1. Протетичка средства (протезе)
Протезе за доње екстремитете
012
Протеза после делимичне ампутације стопала - по Пирогофу, Шопарту и Лисфранку ( Pirogofu, Shopartu i Lisfranku )
48.000,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
TIHO-PROM D.O.O.
013
Потколена протеза после ампутације по Сајму (Syme)
121.300,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
TIHO-PROM D.O.O.
014
Потколена (транстибијална) егзоскелетна пластична протеза (функционална)
132.800,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
TIHO-PROM D.O.O.
015
Потколена (транстибијална) дрвена протеза
98.600,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
TIHO-PROM D.O.O.
016
Протеза после дезартикулације колена егзоскелетна (функционална)
204.900,00 Дин.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
TIHO-PROM D.O.O.
209.700,00 Дин.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
214.900,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
1
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
017
Натколена (трансфеморална) егзоскелетна пластична протеза (функционална)
169.600,00 Дин.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
TIHO-PROM D.O.O.
171.400,00 Дин.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
174.600,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
018
Натколена (трансфеморална) дрвена протеза (геријатријска)
161.600,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
TIHO-PROM D.O.O.
019
Протеза после дезартикулације кука егзоскелетна (функционална)
201.300,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
TIHO-PROM D.O.O.
020
Навлака за патрљак (потколена-натколена)
500,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
TIHO-PROM D.O.O.
021
Еластични завој
300,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
RUDO AD
TIHO-PROM D.O.O.
2
022
Козметичке чарапе
800,00 Дин.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
950,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
TIHO-PROM D.O.O.
119
Потколена (транстибијална) ендоскелетна протеза (функционална)
135.300,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
TIHO-PROM D.O.O.
120
Протеза после дезартикулације колена ендоскелетна (функционална)
217.900,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
TIHO-PROM D.O.O.
121
Натколена (трансфеморална) ендоскелетна протеза (функционална)
185.300,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
TIHO-PROM D.O.O.
122
Протеза после дезартикулације кука ендоскелетна (функционална)
233.300,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
TIHO-PROM D.O.O.
1. Протетичка средства (протезе)
Протезе за горње екстремитете
001
Естетска протеза шаке
3
15.000,00 Дин.
A.D. DUNAV
NOVA ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
TIHO-PROM D.O.O.
002
Подлакатна (трансрадијална) естетска протеза (пасивна)
59.600,00 Дин.
A.D. DUNAV
NOVA ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
003
Подлакатна (трансрадијална) егзоскелетна механичка протеза са уграђеном шаком (радна – функционална протеза)
73.600,00 Дин.
A.D. DUNAV
NOVA ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
TIHO-PROM D.O.O.
004
Подлакатна (трансрадијална) миоелектрична протеза
457.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
TIHO-PROM D.O.O.
520.000,00 Дин.
A.D. DUNAV
NOVA ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
005
Надлакатна (трансхумерална) естетска протеза
63.600,00 Дин.
A.D. DUNAV
NOVA ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
TIHO-PROM D.O.O.
006
Надлакатна (трансхумерална) егзоскелетна – механичка протеза с механичким зглобом (радна-функционална)
148.600,00 Дин.
A.D. DUNAV
NOVA ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
TIHO-PROM D.O.O.
007
Надлакатна (трансхумерална) функционална – механичка протеза са спољним лакатним зглобом (радна – функционална)
158.600,00 Дин.
A.D. DUNAV
NOVA ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
TIHO-PROM D.O.O.
008
Механоелектрична надлакатна (трансхумерална) протеза (Хибридна)
4
520.600,00 Дин.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
573.600,00 Дин.
A.D. DUNAV
NOVA ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
TIHO-PROM D.O.O.
009
Естетска протеза после дезартикулације рамена
98.600,00 Дин.
A.D. DUNAV
NOVA ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
TIHO-PROM D.O.O.
010
Навлака за патрљак (надлакатна или подлакатна)
500,00 Дин.
A.D. DUNAV
NOVA ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
TIHO-PROM D.O.O.
011
Еластични завој
300,00 Дин.
A.D. DUNAV
NOVA ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
TIHO-PROM D.O.O.
117
Подлакатна (трансрадијална) ендоскелетна механичка протеза са уграђеном шаком (радна – функционална протеза)
104.600,00 Дин.
A.D. DUNAV
NOVA ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
TIHO-PROM D.O.O.
118
Надлакатна (трансхумерална) ендоскелетна – механичка протеза с механичким зглобом (радна-функционална)
169.600,00 Дин.
A.D. DUNAV
NOVA ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
TIHO-PROM D.O.O.
1. Протетичка средства (протезе)
Спољна протеза за дојку
023
Спољна протеза за дојку
5.800,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDIGO-M D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
5
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
S.T.K.R. PERLA
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
TIHO-PROM D.O.O.
2. Ортотичка средства (ортозе)
Ортозе за горње екстремитете
029
Ортоза за раме и лакат - митела за стабилизацију (пластична)
5.000,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTHO VITA
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
S.T.K.R. PERLA
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
STR BARAC
TIHO-PROM D.O.O.
030
Ортоза за раме и лакат са зглобом у лакту, затварачем у више положаја и суспензијском траком
5.000,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
RUDO AD
S.T.K.R. PERLA
TIHO-PROM D.O.O.
032
Ортоза за лакат зглобна (функционална)
23.000,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
RUDO AD
S.T.K.R. PERLA
TIHO-PROM D.O.O.
033
Штитник за лакат
700,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORTHO VITA
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
S.T.K.R. PERLA
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
STR BARAC
TIHO-PROM D.O.O.
034
Ортоза за лакат, ручни зглоб и шаку за стабилизацију - пластична (статичка)
8.500,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
6
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
S.T.K.R. PERLA
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
TIHO-PROM D.O.O.
036
Ортоза за ручни зглоб функционална
13.500,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
S.T.K.R. PERLA
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
TIHO-PROM D.O.O.
7
038
Штитник за колено
700,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORTHO VITA
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
S.T.K.R. PERLA
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
STR BARAC
TIHO-PROM D.O.O.
2. Ортотичка средства (ортозе)
Ортозе за доње екстремитете
040
Потколени апарат отвореног типа са Клензаковим зглобом
22.100,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
TIHO-PROM D.O.O.
041
Потколена хемиспирална карбонска ортоза
16.900,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
TIHO-PROM D.O.O.
042
Потколена пластична ортоза са постериорном шином и табанским продужетком-зглобна
13.000,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
S.T.K.R. PERLA
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
TIHO-PROM D.O.O.
043
Ортоза за стопало и глежањ перонеална - челична са ортопедском ципелом по мери
15.600,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
RUDO AD
S.T.K.R. PERLA
TIHO-PROM D.O.O.
044
8
Натколени апарат отвореног типа од челичног лима са ортопедском ципелом по мери
32.500,00 Дин.
A.D. DUNAV
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
RUDO AD
TIHO-PROM D.O.O.
045
Натколена пластична ортоза са табанским продужетком и зглобом за позиционирање
15.600,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
TIHO-PROM D.O.O.
047
Корективни апарат за колено са регулацијом колена "О" или "X" (динамички)
13.000,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
S.T.K.R. PERLA
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
TIHO-PROM D.O.O.
048
Ортоза за кукове
21.450,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
RUDO AD
S.T.K.R. PERLA
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
TIHO-PROM D.O.O.
049
Ортоза за кук, колено, скочни зглоб и стопало - двозглобна
19.500,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
RUDO AD
TIHO-PROM D.O.O.
050
Ортоза за кук, колено, скочни зглоб и стопало - трозглобна
29.900,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
9
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
RUDO AD
TIHO-PROM D.O.O.
051
Ортоза за стопало зглобна корективна
32.500,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
S.T.K.R. PERLA
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
TIHO-PROM D.O.O.
052
Апарат за корекцију стопала по Денис Брауну (Denis Brown)
10.400,00 Дин.
A.D. DUNAV
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
RUDO AD
S.T.K.R. PERLA
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
TIHO-PROM D.O.O.
053
Апарат за корекцију стопала по Денис Брауну (Denis Brown) са модификацијом по
Томасу (Thomas)
11.700,00 Дин.
A.D. DUNAV
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
RUDO AD
S.T.K.R. PERLA
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
TIHO-PROM D.O.O.
123
Двоканални електростимулатор
10.000,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
124
Доколени апарат са Перштејн зглобом у вези са ортопедском ципелом
13.000,00 Дин.
A.D. DUNAV
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
RUDO AD
TIHO-PROM D.O.O.
125
Високи апарат са пелвичним појасом обострано, кочницама на искључење у куку и колену и Перштејн зглобом у вези са ортопедским ципелама
37.700,00 Дин.
A.D. DUNAV
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
RUDO AD
TIHO-PROM D.O.O.
2. Ортотичка средства (ортозе)
Ортозе за лечење ишчашених кукова
054
Апарат за ишчашене кукове по Павлику (Павликови ременчићи)
5.000,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
10
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
S.T.K.R. PERLA
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
TIHO-PROM D.O.O.
055
Ортоза за дечији кук абдукциона, стабилизациона
6.500,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
RUDO AD
S.T.K.R. PERLA
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
TIHO-PROM D.O.O.
056
Атланта апарат
30.000,00 Дин.
A.D. DUNAV
IMACO D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
TIHO-PROM D.O.O.
2. Ортотичка средства (ортозе)
Ортозе за кичму - спиналне ортозе
061
Томас крагна - једноделна
1.700,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDIGO-M D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTHO VITA
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
S.T.K.R. PERLA
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
STR BARAC
TIHO-PROM D.O.O.
062
Томас крагна - дводелна
2.500,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDIGO-M D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTHO VITA
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
S.T.K.R. PERLA
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
STR BARAC
TIHO-PROM D.O.O.
11
064
Цервикална ортоза по Роџерсу (екстензиона)
13.000,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
RUDO AD
S.T.K.R. PERLA
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
TIHO-PROM D.O.O.
067
ТЛСО са три тачке ослонца - хиперекстензијска
23.000,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDIGO-M D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTHO VITA
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
S.T.K.R. PERLA
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
STR BARAC
TIHO-PROM D.O.O.
068
ТЛСО динамичка-корективна
35.000,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
S.T.K.R. PERLA
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
TIHO-PROM D.O.O.
12
071
ЛСО стабилизациона ортоза
12.000,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
S.T.K.R. PERLA
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU
TIHO-PROM D.O.O.
3. Посебне врсте помагала и санитарне справе
Ортопедске ципеле
073
Ортопедске ципеле са улошцима
07311
3.100,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
RUDO AD
S.Z.T.O.R. "BATA"
TIHO-PROM D.O.O.
07312
3.300,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
RUDO AD
S.Z.T.O.R. "BATA"
TIHO-PROM D.O.O.
07313
3.500,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
RUDO AD
S.Z.T.O.R. "BATA"
TIHO-PROM D.O.O.
07314
3.500,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
RUDO AD
S.Z.T.O.R. "BATA"
TIHO-PROM D.O.O.
13
07320
3.100,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
RUDO AD
S.Z.T.O.R. "BATA"
TIHO-PROM D.O.O.
