5. Слушна помагала
Каталошки број
Максимална цена
целог помагала
(без ПДВ)
A675P
500,00 Дин.
izrada po meri
900,00 Дин.
HIT BTE 312
103-36-100-00
45.000,00 Дин.
Oticon
Danska
HIT BTE13
103-36-600-00
45.000,00 Дин.
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Oticon
Danska
HIT PRO RITE
104-36-100-00
45.000,00 Дин.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Oticon
Danska
TEGO BTE
102-74-300-00
45.000,00 Дин.
AUDIOVOX D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Oticon
Danska
HIT PRO BTE 13P
103-36-500-00
45.000,00 Дин.
Slušni
AUDIOVOX D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Oticon
Danska
SUMO DM
102-81-110-00
45.000,00 Дин.
AUDIOVOX D.O.O.
Beograd
Oticon
Danska
102-73-620-09
Slušni
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
GO BTE
9
10
Slušni
AUDIOVOX D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Oticon
Danska
GO BTE
102-73-660-08
40.000,00 Дин.
11
Slušni
AUDIOVOX D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Oticon
Danska
HIT BTE 13P
103-36-400-00
40.000,00 Дин.
12
Slušni
LOGO TON D.O.O.
Beograd
46002
500,00 Дин.
Slušni
LOGO TON D.O.O.
Beograd
Varta
(Power one)
Microbatterie GmbH
Audio BM
p675 Implant plus
13
готов производ према врсти
заушног процесора (3 ком.)
уметак израђен по мери
14
Slušni
LOGO TON D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Bernafon AG
Ред број
Тип помагала
Понуђач
Град
Материјал
Произвођач
Модел/Тип
1
Slušni
AUDIOVOX D.O.O.
Beograd
готов производ према врсти
заушног процесора (3 ком.)
уметак израђен по мери
Zhuhai Zhi Li
Battery Co.
Audiovox
A675P
Implant Power
Individualna oliva
2
Slušni
AUDIOVOX D.O.O.
Beograd
3
Slušni
AUDIOVOX D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Oticon
Danska
4
Slušni
AUDIOVOX D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
5
Slušni
AUDIOVOX D.O.O.
Beograd
6
Slušni
AUDIOVOX D.O.O.
7
Slušni
8
15
1
Slušni
LOGO TON D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
40.000,00 Дин.
900,00 Дин.
Xtreme 121 BTE Neo 112-10-840-00 112-10-210102 BTE Neo 112 BTE
00 112-10-410-00
45.000,00 Дин.
Win 102 BTE,
Win 112 BTE,
112-12-100-00 112-12-300Bernafon AG,
Unitron
Unison Essential BTE, 00 050-5287-01 050-5303Hearing LTD
Unison Essential P BTE,
01 050-5290-01
Unison Essential HP BTE,
40.000,00 Дин.
5. Слушна помагала
2
Ред број
Тип помагала
16
Slušni
17
Slušni
18
Slušni
19
Slušni
20
Slušni
21
Slušni
22
Slušni
23
Slušni
Понуђач
MDM ELECTRONICS
D.O.O.
MDM ELECTRONICS
D.O.O.
MDM ELECTRONICS
D.O.O.
MDM ELECTRONICS
D.O.O.
MDM ELECTRONICS
D.O.O.
MDM ELECTRONICS
D.O.O.
MDM ELECTRONICS
D.O.O.
MDM ELECTRONICS
D.O.O.
Град
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Материјал
готов производ према врсти
заушног процесора (3 ком.)
готов производ према врсти
заушног процесора (3 ком.)
готов производ према врсти
заушног процесора (3 ком.)
готов производ према врсти
заушног процесора (3 ком.)
Произвођач
Модел/Тип
Каталошки број
Максимална цена
целог помагала
(без ПДВ)
Siemens
675
10297391
500,00 Дин.
Audiologische
675
10297391
500,00 Дин.
Technik
675
10297391
500,00 Дин.
GmbH
675
10297391
500,00 Дин.
Beograd
уметак израђен по мери
Egger
Shell Shape
VC25
900,00 Дин.
Beograd
уметак израђен по мери
Otoplastik +
Shell Shape
VC25
900,00 Дин.
Beograd
уметак израђен по мери
Labortechnik
Shell Shape
VC25
900,00 Дин.
Beograd
уметак израђен по мери
GmbH
Shell Shape
VC25
900,00 Дин.
