① Odrediti vrednost realnog parametra a, tako da funkcija f(X)={
(
)
(
)
bude neprekidna u tački x = 0.
Rešenje:
(
(
=2;
)
)
a=
② Odrediti vrednost realnog parametra a, tako da funkcija f(X)={ √
bude neprekidna u tački x = 0.
Rešenje:
(√
(
)
)=
=
-2=
a = -2
③ Odrediti vrednost realnog parametra a, tako da funkcija f(X)={
bude neprekidna u tački x = 0.
Rešenje:
(
(
)=
=
-2=
)
a =2
④ Odrediti vrednost realnog parametra a, tako da funkcija f(X)={
bude neprekidna u tački x =1.
Rešenje:
(
)= 1-a ;
)
2a = -2
(
1-a
a = -1
⑤ Odrediti vrednosti realnih parametara a i b, tako da funkcija f(x)={
bude neprekidna u
tački x =1.
Rešenje:
(
(
)= b
)= -1
b = -1
(
⑥ Odrediti vrednost realnog parametra a, tako da funkcija f(X)={
tački x = 0.
Rešenje:
(
(
a=2
)
)
)
bude neprekidna u
Download

① Odrediti vrednost realnog parametra a, tako da