07331
600,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
RUDO AD
S.Z.T.O.R. "BATA"
TIHO-PROM D.O.O.
07332
1.200,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
S.Z.T.O.R. "BATA"
TIHO-PROM D.O.O.
07341
400,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
RUDO AD
S.Z.T.O.R. "BATA"
TIHO-PROM D.O.O.
07342
600,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
RUDO AD
S.Z.T.O.R. "BATA"
TIHO-PROM D.O.O.
074
Ортопедске ципеле за паретично или паралитично стопало
07411
3.600,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
RUDO AD
S.Z.T.O.R. "BATA"
TIHO-PROM D.O.O.
14
07412
2.600,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
S.Z.T.O.R. "BATA"
TIHO-PROM D.O.O.
07420
600,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
RUDO AD
S.Z.T.O.R. "BATA"
TIHO-PROM D.O.O.
075
Ортопедске ципеле за Talipes equines
07511
3.600,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
RUDO AD
S.Z.T.O.R. "BATA"
TIHO-PROM D.O.O.
07512
2.600,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
S.Z.T.O.R. "BATA"
TIHO-PROM D.O.O.
07520
600,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
RUDO AD
S.Z.T.O.R. "BATA"
TIHO-PROM D.O.O.
076
Ортопедске ципеле за Talipes equinovarys
07611
3.600,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
RUDO AD
S.Z.T.O.R. "BATA"
TIHO-PROM D.O.O.
15
07612
2.600,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
S.Z.T.O.R. "BATA"
TIHO-PROM D.O.O.
07620
600,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
RUDO AD
S.Z.T.O.R. "BATA"
TIHO-PROM D.O.O.
077
Ортопедске ципеле за elephantiasis
07711
3.600,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
RUDO AD
S.Z.T.O.R. "BATA"
TIHO-PROM D.O.O.
07712
2.600,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
S.Z.T.O.R. "BATA"
TIHO-PROM D.O.O.
3. Посебне врсте помагала и санитарне справе
Инвалидска колица
078
инвалидска колица на ручни погон за особу потпуно зависну од другог лица – стандардна
BAUERFEIND D.O.O.
Sunrise Medical
25.000,00 Дин.
IMACO D.O.O.
Sunrises Medical
25.000,00 Дин.
ORSIM D.O.O.
DUPONT MEDICAL
25.000,00 Дин.
MEYRA ORTOPEDIA
25.000,00 Дин.
Sunrise Medical
25.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA D.O.O
Sunrise Medical
25.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
Sunrise Medical
25.000,00 Дин.
079
инвалидска колица на ручни погон за особу потпуно зависну од другог лица – ојачана
BAUERFEIND D.O.O.
Sunrise Medical
40.000,00 Дин.
IMACO D.O.O.
Sunrises Medical
40.000,00 Дин.
16
ORSIM D.O.O.
DUPONT MEDICAL
40.000,00 Дин.
MEYRA ORTOPEDIA
40.000,00 Дин.
Sunrise Medical
40.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA D.O.O
Sunrise Medical
40.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
Sunrise Medical
40.000,00 Дин.
080
инвалидска колица на ручни погон једном руком за самосталну употребу са погоном на полугу – стандардна
ORSIM D.O.O.
MEYRA ORTOPEDIA
45.500,00 Дин.
081
инвалидска колица на ручни погон једном руком за самосталну употребу са погоном на полугу – ојачана
ORSIM D.O.O.
MEYRA ORTOPEDIA
45.000,00 Дин.
082
дечија инвалидска колица за децу потпуно зависну од других лица – стандардна
BAUERFEIND D.O.O.
Sunrise Medical
40.000,00 Дин.
IMACO D.O.O.
N.V. Vermeiren
40.000,00 Дин.
Sunrises Medical
40.000,00 Дин.
ORSIM D.O.O.
DUPONT MEDICAL
40.000,00 Дин.
Sunrise Medical
40.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA D.O.O
N.V. VERMEIREN
40.000,00 Дин.
Sunrise Medical
40.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
N.V. VERMEIREN
40.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
Sunrise Medical
40.000,00 Дин.
RUDO AD
N.V. VERMEIREN
40.000,00 Дин.
S.T.K.R. PERLA
N.V. VERMEIREN
40.000,00 Дин.
TIHO-PROM D.O.O.
Sunrise Medical
40.000,00 Дин.
083
тоалетна колица
BAUERFEIND D.O.O.
SUNRISE MEDICAL
10.000,00 Дин.
APEX
10.000,00 Дин.
Sunrise Medical
10.000,00 Дин.
IMACO D.O.O.
APEKS
10.000,00 Дин.
ORSIM D.O.O.
APEX
10.000,00 Дин.
MEYRA ORTOPEDIA
10.000,00 Дин.
Sunrise Medical
10.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA D.O.O
Sunrise Medical
10.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
APEX
10.000,00 Дин.
TIHO-PROM D.O.O.
Sunrise Medical
10.000,00 Дин.
084
електромоторна инвалидска колица – стандардна (са 2 акумулатора и пуњачем акумулатора)
BAUERFEIND D.O.O.
Surace Italija
234.000,00 Дин.
17
Sunrise Medical
234.000,00 Дин.
Vermeiren Belgija
234.000,00 Дин.
IMACO D.O.O.
N.V. Vermeiren
234.000,00 Дин.
Sunrises Medical
234.000,00 Дин.
MEDIGO-M D.O.O.
Invacare
234.000,00 Дин.
Surace
234.000,00 Дин.
MEDITALIS D.O.O.
Invacare
234.000,00 Дин.
Surace
234.000,00 Дин.
NOVA ORTOPEDIJA
Fo Shang, Dong Fang
198.000,00 Дин.
Surace, Invacare
234.000,00 Дин.
ORSIM D.O.O.
MEYRA ORTOPEDIA
234.000,00 Дин.
Sunrise Medical
234.000,00 Дин.
ORTHO VITA
Invacare
234.000,00 Дин.
Surace
234.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA D.O.O
Invacare
234.000,00 Дин.
MERITS HEALTH PRODUCTS
215.000,00 Дин.
N.V. VERMEIREN
234.000,00 Дин.
Sunrise Medical
234.000,00 Дин.
Surace
234.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
Invacare
234.000,00 Дин.
Surace
234.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
MERITS HEALTH PRODUCTS
215.000,00 Дин.
N.V. VERMEIREN
234.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
Invacare
234.000,00 Дин.
Surace
234.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
Sunrise Medical
234.000,00 Дин.
OTTO BOCK SAVA
Otto Bock HealthCare
234.000,00 Дин.
RUDO AD
Invacare Deutschaland GmbH
234.000,00 Дин.
MERITS HEALTH PRODUCTS
215.000,00 Дин.
N.V. VERMEIREN
234.000,00 Дин.
SURACE S.P.A.
234.000,00 Дин.
S.T.K.R. PERLA
MERITS HEALTH PRODUCTS
215.000,00 Дин.
N.V. VERMEIREN
234.000,00 Дин.
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
Invacare
234.000,00 Дин.
Otto Bock HealthCare
234.000,00 Дин.
Surace
234.000,00 Дин.
STR BARAC
Invacare
234.000,00 Дин.
Surace
234.000,00 Дин.
TIHO-PROM D.O.O.
Sunrise Medical
234.000,00 Дин.
18
08510
наслон за главу
BAUERFEIND D.O.O.
Sunrise Medical
5.850,00 Дин.
IMACO D.O.O.
Surace
5.850,00 Дин.
MEDIGO-M D.O.O.
Surace
5.850,00 Дин.
MEDITALIS D.O.O.
Surace
5.850,00 Дин.
NOVA ORTOPEDIJA
Surace
5.850,00 Дин.
ORSIM D.O.O.
MEYRA ORTOPEDIA, DUPONT MEDICAL,
SUNRISE MEDICAL
5.850,00 Дин.
ORTHO VITA
Surace
5.850,00 Дин.
ORTOPEDIJA D.O.O
Sunrise Medical
5.850,00 Дин.
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
Surace
5.850,00 Дин.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
Surace
5.850,00 Дин.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
Sunrise Medical
5.850,00 Дин.
OTTO BOCK SAVA
Surace
5.850,00 Дин.
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
Surace
5.850,00 Дин.
STR BARAC
Surace
5.850,00 Дин.
TIHO-PROM D.O.O.
Sunrise Medical
5.850,00 Дин.
08520
пелоте за главу
BAUERFEIND D.O.O.
Sunrise Medical
6.500,00 Дин.
IMACO D.O.O.
Surace
6.500,00 Дин.
MEDIGO-M D.O.O.
Surace
6.500,00 Дин.
MEDITALIS D.O.O.
Surace
6.500,00 Дин.
NOVA ORTOPEDIJA
Surace
6.500,00 Дин.
ORSIM D.O.O.
MEYRA ORTOPEDIA, DUPONT MEDICAL,
SUNRISE MEDICAL
6.500,00 Дин.
ORTHO VITA
Surace
6.500,00 Дин.
ORTOPEDIJA D.O.O
Sunrise Medical
6.500,00 Дин.
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
Surace
6.500,00 Дин.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
Surace
6.500,00 Дин.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
Sunrise Medical
6.500,00 Дин.
OTTO BOCK SAVA
Surace
6.500,00 Дин.
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
Surace
6.500,00 Дин.
19
STR BARAC
Surace
6.500,00 Дин.
TIHO-PROM D.O.O.
Sunrise Medical
6.500,00 Дин.
08530
сигурносни појас за груди
BAUERFEIND D.O.O.
Sunrise Medical
1.300,00 Дин.
IMACO D.O.O.
Surace
1.300,00 Дин.
MEDIGO-M D.O.O.
Surace
1.300,00 Дин.
20
MEDITALIS D.O.O.
Surace
1.300,00 Дин.
NOVA ORTOPEDIJA
Surace
1.300,00 Дин.
ORSIM D.O.O.
DUPONT MEDICAL,
SUNRISE MEDICAL
1.300,00 Дин.
ORTHO VITA
Surace
1.300,00 Дин.
ORTOPEDIJA D.O.O
Sunrise Medical
1.300,00 Дин.
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
Surace
1.300,00 Дин.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
Surace
1.300,00 Дин.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
Sunrise Medical
1.300,00 Дин.
OTTO BOCK SAVA
Surace
1.300,00 Дин.
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
Surace
1.300,00 Дин.
STR BARAC
Surace
1.300,00 Дин.
TIHO-PROM D.O.O.
Sunrise Medical
1.300,00 Дин.
08540
абдукциони клин
A.D. DUNAV
Dunav
3.900,00 Дин.
BAUERFEIND D.O.O.
Sunrise Medical
3.900,00 Дин.
IMACO D.O.O.
Surace
3.900,00 Дин.
MEDIGO-M D.O.O.
Surace
3.900,00 Дин.
MEDITALIS D.O.O.
Surace
3.900,00 Дин.
NOVA ORTOPEDIJA
Surace
3.900,00 Дин.
ORSIM D.O.O.
