На основу члана 62. став 1. тачка 5. и члана 67. Закона о националним саветима националних мањина
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14 – одлука УС и 55/14) и члана 24. став 1. Упутства за спровођење
непосредних избора за чланове националних савета националних мањина („Службени гласник РС“, број 89/14),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 4. октобра 2014. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА ГЛАСАЊЕ
НА НЕПОСРЕДНИМ ИЗБОРИМА ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ
МАЊИНА, РАСПИСАНИМ ЗА 26. ОКТОБАР 2014. ГОДИНЕ
I
За гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним
за 26. октобар 2014. године, одређује се 880 бирачких места, и то:
1. ГРАД БЕОГРАД
1. ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ВЕЛИКА САЛА СО
БАРАЈЕВО
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
СВЕТОСАВСКА БР. 2,
БАРАЈЕВО
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје градске општине Барајево
2. ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ЗГРАДА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
УСТАНИЧКА БР. 53
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје градске општине Вождовац
1
3. ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ЗГРАДА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ВРАЧАР
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ЊЕГОШЕВА 77
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје градске општине Врачар
4. ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ГРОЦКА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
БУЛЕВАР
ОСЛОБОЂЕЊА БР. 29,
ГРОЦКА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје градске општине Гроцка
5. ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ЗГРАДА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
БУЛЕВАР КРАЉА
АЛЕКСАНДРА БР. 77
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје градске општине Звездара
6. ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
2
1.
ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ"
ПРВОМАЈСКА БР. 79
2.
САОБРАЋАЈНО
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ЦАРА ДУШАНА БР. 262
22. октобра 21-27, 47 и 53, Апатинска, Атанасија Николића, Атанасија Пуље, Аутопут за
Загреб, Банијска, Бањичка, Бачка, Бачки иловик, Боривоја Тасовца, Босанска, Босутска,
Бранка Плећаша, Браће Абафи, Васе Пелагића, Викентија Ракића, Винарска, Владимира
Николића, Војни пут 1, Војни пут 2, Вртларска, Гаврила Принципа, Гарибалдијева, Гаудијева,
Гетеова, Горана Ковачића, Горњоградска, Грмечка, Десе Лежајић, Др Миливоја Бабића, Др
Недељка Ерцеговца, Драгана Ракића, Дринска, Ђока Ковачевића, Ђорђа Пантелића, Ђорђа
Чутуковића, Ђура Ђапића, Железничка, Железничка колонија - Земун, Железничка станица
Земун-Нови Град, Живка Петровића, Загорска, Задругарска, Зеленгорска, Златиборска,
Ивићева, Игманска, Инжењера Капуса, Исидора Стојановића, Јакшићева, Јернеја Копитара,
Јована Бошковића, Јована Бранковића, Јозе Шћурле, Јосипа Кулунџића, Карла Сопрона,
Колонија "Б" фабрике Змај, Константина Јовановића, Корбизијеова, Кордунашка, Корушка,
Косте Алковића, Косте Бранковића, Косте Цукића, Крајишка, Крањска, Кумановска, Купрешка,
Лазара Саватића, Личка, Мајевичка, Македонска, Марије Бурсаћ, Мачванска, Метохијска,
Милана Недељковића, Милана Решетара, Милана Степановића Матроза, Милана Узелца,
Милоша Бандића, Мића Радаковића, Михајла Бандура, Мозерова, Николаја Салтикова,
Новоградска 35-57А, 59-59А, 59Г, 61-63Б, 63Х-63Ц, 65-73, 44-52А, 54, 58, 62А, 74-82, 104-106,
110, Новосадска, Охридска, Пазовачки пут 19-17б, 17Ц, 2-2Б, 4-14Б, 14Ц, 16-18, Партизанска,
Петра Кочића, Пионирска, Пограничне чете, Првомајска, Прилаз, Раде Кончара, Радоја
Дакића, Рајка Лешјанина, Романијска, Сава Бурића, Саве Михића, Светозара Милетића,
Сењски трг, Сестара Миловановић, Скадарска, Славише Вајнера, Словенска, Соко Салаш,
Солунска, Спиртина, Сремска, Сремских бораца, Стари Соко Салаш, Тимочка, Топличка,
Тошин бунар, Трогирска, Филипа Кљајића, Херцеговачка, Цветна, Цвијићева, Церска,
Црногорска, Четвртог сремског батаљона, Џорџа Вашингтона, Шајкашка 15-27, Шевина,
Шилерова
22. октобра 1-5, 9-15А, 17-19, 2-8Б, 10-18, 22-26, 30, Абебе Бикиле, Авијатичарски трг,
Академска, Акира Куросаве, Акробате Алексића, Аласка, Александра Дубчека, Александра
Петровића, Александра Поповића, Алексиначких рудара, Алфреда Нобела, Амадова, Андрије
Хабуша, Анке Матић, Антона Клеменчића, Аутопут за Нови Сад, Банатска, Банстолска,
Барањска, Батајнички друм, Батинске битке, Бежанијска, Беже Албахари, Белегишка,
Београдска, Бертранда Расела, Бечменска, Бихаћка, Божице Дивнић, Бојчинска, Борхесова,
Борчанска, Бранка Живковића, Бранка Пешића, Браће Гавриловића, Браће Крњешевац,
Браће Михајловић-Трипић, Браће Мицић, Браће Радишић, Браће Савића, Браће Фогл,
Бреговита, Булевар Михаила Пупина, Булевар Николе Тесле, Бургерових, Васа Чубриловића,
Васе Лазаревића, Василија Василијевића, Велики трг, Вере Димитријевић, Весларска,
Вијетнамска, Виктора Бубња, Виктора Старчића, Висока, Владе Обрадовића, Влајка
Ђурановића, Војачка, Војводе Николе Стањевића, Војвођанска, Војловичка, Војнићка,
Вршачка, Вукова, Гардошка, Главна, Глинска, Говеђи брод, Гојка Николиша, Гордане
Косановић, Господска, Гоце Делчева,Градски парк, Григорија Божовића, Гробљанска,
Гундулићева, Давидовићева, Данила Медаковића, Девалдових, Дејана Дубајића, Десна обала
Дунава, Деспота Ђурђа, Дечка, Дијега Ривере, Дисконт ПКБ Нова 21 10, Добановачка,
Добановачки пут, Добровољачка, Добровољних ватрогасаца, Доситејева, Др Борислава
Вујадиновића, Др Милоша Радојчића, Др Петра Марковића, Драгише Васића, Дреничка,
Дубровачка, Дунавска, Душана Вукасовића, Душана Мађарчића-Корчагина, Ђорђа Лобачева,
Ђуре Гајића, Ђуре Курепе, Економија И - Јединство, Елија Финција, Емила Затопека 1,
3
Емилије Јакшић, Епископа Николаја, Епископа Сергеја, Жарка Бокуна, Железничка колонија
Батајница, Железничка станица Батајница, Железничка станица Земун поље, Железничка
стражара Батајница, Железничка стражара-Земун, Живојина Ћулума, Жике, Жике Павловића,
Задужбинска, Зграде на Дунаву, Зире Адамовића, Змај Јовина, Зуке Џумхура, Ивана
Делнегра-Енглеза, Ивана Сенковића, Илије Рогулића, Инжењера Атанацковића, Институт за
сточарство, Јазачка, Јарослава Чермака, Јасмине Јовановић, Јеремије Станојевића, Јована
Миодраговића, Јована Рашковића, Јована Стојсављевића, Јована Суботића, Јована Туцакова,
Јоза Лауренчића, Јосипа Шенера, Југа Гризеља, Јурија Ракитина, Јустина Поповића, Капетана
Радича Петровића, Карађорђев трг, Карађорђева, Караматина, Карловачка, Кеј ослобођења,
Клаоничка, Кларе Цеткин, Клисина Нова 8, Клисина Нова 9, Кнеза Паскача, Ковача Јована
Петровића, Константина Кавафија, Кортесарова, Косовска, Костајничка, Косте Драгићевића,
Краља Владислава, Краља Михаила Зетског, Краља Радослава, Краља Уроша Првог,
Купински кут, Курирска, Лагумска, Лазара Мамузића, Лазе Јовановића - Порција, Летенка,
Лешачка, Лугарска, Љиљане Крстић, Љубомира Живковића-Шпанца, Љуботенска,
Магистратски трг, Мајаковског, Мајке Југовића, Мајора Зорана Радосављевића, Мала, Марка
Милановића, Марка Николића, Мартина Лутера Кинга, Масариков трг, Матејичка, Матрозова,
Мије Алексића, Милана Младеновића, Миле Димитријевић, Миленка Веркића, Милице
Шуваковић, Мире Папић, Мирослава Антића, Мирослава Тирша, Михаила Вукше, Михајла
Пупина, Михаљевачка, Младих Горана, Млинска, Момчила Радивојевића, Морнарска,
Мостарска, Мушицког, Насеље Земун поље, Насеље Земун поље мала пруга, Негована
Љубинковића, Немањина, Никиначка, Николаја Островског, Николе Демоње, Николе
Рибарића, Николе Тесле, Новоградска 1-15, 19-21А, 23-33, 2-38, 42, Нушићева, Његошева,
Олге Петров, Орачка, Оскара Давича, Павла Вујисића, Павла Зарића, Пазовачки пут 23-27Б,
29-31, 37, 65, 139, 22-24, 28-34А, 36-40А, 42-44А, 46, 46Б, 46Ц, 48-56Б, 58-4А, 64Г, 66, 76, 82,
98, бб, Палићка, Палмира Тољатија, Партизанских учитеља, Пере Косорића, Петра Зрињског,
Петра Јововића, Пећиначка, Пилотска, Пинкијева, Пољопривредно добро "13. мај", Прве
пруге, Првог сремског одреда, Прегревица, Прека, Прерадовићева, Призренска, Пружни пут,
Псачка, Рабина Алкалаја, Раденка Мишевића, Радничка, Радоја Домановића, Рајачићева,
Ранилушка, Ратарска, Ратарски пут, Руска, Сарајевска, Светислава Вуловића, Светог
Рафаила Шишатовачког, Светог Серафима Саровског, Светозара Папића, Светомира Ђукића,
Светосавска,
Светотројчина,
Севастократора
Бранка,
Севастократора
Влатка,
Севастократора Дејана, Седам земунских планинара, Сењска, Сервантесова, Сергеја
Јесењина, Сестара Страин, Сибињанин Јанка, Симеона Кончаревића, Симона Боливара,
Синђелићева, Синише Богнера, Скопљанска, Славонска, Сланкаменачка, Слободана Бајића,
Слободана Глумца, Слободана Ђурића, Слободана Мацуре, Сомборска, Србичка, Стара,
Старца Вујадина, Стевана Дубајића, Стевана Дубајића, Стевана Дукића, Стевана Марковића,
Стојана Бошковића, Стојана Дечермића, Стојана Марковића, Страхиње Петровића, Стрма,
Ташка Начића, Тесна, Томице Поповића, Трг Бранка Радичевића, Триве Витасовића,
Троношка, Тршћанска, Ћуковачка, Ћуковачки кут, Ћуковачки руб, Угриновачка, Угриновачки
пут, Ужичка, Фабрички пут, Фенечка, Филипа Вишњића, Фрање Крча, Фрушкогорска,
Хемингвејева, Цара Душана, Цетињска, Циглана, Чунарска, Џесија Овенса, Џона Кенедија,
Шајкашка 1-13Б, 2, Шангај Нова, Шангајска, Шандора Мајора, Шимановачка, Школско добро,
Штросмајерова, Шумадијска
4
7. ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ЗГРАДА ГО ЛАЗАРЕВАЦ
- ХОЛ ИСПРЕД ВЕЛИКЕ
САЛЕ (I СПРАТ)
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
КАРАЂОРЂЕВА БР. 42,
ЛАЗАРЕВАЦ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје градске општине Лазаревац
8. ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ХОЛ ЗГРАДЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ
МЛАДЕНОВАЦ
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ЈАНКА БАТИЋА БР. 6,
МЛАДЕНОВАЦ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје градске општине Младеновац
9. ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ЗГРАДА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ НОВИ
БЕОГРАД - ШАЛТЕР
САЛА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
БУЛЕВАР МИХАИЛА
ПУПИНА БР.167
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје градске општине Нови Београд
10. ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ЗГРАДА УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОШТИНЕ
ОБРЕНОВАЦ
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ВУКА КАРАЏИЋА БР. 74,
ОБРЕНОВАЦ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје градске општине Обреновац
11. ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
5
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
МЗ "РОСПИ ЋУПРИЈА"
ВИШЊИЧКА БР. 110В
Месне заједнице: “Ташмајдан”, “Старина Новак“, “Стара Палилула”, ”Јован Цвијић“, “Надежда
Петровић”, “Хаџипоповац“, “Стара Карабурма”, “Стеван Христић”, “Деспот Стефан Лазаревић”,
“Филип Вишњић”, “Карабурма-Дунав“, “Роспи Ћуприја”, ”Вишњичка бања”, “Сланци“, “Велико
село” и ”Вишњица”
2.
МЗ "КОТЕЖ"
ТРАЈКА ГРКОВИЋА БР.
5
Месне заједнице: “Стара Борча”, “Борча греда“, “Нова Борча”, “Овча”, “Падинска скела”,
”Дунавски венац”, “Котеж” и “Бара Рева”
12. ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ЗГРАДА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ РАКОВИЦА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
МИШКА КРАЊЦА БР. 12
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје градске општине Раковица
13. ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ЗГРАДА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ САВСКИ
ВЕНАЦ
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
КНЕЗА МИЛОША БР. 69
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје градске општине Савски Венац
14. ГРАДСКА ОПШТИНА СОПОТ
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ЗГРАДА УПРАВЕ
ГРАДСКЕ ОШТИНЕ
СОПОТ
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
КОСМАЈСКИ ТРГ БР. 5,
СОПОТ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје градске општине Сопот
15. ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
6
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ОШ "СКАДАРЛИЈА"
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
СКАДАРСКА БР. 25
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје градске општине Стари Град
16. ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ТРГ ЗОРАНА
ЂИНЂИЋА БР. 8,
СУРЧИН
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
ОШ "ДВАДЕСЕТ ДРУГИ
ОКТОБАР"
2.
ОШ "СТЕВАН СРЕМАЦ"
МАРШАЛА ТИТА БР. 4,
ДОБАНОВЦИ
Добановци
3.
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
БОЉЕВЦИ
БРАЋЕ ВЕСЕЛИНОВИЋ
БР. 2, БОЉЕВЦИ
Бољевци и Прогар
Сурчин, Бечмен, Јаково и Петровчић
17. ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ХОЛ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ШУМАДИЈСКИ ТРГ БР. 2
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје градске општине Чукарица
2. СЕВЕРНО-БАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
18. ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
7
1.
ДОМ САМОУПРАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ
''ПРОЛЕТЕР''
НЕРЕТВАНСКА БР. 2,
БАЧКА ТОПОЛА
Ане Франк, Барток Беле, Бачкопаланачка, Београдска, Бошка Бухе, Братства, Васе Пелагића,
Вашингтонска, Војвођанских бригада, Главна од 109 до краја и од 90 до краја, Дравска,
Дурмиторска, Едварда Кардеља, Жаки Јожефа, Жељезничка, Жикице Јовановића Шпанца,
Занатлијска, Зрињска, Индустријска, Кизур Иштвана, Киш Ференца, Мајевичка, Матије Гупца,
Михајла Пупина, Млинска Неретванска, Пролетерска, Радничка, Салаши – Сенћански пут,
Сенћански пут Скадарска, Чантавирски пут 1-81 и насељено место Мићуново
2.
ДОМ САМОУПРАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ ''БАЛКАН''
ГЛАВНА БР. 10, БАЧКА
ТОПОЛА
9. Маја, Атила, Варга Иштвана, Виноградарска, Вираг Балажа, Гоце Делчева, Далматинска,
Јокаи Мора, Косачка, Кратка, Љубљанска, Матије Корвина, Охридска, Паје Јовановића,
Партизанска, Петра Кочића, Салаши - Виногради, Светог Стефана, Соње Маринковић,
Сплитска, Сремска, Тимочка, Ференца Фехера, Хајдук Вељка, Хварска и Шебој
3.
ЗГРАДА ДОМА
ЗДРАВЉА ''ДР ХАЏИ
ЈАНОШ''
СВЕТОГ СТЕФАНА БР.
1, БАЧКА ТОПОЛА
Александра Пушкина, Балканска, Босе Миличевић, Војводе Мишића, Гаврила Принципа,
Гагаринова, Истарска, Јанка Веселиновића, Јо Лајоша, Кун Беле, Насерова, Серво Михаља,
Стевана Сремца, Турзо Михаља, Чаки Лајоша, и насељена места Зобнатица, Карађорђево и
Мали Београд
4.
ЗГРАДА
''ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ''
ГЛАВНА БР. 57, БАЧКА
ТОПОЛА
7. Јула, Главна 53-107 и 44-88, Лењинова од бројева 27 и 14, Максима Горког, Пере
Сегединца, Омладинска, Северна, Светосавска и Шинковић Јожефа
5.
ЗГРАДА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ ''НИКОЛА
ТЕСЛА''
ФРУШКОГОРСКА БР. 1,
БАЧКА ТОПОЛА
Арањ Јаноша, Ач Јожефа, Вардарска, Ибарска, Ивана Милутиновића, Јадранска, Јована
Микића, Лист Ференца, Лењинова 1-25 и 2-12, Маршала Тита 53-115 и 44-104, Цветна,
Школска и Шумадијска
6.
ЗГРАДА САМОУПРАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ
''ВАШАРИШТЕ''
ЉИЉАНА БР. 25,
БАЧКА ТОПОЛА
Ади Ендре, Бечејски пут, Вељка Влаховића, Гомбош Јаноша, Доже Ђерђа, Дубровачка, Етвеш
Лоранта, Земунска, Иве Андрића, Источна, Иштвана Андре, Краља Милутина, Кучерка
Јожефа, Ловачка, Љиљана, Марка Краљевића, Моравска, Новосадска, Отона Жупанчића,
Париске комуне, Ружа, Салаши - Бечејски пут, Светозара Милетића, Сомборска, Стефана
Немање, Трг Светог Илије, Цигларска, Чањи Лајоша и Штит
7.
ЗГРАДА СРЕДЊЕ
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
''ШИНКОВИЋ ЈОЖЕФ''
ТРГ ДР ЗОРАНА
ЂИНЂИЋА БР. 10,
БАЧКА ТОПОЛА
1. Маја, Бледска, Бољаи Фаркаша, Борачка, Бранка Радичевића, Вашариште, Видовданска,
Војводе Синђелића, Главна 1-51 и 2-42, Дечанска, Димитрија Туцовића, Ђуре Јакшића,
Енгелсова, Ивана Горана Ковачића, Јоргована, Карађорђева, Карпатска, Кулски пут, Мадач
Имреа, Маршала Тита 1-51 и 2-42, Николе Тесле, Његошева, Салаши - Иђошки пут, Салаши Управа ''Дожа Ђерђ'', Толстојева, Тот Ференца, Трг Др Зорана Ђинђића, Трг Др Јаноша Хаџија,
Цара Душана и Чепе Имреа
8.
