Výhradný ditribútor WIDEX pre SR:
WIDEX­SLOVTON Slovakia s.r.o.
Revolučná 19, 821 04 Bratislava
Tel: 02/4329 4562, Tel/Fax: 02/4342 5992
E‐mail: [email protected]
www.widex‐slovton.sk | www.slovton.sk | www.widex.sk
Cenník načúvacích prístrojov I. (od 1.1.2014)
Zvukovodové modely ŠÚKL kód
Typ a označenie načúvacieho prístroja
N 1.3.1 Zvukovodový NP pre stredne ťažkú poruchu sluchu AKCIOVÉ MODELY
80 dB
N 53 955 Bravo B2 X (extra reg. hlasitosti +12,‐ €)
70 dB
N 71 234 Bravissimo BV CIC 70 dB
N 80 731 Flash FL CIC 80 dB
N 80 732 Flash FL X (extra reg. hlasitosti +12,‐ €)
Pre rok 2014 aj naďalej v ponuke ostávajú ostávajú:
70 dB
N 85 271 Real RE CIC 70 dB
N 85 272 Real RE X (extra reg. hlasitosti +12,‐ €)
70 dB
N 86 415 Mind220 m2 CIC 80 dB
N 86 416 Mind220 m2 X (extra reg. hlasitosti +12,‐ €)
70 dB
N 85 281 Mind440 m4 CIC 80 dB
N 85 282 Mind440 m4 X (extra reg. hlasitosti +12,‐ €)
N 1.3.2 Zvukovodový NP pre ťažkú a veľmi ťažkú poruchu sluchu
90 dB
N 71 236 Bravissimo BV XP (extra reg. hlasitosti +12,‐ €)
90 dB
N 80 733 Flash FL XP (extra reg. hlasitosti +12,‐ €)
N 4.2
Úhrada ZP
Euro
Euro
251,33
251,33
290,49
251,33
308,33
251,33
276,70
251,33
250,80
250,80
250,80
250,80
288,47
251,33
290,81
251,33
691,76
251,33
697,69
251,33
284,02
254,54
302,39
254,54
29,48
47,85
382,80
0,00
13,09
0,00
Doplatok Euro
0,00
39,16
57,00
25,37
0,00
0,00
37,14
39,48
440,43
446,36
Kombinovaný tinitus maskér
70 dB N 88195
N 3
Cena NP
Mind220 CIC TR (ZEN) Poznámka: Potrebý je ovládač RC4!
382,80
Individuálna ušná koncovka
N 30718
Ind. ušná koncovka k zvukovodovému nač. prístroju
13,09
Diaľkové ovládanie RC4 ku prístrojom Mind 440 a Mind 220 (20% DPH)
Aktivácia programov ZEN v prístrojoch Widex Mind 220 ‐ všetky modely (20% DPH)
129,00
45,00
Okuliare s načúvacím prístrojom na kostné vedenie
N 2
80 dB
Okuliare s načúvacím prístrojom na kostné vedenie
N 83 754 AN­EVO1 BC2 (BHM) 396,00
337,93
58,07
Poznámka: Okuliarový rám je súčasťou prístroja. Možnosť výberu typu rámu. AN‐EVO1, aktívne ramienko samostatne (pre binaural)
299,00
OTOVENT K 9.8.4 Terapeutická ORL pomôcka K 59 346
Otovent ­ autoinsuflačný set (20% DPH)
9,66
Poznámka: Pl á úh d ZP l
Poznámka: Plná úhrada ZP len pre deti do veku 6 rokov.
d ti d
k 6 k
V tabuľkách sú uvádzané ceny a doplatky vrátane 10 % alebo 20% DPH podľa typu tovaru. Cenník je platný od 1.1.2014.
9,66
0,00
Cenník načúvacích prístrojov II. (od 1.1.2014)
Závesné modely ŠÚKL kód
Typ a označenie načúvacieho prístroja
N 1.2.1 Závesný prístroj pre stredne ťažkú poruchu sluchu
AKCIOVÉ MODELY
80 dB
N 53 952 Bravo B 1 /* na obj.