DUPONT MEDICAL,
SUNRISE MEDICAL
3.900,00 Дин.
ORTHO VITA
Surace
3.900,00 Дин.
ORTOPEDIJA D.O.O
Sunrise Medical
3.900,00 Дин.
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
Surace
3.900,00 Дин.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA MC
3.900,00 Дин.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
Surace
3.900,00 Дин.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
Sunrise Medical
3.900,00 Дин.
OTTO BOCK SAVA
Surace
3.900,00 Дин.
21
RUDO AD
(blank)
3.900,00 Дин.
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
Surace
3.900,00 Дин.
STR BARAC
Surace
3.900,00 Дин.
TIHO-PROM D.O.O.
Sunrise Medical
3.900,00 Дин.
08550
пелоте за колено
BAUERFEIND D.O.O.
Sunrise Medical
6.500,00 Дин.
IMACO D.O.O.
Surace
6.500,00 Дин.
MEDIGO-M D.O.O.
Surace
6.500,00 Дин.
MEDITALIS D.O.O.
Surace
6.500,00 Дин.
NOVA ORTOPEDIJA
Surace
6.500,00 Дин.
ORSIM D.O.O.
DUPONT MEDICAL,
SUNRISE MEDICAL
6.500,00 Дин.
ORTHO VITA
Surace
6.500,00 Дин.
ORTOPEDIJA D.O.O
Sunrise Medical
6.500,00 Дин.
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
Surace
6.500,00 Дин.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
Surace
6.500,00 Дин.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
Sunrise Medical
6.500,00 Дин.
OTTO BOCK SAVA
Surace
6.500,00 Дин.
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
Surace
6.500,00 Дин.
STR BARAC
Surace
6.500,00 Дин.
TIHO-PROM D.O.O.
Sunrise Medical
6.500,00 Дин.
08560
сигурносни каишеви за стопала
BAUERFEIND D.O.O.
Sunrise Medical
1.300,00 Дин.
IMACO D.O.O.
Surace
1.300,00 Дин.
MEDIGO-M D.O.O.
Surace
1.300,00 Дин.
MEDITALIS D.O.O.
Surace
1.300,00 Дин.
NOVA ORTOPEDIJA
Surace
1.300,00 Дин.
ORSIM D.O.O.
MEYRA ORTOPEDIA, DUPONT MEDICAL,
SUNRISE MEDICAL
1.300,00 Дин.
22
ORTHO VITA
Surace
1.300,00 Дин.
ORTOPEDIJA D.O.O
Sunrise Medical
1.300,00 Дин.
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
Surace
1.300,00 Дин.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
Surace
1.300,00 Дин.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
Sunrise Medical
1.300,00 Дин.
OTTO BOCK SAVA
Surace
1.300,00 Дин.
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
Surace
1.300,00 Дин.
STR BARAC
Surace
1.300,00 Дин.
TIHO-PROM D.O.O.
Sunrise Medical
1.300,00 Дин.
086
антидекубитус јастук за инвалидска колица
A.D. DUNAV
Dunav
25.000,00 Дин.
BAUERFEIND D.O.O.
Askle Sante
25.000,00 Дин.
ROHO
25.000,00 Дин.
WOLF-GUMMI
25.000,00 Дин.
IMACO D.O.O.
ROHO
25.000,00 Дин.
Trulife
25.000,00 Дин.
MEDIGO-M D.O.O.
Systam
25.000,00 Дин.
Trulife
25.000,00 Дин.
MEDITALIS D.O.O.
Systam
25.000,00 Дин.
Trulife
25.000,00 Дин.
NOVA ORTOPEDIJA
Systam, Trulife, Otto bock
25.000,00 Дин.
ORSIM D.O.O.
ASKLE SANTE
25.000,00 Дин.
ROHO
25.000,00 Дин.
ORTHO VITA
Systam
25.000,00 Дин.
Trulife
25.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA D.O.O
CLEARVIEW HEALTHCARE PRODUCTS
23.000,00 Дин.
ROHO
25.000,00 Дин.
SYCTAN
25.000,00 Дин.
Trulife
25.000,00 Дин.
WOLF Gummi + Kunstoffe GmbH
25.000,00 Дин.
23
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
Systam
25.000,00 Дин.
Trulife
25.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
CLEARVIEW HEALTHCARE PROUCTS
23.000,00 Дин.
WOLF Gummi + Kunststoffe GmbH
25.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
Systam
25.000,00 Дин.
Trulife
25.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
ROHO
25.000,00 Дин.
OTTO BOCK SAVA
Otto Bock HealthCare
25.000,00 Дин.
RUDO AD
CLARVIEW HEALTHCARE PRODUCTS
23.000,00 Дин.
WOLF Gummi+Kunststoffe GmbH
25.000,00 Дин.
S.T.K.R. PERLA
CLEARVIEW HEALTHCARE PROUCTS
23.000,00 Дин.
WOLF Gummi + Kunststoffe GmbH
25.000,00 Дин.
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
Otto Bock HealthCare
25.000,00 Дин.
Systam
25.000,00 Дин.
Trulife
25.000,00 Дин.
STR BARAC
Systam
25.000,00 Дин.
Trulife
25.000,00 Дин.
TIHO-PROM D.O.O.
termoletto
25.000,00 Дин.
(blank)
Askle Sante
25.000,00 Дин.
126
инвалидска колица на ручни погон за самосталну употребу – стандардна
BAUERFEIND D.O.O.
Sunrise Medical
25.000,00 Дин.
IMACO D.O.O.
N.V. WERMEIREN
25.000,00 Дин.
Sunrises Medical
25.000,00 Дин.
Surace
25.000,00 Дин.
MEDIGO-M D.O.O.
Invacare
25.000,00 Дин.
OSD
25.000,00 Дин.
Surace
25.000,00 Дин.
MEDITALIS D.O.O.
Invacare
25.000,00 Дин.
OSD
25.000,00 Дин.
Surace
25.000,00 Дин.
NOVA ORTOPEDIJA
Surace, Invacare,Vermeiren
25.000,00 Дин.
ORSIM D.O.O.
DUPONT MEDICAL
25.000,00 Дин.
24
MEYRA ORTOPEDIA
25.000,00 Дин.
Sunrise Medical
25.000,00 Дин.
ORTHO VITA
Invacare
25.000,00 Дин.
OSD
25.000,00 Дин.
Surace
25.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA D.O.O
Invacare
25.000,00 Дин.
N.V. VERMEIREN
25.000,00 Дин.
OSD
25.000,00 Дин.
Sunrise Medical
25.000,00 Дин.
Surace
25.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
Invacare
25.000,00 Дин.
OSD
25.000,00 Дин.
Surace
25.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
N.V. VERMEIREN
25.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
Invacare
25.000,00 Дин.
OSD
25.000,00 Дин.
Surace
25.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
Sunrise Medical
25.000,00 Дин.
OTTO BOCK SAVA
Invacare
25.000,00 Дин.
RUDO AD
N.V. VERMEIREN
25.000,00 Дин.
S.T.K.R. PERLA
N.V. VERMEIREN
25.000,00 Дин.
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
Invacare
25.000,00 Дин.
OSD
25.000,00 Дин.
Surace
25.000,00 Дин.
STR BARAC
Invacare
25.000,00 Дин.
OSD
25.000,00 Дин.
Surace
25.000,00 Дин.
127
инвалидска колица на ручни погон за самосталну употребу – ојачана
BAUERFEIND D.O.O.
Sunrise Medical
40.000,00 Дин.
Vermeiren Belgija
40.000,00 Дин.
IMACO D.O.O.
Invacare
40.000,00 Дин.
Sunrises Medical
40.000,00 Дин.
MEDIGO-M D.O.O.
Invacare
40.000,00 Дин.
Surace
40.000,00 Дин.
25
MEDITALIS D.O.O.
Invacare
40.000,00 Дин.
Surace
40.000,00 Дин.
NOVA ORTOPEDIJA
Invacare, Surace,
40.000,00 Дин.
ORSIM D.O.O.
DUPONT MEDICAL
40.000,00 Дин.
MEYRA ORTOPEDIA
40.000,00 Дин.
Sunrise Medical
40.000,00 Дин.
ORTHO VITA
Invacare
40.000,00 Дин.
Surace
40.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA D.O.O
Invacare
40.000,00 Дин.
Surace
40.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
Invacare
40.000,00 Дин.
Surace
40.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
Invacare
40.000,00 Дин.
Surace
40.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
Sunrise Medical
40.000,00 Дин.
OTTO BOCK SAVA
Invacare
40.000,00 Дин.
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
Invacare
40.000,00 Дин.
Surace
40.000,00 Дин.
STR BARAC
Invacare
40.000,00 Дин.
Surace
40.000,00 Дин.
128
инвалидска колица на ручни погон (лагана активна)
A.D. DUNAV
O.B.
208.000,00 Дин.
BAUERFEIND D.O.O.
INVACARE
208.000,00 Дин.
Sunrise Medical
208.000,00 Дин.
IMACO D.O.O.
Invacare
208.000,00 Дин.
N.V. Vermeiren
208.000,00 Дин.
Sunrises Medical
208.000,00 Дин.
MEDIGO-M D.O.O.
Handicare
208.000,00 Дин.
Invacare
208.000,00 Дин.
Off Carr
208.000,00 Дин.
MEDITALIS D.O.O.
Handicare
208.000,00 Дин.
Invacare
208.000,00 Дин.
Off Carr
208.000,00 Дин.
NOVA ORTOPEDIJA
Invacare, Otto bock
208.000,00 Дин.
ORSIM D.O.O.
MEYRA ORTOPEDIA
208.000,00 Дин.
Sunrise Medical
208.000,00 Дин.
26
ORTHO VITA
Handicare
208.000,00 Дин.
Invacare
208.000,00 Дин.
Off Carr
208.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA D.O.O
Handicare
208.000,00 Дин.
Invacare
208.000,00 Дин.
N.V. VERMEIR
208.000,00 Дин.
Off Carr
208.000,00 Дин.
Sunrise Medical
208.000,00 Дин.
TAIWAN ARMADA ENTERPREISE
160.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
Handicare
208.000,00 Дин.
Invacare
208.000,00 Дин.
Off Carr
208.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
N.V. VERMEIREN
208.000,00 Дин.
TAIWAN ARMADA ENTERPRISE
160.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
Invacare
208.000,00 Дин.
Off Carr
208.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
Sunrise Medical
208.000,00 Дин.
OTTO BOCK SAVA
Otto Bock HealthCare
208.000,00 Дин.
RUDO AD
N.V. VERMEIREN
208.000,00 Дин.
S.T.K.R. PERLA
N.V. VERMEIREN
208.000,00 Дин.
TAIWAN ARMADA ENTERPRISE
160.000,00 Дин.
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
Handicare
208.000,00 Дин.
Invacare
208.000,00 Дин.
Off Carr
208.000,00 Дин.
Otto Bock HealthCare
208.000,00 Дин.
STR BARAC
Handicare
208.000,00 Дин.
Invacare
208.000,00 Дин.
Off Carr
208.000,00 Дин.
TIHO-PROM D.O.O.