ЗГРАДА САМОУРПАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ ''ЦЕНТАР''
ПЕТЕФИ БРИГАДЕ БР.
7, БАЧКА ТОПОЛА
8. Марта, Бајшански пут, Балзакова, Бихаћка, Босанска, Дринска, Дунавска, Загребачка, Змај
Јовина, Ивана Мештровића, Иве Лоле Рибара, Јована Поповића, Јожеф Атиле, Јосипа
Мерковића, Кодаљ Золтана, Кудељарска, Лазе Лазаревића, Марксова, Петефи бригаде,
Сутјеска, Танчић Михаља и Чизовски Ференца
9.
ЗГРАДА ДОМА
САМОУПРАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ ''НОВИ
ДОМ''
РАДНИХ БРИГАДА БР.
28, БАЧКА ТОПОЛА
Банатска, Барањска, Бачка, Болманска, Владимира Назора, Војвођанска, Дудова, Задружна,
Ивана Мажуранића, Ивана Цанкара, Јосипа Краша, Козарачка, Купрешка, Лепа, Личка,
Косовска, Људевита Посавског, Мариборска, Петефи Шандора, Прешернова, Радних бригада,
Републичка, Саве Ковачевића, Староморавички пут, Триглавска, Ударничка, Ференца Ракоција
и Црвене Звезде
8
10.
ЗГРАДА ДОМА
САМОУПРАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ ''ГОРИЦА'' –
МАЛА САЛА
ВУКА КАРАЏИЋА БР. 1,
БАЧКА ТОПОЛА
Безданска, Вука Караџића, Др Александра Шијачића, Кошут Лајоша, Кривајска, Ласта
Маршала Тита од бр. 117 и 106 до краја, Нушићева, Плитвичка, Сарајевска, Светозара
Марковића, Спортска, Стевана Јовановића, Стрма, Угљеше Мољца, Ференца Деака,
Фрушкогорска, Хероја Пинкија и Широка
11.
ЗГРАДА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ БАЈША
ЗАКИНА БР. 4, БАЈША
1. Маја, Блатна, Виноградарска, Граничарска, Закина, Зелена, Калварија, Маршала Тита,
Млински трг, Мошорин, Нови виногради, Парлаг, Путрија, Словачка, Тополски пут, Трг
ослобођења и Штефаникова и насељена места Панонија и Средњи Салаш
12.
ЗГРАДА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ БАЈША
ЗАКИНА БР. 4, БАЈША
Братства јединства, Водна, Војвођанска, Дудара I-II, Забашта, Крајна, Кратка, Мала,
Моравички пут, Нова, Партизанска, Петефи Шандора, Пољска, Пролетерска, Републичка,
Салаши, Сивачки пут, Српска, Укрсна и Школска
13.
ЗГРАДА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ ''ВУК
СТЕФАНОВИЋ
КАРАЏИЋ''
МАРШАЛА ТИТА БР. 1,
КРИВАЈА
Бачки Соколац, Горња Рогатица, Криваја и Томиславци
14.
ЗГРАДА СЕОСКОГ
ДОМА
МАРШАЛА ТИТА БР.
83/4, ГУНАРОШ
Богарош, Гунарош и Оборњача
15.
ЗГРАДА БИВШЕ ШКОЛЕ
ПРВОМАЈСКА БР. 9,
БАГРЕМОВО
Багремово и Његошево
16.
ЗГРАДА ДОМА КУЛТУРЕ
ОМЛАДИНСКА БР. 1,
ПОБЕДА
Победа и Светићево
17.
ЗГРАДА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ КАВИЛО
РАДНИЧКА БР. 18,
КАВИЛО
Кавило
18.
ЗГРАДА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ ''МОША
ПИЈАДЕ''
ШКОЛСКА БР. 1, ПАЧИР
Алексе Шантића, Бајска, Барањска, Батинска, Болманска, Бориса Кидрича, Гробљанска, Дожа
Ђерђа, Дунавска, Жељезничка, Земљорадничка, Јадранска, Козарачка, Кратка, Лењинова 117 и 2-22, Партизанска, Петефи бригаде, Равна, Радничка, Светозара Марковића,
Словеначка, Споредна, Спортска, Српска, Староморавичка, Трг Републике, Уска,
Фрушкогорска, Хрватска и Чонопљанска
ШКОЛСКА БР. 1, ПАЧИР
Бајмочки пут, Бакарска, Банатска, Бачка, Београдска, Блатна, Бранка Радичевића, Братства
јединства, Буњевачка, Виноградска, Висока, Висоравна, Војвођанска, Вука Караџића, Ђуре
Јакшића, Зелена, Зидана, Змај Јовина, Иве Лоле Рибара, Јаше Томића, Јо Лајоша, Јована
Микића, Јожеф Атиле, Кордунска, Косовска, Крајна, Курјачки дол, Лазе Костића, Лењинова од
19 и 24 до краја, Мађарска, Макаи, Мала, Масарикова, Млинска, Његошева, Панонска, Пап
Пала, Пољска, Пролетерска, Путрија, Савска, Салаши, Светозара Милетића, Сељачка,
Сенћанска, Сомборска, Сремска, Суботички пут, Таковска, Трг Маршала Тита, Трг
ослобођења, Хладна и Школска
19.
ЗГРАДА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ ''МОША
ПИЈАДЕ''
9
ТАНЧИЧ МИХАЉА БР.
2, СТАРА МОРАВИЦА
Вука Караџића (Пап Пала), Диле, Др Лајоша Деваија (ЈНА), Драгић Иштвана, Дудара, Жак,
Ивана Модрчина (Пап Пала), Источна, Јожеф Атиле, Јоргованска, Калмана Миксата (Киш
Ференца), Кароља Балинта (Марксова), Краља Матије (Братства јединства), Мељкутска
(Пионирска), Мештеркез, Пап Данијела, Парк, Пачирски пут, Пердо велђ, Поштанска, Сабо
Даниела, Светог Стевана (Бориса Кидрича), Суботин пут, Телефонска, Тополски пут и
Уставска
21.
ЗГРАДА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ "СТАРИ КОВАЧ
ЋУЛА"
ТАНЧИЧ МИХАЉА БР.
2, СТАРА МОРАВИЦА
1. Маја, Републичка, 8. Марта, Мађарска, Ади Ендре, Арањ Јаноша, Арпад, Багремова
(Омладинска), Бајшански пут, Бачка (Лењинова), Београдска, Грофа Иштвана Сечењија (Иве
Лоле Рибара), Јанка Сибињанина (Омладинска), Кестена (29. Новембра), Кудељарска, Летња,
Победа, Липе (18. Октобра), Николе Тесле, Новосадска, Онгаи велђ, Орашкез, Ослобођења,
Салаши, Сточарска (Чаки Лајоша), Уска (Пролетерска) и Шољакез
22.
ЗГРАДА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ "СТАРИ КОВАЧ
ЋУЛА"
ТАНЧИЧ МИХАЉА БР.
2, СТАРА МОРАВИЦА
Арок, Велђ, Виноградска, Гробљанска, Данила Киша (Партизанска), Дожа Ђерђа, Домб, Мала,
Дунавска, Ђепсел, Жаки Јожефа, Жељезничка, Западна, Јаскишерска (Ударничка), Карцаг
Кебања, Кошут Лајоша (Маршала Тита), Кратка, Кунмадарашка (Народног фронта), Миклоша
Зрињија (Борачка), Михаља Танчића (Болманска), Нова, Нови ред, Петефи Шандора, Ст.
Ковач Ђуле (Ковач Ђуле), Хусарска (Бригадска) и Школска
23.
ЗГРАДА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
КОШУТ ЛАЈОША БР. 2,
НОВО ОРАХОВО
18. Октобра, 1. Маја, 7. Јула, Ади Ендре, Владимира Назора, Едварда Кардеља, Кодаљ
Золтана, Кошут Лајоша, Моше Пијаде, Народног фронта, Парк Петефи Шандора, Салаши и
Торњошки пут од броја 1-44
24.
ЗГРАДА ДОМА
ПЕНЗИОНЕРА
ЈНА БР. 18, НОВО
ОРАХОВО
13. Маја, Бориса Кидрича, Братства јединства, ЈНА, Лењинова, Матије Губца, Ослободилачка
и Торњошки пут од 45 и 46 до краја
20.
ЗГРАДА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ "СТАРИ КОВАЧ
ЋУЛА"
19. ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Ади Ендре, Багрема (7.јула), Бачка, Војвођанска, Дугачка (Матија Губец), Дуге (Болманска),
Золтана Кодаља (Маркс), Јаноша Херцега (Покрајинска), Лехелова (Првомајска), Љиљана
(Борачка), Руже (Херојска), салаши, Сентандрашки пут (Варга Ђула), Сунчана (18. октобар),
Циракијева (Републиканска) и Чепе Имре
1.
РЕОНСКИ ДОМ
БОЛМАНСКА БР. 14,
МАЛИ ИЂОШ
2.
ВАТРОГАСНИ ДОМ
МАРШАЛА ТИТА БР. 63,
МАЛИ ИЂОШ
Гујонова (Јединства), Иштвана Сечењија (Братства), Кудељарска, Ловћенска (Ђура Салаја),
Улица наде (Иво Лола Рибара), Улица круне (Максим Горкиј) и Улица зоре
3.
ООШ "АДИ ЕНДРЕ"
МАРШАЛА ТИТА БР. 27,
МАЛИ ИЂОШ
Башта, Врбашки пут, Гајска (29. Новембар), Гробљанска, Ендреа Балашија (Фрушкогорска),
Занатлијска, Зеленог врта (Народни фронт), Јаноша Арања (Петефи бригаде), Кокаи, Кошут
Лајоша, Крајна, Кулски пут, Михаља Мункачија (Ударничка), Улица циглане (Сутјеска) и Уска
10
4.
ООШ "АДИ ЕНДРЕ"
МАРШАЛА ТИТА БР. 27,
МАЛИ ИЂОШ
Аварска улица (Његошева), Вашарска, Врбска, Жељезничка, Изворска улица (Борис Кидрич),
Испод брда, Кратка, Ловачка, Млинска, Никола Тесла, Рибарска, Сивачки пут (Ленинова),
Тополски пут и Широка
5.
ООШ "АДИ ЕНДРЕ"
МАРШАЛА ТИТА БР. 27,
МАЛИ ИЂОШ
Беле Бартока (Енгелсова), Главна улица (Маршала Тита) 1-83 и 2-70, Дожа Ђерђ, др Шандора
Бабчањија (ЈНА), Јожеф Атила, Калмана Дудаша (Пап Пала), Летња, Мађарска, Мирна,
Молски пут (ЈНА), Петефи Шандор, Пролећна улица (Уставска), Ракоци Ференца, Ул. парка
(Киш Ференц), Уски пролаз (Ловћен), Ференца Фехера (Шимоковић Рокуша) 60-86 и 49-73, Џак
и Школска улица (Омладинска)
6.
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
ЛЕЊИНОВА, ФЕКЕТИЋ
13. Јула 2-38 и 1-37, Дожа Ђерђ 1-61 и 2-76, Змај Јовина 1-13 и 2-6, Јадранска 1-13, Косовска,
Лењинова 1-19 и 2-14, Маршала Тита 1-31, Пролетерска 1-57 и 2-8, Саве Ковачевића,
Херојска 1-71 и 2-50 и насељено место Ловћенац
7.
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ФЕКЕТИЋ
МАРШАЛА ТИТА,
ФЕКЕТИЋ
Бечејски пут, Болманска 1-21 и 2-28, Братства 1-15 и 2-22, Војвођанска 1-37 и 2-40, Дунавска,
Змај Јовина 14-18 и 15-41, Иве Лоле Рибара 2-16 и 3-15, Јадранска 2-16, ЈНА 2-20 и 3-19, Киш
Ернеа 1-9 и 2-8, Маршала Тита 33-73, Народног фронта 1-17 и 2-20, Петефи Шандора 2-12 и
15-41, Пролетерска 10-12 и Херојска 52-138 и 73-141
8.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ФЕКЕТИЋ (СВЕЧАНА
САЛА)
БРАТСТВА БР. 32,
ФЕКЕТИЋ
13.јули 39-71 и 40-84, Ади Ендре, Братства 24-68 и 49-99, Врбашки пут 2-64, Гробљанска 1-45
и 2-104, Дожа Ђерђа 63-103 и 78-116, Жељезничка 1-45 и 2-56, Киш Ференца, Лењинова 16
-90 и 21-811, Маршала Тита 2-22, Николе Ђурковића 1-29 и 2-8 и Његошева 2-50 и 3-25
9.
ВАТРОГАСНИ ДОМ
(ВЕЛИКА САЛА)
ЈНА БР. 25, ФЕКЕТИЋ
Бачка, Болманска 23-105 и 30-102, Братства 17-47, Виноградска, Врбашки пут 1-61,
Жељезничка 47-79 и 58-88, Иве Лоле Рибара 17-35 и 18-38, ЈНА 21-31 и 22-36, Јожеф Атила,
Киш Ернеа 10-54 и 11-51, Маршала Тита 24-64, Народног фронта 19-83 и 22-86, Николе
Ђурковића 10-96 и 31-77, Нови шор, Његошева 27-61 и 52-90 и Петефи Шандора 1-15 и 14-48
20. ГРАД СУБОТИЦА
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ОШ "КИЗУР ИШТВАН"
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ИВАНА ЗАЈЦА БР. 9,
СУБОТИЦА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Аге Мамужића, Албе Малагурског, Алеја маршала Тита 2-10, Антонија Хаџића, Арсенија
Чарнојевића 1-19 и 2-20, Босе Миличевић, Бошка Вујића, Бранислава Нушића, Браће Радића
2-14 и 1-9, Васе Стајића, Ватрослава Лисинског 1-23 и 2-22, Владимира Назора, Вука
Караџића, Димитрија Туцовића (парни бројеви), Ђуре Ђаковића, Ернеа Лањиа, Змај Јовина,
Ивана Зајца, Иве Војновића, Корзо (Бориса Кидрича), Корзо, Кумановска, Мајшански пут
(Стари мајшански пут) 1-25 и 2-20, Мајшански пут 1-25 и 2-20, Максима Горког 2-18, Матије
Корвина, Матије Корвина (Енгелсова), Милоша Обилића (парни бројеви), Панчевачка, Парк
Рајхл Ференца, Парк Рајхл Ференца (Лењинов Парк), Партизанска, Сталаћка, Стевана
Сремца, Суботе Врлића, Трг Републике, Трг Слободе, Трг Цара Јована Ненада, Фрањевачки
трг (Трг Цара Јована Ненада) 13, Фрањевачки Трг, Цара Душана, Цара Лазара 2-22 и 1-23,
Целовечка и Штросмајерова (непарни бројеви)
11
2.
3.
ОШ "ЈОВАН Ј. ЗМАЈ"
ОШ "ЂУРО САЛАЈ"
ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА
(ТРГ ОКТОБАРСКЕ
РЕВОЛУЦИЈЕ) БР. 22,
СУБОТИЦА
Алеја маршала Тита 1-11, Атиле Јожефа од 10 до краја парни бројеви и од 15 до краја
непарни бројеви, Браће Мајера 1-15, Димитрија Туцовића (непарни бројеви), Жарка
Зрењанина, Лазе Стипића, Рудић Улица парни бројеви, Рудић Улица (10. октобра) парни
бројеви, Толстојева, Трг Јакаба и Комора (Трг Октобарске Револуције) 2-26 и сви непарни
бројеви, Трг Јакаба и Комора 2-26 и сви непарни бројеви, Трг Лајоша Кошута (Б.
Крсмановића), Трг Лајоша Кошута, Трг Синагоге (Трг 29. Новембра), Трг Синагоге, Фрање
Кухача, Хенрика Сијенкијевића и Шандора Петефија (парни бројеви)
ПЕТЕФИ ШАНДОРА БР.
19, СУБОТИЦА
Атиле Јожефа 2-8 и 1-13, Бледска, Браће Мајера од 17 до краја непарни бројеви, Динка
Златарића 2-14 и 1-15, Ендре Бајчи Жилинског, Загребачка (непарни бројеви), Иштвана
Ивањија, Иштвана Сечењија (Тивадара Фелегија), Иштвана Сечењија, Карађорђев пут 2-40,
Максима Горког 20-52, Матије Губца 2-18 и 1-17, Матка Вуковића, Николе Кујунџића, Петра
Драпшина, Прерадовићева (парни бројеви), Птујска, Рудић Улица (10. Октобра) непарни
бројеви, Рудић Улица непарни бројеви, Светозара Милетића 2-28 и 1-21, Сомборски Пут (Пут
ЈНА) 1-7 и 2-10, Сомборски Пут 1-7 и 2-10, Стипе Гргића 2-22 и 1-21, Трг Ђуре Салаја (парни
бројеви), Трг Жртава Фашизма, Трг Краља Томислава (парни бројеви), Трг Свете Терезије 1-3
и 2, Трг Свете Терезије (Трг Жртава Фашизма) 19, Харамбашићева 2-16 и 1-15, Шандора
Петефија (непарни бројеви) и Штросмајерова (парни бројеви)
4.
ОШ "ИВАН ГОРАН
КОВАЧИЋ"
МАКСИМА ГОРКОГ БР.
29, СУБОТИЦА
Беле Габрића, Беле Габрића (Љубљанска), Београдски пут 1-43, Београдски пут (Ивана
Милутиновића) 1-43, Браће Радић 11-15 и 16-80, Вишка 2-8 и 1-7, Горичка, Делничка, Евгенија
Кумичића од 24 до краја парни бројеви, Есперанта, Захарија Орфелина, Ивана Броза, Иве
Лоле Рибара, Лајоша Јоа 1-35 и 2-36, Луке Сучића, Максима Горког од 27 до краја непарни
бројеви, Марка Орешковића 2-30 и 1-35, Матије Губца 20-90 и 19-85, Мирка Боговића,
Морнарска, Отона Жупанчића, Петра Јосића, Првомајска 2-50 и 1-63, Соње Маринковић од 20
до краја парни бројеви и од 31 до краја непарни бројеви, Сремска, Струмичка, Устаничка,
Харамбашићева од 18 до краја парни бројеви и од 17 до краја непарни бројеви, Хуга Бадалића
и Шеноина (непарни бројеви)
5.
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ТРГ ЛАЗАРА НЕШИЋА
БР. 9, СУБОТИЦА
Ивана Горана Ковачића (парни бројеви), Максима Горког 1-25, Павла Штоса, Пушкинов трг
(непарни бројеви), Трг Лазара Нешића и Шеноина (парни бројеви)
6.
