Byt 17
344102
344032
C
D
Byt 1
344102
D
ZAPOJOVACÍ
SCHÉMATA
128
2vodičové systémy
137
Digitální systémy
142
Analogové systémy
146
Domácí CCTV
TECHNICKÉ
INFORMACE
OBSAH
INFORMAZIONI TECNICHE
127
KOMUNIKACE, ZÁKLADNÍ KATALOG
127
2vodičový
audiosystém
SCHÉMA Č. 1
JEDEN NEBO VÍCE VCHODOVÝCH PANELŮ AUDIO, MAX. 100 TELEFONŮ
UPOZORNĚNÍ
- Konfiguraci systému provádějte a přepojovací propojky zasunujte při
VYPNUTÉM SYSTÉMU. Po každé změně konfigurace je třeba systém vypnout
a zhruba po minutové prodlevě opět zapnout.
A - Použití akčního členu pro spínání schodišťového osvětlení či jakýchkoli jiných
spotřebičů (viz stránka s konfigurací akčních členů) je nepovinné.
B - K sestavování vchodových panelů lze využít tlačítkové panely SFERA nebo
digitální volací moduly.
C - Mikrospínač na audiotelefonu musí být u audiosystémů vždy ve vypnuté
poloze.
Legenda
Položka
Popis
EP/S
342170
342240
S1
vchodový panel SFERA
audiomodul
tlačítkový modul
elektrický dveřní zámek 18 V, 4 A ve špičce,
přídržný proud 250 mA
344704
344032
344212
346000
346200
audiotelefon SWING
audiotelefon PIVOT
audiotelefon SWING, který lze vybavit příslušenstvím
napájecí zdroj
akční člen
PS
L
tlačítko k otvírání dveřního zámku
schodišťové osvětlení
Obecně platná omezení pro 2vodičové audiosystémy
5lg$(
N
Počet vchod.
panelů SFERA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
=,†<83-/
P
&''%$%
P
&''%$%
15
=,†<83-/
MAX. počet
audiotelefonů
100
64
50
38
30
22
18
14
10
Počet vchod.
panelů MINISFERA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MAX. počet
audiotelefonů
100
66
56
46
36
26
26
16
16
5lg&
N
3
5lg%
N
=,†<83-/
P
Vchod. panel O
Vchod. panel 1
Vchod. panel 2
--Vchod. panel 8
N = první byt
N
-
1
2
-
8
-
C
5lg$
Konfigurace vchodového panelu
1
1
1
1
1
T
S
-
-
N
&''#&%
P
N
2
P
&''*#'
P
2
C
OFF
3
2
1
OFF
&''%$%
1
max. 3 audiotelefony paralelně
=,†<83-/
&')###
&')%##
A
7+B#@-29.9@Ø-2:+8/6Ñ
BUS
8C"F
230 V ~
BUS PL S+ S-
&'%$*#
1
5
1
6
2
7
3
8
4
NC
230 V
TR
C NO
L
B
CF
P
&'%%'#
128
2
F$
N
T S
1
8CB
ZAPOJOVACÍ SCHÉMATA
8b_Schemi collegam_CZ.indd 128
10.3.2007 15:31:42
SCHÉMA Č. 2
SYSTÉM PRO JEDNOGENERAČNÍ DOMEK S JEDNÍM ČI VÍCE VCHODOVÝMI PANELY A 5 PARALELNÍMI TELEFONY S MOŽNOSTÍ VZÁJEMNÉ KOMUNIKACE
Legenda
Položka
Popis
EP/S
342170
S1
vchodový panel SFERA
audiomodul
elektrický dveřní zámek 18 V, 4 A ve špičce,
přídržný proud 250 mA
344032
346812
346000
346200
audiotelefon PIVOT
4 přídavná tlačítka
napájecí zdroj
akční člen
PS
L
tlačítko k otvírání dveřního zámku
schodišťové osvětlení
A
B
C
D
UPOZORNĚNÍ
- Konfiguraci systému provádějte a přepojovací propojky zasunujte při
VYPNUTÉM SYSTÉMU. Po každé změně konfigurace je třeba systém vypnout
a zhruba po minutové prodlevě opět zapnout.
Interkom funguje i při přerušení spojení s vchodovým panelem.
- Použití akčního členu pro spínání schodišťového osvětlení či jakýchkoli jiných
spotřebičů (viz stránka s konfigurací akčních členů) je nepovinné.
- K vytvoření vchodového panelu lze využít tlačítkové panely SFERA.
- Konfigurátor č. 9 zasuňte do svorky S na reproduktorovém modulu.
- Všechny audiotelefony PIVOT, které mají funkci vzájemné komunikace, musí
být doplněny pol. 346812, která je nakonfigurována na MOD = 1.
&')+$%
1
D
MOD
2
1
3
4
:¾{]^\YT
1
N
:¾{]^\YT
1
1
P
4
2
N
2
1
2
&''#&%
&')+$%
3
P
4
5
3
2
3
4
5
&''#&%
&')+$%
3
=,†<83-/
4
=,†<83-/
:¾{]^\YT
:¾{]^\YT
1
1
N
N
2
1
P
1
3
2
3
P
2
2
3
3
4
4
&''#&%
&')+$%
4
&''#&%
&')+$%
4
5
5
=,†<83-/
=,†<83-/
:¾{]^\YT
N
3
1
&')%##
&')###
P
1
A
2
3
4
TECHNICKÉ
INFORMACE
2
&''#&%
&')+$%
4
5
BUS
2
1
5
1
6
2
7
3
8
4
NC
C NO
=,†<83-/
230 V ~
230V
TR
L
7+B#@-29.9@Ø-2:+8/6Ñ
8C"F
BUS PL S+ S-
&'%$*#
B
P
CF
P
Konfigurace vchodového panelu
F$
N
T S
9
8CB
C
S
9
Vchod. panel O
Vchod. panel 1
Vchod. panel 2
--Vchod. panel 8
N = první byt
N
-
1
2
-
8
-
1
1
1
1
1
T
S
-
9
9
9
9
9
TECHNICKÉ INFORMACE
129
KOMUNIKACE, ZÁKLADNÍ KATALOG
8b_Schemi collegam_CZ.indd 129
10.3.2007 15:31:45
2vodičové audiosystémy
Varianty - telefony
UPOZORNĚNÍ
- Na stejnou volající jednotku lze současně připojit max. 3 jiné jednotky
(audiotelefony či zvonky). K audiotelefonům SPRINT (pol. 344212
s příslušenstvím – pol. 346800), PIVOT či SWING lze připojit max. 2 zvonky. Vždy
je třeba pamatovat, že k téže volající jednotce lze připojit max. 3 jednotky.
