Download

1 Základní statistické pojmy, charakteristiky souboru