Poslechová řešení značky Phonak
Představujeme Phonak Quest –
novinky v technologii sluchadel
veno
Vyba ural
Bina ream
eSt
Voic ology™
n
h
c
e
T
2
Trpíte vy nebo někdo z vašich blízkých
sluchovou ztrátou?
Sluch je tak nedílnou součástí života, že jej většina lidí považuje za samozřejmost.
Je to dar, ale dokážeme si jej náležitě vážit? Ztráta sluchu dramaticky snižuje
schopnost rozumět řeči.
Poznáváte se při čtení těchto otázek?
Jestliže na jakoukoliv z těchto otázek odpovíte ANO, je možné, že trpíte
ztrátou sluchu.
I Zdá
se vám, že lidé mumlají?
si zesilovat televizi nebo rádio?
I Připadá vám snazší porozumět mužskému než ženskému nebo dětskému
hlasu?
I Máte problémy slyšet zvonek nebo telefon?
I Jste-li ve skupině nebo v přeplněné restauraci, máte potíže soustředit
se na konverzaci?
I Máte tendenci omezovat své společenské aktivity, protože je pro vás
obtížné slyšet a komunikovat?
I Upozornil vás někdo blízký, že možná máte problém se sluchem?
I Musíte
Váš audiogram
Váš odborný lékař otestuje váš sluch v každém uchu a výsledky zakreslí
do audiogramu, jak je ukázáno níže.
Potichu
dB
–10
Nízko
125
Vysoko
250
500
1000
2000
0
10
4000
8000 Hz
Normální sluch
20
30
Mírná ztráta sluchu
(sluchová ztráta 20–40 dB)
40
50
60
70
80
90
Hlasitě
100
110
Střední ztráta sluchu
(sluchová ztráta 40–60 dB)
Středně těžká ztráta sluchu
(sluchová ztráta 60–75 dB)
Těžká ztráta sluchu
(sluchová ztráta 75–95 dB)
Hluboká ztráta sluchu
(sluchová ztráta 95+ dB)
120
Přestávají-li hlasy být zřetelné
Ztráta sluchu se může prohlubovat postupně, aniž si to zprvu uvědomíte.
Některé zvuky zůstávají slyšitelné, zatímco jiné se stávají tiššími a obtížněji
slyšitelnými. V důsledku toho je komunikace čím dál tím náročnější a vyžaduje
více úsilí. Nejhůře slyšitelné a srozumitelné jsou vyšší zvuky. Klíčovou úlohu
v naší schopnosti zřetelně rozumět řeči hrají tišší vysoké souhlásky, jako
„s“, „f“, „š“ a „t“. Proto lidé se ztrátou sluchu často říkají, že slyší, ale nerozumí,
co se říká.
3
Řešení od společnosti Phonak
4
Představujeme výrobky Phonak Quest s nejnovější
technologií, která dokáže postihnout všechny
i nejnáročnější poslechové situace
Nejnovější technologie Phonak Quest,
která nastavuje novou laťku v oblasti
technologie exkluzivních sluchadel,
tvoří základ u kolekce sluchadel,
jež spojují nejefektivnější dostupnou
technologii s vysokým výkonem
a oceněným designem. Tato technolo­
gie je kombinací nejrychlejšího proce­
so­ru a nejmenších rozměrů, a nabízí
tak dokonalý poslechový zážitek.
Sluchadla nejnovější technologie
vyvinutá švýcarským výrobcem
Phonak, předním světovým inovátorem
v oblasti poslechových řešení, jsou
založena na generaci nové průlomové
technologie, která řeší a odstraňuje
mnoho problematických aspektů, s nimiž se lze setkat u běžných slucha­del,
a zavádí řadu exkluzivních funkcí, které
vám prokazatelně pomohou lépe slyšet
i v těch nejnáročnějších situacích.