- V rámci systému lze použít nebo připojit k téže volající jednotce audiotelefony
PIVOT, SWING, SPRINT, a to i ve vzájemné kombinaci.
VARIANTA Č. 1 – PŘÍDAVNÝ ZVONEK JAKO DOPLNĚK ZÁKLADNÍHO AUDIOTELEFONU
SBĚRNICE
Byt 21
N
P
21
344032
1
5
1
5
SBĚRNICE
SBĚRNICE
336992
336993
336994
336910
základní audiotelefon
přídavný zvonek
VARIANTA Č. 2 – AUDIOTELEFON A PŘÍDAVNÝ ZVONEK JAKO DOPLNĚK ZÁKLADNÍHO AUDIOTELEFONU
SBĚRNICE
Byt 15
N
P
15
344032
N
344212+
346800
P
15
1
5
SBĚRNICE
SBĚRNICE
1
5
základní audiotelefon
336910
336992
336993
336994
SBĚRNICE
paralelní audiotelefon
přídavný zvonek
VARIANTA Č. 3 – DVA PŘÍDAVNÉ AUDIOTELEFONY JAKO DOPLNĚK ZÁKLADNÍHO AUDIOTELEFONU
SBĚRNICE
Byt 2
N
P
2
344032
N
344704
P
2
N
2
P
344212
3
2
1
SBĚRNICE
SBĚRNICE
130
základní audiotelefon
SBĚRNICE
paralelní audiotelefon
SBĚRNICE
paralelní audiotelefon
ZAPOJOVACÍ SCHÉMATA
8b_Schemi collegam_CZ.indd 130
10.3.2007 15:31:47
2vodičový
videosystém
SCHÉMA Č. 3
JEDEN VCHODOVÝ VIDEOPANEL A DVĚ RADIÁLNĚ ZAPOJENÉ STOUPAČKY
UPOZORNĚNÍ
- Konfiguraci systému (pomocí konfigurátorů) provádějte při VYPNUTÉM
SYSTÉMU. Po každé změně konfigurace je třeba systém vypnout a zhruba po
minutové prodlevě opět zapnout.
- Propojení kolíků je nutné provést RADIÁLNÍ metodou. Alternativně lze
realizovat hvězdicovité zapojení s využitím podlažního rozváděče (pol.
346840).
A - Použití akčního členu pro spínání schodišťového osvětlení či jakýchkoli jiných
spotřebičů (viz stránka s konfigurací akčních členů) je nepovinné.
B - K vytváření vchodových panelů lze využít buď jednotky SFERA, nebo digitální
tlačítkové volací moduly.
C - Mikrospínač na zadní stěně posledního videotelefonu či audiotelefonu
stoupačky nastavte do polohy ON.
Legenda
Položka
Popis
EP/S
342510
342170
342240
S1
vchodový panel SFERA
modul kamery
audiomodul
tlačítkový modul
elektrický dveřní zámek 18 V, 4 A ve špičce,
přídržný proud 250 mA
344804
344102
344032
344212
346000
346830
346200
videotelefon SWING
videotelefon PIVOT
audiotelefon PIVOT
audiotelefon SPRINT, který lze vybavit
příslušenstvím
napájecí zdroj
videoadaptér
akční člen
PS
L
tlačítko k otvírání dveřního zámku
schodišťové osvětlení
Byt 10
Byt 32
C
C
Obecně platné upozornění
K 1 vchodovému videopanelu (tlačítkový panel SFERA),
lze připojit max. 26 videotelefonů.
Byt 12
Byt 1
Byt 11
TECHNICKÉ
INFORMACE
Byt 2
A
B
TECHNICKÉ INFORMACE
131
KOMUNIKACE, ZÁKLADNÍ KATALOG
8b_Schemi collegam_CZ.indd 131
10.3.2007 15:31:48
2vodičový
videosystém
SCHÉMA Č. 4
DVA VCHODOVÉ VIDEOPANELY ZAPOJENÉ RADIÁLNĚ
UPOZORNĚNÍ
- Konfiguraci systému (pomocí konfigurátorů) provádějte při VYPNUTÉM
SYSTÉMU. Po každé změně konfigurace je třeba systém vypnout a zhruba po
minutové prodlevě opět zapnout.
- Propojení je nutné provést RADIÁLNÍ metodou. Alternativně lze realizovat
hvězdicovité zapojení s využitím podlažního rozváděče (pol. 346840).
A - Použití akčního členu pro spínání schodišťového osvětlení či jakýchkoli jiných
spotřebičů (viz stránka s konfigurací akčních členů) je nepovinné.
B - K vytváření hlavních či podružných vchodových panelů lze využít buď
moduly SFERA, nebo digitální tlačítkové volací moduly.
C - Mikrospínač na zadní stěně posledního videotelefonu či audiotelefonu
stoupačky nastavte do polohy ON.
Legenda
Položka
Popis
EP/S
342510
342550
342170
342240
S2
vchodový panel SFERA
modul černobílé kamery
modul barevné kamery
audiomodul
tlačítkový modul
elektrický dveřní zámek 18 V, 4 A ve špičce,
přídržný proud 250 mA
344122
344032
344102
346000
346830
346200
videotelefon PIVOT s barevným monitorem
audiotelefon PIVOT
videotelefon PIVOT
napájecí zdroj
videoadaptér
akční člen
PS
L
tlačítko k otvírání dveřního zámku
schodišťové osvětlení
Byt 17
C
Obecně platné upozornění
Ke 2 vchodovým videopanelům (tlačítkový panel SFERA)
lze připojit max. 18 videotelefonů.
