143
178
286
357
80
100
125
200
250
+0
133
167
208
333
417
89
111
139
222
278
+10
160
200
250
400
500
107
133
167
267
333
Maximálna dĺžka samoregulačného termokábla nie je určená len výkonom v prevádzke v ustálenom stave, ale aj zapínacím prúdom, ktorý pri zapnutí je až 1,8 násobok ustáleného stavu.
Pri nižších teplotách ako je uvedené v tabuľke sa dĺžka samoregulačného termokábla zodpovedajúcim spôsobom
skracuje.
Teplota
13 A
Farba termokábla: červená
Farba termokábla: zelená
Poistka s charakteristikou Gf1 (pre vyššie prúdy)
Poistka s charakteristikou Gf1 (pre vyššie prúdy)
16 A
[°C]
20 A
32 A
40 A
13 A
16 A
20 A
32 A
40 A
Maximálne dĺžky v metroch samoregulačného termoklábla pri 230 V AC
-20
42
53
66
105
132
42
53
66
105
132
-10
47
59
74
118
147
47
59
74
118
147
+0
53
67
83
133
167
53
67
83
133
167
+10
64
80
100
160
200
64
80
100
160
200
Inštalácia samoregulačného
termokábla
Pred montážou natiahnite termokábel pozdĺž potrubia. Ušetríte tak
čas, zabránite poškodeniu termokábla
v priebehu inštalácie a vyvarujete sa
ďalších možných chýb.
Najskôr nalepte prúžok Al lepiacej
pásky na rúrku, položte na rúrku termokábel a znovu ho prelepte Al páskou.
Ak to vyžaduje montážny projekt,
môžeme samoregulačný termokábel
špirálovito ovíjať okolo rúrky.
Samoregulačný termokábel skracujte na potrebnú dĺžku až po jeho
upevnení na potrubí.
Nezabudnite pripočítať asi 0,5 m
na každé pripojenie, T-kus a zakončenie termokábla.
Samoregulačný termokábel pripevňujte na potrubie, resp. armatúry
presne podľa inštalačných návodov.
Časový harmonogram
Uľahčíte si prácu, ak budete koordinovať montáž s inými inštalačnými
zásahmi na potrubí, najmä s jeho tepelnou izoláciou.
Pred začiatkom montáže termokábla musia byť ukončené všetky
mechanické práce na potrubí, predovšetkým tlakové skúšky a prehliadka
potrubného rozvodu.
Pred montážou je nutné vykonať
tieto skúšky:
• Zmerať izolačný odpor termokábla.
• Preveriť, či je materiál pre inštaláciu kompletný a nepoškodený.
• Skontrolovať, či typové označenie
samoregulačného termokábla a
príslušenstva zodpovedá projektovej dokumentácii.
• Odstrániť z potrubia ostré predmety a nerovnosti, ktoré by mohli
poškodiť termokábel.
• Nechať úplne zaschnúť povrchové nátery potrubia.
Charakteristika samoregulačných
káblov DEVI-iceguard,DEVI-pipeguard
na vzduchu
Teplota vzduchu °C
Typ termokábla
Výkon
A
DEVI-pipeguard
DEVI-pipeheat
10 Wm-1 pri 10 °C
B
DEVI-pipeguard
DEVI-iceguard
15 Wm-1 pri 10 °C
18 Wm-1 pri 0 °C
až 30 Wm-1 v ľade
C
DEVI-hotwatt
25 Wm-1 pri 10 °C
8 Wm-1 pri 55 °C
Farebné vyhotovenie plášťa je len informatívne.
Záväzné sú technické parametre.
Skladovanie
samoregulačných
termokáblov
• Samoregulačný termokábel a spojky
skladujte na suchom a čistom mieste.
• Zaistite, aby termokábel neprišiel v
priebehu skladovania do styku s chemickými a petrochemickými látkami.
• Chráňte termokábel pred mechanickým poškodením.
• Skladovacia teplota nesmie presiahnuť + 60 °C a nesmie klesnúť pod - 40
°C.
• Pokiaľ je nevyhnutné termokáble a
montážne spojky krátkodobo skladovať na vlhkom mieste (na stavbe
a pod.), musíme ich chrániť pred vlhkosťou, napr. zakončením termokáblov.
Regulácia
Samoregulačný termokábel sa ani
pri letných teplotách nikdy úplne nevypne. Odporúčame regulovať jeho
prevádzku termostatom, alebo ho po
skončení nebezpečia mrazov vypínať.
DEVI ponúka rôzne typy elektronických termostatov, ktoré dokážu samoregulačný termokábel efektívne a
rýchlo riadiť. Poskytujú tak hospodárnosť a vysoký komfort tohto spôsobu
ochrany potrubia pred zamrznutím,
resp. jeho temperáciu na požadovanú
teplotu.
Inštalácia príslušenstva
• Dodržujte presne montážne pokyny
priložené v každom balení príslušenstva.
• Dôležité! Nikdy nespojujte obidva
medené vodiče na konci termokábla.
Spôsobíte skrat!
• Samoregulačný termokábel musíte
ukončiť pred jeho pripojením k napätiu.
• Používajte výhradne ukončovaciu
súpravu firmy DEVI
3. ČASŤ
3. ČASŤ
Výpočet dĺžky termokábla:
Dĺžka vyhrievaného potrubia
+ počet spojov x 0,3 m termokábla
+ počet prídavných zariadení x 0,5 m
termokábla
+ počet T-odbočiek x 1 m termokábla
+ dĺžka termokábla pre obruby, príslušenstvo a namerané predĺženie potrubia
39
Vykurovací výkon [Wm-1]
Výber termokábla DEVI-hotwatt
Tabuľka pod týmto textom platí pri nasledovných podmienkach:
Teplota okolia =
+18 °C
Materiál potrubia = meď alebo galvanizovaná oceľ
Izolácia:
zodpovedá predpisom pre hrúbku izolácie
pri vykurovacích systémoch
100 % K = 0,035 W.m-1.K-1
SAMOREGULAČNÉ TERMOKÁBLE
VÝPOČET DĹŽKY TERMOKÁBLA
Silikónové termokáble
DEVIflex™ DSIZ
Silikónový termokábel je veľmi
ohybný a tak úplne prispôsobivý pre
použitie v oblasti vysokých i nízkych
teplôt. Silikónový termokábel je použiteľný pre veľa aplikácií, kde vyniknú
jeho prednosti napr.:
– temperovanie potrubia, ktoré v prevádzkovom stave dosahuje vyššie
teploty (pary),
– ďalšie aplikáce, ktoré vyžadujú vyššiu tepelnú odolnosť,
– ako ochrana tesnenia dverí chladiacich boxov a skladov (tesnenie neprimŕza).
Maximálna pracovná teplota silikónového termokábla je 170 °C.
Termokábel nesmie prísť do styku s
olejom a živočíšnym tukom!
Príklad návrhu silikónového termokábla na tesnenie dverí mraziaceho
boxu:
Obvod dverí = dĺžka tesnenia
L=7m
Celkové straty = vykurovací výkon
P = 220 W
φ tesnenia vnútorné (profil)
D = 25mm
Teplotný rozdiel
∆ t = 60 °C
Straty určíme buď výpočtom alebo
podľa termokábla, ktorý nahradzujeme. Inak sa dajú straty určiť aj aproximáciou, kedy uvažujeme najtenšiu
tepelnú izoláciu 10 mm (termokábel
je vložený v gumovom tesnení, ktoré
prilieha na kovový rám – je tak zaistený
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
odvod tepla). Pre φ 25 mm a teplotný
rozdiel 60 °C nájdeme v tabuľke 30 Wm1
. Pri inej kombinácii materiálu, ak nepoznáme presné tepelné straty, je treba
zvážiť všetky aspekty odhadu.
POZOR! Neochladzovaný termokábel sa môže zahriať na teplotu
až 170 °C! Maximálne inštalujeme 40
Wm-1 pri dobrom odvode tepla!
Pre daný celkový výkon vypočítame celkový odpor pre prevádzkové
napätie U = 230 V AC.
2
2
R C = U = 230 240, 45 X
220
P
Vypočítaný celkový odpor vydelíme zadanou dĺžkou L = 7 m a vypočítame odpor/m.
Rm = R C = 240, 45 34, 35 Xm - 1
7
L
Vyhľadáme termokábel s najbližšou odporovou hodnotou:
Rm = 32 .Ωm-1
(Pozri v katalógu výrobkov)
Vykonáme spätnú kontrolu výpočtu pre vyhľadaný termokábel:
Pokyny pre prácu
s termokáblom
Ak je samoregulačný termokábel
dodaný na bubne, používajte držiak
bubna. Pri odmotávaní termokábla
musíte dávať pozor, aby nedošlo k jeho
prekrúteniu. Vyvarujte sa nadmerného
ťahu, ktorý by mohol spôsobiť praskanie a deformáciu termokábla.
A – Koncovka (zakončenie) termokábla
B – Termokábel DEVI-pipeguard
C – Úchytka kábla alebo lepiaca páska
D – Inštalačná - ukončovacia krabica
E – „Al“ (hliníková) lepiaca páska
F – Inštalačná - spojovacia krabica
G – Senzor termostatu
H – Izolácia s prechodkou
J – Varovný nápis
K – Termostat
DÔLEŽITÉ
Všetky inštalácie musia byť realizovanév súlade s platnými elektroinštalačnými normami a bezpečnostnými predpismi platnými
tnými v Slovenskej
republike.
Inštalácia silikónového
termokábla
Pri inštalácii sa riadime všeobecnými inštalačnými návodmi. Príklady
inštalácie – viď obrázky na str. 32.
Pri montáži využívame jeho prednosti:
• odolnosť proti vysokým teplotám,
• ohybnosť,
• prispôsobivosť.
Regulácia silikónového
termokábla
Pri inštalácii silikónového termokábla na potrubie s vyššou teplotou
použite termostaty DEVIreg™. Pre tieto
prípady sú najvhodnejšie termostaty:
• elektronický termostat DEVIreg™
330 s teplotným rozsahom +30
°C až +90 °C
• elektronický termostat DEVIreg™
330 s teplotným rozsahom +60
°C až +160 °C
Príslušenstvom týchto termostatov
sú teplotné káblové snímače s rovnakou tepelnou odolnosťou.
Silikónový termokábel je možné
ukončiť dvomi spôsobmi:
A – jednožilový s dvomi koncami,
B – uzatvorený vykurovací obvod.
R C = Rm . L = 32.7 = 224 X
2
2
P = U = 230 236 W
224
RC
41
3. ČASŤ
3. ČASŤ
• Inštalačné skrinky musia byť umiestnené na dobre prístupnom mieste.
• Nechajte veko inštalačnej skrinky počas montáže čo najdlhšie zatvorené,
aby nedošlo k prípadnému vniknutiu
nečistôt a vlhkosti.
• Po ukončení montáže a zakončenia
spojov zmerajte izolačný odpor, aby
ste skontrolovali spoj i ukončenie termokábla.
• Po dokončení inštalačných prác v
skrinke skontrolujte:
– Je na termokábli tesniaca prechodka a sú voľné otvory zaslepené?
– Sú tesniace prechodky a záslepky
dotiahnuté?
– Je inštalačná skrinka zaistená?
DÔLEŽITÉ
A
Odchýlka medzi zadaným a vypočítaným výkonom je 7 %.