Invacare
208.000,00 Дин.
27
129
неуролошка инвалидска колица
BAUERFEIND D.O.O.
Vermeiren Belgija
75.400,00 Дин.
Sunrise Medical
75.400,00 Дин.
IMACO D.O.O.
N.V. Vermeiren
75.400,00 Дин.
Sunrises Medical
75.400,00 Дин.
Surace
75.400,00 Дин.
MEDIGO-M D.O.O.
Patron Bohemia
75.400,00 Дин.
Surace
75.400,00 Дин.
MEDITALIS D.O.O.
Patron Bohemia
75.400,00 Дин.
Surace
75.400,00 Дин.
NOVA ORTOPEDIJA
Surace, Patron Bohemia
75.400,00 Дин.
ORSIM D.O.O.
DUPONT MEDICAL
75.400,00 Дин.
Sunrise Medical
75.400,00 Дин.
ORTHO VITA
Patron Bohemia
75.400,00 Дин.
Surace
75.400,00 Дин.
ORTOPEDIJA D.O.O
N.V. VERMEIREN
75.400,00 Дин.
Patron Bohemia
75.400,00 Дин.
Sunrise Medical
75.400,00 Дин.
Surace
75.400,00 Дин.
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
Patron Bohemia
75.400,00 Дин.
Surace
75.400,00 Дин.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
N.V. VERMEIREN
75.400,00 Дин.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
Patron Bohemia
75.400,00 Дин.
Surace
75.400,00 Дин.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
Sunrise Medical
75.400,00 Дин.
OTTO BOCK SAVA
Patron Bohemia
75.400,00 Дин.
RUDO AD
N.V. VERMEIREN
75.400,00 Дин.
S.T.K.R. PERLA
N.V. VERMEIREN
75.400,00 Дин.
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
Patron Bohemia
75.400,00 Дин.
Surace
75.400,00 Дин.
STR BARAC
Patron Bohemia
75.400,00 Дин.
Surace
75.400,00 Дин.
TIHO-PROM D.O.O.
Sunrise Medical
75.400,00 Дин.
28
130
дечија инвалидска колица за самосталну употребу
BAUERFEIND D.O.O.
Sunrise Medical
52.000,00 Дин.
IMACO D.O.O.
Sunrises Medical
52.000,00 Дин.
MEDIGO-M D.O.O.
Surace
52.000,00 Дин.
MEDITALIS D.O.O.
Surace
52.000,00 Дин.
NOVA ORTOPEDIJA
Surace
52.000,00 Дин.
ORSIM D.O.O.
DUPONT MEDICAL
52.000,00 Дин.
MEYRA ORTOPEDIA
52.000,00 Дин.
ORTHO VITA
Surace
52.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA D.O.O
Sunrise Medical
52.000,00 Дин.
Surace
52.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
Surace
52.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
Surace
52.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
Sunrise Medical
52.000,00 Дин.
OTTO BOCK SAVA
Otto Bock HealthCare
52.000,00 Дин.
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
Otto Bock HealthCare
52.000,00 Дин.
Surace
52.000,00 Дин.
STR BARAC
Surace
52.000,00 Дин.
TIHO-PROM D.O.O.
Sunrise Medical
52.000,00 Дин.
3. Посебне врсте помагала и санитарне справе
Концентратор кисеоника
099
Концентратор кисеоника протока 2-3 л/мин
BAUERFEIND D.O.O.
SUNRISE MEDICAL
65.000,00 Дин.
ENGEL D.O.O.
Elitfarma
46.800,00 Дин.
Kröber, Nemačka
59.500,00 Дин.
GALEN-FOKUS
Respironics
65.000,00 Дин.
IMACO D.O.O.
Invacare
65.000,00 Дин.
Sunrise Medical
65.000,00 Дин.
MEDIGO-M D.O.O.
Invacare
65.000,00 Дин.
MEDITALIS D.O.O.
Invacare
65.000,00 Дин.
ORTHO VITA
Invacare
65.000,00 Дин.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
Invacare
65.000,00 Дин.
29
3. Посебне врсте помагала и санитарне справе
Помоћна помагала за олакшавање кретања
087
Дрвене потпазушне штаке на подешавање
готов производ на подешавање
1.200,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDIGO-M D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTHO VITA
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
S.T.K.R. PERLA
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
STR BARAC
TIHO-PROM D.O.O.
089
Метални штап за ходање са 3 или 4 тачке ослонца
готов производ
1.700,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDIGO-M D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTHO VITA
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
S.T.K.R. PERLA
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
STR BARAC
TIHO-PROM D.O.O.
090
Метални ортопедски штап са кривином
готов производ
700,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDIGO-M D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTHO VITA
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
S.T.K.R. PERLA
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
STR BARAC
TIHO-PROM D.O.O.
091
Сталак за ходање (ходалица) са четири ноге
готов производ - 4 ноге
5.000,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDIGO-M D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
30
ORTHO VITA
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
S.T.K.R. PERLA
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
STR BARAC
TIHO-PROM D.O.O.
092
Еластичне гуме за помоћна помагала за олакшавање кретања
готов производ за 087; 089; 090; 091; 132
50,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDIGO-M D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTHO VITA
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
S.T.K.R. PERLA
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
STR BARAC
TIHO-PROM D.O.O.
131
Сталак за ходање (ходалица) са четири точка и потпазушним ослонцем
готов производ - 4 точка и потпазушни ослонци
9.000,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDIGO-M D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORTHO VITA
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
S.T.K.R. PERLA
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
STR BARAC
TIHO-PROM D.O.O.
132
Сталак за ходање (ходалица) са два точка и две ноге
готов производ - 2 точка и 2 ноге
7.000,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
MEDIGO-M D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTHO VITA
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
S.T.K.R. PERLA
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
31
STR BARAC
TIHO-PROM D.O.O.
190
Металне подлакатне штаке
готов производ
1.500,00 Дин.
A.D. DUNAV
BAUERFEIND D.O.O.
IMACO D.O.O.
MEDIGO-M D.O.O.
MEDITALIS D.O.O.
NOVA ORTOPEDIJA
ORSIM D.O.O.
ORTHO VITA
ORTO-M D.O.O.
ORTOPEDIJA D.O.O
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
OTTO BOCK SAVA
RUDO AD
S.T.K.R. PERLA
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
STR BARAC
TIHO-PROM D.O.O.
3. Посебне врсте помагала и санитарне справе
Остала помоћна помагала
093
Болнички кревет са трапезом
09310
30.000,00 Дин.
A.D. DUNAV
BSP.Markovi
BAUERFEIND D.O.O.
BSP
IMACO D.O.O.
OSD
MEDIGO-M D.O.O.
OSD
MEDITALIS D.O.O.
OSD
NOVA ORTOPEDIJA
OSD
ORSIM D.O.O.
ORSIM
ORTHO VITA
OSD
ORTOPEDIJA D.O.O
FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS
OSD
Ортопедија д.о.о. кг
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
OSD
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS
OSD
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
OSD
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS
OTTO BOCK SAVA
OSD
RUDO AD
FOSHAN SUNCARE MEDICAL PRODUCTS
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT
OSD
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
OSD
STR BARAC
OSD
TIHO-PROM D.O.O.
OSD
094
Собна дизалица
09410
60.000,00 Дин.
A.D. DUNAV
Novi Život
BAUERFEIND D.O.O.
OSD Italija
IMACO D.O.O.
OSD
MEDIGO-M D.O.O.
OSD
MEDITALIS D.O.O.
OSD
NOVA ORTOPEDIJA
OSD, Dupont Medical
ORSIM D.O.O.
DUPONT MEDICAL
THUASNE
ORTHO VITA
OSD
ORTOPEDIJA D.O.O
32
OSD
VERMEIREN
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
OSD
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
OSD
VERMEIREN
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
OSD
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
VERMEIREN
OTTO BOCK SAVA
OSD
RUDO AD
OSD
VERMEIREN
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
OSD
STR BARAC
OSD
TIHO-PROM D.O.O.
OSD
095
Антидекубитус душек
09510
20.000,00 Дин.
A.D. DUNAV
Apex Medical
BAUERFEIND D.O.O.
Systam
TERMOLETTO
IMACO D.O.O.
TERMOLETTO Italiana
MEDIGO-M D.O.O.
Systam
MEDITALIS D.O.O.
Systam
NOVA ORTOPEDIJA
Systam
ORSIM D.O.O.
ASKLE SANTE
ORTHO VITA
Systam
ORTO-M D.O.O.
TERMOLETO
ORTOPEDIJA D.O.O
PHARMA QUEST
Systam
TERMOLETO
Ортопедија д.о.о. кг
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
Systam
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
Systam
TERMOLETO
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
Systam
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
ORTOPEDIJA MC
OTTO BOCK SAVA
Systam
RUDO AD
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT
PHAMA QUEST
Systam
TERMOLETO
S.T.K.R. PERLA
TERMOLETO
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
Systam
TERMOLETO
STR BARAC
Systam
TIHO-PROM D.O.O.
TERMOLETTO
096
Појас за феморалну килу (једнострани или обострани)
09610
2.500,00 Дин.
A.D. DUNAV
Dunav
BAUERFEIND D.O.O.
Varitex
IMACO D.O.O.
PRIM S.A
Varitex
MEDIGO-M D.O.O.
Variteks
MEDITALIS D.O.O.
Variteks
NOVA ORTOPEDIJA
Nova ort., Variteks
ORTHO VITA
Variteks
ORTO-M D.O.O.
33
PRIM
ORTOPEDIJA D.O.O
Ortopedija d.o.o. kg
PRIM
Variteks
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
Variteks
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
PRIM
Variteks
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
PRIM
Variteks
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
Variteks Ortopedi Sanayi A.S
OTTO BOCK SAVA
Variteks
RUDO AD
PRIM
RUDO AD BEOGRAD
Variteks
S.T.K.R. PERLA
PRIM
S.Z.T.O.R. "BATA"
s.z.t.o.r. Bata
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
Variteks
STR BARAC
Variteks
TIHO-PROM D.O.O.
LUROPAS
09620
3.000,00 Дин.
A.D. DUNAV
Dunav
BAUERFEIND D.O.O.
Varitex
IMACO D.O.O.
PRIM S.A
Varitex
MEDIGO-M D.O.O.
Variteks
MEDITALIS D.O.O.
Variteks
NOVA ORTOPEDIJA
Nova ort., Variteks
ORTHO VITA
Variteks
ORTO-M D.O.O.
Variteks
ORTOPEDIJA D.O.O
Ortopedija d.o.o. kg
Variteks
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
Variteks
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
Variteks
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
Variteks
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
Variteks Ortopedi Sanayi A.S
OTTO BOCK SAVA
Variteks
RUDO AD
RUDO AD BEOGRAD
Variteks
S.Z.T.O.R. "BATA"
s.z.t.o.r. Bata
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
Variteks
STR BARAC
Variteks
TIHO-PROM D.O.O.
LUROPAS
133
Антидекубитус душек са компресором
133
30.000,00 Дин.
A.D. DUNAV
Imaco
BAUERFEIND D.O.O.
