4. Очна помагала
1
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
1
Očna
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
Aleksandrovac
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
pol
1.500,00 Дин.
2
Očna
Aleksandrovac
15311
до ±2Д
стакло
Doo"POL"
350,00 Дин.
3
Očna
Aleksandrovac
15312
преко ±2Д - ±4Д
стакло
Doo"POL"
350,00 Дин.
4
Očna
Aleksandrovac
15313
±4Д - ±6Д
стакло
Doo"POL"
350,00 Дин.
5
Očna
Aleksandrovac
15321
до ±2Д /2
торус стакло
Doo"POL"
420,00 Дин.
6
Očna
Aleksandrovac
15322
±2Д/2 - ±4Д/2
торус стакло
Doo"POL"
420,00 Дин.
7
Očna
Aleksandrovac
15323
±4Д/2 - ±6Д/2
торус стакло
Doo"POL"
420,00 Дин.
8
Očna
Aleksandrovac
15331
до ±2Д /4
торус стакло
Doo"POL"
420,00 Дин.
9
Očna
Aleksandrovac
15332
±2Д/4 - ±4Д/4
торус стакло
Doo"POL"
420,00 Дин.
10
Očna
Aleksandrovac
15333
±4Д/4 - ±6Д/4
торус стакло
Doo"POL"
420,00 Дин.
11
Očna
Aleksandrovac
15411
до ±2Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
12
Očna
Aleksandrovac
15412
±2Д - ±5Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
13
Očna
Aleksandrovac
15413
±5Д - ±8Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
14
Očna
Aleksandrovac
15414
±8Д - ±10Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
15
Očna
Aleksandrovac
15415
±10Д - ±12Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
16
Očna
Aleksandrovac
15415
±12Д - ±14Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
17
Očna
Aleksandrovac
15416
±14Д - ±16Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
18
Očna
Aleksandrovac
15421
до ±2Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
19
Očna
Aleksandrovac
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
20
Očna
Aleksandrovac
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
21
Očna
Aleksandrovac
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
22
Očna
Aleksandrovac
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
23
Očna
Aleksandrovac
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
24
Očna
Aleksandrovac
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
25
Očna
Aleksandrovac
15431
до ±2Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
26
Očna
Aleksandrovac
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
4. Очна помагала
2
Rед.бр
Тип помагала
27
Očna
28
Očna
29
Očna
30
Očna
31
Očna
32
Očna
33
Očna
34
Očna
35
Očna
36
Očna
37
Očna
38
Očna
39
Očna
40
Očna
41
Očna
42
Očna
43
Očna
44
Očna
45
Očna
46
Očna
47
Očna
48
Očna
49
Očna
50
Očna
51
Očna
52
Očna
Понуђач
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
Aleksandrovac
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
Aleksandrovac
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
Aleksandrovac
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
Aleksandrovac
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
Aleksandrovac
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
Aleksandrovac
15511
±8Д - ±13Д
пластика
Doo"POL"
2.100,00 Дин.
Aleksandrovac
15512
±13Д - ±20Д
пластика
Doo"POL"
2.100,00 Дин.
Aleksandrovac
15513
±20Д - ±30Д
пластика
Doo"POL"
2.100,00 Дин.
Aleksandrovac
15521
±8Д - ±13Д/4
торус стакло
Doo"POL"
2.300,00 Дин.
Aleksandrovac
15522
±13Д - ±18Д/4
торус стакло
Doo"POL"
2.300,00 Дин.
Aleksandrovac
15523
преко ± 18Д/4
торус стакло
Doo"POL"
2.300,00 Дин.
Doo"POL"
1.780,00 Дин.
Doo"POL"
1.780,00 Дин.
сферна
пластична
сферна
пластична
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Град
Aleksandrovac
15531
±8Д - ±13Д
Aleksandrovac
15532
±13Д - ±18Д
Aleksandrovac
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
Doo"POL"
1.780,00 Дин.
Aleksandrovac
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
Doo"POL"
1.100,00 Дин.
Aleksandrovac
18101
±2Д - ±5Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
Aleksandrovac
18111
±5Д - ±8Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
Aleksandrovac
18112
±8Д - ±10Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
Aleksandrovac
18113
±10Д - ±12Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
Aleksandrovac
18114
±12Д - ±14Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
Aleksandrovac
18115
±14Д - ±16Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
Aleksandrovac
18102
до ±2Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
Aleksandrovac
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
Aleksandrovac
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
Aleksandrovac
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
Aleksandrovac
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
4. Очна помагала
3
Rед.бр
Тип помагала
53
Očna
54
Očna
55
Očna
56
Očna
57
Očna
58
Očna
59
Očna
60
Očna
61
Očna
62
Očna
63
Očna
64
Očna
65
Očna
66
Понуђач
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
Aleksandrovac
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
Aleksandrovac
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
Aleksandrovac
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
Aleksandrovac
18104
до ±2Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
Aleksandrovac
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
Aleksandrovac
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
Aleksandrovac
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
Aleksandrovac
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
Aleksandrovac
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
Beograd
10813
по мери
акрилат
Beograd
16013
по мери
акрилат
Beograd
16110
готов производ
стакло
MB GAMMA TRADE D.O.O.
Beograd
10811
готов производ
акрилат
MB GAMMA
01
25.000,00 Дин.
Očna
MB GAMMA TRADE D.O.O.
Beograd
10813
по мери
акрилат
MB GAMMA
02
37.000,00 Дин.
67
Očna
MB GAMMA TRADE D.O.O.
Beograd
16011
готов производ
акрилат
MB GAMMA
03
25.000,00 Дин.
68
Očna
MB GAMMA TRADE D.O.O.
Beograd
16013
по мери
акрилат
MB GAMMA
04
37.000,00 Дин.
69
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
Grossoptic
M315
1.500,00 Дин.
70
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15311
до ±2Д
стакло
Grossoptic
350,00 Дин.
71
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15312
преко ±2Д - ±4Д
стакло
Grossoptic
350,00 Дин.
72
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15313
±4Д - ±6Д
стакло
Grossoptic
350,00 Дин.
73
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15321
до ±2Д /2
торус стакло
Grossoptic
420,00 Дин.
74
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15322
±2Д/2 - ±4Д/2
торус стакло
Grossoptic
420,00 Дин.
75
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15323
±4Д/2 - ±6Д/2
торус стакло
Grossoptic
420,00 Дин.
76
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15331
до ±2Д /4
торус стакло
Grossoptic
420,00 Дин.
77
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15332
±2Д/4 - ±4Д/4
торус стакло
Grossoptic
420,00 Дин.
78
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15333
±4Д/4 - ±6Д/4
торус стакло
Grossoptic
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
S.O.R. OPTIKA
SIMONOVIĆ
IRIS OČNA PROTETIKA
D.O.O.
IRIS OČNA PROTETIKA
D.O.O.
IRIS OČNA PROTETIKA
D.O.O.
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Град
ИРИС-ОЧНА
ПРОТЕТИКА доо
ИРИС-ОЧНА
ПРОТЕТИКА доо
ИРИС-ОЧНА
ПРОТЕТИКА доо
37.000,00 Дин.
37.000,00 Дин.
5.000,00 Дин.
4. Очна помагала
4
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
79
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15413
±5Д - ±8Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
80
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15414
±8Д - ±10Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
81
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15415
±10Д - ±12Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
82
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15415
±12Д - ±14Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
83
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15416
±14Д - ±16Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
84
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15421
до ±2Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
85
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
86
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
87
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
88
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
89
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
90
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
91
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15431
до ±2Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
92
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
93
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
94
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
95
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
96
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
97
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
98
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15511
±8Д - ±13Д
пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
99
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15512
±13Д - ±20Д
пластика
Grossoptic
2.100,00 Дин.
100
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15513
±20Д - ±30Д
пластика
Grossoptic
2.100,00 Дин.
101
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15521
±8Д - ±13Д/4
торус стакло
Grossoptic
2.100,00 Дин.
102
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15522
±13Д - ±18Д/4
торус стакло
Grossoptic
2.300,00 Дин.
103
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15523
преко ± 18Д/4
торус стакло
Grossoptic
2.300,00 Дин.
104
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15531
±8Д - ±13Д
сферна
пластична
Grossoptic
1.780,00 Дин.
4. Очна помагала
5
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
105
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15532
±13Д - ±18Д
сферна
пластична
Grossoptic
1.780,00 Дин.
106
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
Grossoptic
1.780,00 Дин.
107
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
Grossoptic
1.100,00 Дин.
108
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
18101
±2Д - ±5Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
109
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
18111
±5Д - ±8Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
110
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
18112
±8Д - ±10Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
111
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
18113
±10Д - ±12Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
112
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
18114
±12Д - ±14Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
113
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
18115
±14Д - ±16Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
114
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
18102
до ±2Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
115
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
116
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
117
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
118
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
119
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
120
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
121
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
122
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
18104
до ±2Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
123
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
124
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
125
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
126
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
127
Očna
OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ
Beograd
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
128
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
1.Dysma Occhiali Srl,
129
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
130
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
10710
готов производ
силикон
2.Guangzhou Baiyun
Jiedong Glasses
Factory
Opticus doo
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
1. Dysma 704-501
1.500,00 Дин.
2.Classic line 704-502
1.500,00 Дин.
204-0101
1.100,00 Дин.
4. Очна помагала
6
Rед.бр
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
131
132
Očna
Očna
OPTICUS D.O.O.
OPTICUS D.O.O.
Beograd
Beograd
10710
10710
готов производ
готов производ
силикон
силикон
Opticus doo
Opticus doo
204-0104
204-0107
1.100,00 Дин.
1.100,00 Дин.
133
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
10813
по мери
акрилат
Iris - očna protetika doo
37.000,00 Дин.
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
OPTICUS D.O.O.
OPTICUS D.O.O.
OPTICUS D.O.O.
OPTICUS D.O.O.
OPTICUS D.O.O.
OPTICUS D.O.O.
OPTICUS D.O.O.
OPTICUS D.O.O.
OPTICUS D.O.O.
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
15311
15312
15313
15321
15322
15323
15331
15332
15333
до ±2Д
преко ±2Д - ±4Д
±4Д - ±6Д
до ±2Д /2
±2Д/2 - ±4Д/2
±4Д/2 - ±6Д/2
до ±2Д /4
±2Д/4 - ±4Д/4
±4Д/4 - ±6Д/4
стакло
стакло
стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
Opticus doo
Opticus doo
Opticus doo
Opticus doo
Opticus doo
Opticus doo
Opticus doo
Opticus doo
Opticus doo
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
143
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15411
до ±2Д
пластика
Opticus doo
350,00 Дин.
144
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15412
±2Д - ±5Д
пластика
Opticus doo
350,00 Дин.
145
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15413
±5Д - ±8Д
пластика
Opticus doo
350,00 Дин.
146
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15414
±8Д - ±10Д
пластика
Opticus doo
350,00 Дин.
147
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15415
±10Д - ±12Д
пластика
Opticus doo
350,00 Дин.
148
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15415
±12Д - ±14Д
пластика
Opticus doo
350,00 Дин.
149
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15416
±14Д - ±16Д
пластика
Opticus doo
350,00 Дин.
150
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15421
до ±2Д/2
торус пластика
Opticus doo
420,00 Дин.
151
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Opticus doo
420,00 Дин.
152
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Opticus doo
420,00 Дин.
153
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Opticus doo
420,00 Дин.
154
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Opticus doo
420,00 Дин.
155
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Opticus doo
420,00 Дин.
156
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Opticus doo
420,00 Дин.
157
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15431
до ±2Д/4
торус пластика
Opticus doo
420,00 Дин.
158
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Opticus doo
420,00 Дин.
159
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Opticus doo
420,00 Дин.
160
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Opticus doo
420,00 Дин.
161
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Opticus doo
420,00 Дин.
4. Очна помагала
7
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
162
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Opticus doo
163
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Opticus doo
420,00 Дин.
164
165
166
167
168
169
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
OPTICUS D.O.O.
OPTICUS D.O.O.
OPTICUS D.O.O.
OPTICUS D.O.O.
OPTICUS D.O.O.
OPTICUS D.O.O.
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
15511
15512
15513
15521
15522
15523
±8Д - ±13Д
±13Д - ±20Д
±20Д - ±30Д
±8Д - ±13Д/4
±13Д - ±18Д/4
преко ± 18Д/4
Opticus doo
Opticus doo
Opticus doo
Opticus doo
Opticus doo
Opticus doo
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
170
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15531
±8Д - ±13Д
Opticus doo
1.780,00 Дин.
171
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15532
±13Д - ±18Д
пластика
пластика
пластика
торус стакло
торус стакло
торус стакло
сферна
пластична
сферна
пластична
Opticus doo
1.780,00 Дин.
172
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
Opticus doo
1.780,00 Дин.
173
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
Opticus doo
1.100,00 Дин.
174
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15710
готов производ
пластика
Opticus doo
200-0101
1.100,00 Дин.
175
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15710
готов производ
пластика
Opticus doo
200-0104
1.100,00 Дин.
176
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15710
готов производ
пластика
Opticus doo
200-0107
1.100,00 Дин.
250-0101
1.100,00 Дин.
115-0102
1.100,00 Дин.
113-0900
1.100,00 Дин.
113-0001
1.100,00 Дин.
420,00 Дин.
177
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15810
готов производ
желатин
178
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15810
готов производ
желатин
179
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15810
готов производ
желатин
180
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15810
готов производ
желатин
181
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
15910
готов производ
желатин
Opticus doo Ciba
Vision
Opticus doo Ciba
Vision
Opticus doo Ciba
Vision
Opticus doo Ciba
Vision
Ciba Vision
182
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
16013
по мери
акрилат
Iris - očna protetika doo
37.000,00 Дин.
183
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
18101
±2Д - ±5Д
пластика
Opticus doo
350,00 Дин.
184
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
18111
±5Д - ±8Д
пластика
Opticus doo
350,00 Дин.
185
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
18112
±8Д - ±10Д
пластика
Opticus doo
350,00 Дин.
186
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
18113
±10Д - ±12Д
пластика
Opticus doo
350,00 Дин.
187
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
18114
±12Д - ±14Д
пластика
Opticus doo
350,00 Дин.
188
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
18115
±14Д - ±16Д
пластика
Opticus doo
350,00 Дин.
189
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
18102
до ±2Д/2
торус пластика
Opticus doo
420,00 Дин.
190
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Opticus doo
420,00 Дин.
113-0203
1.100,00 Дин.
4. Очна помагала
8
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
191
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Opticus doo
420,00 Дин.
192
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Opticus doo
420,00 Дин.
193
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Opticus doo
420,00 Дин.
194
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Opticus doo
420,00 Дин.
195
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Opticus doo
420,00 Дин.
196
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Opticus doo
420,00 Дин.
197
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
18104
до ±2Д/4
торус пластика
Opticus doo
420,00 Дин.
198
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Opticus doo
420,00 Дин.
199
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Opticus doo
420,00 Дин.
200
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Opticus doo
420,00 Дин.
201
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Opticus doo
420,00 Дин.
202
Očna
OPTICUS D.O.O.
Beograd
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Opticus doo
420,00 Дин.
203
Očna
OPTIKA AD
Beograd
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
GO-GO
PROM,ITALYLINE
204
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15311
до ±2Д
стакло
205
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15312
преко ±2Д - ±4Д
стакло
206
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15313
±4Д - ±6Д
стакло
207
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15321
до ±2Д /2
торус стакло
208
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15322
±2Д/2 - ±4Д/2
торус стакло
209
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15323
±4Д/2 - ±6Д/2
торус стакло
210
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15331
до ±2Д /4
торус стакло
211
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15332
±2Д/4 - ±4Д/4
торус стакло
OTOLUX,
GROSSOPTIC,OPTIC
LINE
OTOLUX,
GROSSOPTIC,OPTIC
LINE
OTOLUX,
GROSSOPTIC,OPTIC
LINE
OTOLUX,
GROSSOPTIC,OPTIC
LINE
OTOLUX,
GROSSOPTIC,OPTIC
LINE
OTOLUX,
GROSSOPTIC,OPTIC
LINE
OTOLUX,
GROSSOPTIC,OPTIC
LINE
OTOLUX,
GROSSOPTIC,OPTIC
LINE
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
850 i 912
1.500,00 Дин.
201
350,00 Дин.
202
350,00 Дин.
203
350,00 Дин.
401
420,00 Дин.
402
420,00 Дин.
403
420,00 Дин.
404
420,00 Дин.
406
420,00 Дин.
4. Очна помагала
9
Rед.бр
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
212
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15333
±4Д/4 - ±6Д/4
торус стакло
213
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15411
до ±2Д
пластика
214
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15412
±2Д - ±5Д
пластика
215
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15413
±5Д - ±8Д
пластика
216
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15414
±8Д - ±10Д
пластика
217
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15415
±10Д - ±12Д
пластика
218
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15415
±12Д - ±14Д
пластика
219
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15416
±14Д - ±16Д
пластика
220
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15421
до ±2Д/2
торус пластика
221
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
222
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
223
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
224
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
225
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
226
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
227
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15431
до ±2Д/4
торус пластика
228
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
229
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
230
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
231
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
232
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
233
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
234
Očna
OPTIKA AD
Beograd
18101
±2Д - ±5Д
пластика
235
Očna
OPTIKA AD
Beograd
18111
±5Д - ±8Д
пластика
236
Očna
OPTIKA AD
Beograd
18112
±8Д - ±10Д
пластика
237
Očna
OPTIKA AD
Beograd
18113
±10Д - ±12Д
пластика
Произвођач
OTOLUX,
GROSSOPTIC,OPTIC
LINE
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
410
420,00 Дин.
301
350,00 Дин.
302
350,00 Дин.
303
350,00 Дин.
305
350,00 Дин.
306
350,00 Дин.
306
350,00 Дин.
307
350,00 Дин.
316
420,00 Дин.
317
420,00 Дин.
318
420,00 Дин.
320
420,00 Дин.
321
420,00 Дин.
322
420,00 Дин.
322
420,00 Дин.
324
420,00 Дин.
325
420,00 Дин.
326
420,00 Дин.
328
420,00 Дин.
329
420,00 Дин.
329
420,00 Дин.
330
420,00 Дин.
302
350,00 Дин.
303
350,00 Дин.
305
350,00 Дин.
306
350,00 Дин.
4. Очна помагала
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
306
350,00 Дин.
307
350,00 Дин.
316
420,00 Дин.
317
420,00 Дин.
318
420,00 Дин.
320
420,00 Дин.
321
420,00 Дин.
321
420,00 Дин.
322
420,00 Дин.
326
420,00 Дин.
324
420,00 Дин.
325
420,00 Дин.
328
420,00 Дин.
329
420,00 Дин.
329
420,00 Дин.
330
420,00 Дин.
K&B
OPTIC,GROSSOPTIC
253
2.100,00 Дин.
пластика
K&B
OPTIC,GROSSOPTIC
254
2.100,00 Дин.
±20Д - ±30Д
пластика
K&B
OPTIC,GROSSOPTIC
255
2.100,00 Дин.
15521
±8Д - ±13Д/4
торус стакло
K&B
OPTIC,GROSSOPTIC
262
2.300,00 Дин.
Beograd
15522
±13Д - ±18Д/4
торус стакло
K&B
OPTIC,GROSSOPTIC
263
2.300,00 Дин.
OPTIKA AD
Beograd
15523
преко ± 18Д/4
торус стакло
K&B
OPTIC,GROSSOPTIC
264
2.300,00 Дин.
OPTIKA AD
Beograd
15531
±8Д - ±13Д
сферна
пластична
K&B
OPTIC,GROSSOPTIC
311
1.780,00 Дин.
Rед.бр
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
238
Očna
OPTIKA AD
Beograd
18114
±12Д - ±14Д
пластика
239
Očna
OPTIKA AD
Beograd
18115
±14Д - ±16Д
пластика
240
Očna
OPTIKA AD
Beograd
18102
до ±2Д/2
торус пластика
241
Očna
OPTIKA AD
Beograd
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
242
Očna
OPTIKA AD
Beograd
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
243
Očna
OPTIKA AD
Beograd
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
244
Očna
OPTIKA AD
Beograd
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
245
Očna
OPTIKA AD
Beograd
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
246
Očna
OPTIKA AD
Beograd
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
247
Očna
OPTIKA AD
Beograd
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
248
Očna
OPTIKA AD
Beograd
18104
до ±2Д/4
торус пластика
249
Očna
OPTIKA AD
Beograd
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
250
Očna
OPTIKA AD
Beograd
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
251
Očna
OPTIKA AD
Beograd
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
252
Očna
OPTIKA AD
Beograd
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
253
Očna
OPTIKA AD
Beograd
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
254
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15511
±8Д - ±13Д
пластика
255
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15512
±13Д - ±20Д
256
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15513
257
Očna
OPTIKA AD
Beograd
258
Očna
OPTIKA AD
259
Očna
260
Očna
10
Произвођач
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
K&B
OPTIC,OTOLUX,OKM
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
261
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15532
±13Д - ±18Д
сферна
пластична
K&B
OPTIC,GROSSOPTIC
313
1.780,00 Дин.
262
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
K&B
OPTIC,GROSSOPTIC
340
1.780,00 Дин.
263
Očna
OPTIKA AD
Beograd
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
K&B
OPTIC,GROSSOPTIC
341
1.100,00 Дин.
264
265
266
Očna
Očna
Očna
OPTIKA AD
OPTIKA AD
OPTIKA AD
Beograd
Beograd
Beograd
10710
15710
15810
готов производ
готов производ
готов производ
силикон
пластика
желатин
OPTIX
ORTOLENS
OPTIX, MULTILENS
8001
2080
5001
1.100,00 Дин.
1.100,00 Дин.
1.100,00 Дин.
267
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
Wenzhou Hindar
Optical Co.Ltd.
19999
1.500,00 Дин.
268
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
10710
готов производ
силикон
269
270
271
272
273
274
275
276
277
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
OTO-OPTIK A.D.
OTO-OPTIK A.D.
OTO-OPTIK A.D.
OTO-OPTIK A.D.
OTO-OPTIK A.D.
OTO-OPTIK A.D.
OTO-OPTIK A.D.
OTO-OPTIK A.D.
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
15311
15312
15313
15321
15322
15323
15331
15332
15333
до ±2Д
преко ±2Д - ±4Д
±4Д - ±6Д
до ±2Д /2
±2Д/2 - ±4Д/2
±4Д/2 - ±6Д/2
до ±2Д /4
±2Д/4 - ±4Д/4
±4Д/4 - ±6Д/4
стакло
стакло
стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
278
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
15411
до ±2Д
пластика
279
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
15412
±2Д - ±5Д
пластика
280
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
15413
±5Д - ±8Д
пластика
281
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
15414
±8Д - ±10Д
пластика
282
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
15415
±10Д - ±12Д
пластика
283
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
15415
±12Д - ±14Д
пластика
284
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
15416
±14Д - ±16Д
пластика
285
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
15421
до ±2Д/2
торус пластика
286
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
287
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
288
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
289
11
Očna
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Optix Ortolens
Opticus
Pol
Gross
Pol
Gross
Pol
Gross
Pol
Gross
Pol
Gross
Pol
Gross
Pol
Gross
Pol
Gross
Pol
Gross
Pol
Gross
Essilor
Pol
Gross
Essilor
Pol
Gross
Essilor
Pol
Gross
Essilor
Pol
Gross
Essilor
Pol
Gross
Essilor
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
1.100,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
E:539990
350,00 Дин.
E:539990
350,00 Дин.
E:539990
350,00 Дин.
E:539100
350,00 Дин.
E:539100
350,00 Дин.
E:539100
350,00 Дин.
350,00 Дин.
Gross
Gross
Essilor
Gross
Essilor
Gross
Essilor
Gross
Essilor
Gross
Essilor
E:539990
420,00 Дин.
E:539990
420,00 Дин.
E:539990
420,00 Дин.
E:539100
420,00 Дин.
E:539100
420,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
290
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
291
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
292
293
294
12
Očna
Očna
Očna
OTO-OPTIK A.D.
OTO-OPTIK A.D.
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
Beograd
Beograd
15431
15432
15433
до ±2Д/4
±2Д - ±5Д/4
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
торус пластика
торус пластика
Произвођач
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Gross
Essilor
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
E:539100
420,00 Дин.
420,00 Дин.
Gross
Gross
Essilor
Gross
Essilor
Gross
Essilor
Gross
Essilor
Gross
Essilor
E:539100
420,00 Дин.
E:539100
420,00 Дин.
E:539100
420,00 Дин.
E:539100
420,00 Дин.
E:539100
420,00 Дин.
295
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
296
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
297
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Pol
Gross
420,00 Дин.