B
DÔLEŽITÉ
40

42
URČENIE TEPELNÝCH STRÁT POTRUBIA
Tabuľka tepelných strát potrubia
Tabuľka uvádza tepelné straty v závislosti od rozmerov potrubia, hrúbky izolácie a rozdielu teplôt:
1/2
15
3/4
20
1
25
11/4
32
11/2
40
21/2
65
2
50
3
80
4
100
6
150
8
200
10
250
12
300
14
350
Tabuľka tepelných strát ventilov
Tabuľka uvádza tepelné straty ventilov v závislosti od rozmerov potrubia, hrúbky izolácie a rozdielu teplôt:
16
400
18
450
20
500
24
600
Tepelné straty na 1 m dĺžky potrubia [Wm-1]
7,2
10,7
14,3
21,5
28,6
36,0
44,0
8,4
12,6
16,8
25,2
33,7
42,4
52,3
10
15
20
30
40
50,3
62,2
12
18
24
36
48,1
60,5
74,8
13,4 16,2 19
23
20,2 24,4 29
34
26,8 32,5 38
45
40,2 48,7 58
68
53,6 65,0 77
90
67,4 81,7 97,0 114
83,4 101 119 140
43
29
43
57
86
114
144
177
41
61
81
122
163
205
53
52
78
104
156
208
261
322
64
95
127
191
255
320
395
74
111
148
222
295
372
459
81
121
162
243
323
407
502
92
138
184
276
368
463
572
103
155
207
310
413
520
641
115
172
229
343
458
576
711
137
205
274
411
548
689
850
1/2
[mm] 15
Hrúbka
Δt
izolácie
[°C]
20 ° 13
10 mm
izolácia
30 ° 19
[0,035 Wm-1K-1] 40 ° 25
60 ° 37
80 ° 50
100 ° 63
120 ° 78
Priemer
potrubia
[„]
3/4
20
1
25
11/4
32
11/2
40
2
50
21/2
65
3
80
4
100
6
150
8
200
10
250
12
300
14
350
16
400
18
450
20
500
24
600
Tepelné straty ventilov podľa veľkosti [W]
14
20
27
40
52
66
81
15
22
30
45
59
74
91
17
25
34
50
67
85
104
18
27
36
55
73
90
112
21
32
41
62
83
105
130
24
35
46
72
94
118
147
27
41
55
81
109
135
169
35
51
66
100
131
165
205
45
66
90
135
180
228
280
55
85
115
170
225
285
350
72
106
140
212
283
355
440
90
130
175
265
350
440
545
100
148
197
295
395
495
610
115
175
230
345
460
580
718
130
200
265
395
530
665
825
150
223
300
445
595
750
928
182
275
365
550
730
920
1140
20 mm
izolácia
[0,035 Wm-1K-1]
20 °
30 °
40 °
60 °
80 °
100 °
120 °
4,6
6,8
9,1
13,6
18,2
23,0
28,4
5,3
7,9
10,6
15,7
21,0
26,4
32,8
6,1
9,1
12,2
18,2
24,4
30,7
37,9
7,2
10,8
14,4
21,6
28,8
36,2
44,9
7,9
11,9
15,8
23,9
31,8
40,0
49,4
9,4
14,2
18,8
28,2
37,7
47,4
58,7
11
16
22
33
44
55
68
13
19
25
38
51
64
79
16
24
32
48
63
80
99
22
33
44
67
89
112
138
29
42
56
84
113
142
175
34
51
68
103
137
172
212
40
60
80
120
160
202
249
44
66
88
131
175
220
272
50
75
99
149
199
250
309
56
83
111
167
222
280
246
61
92
123
184
246
310
383
73
110
147
220
293
369
456
20 mm
izolácia
[0,035 Wm-1K-1]
20 °
30 °
40 °
60 °
80 °
100 °
120 °
7
10
13
20
26
33
40
8
11
14
21
28
35
43
8
12
16
24
32
38
48
9
13
17
26
34
45
54
10
15
19
29
37
47
60
11
17
22
33
43
56
68
13
19
25
37
50
61
78
15
22
28
42
56
72
88
17
25
35
53
70
85
110
25
35
47
72
95
118
145
30
45
60
88
118
150
185
37
55
75
110
150
185
230
45
70
90
135
185
230
285
50
78
105
155
205
260
320
60
90
120
180
240
300
375
70
105
140
205
275
350
430
80
115
155
235
310
390
485
95
145
190
285
380
480
595
30 mm
izolácia
[0,035 Wm-1K-1]
20 °
30 °
40 °
60 °
80 °
100 °
120 °
3,6
5,4
7,3
10,9
14,5
18,2
22,7
4,1
6,1
8,3
12,4
16,4
20,8
25,7
4,7
7,1
9,5
14,2
18,8
23,8
29,4
5,5
8,2
10,9
16,4
21,8
27,6
34,1
6
9
12
18
24,0
30,1
37,3
7
10,6
14
21
28,0
35,3
43,6
8
12
16
24
32,0
41,0
50,0
9
14
19
28
37
47
58
11
17
23
34
46
57
71
16
24
31
47
63
79
98
20
30
40
59
79
100
123
24
36
48
72
96
121
149
28
42
56
84
112
141
174
31
46
61
91
122
153
190
34
52
69
103
138
174
215
38
58
77
116
154
194
240
45
64
85
128
170
214
265
51
76
101
152
202
254
315
30 mm
izolácia
[0,035 Wmm-1K-1]
20 °
30 °
40 °
60 °
80 °
100 °
120 °
5
7
9
14
18
23
28
5
7
10
15
19
25
30
6
8
11
16
21
27
33
6
9
12
18
23
30
37
7
10
13
20
26
34
42
8
11
15
23
30
38
48
9
13
17
26
35
44
55
10
15
20
30
38
50
60
12
18
25
35
50
60
75
15
25
35
50
65
85
100
20
30
40
65
80
100
130
25
40
50
75
100
130
160
30
50
65
95
130
160
200
35
55
73
105
145
180
225
43
65
85
125
170
210
260
50
70
95
145
190
245
300
55
80
110
162
215
275
340
65
100
135
200
265
335
415
40 mm
izolácia
[0,035 Wm-1K-1]
20 °
30 °
40 °
60 °
80 °
100 °
120 °
3,1
4,7
6,2
9,4
12,5
15,7
19,6
3,5
5,3
4,1
10,6
14,0
17,6
22,0
4
6
7,9
12
16,0
20,0
24,8
4,6
6,8
9,1
13,7
18,2
23,0
28,4
4,9
7,4
10
14,9
19,9
25,1
31,0
5,8
8,6
11,5
17,3
23,0
28,9
35,9
7
10
13
20
26
33
41
8
11
15
22
30
38
47
9
14
18
27
37
46
57
12
19
25
37
50
63
72
16
23
31
46
62
78
96
19
28
37
56
75
94
116
22
33
43
65
87
109
135
24
35
47
71
94
119
147
27
40
53
89
107
134
166
29
44
59
89
119
150
185
33
49
66
98
131
165
204
39
58
78
117
155
196
242
40 mm
izolácia
[0,035 Wmm-1K-1]
20 °
30 °
40 °
60 °
80 °
100 °
120 °
3
5
7
11
14
18
23
4
6
8
12
15
19
24
4
6
9
13
17
21
26
5
7
10
15
19
24
29
5
8
11
16
20
26
32
6
9
12
18
23
80
37
7
10
13
20
27
35
43
8
12
16
23
30
40
50
10
15
20
29
37
50
60
13
19
25
40
50
65
80
16
25
33
50
65
80
100
20
30
40
60
80
100
125
25
37
50
75
100
125
155
30
43
55
85
115
140
175
35
50
66
100
130
165
200
40
57
75
115
150
190
235
46
65
85
130
170
215
265
53
80
105
155
210
265
325
50 mm
izolácia
[0,035 Wm-1K-1]
20 °
30 °
40 °
60 °
80 °
100 °
120 °
2,8
4,2
5,6
8,4
11,3
14,2
17,5
3,1
4,7
6,2
9,4
12,5
15,7
19,6
3,5
5,3
7,1
10,6
14,0
17,8
22,0
4,0
6,0
8,0
12,0
16,1
20,2
25,0
4,3
6,5
8,6
13,8
17,4
21,8
27,0
5,0
7,4
10,0
15,0
19,9
25,1
31,1
6,0
9,0
11,0
17,0
23,0
28,0
35,0
7
10
13
19
26
32
40
8
12
16
23
31
39
48
10
16
21
31
42
52
65
13
19
26
39
51
65
80
16
23
31
46
62
78
96
18
27
36
54
72
90
112
19
29
39
58
78
98
121
22
33
44
66
88
110
136
24
37
49
73
97
123
152
27
40
66
80
107
135
167
32
48
78
95
127
160
198
20 °
30 °
40 °
-1 -1
[0,035 Wmm K ]
60 °
80 °
100 °
120 °
3
5
6
9
12
15
19
3
5
6
9
12
16
20
4
6
8
11
14
18
23
4
6
8
12
16
20
25
5
7
9
13
18
22
28
5
8
10
15
20
25
30
6
8
11
17
22
28
35
7
10
13
20
26
33
40
8
13
17
25
30
40
50
11
16
22
33
45
55
68
13
20
28
40
55
70
85
17
25
35
50
66
85
105
20
30
40
60
85
105
130
24
35
46
70
95
120
125
28
40
55
83
110
140
170
33
46
62
95
125
160
200
37
52
70
110
145
180
225
45
67
88
130
175
220
275
75 mm
izolácia
[0,035 Wm-1K-1]
20 °
30 °
40 °
60 °
80 °
100 °
120 °
130 °
2,4
3,5
4,7
7,1
9,4
11,9
14,6
16,1
2,6
3,8
5,2
7,8
10,3
13,1
16,1
17,8
2,9
4,3
5,8
8,6
11,5
14,5
17,9
19,7
3,2
4,8
6,5
9,7
12,9
16,2
20,0
22,1
3,5
5,2
7,0
10,4
13,8
17,4
21,6
23,8
3,9
5,9
7,8
11,8
15,6
19,7
24,4
26,8
5,0
6,0
9,0
13,0
18,0
22,0
27,0
30,0
6
7
10
15
20
25
31
34
7
9
12
17
23
29
36
40
8
11
15
23
30
38
48
52
9
14
19
28
37
47
58
64
11
17
22
33
44
56
68
76
13
19
26
38
51
64
80
87
14
21
28
41
55
69
86
95
15
23
31
46
62
78
99
106
17
26
34
51
68
88
107
117
19
28
38
56
75
94
117
129
22
33
44
66
88
111
137
151
100 mm
izolácia
[0,035 Wm-1K-1]
20 °
30 °
40 °
60 °
80 °
100 °
120 °
130 °
2,0
3,1
4,2
6,2
8,4
10,5
13,1
14,4
2,3
3,5
4,6
6,8
9,1
11,5
14,3
15,7
2,5
3,7
5,0
7,6
10,1
12,7
15,7
17,3
2,8
4,2
5,6
8,4
11,2
14,2
17,5
19,2
3,0
4,4
6,0
8,0
12,0
15,0
18,6
20,5
3,4
4,8
6,7
10,1
13,4
16,8
20,9
22,9
4,0
5,0
7,0
11,0
15,0
19,0
23,0
25,0
5
6
8
12
16
21
26
28
6
7
10
15
19
24
30
33
7
9
12
19
25
31
39
43
8
11
15
23
30
38
47
51
9
13
18
27
35
45
55
61
10
15
20
30
41
51
63
69
11
16
23
33
44
55
68
75
12
18
24
36
49
61
76
83
13
20
27
40
54
68
84
92
15
22
29
44
49
74
91
101
17
26
34
51
69
86
107
118
150 mm
izolácia
[0,035 Wm-1K-1]
20 °
30 °
40 °
60 °
80 °
100 °
120 °
130 °
1,8
2,8
3,6
5,4
7,2
7,9
11,3
12,4
1,9
2,9
4,0
5,9
7,8
8,3
12,3
13,4
2,1
3,2
4,3
6,4
8,5
9,1
13,3
14,6
2,4
3,5
4,7
7,1
9,4
10,4
14,6
16,1
2,5
3,7
4,9
7,4
10,0
12,3
15,5
17,0
2,8
4,1
5,5
8,3
11,0
13,0
17,0
18,8
3,0
4,5
6,2
9,0
12,0
15,0
19,0
21,0
4
5
7
10
13
17
21
23
5
6
8
11
15
21
24
26
6
7
10
14
19
28
30
33
7
9
11
17
23
32
35
39
8
10
13
20
26
41
45
48
9
11
15
22
30
46
51
55
10
12
16
24
32
50
55
61
11
13
18
27
35
55
61
72
12
15
19
29
39
60
66
83
13
16
21
32
42
66
72
93
14
18
24
37
49
76
84
115
50 mm
izolácia
3. ČASŤ
3. ČASŤ
["]
Priemer
potrubia
[mm]
Hrúbka
∆t
izolácie
[°C]
20 °
10 mm
izolácia
30 °
[0,035 Wm-1K-1] 40 °
60 °
80 °
100 °
120 °
URČENIE TEPELNÝCH STRÁT ARMATÚR
44
ODPORÚČANÉ VÝKONY, TERMOKÁBLE A SNÍMAČE
KATALÓG VÝROBKOV
45
Tabuľka aplikácií
V tabuľke sú uvedené bežné a maximálne inštalované výkony podľa aplikácie a odporúčaný výber vhodného výrobku:
Výkon
Vykurovanie miestností
APLIKÁCIA
DTIP-10
Kúpeľňa
100 - 150
200
3
3
Obývacia izba
100 - 120*
150
3
3
priestorový + podlahový
Vstupná hala
80 - 120
200
3
3
priestorový + podlahový
Hala
80 - 120
200
3
3
priestorový + podlahový
WC
100 - 120*
200
3
3
priestorový + podlahový
Spálňa
100 - 120*
100
3
3
priestorový + podlahový
Chodba
100 - 120*
200
3
3
priestorový + podlahový
Detská izba
100 - 120*
150
3
3
priestorový + podlahový
Pivnica
100 - 120*
200
3
3
podlahový
80 - 150
200
Rôzne
dopravné plochy
3
3
podlahový
3
3
priestorový + podlahový
100
3
priestorový + podlahový
100 - 120*
150
3
priest. + podl./podlahový
Kancelária
100 - 120*
200
3
3
priestorový
Sklad
100 - 120*
200
3
3
priestorový
Obchod
100 - 120*
200
3
3
Akumulač. kúrenie
150 - 200
250
3
3
priest. + podl. (ekviterm.)
Garáže
100 - 150
200
3
3
priestorový
Kostoly
100 - 150
200
3
3
priestorový + podlahový
Dielne
80 - 150
200
3
3
priestorový + podlahový
Parkoviská, cesty
250
300
3
3
3
teplotný a vlhkostný
Chodníky
250
300
3
3
3
teplotný a vlhkostný
Základné kúrenie
80
Doštená podlaha na
trámikoch
80
Renovovaná podlaha
Schody izolované
250
300
3
3
3
teplotný a vlhkostný
250
300
3
3
3
teplotný a vlhkostný
Mosty izolované
250
300
3
3
3
teplotný a vlhkostný
Schody neizolované
300
400
3
3
3
teplotný a vlhkostný
Nakl. rampy neizol.
300
400
3
3
3
teplotný a vlhkostný
Mosty neizolované
300
400
3
3
3
teplotný a vlhkostný
strechy
-1
-1
[Wm ]
[Wm ]
- kovové
36
55
3
3
3
teplotný a vlhkostný
- plastové
36
55
3
3
3
teplotný a vlhkostný
- drevené
36
40
3
3
3
teplotný a vlhkostný
Trávnaté plochy
KATALÓG VÝROBKOV
priestorový
Nákl. rampy izol.
Odkvapové žľaby
Špeciálne
aplikácie
priestorový + podlahový
90
150
3
3
3
teplotný
Skleníky
80 - 100
150
3
3
3
teplotný
Podlaha mraziarne
20 - 40
40
3
podlahový káblový
Zimný štadión
15 - 30
40
3
podlahový káblový
* u súčastných novostavieb, resp. nízkoenergetických stavieb sa inštalované výkony pohybujú na úrovni 60-80 Wm-2
4. ČASŤ
Ochrana pred snehom a ľadom
DTIP-18
DSIG-20
Samoregulačný
Odporúčaný snímač pre
elektronický termostat
Max
[Wm-2]
Práčovňa
3. ČASŤ
Odporúčaný termokábel
Bežný
[Wm-2]
46
TERMOKÁBLE DEVIflex™ DTIP6
Produkt
Dvojžilové termokáble s ochranným opletením napájané napätím 230
V AC, s merným výkonom 6 Wm-1. Termokáble sú pre účely pripojenia ukončené 2,5 m dlhým studeným koncom
(kábel CYKY 3 x 1,5 mm2).
Produkt
Dvojžilové termokáble s ochranným opletením napájané napätím 230
V AC, s merným výkonom 6 Wm-1. Termokáble sú pre účely pripojenia ukončené 2,5 m dlhým studeným koncom
(kábel CYKY 3 x 1,5 mm2).
Použitie
Mimoriadne výhodný pre podlahové vykurovanie v nízkoenergetických
domoch a domoch s vysokým stupňom zateplenia (izoláciami obvodových múrov).
Vhodné aj pre podlahové vykurovanie betónových podláh, temperáciu
studených podláh, atď.
Použitie
Vhodné pre podlahové vykurovanie v nízkoenergetických domoch.
Vhodné aj pre podlahové vykurovanie betónových podláh, temperáciu
studených podláh, atď.
30
40
50
60
70
80
90
100
110
125
160
180
190
200
4. ČASŤ
Výkon [W]
180
250
310
350
410
500
540
630
690
765
915
1100
1160
1260
Dížka [m]
Napätie [V]
Odpor kábla
[Ω.m]
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
294
212
171
151
129
106
98
84
76,7
68,7
57,8
48,1
45,6
42
2
4
6
8
10
15
20
25
30
35
40
50
60
70
80
90
100
120
140
160
180
200
210
dvojžilový kábel
230 V AC
ovál
d= 7,0 mm
PEX (XLPE)
PVC
16 x 0,30
65 °C
120 N
2000 N
Výkon [W]
20
40
60
80
100
150
200
350
300
350
400
500
600
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2100
Napätie [V]
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
Odpor kábla
[Ω.m]
2645
1323
882
661
529
392
265
220
176
145
132
106
88,1
75,6
66,1
58,8
52,9
44,1
37,8
33,1
29,4
26,5
25,2
4. ČASŤ
Dížka [m]
dvojžilový kábel
230 V AC
ovál
d= 7,0 mm
PEX (XLPE)
PVC
16 x 0,30
65 °C
120 N
2000 N
47
Technické údaje:
Konštrukcia:
Napätie:
Tvar kábla (prierez):
Priemer:
Izolácia vodiča:
Izolácia plášťa:
Tienenie:
Max. teplota:
Pevnosť v ťahu:
Deformačná odolnosť:
Technické údaje:
Konštrukcia:
Napätie:
Tvar kábla (prierez):
Priemer:
Izolácia vodiča:
Izolácia plášťa:
Tienenie:
Max. teplota:
Pevnosť v ťahu:
Deformačná odolnosť:
TERMOKÁBLE DEVIflex™ DTIP10
48
TERMOKÁBLE DEVIflex™ DTIP18
Produkt
Dvojžilové termokáble s ochranným opletením napájané napätím 230
V AC, s merným výkonom 18 Wm-1.
