ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
БОЛНИЦА ЗА ХРОНИЧНУ ПСИХИЈАТРИЈУ
МОДРИЧА
Шамачки пут бб , 74480 Модрича, Тел: 053/818-858; Факс: 053/818-389 e-mail: [email protected]
МИСИЈА СЕСТРИНСТВА
Болница за хроничну психијатрију Модрича је институција која се бави лијечењем,
рехабилитацијом и социјалном заштитом ове категорије болесника.
Основна мисија сестринства је организација квалитетне и свеобухватне његе
психијатријских болесника ове установе. Мисија сестринства се остварује на основу
познавања специфичних био-психо-социјалних потреба пацијената, а обавља се
сестринском компетентношћу која је резултат теоријских знања и практичних вјештина
стечених у раду са овом групом пацијената.
Посебно важна компетентност сестре у остварењу мисије је њена
друштвена
компетентност.
Вјештине медицинске сестре потребне за рад с овом групом пацијената су поред
квалитетног спровођења терапијских процедура и посједовање социјалних вјештина с
циљем интеграције пацијента у друштво. Мисија сестринства се такође обавља на основу
изградње емпатијског односа, стицањем повјерења, блискости и осјећаја сигурности код
пацијента.
Сестре раде по начелима професионалности у индивидуалном и тимском раду.
ВИЗИЈА СЕСТРИНСТВА
Визија сестринства је стална и упорна борба за разбијање предрасуда и стигме везане за
ментално обољеле, непрекидан рад на њиховом укључивању у друштвену заједницу, као и
стицање нових знања и непрекидан рад на развоју и усвајању нових вјештина.
Увођењем стандарда квалитета у сестринству побољшати квалитет пружене здравствене
услуге и унаприједити рад цијеле установе.
1
Download

Misija, vizija sestrinstva