ОСНОВНА И СРЕДЊА
ШКОЛА "ЖАРКО
ЗРЕЊАНИН"
ИВАНА ГОРАНА
КОВАЧИЋА БР. 14,
СУБОТИЦА
Браће Радића 17-47, Евгенија Кумичића 2-22, Ивана Горана Ковачића (непарни бројеви),
Јосипа Козарца, Пушкинов Трг (парни бројеви), Сенћански пут 1-15 и 2-16, Сенћански пут
(Марксов пут) 1-15 и 2-16, Соње Маринковић 2-18 и 1-29 и Шолохова 1-13 и 2-12, Шолохова
(Чапајева) 1-13 и 2-12
ЛУДОЧКА БР. 15,
ПАЛИЋ
49. Нова (непарни бројеви), 50. Нова, 51. Нова, 52. Нова, 53. Нова, 54. Нова, 55. Нова, Атиле
Јожефа од 24 до краја парни бројеви и од 29 до краја непарни бројеви, Барска, Викенд
насеље, Илије Бирчанина, Кањишки пут, Лопудска 1-7 и 2-32, Лудошка, Палић салаши 1-27,
125-217, 231-239, 281, 2-24, 124-218, 230-238 и 328, Прежихова горанца, Хајдуково 337-407 и
334-408, Хоргошки пут 64-178 и 65-179,
7.
САЛА ЗА СВАТОВЕ
ТАКАЧ
12
8.
9.
10.
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
"МАНДАРИНА"
А.Д. "ЖЕЛЕЗНИЧАР"
ГЕРОНТОЛОШКИ
ЦЕНТАР
АРСЕНИЈА
ЧАРНОЈЕВИЋА ББ,
СУБОТИЦА
27. марта, Алеја маршала Тита 12-28, Арсенија Чарнојевића од 22 до краја парни бројеви, од
21 до краја непарни бројеви, Грабовачка, Душана Петровића 1-11, 2-4 и 8, Петра Лековића од
7 до краја непарни бројеви и од 8 до краја парни бројеви, Ференца Сепа од 16 до краја парни
бројеви и сви непарни бројеви, Цара Лазара 24-34 и 72-74 и Шумска од 8 до краја парни
бројеви и од 7 до краја непарни бројеви
КОСОВСКА БР. 2-4,
СУБОТИЦА
Адама Мицкијевића, Багремова, Боре Станковића, Ватрослава Лисинског од 24 до краја парни
бројеви и од 25 до краја непарни бројеви, Виктора Игоа, Густава Тонча, Западни виногради
240, 244 и 245, Кароља Чилага, Косовска 1-61 и парни бројеви, Косте Рацина, Кочићева, Лазе
Лазаревића, Леонарда Да Винчија (парни бројеви), Липарска, Милоша Обилића (непарни
бројеви), Новосадска, Огњена Прице, Орахова, Отона Кучере, Паје Маргановића, Плитвичка,
Ратка Митровића, Сарајевска, Сомборска 2-22, Стеријина, Тамишка, Ференца Балога, Цара
Лазара од 25 до краја непарни бројеви и Шекспирова
АЛЕЈА МАРШАЛА ТИТА
БР. 31, СУБОТИЦА
Алеја маршала Тита од 13 до краја непарни бројеви, Браће Југовића, Браће Мајера 2-30,
Винковачка, Ђерђа Доже, Зрињског, Илирска, Кајмакчаланска, Козарачка 2-38 и 1-53,
Крагујевачких жртава, Луке Ботића, Петра Лековића 2-4 и 1-5, Симе Матавуља, Стипе Гргића
24-56, Трг Јакаба и Комора од 28 до краја парни бројеви, Трг Јакаба и Комора (Трг Октобарске
Револуције) од 28 до краја парни бројеви, Ференца Сепа 2-14, Франкопана, Хенриха Ацела,
Чачанска, Шидска и Шумска 2-4 и 1-5
11.
ОШ "СЕЧЕЊИ ИШТВАН"
КАРАЂОРЂЕВ ПУТ БР.
94, СУБОТИЦА
15. априла, Андрије Штампара, Беле Чикоша, Берталана Собоње, Босутска, Браће Мајера од
32 до краја парни бројеви, Вировитичка, Ђердапска, Житна, Иве Сењанина, Исидора Милкоа,
Јенеа Калмара, Карађорђев Пут од 42 до краја парни бројеви, Кордунска, Пожаревачка,
Прашка, Светозара Милетића од 30 до краја парни бројеви и од 23 до краја непарни бројеви,
Секереш Ласла, Секереш Ласла (Горењска), Стипе Гргића од 58 до краја парни бројеви и од
23 до краја непарни бројева, Травничка и Ференца Гала
12.
ОШ "СЕЧЕЊИ ИШТВАН"
(САЛАИ ШКОЛА)
ПУТ ЕДВАРДА
КАРДЕЉА БР. 114,
СУБОТИЦА
10. Нова, 11. Нова, 8. Нова, 9. Нова, Балзакова, Батајничка, Бечка, Воскарска, Воскарска (466.
Нова), Грочанска, Западни Виногради 20-122,134-202,320-368,19-123,133-201,321-367,374,
Млинарска Улица, Млинарска Улица (468. Нова), Нил Армстронга (парни бројеви), Пекарска
Улица, Пекарска Улица (467. Нова), Платонова, Пут Едварда Кардеља 2-128, Солунска,
Ужарска Улица, Ужарска Улица (494. Нова) и Црногорска
13
13.
14.
15.
16.
СУТЈЕСКА БР. 82,
СУБОТИЦА
12. Нова, 452. Нова, 471. Нова 2-50 и 1-51, Алексе Кокића, Анте Еветовића-Мирољуба,
Апатинска, Безданска, Брионска, Васка Попе, Вуковарска, Грнчарска Улица, Грнчарска Улица
(453. Нова), Др Јосипа Андрића, Др Ливије Херзог (473. Нова), Др Ференц Бодрогвари, Едвина
Здовца парни бројеви, Ердутска, Западни Виногради 248-318, 247-319, 373 и 379, Зоркина,
Индире Ганди, Јагода, Јагода (463. Нова), Јаноша Арања, Јокаи Мора, Камилице, Камилице
(461. Нова), Козарачка од 55 до краја непарни бројеви, Корнела Сентелекија, Косовска од 63
до краја непарни бројеви и од 40 до краја парни бројеви, Кристофера Колумба, Кројачка
Улица, Кројачка Улица (451. Нова), Кулска, Купина, Купина (472. Нова), Купусинска, Леонарда
Да Винчија (непарни бројеви), Љиљана, Љиљана (459. Нова), Малина, Малина (480. Нова),
Милтона Манакија, Младеновачка, Николе Демоње, Обућарска Улица, Обућарска Улица (457.
Нова), Озренска, Падејска, Пауна, Пауна (470. Нова), Петлова, Петлова (462. Нова), Петра
Поповића Аге, Покрет несврстаних, Пролетерских Бригада, Рузмарина, Рузмарина (460.
Нова), Скендера Куленовића, Сомборска од 24 до краја парни бројеви и од 65 до краја
непарни бројеви, Стевана Дороњског, Столарска Улица, Столарска Улица (469. Нова),
Стубичка, Сутјеска, Тибора Секеља, Филипа Филиповића и Франца Листа
ШАБАЧКА БР. 1,
СУБОТИЦА
Алексиначка, Бајски Виногради 270-272, 494-508, 520-538, 556-580, 493-509, 523-537 и 557581, Бегејска од 12 до краја парни бројеви и од 21 до краја непарни бројеви, Брезова,
Будванска, Ваљевска, Вишања, Вишања (223. Нова), Војвођанска, Горња, Грожђа 2-30 и 1-67,
Едвина Здовца 1-69, Едисонова, Западне Угарнице 2-26 и 1-27, Златиборска, Келебија од 412
до краја парни бројеви и од 413 до краја непарни бројеви, Копарска 10-60 и 11-61, Кривајска,
Кумровечка, Ласла Гала, Македонска, Михаља Мајтењиа, Мохачка 2-76 и 1-73, Народног
Фронта, Немирне Равнице, Пастирска Улица, Скојевска, Тиватска, Уралска, Ускочка 2-112 и 1105, Чеде Жица, Шабачка и Шпанских Бораца
МЗ ПЕШЧАРА
ШАБАЧКА БР. 7А,
СУБОТИЦА
475. Нова 2-80 и 1-81, Бајски Виногради 314, 482-492, 510-518, 540-554, 313-315, 481-491, 511521 и 539-555, Балинта Вујкова, Барска, Беле Куна, Брестовачка, Великокапелска, Грожђа 3282, Дежеа Форгача, Донска, Др Винка Перчића, Дуња, Дуња (497. Нова), Едвина Здовца од 71
до краја непарни бројеви, Јабука, Јабука (490. Нова), Јожефа Жакија, Копарска од 62 до краја
парни бројеви и од 63 до краја непарни бројеви, Крапинска, Луја Армстронга, Луја Армстронга
(491. Нова), Мариборска, Маћаша Брука, Миклоша Гершона, Мохачка од 78 до краја парни
бројеви и од 75 до краја непарни бројеви, Нишавска, Обреновачка, Праховска, Ријечка,
Ролана Ромена, Сарачка, Сарачка (498. Нова), Темишварска, Трешања, Трешања (495. Нова),
Ускочка од 114 до краја парни бројеви и од 107 до краја непарни бројеви и Чајетинска
ОШ "СЕЧЕЊИ ИШТВАН"
(САЛАИ ШКОЛА)
ПУТ ЕДВАРДА
КАРДЕЉА БР. 114,
СУБОТИЦА
15. августа (непарни бројеви), Артура Мунка, Бајски Виногради 318-480 и 317-479, Гелегуња,
Гелегуња (464. Нова), Грожђа од 84 до краја парни бројеви и од 69 до краја непарни бројеви,
Елека Бенедека (493. Нова), Јаноша Херцега, Јосипа Колумба, Кајсија, Келебија 164-170,174196,163-171 и 175-197, Крзнарска Улица, Крзнарска Улица (465. Нова), Крушака, Крушака (492.
Нова), Лепа, Пут Едварда Кардеља 1-151, Скадарлијска, Црног Песка и Чепе Имреа
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА
ЗГРАДА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ "ЗОРКА"
ОШ "СЕЧЕЊИ ИШТВАН"
14
17.
18.
19.
ОШ "ЂУРО САЛАЈ"
МЗ НОВО СЕЛО
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
БАЈСКИ ПУТ БР. 25,
СУБОТИЦА
Алибунарска, Антуна Михановића, Аугуста Цесарца, Бајски Пут од 20 до краја парни бројеви и
7-75, Бајски Пут (15. Маја) од 20 до краја парни бројеви и 7-75, Бегејска 2-10 и 1-19, Варешка
(непарни бројеви), Ватрослава Јагића, Вилмоша Харангозоа, Владе Перића-Валтера, Врбаска
(парни бројеви), Вршачка, Гајева од 62 до краја парни бројеви, Гезе Сабоа (парни бројеви),
Гламочка (непарни бројеви), Голубова од 18 до краја парни бројеви, Даруварска, Динарска
(парни бројеви), Држичева (парни бројеви), Дубровачка, Зеленгорска, Иришког Венца од 18 до
краја парни бројеви и од 23 до краја непарни бројеви, Иштвана Лукача, Јанка Чмелика,
Јасеновачка, Кадињачка, Какањска, Карађорђев Пут од 59 до краја непарни бројеви, Копарска
2-8 и 1-9, Крајишка, Крањчевићева, Ксавера Шандора Ђалског, Луке Перковића, Мајевичка,
Марка Краљевића (парни бројеви), Марка Марулића, Метохијска, Мићуринова (парни бројеви),
Омишка, Петра Свачића од 12 до краја парни бројеви и од 11 до краја непарни бројеви, Раде
Ћирпанова, Смедеревска, Стевана Мокрањца, Стевана Филиповића, Трг Веселина Маслеше,
Триглавска, Трогирска, Хајдук Вељка, Ханибала Луцића 2-28 и 1-15, Цветка Манојловића,
Цетињска, Чавољска, Чикеријска, Шебешићка (парни бројеви) и Шумадијска
ГАЈЕВА БР. 50,
СУБОТИЦА
Анђе Ранковић, Антуна Сутуровића, Бајски виногради 1, 1А, 2Б, 4, 4А, 6, 7, 7Ц, 8А, 8Ц, 9, 9Ц,
10, 10А, 10Ц, 15, 15А, 15Ф, 15Ј, 15К, 27, 27Ц, 27Ф, 29, 29Б, 31, 126, 145, 146, 158, 182Б, 283Б и
285, Бајски Пут од 77 до краја непарни бројеви, Бајски Пут (15. Маја) од 77 до краја непарни
бројеви, Беочинска, Вразова, Врбаска (непарни бројеви), Гајева 40-60 и сви непарни бројеви,
Гезе Сабоа (непарни бројеви), Георгија Димитрова (парни бројеви), Гламочка (парни бројеви),
Гогољева, Голубова 2-16 и сви непарни бројеви, Гостиварска, Гргура Пешталића, Грегора
Крека, Динарска (непарни бројеви), Ержебет Силађи, Жабаљска, Иване Брлић Мажуранић,
Иришког Венца 2-16 и 1-21, Јанка Веселиновића, Јосипа Вуковића-Ђиде, Јосипа Клета,
Карловачка, Кароља Чеха, Маглајска, Марије Бурсаћ од 30 до краја парни бројеви, Марка
Краљевића (непарни бројеви), Матије Пољаковића, Мићуринова (непарни бројеви),
Мостарска, Новоселска, Пиротска (непарни бројеви), Приморска, Радоја Вујошевића,
Рељковићева, Стипана Вилова, Трг Ћирила и Методија, Франа Супила од 10 до краја парни
бројеви, Фрушкогорска, Ханибала Луцића од 30 до краја парни бројеви и од 17 до краја
непарни бројеви, Хиландарска, Шебешићка (непарни бројеви) и Шибенска
САВЕ ШУМАНОВИЋА
БР. 2, СУБОТИЦА
Бајски Пут 2-18 и 1-5, Бајски Пут (15. маја) 2-18 и 1-5, Бранка Радичевића, Варешка (парни
бројеви), Гајева 2-38, Георгија Димитрова (непарни бројеви), Држичева (непарни бројеви),
Жарка Васиљевића, Калмана Мештерхазија, Карађорђев пут 1-57, Лазе Мамужића,
Мажуранићева, Марије Бурсаћ 2-28 и сви непарни бројеви, Нишка, Петра Свачића 2-10 и 1-9,
Пиротска (парни бројеви), Прерадовићева (непарни бројеви), Рудничка, Саве Шумановића,
Свете Катарине, Свете Катарине (7. јула), Сомборски пут 12-56, Сомборски пут (Пут ЈНА) 1256, Станише Неорчића, Трг Ђуре Салаја (непарни бројеви) и Трг Краља Томислава (непарни
бројеви)
15
20.
ОШ "МАТКО ВУКОВИЋ"
ИВАНА САРИЋА ББ,
СУБОТИЦА
21.
ОШ "МАТКО ВУКОВИЋ"
РУЂЕРА БОШКОВИЋА
БР. 1, СУБОТИЦА
22.
23.
МЗ КЕР - МАЛА САЛА
СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА
ШКОЛА"
Албе Францишковића, Бајски Виногради 16, 20-26, 17 и 21-25, Барањска, Батинска 2-90,
непарни бројеви и ББ, Бјеловарска, Бојанска, Браће Милашина, Велебитска од 66 до краја
парни бројеви и од 67 до краја непарни бројеви, Велебитска (Владимира Ђанића) од 66 до
краја парни бројеви и од 67 до краја непарни бројеви, Данче Бертуша, Дебарска,
Дорословачка, Дурмиторска, Западне Угарнице 28-116, 172 и 29-117, Ивана Квале, Имотска,
Јосе Мачковића, Кисачка, Колашинска, Космајска, Крушедолска, Лимска, Мавровска,
Мачванска од 22 до краја парни бројеви и од 23 до краја непарни бројеви, Мукић Стипана,
Петра Петрекановића, Радничка, Рашка, Сарић Ивана, Сивачки пут, Сомборски пут од 58 до
краја парни бројеви и од 79 до краја непарни бројеви, Сомборски пут (Пут ЈНА) од 58 до краја
парни бројеви и од 79 до краја непарни бројеви, Стапарска, Стевана Тиквицког, Тителска,
Фочанска, Франа Супила 2-8 и сви непарни бројеви, Фрање Клуза, Хиподромска, Хушвет
Лајоша (парни бројеви) и Шарпланинска
18. новембра 1941, Банатска, Бартола Кашића, Бартола Кашића (Париске комуне), Бачка,
Београдски Пут 2-48, Београдски Пут (Ивана Милутиновића) 2-48, Бискупа Лајче Будановића,
Бискупа Лајче Будановића (Романијска), Бродска, Велебитска 1-65 и 2-64, Велебитска
(Владимира Ђанића) 1-65 и 2-64, Владимира Гортана, Врдничка, Гундулићева, Динка
Златарића од 16 до краја парни бројеви и од 17 до краја непарни бројеви, Динка Шимуновића
од 28 до краја парни бројеви, Доситејева, Дравоградска, Драгојле Јарневић, Ђаковска, Ђуле
Валиа, Ђуре Даничића, Жетелачка, Загребачка (парни бројеви), Ивана Антуновића 2-46 и 143, Ивана Кукуљевића, Иванградска (парни бројеви), Јабланичка, Јернеја Копитара, Калора
Милодановића, Кладовска, Колубарска, Костолачка, Краља Звонимира, Лазара Хорватског,
Максима Горког од 54 до краја парни бројеви, Марка Орешковића од 32 до краја парни бројеви
и од 37 до краја непарни бројеви, Мачванска 2-20 и 1-21, Мије Мандића, Михајла Раднића,
Огулинска, Палмотићева, Потиска, Прилепска, Руђера Бошковића, Ситничка, Скендербегова,
Сомборски пут 9-77, Сомборски пут (Пут ЈНА) 9-77, Таванкутска, Тиха, Унска, Филипа
Вишњића, Филипа Кљајића, Хварска, Хушвет Лајоша (непарни бројеви) и Цанкарева
БЕОГРАДСКИ ПУТ БР.
62, СУБОТИЦА
Београдски пут 50-80, Београдски пут (Ивана Милутиновића) 50-80, Блашка Рајића од 36 до
краја парни бројеви и од 39 до краја непарни бројеви, Винодолска, Динка Шимуновића 2-26 и
непарни бројеви, Драгутина Домјанића (парни бројеви), Дринска, Ђурђинска, Задарска,
Ибарска, Ивана Антуновића 48-86 и 45-111, Иванградска (непарни бројеви), Игманска,
Идријска, Јадранска 18-24, Јаше Игњатовића 2-38,1-39 и ББ, Кујунџић Андрије, Лазара
Бачића, Лепеничка, Лесковачка, Матошева, Моравска, Мословачка, Наде Димић од 48 до
краја парни бројеви и од 45 до краја непарни бројеви, Отмара Мајера, Прва Петољетка,
Прешернова од 42 до краја парни бројеви и од 41 до краја непарни бројеви, Савска, Сергеја
Јесењина 2-4 и 1-15, Скерлићева 2-56 и 1-43, Тумбас Пере - Хајо, Ужичка, Улмер Гашпара,
Улмер Гашпара (Велењска), Шајкашка и Шимета Тиквицког
БЕОГРАДСКИ ПУТ БР.