Termokáble sú pre účely pripojenia
ukončené 2,5 m dlhým studeným koncom (kábel CYKY 3 x 1,5 mm2).
Použitie
Hlavné kúrenie priamovýhrevné
i akumulačné vykurovacie systémy v
betónových podlahách s ľubovoľnou
podlahovou krytinou.
Ochrana vonkajších plôch pred
snehom a ľadom.
Ochrana strešných odkvapových
žľabov a zvodov pred zamrznutím.
Technické údaje:
Dížka [m]
Výkon [W]
7
15
22
29
37
44
52
59
74
90
105
118
130
155
134
270
395
535
680
790
935
1075
1340
1625
1880
2135
2295
2775
dvojžilový kábel
230 V AC
ovál
d= 7,0 mm
PEX (XLPE)
PVC
80 °C
53 °C
3,5 . d
120 N
2000 N
min. 0,03 M/km
IP 67
SKTC 101
Odpor
Napätie [V] nominálny
[Ω]
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
395
196
134
98,9
77,8
67
56,6
49,2
39,4
32,6
28,1
24,8
23,1
19,1
49
Produkt
DEVImat™ DTIK-300, dvojžilové
vykurovacie rohože so studeným koncom (300 W/m2, 400 V). Odolné voči
pracovným teplotám až do 240°C.
Použitie
DEVImat™ DTIK-300 - výhradne pre
ochranu vonkajších plôch pred ľadom
a snehom (nájazdy, cesty, parkoviská,
atď.). Doporučené do asfaltu kvôli jeho
zvýšenej odolnosti v ťahu a vysokým
pracovným teplotám počas kladenia
asfaltu.
Výkon 300 W/m2 zabezpečuje veľmi rýchle a efektívne roztápanie snehu
a ľadu na vonkajších plochách aj počas
veľkých mrazov.
Technické údaje:
Odpor
minimálny
[Ω]
379
188
129
94,9
74,7
64,3
54,3
47,2
37,8
31,3
27
23,8
22,2
18,3
Odpor
maximálny
[Ω]
427
212
145
107
84
72,4
61,1
53,1
42,6
35,2
30,7
26,8
24,9
20,6
Typ:
Typ termokábla:
Napätie:
Merný výkon rohože:
Priemer kábla:
Izolácia plášťa:
Izolácia vodiča:
Max. pracovná teplota:
Tienenie:
Studený koniec:
DTIK 300
dvojžilový
400 V AC
300 Wm-2
Ø 6,4 - 7,2 mm
XPLO
XPLE
90 °C (240 °C krátkodobo pri inštalácii)
1 mm2 Cu + 100% Alu fólia
DTWK 2,5 mm2
Rozmer [m]
Plocha [m2]
0,5 x 3,40
0,5 x 7,00
0,5 x 11,8
0,5 x 15,8
0,75 x 3,2
0,75 x 4,8
0,75 x 8
0,75 x 11
0,75 x 13
0,75 x 16
0,75 x 19,4
0,75 x 25,4
0,75 x 28,2
1x6
1 x 12
1 x 14,8
1 x 19
1,70
3,50
5,90
7,90
2,40
3,60
6,00
8,25
9,75
12,00
14,55
19,05
21,15
6,00
12,00
14,80
19,00
Výkon [W]
520
1050
1760
2285
700
1050
1750
2630
2890
3625
4270
5750
6570
1770
3675
4250
5840
Odpor kábla
[Ω.m]
293
142
87
66
219
146
88
58
53
42
36
27
23
88
42
37
27
4. ČASŤ
4. ČASŤ
Konštrukcia:
Napätie:
Tvar kábla (prierez):
Priemer:
Izolácia vodiča:
Izolácia plášťa:
Max. vnútorná teplota:
Max. povrchová teplota:
Min. polomer ohybu:
Pevnosť v ťahu:
Deformačná odolnosť:
Izolačný odpor:
Trieda krytia:
Schválenie:
Plášť termokábla je odolný voči UV žiareniu.
DVOJŽILOVÉ ROHOŽE NA VONKAJŠIE PLOCHY AJ OD ASFALTU DEVImat™ DTIK-300
50
Produkt
Jednostranne napájaný vykurovacie rohože so zníženým priemerom
(4 mm).
Vzhľadom na priemer majú vykurovacie rohože výborné montážne
vlastnosti a sú použiteľné tam, kde by
väčší priemer kábla nám robil priestorový problém.
VYKUROVACIE ROHOŽE DEVImat™ DTIR 150
Rohože sú veľmi preferované kvôli
ich technickým vlastnostiam, ktoré zabezpečujú ich všestranné využitie.
SAMOLEPIACE VYKUROVACIE ROHOŽE DEVImat™ DTIF
51
Produkt
DEVImat™ DTIF je samolepiaca vykurovacia rohož. Na tkanine zo sklenených vlákien je fiksovaný termokábel
s opletením a priemerom len 4,2 mm.
Montáž týchto veľmi praktických
rohoží značne uľahčuje technológia
jedného napájacieho miesta.
Použitie
Je veľmi vhodný na použitie pri
rekonštrukciách starých podláh. Je
vhodný aj na vyhrievanie kamenných
podláh.
Vzhľadom na jeho výborné fyzikálne vlastnosti môže byť použitý priamo do malty, alebo do lepidla pod
podlahou.
Použitie
Rohože majú veľmi široké použitie z dôvodu ich paraktickosti. Zvlášť
vhodné sú na tepelne neodizolovné
podlahy, najmä v kúpelniach.
dvojžilový kábel s opletením
Ø 4,2 mm
120 N (trieda C norma IEC 800)
230 V AC
11,2 Wm-1pri 150 Wm-2
FEP (špecialna zmes)
PVDF
0,03 MOhm / km (norma IEC 800)
90° C
IP 67
Technické údaje:
Konštrukcia:
Tvar kábla (prierez):
Rozmer:
Napätie:
Merný výkon (DTIR-150):
Pevnosť v ťahu:
Deformačná odolnosť:
Maximálna pracovná teplota:
Izolácia vodiča:
Izolácia plášťa:
Plocha [m2]
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
5
6
7
8
9
10
12
dvojžilový kábel
okrúhly (kruh)
Ø 4 mm
230 V AC
150 Wm-2
120 N
600 N
90° C
FEP (fluoroplast)
vysoko teplotné PVC
Výkon [W]
75
150
225
300
375
450
525
600
750
900
1050
1200
1350
1500
1800
Odpor kábla
[Ω.m]
705
353
235
176,3
141
118
101
88,2
70,5
58,8
50,4
44,1
39,2
35,3
29,4
Šírka
x dĺžka
[m]
Výkon
[W]
Plocha
[m2]
0,5 x 1
0,5 x 2
0,5 x 3
0,5 x 4
0,5 x 5
0,5 x 6
0,5 x 7
0,5 x 8
0,5 x10
0,5 x 12
0,5 x 14
0,5 x 16
0,5 x 18
0,5 x 20
75
150
225
300
375
450
525
600
750
900
1050
1200
1350
1500
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
5
6
7
8
9
10
Odpor
nominálny
[Ω]
705
353
235
176
141
118
101
88
76
59
50
44
39
35
Odpor
minimálny
[Ω]
670
335
223
168
134
112
96
84
72
56
48
42
37
34
Odpor
maximálny
[Ω]
776
388
259
194
155
129
111
97
83
65
55
48
43
39
4. ČASŤ
4. ČASŤ
Technické údaje:
Konštrukcia:
Rozmer:
Pevnosť v ťahu:
Napätie:
Merný výkon termokábla:
Izolácia vodiča:
Izolácia plášťa:
Izolačný odpor:
Maximálna pracovná teplota
Trieda krytia:
52
Produkt
Na plastovej tkanine je pomocou
lepiacej pásky meandrovite fixovaný
termokábel s priemerom 2,5 mm. Je
tak vytvorená vykurovacia rohož s
danou šírkou a dĺžkou. Termokábel je
jednožilový s ochranným opletením,
na oboch koncoch vybavený 2 x 4 m
dlhým studeným vodičom (CYKY 2 x 1
mm2 s opletením).
TENKÉ VYKUROVACIE ROHOŽE DEVImat™ DSVF
Použitie
Hlavné kúrenie – betónové podlahy s ľubovoľným povrchom podlahy.
Doplnkové kúrenie – temperovanie podlahy na príjemnú teplotu. Tenké renovované betónové podlahy s
ľubovoľnou podlahovou krytinou.
Použitie
Ochrana strešných konštrukcií
pred snehom a ľadom.
Ochrana strešných odkvapových
žľabov a zvodov pred zamrznutím.
DSVF-100, 150
jednožilový s opletením
230 V AC
100 resp. 150 Wm-2
Ø 2,5 +0,2-0,0 mm
hotový výrobok
PVDF (Polyvinylidenflorid)
FEP (špeciálna zmes)
65 °C
120 N
min. 0,03 MOhm/km
IP 67
SKTC 101
Technické údaje:
50
100
150
200
250
300
350
400
500
600
800
1000
Šírka x
dĺžka [m]
0,5 x 1
0,5 x 2
0,5 x 3
0,5 x 4
0,5 x 5
0,5 x 6
0,5 x 7
0,5 x 8
0,5 x 10
0,5 x 12
0,5 x 16
0,5 x 20
Odpor
Plocha [m2] nominálny
[Ω]
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
5
6
8
10
1057
529
350
265
212
175
149
129
105
89,2
64,8
54
Odpor
minimálny
[Ω]
Odpor
maximálny
[Ω]
1015
508
336
254
204
168
143
124
101
84,7
62,2
51,8
1142
571
378
286
229
189
161
139
113
95,3
70
58,3
Odpor
minimálny
[Ω]
Odpor
maximálny
[Ω]
DSVF-150
Výkon [W]
Šírka x
dĺžka [m]
75
150
225
300
375
450
525
600
750
900
1050
1200
1350
1500
0,5 x 1
0,5 x 2
0,5 x 3
0,5 x 4
0,5 x 5
0,5 x6
0,5 x 7
0,5 x 8
0,5 x 10
0,5 x 12
0,5 x 14
0,5 x 16
0,5 x 18
0,5 x 20
Odpor
Plocha [m2] nominálny
[Ω]
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
5
6
7
8
9
10
722
358
234
175
142
118
100
88,4
57,6
50,3
44,1
39,1
34,5
693
344
225
168
136
113
95
84,9
55,3
47
42,3
37,6
33,1
780
387
253
189
153
127
110
95,5
62,2
54
47,6
42,5
37,3
Konštrukcia:
Rozmer:
Pevnosť v ťahu:
Deformačná odolnosť:
Napätie:
Maximálna pracovná teplota
Izolácia vodiča:
Izolácia jadra:
Izolácia plášťa:
Dížka [m]
12
25
40
50
60
70
85
100
135
150
170
195
dvojžilový kábel
Ø 6 mm
250 N
2000 N
230 V AC, 400 V AC
90° C
teflón
vysoko teplotné PEX
vysoko teplotné PVC
Výkon [W]
250
505
855
1000
1200
1333
1695
2060
2685
3066
3382
3875
Napätie [V]
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
4. ČASŤ
4. ČASŤ
DSVF-100
Výkon [W]
53
Produkt
Dvojžilový vykurovací kábel so studeným koncom v rôznych dĺžkach.
• Výkon – 20 W na bežný meter
• Pružný a ohybný
• Čierny, odolný voči UV žiareniu
• 100% krytie
• 10 rokov záruka
Technické údaje:
Typ:
Typ termokábla:
Napätie:
Merný výkon rohože:
Priemer kábla:
Min. priemer ohybu:
Izolácia plášťa:
Izolácia vodiča:
Max. pracovná teplota:
Pevnosť v ťahu:
Izolačný odpor:
Trieda krytia:
Schválenie:
TERMOKÁBLE DEVIflex™ DTCE20
Odpor kábla
[Ω.m]
212
105
61,9
52,9
44,08
39,7
31,2
25,7
19,7
17,3
15,6
13,7
Dížka [m]
Výkon [W]
Napätie [V]
Odpor kábla
[Ω.m]
21
30
433
570
400
400
369,5
281
43
58
72
85
105
135
150
170
205
888
1165
1463
1780
2073
2628
2905
3245
4108
400
400
400
400
400
400
400
400
400
180
137
109
89,9
77,2
60,9
55,1
49,3
39
54
TERMOKÁBLE DEVIflex™ DTCE30
TERMOKÁBLE DEVIflex™ DSIG  20 230 V & 400 V
55
Produkt
Dvojžilový vykurovací kábel v rôznych dĺžkach.
• Výkon – 30 W na bežný meter
• Pružný a ohybný
• Čierny, odolný voči UV žiareniu
• 100% krytie
• 10 rokov záruka
• dodáva sa aj vo forme rohoží
DTCE-300 s rozmerovm 0,5 x 2
až 1 x 12 m
Produkt
Jednožilové termokáble s ochranným opletením, 230 V AC resp. 400 V
AC, s merným výkonom 20 Wm-1. Jednožilové termokáble sú na oboch koncoch ukončené 2,5 m dlhým studeným
koncom (1 x 1,5 mm2 s opletením).
Použitie
Ochrana vonkajších plôch pred
snehom a ľadom.
Ochrana strešných odkvapových
žľabov a zvodov pred zamrznutím.
Použitie
Ochrana vonkajších plôch pred
snehom a ľadom.
Ochrana strešných odkvapových
žľabov a zvodov pred zamrznutím.
Technické údaje:
Technické údaje:
dvojžilový kábel
Ø 6 mm
250 N
2000 N
230 V AC
400 V AC
teflón
vysoko teplotné PEX
vysoko teplotné PVC
Izolácia vodiča:
Izolácia jadra:
Izolácia plášťa:
Napätie [V]
Odpor kábla
[Ω.m]
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
353
599
176
132
84
63,7
51,9
42,3
39,2
36,7
31,1
28,4
25,7
78
85
95
110
125
140
230
230
230
230
230
230
22,6
21,9
18,1
16,1
14,4
12,9
17,5
35
70
110
145
170
190
215
400
400
400
400
400
400
400
400
308
147
74,1
49,6
37,3
32,3
27,7
24,7
Dížka [m]
5
8,5
10
14
20
27
34
40
45
50
55
63
70
Typ:
Napätie:
Priemer:
Izolácia vodiča:
Izolácia plášťa:
Max. pracovná teplota:
Min. polomer ohybu:
Pevnosť v ťahu:
Izolačný odpor:
Trieda krytia:
Schválenie:
Plášť termokábla je odolný UV žiareniu.