Swiss Quality
„Nejste sami. Sluchovou ztrátou trpí více
než 500 miliónů lidí a každý rok je vydáno více
než devět miliónů sluchadel.“
5
Funkce a výhody
6
Váš život, vaše bohatost
zvukového spektra
Ať jdete kamkoliv, ať děláte cokoliv, očekáváte,
že budete dobře slyšet a rozumět. Děláme vše
pro to, abychom naplnili vaše očekávání, že
­budete nejen lépe slyšet, ale i rozumět prakticky
v každé situaci bez ohledu na její náročnost.
Exkluzivní technologie ve výrobcích Phonak
nabízí spoustu jedinečných funkcí navržených
k obohacení poslechových zážitků v každoden­
ním životě – Phonak je volbou pro ty, kdo
od sluchadel požadují to nejlepší.
Zachycení hlasů v obou uších
Naše uši fungují jako jeden systém. Jedno
ucho je nasměrováno doleva, druhé doprava.
Ke sluchové ztrátě obvykle dochází v obou
uších. Funguje-li správně pouze jedno ucho,
je nemožné určit, odkud zvuky přicházejí.
A co je důležitější, i kvalita porozumění zvukům
a řeči je lepší, jsou-li podporovány obě uši.
veno
Vyba ural
n
i
B a ream
eSt
Voic ology™
n
Tech
Naše jedinečná Binaural VoiceStream
Technology™ zachytí signál řeči a zajistí,
abyste jej zřetelně slyšeli v obou uších.
To znamená, že budete více rozumět
ve větším počtu poslechových situací.
Na následující straně jsou vybrané funkce
rozepsány podrobněji.
(Přehled více funkcí viz strana 10.)
7
auto StereoZoom
auto StereoZoom vytáhne z hlučícího
davu hlas, který chcete slyšet.
Dosáhne-li hluk hladiny, na které je
obtížné rozumět jednomu člověku
v davu, automaticky se aktivuje funkce
auto StereoZoom, která vám umožní
zaměřit se na hlas, jejž chcete slyšet.
DuoPhone
DuoPhone usnadňuje porozumění
řeči v telefonu. Jakmile držíte telefon
u ucha, hlas volajícího se automaticky
přenáší do druhého ucha. Slyšíte-li
konverzaci v obou uších, dosáhnete
špičkové kvality zvuku a lepšího
porozumění.
SoundRecover
SoundRecover umožňuje každý den
slyšet nové věci a porozumět jim.
Opět jsou slyšitelné vysoké zvuky,
jako zpěv ptáků, cvrkot cvrčků, dětské
hlasy a domovní zvonek.
auto ZoomControl
auto ZoomControl umožňuje
snadné porozumění řeči bez nutnosti
se orientovat směrem k hovořící
osobě. Není-li snadné otočit se
k hovořící osobě čelem, např. v autě,
může se auto ZoomControl zaměřit
na kteroukoliv stranu i dozadu
a umožnit tak snadné porozumění.
Vaše každodenní výhody díky výkonnosti
8
Výrobky značky Phonak jsou k dostání ve 4 cenových a výkonnostních
kategoriích. Společně se svým odborným lékařem zjistíte, který typ je
pro vás nejlepší.
Premium
Vyvinuto pro ty, kdo chtějí a očekávají jen to nejlepší. Kompletní sada
špičkových funkcí, které unikátně a efektivně řeší všechny poslechové
problémy. Tato sluchadla optimálně podporují porozumění i v těch
nejnáročnějších poslechových situacích.
Advanced
Dokonalá rovnováha mezi výkonem a cenou. Impozantní balíček funkcí,
které zlepšují poslech v různých poslechových prostředích, včetně prostředí
se střední hladinou šumu v pozadí.
Váš sluch potřebuje řešení pro situace
Tváří v tvář
Volný čas
Televize
Telefon
Třída
Obchodní
jednání
P
•
•
•
•
•
•
A
•
•
•
•
•
•
S
•
•
•
•
E
•
•
P Premium
A Advanced
S Standard
E Essential
podle vašich potřeb
9
Standard
Ideální pro ty, kdo hledají optimální poměr cena-výkon a přitom stále
očekávají tu nejmodernější technologii. Ambiciózní sada funkcí, které
dokáží uspokojit p­ ožadavky na každodenní poslech při minimální
až střední hladině šumu v pozadí.