Cielo 2 S
10175447
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
24
Slušni
MDM ELECTRONICS
D.O.O.
25
Slušni
MDM ELECTRONICS
D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
26
Slušni
MDM ELECTRONICS
D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
27
Slušni
MDM ELECTRONICS
D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
28
Slušni
MDM ELECTRONICS
D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
29
Slušni
MDM ELECTRONICS
D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
30
Slušni
MDM ELECTRONICS
D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Siemens
Audiologische
Technik
GmbH
Siemens
Audiologische
Technik
GmbH
Siemens
Audiologische
Technik
GmbH
Siemens
Audiologische
Technik
GmbH
Siemens
Audiologische
Technik
GmbH
Siemens
Audiologische
Technik
GmbH
Siemens
Audiologische
Technik
GmbH
45.000,00 Дин.
Cielo 2 P
10173733
45.000,00 Дин.
Cielo 2 SP
10175412
45.000,00 Дин.
Infiniti Pro S
8771573
40.000,00 Дин.
Infiniti Pro
7164929
40.000,00 Дин.
Infiniti Pro SP
7230811
40.000,00 Дин.
Intuis S Dir
10172029
40.000,00 Дин.
5. Слушна помагала
Ред број
3
Тип помагала
Понуђач
Град
Материјал
Slušni
MDM ELECTRONICS
D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
31
32
Slušni
MDM ELECTRONICS
D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
33
Slušni
MDM ELECTRONICS
D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
34
Slušni
Beograd
35
Slušni
36
Slušni
37
Произвођач
Модел/Тип
Каталошки број
Максимална цена
целог помагала
(без ПДВ)
Siemens
Audiologische
Technik
GmbH
Siemens
Audiologische
Technik
GmbH
Siemens
Audiologische
Technik
GmbH
Intuis Dir
10147417
40.000,00 Дин.
Intuis SP Dir
10147385
40.000,00 Дин.
Targa P
10299894
40.000,00 Дин.
готов производ према врсти
заушног процесора (3 ком.)
"Rayovac"
675
675
500,00 Дин.
Beograd
уметак израђен по мери
"Intersluh"
Individualna oliva
OPS OTOPROTETIČKI
STUDIO
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Widex
BV-8
101 0200 001
45.000,00 Дин.
Slušni
OPS OTOPROTETIČKI
STUDIO
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Widex
BV-18
111 0200 001
45.000,00 Дин.
38
Slušni
OPS OTOPROTETIČKI
STUDIO
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Widex
BV-38
121 0100 001
45.000,00 Дин.
39
Slušni
OPS OTOPROTETIČKI
STUDIO
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Widex
B-1
B1-8 011 0100 701
40.000,00 Дин.
40
Slušni
OPS OTOPROTETIČKI
STUDIO
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Widex
B-2
B2-8 011 0200 701
40.000,00 Дин.
41
Slušni
OPS OTOPROTETIČKI
STUDIO
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Widex
B-11
B11-8 021 0100 701
40.000,00 Дин.
42
Slušni
OPS OTOPROTETIČKI
STUDIO
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Widex
B-12
B12-8 021 0200 701
40.000,00 Дин.
43
Slušni
OPS OTOPROTETIČKI
STUDIO
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Widex
B-32
B32-8 022 0100 701
40.000,00 Дин.
44
Slušni
OPTICUS D.O.O.
Beograd
уметак израђен по мери
Inter-sluh
individualan
45
Slušni
OPTICUS D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
WIDEX A/S
BRAVISSIMO: BV-8BTE
OPS OTOPROTETIČKI
STUDIO
OPS OTOPROTETIČKI
STUDIO
900,00 Дин.
900,00 Дин.
8 101 0200 001
45.000,00 Дин.
5. Слушна помагала
4
Ред број
Тип помагала
Понуђач
Град
Материјал
Произвођач
Модел/Тип
Каталошки број
Максимална цена
целог помагала
(без ПДВ)
46
Slušni
OPTICUS D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
WIDEX A/S
BRAVISSIMO:BV-18BTE
8 111 0200 001
45.000,00 Дин.
47
Slušni
OPTICUS D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
WIDEX A/S
BRAVISSIMO:BV-38BTE
8 121 0100 001
45.000,00 Дин.
48
Slušni
OPTICUS D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
WIDEX A/S
BRAVO:B1 BTE
8 011 0100 701
40.000,00 Дин.
49
Slušni
OPTICUS D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
WIDEX A/S
BRAVO:B2BTE
8 011 0200 701
40.000,00 Дин.