Byt 1
B
A
B
132
ZAPOJOVACÍ SCHÉMATA
8b_Schemi collegam_CZ.indd 132
10.3.2007 15:31:49
SCHÉMA Č. 5
DVA VCHODOVÉ VIDEOPANELY ZAPOJENÉ RADIÁLNĚ
Legenda
Položka
Popis
EP/S
342510
342170
342240
S1-S2
vchodový panel SFERA
modul kamery
audiomodul
tlačítkový modul
elektrický dveřní zámek 18 V, 4 A ve špičce,
přídržný proud 250 mA
vidotelefon SWING
audiotelefon PIVOT
videotelefon PIVOT
napájecí zdroj
videoadaptér
podlažní rozváděč
akční člen
tlačítko k otvírání dveřního systému
schodišťové osvětlení
344804
344032
344102
346000
346830
346840
346200
PS
L
A
B
C
D
E
UPOZORNĚNÍ
- Konfiguraci systému (pomocí konfigurátorů) provádějte při VYPNUTÉM
SYSTÉMU. Po každé změně konfigurace je třeba systém vypnout a zhruba po
minutové prodlevě opět zapnout.
- Použití akčního členu pro spínání schodišťového osvětlení či jakýchkoli jiných
spotřebičů (viz stránka s konfigurací akčních členů) je nepovinné.
- K vytváření hlavních či podružných vchodových panelů lze využít buď
moduly SFERA, nebo digitální tlačítkové volací moduly.
- Mikrospínač na zadní stěně posledního videotelefonu či audiotelefonu
stoupačky nastavte do polohy ON.
- Připojujte počínaje svorkou P4 a počet spínačů rovnající se počtu nepoužitých
výstupů přestavte do polohy ON.
- Mikrospínač na zadní stěně poslední jednotky úseku každého bytu nastavte
do polohy ON.
C$C%C&
C$C%C&C'
ON
C%C&C'
ON
C&C'
ON
C'
ON
Obecně platné upozornění
Ke 2 vchodovým videopanelům (tlačítkový panel SFERA)
lze připojit max. 18 videotelefonů a 7 rozváděčů.
Byt 15
&''$#%
ON
N
C
P
&')+'#
15
:9=6/.8Ê@/=>9?:+r-/
IN
OUT
=,†<83-/
PI
P2
ON
P4
PI P2 P3
Byt 3
&''+#'
ON
&''#&%
N
E
N
3
2
1
0
E
P
3
=,†<83-/
=,†<83-/
&')+'#
Byt 1
P2
ON
P
P4
PI P2 P3
1
P
2
OFF
N
E
P3
&''$#%
N
PI
&''$#%
ON
E
IN
OUT
Byt 2
ON
D
P
14
TECHNICKÉ
INFORMACE
ON
OFF
P3
Byt 14
=,†<83-/
D
=,†<83-/
7+B@[email protected]:+8/6C
7+B=>9?:+r5+
&')###
8C"F
8C$
PS
BUS PL S+ S-
&'%($#
BUS
BUS PL S+ S-
&'%($#
230 V ~
&'%$*#
&'%%'#
CF
B
F$
P
N
&'%$*#
T S
1
A
BUS BUS
PI
TK
8C"F
8C#
&')%##
CF
B
F%
P
N
2
5
1
1
6
2
7
3
8
4
NC
&')+&#
230V
TR
C NO
L
T S
1 1
&'%%'#
TECHNICKÉ INFORMACE
133
KOMUNIKACE, ZÁKLADNÍ KATALOG
8b_Schemi collegam_CZ.indd 133
10.3.2007 15:31:50
2vodičový
videosystém
SCHÉMA Č. 6
SYSTÉM PRO JEDNOGENERAČNÍ DOMEK S 1 VCHODOVÝM VIDEOPANELEM A 5 PARALELNÍMI TELEFONY SCHOPNÝMI VZÁJEMNÉ KOMUNIKACE
Legenda
Položka
Popis
EP/S
342510
342170
S1
vchodový panel SFERA
modul kamery
audiomodul
elektrický dveřní zámek 18 V, 4 A ve špičce,
přídržný proud 250 mA
344102
344032
346812
346000
346830
346200
videotelefon PIVOT
audiotelefon PIVOT
4 přídavná tlačítka
napájecí zdroj
videoadaptér
akční člen
PS
L
tlačítko k otvírání dveřního systému
schodišťové osvětlení
A
B
C
D
E
UPOZORNĚNÍ
- Konfiguraci systému (pomocí konfigurátorů) provádějte při VYPNUTÉM
SYSTÉMU. Po každé změně konfigurace je třeba systém vypnout a zhruba po
minutové prodlevě opět zapnout.
- Propojení kolíků je nutné provést RADIÁLNÍ metodou. Alternativně lze
realizovat hvězdicovité zapojení s využitím podlažního rozváděče (pol.
346840).
- Interkom funguje i při přerušení spojení s vchodovým panelem.
- Použití akčního členu pro spínání schodišťového osvětlení či jakýchkoli jiných
spotřebičů (viz stránka s konfigurací akčních členů) je nepovinné.
- K vytváření vchodového panelu lze využít tlačítkové panely SFERA.
- Mikrospínač na zadní stěně posledního videotelefonu či audiotelefonu úseku
každého bytu nastavte do polohy ON.
- Instalujte konfigurátor č. 9, který má být zasunut do S na audiomodulu.
- Všechny audio/videotelefony PIVOT, které se používají pro vzájemnou
komunikaci, musí být vybaveny pol. 346812, která je nakonfigurována na
MOD = 1.
Přístroj 3
ZAP
1
2
1
N
3
4
&''$#%
&')+$%
5
4
=,†<83-/
1
ZAP.