298
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Pol
Gross
420,00 Дин.
299
300
301
302
303
304
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
OTO-OPTIK A.D.
OTO-OPTIK A.D.
OTO-OPTIK A.D.
OTO-OPTIK A.D.
OTO-OPTIK A.D.
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
15511
15512
15513
15521
15522
15523
±8Д - ±13Д
±13Д - ±20Д
±20Д - ±30Д
±8Д - ±13Д/4
±13Д - ±18Д/4
преко ± 18Д/4
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Gross
Gross
Gross
Gross
Gross
Gross
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
305
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
15531
±8Д - ±13Д
Pol
Gross
1.780,00 Дин.
306
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
15532
±13Д - ±18Д
пластика
пластика
пластика
торус стакло
торус стакло
торус стакло
сферна
пластична
сферна
пластична
Pol
Gross
1.780,00 Дин.
307
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
Pol
Gross
1.780,00 Дин.
308
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
Pol
Gross
1.100,00 Дин.
309
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
15710
готов производ
пластика
310
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
15810
готов производ
желатин
311
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
15910
готов производ
желатин
312
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
18101
±2Д - ±5Д
пластика
313
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
18111
±5Д - ±8Д
пластика
314
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
18112
±8Д - ±10Д
пластика
315
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
18113
±10Д - ±12Д
пластика
316
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
18114
±12Д - ±14Д
пластика
Pol
Optix Ortolens
Opticus
CoperVision
Manufacturing
Bausch&Lomb
Ciba Vision Optix
Opticus
Ciba Vision
Baush&Lomb
Pol
Gross
Essilor
Pol
Gross
Essilor
Pol
Gross
Essilor
Pol
Gross
Essilor
Pol
Gross
Essilor
1.100,00 Дин.
1.100,00 Дин.
1.100,00 Дин.
E:539990
350,00 Дин.
E:539990
350,00 Дин.
E:539100
350,00 Дин.
E:539100
350,00 Дин.
E:539100
350,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
317
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
18115
±14Д - ±16Д
пластика
318
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
18102
до ±2Д/2
торус пластика
319
320
321
Očna
Očna
OTO-OPTIK A.D.
OTO-OPTIK A.D.
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
Beograd
Beograd
18103
18121
18122
±2Д - ±5Д/2
±5Д - ±8Д/2
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
торус пластика
торус пластика
322
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
323
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
324
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
325
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
326
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
18104
до ±2Д/4
торус пластика
327
328
13
Očna
Očna
Očna
OTO-OPTIK A.D.
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
Beograd
18105
18132
±2Д - ±5Д/4
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
торус пластика
Произвођач
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Каталошки број
350,00 Дин.
Gross
Gross
Essilor
Gross
Essilor
Gross
Essilor
Gross
Essilor
Gross
Essilor
Gross
Essilor
E:539990
420,00 Дин.
E:539990
420,00 Дин.
E:539990
420,00 Дин.
E:539100
420,00 Дин.
E:539100
420,00 Дин.
E:539100
420,00 Дин.
420,00 Дин.
Gross
Gross
Essilor
Gross
Essilor
Gross
Essilor
Gross
Essilor
Gross
Essilor
329
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
330
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Pol
Gross
331
Očna
OTO-OPTIK A.D.
Beograd
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Pol
Gross
332
333
334
335
336
337
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
RUDO AD
RUDO AD
RUDO AD
RUDO AD
RUDO AD
RUDO AD
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
Beograd
10811
10812
10813
16011
16012
16013
готов производ
готов производ
по мери
готов производ
готов производ
по мери
акрилат
стакло
акрилат
акрилат
стакло
акрилат
пластика
метал
Wenzhou Hindar
OpticalCo.Ltd...,Kina
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
E:539100
420,00 Дин.
E:539100
420,00 Дин.
E:539100
420,00 Дин.
E:539100
420,00 Дин.
E:539100
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
25.000,00 Дин.
16.000,00 Дин.
37.000,00 Дин.
25.000,00 Дин.
16.000,00 Дин.
37.000,00 Дин.
OCNA KUCA IRIS
OCNA KUCA IRIS
338
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
339
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
10710
готов производ
силикон
Opticus d.o.o Beograd
1.100,00 Дин.
340
341
342
343
344
345
346
347
348
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
OČNA OPTIKA BOR
OČNA OPTIKA BOR
OČNA OPTIKA BOR
OČNA OPTIKA BOR
OČNA OPTIKA BOR
OČNA OPTIKA BOR
OČNA OPTIKA BOR
OČNA OPTIKA BOR
OČNA OPTIKA BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
BOR
15311
15312
15313
15321
15322
15323
15331
15332
15333
до ±2Д
преко ±2Д - ±4Д
±4Д - ±6Д
до ±2Д /2
±2Д/2 - ±4Д/2
±4Д/2 - ±6Д/2
до ±2Д /4
±2Д/4 - ±4Д/4
±4Д/4 - ±6Д/4
стакло
стакло
стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
GROSSOPTIC
GROSSOPTIC
GROSSOPTIC
GROSSOPTIC
GROSSOPTIC
GROSSOPTIC
GROSSOPTIC
GROSSOPTIC
GROSSOPTIC
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
19999
1.500,00 Дин.
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
349
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
15411
до ±2Д
пластика
GROSSOPTIC
350,00 Дин.
350
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
15412
±2Д - ±5Д
пластика
GROSSOPTIC
350,00 Дин.
351
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
15413
±5Д - ±8Д
пластика
GROSSOPTIC
350,00 Дин.
352
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
15414
±8Д - ±10Д
пластика
GROSSOPTIC
350,00 Дин.
353
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
15415
±10Д - ±12Д
пластика
GROSSOPTIC
350,00 Дин.
354
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
15415
±12Д - ±14Д
пластика
GROSSOPTIC
350,00 Дин.
355
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
15416
±14Д - ±16Д
пластика
GROSSOPTIC
350,00 Дин.
356
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
15421
до ±2Д/2
торус пластика
GROSSOPTIC
420,00 Дин.
357
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
GROSSOPTIC
420,00 Дин.
358
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
GROSSOPTIC
420,00 Дин.
359
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
GROSSOPTIC
420,00 Дин.
360
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
GROSSOPTIC
420,00 Дин.
361
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
GROSSOPTIC
420,00 Дин.
362
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
GROSSOPTIC
420,00 Дин.
363
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
15431
до ±2Д/4
торус пластика
GROSSOPTIC
420,00 Дин.
364
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
GROSSOPTIC
420,00 Дин.
365
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
GROSSOPTIC
420,00 Дин.
366
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
GROSSOPTIC
420,00 Дин.
367
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
GROSSOPTIC
420,00 Дин.
368
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
GROSSOPTIC
420,00 Дин.
369
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
GROSSOPTIC
420,00 Дин.
370
371
372
Očna
Očna
Očna
OČNA OPTIKA BOR
OČNA OPTIKA BOR
OČNA OPTIKA BOR
BOR
BOR
BOR
15511
15512
15513
±8Д - ±13Д
±13Д - ±20Д
±20Д - ±30Д
GROSSOPTIC
GROSSOPTIC
GROSSOPTIC
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
373
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
15531
±8Д - ±13Д
GROSSOPTIC
1.780,00 Дин.
374
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
15532
±13Д - ±18Д
пластика
пластика
пластика
сферна
пластична
сферна
пластична
GROSSOPTIC
1.780,00 Дин.
375
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
GROSSOPTIC
1.780,00 Дин.
14
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
376
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
GROSSOPTIC
1.100,00 Дин.
377
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
15710
готов производ
пластика
Opticus d.o.o Beograd
1.100,00 Дин.
378
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
15810
готов производ
желатин
Opticus d.o.o Beograd
1.100,00 Дин.
379
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
15910
готов производ
желатин
Opticus d.o.o Beograd
1.100,00 Дин.
380
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
18101
±2Д - ±5Д
пластика
GROSSOPTIC
350,00 Дин.
381
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
18111
±5Д - ±8Д
пластика
GROSSOPTIC
350,00 Дин.
382
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
18112
±8Д - ±10Д
пластика
GROSSOPTIC
350,00 Дин.
383
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
18113
±10Д - ±12Д
пластика
GROSSOPTIC
350,00 Дин.
384
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
18114
±12Д - ±14Д
пластика
GROSSOPTIC
350,00 Дин.
385
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
18115
±14Д - ±16Д
пластика
GROSSOPTIC
350,00 Дин.
386
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
18102
до ±2Д/2
торус пластика
GROSSOPTIC
420,00 Дин.
387
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
GROSSOPTIC
420,00 Дин.
388
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
GROSSOPTIC
420,00 Дин.
389
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
GROSSOPTIC
420,00 Дин.
390
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
GROSSOPTIC
420,00 Дин.
391
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
GROSSOPTIC
420,00 Дин.
392
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
GROSSOPTIC
420,00 Дин.
393
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
GROSSOPTIC
420,00 Дин.
394
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
18104
до ±2Д/4
торус пластика
GROSSOPTIC
420,00 Дин.
395
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
GROSSOPTIC
420,00 Дин.
396
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
GROSSOPTIC
420,00 Дин.
397
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
GROSSOPTIC
420,00 Дин.
398
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
GROSSOPTIC
420,00 Дин.
399
Očna
OČNA OPTIKA BOR
BOR
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
GROSSOPTIC
420,00 Дин.
400
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
Italy-Line
15
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
Venturini Eyewear . Mod
A226
1.500,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
401
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
Italy-Line
Venturini Eyewear Mod
C477
1.500,00 Дин.
402
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
Italy-Line
Venturini Eyewear Mod
C484
1.500,00 Дин.
403
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
Italy-Line
Venturini Eyewear Mod
VI104
1.500,00 Дин.
404
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
Italy-Line
Venturini Eyewear Mod
D3540
1.500,00 Дин.
405
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
Italy-Line
Venturini Eyewear Mod
A263
1.500,00 Дин.
406
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
Italy-Line
Venturini Eyewear Mod
2003
1.500,00 Дин.
407
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
Italy-Line
Venturini Eyewear Mod
022
1.500,00 Дин.
408
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
Italy-Line
Venturini Eyewear 2040
1.500,00 Дин.
409
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
Italy-Line
Venturini Eyewear Mod
037
1.500,00 Дин.
410
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
Italy-Line
Venturini Eyewear Mod
038
1.500,00 Дин.
411
412
413
414
415
416
417
418
419
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
S.Z.O.R. "N°1"
S.Z.O.R. "N°1"
S.Z.O.R. "N°1"
S.Z.O.R. "N°1"
S.Z.O.R. "N°1"
S.Z.O.R. "N°1"
S.Z.O.R. "N°1"
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
Kragujevac
Kragujevac
Kragujevac
Kragujevac
Kragujevac
Kragujevac
Kragujevac
Kragujevac
15311
15312
15313
15321
15322
15323
15331
15332
15333
до ±2Д
преко ±2Д - ±4Д
±4Д - ±6Д
до ±2Д /2
±2Д/2 - ±4Д/2
±4Д/2 - ±6Д/2
до ±2Д /4
±2Д/4 - ±4Д/4
±4Д/4 - ±6Д/4
стакло
стакло
стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
MB 1.523
MB 1.523
MB 1.523
MB 1.523
MB 1.523
MB 1.523
MB 1.523
MB 1.523
MB 1.523
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
15411
до ±2Д
пластика
Grossoptic
CR 1.50
350,00 Дин.
421
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
15412
±2Д - ±5Д
пластика
Grossoptic
CR 1.50
350,00 Дин.
422
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
15413
±5Д - ±8Д
пластика
Grossoptic
CR 1.50
350,00 Дин.
423
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
15414
±8Д - ±10Д
пластика
Grossoptic
CR 1.50
350,00 Дин.
424
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
15415
±10Д - ±12Д
пластика
Grossoptic
CR 1.50
350,00 Дин.
425
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
15415
±12Д - ±14Д
пластика
Grossoptic
CR 1.50
350,00 Дин.
16
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
426
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
15416
±14Д - ±16Д
пластика
Grossoptic
CR 1.50
350,00 Дин.
427
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
15421
до ±2Д/2
торус пластика
Grossoptic
CR 1.50
420,00 Дин.
428
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Grossoptic
CR 1.50
420,00 Дин.
429
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Grossoptic
CR 1.50
420,00 Дин.
430
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Grossoptic
CR 1.50
420,00 Дин.
431
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Grossoptic
CR 1.50
420,00 Дин.
432
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Grossoptic
CR 1.50
420,00 Дин.
433
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Grossoptic
CR 1.50
420,00 Дин.
434
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
15431
до ±2Д/4
торус пластика
Grossoptic
CR 1.50
420,00 Дин.
435
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Grossoptic
CR 1.50
420,00 Дин.
436
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Grossoptic
CR 1.50
420,00 Дин.
437
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Grossoptic
CR 1.50
420,00 Дин.
438
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Grossoptic
CR 1.50
420,00 Дин.
439
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Grossoptic
CR 1.50
420,00 Дин.
440
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Grossoptic
CR 1.50
420,00 Дин.
441
442
443
444
445
446
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
S.Z.O.R. "N°1"
S.Z.O.R. "N°1"
S.Z.O.R. "N°1"
S.Z.O.R. "N°1"
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
Kragujevac
Kragujevac
Kragujevac
Kragujevac
Kragujevac
15511
15512
15513
15521
15522
15523
±8Д - ±13Д
±13Д - ±20Д
±20Д - ±30Д
±8Д - ±13Д/4
±13Д - ±18Д/4
преко ± 18Д/4
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
CR 1.50 Lenti
CR 1,50 Lenti
CR 1.50 Lenti
CR 1.50 Lenti
CR 1.50 Lenti
CR 1.50 Lenti
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
447
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
15531
±8Д - ±13Д
Grossoptic
CR 1.50 Lenti
1.780,00 Дин.
448
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
15532
±13Д - ±18Д
пластика
пластика
пластика
торус стакло
торус стакло
торус стакло
сферна
пластична
сферна
пластична
Grossoptic
CR 1.50 Lenti
1.780,00 Дин.
449
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
Grossoptic
CR 1.50 Lenti
1.780,00 Дин.
450
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
Grossoptic
CR 1.50 Lenti
1.100,00 Дин.
451
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
18101
±2Д - ±5Д
пластика
Grossoptic
CR 1.50
350,00 Дин.
452
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
18111
±5Д - ±8Д
пластика
Grossoptic
CR 1.50
350,00 Дин.
453
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
18112
±8Д - ±10Д
пластика
Grossoptic
CR 1.50
350,00 Дин.
454
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
18113
±10Д - ±12Д
пластика
Grossoptic
CR 1.50
350,00 Дин.
17
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
455
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
18114
±12Д - ±14Д
пластика
Grossoptic
CR 1.50
350,00 Дин.
456
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
18115
±14Д - ±16Д
пластика
Grossoptic
CR 1.50
350,00 Дин.
457
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
18102
до ±2Д/2
торус пластика
Grossoptic
CR 1.50
420,00 Дин.
458
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Grossoptic
CR 1.50
420,00 Дин.
459
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Grossoptic
CR 1.50
420,00 Дин.
460
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Grossoptic
CR 1.50
420,00 Дин.
461
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Grossoptic
CR 1.50
420,00 Дин.
462
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Grossoptic
CR 1.50
420,00 Дин.
463
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Grossoptic
CR 1.50
420,00 Дин.
464
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Grossoptic
CR 1.50
420,00 Дин.
465
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
18104
до ±2Д/4
торус пластика
Grossoptic
CR 1.50
420,00 Дин.
466
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Grossoptic
CR 1.50
420,00 Дин.
467
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Grossoptic
CR 1.50
420,00 Дин.
468
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Grossoptic
CR 1.50
420,00 Дин.
469
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Grossoptic
CR 1.50
420,00 Дин.
470
Očna
S.Z.O.R. "N°1"
Kragujevac
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Grossoptic
CR 1.50
420,00 Дин.
471
Očna
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
Kraljevo
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
Wenzhou Hindar
Optical Co.Ltd.
19999
1.500,00 Дин.
472
Očna
Kraljevo
10710
готов производ
силикон
Optix Ortolens
Opticus
473
Očna
Kraljevo
15311
до ±2Д
стакло
Pol
Gross
350,00 Дин.
474
Očna
Kraljevo
15312
преко ±2Д - ±4Д
стакло
Pol
Gross
350,00 Дин.
475
Očna
Kraljevo
15313
±4Д - ±6Д
стакло
Pol
Gross
350,00 Дин.
476
Očna
Kraljevo
15321
до ±2Д /2
торус стакло
Pol
Gross
420,00 Дин.
477
Očna
Kraljevo
15322
±2Д/2 - ±4Д/2
торус стакло
Pol
Gross
420,00 Дин.
478
Očna
Kraljevo
15323
±4Д/2 - ±6Д/2
торус стакло
Pol
Gross
420,00 Дин.
479
Očna
Kraljevo
15331
до ±2Д /4
торус стакло
Pol
Gross
420,00 Дин.
480
Očna
Kraljevo
15332
±2Д/4 - ±4Д/4
торус стакло
Pol
Gross
420,00 Дин.
18
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
1.100,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
481
Očna
482
Očna
483
484
485
Očna
Očna
486
Očna
487
Očna
488
Očna
489
Očna
490
Očna
491
492
493
Očna
Očna
Očna
494
Očna
495
Očna
496
Očna
497
Očna
498
Očna
499
19
Očna
Očna
500
Očna
501
Očna
502
Očna
503
Očna
504
Očna
505
Očna
506
Očna
Понуђач
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Kraljevo
15333
±4Д/4 - ±6Д/4
торус стакло
Kraljevo
15411
до ±2Д
пластика
Kraljevo
Kraljevo
Kraljevo
15412
15413
15414
±2Д - ±5Д
±5Д - ±8Д
±8Д - ±10Д
пластика
пластика
пластика
Kraljevo
15415
±10Д - ±12Д
пластика
Kraljevo
15415
±12Д - ±14Д
пластика
Kraljevo
15416
±14Д - ±16Д
пластика
Kraljevo
15421
до ±2Д/2
торус пластика
Kraljevo
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Kraljevo
Kraljevo
Kraljevo
15423
15424
15425
±5Д - ±8Д/2
±8Д - ±10Д/2
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
торус пластика
торус пластика
Kraljevo
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Kraljevo
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Kraljevo
15431
до ±2Д/4
торус пластика
Kraljevo
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Kraljevo
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Kraljevo
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Произвођач
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Каталошки број
420,00 Дин.
Gross
Gross
Essilor
Gross
Essilor
Gross
Essilor
Gross
Essilor
Gross
Essilor
Gross
Essilor
E:539990
350,00 Дин.
E:539990
350,00 Дин.
E:539990
350,00 Дин.
E:539100
350,00 Дин.
E:539100
350,00 Дин.
E:539100
350,00 Дин.
350,00 Дин.
Gross
Gross
Essilor
Gross
Essilor
Gross
Essilor
Gross
Essilor
Gross
Essilor
Gross
Essilor
E:539990
420,00 Дин.
E:539990
420,00 Дин.
E:539990
420,00 Дин.
E:539100
420,00 Дин.
E:539100
420,00 Дин.
E:539100
420,00 Дин.
420,00 Дин.
Gross
Gross
Essilor
Gross
Essilor
Gross
Essilor
Gross
Essilor
Gross
Essilor
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
E:539100
420,00 Дин.
E:539100
420,00 Дин.
E:539100
420,00 Дин.
E:539100
420,00 Дин.
E:539100
420,00 Дин.
Kraljevo
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Kraljevo
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Pol
Gross
420,00 Дин.
Kraljevo
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Pol
Gross
420,00 Дин.
Kraljevo
15511
±8Д - ±13Д
пластика
Pol
Gross
2.100,00 Дин.
Kraljevo
15512
±13Д - ±20Д
пластика
Pol
Gross
2.100,00 Дин.
Kraljevo
15513
±20Д - ±30Д
пластика
Pol
Gross
2.100,00 Дин.
Kraljevo
15521
±8Д - ±13Д/4
торус стакло
Pol
Gross
2.300,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
507
Očna
508
Očna
509
Očna
510
Očna
511
Očna
512
Očna
513
Očna
514
Očna
515
Očna
516
Očna
517
Očna
518
Očna
519
Očna
520
Očna
521
Očna
522
523
Očna
524
Očna
525
Očna
526
20
Očna
Očna
527
Očna
528
Očna
529
Očna
530
Očna
531
Očna
Понуђач
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Kraljevo
15522
±13Д - ±18Д/4
торус стакло
Pol
Gross
2.300,00 Дин.
Kraljevo
15523
преко ± 18Д/4
торус стакло
Pol
Gross
2.300,00 Дин.
Pol
Gross
1.780,00 Дин.
Pol
Gross
1.780,00 Дин.
сферна
пластична
сферна
пластична
Произвођач
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Град
Kraljevo
15531
±8Д - ±13Д
Kraljevo
15532
±13Д - ±18Д
Kraljevo
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
Pol
Gross
1.780,00 Дин.
Kraljevo
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
Pol
Gross
1.100,00 Дин.
Kraljevo
15710
готов производ
пластика
Kraljevo
15810
готов производ
желатин
Kraljevo
15910
готов производ
желатин
Kraljevo
18101
±2Д - ±5Д
пластика
Kraljevo
18111
±5Д - ±8Д
пластика
Kraljevo
18112
±8Д - ±10Д
пластика
Kraljevo
18113
±10Д - ±12Д
пластика
Kraljevo
18114
±12Д - ±14Д
пластика
Kraljevo
18115
±14Д - ±16Д
пластика
Kraljevo
Kraljevo
18102
18103
до ±2Д/2
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
торус пластика
Kraljevo
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Kraljevo
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Kraljevo
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Kraljevo
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Kraljevo
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Kraljevo
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Kraljevo
18104
до ±2Д/4
торус пластика
Kraljevo
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Optix Ortolens
Opticus
CoperVision
Manufacturing
Bausch&Lomb
Ciba Vision Optix
Opticus
Ciba Vision
Baush&Lomb
Pol
Gross
Essilor
Pol
Gross
Essilor
Pol
Gross
Essilor
Pol
Gross
Essilor
Pol
Gross
Essilor
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
Pol
1.100,00 Дин.
1.100,00 Дин.
1.100,00 Дин.
E:539990
350,00 Дин.
E:539990
350,00 Дин.
E:539100
350,00 Дин.
E:539100
350,00 Дин.
E:539100
350,00 Дин.
350,00 Дин.
Gross
Gross
Essilor
Gross
Essilor
Gross
Essilor
Gross
Essilor
Gross
Essilor
Gross
Essilor
E:539990
420,00 Дин.
E:539990
420,00 Дин.
E:539990
420,00 Дин.
E:539100
420,00 Дин.
E:539100
420,00 Дин.
E:539100
420,00 Дин.
420,00 Дин.
Gross
Gross
Essilor
Pol
Gross
Essilor
Pol
Gross
Essilor
E:539100
420,00 Дин.
E:539100
420,00 Дин.
E:539100
420,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
532
Očna
533
Očna
534
Očna
535
Očna
536
Očna
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
21
Понуђач
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
E:539100
420,00 Дин.
E:539100
420,00 Дин.
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Kraljevo
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Kraljevo
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Kraljevo
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Pol
Gross
420,00 Дин.
Kraljevo
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Pol
Gross
420,00 Дин.
OPTIKA IV
Kraljevo
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
ITALO LINE
1.500,00 Дин.
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
OPTIKA IV
OPTIKA IV
OPTIKA IV
OPTIKA IV
OPTIKA IV
OPTIKA IV
OPTIKA IV
OPTIKA IV
OPTIKA IV
OPTIKA IV
Kraljevo
Kraljevo
Kraljevo
Kraljevo
Kraljevo
Kraljevo
Kraljevo
Kraljevo
Kraljevo
Kraljevo
10710
15311
15312
15313
15321
15322
15323
15331
15332
15333
готов производ
до ±2Д
преко ±2Д - ±4Д
±4Д - ±6Д
до ±2Д /2
±2Д/2 - ±4Д/2
±4Д/2 - ±6Д/2
до ±2Д /4
±2Д/4 - ±4Д/4
±4Д/4 - ±6Д/4
силикон
стакло
стакло
стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
OPTIKUS
GROS-OPTIK
GROS-OPTIK
GROS-OPTIK
OPTIKUS
OPTIKUS
OKM
OKM
POLO
POLO
1.100,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
547
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
15411
до ±2Д
пластика
OPTIKUS
350,00 Дин.
548
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
15412
±2Д - ±5Д
пластика
OPTIKUS
350,00 Дин.
