EK - 4A
ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
İletişim Bilgileri
Adres
Telefon
Mail
:İbrahim ŞAHBAZ
:Üsküdar Üniversitesi.Güney Kampüsü
Mahir İz cad.Altunizade-Üsküdar/İstanbul
:05322155927
:[email protected]
2. Doğum Tarihi
:10/03/1959
3. Unvanı
:Yrd.Doç.Dr
4. Öğrenim Durumu
:Tıpda Uzmanlık
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Alan
İstanbul Tıp Fakültesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları İhtisası
Üniversite
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
G.A.T.A H.Paşa Askeri Hastanesi
Yıl
1982
1982
1989
5. Akademik Unvanlar
YRD.DOÇ.DR
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Kliniğimizde Uygulanan Fleksibl Ön Kamara Lensleri Sonuçları
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
Kliniğimizde Uygulanan Fleksibl Ön Kamara Lensleri Sonuçları
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.Sahbaz I.,Taner M.T.,Kagan G.,Sanisoglu H.,Durmus E.,Tunca M.,Erbas E.,Kagan
S.B.,Kagan M.K.,Enginyurt H.(2014) Development of a six sigma infrastructure for cataract
surgery in patients with pseudoexfoliation syndrome. Archive of Business Research – Vol.2,
No2. Publication Date: April 15, 2014 DOI: 10.14738/abr.22.173
2.Sahbaz I.,Taner M.T.,Sanisoglu H.,Kar T.,Kagan G.,Durmus E.,Tunca M.,Erbas
E.,Armagan I.,Kagan M.K, Deployment of Six Sigma Methodology in Pars Plana
Vitrectomy.(2014) International Journal of Statistics in Medical Research, 2014, 3, 000-000.
3.Sahbaz I.,Taner M.T.,Kagan G.,Sanisoglu H.,Erbas E.,Durmus E.,Tunca M.,Enginyurt
H., Deployment of Six Sigma Methodology in Phacoemulsification Cataract
Surgeries. International Review of Management and Marketing Vol. 4, No. 2, 2014, pp.123-131
ISSN: 2146-4405
4. Taner M.T., Kagan G., Sahbaz I., Erbas E., Kagan S.B. (2014), A Preliminary Study for Six
Sigma Implementation in Laser in situ Keratomileusis (LASIK) Surgeries, International Review of
Management and Marketing, 4(1), 24-33.
5. Taner M.T., Sahbaz I., Kagan G., Atwat K., Erbas E. (2014), Development of Six Sigma
Infrastructure for Strabismus Surgeries, International Review of Management and
Marketing, 4(1), 49-58.
6. Sahbaz I., Taner M.T., Eliacik M., Kagan G., Erbas E., Enginyurt H. (2014), Deployment
of Six Sigma Methodology to Reduce Complications in Intravitreal Injections,
International Review of Management and Marketing, 4(2), in press
7. Sahbaz I., Taner M.T., Eliacik M., Kagan G., Erbas E. (2014), Adoption of Six Sigma’s
DMAIC to Reduce Complications in IntraLase Surgeries, International Journal of
Statistics in Medical Research, 3(2), 1-8.
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Ozerturk Yusuf, Yenen Sadi, Gucelek Oguz, Tasındı Emrullah, Orge Yavuz, Ersanlı
Dilaver,
Ciftci Ferda, Sahbaz Ibrahim.
The Assessment of Immunoglobulins in Sera and Subretinal Fluid of the Patients with
Rhegmatogenous Retinal Detachment, Journal of Turkish Physiological Sciences,1-1:
53-58,1992.
2. Gulecek O. , Ozerturk Y. , Orge Y. , Sahbaz I. , Tasındı E. , Ersanlı D. , Aser M.
Treatment Findings of Behcet Disease’s Eye Symtoms using Cyclosporin A, Trakya
University Medical Faculty Journal, 5-6-7: 65-71,1988-1990.
3. Gulecek Oguz, Ozerturk Yusuf, Ersanlı Dilaver, Orge Yavuz, Tasındı Emrullah, Sahbaz
Ibrahim. Intraocular Pressures in Hemodialysis, Trakya University Medical Faculty Journal, 56-7: 85-92, 1988-1990.
