04/14 C-EBTU-03
tehničko uputst vo
Sadržaj
Uvod
1
Preduslovi za korišćenje SOGe-banking aplikacije
3
Internet Explorer
4
Google Chrome
6
Mozzila Firefox
8
Opera
10
Safari 13
Instalacija drajvera za Gemalto čitač kartica 15
Instalacija PKCS11 drajvera 18
1
Uvod
Adresa za pristup:
www.sogebanking.rs
Pristup sistemu je omogućen sa sledećim internet pretraživačima:
nn
Internet Explorer 8+
nn
Chrome 8+
nn
Opera 10+
nn
Firefox 4+
nn
Safari 4+
Pristup sitemu je omogućen na sledećim platformama:
nn
Windows
nn
Linux
nn
OS X
Tehnički preduslovi su:
nn
Instaliran drajver za smart card čitač
nn
Instalirana najnovija verzija Jave
nn
Instalirani PKCS11 drajveri
2
Verziju vašeg operativnog sistema možete proveriti na sledeći način:
Pritisnite “Start” dugme u donjem levom uglu, desnim klikom na ikonicu “My Computer”, otvorite
padajući meni i izaberite opciju “Properties”.
Na ekranu koji se bude otvorio videćete svoju verziju Windowsa (32-bit ili 64-bit).
3
Preduslovi za korišćenje SOGe-banking
aplikacije
Instaliran Java program
Vrlo verovatno da na svom računaru već imate instaliranu neku verziju Jave što možete proveriti
na sledećem linku http://java.com/en/download/installed.jsp.
NAPOMENA:
Potrebno je da preuzmete Java SE Runtime Environment (skraćeno JRE) i to Windows x86
jer je na vašem računaru u najvećem broju slučajeva instalirana 32-btina verzija pretraživača
(Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari). Izuzetak može biti Internet Explorer koji u
slučaju Windows 64-bitne verzije dolazi u dve verzije. Klikom na “Help” pa na “About Internet
Explorer” u okviru samog pretraživača, možete uočiti da li koristitie 32-bitnu ili 64-bitnu verziju
Internet Explorer pretraživača.
4
Internet Explorer
Korišćenje Jave (Java apleta) i Java skripta u pretraživaču je standardno već omogućeno. Ukoliko
ste menjali početna podešavanja i onemogućili korišćenje Jave, možete je ponovo omogućiti.
U pretraživaču u liniji menija kliknuti na ‘Tools’ pa sa padajućeg menija izabrati ‘Internet options’.
U prozoru koji ste dobili kliknite na tab ‘Advanced’ i locirajte i čekirajte opciju kao na slici ispod
Ukoliko ste menjali početna podešavanja i onemogućili korišćenje Java Skripta, možete ga
ponovo omogućiti.
U istom prozoru ‘Internet Options’ kliknuti na tab ‘Security’ pa na dugme ‘Custom level...’ i
locirajte i omogućite opciju kao na slici ispod
5
Omogućeno snimanje cookies-a
Ukoliko je snimanje cookies-a onemogućeno, možete ga omogućiti tako što ćete u prozoru
‘Internet Options’ na tabu ‘Privacy’ kliknuti dugme ‘Advanced’ i u dobijenom prozoru čekirati
opcije kao na slici ispod
Iskljucen Pop-up Blocker
Ukoliko je Pop-up blocker uključen možete ga isključiti u prozoru ‘Internet Options ‘ na tabu
‘Privacy’ tako što ćete dečekirati opciju ‘Turn on pop-up Blocker’ kao na slici ispod
6
Google Chrome:
Korišćenje Jave (Java apleta) i Java skripta u pretraživaču je standardno već omogućeno. Ukoliko
ste menjali početna podešavanja i onemogućili korišćenje Jave, možete je ponovo omogućiti.
Podešavanje JavaScript-a i Cookies-a u Google Chrome browser-u.
-> Options
Under the Hood -> Content settings
7
Uključiti prihvatanje Cookies kao i da se uključi podrška za Java Script, Pop-ups uključiti da
dozvoljava prikazivanje Pop-ups-a.
8
Mozilla Firefox
Korišćenje Jave (Java apleta) i Java skripta u pretraživaču je standardno već omogućeno. Ukoliko
ste menjali početna podešavanja i onemogućili korišćenje Jave, možete je ponovo omogućiti.
Podešavanje JavaScript-a i Cookies-a u Mozilla Firefox browser-u.
Tools -> Options -> Content
9
Tools -> Page Info
Čekirati kao na slici.
10
Opera
Korišćenje Jave (Java apleta) i Java skripta u pretraživaču je standardno već omogućeno. Ukoliko
ste menjali početna podešavanja i onemogućili korišćenje Jave, možete je ponovo omogućiti.
Podešavanje JavaScript-a i Cookies-a u Opera browser-u
Opera -> Settings -> Preferences…
11
U prozoru Preferences u kartici Advanced označiti sekciju Content i čekirati polja kao na slici,
zatim preći na sekciju Cookies
Označiti opciju Accept cookies zatim pređite u karticu General
12
Izaberite u sekciji Pop-ups opciju Open all pop-ups i zatim pritisnite dugme OK.
13
Safari
Korišćenje Jave (Java apleta) i Java skripta u pretraživaču je standardno već omogućeno. Ukoliko
ste menjali početna podešavanja i onemogućili korišćenje Jave, možete je ponovo omogućiti.
1. Podešavanje JavaScript-a i Cookies-a u Safari browser-u.
-> Preferences…
U prozoru Security podesiti polja kao na slici, zatim pritisnuti karticu Privacy
14
Selektovati u sekciji Block cookies na Never
15
Instalacija drajvera za Gemalto čitač kartica
Ukoliko posedujete Gemalto čitač izdat od strane Societe Generale banke, drajvere možete
preuzeti na sledećem linku:
http://support.gemalto.com/?id=pc_usb_sl
Datoteku sačuvajte na vašem računaru i raspakujte je i pokrenite instalaciju željenog drajvera.
Kliknite “Next”.
16
Čekirajte opciju kojom potvrđujete slaganje sa uslovima I kliknite “Next”.
Kliknite “Install”.
17
Kliknite “Finish”.
Ovim korakom ste završili instalaciju drajvera za Gemalto čitač kartica.
18
Instalacija PKCS11 drajvera
Nakon preuzimanja PKCS11.zip datoteke sa linka https://www.sogebanking.rs/corporate/
download/corporate_bank_driver.zip i otpakivanja na vašem lokalnom računaru, uočićete dva
foldera: “PKCS11 library” i “PKCS11 wrapper”.
U okviru foldera “PKCS11 library” pokrenite instalaciju IDGo500PKCS11Libraries.msi datoteke,
klikom na “Next”.
Kliknite “Install”.
19
Kliknite “Finish” kako biste završili sa instalacijom.
U okviru “PKCS11 wrapper” foldera postoje dve datoteke za instalaciju “SecureAccess86.
msi”(32-bit verzija) i “SecureAccess64.msi” (64-bit verzija). U zavisnosti od verzije vašeg Windows
operativnog sistema, pokrenućete pripadajuću instalaciju.
Download

link - SOGe