124, СУБОТИЦА
Београдски пут 82-132, Београдски пут (Ивана Милутиновића) 82-132, Васе Пелагића, Др
Фрање Сударевића, Др Фрање Сударевића (133. Нова), Драгутина Домјанића (непарни
бројеви), Дрварска, Ђуре Стантића, Ивана Антуновића од 88 до краја парни бројеви и од 113
до краја непарни бројеви, Иве Андрића, Изворска од 26 до краја парни бројеви, Јадранска 216 и сви непарни бројеви, Јаше Игњатовића од 42 до краја парни бројеви и од 41 до краја
непарни бројеви, Керска, Наде Димић 35-43, Панонска, Пачирски пут, Поречка, Ровињска,
Сењска, Сергеја Јесењина од 17 до краја непарни бројеви, Скерлићева од 58 до краја парни
бројеви и од 45 до краја непарни бројеви, Сребреничка, Тополска и Тузланска
16
24.
ЗЦ СУБОТИЦА АМБУЛАНТА ОГРАНАК II
БЕОГРАДСКИ ПУТ БР.
45, СУБОТИЦА
8. марта, Београдски пут 45-83, Београдски пут (Ивана Милутиновића) 45-83, Блашка Рајића
2-34 и 1-37, Вишка од 10 до краја парни бројеви и од 9 до краја непарни бројеви, Евгенија
Кумичића од 25 до краја непарни бројеви, Кварнерска, Книнска, Лајоша Јоа од 38 до краја
парни бројеви и 37-63, Матије Губца од 92 до краја парни бројеви и од 87 до краја непарни
бројеви, Првомајска 52-82 и од 65 до краја непарни бројеви и Роке Шимоковића
25.
ОШ "СОЊА
МАРИНКОВИЋ"
ЈО ЛАЈОША БР. 78,
(УЛАЗ ИЗ НАДЕ
ДИМИЋ) СУБОТИЦА
Бајнатска од 34 до краја парни бројеви и од 23 до краја непарни бројеви, Београдски пут 85119, Београдски пут (Ивана Милутиновића) 85-119, Браће Радића од 116 до краја парни
бројеви, Изворска 2-24 и 1-3, Лајоша Јоа 65-87, Ловре Брачуљевића, Наде Димић 2-46 и 1-33,
Пазинска и Првомајска од 84 до краја парни бројеви
БРАЋЕ РАДИЋА БР. 83,
СУБОТИЦА
1. Нова, 2. Нова, 3. Нова, 4. Нова, 5. Нова, 6. Нова, 7. Нова, Александрови Салаши 12, 13,
13А, 14, 48, 49, 56, 56А, 81, 82, 92А, 99, 100, 102, 103, 105, 107, 107А, 107Б, 108, 111, 111Д,
112, 112Б, 112Ц, 113, 113А, 114, 114А, 114Ц, 114Д, 115Б, 116, 116А, 117, 118, 119, 119Ц, 119Д,
120, 121, 123, 123А, 124А, 127, 128, 128А, 129, 129А, 130, 130А, 131, 132, 133, 134, 135, 137,
138, 139, 140, 140А, 140Ц, 141, 142, 143, 144, 144А, 144Б, 145, 145А, 147, 148, 149, 150, 151А,
153, 156, 157, 159, 160, 169, 178, 178А, 179, 182, 183, 186, 188, 191, Андрије Медулића, Антуна
Б. Шимића, Бајнатска 2-32 и 1-21, Богобоја Атанацковића, Божидара Аџије, Браће Радића 4979, Грге Чеваповића, Далматинска (парни бројеви), Драгише Мишовића (парни бројеви),
Евгенија Кумичића 1-23, Жикице Јовановића Шпанца, Ивана Зетовића, Ивана Иванића
(непарни бројеви), Истарска (непарни бројеви), Корушка, Лошињска 5, Луке Карагића,
Масарикова 2-42, 1-39, од 86 до краја парни бројеви и од 71 до краја непарни бројеви, Мирка
Павића, Новака Радоњића, Сенћански пут 18-54, 17-69, од 116 до краја парни бројеви и од 95
до краја непарни бројеви, Сенћански пут (Марксов пут) 18-54, 17-69, од 116 до краја парни
бројеви и од 95 до краја непарни бројеви, Учка, Шолохова од 14 до краја парни бројеви и од 15
до краја непарни бројеви и Шолохова (Чапајева) од 14 до краја парни бројеви и од 15 до краја
непарни бројеви
БРАЋЕ РАДИЋА БР. 83,
СУБОТИЦА
Борска, Браће Радића 82-114 и од 81 до краја непарни бројеви, Далматинска (непарни
бројеви), Драгише Мишовића (непарни бројеви), Ивана Иванића (парни бројеви), Ивана
Миланковића, Истарска (парни бројеви), Масарикова 44-84 и 41-69, Миховила Павлека
Мишкина, Николе Матковића, Прешернова 2-40 и 1-39, Сенћански пут 56-114 и 71-93,
Сенћански пут (Марксов Пут) 56-114 и 71-93, Стипана Копиловића 2-34 и 1-33 и Трг Паје
Кујунџића
БИКОВАЧКИ ПУТ БР. 2,
СУБОТИЦА
367. нова, Адачка, Александрови Салаши 1А, 6, 6А, 9, 9А, 11, 11А, 12, 13, 13А, 15, 16, 18, 20,
24, 25, 26, 31, 35, 50, 53, 96, 168, 63А, 65, 66, 66А, 68, 69, 70, 97, 98, 100, 100Б, 103, 104, 111,
119А, 154, 187, 192, 195, 197, 197А, 199, 200, 201, 202 и 222, Арнолд Јураја, Београдски пут од
197 до краја непарни бројеви и од 208 до краја парни бројеви, Београдски пут (Југословенска)
од 65 до краја непарни бројеви и од 66 до краја парни бројеви, Биковачки пут 1-85 и 2-62,
Биковачки пут (Футошка Део) 1-7, 17, 25-43 и 2-24, Биковачки Пут (Илинденска део) 23-33,
Градишћанска, Гружанска, Жедничка, Ивана Тургењева, Иђошка, Илинденска, Каменичка,
Ловћенска, Милутина Бојића, Митра Бакића, Моравичка, Мосорска, Мурска, Плате
Добројевића (непарни бројеви), Приједорска, Рударска, Сиришка, Станоје Главаша, Старине
Новака парни бројеви и ББ, Стражиловска, Таковска, Толминска, Фекетићка, Футошка и
Чантавирски пут
26.
27.
28.
МЗ БАЈНАТ (ВЕЛИКА
САЛА)
МЗ БАЈНАТ (МАЛА
САЛА)
"ТАТРАВАГОНКА
БРАТСТВО" Д.О.О.
17
29.
30.
МЗ АЛЕКСАНДРОВО
МЗ КЕЛЕБИЈА
БЕОГРАДСКИ ПУТ БР.
161, СУБОТИЦА
Аксентија Мародића, Албе Видаковића, Александрови Салаши 90, Београдски пут 127-195 и
134-206, Београдски пут (Ивана Милутиновића) 127-133, Београдски пут (Југословенска) 1-63
и 2-64, Блаже Јовановића, Брегалничка, Верушићка, Владимира Роловића, Власеничка,
Војислава Илића, Вохл Лоле, Генерала Кутузова, Грмечка, Делиблатска, Дечанска, Душана
Крњајског, Жељка Миливојевића, Зелић Јосипа, Зеничка, Јована Пачуа, Јурија Гагарина,
Лазаревачка, Лихт Јосипа, Маре Ђорђевић Малагурски, Маре Ђорђевић Малагурски (366.
Нова), Милована Глишића, Мишић Боривоја, Направник Карела, Патриса Лумумбе, Плате
Добројевића (парни бројеви), Подравска, Рутаи Иштвана, Славенски Јосипа, Старине Новака
(непарни бројеви), Томе Рудић Браце, Трг Паје Јовановића, Хорвацки Петра, Човић Јелене и
Шокчић Јосипа
ПУТ ЕДВАРДА
КАРДЕЉА БР. 383,
КЕЛЕБИЈА
15. августа 2-20, 4. јула, 7. јула, 8. марта, Багремова, Борова, Босе Миличевић, Бршљанска,
Бршљанска (4. нова), Вељка Влаховића, Виноградска, Виноградска (11. нова), Граничарска,
Дугина, Дугина (3. нова), Звездана, Звездана (1. нова), Зелена, Зелена (8. нова), Излетничка,
Јована Микића, Јоргованска, Келебија 2-162, 172, 198-410, 1-161, 173 и 199-411, Кестенова,
Кизур Иштвана, Киш Ференца, Лазара Нешића, Ливадска, Липарска, Ловачка, Ловачка (9.
нова), Мајер Отмара, Матија Губца, Матка Вуковића, Нил Армстронга (непарни бројеви),
Обалска, Омладинска, Орахова, Орахова (10. нова), Пала Папа, Првомајска, Пут Едварда
Кардеља од 130 до краја парни бројеви и од 153 до краја непарни бројеви, Пчеларска,
Расадничка, Соње Маринковић 1-11 и 71, Средња, Средња (5. нова), Сунчана, Сунчана (7.
нова), Тиха, Тиха (6. нова), Улица Тополе, Улица Тополе (2. нова), Храстова, Цветна, Чавољ 2210, 1-207, 211 и ББ, Чех Кароља и Шумска
31.
ДОМ КУЛТУРЕ МЗ
ЉУТОВО
СЛОБОДАНА
ПРИНЦИПА СЕЉЕ БР.
3, ЉУТОВО
Бачка, Бранка Радичевића, Вишњина, Војвођанска, Вука Караџића, Вуковић Розике, Динарска,
Дравска, Ивана Мажуранића, Љутово Салаши 169Б, 172, 173, 174А, 177А, 179, 183, 193, 194,
195, 202, 205, 206, 212, 215, 217, 218, 220, 223А, 224А, 226, 226А, 226Ц, 226Д, 227А, 230, 236,
237, 238, 240, 242, 245, 249, 252Б, 254, 255, 261, 262, 264, 281, 287, 288, 289, 294, 297, 300,
305, 311, 313, 318, 319, 320, 321, 327, 328, 329, 338, 341, 346А, 348, 350, 356, 356А, 356Б, 357,
359, 361, 361А, 362, 363, 365, 365А, 366А, 367, 368А, 369, 378, 398, 398А, 404, 407, 413, 456,
462, 463, 464, 464А, 465, 467, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 476, 477, Мамужићев пут, Матије
Гупца, Николе Тесле, Пешчарина, Слободана Принципа-Сеље, Сомборска, Трг Светозара
Марковића и Чикеријска
32.
МЗ "ВЕРУШИЋ"
БИКОВО САЛАШИ БР.
18/Б, БИКОВО
Биково Салаши 2-144, 1-143 и ББ, Горњи Верушић, Мала Босна Салаши 169, 193, 199, 201,
208, 232, 232А, Нови Жедник Салаши 36-96 и 37-95 и Стари Жедник Салаши 458-484 и 459485
БОЗЕ ШАРЧЕВИЋА БР.
21, СУБОТИЦА
I Устанка, Алберта Ајнштајна, Балканска, Бечејска, Бистричка, Битољска, Бихаћка, Бозе
Шарчевића, Болманска, Бохињска, Вјекослава Караса, Гаврила Принципа, Десанке
Максимовић, Дравска, Ђорђа Натошевића, Ивана Мештровића, Јакшићева, Јахоринска,
Јосипа Еугена Томића, Кароља Хендриха, Косте Абрашевића, Латак Иштвана, Лозничка,
Лошињска (парни бројеви) и од 7 до краја непарни бројеви, Магнетна Поља, Марије Кири,
Мачковић Титуса, Николе Коперника, Његошева, Олах Шандора, Пала Папа, Перл Гелерта,
Раде Кончара, Светозара Марковића, Сегедински пут (Моше Пијаде) 2-88, ББ, Сегедински пут
2-88, Славонска, Трг Јеврејских Жртава, Требињска, Тук Угарнице 4А, 22, 24, 29, 30, 33, 39, 41,
50, 51, 51Б, 52, 52А, 52Б, 53, 54, 56, 56А, 57, 58, 59, 59А, 60, 61 и Фредерика Шопена
33.
ОШ "10 ОКТОБАР"
18
34.
35.
36.
37.
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
ОШ "ЈОВАН МИКИЋ"
ОШ "МИЛОШ
ЦРЊАНСКИ"
ОШ "МАЈШАНСКИ ПУТ"
СЕГЕДИНСКИ ПУТ БР.
9-11, СУБОТИЦА
Адолфа Сингера, Анте Парчетића, Аранђеловачка 2-12 и 1-23, Владимира Мајаковског 2-64 и
1-37, Јована Микића 2-42 и 1-41, Кароља Битермана 2-28 и 1-17, Кирешка 2-40, Марије Војнић
Тошинице, Павловачка 2-16 и 1-13, Сегедински пут (Моше Пијаде) 1-27, Сегедински пут 1-27,
Теслина 2-30 и 1-29, Хусинска, Церска и Шантићева 2-30 и 1-27
САВЕ КОВАЧЕВИЋА БР.
16, СУБОТИЦА
Алексе Дундића, Алексе Ивића, Аранђеловачка од 14 до краја парни бројеви и од 25 до краја
непарни бројеви, Белоцркванска, Бошка Бухе, Браће Рибникара, Буковичка, Дежеа
Костолањија, Ендреа Адиа, Имреа Шафрања, Иштвана Кизура, Јосипа Краша, Кароља
Битермана од 30 до краја парни бројеви и од 19 до краја непарни бројеви, Кирешка 42-56,
Личка, Личка (501. нова), Михајла Пупина, Раденска, Саве Ковачевића 2-48 и 1- 53А,
Сегедински пут 29-55, Сегедински пут (Моше Пијаде) 29-55, Теслина 32-56 и 31-57, Ференца
Киша и Шантићева 32-52 и 29-45
БАНИЈСКА БР. 67,
СУБОТИЦА
508. нова 2-30 и 1-35, Антона Ашкерца, Бајмочка 38-98 и 39-99, Банијска, Вишеградска,
Гутенбергова, Гутенбергова (504. нова), Делиградска, Добојска, Долењска, Зетска, Калничка,
Караш, Кирешка 58-90, Кодаљ Золтана, Кодаљ Золтана (503. нова), Кох Роберта, Кох Роберта
(505. нова), Марош, Нера, Охридска, Партизанских База 1-95, Песничка, Петрињска,
Петрињска (Бабич Михаља), Речна, Сегедински пут од 57 до краја непарни бројеви,
Сегедински пут (Моше Пијаде) од 57 до краја непарни бројеви, Теслина од 58 до краја парни
бројеви и од 59 до краја непарни бројеви, Ференца Чакија, Хероја Пинкија, Чат Гезе и
Шантићева од 54 до краја парни бројеви и од 47 до краја непарни бројеви
МАЈШАНСКИ ПУТ БР.
87, СУБОТИЦА
359. нова, 360. нова, 51. Дивизије, Авалска, Алберта Сентђерђија, Антуна Вранчића,
Арпадова, Бајмочка од 100 до краја парни бројеви и од 101 до краја непарни бројеви,
Баштованска, Бер Имреа, Блаха Лујзе, Бориса Крајгера, Браће Сударевића, Вардарска,
Верице Бараћ (560. нова), Виноградарска, Вишњичка, Владимира Мајаковског од 66 до краја
парни бројеви и од 39 до краја непарни бројеви, Влаха Буковца, Госпићка, Гоце Делчева,
Гошина, Далија, Дедињска, Едеа Телча, Ернеа Киша, Западни Виногради 124-132, 204-238,
125-131 и 203-237, Зворничка, Зидарска, Источни Виногради 100-102, 108-182, 101-103, 107183, 350-386 и 351-385, 1400, Јаноша Хуњадија 2-16 и 1-7, Јована Микића од 44 до краја
парни бројеви и од 73 до краја непарни бројеви, Јована Цвијића, Јосе Мерковића, Кирешка 1109, Козјачка, Константина Петровића, Копаоничка, Косте Трифковића, Крушевачка, Кун
Ернеста, Мајшански Пут (VIII Војвођанске Ударне Бригаде) 2-130 и 1-119, Мајшански Пут
(Стари Мајшански Пут) 22-136, 27-119 и 139, Мајшански пут 22-150 и 27-161, Макарска,
Милоша Црњанског, Милутина Ускоковића, Мирослава Антића, Михаља Сервоа, Мишарска,
Невесињска, Никшићка, Олимпијска, Павловачка 18-32 и 15-31, Партизанских База од 97 до
краја непарни бројеви, Призренска, Пчеларска Улица, Румска, Сабо Миклоша, Саве
Ковачевића од 50 до краја парни бројеви и од 53Б до краја непарни бројеви, Симе Шолаје,
Тивадара Пушкаша, Тиквешка, Тимочка, Титуса Дуговића, Учитељска, Хајдук Станка,
Храстова, Шамачка, Швалб Миклоша и Шиме Ивића
19
38.
39.
40.
41.
МАЈШАНСКИ ПУТ БР.