549
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
15413
±5Д - ±8Д
пластика
OPTIKUS
350,00 Дин.
550
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
15414
±8Д - ±10Д
пластика
OPTIKUS
350,00 Дин.
551
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
15415
±10Д - ±12Д
пластика
OPTIKUS
350,00 Дин.
552
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
15415
±12Д - ±14Д
пластика
OPTIKUS
350,00 Дин.
553
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
15416
±14Д - ±16Д
пластика
OPTIKUS
350,00 Дин.
554
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
15421
до ±2Д/2
торус пластика
OKM
420,00 Дин.
555
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
OKM
420,00 Дин.
556
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
OKM
420,00 Дин.
557
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
OKM
420,00 Дин.
558
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
OKM
420,00 Дин.
559
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
OPTIKUS
420,00 Дин.
560
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
OPTIKUS
420,00 Дин.
561
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
15431
до ±2Д/4
торус пластика
OPTIKUS
420,00 Дин.
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
GHETALDUS D.O.O.
Kraljevo
Произвођач
Каталошки број
Град
Pol
Gross
Essilor
Pol
Gross
Essilor
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
562
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
OPTIKUS
420,00 Дин.
563
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
OPTIKUS
420,00 Дин.
564
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
OPTIKUS
420,00 Дин.
565
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
OPTIKUS
420,00 Дин.
566
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
OKM
420,00 Дин.
567
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
OKM
420,00 Дин.
568
569
570
571
572
573
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
OPTIKA IV
OPTIKA IV
OPTIKA IV
OPTIKA IV
OPTIKA IV
OPTIKA IV
Kraljevo
Kraljevo
Kraljevo
Kraljevo
Kraljevo
Kraljevo
15511
15512
15513
15521
15522
15523
±8Д - ±13Д
±13Д - ±20Д
±20Д - ±30Д
±8Д - ±13Д/4
±13Д - ±18Д/4
преко ± 18Д/4
POLO
POLO
POLO
POLO
POLO
POLO
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
574
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
15531
±8Д - ±13Д
POLO
1.780,00 Дин.
575
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
15532
±13Д - ±18Д
пластика
пластика
пластика
торус стакло
торус стакло
торус стакло
сферна
пластична
сферна
пластична
POLO
1.780,00 Дин.
576
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
POLO
1.780,00 Дин.
577
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
POLO
1.100,00 Дин.
578
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
15610
готов производ
фолија на
стаклу без
диоптрије
OKM
600,00 Дин.
579
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
15710
готов производ
пластика
GROS-OPTIX
1.100,00 Дин.
580
581
Očna
Očna
OPTIKA IV
OPTIKA IV
Kraljevo
Kraljevo
15810
15910
готов производ
готов производ
желатин
желатин
GROS-OPTIX
OPTIKUS
1.100,00 Дин.
1.100,00 Дин.
582
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
18101
±2Д - ±5Д
пластика
OPTIKUS
350,00 Дин.
583
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
18111
±5Д - ±8Д
пластика
OPTIKUS
350,00 Дин.
584
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
18112
±8Д - ±10Д
пластика
OPTIKUS
350,00 Дин.
585
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
18113
±10Д - ±12Д
пластика
OPTIKUS
350,00 Дин.
586
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
18114
±12Д - ±14Д
пластика
OPTIKUS
350,00 Дин.
587
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
18115
±14Д - ±16Д
пластика
OPTIKUS
350,00 Дин.
588
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
18102
до ±2Д/2
торус пластика
OKM
420,00 Дин.
589
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
OKM
420,00 Дин.
590
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
OKM
420,00 Дин.
22
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
591
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
OKM
420,00 Дин.
592
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
OKM
420,00 Дин.
593
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
OKM
420,00 Дин.
594
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
OPTIKUS
420,00 Дин.
595
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
OPTIKUS
420,00 Дин.
596
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
18104
до ±2Д/4
торус пластика
OPTIKUS
420,00 Дин.
597
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
OPTIKUS
420,00 Дин.
598
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
OPTIKUS
420,00 Дин.
599
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
OPTIKUS
420,00 Дин.
600
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
OPTIKUS
420,00 Дин.
601
Očna
OPTIKA IV
Kraljevo
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
OPTIKUS
420,00 Дин.
602
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
1.500,00 Дин.
603
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
10610
готов производ
монокуларне
39.000,00 Дин.
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
OPTIKA GRUJIĆ
OPTIKA GRUJIĆ
OPTIKA GRUJIĆ
OPTIKA GRUJIĆ
OPTIKA GRUJIĆ
OPTIKA GRUJIĆ
OPTIKA GRUJIĆ
OPTIKA GRUJIĆ
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kruševac
10710
15311
15312
15313
15321
15322
15323
15331
15332
15333
готов производ
до ±2Д
преко ±2Д - ±4Д
±4Д - ±6Д
до ±2Д /2
±2Д/2 - ±4Д/2
±4Д/2 - ±6Д/2
до ±2Д /4
±2Д/4 - ±4Д/4
±4Д/4 - ±6Д/4
силикон
стакло
стакло
стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
1.100,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
614
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
15411
до ±2Д
пластика
350,00 Дин.
615
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
15412
±2Д - ±5Д
пластика
350,00 Дин.
616
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
15413
±5Д - ±8Д
пластика
350,00 Дин.
617
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
15414
±8Д - ±10Д
пластика
350,00 Дин.
618
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
15415
±10Д - ±12Д
пластика
350,00 Дин.
619
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
15415
±12Д - ±14Д
пластика
350,00 Дин.
620
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
15416
±14Д - ±16Д
пластика
350,00 Дин.
23
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
621
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
15421
до ±2Д/2
торус пластика
420,00 Дин.
622
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
420,00 Дин.
623
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
420,00 Дин.
624
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
420,00 Дин.
625
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
420,00 Дин.
626
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
420,00 Дин.
627
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
420,00 Дин.
628
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
15431
до ±2Д/4
торус пластика
420,00 Дин.
629
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
420,00 Дин.
630
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
420,00 Дин.
631
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
420,00 Дин.
632
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
420,00 Дин.
633
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
420,00 Дин.
634
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
420,00 Дин.
635
636
637
638
639
640
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
OPTIKA GRUJIĆ
OPTIKA GRUJIĆ
OPTIKA GRUJIĆ
OPTIKA GRUJIĆ
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kruševac
Kruševac
15511
15512
15513
15521
15522
15523
±8Д - ±13Д
±13Д - ±20Д
±20Д - ±30Д
±8Д - ±13Д/4
±13Д - ±18Д/4
преко ± 18Д/4
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
641
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
15531
±8Д - ±13Д
642
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
15532
±13Д - ±18Д
пластика
пластика
пластика
торус стакло
торус стакло
торус стакло
сферна
пластична
сферна
пластична
643
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
1.780,00 Дин.
644
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
1.100,00 Дин.
645
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
15710
готов производ
пластика
1.100,00 Дин.
646
647
Očna
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
Kruševac
15810
15910
готов производ
готов производ
желатин
желатин
1.100,00 Дин.
1.100,00 Дин.
648
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
16110
готов производ
стакло
5.000,00 Дин.
649
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
18101
±2Д - ±5Д
пластика
350,00 Дин.
24
Произвођач
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
1.780,00 Дин.
1.780,00 Дин.
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
650
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
18111
±5Д - ±8Д
пластика
350,00 Дин.
651
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
18112
±8Д - ±10Д
пластика
350,00 Дин.
652
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
18113
±10Д - ±12Д
пластика
350,00 Дин.
653
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
18114
±12Д - ±14Д
пластика
350,00 Дин.
654
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
18115
±14Д - ±16Д
пластика
350,00 Дин.
655
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
18102
до ±2Д/2
торус пластика
420,00 Дин.
656
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
420,00 Дин.
657
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
420,00 Дин.
658
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
420,00 Дин.
659
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
420,00 Дин.
660
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
420,00 Дин.
661
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
420,00 Дин.
662
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
420,00 Дин.
663
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
18104
до ±2Д/4
торус пластика
420,00 Дин.
664
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
420,00 Дин.
665
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
420,00 Дин.
666
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
420,00 Дин.
667
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
420,00 Дин.
668
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
420,00 Дин.
25
Произвођач
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
669
Očna
OPTIKA GRUJIĆ
Kruševac
18410
готов производ увеличавајуће стакло
670
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
OPTISIMO doo
1
500,00 Дин.
671
672
673
674
675
676
677
678
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
Kula
Kula
Kula
Kula
Kula
Kula
Kula
10710
15311
15312
15313
15321
15322
15323
15331
готов производ
до ±2Д
преко ±2Д - ±4Д
±4Д - ±6Д
до ±2Д /2
±2Д/2 - ±4Д/2
±4Д/2 - ±6Д/2
до ±2Д /4
силикон
стакло
стакло
стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
OPTIX doo
JOVANOVSKI doo
JOVANOVSKI doo
JOVANOVSKI doo
JOVANOVSKI doo
JOVANOVSKI doo
JOVANOVSKI doo
JOVANOVSKI doo
1
6
6
6
6
6
6
6
1.100,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
400,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
679
680
Očna
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
Kula
15332
15333
±2Д/4 - ±4Д/4
±4Д/4 - ±6Д/4
торус стакло
торус стакло
JOVANOVSKI doo
JOVANOVSKI doo
6
6
420,00 Дин.
420,00 Дин.
681
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
15411
до ±2Д
пластика
JOVANOVSKI doo
1
350,00 Дин.
682
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
15412
±2Д - ±5Д
пластика
JOVANOVSKI doo
1
350,00 Дин.
683
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
15413
±5Д - ±8Д
пластика
JOVANOVSKI doo
1
350,00 Дин.
684
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
15414
±8Д - ±10Д
пластика
JOVANOVSKI doo
1
350,00 Дин.
685
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
15415
±10Д - ±12Д
пластика
POL doo
1
350,00 Дин.
686
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
15415
±12Д - ±14Д
пластика
POL doo
1
350,00 Дин.
687
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
15416
±14Д - ±16Д
пластика
POL doo
1
350,00 Дин.
688
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
15421
до ±2Д/2
торус пластика
JOVANOVSKI doo
1
420,00 Дин.
689
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
JOVANOVSKI doo
1
420,00 Дин.
690
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
JOVANOVSKI doo
1
420,00 Дин.
691
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
JOVANOVSKI doo
1
420,00 Дин.
692
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
POL doo
1
420,00 Дин.
693
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
POL doo
1
420,00 Дин.
694
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
POL doo
1
420,00 Дин.
695
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
15431
до ±2Д/4
торус пластика
JOVANOVSKI doo
1
420,00 Дин.
696
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
JOVANOVSKI doo
1
420,00 Дин.
697
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
JOVANOVSKI doo
1
420,00 Дин.
698
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
POL doo
12
420,00 Дин.
699
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
POL doo
12
420,00 Дин.
700
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
POL doo
12
420,00 Дин.
701
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
POL doo
12
420,00 Дин.
702
703
704
705
706
707
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
Kula
Kula
Kula
Kula
Kula
15511
15512
15513
15521
15522
15523
±8Д - ±13Д
±13Д - ±20Д
±20Д - ±30Д
±8Д - ±13Д/4
±13Д - ±18Д/4
преко ± 18Д/4
пластика
пластика
пластика
торус стакло
торус стакло
торус стакло
POL doo
POL doo
POL doo
POL doo
POL doo
POL doo
43
43
43
43
43
43
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
26
4. Очна помагала
Произвођач
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
POL doo
43
1.780,00 Дин.
POL doo
43
1.780,00 Дин.
торус пластична
POL doo
43
1.780,00 Дин.
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
POL doo
43
1.100,00 Дин.
15710
готов производ
пластика
OPTIX doo
4
1.100,00 Дин.
15810
15910
готов производ
готов производ
желатин
желатин
OPTIX doo
7
9
1.100,00 Дин.
1.100,00 Дин.
Kula
18101
±2Д - ±5Д
пластика
POL doo
12
350,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
18111
±5Д - ±8Д
пластика
POL doo
12
350,00 Дин.
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
18112
±8Д - ±10Д
пластика
POL doo
12
350,00 Дин.
718
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
18113
±10Д - ±12Д
пластика
POL doo
12
350,00 Дин.
719
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
18114
±12Д - ±14Д
пластика
POL doo
12
350,00 Дин.
720
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
18115
±14Д - ±16Д
пластика
POL doo
12
350,00 Дин.
721
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
18102
до ±2Д/2
торус пластика
POL doo
12
420,00 Дин.
722
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
POL doo
12
420,00 Дин.
723
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
POL doo
12
420,00 Дин.
724
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
POL doo
12
420,00 Дин.
725
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
POL doo
12
420,00 Дин.
726
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
POL doo
12
420,00 Дин.
727
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
POL doo
12
420,00 Дин.
728
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
POL doo
12
420,00 Дин.
729
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
18104
до ±2Д/4
торус пластика
POL doo
12
420,00 Дин.
730
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
POL doo
12
420,00 Дин.
731
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
POL doo
12
420,00 Дин.
732
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
POL doo
12
420,00 Дин.
733
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
POL doo
12
420,00 Дин.
734
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
POL doo
12
420,00 Дин.
Rед.бр
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
708
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
15531
±8Д - ±13Д
709
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
15532
±13Д - ±18Д
710
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
15541
±8Д - ±13Д/4
711
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
15542
712
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
713
714
Očna
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI D.O.O.
Kula
Kula
715
Očna
JOVANOVSKI D.O.O.
716
Očna
717
27
Материјал
сферна
пластична
сферна
пластична
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
735
Očna
PRO OCULI
Kula
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
Optissimo
1.500,00 Дин.
736
737
738
739
740
741
742
743
744
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
PRO OCULI
PRO OCULI
PRO OCULI
PRO OCULI
PRO OCULI
PRO OCULI
PRO OCULI
PRO OCULI
PRO OCULI
Kula
Kula
Kula
Kula
Kula
Kula
Kula
Kula
Kula
15311
15312
15313
15321
15322
15323
15331
15332
15333
до ±2Д
преко ±2Д - ±4Д
±4Д - ±6Д
до ±2Д /2
±2Д/2 - ±4Д/2
±4Д/2 - ±6Д/2
до ±2Д /4
±2Д/4 - ±4Д/4
±4Д/4 - ±6Д/4
стакло
стакло
стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
Jovanovski
Jovanovski
Jovanovski
Jovanovski
Jovanovski
Jovanovski
Jovanovski
Jovanovski
Jovanovski
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
745
Očna
PRO OCULI
Kula
15411
до ±2Д
пластика
Jovanovski
350,00 Дин.
746
Očna
PRO OCULI
Kula
15412
±2Д - ±5Д
пластика
Jovanovski
350,00 Дин.
747
Očna
PRO OCULI
Kula
15413
±5Д - ±8Д
пластика
Jovanovski
350,00 Дин.
748
Očna
PRO OCULI
Kula
15414
±8Д - ±10Д
пластика
Jovanovski
350,00 Дин.
749
Očna
PRO OCULI
Kula
15415
±10Д - ±12Д
пластика
Jovanovski
350,00 Дин.
750
Očna
PRO OCULI
Kula
15415
±12Д - ±14Д
пластика
Jovanovski
350,00 Дин.
751
Očna
PRO OCULI
Kula
15416
±14Д - ±16Д
пластика
Jovanovski
350,00 Дин.
752
Očna
PRO OCULI
Kula
15421
до ±2Д/2
торус пластика
Jovanovski
420,00 Дин.
753
Očna
PRO OCULI
Kula
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Jovanovski
420,00 Дин.
754
Očna
PRO OCULI
Kula
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Jovanovski
420,00 Дин.
755
Očna
PRO OCULI
Kula
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Jovanovski
420,00 Дин.
756
Očna
PRO OCULI
Kula
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Jovanovski
420,00 Дин.
757
Očna
PRO OCULI
Kula
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Jovanovski
420,00 Дин.
758
Očna
PRO OCULI
Kula
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Jovanovski
420,00 Дин.
759
Očna
PRO OCULI
Kula
15431
до ±2Д/4
торус пластика
Jovanovski
420,00 Дин.
760
Očna
PRO OCULI
Kula
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Jovanovski
420,00 Дин.
761
Očna
PRO OCULI
Kula
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Jovanovski
420,00 Дин.
762
Očna
PRO OCULI
Kula
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Jovanovski
420,00 Дин.
763
Očna
PRO OCULI
Kula
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Jovanovski
420,00 Дин.
28
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
764
Očna
PRO OCULI
Kula
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Jovanovski
765
Očna
PRO OCULI
Kula
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Jovanovski
420,00 Дин.
766
767
768
769
770
771
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
PRO OCULI
PRO OCULI
PRO OCULI
PRO OCULI
PRO OCULI
PRO OCULI
Kula
Kula
Kula
Kula
Kula
Kula
15511
15512
15513
15521
15522
15523
±8Д - ±13Д
±13Д - ±20Д
±20Д - ±30Д
±8Д - ±13Д/4
±13Д - ±18Д/4
преко ± 18Д/4
Jovanovski
Jovanovski
Jovanovski
Jovanovski
Jovanovski
Jovanovski
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
772
Očna
PRO OCULI
Kula
15531
±8Д - ±13Д
Jovanovski
1.780,00 Дин.
773
Očna
PRO OCULI
Kula
15532
±13Д - ±18Д
пластика
пластика
пластика
торус стакло
торус стакло
торус стакло
сферна
пластична
сферна
пластична
Jovanovski
1.780,00 Дин.
774
Očna
PRO OCULI
Kula
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
Jovanovski
1.780,00 Дин.
775
Očna
PRO OCULI
Kula
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
Jovanovski
1.100,00 Дин.
776
Očna
PRO OCULI
Kula
18101
±2Д - ±5Д
пластика
Jovanovski
350,00 Дин.
777
Očna
PRO OCULI
Kula
18111
±5Д - ±8Д
пластика
Jovanovski
350,00 Дин.
778
Očna
PRO OCULI
Kula
18112
±8Д - ±10Д
пластика
Jovanovski
350,00 Дин.
779
Očna
PRO OCULI
Kula
18113
±10Д - ±12Д
пластика
Jovanovski
350,00 Дин.
780
Očna
PRO OCULI
Kula
18114
±12Д - ±14Д
пластика
Jovanovski
350,00 Дин.
781
Očna
PRO OCULI
Kula
18115
±14Д - ±16Д
пластика
Jovanovski
350,00 Дин.
782
Očna
PRO OCULI
Kula
18102
до ±2Д/2
торус пластика
Jovanovski
420,00 Дин.
783
Očna
PRO OCULI
Kula
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Jovanovski
420,00 Дин.
784
Očna
PRO OCULI
Kula
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Jovanovski
420,00 Дин.
785
Očna
PRO OCULI
Kula
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Jovanovski
420,00 Дин.
786
Očna
PRO OCULI
Kula
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Jovanovski
420,00 Дин.
787
Očna
PRO OCULI
Kula
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Jovanovski
420,00 Дин.
788
Očna
PRO OCULI
Kula
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Jovanovski
420,00 Дин.
789
Očna
PRO OCULI
Kula
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Jovanovski
420,00 Дин.
790
Očna
PRO OCULI
Kula
18104
до ±2Д/4
торус пластика
Jovanovski
420,00 Дин.
791
Očna
PRO OCULI
Kula
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Jovanovski
420,00 Дин.
792
Očna
PRO OCULI
Kula
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Jovanovski
420,00 Дин.
29
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
420,00 Дин.
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
793
Očna
PRO OCULI
Kula
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Jovanovski
420,00 Дин.
794
Očna
PRO OCULI
Kula
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Jovanovski
420,00 Дин.
795
Očna
PRO OCULI
Kula
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Jovanovski
420,00 Дин.
796
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
"Sani"d.o.o. Šabac
1.500,00 Дин.
797
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
15311
до ±2Д
стакло
798
799
800
801
802
803
804
805
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
OPTIKA "VISUS"
OPTIKA "VISUS"
OPTIKA "VISUS"
OPTIKA "VISUS"
OPTIKA "VISUS"
OPTIKA "VISUS"
OPTIKA "VISUS"
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac
15312
15313
15321
15322
15323
15331
15332
15333
преко ±2Д - ±4Д
±4Д - ±6Д
до ±2Д /2
±2Д/2 - ±4Д/2
±4Д/2 - ±6Д/2
до ±2Д /4
±2Д/4 - ±4Д/4
±4Д/4 - ±6Д/4
стакло
стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
"Grossoptic"d.o.o.
Beograd
**
**
**
**
**
**
**
**
806
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
15411
до ±2Д
пластика
**
350,00 Дин.
807
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
15412
±2Д - ±5Д
пластика
**
350,00 Дин.
808
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
15413
±5Д - ±8Д
пластика
**
350,00 Дин.
809
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
15414
±8Д - ±10Д
пластика
**
350,00 Дин.
810
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
15415
±10Д - ±12Д
пластика
**
350,00 Дин.
811
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
15415
±12Д - ±14Д
пластика
**
350,00 Дин.
812
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
15416
±14Д - ±16Д
пластика
**
350,00 Дин.
813
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
15421
до ±2Д/2
торус пластика
**
420,00 Дин.
814
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
**
420,00 Дин.
815
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
**
420,00 Дин.
816
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
**
420,00 Дин.
817
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
**
420,00 Дин.
818
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
**
420,00 Дин.
819
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
**
420,00 Дин.
820
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
15431
до ±2Д/4
торус пластика
**
420,00 Дин.
821
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
**
420,00 Дин.
30
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
822
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
**
420,00 Дин.
823
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
**
420,00 Дин.
824
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
**
420,00 Дин.
825
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
**
420,00 Дин.
826
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
**
420,00 Дин.
827
828
829
830
831
832
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
OPTIKA "VISUS"
OPTIKA "VISUS"
OPTIKA "VISUS"
OPTIKA "VISUS"
OPTIKA "VISUS"
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac
Leskovac
15511
15512
15513
15521
15522
15523
±8Д - ±13Д
±13Д - ±20Д
±20Д - ±30Д
±8Д - ±13Д/4
±13Д - ±18Д/4
преко ± 18Д/4
**
**
**
**
**
**
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
833
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
15531
±8Д - ±13Д
**
1.780,00 Дин.
834
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
15532
±13Д - ±18Д
пластика
пластика
пластика
торус стакло
торус стакло
торус стакло
сферна
пластична
сферна
пластична
**
1.780,00 Дин.
835
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
**
1.780,00 Дин.
836
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
**
1.100,00 Дин.
**
600,00 Дин.
31
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
837
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
15610
готов производ
фолија на
стаклу без
диоптрије
838
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
18101
±2Д - ±5Д
пластика
**
350,00 Дин.
839
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
18111
±5Д - ±8Д
пластика
**
350,00 Дин.
840
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
18112
±8Д - ±10Д
пластика
**
350,00 Дин.
841
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
18113
±10Д - ±12Д
пластика
**
350,00 Дин.
842
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
18114
±12Д - ±14Д
пластика
**
350,00 Дин.
843
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
18115
±14Д - ±16Д
пластика
**
350,00 Дин.
844
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
18102
до ±2Д/2
торус пластика
**
420,00 Дин.
845
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
**
420,00 Дин.
846
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
**
420,00 Дин.
847
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
**
420,00 Дин.
848
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
**
420,00 Дин.
849
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
**
420,00 Дин.
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
850
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
**
420,00 Дин.
851
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
**
420,00 Дин.
852
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
18104
до ±2Д/4
торус пластика
**
420,00 Дин.
853
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
**
420,00 Дин.
854
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
**
420,00 Дин.
855
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
**
420,00 Дин.
856
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
**
420,00 Дин.
857
Očna
OPTIKA "VISUS"
Leskovac
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
**
420,00 Дин.
858
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
Arlecchino
srl,Quero,Italia
Arlecchino mod.od ARL
3079 do ARL4800
1.500,00 Дин.
859
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
Arlecchino
srl,Quero,Italia
Lancetti mod.od LL100
doLL500
1.500,00 Дин.
860
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
Alliance srl,Segusino,
Italija
Cool mod. od 01do
99999
1.500,00 Дин.
861
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
Alliance srl,Segusino,
Italija
Exact mod. od 01do
99999
1.500,00 Дин.
862
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
Wenzhou Hindar
Optical Co.Ltd
Mod.SN-001 do SN-9999
1.500,00 Дин.