Essential
Výrobky Essential jsou určeny pro ty, kdo hledají dostupné, a přesto
efektivní řešení pro zlepšení každodenní komunikace převážně v tichém
prostředí nebo při minimální hladině šumu v pozadí.
Sport
Restaurace Společenské
akce
•
•
•
•
•
Hudba
Řízení
Venku
•
•
•
P
A
S
E
10
Stručný přehled funkcí a výhod
podle dostupné výkonnosti
Funkce
Vaše výhoda
Úrovně výkonnosti
Q90
Q70
Q50
Q30
SoundRecover
Usnadňuje slyšitelnost vysokých zvuků
ve všech situacích.
✓
✓
✓
✓
WhistleBlock
Eliminuje nepříjemné pískání, než jej uslyšíte
vy nebo lidé kolem vás.
✓
✓
✓
✓
UltraZoom
Automatické zaměření na hlasy zepředu
a potlačení hluku ze stran a zezadu.
P
A
S
E
NoiseBlock
Potlačuje nepříjemný šum v pozadí, jako zvuk
motoru nebo větráku, aniž by byly potlačeny
hlasy, které chcete slyšet.
P
A
S
E
SoundFlow
Automaticky nastaví váš poslechový systém
tak, aby pro každé prostředí nabízel unikátní
poslechový program.
P
A
S
QuickSync
QuickSync umožňuje uživateli ovládat obě
sluchadla jen jedním dotekem.
✓
✓
✓
DuoPhone I
Umožňuje slyšet telefonní hovor v obou uších
a zároveň potlačuje okolní hluk.
✓
✓
✓
ZoomControl
Zaměří se na hovořící osobu, kterou chcete
slyšet, pokud se k ní nemůžete otočit čelem.
✓
✓
StereoZoom
Pomáhá zaměřit se na jednu osobu, která
mluví přímo před vámi v extrémně hlučném
prostředí.
✓
✓
SoundRelax
Tlumí náhlé hlasité nebo nepříjemné impulzní
zvuky, jako rámusení nádobím či bouchání
dveří.
✓
✓
Real Ear Sound
Zachovává schopnost rozlišit, ze kterého
směru zvuky přicházejí.
✓
✓
Speech in Wind I
Umožňuje příjemnou konverzaci i za větrného
počasí.
✓
EchoBlock
Identifikuje a odrušuje signály zastřené
ozvěnou/rezonancí a zajišťuje tak zřetelnější
poslech.
✓
auto ZoomControl I
Automaticky sleduje a zaměří se na hlavní
hovořící osobu, nemůžete-li k ní být čelem.
✓
auto StereoZoom I
Automaticky vytáhne z hlučícího davu hlas,
který chcete slyšet.
✓
I Funkce založená na Binaural VoiceStream Technology™
P Premium
A Advanced
S
E
Standard
Essential
Dostupné modely sluchadel
11
Zvukovodová (In-the-Ear)
Tyto modely jsou speciálně vyráběny tak, aby vyhovovaly tvaru
vašeho zvukovodu a poskytly vám tak maximální výhody a nejvyšší
možný komfort. K dostání v mnoha barevných odstínech pokožky,
diskrétní a velmi účinná. Nejmenší modely umístěné ve zvukovodu
jsou prakticky neviditelné. Vhodné pro mírnou až těžkou
ztrátu sluchu.
IIC
CIC
ITC
Concha
Kanálová (Receiver-in-Canal)
Tyto modely jsou menší než standardní závěsné modely a jsou
vhodné pro mírnou až těžkou ztrátu sluchu. Lze je pohodlně
nosit za uchem. K dostání v mnoha různých barvách, stylech
a designech.