2
1
N
2
Přístroj 2
4
3
2
4
4
P
2
C
3
&''$#%
&')+$%
5
Přístroj 4
=,†<83-/
1
VYP
2
1
Přístroj 1
4
N
2
3
4
&''$#%
&')+$%
5
P
1
C
3
P
4
C
3
VYP
3
N
2
2
1
&''#&% =,†<83-/
&')+$%
4
VYP
N
P
5
C
3
1
3
1
3
Přístroj 5
4
1
MOD
2
3
C
2
1
E
P
=,†<83-/
4
&''$#%
&')+$%
5
8C"F
=,†<83-/
MAX. 2 STOUPAČKY
NEBO ROZVÁDĚČE
7+B@-29.9@Ø:+8/6
&')###
8CB
&')%##
BUS BUS
PI
TK
A
BUS PL S+ S-
&'%($#
&'%$*#
PS
B
BUS
PS
P
2
5
1
1
6
2
7
3
8
4
NC
C NO
S1
N
T S
230 V ~
9
&')+&#
230V
TR
L
S
D
134
9
ZAPOJOVACÍ SCHÉMATA
8b_Schemi collegam_CZ.indd 134
10.3.2007 15:31:51
Dvouvodičový videosystém
Varianty - telefony
UPOZORNĚNÍ
- Paralelně lze zapojit více videotelefonů pouze s použítím podlažního rozváděče
(pol. 346840).
- Na stejnou volající jednotku lze připojit celkem až 3 jednotky (videotelefony,
audiotelefony a zvonky). Na každý videotelefon, příp. audiotelefon, je možné
napojit max. dva zvonky. Vždy je třeba pamatovat na to, že k volající jednotce
lze připojit pouze 3 přístroje.
- Jednotky použité v systému, příp. připojené ke stejné volající jednotce, mohou
být PIVOT, SWING či jejich kombinace s využitím audiotelefonů SPRINT (pol.
344212). Důležité je nepoužívat audiotelefony SPRINT (které nejsou
vybaveny mikrospínačem pro uzavření sběrnice) jako poslední jednotky
linek či stoupaček.
VARIANTA Č. 1 – 2 PŘÍDAVNÉ ZVONKY U ZÁKLADNÍHO VIDEOTELEFONU (RADIÁLNÍ ZAPOJENÍ)
SBĚRNICE PI
Byt 14
344102
1
1
5
N
1
5
5
P
14
336992
336993
336994
OFF
základní videotelefon
336910
1. přídavný zvonek
336992
336993
336994
336910
2. přídavný zvonek
SBĚRNICE PI
(pol. 346830)
VARIANTA Č. 2 – ZÁKLADNÍ VIDEOTELEFON, PŘÍDAVNÝ AUDIOTELEFON A PŘÍDAVNÝ ZVONEK (PROPOJENÍ S PATROVÝM ROZVÁDĚČEM)
Byt 11
344102
N
P
N
P
11
11
344032
1
5
OFF
základní videotelefon
1
5
336992
336993
336994
ON
poslední paralelní audiotelefon
336910
přídavný zvonek
TECHNICKÉ
INFORMACE
SBĚRNICE
od podlažního rozváděče
(pol. 346840)
VARIANTA Č. 3 – DVA PŘÍDAVNÉ AUDIOTELEFONY U ZÁKLADNÍHO VIDEOTELEFONU (PROPOJENÍ S PATROVÝM ROZVÁDĚČEM)
Byt 3
344102
N
P
3
N
3
P
344212
(*)
N
344704
P
3
3
2
1
ON
OFF
základní videotelefon
SBĚRNICE
od podlažního rozváděče
(pol. 346840)
1. paralelní audiotelefon
poslední paralelní audiotelefon
(*) Audiotelefon SPRINT nelze použít
jako poslední v lince.
TECHNICKÉ INFORMACE
135
KOMUNIKACE, ZÁKLADNÍ KATALOG
8b_Schemi collegam_CZ.indd 135
10.3.2007 15:31:55
2vodičový audio/videosystém
Základní konfigurace akčního členu relé
UPOZORNĚNÍ
MOD
M
N/P
T
Základní konfigurace jsou popsány v „Technickém průvodci komunikací“.
5
1
6
2
8
4
7
3
346200
SBĚRNICE
NC
C NO
napájecí zdroj
230 V~
6A odporová
zátěž,
2A induktivní
zátěž
cos ϕ 0,5
POVELY ZE SVĚTELNÉHO TLAČÍTKA
MOD 0
- Pouze schodišťová světla, ze světelného tlačítka na telefonu
a ze světelného tlačítka na vchodovém panelu (čas lze upravit
dle potřeb zákazníka pomocí konfigurátoru T; bez konfigurátoru
t = 3 minuty).
MOD
M
N/P
T
MOD 1
- Různé služby (dveřní zámek/otvírání vrat).
Od světelného tlačítka telefonu, jež tvoří součást jednotky.
- Dle potřeby upravte čas pomocí konfigurátoru T
(T = 1 sepnutí kontaktu na 1 s).
- Desítky a jednotky prvního telefonu jednotky vložte do M.
- Desítky a jednotky posledního telefonu jednotky vložte do N/P.
Příklad
MOD
M
N/P
1
T
MOD
1
1
desítky
jednotky
jednotky
desítky
M
N/P
T
1121
ovládání dveřního zámku od
světelného tlačítka telefonů
nakonfigurovaných od 1 do 12
MOD 3
- Různé služby (dveřní zámek/otvírání vrat).
Od světelného tlačítka pouze jednoho telefonu.
- Dle potřeby upravte čas pomocí konfigurátoru T
(T = 1 sepnutí kontaktu na 1 s).
- Desítky a jednotky telefonu, který ovládá relé, vložte do N/P.
Příklad
MOD
M
N/P
3
T
MOD
1
3
jednotky
desítky
M
N/P
T
151
ovládání dveřního zámku od
světelného tlačítka telefonu
nakonfigurovaného s 15
KONFIGURACE T (ČASOVÁNÍ)
Dobu sepnutí relé lze nastavit dle potřeb zákazníka vložením konfigurátoru do
zásuvky T (viz tabulka).
T
3 min
Čas
136
1s
3s
6s
10 s
1 min
6 min
10 min
tlačítko
cyklicky (ZAP./VYP.)