50
Slušni
OPTICUS D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
WIDEX A/S
BRAVO:B11 BTE
8 021 0100 701
40.000,00 Дин.
51
Slušni
OPTICUS D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
WIDEX A/S
BRAVO:B12 BTE
8 021 0200 701
40.000,00 Дин.
52
Slušni
OPTICUS D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
WIDEX A/S
BRAVO:B32 BTE
8 022 0100 701
40.000,00 Дин.
53
Slušni
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
готов производ према врсти
заушног процесора (3 ком.)
PHONAK AG
Специјалне батерије за
заушни процесор
070-077
500,00 Дин.
54
Slušni
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
уметак израђен по мери
55
Slušni
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
PHONAK AG
UNA M AZ
050-0063-01
45.000,00 Дин.
56
Slušni
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
PHONAK AG
UNA SP AZ
050-0065-01
45.000,00 Дин.
57
Slušni
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
PHONAK AG
MAXX 211
050-0520-01
40.000,00 Дин.
58
Slušni
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
PHONAK AG
AXX 211 D
050-0523-01
40.000,00 Дин.
59
Slušni
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
PHONAK AG
MMAXX 311
050-0521-01
40.000,00 Дин.
'OTO-OPTIK'' а.д. Београд Индивидуална олива
на бази
изливена по анатомској
репроматеријала Egger
мери уха
900,00 Дин.
5. Слушна помагала
5
Ред број
Тип помагала
Понуђач
Град
Материјал
Произвођач
Модел/Тип
Каталошки број
Максимална цена
целог помагала
(без ПДВ)
60
Slušni
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
PHONAK AG
UNA M
050-0062-01
40.000,00 Дин.
61
Slušni
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
PHONAK AG
UNA SP
050-0064-01
40.000,00 Дин.
62
Slušni
ZONEX D.O.O.
Beograd
Rayovac Europe
675 cochlear
63
Slušni
ZONEX D.O.O.
Beograd
64
Slušni
ZONEX D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Starkey
Destiny 400
65523-110
45.000,00 Дин.
65
Slušni
ZONEX D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Laboratories
Destiny 800
65524-110
45.000,00 Дин.
66
Slušni
ZONEX D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Inc
Destiny1200pp
65584-110
45.000,00 Дин.
67
Slušni
ZONEX D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Starkey Laboratories
Inc
DP 7
65569-110
40.000,00 Дин.
68
Slušni
ZONEX D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Starkey Laboratories
Inc
J 13 endeavour
65472-110
40.000,00 Дин.
69
Slušni
ZONEX D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Starkey Laboratories
Inc
J 13 sequel
65474-110
40.000,00 Дин.
70
Slušni
ZONEX D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Starkey Laboratories
Inc
Destiny 200s
65575-110
40.000,00 Дин.
71
Slušni
ZONEX D.O.O.
Beograd
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Starkey Laboratories
Inc
Destiny 200p
65570-110
40.000,00 Дин.
72
Slušni
ALFA D.O.O.
Kragujevac
ALFA D.O.O.
Kragujevac
A675P
Implant Power
Individualna oliva
500,00 Дин.
Slušni
Zhuhai Zhi Li
Battery Co.
Alfa
A675P
73
готов производ према врсти
заушног процесора (3 ком.)
уметак израђен по мери
izrada po meri
900,00 Дин.
74
Slušni
ALFA D.O.O.
Kragujevac
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Oticon
Danska
HIT BTE 312
103-36-100-00
75
Slušni
ALFA D.O.O.
Kragujevac
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Oticon
Danska
HIT BTE13
103-36-600-00
готов производ према врсти
заушног процесора (3 ком.)
уметак израђен по мери
500,00 Дин.
Zonex d.o.o.
900,00 Дин.
45.000,00 Дин.
45.000,00 Дин.
5. Слушна помагала
6
Ред број
Тип помагала
Понуђач
Град
Материјал
Произвођач
Модел/Тип
Каталошки број
Максимална цена
целог помагала
(без ПДВ)
76
Slušni
ALFA D.O.O.
Kragujevac
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Oticon
Danska
HIT PRO RITE
104-36-100-00
45.000,00 Дин.
77
Slušni
ALFA D.O.O.
Kragujevac
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Oticon
Danska
TEGO BTE
102-74-300-00
45.000,00 Дин.
78
Slušni
ALFA D.O.O.