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
SOITR OFTO OPTIK
SOITR OFTO OPTIK
SOITR OFTO OPTIK
SOITR OFTO OPTIK
SOITR OFTO OPTIK
SOITR OFTO OPTIK
SOITR OFTO OPTIK
SOITR OFTO OPTIK
SOITR OFTO OPTIK
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
Loznica
Loznica
Loznica
Loznica
Loznica
Loznica
Loznica
Loznica
Loznica
10710
15311
15312
15313
15321
15322
15323
15331
15332
15333
готов производ
до ±2Д
преко ±2Д - ±4Д
±4Д - ±6Д
до ±2Д /2
±2Д/2 - ±4Д/2
±4Д/2 - ±6Д/2
до ±2Д /4
±2Д/4 - ±4Д/4
±4Д/4 - ±6Д/4
силикон
стакло
стакло
стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
Ortolens doo
Grossoptic doo
Grossoptic doo
Grossoptic doo
Grossoptic doo
Grossoptic doo
Grossoptic doo
Grossoptic doo
Grossoptic doo
Grossoptic doo
1.100,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
873
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
15411
до ±2Д
пластика
Grossoptic doo
350,00 Дин.
874
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
15412
±2Д - ±5Д
пластика
Grossoptic doo
350,00 Дин.
875
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
15413
±5Д - ±8Д
пластика
Grossoptic doo
350,00 Дин.
876
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
15414
±8Д - ±10Д
пластика
Grossoptic doo
350,00 Дин.
877
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
15415
±10Д - ±12Д
пластика
Grossoptic doo
350,00 Дин.
32
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
878
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
15415
±12Д - ±14Д
пластика
Grossoptic doo
350,00 Дин.
879
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
15416
±14Д - ±16Д
пластика
Grossoptic doo
350,00 Дин.
880
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
15421
до ±2Д/2
торус пластика
Grossoptic doo
420,00 Дин.
881
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Grossoptic doo
420,00 Дин.
882
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Grossoptic doo
420,00 Дин.
883
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Grossoptic doo
420,00 Дин.
884
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Grossoptic doo
420,00 Дин.
885
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Grossoptic doo
420,00 Дин.
886
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Grossoptic doo
420,00 Дин.
887
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
15431
до ±2Д/4
торус пластика
Grossoptic doo
420,00 Дин.
888
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Grossoptic doo
420,00 Дин.
889
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Grossoptic doo
420,00 Дин.
890
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Grossoptic doo
420,00 Дин.
891
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Grossoptic doo
420,00 Дин.
892
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Grossoptic doo
420,00 Дин.
893
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Grossoptic doo
420,00 Дин.
894
895
896
897
898
899
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
SOITR OFTO OPTIK
SOITR OFTO OPTIK
SOITR OFTO OPTIK
SOITR OFTO OPTIK
SOITR OFTO OPTIK
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
Loznica
Loznica
Loznica
Loznica
Loznica
15511
15512
15513
15521
15522
15523
±8Д - ±13Д
±13Д - ±20Д
±20Д - ±30Д
±8Д - ±13Д/4
±13Д - ±18Д/4
преко ± 18Д/4
Grossoptic doo
Grossoptic doo
Grossoptic doo
Grossoptic doo
Grossoptic doo
Grossoptic doo
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
900
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
15531
±8Д - ±13Д
Grossoptic doo
1.780,00 Дин.
901
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
15532
±13Д - ±18Д
пластика
пластика
пластика
торус стакло
торус стакло
торус стакло
сферна
пластична
сферна
пластична
Grossoptic doo
1.780,00 Дин.
902
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
Grossoptic doo
1.780,00 Дин.
903
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
Grossoptic doo
1.100,00 Дин.
904
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
15710
готов производ
пластика
Ortolens doo
1.100,00 Дин.
905
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
15810
готов производ
желатин
Grossoptic doo
906
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
18101
±2Д - ±5Д
пластика
Grossoptic doo
33
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
Bausch&Lomb
1.100,00 Дин.
350,00 Дин.
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
907
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
18111
±5Д - ±8Д
пластика
Grossoptic doo
350,00 Дин.
908
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
18112
±8Д - ±10Д
пластика
Grossoptic doo
350,00 Дин.
909
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
18113
±10Д - ±12Д
пластика
Grossoptic doo
350,00 Дин.
910
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
18114
±12Д - ±14Д
пластика
Grossoptic doo
350,00 Дин.
911
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
18115
±14Д - ±16Д
пластика
Grossoptic doo
350,00 Дин.
912
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
18102
до ±2Д/2
торус пластика
Grossoptic doo
420,00 Дин.
913
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Grossoptic doo
420,00 Дин.
914
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Grossoptic doo
420,00 Дин.
915
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Grossoptic doo
420,00 Дин.
916
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Grossoptic doo
420,00 Дин.
917
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Grossoptic doo
420,00 Дин.
918
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Grossoptic doo
420,00 Дин.
919
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Grossoptic doo
420,00 Дин.
920
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
18104
до ±2Д/4
торус пластика
Grossoptic doo
420,00 Дин.
921
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Grossoptic doo
420,00 Дин.
922
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Grossoptic doo
420,00 Дин.
923
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Grossoptic doo
420,00 Дин.
924
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Grossoptic doo
420,00 Дин.
925
Očna
SOITR OFTO OPTIK
Loznica
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Grossoptic doo
420,00 Дин.
926
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
itali line
1.500,00 Дин.
927
928
929
930
931
932
933
934
935
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
Čačak
Čačak
Čačak
Čačak
Čačak
Čačak
Čačak
Čačak
15311
15312
15313
15321
15322
15323
15331
15332
15333
до ±2Д
преко ±2Д - ±4Д
±4Д - ±6Д
до ±2Д /2
±2Д/2 - ±4Д/2
±4Д/2 - ±6Д/2
до ±2Д /4
±2Д/4 - ±4Д/4
±4Д/4 - ±6Д/4
стакло
стакло
стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
opticus doo
opticus doo
opticus doo
opticus doo
opticus doo
opticus doo
opticus doo
opticus doo
opticus doo
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
34
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
936
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
15411
до ±2Д
пластика
opticus doo
350,00 Дин.
937
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
15412
±2Д - ±5Д
пластика
opticus doo
350,00 Дин.
938
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
15413
±5Д - ±8Д
пластика
opticus doo
350,00 Дин.
939
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
15414
±8Д - ±10Д
пластика
opticus doo
350,00 Дин.
940
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
15415
±10Д - ±12Д
пластика
opticus doo
350,00 Дин.
941
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
15415
±12Д - ±14Д
пластика
opticus doo
350,00 Дин.
942
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
15416
±14Д - ±16Д
пластика
opticus doo
350,00 Дин.
943
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
15421
до ±2Д/2
торус пластика
opticus doo
420,00 Дин.
944
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
opticus doo
420,00 Дин.
945
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
opticus doo
420,00 Дин.
946
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
opticus doo
420,00 Дин.
947
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
opticus doo
420,00 Дин.
948
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
opticus doo
420,00 Дин.
949
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
opticus doo
420,00 Дин.
950
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
15431
до ±2Д/4
торус пластика
opticus doo
420,00 Дин.
951
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
opticus doo
420,00 Дин.
952
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
opticus doo
420,00 Дин.
953
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
opticus doo
420,00 Дин.
954
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
opticus doo
420,00 Дин.
955
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
opticus doo
420,00 Дин.
956
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
opticus doo
420,00 Дин.
957
958
959
960
961
962
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
Čačak
Čačak
Čačak
Čačak
Čačak
15511
15512
15513
15521
15522
15523
±8Д - ±13Д
±13Д - ±20Д
±20Д - ±30Д
±8Д - ±13Д/4
±13Д - ±18Д/4
преко ± 18Д/4
opticus doo
opticus doo
opticus doo
opticus doo
opticus doo
opticus doo
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
963
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
15531
±8Д - ±13Д
opticus doo
1.780,00 Дин.
964
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
15532
±13Д - ±18Д
пластика
пластика
пластика
торус стакло
торус стакло
торус стакло
сферна
пластична
сферна
пластична
opticus doo
1.780,00 Дин.
35
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
965
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
opticus doo
1.780,00 Дин.
966
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
opticus doo
1.100,00 Дин.
967
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
18101
±2Д - ±5Д
пластика
opticus doo
350,00 Дин.
968
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
18111
±5Д - ±8Д
пластика
opticus doo
350,00 Дин.
969
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
18112
±8Д - ±10Д
пластика
opticus doo
350,00 Дин.
970
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
18113
±10Д - ±12Д
пластика
opticus doo
350,00 Дин.
971
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
18114
±12Д - ±14Д
пластика
opticus doo
350,00 Дин.
972
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
18115
±14Д - ±16Д
пластика
opticus doo
350,00 Дин.
973
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
18102
до ±2Д/2
торус пластика
opticus doo
420,00 Дин.
974
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
opticus doo
420,00 Дин.
975
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
opticus doo
420,00 Дин.
976
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
opticus doo
420,00 Дин.
977
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
opticus doo
420,00 Дин.
978
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
opticus doo
420,00 Дин.
979
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
opticus doo
420,00 Дин.
980
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
opticus doo
420,00 Дин.
981
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
18104
до ±2Д/4
торус пластика
opticus doo
420,00 Дин.
982
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
opticus doo
420,00 Дин.
983
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
opticus doo
420,00 Дин.
984
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
opticus doo
420,00 Дин.
985
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
opticus doo
420,00 Дин.
986
Očna
S.Z.R. "OPTIKA MARIĆ"
Čačak
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
opticus doo
420,00 Дин.
987
Očna
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
Negotin
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
Wenzhou Hindar
OpticalCo.Ltd..., Kina -
0019999
1.500,00 Дин.
988
Očna
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
Negotin
10710
готов производ
силикон
Opticus d.o.o Beograd
domaći proizvođač ne
mora imati kataloški broj
1.100,00 Дин.
989
Očna
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
Negotin
15311
до ±2Д
стакло
GROSSOPTIC
BEOGRAD
36
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
350,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
990
Očna
991
Očna
992
Očna
993
Očna
994
Očna
995
Očna
996
Očna
997
Očna
998
Očna
999
Očna
1000
Očna
1001
Očna
1002
Očna
1003
Očna
1004
Očna
1005
Očna
1006
Očna
1007
Očna
1008
Očna
1009
Očna
1010
Očna
1011
Očna
1012
Očna
1013
Očna
1014
Očna
1015
Očna
37
Понуђач
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Negotin
15312
преко ±2Д - ±4Д
стакло
Negotin
15313
±4Д - ±6Д
стакло
Negotin
15321
до ±2Д /2
торус стакло
Negotin
15322
±2Д/2 - ±4Д/2
торус стакло
Negotin
15323
±4Д/2 - ±6Д/2
торус стакло
Negotin
15331
до ±2Д /4
торус стакло
Negotin
15332
±2Д/4 - ±4Д/4
торус стакло
Negotin
15333
±4Д/4 - ±6Д/4
торус стакло
Negotin
15411
до ±2Д
пластика
Negotin
15412
±2Д - ±5Д
пластика
Negotin
15413
±5Д - ±8Д
пластика
Negotin
15414
±8Д - ±10Д
пластика
Negotin
15415
±10Д - ±12Д
пластика
Negotin
15415
±12Д - ±14Д
пластика
Negotin
15416
±14Д - ±16Д
пластика
Negotin
15421
до ±2Д/2
торус пластика
Negotin
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Negotin
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Negotin
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Negotin
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Negotin
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Negotin
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Negotin
15431
до ±2Д/4
торус пластика
Negotin
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Negotin
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Negotin
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Произвођач
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
350,00 Дин.
350,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
1016
Očna
1017
Očna
1018
Očna
1019
Očna
1020
Očna
1021
Očna
1022
Očna
1023
Očna
1024
Očna
1025
Očna
1026
Očna
1027
Očna
1028
Očna
38
1029
Očna
1030
Očna
1031
Očna
1032
Očna
1033
Očna
1034
Očna
1035
Očna
1036
Očna
1037
Očna
1038
Očna
1039
Očna
1040
Očna
1041
Očna
Понуђач
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Negotin
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Negotin
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Negotin
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Negotin
15511
±8Д - ±13Д
пластика
Negotin
15512
±13Д - ±20Д
пластика
Negotin
15513
±20Д - ±30Д
пластика
Negotin
15531
±8Д - ±13Д
Negotin
15532
±13Д - ±18Д
Negotin
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
Negotin
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
Negotin
15710
готов производ
пластика
Opticus d.o.o Beograd
1.100,00 Дин.
Negotin
15810
готов производ
желатин
Opticus d.o.o Beograd
1.100,00 Дин.
Negotin
15910
готов производ
желатин
Opticus d.o.o Beograd
1.100,00 Дин.
сферна
пластична
сферна
пластична
Negotin
18101
±2Д - ±5Д
пластика
Negotin
18111
±5Д - ±8Д
пластика
Negotin
18112
±8Д - ±10Д
пластика
Negotin
18113
±10Д - ±12Д
пластика
Negotin
18114
±12Д - ±14Д
пластика
Negotin
18115
±14Д - ±16Д
пластика
Negotin
18102
до ±2Д/2
торус пластика
Negotin
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Negotin
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Negotin
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Negotin
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Negotin
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Negotin
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Произвођач
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Град
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
1.780,00 Дин.
1.780,00 Дин.
1.780,00 Дин.
1.100,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
1042
Očna
1043
Očna
1044
Očna
1045
Očna
1046
Očna
1047
Očna
1048
Očna
1049
Očna
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
39
Понуђач
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Negotin
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Negotin
18104
до ±2Д/4
торус пластика
Negotin
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Negotin
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Negotin
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Negotin
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Negotin
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
Sani
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
10610
готов производ
монокуларне
Grossoptic
39.000,00 Дин.
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
OČNA OPTIKA NIŠ
OČNA OPTIKA NIŠ
OČNA OPTIKA NIŠ
OČNA OPTIKA NIŠ
OČNA OPTIKA NIŠ
OČNA OPTIKA NIŠ
OČNA OPTIKA NIŠ
OČNA OPTIKA NIŠ
OČNA OPTIKA NIŠ
OČNA OPTIKA NIŠ
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
10710
10811
10812
15311
15312
15313
15321
15322
15323
15331
15332
15333
готов производ
готов производ
готов производ
до ±2Д
преко ±2Д - ±4Д
±4Д - ±6Д
до ±2Д /2
±2Д/2 - ±4Д/2
±4Д/2 - ±6Д/2
до ±2Д /4
±2Д/4 - ±4Д/4
±4Д/4 - ±6Д/4
силикон
акрилат
стакло
стакло
стакло
стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
Ortolens
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
1.100,00 Дин.
25.000,00 Дин.
16.000,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
1063
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
15411
до ±2Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
1064
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
15412
±2Д - ±5Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
1065
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
15413
±5Д - ±8Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
1066
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
15414
±8Д - ±10Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
1067
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
15415
±10Д - ±12Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
1068
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
15415
±12Д - ±14Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
1069
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
15416
±14Д - ±16Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
1070
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
15421
до ±2Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1071
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1072
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
OČNA KUĆA
"MILOVANOVIĆ"
Произвођач
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Град
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
19999
1.500,00 Дин.
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
1073
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1074
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1075
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1076
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1077
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
15431
до ±2Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1078
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1079
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1080
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1081
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1082
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1083
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1084
1085
1086
1087
1088
1089
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
OČNA OPTIKA NIŠ
OČNA OPTIKA NIŠ
OČNA OPTIKA NIŠ
OČNA OPTIKA NIŠ
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
15511
15512
15513
15521
15522
15523
±8Д - ±13Д
±13Д - ±20Д
±20Д - ±30Д
±8Д - ±13Д/4
±13Д - ±18Д/4
преко ± 18Д/4
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
1090
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
15531
±8Д - ±13Д
Grossoptic
1.780,00 Дин.
1091
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
15532
±13Д - ±18Д
пластика
пластика
пластика
торус стакло
торус стакло
торус стакло
сферна
пластична
сферна
пластична
Grossoptic
1.780,00 Дин.
1092
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
Grossoptic
1.780,00 Дин.
1093
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
Grossoptic
1.100,00 Дин.
Grossoptic
600,00 Дин.
40
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
1094
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
15610
готов производ
фолија на
стаклу без
диоптрије
1095
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
15710
готов производ
пластика
Ortolens
1.100,00 Дин.
1096
1097
1098
1099
Očna
Očna
Očna
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
OČNA OPTIKA NIŠ
OČNA OPTIKA NIŠ
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
Niš
Niš
Niš
15810
15910
16011
16012
готов производ
готов производ
готов производ
готов производ
желатин
желатин
акрилат
стакло
Gross,Lion
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
1.100,00 Дин.
1.100,00 Дин.
25.000,00 Дин.
16.000,00 Дин.
1100
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
16110
готов производ
стакло
Grossoptic
5.000,00 Дин.
1101
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
18101
±2Д - ±5Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
1102
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
18111
±5Д - ±8Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
1103
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
18112
±8Д - ±10Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
1104
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
18113
±10Д - ±12Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
1105
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
18114
±12Д - ±14Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
1106
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
18115
±14Д - ±16Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
1107
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
18102
до ±2Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1108
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1109
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1110
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1111
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1112
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1113
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1114
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1115
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
18104
до ±2Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1116
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1117
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1118
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1119
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1120
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Grossoptic
400,00 Дин.
41
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
1121
Očna
OČNA OPTIKA NIŠ
Niš
18410
готов производ увеличавајуће стакло
1122
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
"SANI"
19999
1.500,00 Дин.
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
OPTICA NIKOLIĆ
OPTICA NIKOLIĆ
OPTICA NIKOLIĆ
OPTICA NIKOLIĆ
OPTICA NIKOLIĆ
OPTICA NIKOLIĆ
OPTICA NIKOLIĆ
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
15311
15312
15313
15321
15322
15323
15331
15332
15333
до ±2Д
преко ±2Д - ±4Д
±4Д - ±6Д
до ±2Д /2
±2Д/2 - ±4Д/2
±4Д/2 - ±6Д/2
до ±2Д /4
±2Д/4 - ±4Д/4
±4Д/4 - ±6Д/4
стакло
стакло
стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
"POL"
"POL"
"POL"
"POL"
"POL"
"POL"
"POL"
"POL"
"POL"
A 1-6
A 1-6
A 1-6
A 1-6
A 1-6
A 1-6
A 1-6
A 1-6
A 1-6
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
1132
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
15411
до ±2Д
пластика
"POL"
A 7-16
350,00 Дин.
1133
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
15412
±2Д - ±5Д
пластика
"POL"
A 7-16
350,00 Дин.
1134
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
15413
±5Д - ±8Д
пластика
"POL"
A 7-16
350,00 Дин.
1135
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
15414
±8Д - ±10Д
пластика
"POL"
A 7-16
350,00 Дин.
1136
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
15415
±10Д - ±12Д
пластика
"POL"
A 7-16
350,00 Дин.
1137
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
15415
±12Д - ±14Д
пластика
"POL"
A 7-16
350,00 Дин.
1138
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
15416
±14Д - ±16Д
пластика
"POL"
A 7-16
350,00 Дин.
1139
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
15421
до ±2Д/2
торус пластика
"POL"
A 7-16
420,00 Дин.
1140
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
"POL"
A 7-16
420,00 Дин.
1141
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
"POL"
A 7-16
420,00 Дин.
1142
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
"POL"
A 7-16
420,00 Дин.
1143
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
"POL"
A 7-16
420,00 Дин.
1144
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
"POL"
A 7-16
420,00 Дин.
1145
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
"POL"
A 7-16
420,00 Дин.
1146
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
15431
до ±2Д/4
торус пластика
"POL"
A 7-16
420,00 Дин.
1147
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
"POL"
A 7-16
420,00 Дин.
1148
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
"POL"
A 7-16
420,00 Дин.
1149
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
"POL"
A 7-16
420,00 Дин.
1150
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
"POL"
A 7-16
420,00 Дин.
1151
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
"POL"
A 7-16
420,00 Дин.
1152
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
"POL"
A 7-16
420,00 Дин.
1153
1154
1155
1156
1157
1158
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
OPTICA NIKOLIĆ
OPTICA NIKOLIĆ
OPTICA NIKOLIĆ
OPTICA NIKOLIĆ
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
Niš
15511
15512
15513
15521
15522
15523
±8Д - ±13Д
±13Д - ±20Д
±20Д - ±30Д
±8Д - ±13Д/4
±13Д - ±18Д/4
преко ± 18Д/4
"POL"
"POL"
"POL"
"POL"
"POL"
"POL"
A 7-16
A 7-16
A 7-16
A 7-16
A 7-16
A 7-16
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
1159
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
15531
±8Д - ±13Д
"POL"
A 7-16
1.780,00 Дин.
1160
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
15532
±13Д - ±18Д
пластика
пластика
пластика
торус стакло
торус стакло
торус стакло
сферна
пластична
сферна
пластична
"POL"
A 7-16
1.780,00 Дин.
42
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
1161
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
"POL"
A 7-16
1.780,00 Дин.
1162
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
"POL"
A 7-16
1.100,00 Дин.
1163
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
18101
±2Д - ±5Д
пластика
"POL"
A 7-16
350,00 Дин.
1164
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
18111
±5Д - ±8Д
пластика
"POL"
A 7-16
350,00 Дин.
1165
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
18112
±8Д - ±10Д
пластика
"POL"
A 7-16
350,00 Дин.
1166
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
18113
±10Д - ±12Д
пластика
"POL"
A 7-16
350,00 Дин.
1167
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
18114
±12Д - ±14Д
пластика
"POL"
A 7-16
350,00 Дин.
1168
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
18115
±14Д - ±16Д
пластика
"POL"
A 7-16
350,00 Дин.
1169
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
18102
до ±2Д/2
торус пластика
"POL"
A 7-16
420,00 Дин.
1170
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
"POL"
A 7-16
420,00 Дин.
1171
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
"POL"
A 7-16
420,00 Дин.
1172
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
"POL"
A 7-16
420,00 Дин.
1173
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
"POL"
A 7-16
420,00 Дин.
1174
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
"POL"
A 7-16
420,00 Дин.
1175
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
"POL"
A 7-16
420,00 Дин.
1176
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
"POL"
A 7-16
420,00 Дин.
1177
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
18104
до ±2Д/4
торус пластика
"POL"
A 7-16
420,00 Дин.
1178
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
"POL"
A 7-16
420,00 Дин.
1179
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
"POL"
A 7-16
420,00 Дин.
1180
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
"POL"
A 7-16
420,00 Дин.
1181
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
"POL"
A 7-16
420,00 Дин.
1182
Očna
OPTICA NIKOLIĆ
Niš
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
"POL"
A 7-16
420,00 Дин.
1183
Očna
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
Niš
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
Sani
19999
1.500,00 Дин.
1184
Očna
Niš
10610
готов производ
монокуларне
Grossoptic
39.000,00 Дин.
1185
Očna
Niš
10710
готов производ
силикон
Ortolens
1.100,00 Дин.
1186
Očna
Niš
10811
готов производ
акрилат
Grossoptic
25.000,00 Дин.
43
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
1187
Očna
1188
Očna
1189
Očna
1190
Očna
1191
Očna
1192
Očna
1193
Očna
1194
Očna
1195
Očna
1196
Očna
1197
Očna
1198
Očna
1199
Očna
1200
Očna
1201
Očna
1202
Očna
1203
Očna
1204
Očna
1205
Očna
1206
Očna
1207
Očna
1208
Očna
1209
Očna
1210
Očna
1211
Očna
1212
Očna
44
Понуђач
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
Niš
10812
готов производ
стакло
Grossoptic
16.000,00 Дин.
Niš
15311
до ±2Д
стакло
Grossoptic
350,00 Дин.
Niš
15312
преко ±2Д - ±4Д
стакло
Grossoptic
350,00 Дин.
Niš
15313
±4Д - ±6Д
стакло
Grossoptic
350,00 Дин.
Niš
15321
до ±2Д /2
торус стакло
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15322
±2Д/2 - ±4Д/2
торус стакло
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15323
±4Д/2 - ±6Д/2
торус стакло
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15331
до ±2Д /4
торус стакло
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15332
±2Д/4 - ±4Д/4
торус стакло
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15333
±4Д/4 - ±6Д/4
торус стакло
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15411
до ±2Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
Niš
15412
±2Д - ±5Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
Niš
15413
±5Д - ±8Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
Niš
15414
±8Д - ±10Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
Niš
15415
±10Д - ±12Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
Niš
15415
±12Д - ±14Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
Niš
15416
±14Д - ±16Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
Niš
15421
до ±2Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15431
до ±2Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
1213
Očna
1214
Očna
1215
Očna
1216
Očna
1217
Očna
1218
Očna
1219
Očna
1220
Očna
1221
Očna
1222
Očna
1223
Očna
45
1224
Očna
1225
Očna
1226
Očna
1227
Očna
1228
Očna
1229
Očna
1230
Očna
1231
Očna
1232
Očna
1233
Očna
1234
Očna
1235
Očna
1236
Očna
1237
Očna
1238
Očna
Понуђач
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
Niš
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15511
±8Д - ±13Д
пластика
Grossoptic
2.100,00 Дин.