362, СУБОТИЦА
10. Новембра, 381. Нова, 382. Нова, 383. Нова, 384. Нова, 4. Црногорске бригаде, Ане Франк,
Анке Буторац, Београдска, Брачка, Граничарска, Даринке Радовић, Диљска, Ђери Ференца,
Загорска, Илије Лубарде, Исидоре Секулић, Источни Виногради 2-98,104-106, 184, 188-194,
196, 198, 206, 208, 210, 212, 214, 218, 220, 222, 224, 226А, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240,
242, 244, 244А, 246, 250, 252, 254, 260, 262, 264, 266, 284, 292, 306, 314, 316, 322, 328, 332,
336, 338, 342, 344, 346, 1-99,105, 185, 191, 195, 197, 199, 201, 205, 207, 211, 213, 215, 219, 221,
223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 235А, 235Б, 237, 239, 241, 243, 245, 245А, 249, 253, 255, 257,
259, 261, 267, 287, 291, 315, 321, 323, 331, 333, 337, 339, 341, 343, 345, 349, Јаноша Хуњадија
од 18 до краја парни бројеви и од 9 до краја непарни бројеви, Јелене Ћетковић, Јесеничка,
Јована Дучића, Кикиндска, Кирешка од 111 до краја непарни бројеви, Кларе Фејеш, Крфска,
Луја Пастера, Лукач Ђерђа, Љермонтова, Љубице Ивошевић, Мајшански пут (VIII Војвођанске
ударне бригаде) од 121 до краја непарни бројеви и од 132 до краја парни бројеви, Мајшански
пут (Стари мајшански пут) 196, Мајшански пут од 152 до краја парни бројеви и од 163 до краја
непарни бројеви, Марка Перичина Камењара, Милана Коњовића, Надежде Петровић,
Неготинска, Нехруова, Омладинска, Осјечка, Параћинска, Партизанских База од 66 до краја
парни бројеви, Пећарска, Пешчарина од 219 до краја непарни бројеви, Подгорска, Пулска,
Радановац 55, 56, 57, 59, 64, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83А, 83Б, 84, 84А, 87,
88, 88Б, 162, 163, 164, 167, 168, Радојке Лакић, Сегединска, Слободана Пенезића Крцуна,
Сплитска, Тетовска, Титоградска, Топчидерска, Торданска, Тршћанска, Улица Чемпреса,
Улица Чемпреса (380. Нова), Улцињска, Цељска и Чавољ од 212 до краја парни бројеви, 209 и
од 213 до краја непарни бројеви
ЕДУАРДА РУСИЈАНА
ББ, СУБОТИЦА
Авнојска, Балажа Вирага, Бањалучка, Беле Бартока 2-46 и 1-49, Бокељска, Вука Мандушића
(парни бројеви), 1-55 и ББ, Грделичка, Данко Пишта, Дунавска, Ђевђелијска, Едуарда
Русијана, Југ Богдана, Лифка Шандора, Љубе Шерцера, Отворена, Палићка, Партизанских
База 2-36, Пионирска, Прибојска, Радноти Миклош 2-24 и 1-23, Самоборска, Цветна и
Штипска
МЗ МАЛИ РАДАНОВАЦ
ЛИФКЕ ШАНДОРА БР. 4,
СУБОТИЦА
Беле Бартока од 48 до краја парни бројеви и од 51 до краја непарни бројеви, Иштвана Вига,
Јасминова, Јоргованска, Кирешка од 92 до краја парни бројеви, Ластина, Мали Радановац,
Нађ Имреа, Нађ Имреа (XVI. Дивизије), Оромска, Партизанских База 38-64, Петра Чајковског,
Радановац 6-50, 154, 7-49, 153 и 171, Радноти Миклош од 26 до краја парни бројеви и од 25 до
краја непарни бројеви, Ружина, Северна, Средња, Студеничка, Сунчана, Турзо Лајош и
Ференци Ибоље
МЗ РАДАНОВАЦ ПРОСТОРИЈЕ МЗ
ВЕНАЦ БРАТСТВА И
ЈЕДИНСТВА БР. 21,
СУБОТИЦА
321. нова, Бели Голуб, Борова, Бресквина, Вељка Петровића, Венац Братства и Јединства 2102 и 1-219, Воћарска, Вртна, Вука Мандушића од 57 до краја непарни бројеви, Зелена,
Ливадска 2-82 и 1-81, Мартоношка, Мира, Палмина, Пешчарина 2-122 и 1-83, Пољска 2-10 и 111, Радановац 212-304, 314-318, 213-303 и 315-317, Радановачка 1-51, ББ, 4, 8 и 277,
Руменачка, Темеринска, Тук Угарнице 12-20 и 11-23 и Хајдуково 2-76,86-88,1-77 и 85-87
МЗ МАКОВА СЕДМИЦА
ОБДАНИШТЕ "НАШ
БИСЕР"
20
ПЕШЧАРИНА БР. 121/А,
СУБОТИЦА
Велики Радановац, Венац Братства и Јединства од 104 до краја парни бројеви и од 221 до
краја непарни бројеви, Змајевачка, Кестенова, Ливадска од 84 до краја парни бројеви и од 83
до краја непарни бројеви, Мушкатла, Пешчарина од 124 до краја парни бројеви и 85-217,
Пољска од 12 до краја парни бројеви и од 13 до краја непарни бројеви, Радановац 51, 91, 92Б,
98, 101, 107, 108, 116, 121, 124, 131, 133, 134, 136, 137, 141, 144, 170, 172, 173, 176, 183, 198,
198А, 201, 205, 207, 208А, 209А, 210, 308, 310, 311, Хајдуково 78-84, 90-104, 79-83 и 89-103 и
Црвених Ружа
ТРОГИРСКА БР. 20,
ПАЛИЋ
10. октобар, 4. јула, Арањ Јанош, Аустралијска, Аустралијска (Унска), Балажа Вирага,
Банатска, Бохињска, Брестовачка, Владимира Ђанића, Дубровачка 2-16 и сви непарни
бројеви, Ендреа Адија, Зеленгорска, Зеленгорска (Иштвана Кизура) непарни бројеви,
Јаворска, Јасеновачка, Језерска, Јожефа Хегедиша, Кларе Фејеш, Козарачка, Кошут Лајоша,
Кошут Лајоша (Лајоша Јоа), Крфска, Лањи Ернеа, Ластовска, Ловачка 2-70 и сви непарни
бројеви, Луке Др Мардашића, Николе Тесле, Палић Угарнице 28-34 и 29-35, Партизанска,
Радановачка (парни бројеви), Ријечка, Рогашка, Ружина, Суботичка, Сутјеска, Трогирска, Тук
Угарнице 22-40 и 23-41, Хоргошки пут 2-62 и 1-63, Цветна и Цреска
СПЛИТСКА АЛЕЈА БР.
1, ПАЛИЋ
43. нова, 44. нова, 45. нова, 46. нова, 47. нова, Алекса Шантића, Анђела Торичелија, Анђела
Торичелија (Липарска), Аурела Штадлера, Аурела Штадлера (34. нова), Бегејска, Бискупа
Лајче Будановића, Бискупа Лајче Будановића (Стапарска), Железничка Станица, Жељезничка,
Зеленгорска 2-16, Зеленгорска (Иштвана Кизура) 2-16, Марка Орешковића, Обала Лајоша
Вермеша, Олге Пенавин, Олге Пенавин (Ловранска), Омладински Парк, Орбанфалва
(Орбанфалва), Орбанфалва (Пионирска Алеја), Парк Физичке Културе, Парк Хероја, Парк
Хероја (Парк Народних Хероја), Рибарска, Ритска, Солунска, Сплитска Алеја, Стражара, Трг
Ђуре Стантића, Трг Ђуре Стантића (Трг Ђуре Салаја) и Шандора Петефија
АД "ПОДРУМ ПАЛИЋ"
ЈОСИПА КОЛУМБА БР.
33, ПАЛИЋ
36. нова, 40. нова, 42. нова, 7. јула, Атиле Јожефа 1-27 и 2-22, Беле Бартока, Беле Куна,
Болманска, Братства-Јединства, Буха Бошка, Видовданска, Видовданска (35. нова), Врањска,
Врњачка, Даруварска, Дубровачка од 18 до краја парни бројеви, Европска, Европска (Милана
Мартиновића-Металца), Зеленгорска од 18 до краја парни бројеви, Зеленгорска (Иштвана
Кизура) од 18 до краја парни бројеви, Јоргованска, Јоргованска (38. нова), Јосипа Колумба,
Лист Ференца, Ловачка од 72 до краја парни бројеви, Лопудска 9 до краја непарни бројеви и
34 до краја парни бројеви, Марије Бурсаћ, Михаља Сервоа, Пала Папа, Палмина од 76 до
краја парни бројеви и од 113 до краја непарни бројеви, Панонска, Панонска (37. нова),
Преспанска, Пулска 2-66 и непарни бројеви, Трг Мађар Ласла, Трг Мађар Ласла (Трг Анђе
Ранковић), Фочанска и Хајдуково 2-28, 106-158, 1-37 и 105-159
46.
МЗ ХАЈДУКОВО
БОРИСА КИДРИЧА БР.
30, ХАЈДУКОВО
49. нова (парни бројеви), Бориса Кидрича, Вука Караџића, Дожа Ђерђа, Жарка Зрењанина,
Ивана Цанкара, Имреа Чепеа, Кирешка, Костолањи Дежеа, Матије Губца, Ново Насеље,
Омладинских Бригада, Палић Салаш 36-56, 330, 37-55 и 329, Пере Поповића Аге, Првомајска,
Преспанска, Салаш, Сарајевска, Хајдуково 316-332 и 317-333, Хоргошки пут од 181 до краја
непарни бројеви и 204, Шандора Петефија и Школска
47.
ОШ "ПЕТЕФИ ШАНДОР"
НОСА БР. 622,
ХАЈДУКОВО
НОСА 540-670 и 541-669
42.
43.
44.
45.
ДОМ МЗ РАДАНОВАЦ
ОШ "МИРОСЛАВ
АНТИЋ"
МЗ ПАЛИЋ
21
48.
ОШ "ПЕТЕФИ ШАНДОР"
ОМЛАДИНСКИХ
БРИГАДА БР. 29-31,
ХАЈДУКОВО
Вангер Шор, Жељезничка, Каштељ Пут, Милковић Шор, Стипић Пут, Фекете Шор, Хајдуково
160-314, 410-498, 159-315 и 409-499 и Хевер Шор
49.
МЗ БАЧКИ ВИНОГРАДИ
БЕОГРАДСКА БР. 2,
БАЧКИ ВИНОГРАДИ
10. нова, Аранусор, Бачки Виногради 2-162 и 1-161, Јожеф Аттила, Мушкатла, Романијска и
Хателес Ут
50.
ОШ "ПЕТЕФИ ШАНДОР"
БЕОГРАДСКА БР. 23,
БАЧКИ ВИНОГРАДИ
Ади Ендре, Бачки Виногради од 164 до краја парни бројеви и од 163 до краја непарни бројеви,
Београдска, Вељка Влаховића, Виноградарска, Едварда Кардеља, Жељезничка, Игманска,
Кизур Иштвана, Киш Ференца, Лудошка, Мајтењи Михаља, Мора Ференца, Пап Пала, Петефи
Шандора, Риго, Руди Чајевца, Сегедински пут, Суботичка, Хоргошка и Шандора Лифке
51.
ДОМ ШУПЉАК
КОСТОЛАЊИ АРПАДА
БР. 108, ШУПЉАК
Гробљански пут 2-22, Костолањи Арпада од 78 до краја парни бројеви и од 51 до краја
непарни бројеви, Кулски пут, Нови Шор, Палић Салаш 218-234,185 и 219-235, Пешчара Улица,
Салаш, Сенћански пут 1-31, Црквени пут и Шупљак 148-180, 206-298, 149-179 и 205-299,
52.
ШУПЉАК
ШУПЉАК БР. 88
(ЛУДАШКИ ШОР 134),
ШУПЉАК
55. нова, Гробљански пут од 24 до краја парни бројеви и сви непарни бројеви, Лудашки шор од
60 до краја парни бројеви и од 43 до краја непарни бројеви, Палић Салаш 26-34, 58-150, 27-35
и 57-149, Улица сланог језера, Хоргошки пут од 178 до краја парни бројеви и Шупљак 40-146 и
39-147
53.
ОШ "МИРОСЛАВ
АНТИЋ"
ХАЛОМСКИ ШОР БР. 3,
ШУПЉАК
Костолањи Арпада 2-76 и 1-49, Лудашки шор 2-58 и 1-41, Ритска Улица, Халомски шор, Цвијин
шор и Шупљак 2-38, 182-204, 300-538, 1-37, 181-203 и 301-539
54.
ЗАДРУЖНИ ДОМ
БИКОВО
БИКОВАЧКИ ПУТ БР.
197, БИКОВО
10. нова, 11. нова, Биковачки пут од 64 до краја парни бројеви и од 87 до краја непарни
бројеви, Биково Салаши од 146 до краја парни бројеви и од 145 до краја непарни бројеви,
Братство Јединство, Војвођанска, Далматинска, Ђуре Ђаковића, Космајска, Љубљанска,
Омладинска и Савска
ТРГ СЛОБОДЕ БР. 2,
ЧАНТАВИР
9. нова, Ади Ендре (парни бројеви), Болманска 2-60, Виногради I, Виногради II, Виногради III,
Виногради IV, Виногради V, Виногради VI, Кањишка 26-38, Мала, Маршала Тита 1-47, Михајла
Сервоа, Моше Пијаде, Николе Тесле, Ослободилачка, Србобранска 22-28, од 15 до краја
непарни бројеви и ББ, Трг Петефи Бригаде, Трг Слободе, Халас, Црвена Звезда и Чантавир
Салаши 10-14 и 9-15
МАРШАЛА ТИТА БР. 38,
ЧАНТАВИР
7. јула, 8. март, 8. нова, VI Нова, Ади Ендре (непарни бројеви), Арањ Јаноша, Барток Беле,
Бориса Кидрича, Вашариште, Векоњ Антал, Груач Ђуле, Ђуро Салај, Енгелсова, Жељезнички
Трг (парни бројеви), Јожефа Атиле, Југословенске Народне Армије, Кањишка од 40 до краја
парни бројеви и од 57 до краја непарни бројеви, Карла Маркса, Лењинова, Маршала Тита
(парни бројеви), Моравска, Омладинска 2-24 и 1-11, Пап Пал, Пионирска, Првомајска,
Пролетерска, Сенћанска, Србобранска 2-20 и 1-13, Трг Републике, Ударничка, Фекеч Насеље
Нова Улица, Ференца Келемена и Чантавир Салаши 28-156, 29-155 и ББ
55.
56.
ОШ "ХУЊАДИ ЈАНОШ"
МЗ ЧАНТАВИР (САЛА
ЗА САСТАНКЕ)
22
57.
ГОСТИОНА "ТИСА"
ТОПОЛСКИ ПУТ БР. 10,
ЧАНТАВИР
11. октобра, Авалска, Бајмочка, Болманска од 62 до краја парни бројеви и сви непарни
бројеви, Вајдашаг, Ветрењача, Горња, Дожа I, Дожа II, Дожа III, Дожа IV, Дожа V, Дожа VI,
Еђшег, Жељезнички Трг (непарни бројеви), Кањишка 2-24, 1-55 и ББ, Киш Ференца, Маршала
Тита од 49 до краја непарни бројеви, Мала Долина, Омладинска од 26 до краја парни бројеви
и од 13 до краја непарни бројеви, Сомборска, Србобранска од 30 до краја парни бројеви,
Тополска, Ференца Оравеца, Халадаш, Чаки Лајош, Чантавир Салаши 158-392 и 157-391 и
Чикерија
58.
МЗ ВИШЊЕВАЦ
МАРКА ОРЕШКОВИЋА
БР. 21, ВИШЊЕВАЦ
Гробљанска, Груборова, Змај Јовина, Илије Лубарде, Лабусова, Максимовићева, Марије
Бурсаћ, Марка Орешковића, Марковићева, Миљановићева, Обрадовићева, Ромићева, Салаш,
Стеве Бањанина и Ћопићева
59.
ДОМ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА БР.
48, БАЧКО ДУШАНОВО
1. нова, 2. нова, 3. нова, Душаново Салаши, Иве Лоле Рибара, Партизанска, Петра Драпшина,
Светозара Марковића и Школска
ИЛИЈЕ ЛУБАРДЕ БР. 4,
НОВИ ЖЕДНИК
Антала Киша, Бачванска, Босе Миличевић, Браће Пуалић, Војвођанска, Ђуре Салаја,
Загребачка, Иве Лоле Рибара, Илије Лубарде, Книнска, Косовска, Маршала Тита, Матка
Вуковића, Невесињска, Николе Тесле, Нови Жедник Салаши 2-24 и од 104 до краја парни
бројеви, 1-25 и од 105 до краја непарни бројеви, Огњена Прице, Петра Драпшина, Петра
Кочића, Петра П. Његоша, Пролетерских Бригада, Радоја Вујошевића, Ремије Башића, Саве
Ковачевића, Скојевска, Титоградска, Филипа Кљајића, Херцеговачка и Цара Душана
ПИОНИРСКА БР. 3,
СТАРИ ЖЕДНИК
10. Октобра, Београдски пут, Бозе Шарчевића, Бориса Кидрича, Братства Јединства, Васе
Пелагића, Владимира Назора, Гаврила Принципа, Димитрија Туцовића, Ђуре Ђаковића,
Едварда Кардеља, Жарка Зрењанина, Змај Јовина, Ивана Милутиновића, Кизур Иштвана,
Максима Горког, Матије Гупца, Матка Вуковића, Моше Пијаде, Пионирска, Првомајска, Раде
Кончара, Саве Ковачевића, Стари Жедник Салаш 2-450 и од 488 до краја парни бројеви, 1449, 455 и од 487 до краја непарни бројеви, Трг Слободе, Хероја Пинкија и Чантавирски пут
ВЛАДИМИРА НАЗОРА
БР. 43, ЂУРЂИН
4. јули, I Нова, Бајмочки пут, Бачванска, Бачванска (9. нова), Бориса Кидрича, Босе
Миличевића, Браће Радића, Владимира Назора, Војвођанска, Ђуре Ђаковића, Железничка,
Иве Лоле Рибара, Јована Микића, Маршала Тита, Матка Вуковића, Мишићевски Пут, Моше
Пијаде, Народног Фронта, Ново Насеље, Октобарска, Првомајска, Салаши, Сремска, Сремска
(10. Нова) и Суботичка
ТРГ МАРШАЛА ТИТА
БР. 1, БАЈМОК
4. Нова, 9. Нова, Бачићева, Браће Радић, Велики Пашњак, Војвођанска, Гундулићева, Дожа
Ђерђа, Дубровачка, Дунавска, Загребачка, Звездина, Змај Јовина, Иве Лоле Рибара, Југ
Богдана, Југословенске Народне Армије 2-12, Качићева, Краља Томислава, Краљевића
Марка, Лајоша Кошута, Мажуранићева, Максима Горког 2-6 и 1-5, Мали Пашњак, Марка
Орешковића, Матије Гупца, Милоша Обилића, Моше Пијаде, Омладинска, Пачирски Ред,
Прерадовићева, Савска, Светозара Милетића, Сомборски пут (непарни бројеви), Сремска,
Суботичка (парни бројеви), Сунчана, Трг Маршала Тита, Трњиште-Салаш, Трумбићева,
Хрватска, Чистац Салаши, Џак, Шашеви Салаш, Штросмајерова (непарни бројеви) и
насељено место Мишићево
60.
61.
62.
63.
МЗ НОВИ ЖЕДНИК
ДОМ КУЛТУРЕ
ОШ "ВЛАДИМИР
НАЗОР"
ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"
23
64.
ПУ "НАША РАДОСТ"
(ОБДАНИШТЕ)
ЈНА БР. 27, БАЈМОК
1. нова, 10. нова, 11. нова 2-32 и 1-13, 12. нова, 2. нова, 3. нова, 5. нова, 6. нова, 7. нова, 8.
нова, Балканска, Београдска, Бреговита, Владе Ћетковића, Гајева, Голубова, Жабњак,
Железничка, Железничка Станица, Зрињска, Зубачиште, Истарска, Југословенске Народне
Армије од 14 до краја парни бројеви и непарни бројеви, Карађорђева, Каћмарски пут,
Колодворска, Косовски Трг, Крајишка, Кратка, Максима Горког од 8 до краја парни бројеви и од
7 до краја непарни бројеви, Мала, Мала Капелска, Мије Мандића, Миховила Павлека
Мишкина, Млинска, Нова, Обалска, Орловска, Партизанска, Петефи Шандора, Петра
Драпшина, Ружина, Саве Ковачевића, Сајмиште, Сомборски пут парни бројеви и бб,
Станишићка, Станишићка Нова, Суботичка (непарни бројеви), Франа Супила, Франкопанска,
Цара Лазара и Штросмајерова (парни бројеви)
65.
ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" НА
РАТИ
БАЈЕ ПИВЉАНИНА БР.
