Archivace emailů ve společnosti
Česká televize
Strana 1
26. září 2013
www.ceskatelevize.cz
Důvod archivace e-mailové pošty v ČT
Normovaná velikost uživatelských schránek v ČT
• 300 MB – Standardní uživatel
• 600 MB – Střední management
• 1,2 GB - VIP
Problémy s velikostí schránky
• Pracovníci v terénu a v zahraničí mají často zaplněnou schránku
• Management vyžaduje přístup k veškeré poště (celá historie)
• Nároky na HW
Strana 2
26. září 2013
www.ceskatelevize.cz
Požadavky na archivaco e-mailové pošty v ČT
• Problémy uživatelů se zaplněností poštovních schránek pomocí přesunu
objemných dokumentů do archivu, umístěného mimo poštovní schránku
uživatele
• Úsporu místa na datovém úložišti díky deduplikaci až od 25%
• Efektivně a bezpečně uchovává starou e-mailovou komunikaci
• Snadný a bezproblémový přístup zpětně k archivovaným e-mailům
• Koncoví uživatelé by prakticky neměli zaznamenat změnu v rámci jiného
umístění zpráv
• Odlehčení Exchange serveru
• Zálohování aktuálních emailů v reálném čase
Strana 3
26. září 2013
www.ceskatelevize.cz
Jak archivace funguje ?
• Běžné poštovní zprávy nezabírají v poštovní schránce téměř žádné místo
• Nejvíce místa ve schránce zabírají soubory připojené k posílaným zprávám
(soubory, videa ….)
• Archivní „vytahá“ přílohy ze starších mailů a nahradí je odkazem na archivovaný
dokument.
Před archivací
Strana 4
26. září 2013
www.ceskatelevize.cz
Jak archivace funguje ?
Po archivaci
•
•
•
•
•
Objemné přílohy jsou přesunuty do archivu a archivované maily jsou v klientu outlook
označeny speciální ikonou
Obsazené místo ve schránce je zredukováno na minimum
Archivovány jsou pouze přílohy 3 měsíce starších mailů, aby
Aktuální maily zůstávají ve schránce k dispozici pro běžnou práci
Archivační proces běží vždy jednou denně v noci
Strana 5
26. září 2013
www.ceskatelevize.cz
Průběh testování
Testovány byly modely:
BMA350
Konfigurace:
500 aktivních e-mailových uživatelů
úložistě 500GB
redundance pevných disků (RAID 1)
Závěr:
Výkonově nedostačující řešení
Strana 6
26. září 2013
www.ceskatelevize.cz
Průběh testování
BMA650
Konfigurace:
2000 aktivních e-mailových uživatelů
úložistě 2TB
redundance pevných disků (RAID 5)
ECC operační paměť (se samokorekcí chyb)
Závěr:
Výkonově dostačující řešení, nakoupeno veřejným výběrovým řešením
Strana 7
26. září 2013
www.ceskatelevize.cz
Testovací scénáře
Přístupy ze sítě ČT:
• Outlook
• OWA
Přístupy z Internetu:
• Outlook přes VPN
• OWA přes MS TMG
• Active Sync přes MS TMG/bez MS TMG
Speciální testy:
• Doba pravidelné údržby při archivaci příloh mailů větších než….
Strana 8
26. září 2013
www.ceskatelevize.cz
Testovací prostředí
• Tvorba testovacího labu
• Přenos kompletní kopie produktivního exchange serveru do testovacího labu v
existujícím DC
• Výběr testovacích koncových uživatelů
• BMA a klon používaného FW (přístupová brána na OWA, ActiveSync, BMA)
• Připojení testovací WLAN sítě simulující přístup z Internetu k druhé kartě
testovacího FW
• Příprava WiFi AP pro připojení a testů mobilních klientů
Konfigurace testovacího exchange:
• cca 2500 schránek,
• v databázi exchange obsazeno celkem 341GB
Strana 9
26. září 2013
www.ceskatelevize.cz
Schéma testovacího labu
Strana 10
26. září 2013
www.ceskatelevize.cz
Průběh testování BMA 650
1. Iniciální import z Exchange
• cca 2500 schránek
• Nastavení importu na BMA - přílohy větší 100MB u mailů starších 30 dní
• Obsazenost databáze exchange - 341GB
Výsledek:
• Obsazenost databáze se snížila na 230GB - tj. obsazení databáze exchange kleslo na 67%
• Na BMA – obsazenost 77GB na disku po komprimaci - zkomprimováno na cca 85%
• Iniciální import běžel 21hodin (oproti 10 dnům BMA 350)
2. Každodenní noční import z Exchange
• Nastavení každodenního nočního jobu na BMA
• Nastavení importu na BMA - přílohy větší 100MB u mailů starších 30 dní
• Obsazenost databáze exchange - 341GB
