SVJ 637 – Javorová 3096-3109
OHLAŠOVÁNÍ HAVÁRIÍ
(vážné, neodkladné
poruchy)
Dispečink SBD Krušnohor , tel: 476 146 199
v době: pondělí, středa 7:00-17:00; úterý, čtvrtek, pátek 7:00 – 13:00
Dispečink Hasman, tel: 800 136 018 (bezplatná linka)
nebo 417 639 296
Při poruše elektroinstalace ve společných prostorech volat
příslušného vchodového důvěrníka, v případě jeho nedostupnosti
domovníka:
p. Charamza – tel. 602 612 130
Poruchy zámků vchodových dveří:
p. Menclík – tel. 774 610 031
O havárii je nutno informovat domovního důvěrníka, případně
předsedu nebo domovníka.
Klíče od sklepních uzávěrů vody, tepla a venkovních uzávěrů plynu má
váš vchodový důvěrník, předseda DV, domovník. Klíče od sklepa mají
další spolubydlící:
(viz nástěnka v přízemí vchodu)
BĚŽNÉ OPRAVY hrazené z fondu oprav zadávejte formou
požadavku přes svého vchodového důvěrníka vhozením do jeho
schránky, mailem nebo telefonicky. Není třeba speciální formulář, ale je
nutné popsat závadu, uvést jméno, číslo vchodu, bytu, patra, telefon,
případně mail.
Tabulka 1
předseda DV
místopředseda
domovník
vchodový
důvěrník
Václav KRUPECZ
Petr CHARAMZA
720 736 338
[email protected]
602 612 130
[email protected]
viz Tabulka 2
1
Tabulka 2 Kontakty - domovní důvěrníci
3096
3097
Luděk RACEK
Aleš HANZELÍN
723 986 506
[email protected]
723 313 489
3098
Blažej GRZNÁR
725 072 902
[email protected]
3099
Luděk MENCLÍK
774 610 031
[email protected]
776 062 063
[email protected]
3100
Miloslava MOCKOVÁ
3101
Václav KRUPECZ
720 736 338
[email protected]
3102
Tomáš PISINGER
606 602 322
[email protected]
3103
Pavel KOVÁCS
724 596 302
[email protected]
607 781 644
[email protected]
604 127 224
[email protected]
3104
3105
Michal SYWANYCZ
Pavla CHARVÁTOVÁ
3106
Petr CHARAMZA
602 612 130
[email protected]
3107
Jana MADĚROVÁ
603 100 941
[email protected]
3108
Václav TROLLER
731 620 624
[email protected]
3109
Jindřich HRNEČEK
606 120 439
[email protected]
2
Download

Hlášení havárií - SVJ Javorová 525