23, БАЈМОК
29. новембра, Баје Пивљанина, Буњевачка, Вардарска, Вука Караџића, Гаврила Принципа,
Дурмиторска, Ђуре Даничића, Јована Цвијића, Луке Вукаловића, Мадарашки Салаши, Марка
Миљанова, Ново Насеље, Његошева, Приморска, Раде Кончара, Рата Салаш и Три истарске
жртве
66.
МЗ МАЛА БОСНА
СУБОТИЧКА БР. 12,
МАЛА БОСНА
Бачка, Бачка (VII Нова), Вељка Влаховића, Владимира Назора, Војвођанска, Едварда
Кардеља, Матка Вуковића, Милана Мартиновића Металца, Мала Босна Салаши 1А, 1Б, 2, 3,
4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 18А, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 23, 24, 24А, 24Б, 25А, 26, 27, 34, 35, 38,
39, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 54А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 63А, 64А, 66, 67, 69, 70, 71, 71А,
72, 73, 74, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 104, 105, 106, 110, 116, 127, 128А, 129, 130, 131А, 132, 133,
133А, 133Б, 134, 135, 136, 136А, 139, 140, 153, 155, 160А, 165, 166, 166А, 205, 238, 252, 254,
255, 256, 257, 258, 259, 259А, 260, 261, 261А, 261Ц, 262, 262А, 262Б, 263, 263А, 264, 264А,
264Ц, 264Д, 265, 266, 267, 267А, 267Б, 268, 268А, 269, 271, 271А, 271Ц, 272, 273, 274, 276,
276А, 279, 280, 282, 286, 287, 288, 289, 293, 293А, 294, 295, 327, 333, 341, 347, 348, 349, 355,
356, 357А, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 368А, 372, 379, 381, 399, 407,
409, 410, 411, 414, 416, 417, 425, 438, 443, 449, 452, 453, 454, 455, 456, 464, 468, 469, 470, 471,
472, 476, 477, 477А, 477Б, 478, 508, 515, 521, 523, 524, 525, 527, 530, 530А, 531, 531А, 531Ц,
532, 534, 535, 537, 538, 540Б, 542, Суботичка и Џемала Биједића
67.
ДОМ НЕМИРНА
РАВНИЦА - 33 "ВОЋКО"
МАРКА ОРЕШКОВИЋА
БР. 132, ДОЊИ
ТАВАНКУТ
Јосипа Кларског 40 до краја парни бројеви и од 35 до краја непарни бројеви, Љутово Салаши
268-270, 424-664, 267-269 и 425-663 и Салаш 668-938 и 667-937
68.
ОШ "МАТИЈА ГУБЕЦ"
МАРКА ОРЕШКОВИЋА
БР. 11/А, ДОЊИ
ТАВАНКУТ
24. нова, 26. нова, 27. нова, 28. нова, 29. нова, 30. нова, 31. нова, Бачка, Браће Радића, Змај
Јовина, Ивана Сарића, Иве Лоле Рибара, Јована Микића, Јосипа Кларског 2-38 и 1-33,
Југословенска, Марка Орешковића, Матка Вуковића, Мије Мандића, Николе Тесле, Нова, Раде
Кончара, Салаш 2-32, 36-42, 46-64, 76-164, 370-388, 1716-1720, 1734-1784, 34, 44, 66, 68-74,
1636-1686, 1688-1714, 1722-1732, 1-33, 35-43, 45-65, 75-165, 371-389, 1717-1721, 1733-1783,
67-73, ББ, 1635-1687, 1689-1715 и 1723-1731 и Трг Жарка Зрењанина
69.
ДОМ КУЛТУРЕ ПРОСТОРИЈА
ЛОВАЧКОГ ДРУШТВА
ТАВАНКУТ БР. 1006,
ГОРЊИ ТАВАНКУТ
Таванкут 940-1202, 1450-1476, 939-1203, 1451-1477, 1206-1428, 1205-1427, 1430-1448, 14781630, 1429-1449, 1479-1631
3. СРЕДЊО-БАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
24
21. ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
ЈКСП "ЕКОС"
ЂУРЕ ЈАКШИЋА БР. 2,
ЖИТИШТЕ
Житиште и Равни Тополовац
2.
ДОМ КУЛТУРЕ
ЖЕЛЕЗНИЧКА БР. 6,
БАНАТСКИ ДВОР
Банатски Двор, Честерег и Банатско Карађорђево
3.
ДОМ КУЛТУРЕ
(ЧИТАОНИЦА)
МАРШАЛА ТИТА БР. 2,
ТОРДА
Ади Ендреа, Дожа Ђерђа, Жарка Зрењанина и Ракоци Ференца
4.
ДОМ КУЛТУРЕ (БАР)
МАРШАЛА ТИТА БР. 2,
ТОРДА
Бориса Кидрича, Иве Лоле Рибара, Киш Ференца, Кошут Лајоша и Петефи Шандора
5.
ДОМ КУЛТУРЕ
МАРШАЛА ТИТА БР. 64,
НОВИ ИТЕБЕЈ
Нови Итебеј, Међа и Српски Итебеј
6.
ДОМ КУЛТУРЕ
ТРГ СЛОБОДЕ ББ,
ТОРАК
1. маја, Бегејска, Хореа, Вељка Влаховића, Зелено поље, Иво Лоле Рибара, Маршала Тита,
Светозара Марковића, Трг слободе и Угрин Живе
7.
ОСНОВНА ШКОЛА
БРАТСТВА И
ЈЕДИНСТВА БР. 1,
ТОРАК
Братства јединства, Жарка Зрењанина, Кориолан Добана, Петру АлбуА, Тодора Владимиреску
и Банатско Вишњићево
8.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСЛОБОДИЛАЧКА БР.
13, ХЕТИН
Хетин
22. ГРАД ЗРЕЊАНИН
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ВАТРОГАСНИ ДОМ
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ТРГ ПАЛИХ БОРАЦА БР.
1, АРАДАЦ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Арадац
25
2.
ОШ "БРАТСТВОЈЕДИНСТВО"
МАРШАЛА ТИТА БР. 28,
БЕЛО БЛАТО
Бело Блато
3.
МЗ "ЕЧКА"
МАРШАЛА ТИТА БР. 28,
ЕЧКА
Ечка, Книћанин, Лукићево, Орловат, Перлез, Стајићево, Томашевац, Фаркаждин и Чента
4.
ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ"
ЗЕМЉОРАДНИЧКА БР.
6, ЈАНКОВ МОСТ
Јанков Мост
5.
МЗ "ЛУКИНО СЕЛО"
МАРШАЛА ТИТА БР. 50,
ЛУКИНО СЕЛО
Лукино Село
6.
ДОМ КУЛТУРЕ
КИШ ФЕРЕНЦА БР. 119,
МИХАЈЛОВО
Михајлово
БУЛЕВАР ВЕЉКА
ВЛАХОВИЋА БР. 14,
ЗРЕЊАНИН
"Багљаш - 79", Л-1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 20. октобра, 9. јануара, XII Војвођанске бригаде,
Анђе Ранковић, Арадачки атар, Багљаш, Баштенска, Благоја Паровића, Богдана Теодосина,
Бригадира Ристића А-1, Л-1, Л-2, Л-3, А2, Л1, Л2, Л3, А3, Л21 и Л22, Булевар Вељка Влаховића
1-73 и 2-62, Васе Пелагића, Васе Стајића, Вељка Петровића, Војводе Вука, Војислава Илића,
Гоце Делчева, Данила Киша, Димитрија Туцовића, Достојевског, Др Ђорђа Јовановића, Др
Лазе Мијатова, Др Младена Стојановића, Др Тихомира Остојића 36-124, Душана Васиљева,
Жабаљска, Железничка станица, Здравка Челара, Златиборска, Ивана Аћина, Ивана Горана
Ковачића, Ивана Тургењева, Иве Андрића, Јанка Веселиновића, Јаше Томића, Јосипа
Маринковића, Јужнобанатског одреда, Јунака Милана Тепића, Косте Абрашевића, Косте
Рацина, Косте Трифковића, Лава Толстоја, Лазе Лазаревића, Лазе Никина, Меше Селимовића,
Милана Ракића, Милана Станивуковића, Милована Глишића, Мите Ђорђевића, Мошоринска,
Новосадска 1-5 и 2-4, Паје Јовановића, Панонска, Пап Павла, Повртларска, Поучки
Десанчића, Пушкинова, Растка Петровића, Седам секретара СКОЈ-а, Славка Родића,
Слободана Пенезића, Стевана Алексића, Стражиловска 1-39 и 2-32, Стражиловска од 41 до
краја и од 34 до краја, Сурдучка I ред, Сурдучка III ред, Сурдучка, Томе Роксандића, Филипа
Филиповића, Фрушкогорска, Хероја Пинкија и Шерфези Ђуре
БАРАЊСКА БР. 18,
ЗРЕЊАНИН
XIII Војвођанске бригаде, Аугуста Цесарца, Багремова, Бачка, Београдска 1-25, Владимира
Роловића, Драгице Правице, Едуарда Ерија, Душка Трифуновића (бивше Зелено поље),
Зелено поље III ред, Ивана Мештровића, Јосифа Панчића, Кајмакчаланска, Клајнова,
Барањска, Лазаревачки друм, Ловачка, Миленка Бојанића, Милентија Поповића, Мирослава
Антића, Мирослава Крлеже, Наде Димић, Олге Петров, Омладинских бригада, Оповачка, Пере
Сегединца, Петра Ковалића, Петра Прерадовића, Раде Трнића, Радоја Домановића, Сремска,
Стевана Јаковљевића, Темишварски друм 0-70, Темишварски друм I ред, Темишварски друм II
ред, Уљарска, Фабрика станица, Хајдук Вељка, Херцеговачка, Царинска, Црногорска и
Шумадијска
7.
8.
ДОМ МЗ ''СОЊА
МАРИНКОВИЋ''
(БИОСКОПСКА САЛА)
ДОМ МЗ ''ЗЕЛЕНО
ПОЉЕ'' (ХОЛ)
26
9.
10.
11.
МЗ "ГРАДНУЛИЦА"
МЗ "САВА КОВАЧЕВИЋ"
(МАЛА САЛА)
МЗ "ЖАРКО
ЗРЕЊАНИН"
ЦАРА ДУШАНА БР. 80,
ЗРЕЊАНИН
Авалска, Артемова, Велимира Стојина, Веселина Чебзанина, Владимира Цветкова,
Врањевачка, Граднулица гувно, Гробљанска, Димитрија Димовића, Драгомира Кирћанског,
Ђурђевска, Жарка Туринског, Зорана Нићетина, Јованке Добросављев, Каћанска, Ливаде,
Љубе Грујића, Љубе Ратајског, Љубинке Вуков, Љубице Одаџић, Манастирска, Марка Кулића,
Меленачког одреда, Милете Крунића, Михајловачка, Мокринског одреда, Нишка, Његошева,
Паланачка, Партизанска, Петровградског одреда, Првомајска, Проке Средојев, Радојке
Димовић, Ресавска, Сарајевска, Синђелићева, Славка Мунћана, Словачка, Стане
Мошорински, Стево Жигон (бивша Љубљанска), Таковска, Тодора Манојловића, Уроша
Калаузовића, Цара Душана и Цара Лазара
ДР МИХАЈЛА ПРЕДИЋА
БР. 19, ЗРЕЊАНИН
9. Југовића, 9. Маја, Ади Ендреа, Александра Аце Шајбера, Алексе Шантића, Арчибалда
Рајса, Барска, Берберско-циглана, Болничка, Бранка Сурле, Валдецова, Виноградска, Војводе
Мишића, Војводе Путника, Војводе Стевана Шупњикца, Војводе Степе, Војислава Деспотова,
Горичка, Дарка Нишавића, Др Васе Савића, Др Јована Крстића, Др Михајла Предића, Др
Тихомира Остојића 1-37, Дрварска, Дубровачка, Ивана Мажуранића, Игманска, Илинденска,
Исидора Бајића, Истарска, Јадранска, Јована Дучића, Клисурска, Космајска, Кочићева,
Крајишка, Кратка, Лабудова, Мадач Имреа 2-16, Мајора Гавриловића, Мала улица,
Мариборска, Матије Гупца, Милешевска, Миливоја Тошкова, Милунке Савић, Младости,
Мостарска, Нова улица, Охридска, Перлеска, Петра Мећаве, Потиска, Прилепски ред, Радноти
Миклоша, Рајка Ракочевића, Ратка Павловића, Ровињска, Руђера Бошковића, Селеши
Барбаре, Сплитска, Србобранска, Сремчева, Стеријина, Тетовска, Тителска, Тителска средњи
ред, Фрање Клуза, Хиландарска, Цара Јована Ненада, Цветна и Шафарикова
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА
БР. 29, ЗРЕЊАНИН
7. јула, 8. марта, Башаидска, Боре Микина, Босанска, Бошка Бухе, Бошка Мијатова, Бранка
Радичевића, Бригадира Ристића 1-25, 2-14 и објекти ''Б'', ''Ц'' и ''С'', Веселина Маслеше,
Војвођанска, Воје Танкосића, Др Јована Рајића, Драгутиновачког одреда, Дунавска,
Елемирски друм, Елемирски ред, Жарка Зрењанина, Жарка Миланкова, Железничка,
Зеленгорска, Иве Лоле Рибара, Исидоре Секулић, Јована Цвијића, Калваријска, Капетана
Коче, Карађорђевачко-Александровачког одреда, Кикиндска, Косте Ђурића, Косте Туркуља,
Куманског одреда, Личка, Македонска, Меленачка, Меленачки друм, Милоша Црњанског,
Милутина Суботина, Мирослава Тирше, Мишарска, Моришка, насеље Бригадира Ристића,
Николе Тесле, Обала Соње Маринковић, Обилићева, Орлова, Петефијева, Приштинска,
Савезничка, Седме Војвођанске бригаде, Славујска, Солунска, Сремског фронта, Стевана
Христића, Студеничка, Церска, Чаки Јожефа, Штросмајерова и насељена места Елемир,
Меленци и Тараш
27
12.
13.
14.
15.
16.
МЗ "ЦЕНТАР"
МЗ "ДОСИТЕЈ
ОБРАДОВИЋ"
ДОМ МЗ ''ДОЉА ЦРНИ
ШОР'' (МАЛА САЛА)
ОШ "СЕРВО МИХАЉ"
ОШ "СЕРВО МИХАЉ"
ТРГ РЕПУБЛИКЕ БР. 3,
ЗРЕЊАНИН
Бегејски ред 1-49 и 2-50, Булевар Милутина Миланковића (бивша Булевар ослобођења), Вука
Караџића, Гимназијска, Гундулићева, Даничићева, Др Емила Гаврила, Др Зорана
Каменковића, Ђорђа Стратимировића, Ђуре Ђаковића, Змај Јовина 1-25 и 2-38, Јеврејска,
Јована Поповића, Карађорђев трг, Кеј 2. октобра, Краља Александра I Карађорђевића, Краља
Петра Првог, Милоша Великог, Народне омладине, Народног фронта, Немањина, Обала
пионира, Олге Убавић, Париске комуне, Пупинова, Раде Кончара, Руварчева, Сарајлијина,
Светозара Марковића, Светосавска, Симе Матавуља, Симина, Скадарска, Скерлићева,
Слободана Бурсаћа (бивша Тепличка), Стевице Јовановића, Суботићева, Тамишка, Трг др
Зорана Ђинђића (бивша Трг Републике), Трг Слободе, Царице Милице 1-31 и 2-28, Чика Симе
Цуцића, Чонтикарска и Шајкашка
ТРГ ДОСИТЕЈА
ОБРАДОВИЋА ББ,
ЗРЕЊАНИН
4. Јули, Александра Белића, Бегејски ред од 51 до краја и од 52 до краја, Београдска 0-46,
Бранковачка, Вардарска, Војводе Петра Бојовића, Деспота Стефана, Доситеја Обрадовића,
Др Лазе Костића, др Корнела Радуловића (бивша Прва Пролетерска), Ђуре Јакшића, Житни
трг, Загребачка, Змај Јовина 27-31 и 40-42, Ивана Милутиновића, Иве Војновића, Јована
Трајковића, Југ Богдана, Камничка, Колубарска, Константина Данила, Косовска, Косте
Николића, Коче Коларова, Марка Орешковића, Николе Пашића 0-54, Нушићева, Павла
Аршинова, Панчевачка, Пере Добриновића, Петра Драпшина, Подгоричка, Пожешка, Руже
Шулман 1-49 и 2-70, Саве Ковачевића, Саве Текелије, Скробарска, Стевана Мокрањца,
Торђанска, Тоше Јовановића, Травничка, Уроша Предића, Франкопанова, Царице Милице од
33 до краја и од 30 до краја и Шећеранска
ТОМИЋЕВА БР. 47А,
ЗРЕЊАНИН
6. маја, Апатинска, Балзакова, Балканска, Банатска, Бирчанинова, Боре Станковића, Бранка
Ћопића, Ваљевска, Видаковићева, Видовданска, Вишњићева, Волтерова, Вукашинова,
Далматинска, Добровољачка, Дудара, Ђурђа Смедеревца, Жике Грујина, Книћанинова,
Краљевића Марка, Кумановска, Лозничка, Манастир Свете Меланије, Маричка, Милана
Радованчева, Милетићева, Милице Стојадиновић Српкиње, Мите Милованова, Молијерова,
Недељка Барнића, Николе Пашића 5-53, Петровачка, Платонова, Призренска, Принципова,
Радничка, Рељина, Спасоја Спајића, Станоја Главаша, Стрелишна, Сутјеска, Темишварски
друм 3-69, Томићева, Топличина, Цвете Живкова, Цетињска, Чарнојевићева, Шабачка и
насељена места: Банатски Деспотовац, Ботош, Клек и Лазарево
СЕРВО МИХАЉА БР.
64, ЗРЕЊАНИН
Алибунарски ред, Барток Беле, Бечејска, Бохињска, Велебитска, Вереб Золтана, Винодолска,
Врбашки ред, Вршачка, Динарска, Дурмиторска, Ђердапска, Жепчанска, Зрињи Миклоша,
Јожеф Атиле, Кањишка, Киш Ференца, Козарачка, Корвин Ота, Которска, Курунци Илеша,
Ловћенска, Мадач Имреа 1-17, Макарска, Ријечка, Серво Михаља, Сомборска, Танчић
Михаља, Тимочка, Тот Иштвана, Триглавска и Фејеш Кларе
МАЂАРСКЕ КОМУНЕ
БР. 55, ЗРЕЊАНИН
Арањи Јаноша, Белоцркванска, Бледска, Болманска, Братства и Јединства, Браће Фогароши,
Деги Јожефа, Дожа Ђерђа, Доњи ред, Дравска, Дринска, Кесег Лазара, Киш Ернеа, Кошут
Лајоша, Кун Беле, Мађарске Комуне, Моравска, Мункачи Михаља, Ослобођења, Петефи
бригаде, Победе, Ревес Антала, Савска, Салаши, Сивери Јаноша, Суботичка, Сунчана и
Хуњади Јаноша
28
23. ОПШТИНА НОВА ЦРЊА
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
КОШУТ ЛАЈОША ББ,
ТОБА
1.