ZAPOJOVACÍ SCHÉMATA
8b_Schemi collegam_CZ.indd 136
10.3.2007 15:31:55
Digitální
audiosystém
SCHÉMA Č. 1
AUDIOSYSTÉM PRO DŮM S VÍCE BYTY A S JEDNÍM VCHODOVÝM PANELEM
UPOZORNĚNÍ
- Vedení mezi výstupy PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 podlažního rozváděče a telefonem
(šedé barvy na zapojovacím schématu) je vždy analogové; není tudíž
nezbytné použití kabelu (pol. 336900) nebo kabelů s kroucenými vodiči.
- Po úpravě konfigurace systém vypněte a po 1 minutě opět zapněte.
Legenda
Položka
EP
342160
342240
336010
346120
334002
346200
Popis
vchodový panel SFERA
audiomodul
tlačítkový modul
napájecí zdroj
podlažní rozváděč audiosignálu
audiotelefon PIVOT, bílý
akční člen relé
PS
PL
tlačítko k ovládání dveřního systému
tlačítko k ovládání světla
A - K realizaci vchodového panelu lze alternativně využít následující moduly:
pol. 342620 + pol. 342640 nebo pol. 342610 + pol. 342200.
k dalším podlažním
rozváděčům
A
modrý červený +
oranžový
bílo-oranžový
hnědý
audio
sběrnice
ZAP.
3 min.
TECHNICKÉ
INFORMACE
bílo-hnědý
CLACK
zdroj
TECHNICKÉ INFORMACE
137
KOMUNIKACE, ZÁKLADNÍ KATALOG
8b_Schemi collegam_CZ.indd 137
10.3.2007 15:31:57
Digitální audiosystém
Varianty - telefony
UPOZORNĚNÍ
- Na stejnou volající jednotku lze připojit max. 3 jednotky (audiotelefony či
zvonky). K audiotelefonům SPRINT, PIVOT a SWING lze připojit max. 2 zvonky.
Vždy je třeba pamatovat, že k téže volající jednotce lze připojit max. 3 jednotky.
- Audiotelefony použité v rámci systému, nebo připojené k téže volající jednotce
mohou být typu BASIC, SPRINT, PIVOT, SWING nebo jejich kombinace.
VARIANTA Č. 1 – AUDIOTELEFON A PŘÍDAVNÝ ZVONEK PŘIPOJENY PARALELNĚ K ZÁKLADNÍMU AUDIOTELEFONU
poloha
přepojovacího pole
BA
$ % & ' ( ) * +
poloha
přepojovacího pole
BA
$ % & ' ( ) * +
přídavný zvonek
$
&
'
(
)
k podlažnímu rozváděči
(
$
&
'
(
)
(
$
&
'
(
)
$
(
$
(
&&),,%
&&),,&
&&),,'
paralelně
připojený telefon
základní telefon
&&),$#
VARIANTA Č. 2 – KOMBINOVANÉ TELEFONY
poloha
přepojovacího pole
$
&
'
(
)
$
&
'
(
)
k podlažnímu rozváděči
(
(
$
&
'
(
)
BA
poloha
přepojovacího pole
$ % & ' ( )
3
2
1
$
&
'
(
)
(
paralelně
připojený telefon
základní telefon
$
%
&
'
(
)
)
paralelně
připojený telefon
138
3
2
1
$
&
'
(
)
(
$
&
'
(
)
paralelně
připojený telefon
$ % & ' ( ) * +
$
&
'
(
)
paralelně
připojený telefon
poloha
přepojovacího pole
k podlažnímu rozváděči
BA
$
&
'
(
)
(
BA
$ % & ' ( ) * +
$
&
'
(
)
paralelně
připojený telefon
ZAPOJOVACÍ SCHÉMATA
8b_Schemi collegam_CZ.indd 138
10.3.2007 15:31:58
Digitální
videosystém
SCHÉMA Č. 2
VIDEOSYSTÉM PRO DŮM S VÍCE BYTY A S JEDNÍM VCHODOVÝM PANELEM
UPOZORNĚNÍ
- Po úpravě konfigurace systém vypněte a po 1 minutě opět zapněte.
- Vedení mezi výstupy PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 podlažního rozváděče a telefonu
(šedá barva na zapojovacím schématu) je vždy analogové.
Legenda
Položka
EP
342160
342240
332510
332550
336010
346190
334102
Popis
vchodový panel SFERA
audiomodul
tlačítkový modul
modul černobílé kamery
modul barevné kamery
napájecí zdroj
podlažní rozváděč videosignálu
černobílý videotelefon PIVOT
PS
PL
tlačítko k ovládání dveřního systému
tlačítko k ovládání světla
A
A - K realizaci vchodového panelu lze alternativně využít následující moduly:
pol. 342620 + pol. 342640 nebo pol. 342610 + pol. 342200.
modrý červený +
oranžový
bílo-oranžový
hnědý
bílo-hnědý
zelený
CLACK
audio
sběrnice
video
ZAP.
3 min.
TECHNICKÉ
INFORMACE
bílo-zelený
zdroj
TECHNICKÉ INFORMACE
139
KOMUNIKACE, ZÁKLADNÍ KATALOG
8b_Schemi collegam_CZ.indd 139
10.3.2007 15:32:00
Digitální videosystém
Varianty - telefony
UPOZORNĚNÍ
- Na stejnou volající jednotku lze připojit max. 3 jednotky (audiotelefony či
zvonky). K videotelefonům SPRINT, PIVOT a SWING lze připojit max. 2 zvonky.
Vždy je třeba pamatovat, že k téže volající jednotce lze připojit max. 3 jednotky.
- Videotelefony a audiotelefony použité v rámci systému, nebo připojené k téže
volající jednotce mohou být typu BASIC, SPRINT, SWING, PIVOT nebo jejich
kombinace.
- Vzdálenost od podlažního rozváděče k nejvzdálenějšímu telefonu nesmí být
větší než 50 m.