Kragujevac
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Oticon
Danska
HIT PRO BTE 13P
103-36-500-00
45.000,00 Дин.
79
Slušni
ALFA D.O.O.
Kragujevac
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Oticon
Danska
SUMO DM
102-81-110-00
80
Slušni
ALFA D.O.O.
Kragujevac
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Oticon
Danska
GO BTE
102-73-620-09
81
Slušni
ALFA D.O.O.
Kragujevac
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Oticon
Danska
GO BTE
102-73-660-08
82
Slušni
ALFA D.O.O.
Kragujevac
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Oticon
Danska
HIT BTE 13P
103-36-400-00
83
Slušni
ALFA D.O.O.
Kragujevac
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Oticon
Danska
GO BTE
102-73-620-09
84
Slušni
ALFA D.O.O.
Kragujevac
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Oticon
Danska
GO BTE
85
Slušni
ALFA D.O.O.
Kragujevac
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Oticon
Danska
86
Slušni
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
готов производ према врсти
заушног процесора (3 ком.)
PHONAK AG
87
Slušni
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
уметак израђен по мери
88
Slušni
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
PHONAK AG
UNA M AZ
050-0063-01
45.000,00 Дин.
89
Slušni
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
PHONAK AG
UNA SP AZ
050-0065-01
45.000,00 Дин.
102-73-660-08
HIT BTE 13P
103-36-400-00
Специјалне батерије за
заушни процесор
070-077
''ГЕТАЛДУС'' д.о.о.
Индивидуална олива
Краљево на бази
изливена по анатомској
репроматеријала Egger
мери уха
45.000,00 Дин.
40.000,00 Дин.
40.000,00 Дин.
40.000,00 Дин.
40.000,00 Дин.
40.000,00 Дин.
40.000,00 Дин.
500,00 Дин.
900,00 Дин.
5. Слушна помагала
7
Ред број
Тип помагала
Понуђач
Град
Материјал
Произвођач
Модел/Тип
Каталошки број
Максимална цена
целог помагала
(без ПДВ)
90
Slušni
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
PHONAK AG
MAXX 211
050-0520-01
40.000,00 Дин.
91
Slušni
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
PHONAK AG
MAXX 211 D
050-0523-01
40.000,00 Дин.
92
Slušni
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
PHONAK AG
MAXX 311
050-0521-01
40.000,00 Дин.
93
Slušni
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
PHONAK AG
UNA M
050-0062-01
40.000,00 Дин.
94
Slušni
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
PHONAK AG
UNA SP
050-0064-01
40.000,00 Дин.
95
Slušni
LINEA ORTO D.O.O.
Loznica
уметак израђен по мери
INTERSLUH
INDIVIDUALAN
96
Slušni
LINEA ORTO D.O.O.
Loznica
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
WIDEX A/S
97
Slušni
LINEA ORTO D.O.O.
Loznica
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
WIDEX A/S
98
Slušni
AUDIO BM D.O.O.
Novi Sad
99
Slušni
AUDIO BM D.O.O.
Novi Sad
готов производ према врсти
заушног процесора (3 ком.)
уметак израђен по мери
Varta
(Power one)
Microbatterie GmbH
Audio BM
100
Slušni
AUDIO BM D.O.O.
Novi Sad
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Bernafon AG
900,00 Дин.
8 101 0200 001 8 111
BRAVISSIMO BV-8BTE
0200 001 8 121 0100
BV-18BTE
BV-38BTE
001
8 011 0100 701 8 011
BRAVO
B1 BTE
0200 701 8 021 0100 701
B2BTE
B11 BTE
8 021 0200 701 8 022
B12 BTE
B32 BTE
0100 701
p675 Implant plus
46002
45.000,00 Дин.
40.000,00 Дин.
500,00 Дин.
900,00 Дин.
Xtreme 121 BTE Neo 112-10-840-00 112-10-210102 BTE Neo 112 BTE
00 112-10-410-00
45.000,00 Дин.
Win 102 BTE,
Win 112 BTE,
112-12-100-00 112-12-300Bernafon AG,
Unitron
Unison Essential BTE, 00 050-5287-01 050-5303Hearing LTD
Unison Essential P BTE,
01 050-5290-01
Unison Essential HP BTE,
40.000,00 Дин.
101
Slušni
AUDIO BM D.O.O.
Novi Sad
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
102
Slušni
CINEOPTIC AD
Novi Sad
готов производ према врсти
заушног процесора (3 ком.)