Výsledek
• Tento job začal každou noc v 22:00 a cca ve 12:30 hod
(oproti cca 5:30 hod u BMA350)
Strana 11
26. září 2013
www.ceskatelevize.cz
Průběh testování BMA 650
3. Přesměrování pošty (mail journaling)
• Přesměrován pokusně veškerý mailový provoz ČT
Výsledek:
• Po přepočtu rok journalu obsadí cca 2,2TB dat na disku barracudy
• E-maily se nacházejí na serveru echange i na BMA
4. Testování přístupů z různých platforem
• Outlook
• OWA
• Mac OS
• Mobilní klient (IOS, Android)
5. Přístupy z interní sítě (interní síť LABu)
• Outlook
• Nahrání pluginu do MS Outlook
• Pošta chová jako by žádný BMA server neexistoval
• maily s archivovanou přílohou mají jinou ikonu
Strana 12
26. září 2013
www.ceskatelevize.cz
Průběh testování BMA 650
5. Přístupy z interní sítě (interní síť LABu)
• OWA
• Standardní funkčnost
• Archivované přílohy jsou nahrazeny odkazem
• Po kliknutí se příloha stáhne
6. Přístupy z Internetu
• Outlook přes VPN
• Chování jako z vnitřní sítě
• OWA přes TMG
• Archivované přílohy nahrazeny odkazem
• Po kliknutí na odkaz (a dodatečné autentifikaci) se příloha stáhne
• Active Sync přes TMG
• Archivované přílohy nahrazeny odkazem
• Po kliknutí na odkaz (a dodatečné autentifikaci) se příloha stáhne
Strana 13
26. září 2013
www.ceskatelevize.cz
Průběh testování BMA 650
7. Z mobilních zařízení
• Ios
• Archivované přílohy nahrazeny odkazem
• Po kliknutí na odkaz (a dodatečné autentifikaci) se příloha stáhne
• Android
• Nefunguje výchozí prohlížeč pro stahování archivovaných příloh
• Je nutné nainstalovat jiný prohlížeč (firefox)
Strana 14
26. září 2013
www.ceskatelevize.cz
Průběh testování BMA 650
7. Z mobilních zařízení
• Ios
• Archivované přílohy nahrazeny odkazem
• Po kliknutí na odkaz (a dodatečné autentifikaci) se příloha stáhne
• Android
• Nefunguje výchozí prohlížeč pro stahování archivovaných příloh
• Je nutné nainstalovat jiný prohlížeč (firefox)
Strana 15
26. září 2013
www.ceskatelevize.cz
Práce s archivem v prostředí Outlook
•
•
•
•
•
•
Instalace speciálního obslužného
programu pro MS Outlook
Program pomocí speciálních ikon u
zpráv upozorňuje na archivované
maily
V okamžiku otevření archivovaného
mailu provádí jeho automatické
„rozbalení“ do původního stavu
Pracujete s programem v prostředí MS
Windows – MS Outlook, vše se chová
tak jako by archivovaný nebyl
V náhledovém okně Outlooku
archivované maily rozbalovány nejsou
Maily jsou zobrazeny v původní
archivované formě
Strana 16
26. září 2013
www.ceskatelevize.cz
Práce s archivem v prostředí Outlook
Okamžité přesunutí mnou
vybraných objemných mailů do
archivu, aniž bych musel čekat na
automatickou archivaci, provede
tlačítko „Archive selected data…“
Strana 17
26. září 2013
www.ceskatelevize.cz
Práce s archivem v prostředí Outlook
Archivace starších mailů do osobních složek (*.PST) - ODPADÁ
Strana 18
26. září 2013
www.ceskatelevize.cz
Práce s archivem v prostředí OWA
• Přístup do prostředí OWA funguje
jako doposud
• Archivované maily nejsou nijak
označeny
• Při otevření archivovaného mailu
je archivovaná příloha nahrazena
odkazem do archivu
• Při práci s emailem nedojde k
jeho automatickému rozbalení
Strana 19
26. září 2013
www.ceskatelevize.cz
Práce s archivem v prostředí MAC OS
• Archivované maily nejsou nijak označeny
• Při otevření archivovaného mailu je archivovaná příloha nahrazena odkazem do
archivu (obdobně viz OWA)
• Poklepáním na odkaz se spustí stahování archivované přílohy do prohlížeče
• Nefunguje přístup k přílohám z prohlížeče Mozzila – příloha se nestáhne
• Při práci s mailem nedojde k jeho automatickému rozbalení
Strana 20
26. září 2013
www.ceskatelevize.cz
Děkuji za pozornost
Ing. René Pisinger
Vedoucí systémové podpory
Česká televize
Kavčí hory, 140 70 Praha4
Strana 21
26. září 2013
www.ceskatelevize.cz
Download

Archivace emailů ve společnosti Česká televize