Niš
15512
±13Д - ±20Д
пластика
Grossoptic
2.100,00 Дин.
Niš
15513
±20Д - ±30Д
пластика
Grossoptic
2.100,00 Дин.
Niš
15521
±8Д - ±13Д/4
торус стакло
Grossoptic
2.300,00 Дин.
Niš
15522
±13Д - ±18Д/4
торус стакло
Grossoptic
2.300,00 Дин.
Niš
15523
преко ± 18Д/4
торус стакло
Grossoptic
2.300,00 Дин.
Grossoptic
1.780,00 Дин.
Grossoptic
1.780,00 Дин.
сферна
пластична
сферна
пластична
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Град
Niš
15531
±8Д - ±13Д
Niš
15532
±13Д - ±18Д
Niš
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
Grossoptic
1.780,00 Дин.
Niš
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
Grossoptic
1.100,00 Дин.
Grossoptic
600,00 Дин.
Niš
15610
готов производ
фолија на
стаклу без
диоптрије
Niš
15710
готов производ
пластика
Ortolens
1.100,00 Дин.
Niš
15810
готов производ
желатин
Gross,Lion
1.100,00 Дин.
Niš
15910
готов производ
желатин
Grossoptic
1.100,00 Дин.
Niš
16011
готов производ
акрилат
Grossoptic
25.000,00 Дин.
Niš
16012
готов производ
стакло
Grossoptic
16.000,00 Дин.
Niš
16110
готов производ
стакло
Grossoptic
5.000,00 Дин.
Niš
18101
±2Д - ±5Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
Niš
18111
±5Д - ±8Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
Niš
18112
±8Д - ±10Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
Niš
18113
±10Д - ±12Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
1239
Očna
1240
Očna
1241
Očna
1242
Očna
1243
Očna
1244
Očna
1245
Očna
1246
Očna
1247
Očna
1248
Očna
1249
Očna
1250
Očna
1251
Očna
1252
Očna
1253
Očna
1254
Očna
46
1255
Očna
1256
Očna
1257
Očna
1258
Očna
1259
Očna
1260
Očna
1261
Očna
1262
Očna
1263
Očna
1264
Očna
Понуђач
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"LUX OPTIK"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
Niš
18114
±12Д - ±14Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
Niš
18115
±14Д - ±16Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
Niš
18102
до ±2Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
18104
до ±2Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
18410
готов производ увеличавајуће стакло
Grossoptic
400,00 Дин.
Niš
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
Niš
10610
готов производ
монокуларне
Grossoptic
39.000,00 Дин.
Niš
10710
готов производ
силикон
Grossoptic
1.100,00 Дин.
Niš
10811
готов производ
акрилат
Grossoptic
25.000,00 Дин.
Niš
10812
готов производ
стакло
Grossoptic
16.000,00 Дин.
Niš
15311
до ±2Д
стакло
Grossoptic
350,00 Дин.
Niš
15312
преко ±2Д - ±4Д
стакло
Grossoptic
350,00 Дин.
Niš
15313
±4Д - ±6Д
стакло
Grossoptic
350,00 Дин.
Niš
15321
до ±2Д /2
торус стакло
Grossoptic
420,00 Дин.
1.000,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
1265
Očna
1266
Očna
1267
Očna
1268
Očna
1269
Očna
1270
Očna
1271
Očna
1272
Očna
1273
Očna
1274
Očna
1275
Očna
1276
Očna
1277
Očna
1278
Očna
1279
Očna
1280
Očna
1281
Očna
1282
Očna
1283
Očna
1284
Očna
1285
Očna
1286
Očna
1287
Očna
1288
Očna
1289
Očna
1290
Očna
47
Понуђач
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
Niš
15322
±2Д/2 - ±4Д/2
торус стакло
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15323
±4Д/2 - ±6Д/2
торус стакло
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15331
до ±2Д /4
торус стакло
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15332
±2Д/4 - ±4Д/4
торус стакло
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15333
±4Д/4 - ±6Д/4
торус стакло
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15411
до ±2Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
Niš
15412
±2Д - ±5Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
Niš
15413
±5Д - ±8Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
Niš
15414
±8Д - ±10Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
Niš
15415
±10Д - ±12Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
Niš
15415
±12Д - ±14Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
Niš
15416
±14Д - ±16Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
Niš
15421
до ±2Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15431
до ±2Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
1291
Očna
1292
Očna
1293
Očna
1294
Očna
1295
Očna
1296
Očna
1297
Očna
1298
Očna
1299
Očna
1300
Očna
48
1301
Očna
1302
Očna
1303
Očna
1304
Očna
1305
Očna
1306
Očna
1307
Očna
1308
Očna
1309
Očna
1310
Očna
1311
Očna
1312
Očna
1313
Očna
1314
Očna
1315
Očna
1316
Očna
Понуђач
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
Niš
15511
±8Д - ±13Д
пластика
Grossoptic
2.100,00 Дин.
Niš
15512
±13Д - ±20Д
пластика
Grossoptic
2.100,00 Дин.
Niš
15513
±20Д - ±30Д
пластика
Grossoptic
2.100,00 Дин.
Niš
15521
±8Д - ±13Д/4
торус стакло
Grossoptic
2.300,00 Дин.
Niš
15522
±13Д - ±18Д/4
торус стакло
Grossoptic
2.300,00 Дин.
Niš
15523
преко ± 18Д/4
торус стакло
Grossoptic
2.300,00 Дин.
Niš
15531
±8Д - ±13Д
Grossoptic
1.780,00 Дин.
Niš
15532
±13Д - ±18Д
Grossoptic
1.780,00 Дин.
Niš
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
Grossoptic
1.780,00 Дин.
Niš
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
Grossoptic
1.100,00 Дин.
Grossoptic
600,00 Дин.
сферна
пластична
сферна
пластична
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Град
Niš
15610
готов производ
фолија на
стаклу без
диоптрије
Niš
15710
готов производ
пластика
Grossoptic
1.100,00 Дин.
Niš
15810
готов производ
желатин
Grossoptic
1.100,00 Дин.
Niš
15910
готов производ
желатин
Grossoptic
1.100,00 Дин.
Niš
16011
готов производ
акрилат
Grossoptic
25.000,00 Дин.
Niš
16012
готов производ
стакло
Grossoptic
16.000,00 Дин.
Niš
16110
готов производ
стакло
Grossoptic
5.000,00 Дин.
Niš
18101
±2Д - ±5Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
Niš
18111
±5Д - ±8Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
Niš
18112
±8Д - ±10Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
Niš
18113
±10Д - ±12Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
Niš
18114
±12Д - ±14Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
Niš
18115
±14Д - ±16Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
Niš
18102
до ±2Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
1317
Očna
1318
Očna
1319
Očna
1320
Očna
1321
Očna
1322
Očna
1323
Očna
1324
Očna
1325
Očna
1326
Očna
1327
Očna
49
Понуђач
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
OPTIČARSKA
RADNJA"NM"
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
Niš
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
18104
до ±2Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Niš
18410
готов производ увеличавајуће стакло
Grossoptic
400,00 Дин.
1328
Očna
1329
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
Wenzhou Hindar
Optical Co.Ltd.
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
CINEOPTIC AD
CINEOPTIC AD
CINEOPTIC AD
CINEOPTIC AD
CINEOPTIC AD
CINEOPTIC AD
CINEOPTIC AD
CINEOPTIC AD
CINEOPTIC AD
CINEOPTIC AD
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
10710
15311
15312
15313
15321
15322
15323
15331
15332
15333
готов производ
до ±2Д
преко ±2Д - ±4Д
±4Д - ±6Д
до ±2Д /2
±2Д/2 - ±4Д/2
±4Д/2 - ±6Д/2
до ±2Д /4
±2Д/4 - ±4Д/4
±4Д/4 - ±6Д/4
силикон
стакло
стакло
стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
Optix, Ortolens
Pol, Gross
Pol, Gross
Pol, Gross
Pol, Gross
Pol, Gross
Pol, Gross
Pol, Gross
Pol, Gross
Pol, Gross
1340
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
15411
до ±2Д
пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539990
350,00 Дин.
1341
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
15412
±2Д - ±5Д
пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539990
350,00 Дин.
1342
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
15413
±5Д - ±8Д
пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539990
350,00 Дин.
1343
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
15414
±8Д - ±10Д
пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
350,00 Дин.
1344
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
15415
±10Д - ±12Д
пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
350,00 Дин.
1345
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
15415
±12Д - ±14Д
пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
350,00 Дин.
1346
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
15416
±14Д - ±16Д
пластика
Pol, Gross
19999
1.500,00 Дин.
1.100,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
350,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
1347
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
15421
до ±2Д/2
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539990
420,00 Дин.
1348
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539990
420,00 Дин.
1349
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539990
420,00 Дин.
1350
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
420,00 Дин.
1351
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
420,00 Дин.
1352
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
420,00 Дин.
1353
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Pol, Gross
1354
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
15431
до ±2Д/4
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
420,00 Дин.
1355
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
420,00 Дин.
1356
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
420,00 Дин.
1357
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
420,00 Дин.
1358
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
420,00 Дин.
1359
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Pol, Gross
420,00 Дин.
1360
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Pol, Gross
420,00 Дин.
1361
1362
1363
1364
1365
1366
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
CINEOPTIC AD
CINEOPTIC AD
CINEOPTIC AD
CINEOPTIC AD
CINEOPTIC AD
CINEOPTIC AD
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
Novi Sad
15511
15512
15513
15521
15522
15523
±8Д - ±13Д
±13Д - ±20Д
±20Д - ±30Д
±8Д - ±13Д/4
±13Д - ±18Д/4
преко ± 18Д/4
Pol, Gross
Pol, Gross
Pol, Gross
Pol, Gross
Pol, Gross
Pol, Gross
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
1367
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
15531
±8Д - ±13Д
Pol, Gross
1.780,00 Дин.
1368
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
15532
±13Д - ±18Д
пластика
пластика
пластика
торус стакло
торус стакло
торус стакло
сферна
пластична
сферна
пластична
Pol, Gross
1.780,00 Дин.
1369
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
Pol, Gross
1.780,00 Дин.
1370
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
Pol, Gross
1.100,00 Дин.
1371
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
15710
готов производ
пластика
Ortolens, Optix
1.100,00 Дин.
50
1372
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
15810
готов производ
желатин
1373
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
15910
готов производ
желатин
1374
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
18101
±2Д - ±5Д
пластика
420,00 Дин.
Coper Vision ltd.,
Bausch & Lomb,Ciba
Vision Co.,Optix
Ciba Vision Co.,
Bausch / Lomb
Pol, Gross,Essilor
1.100,00 Дин.
1.100,00 Дин.
E:539990
350,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
1375
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
18111
±5Д - ±8Д
пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539990
350,00 Дин.
1376
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
18112
±8Д - ±10Д
пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
350,00 Дин.
1377
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
18113
±10Д - ±12Д
пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
350,00 Дин.
1378
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
18114
±12Д - ±14Д
пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
350,00 Дин.
1379
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
18115
±14Д - ±16Д
пластика
Pol, Gross
1380
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
18102
до ±2Д/2
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539990
420,00 Дин.
1381
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539990
420,00 Дин.
1382
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539990
420,00 Дин.
1383
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
420,00 Дин.
1384
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
420,00 Дин.
1385
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
420,00 Дин.
1386
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Pol, Gross
1387
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
420,00 Дин.
1388
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
18104
до ±2Д/4
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
420,00 Дин.
1389
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
420,00 Дин.
1390
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
420,00 Дин.
1391
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
420,00 Дин.
1392
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Pol, Gross
420,00 Дин.
1393
Očna
CINEOPTIC AD
Novi Sad
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Pol, Gross
420,00 Дин.
1394
Očna
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
Novi Sad
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
1.500,00 Дин.
1395
Očna
Novi Sad
10610
готов производ
монокуларне
39.000,00 Дин.
1396
Očna
Novi Sad
10710
готов производ
силикон
1.100,00 Дин.
1397
Očna
Novi Sad
10811
готов производ
акрилат
25.000,00 Дин.
1398
Očna
Novi Sad
10812
готов производ
стакло
16.000,00 Дин.
1399
Očna
Novi Sad
15311
до ±2Д
стакло
350,00 Дин.
1400
Očna
Novi Sad
15312
преко ±2Д - ±4Д
стакло
350,00 Дин.
51
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
350,00 Дин.
420,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
1401
Očna
1402
Očna
1403
Očna
1404
Očna
1405
Očna
1406
Očna
1407
Očna
1408
Očna
1409
Očna
1410
Očna
1411
Očna
1412
Očna
1413
Očna
1414
Očna
1415
Očna
1416
Očna
1417
Očna
1418
Očna
1419
Očna
1420
Očna
1421
Očna
1422
Očna
1423
Očna
1424
Očna
1425
Očna
1426
Očna
52
Понуђач
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
Произвођач
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Novi Sad
15313
±4Д - ±6Д
стакло
350,00 Дин.
Novi Sad
15321
до ±2Д /2
торус стакло
420,00 Дин.
Novi Sad
15322
±2Д/2 - ±4Д/2
торус стакло
420,00 Дин.
Novi Sad
15323
±4Д/2 - ±6Д/2
торус стакло
420,00 Дин.
Novi Sad
15331
до ±2Д /4
торус стакло
420,00 Дин.
Novi Sad
15332
±2Д/4 - ±4Д/4
торус стакло
420,00 Дин.
Novi Sad
15333
±4Д/4 - ±6Д/4
торус стакло
420,00 Дин.
Novi Sad
15411
до ±2Д
пластика
350,00 Дин.
Novi Sad
15412
±2Д - ±5Д
пластика
350,00 Дин.
Novi Sad
15413
±5Д - ±8Д
пластика
350,00 Дин.
Novi Sad
15414
±8Д - ±10Д
пластика
350,00 Дин.
Novi Sad
15415
±10Д - ±12Д
пластика
350,00 Дин.
Novi Sad
15415
±12Д - ±14Д
пластика
350,00 Дин.
Novi Sad
15416
±14Д - ±16Д
пластика
350,00 Дин.
Novi Sad
15421
до ±2Д/2
торус пластика
420,00 Дин.
Novi Sad
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
420,00 Дин.
Novi Sad
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
420,00 Дин.
Novi Sad
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
420,00 Дин.
Novi Sad
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
420,00 Дин.
Novi Sad
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
420,00 Дин.
Novi Sad
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
420,00 Дин.
Novi Sad
15431
до ±2Д/4
торус пластика
420,00 Дин.
Novi Sad
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
420,00 Дин.
Novi Sad
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
420,00 Дин.
Novi Sad
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
420,00 Дин.
Novi Sad
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
420,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
1427
Očna
1428
Očna
1429
Očna
1430
Očna
1431
Očna
1432
Očna
1433
Očna
1434
Očna
53
1435
Očna
1436
Očna
1437
Očna
1438
Očna
1439
Očna
1440
Očna
1441
Očna
1442
Očna
1443
Očna
1444
Očna
1445
Očna
1446
Očna
1447
Očna
1448
Očna
1449
Očna
1450
Očna
1451
Očna
1452
Očna
Понуђач
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Novi Sad
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
420,00 Дин.
Novi Sad
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
420,00 Дин.
Novi Sad
15511
±8Д - ±13Д
пластика
2.100,00 Дин.
Novi Sad
15512
±13Д - ±20Д
пластика
2.100,00 Дин.
Novi Sad
15513
±20Д - ±30Д
пластика
2.100,00 Дин.
Novi Sad
15521
±8Д - ±13Д/4
торус стакло
2.300,00 Дин.
Novi Sad
15522
±13Д - ±18Д/4
торус стакло
2.300,00 Дин.
Novi Sad
15523
преко ± 18Д/4
торус стакло
2.300,00 Дин.
сферна
пластична
сферна
пластична
Произвођач
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Град
Novi Sad
15531
±8Д - ±13Д
1.780,00 Дин.
Novi Sad
15532
±13Д - ±18Д
Novi Sad
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
1.780,00 Дин.
Novi Sad
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
1.100,00 Дин.
600,00 Дин.
1.780,00 Дин.
Novi Sad
15610
готов производ
фолија на
стаклу без
диоптрије
Novi Sad
15710
готов производ
пластика
1.100,00 Дин.
Novi Sad
15810
готов производ
желатин
1.100,00 Дин.
Novi Sad
15910
готов производ
желатин
1.100,00 Дин.
Novi Sad
16011
готов производ
акрилат
25.000,00 Дин.
Novi Sad
16012
готов производ
стакло
16.000,00 Дин.
Novi Sad
16110
готов производ
стакло
5.000,00 Дин.
Novi Sad
18101
±2Д - ±5Д
пластика
350,00 Дин.
Novi Sad
18111
±5Д - ±8Д
пластика
350,00 Дин.
Novi Sad
18112
±8Д - ±10Д
пластика
350,00 Дин.
Novi Sad
18113
±10Д - ±12Д
пластика
350,00 Дин.
Novi Sad
18114
±12Д - ±14Д
пластика
350,00 Дин.
Novi Sad
18115
±14Д - ±16Д
пластика
350,00 Дин.
Novi Sad
18102
до ±2Д/2
торус пластика
420,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
1453
Očna
1454
Očna
1455
Očna
1456
Očna
1457
Očna
1458
Očna
1459
Očna
1460
Očna
1461
Očna
1462
Očna
1463
Očna
1464
Očna
1465
Očna
54
1466
Očna
1467
Očna
1468
Očna
1469
Očna
1470
Očna
1471
Očna
1472
Očna
1473
Očna
1474
Očna
1475
Očna
1476
Očna
1477
Očna
1478
Očna
Понуђач
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
GHETALDUS D.O.O. Novi
Sad
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
Произвођач
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Novi Sad
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
420,00 Дин.
Novi Sad
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
420,00 Дин.
Novi Sad
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
420,00 Дин.
Novi Sad
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
420,00 Дин.
Novi Sad
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
420,00 Дин.
Novi Sad
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
420,00 Дин.
Novi Sad
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
420,00 Дин.
Novi Sad
18104
до ±2Д/4
торус пластика
420,00 Дин.
Novi Sad
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
420,00 Дин.
Novi Sad
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
420,00 Дин.
Novi Sad
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
420,00 Дин.
Novi Sad
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
420,00 Дин.
Novi Sad
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
420,00 Дин.
Novi Sad
18410
готов производ увеличавајуће стакло
Odžaci
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
OPTISIMO doo
1.500,00 Дин.
Odžaci
15311
до ±2Д
стакло
OPTISIMO doo
350,00 Дин.
Odžaci
15312
преко ±2Д - ±4Д
стакло
OPTISIMO doo
350,00 Дин.
Odžaci
15313
±4Д - ±6Д
стакло
OPTISIMO doo
350,00 Дин.
Odžaci
15321
до ±2Д /2
торус стакло
OPTISIMO doo
420,00 Дин.
Odžaci
15322
±2Д/2 - ±4Д/2
торус стакло
OPTISIMO doo
420,00 Дин.
Odžaci
15323
±4Д/2 - ±6Д/2
торус стакло
OPTISIMO doo
420,00 Дин.
Odžaci
15331
до ±2Д /4
торус стакло
OPTISIMO doo
420,00 Дин.
Odžaci
15332
±2Д/4 - ±4Д/4
торус стакло
POL doo
420,00 Дин.
Odžaci
15333
±4Д/4 - ±6Д/4
торус стакло
POL doo
420,00 Дин.
Odžaci
15411
до ±2Д
пластика
POL doo
350,00 Дин.
Odžaci
15412
±2Д - ±5Д
пластика
POL doo
350,00 Дин.
400,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
1479
Očna
1480
Očna
1481
Očna
1482
Očna
1483
Očna
1484
Očna
1485
Očna
1486
Očna
1487
Očna
1488
Očna
1489
Očna
1490
Očna
1491
Očna
1492
Očna
1493
Očna
1494
Očna
1495
Očna
1496
Očna
1497
Očna
1498
Očna
1499
Očna
1500
Očna
1501
Očna
1502
Očna
1503
Očna
1504
Očna
55
Понуђач
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
Odžaci
15413
±5Д - ±8Д
пластика
POL doo
350,00 Дин.
Odžaci
15414
±8Д - ±10Д
пластика
POL doo
350,00 Дин.
Odžaci
15415
±10Д - ±12Д
пластика
POL doo
350,00 Дин.
Odžaci
15415
±12Д - ±14Д
пластика
POL doo
350,00 Дин.
Odžaci
15416
±14Д - ±16Д
пластика
POL doo
350,00 Дин.
Odžaci
15421
до ±2Д/2
торус пластика
POL doo
420,00 Дин.
Odžaci
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
POL doo
420,00 Дин.
Odžaci
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
POL doo
420,00 Дин.
Odžaci
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
POL doo
420,00 Дин.
Odžaci
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
POL doo
420,00 Дин.
Odžaci
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
POL doo
420,00 Дин.
Odžaci
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
POL doo
420,00 Дин.
Odžaci
15431
до ±2Д/4
торус пластика
POL doo
420,00 Дин.
Odžaci
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
POL doo
420,00 Дин.
Odžaci
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
POL doo
420,00 Дин.
Odžaci
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
POL doo
420,00 Дин.
Odžaci
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
POL doo
420,00 Дин.
Odžaci
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
POL doo
420,00 Дин.
Odžaci
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
POL doo
420,00 Дин.
Odžaci
15511
±8Д - ±13Д
пластика
POL doo
2.100,00 Дин.
Odžaci
15512
±13Д - ±20Д
пластика
POL doo
2.100,00 Дин.
Odžaci
15513
±20Д - ±30Д
пластика
POL doo
2.100,00 Дин.
Odžaci
15521
±8Д - ±13Д/4
торус стакло
POL doo
2.300,00 Дин.
Odžaci
15522
±13Д - ±18Д/4
торус стакло
POL doo
2.300,00 Дин.
Odžaci
15523
преко ± 18Д/4
торус стакло
POL doo
2.300,00 Дин.
Odžaci
15531
±8Д - ±13Д
сферна
пластична
POL doo
1.780,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
1505
Očna
1506
Očna
1507
Očna
56
1508
Očna
1509
Očna
1510
Očna
1511
Očna
1512
Očna
1513
Očna
1514
Očna
1515
Očna
1516
Očna
1517
Očna
1518
Očna
1519
Očna
1520
Očna
1521
Očna
1522
Očna
1523
Očna
1524
Očna
1525
Očna
1526
Očna
1527
Očna
1528
Očna
1529
Očna
Понуђач
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
S.Z.T.R. OPTIKA
STEVANOVIĆ
OPTIKA MARTIN
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
Odžaci
15532
±13Д - ±18Д
сферна
пластична
POL doo
1.780,00 Дин.
Odžaci
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
POL doo
1.780,00 Дин.
Odžaci
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
POL doo
1.100,00 Дин.
Odžaci
15610
готов производ
фолија на
стаклу без
диоптрије
Odžaci
18101
±2Д - ±5Д
пластика
POL doo
350,00 Дин.
Odžaci
18111
±5Д - ±8Д
пластика
POL doo
350,00 Дин.
Odžaci
18112
±8Д - ±10Д
пластика
POL doo
350,00 Дин.
Odžaci
18113
±10Д - ±12Д
пластика
POL doo
350,00 Дин.
Odžaci
18114
±12Д - ±14Д
пластика
POL doo
350,00 Дин.
Odžaci
18115
±14Д - ±16Д
пластика
POL doo
350,00 Дин.
Odžaci
18102
до ±2Д/2
торус пластика
POL doo
420,00 Дин.
Odžaci
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
POL doo
420,00 Дин.
Odžaci
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
POL doo
420,00 Дин.
Odžaci
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
POL doo
420,00 Дин.
Odžaci
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
POL doo
420,00 Дин.
Odžaci
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
POL doo
420,00 Дин.
Odžaci
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
POL doo
420,00 Дин.
Odžaci
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
POL doo
420,00 Дин.
Odžaci
18104
до ±2Д/4
торус пластика
POL doo
420,00 Дин.
Odžaci
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
POL doo
420,00 Дин.
Odžaci
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
POL doo
420,00 Дин.
Odžaci
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
POL doo
420,00 Дин.
Odžaci
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
POL doo
420,00 Дин.
Odžaci
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
POL doo
420,00 Дин.
Pirot
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
600,00 Дин.
1.250,00 Дин.
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
1530
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
10610
готов производ
монокуларне
29.000,00 Дин.