DSIG - 20
230 V AC resp. 400 V AC
d = 5,8 mm
PEX (XLPE)
PVC
65 °C
3,5 . d
120 N
min. 0,03 M./km
IP 67
SKTC 101
Odpor
Napätie [V] nominálny
[Ω]
Odpor
minimálny
[Ω]
4. ČASŤ
4. ČASŤ
Konštrukcia:
Rozmer:
Pevnosť v ťahu:
Deformačná odolnosť:
Napätie:
Odpor
maximálny
[Ω]
Dížka [m]
Výkon [W]
9
14
18
26
32
39
53
63
74
91
110
131
159
192
228
170
260
375
520
640
800
1070
1260
1465
1820
2215
2640
3170
3855
4565
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
331
203
141
102
82,7
66,1
49,4
42,0
36,1
29,1
23,9
20,0
16,7
13,7
11,6
299
195
135
97,9
79,4
63,5
47,7
40,3
34,7
27,9
22,9
19,2
16
13,2
11,1
336
219
152
110
89,3
71,4
53,4
45,4
39
31,4
25,8
21,6
18
14,8
12,5
56
69
1100
1375
400
400
145
116
139
111
157
125
93
126
158
192
229
1850
2550
3175
3850
4575
400
400
400
400
400
86,5
62.7
50,4
41,6
35
83
60,2
48,4
39,9
33,6
93,4
67,7
54,4
44,9
37,8
56
SAMOREGULAČNÉ SILIKÓNOVÉ TERMOKÁBLE
Produkt
DEVI má vo svojom programe štyri
typy samoregulačných termokáblov
pre rôzne druhy aplikácií.
DEVI-pipeguard, DEVI-iceguard –
maximálna teplota okolia v zapnutom
stave je 65 °C.
DEVI-pipeguard, DEVI-iceguard –
maximálna teplota okolia vo vypnutom stave je 85 °C.
DEVI-hotwatt, DEVI-pipeheat –
maximálna teplota okolia v zapnutom
stave je 80 °C.
DEVI-hotwatt, DEVI-pipeheat –
maximálna teplota okolia vo vypnutom stave je 100 °C.
Plášť termokábla je odolný voči UV
žiareniu. Farebné vyhotovenie plášťa
je len informatívne. Záväzné sú technické parametre.
Použitie
DEVI-iceguard – ochrana striech,
odkvapových žľabov, zvodov, dopravných plôch a odtokových kanálov pred
snehom a ľadom.
DEVI-pipeguard – ochrana potrubia pred zamrznutím alebo jeho temperácia na požadovanú teplotu.
DEVI-hotwatt – udržiavanie teplej
vody v potrubí, cca 55 °C.
DEVI-pipeheat – inštalácia do
vnútra potrubia.
DEVI - iceguard
čierna
Aplikácia
strechy, žľaby,
dopravné plochy
na potrubie
na potrubie
DEVI - pipeguard
modrá
červená
DEVI - hotwatt
červená
na potrubie
DEVI - pipeheat
modrá
na/do potrubia
Produkt
Silikónový termokábel je veľmi
pružný a ľahko ohybný, prispôsobivý
na použitie pri vysokých i nízkych teplotách. Vyrába sa vo variantách:
• silikónový termokábel bez ochranného opletenia
• silikónový termokábel s ochranným
opletením.
Použitie
Temperovanie potrubia na vyššie
prevádzkové teploty.
Ochrana tesnenia dverí chladiacich
boxov a skladov (tesnenie neprimŕza).
Maximálna pracovná teplota silikónového termokábla je 170 °C. Termokábel nesmie prísť do styku s olejom a
živočíšnym tukom!
Teplotný káblový snímač NTC
Teplotný rozsah:
Charakteristika:
Materiál:
Dĺžky:
Trieda krytia:
-10 °C až +50 °C
15 kΩ/25 °C
PVC
3m
IP 65
Teplotný rozsah:
Charakteristika:
Materiál:
Trieda krytia:
230 V AC
6 x 12 mm
TPE
polyolefin, hylar
65 °C
85 °C
0,014 .m-1
30 mA/km
1 400 N
25 mm na vnútornej strane
IP 68
SKTC 101
Vonkajší priestorový teplotný
snímač NTC
Výkon [Wm-1]
Rozmery [mm]
Vodič Cu [mm2]
Izolácia
18 pri 0 °C
6 x 12
2 x 1,5
polyolefin UV
10 pri 10 °C
25 pri 10 °C
25 pri 10 °C
8 pri 55 °C
10 pri 10 °C
6 x 12
6 x 12
2 x 1,5
2 x 1,5
polyolefin
polyolefin UV
6 x 12
2 x 1,5
polyolefin
6x8
2 x 0,56
hylar
jednožilový s opletením alebo bez opletenia
do 500 V AC
max. 40 Wm-1
Cu
silikón
170 °C
3,8 ± 0,1 mm (d)
3,5 . d
+10 % až -5 %
SKTC 101
Prehľad odporových hodnôt silikónových termokáblov
[Ωm-1]
[Ωm-1]
[Ωm-1]
[Ωm-1]
[Ωm-1]
[Ωm-1]
0,15
0,18*
0,21
0,34*
0,53
0,82*
1,13*
1,40
1,79
2,38
3,34*
5,00
7,40
8,93*
12,57*
15,10
18,00*
24,20*
32,00
39,20*
56,00*
74,00*
90,00
126,00
141,00*
178,00
185,00
240,00
376,00
420,00
* Najčastejšie používané ohmické hodnoty.
Teplotný rozsah:
Charakteristika:
Materiál:
Trieda krytia:
-10 °C až +50 °C
15 kΩ/25 °C
PVC
IP 44
Zemný vlhkostný snímač
Technické údaje:
Typ termokábla:
Napätie:
Výkon:
Opletenie:
Izolácia:
Max. pracovná teplota:
Priemer:
Min. polomer ohybu:
Tolerancia ohmickej hodnoty:
Schválenie:
-10 °C až +50 °C
15 kΩ/25 °C
PVC
IP 20
[Ωm-1]
550,00
700,00
740,00
930,00
1440,00
Materiál:
Rozmery [mm]
snímač:
púzdro:
Príkon:
Trieda krytia:
ABS Plast
D=87 x V=74
D=93 x V= 98
max. 13 W
IP 67
Napájacie vedenie senzora:
15 m vodič 4x1 mm2 (predĺženie vedenia
viď. tabuľka Príloha A str. 74)
Vlkostný snímač
pre odkvapové žľaby
Materiál:
Rozmery [mm]:
Príkon:
Trieda krytia:
ABS Plast
15 x 23,5 x 216
max. 8 W
IP 67
Napájacie vedenie senzora:
15 m vodič 4x1 mm2 (predĺženie vedenia
viď. tabuľka Príloha A str. 74)
4. ČASŤ
4. ČASŤ
Napätie:
Rozmery:
Izolácia vodiča:
Izolácia plášťa:
Max. teplota pre zapnutie:
Max. teplota pre vypnutie:
Max. odpor Cu opletenia:
Kapacitný zvodový prúd:
Pevnosť v ťahu:
Min. polomer ohybu:
Trieda krytia:
Schválenie:
Farba
57
Priestorový izbový teplotný
snímač NTC
Technické údaje:
Typ
PRÍSLUŠENSTVO TERMOSTATOV  SNÍMAČE
58
MONTÁŽNE PRVKY PRE INŠTALÁCIU TERMOKÁBLOV
Produkt
DEVIclip – inštalačný pás
Materiál: plast, PP, odolný voči UV
žiareniu , teplotná odolnosť - 40°C až
+100°C. Dĺžka - 1m, rozteč - 2,5 cm,
možno spojovať na ľubovoľnú dĺžku.
59
Produkt
Kovový montážny pás DEVIfast™.
Použitie
Vhodný pre rýchlu montáž s odstupom príchytiek pre termokábel
DEVIflex™ po 2,5 cm.
Balenie: 5 m, 25 m.
Použitie
Montážne príslušenstvo pre efektívnu fixáciu vykurovacích káblov so
zabezpečením ich požadovanej rozteče. Určené pre hlavné podlahové vykurovanie, predovšetkým pri zalievaní
hmotami, ktoré reagujú s kovmi. Ďalej
tiež pre vonkajšie ochranné aplikácie a
tam, kde je potrebné zabezpečiť upevnenie vykurovacích káblov.
Produkt
DEVIfix – úchytka na vykurovacie
káble. Materiál: plast, PP, odolný voči
UV žiareniu , teplotná odolnosť - 40°C
až +100°C. Dĺžka - 1m, rozteč - 2,5 cm,
možno spojovať na ľubovoľnú dĺžku.
Použitie
Montážne príslušenstvo pre fixáciu
vykurovacích káblov so zabezpečením
ich požadovanej rozteče. Určené pre
ochranné aplikácie rozpúšťania snehu a ľadu na strešných konštrukciách
a iné.
Produkt
Kovový inštalačný pás DEVIfast™.
Použitie
DEVIfast™ je určený pre rýchlu
montáž vykurovacích káblov DEVI. Vyrába sa vo variante FeZn a do medených odkvapov vo variante Cu.
Ďalšie dodávané
príslušenstvo:
• Príslušenstvo termokáblov DEVI
flex™.
• Opravná spojk a D E V Icrimp pre
dvojžilové termokáble DEVIflex™.
• Opravná spojka DEVIcrimp pre vykurovacie rohože DEVImat™.
• Príslušenstvo samoregulačných termokáblov.
• Súprava pre pripojenie a ukončenie
samoregulačných termokáblov.
• Príslušenstvo silikónových termokáblov.
• Súprava pre pripojenie termokáblov.
Produkt
Mrazuvzdorný plastový držiak termokábla DEVIflex™
Použitie
Používa sa vo vertikálnom odtokovom zvode (pripevňuje sa na reťaz).
Balenie: 25 ks
Produkt
Hliníková samolepiaca páska.
4. ČASŤ
4. ČASŤ
MONTÁŽNE PRVKY PRE INŠTALÁCIU TERMOKÁBLOV
Použitie
Páska sa dodáva v rozmeroch
50 m x 5 cm a je určená pre upevnenie
termokábla DEVIflex™ na potrubie.
Produkt
Mrazuvzdorný plastový držiak termokábla DEVIflex™.
Použitie
Používa sa v štandardnom horizontálnom odkvapovom žľabe (rozvinutý
plášť 33 cm). Balenie: 25 ks.
Produkt
Mrazuvzdorná plastová reťaz.
Produkt
Opravné spojky DEVIcrimp™.
Použitie
Opravné spojky pre rohože DEVI
mat™ a termokáble DEVIflex™.
Použitie
Je určená pre upevnenie termokáblov DEVIflex™ vo vertikálnom
odtokovom zvode. Reťaz je možné v
ktoromkoľvek článku prerušiť.
60
SAMOREGULAČNÉ BEZOBSLUŽNÉ VÝHREVNÉ OKRUHY DPH 10
DEVIcell™
61
Produkt
Termokábel DPH 10 je určený na
inštalovanie do vnútra rovnej časti potrubia. Výrobok je vyrobený tak, aby
jeho inštalácia bola možná pomocou
závitu veľkosti 1“ a 3/4“.
Produkt
Základnou súčasťoju DEVIcellu™
je tepelná izolácia spojená s profilovaným hliníkovým plechom s vylisovanými drážkami, ktoré slúžia pre
uloženie samotného vykurovacieho
kábla. Toto netradičné riešenie umožňuje veľmi rýchlu a elegantnú inštaláciu pod drevené podlahy, bez nutnosti
mokrého stavebného procesu. Vykurovacie káble sú umiestnené tesne
pod vyhrievaným povrchom, čím sa
zabezpečuje veľmi rýchle dosiahnutie
požadovanej teploty v miestnosti.
Použitie
Na uľahčenie ochrany proti zamrznutiu či temperovaniu krátkych potrubí predstavuje firma DEVI ucelený
program samoregulačných výhrevných káblov vybavených prívodným
káblom s vidlicou (zástrčkou). Výhrevné káble označené DHP sú predovšetkým určené na krátke dĺžky domových
a priemyselných inštalácií, kedy vzhľadom na nízku celkovú spotrebu nie je
nutné použiť elektronické termostaty.
Technické údaje:
Typ:
Napätie:
Doplnková výbava
DPH 10
230 V AC
Prívodový kábel so zástrčkou (230 V AC)
Dĺžka [m]
4. ČASŤ
20
40
60
80
100
120
140
160
Príslušenstvo na doobjednanie
Šróbovanie s možnasťou použitia závitu o rozmeroch 3/4“ a 1“.
1“
DEVIcell™ – suchá inštalácia vykurovacích káblov:
Súčasným trendom nových rodinných domov, ale aj bytov, sú drevené
podlahové krytiny. Aplikujú sa prakticky vo všetkých priestoroch, prípadne
sa kombinujú s inými krytinami, najčastejšie keramickou dlažbou. Firma
DEVI predstavuje nový systém DEVI
cell™, ktorý je určený práve k vykurovaniu drevených podláh.
Technické údaje:
Konštrukcia:
U hodnota:
Rozmery:
Izolácia:
Deformačná tuhosť:
Max. teplota:
Balenie:
Príslušenstvo:
polystyrén a hliník
3 W/(m2K)
50×100 cm (š×d)
13 mm (hrúbka)
1 mm (hrúbka hliníka)
12 mm EPS samozhasínajúci
3 670 kg/m2
80 °C
10 dosiek (5 m2)
plastový kryt pre snímač teploty + trubica
3/4“
- plastový kryt pre teplotný
eplotný snímač
- plastová spojka
- hliníková samolepiaca fólia
- ochranná trubica kábla termosnímača
4. ČASŤ
2
4
6
8
10
12
14
16
Výkon [W]
Použitie
Výhodou je rýchla a elegantná montáž. DEVIcell™ je možné ukladať priamo
na povrch pôvodnej podlahy. Do vylisovaných otvorov sa najprv inštaluje
vykurovací kábel a bezprostredne potom nasleduje montáž samotnej drevenej alebo laminátovej podlahy. Pomocou DEVIcell™ je teda možné inštalovať
novú teplú podlahu veľmi rýchlo bez
toho, aby ste museli odkladať pokládku
podlahy v nadväznosti na zasychanie
zalievacej, či betónovej zmesi. Dochádza tým k urýchleniu stavebných procesov približne o 50–75 %.
62
DEVIdry™
DEVIdry™
63
Produkt
Vykurovací pás s výkonom 55 W/
m2 a 100 W/m2. Výrobok sa predáva v
niekoľkých vyhotoveniach líšiacich sa
spôsobom regulácie. DEVIdry ™ Kit 55
a 100 sú spojené s vykurovacím pásom
cez pripojovaciu krabicu káblom.