Q-10
Q-312
Q-312T
Power RIC
Závěsná (Behind-the-Ear)
Závěsné modely jsou vhodné pro všechny stupně ztráty sluchu,
a jak název naznačuje, lze je nosit pohodlně zavěšené za uchem.
K dostání v mnoha různých barvách, stylech a designech.
M312
M13
P
SP
12
Podrobný přehled výrobků
Sluchadla Phonak s přijímačem ve zvukovodu (RIC)
Phonak Audéo Q
Malá velikost. Velký výkon.
Ať jdete kamkoliv, ať děláte cokoliv, očekáváte, že budete dobře slyšet a rozumět. Děláme vše pro to, abychom naplnili vaše očekávání, že budete nejen lépe
slyšet, ale i rozumět prakticky v každé situaci bez ohledu na její náročnost.
Exkluzivní technologie ve výrobcích Phonak Audéo Q
nabízí spoustu jedinečných funkcí navržených k obohacení
poslechových zážitků v každodenním životě.
Design a barvy
Sluchadla Phonak Audéo Q jsou k dostání ve třech
různých stylech, které nabízejí výjimečnou kombinaci
velikosti a výkonu.
Stupeň sluchové ztráty:
Univerzální paleta barev v tělových a vlasových odstínech zvyšuje diskrétnost.
Z módních a veselých barev si jistě vybere každý.
Tělové a podle barvy vlasů
Sand Beige
•
Amber Beige
Sandalwood
Módní
Ruby
•
Chestnut
Champagne
Silver Gray
Graphite Gray Velvet Černá
•
Veselé
Petrol
Pure Transparent
•
•
Tradiční
Purple Transparent
Blue Transparent
Béžová
•
•
•
Podrobný přehled výrobků
Zvukovodová sluchadla Phonak (ITE)
13
Phonak Virto Q
Diskrétní pro sebevědomé zkoumání
bohatosti zvuků, které nás běžně obklopují
Navrženo podle vašich potřeb – od malých po neviditelná
Již 60 let stojíme v popředí našeho odvětví a snažíme se o dosažení dokonalé
rovnováhy mezi vysoce výkonnou technologií a tím nejdiskrétnějším designem.
Výsledkem preciznosti a miniaturizace jsou výrobky, které vám nejen umožní
lepší porozumění, ale dodají vám sebedůvěru.
Phonak Virto Q-nano – opravdu neviditelné
Phonak Virto Q-nano je nejmenší zakázkové
sluchadlo na světě, které vám svou skutečnou
neviditelností dodá plnou sebedůvěru. Tato
sluchadla se spoustou unikátních funkcí
pro mimořádný poslechový zážitek nabízejí
nejvyšší komfort i diskrétnost. Jeho bezdrátové
ovládací zařízení MiniControl umožňuje snadné
a diskrétní ovládání hlasitosti nebo výběr programu.
Stupeň sluchové ztráty:
Dostupné velikosti
neviditelné
•
malé
•
14
Podrobný přehled výrobků
Závěsná sluchadla Phonak (BTE)
Phonak Bolero Q
Zachytí hlasy, ať jdete kamkoliv
a děláte cokoliv
S hrdostí představujeme naše nová sluchadla Phonak Bolero Q. Tato
nejmodernější sluchadla byla vyvinuta tak, aby vyhovovala vašemu
individuálnímu životnímu stylu a poslechovým potřebám.
Sluchadla Phonak Bolero Q jsou k dostání v řadě
diskrétních stylů, včetně modelu odolného vůči vodě
a prachu pro vaši sebedůvěru a aktivní život. Z různých
tělových, módních a veselých barev si jistě vyberete to,
co vyhovuje vašemu stylu.
