B- Očna i tiflotehnička pomagala
1. Očna pomagala
ŠIFRA
POMAGALA I
DIJELA
POMAGALA
NAZIV POMAGALA I DIJELA POMAGALA
Medicinske indikacije za ostvarivanje prava na pomagalo
Šifra bolesti
prema MKB
Rok korišćenja pomagala
Pomagalo
odobrava ovjerava
Vraćanje
pomagala
(revers)
Jedinica
mjere
pomagala
Količina
odobrenog
pomagala
do 7
Specijalista
oftalmolog
Fond
ne
kom
1
Pomagalo predlaže propisuje
I
II
iznad 7 do
18 g
III
iznad 18 do
65 g
IV
12 mj
12 mj
24 mj
36 mj Plastika, acetat
Materijal od koga je pomagalo izrañeno
iznad 65 g
Očna pomagala
Naočare sa staklima
BA1105
Ram za naočare
Uz odgovarajuća stakla za korekciju vida i/ili
motiliteta
BA1106
Mineralna stakla za korekciju
vidne oštrine
1. Dalekovidost (Hypermetropia)
2. Kratkovidost (Myopia)
3. Staračka dalekovidost (Presbyopia)
H52.0
H52.1
H52.4
Specijalista
oftalmolog
Fond
ne
kom
do 2
12 mj
12 mj
24 mj
Mineralno staklo UV-W0891, UV B
36 mj zaštita, isključivo sferična stakla. CE
certifikat
BA1107
Mineralna stakla za korekciju
vidne oštrine - cilindrična
1. Astigmatizam (Astigmatismus)
H52.2
Specijalista
oftalmolog
Fond
ne
kom
do 2
12 mj
12mj
24 mj
Mineralno staklo UV-W0891, UV B
36 mj zaštita, isključivo sferična stakla. CE
certifikat
BA1108
Mineralna stakla za korekciju
vidne oštrine - lentikularna
1. Poslije operacije katarakte (Aphakia)
2. Dalekovidost (Hypermetropia) > + 9 dpt
3. Kratkovidost (Myopia) > - 9 dioptrija
H27.0
H52.0
H52.1
Specijalista
oftalmolog
Fond
ne
kom
do 2
12 mj
12 mj
24 mj
Mineralno staklo UV-W0891, UV B
36 mj zaštita, isključivo sferična stakla. CE
certifikat
Specijalista
oftalmolog
Fond
ne
kom
do 2
12 mj
12 mj
24 mj
Plastika CR39, UV B zaštita,
36 mj isključivo sferična stakla. CE
certifikat.
H27.0
BA1109
Korekciona stakla od plastike
H52.0
H52.1
1. Poslije operacije katarakte (Aphakia)
Do 18 godina
2. Dalekovidost (Hipermetropija) bez obzira na
dioptriju
H52.0
3. Kratkovidost (Myopia) bez obzira na
dioptriju
H52.1
Iznad 18 godina:
4. Dalekovidost (Hypermetropia) > +5 dpt
5. Kratkovidost (Myopia) > - 5 dioptrija
6. Staračka dalekovidost (Presbyopia)>+5dpt
H52.4
1
B- Očna i tiflotehnička pomagala
1. Očna pomagala
ŠIFRA
POMAGALA I
DIJELA
POMAGALA
NAZIV POMAGALA I DIJELA POMAGALA
Medicinske indikacije za ostvarivanje prava na pomagalo
1. Poslije operacije katarakte (Aphakia)
Do 18 godina
2. Dalekovidost (Hipermetropija) bez obzira na
dioptriju
Korekciona stakla od plastike - 3. Kratkovidost (Myopia) bez obzira na
BA1110
cilindrična
dioptriju
Iznad 18 godina:
4. Dalekovidost (Hypermetropia) > +5 dpt
5. Kratkovidost (Myopia) > - 5 dioptrija
6. Staračka dalekovidost (Presbyopia)>+5dpt
Šifra bolesti
prema MKB
Rok korišćenja pomagala
Pomagalo
odobrava ovjerava
Vraćanje
pomagala
(revers)
Jedinica
mjere
pomagala
Količina
odobrenog
pomagala
do 7
Specijalista
oftalmolog
Fond
ne
kom
do 2
Pomagalo predlaže propisuje
I
II
iznad 7 do
18 g
III
iznad 18 do
65 g
12 mj
12 mj
24 mj
Plastika Plastika CR39, UV B zaštita,
36 mj isključivo sferična stakla. CE
certifikat.