DEVIdry ™ PRO Kit je spojená s vykurovcím káblom bezdrôtovo.
Vykurovací pás DEVIdry ™ Kit
Použitie
Vhodné pre drevené a laminátové
podlahy.
Konektory (zásuvka + vidlica) vykurovacích pásov DEVIdry ™ Kit pred spojením susediacich
pásov.
Termostat DEVIreg™ 535 JUSSI
(súšasť zostavy DEVIdry ™ PRO Kit)
Termostat DEVIdry ™ C
(súšasť zostavy DEVIdry ™ Kit)
Výplň DEVIdry ™ FM
Rezaná plocha:
Dĺžka: 250 mm
Zásuvka
Click & Plug
Click & Pro
Typ
DEVIdry ™
Výkon
[Wm-2]
Betón
Drevo
Podlaha
Drevo
Laminát Koberec
Plug Kit 55
55





Plug Kit 100
100





55





100





Pro Kit
Vidlica
Celková
dĺžka:
5000 mm
Vykurovacia dĺžka:
4500 mm
Príklad nákupu:
Ak chceme vykurovať miestnosť s
rozlohou 35 m2, podlaha je betónová
(to znamená použijeme 100 Wm-2).
237 cm
2 07 c m
Systém
DEVIdry ™
Konštrukcia
podlahy
2m
Plocha
[m2]
Výkon
[W]
Dĺžka
[m]
Šírka
[m]
1
55
1
1
2
110
2
1
3
165
3
1
4
220
4
1
5
275
5
1
1
100
1
1
2
200
2
1
3
300
3
1
4
400
4
1
5
500
5
1
DEVIDRY FM 1
1
0
1
1
DEVIDRY FM 2
2
0
2
1
DEVIDRY FM 3
4
0
4
1
DEVIdry 55
DEVIdry 100
4m
Rezaná plocha
Dĺžka: 250 mm
Šírka: 1000 mm
4m
2m
139 cm
Názov výrobku
415 cm
4m
3m
4m
4m
240 c m
Termostat DEVIreg™ 535 ELKO
(súšasť zostavy DEVIdry ™ PRO Kit)
100 cm
247 cm
273 c m
Senzor DEVIdry ™
Výhrevný pás DEVIdry™ musí byť
položený 7 cm od steny. Prívodné
káble vždy vedieme po stranách. Podľa potreby môžeme použiť predlžovací
kábel. Až po položení prívodných káblov zostávajúcu plochu podlahy vyplníme výplňou DEVIdry™ FM.
4 07 c m
4. ČASŤ
Pripojovacia krabica CD
Konektory (zásuvka + vidlica) vykurovacích pásov DEVIdry ™ Kit po spojení dvoch susediacich
pásov.
4. ČASŤ
Montáž DEVIdry™
Každý pás môže být zrezaný o 250
mm na každom konci, aby pokryl plochu.
Napríklad 5 m2 DEVIdry™ vypadá
takto:
4m
444 cm
Pokrytie DEVIdry™
2 × 2 m2
4 m2
2
1×3m
3 m2
2
6×4m
24 m2
Celkom
31 m2
Pokrytie plochy podlahy pásmi DEVIdry ™ Kit.
Miesta, kde nie je možné použiť vykurovací pás,
sa vyplnia výplňou DEVIdry ™ FM.
Čistý príkon
280 W
240 W
2040 W
2560 W
Potrebujeme dva kusy DEVIdry™
Kit 100. 31 z 35 m2 je pokrytých DEVI
dry™ 100 a ostatná plocha (35 - 31 = 4)
bude pokrytá DEVIdry™ FM.
™
Idry
DEV ternete :
e
na in lovenčin
m/
s
aj v
vi.co
e
d
.
y
vidr
://de
p
t
t
h
64
DEVIcom™ PC PRO
Produkt
DEVI™ predstavuje nový nástroj pre
inteligentné regulovanie vykurovania
- DEVIcom™ PC PRO. Je to hardverové
aj softvérové prepojenie počítača a jednotky, ktorá ovláda podlahové vykurovanie (DEVIreg™ 550).
Použitie
DEVIcom™ PC PRO dokáže podstatne efektívnejšie riadiť a vyhodnocovať priebeh vykurovania vo viacerých
miestnostiach pomocou PC.
PC
COM port
- Data RX/TX
DEVI™
Network
- 5V DC supply
PC PRO
RS232
(pre MS Windows)
RS232
DEVIcom™
Gateway
RS232
PC PRO
(pre MS Windows)
DEVIcom™ PC PRO - Gateway je riešenie pre domy a priestory malých firiem a organizácií, kde
podlahové kúrenie je integrované s riadiacim systémom. Ovládanie elektrického podlahového vykurovania DEVI spolupracuje aj s ostatnými spotrebičmi ako je osvetlenie, klimatizácia, elektrické zaťahovanie
žaluzí, audio systémy, atď .
DEVIcom™ PC PRO - Gateway využívame v budovách, v ktorých chceme ovládať a monitorovať 31
miestností s podlahovým kúrením.
DEVIcom™ PC PRO - Gateway možno naprogramovať tak, aby tento systém komunikoval so všetkými
známymi Inteligentnými zariadeniami domu.
DEVIcom™ PC PRO - Gateway balenie sa skladá z DEVIcom ™ modul rozhrania (Interface), DEVIcom ™
Gateway a PC PRO softvér na CD.
65
Produkt
Elektronický termostat DEVIreg™
550 je pre všetky typy priamovýhrevného podlahového kúrenia. Je schopný riadiť akýkoľvek vykurovací systém.
Inteligentný časovač a adaptívny
regulátor DEVIreg™ 550 riadi vykurovanie prostredníctvom adaptívneho
regulátora, ktorý neustále vyhodnocuje teplotný gradient miestnosti (časový
priebeh ohrevu/chladnutia v závislosti
od zmeny tepelnej straty). DEVIreg™
550 je schopný presne určiť čas potrebný na dosiahnutie požadovanej
teploty. Termostaty DEVIreg™ 550 sú
pri vzájomnom prepojení dvojžilovým
vodičom vhodné na centrálne riadenie
vykurovania pomocou počítača.
Použitie
Predvídavý systém – zaisťuje požadovanú teplotu v určenom čase.
• dva v jednom – spojenie termostatu s časovačom.
Nastav a zabudni – keď ho raz naprogramujete, viac sa ho nemusíte dotknúť.
• E.S.C.I. – patentovaný systém zaisťujúci nárast teploty pri optimálnej
spotrebe energie,
Efekt otvoreného okna – dovoľuje
vetranie bez zvýšenia spotreby energie.
• inteligentný časovač – umožňuje vytvoriť 336 programov v jednom týždni
• adaptívny regulátor – vyhodnocuje
teplotný gradient miestnosti a vie
presne určiť čas nutný na dosiahnutie požadovanej teploty
• flexibilita výberu snímačov – možnosť
použitia priestorového, podlahového alebo oboch snímačov
• sieťové spojenie – až 32 jednotiek v
sieti
• max. zaťaženie 16 A – nadštandardná
životnosť
• prehľadný digitálny displej
• automatická ochrana pred zamrznutím
• kontrolný systém – zabudovaný.
4. ČASŤ
PC
COM port
- Data RX/TX
DEVI™
Network
- 5V DC supply
4. ČASŤ
DEVIcom™ PC PRO je riešenie pre domácnosti a malé podniky alebo organizácie, kde chceme kontrolovať vykurovanie v menej ako 31 miestnostiach.
DEVIcom™ PC PRO sa pripája cez rozhranie DEVIcom ™ modul pre bežné PC a poskytuje kompletný
prehľad o teplotách a kontrolných charakteristikách pre 31 miestností.
DEVIcom™ PC PRO Pack sa skladá z DEVIcom ™ modul rozhrania a PC PRO softvér na CD.
MYSLIACI TERMOSTAT DEVIreg™ 550
Schéma zapojenia DEVIreg™ 550
15kΩ/25 °C
max.
16 A
180 - 250 V AC
Technické údaje:
PC
COM port
- Data RX/TX
DEVI™
Network
- 5V DC supply
RS232
Comport
server
Ethernet
PC
COM port
- Data RX/TX
DEVI™
Network
- 5V DC supply
RS232
PC PRO
(pre MS Windows)
Comport
server
DEVIcom™ PC PRO - LAN je riešenie pre naozaj veľké zariadenia, ako sú veľké hotely, alebo veľké komplexy kancelárskych priestorov, kde izby sú vykurované pomocou DEVI podlahové vykurovanie. Predpokladá sa, že miestnosti sú vykurované DEVI podlahovým kúrením, ktoré je riadené DEVIreg ™ 550. Izby
v tomto komplexe sú rozdelené do sekcií po 31 izieb a pripojený cez DEVIcom ™ modul rozhrania pre
sériový port servera, ktorý je pripojený k sieti budovy.
To umožňuje kontrolu celého komplexu napríklad kde je až 930 miestností ovládaných pomocou DE
VIreg ™ 550. Vykurovanie je možné diaľkovo ovládať z PC recepčnej v hale komplexu.
DEVIcom™ PC PRO - LAN balenie sa skladá z DEVIcom ™ modul rozhrania (Interface), sériový port
servera a PC PRO softvér na CD.
Priestorová teplota:
Teplota podlahy:
Napájacie napätie:
Max. spínaný výkon:
Spotreba energie:
Záloha batérie:
Nočný pokles:
Offset – kalibrácia:
Trieda krytia:
Teplotný snímač NTC:
Schválenie:
od +5 °C do +40 °C
od +20 °C do +50 °C
230 V AC, 50/60 Hz
16 A, 250 V
max. 500 mW
min. 100 hodín
0 °C až 15 °C
-5,5 °C až +5,5 °C
IP 30
15 k/25 °C
SKTC 101
Ak použijete len podlahový teplotný snímač, displej nezobrazí hodnoty v °C, ale čísla od 1 do 10, ktoré
približne zodpovedajú teplote podlahy v mieste podlahového snímača podľa tabuľky:
Hodnota na stupnici
Zodpovedajúca teplota [°C]
1
5
2
10
3
15
4
20
5
25
6
30
7
35
8
40
9
45
10
50
66
TERMOSTAT DEVIreg™ 530, 531, 532
DEVIreg™ 532
Použitie
Komfortné vykurovanie miestnosti
DEVIreg™ 530:
Komfortné vykurovanie (podlahový
snímač). Číselník nastavenia hodnôt:
numerická škála.
DEVIreg™ 531:
Priestorové vykurovanie (priestorový snímač). Číselník nastavenia hodnôt:
škála v °C.
DEVIreg™ 532:
Komfortné vykurovanie vhodné
aj pre drevéné podlahy (podlahový a
priestorový snímač) Číselník nastavenia
hodnôt: škála v °C.
Technické údaje:
Pracovné napätie:
Vlastná spotreba:
Relé
- odporová záťaž:
- indukčná záťaž:
Typ snímača (senzora):
Ohmické hodnoty snímača (senzora)
0 °C
20 °C
50 °C
Hysterézia:
Pracovná teplota:
Ochrana proti zamrznutiu:
Teplotný rozsah
530
531
532
Rozmery:
Trieda krytia:
230 V AC + 10% / -20%, 50 Hz
max. 1 W
5 – 45 °C
5 – 35 °C
5 – 35 °C, podlahový snímač 20 – 50 °C
85 mm x 85 mm
IP 31
Max.Load
15 A
N L
LED dióda:
• Nesvieti:
- termostat je vypnutý
• Červená svieti:
- termostat je zapnutý, relé zopnuté
• Zelená svieti:
- termostat je zapnutý, relé vypnuté
• Zelená bliká:
- podlahový snímač je prerušený
Max.Load
15 A
N L
NC
N
N
LOAD
L
L
LOAD
NTC
N
N
LOAD
L
Max.Load
15 A
N L
NC
NC
NC
L
NC
N
LOAD
N
LOAD
L
L
LOAD
NTC
20-50°C
5-45°C
DEVIreg™ 530
5-35°C
DEVIreg™ 531
Schéma zapojenia:
AC
▲ hore
● vybrať
42 kΩ
18 kΩ
6 kΩ
+/- 0,2 °C
-10 až + 30 °C
5 °C
Schéma zapojenia:
Obrázok ukazuje základný displej.
Aktuálne nameraná teplota je zobrazená na displeji. Ikona teplomeru znamená, že je zobrazená aktuálne nameraná
teplota. To znamená - termostat pracuje ako teplomer.
Termostat sa ovláda 3 tlačidlami
pod displejom:
Použitie
Termostat DEVIreg™ 535 meria
teplotu podlahy a súčasne teplotu
vzduchu, ktoré sú závislé na vonkajšej teplote. To znamená, že hneď ako
nastavíte Váš termostat DEVIreg™ 535
na požadovanú teplotu, termostat DE
VIreg™ 535 automaticky nastaví elektrické podlahové vykurovanie podľa
Vašej požiadavky na komfort, v závislosti na vonjajšiu teplotu. Nastavenie
ekonomickej teploty (pokles teploty v
miestnosti v nočných hodinách, alebo
počas neprítomnosti) je takisto veľmi
jednoduché. Na termostate DEVIreg™
535 nastavte čas, kedy požadujete ekonomickú teplotu a termostat DEVIreg™
535 za vás všetko zariadi.
▼dole
230 V AC – 16 A
1 A (cos φ 0,3 )
NTC 15 kΩ pri 25 °C
Kontrola podlahového snímača
termostatu: zabudovaná kontrola
podlahového snímača vypne termostat vždy, keď dôjde k prerušeniu,
alebo skratu na podlahovom snimači.
Produkt
Termostat DEVIreg™ 535 je elektronický moderný termostat, špeciálne
navrhnutýý pre podlahové vykurovanie.
y
67
5-35°C
DEVIreg™ 532
Dve tlačidlá na pravej strane displeja možno stlačiť pomocou ceruzky
a znamenajú detská poistka a nastaviť.
Teplotný rozsah:
5 – 35 °C senzor vzduchu
5 – 45 °C senzor podlahy
Podlaha max. 20 až 50 °C
Podlaha min. 10 až 45 °C platí pri
nastaveniach obidvoch senzorov.
Kontrola senzoru podlahy:
Zabudovaná kontrola podlahového snímača vypne termostat vždy, keď
dôjde k prerušeniu, alebo skratu na
podlahovom snímači.