VARIANTA Č. 1 – AUDIOTELEFON A PŘÍDAVNÝ ZVONEK PŘIPOJENY PARALELNĚ K ZÁKLADNÍMU VIDEOTELEFONU
přídavný zvonek
k podlažnímu rozváděči
základní
videotelefon
paralelně
připojený telefon
VARIANTA Č. 2 – KOMBINOVANÉ TELEFONY
paralelní
videotelefon
paralelně
připojený telefon
základní
videotelefon
k podlažnímu rozváděči
VARIANTA Č. 3 – VŠECHNY VIDEOTELEFONY
paralelní
videotelefon
základní
videotelefon
paralelní
videotelefon
k podlažnímu rozváděči
140
ZAPOJOVACÍ SCHÉMATA
8b_Schemi collegam_CZ.indd 140
10.3.2007 15:32:01
Digitální audio/videosystém
Ovládání schodišťového osvětlení
OVLÁDÁNÍ SCHODIŠŤOVÉHO OSVĚTLENÍ
Ke spínání schodišťového osvětlení tlačítky na telefonu je nutno využít správně
nakonfigurovaný člen relé (pol. 346200).
MOD M
P/N T
6
&')%##
Parametry svorek NC-C-NO (kontaktů relé)
Napětí
Proud
BHG
<A
5
1
230 V~
6 A do odporové zátěže
2 A do induktivní zátěže cos ϕ = 0.5
jednotka SELV
6
2
7
3
8
4
tlačítko
lokální
aktivace
+
6
2
5
1
7
3
8
4
A6 6 AB
+
%&#I
M4C!k)º
Ù
Čas sepnutí relé lze nastavit zasunutím konfigurátoru do zásuvky T (dle tabulky).
T
Čas
—
3 min
1s
3s
6s
10 s
1 min
6 min
10 min
tlačítko
cyklicky (ZAP./VYP.)
AUDIOSYSTÉM
telefony PIVOT, SPRINT
telefony SWING
C$ C% C&
IN
PI3
5 6 7 8
5 6 7 8
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
)
)
5 6 7 8
PI2
5 6 7 8
3
2
1
1 2 3 4
PI4
5 6 7 8
OUT
346120
1 2 3 4
5 6 7 8
5 6 7 8
5 6 7 8
PI1
$
%
'
(
)
$'
5 6 7 8
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
334002
6
6
1 2 3 4
1
2
4
5
6
14
PI1
OUT
PI4
&')$%#
6
1
2
3
4
5
6
14
IN
PI3
5 6 7 8
5 6 7 8
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
)
7
POZN.: Kontakty tlačítka jsou dimenzovány na 24 V~/Vss., 1 A.
TECHNICKÉ
INFORMACE
334202
337430
&&'*#'
PI2
5 6 7 8
VIDEOSYSTÉM
videotelefony PIVOT
PL1-PL2-PL3
PI3
5 6 7 8
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
8
3
2
1
0
334804
5 6 7 8
IN
5 6 7 8
1 2 3 4
PI2
5 6 7 8
8
8
5 6 7 8
PI4
1 2 3 4
5 6 7 8
5 6 7 8
OUT
346120
5 6 7 8
1 2 3 4
1 2 3 4
5 6 7 8
PI1
1
2
3
4
5
6
7
8
1 2 3 4
8
8
1 2 3 4
334102
334122
1
2
3
4
5
6
7
8
14
videotelefony SWING
PI1
OUT
PI4
346120
PI2
IN
PI3
5 6 7 8
5 6 7 8
5 6 7 8
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
8
POZN.: Kontakty tlačítka jsou dimenzovány na 24 V~/Vss., 1 A.
TECHNICKÉ INFORMACE
141
KOMUNIKACE, ZÁKLADNÍ KATALOG
8b_Schemi collegam_CZ.indd 141
10.3.2007 15:32:02
Analogový
audiosystém
SCHÉMA Č. 1
AUDIOSYSTÉM PRO JEDNOGENERAČNÍ DOMEK S JEDNÍM VCHODOVÝM PANELEM SFERA
Legenda
Položka
EP
332120
336000
334002
Popis
vchodový panel SFERA
audiomodul
napájecí zdroj
audiotelefon PIVOT
S1
elektrický dveřní zámek 12 V, 1,2 A
UPOZORNĚNÍ
A - Před instalací je třeba propojit svorky 9 a 10 (zvýrazněny červeně).
odbočovací svorky
pro vodiče 3, 4, 5 a 6
A
142
ZAPOJOVACÍ SCHÉMATA
8b_Schemi collegam_CZ.indd 142
10.3.2007 15:32:04
SCHÉMA Č. 2 VÍCEUŽIVATELSKÝ AUDIOSYSTÉM S JEDNÍM MODULÁRNÍM VCHODOVÝM PANELEM MINISFERA
Legenda
Popis
modulární vchodový panel MINISFERA
audiomodul
napájecí zdroj
podlažní rozváděč
krabice pro podlažní rozváděč
audiotelefon PIVOT, bílý
audiotelefon SPRINT
audiotelefon SPRINT, bílý
PS
S1
tlačítko dveřního zámku vchodové haly
elektrický dveřní zámek 12 V, 1,2 A
společné
vodiče
návrat
volání
TECHNICKÉ
INFORMACE
Položka
EP
332700
336000
336860
SD
334002
334202
334704
UPOZORNĚNÍ
- Modulární tlačítkový panel MINISFERA nemá k dispozici diskrétní konverzaci.
- Rozvod po patře lze provést ve společné rozvodné krabici, nebo s využitím
podlažního rozváděče (pol. 336860).
TECHNICKÉ INFORMACE
143
KOMUNIKACE, ZÁKLADNÍ KATALOG
8b_Schemi collegam_CZ.indd 143
10.3.2007 15:32:04
Analogový audiosystém
Varianty - telefony
UPOZORNĚNÍ
- Audiotelefony použité v rámci systému, nebo připojené k téže volající jednotce
mohou být typu BASIC, SPRING, SWING, PIVOT nebo jejich kombinace.
- Pouze v rámci systémů s možností diskrétní konverzace musí být použity
audiotelefony PIVOT.