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
OPTIKA MARTIN
OPTIKA MARTIN
OPTIKA MARTIN
OPTIKA MARTIN
OPTIKA MARTIN
OPTIKA MARTIN
OPTIKA MARTIN
OPTIKA MARTIN
OPTIKA MARTIN
OPTIKA MARTIN
OPTIKA MARTIN
OPTIKA MARTIN
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
10710
10811
10812
15311
15312
15313
15321
15322
15323
15331
15332
15333
готов производ
готов производ
готов производ
до ±2Д
преко ±2Д - ±4Д
±4Д - ±6Д
до ±2Д /2
±2Д/2 - ±4Д/2
±4Д/2 - ±6Д/2
до ±2Д /4
±2Д/4 - ±4Д/4
±4Д/4 - ±6Д/4
силикон
акрилат
стакло
стакло
стакло
стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
1.100,00 Дин.
21.000,00 Дин.
12.000,00 Дин.
300,00 Дин.
290,00 Дин.
290,00 Дин.
340,00 Дин.
340,00 Дин.
340,00 Дин.
340,00 Дин.
340,00 Дин.
340,00 Дин.
1543
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
15411
до ±2Д
пластика
290,00 Дин.
1544
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
15412
±2Д - ±5Д
пластика
290,00 Дин.
1545
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
15413
±5Д - ±8Д
пластика
290,00 Дин.
1546
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
15414
±8Д - ±10Д
пластика
290,00 Дин.
1547
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
15415
±10Д - ±12Д
пластика
290,00 Дин.
1548
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
15415
±12Д - ±14Д
пластика
290,00 Дин.
1549
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
15416
±14Д - ±16Д
пластика
290,00 Дин.
1550
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
15421
до ±2Д/2
торус пластика
340,00 Дин.
1551
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
340,00 Дин.
1552
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
340,00 Дин.
1553
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
340,00 Дин.
1554
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
340,00 Дин.
1555
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
340,00 Дин.
1556
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
340,00 Дин.
1557
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
15431
до ±2Д/4
торус пластика
340,00 Дин.
1558
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
340,00 Дин.
1559
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
340,00 Дин.
1560
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
340,00 Дин.
57
Произвођач
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
1561
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
340,00 Дин.
1562
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
340,00 Дин.
1563
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
340,00 Дин.
1564
1565
1566
1567
1568
1569
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
OPTIKA MARTIN
OPTIKA MARTIN
OPTIKA MARTIN
OPTIKA MARTIN
OPTIKA MARTIN
OPTIKA MARTIN
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
15511
15512
15513
15521
15522
15523
±8Д - ±13Д
±13Д - ±20Д
±20Д - ±30Д
±8Д - ±13Д/4
±13Д - ±18Д/4
преко ± 18Д/4
1.650,00 Дин.
1.650,00 Дин.
1.650,00 Дин.
1.800,00 Дин.
1.800,00 Дин.
1.800,00 Дин.
1570
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
15531
±8Д - ±13Д
1571
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
15532
±13Д - ±18Д
пластика
пластика
пластика
торус стакло
торус стакло
торус стакло
сферна
пластична
сферна
пластична
1572
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
1.400,00 Дин.
1573
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
900,00 Дин.
1574
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
15710
готов производ
пластика
1.000,00 Дин.
1575
1576
1577
1578
Očna
Očna
Očna
Očna
OPTIKA MARTIN
OPTIKA MARTIN
OPTIKA MARTIN
OPTIKA MARTIN
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
15810
15910
16011
16012
готов производ
готов производ
готов производ
готов производ
желатин
желатин
акрилат
стакло
1.000,00 Дин.
1.000,00 Дин.
22.000,00 Дин.
13.000,00 Дин.
1579
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
16110
готов производ
стакло
4.000,00 Дин.
1580
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
18101
±2Д - ±5Д
пластика
290,00 Дин.
1581
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
18111
±5Д - ±8Д
пластика
290,00 Дин.
1582
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
18112
±8Д - ±10Д
пластика
290,00 Дин.
1583
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
18113
±10Д - ±12Д
пластика
290,00 Дин.
1584
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
18114
±12Д - ±14Д
пластика
290,00 Дин.
1585
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
18115
±14Д - ±16Д
пластика
290,00 Дин.
1586
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
18102
до ±2Д/2
торус пластика
340,00 Дин.
1587
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
340,00 Дин.
1588
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
340,00 Дин.
1589
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
340,00 Дин.
1590
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
340,00 Дин.
58
Произвођач
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
1.400,00 Дин.
1.400,00 Дин.
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
1591
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
340,00 Дин.
1592
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
340,00 Дин.
1593
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
340,00 Дин.
1594
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
18104
до ±2Д/4
торус пластика
340,00 Дин.
1595
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
340,00 Дин.
1596
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
340,00 Дин.
1597
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
340,00 Дин.
1598
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
340,00 Дин.
1599
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
340,00 Дин.
1600
Očna
OPTIKA MARTIN
Pirot
18410
готов производ увеличавајуће стакло
1601
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
"Italy-line"
1.500,00 Дин.
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
SOR OPTIC-LINE
SOR OPTIC-LINE
SOR OPTIC-LINE
SOR OPTIC-LINE
SOR OPTIC-LINE
SOR OPTIC-LINE
SOR OPTIC-LINE
SOR OPTIC-LINE
SOR OPTIC-LINE
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
15311
15312
15313
15321
15322
15323
15331
15332
15333
до ±2Д
преко ±2Д - ±4Д
±4Д - ±6Д
до ±2Д /2
±2Д/2 - ±4Д/2
±4Д/2 - ±6Д/2
до ±2Д /4
±2Д/4 - ±4Д/4
±4Д/4 - ±6Д/4
стакло
стакло
стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
"Pol"-Beograd
"Pol"-Beograd
"Pol"-Beograd
"Pol"-Beograd
"Pol"-Beograd
"Pol"-Beograd
"Pol"-Beograd
"Pol"-Beograd
"Pol"-Beograd
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
1611
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
15411
до ±2Д
пластика
"Pol"-Beograd
350,00 Дин.
1612
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
15412
±2Д - ±5Д
пластика
"Pol"-Beograd
350,00 Дин.
1613
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
15413
±5Д - ±8Д
пластика
"Pol"-Beograd
350,00 Дин.
1614
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
15414
±8Д - ±10Д
пластика
"Pol"-Beograd
350,00 Дин.
1615
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
15415
±10Д - ±12Д
пластика
"Pol"-Beograd
350,00 Дин.
1616
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
15415
±12Д - ±14Д
пластика
"Pol"-Beograd
350,00 Дин.
1617
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
15416
±14Д - ±16Д
пластика
"Pol"-Beograd
350,00 Дин.
1618
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
15421
до ±2Д/2
торус пластика
"Pol"-Beograd
420,00 Дин.
1619
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
"Pol"-Beograd
420,00 Дин.
59
Произвођач
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
300,00 Дин.
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
1620
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
"Pol"-Beograd
420,00 Дин.
1621
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
"Pol"-Beograd
420,00 Дин.
1622
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
"Pol"-Beograd
420,00 Дин.
1623
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
"Pol"-Beograd
420,00 Дин.
1624
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
"Pol"-Beograd
420,00 Дин.
1625
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
15431
до ±2Д/4
торус пластика
"Pol"-Beograd
420,00 Дин.
1626
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
"Pol"-Beograd
420,00 Дин.
1627
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
"Pol"-Beograd
420,00 Дин.
1628
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
"Pol"-Beograd
420,00 Дин.
1629
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
"Pol"-Beograd
420,00 Дин.
1630
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
"Pol"-Beograd
420,00 Дин.
1631
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
"Pol"-Beograd
420,00 Дин.
1632
1633
1634
1635
1636
1637
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
SOR OPTIC-LINE
SOR OPTIC-LINE
SOR OPTIC-LINE
SOR OPTIC-LINE
SOR OPTIC-LINE
SOR OPTIC-LINE
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
Pirot
15511
15512
15513
15521
15522
15523
±8Д - ±13Д
±13Д - ±20Д
±20Д - ±30Д
±8Д - ±13Д/4
±13Д - ±18Д/4
преко ± 18Д/4
"Pol"-Beograd
"Pol"-Beograd
"Pol"-Beograd
"Pol"-Beograd
"Pol"-Beograd
"Pol"-Beograd
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
1638
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
15531
±8Д - ±13Д
"Pol"-Beograd
1.780,00 Дин.
1639
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
15532
±13Д - ±18Д
пластика
пластика
пластика
торус стакло
торус стакло
торус стакло
сферна
пластична
сферна
пластична
"Pol"-Beograd
1.780,00 Дин.
1640
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
"Pol"-Beograd
1.780,00 Дин.
1641
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
"Pol"-Beograd
1.100,00 Дин.
1642
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
15610
готов производ
фолија на
стаклу без
диоптрије
"Pol"-Beograd
600,00 Дин.
1643
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
18101
±2Д - ±5Д
пластика
"Pol"-Beograd
350,00 Дин.
1644
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
18111
±5Д - ±8Д
пластика
"Pol"-Beograd
350,00 Дин.
1645
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
18112
±8Д - ±10Д
пластика
"Pol"-Beograd
350,00 Дин.
1646
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
18113
±10Д - ±12Д
пластика
"Pol"-Beograd
350,00 Дин.
1647
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
18114
±12Д - ±14Д
пластика
"Pol"-Beograd
350,00 Дин.
60
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
1648
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
18115
±14Д - ±16Д
пластика
"Pol"-Beograd
350,00 Дин.
1649
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
18102
до ±2Д/2
торус пластика
"Pol"-Beograd
420,00 Дин.
1650
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
"Pol"-Beograd
420,00 Дин.
1651
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
"Pol"-Beograd
420,00 Дин.
1652
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
"Pol"-Beograd
420,00 Дин.
1653
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
"Pol"-Beograd
420,00 Дин.
1654
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
"Pol"-Beograd
420,00 Дин.
1655
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
"Pol"-Beograd
420,00 Дин.
1656
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
"Pol"-Beograd
420,00 Дин.
1657
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
18104
до ±2Д/4
торус пластика
"Pol"-Beograd
420,00 Дин.
1658
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
"Pol"-Beograd
420,00 Дин.
1659
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
"Pol"-Beograd
420,00 Дин.
1660
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
"Pol"-Beograd
420,00 Дин.
1661
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
"Pol"-Beograd
420,00 Дин.
1662
Očna
SOR OPTIC-LINE
Pirot
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
"Pol"-Beograd
420,00 Дин.
1663
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
ITALY LINE
1.500,00 Дин.
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
S.Z.R. "OPTIKA VID"
S.Z.R. "OPTIKA VID"
S.Z.R. "OPTIKA VID"
S.Z.R. "OPTIKA VID"
S.Z.R. "OPTIKA VID"
S.Z.R. "OPTIKA VID"
S.Z.R. "OPTIKA VID"
S.Z.R. "OPTIKA VID"
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
10710
15311
15312
15313
15321
15322
15323
15331
15332
15333
готов производ
до ±2Д
преко ±2Д - ±4Д
±4Д - ±6Д
до ±2Д /2
±2Д/2 - ±4Д/2
±4Д/2 - ±6Д/2
до ±2Д /4
±2Д/4 - ±4Д/4
±4Д/4 - ±6Д/4
силикон
стакло
стакло
стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
OPTICUS
OPTICUS
OPTICUS
OPTICUS
OPTICUS
OPTICUS
OPTICUS
OPTICUS
OPTICUS
OPTICUS
1.100,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
1674
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
15411
до ±2Д
пластика
OPTICUS
350,00 Дин.
1675
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
15412
±2Д - ±5Д
пластика
OPTICUS
350,00 Дин.
1676
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
15413
±5Д - ±8Д
пластика
OPTICUS
350,00 Дин.
1677
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
15414
±8Д - ±10Д
пластика
OPTICUS
350,00 Дин.
61
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
1678
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
15415
±10Д - ±12Д
пластика
OPTICUS
350,00 Дин.
1679
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
15415
±12Д - ±14Д
пластика
OPTICUS
350,00 Дин.
1680
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
15416
±14Д - ±16Д
пластика
OPTICUS
350,00 Дин.
1681
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
15421
до ±2Д/2
торус пластика
OPTICUS
420,00 Дин.
1682
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
OPTICUS
420,00 Дин.
1683
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
OPTICUS
420,00 Дин.
1684
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
OPTICUS
420,00 Дин.
1685
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
OPTICUS
420,00 Дин.
1686
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
OPTICUS
420,00 Дин.
1687
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
OPTICUS
420,00 Дин.
1688
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
15431
до ±2Д/4
торус пластика
OPTICUS
420,00 Дин.
1689
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
OPTICUS
420,00 Дин.
1690
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
OPTICUS
420,00 Дин.
1691
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
OPTICUS
420,00 Дин.
1692
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
OPTICUS
420,00 Дин.
1693
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
OPTICUS
420,00 Дин.
1694
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
OPTICUS
420,00 Дин.
1695
1696
1697
1698
1699
1700
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
S.Z.R. "OPTIKA VID"
S.Z.R. "OPTIKA VID"
S.Z.R. "OPTIKA VID"
S.Z.R. "OPTIKA VID"
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
Požarevac
15511
15512
15513
15521
15522
15523
±8Д - ±13Д
±13Д - ±20Д
±20Д - ±30Д
±8Д - ±13Д/4
±13Д - ±18Д/4
преко ± 18Д/4
OPTICUS
OPTICUS
OPTICUS
OPTICUS
OPTICUS
OPTICUS
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
1701
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
15531
±8Д - ±13Д
OPTICUS
1.780,00 Дин.
1702
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
15532
±13Д - ±18Д
пластика
пластика
пластика
торус стакло
торус стакло
торус стакло
сферна
пластична
сферна
пластична
OPTICUS
1.780,00 Дин.
1703
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
OPTICUS
1.780,00 Дин.
1704
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
OPTICUS
1.100,00 Дин.
1705
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
15610
готов производ
фолија на
стаклу без
диоптрије
OPTICUS
600,00 Дин.
62
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
1706
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
15710
готов производ
пластика
OPTICUS
1.100,00 Дин.
1707
1708
Očna
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
Požarevac
15810
15910
готов производ
готов производ
желатин
желатин
OPTICUS
OPTICUS
1.100,00 Дин.
1.100,00 Дин.
1709
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
18101
±2Д - ±5Д
пластика
OPTICUS
350,00 Дин.
1710
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
18111
±5Д - ±8Д
пластика
OPTICUS
350,00 Дин.
1711
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
18112
±8Д - ±10Д
пластика
OPTICUS
350,00 Дин.
1712
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
18113
±10Д - ±12Д
пластика
OPTICUS
350,00 Дин.
1713
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
18114
±12Д - ±14Д
пластика
OPTICUS
350,00 Дин.
1714
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
18115
±14Д - ±16Д
пластика
OPTICUS
350,00 Дин.
1715
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
18102
до ±2Д/2
торус пластика
OPTICUS
420,00 Дин.
1716
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
OPTICUS
420,00 Дин.
1717
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
OPTICUS
420,00 Дин.
1718
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
OPTICUS
420,00 Дин.
1719
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
OPTICUS
420,00 Дин.
1720
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
OPTICUS
420,00 Дин.
1721
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
OPTICUS
420,00 Дин.
1722
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
OPTICUS
420,00 Дин.
1723
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
18104
до ±2Д/4
торус пластика
OPTICUS
420,00 Дин.
1724
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
OPTICUS
420,00 Дин.
1725
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
OPTICUS
420,00 Дин.
1726
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
OPTICUS
420,00 Дин.
1727
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
OPTICUS
420,00 Дин.
1728
Očna
S.Z.R. "OPTIKA VID"
Požarevac
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
OPTICUS
420,00 Дин.
1729
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
Sani-Šabac
1730
1731
1732
1733
1734
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
OČNA KUĆA "KUM"
OČNA KUĆA "KUM"
OČNA KUĆA "KUM"
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
Prokuplje
Prokuplje
Prokuplje
Prokuplje
15311
15312
15313
15321
15322
до ±2Д
преко ±2Д - ±4Д
±4Д - ±6Д
до ±2Д /2
±2Д/2 - ±4Д/2
стакло
стакло
стакло
торус стакло
торус стакло
Grosoptik
Grosoptik
Grosoptik
Grosoptik
Grosoptik
63
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
19999
600,00 Дин.
340,00 Дин.
340,00 Дин.
340,00 Дин.
410,00 Дин.
410,00 Дин.
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
1735
1736
1737
1738
Očna
Očna
Očna
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
OČNA KUĆA "KUM"
OČNA KUĆA "KUM"
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
Prokuplje
Prokuplje
Prokuplje
15323
15331
15332
15333
±4Д/2 - ±6Д/2
до ±2Д /4
±2Д/4 - ±4Д/4
±4Д/4 - ±6Д/4
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
Grosoptik
Grosoptik
Grosoptik
Grosoptik
410,00 Дин.
410,00 Дин.
410,00 Дин.
410,00 Дин.
1739
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
15411
до ±2Д
пластика
Grosoptik
340,00 Дин.
1740
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
15412
±2Д - ±5Д
пластика
Grosoptik
340,00 Дин.
1741
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
15413
±5Д - ±8Д
пластика
Grosoptik
340,00 Дин.
1742
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
15414
±8Д - ±10Д
пластика
Grosoptik
340,00 Дин.
1743
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
15415
±10Д - ±12Д
пластика
Grosoptik
340,00 Дин.
1744
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
15415
±12Д - ±14Д
пластика
Grosoptik
340,00 Дин.
1745
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
15416
±14Д - ±16Д
пластика
Grosoptik
340,00 Дин.
1746
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
15421
до ±2Д/2
торус пластика
Grosoptik
410,00 Дин.
1747
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Grosoptik
410,00 Дин.
1748
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Grosoptik
410,00 Дин.
1749
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Grosoptik
410,00 Дин.
1750
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Grosoptik
410,00 Дин.
1751
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Grosoptik
410,00 Дин.
1752
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Grosoptik
410,00 Дин.
1753
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
15431
до ±2Д/4
торус пластика
Grosoptik
410,00 Дин.
1754
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Grosoptik
410,00 Дин.
1755
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Grosoptik
410,00 Дин.
1756
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Grosoptik
410,00 Дин.
1757
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Grosoptik
410,00 Дин.
1758
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Grosoptik
410,00 Дин.
1759
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Grosoptik
410,00 Дин.
1760
1761
1762
1763
1764
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
OČNA KUĆA "KUM"
OČNA KUĆA "KUM"
OČNA KUĆA "KUM"
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
Prokuplje
Prokuplje
Prokuplje
Prokuplje
15511
15512
15513
15521
15522
±8Д - ±13Д
±13Д - ±20Д
±20Д - ±30Д
±8Д - ±13Д/4
±13Д - ±18Д/4
пластика
пластика
пластика
торус стакло
торус стакло
Grosoptik
Grosoptik
Grosoptik
Grosoptik
Grosoptik
2.050,00 Дин.
2.050,00 Дин.
2.050,00 Дин.
2.250,00 Дин.
2.250,00 Дин.
64
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
1765
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
15523
преко ± 18Д/4
2.250,00 Дин.
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
15531
±8Д - ±13Д
Grosoptik
1.750,00 Дин.
1767
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
15532
±13Д - ±18Д
торус стакло
сферна
пластична
сферна
пластична
Grosoptik
1766
Grosoptik
1.750,00 Дин.
1768
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
Grosoptik
1.750,00 Дин.
1769
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
Grosoptik
1.050,00 Дин.
1770
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
18101
±2Д - ±5Д
пластика
Grosoptik
340,00 Дин.
1771
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
18111
±5Д - ±8Д
пластика
Grosoptik
340,00 Дин.
1772
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
18112
±8Д - ±10Д
пластика
Grosoptik
340,00 Дин.
1773
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
18113
±10Д - ±12Д
пластика
Grosoptik
340,00 Дин.
1774
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
18114
±12Д - ±14Д
пластика
Grosoptik
340,00 Дин.
1775
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
18115
±14Д - ±16Д
пластика
Grosoptik
340,00 Дин.
1776
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
18102
до ±2Д/2
торус пластика
Grosoptik
410,00 Дин.
1777
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Grosoptik
410,00 Дин.
1778
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Grosoptik
410,00 Дин.
1779
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Grosoptik
410,00 Дин.
1780
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Grosoptik
410,00 Дин.
1781
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Grosoptik
410,00 Дин.
1782
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Grosoptik
410,00 Дин.
1783
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Grosoptik
410,00 Дин.
1784
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
18104
до ±2Д/4
торус пластика
Grosoptik
410,00 Дин.
1785
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Grosoptik
410,00 Дин.
1786
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Grosoptik
410,00 Дин.
1787
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Grosoptik
410,00 Дин.
1788
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Grosoptik
410,00 Дин.
1789
Očna
OČNA KUĆA "KUM"
Prokuplje
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Grosoptik
410,00 Дин.
65
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
4. Очна помагала
Rед.бр
66
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
пластика
метал
Произвођач
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
САНИ Д:О:О: Шабац
0019999
04-903/08
К-СИСТЕМ ДОО,ПОЛ
04-68/09
02ДОО,ИТАЛИ-ЛИНЕ
1158/07
ДОО
1.500,00 Дин.
39.000,00 Дин.
1790
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
1791
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
10610
готов производ
монокуларне
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
1792
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
10710
готов производ
силикон
ОПТИКС ДОО
ОРТОЛЕНС ДОО
ОПТИКУС ДОО
1793
1794
1795
Očna
Očna
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
OČNA KUĆA JEFTIĆ
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
Prokuplje
Prokuplje
10811
10812
10813
готов производ
готов производ
по мери
акрилат
стакло
акрилат
1796
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15311
до ±2Д
стакло
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
350,00 Дин.
1797
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15312
преко ±2Д - ±4Д
стакло
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
350,00 Дин.
1798
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15313
±4Д - ±6Д
стакло
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
350,00 Дин.
1799
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15321
до ±2Д /2
торус стакло
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
1800
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15322
±2Д/2 - ±4Д/2
торус стакло
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
1801
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15323
±4Д/2 - ±6Д/2
торус стакло
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
1802
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15331
до ±2Д /4
торус стакло
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
1803
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15332
±2Д/4 - ±4Д/4
торус стакло
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
1804
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15333
±4Д/4 - ±6Д/4
торус стакло
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
04-69/09
02-97/07
02-184/07 04-129/10
04-1282/08
1.100,00 Дин.
25.000,00 Дин.
16.000,00 Дин.
37.000,00 Дин.
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
1805
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15411
до ±2Д
пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
350,00 Дин.
1806
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15412
±2Д - ±5Д
пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
350,00 Дин.
1807
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15413
±5Д - ±8Д
пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
350,00 Дин.
1808
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15414
±8Д - ±10Д
пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
350,00 Дин.
1809
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15415
±10Д - ±12Д
пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
350,00 Дин.
1810
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15415
±12Д - ±14Д
пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
350,00 Дин.
1811
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15416
±14Д - ±16Д
пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
350,00 Дин.
1812
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15421
до ±2Д/2
торус пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
1813
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
1814
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
1815
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
1816
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
1817
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
67
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
1818
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
1819
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15431
до ±2Д/4
торус пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
1820
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
1821
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15433
±5Д - ±8Д/4
1822
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15434
1823
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
1824
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
1825
Očna
1826
68
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
02-97/07
420,00 Дин.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
торус пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
Prokuplje
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15511
±8Д - ±13Д
пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
2.100,00 Дин.
1827
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15512
±13Д - ±20Д
пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
2.100,00 Дин.
1828
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15513
±20Д - ±30Д
пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
2.100,00 Дин.
1829
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15521
±8Д - ±13Д/4
торус стакло
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
2.300,00 Дин.
1830
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15522
±13Д - ±18Д/4
торус стакло
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
2.300,00 Дин.
04-69/09
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
1831
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15523
преко ± 18Д/4
торус стакло
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
2.300,00 Дин.
1832
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15531
±8Д - ±13Д
сферна
пластична
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
1.780,00 Дин.
1833
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15532
±13Д - ±18Д
сферна
пластична
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
1.780,00 Дин.
1834
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
1.780,00 Дин.
1835
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
1.100,00 Дин.
1836
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15610
готов производ
фолија на
стаклу без
диоптрије
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
600,00 Дин.
1837
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15710
готов производ
пластика
ОПТИКС ДОО
ОРТОЛЕНС ДОО
ОПТИКУС ДОО
02-184/07 04-129/10
04-1282/08
1.100,00 Дин.
02-184/07 021310/07
04-723/09
04-74/08
04-303/09
04-1282/08
1.100,00 Дин.
