Cenník nových načúvacích prístrojov Widex CLEAR a Widex SUPER
s technológiou bezdrôtovej komunikácie WidexLink
platný od 1.1.2014
Audiogram do (dB)
Počet kanálov
500 Hz
2000 Hz
Typ batérie
Cena Úhrada ZP
Doplatok
N1.2.1
N1.2.1
N1.2.1
N1.2.1
N1.2.1
N1.2.1
N1.3.1
N1.3.2
N89643
N89642
N89641
N89644
N89644
N89644
N89645
N89646
Prístroj načúvací WIDEX CLEAR 220
C2­m, mikro závesný, BTE 5
80 dB
85 dB
10
334,65 €
191,31 €
143,34 €
Prístroj načúvací WIDEX CLEAR 220
C2­9, závesný, BTE
5
85 dB
90 dB
13
309,50 €
191,31 €
118,19 €
Prístroj načúvací WIDEX CLEAR 220
C2­PA, závesný, RIC
5
80 dB
80 dB
10
395,16 €
191,31 €
203,85 €
Prístroj načúvací WIDEX CLEAR 220
C2­FS M, závesný, RIC
5
85 dB
90 dB
10
374,46 €
191,31 €
183,15 €
Prístroj načúvací WIDEX CLEAR 220
C2­FS P, závesný, RIC
5
95 dB
110 dB
10
374,46 €
191,31 €
183,15 €
Prístroj načúvací WIDEX CLEAR 220
C2­FS HP, závesný, RIC
5
100 dB
115 dB
10
387,66 €
190,77 €
196,89 €
Prístroj načúvací WIDEX CLEAR 220
C2­CIC, zvukovodový, CIC 5
75 dB
80 dB
10
306,81 €
251,33 €
55,48 €
Prístroj načúvací WIDEX CLEAR 220 C2­XP, zvukovodový, ITE 5
80 dB
90 dB
312
306,81 €
254,54 €
52,27 €
N1.2.1
N1.2.1
N1.2.1
N1.2.1
N1.2.2
N1.2.2
N1.3.1
N1.3.2
N89649
N89648
N89647
N89650
N89651
N89652
N89653
N89654
Prístroj načúvací WIDEX CLEAR 330
C3­m, mikro závesný, BTE
10
80 dB
85 dB
10
570,24 €
191,31 €
378,93 €
Prístroj načúvací WIDEX CLEAR 330
C3­9, závesný, BTE
10
85 dB
90 dB
13
541,62 €
191,31 €
350,31 €
Prístroj načúvací WIDEX CLEAR 330
C3­PA, závesný, RIC
10
80 dB
80 dB
10
622,60 €
191,31 €
431,29 €
Prístroj načúvací WIDEX CLEAR 330
C3­FS M, závesný, RIC
10
85 dB
90 dB
10
601,54 €
191,31 €
410,23 €
Prístroj načúvací WIDEX CLEAR 330
C3­FS P, závesný, RIC
10
95 dB
110 dB
10
601,54 €
190,77 €
410,77 €
Prístroj načúvací WIDEX CLEAR 330
C3­FS HP, závesný, RITE
10
100 dB
115 dB
10
614,74 €
190,77 €
423,97 €
Prístroj načúvací WIDEX CLEAR 330
C3­CIC, zvukovodový, CIC 10
75 dB
80 dB
10
541,62 €
251,33 €
290,29 €
Prístroj načúvací WIDEX CLEAR 330 C3­XP, zvukovodový, ITE 10
80 dB
90 dB
312
541,62 €
254,54 €
287,08 €
N1.2.1
N1.2.1
N1.2.1
N1.2.1
N1.2.2
N1.2.2
N1.3.1
N1.3.2
N89657
N89656
N89655
N89658
N89659
N89660
N89661
N89662
Prístroj načúvací WIDEX CLEAR 440
C4­m, mikro závesný, BTE
15
80 dB
85 dB
10
786,59 €
191,31 €
595,28 €
Prístroj načúvací WIDEX CLEAR 440
C4­9, závesný, BTE
15
85 dB
90 dB
13
747,09 €
191,31 €
555,78 €
Prístroj načúvací WIDEX CLEAR 440
C4­PA, závesný, RIC
15
80 dB
80 dB
10
845,04 €
191,31 €
653,73 €
Prístroj načúvací WIDEX CLEAR 440
C4­FS M, závesný, RIC
15
85 dB
90 dB
10
823,98 €
191,31 €
632,67 €
Prístroj načúvací WIDEX CLEAR 440
C4­FS P, závesný, RIC
15
95 dB
110 dB
10
823,98 €
190,77 €
633,21 €
Prístroj načúvací WIDEX CLEAR 440
C4­FS HP, závesný, RITE
15
100 dB
115 dB
10
837,18 €
190,77 €
646,41 €
Prístroj načúvací WIDEX CLEAR 440
C4­CIC, zvukovodový, CIC 15
75 dB
80 dB
10
747,09 €
251,33 €
495,76 €
Prístroj načúvací WIDEX CLEAR 440 C4­XP, zvukovodový, ITE 15
80 dB
90 dB
312
747,09 €
254,54 €
492,55 €
Poznámka: V prípade záujmu o využívanie viacerých programov je u modelov XP a CIC nevyhnutné si zakúpiť ďiaľkový ovládač RC‐DEX, ktorý umožní ich prepínanie a zároveň p
g
p
j
j
p
ý p
j
p
ý
j
ponúka i možnosť regulácie hlasitosti prístroja. Ovládače objednané spolu s novým prístrojom XP a CIC
ponúkame v zvýhodnenej cene 79,‐
€ s 20% DPH.
