КОНКУРС ЗА ПОДРШКУ ПРОГРАМИМА КОЈИМА СЕ
ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКОГ
СЕКТОРА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ, А КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У
САРАДЊИ УДРУЖЕЊА/САВЕЗА И КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
На основу Закона о младима („Службени гласник РС“, број 50/11), Закона о играма
на срећу („Службени гласник РС“, бр. 88/11), Правилника о начину и
критеријумима за расподелу средстава намењених финансирању спорта и омладине
(„Службени гласник РС”, број 34/12) и Правилникa о финансирању и
суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског
сектора („Службени гласник РС“ бр. 8/12 и 11/13), предлога Комисије за стручни
преглед поднетих предлога програма и пројеката за финансирање програма и
пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора у саставу: Весна
Видојевић (Министарство омладине и спорта) – председник Комисије, Марија Митић
(Министарство омладине и спорта), Адана Нововић (Министарство омладине и
спорта), Марија Радовановић (GIZ) и Јелена Зајегановић Јаковљевић (UNICEF)–
чланови Комисије, министар омладине и спорта донео је Одлуку o додели
средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката број: 401-0130/8/2014-04 од 18. јула 2014. године и Решење о распореду дела средстава за
програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора у 2014.
години, број: 401-01-5/2/2014-04 од 18. јула 2014. године којим је утврђена листа
пројеката који се финансирају и висина средстава по одобреном пројекту.
Списак учесника на
Конкурсу за подршку програмима којима се остварује јавни интерес у области
омладинског сектора на локалном нивоу, а који се реализују у сарадњи
удружења/савеза и канцеларија за младе
Ред.
бр.
1.
2.
3.
Назив носиоца пројекта
Центар за грађанско деловање
Центар за развојну политику и сарадњу
Омладинска Kултурна Oрганизација
Део
конкурса
А
Б
А
Седиште
носиоца
пројекта
13.5.2014.
12.5.2014.
15.5.2014.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Удружење грађана "Лека"
Центар за рад са децом, младима и породицом "Врдничак"
Удружење грађана "Направи разлику"
Центар за развој "ЛОРЕУС"
Центар за глобалне креативне активности
Савез извиђача општине Велика Плана
Организација креативног окупљања
Удружење "Покрет за омладински развој"
ОМЛАДИНА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ ЗА БОРБУ
ПРОТИВ СИДЕ НОВИ САД
Удружење Нова визија
А
А
А
А
А
А
А
А
15.5.2014.
15.5.2014.
16.5.2014.
16.5.2014.
16.5.2014.
16.5.2014.
16.5.2014.
16.5.2014.
А
16.5.2014.
А
16.5.2014.
14.
Удружење Центар за хуманост, културу и православље
АЛФА
А
16.5.2014.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Удружење грађана Освежење
"Омладински клуб Бољевац"
"Културни центар Лифт"
Национална асоцијација практичара/ки омладинског рада
Удружење "CIVILNET"
"Центар за развој услуга"
"Центар за истраживање и промоцију"
РЕЛОАД ВЛАДИЧИН ХАН
Спортско удружење Спорт Мастер
Омладински одбор за образовање
Центар за локалне иницијативе
Омладина ЈАЗАС-а Пожаревац
"МЛАДИ АМБАСАДОРИ"
Удружење "Превент"
Удружење грађана "ЧУВАРИ ПРИРОДЕ - СРБИЈА"
Удружење грађана "ГМ ОПТИМИСТ"
ПРОАКТИВ
Уметничко удружење "Terra Danubius"
Удружење "Активизам младих Ивањице"
"Омладинска иницијатива Блаце"
Удружење "АСИСТЕНТ"
Центар за развој грађанског друштва PROTECTA
ЕДИТ центар
УДРУЖЕЊЕ "eBusiness Club"
Удружење грађана "КОРМИЛО" Зрењанин
"Центар за промоцију здравих стилова живота"
ИНСПИРАЦИЈА
Центар за економско унапређење Рома
Београдске Интернационалне Игре - БИГ
ОМЛАДИНСКИ ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР
Омладински клуб Новог Бечејa
"ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ" ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
СТУДЕНТСКА МРЕЖА ПОДРИЊЕ
"БЕЧЕЈСКО УДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ"
"Динамика"
"СРБОБРАНСКИ ЦЕНТАР МЛАДИХ"
А
А
А
Б
А
А
Б
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
A
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
/
А
А
А
16.5.2014.
16.5.2014.
16.5.2014.
16.5.2014.
16.5.2014.
15.5.2014.
15.5.2014.
16.05.2014.
16.05.2014.
16.05.2014.
16.05.2014.
16.05.2014.
16.05.2014.
16.05.2014.
16.05.2014.
15.05.2014.
16.05.2014.
16.05.2014.
19.5.2014.
16.5.2014.
16.5.2014.
20.5.2014.
20.5.2014.
20.5.2014.
21.5.2014.
20.5.2014.
23.5.2014.
23.05.2014.
23.05.2014.
23.5.2014.
23.5.2014.
23.05.2014.
24.05.2014.
24.05.2014.
23.05.2014.