LED dióda:
● Nesvieti:
- termostat je vypnutý
● Červená svieti:
- termostat je zapnutý, relé zopnuté
● Zelená svieti:
- termostat je zapnutý, relé vypnuté
● Zelená bliká:
- podlahový snímač je prerušený
● Červená/zelená bliká
- max. teplota podlahy vypla relé pred
dosiahnutím nastavenej teploty vzduchu alebo pri resetovaní termostatu
Technické údaje:
Pracovné napätie:
Vlastná spotreba:
Relé
- odporová záťaž:
- indukčná záťaž:
Typ snímača (senzora):
Ohmické hodnoty snímača (senzora)
0 °C
20 °C
50 °C
Hysterézia:
Pracovná teplota:
Ochrana proti zamrznutiu:
Rozmery:
Trieda krytia:
180 - 250 V AC, 50/60 Hz
max. 0,3 W
230 V AC, 15 A/3450 W
cos φ = 0,3 max. 4 A
NTC 15 kΩ pri 25 °C
42 kΩ
18 kΩ
6 kΩ
+/- 0,2 °C priestorový snímač
+/- 0,4 °C podlahový snímač
-10 až + 30 °C
5 °C
85 mm x 85 mm
IP 31
4. ČASŤ
4. ČASŤ
DEVIreg™ 531
DEVIreg™ 532:
Riadenie teploty v miestnosti a ohraničenie teplôt podlahy, čo umožňuje
jeho použitie aj pre podlahy z dreva.
NTC
DEVIreg™ 530
Produkt
Termostaty radu DEVIreg™ 530 sú
vybavené jednoduchými a veľmi citlivými priestorovými a podlahovými
snímačmi.
Riadiace jednotky rady DEVIreg™
530 zaručujú mimoriadne presné riadenie elektrického podlahového vykurovania, bez ohľadu na zvolenú podlahovú krytinu.
Prednosti série DEVIreg™ 530:
• Elegantný dizajn
• Vysoká bezpečnosť
• Dvojpólové relé 15 A
• Veľmí nízka vlastná spotreba
• Indikácia poruchy snímača pomocou
LED diódy
Funkcie:
• Riadenie teploty v miestnosti
• Ochrana pred zamrznutím
TERMOSTAT DEVIreg™ 535
68
RIADIACI SYSTÉM DEVIlink™
Produkt
DEVIlink™ je riadiaci systém pre
bezdrôtové riadenie podlahového vykurovania.
Použitie
DEVIlink™ je možné použiť pre ľubovoľné vykorované priestory domov,
hotelov, firiem. Spĺňa všetky požiadavky najnáročnejšieho zákazníka. Jedná
sa o bezdrôtové regulovanie vykurovacích jednotiek.
DEVIlink™ riadiaca jednotka (CC)
- PSU typ K: napájanie z krabice, vrátane zdroja
- NSU typ Z: napájanie zo zásuvky, vrátane zdroja
RIADIACI SYSTÉM DEVIlink™
69
DEVIlink™ PR modul - elektrická
zásuvka so spínacím relé. Bezdrôtovo
spája ovládanie elektrických spotrebičov zapojených do tejto zásuvky s DE
VIlink™ riadiacou jednotkou.
Napríklad - pokiaľ prídavné kúrenie
(elektrický radiátor) pripojíte k tejto
zásuvke, tak bude riadený
prostredníctvom teplotného snímača RS umiestneného v miestnosti.
DEVIlink™ CC - centrálna jednotka,
ktorá na základe vašich nastavení riadi - reguluje teplotu v celom objekte.
Nastavovanie sprehľadňuje a uľahčuje farebný dotykový displej. S ďalšími
jednotkami DEVIlink™ komunikuje
bezdrôtovo.
V jednom objekte
(dome) môže byť len jedna centrálna riadiaca jednotka.
Priestorový snímač teploty RS
ed
geriv
055™
Napájací zdroj do krabice pre riadiacu jednotku
DEVIlink™ PSU typ K
Napájací zdroj do krabice pre riadiacu jednotku
DEVIlink™ NSU typ Z
DEVIlink™ FT je podlahový snímač so spínacím
relé, ktoré spína vykurovacie DEVI termokáble a termopohony
ventilov.
Výhodou DEVIlink™ FT je, že je
možné ho nastaviť bez čidla.
Spínacie relé DEVIlink™ HR (modul do krabice)
BSU inštalačný zdroj DEVIlink™ (batériový)
DEVIlink™ RS je snímač
teploty, ktorý vám dáva informáciu o teplote v miestnosti a dovoľuje ju meniť pomocou tlačidiel.
Spínacia bezdrôtová zásuvka DEVIlink™ PR
Ovládanie riadiaceho systému je veľmi jednoduché a intuitívne. Podstatne
vám to uľahčuje a zjednodušuje možnosť celé zariadenie ovládať v slovenskom
jazyku. Samozrejme výber jazyka je ponechaný vždy na vás (obr.1).
Názvy miestností – izieb si môžete zmeniť – editovať podľa vášho uváženia.
Ničím nie ste v tomto zmysle obmedzovaný (obr. 2, 3).
Riadiaci systém vám dovoľuje na základe sledovania predpovede počasia si
urobiť vlastný plán vykurovania a nastaviť si ho na týždeň dopredu (obr.4).
DLC
RS
FT
Komunikačný modul DEVIlink™ CM (zabezpečuje bezdrôtovú komunikáciu s riadiacou jednotkou CC)
CC
Infoserver DEVIlink™ IS (Transformuje všetky
informácie riadiaceho systému CC do bežného
Exploreru, čo zabezpečuje užívateľovi veľmi jednoduchú orientáciu v systéme.)
™
Ilink
DEV ternete :
e
na in lovenčin
m/
s
vi.co
aj v
e
d
.
ilink
/dev
/
:
p
t
ht
bezdrôtové
spojenie
CM
Obr. 1
info server
Programovateľná hlavica Danfoss living connect
(DLC)
DEVIlink™ HR modul
je spínacie relé, ktoré spína elektrické spotrebiče
a termopohony ventilov.
monitor
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4
Samozrejme slovenčina a dotykový displej nie sú jedinou výhodou tohoto systému. Okrem užívateľského komfortu vám systém ušetrí peniaze za vykurovanie
tým, že vám pomôže optimalizovať vykurovaciu teplotu vo všetkých obývaných
aj neobývaných miestnostiach.
4. ČASŤ
4. ČASŤ
Podlahový snímač teploty FT so spínacím relé
(výstupné relé 15 A)
- typ: ELKO
- typ: JUSSI
70
TERMOSTAT DEVIreg™ 330
Produkt
Elektronický termostat pre montáž
na DIN lištu. Jeho konštrukcia je vyvinutá tak, aby bolo možné k nemu pripojiť
vyhrievacie ako aj chladiace zariadenie.
Termostat je dodávaný s príslušným káblovým teplotným snímačom.
Použitie
K dispozícii sú modifikácie s teplotnými rozsahmi:
Rozsah: +5 až +45
• od -10 do +10 °C pre protimrazové
a temperovacie systémy
• od + 5 do +45 °C riadenie podlahového kúrenia
• od +60 do +160 °C dopravné cesty
viskóznych kvapalín a pod.
TERMOSTAT DEVIreg™ 316
71
Produkt
Elektronický diferenčný termostat
DEVIreg™ 316 pre montáž na DIN lištu. Umožňuje nastavenie horného i
dolného teplotného limitu – systém je
zapnutý len v tomto rozpätí.
Použitie
Vhodný pre reguláciu teploty miestnosti, teploty podlahy, riadenie chladenia.
Veľmi vhodný (diferenciálna funkcia) na ochranu strešných žľabov, vonkajších plôch pred snehom a mrazom
alebo pre udržovanie určitého rozpätia teploty, napr. v potrubí. Teplotný
snímač je nutné objednať osobitne.
Signalizácia LED:
● červená: kúrenie je zapnuté
● žltá: teplota je nad minimálnou požadovanou teplotou (dif.)
Schéma zapojenia pre riadenie
kúrenia:
15kΩ/25 °C
Rozsah: +60 až +160
Schéma zapojenia pre riadenie
chladenia:
15kΩ/25 °C
Schéma zapojenia pre riadenie
kúrenia:
Schéma zapojenia pre riadenie
chladenia:
250 V AC
16 A
250 V AC
16 A
Chladiace
zariadenie
Termokábel
(16 A)
DEVItime
-5 °C
DEVItime
-5 °C
Technické údaje:
250 V AC
16 A
250 V AC
16 A
Chladiace zariadenie
Termokábel
Technické údaje:
Pracovné napätie:
Spínaný výkon
– na svorkách 1 a 2:
– na svorkách 2 a 5:
Spínač:
Citlivosť:
Nočný pokles:
Teplota okolia:
Signalizácia:
Teplotný snímač:
Šírka:
Trieda krytia:
Schválenie:
180 – 250 V AC, 50 Hz
16 A, 250 V AC
10 A, 250 V AC
2-polohový
0,5 °C
5 °C
-10 °C až +50 °C
LED
NTC, 15 k/25 °C
36 mm (2 moduly)
IP 20
SKTC 101
Spínanie
[A]
Rozsah teplôt
[°C ]
Teplotný snímač
Citlivosť
[°C ]
Nočný
pokles [°C]
16/10
16/10
16/10
-10 až +10
+5 až +45
+60 až +160
káblový 2,5 m
káblový 2,5 m
káblový 2,5 m
+/- 0,2
+/- 0,2
+/- 0,8
0
5
0
Pracovné napätie:
Spínaný výkon
– pri kúrení:
– pri chladení:
Teplotný rozsah 1:
Teplotný rozsah 2:
Diferencia:
Teplota okolia:
Útlmový režim:
Teplotný snímač:
Rozmery:
Trieda krytia:
Schválenie:
180 – 250 V AC, 50 Hz
16 A, 250 V AC
10 A, 250 V AC
-10 °C až +50 °C
-10 °C až +5 °C
0,2 °C až 6 °C
-10 °C až +50 °C
0 °C až 8 °C
NTC, 15 k./25 °C
52 mm x 86 mm x 53 mm
IP 20
SKTC 101
Max. teplotný
rozsah [°C]
Min. teplotný
rozsah [°C]
Teplotný snímač
Citlivosť
[°C ]
Nočný
pokles [°C]
-10 až +50
-10 až +5
NTC
0,2 až 6
0 až 8
Typ teplotného NTC
snímača
Dĺžka kábla [m ]
Trieda krytia
káblový
káblový
káblový
priestorový exterierový
priestorový exterierový
2,5
10
15
-
IP 65
IP 65
IP 65
IP 44
IP 20
4. ČASŤ
4. ČASŤ
Rozsah: -10až +10
72
TERMOSTAT DEVIreg™ 610
Produkt
Elektronický termostat pre montáž
na potrubie alebo na stenu. Konštruovaný pre inštaláciu v exteriéroch.
Použitie
Vhodný na riadenie vykurovacích
i chladiacich systémov. Je dodávaný s
teplotným káblovým NTC snímačom
dlhým 2,5 m.
Schéma zapojenia pre riadenie
chladenia:
73
Produkt
Na základe údajov o teplote a vlhkosti je systém schopný ušetriť až 75%
elektrickej energie v porovnaní s inými
systémami. Digitálne senzory použité
s termostatom DEVIreg™ 850 zaistia
presnejšie zmeranie teploty a vlhkosti
v porovnaní s analógovými snímačmi.
Výsledkom je vysoká spoľahlivosť systému a úspora energie.
Termostat DEVIreg™ 850 udržuje
vonkajšie plochy bez ľadu a snehu a zabraňuje námraze. Termostat DEVIreg™
850 taktiež odkvapy a zvody bez ľadu a
snehu a zabraňuje následnému poškodeniu budovy.
Použitie
• dopravné plochy
• rampy
• schodištia
• nájazdové plochy
• chodníky
• parkovacie plochy
• vchody
• nakladacie plochy
• mosty
• strešné žľaby, odkvapy
• strešné zvody
DEVIreg™ 850 a sada snímačov
4. ČASŤ
4. ČASŤ
Schéma zapojenia pre riadenie
kúrenia:
TERMOSTAT DEVIreg™ 850
Technické údaje:
Napájanie
Príkon
- DEVIreg™ 850:
- snímače:
250 V AC
16 A
Termokábel
snímač
250 V AC
16 A
Chladiace
zariadenie
Technické údaje:
Pracovné napätie:
odporová záťaž:
indukčná záťaž:
Typ snímača:
Citlivosť:
Signalizácia:
Teplotný rozsah:
Teplota okolia:
Šírka:
Trieda krytia:
Schválenie:
180 – 250 V AC, 50 Hz
230 V AC, 10 A/2300 W
cos φ = 0,3 max. 1 A
NTC 15 kΩ AT 25°C
0,4 °C
LED
-10 °C až +50 °C
-30 °C až +50 °C
70 mm (4 moduly)
IP 44
SKTC 101
snímač
Relé (platí pre všetky)
- odporová záťaž:
- indukčná záťaž:
Trieda krytia IP
- DEVIreg™ 850 + napájacia jednotka:
- senzory:
Rozsah pracovnej teploty
- DEVIreg™ 850 + napájacia jednotka:
- snímač - plocha:
- snímač - odkvap:
Typ snímača:
230 V AC, +10%, - 20%
max. 3 W
plocha: max. 13 W
odkvap: max. 8 W
250 V AC, 16 A
1 A (cos φ 0,3 )
IP 30
IP 67
-10 °C až +40 °C
-30 °C až +70 °C
-50 °C až +70 °C
teplotne/vlhkostný snímač pripojený na
DEVI zbernicu
Napájacie vedenie senzora:
15 m vodič 4 x 1 mm2 (predĺženie vedenia
viď. tabuľka v prílohe A).
Zobrazovacia jednotka:
Inštalačné rozmery
- DEVIreg™ 850 (Din lišta):
- napájacia jednotka (Din lišta):
- snímač - odkvap:
- snímač - plocha:
- púzdro - plocha:
16 znakový displej
H x V x Š mm)
53 x 86 x 105
53 x 86 x 52,5
15 x 23,5 x 216
D = 87 x V = 74
D = 93 x V = 98
74
TERMOSTAT DEVIreg™ 850
Transformátor
18 V, 16 W
Plocha
Odkvapy
Počet snímačov:
Prierez vodiča kábla
[mm2]
1,0
1,5
2,5
4,0
1 alebo 2*
Maximálna dĺžka
[m]
65
100
165
265
1
Maximálna dĺžka
[m]
100
150
250
400
TERMOSTAT DEVIreg™ 850
75
Schéma zapojenia DEVIreg™ 850
230 V, 1-3 fáza / 1-3 záťaž
plocha aj odkvap
Schéma zapojenia DEVIreg™ 850
230 V, priame zapojenie
plocha aj odkvap
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
DEVIreg™ 850
1
2
3
4
5
6
7
8
Plocha
Počet snímačov:
1 alebo 2*
Prierez vodiča kábla
[mm2]
1,0
1,5
2,5
4,0
Maximálna dĺžka
[m]
300
450
750
1200
9 10 11 12
1
4
5
6
7
8
9 10 11 12
3
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
4
K1
Maximálna dĺžka
[m]
150
225
380
600
N
80
120
200
310
N
Odkvapy
1
Maximálna dĺžka
[m]
400
100
600
150
1000
250
1600
400
3
L3
K1 = 1 x ln
4
Maximálna dĺžka
[m]
130
75
200
110
330
190
525
300
N
230 V
Nastavenie termostatu
DEVIreg™ 850
Po zapnutí termostatu DEVIreg™
850 musíte nastaviť:
1. Výber jazyka
2. Výber systému (plocha alebo odkvapy)
3. Pripojiť snímače
4. Potvrdiť počet všetkých snímačov,
ktoré boli pripojené.