Apex
TERMOLETTO
IMACO D.O.O.
TERMOLETTO Italiana
MEDIGO-M D.O.O.
OSD
MEDITALIS D.O.O.
OSD
NOVA ORTOPEDIJA
OSD
ORSIM D.O.O.
Apex
THUASNE
ORTHO VITA
34
OSD
ORTO-M D.O.O.
TERMOLETO
ORTOPEDIJA D.O.O
Apex
CLEARVIEW HEATHCARE PRODUCTS
OSD
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
OSD
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
CLEARVIEW HEALTHCARE PROUCTS
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
OSD
TERMOLETO
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
Apex medical Corp.
OTTO BOCK SAVA
OSD
RUDO AD
Apex medical Corp.
CLEARVIEW HEALTHCARE PRODUCTS
TERMOLETO
S.T.K.R. PERLA
TERMOLETO
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
TERMOLETO
STR BARAC
OSD
TIHO-PROM D.O.O.
TERMOLETTO
134
Појас за ингвиналну килу
13410
2.500,00 Дин.
A.D. DUNAV
Dunav
BAUERFEIND D.O.O.
Varitex
IMACO D.O.O.
Luropas
MEDIGO-M D.O.O.
Variteks
MEDITALIS D.O.O.
Variteks
NOVA ORTOPEDIJA
Nova ort., Variteks
ORTHO VITA
Variteks
ORTO-M D.O.O.
LUROPAS
ORTOPEDIJA D.O.O
LUROPAS
Ortopedija d.o.o. kg
Variteks
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
Variteks
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
LUROPAS
Variteks
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
LUROPAS
Variteks
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
Variteks Ortopedi Sanayi A.S
OTTO BOCK SAVA
Variteks
RUDO AD
LUROPAS
RUDO AD BEOGRAD
Variteks
S.T.K.R. PERLA
LUROPAS
S.Z.T.O.R. "BATA"
s.z.t.o.r. Bata
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
Variteks
STR BARAC
Variteks
TIHO-PROM D.O.O.
LUROPAS
13420
3.000,00 Дин.
A.D. DUNAV
Dunav
BAUERFEIND D.O.O.
Varitex
IMACO D.O.O.
Luropas
MEDIGO-M D.O.O.
Variteks
MEDITALIS D.O.O.
Variteks
NOVA ORTOPEDIJA
Nova ort., Variteks
ORTHO VITA
35
Variteks
ORTO-M D.O.O.
LUROPAS
ORTOPEDIJA D.O.O
LUROPAS
Ortopedija d.o.o. kgKG
Variteks
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
Variteks
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
LUROPAS
Variteks
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
LUROPAS
Variteks
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
Variteks Ortopedi Sanayi A.S
OTTO BOCK SAVA
Variteks
RUDO AD
LUROPAS
RUDO AD BEOGRAD
S.T.K.R. PERLA
LUROPAS
S.Z.T.O.R. "BATA"
s.z.t.o.r. Bata
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
Variteks
STR BARAC
Variteks
TIHO-PROM D.O.O.
LUROPAS
135
Појас за трбушну килу
13510
2.500,00 Дин.
A.D. DUNAV
Dunav
BAUERFEIND D.O.O.
Varitex
IMACO D.O.O.
Luropas
MEDIGO-M D.O.O.
Variteks
MEDITALIS D.O.O.
Variteks
NOVA ORTOPEDIJA
Nova ort., Variteks
ORTHO VITA
Variteks
ORTO-M D.O.O.
LUROPAS VARITEKS
ORTOPEDIJA D.O.O
I-MING-SANITARY MATERIALS
Ortopedija d.o.o. kg
Variteks
ORTOPEDIJA LUX D.O.O.
Variteks
ORTOPEDIJA MC D.O.O.
I-MING SANTITARY MATERIALS
ORTOPEDIJA NOVI ŽIVOT D.O.O.
Variteks
ORTOPEDIJA UNA D.O.O.
Variteks Ortopedi Sanayi A.S
OTTO BOCK SAVA
Variteks
RUDO AD
I-MING SANTITARY MATERIALS
LUROPAS
RUDO AD BEOGRAD
Variteks
S.T.K.R. PERLA
LUROPAS
S.Z.T.O.R. "BATA"
s.z.t.o.r. Bata
SAVREMENA ORTOPEDIJA D.O.O.
Variteks
STR BARAC
Variteks
TIHO-PROM D.O.O.
LUROPAS
4. Очна помагала
105
Рам за наочаре
10510
CINEOPTIC AD
Wenzhou Hindar Optical Co.Ltd.
готов производ са крилцима оквира ојачан
1.500,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
OPTISIMO doo
готов производ са крилцима оквира ојачан
500,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Sani-Šabac
36
готов производ са крилцима оквира ојачан
600,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
Wenzhou Hindar OpticalCo.Ltd..., Kina готов производ са крилцима оквира ојачан
37
1.500,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
САНИ Д:О:О: Шабац
К-СИСТЕМ ДОО,ПОЛ ДОО,ИТАЛИ-ЛИНЕ ДОО
готов производ са крилцима оквира ојачан
1.500,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"SANI"
готов производ са крилцима оквира ојачан
1.500,00 Дин.
OPTIČAR
OPTISIMO
готов производ са крилцима оквира ојачан
1.500,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
1.Dysma Occhiali Srl,
готов производ са крилцима оквира ојачан
1.500,00 Дин.
2.Guangzhou Baiyun Jiedong Glasses Factory
готов производ са крилцима оквира ојачан
1.500,00 Дин.
OPTIKA
(blank)
готов производ са крилцима оквира ојачан
1.500,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
"Sani"d.o.o. Šabac
готов производ са крилцима оквира ојачан
1.500,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
готов производ са крилцима оквира ојачан
1.225,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Wenzhou Hindar Optical Co.Ltd.
готов производ са крилцима оквира ојачан
1.500,00 Дин.
PRO OCULI
Optissimo
готов производ са крилцима оквира ојачан
1.500,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
OPTISIMO doo
готов производ са крилцима оквира ојачан
1.500,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
Wenzhou Hindar OpticalCo.Ltd..., Kina готов производ са крилцима оквира ојачан
1.500,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Sani, Optovision
готов производ са крилцима оквира ојачан
1.500,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Alliance srl,Segusino, Italija
готов производ са крилцима оквира ојачан
1.500,00 Дин.
Arlecchino srl,Quero,Italia
готов производ са крилцима оквира ојачан
1.500,00 Дин.
Wenzhou Hindar Optical Co.Ltd
готов производ са крилцима оквира ојачан
1.500,00 Дин.
106
Телескопске наочаре - наочаре са специјалним системом сочива
10610
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
готов производ
39.000,00 Дин.
OPTIKA
Opticus
готов производ
39.000,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
готов производ
29.000,00 Дин.
107
Тврда контактна сочива
10710
CINEOPTIC AD
Optix, Ortolens
готов производ
38
1.100,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
OPTIX doo
готов производ
1.100,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
Opticus d.o.o Beograd
готов производ
1.100,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ОПТИКС ДОО ОРТОЛЕНС ДОО ОПТИКУС ДОО
готов производ
1.100,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
готов производ
1.100,00 Дин.
OPTIKA
Opticus
готов производ
1.100,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
готов производ
1.100,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Optix Ortolens Opticus
готов производ
1.100,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
Opticus d.o.o Beograd
готов производ
1.100,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Oculus
готов производ
1.100,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Ortolens doo
готов производ
1.100,00 Дин.
108
Пуна (потпуна) очна протеза
10811
MB GAMMA TRADE D.O.O.
MB GAMMA
готов производ
25.000,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
(blank)
готов производ
25.000,00 Дин.
OPTIKA
Opticus
готов производ
25.000,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
готов производ
21.000,00 Дин.
RUDO AD
(blank)
готов производ
25.000,00 Дин.
10812
OČNA KUĆA JEFTIĆ
(blank)
готов производ
16.000,00 Дин.
OPTIKA
Opticus
готов производ
16.000,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
готов производ
12.000,00 Дин.
RUDO AD
(blank)
готов производ
16.000,00 Дин.
10813
IRIS OČNA PROTETIKA D.O.O.
ИРИС-ОЧНА ПРОТЕТИКА доо
по мери
37.000,00 Дин.
MB GAMMA TRADE D.O.O.
MB GAMMA
по мери
37.000,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
39
(blank)
по мери
37.000,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Iris - očna protetika doo
по мери
37.000,00 Дин.
OPTIKA
Opticus
по мери
37.000,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
по мери
30.000,00 Дин.
RUDO AD
OCNA KUCA IRIS
по мери
37.000,00 Дин.
153
Стакла за корекцију вида (минерална)
15311
CINEOPTIC AD
Pol, Gross
до ±2Д
350,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI doo
до ±2Д
350,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
до ±2Д
340,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
до ±2Д
350,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
до ±2Д
350,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
до ±2Д
350,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
до ±2Д
350,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
до ±2Д
350,00 Дин.
OPTIKA
Pol
до ±2Д
350,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
"Grossoptic"d.o.o. Beograd
до ±2Д
350,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
до ±2Д
300,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
до ±2Д
350,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
до ±2Д
350,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
до ±2Д
350,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
до ±2Д
40
350,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
до ±2Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
OPTISIMO doo
до ±2Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
до ±2Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Grossoptic
до ±2Д
350,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
до ±2Д
350,00 Дин.
15312
CINEOPTIC AD
Pol, Gross
преко ±2Д - ±4Д
350,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI doo
преко ±2Д - ±4Д
350,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
преко ±2Д - ±4Д
340,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
преко ±2Д - ±4Д
350,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
преко ±2Д - ±4Д
350,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
преко ±2Д - ±4Д
350,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
преко ±2Д - ±4Д
350,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
преко ±2Д - ±4Д
350,00 Дин.
OPTIKA
Pol
преко ±2Д - ±4Д
350,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
преко ±2Д - ±4Д
350,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
преко ±2Д - ±4Д
290,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
преко ±2Д - ±4Д
350,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
преко ±2Д - ±4Д
350,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
преко ±2Д - ±4Д
350,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
преко ±2Д - ±4Д
350,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
преко ±2Д - ±4Д
41
350,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
OPTISIMO doo
преко ±2Д - ±4Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
преко ±2Д - ±4Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Grossoptic
преко ±2Д - ±4Д
350,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
преко ±2Д - ±4Д
350,00 Дин.
15313
CINEOPTIC AD
Pol, Gross
±4Д - ±6Д
350,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI doo
±4Д - ±6Д
350,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±4Д - ±6Д
340,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±4Д - ±6Д
350,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±4Д - ±6Д
350,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±4Д - ±6Д
350,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±4Д - ±6Д
350,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±4Д - ±6Д
350,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±4Д - ±6Д
350,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±4Д - ±6Д
350,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±4Д - ±6Д
290,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±4Д - ±6Д
350,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
±4Д - ±6Д
350,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±4Д - ±6Д
350,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±4Д - ±6Д
350,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±4Д - ±6Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
OPTISIMO doo
±4Д - ±6Д
42
350,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±4Д - ±6Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Grossoptic
±4Д - ±6Д
350,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±4Д - ±6Д
350,00 Дин.