02-784/07
69
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
1838
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15810
готов производ
желатин
ОПТИКС ДОО
МЕДИОПТИК ТРАДЕ
ДОО ЛИОН ДОО
ГРОССОПТИК ДОО
ОПТИКУС ДОО
1839
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
15910
готов производ
желатин
ОПТИКС Д.О.О.
Земун
1840
1841
1842
Očna
Očna
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
OČNA KUĆA JEFTIĆ
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
Prokuplje
Prokuplje
16011
16012
16013
готов производ
готов производ
по мери
акрилат
стакло
акрилат
25.000,00 Дин.
16.000,00 Дин.
37.000,00 Дин.
1843
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
16110
готов производ
стакло
5.000,00 Дин.
1844
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
18101
±2Д - ±5Д
пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
350,00 Дин.
1845
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
18111
±5Д - ±8Д
пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
350,00 Дин.
1846
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
18112
±8Д - ±10Д
пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
350,00 Дин.
1.100,00 Дин.
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
1847
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
18113
±10Д - ±12Д
пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
350,00 Дин.
1848
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
18114
±12Д - ±14Д
пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
350,00 Дин.
1849
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
18115
±14Д - ±16Д
пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
350,00 Дин.
1850
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
18102
до ±2Д/2
торус пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
1851
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
1852
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
1853
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
1854
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
1855
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
1856
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
1857
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
1858
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
18104
до ±2Д/4
торус пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
1859
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
70
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
1860
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
1861
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
1862
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
1863
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
420,00 Дин.
1864
Očna
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Prokuplje
18410
готов производ увеличавајуће стакло
ПОЛ Д.О.О. Београд и
ГРОССОПТИК Д.О.О.
04-69/09
02-97/07
400,00 Дин.
1865
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
Sani
1866
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
10610
готов производ
монокуларне
Grossoptic
39.000,00 Дин.
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
Prokuplje
Prokuplje
Prokuplje
Prokuplje
Prokuplje
Prokuplje
Prokuplje
Prokuplje
Prokuplje
Prokuplje
Prokuplje
10710
10811
10812
15311
15312
15313
15321
15322
15323
15331
15332
15333
готов производ
готов производ
готов производ
до ±2Д
преко ±2Д - ±4Д
±4Д - ±6Д
до ±2Д /2
±2Д/2 - ±4Д/2
±4Д/2 - ±6Д/2
до ±2Д /4
±2Д/4 - ±4Д/4
±4Д/4 - ±6Д/4
силикон
акрилат
стакло
стакло
стакло
стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
Ortolens
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
1.100,00 Дин.
25.000,00 Дин.
16.000,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
1879
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
15411
до ±2Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
1880
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
15412
±2Д - ±5Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
1881
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
15413
±5Д - ±8Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
1882
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
15414
±8Д - ±10Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
1883
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
15415
±10Д - ±12Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
1884
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
15415
±12Д - ±14Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
1885
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
15416
±14Д - ±16Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
71
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
19999
1.500,00 Дин.
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
1886
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
15421
до ±2Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1887
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1888
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1889
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1890
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1891
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1892
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1893
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
15431
до ±2Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1894
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1895
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1896
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1897
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1898
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1899
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1900
1901
1902
1903
1904
1905
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
Prokuplje
Prokuplje
Prokuplje
Prokuplje
Prokuplje
15511
15512
15513
15521
15522
15523
±8Д - ±13Д
±13Д - ±20Д
±20Д - ±30Д
±8Д - ±13Д/4
±13Д - ±18Д/4
преко ± 18Д/4
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
1906
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
15531
±8Д - ±13Д
Grossoptic
1.780,00 Дин.
1907
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
15532
±13Д - ±18Д
пластика
пластика
пластика
торус стакло
торус стакло
торус стакло
сферна
пластична
сферна
пластична
Grossoptic
1.780,00 Дин.
1908
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
Grossoptic
1.780,00 Дин.
1909
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
Grossoptic
1.100,00 Дин.
Grossoptic
600,00 Дин.
72
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
1910
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
15610
готов производ
фолија на
стаклу без
диоптрије
1911
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
15710
готов производ
пластика
Ortolens
1.100,00 Дин.
1912
1913
1914
1915
Očna
Očna
Očna
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
Prokuplje
Prokuplje
Prokuplje
15810
15910
16011
16012
готов производ
готов производ
готов производ
готов производ
желатин
желатин
акрилат
стакло
Gross,Lion
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
1.100,00 Дин.
1.100,00 Дин.
25.000,00 Дин.
16.000,00 Дин.
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
1916
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
16110
готов производ
стакло
Grossoptic
5.000,00 Дин.
1917
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
18101
±2Д - ±5Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
1918
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
18111
±5Д - ±8Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
1919
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
18112
±8Д - ±10Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
1920
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
18113
±10Д - ±12Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
1921
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
18114
±12Д - ±14Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
1922
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
18115
±14Д - ±16Д
пластика
Grossoptic
350,00 Дин.
1923
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
18102
до ±2Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1924
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1925
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1926
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1927
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1928
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1929
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1930
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1931
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
18104
до ±2Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1932
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1933
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1934
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1935
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
1936
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Grossoptic
420,00 Дин.
Grossoptic
400,00 Дин.
73
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
1937
Očna
OČNA KUĆA VUČKOVIĆ
Prokuplje
18410
готов производ увеличавајуће стакло
1938
Očna
"OPTIKA"
Sremska
Mitrovica
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
1939
Očna
"OPTIKA"
10610
готов производ
монокуларне
Opticus
39.000,00 Дин.
1940
Očna
"OPTIKA"
10710
готов производ
силикон
Opticus
1.100,00 Дин.
1941
Očna
"OPTIKA"
10811
готов производ
акрилат
Opticus
25.000,00 Дин.
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
1.500,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
Понуђач
1942
Očna
"OPTIKA"
1943
Očna
"OPTIKA"
1944
Očna
"OPTIKA"
1945
Očna
"OPTIKA"
1946
Očna
"OPTIKA"
1947
Očna
"OPTIKA"
1948
Očna
"OPTIKA"
1949
Očna
"OPTIKA"
1950
Očna
"OPTIKA"
1951
Očna
"OPTIKA"
1952
Očna
"OPTIKA"
1953
Očna
"OPTIKA"
1954
Očna
"OPTIKA"
1955
Očna
"OPTIKA"
1956
Očna
"OPTIKA"
1957
Očna
"OPTIKA"
1958
Očna
"OPTIKA"
1959
Očna
"OPTIKA"
1960
Očna
"OPTIKA"
1961
Očna
"OPTIKA"
1962
Očna
"OPTIKA"
1963
Očna
"OPTIKA"
1964
Očna
"OPTIKA"
1965
Očna
"OPTIKA"
1966
Očna
"OPTIKA"
1967
Očna
"OPTIKA"
74
Град
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
10812
готов производ
стакло
Opticus
16.000,00 Дин.
15311
до ±2Д
стакло
Pol
350,00 Дин.
15312
преко ±2Д - ±4Д
стакло
Pol
350,00 Дин.
15313
±4Д - ±6Д
стакло
Pol
350,00 Дин.
15321
до ±2Д /2
торус стакло
Pol
420,00 Дин.
15322
±2Д/2 - ±4Д/2
торус стакло
Pol
420,00 Дин.
15323
±4Д/2 - ±6Д/2
торус стакло
Pol
420,00 Дин.
15331
до ±2Д /4
торус стакло
Pol
420,00 Дин.
15332
±2Д/4 - ±4Д/4
торус стакло
Pol
420,00 Дин.
15333
±4Д/4 - ±6Д/4
торус стакло
Pol
420,00 Дин.
15411
до ±2Д
пластика
Pol
350,00 Дин.
15412
±2Д - ±5Д
пластика
Pol
350,00 Дин.
15413
±5Д - ±8Д
пластика
Pol
350,00 Дин.
15414
±8Д - ±10Д
пластика
Pol
350,00 Дин.
15415
±10Д - ±12Д
пластика
Pol
350,00 Дин.
15415
±12Д - ±14Д
пластика
Pol
350,00 Дин.
15416
±14Д - ±16Д
пластика
Pol
350,00 Дин.
15421
до ±2Д/2
торус пластика
Pol
420,00 Дин.
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Pol
420,00 Дин.
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Pol
420,00 Дин.
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Pol
420,00 Дин.
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Pol
420,00 Дин.
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Pol
420,00 Дин.
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Pol
420,00 Дин.
15431
до ±2Д/4
торус пластика
Pol
420,00 Дин.
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Pol
420,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
Понуђач
1968
Očna
"OPTIKA"
1969
Očna
"OPTIKA"
1970
Očna
"OPTIKA"
1971
Očna
"OPTIKA"
1972
Očna
"OPTIKA"
1973
Očna
"OPTIKA"
1974
Očna
"OPTIKA"
1975
Očna
"OPTIKA"
1976
Očna
"OPTIKA"
1977
Očna
"OPTIKA"
1978
Očna
"OPTIKA"
75
1979
Očna
"OPTIKA"
1980
Očna
"OPTIKA"
1981
Očna
"OPTIKA"
1982
Očna
"OPTIKA"
1983
Očna
"OPTIKA"
1984
Očna
"OPTIKA"
1985
Očna
"OPTIKA"
1986
Očna
"OPTIKA"
1987
Očna
"OPTIKA"
1988
Očna
"OPTIKA"
1989
Očna
"OPTIKA"
1990
Očna
"OPTIKA"
1991
Očna
"OPTIKA"
1992
Očna
"OPTIKA"
1993
Očna
"OPTIKA"
Град
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Pol
420,00 Дин.
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Pol
420,00 Дин.
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Pol
420,00 Дин.
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Pol
420,00 Дин.
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Pol
420,00 Дин.
15511
±8Д - ±13Д
пластика
Pol
2.100,00 Дин.
15512
±13Д - ±20Д
пластика
Pol
2.100,00 Дин.
15513
±20Д - ±30Д
пластика
Pol
2.100,00 Дин.
15521
±8Д - ±13Д/4
торус стакло
Pol
2.300,00 Дин.
15522
±13Д - ±18Д/4
торус стакло
Pol
2.300,00 Дин.
15523
преко ± 18Д/4
торус стакло
Pol
2.300,00 Дин.
Pol
1.780,00 Дин.
Pol
1.780,00 Дин.
сферна
пластична
сферна
пластична
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Подшифра
15531
±8Д - ±13Д
15532
±13Д - ±18Д
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
Pol
1.780,00 Дин.
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
Pol
1.100,00 Дин.
15610
готов производ
фолија на
стаклу без
диоптрије
Pol
600,00 Дин.
15710
готов производ
пластика
Opticus
1.100,00 Дин.
15810
готов производ
желатин
Opticus
1.100,00 Дин.
15910
готов производ
желатин
Opticus
1.100,00 Дин.
16011
готов производ
акрилат
Opticus
25.000,00 Дин.
16012
готов производ
стакло
Opticus
16.000,00 Дин.
16110
готов производ
стакло
Opticus
5.000,00 Дин.
18101
±2Д - ±5Д
пластика
Pol
350,00 Дин.
18111
±5Д - ±8Д
пластика
Pol
350,00 Дин.
18112
±8Д - ±10Д
пластика
Pol
350,00 Дин.
18113
±10Д - ±12Д
пластика
Pol
350,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
Понуђач
1994
Očna
"OPTIKA"
1995
Očna
"OPTIKA"
1996
Očna
"OPTIKA"
1997
Očna
"OPTIKA"
1998
Očna
"OPTIKA"
1999
Očna
"OPTIKA"
2000
Očna
"OPTIKA"
2001
Očna
"OPTIKA"
2002
Očna
"OPTIKA"
2003
Očna
"OPTIKA"
2004
Očna
"OPTIKA"
2005
Očna
"OPTIKA"
2006
Očna
"OPTIKA"
2007
Očna
"OPTIKA"
2008
Očna
"OPTIKA"
2009
Očna
"OPTIKA"
76
2010
Očna
"OPTIKA"
2011
Očna
OPTIČAR
2012
Očna
OPTIČAR
2013
Očna
OPTIČAR
2014
Očna
OPTIČAR
2015
Očna
OPTIČAR
2016
Očna
OPTIČAR
2017
Očna
OPTIČAR
2018
Očna
OPTIČAR
2019
Očna
OPTIČAR
Град
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
18114
±12Д - ±14Д
пластика
Pol
350,00 Дин.
18115
±14Д - ±16Д
пластика
Pol
350,00 Дин.
18102
до ±2Д/2
торус пластика
Pol
420,00 Дин.
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Pol
420,00 Дин.
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Pol
420,00 Дин.
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Pol
420,00 Дин.
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Pol
420,00 Дин.
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Pol
420,00 Дин.
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Pol
420,00 Дин.
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Pol
420,00 Дин.
18104
до ±2Д/4
торус пластика
Pol
420,00 Дин.
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Pol
420,00 Дин.
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Pol
420,00 Дин.
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Pol
420,00 Дин.
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Pol
420,00 Дин.
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Pol
420,00 Дин.
18410
готов производ увеличавајуће стакло
Opticus
400,00 Дин.
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
OPTISIMO
1.500,00 Дин.
15311
до ±2Д
стакло
POL
350,00 Дин.
15312
преко ±2Д - ±4Д
стакло
POL
350,00 Дин.
15313
±4Д - ±6Д
стакло
POL
350,00 Дин.
15321
до ±2Д /2
торус стакло
POL
420,00 Дин.
15322
±2Д/2 - ±4Д/2
торус стакло
POL
420,00 Дин.
15323
±4Д/2 - ±6Д/2
торус стакло
POL
420,00 Дин.
15331
до ±2Д /4
торус стакло
POL
420,00 Дин.
15332
±2Д/4 - ±4Д/4
торус стакло
POL
420,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
Понуђач
2020
Očna
OPTIČAR
2021
Očna
OPTIČAR
2022
Očna
OPTIČAR
2023
Očna
OPTIČAR
2024
Očna
OPTIČAR
2025
Očna
OPTIČAR
2026
Očna
OPTIČAR
2027
Očna
OPTIČAR
2028
Očna
OPTIČAR
2029
Očna
OPTIČAR
2030
Očna
OPTIČAR
2031
Očna
OPTIČAR
2032
Očna
OPTIČAR
2033
Očna
OPTIČAR
2034
Očna
OPTIČAR
2035
Očna
OPTIČAR
2036
Očna
OPTIČAR
2037
Očna
OPTIČAR
2038
Očna
OPTIČAR
2039
Očna
OPTIČAR
2040
Očna
OPTIČAR
2041
Očna
OPTIČAR
2042
Očna
OPTIČAR
2043
Očna
OPTIČAR
2044
Očna
OPTIČAR
2045
Očna
OPTIČAR
77
Град
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
15333
±4Д/4 - ±6Д/4
торус стакло
POL
420,00 Дин.
15411
до ±2Д
пластика
POL
350,00 Дин.
15412
±2Д - ±5Д
пластика
POL
350,00 Дин.
15413
±5Д - ±8Д
пластика
POL
350,00 Дин.
15414
±8Д - ±10Д
пластика
POL
350,00 Дин.
15415
±10Д - ±12Д
пластика
POL
350,00 Дин.
15415
±12Д - ±14Д
пластика
POL
350,00 Дин.
15416
±14Д - ±16Д
пластика
POL
350,00 Дин.
15421
до ±2Д/2
торус пластика
POL
420,00 Дин.
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
POL
420,00 Дин.
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
POL
420,00 Дин.
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
POL
420,00 Дин.
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
POL
420,00 Дин.
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
POL
420,00 Дин.
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
POL
420,00 Дин.
15431
до ±2Д/4
торус пластика
POL
420,00 Дин.
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
POL
420,00 Дин.
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
POL
420,00 Дин.
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
POL
420,00 Дин.
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
POL
420,00 Дин.
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
POL
420,00 Дин.
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
POL
420,00 Дин.
15511
±8Д - ±13Д
пластика
POL
2.100,00 Дин.
15512
±13Д - ±20Д
пластика
POL
2.100,00 Дин.
15513
±20Д - ±30Д
пластика
POL
2.100,00 Дин.
15521
±8Д - ±13Д/4
торус стакло
POL
2.300,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
Понуђач
2046
Očna
OPTIČAR
2047
Očna
OPTIČAR
78
2048
Očna
OPTIČAR
2049
Očna
OPTIČAR
2050
Očna
OPTIČAR
2051
Očna
OPTIČAR
2052
Očna
OPTIČAR
2053
Očna
OPTIČAR
2054
Očna
OPTIČAR
2055
Očna
OPTIČAR
2056
Očna
OPTIČAR
2057
Očna
OPTIČAR
2058
Očna
OPTIČAR
2059
Očna
OPTIČAR
2060
Očna
OPTIČAR
2061
Očna
OPTIČAR
2062
Očna
OPTIČAR
2063
Očna
OPTIČAR
2064
Očna
OPTIČAR
2065
Očna
OPTIČAR
2066
Očna
OPTIČAR
2067
Očna
OPTIČAR
2068
Očna
OPTIČAR
2069
Očna
OPTIČAR
2070
Očna
OPTIČAR
2071
Očna
OPTIČAR
Град
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Sremska
Mitrovica
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
15522
±13Д - ±18Д/4
торус стакло
POL
2.300,00 Дин.
15523
преко ± 18Д/4
торус стакло
POL
2.300,00 Дин.
POL
1.780,00 Дин.
POL
1.780,00 Дин.
сферна
пластична
сферна
пластична
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Подшифра
15531
±8Д - ±13Д
15532
±13Д - ±18Д
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
POL
1.780,00 Дин.
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
POL
1.100,00 Дин.
18101
±2Д - ±5Д
пластика
POL
350,00 Дин.
18111
±5Д - ±8Д
пластика
POL
350,00 Дин.
18112
±8Д - ±10Д
пластика
POL
350,00 Дин.
18113
±10Д - ±12Д
пластика
POL
350,00 Дин.
18114
±12Д - ±14Д
пластика
POL
350,00 Дин.
18115
±14Д - ±16Д
пластика
POL
350,00 Дин.
18102
до ±2Д/2
торус пластика
POL
420,00 Дин.
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
POL
420,00 Дин.
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
POL
420,00 Дин.
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
POL
420,00 Дин.
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
POL
420,00 Дин.
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
POL
420,00 Дин.
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
POL
420,00 Дин.
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
POL
420,00 Дин.
18104
до ±2Д/4
торус пластика
POL
420,00 Дин.
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
POL
420,00 Дин.
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
POL
420,00 Дин.
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
POL
420,00 Дин.
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
POL
420,00 Дин.
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
POL
420,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
2072
Očna
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Subotica
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
Sani, Optovision
\
1.500,00 Дин.
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Subotica
Subotica
Subotica
Subotica
Subotica
Subotica
Subotica
Subotica
Subotica
Subotica
10710
15311
15312
15313
15321
15322
15323
15331
15332
15333
готов производ
до ±2Д
преко ±2Д - ±4Д
±4Д - ±6Д
до ±2Д /2
±2Д/2 - ±4Д/2
±4Д/2 - ±6Д/2
до ±2Д /4
±2Д/4 - ±4Д/4
±4Д/4 - ±6Д/4
силикон
стакло
стакло
стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
Oculus
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
70
077
077
077
077
077
077
077
077
077
1.100,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
2083
Očna
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Subotica
15411
до ±2Д
пластика
Grossoptic
037
350,00 Дин.
2084
Očna
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Subotica
15412
±2Д - ±5Д
пластика
Grossoptic
037
350,00 Дин.
2085
Očna
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Subotica
15413
±5Д - ±8Д
пластика
Grossoptic
037
350,00 Дин.
2086
Očna
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Subotica
15414
±8Д - ±10Д
пластика
Grossoptic
037
350,00 Дин.
2087
Očna
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Subotica
15415
±10Д - ±12Д
пластика
Grossoptic
037
350,00 Дин.
2088
Očna
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Subotica
15415
±12Д - ±14Д
пластика
Grossoptic
037
350,00 Дин.
2089
Očna
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Subotica
15416
±14Д - ±16Д
пластика
Grossoptic
037
350,00 Дин.
2090
Očna
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Subotica
15421
до ±2Д/2
торус пластика
Grossoptic
037
420,00 Дин.
2091
Očna
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Subotica
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Grossoptic
037
420,00 Дин.
2092
2093
2094
2095
2096
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Subotica
Subotica
Subotica
Subotica
Subotica
15511
15512
15521
15522
15523
±8Д - ±13Д
±13Д - ±20Д
±8Д - ±13Д/4
±13Д - ±18Д/4
преко ± 18Д/4
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
039
039
039
039
039
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2097
Očna
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Subotica
15531
±8Д - ±13Д
Grossoptic
039
1.780,00 Дин.
2098
Očna
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Subotica
15532
±13Д - ±18Д
пластика
пластика
торус стакло
торус стакло
торус стакло
сферна
пластична
сферна
пластична
Grossoptic
039
1.780,00 Дин.
2099
Očna
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Subotica
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
Grossoptic
039
1.780,00 Дин.
2100
Očna
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Subotica
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
Grossoptic
039
1.100,00 Дин.
2101
2102
Očna
Očna
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Subotica
Subotica
15810
15910
готов производ
готов производ
желатин
желатин
Oculus
Oculus
36
30
1.100,00 Дин.
1.100,00 Дин.
2103
Očna
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Subotica
18101
±2Д - ±5Д
пластика
Grossoptic
037
350,00 Дин.
2104
Očna
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Subotica
18102
до ±2Д/2
торус пластика
Grossoptic
037
420,00 Дин.
79
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
2105
Očna
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Subotica
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Grossoptic
037
420,00 Дин.
2106
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
Grossoptic
1.400,00 Дин.
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
VICAI OPTIKA D.O.O.
VICAI OPTIKA D.O.O.
VICAI OPTIKA D.O.O.
VICAI OPTIKA D.O.O.
VICAI OPTIKA D.O.O.
VICAI OPTIKA D.O.O.
VICAI OPTIKA D.O.O.
VICAI OPTIKA D.O.O.
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
Subotica
Subotica
Subotica
Subotica
Subotica
Subotica
Subotica
Subotica
Subotica
10710
15311
15312
15313
15321
15322
15323
15331
15332
15333
готов производ
до ±2Д
преко ±2Д - ±4Д
±4Д - ±6Д
до ±2Д /2
±2Д/2 - ±4Д/2
±4Д/2 - ±6Д/2
до ±2Д /4
±2Д/4 - ±4Д/4
±4Д/4 - ±6Д/4
силикон
стакло
стакло
стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
1.000,00 Дин.
300,00 Дин.
300,00 Дин.
300,00 Дин.
380,00 Дин.
380,00 Дин.
380,00 Дин.
380,00 Дин.
380,00 Дин.
380,00 Дин.
2117
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
15411
до ±2Д
пластика
Grossoptic
300,00 Дин.
2118
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
15412
±2Д - ±5Д
пластика
Grossoptic
300,00 Дин.
2119
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
15413
±5Д - ±8Д
пластика
Grossoptic
300,00 Дин.
2120
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
15414
±8Д - ±10Д
пластика
Grossoptic
300,00 Дин.
2121
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
15415
±10Д - ±12Д
пластика
Grossoptic
300,00 Дин.
2122
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
15415
±12Д - ±14Д
пластика
Grossoptic
300,00 Дин.
2123
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
15416
±14Д - ±16Д
пластика
Grossoptic
300,00 Дин.
2124
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
15421
до ±2Д/2
торус пластика
Grossoptic
380,00 Дин.
2125
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Grossoptic
380,00 Дин.
2126
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Grossoptic
380,00 Дин.
2127
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Grossoptic
380,00 Дин.
2128
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Grossoptic
380,00 Дин.
2129
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Grossoptic
380,00 Дин.
2130
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Grossoptic
380,00 Дин.
2131
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
15431
до ±2Д/4
торус пластика
Grossoptic
380,00 Дин.
2132
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Grossoptic
380,00 Дин.
2133
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Grossoptic
380,00 Дин.
2134
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Grossoptic
380,00 Дин.
80
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
2135
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Grossoptic
380,00 Дин.
2136
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Grossoptic
380,00 Дин.
2137
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Grossoptic
380,00 Дин.
2138
2139
2140
2141
2142
2143
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
VICAI OPTIKA D.O.O.
VICAI OPTIKA D.O.O.
VICAI OPTIKA D.O.O.
VICAI OPTIKA D.O.O.
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
Subotica
Subotica
Subotica
Subotica
Subotica
15511
15512
15513
15521
15522
15523
±8Д - ±13Д
±13Д - ±20Д
±20Д - ±30Д
±8Д - ±13Д/4
±13Д - ±18Д/4
преко ± 18Д/4
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
Grossoptic
2.000,00 Дин.
