Download

Paprsková optika 1) Jaké vlastnosti má obraz předmětu