Ak zapojíte snímače pred zapnutím termostatu DEVIreg™ 850, sú očíslované v náhodnom poradí.
Schéma zapojenia DEVIreg™ 850
na plochu a odkvapy
Príloha A
DEVIbus
zbernica na snímače
Nastavenie hodnôt termostatu DEVIreg™ 850
Režim výhrevného systému Automaticky
biely
biely
červený
čierny
biely
biely
červený
čierny
čierny
červený
biely
biely
Príloha B
Nastavenie z výroby
50
1,5 °C
1h
Vyp.
Pri napojení 3 alebo 4 snímačov je
potrebné do systému vložiť ďalší napájací zdroj, pre napájanie snímačov!
V systéme budú teda zapojené 2 ks
24 V DC - zdroje.
RS 232
sériové pripojenie
snímač
Režim výhrevného systému Automaticky
Rozsah hodnôt
5 až 95
-20 °C až -0.1 °C
1,0 °C až 9,9 °C
1 až 9 h
Zap. / Vyp.
Automaticky
Ručne zapnuté + časovač
Ručne vypnuté
snímač
Nastavenie hodnôt termostatu DEVIreg™ 850
Nastavenie z výroby
50
-3.0 °C
4,0 °C
1h
Vyp.
Rozsah hodnôt
5 až 95
0,1 °C až 9,9 °C
0 až 9 h
Zap. / Vyp
Automaticky
Ručne zapnuté + časovač
Ručne vypnuté
Termostat DEVIreg™ 850 a napájací transformátor sa montujú na DIN lištu. Varianty pripojenia výhrevných káblov na svorky termostatu uvádzame na nasledujúcej strane.
K2
L1
L2
2 ks Tr. 24 V, 24 W - paralelne
2
K1
N
230 V
L1
z dvoch snímačov pracuje ako vyhrievaný.
Funkcie
Stupeň vlhkosti
Teplota vzduchu
Doba dobehu
Znečistený snímač
2
2 ks Tr. 24 V, 24 W - paralelne
* 1 snímač alebo 2 snímače na vonkajšie plochy majú v tabuľke rovnaký stĺpec , pretože jedine jeden
Funkcie
Stupeň vlhkosti
Teplota pôdy
Teplota vzduchu
Doba dobehu
Znečistený snímač
1
Pn
Napájacia
jednotka
DEVIreg™ 850
24 V DC
Alarm
Systém B
250 V~ 2A
250 V~ 15A
Systém A
Relé
250 V~ 15A
Relé
odkvapy
MAX. 16 A
plocha
Sieť
DEVInet
L2
L3
K1
K2
400 V
4. ČASŤ
4. ČASŤ
3
Pn
K1
Prierez vodiča
kábla [mm2]
1,0
1,5
2,5
4,0
2
DEVIreg™ 850
MAX 16 A
Transformátor
24 V, 24 W
Počet snímačov:
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
DEVIreg™ 850
Pn
Transformátor
24 V, 24 W
Schéma zapojenia DEVIreg™ 850
400 V, 2-3 fáza / 1-3 záťaž
plocha aj odkvap
76
Teplota
Štandardný
snímač
Snímač
30 °C až 90 °C
Snímač
60 °C až 160 °C
Špeciálny snímač
pre DEVIreg™ 810
[°C]
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
160,0
170,0
[k Ω]
66,133
52,458
41,906
33,703
27,281
22,220
18,205
15,000
12,427
10,349
8,661
7,284
6,154
5,222
4,451
3,809
3,272
2,822
2,443
2,122
1,850
1,618
1,420
1,103
0,867
0,689
0,553
0,448
0,367
0,302
[k Ω]
585,467
444,861
340,706
262,923
204,382
159,991
126,087
100,012
79,825
64,095
51,763
42,036
34,321
28,166
23,231
19,252
16,029
13,406
11,260
9,498
8,043
6,838
5,836
4,297
3,207
2,424
1,855
1,436
1,123
0,887
[k Ω]
1935,567
1456,994
1105,511
845,255
651,033
504,994
394,385
310,025
245,250
196,190
156,260
125,801
101,833
82,865
67,773
55,701
45,997
38,158
31,794
26,605
22,356
18,860
15,973
11,585
8,521
6,351
4,793
3,659
2,825
2,204
[k Ω]
97,676
72,534
54,454
41,304
31,636
24,457
19,074
15,000
11,890
9,496
7,639
6,187
5,044
4,138
3,415
2,834
2,365
1,984
1,672
1,416
1,205
1,030
0,884
0,659
0,499
0,383
0,297
0,234
0,186
0,149
Komfortné sušiaky uterákov DEVIrail™
Napätie:
Výkon:
Rozmery (ŠxVxH):
Farba:
230 V AC
25 W
554 x 225 x 120 mm
biela, chrómová
Napätie:
Výkon:
Rozmery (ŠxVxH):
Farba:
230 V AC
40 W
582 x 482 x 120 mm
biela, chrómová, zlatá
77
Produkt
Teplovzdušné ventilátory DEVI
temp™
Použitie
Ventilátory sú schopné pracovať aj
v náročných podmienkach. Ich robustná konštrukcia je odolná voči hrubému zaobchádzaniu. Môžu sa používať
ako prenosné ohrievače alebo môžu
byť nainštalované napevno.
Krytie IP 44 umôžňuje ich použitie
aj vo vlhkých priestoroch.
Všetky teplovzdušné ventilátory
DEVItemp™ majú funkciu prepínania
na polovičný výkon.
Uvádzame minimálne
rozmery prístroja v mm.
300
370
360
360
300
320
360
390
420
410
A
505
510
B
Typ
Model S
Model U
TEPLOVZDUŠNÉ VENTILÁTORY DEVItemp™
4. ČASŤ
4. ČASŤ
PARAMETRE SNÍMAČOV NTC, SUŠIAKY DEVIrail™
Popis
Šírka
[mm]
Výška
[mm]
Hĺbka
[mm]
Napätie
[V]
Výkon
[kW]
[m3/hod]
ΔT
/
dB (A)
Model W
DEVItemp 106
410
435
420
400
6
400/650
21/28
33 - 42
Napätie:
Výkon:
Rozmery (ŠxVxH):
Farba:
DEVItemp 106 T
410
435
420
400
6
400/650
21/28
33 - 42
DEVItemp 109
410
435
420
400
10
400/650
35/46
33 - 42
DEVItemp 109 T
410
435
420
400
10
400/650
35/46
33 - 42
DEVItemp 115
505
540
510
400
15
800/1400
26/30
42 - 52
DEVItemp 115 T
505
540
510
400
15
800/1400
26/30
42 - 52
DEVItemp 121
505
540
510
400
21
800/1400
36,5/42
42 - 52
DEVItemp 121 T
505
540
510
400
21
800/1400
36,5/42
42 - 52
230 V AC
60 W
554 x 682 x 120 mm
biela, chrómová
A
B
T - teplovzdušný ventilátor s časovým spínačom
- polovičný výkon
- plný výkon
Nárast teploty [°C]
Typ
35 °C
30 °C
2
25 °C
2
20 °C
2
15 °C
2
DEVItemp 106, 106 T
180 - 240 m
200 - 300 m
240 - 360 m
300 - 420 m
DEVItemp 110, 110 T
300 - 400 m2
350 - 500 m2
400 - 600 m2
500 - 700 m2
DEVItemp 115, 115 T
2
450 - 600 m
2
2
2
DEVItemp 121, 121T
630 - 840 m2
500 - 750 m
600 - 900 m
400 - 560 m
10 °C
2
600 - 840 m
5 °C
2
1200 - 1680 m2
680 - 940 m2 1000 - 1400 m2 2000 - 2800 m2
750 - 1050 m 1000 - 1400 m2 1500 - 2100 m2 3000 - 4200 m2
700 - 1050 m2 840 - 1460 m2 1050 - 1460 m2 1400 - 1960 m2 2100 - 2900 m2 4200 - 5800 m2
78
DEVIflex™ VYKUROVANIE ŠĽACHTENÝCH TERÉNOV A ZÁHONOV
Vykurovanie šľachtených
terénov a záhonov
Za šľachtené terény sú považované
napríklad:
- futbalové ihriská
- golfové ihriská
- skleníky
Je potrebné starostlivo zvážiť hĺbku inštalácie. Je to veľmi dôležitý parameter, ktorý môže vážne ovplyvniť výsledný efekt inštalovaného produktu.
Pred inštaláciou káblov sa dohodnite s príslušnými miestnymi úradmi
zodpovedajúcimi za bezpečnosť a
elektroinštalácie.
Dodržujte miestne požiadavky na
hĺbku inštalácie a prípadnú mechanickú ochranu studeného vedenia.
Dodržujte hĺbku inštalácie, aby nedošlo k poškodeniu káblov napríklad
pri použití prevzdušňovačov trávnika,
hádzaní oštepom, zatĺkaní kolíkov,
kotvových skrutiek a pod.
Na zabezpečenie efektívneho vykurovania musí byť inštalačná hĺbka
max. 25 až 30 cm.
Akékoľvek práce na vyhrievanej
pôde smú po inštalácii vykonávať len
zaškolené osoby.
4. ČASŤ
1. Vykurovací kábel
2. Termostat
3. Čidlo
4. Displej
5. Prúdový chránič
6. Pólový prepínač
7. Poistka
8. Rozvodná krabica
Pripojenie káblov
Pripojte všetky studené vedenia a
snímač do rozvodnej krabice.
Presvedčte sa, či distribútor tepla
(napr. strecha, potrubie) vydrží teplo
generované vykurovacím prvkom. To
je obzvlášť dôležité vtedy, keď je vykurovací prvok pripojený k termostatu,
ktorý neumožňuje konfiguráciu max.
teploty.
Zdokumentujte nasledujúce:
• typ káblov, vzdialenosti, hĺbku,
rozmiestnenie, ID obvod, čidlá
• umiestnenie spojov medzi studeným vedením a vykurovacím
prvkom
• umiestnenie koncoviek (iba u
dvojžilových káblov)
• umiestnenie rozvodiek, ak sú použité
• znovu skontrolujte a porovnajte
údaje o ohmickom a izolačnom
odpore
• poučte koncového užívateľa
(správcu ihriska, údržbára, záhradníka
a pod.) alebo denného správcu o prevádzke a údržbe systému vykurovania
• pred každým použitím skontrolujte
rozvodnicu, termostat a čidlá.
Termostat
DEVIreg™ 316
Pripojenie termostatu
Ak je vykurovací prvok pripojený
k termostatu, napr. DEVIreg ™, nakonfigurujte základné nastavenie podľa
nižšie uvedenej tabuľky a podľa návodu na inštaláciu termostatu.
79
V prípade potreby nastavte teplotný limit podľa odporúčaní výrobcu,
aby nedošlo k poškodeniu.
Limitná hodnota však nesmie presiahnuť maximálnu teplotu špecifikovanú pre danú aplikáciu.
Max. zaťaženie
Ochrana strešných a žľabových
systémov proti
zamrznutiu
Roztápanie snehu
a ľadu na zemi
Ochrana potrubných systémov
proti mrazu
16 A
-7 °C <zap. <+3 °C
-
-
-
Vykurovanie šľachtených terénov a
záhonov
DEVIreg™ 330/610
16/10 A
zap. <+3 °C
zap. <+3 °C
zap. <+5 °C
Rozmrazovanie +3 °C
Pestovanie +7 °C
DEVIreg™ 850
2 x 15 A
Rozpúšťanie <+3 °C
Rozpúšťanie <+3 °C
Pohotovostný režim
<-3 °C
-
-
4. ČASŤ
Inštalácia vykurovacích
káblov
Rozviňte a upevnite vykurovacie
prvky na základnú konštrukciu. Pri dodatočných inštaláciách možno káble
DSM3 zaryť do pôdy. Je to veľmi praktické a nenáročné riešenie.
V jednotlivých zónach upevnite
rúrky pre káble čidla alebo sondy.
Studené vedenie veďte len v 1 vrstve (žiadne obaly, žiadne ochranné
rúrky nad rámec požiadaviek). Nad
studené vedenie umiestnite pásku a
zahrňte pieskom.
Zapojte studené vedenie a snímače do utesnenej rozvodnej krabice
alebo káblovej spojky vo vzdialenosti
max. 20 m od danej zóny.
Vykurovanie šľachtených terénov
a záhonov by malo byť v niekoľkých
zónach v závislosti na veľkosti plochy a
pohybu slnka a tieňa. Každá zóna musí
byť vybavená:
- dvoma snímačmi alebo jednou
sondou pre meranie priemernej teploty vrchnej pôdy,
- utesnená rozvodnou krabicou
alebo káblovú spojku pre pripojenie
studeného vedenie ku zdroju napájania.
Max. vzdialenosť k rozvodnej krabici alebo káblovej spojke je 20 m.
DEVIflex™ VYKUROVANIE ŠĽACHTENÝCH TERÉNOV A ZÁHONOV
80
SPOKOJNÍ ZÁKAZNÍCI
REALIZOVANÉ STAVBY
81
... napísali nám!
Vybrali sme niekoľko ukážok z našej firemnej korešpondencie. V tejto publikácii nie je priestor na
uverejnenie všetkých postrehov našich spokojných
zákazníkov, preto sme náhodne vybrali len niektoré.
Pani Maliničová, Slanec
„Podlahové kúrenie DE VI bola pre nás finančne najrozumnejšia a najvýhodnejšia ponuka. Superrýchla inštalácia, komfor t na 1, prevádzkové náklady na 1.
Vysoká spokojnosť“
Pani Ivana Šrámková, Unín
„S podlahovým kúrením DEVI sme aj s manželom maximálne spokojní. Ani prístup pracovníkov nás nesklamal, skôr milo prekvapil.
Liptovský Mikuláš. Bytový dom Liptovský Mikuláš – kompletné riešenie tepelnej pohody bytového domu, vykurovania 31 bytových jednotiek, celková plocha 966 m2, celkový
inštalovaný výkon 102.512 W.
Bratislava. Aupark Bratislava – ochrana vjazdov do garáží,
celkový inštalovaný výkon 62 kW na ploche 250 m2.
Bratislava. Apollo Business Center Bratislava – ochrana odkvapového systému a protipožiarneho potrubia pred zamrznutím, celkový inštalovaný výkon 32,4 kW.
V skratke: nie je nad teplo domova, čo vám
ide od nôh.“
Pani a pán Adriana a Peter Kamenskí , Lučenec
„O vykurovaní DEVI sme sa dozvedeli na výstave MODDOM.
S vykurovaním sme spokojní, máme malé
ďieťa a potrbujeme mať istotu,že nebude naša
podlaha studená. Je to pohodlné, nastavenie je
jednoduché a intuitívne. Veľkou prednosťou pre
nás je nastavenie teploty pre každú miestnosť
zvlášť.
