① Odrediti totalni diferencijal prvog reda funkcije z(x,y)=
u tački M(0,2).
Rešenje:
dz =
)
dz=(
(
)
② Za datu funkciju z(x,y) =
dz(0,2)=-dx+48dy
(
, izračunati
)
Rešenje:
(
)
(
)
③ Ako je z(x,y)=ycosx -
(
)
izračunati
(
)
Rešenje:
(
④Data je funkcija z(x,y)=2
)
+ 4xy. Izračunati
Rešenje:
⑤ Za datu funkciju z(x,y)=
Rešenje:
(
)
izračunati
(
)
.
Download

① Odrediti totalni diferencijal prvog reda funkcije z