ОШ "ПЕТЕФИ ШАНДОР"
2.
ОШ "ПЕТЕФИ ШАНДОР"
ЈНА БР. 115, НОВА
ЦРЊА
1. Маја 2-2а, 1-5 и бб, 29. Новембра 1-25 и бб, Дожа Ђерђа 2-38 и 1-45, ЈНА 1-205 и бб, Киш
Ференца 2-40 и 1-43, Кошут Лајоша 1-9, 2-14 и бб, Крива улица 2-14 и 1-3 и Маршала Тита 1267 и 2-180
3.
ОШ "ПЕТЕФИ ШАНДОР"
ЈНА БР. 115, НОВА
ЦРЊА
1. Маја 4-10 и 5а- 9, 1. Октобар 1- 13 и 2- 8, 29. Новембра 27-53, Јабланска 2-20 и 3- 25, ЈНА 2222, Кошут Лајоша 11-53 и 14а- 54, Крива улица 2а, Магазинска, Петефи Шандора и 130-178 и
насељено место Војвода Степа
4.
ЗГРАДА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ СРПСКА
ЦРЊА
КРАЉА АЛЕКСАНДРА
(БОРИСА КИДРИЧА) БР.
60, СРПСКА ЦРЊА
Радојево и Српска Црња
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Александрово и Тоба
24. ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
НОВИ БЕЧЕЈ
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА
БР. 8, ЗРЕЊАНИН
Александра Берића, Артиљеријских бригада, Банатска, Бисерно острво, Бригадира Ристића 145 и 2-46, Војвођанска,Вука Караџића, Ђуре Јакшића, Жарка Зрењанина, Змај Јовина 1-55 и
2-58, Иве Лоле Рибара, ЈНА, Јаше Томића, Максима Горког, Марка Перичина-Камењара,
Маршала Тита, Миливоја Калезића, Милоје Чиплића 1-19 и 2-28, Милорада Попова, Народног
фронта, Петефи Шандора 1-17 и 2-8, Петра Драпшина, Пијачна, Потиска, Радничка 1-27 и 222, Револуције, Речо Антала 1-25 и 2-24, салаши: Берек, Излетиште Соколац, Јатов, Лекић
Дејана Преводница и Чуварница, Светозара Милетића, Скадарска, Слатинска I и II, Соње
Маринковић, Стадион, Стевана Дороњског, Сточни трг, Тапаи Шандора, Трг ослобођења,
Хајдук Вељка, Чика Љубина 1-47 и 2-70 и насељено место Кумане
2.
ДОМ МЛАДИХ У
ШУШАЊУ
РАДНИЧКА БР. 80,
НОВИ БЕЧЕЈ
Башаидски пут, Владе Коларева, Доситејева, Доже Ђерђа, Душана Миљевића, Жељезничка,
Милоје Чиплића 21-107 и 30-130, Његошева, Петефи Шандора 31-45 и 20-34, Радничка 29-119
и 24-112 и Речо Антала 27-115 и 26-96
3.
ОСНОВНА ШКОЛА
"ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ"
ЈОСИФА
МАРИНКОВИЋА БР. 79,
НОВИ БЕЧЕЈ
5. Октобар 1-41 и 2-40, 7. Јул 1-37 и 2-30, Арачка, Боре Главашког 1-153 и 2-150, Ивана
Милутиновића, Јосифа Маринковића 1-99 и 2-112, Карађорђева 1-111 и 2-136, Марка
Орешковића 2-50, Обилићева, Рајка Ракочевића, Светозара Марковића, Слободана Перића 1113 и 2-96 и Штросмајерова 1-157 и 2-124
29
4.
ЗЗ ВРАЊЕВО
МИЛОШЕВ ПУТ БР. 29,
НОВИ БЕЧЕЈ
I крајишка, II крајишка, 1. маја, 15. маја, 29. новембра, 5. октобар 43-135 и 42-126, 7. јула 39-45
и 32-34, 8. марта, Боре Главашков 155-179 и 152-174, Бранка Радичевића, Бригадира Ристића
47-99 и 48-104, Грмечка, Дрварска, Ђуре Ђаковића, Змај Јовина 57-109 и 60-120, Живе
Бурјанова, Јагићева, Јанка Веселиновића, Јаше Игњатовића, Јефте Иличића, Јосифа
Маринковића 101-171 и 114-182, Карађорђева 113-185 и 138-194, Кутузова, Латинке Тајков,
Марка Орешковића 1-149 и 52-132, Матије гупца, Медењача, Милошев пут, Мите Маљугића,
Николе Тесле, Паве Сударски, Партизанска, Петефи Шандора 19-29 и 10-18, Петра Кочића,
Пролетерска, Саве Ковачевића, салаши: Бечејске ливаде, Велике ливаде, Велика шума,
Велике ливаде, Јаруге, Конице, Копово, Малта, Матеј, Сигет, Чуварнице-либе и Шимуђ, Сењи
Михаља, Светозара Кромпића, Славка Бабића, Слободана Перића 115-195 и 98-172, Тозе
Марковића, Ужичка, Филипа Кљајића, Чапајева, Чика Љубина 49-129 и 72-146, Штросмајерова
159-181 и 126-148
5.
ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ
"КОТАРКА"
МАРШАЛА ТИТА БР.
103, НОВО МИЛОШЕВО
Бориса Кидрича, Бранка Радичевића 93-163 и 62-134, Братства и јединства, Ђорђа
Јовановића 67-135 и 62-134, Жељезничка, Затворена, Јована Поповића, Косовска, Марка
Орешковића, Маршала Тита 77-151 и 78-168, Милоша Варадинца, Новобечејски пут, Петефи
Шандора, салаши: Акача, Рит, Коркањ и Чуварница на Тиси, Серво Михаља и Штросмајерова
ТРГ ПАЛИХ ХЕРОЈА БР.
2, НОВО МИЛОШЕВО
1. маја, 3. октобра, Аркадија Попова, Бранка Радичевића 1-91 и 2-60, Васе Стајића, Вашарска,
Генерала Драпшина, Драге Станаћев, Ђорђа Јовановића 1-65 и 2-60, Ђуре Јакшића, Жарка
Зрењанина, Змај Јовина, Иве Лоле Рибара, ЈНА, Кикиндски пут, Лазе Пајића, Маре Пајића,
Маршала Тита 1- 75 и 2-76, Матије Гупца, Милорада Фаркеша, Николе Тесле, Ново Насеље,
Омладинска, Партизанска, Петра Плавкића, Пионирска, салаши: Аладар, Вакант и Чот,
Светозара Марковића, Светозара Милетића, Соње Маринковић, Трг палих хероја, Уска,
Цигљана и насељено место Бочар
6.
ЧИТАОНИЦА
25. ОПШТИНА СЕЧАЊ
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
БОРИСА КИДРИЧА БР.
28, СУТЈЕСКА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
ДОМ КУЛТУРЕ
2.
ОМЛАДИНСКА САЛА
ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА БР.
46, БОКА
Бока, Конак и Шурјан
3.
ФИСКУЛТУРНА САЛА
ЂУРЕ РАШКОВА БР. 72,
НЕУЗИНА
Банатска Дубица, Јарковац и Неузина
Бусење, Јаша Томић, Крајишник, Сечањ и Сутјеска
4. СЕВЕРНО-БАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
30
26. ОПШТИНА АДА
РЕД.
БР.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
ЗГРАДА I МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦE
МАРШАЛА ТИТА БР. 45,
AДА
8. Март 1-17 и 2-18, 25. Маја 1-25 и 2-54, Арањ Јаноша 1-53 и 2-54, Бечејски пут 1-38 и 2-74,
Доша Андраша 1-19, Доситеља Обрадовића 2-12, Душана Седмакова 1-17 и 2-16, Ђуре
Даничића 1-47 и 2-52, Змај Јовина 1-25 и 2-14, Жарка Зрењанина 1-27 и 2-34, Иве Лоле
Рибара 1-21 и 2-48а, ЈНА 1-97 и 2-108, Јожеф Атиле 1-7, Киш Ернеа 1-63 и 2-56, Крајишка 1б61 и 2-64, Марка Орешковића 1а-7 и 2-8, Маршала Тита 1-43 и 2-54, Мите Радујкова 1-39 и 238, Молски пут 1-15 и 2-48, Моше Пијаде 1-5, Ненада Дудварског 1-39 и 2-36, Николе Тесле
23-43 и 24-36, Нушићева 1-25 и 2а-26, Његошева 1-7 и 2-8, Обала Тисе 1-23 и 2-4, Паје
Радосављевића 1-21 и 2-20, Петра Драпшина 1-53 и 2-48, Пупинова 1-5 и 2-4, Раде Поповића
1-19 и 2-10, Сабо Сепеши Ласлоа 1-39 и 2-6 и Хајдук Вељка 1-53 и 2-54
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
МОШЕ ПИЈАДЕ БР. 39,
АДА
1. Маја 1-33 и 2-42, 29. Новембра 1-51 и 2-52, 9. Маја 1-23 и 2-24, Бориса Кидрича 1-23 и 2-10,
Варга Јаноша 3-39 и 2-28, Гробљанска 1 и 2-38, Жикице Јовановића 1-27 и 2-20, Кошут Лајоша
1-81 и 2-86, Моше Пијаде 7-69 и 2-68, Пергел Флоријана 1-21 и 2-24, Раде Кончара 1-67 и 2-74,
Салаши 2-4, Фодор Шандора 1-19 и 2-28, Фрање Розмара 1-13 и 2-16, Шоти Јожефа 1-5 и
Штербик Петера 2-18
ДОСИТЕЉА
ОБРАДОВИЋА БР. 3,
АДА
8. Октобар 1-27 и 2-14, Бранка Радичевића 1а-15, 2-20 и бб од почетка до Вука Караџића,
Војвођанских бригада 1-19, Вука Караџића 15-55 и 2-48, Димитрија Туцовића 1-11, 15-33 и 246, Доситеја Обрадовића 1-17, Ђуре Јакшића 3-23 и 2-22а, Истарска 1-21 и 2-8, Јожеф Атиле
9-33 и 2-10, Лењинова 12-46, Моше Пијаде 2 и 4, Николе Тесле 1-21 и 2-20, Обилићева 1-5 и 228, Пионирска 1-15 и 2-12, Саве Ковачевића 8-32 и 9-33, Светозара Марковића 5-73 и 12а-48 и
Трг Ослобођења 5-9
ЛЕЊИНОВА БР. 47, АДА
7. Јула 1-41 и 2-54, 8. Октобра 29-81 и 14а-62, Авалска 1-3 и 2-10, Ади Ендреа 1-93 и 2-76,
Вука Караџића 1-11, Дожа Ђерђа 2-18 и 1-11, Јожеф Атиле 35-101 и 14/а-52, Карађорђева 399а и 2-98, Космајска 1-5 и 2-8, Лењинова 21-145 и 46а-98, Македонска 1-35 и 2-16, Марка
Миљанова 1-55 и 4-66, Петефи Шандора 1-63 и 2-66, Саве Ковачевића 37-73 и 34-66,
Светозара Марковића 1-5 и 2-10 и Школска 1-5 и 2-8
САВЕ КОВАЧЕВИЋА БР.
74, АДА
Ади Ендре 95-99а, Апро Ференца бб, Бакош Калмана 1-45 и 2-26, Војвођанских бригада 21-75,
Дожа Ђерђа 20-32 и 13-25, Ђуре Ђаковића 1-181 и 2-106, Карађорђева 101-105 и 102, Лазе
Костића 1-29 и 2-44, Партизански трг 1-25 и 2-26, Перњеш горњи рит 1-3а и 2-4, Петра Кочића
1-37 и 2-36, Пролетерска 1-17 и 2-8, Саве Ковачвића 75-91 и 76-96, Светозара Милетића 2-94
и 1-107, Селеш Јожеф 1-52 и Чех Кароља 1а-51 и 2-78а
ХАЛАС ЈОЖЕФА БР. 22,
АДА
Бакош Калмана 1-7 и 9-45, Бунарска 1-15 и 2-8, Васе Стајића 1-19а и 2-18, Велики пут 1-5 и 256, Војислава Илића 1-23 и 2-4, Ивана Милутиновића 1-17 и 2-18, Јована Стерије Поповића 113 и 2-6, Љубе Ненадовића 1-21 и 2-18, Радничка 1-27 и 2-28, Словеначка 1-27 и 2-24а,
Средњи Мали Пут 1 и 2, Студеничка 1-25 и 2-32, Танчић Михаља 1-27 и 2-50, Халас Јожеф 177 и 2-74 и Хрватска 1-33 и 2-44
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
ГЛАВНА ЗГРАДА II
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗАБАВИШТЕ
ЗГРАДА II МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
31
7.
8.
9.
10.
ДОЖА ЂЕРЂА БР. 25,
АДА
Богданифи Шандора 13-33 и 8-30, Боја Андраша 1-25 и 2-26, Варга Јожефа 1-41 и 2-8,
Виноградска 1-11 и 2-6, Крижан Матеа 1-25 и 2-40, Мирослава Антића 51-71 и 80-84, Нова 1-17
и 2-30, Северна 1-35 и 2-40, Сенћански пут 1-83 и 2-38, Стевана Сремца 1-25 и 2-30, Шпанг
Јожефа 1-43 и 2-42 и Шпанских Бораца 2-34
МАРШАЛА ТИТА БР. 70,
МОЛ
8. Октобар 1-47 и 2-48, Ађански пут 10-48, Бранка Радичевића 1-35 и 2-44, Братства и
Јединства 1-111, Васе Пелагића 1-27 и 2-22, Вукашина Стокића 1-59 и 12-58, Вука Караџића 171 и 2-58/а, Гробљанска 1-25 и 2-4а, Димитрија Туцовића 2-24 и бб, Долма 1-4, Ђуре Даничића
1-47 и 2-50, Змај Јовина 1-39 и 2-58, Иве Лоле Рибара 2-44ц, Инвалидска 1-23 и 2-30, Кошут
Лајоша 1-23 и 2-22а, Максима Горког 2-54 и 1-41, Масарикова 1-39 и 2-50, Маршала Тита 1-61
и 2-70, Народне револуције 1-121 и 2-122, Новака Радонића 1-45 и 2-46, Партизанска 3-25 и 226, Петра Драпшина 1-25 и 2-34, Подбарска 1 и 2-8, Потиска 1-9 и 2-4, Пролетерска 2-54а и 135, Раде Кончара 1-25, Радована Ћорића 1 и 2-20, Саве Ковачевића 1-11 и 2-16, Салаш Балиж
бб, Светозара Милетића 1-69 и 2-84 и Стрелиште бб
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
ПЕТЕФИ ШАНДОР БР.
58, МОЛ
8. Октобар 49-89 и 50-94, Ади Ендреа 1-63 и 2-40, Ађански пут 1-27 и 2-8, Бранка Радичевића
37-63 и 46-76, Братства и јединства 2-54, Богнар Иштвана 1-21 и 2-24, Вилагош Мартона 7 и 212, Гробљанска 6-74 и 27-65, Железничка 2-46 и 1-25а, Ивана Милутиновића 1 и 2-40,
Инвалидска 25-55 и 32-80, Јамура 2-6 и 5, ЈНА 1-47а и 2-62, Маршала Тита 76-168,
Партизанска 27-47 и 28-68, Петефи бригаде 1-33, Петефи Шандора 1-55 и 2-56, Петра
Драпшина 36-66 и 27-51, Пионирска 1-9 и 2, Симић Милана 4-12, Урбан Јожефа 1-45а и 2-60,
Шетер Шандора 1-5 и 2-2а и унутрашњи салаши бб
ЗАБАВИШТЕ
МАРШАЛА ТИТА БР.
108, МОЛ
Ади Ендреа 44-60 и 65-85, Братства и јединства 54а-62, Велики пут бб, Војвођанска 1-7 и 2-22,
Дожа Ђерђа 1-9, Ђуре Даничића 49-185 и 52-184, Железничка 27-37 и 46, ЈНА 49-63 и 64-90а,
Маршала Тита 63-159, Новака Радонића 47-99 и 48-96, Омладинска 1-3 и 2-10, Петефи
Шандора 60-78 и 57-65, Салаши бб, Светозара Марковића 1-5 и 2-12, Тот Елека 1-9 и 2-64, Трг
Слободе 2-10 и Урбан Јожефа 47-63 и 62-66
КАДАРЕВА КУЋА
ДОМ КУЛТУРЕ
11.
ЗАБАВИШТЕ
ЈНА БР. 83, МОЛ
Ади Ендре 89-111 и 62-112, Братства и јединства 64-98, Вукашина Стокића 61-93 и 60-104,
Змај Јовина 41-65 и 60-106, Иве Лоле Рибара 1-27 и 46-92, ЈНА 65-105 и 92-156, Максима
Горког 43-73 и 56-96, Масарикова 41-65 и 52-90, Петефи Шандора 67-111 и 80-126,
Пролетерска 33-55 и 56-98 и Урбан Јожефа 67-101 и 68-74
12.
ЗГРАДА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
МАРШАЛА ТИТА БР. 50,
СТЕРИЈИНО
Буџак бб, Владимира Драгина 1-17 и 2-20, Горњибрешки пут бб, Задругарски пут бб, Јужни
мали пут бб, Кратки пут бб, Маршала Тита 2-80, Нови пут бб, Северни мали пут бб и Средњи
мали пут бб
13.
ДОМ ОМЛАДИНЕ
МАРШАЛА ТИТА БР. 2,
ОБОРЊАЧА
Ади Ендреа 1-3 и 2-10, Мали пут бб, Матићев пут бб, Маршала Тита 1-71 и 2-34, Молски
велики пут 1-67 и 2-22, Петефи Шандора 1-51 и 2-54, Првомајски пут бб, Пут Велђпарт бб и
Србобрански пут бб
ЈОЖЕФ АТИЛЕ БР. 6,
УТРИНЕ
Бажо Јожефа 1-39 и 2-40, Балижев пут бб, Бориса Кидрича 1-27 и 2-30, Велики пут бб,
Едварда Кардеља 1-25 и 2-26, Јожеф Атиле 1-51 и 2-48, Јужни мали пут бб, Киш Бездањи
Андраша 1-37 и 2-36, Кошут Лајоша 1-25 и 2-40, Маршала Тита 1-39 и 2-44, Петефи Шандора
1-135 и 2-142, Пушкаш Вилмоша 2-14, Северни мали пут бб, Средњи мали пут бб и Тополски
пут бб
14.
ОШ "ЧЕХ КАРОЉ"
32
27. ОПШТИНА КАЊИЖА
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ
ЗМАЈ“
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
МАРШАЛА ТИТА БР. 9,
АДОРЈАН
Адројан
2.
ВАТРОГАСНИ ДОМ
БАРТОК БЕЛЕ БР. 14,
ХОРГОШ
Багремова (некада Камараш), Баштованска (некада Камараш), Гардоњи Гезе, Јокаи Мора,
Лањи Беле (некада Камараш), Мајур Реков, Мађар Едеа, Њилаши Шандора (некада
Камараш), Пут Камарашки, Шор Сигетов и Шумска (некада Камараш)
3.