15321
CINEOPTIC AD
Pol, Gross
до ±2Д /2
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI doo
до ±2Д /2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
до ±2Д /2
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
до ±2Д /2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
до ±2Д /2
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
до ±2Д /2
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
до ±2Д /2
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
до ±2Д /2
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
до ±2Д /2
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
до ±2Д /2
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
до ±2Д /2
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
до ±2Д /2
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
до ±2Д /2
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
до ±2Д /2
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
до ±2Д /2
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
до ±2Д /2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
OPTISIMO doo
до ±2Д /2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
до ±2Д /2
43
420,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Grossoptic
до ±2Д /2
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
до ±2Д /2
420,00 Дин.
15322
CINEOPTIC AD
Pol, Gross
±2Д/2 - ±4Д/2
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI doo
±2Д/2 - ±4Д/2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±2Д/2 - ±4Д/2
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±2Д/2 - ±4Д/2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±2Д/2 - ±4Д/2
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±2Д/2 - ±4Д/2
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±2Д/2 - ±4Д/2
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±2Д/2 - ±4Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±2Д/2 - ±4Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±2Д/2 - ±4Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±2Д/2 - ±4Д/2
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±2Д/2 - ±4Д/2
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
±2Д/2 - ±4Д/2
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±2Д/2 - ±4Д/2
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±2Д/2 - ±4Д/2
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±2Д/2 - ±4Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
OPTISIMO doo
±2Д/2 - ±4Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±2Д/2 - ±4Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Grossoptic
±2Д/2 - ±4Д/2
44
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±2Д/2 - ±4Д/2
420,00 Дин.
15323
CINEOPTIC AD
Pol, Gross
±4Д/2 - ±6Д/2
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI doo
±4Д/2 - ±6Д/2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±4Д/2 - ±6Д/2
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±4Д/2 - ±6Д/2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±4Д/2 - ±6Д/2
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±4Д/2 - ±6Д/2
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±4Д/2 - ±6Д/2
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±4Д/2 - ±6Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±4Д/2 - ±6Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±4Д/2 - ±6Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±4Д/2 - ±6Д/2
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±4Д/2 - ±6Д/2
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
±4Д/2 - ±6Д/2
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±4Д/2 - ±6Д/2
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±4Д/2 - ±6Д/2
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±4Д/2 - ±6Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
OPTISIMO doo
±4Д/2 - ±6Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±4Д/2 - ±6Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Grossoptic
±4Д/2 - ±6Д/2
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±4Д/2 - ±6Д/2
420,00 Дин.
45
15331
CINEOPTIC AD
Pol, Gross
до ±2Д /4
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI doo
до ±2Д /4
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
до ±2Д /4
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
до ±2Д /4
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
до ±2Д /4
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
до ±2Д /4
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
до ±2Д /4
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
до ±2Д /4
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
до ±2Д /4
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
до ±2Д /4
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
до ±2Д /4
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
до ±2Д /4
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
до ±2Д /4
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
до ±2Д /4
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
до ±2Д /4
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
до ±2Д /4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
OPTISIMO doo
до ±2Д /4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
до ±2Д /4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Grossoptic
до ±2Д /4
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
до ±2Д /4
420,00 Дин.
15332
CINEOPTIC AD
Pol, Gross
±2Д/4 - ±4Д/4
46
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI doo
±2Д/4 - ±4Д/4
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±2Д/4 - ±4Д/4
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±2Д/4 - ±4Д/4
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±2Д/4 - ±4Д/4
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±2Д/4 - ±4Д/4
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±2Д/4 - ±4Д/4
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±2Д/4 - ±4Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±2Д/4 - ±4Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±2Д/4 - ±4Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±2Д/4 - ±4Д/4
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±2Д/4 - ±4Д/4
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
±2Д/4 - ±4Д/4
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±2Д/4 - ±4Д/4
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±2Д/4 - ±4Д/4
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±2Д/4 - ±4Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±2Д/4 - ±4Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±2Д/4 - ±4Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Grossoptic
±2Д/4 - ±4Д/4
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±2Д/4 - ±4Д/4
420,00 Дин.
15333
CINEOPTIC AD
Pol, Gross
±4Д/4 - ±6Д/4
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI doo
±4Д/4 - ±6Д/4
47
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±4Д/4 - ±6Д/4
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±4Д/4 - ±6Д/4
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±4Д/4 - ±6Д/4
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±4Д/4 - ±6Д/4
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±4Д/4 - ±6Д/4
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±4Д/4 - ±6Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±4Д/4 - ±6Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±4Д/4 - ±6Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±4Д/4 - ±6Д/4
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±4Д/4 - ±6Д/4
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
±4Д/4 - ±6Д/4
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±4Д/4 - ±6Д/4
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±4Д/4 - ±6Д/4
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±4Д/4 - ±6Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±4Д/4 - ±6Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±4Д/4 - ±6Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Grossoptic
±4Д/4 - ±6Д/4
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±4Д/4 - ±6Д/4
420,00 Дин.
154
Пластична стакла за корекцију вида (органска)
15411
CINEOPTIC AD
Pol, Gross,Essilor
до ±2Д
350,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI doo
до ±2Д
350,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
48
Grosoptik
до ±2Д
340,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
до ±2Д
350,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
до ±2Д
350,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
до ±2Д
350,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
до ±2Д
350,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
до ±2Д
350,00 Дин.
OPTIKA
Pol
до ±2Д
350,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
до ±2Д
350,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
до ±2Д
290,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
до ±2Д
350,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
Essilor
до ±2Д
350,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
до ±2Д
350,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
до ±2Д
350,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
до ±2Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
до ±2Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
до ±2Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Grossoptic
до ±2Д
350,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
до ±2Д
350,00 Дин.
15412
CINEOPTIC AD
Pol, Gross,Essilor
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI doo
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±2Д - ±5Д
340,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
49
GROSSOPTIC BEOGRAD
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±2Д - ±5Д
290,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
Essilor
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Grossoptic
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
15413
CINEOPTIC AD
Pol, Gross,Essilor
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI doo
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±5Д - ±8Д
340,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
50
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±5Д - ±8Д
290,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
Essilor
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Grossoptic
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
15414
CINEOPTIC AD
Pol, Gross,Essilor
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI doo
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±8Д - ±10Д
340,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
51
"POL"
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±8Д - ±10Д
290,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
Essilor
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Grossoptic
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
15415
CINEOPTIC AD
Pol, Gross,Essilor
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±10Д - ±12Д
340,00 Дин.
±12Д - ±14Д
340,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
52
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±10Д - ±12Д
290,00 Дин.
±12Д - ±14Д
290,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
Essilor
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Grossoptic
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
53
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
15416
CINEOPTIC AD
Pol, Gross
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±14Д - ±16Д
340,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±14Д - ±16Д
290,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Grossoptic
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
54
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
15421
CINEOPTIC AD
Pol, Gross,Essilor
до ±2Д/2
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI doo
до ±2Д/2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
до ±2Д/2
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
до ±2Д/2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
до ±2Д/2
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
до ±2Д/2
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
до ±2Д/2
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
до ±2Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
до ±2Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
до ±2Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
до ±2Д/2
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
до ±2Д/2
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
Essilor
до ±2Д/2
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
до ±2Д/2
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
до ±2Д/2
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
до ±2Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
до ±2Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
до ±2Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Grossoptic
до ±2Д/2
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
до ±2Д/2
420,00 Дин.
15422
CINEOPTIC AD
Pol, Gross,Essilor
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
55
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI doo
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±2Д - ±5Д/2
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±2Д - ±5Д/2
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
Essilor
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Grossoptic
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
15423
CINEOPTIC AD
Pol, Gross,Essilor
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI doo
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±5Д - ±8Д/2
410,00 Дин.
56
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±5Д - ±8Д/2
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
Essilor
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
15424
CINEOPTIC AD
Pol, Gross,Essilor
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI doo
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±8Д - ±10Д/2
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
57
OPTIČAR
Pol
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±8Д - ±10Д/2
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
Essilor
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
15425
CINEOPTIC AD
Pol, Gross,Essilor
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±10Д - ±12Д/2
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
58
OPTIKA "VISUS"
**
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±10Д - ±12Д/2
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
Essilor
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
15426
CINEOPTIC AD
Pol, Gross,Essilor
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±12Д - ±14Д/2
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±12Д - ±14Д/2
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
59
OTO-OPTIK A.D.
Gross
Essilor
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
15427
CINEOPTIC AD
Pol, Gross
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±14Д - ±16Д/2
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±14Д - ±16Д/2
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
Pol
60
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
15431
CINEOPTIC AD
Pol, Gross,Essilor
до ±2Д/4
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI doo
до ±2Д/4
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
до ±2Д/4
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
до ±2Д/4
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
до ±2Д/4
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
до ±2Д/4
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
до ±2Д/4
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
до ±2Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
до ±2Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
до ±2Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
до ±2Д/4
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
до ±2Д/4
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
Essilor
до ±2Д/4
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
до ±2Д/4
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
до ±2Д/4
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
до ±2Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
до ±2Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
до ±2Д/4
420,00 Дин.
61
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
до ±2Д/4
420,00 Дин.
15432
CINEOPTIC AD
Pol, Gross,Essilor
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI doo
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±2Д - ±5Д/4
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±2Д - ±5Д/4
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
Essilor
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
15433
CINEOPTIC AD
Pol, Gross,Essilor
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
JOVANOVSKI doo
±5Д - ±8Д/4
62
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±5Д - ±8Д/4
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±5Д - ±8Д/4
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
Essilor
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
15434
CINEOPTIC AD
Pol, Gross,Essilor
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±8Д - ±10Д/4
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
63
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±8Д - ±10Д/4
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
Essilor
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
15435
CINEOPTIC AD
Pol, Gross,Essilor
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±10Д - ±12Д/4
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
64
OPTIKA
Pol
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±10Д - ±12Д/4
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
Essilor
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
15436
CINEOPTIC AD
Pol, Gross
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±12Д - ±14Д/4
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±12Д - ±14Д/4
340,00 Дин.
65
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
15437
CINEOPTIC AD
Pol, Gross
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±14Д - ±16Д/4
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±14Д - ±16Д/4
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
66
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
155
Лентикуларна стакла
15511
CINEOPTIC AD
Pol, Gross
±8Д - ±13Д
2.100,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±8Д - ±13Д
2.100,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±8Д - ±13Д
2.050,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±8Д - ±13Д
2.100,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±8Д - ±13Д
2.100,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±8Д - ±13Д
2.100,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±8Д - ±13Д
2.100,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±8Д - ±13Д
2.100,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±8Д - ±13Д
2.100,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±8Д - ±13Д
2.100,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±8Д - ±13Д
1.650,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±8Д - ±13Д
2.100,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
±8Д - ±13Д
2.100,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±8Д - ±13Д
2.100,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±8Д - ±13Д
2.100,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±8Д - ±13Д
2.100,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
67
±8Д - ±13Д
2.100,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±8Д - ±13Д
2.100,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Grossoptic
±8Д - ±13Д
2.100,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±8Д - ±13Д
2.100,00 Дин.
