КОНКУРС ЗА ПОДРШКУ ПРОГРАМИМА КОЈИМА СЕ
ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКОГ
СЕКТОРА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ, А КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У
САРАДЊИ УДРУЖЕЊА/САВЕЗА И КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи («Службени гласник РС», бр.
79/05, 101/07 и 95/10), Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину
(«Службени гласник РС», број 114/12), Закона о играма на срећу („Службени
гласник РС“, бр. 88/11), Правилника о начину и критеријумима за расподелу
средстава намењених финансирању спорта и омладине („Службени гласник РС”,
број 34/12), Законa о младима («Службени гласник РС», бр. 50/11), Правилникa о
финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у
областима омладинског сектора («Службени гласник РС» бр. 8/12 и 11/13),
предлога Комисије за стручни преглед поднетих предлога програма и пројеката за
финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског
сектора у саставу: Смиљка Живановић (Министарство омладине и спорта) –
председник Комисије, Душан Крунић (Министарство омладине и спорта), Младен
Скендерија (Министарство омладине и спорта) и Бојана Миковић (НДИ) – чланови
Комисије, министар омладине и спорта донела је Одлуку o додели средстава за
финансирање и суфинансирање програма и пројеката број: 401-00-33/12/2013-04 од
12. јуна 2013. године и Решење о распореду дела средстава за програме и пројекте
од јавног интереса у областима омладинског сектора у 2013. години, број: 401-01184/2013-04 од 13. јуна 2013. године којим је утврђена листа пројеката који се
финансирају и висина средстава по одобреном пројекту.
Списак учесника на
Конкурсу за подршку програмима којима се остварује јавни интерес у области
омладинског сектора на локалном нивоу, а који се реализују у сарадњи
удружења/савеза и канцеларија за младе
Ред.
бр.
1.
2.
3.
Назив носиоца пројекта
Седиште носиоца
пројекта
Удружење младих Дољевац "Млади за младе"
Дољевац
Удружење грађана "КОРМИЛО" Зрењанин
Зрењанин
ПРОАКТИВ
Ниш
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ,,РОДИТЕЉ
КРАЉЕВО“
Краљево
Удружење грађана "МРАВ"
Апатин
Удружење младих Дољевац "Млади за младе"
Дољевац
Удружење „Превент“
Нови Сад
"KVART"
Краљево
Центар за грађанско деловање
Удружење грађана „Моје парче Европе“
Житиште
ОМЛАДИНСКИ КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР БЕЛА
ПАЛАНКА
Обреновац
Житиште
Бела Паланка
Клуб студентске омладине Ковачица
Ковачица
Едукациони центар
Лесковац
Удружење грађана "ЗОНА"
Београд
Удружење грађана "Социетас"
Београд
ЦЕНТАР ЛОКАЛНОГ АКТИВИЗМА
Београд
Удружење " CIVILNET"
Београд
Удружење грађана "Иницијатива младих бање"
Врњачка бања
Удружење младих уметника- "Виво"
Београд
Удружење Panacea Solution
Београд
Удружење Краљевина Србија под
патронатом Њ.К.В.
Престолонаследника Александра II
Београд
Организација креативног окупљања
Београд
Национална асоцијација за течни нафтни гас
Београд
Омладински клуб Новог Бечеја
"Бечејско удружење младих"
Нови Бечеј
Бечеј
Удружење Колубарско-дрински центар за
едукацију и економски развој
Ваљево
Удружење ПОНС
Београд
РЕЛОАД ВЛАДИЧИН ХАН
Владичин Хан
ЕКО КЛУБ „ВрБа“
Врњачка бања
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Удружење грађана „Омладински центар
Сурдулица“
Удружење Центар за Локалне Услуге
Омладински креативни центар
"Центар за друштвену реконструкцију"
Удружење грађана „Клуб солидарност пре свега“
"Проактивна омладина Србије"
"Омладински клуб Бољевац"
Центар за креативни развој - Књажевац
Сурдулица
Земун, Београд
Јагодина
Сурдулица
Лозница
Сивац
Бољевац
Књажевац
УДРУЖЕЊЕ "eBusiness Club"
Лапово
Центар за рад са децом,младима и
породицом“Врдничак“
Врдник
Сомборски едукативни центар
Сомбор
"Удружење младих Александровца"
Грађански савет општине Бојник
Независна Омладинска Организација „ACTIVE“
Александровац
Бојник
Чока
"Мрежа креативне омладине – Еидос"
Смедерево
"ХММ..."