4.Sahbaz I., Ozerturk Y., Gulecek O. , Orge Y., Tasındı E.
Retinal Detachment and Cystoid Macular Edema for Intracapsular Cataract Extraction
and Flexible Anterior Chamber-Lenses Applied to Patient, Goztepe Hospital Medical
Bulletin, 4-1: 1989.
5.Ozerturk Yusuf, Orge Yavuz, Gucelek Oğuz, Tasındı Emrullah, Oztek Ibrahim,
Sahbaz Ibrahim, Ersanlı Dilaver.
The Effect of Argon Blue-Green, Argon Green, Dye Laser Photocoagulation on Retina,
Turkish Opthalmology Association XXXIII: National Congress Bulletin II, 9-14 September
1989.
6.Sahbaz I. , Gulecek O. , Ozerturk Y. , Tasındı E. , Orge Y.
IOL Implantation on Aphakia Rehabilitation, PTT Hospital Medical Journal, 1-11: 1989.
7.Sahbaz I., Tasındı E. , Ozerturk Y., Gulecek O., Orge Y.
Findings of Anterior Chamber- Lenses Applied in Our Clinic, Turkish Opthalmology
Association X. Winter Symposium, 12-15 January 1989.
8.Ozerturk Yusuf, Gulecek Oğuz, Uçmaklı Ergun, Orge Yavuz, Taşındı Emrullah, Ersanlı
Dilaver, Sahbaz Ibrahim.
Dye-laser transskleral Cyclocoagulation in Rabbit Eyes, The Turkish Journal of Pathology,42:28-31 (1988).
9.Gulecek Oğuz, Ozerturk Yusuf, Orge Yavuz, Oztek Ibrahim, Tasındı Emrullah, Sahbaz
İbrahim, Ersanlı Dilaver.
Argon-Laser Panretinal Photocoagulation In Rabbit Eyes, An Histo-pathologic Study, The
Turkish Journal of Pathology 4-1:7-10 (1988).
10.Sahbaz I., Tasındı E., Gulecek O., Ozerturk Y., Orge Y.
Changes of Tear Film on Patients Using Pilocarpine and Timolol Leat, Turkish Opthalmology
Association XXII: National Congress Bulletin, 10-16 September 1988.
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
Sahbaz I., Tasındı E. , Ozerturk Y., Gulecek O., Orge Y.
1.Findings of Anterior Chamber- Lenses Applied in Our Clinic, Turkish Opthalmology
Association X. Winter Symposium, 12-15 January 1989.
2. Sahbaz I.,Taner M.T.,Kagan G.,Sanisoglu H.,Durmus E.,Tunca M.,Erbas E.,Kagan
S.B.,Kagan M.K.,Enginyurt H.(2014) Development of a six sigma infrastructure for
cataract surgery in patients with pseudoexfoliation syndrome.8.Uluslararası Saglıkta
Kalite,Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi.24-27 Nisan 2014
7.6 Diğer Yayınlar
8.Projeler Yag lazer ile İrisde Renk Değişikliğinin Göz Üzerindeki Etkileri. Devam etmekte
9.İdari Görevler
•
1982-1983 Kayseri, Mecburi Hizmet
•
1985-1986 Mersin , Sağlık Müdür Yardımcısı
•
1989-1990 GATA Haydarpaşa Göz Kliniği Uzmanlık Eğitimi
•
1990-1992 Polis Hastanesi , Refraktif Cerrahi Birim Sorumlusu
•
1992-2005 Kendi Kliniği.Miyop Tedavi Merkezi , Refraktif Cerrahi Birim Sorumlusu.
•
2005-2006 Kizilay Altintepe , Refraktif Cerrahi Birim Sorumlusu
•
2006 Anatolia Göz Merkezi Başhekim ve Refraktif Cerrahi Birim Sorumlusu
•
2006-2013 Anatolia Göz Merkezi Refraktif Cerrahi Birim Sorumlusu.
•
2013 ve Halen Üsküdar Üniversitesi Optisyenlik Programı Sorumlusu
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
Türk Tabibler Birliği
Türk Oftalmoloji Dernegi
11.Ödüller
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl
Dönem
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.
Download

İbrahim Şahbaz - Üsküdar Üniversitesi