Náklady sú pre nás prijateľné, plne doporučujeme.“
Pán Karel Bohony, České Budějovice
„S podlahovým topením DEVI máme dobré
zkušenosti, hlavně s centrálním ovládáním to je
super. Bylo nám doporučeno přibuzným. Topení máme již 4 roky a doporučili jsme ho dalším,
kteří jsou též spokojeni.“
Brezno. Ochrana žľabov, zvodov a okraja strechy.
Bratislava. Hotel Crowne Plaza Bratislava – teplá dlažba v
223 kúpeľniach, 14 apartmánoch, v saune, zimnej záhrade a
fitness centre.
Košice. Štátne divadlo Košice – ochrana odkvapového systému divadla v centre mesta, celkový inštalovaný výkon 18 kW.
Rodina Csölleová, Báhoň - okres Pezinok
„Podlahové kúrenie DEVI máme už vyše 10
rokov, absolútna spoľahlivosť. Nemali sme s
ním zatiaľ nijaký problém.
Bola to jedna z našich najlepších investícií.“
Skalica. Rodinný dom, vonkajšia plocha 22 m2 inštalovaný
výkon 6 kW, priemerné prevádzkové ročné náklady na energie 100 - 150 €.
Vyšná Kamenica. Podlahové vykurovanie 50m2, rohože DE
VImat.
Vranov nad Topľou. Obchodné centrum, plochy na streche
50m2 a odkvapy so zvodmi, DEVIreg™ 850.
82
REALIZOVANÉ STAVBY
REALIZOVANÉ STAVBY
83
Kechnec. Dom smútku - podlahové vykurovanie 170m2.
Košice. Polyfunkčný dom (Moskovská ul.), podlahové vykurovanie 250m2, reštaurácia, 3 apartmány.
Valčianska dolina. Penzión - kompletné elektrické vykurovanie, riadiaci systém DEVIcom.
Vysoké Tatry - Hrebienok. Hotel SOREA, ochrana žľabov
a zvodov.
Matilda Huta. DSS pre deti - stenové vykurovanie 120m2.
Turček. Budova Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
ochrana žlabov, zvodov a okraja strechy.
Košice. Obytný dom (Mlynárska ul.), 24 apartmánov, hlavné
vykurovanie DEVI, DEVIlink, ohrev terás na 7. NP, 120m2.
Košice - Pereš. Podlahové vykurovanie 60m2 , suchý proces,
DEVIcel.
Strážske. Minioceliareň, ochrana nádrže a potrubí s DEMI
vodou, DTIP-10.
Revúca. Evanjelický kostol - kompletné podlahové vykurovanie kostola, regulácia DEVIreg™ 330
Košice. Obchodné centrum Galéria I, vjazd a výjazd z parkovacieho domu, 120m2, termokáble DSIG-20, DEVIreg™ 850.
Košice - Pereš. Rodinný dom - žľab na dvore pred garážou.
84
REALIZOVANÉ STAVBY
Vysoké Tatry. Chata Starý Smokovec - kompletné podlahové vykurovanie objektu.
REALIZOVANÉ STAVBY
85
Košice. Kremnická ulica, vonkajšia plocha 2 x 60m2, ľavá
strana bola vypnutá pre dlhodobú neprítomnosť majiteľa
(dôvod vypnutia - úspora energie).
Košice. Grôt, vjazd do garáže 15m2.
Košice. Rodinný dom (Moravská ul.) - vstup do domu 15m2.
Skalica. Rodinný dom (Nádražná ul.) - ochrana vjazdu do
garáže pred snehom a ľadom.
Brezno. Predajňa firmy - ochrana žľabov, zvodov a okraja
strechy.
Košice. Vjazd a výjazd z parkovacieho domu, 120m2, termokáble DSIG-20, DEVIreg™ 850.
Dargov. Rodinný dom - podlahové vykurovanie 140m2.
Košice. Penzión Ambassador - odvod vody z parkoviska.
Košice. Obchodné centrum Optima, úžľabia na streche
400m2.
Dargov. Rodinný dom - podlahové vykurovanie 140m2.
Kechnec. Priemyselná zóna, potrubie s chladiacou emulziou
pre obrábacie stroje, 50 m.
86
REGISTER
A
Adaptívny regulátor 16
Asfalt 20
B
Betónová dlažba 19
Betónové podlahy 5, 7
Betónový poter 19
BSU inštalačný zdroj 68
C
C-C odstup 7, 11, 13, 14, 18, 21, 25
D
Danfoss living connect 68
DEVIcell 9, 61
DEVIcom PC PRO 64
DEVIcrimp 58
DEVIdry 62
DEVIdry Kit 63
DEVIfast 14, 19, 20, 21, 58
DEVIflex 9, 11, 14, 21, 24, 25, 26, 30,
33, 34, 59, 78
DEVI-hotwatt 30, 36, 37, 56
DEVI-iceguard 21, 26, 36, 39, 56
DEVI-iceguard 18 27, 28
riadenie a regulácia 28
DEVIlink 68, 69
DEVIlink riadiaca jednotka (CC) 68
DEVImat 10, 11, 15
DEVI-pipeguard 30, 36, 37, 39, 56
DEVI-pipeheat 30, 34, 36, 56
DEVIrail 76
DEVIreg 18, 79
DEVIreg 316 22, 31, 71, 79
DEVIreg 330 22, 25, 31, 70, 79
DEVIreg 530 66
DEVIreg 531 66
DEVIreg 532 66
DEVIreg 535 16, 67
DEVIreg 550 16, 65
DEVIreg 610 22, 72, 79
DEVIreg 850 22, 23, 28, 29, 73, 74, 75,
79
schéma zapojenia 75
DEVItemp 77
Dilatácie 7
DPH 10 60
príslušenstvo na doobjednanie 60
Drevené podlahy 9
DSIG - 20 55
DSIG-20 21, 24, 44
DSVF 52
DTCE-20 27, 53
DTCE-30 54
DTIF 51
REGISTER
K
DTIK-300 49
DTIP-6 46
DTIP-10 9, 10, 25, 30, 44, 47
DTIP-18 18, 21, 24, 25, 44, 48
DTIR 150 50
DTIV-9 30, 33, 34
E
Elektrické podlahové vykurovanie 4
hygienická norma 7
možnosti použitia 5
úsporné kúrenie 5
výhody systému 6
zdravé 4
Elektrické vyhrievanie voľných plôch
18
určenie výkonu 18
voľba regulácie 18
voľba termokábla 18
Elektroinštalačné pokyny 12
F
Futbalové ihriská 78
G
Golfové ihrisko 78
H
Hliníková samolepiaca páska 59
Hydroizolácia 8
HeatMAP 89
Ch
Charakteristika samoregulačných
káblov 38
Chodník s dlažbou 19
Chytrí termostat 16
I
Infoserver DEVIlink 68
Inštalácia do asfaltu 24
Inštalácia samoregulačného termokábla 39
Inštalácia silikónového termokábla 40
Inštalácia snímača v odkvape 29
Inštalácia termokábla na armatúry 35
Inštalácia termokábla na potrubie 32
nad zemou 32
pod zemou 33
Inštalácia termokáblov 14
Inteligentný časovač 16
Katalóg výrobkov 45
BSU inštalačný zdroj 68
Danfoss living connect 68
DEVIcell 61
DEVIclip 58
DEVIcom PC PRO 64
DEVIcrimp 58
DEVIdry 62
DEVIfast 58
DEVIfix 58
DEVI-hotwatt 56
DEVI-iceguard 56
DEVIlink 68
DEVIlink riadiaca jednotka (CC) 68
DEVI-pipeguard 56
DEVI-pipeheat 56
DEVIrail 76
DEVIreg 316 71
DEVIreg 330 70
DEVIreg 530 66
DEVIreg 531 66
DEVIreg 532 66
DEVIreg 535 67
DEVIreg 550 65
DEVIreg 610 72
DEVIreg 850 73
DEVItemp 77
DPH 10 60
DSIG - 20 55
DSVF 52
DTCE-20 53
DTCE-30 54
DTIF 51
DTIK-300 49
DTIP-6 46
DTIP-10 47
DTIP-18 48
DTIR 150 50
Hliníková samolepiaca páska 59
Infoserver DEVIlink 68
Komunikační modul DEVIlink 68
Montážne prvky pre inštaláciu termokáblov 58
Mrazuvzdorná plastová reťaz 59
Mrazuvzdorný plastový držiak 59
Napájací zdroj 68
Podlahový snímač 68
Priestorový snímač teploty RS 68
Pripojovacia krabica CD 62
Príslušenstvo termostatov - snímače
57
Samoregulačné silikónové termokáble 56
Senzor DEVIdry 62
Spínacia bezdrôtová zásuvka 68
Spínacie relé 68
Termostat DEVIdry 62
87
R
V
Raadiace a regulačné zariadenia 22
Realizované stavby 81
Regulácia silikónového termokábla
40
Renovovaná podlaha 9
Riadiaci systém DEVIlink 68
Rýchla detekcia snehu 23
Vlkostný snímač 57
Vykurovací pás DEVIdry 63
Vykurovanie šľachtených terénov a
záhonov 78
inštalácia vykurovacích káblov 78
pripojenie káblov 78
Výplň DEVIdry FM 63
S
Z
Zalievacie zmesi 8
Zemný vlhkostný snímač 57
Zimný štadión 25
Maximálne dĺžky samoregulačného
termokábla 39
Mikroprocesorový modul 17
Montáž DEVIdry 63
Montážne pásy 7
Montážne prvky pre inštaláciu termokáblov 58
Mraziarne 25
Mrazuvzdorná plastová reťaz 59
Mrazuvzdorný plastový držiak 59
Mysliaci termostat 16
Samoregulačné silikónové termokáble 56
Samoregulačné termokáble 36
Senzor 23
Senzor DEVIdry 62
Silikónové termokáble 40
Skladovanie samoregulačných termokáblov 39
Skleníky 78
Skleníky a pareniská 24
Snímač NTC 57
Spínacia bezdrôtová zásuvka 68
Spínacie relé 68
Sušiaky uterákov 76
N
Š
Napájací zdroj 68
NTC 57, 72
Špeciálne aplikácie 24
inštalácia do asfaltu 24
mraziarne 25
objekty živočíšnej výroby 24
ochrana proti premrznutiu 25
skleníky a pareniská 24
trávnaté plochy 25, 78
Termostat DEVIreg 535 ELKO 62
Termostat DEVIreg 535 JUSSI 62
Vykurovací pás DEVIdry 63
Výplň DEVIdry FM 63
Komfortné riadenie vykurovania 16
Komunikační modul DEVIlink 68
L
Ľadová plocha klziska 25
M
O
Ochrana potrubia 30, 37
príklady aplikácií 30
určenie výkonu 31
voľba regulácie 31
voľba termokábla 30
všeobecné inštalačné pokyny 31
Ochrana proti premrznutiu 25
Ochrana striech a strešných odkvapov
26
Okrajové vykurovanie 10
P
Parametre snímačov NTC 76
PC PRO 17, 64
Plastická rúrka s termokáblom 33
Podlaha v mraziarňach 25
Podlahový snímač 8, 68
Použitie termostatov 9
Povrch podlahy 8
Priestorový snímač teploty RS 68
Príloha A 74
Príloha B 74
Pripájací kábel mikroprocesorana 17
Pripojovacia krabica CD 62
Príslušenstvo termostatov - snímače
57
PS/2 17
T
Tabuľka aplikácií 44
Tabuľka tepelných strát potrubia 42
Tabuľka tepelných strát ventilov 43
Temperovanie potrubia 37
Tenké vykurovacie rohože 52
Tepelná izolácia 7
Teplá dlažba 11
Teplovzdušné ventilátory 77
Termokábel DEVIflex 27
Termokábel DEVI-iceguard 27
Termostat DEVIdry 62
Termostat DEVIreg 535 ELKO 62
Termostat DEVIreg 535 JUSSI 62
Trávnaté plochy 25
U
Určenie potrebného výkonu 9
POZNÁMKY:
http://heatmap.devi.com/sk
Máš problém?
... jasne, kto ho nemá?
Potrebuješ poradiť?
... samozrejme!
Tak klikni na:
http://heatmap.devi.com/sk
„HeatMAP - prvá internetová
navigácia vykurovania“
A si určite na správnej adrese, lebo:
DEVI je svetová jednotka na trhu
DEVI je súčasťou skupiny
Danfoss - najväčšej dánskej
priemyselnej spoločnosti.
DEVI je svetovou jednotkou na trhu
podlahového vykurovania
a preto naším deklarovaným
cieľom je byť preferovanou
voľbou.
Chceme sa stať atraktívnym
spolupracovníkom našich
zákazníkov a chceme poskytovať
atraktívne pracovné prostredie.
Kde nás
nájdete
na webe
www.devi.
?
sk
www.devi.
com
devilink.de
vi.com
devidry.de
vi.com
www.podla
hoveku
... a ešte niečo:
Systém podlahového vykurovania DEVI sa vyznačuje dlhou životnosťou. Z praktického hľadiska
sa môžete spoľahnúť na to, že vykurovacie káble a rohože DEVI budú slúžiť tak dlho ako váš dom.
Viac na: www.devi.sk - Konečný zákazník - Podpora a servis - Najlepšie záručné podmienky
renie.com
Náš tip !
Staňte sa fa
nú
na faceboo šikom DEVI
ku:
DEVI.SK
Danfoss spol. s r.o.
Divízia DEVI
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
Slovenská republika
Mobil: +421 903 459 667
Tel.:
+421 34 6549 033
(logistika DEVI)
Tel.:
+421 37 6406 282
Fax:
+421 37 6406 290
(logistika Danfoss)
mail: [email protected]
www.DEVI.sk
Banská Bystrica
Bratislava
Bratislava
Brezno
Komárno
Košice
Liptovský Mikuláš
Lučenec
Malacky
Martin
Nitra
Prievidza
Skalica
Trnava
Trenčín
Žilina
Regionálny zástupca
devi.sk
Eurotherm
Kovoprojekt Market
TERMOCONSULT
Eurotherm
Tonex
Thermex
Elektrotherm
Construct
Elektromontáže
BKL Elektro
Tonex Baucentrum
EKOSAL trading
Dušan Lašák
ESF Vladimír Fabo
ELVYK
Energo Controls
0905/721 310, 048/414 1217,
0905/ 257 860, 02/554 109 12,
0911/412 303
0905/259 661, 048/611 5669,
0907/626 167, 035/773 1603,
0905/ 288 598, 055/632 4282,
0905/525 395, 0905/982 781,
0908/885 078, 047/433 0252,
0905/423 433, 034/772 3433,
0905/685 183, 043/421 3807,
0908/187 646, 037/656 5650,
0902/ 912 296, 046/519 8211,
0903/459 667,
0903/461 209, 033/292 9051,
0903/434 234, 032/640 0371,
0903/507 617, 041/764 1532,
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Download

Produktový katalóg DEVI