Stupeň sluchové ztráty:
Barevná paleta:
Tělové a podle barvy vlasů
Sand Beige
Amber Beige
Sandalwood
Chestnut
Champagne
Silver Gray
Graphite Gray
Velvet Černá
•
•
Módní
Ruby
•
Veselé
Petrol
•
Pure
Transparent
•
Tradiční
Purple
Transparent
Blue
Transparent
Béžová
•
•
•
Podrobný přehled výrobků
Závěsná sluchadla Phonak pro těžkou
a hlubokou ztrátu sluchu (BTE)
15
Phonak Naída Q
Výkon, který vám
změní život
Nejvýkonnější sluchadla
Phonak Naída Q je nejvšestrannější
a nejvýkonnější řada sluchadel
na trhu. Již mnoho let se Phonak
neustále snaží nabídnout těm, kdo to
nejvíce potřebují, ten nejlepší možný
poslechový zážitek a porozumění řeči.
Stupeň sluchové ztráty:
Naída Q je k dostání v řadě stylů;
všechny jsou odolné vůči vodě a prachu, a přidávají vám tak na sebevědomí a zvýšené spolehlivosti. Kromě
toho varianta s tenkou hadičkou
Power popřípadě výrazně zvýší estetický dojem a komfort při nošení.
Větší rozsah poslechu
Naše funkce SoundRecover byla
poprvé představena s prvním sluchadlem Naída v roce 2007.
Umožňuje lépe slyšet vysoké zvuky,
které jsou obvykle obtížně slyšitelné.
Od té doby pomohla sluchadla
Naída zlepšit kvalitu života tisícům
uživatelů.
Proč jsem si vybral Naídu
Uživatelé z celého světa s námi
sdílejí, proč si oblíbili právě Naídu.
Objevte některé z důvodů, proč je
Naída v oboru č. 1 v řešení poslechu
pro lidi s těžkou ztrátou sluchu:
www.1000reasonsfornaida.com
Také pro děti různého věku
Phonak je znám svou více
než 40letou filozofií poskytovat
to nejlepší řešení poslechu
pro děti. Naída Q je sofistikované
výkonné sluchadlo pro děti všech
věkových kategorií s těžkou ztrátou
sluchu. Jeho unikátní funkční
vlastnosti optimálně podporují
kvalitu poslechu a vývoj dětí.
16
Podrobný přehled výrobků
Řešení značky Phonak pro děti
Phonak Sky Q
Pouze nebe představuje limit pro Phonak Sky Q
Inovativní technologie, péče předních odborníků na problematiku sluchu
a blízká podpora rodiny jsou nezbytné pro pomoc dětem s poruchou sluchu,
aby mohly dosáhnout svého plného potenciálu. Již 40 let hraje společnost
Phonak klíčovou roli ve vývoji a nabídce nejlepšího řešení pro nedoslýchavé
děti všech věkových kategorií.
Optimální rozvoj řeči a jazyka
Sluchadla Phonak Sky Q jsou vybavena špičkovou technologií, která umožní
vašemu dítěti slyšet více pro zajištění optimálního vývoje jeho řečových
a jazykových schopností.
Přesně na míru dětem
Děti jsou hravé a bezstarostné –
batolata jsou skuteční průzkumníci,
děti školního věku si užívají posunování vymezených hranic, a život
teenagerů je plný nejrůznějších aktivit.
Řešení značky Phonak jim nabízí
nekonečné dobrodružství v každé
fázi jejich života. Po pravdě robustní
sluchadla Phonak Sky Q byla navržena
přesně tak – s dětskou touhu po zábavě a objevování světa v mysli. Naše
sluchadla jsou odolná vůči vodě, potu
a prachu, a představují tak ideálního
společníka pro jakoukoliv činnost.
17
Efektivní zabezpečený kryt sluchadla
zabrání malým prstíkům k přístupu
k baterii. A naše nová řada atraktivních barev „Mix & Match“ zajistí, že
děti budou mít technologii, kterou
budou nosit s radostí sobě vlastní.