2.000,00 Дин.
2.000,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2144
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
15531
±8Д - ±13Д
Grossoptic
1.700,00 Дин.
2145
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
15532
±13Д - ±18Д
пластика
пластика
пластика
торус стакло
торус стакло
торус стакло
сферна
пластична
сферна
пластична
Grossoptic
1.700,00 Дин.
2146
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
Vicai Optika d.o.o.
1.700,00 Дин.
2147
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
Grossoptic
1.000,00 Дин.
Grossoptic
600,00 Дин.
Grossoptic
Grossoptic
1.000,00 Дин.
1.000,00 Дин.
81
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
2148
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
15610
готов производ
2149
2150
Očna
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
Subotica
15810
15910
готов производ
готов производ
фолија на
стаклу без
диоптрије
желатин
желатин
2151
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
18101
±2Д - ±5Д
пластика
Grossoptic
300,00 Дин.
2152
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
18111
±5Д - ±8Д
пластика
Grossoptic
300,00 Дин.
2153
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
18112
±8Д - ±10Д
пластика
Grossoptic
300,00 Дин.
2154
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
18113
±10Д - ±12Д
пластика
Grossoptic
300,00 Дин.
2155
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
18114
±12Д - ±14Д
пластика
Grossoptic
300,00 Дин.
2156
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
18115
±14Д - ±16Д
пластика
Grossoptic
300,00 Дин.
2157
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
18102
до ±2Д/2
торус пластика
Grossoptic
380,00 Дин.
2158
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Grossoptic
380,00 Дин.
2159
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Grossoptic
380,00 Дин.
2160
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Grossoptic
380,00 Дин.
2161
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Grossoptic
380,00 Дин.
2162
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Grossoptic
380,00 Дин.
2163
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Grossoptic
380,00 Дин.
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
2164
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Grossoptic
380,00 Дин.
2165
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
18104
до ±2Д/4
торус пластика
Grossoptic
380,00 Дин.
2166
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Grossoptic
380,00 Дин.
2167
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Grossoptic
380,00 Дин.
2168
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Grossoptic
380,00 Дин.
2169
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Grossoptic
380,00 Дин.
2170
Očna
VICAI OPTIKA D.O.O.
Subotica
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Grossoptic
380,00 Дин.
2171
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
Wenzhou Hindar
Optical Co.Ltd.
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
SANI D.O.O.
SANI D.O.O.
SANI D.O.O.
SANI D.O.O.
SANI D.O.O.
SANI D.O.O.
SANI D.O.O.
SANI D.O.O.
SANI D.O.O.
SANI D.O.O.
Šabac
Šabac
Šabac
Šabac
Šabac
Šabac
Šabac
Šabac
Šabac
Šabac
10710
15311
15312
15313
15321
15322
15323
15331
15332
15333
готов производ
до ±2Д
преко ±2Д - ±4Д
±4Д - ±6Д
до ±2Д /2
±2Д/2 - ±4Д/2
±4Д/2 - ±6Д/2
до ±2Д /4
±2Д/4 - ±4Д/4
±4Д/4 - ±6Д/4
силикон
стакло
стакло
стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
Optix, Ortolens
Pol, Gross
Pol, Gross
Pol, Gross
Pol, Gross
Pol, Gross
Pol, Gross
Pol, Gross
Pol, Gross
Pol, Gross
2182
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
15411
до ±2Д
пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539990
350,00 Дин.
2183
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
15412
±2Д - ±5Д
пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539990
350,00 Дин.
2184
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
15413
±5Д - ±8Д
пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539990
350,00 Дин.
2185
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
15414
±8Д - ±10Д
пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
350,00 Дин.
2186
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
15415
±10Д - ±12Д
пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
350,00 Дин.
2187
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
15415
±12Д - ±14Д
пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
350,00 Дин.
2188
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
15416
±14Д - ±16Д
пластика
Pol, Gross
2189
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
15421
до ±2Д/2
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539990
420,00 Дин.
2190
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539990
420,00 Дин.
2191
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539990
420,00 Дин.
2192
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
420,00 Дин.
2193
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
420,00 Дин.
82
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
19999
1.500,00 Дин.
1.100,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
350,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
2194
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
420,00 Дин.
2195
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Pol, Gross
2196
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
15431
до ±2Д/4
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
420,00 Дин.
2197
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
420,00 Дин.
2198
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
420,00 Дин.
2199
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
420,00 Дин.
2200
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
420,00 Дин.
2201
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Pol, Gross
420,00 Дин.
2202
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Pol, Gross
420,00 Дин.
2203
2204
2205
2206
2207
2208
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
SANI D.O.O.
SANI D.O.O.
SANI D.O.O.
SANI D.O.O.
SANI D.O.O.
SANI D.O.O.
Šabac
Šabac
Šabac
Šabac
Šabac
Šabac
15511
15512
15513
15521
15522
15523
±8Д - ±13Д
±13Д - ±20Д
±20Д - ±30Д
±8Д - ±13Д/4
±13Д - ±18Д/4
преко ± 18Д/4
Pol, Gross
Pol, Gross
Pol, Gross
Pol, Gross
Pol, Gross
Pol, Gross
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2209
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
15531
±8Д - ±13Д
Pol, Gross
1.780,00 Дин.
2210
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
15532
±13Д - ±18Д
пластика
пластика
пластика
торус стакло
торус стакло
торус стакло
сферна
пластична
сферна
пластична
Pol, Gross
1.780,00 Дин.
2211
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
Pol, Gross
1.780,00 Дин.
2212
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
Pol, Gross
1.100,00 Дин.
2213
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
15710
готов производ
пластика
Ortolens, Optix
1.100,00 Дин.
83
420,00 Дин.
Coper Vision ltd.,
Bausch & Lomb,Ciba
Vision Co.,Optix
Ciba Vision Co.,
Bausch / Lomb
2214
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
15810
готов производ
желатин
1.100,00 Дин.
2215
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
15910
готов производ
желатин
2216
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
18101
±2Д - ±5Д
пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539990
350,00 Дин.
2217
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
18111
±5Д - ±8Д
пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539990
350,00 Дин.
2218
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
18112
±8Д - ±10Д
пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
350,00 Дин.
2219
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
18113
±10Д - ±12Д
пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
350,00 Дин.
2220
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
18114
±12Д - ±14Д
пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
350,00 Дин.
2221
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
18115
±14Д - ±16Д
пластика
Pol, Gross
1.100,00 Дин.
350,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
2222
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
18102
до ±2Д/2
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539990
420,00 Дин.
2223
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539990
420,00 Дин.
2224
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539990
420,00 Дин.
2225
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
420,00 Дин.
2226
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
420,00 Дин.
2227
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
420,00 Дин.
2228
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Pol, Gross
2229
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
420,00 Дин.
2230
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
18104
до ±2Д/4
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
420,00 Дин.
2231
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
420,00 Дин.
2232
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
420,00 Дин.
2233
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Pol, Gross,Essilor
E:539100
420,00 Дин.
2234
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Pol, Gross
420,00 Дин.
2235
Očna
SANI D.O.O.
Šabac
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Pol, Gross
420,00 Дин.
2236
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
pol
1.500,00 Дин.
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
S.Z.R. OPTIKA
S.Z.R. OPTIKA
S.Z.R. OPTIKA
S.Z.R. OPTIKA
S.Z.R. OPTIKA
S.Z.R. OPTIKA
S.Z.R. OPTIKA
S.Z.R. OPTIKA
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
Trstenik
Trstenik
Trstenik
Trstenik
Trstenik
Trstenik
Trstenik
Trstenik
15311
15312
15313
15321
15322
15323
15331
15332
15333
до ±2Д
преко ±2Д - ±4Д
±4Д - ±6Д
до ±2Д /2
±2Д/2 - ±4Д/2
±4Д/2 - ±6Д/2
до ±2Д /4
±2Д/4 - ±4Д/4
±4Д/4 - ±6Д/4
стакло
стакло
стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
Doo"POL"
Doo"POL"
Doo"POL"
Doo"POL"
Doo"POL"
Doo"POL"
Doo"POL"
Doo"POL"
Doo"POL"
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
2246
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
15411
до ±2Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
2247
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
15412
±2Д - ±5Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
2248
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
15413
±5Д - ±8Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
2249
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
15414
±8Д - ±10Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
2250
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
15415
±10Д - ±12Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
84
420,00 Дин.
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
2251
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
15415
±12Д - ±14Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
2252
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
15416
±14Д - ±16Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
2253
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
15421
до ±2Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2254
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2255
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2256
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2257
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2258
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2259
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2260
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
15431
до ±2Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2261
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2262
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2263
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2264
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2265
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2266
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2267
2268
2269
2270
2271
2272
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
S.Z.R. OPTIKA
S.Z.R. OPTIKA
S.Z.R. OPTIKA
S.Z.R. OPTIKA
S.Z.R. OPTIKA
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
Trstenik
Trstenik
Trstenik
Trstenik
Trstenik
15511
15512
15513
15521
15522
15523
±8Д - ±13Д
±13Д - ±20Д
±20Д - ±30Д
±8Д - ±13Д/4
±13Д - ±18Д/4
преко ± 18Д/4
Doo"POL"
Doo"POL"
Doo"POL"
Doo"POL"
Doo"POL"
Doo"POL"
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2273
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
15531
±8Д - ±13Д
Doo"POL"
1.780,00 Дин.
2274
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
15532
±13Д - ±18Д
пластика
пластика
пластика
торус стакло
торус стакло
торус стакло
сферна
пластична
сферна
пластична
Doo"POL"
1.780,00 Дин.
2275
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
Doo"POL"
1.780,00 Дин.
2276
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
Doo"POL"
1.100,00 Дин.
2277
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
18101
±2Д - ±5Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
2278
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
18111
±5Д - ±8Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
2279
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
18112
±8Д - ±10Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
85
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
2280
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
18113
±10Д - ±12Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
2281
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
18114
±12Д - ±14Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
2282
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
18115
±14Д - ±16Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
2283
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
18102
до ±2Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2284
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2285
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2286
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2287
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2288
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2289
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2290
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2291
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
18104
до ±2Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2292
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2293
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2294
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2295
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2296
Očna
S.Z.R. OPTIKA
Trstenik
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2297
Očna
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
Vranje
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
1.350,00 Дин.
2298
Očna
Vranje
10710
готов производ
силикон
1.100,00 Дин.
2299
Očna
Vranje
15311
до ±2Д
стакло
315,00 Дин.
2300
Očna
Vranje
15312
преко ±2Д - ±4Д
стакло
315,00 Дин.
2301
Očna
Vranje
15313
±4Д - ±6Д
стакло
315,00 Дин.
2302
Očna
Vranje
15321
до ±2Д /2
торус стакло
380,00 Дин.
2303
Očna
Vranje
15322
±2Д/2 - ±4Д/2
торус стакло
380,00 Дин.
2304
Očna
Vranje
15323
±4Д/2 - ±6Д/2
торус стакло
380,00 Дин.
2305
Očna
Vranje
15331
до ±2Д /4
торус стакло
380,00 Дин.
86
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
2306
Očna
2307
Očna
2308
Očna
2309
Očna
2310
Očna
2311
Očna
2312
Očna
2313
Očna
2314
Očna
2315
Očna
2316
Očna
2317
Očna
2318
Očna
2319
Očna
2320
Očna
2321
Očna
2322
Očna
2323
Očna
2324
Očna
2325
Očna
2326
Očna
2327
Očna
2328
Očna
2329
Očna
2330
Očna
2331
Očna
87
Понуђач
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
Произвођач
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Vranje
15332
±2Д/4 - ±4Д/4
торус стакло
380,00 Дин.
Vranje
15333
±4Д/4 - ±6Д/4
торус стакло
380,00 Дин.
Vranje
15411
до ±2Д
пластика
315,00 Дин.
Vranje
15412
±2Д - ±5Д
пластика
315,00 Дин.
Vranje
15413
±5Д - ±8Д
пластика
315,00 Дин.
Vranje
15414
±8Д - ±10Д
пластика
315,00 Дин.
Vranje
15415
±10Д - ±12Д
пластика
315,00 Дин.
Vranje
15415
±12Д - ±14Д
пластика
315,00 Дин.
Vranje
15416
±14Д - ±16Д
пластика
315,00 Дин.
Vranje
15421
до ±2Д/2
торус пластика
380,00 Дин.
Vranje
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
380,00 Дин.
Vranje
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
380,00 Дин.
Vranje
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
380,00 Дин.
Vranje
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
380,00 Дин.
Vranje
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
380,00 Дин.
Vranje
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
380,00 Дин.
Vranje
15431
до ±2Д/4
торус пластика
380,00 Дин.
Vranje
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
380,00 Дин.
Vranje
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
380,00 Дин.
Vranje
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
380,00 Дин.
Vranje
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
380,00 Дин.
Vranje
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
380,00 Дин.
Vranje
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
380,00 Дин.
Vranje
15511
±8Д - ±13Д
пластика
1.900,00 Дин.
Vranje
15512
±13Д - ±20Д
пластика
1.900,00 Дин.
Vranje
15513
±20Д - ±30Д
пластика
1.900,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
2332
Očna
2333
Očna
2334
Očna
88
2335
Očna
2336
Očna
2337
Očna
2338
Očna
2339
Očna
2340
Očna
2341
Očna
2342
Očna
2343
Očna
2344
Očna
2345
Očna
2346
Očna
2347
Očna
2348
Očna
2349
Očna
2350
Očna
2351
Očna
2352
Očna
2353
Očna
2354
Očna
2355
Očna
2356
Očna
2357
Očna
Понуђач
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Vranje
15521
±8Д - ±13Д/4
торус стакло
2.100,00 Дин.
Vranje
15522
±13Д - ±18Д/4
торус стакло
2.100,00 Дин.
Vranje
15523
преко ± 18Д/4
торус стакло
2.100,00 Дин.
сферна
пластична
сферна
пластична
Произвођач
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Град
Vranje
15531
±8Д - ±13Д
1.600,00 Дин.
Vranje
15532
±13Д - ±18Д
Vranje
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
1.600,00 Дин.
Vranje
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
990,00 Дин.
Vranje
15710
готов производ
пластика
1.100,00 Дин.
Vranje
15810
готов производ
желатин
1.100,00 Дин.
Vranje
15910
готов производ
желатин
1.100,00 Дин.
Vranje
18101
±2Д - ±5Д
пластика
315,00 Дин.
Vranje
18111
±5Д - ±8Д
пластика
315,00 Дин.
Vranje
18112
±8Д - ±10Д
пластика
315,00 Дин.
Vranje
18113
±10Д - ±12Д
пластика
315,00 Дин.
Vranje
18114
±12Д - ±14Д
пластика
315,00 Дин.
Vranje
18115
±14Д - ±16Д
пластика
315,00 Дин.
Vranje
18102
до ±2Д/2
торус пластика
380,00 Дин.
Vranje
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
380,00 Дин.
Vranje
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
380,00 Дин.
Vranje
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
380,00 Дин.
Vranje
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
380,00 Дин.
Vranje
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
380,00 Дин.
Vranje
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
380,00 Дин.
Vranje
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
380,00 Дин.
Vranje
18104
до ±2Д/4
торус пластика
380,00 Дин.
Vranje
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
380,00 Дин.
1.600,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
2358
Očna
2359
Očna
2360
Očna
2361
Očna
2362
Očna
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
89
Понуђач
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Vranje
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
380,00 Дин.
Vranje
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
380,00 Дин.
Vranje
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
380,00 Дин.
Vranje
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
380,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
1.500,00 Дин.
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
OPTIKA SNEŽANA
OPTIKA SNEŽANA
OPTIKA SNEŽANA
OPTIKA SNEŽANA
OPTIKA SNEŽANA
OPTIKA SNEŽANA
OPTIKA SNEŽANA
OPTIKA SNEŽANA
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
Vrnjačka Banja
Vrnjačka Banja
Vrnjačka Banja
Vrnjačka Banja
Vrnjačka Banja
Vrnjačka Banja
Vrnjačka Banja
Vrnjačka Banja
15311
15312
15313
15321
15322
15323
15331
15332
15333
до ±2Д
преко ±2Д - ±4Д
±4Д - ±6Д
до ±2Д /2
±2Д/2 - ±4Д/2
±4Д/2 - ±6Д/2
до ±2Д /4
±2Д/4 - ±4Д/4
±4Д/4 - ±6Д/4
стакло
стакло
стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
торус стакло
Doo"POL"
Doo"POL"
Doo"POL"
Doo"POL"
Doo"POL"
Doo"POL"
Doo"POL"
Doo"POL"
Doo"POL"
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
2372
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
15411
до ±2Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
2373
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
15412
±2Д - ±5Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
2374
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
15413
±5Д - ±8Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
2375
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
15414
±8Д - ±10Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
2376
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
15415
±10Д - ±12Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
2377
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
15415
±12Д - ±14Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
2378
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
15416
±14Д - ±16Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
2379
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
15421
до ±2Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2380
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2381
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2382
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2383
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2384
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2385
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2386
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
15431
до ±2Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
OPTIČARSKA RADNJA
"MM"
Произвођач
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Град
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
2387
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2388
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2389
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2390
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2391
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2392
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2393
2394
2395
2396
2397
2398
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
Očna
OPTIKA SNEŽANA
OPTIKA SNEŽANA
OPTIKA SNEŽANA
OPTIKA SNEŽANA
OPTIKA SNEŽANA
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
Vrnjačka Banja
Vrnjačka Banja
Vrnjačka Banja
Vrnjačka Banja
Vrnjačka Banja
15511
15512
15513
15521
15522
15523
±8Д - ±13Д
±13Д - ±20Д
±20Д - ±30Д
±8Д - ±13Д/4
±13Д - ±18Д/4
преко ± 18Д/4
Doo"POL"
Doo"POL"
Doo"POL"
Doo"POL"
Doo"POL"
Doo"POL"
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2.300,00 Дин.
2399
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
15531
±8Д - ±13Д
Doo"POL"
1.780,00 Дин.
2400
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
15532
±13Д - ±18Д
пластика
пластика
пластика
торус стакло
торус стакло
торус стакло
сферна
пластична
сферна
пластична
Doo"POL"
1.780,00 Дин.
2401
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
Doo"POL"
1.780,00 Дин.
2402
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
Doo"POL"
1.100,00 Дин.
2403
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
18101
±2Д - ±5Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
2404
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
18111
±5Д - ±8Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
2405
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
18112
±8Д - ±10Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
2406
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
18113
±10Д - ±12Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
2407
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
18114
±12Д - ±14Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
2408
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
18115
±14Д - ±16Д
пластика
Doo"POL"
350,00 Дин.
2409
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
18102
до ±2Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2410
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2411
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2412
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2413
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2414
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2415
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
90
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
4. Очна помагала
Тип помагала
Понуђач
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Произвођач
2416
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2417
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
18104
до ±2Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2418
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2419
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2420
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2421
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2422
Očna
OPTIKA SNEŽANA
Vrnjačka Banja
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Doo"POL"
420,00 Дин.
2423
Očna
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
Zaječar
10510
готов производ са
крилцима оквира ојачан
пластика
метал
Wenzhou Hindar
OpticalCo.Ltd..., Kina -
0019999
1.500,00 Дин.
2424
Očna
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
Zaječar
10710
готов производ
силикон
Opticus d.o.o Beograd
domaći proizvođač ne
mora imati kataloški broj
1.100,00 Дин.
2425
Očna
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
Zaječar
15311
до ±2Д
стакло
GROSSOPTIC
BEOGRAD
domaći proizvođač ne
mora imati kataloški broj
350,00 Дин.
2426
Očna
Zaječar
15312
преко ±2Д - ±4Д
стакло
2427
Očna
Zaječar
15313
±4Д - ±6Д
стакло
2428
Očna
Zaječar
15321
до ±2Д /2
торус стакло
2429
Očna
Zaječar
15322
±2Д/2 - ±4Д/2
торус стакло
2430
Očna
Zaječar
15323
±4Д/2 - ±6Д/2
торус стакло
2431
Očna
Zaječar
15331
до ±2Д /4
торус стакло
2432
Očna
Zaječar
15332
±2Д/4 - ±4Д/4
торус стакло
2433
Očna
Zaječar
15333
±4Д/4 - ±6Д/4
торус стакло
2434
Očna
Zaječar
15411
до ±2Д
пластика
2435
Očna
Zaječar
15412
±2Д - ±5Д
пластика
2436
Očna
Zaječar
15413
±5Д - ±8Д
пластика
2437
Očna
Zaječar
15414
±8Д - ±10Д
пластика
2438
Očna
Zaječar
15415
±10Д - ±12Д
пластика
2439
Očna
Zaječar
15415
±12Д - ±14Д
пластика
2440
Očna
Zaječar
15416
±14Д - ±16Д
пластика
91
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Rед.бр
350,00 Дин.
350,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
2441
Očna
2442
Očna
2443
Očna
2444
Očna
2445
Očna
2446
Očna
2447
Očna
2448
Očna
2449
Očna
2450
Očna
2451
Očna
2452
Očna
2453
Očna
2454
Očna
2455
Očna
2456
Očna
2457
Očna
2458
Očna
2459
Očna
2460
Očna
2461
Očna
2462
Očna
2463
Očna
2464
Očna
92
2465
Očna
2466
Očna
Понуђач
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Zaječar
15421
до ±2Д/2
торус пластика
Zaječar
15422
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Zaječar
15423
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Zaječar
15424
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Zaječar
15425
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Zaječar
15426
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Zaječar
15427
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Zaječar
15431
до ±2Д/4
торус пластика
Zaječar
15432
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Zaječar
15433
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Zaječar
15434
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Zaječar
15435
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Zaječar
15436
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Zaječar
15437
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Zaječar
15511
±8Д - ±13Д
пластика
Zaječar
15512
±13Д - ±20Д
пластика
Zaječar
15513
±20Д - ±30Д
пластика
Zaječar
15531
±8Д - ±13Д
Zaječar
15532
±13Д - ±18Д
Zaječar
15541
±8Д - ±13Д/4
торус пластична
Zaječar
15542
±13Д - ±18Д/4
торус пластична
Zaječar
15710
готов производ
пластика
Opticus d.o.o Beograd
1.100,00 Дин.
Zaječar
15810
готов производ
желатин
Opticus d.o.o Beograd
1.100,00 Дин.
Zaječar
15910
готов производ
желатин
Opticus d.o.o Beograd
1.100,00 Дин.
сферна
пластична
сферна
пластична
Zaječar
18101
±2Д - ±5Д
пластика
Zaječar
18111
±5Д - ±8Д
пластика
Произвођач
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
Град
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
2.100,00 Дин.
1.780,00 Дин.
1.780,00 Дин.
1.780,00 Дин.
1.100,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
4. Очна помагала
Rед.бр
Тип помагала
2467
Očna
2468
Očna
2469
Očna
2470
Očna
2471
Očna
2472
Očna
2473
Očna
2474
Očna
2475
Očna
2476
Očna
2477
Očna
2478
Očna
2479
Očna
2480
Očna
2481
Očna
2482
Očna
2483
Očna
2484
Očna
93
Понуђач
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
S.Z.T.R. OPTIKA
SVETLOST
Град
Подшифра
Назив дела помагала
Материјал
Zaječar
18112
±8Д - ±10Д
пластика
Zaječar
18113
±10Д - ±12Д
пластика
Zaječar
18114
±12Д - ±14Д
пластика
Zaječar
18115
±14Д - ±16Д
пластика
Zaječar
18102
до ±2Д/2
торус пластика
Zaječar
18103
±2Д - ±5Д/2
торус пластика
Zaječar
18121
±5Д - ±8Д/2
торус пластика
Zaječar
18122
±8Д - ±10Д/2
торус пластика
Zaječar
18123
±10Д - ±12Д/2
торус пластика
Zaječar
18124
±12Д - ±14Д/2
торус пластика
Zaječar
18125
±14Д - ±16Д/2
торус пластика
Zaječar
18131
±5Д - ±8Д/4
торус пластика
Zaječar
18104
до ±2Д/4
торус пластика
Zaječar
18105
±2Д - ±5Д/4
торус пластика
Zaječar
18132
±8Д - ±10Д/4
торус пластика
Zaječar
18133
±10Д - ±12Д/4
торус пластика
Zaječar
18134
±12Д - ±14Д/4
торус пластика
Zaječar
18135
±14Д - ±16Д/4
торус пластика
Произвођач
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
GROSSOPTIC
BEOGRAD
Каталошки број
Максимална цена
дела помагала за
један комад
(без ПДВ)
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
350,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
420,00 Дин.
Download

Очна помагала