15512
CINEOPTIC AD
Pol, Gross
±13Д - ±20Д
2.100,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±13Д - ±20Д
2.100,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±13Д - ±20Д
2.050,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±13Д - ±20Д
2.100,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±13Д - ±20Д
2.100,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±13Д - ±20Д
2.100,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±13Д - ±20Д
2.100,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±13Д - ±20Д
2.100,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±13Д - ±20Д
2.100,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±13Д - ±20Д
2.100,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±13Д - ±20Д
1.650,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±13Д - ±20Д
2.100,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
±13Д - ±20Д
2.100,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±13Д - ±20Д
2.100,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±13Д - ±20Д
2.100,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±13Д - ±20Д
2.100,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±13Д - ±20Д
2.100,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±13Д - ±20Д
2.100,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Grossoptic
68
±13Д - ±20Д
2.100,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±13Д - ±20Д
2.100,00 Дин.
15513
CINEOPTIC AD
Pol, Gross
±20Д - ±30Д
2.100,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±20Д - ±30Д
2.100,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±20Д - ±30Д
2.050,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±20Д - ±30Д
2.100,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±20Д - ±30Д
2.100,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±20Д - ±30Д
2.100,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±20Д - ±30Д
2.100,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±20Д - ±30Д
2.100,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±20Д - ±30Д
2.100,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±20Д - ±30Д
2.100,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±20Д - ±30Д
1.650,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±20Д - ±30Д
2.100,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
±20Д - ±30Д
2.100,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±20Д - ±30Д
2.100,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±20Д - ±30Д
2.100,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±20Д - ±30Д
2.100,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±20Д - ±30Д
2.100,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±20Д - ±30Д
2.100,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±20Д - ±30Д
2.100,00 Дин.
15521
CINEOPTIC AD
Pol, Gross
±8Д - ±13Д/4
2.300,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
69
POL doo
±8Д - ±13Д/4
2.300,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±8Д - ±13Д/4
2.250,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±8Д - ±13Д/4
2.300,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±8Д - ±13Д/4
2.300,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±8Д - ±13Д/4
2.300,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±8Д - ±13Д/4
2.300,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±8Д - ±13Д/4
2.300,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±8Д - ±13Д/4
2.300,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±8Д - ±13Д/4
1.800,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±8Д - ±13Д/4
2.300,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
±8Д - ±13Д/4
2.300,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±8Д - ±13Д/4
2.300,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±8Д - ±13Д/4
2.300,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±8Д - ±13Д/4
2.300,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±8Д - ±13Д/4
2.300,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Grossoptic
±8Д - ±13Д/4
2.300,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±8Д - ±13Д/4
2.300,00 Дин.
15522
CINEOPTIC AD
Pol, Gross
±13Д - ±18Д/4
2.300,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±13Д - ±18Д/4
2.300,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±13Д - ±18Д/4
2.250,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±13Д - ±18Д/4
2.300,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±13Д - ±18Д/4
2.300,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
70
±13Д - ±18Д/4
2.300,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±13Д - ±18Д/4
2.300,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±13Д - ±18Д/4
2.300,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±13Д - ±18Д/4
2.300,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±13Д - ±18Д/4
1.800,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±13Д - ±18Д/4
2.300,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
±13Д - ±18Д/4
2.300,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±13Д - ±18Д/4
2.300,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±13Д - ±18Д/4
2.300,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±13Д - ±18Д/4
2.300,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±13Д - ±18Д/4
2.300,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Grossoptic
±13Д - ±18Д/4
2.300,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±13Д - ±18Д/4
2.300,00 Дин.
15523
CINEOPTIC AD
Pol, Gross
преко ± 18Д/4
2.300,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
преко ± 18Д/4
2.300,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
преко ± 18Д/4
2.250,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
преко ± 18Д/4
2.300,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
преко ± 18Д/4
2.300,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
преко ± 18Д/4
2.300,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
преко ± 18Д/4
2.300,00 Дин.
OPTIKA
Pol
преко ± 18Д/4
2.300,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
преко ± 18Д/4
2.300,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
71
преко ± 18Д/4
1.800,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
преко ± 18Д/4
2.300,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
преко ± 18Д/4
2.300,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
преко ± 18Д/4
2.300,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
преко ± 18Д/4
2.300,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
преко ± 18Д/4
2.300,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
преко ± 18Д/4
2.300,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Grossoptic
преко ± 18Д/4
2.300,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
преко ± 18Д/4
2.300,00 Дин.
15531
CINEOPTIC AD
Pol, Gross
±8Д - ±13Д
1.780,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±8Д - ±13Д
1.780,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±8Д - ±13Д
1.750,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±8Д - ±13Д
1.780,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±8Д - ±13Д
1.780,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±8Д - ±13Д
1.780,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±8Д - ±13Д
1.780,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±8Д - ±13Д
1.780,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±8Д - ±13Д
1.780,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±8Д - ±13Д
1.780,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±8Д - ±13Д
1.400,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±8Д - ±13Д
1.780,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
±8Д - ±13Д
1.780,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
72
±8Д - ±13Д
1.780,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±8Д - ±13Д
1.780,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±8Д - ±13Д
1.780,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±8Д - ±13Д
1.780,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±8Д - ±13Д
1.780,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Grossoptic
±8Д - ±13Д
1.780,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±8Д - ±13Д
1.780,00 Дин.
15532
CINEOPTIC AD
Pol, Gross
±13Д - ±18Д
1.780,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±13Д - ±18Д
1.780,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±13Д - ±18Д
1.750,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±13Д - ±18Д
1.780,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±13Д - ±18Д
1.780,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±13Д - ±18Д
1.780,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±13Д - ±18Д
1.780,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±13Д - ±18Д
1.780,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±13Д - ±18Д
1.780,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±13Д - ±18Д
1.780,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±13Д - ±18Д
1.400,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±13Д - ±18Д
1.780,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
±13Д - ±18Д
1.780,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±13Д - ±18Д
1.780,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±13Д - ±18Д
1.780,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
73
±13Д - ±18Д
1.780,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±13Д - ±18Д
1.780,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±13Д - ±18Д
1.780,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Grossoptic
±13Д - ±18Д
1.780,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±13Д - ±18Д
1.780,00 Дин.
15541
CINEOPTIC AD
Pol, Gross
±8Д - ±13Д/4
1.780,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±8Д - ±13Д/4
1.780,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±8Д - ±13Д/4
1.750,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±8Д - ±13Д/4
1.780,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±8Д - ±13Д/4
1.780,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±8Д - ±13Д/4
1.780,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±8Д - ±13Д/4
1.780,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±8Д - ±13Д/4
1.780,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±8Д - ±13Д/4
1.780,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±8Д - ±13Д/4
1.780,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±8Д - ±13Д/4
1.400,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±8Д - ±13Д/4
1.780,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
±8Д - ±13Д/4
1.780,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±8Д - ±13Д/4
1.780,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±8Д - ±13Д/4
1.780,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±8Д - ±13Д/4
1.780,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±8Д - ±13Д/4
1.780,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
74
±8Д - ±13Д/4
1.780,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Grossoptic
±8Д - ±13Д/4
1.780,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±8Д - ±13Д/4
1.780,00 Дин.
15542
CINEOPTIC AD
Pol, Gross
±13Д - ±18Д/4
1.100,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±13Д - ±18Д/4
1.100,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±13Д - ±18Д/4
1.050,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±13Д - ±18Д/4
1.100,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±13Д - ±18Д/4
1.100,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±13Д - ±18Д/4
1.100,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±13Д - ±18Д/4
1.100,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±13Д - ±18Д/4
1.100,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±13Д - ±18Д/4
1.100,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±13Д - ±18Д/4
1.100,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±13Д - ±18Д/4
900,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±13Д - ±18Д/4
1.100,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
±13Д - ±18Д/4
1.100,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±13Д - ±18Д/4
1.100,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±13Д - ±18Д/4
1.100,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±13Д - ±18Д/4
1.100,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±13Д - ±18Д/4
1.100,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±13Д - ±18Д/4
1.100,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Grossoptic
±13Д - ±18Д/4
1.100,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
75
±13Д - ±18Д/4
1.100,00 Дин.
156
Призма - фолија
15610
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
готов производ
600,00 Дин.
OPTIKA
Pol
готов производ
600,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
готов производ
600,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
(blank)
готов производ
600,00 Дин.
157
Гаспермеабилна (гаспропустљива) контактна сочива
15710
CINEOPTIC AD
Ortolens, Optix
готов производ
1.100,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
OPTIX doo
готов производ
1.100,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
Opticus d.o.o Beograd
готов производ
1.100,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ОПТИКС ДОО ОРТОЛЕНС ДОО ОПТИКУС ДОО
готов производ
1.100,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
готов производ
1.100,00 Дин.
OPTIKA
Opticus
готов производ
1.100,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
готов производ
1.000,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Optix Ortolens Opticus
готов производ
1.100,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
Opticus d.o.o Beograd
готов производ
1.100,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Ortolens doo
готов производ
1.100,00 Дин.
158
Мека контактна сочива
15810
CINEOPTIC AD
Coper Vision ltd., Bausch & Lomb,Ciba Vision Co.,Optix
готов производ
1.100,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
OPTIX doo
готов производ
1.100,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
Opticus d.o.o Beograd
готов производ
1.100,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ОПТИКС ДОО МЕДИОПТИК ТРАДЕ ДОО ЛИОН ДОО ГРОССОПТИК ДОО ОПТИКУС ДОО
готов производ
1.100,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo Ciba Vision
готов производ
1.100,00 Дин.
OPTIKA
Opticus
76
готов производ
1.100,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
готов производ
1.000,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
CoperVision Manufacturing
Bausch&Lomb
Ciba Vision Optix
готов производ
1.100,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
Opticus d.o.o Beograd
готов производ
1.100,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Oculus
готов производ
1.100,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
готов производ
1.100,00 Дин.
159
Терапеутска контактна сочива
15910
CINEOPTIC AD
Ciba Vision Co., Bausch / Lomb
готов производ
1.100,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
(blank)
готов производ
1.100,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
Opticus d.o.o Beograd
готов производ
1.100,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ОПТИКС Д.О.О. Земун
готов производ
1.100,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Ciba Vision
готов производ
1.100,00 Дин.
OPTIKA
Opticus
готов производ
1.100,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
готов производ
1.000,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Ciba Vision Baush&Lomb
готов производ
1.100,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
Opticus d.o.o Beograd
готов производ
1.100,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Oculus
готов производ
1.100,00 Дин.
160
Љуспаста очна протеза
16011
MB GAMMA TRADE D.O.O.
MB GAMMA
готов производ
25.000,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
(blank)
готов производ
25.000,00 Дин.
OPTIKA
Opticus
готов производ
25.000,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
готов производ
22.000,00 Дин.
RUDO AD
(blank)
готов производ
25.000,00 Дин.
16012
OČNA KUĆA JEFTIĆ
Opticus
77
(blank)
готов производ
16.000,00 Дин.
OPTIKA
Opticus
готов производ
16.000,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
готов производ
13.000,00 Дин.
