Paprsková optika
1) Jaké vlastnosti má obraz předmětu zobrazeného rovinným zrcadlem?
2) Jaké vlastnosti má obraz předmětu při zobrazení dutým zrcadlem?
3) Jak se tyto vlastnosti mění pro různé polohy předmětu?
4) Jaké význačné paprsky používáme při vytváření obrazu předmětu?
5) Kde musí být umístěn předmět, aby jeho obraz v dutém (vypuklém) zrcadle byl zvětšený?
6) Kde musí být umístěn předmět, aby jeho obraz v dutém (vypuklém) zrcadle byl zmenšený?
7) Kde musí být umístěn předmět, aby jeho obraz v dutém (vypuklém) zrcadle byl převrácený?
8) Kde musí být umístěn předmět, aby jeho obraz v dutém (vypuklém) zrcadle byl přímý?
9) Kde musí být umístěn předmět, aby jeho obraz v dutém (vypuklém) zrcadle byl skutečný?
10) Kde musí být umístěn předmět, aby jeho obraz v dutém (vypuklém) zrcadle byl zdánlivý?
11) Napište a vysvětlete zobrazovací rovnici zrcadla.
12) Jaký je vztah mezi poloměrem křivosti a ohniskovou vzdáleností dutého (vypuklého) zrcadla?
13) Jak určíme příčné zvětšení zrcadla?
14) Co je znaménková konvence?
15) Jaké jsou rozdíly mezi dutým a vypuklým zrcadlem?
16) Uveďte příklady použití zrcadel.
17) Jaké znáte druhy čoček?
18) Jak se liší zobrazení rozptylkou a spojkou?
19) Jaké vlastnosti má obraz předmětu při zobrazení spojkou (rozptylkou)?
20) Jak se tyto vlastnosti mění pro různé polohy předmětu?
21) Kde musí být umístěn předmět, aby jeho obraz po zobrazení spojkou (rozptylkou) byl zvětšený?
22) Kde musí být umístěn předmět, aby jeho obraz po zobrazení spojkou (rozptylkou) byl zmenšený?
23) Kde musí být umístěn předmět, aby jeho obraz po zobrazení spojkou (rozptylkou) byl přímý?
24) Kde musí být umístěn předmět, aby jeho obraz po zobrazení spojkou (rozptylkou) byl převrácený?
25) Kde musí být umístěn předmět, aby jeho obraz po zobrazení spojkou (rozptylkou) byl skutečný?
26) Kde musí být umístěn předmět, aby jeho obraz po zobrazení spojkou (rozptylkou) byl zdánlivý?
27) Jaký je rozdíl mezi skutečným a zdánlivým obrazem?
28) Jaké význačné paprsky používáme při vytváření obrazu předmětu jednotlivými čočkami?
29) Napište a vysvětlete zobrazovací rovnici čočky.
30) Uveďte příklady využití čoček.
31) Co je blízký bod?
32) Co je vzdálený bod?
33) Co je konvenční zraková vzdálenost?
34) K čemu slouží tyčinky na sítnici oka?
35) K čemu slouží čípky na sítnici oka?
36) Co je „slepá skvrna“?
37) Definujte pojem optická mohutnost. Jakou má jednotku?
38) Jaký typ čočky je čočka oka?
39) Co je akomodace?
40) Co je žlutá skvrna?
41) Co je zorný úhel?
42) Které dvě nejčastější vady oka znáte?
43) Jakým způsobem je lze korigovat?
44) Kde vzniká obraz při dalekozrakosti (krátkozrakosti)?
45) Které další vady znáte?
46) Co je astigmatismus a čím je způsoben?
47) Čím je způsobena barevná vada?
48) Jak je definováno úhlové zvětšení?
49) Jak vypočítáme zvětšení lupy?
50) Kterou čočku používáme jako lupu?
51) Kde musí být umístěn předmět?
52) Popište sestavu mikroskopu.
53) Co je optický interval?
54) Jak určíme úhlové zvětšení mikroskopu?
55) Jaké vlastnosti má obraz vytvořený mikroskopem?
56) Popište sestavu Keplerova dalekohledu (použité čočky a jejich umístění).
57) Jak určíme zvětšení dalekohledu?
58) Porovnejte ohniskové vzdálenosti objektivu a okuláru.
59) Popište sestavu Galileova dalekohledu (použité čočky a jejich umístění).
60) Co je refraktor?
61) Co je reflektor?
62) Jaké znáte zrcadlové dalekohledy?
63) Popište jejich konstrukci.
64) Jaký je rozdíl mezi Newtonovým a Cassegrainovým dalekohledem?
65) Porovnejte výhody a nevýhody refraktorů a reflektorů.
Download

Paprsková optika 1) Jaké vlastnosti má obraz předmětu