SoundRecover znamená přístup
k plnému spektru zvuků
Bez ohledu na míru ztráty sluchu
dítěte, rozvoj řeči a jazyka přiměřeně
věku závisí na důsledném přístupu
ke všem zvukům. Zatímco jiná
sluchadla zesilují většinu zvuků
dobře, stále mají svá omezení,
zejména pokud se jedná o zesilování
pro rozvoj dítěte velmi důležitých
vysoko položených zvuků.
Výjimečná technologie SoundRecover
společnosti Phonak zlepšuje přístup
dítěte k plnému spektru zvuků,
protože jim umožňuje slyšet právě
tyto vysoko položené zvuky, jako
jsou například měkké souhlásky „s“
nebo „f“. Za posledních sedm let
četné studie prokázaly, že děti, které
používají SoundRecover, projevují
výrazné zlepšení v porozumění řeči
a jasnosti jejich vlastní řeči.
Stupeň sluchové ztráty:
Mix & Match - Vyber si svou barvu
Tento nový zábavný interaktivní nástroj, k dispozici on-line, umožňuje uživateli
sluchadel Phonak Sky Q zvolit si vlastní kombinaci barev sluchadel a prozkoumat
výhody, které mu přinesou. Více na www.phonakpro.com/mix-match.
18
Podrobný přehled výrobků
Řešení Phonak v oblasti ovládání a konektivity
Bezdrátová komunikace znaˇcky Phonak
Zachycení hlasů u zdroje
pro lepší poslech
Bezdrátové možnosti nejnovější technologie jsou zabudovány do sluchadla
a umožňují vychutnat si poslech v plném rozsahu, včetně oblíbeného
televizního pořadu, písničky z MP3 přehrávače nebo hlasu vašich blízkých
v telefonu, a to přímo ve sluchadle.
Díky technologii Quest lze sluchadlo jedním kliknutím propojit s přijímačem
Bluetooth a zvuk se automaticky přizpůsobí vaší individuální ztrátě sluchu.
To znamená, že si opět můžete užívat sledování oblíbeného filmu s rodinou,
pohodlně si popovídat se starými kamarády po telefonu nebo se řídit v autě
pokyny navigace, aniž byste museli zvýšit hlasitost.
Phonak PilotOne – Diskrétní sebedůvěra
Díky tomuto dálkovému ovládání máte
kontrolu nad sluchadly na dosah ruky.
Umožňuje snadný výběr hlasitosti
a programu.
19
Phonak ComPilot a Phonak TVLink S –
Blíže k dění
Phonak ComPilot bezdrátově
propojí sluchadla s telefonem,
MP3 přehrávačem a mnoha dalšími
zařízeními Bluetooth. Zachytí
zvuk u zdroje a přenese jej přímo
do sluchadel ve stereo kvalitě.
V kombinaci se zařízením Phonak
TVLink S přenese ComPilot váš
oblíbený televizní pořad přímo
do sluchadel ve stereo kvalitě.
Ovládání hlasitosti přes zařízení
ComPilot vám nabízí pohodlný
poslech, aniž by se musela měnit
hlasitost pro ostatní, s nimiž
sledujete tentýž pořad. Nastavení
v jednom kroku vám navíc umožňuje snadno nainstalovat systém
doma během 60 vteřin.
Phonak RemoteMic –
Neunikne vám ani slovo
Porozumění protějšku ve velmi
hlučném prostředí lze zlepšit
zachycením hlasu u zdroje.
Diskrétní a lehoučký bezdrátový
mikrofon v kombinaci se zařízením
ComPilot přenese hlas vašeho
partnera přímo do vašich sluchadel
na vzdálenost až 20 metrů.
20
Podrobný přehled výrobků
Řešení Phonak v oblasti ovládání a konektivity
Bezdrátový telefon Phonak DECT
Zůstaňte v kontaktu se svými přáteli
Už se vám to přihodilo nesčetněkrát – jste doma a snažíte se užívat
si konverzace na telefonu. Ale na pozadí běží televize, v místnosti si navíc
hrají děti, nebo poslouchají hudbu. Je tu zkrátka příliš velký hluk a vy
se po chvíli cítíte zahlceni. Časem zjistíte, že se cíleně vyhýbáte používání
telefonu, dokonce i za cenu ztráty kontaktu s lidmi, na kterých vám záleží.