PHONAK AG
specijalne baterije za
zaušni procesor
103
Slušni
CINEOPTIC AD
Novi Sad
уметак израђен по мери
SANI doo Šabac na bazi
repromaterijala EGGER
individualna oliva izlivena
po anatomskoj meri uha
104
Slušni
CINEOPTIC AD
Novi Sad
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
PHONAK AG
UNA M AZ
070-077
500,00 Дин.
900,00 Дин.
050-0063-01
45.000,00 Дин.
5. Слушна помагала
8
Ред број
Тип помагала
Понуђач
Град
Материјал
Произвођач
Модел/Тип
Каталошки број
Максимална цена
целог помагала
(без ПДВ)
105
Slušni
CINEOPTIC AD
Novi Sad
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
PHONAK AG
UNA SP AZ
050-0065-01
45.000,00 Дин.
106
Slušni
CINEOPTIC AD
Novi Sad
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
PHONAK AG
MAXX 211
050-0520-01
40.000,00 Дин.
107
Slušni
CINEOPTIC AD
Novi Sad
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
PHONAK AG
MAXX 211 D
050-0523-01
40.000,00 Дин.
108
Slušni
CINEOPTIC AD
Novi Sad
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
PHONAK AG
MAXX 311
050-0521-01
40.000,00 Дин.
109
Slušni
CINEOPTIC AD
Novi Sad
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
PHONAK AG
UNA M
050-0062-01
40.000,00 Дин.
110
Slušni
CINEOPTIC AD
Novi Sad
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
PHONAK AG
UNA SP
050-0064-01
40.000,00 Дин.
111
Slušni
MEDICINSKA
ELEKTRONIKA D.O.O.
Novi Sad
готов производ према врсти
заушног процесора (3 ком.)
Siemens Audiologische
Technik GmbH
675
10297391
500,00 Дин.
112
Slušni
MEDICINSKA
ELEKTRONIKA D.O.O.
Novi Sad
уметак израђен по мери
egger Otoplastik +
Labortechnik GmbH
Shell shape
VC25
900,00 Дин.
113
Slušni
MEDICINSKA
ELEKTRONIKA D.O.O.
Novi Sad
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Siemens Audiologische
Technik GmbH
Cielo 2 S Cielo 2 P Cielo 2
SP
10175447 10173733
10175412
45.000,00 Дин.
114
Slušni
MEDICINSKA
ELEKTRONIKA D.O.O.
Novi Sad
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
Siemens Audiologische
Technik GmbH
8771573 7164929
7230811 10172029
10147417 10147385
10299894
40.000,00 Дин.
115
Slušni
SANI D.O.O.
Šabac
готов производ према врсти
заушног процесора (3 ком.)
PHONAK AG
Infiniti Pro S Infiniti Pro
Infiniti Pro SP Intuis S Dir
Intuis Dir Intuis SP Dir
Targa P
specijalne baterije za
zaušni procesor
070-077
500,00 Дин.
116
Slušni
SANI D.O.O.
Šabac
уметак израђен по мери
SANI doo Šabac na bazi
repromaterijala EGGER
individualna oliva izlivena
po anatomskoj meri uha
117
Slušni
SANI D.O.O.
Šabac
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
PHONAK AG
UNA M AZ
050-0063-01
45.000,00 Дин.
118
Slušni
SANI D.O.O.
Šabac
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
PHONAK AG
UNA SP AZ
050-0065-01
45.000,00 Дин.
119
Slušni
SANI D.O.O.
Šabac
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
PHONAK AG
MAXX 211
050-0520-01
40.000,00 Дин.
900,00 Дин.
5. Слушна помагала
9
Ред број
Тип помагала
Понуђач
Град
Материјал
Произвођач
Модел/Тип
Каталошки број
Максимална цена
целог помагала
(без ПДВ)
120
Slušni
SANI D.O.O.
Šabac
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
PHONAK AG
MAXX 211 D
050-0523-01
40.000,00 Дин.
121
Slušni
SANI D.O.O.
Šabac
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
PHONAK AG
MAXX 311
050-0521-01
40.000,00 Дин.
122
Slušni
SANI D.O.O.
Šabac
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
PHONAK AG
UNA M
050-0062-01
40.000,00 Дин.
123
Slušni
SANI D.O.O.
Šabac
апарат са уметком,цевчицом и
батеријама
PHONAK AG
UNA SP
050-0064-01
40.000,00 Дин.
Download

Слушна помагала