Cenník nových načúvacích prístrojov Widex CLEAR a Widex SUPER
s technológiou bezdrôtovej komunikácie WidexLink
platný od 1.1.2014
Audiogram do (dB)
Počet kanálov
500 Hz
2000 Hz
Typ batérie
Cena
Úhrada ZP
Doplatok
N1.2.2
N89672
Prístroj načúvací WIDEX SUPER 220 S2­VS P, závesný, RIC
5
115 dB
120 dB
675
374,46 €
190,77 €
183,69 €
N1.2.2
N89673
Prístroj načúvací WIDEX SUPER 220 S2­VS SP, závesný, RITE
5
115 dB
120 dB
675
387,66 €
190,77 €
196,89 €
N1.2.2
N89669
Prístroj načúvací WIDEX SUPER 440 S4­VS P, závesný, RIC
15
115 dB
120 dB
675
824,00 €
190,77 €
633,23 €
N1.2.2
N89670
Prístroj načúvací WIDEX SUPER 440 S4­VS SP, závesný, RITE
15
115 dB
120 dB
675
837,20 €
190,77 €
646,43 €
KOMBINOVANÝ DIGITÁLNY TINITUS MASKÉR WIDEX CLEAR 220 ZEN ‐ prístroj s aktívnym ZEN genrátorom harmonických tónov
WIDEX CLEAR 220 ZEN prístroj s aktívnym ZEN genrátorom harmonických tónov
Súčasťou prístroja je i ovládač RC‐DEX pre ľahkú úpravu zvuku a tónov ZEN
Audiogram do (dB)
Audiogram do (dB)
Počet kanálov
500 Hz
2000 Hz
Typ batérie
Cena
Úhrada ZP
Doplatok
N4.2
N89667
Prístroj načúvací WIDEX CLEAR 220 C2 ZEN ­ CIC, zvukovodový, CIC
5
75 dB
80 dB
10
396,58 €
396,58 €
!!! 0,00 €
N4.2
N89668
Prístroj načúvací WIDEX CLEAR 220 C2 ZEN ­ XP, zvukovodový, ITE
5
80 dB
90 dB
312
396,58 €
396,58 €
!!! 0,00 €
DEX ‐ voliteľné doplnkové príslušenstvo k prístrojom CLEAR a SUPER (ceny od 1.1.2014)
RC‐DEX
TV‐DEX
M‐DEX
FM+DEX
PHONE‐DEX
Diaĺkový ovládač hlasitosti a programov načúvacieho prístroja (odporúčame k modelom XP a CIC)
Pre bezdrôtový prenos zvuku z TV a audio zariadení (rádio, PC, MP3, ...)
Pre bezdrôtový prenos zvuku a komunikáciu s mobilným telefónom
Pre bezdrôtový prenos zvuku z FM systémov a indukčných slučiek T
Pre bezdrôtový prenos zvuku a komunikáciu s pevnou linkou (klasickým telefónom)
79,00 €
199,00 €
249,00 €
230,00 €
120,00 €
Poznámka: Na všetky individuálne ušné koncovky na mieru ku prístrojom v prevedení RIC a RITE je potrebné predpísať koncovku‐kód s doplatkom (N87941). Rovnako sa tento kód používa pre špeciálne open Fit Koncovky vyrobené na mieru ako aj klasické tvrdé koncovky s kolienkom. Všetky tieto koncovky sú vyrábané technológiou CAMISHA.
Viac informácií získate na www.widex‐slovton.sk alebo nám napíšte na e‐mail: [email protected] f
p
f
Download

Cenník CLEAR - SUPER 2014 ver 20.1.2014.xlsx - widex