- Na stejnou volající jednotku lze připojit max. 3 prvky (audiotelefony nebo
zvonky). K audiotelefonům SPRINT, SPRING a PIVOT lze připojit max. 2 zvonky,
přičemž je třeba pamatovat, že jedna volající jednotka pojme pouze 3 prvky.
VARIANTA Č. 1 – AUDIOTELEFON A PŘÍDAVNÝ ZVONEK PŘIPOJENÉ K ZÁKLADNÍMU AUDIOTELEFONU
přídavný zvonek
1
3
k podlažnímu rozváděči
1
3
4
5
6
4
5
6
5
5
základní
audiotelefon
1
3
4
5
6
5
1
5
1
336910
paralelně připojený
audiotelefon
336992
336993
336994
VARIANTA Č. 2 - KOMBINOVANÉ TELEFONY
Základní stav propojovacího pole
pro analogový víceuživatelský systém
s diskrétní konverzací:
Stav propojovacího pole pro analogový
víceuživatelský systém bez diskrétní
konverzace a jednouživatelský systém:
1
3
k podlažnímu rozváděči
1
3
4
5
6
4
5
6
5
5
základní
audiotelefon
1
3
4
5
6
3
2
1
1
3
4
5
6
5
paralelně připojený
audiotelefon
ON
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
1 2 3 4 5 6 7 8
1
3
4
5
6
paralelně připojený
audiotelefon
VARIANTA Č. 3 – KOMBINOVANÉ TELEFONY
Základní stav propojovacího pole
pro analogový víceuživatelský systém
s diskrétní konverzací:
Stav propojovacího pole pro analogový
víceuživatelský systém bez diskrétní
konverzace a jednouživatelský systém:
1
k podlažnímu rozváděči
3
4
5
6
6
paralelně připojený
audiotelefon
144
3
2
1
1
3
4
5
6
5
1
3
4
5
6
paralelně připojený
audiotelefon
1
3
4
5
6
5
ON
1 2 3 4 5 6 7 8
ON
1 2 3 4 5 6 7 8
1
3
4
5
6
paralelně připojený
audiotelefon
ZAPOJOVACÍ SCHÉMATA
8b_Schemi collegam_CZ.indd 144
10.3.2007 15:32:06
Analogový audiosystém
Ovládání dveřního zámku
OVLÁDÁNÍ DVEŘNÍHO ZÁMKU PŘES RELÉ
Položku č. 336310 (příslušenství) zasuňte do příslušné zásuvky analogového
reproduktorového modulu (pol. 332120). Pak bude možné použít vodičů
o menším průřezu (schéma B).
Pol. č. 336310 může být také použita k napájení dveřního zámku ze
samostatného transformátoru (schéma A).
Maximální povolený proud kontaktů je 8 A (24 V~/Vss. při činné zátěži).
pol. 332120
pol. 336310
k telefonům
k telefonům
1 12 6 2223
1 12 6 22 23
10 16 10 5A 5B 6 23
14 9
1 12 3 4
10 16 10 5A 5B 6 23
22
14 9
24
~
22
Schéma A
1 12 3 4
24
Schéma B
PŘÍDAVNÉ OVLÁDANÍ DVEŘÍHO ZÁMKU
1
0
26
T
334202 +
334002
TECHNICKÉ
INFORMACE
334102
1
21
UPOZORNĚNÍ
- K telefonům PIVOT je nutné doplnit navíc tlačítkový blok (pol. 337512).
Telefon SPRING musí být vybaven přídavným tlačítkem (pol. 337430).
336010
23
336000
230 V
~
12
C1
NA1
12
22
24
230 V
12 V~
1,2 A
~
TECHNICKÉ INFORMACE
145
KOMUNIKACE, ZÁKLADNÍ KATALOG
8b_Schemi collegam_CZ.indd 145
10.3.2007 15:32:06
2vodičový
domácí CCTV
SCHÉMA Č. 1
SYSTÉM PRO JEDNOGENERAČNÍ DOMEK S 1 VCHODOVÝM PANELEM A 1 SAMOSTATNOU KAMEROU
UPOZORNĚNÍ
- Uspořádání přepojovacích můstků provádějte při VYPNUTÉM NAPÁJENÍ.
Po úpravě konfigurace systém vypněte a po 1 minutě opět zapněte.
- Zapojení telefonů provádějte RADIÁLNÍ metodou. Alternativně lze provádět
hvězdicovité zapojení s využitím podlažního rozváděče (pol. 346840).
A - Rozhraní (pol. 347400) musí přímo napájet kameru stejnosměrným
napětím 12 V.
Legenda
Položka
342510
342550
342170
S
346830
344102
346000
347400
PS
346200
L
Popis
modul černobílé kamery
modul barevné kamery
audiomodul
elektrický dveřní zámek 18 V, 4 A ve
špičce, přídržný proud 250 mA
videoadaptér
videotelefon PIVOT
napájecí zdroj
rozhraní koaxiální/2vodičové vedení
tlačítko dveřního systému
relé pro spínání schodišťového osvětlení
schodišťová světla
Byt
344102
ON
N
P
1
342550 EP
342510
SBĚRNICE
342170
2
2
BUS PL S+ SS
PS
347400
N
BUS BUS
PI
TK
Z
1
346200
N
BUS
T S
346000
P
P
2
A
V
12 V 1
PS
kamera 12 Vss.
P
N
5
1
BUS 2 1
230 Vst.
6
2
7
3
8
4
NC
346830
230 Vst.
C NO
L
Z
1
146
ZAPOJOVACÍ SCHÉMATA
8b_Schemi collegam_CZ.indd 146
10.3.2007 15:32:07
SCHÉMA Č. 2
SYSTÉM PRO JEDNOGENERAČNÍ DOMEK S JEDNÍM VCHODOVÝM PANELEM A TŘEMI SAMOSTATNÝMI KAMERAMI
UPOZORNĚNÍ
- Uspořádání přepojovacích můstků provádějte při VYPNUTÉM NAPÁJENÍ.
Po úpravě konfigurace systém vypněte a po 1 minutě opět zapněte.
- Zapojení telefonů provádějte RADIÁLNÍ metodou. Alternativně lze provádět
hvězdicovité zapojení s využitím podlažního rozváděče (pol. 346840).