Нови Сад
САВЕЗ ИЗВИЂАЧА ГРАДА НИША
Ниш
УДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ САНЏАКА
"Асоцијација експерата пословног и
индустријског менаџмента Србије"
Оснаживачки центар 24
Удружење грађана "Рестарт"
Бор
Пожаревац
Бајина Башта
Покрет за европски развој образовања
Београд
Савез незапослених Београда
Београд
Омладина ЈАЗАС-а Зајечар
Зајечар
Удружење грађана ГМ Оптимист
Ецорганизатион
Горњи Милановац
Рума
Омладина ЈАЗАС-а Пожаревац
Пожаревац
Центар за толеранцију и интеграцију југа Србије
Бујановац
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Удружење СМ ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР
Сремска Митровица
Eдукативни центар Крушевац
Крушевац
Асоцијација младих
Крушевац
Спортско удружење “Супер Активан“
Нови Сад
Удружење грађана Освежење
Центар за друштвено економски развој
Пирот
Јагодина
Грађанска читаоница "Либерграф"
Ужице
М.О.Д.У.С.
Врање
Удружење грађана “Кооператива – АШC”
Палић
Удружење младих Тополе
Топола
Центар за креативно одрастање и
мултикултуралну сарадњу
Удружење за очување традиције и унапређење
спорта
"Културни центар Лифт"
Удружење „Форум цивилне акције ФОРЦА“
Удружење Нова визија
Oмладински Едукативни Центар
Удружење за друштвени развој младих
"Интерактив"
Омладинско удружење „Доња Јасеница“
Удружење грађана "Унија активних грађана"
Омладинска Културна Организација
Зрењанин
Нови Сад
Чачак
Пожега
Пријепоље
Ниш
Крагујевац
Смедеревска Паланка
Смедерево
Младеновац
"Омладински културни центар-Реформарс“
Трстеник
Удружење граћана за промоцију спорта ‘PLAY’
Нови Сад
Удружење "Српски код"
Београд
Омладински креативни клуб – ОК клуб
Лозница
Удружење "Покрет за омладински развој"
Ужице
Списак одобрених пројеката са износом одобрених средстава
Редни
број
1.
2.
3.
Назив пројекта
Млади и активности у 2013
Конкурс за подршку
програмима којима се
остварује јавни интерес у
области омладинског
сектора на локалном нивоу,
а који се реализују у
сарадњи удружења/савеза и
канцеларија за младе
MЛАДИ СУ ИЗВОР
ЕНЕРГИЈЕ
Назив носиоца
пројекта
496,500.00
Удружење грађана
"КОРМИЛО" Зрењанин
Зрењанин
950,000.00
ПРОАКТИВ
Ниш
499,000.00
Удружење „Превент“
Нови Сад
"KVART"
Краљево
4.
Млади су будућност
950,000.00
5.
Обреновачко лето за младе
500,000.00
6.
Кампања "ОВО ЈЕ МОЈ
ГРАД"
7.
8.
„Ми смо снага – Наше је
лето – Млади су закон“
„Остваривање јавног
интереса у области
омладинског сектора на
локалном нивоу у сарадњи
између Едукационог центра
и Канцеларија за младе
Лесковац, Власотинце и
Лебане“
Седиште
носиоца
пројекта
Износ одобрених
средстава
1,298,000.00
499,950.00
1,150,000.00
9.
Млади за младе
1,300,000.00
10.
Млади за младе
950,000.00
11.
Покрени се – промени се
948,600.00
12.
Млади су свуда
13.
„Енергија младих 2013“
14.
Летње омладинске
занимљивости
1,299,500.00
450,000.00
1,300,000.00
Центар за грађанско
деловање
ОМЛАДИНСКИ
КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР
БЕЛА ПАЛАНКА
Клуб студентске
омладине Ковачица
Едукациони центар
Удружење грађана
"ЗОНА"
ЦЕНТАР ЛОКАЛНОГ
АКТИВИЗМА
Удружење " CIVILNET"
Удружење грађана
"Иницијатива младих
бање"
Организација
креативног окупљања
Омладински клуб Новог
Бечеја
Обреновац
Бела
Паланка
Ковачица
Лесковац
Београд
Београд
Београд
Врњачка
бања
Београд
Нови Бечеј
"Бечејско удружење
младих"
Удружење Колубарскодрински центар за
едукацију и економски
развој
РЕЛОАД ВЛАДИЧИН
ХАН
УДРУЖЕЊЕ ЦЕНТАР
ЗА ЛОКАЛНЕ УСЛУГЕ
Омладински креативни
центар
Удружење грађана
„Клуб солидарност пре
свега“
"Проактивна омладина
Србије"
"Омладински клуб
Бољевац"
Центар за креативни
развој - Књажевац
УДРУЖЕЊЕ "eBusiness
Club"
Центар за рад са
децом,младима и
породицом “Врдничак“
15.
Омладинско лето
950,000.00
16.
Буди будан за будућност
450,000.00
17.