23.05.2014.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
Студентска унија Електротехничког факултета
Удружење ''Интерактив''
Едукативни центар-Крушевац
"Покрајинска мрежа локалних Канцеларија за младе"
Омладински креативни центар
Сомборски едукативни центар
ИНИЦИЈАТИВЕ МЛАДИХ ОПОВО
Оснаживачки центар 24
"Удружење за ширење и подстицај музичке културе у Србији"
Удружење "Форум цивилне акције ФОРЦА"
Омладинско удружење "Шанса"
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ЈАСЕНИЦА" СМЕДЕРЕВСКА
ПАЛАНКА
Развојни центар "Ром" Обреновац
М.О.Д.У.С.
А
А
А
А
А
А
А
А
/
А
Б
23.05.2014.
23.05.2014.
23.05.2014.
23.05.2014.
23.05.2014.
23.05.2014.
23.05.2014.
23.05.2014.
23.05.2014.
23.05.2014.
23.05.2014.
А
/
Б
23.05.2014.
23.05.2014.
23.05.2014.
Списак одобрених пројеката са износом одобрених средстава
Износ
одобрених
средстава
Ред.
бр.
Назив пројекта
1.
Лето за младе
299.800,00
А
2.
„ЕНЕРГИЈА МЛАДИХ“
520.500,00
А
3.
"Креативна енергија
младих 2014"
600.000,00
А
4.
Омладински камп
895.000,00
А
571.000,00
А
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
„Унапређење
безбедносне културе
младих Пријепоља и
Прибоја”
Програми за младе у
пиротском округу
РеАнимација
Од темеља до крова
омладинске политике у
Србији: НАПОР, КОМС
и Национална
асоцијација КЗМ заједно за младе!
«Покажи шта знаш, али
баш!»
MЛАДИ СУ ИЗВОР
ЕНЕРГИЈЕ
Проактивне канцеларије
за младе
„Заједно делујемо“
569.100,00
507.275,00
Део
конкурса
А
А
Назив носиоца
пројекта
Центар за грађанско
деловање
Омладинска Културна
Организација
Организација креативног
окупљања
ОМЛАДИНА
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ
АСОЦИЈАЦИЈЕ ЗА
БОРБУ ПРОТИВ СИДЕ
НОВИ САД
Удружење Нова визија
Удружење грађана
Освежење
"Културни центар Лифт"
Седиште
носиоца
пројекта
Обреновац
Младеновац
Београд
Нови Сад
Пријепоље
Пирот
Чачак
2.949.050,00
Б
Национална асоцијација
практичара/ки
омладинског рада
Нови Сад
724.500,00
А
Омладина ЈАЗАС-а
Пожаревац
Пожаревац
504.805,00
А
Удружење "Превент"
Нови Сад
740.050,00
А
ПРОАКТИВ
Ниш
870.080,00
А
Удружење "Активизам
Ивањица
13.
14.
15.
16.
„Заједно смо јачи“
Млади за здраву
будућност
„Заједнички у креирању
позитивног окружења за
младе"
Оснаживање Канцеларија
за младе за превенцију
родно заснованог насиља
и рад са младићима Буди мушко
825.400,00
А
532.000,00
А
858.997,00
А
Удружење грађана
"КОРМИЛО" Зрењанин
Зрењанин
399.200,00
А
"Центар за промоцију
здравих стилова живота"
Београд
17.
Преко знања до сазнања
299.753,00
А
18.
Синергија младих
742.588,82
А
19.
“Youth spirit“
893.740,00
А
20.
„Ти се питаш“
899.500,00
А
599.300,00
А
816.000,00
А
792.700,00
А
896.000,00
А
225.000,00
А
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Покрени се – Млади су
акција!
"ХУМАНОСТ ЗА
ОКРУГ"
„Активирање младих
Сомбора, Врбаса и Оџака
за креативно лето 2014“
ИНИЦИЈАТИВОМ ДО
АКТИВНИХ МЛАДИХ
Одлично је кад си млад
Ми знамо како –
Придружи нам се!
„Бирам активизам!“
младих Ивањице"
Центар за развој
грађанског друштва
PROTECTA
УДРУЖЕЊЕ "eBusiness
Club"
517.150,00
299.300,00
A
A
Центар за економско
унапређење Рома
Омладински Едукативни
Центар
Омладински клуб Новог
Бечеја
Удружење за друштвени
развој младих
"Интерактив"
Едукативни центарКрушевац
Омладински креативни
центар
Сомборски едукативни
центар
ИНИИЦЈАТИВЕ
МЛАДИХ ОПОВО
Оснаживачки центар 24
Удружење "Форум
цивилне акције ФОРЦА"
М.О.Д.У.С.
Ниш
Лапово
Сремска
Митровица
Ниш
Нови Бечеј
Крагујевац
Крушевац
Јагодина
Сомбор
Опово
Пожаревац
Пожега
Врање
Средства за пројекте по овом конкурсу у износу до 42,3 милиона динара обезбеђена
су буџетом Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС”, број
110/13) у оквиру раздела 31 – Министарство омладине и спорта, глава 31.1
Буџетски фонд за финансирање спорта, функција 810 – Услуге рекреације и спорта,
апропријација 481 – дотације невладиним организацијама, а распоред и коришћење
средстава утврђени су Планом извршења Министарства омладине и спорта за 2014.
годину.
Download

Rezultati Konkursu za podršku programima kojima se ostvaruje