H27.0
H52.0
H52.1
IV
Materijal od koga je pomagalo izrañeno
iznad 65 g
H52.0
H52.1H
52.4
BA1111
1. Poslije operacije katarakte (Aphakia)
Korekciona lentikularna stakla
2. Dalekovidost (Hypermetropia) > + 9 dpt
od plastike - SPH (sferična)
3. Kratkovidost (Myopia) > - 9 dioptrija
H27.0
H52.0
H52.1
Specijalista
oftalmolog
Fond
ne
kom
do 2
12 mj
12 mj
24 mj
36 mj
Plastika CR39, UV B zaštita. CE
certifikat.
BA1112
1. Poslije operacije katarakte (Aphakia)
Korekciona lentikularna stakla
2. Dalekovidost (Hypermetropia) > + 9 dpt
od plastike - cilindrična
3. Kratkovidost (Myopia) > - 9 dioptrija
H27.0
H52.0
H52.1
Specijalista
oftalmolog
Fond
ne
kom
do 2
12 mj
12 mj
24 mj
36 mj
Plastika CR39, UV B zaštita. CE
certifikat.
Specijalista
oftalmolog
Fond
ne
kom
do 2
12 mj
24 mj
24 mj
Mineralno staklo, plan staklo,
36 mj zatamnjenost minimalno 80%, UV B
zaštita. CE certifikat.
BA1104
Tamna stakla bez dioptrije
• Slijepo lice (Amaurosis OU)
• Uvrnutost kapka (Entropium palpebrae)
• Izvrnutost kapka (Ectropium palpebrae)
• Nepotpuno zatvaranje kapka oka
(Lagophtalmus )
• Uroñena nakaznost kapka ( Coloboma
palpebrae )
• Nedostatak oka (Anophtalmus )
• Corneosymblepharon
•Bijela pjega na rožnjači (Leucoma corneae)
• Otvorena rana kapka i okoline oka (Vulnus
apertum palpebrae et reg. periocularis)
• Nedostatak dužice (Aniridia)
• Nakaznost dužice oka (Coloboma)
• Albinizam
•Mehaničke komplikacije očnog sočiva
H54.0
H02.0
H02.1
H02.2
Q10.3
Q11.1
H11.2
H17.0
S01.1
Q13.1
Q13.0
E70.3
T85.2
• Zapaljenje vežnjače i rožnjače
(Keratoconjunctivitis phlyctaenulosa , poslije
H16.2
permanentnog liječenja od najmanje mjesec dana
ili kod recidiva)
2
B- Očna i tiflotehnička pomagala
1. Očna pomagala
ŠIFRA
POMAGALA I
DIJELA
POMAGALA
BA3101
NAZIV POMAGALA I DIJELA POMAGALA
Specijalni sistem sočiva teleskopske naočare
Medicinske indikacije za ostvarivanje prava na pomagalo
Šifra bolesti
prema MKB
1. Dobija osiguranik sa visokim stepenom
slabovidosti (VOU < 0,4) kome se oštrina vida
na oba oka ne može poboljšati običnim staklima H54.2
ili kontaktnim sočivom i/ili je vidno polje uže od
30 stepeni na oku sa boljim vidnim poljem
Rok korišćenja pomagala
Pomagalo
odobrava ovjerava
Vraćanje
pomagala
(revers)
Jedinica
mjere
pomagala
Količina
odobrenog
pomagala
do 7
Konzilijum
PLjK /
Fond
ne
kom
do 2
Specijalista
oftalmolog
Fond
ne
kom
Specijalista
oftalmolog
Fond
ne
kom
Pomagalo predlaže propisuje
I
II
iznad 7 do
18 g
III
iznad 18 do
65 g
IV
36 mj
36 mj
36 mj
48 mj CE certifikat
do 2
12 mj
24 mj
24 mj
24 mj Plastika. CE certifikat
do 2
12 mj
12 mj
12 mj
12 mj
Materijal od koga je pomagalo izrañeno
iznad 65 g
Kontaktna sočiva
H18.6
H27.0
BB1102
Polutvrda kontaktna sočiva
1. Kupasta rožnjača (Keratoconus)
2. Nedostatak sočiva u oku (Aphakia)
3. Anizometropija (Anisometropia) > 3 dpt
4. Nakaznost dužice oka (Coloboma)
5. Nedostatak dužice oka (Aniridia)
- do 18 godina, kada se korekcionim staklima
ne može postići oštrina vida 1,0
- u slučajevima:
6. Astigmatizam (Astigmatismus) > 2 dpt
7. Dalekovidost (Hypermetropia) > +5 dpt
8. Kratkovidost (Myopia) > - 5 dioptrija
H52.3
Q13.0
Q13.1
H52.2
H52.0
H52.1
H18.6
BB1103
Meka kontaktna sočiva
1. Kupasta rožnjača (Keratoconus)