Релоад Фестивал 2013
469,850.00
18.
Млади напред
950,000.00
19.
"СКУП ОКРУГА"
1,300,000.00
20.
„Активни млади, сигурна
будућност“
1,280,900.00
21.
„Активизам по мери
младих“
950,000.00
22.
Без дилеме, испуни време
500,000.00
23.
Лето толеранције
500,000.00
24.
Омладински Инфо Сервис
1,000,000.00
25.
Покрени се и ти - млади у
акцији
494,650.00
26.
„Активирање младих
Сомбора, Врбаса и Оџака за
креативно лето 2013.“
1,300,000.00
Сомборски едукативни
центар
Сомбор
27.
СВЕ(Т) ЗА МЛАДЕ
1,300,000.00
Независна Омладинска
Организација „ACTIVE“
Чока
28.
Вијугање – програм развоја
креативног и критичког
размишљања младих
949,288.00
"Мрежа креативне
омладине – Еидос"
Смедерево
29.
Шарено лето 2013
949,970.00
"ХММ..."
Нови Сад
Бор
Бечеј
Ваљево
Владичин
Хан
Београд
Јагодина
Лозница
Сивац
Бољевац
Књажевац
Лапово
Врдник
30.
Мој живот је садржајан
497,500.00
"Асоцијација експерата
пословног и
индустријског
менаџмента Србије"
31.
Оснажи себе, оснажи град
500,000.00
Оснаживачки центар 24
Пожаревац
32.
Конкурс за подршку
програмима којима се
остварује јавни интерес у
области омладинског
сектора на локалном нивоу,
а који се реализују у
сарадњи удружења/савеза
и канцеларија за младе
Омладина ЈАЗАС-а
Зајечар
Зајечар
33.
Лето је, а ја сам млад
499,500.00
34.
МЛАДИ ЗА МЛАДЕ
496,000.00
35.
МУЛТИКУЛТУРА
1,299,850.00
1,300,000.00
Удружење грађана ГМ
Оптимист
Омладина ЈАЗАС-а
Пожаревац
Центар за толеранцију и
интеграцију југа Србије
Горњи
Милановац
Пожаревац
Бујановац
36.
Драма о трагедији комедије
499,278.00
Удружење СМ
ОМЛАДИНСКИ
ЦЕНТАР
Сремска
Митровица
37.
Пројекат за подршку
програмима којима се
остварује јавни интерес у
области омладинског
сектора на локалном нивоу,
а који се реализују у
сарадњи удружења/савеза
и канцеларија за младе
950,000.00
Eдукативни центар
Крушевац
Крушевац
38.
„Сунце, лето, млади, акција“
950,000.00
39.
Млади у првом плану
40.
41.
„Мрежа омладинског
активизма“
Лето код куће - подршка
реализацији активности
младих и за младе у
Прибоју, Пожеги Ариљу
1,299,330.00
950,000.00
1,500,000.00
42.
„Младост нам је иста“
947,000.00
43.
Чачак – Град младих
473,586.00
44.
45.
„МАГИЈА – Млади
активисти граде и јачају
алтернативу“
Локалне иницијативе
младих Пријепоља
1,298,372.00
500,000.00
46.
'Mлади за младе''
47.
"Слободни и активни"
1,299,930.00
48.
„МЛАДОСТ КРЕИРА
ЖИВОТ“
450,000.00
49.
Играј на сигурно
948,000.00
50.
Млади покрећу заједницу
949,219.70
1,299,600.00
Спортско удружење
“Супер Активан“
Удружење грађана
Освежење
Центар за друштвено
економски развој
Нови Сад
Пирот
Јагодина
Грађанска читаоница
"Либерграф"
Ужице
М.О.Д.У.С.
Врање
"Културни центар
Лифт"
Удружење „Форум
цивилне акције
ФОРЦА“
Удружење Нова визија
Oмладински
Едукативни Центар
Удружење за друштвени
развој младих
"Интерактив"
Омладинска Културна
Организација
Омладински креативни
клуб – ОК клуб
Удружење "Покрет за
омладински развој"
Чачак
Пожега
Пријепоље
Ниш
Крагујевац
Младеновац
Лозница
Ужице
Средства за пројекте по овом конкурсу у износу до 50 милиона динара обезбеђена
су буџетом Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС”, број
114/12) у оквиру раздела 30 – Министарство омладине и спорта, глава 30.1
Буџетски фонд за финансирање спорта, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
апропријација 481 – дотације невладиним организацијама, а распоред и коришћење
средстава утврђени су Планом извршења Министарства омладине и спорта за 2013.
годину.
Download

КОНКУРС ЗА ПОДРШКУ ПРОГРАМИМА КОЈИМА СЕ