A - Rozhraní (pol. 347400) musí přímo napájet kameru stejnosměrným napětím
12 V.
Legenda
Položka
342510
342550
342170
S1
Popis
modul černobílé kamery
modul barevné kamery
audiomodul
elektrický dveřní zámek 18 V, 4 A ve
špičce, přídržný proud 250 mA
audio/video uzel
videotelefon PIVOT
napájecí zdroj
rozhraní koaxiální/2vodičové vedení
tlačítko dveřního systému
F441
344102
346000
347400
PS
k jiným
telefonům
Přístroj 2
344102
VYP
N
P
2
2
SBĚRNICE
Přístroj 1
VYP
N
stoupačka
3
2
344102
P
stoupačka
2
1
stoupačka
4
SBĚRNICE
F441
OUT1
342510
EP
342550
OUT2
OUT3
OUT4
OUT
346000
IN
IN2
IN3
IN4
BUS 2 1
SCS
TECHNICKÉ
INFORMACE
IN1
342170
230 Vst.
2
2
2
2
2
347400
Z
N
A
12 V 1
V
N
P
A
12 V 1
P
Z
PS
N
Z
A
S
347400
BUS
P
N
BUS PL S+ S-
347400
BUS
P
BUS
12 V 1
V
V
T S
kamera 12 Vss.
1
P
1
N
Z
kamera 12 Vss.
P
2
N
Z
kamera 12 Vss.
P
N
Z
3
TECHNICKÉ INFORMACE
147
KOMUNIKACE, ZÁKLADNÍ KATALOG
8b_Schemi collegam_CZ.indd 147
10.3.2007 15:32:08
Digitální
domácí CCTV
SCHÉMA Č. 3
VÍCEUŽIVATELSKÝ SYSTÉM S 1 VCHODOVÝM PANELEM, SPOLEČNOU KAMEROU A 2 PŘÍDAVNÝMI KAMERAMI
Schéma znázorňuje víceuživatelský digitální systém s 1 vchodovým panelem
SFERA a 1 kamerou Living, Light nebo Light Tech.
Kameru lze připojit v libovolném místě mezi vchodovým panelem a podlažním
rozváděčem. Kameru Living, Light nebo Light Tech lze nahradit samostatnou
kamerou nebo kamerou v polokulovitém krytu.
V posledním případě je nezbytné nainstalovat mezi vchodový panel a rozhraní
(pol. 346820) převodník (pol. 337320).
Součástí systému jsou také 2 kamery přiřazené k základnímu telefonu.
POZN.: Přepojovacím můstkem (pol. 391468) propojte svorky videotelefonu
14 a 7.
Obsluha
na jakémkoli
Kromě tradičních funkcí videotelefonu se po stisknutí tlačítka
videotelefonu zobrazí scéna z kamery hlavního vchodovéhu panelu. Dalším
stisknutím téhož tlačítka vyvoláte obraz z další společné kamery.
Stisknutím tlačítka „schodišťové osvětlení“ dojde k aktivaci lokální kamery
připojené k PEA svorkám pol. č. 391468. Dalším stisknutím téhož tlačítka se
vyvolá obraz PEB.
Je též možné nainstalovat pouze 1 lokální kameru s tím, že PEB zůstane
nezapojena.
Lokální kamery lze aktivovat pouze z toho telefonu, k němuž jsou připojeny.
Na monitoru se objeví obraz vždy přibližně na 1 minutu.
EP0
332510
332550
modrý červený +
oranžový
bílo-oranžový
hnědý
bílo-hnědý
zelený
bílo-zelený
zdroj
audio
sběrnice
video
342160
346820
342240
EP1
C
336010
D
391612
391613
391614
148
ZAPOJOVACÍ SCHÉMATA
8b_Schemi collegam_CZ.indd 148
10.3.2007 15:32:08
Legenda
Položka
EP0
342160
342240
332510
332550
336010
346820
Popis
vchodový panel SFERA
audiomodul
přídavný tlačítkový modul
modul černobílé kamery
modul barevné kamery
napájecí zdroj
rozhraní kamery
EP1-EPA
391612
391613
391614
346190
391468
vnitřní kamera
kamera Light
kamera Living
kamera Light Tech
podlažní rozváděč
přepojovač 2 kamer
EPB
337320
venkovní kamery
převodník videosignálu
Telefon
344102
PS
černobílý videotelefon PIVOT
tlačítko dveřního zámku vchodové haly
A
B
C
D
UPOZORNĚNÍ
- Uspořádání přepojovacích můstků měňte při VYPNUTÉM NAPÁJENÍ.
Po úpravě konfigurace systém vypněte a po 1 minutě opět zapněte.
- K audiosystému lze také připojit přepojovač kamer (pol. 391468). Toto řešení
umožňuje mít dvě privátní kamery v každém bytě i v případě audiosystému.
- Další napájecí zdroj je nutné použít, i když je nainstalována jen jedna
kamera.
- Vodič č. 3 je třeba připojit, přejete-li si použít mikrofon na kameře
k akustickému monitorování místností.
- Informace o kamerách, které lze nainstalovat, jsou uvedeny v části
věnované CCTV.
334102
kamery připojené
k páteřnímu rozvodu
k jiným
rozváděčům
kamera připojená
k pol. 391468
A
391468
346190
336010
2. podlaží
Pro stejnosměrné napájení použijte pol.
392100, 12V kameru. Průřezy vodičů
volte dle následující tabulky:
průřez
(mm2)
0,5
1
1,5
vzdálenost
napájecího zdroje
od kamery (m)
50
100
150
TECHNICKÉ
INFORMACE
B
337320
KOAXIÁLNÍ
RG59
PEB
D
391601
EPA
346190
C
1. podlaží
D
391612
391613
391614
391615
391617
391618
391619
TECHNICKÉ INFORMACE
149
KOMUNIKACE, ZÁKLADNÍ KATALOG
8b_Schemi collegam_CZ.indd 149
10.3.2007 15:32:09
Download

ZAPOJOVACÍ SCHÉMATA