2. Nedostatak sočiva u oku (Aphakia)
3. Anizometropija (Anisometropia) > 3 dpt
4. Nakaznost dužice oka (Coloboma)
5. Nedostatak dužice oka (Aniridia)
6. Nedostatak pigmanta u organizmu
(Albinizam)
- do 18 godina, kada se korekcionim staklima
ne može postići oštrina vida 1,0 - u
slučajevima:
6. Astigmatizam (Astigmatismus) > 2 dpt
7. Dalekovidost (Hypermetropia) > +5 dpt
8. Kratkovidost (Myopia) > - 5 dioptrija
H27.0
H52.3
Q13.0
Q13.1
E70.3
H52.2
H52.0
H52.1
3
Hidrogel materijal s različitim
postotkom vode.CE certifikat
B- Očna i tiflotehnička pomagala
1. Očna pomagala
ŠIFRA
POMAGALA I
DIJELA
POMAGALA
NAZIV POMAGALA I DIJELA POMAGALA
Medicinske indikacije za ostvarivanje prava na pomagalo
Rok korišćenja pomagala
Pomagalo
odobrava ovjerava
Vraćanje
pomagala
(revers)
Jedinica
mjere
pomagala
Količina
odobrenog
pomagala
do 7
Specijalista
oftalmolog
Fond
ne
kom
do 2
S05.7
H44.5
Specijalista
oftalmolog
Fond
ne
kom
Šifra bolesti
prema MKB
Pomagalo predlaže propisuje
I
II
iznad 7 do
18 g
III
iznad 18 do
65 g
IV
6 mj
6 mj
6 mj
6 mj
Hidrogel materijal s različitim
postotkom vode, bez dioptrije, mali
postotak vode. CE certifikat
do 2
6 mj
6 mj
6 mj
6 mj
Staklo ili akrilat, individualne ili
standardne, staklene ili plastične
Materijal od koga je pomagalo izrañeno
iznad 65 g
H18.1
BB1104
Terapeutska kontaktna sočiva
1. Bulozna keratopatija (Keratopathia bullosa)
2.Degeneracija rožnjače (Degeneratio corneae)
3. Distrofija rožnjače (Dystrophia cornae)
4. Kornealni ulkusi (Ulcus corneae)
5. Stanja poslije keratoplastike
6. Stanja poslije penetrantne/perforative povrede
oka (Vulnus penetrans/perrforans bulbi oculi )
H18.4
H18.5
H16.0
Z94.7
S05.6
Očne proteze
1. Operativna enukleacija očne jabučice
(Enucleatio bulbi oculi)
2. Atrofija očne jabučice (Atrophio bulbi oculi)
u fazi pripreme očne duplje za stavljanje stalne
proteze
BC1101
Privremena proteza
BC1105
Očna proteza puna plastična po
Nedostatak očne jabučice (Anophtalmus)
mjeri
Q11.1
Specijalista
oftalmolog
Fond
ne
kom
do 2
12 mj
24 mj
36 mj
48 mj Akrilat, centralna debljina preko 4mm
BC1102
Očna proteza puna staklena po
Nedostatak očne jabučice (Anophtalmus)
mjeri
Q11.1
Specijalista
oftalmolog
Fond
ne
kom
do 2
12 mj
24 mj
36 mj
48 mj Staklo
BC1106
Očna proteza ljuspasta plastična
Atrofija očne jabučice (Atrophio bulbi oculi)
po mjeri
H44.5
Specijalista
oftalmolog
Fond
ne
kom
do 2
12 mj
24 mj
36 mj
48 mj
BC1103
Očna proteza ljuspasta staklena
Atrofija očne jabučice (Atrophio bulbi oculi)
po mjeri
H44.5
Specijalista
oftalmolog
Fond
ne
kom
do 2
12 mj
24 mj
36 mj
48 mj Staklo
BC1104
Orbitalna proteza
Ako pored nedostatka očne jabučice postoji
unakaženje očne regije (Laesio traumatica oculi S05.1
et orbitae)
Specijalista
oftalmolog
Fond
ne
kom
do 2
12 mj
24 mj
36 mj
48 mj Silikon
1. Prije i poslije operacije razrokosti
2. Konvergentne (Strabismus convergens)
3. Divergentne (Strabismus divergens )
4. Ukoliko se i dalje javljaju duple slike
(Diplopiae)
Specijalista
oftalmolog
Fond
ne
kom
do 2
24 mj
24 mj
24 mj
24 mj Mineralno staklo. CE certifikat.
Akrilat, centralna debljina preko 1,53mm
Očna prizma
BE1101
Očna prizma - folija
H50.0
H50.1
H53.2
4
Download

Ocna pomagala