RUDO AD
(blank)
готов производ
16.000,00 Дин.
16013
IRIS OČNA PROTETIKA D.O.O.
ИРИС-ОЧНА ПРОТЕТИКА доо
по мери
37.000,00 Дин.
MB GAMMA TRADE D.O.O.
MB GAMMA
по мери
37.000,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
(blank)
по мери
37.000,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Iris - očna protetika doo
по мери
37.000,00 Дин.
OPTIKA
Opticus
по мери
37.000,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
по мери
31.000,00 Дин.
RUDO AD
OCNA KUCA IRIS
по мери
37.000,00 Дин.
161
Привремена, прва протеза за формирање очне дупље
16110
OČNA KUĆA JEFTIĆ
(blank)
готов производ
5.000,00 Дин.
OPTIKA
Opticus
готов производ
5.000,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
готов производ
4.000,00 Дин.
(blank)
IRIS OČNA PROTETIKA D.O.O.
ИРИС-ОЧНА ПРОТЕТИКА доо
по мери
5.000,00 Дин.
181
Пластична стакла за корекцију вида (органска) са диоптријом већом од ±5
18101
CINEOPTIC AD
Pol, Gross,Essilor
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±2Д - ±5Д
340,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
78
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±2Д - ±5Д
290,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
Essilor
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Grossoptic
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±2Д - ±5Д
350,00 Дин.
18102
CINEOPTIC AD
Pol, Gross,Essilor
до ±2Д/2
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
до ±2Д/2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
до ±2Д/2
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
до ±2Д/2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
до ±2Д/2
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
до ±2Д/2
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
до ±2Д/2
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
79
до ±2Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
до ±2Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
до ±2Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
до ±2Д/2
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
до ±2Д/2
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
Essilor
до ±2Д/2
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
до ±2Д/2
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
до ±2Д/2
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
до ±2Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
до ±2Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
до ±2Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Grossoptic
до ±2Д/2
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
до ±2Д/2
420,00 Дин.
18103
CINEOPTIC AD
Pol, Gross,Essilor
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±2Д - ±5Д/2
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
80
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±2Д - ±5Д/2
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
Essilor
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. STARA OPTIKA
Grossoptic
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±2Д - ±5Д/2
420,00 Дин.
18104
CINEOPTIC AD
Pol, Gross,Essilor
до ±2Д/4
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
до ±2Д/4
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
до ±2Д/4
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
до ±2Д/4
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
до ±2Д/4
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
до ±2Д/4
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
до ±2Д/4
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
до ±2Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
до ±2Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
до ±2Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
до ±2Д/4
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
81
до ±2Д/4
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
Essilor
до ±2Д/4
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
до ±2Д/4
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
до ±2Д/4
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
до ±2Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
до ±2Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
до ±2Д/4
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
до ±2Д/4
420,00 Дин.
18105
CINEOPTIC AD
Pol, Gross,Essilor
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±2Д - ±5Д/4
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±2Д - ±5Д/4
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
Essilor
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
82
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±2Д - ±5Д/4
420,00 Дин.
18111
CINEOPTIC AD
Pol, Gross,Essilor
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±5Д - ±8Д
340,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±5Д - ±8Д
290,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
Essilor
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
83
±5Д - ±8Д
350,00 Дин.
18112
CINEOPTIC AD
Pol, Gross,Essilor
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±8Д - ±10Д
340,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±8Д - ±10Д
290,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
Essilor
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±8Д - ±10Д
350,00 Дин.
18113
CINEOPTIC AD
Pol, Gross,Essilor
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±10Д - ±12Д
340,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±10Д - ±12Д
84
350,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±10Д - ±12Д
290,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
Essilor
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±10Д - ±12Д
350,00 Дин.
18114
CINEOPTIC AD
Pol, Gross,Essilor
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±12Д - ±14Д
340,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
OPTIKA
85
Pol
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±12Д - ±14Д
290,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
Essilor
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±12Д - ±14Д
350,00 Дин.
18115
CINEOPTIC AD
Pol, Gross
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±14Д - ±16Д
340,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±14Д - ±16Д
290,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
±14Д - ±16Д
86
350,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±14Д - ±16Д
350,00 Дин.
18121
CINEOPTIC AD
Pol, Gross,Essilor
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±5Д - ±8Д/2
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±5Д - ±8Д/2
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
Essilor
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
87
GROSSOPTIC BEOGRAD
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±5Д - ±8Д/2
420,00 Дин.
18122
CINEOPTIC AD
Pol, Gross,Essilor
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±8Д - ±10Д/2
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±8Д - ±10Д/2
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
Essilor
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±8Д - ±10Д/2
420,00 Дин.
18123
CINEOPTIC AD
Pol, Gross,Essilor
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
88
±10Д - ±12Д/2
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±10Д - ±12Д/2
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
Essilor
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±10Д - ±12Д/2
420,00 Дин.
18124
CINEOPTIC AD
Pol, Gross,Essilor
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±12Д - ±14Д/2
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
89
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±12Д - ±14Д/2
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
Essilor
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±12Д - ±14Д/2
420,00 Дин.
18125
CINEOPTIC AD
Pol, Gross
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±14Д - ±16Д/2
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±14Д - ±16Д/2
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
90
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±14Д - ±16Д/2
420,00 Дин.
18131
CINEOPTIC AD
Pol, Gross,Essilor
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±5Д - ±8Д/4
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±5Д - ±8Д/4
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
Essilor
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
91
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±5Д - ±8Д/4
420,00 Дин.
18132
CINEOPTIC AD
Pol, Gross,Essilor
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±8Д - ±10Д/4
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±8Д - ±10Д/4
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
Essilor
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±8Д - ±10Д/4
420,00 Дин.
18133
CINEOPTIC AD
Pol, Gross,Essilor
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
92
POL doo
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±10Д - ±12Д/4
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±10Д - ±12Д/4
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
Essilor
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±10Д - ±12Д/4
420,00 Дин.
18134
CINEOPTIC AD
Pol, Gross
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±12Д - ±14Д/4
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±12Д - ±14Д/4
93
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
±12Д - ±14Д/4
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±12Д - ±14Д/4
420,00 Дин.
18135
CINEOPTIC AD
Pol, Gross
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
JOVANOVSKI D.O.O.
POL doo
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
OČNA KUĆA "KUM"
Grosoptik
±14Д - ±16Д/4
410,00 Дин.
OČNA KUĆA "MILANOVIĆ"
GROSSOPTIC BEOGRAD
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
OPTICA NIKOLIĆ
"POL"
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
OPTIČAR
Pol
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
OPTICUS D.O.O.
Opticus doo
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA
Pol
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA "VISUS"
**
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
94
(blank)
±14Д - ±16Д/4
340,00 Дин.
OPTIKA SNEŽANA
Doo"POL"
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
OTO-OPTIK A.D.
Pol
Gross
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
PRO OCULI
Jovanovski
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
S.O.R. OPTIKA SIMONOVIĆ
Doo"POL"
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
S.Z.R. OPTIKA
Doo"POL"
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SEVANOVIĆ
POL doo
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
S.Z.T.R. OPTIKA SVETLOST
GROSSOPTIC BEOGRAD
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
SOITR OFTO OPTIK
Grossoptic doo
±14Д - ±16Д/4
420,00 Дин.
184
Лупа
18410
OČNA KUĆA JEFTIĆ
ПОЛ Д.О.О. Београд и ГРОССОПТИК Д.О.О.
готов производ - увеличавајуће стакло
400,00 Дин.
OPTIKA
Opticus
готов производ - увеличавајуће стакло
400,00 Дин.
OPTIKA MARTIN
(blank)
готов производ - увеличавајуће стакло
300,00 Дин.
5. Слушна помагала
185
Специјалне батерије за заушни процесор
ALFA D.O.O.
500,00 Дин.
Zhuhai Zhi Li Battery Co.
AUDIO BM D.O.O.
500,00 Дин.
Varta
(Power one) Microbatterie GmbH
AUDIOVOX D.O.O.
500,00 Дин.
Zhuhai Zhi Li Battery Co.
CINEOPTIC AD
500,00 Дин.
PHONAK AG
LOGO TON D.O.O.
500,00 Дин.
Varta
(Power one) Microbatterie GmbH
OPS ORTOPROTETIČKI STUDIO
500,00 Дин.
"Rayovac"
OTO-OPTIK A.D.
500,00 Дин.
PHONAK AG
ZONEX D.O.O.
500,00 Дин.
Rayovac Europe
187
Индивидуални уметак (олива) за ушни канал
ALFA D.O.O.
900,00 Дин.
Alfa
AUDIO BM D.O.O.
900,00 Дин.
Audio BM
AUDIOVOX D.O.O.
900,00 Дин.
Audiovox
CINEOPTIC AD
900,00 Дин.
SANI doo Šabac na bazi repromaterijala EGGER
LOGO TON D.O.O.
900,00 Дин.
Audio BM
OPS ORTOPROTETIČKI STUDIO
95
900,00 Дин.
"Intersluh"
OPTICUS D.O.O.
900,00 Дин.
Inter-sluh
OTO-OPTIK A.D.
900,00 Дин.
'OTO-OPTIK'' а.д. Београд на бази репроматеријала Egger
ZONEX D.O.O.
900,00 Дин.
Zonex d.o.o.
191
Заушни слушни апарат (иза уха) - дигитални за децу до 18 година (са најмање 4 канала независног појачања и минимално 2 програма)
ALFA D.O.O.
45.000,00 Дин.
Oticon Danska
AUDIO BM D.O.O.
45.000,00 Дин.
Bernafon AG
AUDIOVOX D.O.O.
45.000,00 Дин.
Oticon Danska
CINEOPTIC AD
45.000,00 Дин.
PHONAK AG
LOGO TON D.O.O.
45.000,00 Дин.
Bernafon AG
OPS ORTOPROTETIČKI STUDIO
45.000,00 Дин.
Widex
OPTICUS D.O.O.
45.000,00 Дин.
WIDEX A/S
OTO-OPTIK A.D.
45.000,00 Дин.
PHONAK AG
ZONEX D.O.O.
45.000,00 Дин.
Inc
Laboratories
Starkey
192
Заушни слушни апарат (иза уха) - базни дигитални за лица старија од 18 година (са најмање 2 канала независног појачања)
ALFA D.O.O.
40.000,00 Дин.
Oticon Danska
AUDIO BM D.O.O.
40.000,00 Дин.
Bernafon AG,
Unitron Hearing LTD
AUDIOVOX D.O.O.
40.000,00 Дин.
Oticon Danska
CINEOPTIC AD
40.000,00 Дин.
PHONAK AG
LOGO TON D.O.O.
40.000,00 Дин.
Bernafon AG,
Unitron Hearing LTD
OPS ORTOPROTETIČKI STUDIO
40.000,00 Дин.
Widex
OPTICUS D.O.O.
40.000,00 Дин.
WIDEX A/S
OTO-OPTIK A.D.
40.000,00 Дин.
PHONAK AG
ZONEX D.O.O.
40.000,00 Дин.
Starkey Laboratories Inc
96
Download

Zbirna Lista dobavljaca