80 dB
N 53 953 Bravo B 2 100 dB
N 60 463 Bravo B 11 80 dB
N 71 238 Bravissimo BV 8 80 dB
N 71 239 Bravissimo BV 9 80 dB
N 80 734 Flash FL 9 (aj vo verzii Open Fit) 75 dB
N 80 736 Flash FL m (mikro) (aj vo verzii Open Fit) 75 dB
N 85 283 Passion 105 (prevedenie RIC) Pre rok 2014 aj naďalej v ponuke ostávajú ostávajú:
80 dB
N 85 268 Real RE 9 ‐ aj vo verzii Open Fit) 75 dB
N 85 270 Real RE m ‐ prevedenie mikro, aj vo verzii Open Fit 80 dB
N 86 412 Mind220: m2­9 (aj vo verzii Open Fit) 75 dB
N 86 414 Mind220: m2­m (mikro) (aj vo verzii Open Fit)
80 dB
N 85 278 Mind440: m4­9 (aj vo verzii Open Fit)
75 dB
N 85 280 Mind440: m4­m (mikro) (aj vo verzii Open Fit)
Cena NP €
Úhrada ZP Doplatok €
€
177,76
177,76
213,33
191,31
195,77
191,31
223,03
191,31
233,16
191,31
292,51
191,31
304,00
191,31
329,41
191,31
190,74
190,74
190,66
190,66
303,44
191,31
328,53
191,31
697,69
191,31
728,32
191,31
207,35
190,77
263,58
190,77
290,49
190,77
304,13
190,77
190,08
190,08
190,77
190,77
376,56
190,77
650,21
190,77
190,66
190,66
309,65
190,77
703,61
190,77
0,00
22,02
4,46
31,72
41,85
101,20
112,69
138,10
0,00
0,00
112,13
137,22
506,38
537,01
N 1.2.2 Závesný prístroj pre ťažkú a veľmi ťažkú poruchu sluchu
AKCIOVÉ MODELY
É
100 dB
N 60 464 Bravo B 12 /* na obj.
100 dB
N 71 240 Bravissimo BV 18 100 dB
N 71 241 Bravissimo BV 19 100 dB
N 80 735 Flash FL 19 Pre rok 2014 aj naďalej v ponuke ostávajú ostávajú:
120 dB
N 83 752 VIPPER 170 (klasický analógový prístroj, BHM) 120 dB
N 60 465 Bravo B 32 ostáva v predaji 120 dB
N 71 242 Bravissimo BV 38 ostáva v predaji
120 dB
N 69 166 Senso Vita SV 38
100 dB
N 85 269 Real RE 19 100 dB
N 86 413 Mind220: m2­19 100 dB
N 85 279 Mind440: m4­19 16,58
72,81
99,72
113,36
100 dB
N 88 193
CLEAR 220 C2­FS P, ‐ RIC s reproduktorom vo zvukovode
374,46
190,77
115 dB
N 88 194
CLEAR 220 C2­FS HP, ‐ RITE s reproduktorom vo zvukovode/ konche
387,66
190,77
0,00
0,00
185,79
459,44
0,00
118,88
512,84
183,69
196,89
225,72
225,72
Apollon BW1 (so slúchadlom, BHM) Poznámka: Kostný vibrátor na kostné vedenie s čelenkou nie je hradený zdravotnou poisťovňou.
0,00
99,00
N 1.1.2
120 dB
N 3
Vreckový (krabičkový) prístroj N 83 751
Individuálna ušná koncovka
N 87 941
Koncovka ušná k načúvaciemu prístroju BTE (tvrdá/mäkká)
24,99
13,09
N 30 715
Ind. ušná koncovka (k záves. prístr., odľahčená, tvrdá)
13,09
13,09
N 30 716
Ind. ušná koncovka (k záves. prístr., mäkká) ­ ťažké poruchy sluchu
13,09
13,09
N 30 717
Ind. ušná koncovka k vreckovému prístroju 13,09
13,09
N 30 719
Ind. ušná koncovka ‐ špeciálna (napr. pre verziu Open Fit)
13,09
13,09
K
Koncovka pre Open fit ‐ vyrobená 3D PC systémom k
O
fit
b á 3D PC
té
CAMISHA
24 99
24,99
0 00
0,00
V tabuľkách sú uvádzané ceny a doplatky vrátane 10 % alebo 20% DPH podľa typu tovaru. Cenník je platný od 1.1.2014.
11,90
0,00
0,00
0,00
0,00
24 99
24,99
Download

platný od 1.1.2014 - widex