ПР ИЈАВА
ОБУКА ЗА САВЕТОДАВНИ РАД СА ОСОБАМА
ХОМОСЕКСУАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
Титула
__________________________________________
Специјалност
__________________________________________
Име
________________________________________
Презиме
________________________________________
Број лиценце
________________________________________
Назив установе
________________________________________
Место и поштански број
________________________________________
Контакт телефон
________________________________________
Е-маил
________________________________________
Датум
________________________________________
Потпис
________________________________________
Специјализовани програм за психотерапеуте,
психологе, психијатре, саветнике, клиничаре, школске
психологе, лекаре и друге професионалце који раде са
лезбејкама, геј, бисексуалним и трансџендер особама.
ЛГБТ особе се готово уобичајено суочавају са
предрасудама, дискриминацијом и изолацијом у свом
окружењу. Ова врста стреса се често повезује са
различитим проблемима психолошке природе које ове
особе могу имати. Литература говори о високој стопи
суицидалног понашања у ЛГБТ популацији, израженијој
депресивности, нижем самопоштовању и већем ризику за
злоупотребу супстанци. Међутим, у нашој средини, у
клиничкој пракси су ЛГБТ особе практично невидљиве,
ретко се јављају за помоћ или бирају да своју сексуалну
оријентацију не саопште саговорнику/помагачу због
страха од стигме. Добро је познато да у случају
психолошко психијатријских проблема свако избегавање
или одлагање обраћања за помоћ професионалцу
уобичајено доводи до хронификације и продубљивања
проблема. Са друге стране, многи професионалци се не
осећају довољно компетентним за рад са овом
сензитивном популацијом. Недостају им информације о
овој проблематици, непозната им је терминологија, не
знају како да питају о сексуалној оријентацији.
Ова едукација је пажљиво развијана и осмишљена
тако да нуди важне и неопходне информације, кроз
презентације и приказе случаја уз акценат на примере
ефикасних терапијских интервенција за рад са особама
чија
сексуална
оријентација
је
другачија
од
хетеросексуалне. Неке од тема које ће бити обрађиване
су: проблеми развоја хомосексуалног идентитета и
разумевање coming out процеса, породична динамика и
развој хомосексуалног идентитета, терминологија, модел
добре психотерапијске и саветодавне праксе у раду са
ЛГБТ особама.
Педијатри, психолози и педагози у школама и
психолози
у домовима
здравља
и
развојним
саветовалиштима су често прве особе које долазе у
контакт са младом особом која има проблем, и са
његовом породицом, и важно је да буду сензибилисани за
проблеме ЛГБТ особа, да без осуђивања и са емпатијом
разговарају са особом о проблему који је мучи, да могу да
ураде скрининг, препознају озбиљност ситуације, те у
случају потребе правовремено упуте на одговарајуће
службе секундарне и терцијерне заштите.
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ЦЕНТАР ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ
ЕДУКАТИВНИ КУРС
ОБУКА ЗА САВЕТОДАВНИ РАД
СА ОСОБАМА ХОМОСЕКСУАЛНЕ
ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
Курс је акредитован са
11 КМЕ бодова за предаваче и
6 КМЕ бодова за полазнике
4. април 2014.
Медицински факултет
Нови Сад, Хајдук Вељкова, 3
ОБУКА ЗА САВЕТОДАВНИ РАД СА
ОСОБАМА ХОМОСЕКСУАЛНЕ
ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
ПРОГРАМ
8.15-8.45
Регистрација учесника
8.45-9.00
Улазни тест
9.00-9.45
Увод у курс, дефиницисање
сексуалне оријентације, појам
хомосексуализма, терминолошке
недоумице
Доц. др Јасминка Марковић
Нови Сад
4. април 2014.
9.45-10.45
Развој сексуалног идентита који
је другачији од хетеросексуалног
Др сци. Јелена Срдановић Мараш
Предавачи
10.45-11.00
Пауза
Доц. др Јасминка Марковић
дечији психијатар, Клиника за психијатрију
Клиничког центра Војводине,
Медицински факултет Нови Сад
11.00-11.45
Дискриминација особа
хомосексуалне оријентације и
предрасуде са којима се суочавају
Доц. др Јасминка Марковић
11.45-12.45
ЛГБТ млади и ризик за развој
психолошких проблема
Др сци. Јелена Срдановић Мараш
12.45-13.45
Пауза
13.45-14.30
Породица и развој сексуалног
идентитета
Доц. др Јасминка Марковић
Шеф Едукационог тима
Доц. др Јасминка Марковић
Др сци. Јелена Срдановић Мараш
специјалиста медицинске психологије,
Клиника за психијатрију Клиничког центра
Војводине, Нови Сад
14.30-15.30 Смернице за саветодавни рад са
ЛГБТ особама
Др сци. Јелена Срдановић Мараш
15.30-16.00
Излазни тест и евалуација курса
16.00
Додела сертификата
Рок за пријављивање је 28. 03. 2014. године.
Адреса: Медицински факултет Нови Сад,
Ул. Хајдук Вељкова бр. 3,
21000 Нови Сад
Телефон/факс: 021/425-509
E-mail: [email protected]
Едукативни курс је намењен лекарима,
стоматолозима, дефектолозима, педијатрима,
психолозима у здравственим установама,
психолозима и педагозима у школама,
психолозима у центрима за социјални рад и
социјалним радницима.
Учесници курса плаћају котизацију од
5.000,00 динара (котизација укључује ПДВ) на
жиро рачун Медицинског факултета број
840-1633666-55 (позив на број 291-500/8)
Download

J.Markovic - LGBT 2014