LISTA STUDENATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA STIPENDIJU 2012/2013
Treća godina I ciklusa (dodjeljuje se 15 stipendija – 100,00 KM)
Red. Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
IME I PREZIME
Emina Goletić
Sanja Šarić
Ivona Bilić
Muris Seferagić
Marija Šekerija
Đejlana Aganović
Ajdin Čaušević
Matea Čuljak
Dragan Tomić
Kemal Jusić
Milan Šehovac
Denis Ćutuk
Marija Batarilo
Emina Salković
Ajla Sultanić
FAKULTET
Građevinski fakultet Univerzitet u Tuzli
Građevinski fakultet Sveučilište u Mostaru
Građevinski fakultet Sveučilište u Mostaru
Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu
Građevinski fakultet Sveučilište u Mostaru
Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu
Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu
Građevinski fakultet Sveučilište u Mostaru
Građevinski fakultet Sveučilište u Mostaru
Građevinski fakultet Univerzitet u Tuzli
Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu
Građevinski fakultet Sveučilište u Mostaru
Građevinski fakultet Sveučilište u Mostaru
Građevinski fakultet Univerzitet u Sarajevu
Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu
GODINA
3. god.
3. god.
3. god.
3. god.
3. god.
3. god.
3. god.
3. god.
3. god.
3. god.
3. god.
3. god.
3. god.
3. god.
3. god.
NAPOMENA: Došlo je do izmjene liste jer je Kristina Božić odustala iz osobnih razloga, tako
da se lista nadopunjuje prvim sljedećim kandidatom prema broju bodova.
Prva i druga godina II ciklusa (dodjeljuje se 10 stipendija – 300,00 KM)
Red. Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
IME I PREZIME
Emina Hadžalić
Edhem Džananović
Marko Anđelić
Amra Drkić
Magdalena Čolak
Mirha Babić
Perica Dodig
Matea Mikulić
Emir Čizmić
Robert Korać
FAKULTET
Građevinski fakultet Univerzitet u Sarajevu
Građevinski fakultet Univerzitet u Sarajevu
Građevinski fakultet Sveučilište u Mostaru
Građevinski fakultet Univerzitet u Sarajevu
Građevinski fakultet Sveučilište u Mostaru
Fakultet za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu
Građevinski fakultet Sveučilište u Mostaru
Građevinski fakultet Sveučilište u Mostaru
Građevinski fakultet Univerzitet u Sarajevu
Građevinski fakultet Sveučilište u Mostaru
GODINA
4. god.
4. god.
4. god.
4. god.
5. god.
4. god.
5. god.
5. god.
5. god.
5. god.
Download

lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju 2012/2013