Bezdrátový telefon Phonak DECT CP1
zvládne tuto propastnou překážku
překonat. Přestože vypadá jako
obyčejný telefon, ve skutečnosti je
mnohem výkonnější, vysílá zvuk
do obou uší současně, snižuje šum
prostředí na pozadí a maximalizuje
porozumění konverzace. Telefon
disponuje i tzv. „zesilujícím režimem“
pro případ, kdy nemáte sluchadla
na uších.
A protože funguje jako běžný telefon,
může jej využívat celá rodina.
Phonak DECT CP1 je ideální pro:
Telefonní hovory doma
I Telefonní hovory v malých firmách.
I
22
Přední světová společnost v oblasti péče o sluch
Již šest desetiletí naši odborníci na akustiku, audiologii a poslechovou
technologii spolupracují s odbornými lékaři a předními výzkumnými klinickými
pracovníky a vytvořili tak velmi významné partnerství. Díky této spolupráci
jsme zaznamenali unikátní technologické pokroky, které nám umožnily výrazně
zlepšit kvalitu života miliónů lidí po celém světě.
Se společností Phonak, celosvětovým lídrem v oblasti poslechové technologie,
a se svým odborným lékařem jste na své cestě k lepšímu poslechu v těch
nejlepších rukou.
Pevné základy
Švýcarské dědictví Swiss Quality
Design – posouváme hranice miniaturizace ve snaze o maximální diskrétnost
a komfort. Oceněný špičkový design pro estetický půvab.
Kvalita – prvotřídní kvalita pro mimořádnou výkonnost a spolehlivost.
Celosvětová síť
Prostřednictvím našeho celosvětového zastoupení a sítě místních partnerů
ve více než 100 zemích zlepšujeme kvalitu života lidí se sluchovou ztrátou.
Oddáni poslechu
23
Poslech
Phonak je přední světový
poskytovatel inovačních poslechových
řešení. Bohatá rozmanitost výběru
výrobků značky Phonak nabízí vhodná
sluchadla pro všechny bez ohledu
na věk nebo stupeň sluchové ztráty.
Ochrana
Sluch je v našem světě nejdůležitější, proto bereme ochranu osob
vystavených nadměrnému hluku
na pracovišti pomocí sofistikovaných výrobků vážně.
Konektivita
Phonak nabízí bezdrátová
řešení prakticky pro neomezený
přístup do světa komunikace.
Pomoc
Nadace Hear the World bojuje
za rovnoprávnost a rovné příležitosti
osob se sluchovou ztrátou. Financuje
projekty po celém světě, které
pomáhají dětem rozvíjet se a učit.
Ať jde o zapojení do dnešního
interaktivního světa mobilních
telefonů, televize, počítačů a MP3
přehrávačů, výuky v hlučném
školním prostředí nebo komunikaci
pro bezpečnostní služby, sportovní
akce a zábavní průmysl, technologie Phonak propojuje hlasy.
Více na www.hear-the-world.com
Dovolte nám připojit se k vám na cestě
za lepším poslechem.
Life is on
Společnost Phonak citlivě reaguje na potřeby každého, kdo
je závislý na jejích znalostech, inovacích a péči. Kreativním
posouváním limitů nejmodernější technologie vyvíjí inovace,
které pomáhají lidem lépe slyšet, porozumět běžné komunikaci
a užívat si bohatosti zvuků, které nás běžně obklopují.
Jednejte svobodně. Komunikujte sebevědomě.
Žijte bez omezení. Žijte naplno.
www.phonak.com
Zastoupení značky Phonak pro Českou republiku:
REJA spol. s r. o.
XXX-XXXX-XX/V2.00/2013-09/sbb Printed in Bulgaria © Phonak AG All rights reserved
www.reja.cz
www.phonak.cz
Download

null