ВАТРОГАСНИ ДОМ
БАРТОК БЕЛЕ БР. 14,
ХОРГОШ
Арањ Јаноша, Балаж Беле, Банове Баште, Барток Беле - парни бројеви, Витице косе,
Задружна, Кањишки пут (некада ЈНА) - непарни бројеви, Липова, Попова и Сингерова
4.
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
КАЊИШКИ ПУТ
(НЕКАДА ЈНА) БР. 34,
ХОРГОШ
Његошева (некада Кањишки пут) и Ослобођења
5.
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
КАЊИШКИ ПУТ
(НЕКАДА ЈНА) БР. 34,
ХОРГОШ
Бранка Радичевића, Владимира Назора, Вука Караџића, Данила Бојовића, Доситеја
Обрадовића, Калварије, Кањишки пут (некада ЈНА) - парни бројеви, Кланице, Републиканска и
Светог Саве
6.
ОСНОВНА ШКОЛА "10.
ОКТОБАР"
КАРАСОВА БР. 14,
ХОРГОШ
Велика - непарни бројеви, Гунараш, Језерска, Карасова, Кунтова, Ратарска, Рибље пијаце,
Светог Јована Непомука (некада Братства-јединства), Цркве и Школска
7.
ЗАДРУГА
ВОЈВОЂАНСКА БР. 3,
ХОРГОШ
Барток Беле - непарни бројеви, Дожа Ђерђа, Вирагова, Гробљанска, Железничка, Кошут
Лајоша и Подрума
8.
ЖЕЛЕЗНИЧКА
СТАНИЦА
СТЕВАНА СРЕМЦА БР.
2, ХОРГОШ
Ади Ендреа, Београдска, Велика - парни бројеви, Јозеф Атиле, Миксат Калмана, Морин
Жигмонда, Петефи Шандора, Радничка, Светог Стефана и Стевана Сремца
9.
АД "ВИТАМИН"
СЕГЕДИНСКИ ПУТ БР.
43, ХОРГОШ
Виноградска, Жилинскијева (некада задружни крај), Матије Гупца, Морахаломски пут,
Рузмаринова, Сегедински пут, Сутонски пут, Тишине, Турзо Лајоша, Шор Љиљанов и Шор
трнски (некада Пролетерско насеље)
10.
КУГЛАНА
ВОЈВОЂАНСКА БР. 3,
ХОРГОШ
Брезе, Вашариште, Војвођанска, Данко Пиште, Јована Јовановића Змаја, Капроша, Ластина,
Мала улица, Омладинска, Светог Петра, Суботички пут и Шор Кендереш (до броја 30)
11.
СТАМБЕНА ЗГРАДА
БИРО ЕРНЕСТА
ФОДОРОВА ДУЖ БР. 33,
ХОРГОШ
73. пут, Галамбош, Дуж Фодорова (некада 1. маја), Малопијачки пут (некада Болманска),
Утрине од шкопаца (некада Болманска) и Шор Кендереш (од броја 30 до краја)
33
12.
13.
14.
КУГЛАНА
ОСНОВНА ШКОЛА
"ЗМАЈ Ј. Ј."
АМК "ПАП ПАЛ"
НАРОДНИХ ХЕРОЈА ББ,
КАЊИЖА
Барањска, Жетелачка, Которска, Латак Иштвана, Пут народних хероја, Радничка, Сплитска и
Цетињска
ШИРОКА БР. 68,
КАЊИЖА
Алекса Шантића, Бршљанска, Војвођанска, Дожа Ђерђа, Доситеља Обрадовића, Дунавска,
Дурмиторска, Ђачка, Зорина, Јожеф Атила, Љубљанска, Мажуранићева, Мајтењи Михаља,
Мале цркве, Мали сокак, Метларска, Милоша Димитријевића, Милоша Обилића, Мостарска,
Озораи Арпада, Октобарска, Петефи Шандора, Плитвичка, Пут Хоргошки, Републиканска,
Саве Текелије од 52 до краја и од 61 до краја, Сарајевска, Светозара Милетића, Словеначка,
Соколска, Сомборска, Старогробљанска, Стевана Сремца, Уска, Хајдук Станка, Харшањи
Тибора, Херцеговачка, Црногорска и Широка
АЛЕЈА КЕСТЕНОВА БР.
31, КАЊИЖА
Авалска, Ади Ендреа, Алеја кестенова, Атилина, Банатска, Бранка Радичевића, Брезе,
Вишњићева, Водилијска, Војводе Путника, Далматинска, Дринска, Класја, Козарска, Косовска,
Кошут Лајоша, Ливадска, Љиљана, Мала, Мачванска, Наде, Позоришна, Рузвелтова, Саве
Текелије 2-50 и 1-59, Сенћанска, Сибињанин Јанка од 50 до краја и од 57 до краја, Солунска,
Хрватска и Чарнојевићева
15.
ОБРАЗОВНО КУЛТУРНА
УСТАНОВА "CNESA"
ГЛАВНИ ТРГ БР. 9,
КАЊИЖА
Бачка, Болманска, Болничка, Боре Станковића, Братства-јединства, Венац бањски, Гал Ласла,
Главна, Дамјанићева, Занатлијска, Зелени венац, Јована Јовановића Змаја, Карађорђева,
Крфска, Лала, Народни парк, Николе Тесле, Новокнежевачки пут, Нушићева, Рибарски трг,
Сабљарска, Светог Саве, Светог Стефана, Сибињанин Јанка 2-48 и 1-55, Танчич Михаља,
Тишине, Трг главни, Трг пијачни и Школски трг
16.
ОБРАЗОВНО КУЛТУРНА
УСТАНОВА "CNESA"
ГЛАВНИ ТРГ БР. 9,
КАЊИЖА
Арањ Јаноша, Беседеш Јожефа, Босанска, Виноградска, Гагаринова, Кумановска,
Македонска, Рибарска, Суботички пут, Тисина, Цигларска, Црепска, Франкопанова и
Шумадијска
17.
ВАТРОГАСНИ ДОМ
КАРАЂОРЂЕВА БР. 31,
КАЊИЖА
Апостолска, Бечејска, Владике Његоша, Врбова, Душана Поповића, Ђорђе Крстића, Зилахи
Лајоша, Јесенска, Кох Арнолда, Летња, Мале пруге, Мартон Маћаша, Пролећна, Светог
Јована, Сутјеска, Творничка, Тисин цвет, Тополска, Фехер Ференца и Чепе Имреа
18.
ВАТРОГАСНИ ДОМ
КАРАЂОРЂЕВА БР. 31,
КАЊИЖА
7. јула, Анђела, Багремова, Београдска, Бикарница, Вука Караџића, Дубровачка, Дугина,
Дудињака, Железничка, Калварије, Карловачка, Копаоничка, Крагујевачка, Ластина, Личка,
Ловћенска, Мајданска, Мајска, Нишка, Новосадска, Панчевачка, Подгоричка и Скопљанска
19.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
АРАЊ ЈАНОША БР. 5,
МАЛЕ ПИЈАЦЕ
Ади Ендреа, Арањ Јаноша, Братства-јединства, Кањишки пут, Кириш, Киш Ференца, Кошут
Лајоша, Листова, Молнаров шор, Ослобођења, Прва дуж, Ризничка, Страна киришка,
Суботичка улица, Суботички пут, Хоргошки пут, Чантавирски пут, Шогорова и Шупљачки пут
20.
ОТКУПНА СТАНИЦА
ТРУДБЕНИЧКИ ПУТ ББ,
МАЛЕ ПИЈАЦЕ
Јединствени пут, Пут јабука, Сегедински пут и Трудбенички пут
21.
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ТРГ СЛОБОДЕ БР. 4,
МАРТОНОШ
Викенд насеље, Ивана Милутиновића, Иве Лоле Рибара, Моравска, Нушићева, Оковачки
Ђорђа, Петрић Радивоја, Пецин Исе, Саве Ковачевића, Светозара Марковића, Сутјеска,
Тиска, Трг Дожа Ђерђа, Трг слободе и Туру Шандора
34
22.
ЛОВАЧКИ ДОМ
МАРШАЛА ТИТА БР. 71,
МАРТОНОШ
Беркић Јожефа, Братства-јединства, Виноградарска, Гробљанска, Јожеф Атиле, Крстеканића
Ратка, Маршала Тита, Петефи Шандора, Петра Драпшина, Пролетерска, Радничка, Северска,
Тенковска, Трг фискултуре, Хоргошки пут, Шереш Гезе и Шипош Иштвана
23.
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОЖА ЂЕРЂА БР. 16,
МАЛИ ПЕСАК
Мали Песак
24.
ОСНОВНА ШКОЛА "КИШ
ФЕРЕНЦ"
ВЕЛИКИ ПУТ БР. 60,
ОРОМ
Барток Беле, Велики пут бб-198, Иве Андрића, Кодаљ Золтана, Мала, Мора Ференца, Николе
Тесле, Пут Јожеф Атиле, Радноти Миклоша, Сарваш Габора и насељено место Ново Село
25.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ВЕЛИКИ ПУТ БР. 41,
ОРОМ
Арањ Јаноша, Велики пут од 199 до краја, Данко Иштвана, Задружна, Кошут Лајоша,
Костолањи Дежеа, Спортска, Стевана Сремца, Фехеров пут и Фехер Ференца
26.
ОСНОВНА ШКОЛА "КИШ
ФЕРЕНЦ"
ПЕТЕФИ ШАНДОРА БР.
41, ДОЛИНЕ
Долине
27.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МАРШАЛА ТИТА БР. 73,
ТРЕШЊЕВАЦ
Трешњевац
28.
ОСНОВНА ШКОЛА "КИШ
ФЕРЕНЦ"
МАРШАЛА ТИТА БР. 62,
ТРЕШЊЕВАЦ
Врачарски пут, Доњи вис, Киш Ференца, Косте Нађ, Маршала Тита 82-157, Партизански пут,
Потиски пут, Ратарски пут, Сечеи Лајоша и Тополски пут
29.
ВАТРОГАСНИ ДОМ
ВАТРОГАСНА ББ,
ТОТОВО СЕЛО
Тотово Село
30.
ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА
СИМЕ ШОЛАЈЕ ББ,
ВОЈВОДА ЗИМОЊИЋ
Велебит и Војвода Зимоњић
28. ОПШТИНА КИКИНДА
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
СЦ ЈЕЗЕРО
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
БРАНКА ВУЈИНА ББ,
КИКИНДА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
6. октобра, Барска, Бранка Вујина, Бранка Радичевића, Браће Лаковић, Брегалничка, Васе
Стајића, Виногради, Војводе Путника, Димитрија Туцовића (парни бројеви), Дистричка,
Доситејева од 12 до краја и од 13 до краја, др Зорана Ђинђића, Драгољуба Удицког, Живице
Докића, Јаше Томића, Језеро, Јована Поповића, Југовића сокаче, Југовићева, Кинђа, Косте
Бочарц, Краља Петра I (непарни бројеви), Милана Сивчева, Милутина Бојића, Мокрински
друм, Николе Пашића, Николе Тесле, Нићифора Брандића, Пионирска, Семлачка,
Слободанке Ациган, Стражара, Теодора Илића Чешљара, Теремијски друм, Трг српских
добровољаца од 41 до краја, Фејеш Кларе, Хајдук Вељкова од 29 до краја и од 44 до краја и
Циглана
35
2.
3.
ОШ "СВЕТИ САВА"
БИВША МЗ "УГЉЕША
ТЕРЗИН"
НЕМАЊИНА БР. 27,
КИКИНДА
1. маја, Албертова, Алексе Дундића, Бихаћка, Бошка Бухе, Бранка Ћопића, Вељка Петровића,
Војводе Мишића, Војина Зиројевића, Војислава Илића, Гаврила Принципа, Димитрија
Туцовића (непарни бројеви), Доња Водоплавна, Ђоке Радака, Ђуре Даничића, Ђуре
Оличкова, Жарка Гавранова, Жарка Зрењанина, Ивана Горана Ковачића, Ивана Јакшића, Иве
Андрића, Јосифа Маринковића, Киш Михаља, Козарачка, Космајска, Кумановска, Лазе
Костића, Максима Горког, Марка Краљевића, Марка Миљанова, Масарикова, Милана Ракића,
Милоша Црњанског, Мирослава Антића, Младена Стојановића, Моравска, Немањина, Николе
Француског, Новосадска, Петра Кочића, Призренска, Раде Трнића, Саве Ковачевића, Саве
Липованова, Светосавска од 26 до краја, Соње Маринковић, Србобранска, Стевана ЛакаиГиге, Стерије Поповића, Сувачарска, Сутјеска 1-125 и 2-134, Трг српских добровољаца 1-17,
Уроша Предића, Фрушкогорска и Церска
МИЛОША ОСТОЈИНА
БР. 59, КИКИНДА
XIII Војвођанске бригаде и Јованке Липованов-Даде, Банатска, Башаидски друм, Београдска,
Браће Суботички, Браће Татића, Велики бедем, Водице, Вука Караџића, Данила Косића,
Дерић, др Живка Богдана 1-23 и 2-24, Драгутина Ристића, Иве Лоле Рибара, Иђошки пут,
Јована Јовановића Змаја, Јосифа Панчића, Карловачки друм, Косовска, Крфска, Милоша
Великог од 8 до краја, Милоша Остојина, Милошевачки друм, Михаела Бона 1-23 и 2-24,
Михајла Пупина, Николе Алексића, Његошева, Омладинска, Партизанска, Партизанско
сокаче, Петефи Шандора, Петровачка, Пут за пристаниште, Радничка, салаш Водице, салаш
Песак, салаш Црвенка, Светосавска, Синђелићево сокаче, Станкић салаш, Стевана
Синђелића, Сутјеска од 127 до краја и од 136 до краја, Тозе Марковића, Трг српских
добровољаца 2-22, Угљеше Терзина и Шумица
4.
БИВША МЗ "ЛИДИЈА
АЛДАН"
ЦАРА ДУШАНА БР. 26,
КИКИНДА
Браће Арсенов, Браће Богарошки, Браће Опсенице, Браће Средојев, Вашариште, Веселина
Кљајића, Генерала Драпшина, Душана Васиљева, Ђуре Јакшића, Железнички Нови Ред,
Ивана Милутиновића, Карађорђева, Косте Крнића, Краља Петра I од 26 до краја, Мали Бедем,
Марије Бурсаћ, Милана Петровића, Милоша Великог од 1 до краја, Наковачки друм, Олуш,
Ослобођења, Пере Сегединца, Саве Текелије, Светозара Милетића, Стара кланица, Стевана
Сремца, Стрелиште, Трг српских добровољаца од 24 до краја, Цара Душана, Чанадска и
Шабачка
5.
ЛОВАЧКИ ДОМ "ЗЕЦ"
БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА
БР. 150, РУСКО СЕЛО
Банатско велико село, Наково, Нови Козарци и Руско село
6.
ОШ "БРАТСТВОЈЕДИНСТВО"
ВУКА КАРАЏИЋА БР. 12,
БАНАТСКА ТОПОЛА
Банатска Топола и Башаид
7.
ВАТРОГАСНИ ДОМ
МИРОСЛАВА АНТИЋА
БР. 12, МОКРИН
Мокрин
8.
ДОМ КУЛТУРЕ
ВЕЛИКА БР. 96, САЈАН
Иђош и Сајан
36
29. ОПШТИНА НОВИ КНЕЖЕВАЦ
РЕД.
БР.
1.
2.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
САЛА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ (ЗГРАДА
ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ)
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
ТРГ МОШЕ ПИЈАДЕ БР.
13, НОВИ КНЕЖЕВАЦ
Бранка Радичевића 1-9 и 2-10, Валчева, Вашарска, Велики салаш, Војводе Мишића, Војводе
Путника 1-87 и 2-90, Воје Глигорина 1-25 и 2-26, Гаврила Принципа, Добровољачка,
Доситејева, Ђуре Јакшића, Занатлијска, Зелен пут, Змај Јовина 1-51 и 2-52, Иве Андрића,
Јелена Бајића, Карађорђева 1-15 и 2-16, Коче Колара 1-27 и 2-38, Краља Петра I
Карађорђевића 1-25 и 2-10, Крстурски пут, Кућине салаш, Мала улица, Мостарска, Немањина
1-31 и 2-28, Пиринџино поље са салашима, Радничка, Рајка Ловадинова 1-17 и 2-16,
Светозара Милетића, Светог Саве, Сигет салаш, Спасоје Стејић, Српска 1-25 и 2-22,
Толстојева 1-33 и 2-36, Трг Моше Пијаде, Цара Душана, Шумска 1-31 и 2-8 и насељено место
Филић
БРАНКА РАДИЧЕВИЋА
БР. 19, НОВИ
КНЕЖЕВАЦ
Бранка Радичевића од 11 до краја и од 12 до краја, Вељка Влаховића, Војводе Путника од 89
до краја и од 92 до краја, Воје Глигорина од 27 до краја и од 28 до краја, др Симе Матејина,
Жарка Зрењанина 1-39 и 2-30, Јаше Томића, Јована Поповића 1-27 и 2-40, Јована Стајића 127 и 2-40, Карађорђева 17-79 и 18-86, Коче Колара од 29 до краја и од 40 до краја, Краља
Петра I Карађорђевића од 27 до краја и од 12 до краја, Ланцошев салаш, Немањина од 33 до
краја и од 30 до краја, Николе Тесле, Омладинска, Рајка Ловадинова од 19 до краја и од 18 до
краја, салаши Пландиште, Српска од 27 до краја и од 24 до краја, Стевана Дороњског и Црпна
пумпа
3.
ЈКП "7.ОКТОБАР"
КАРАЂОРЂЕВА БР. 49,
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
XVI Војвођанске ударне бригаде, XXXVI Војвођанске ударне бригаде, Виноградска, Вука
Караџића, Гробљанска, Жарка Зрењанина од 41 до краја и од 32 до краја, Железничка, Златни
врх, Змај Јовина од 53 до краја и од 54 до краја, Иве Лоле Рибара, Јована Поповића 1-29 и 242, Јована Стајића од 29 до краја и од 42 до краја, Карађорђева од 81 до краја и од 88 до
краја, Косанчићева, Нинчић салаш, Обилић салаш, Ослобођења, Палих Бораца, Партизанска,
Пионирска, Пролетерска, Толстојева од 35 до краја и од 38 до краја, Узун Миркова, Уроша
Чобанова и Шумска од 33 до краја
4.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ЂАЛА
СВЕТОГ САВЕ БР. 71/А,
ЂАЛА
Ђала и Српски Крстур
5.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
БАНАТСКО
АРАНЂЕЛОВО
ПАРТИЗАНСКА БР. 91,
БАНАТСКО
АРАНЂЕЛОВО
Банатско Аранђелово, Подлокањ и Мали Сигет
6.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МАЈДАН
МАРШАЛА ТИТА БР. 3,
МАЈДАН
Мајдан
7.
ДВД
ДОЖЕ ЂЕРЂА БР. 18,
РАБЕ
Рабе
37
30. ОПШТИНА СЕНТА
РЕД.
БР.
1.
2.
3.
4.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ГИМНАЗИЈА СЕНТА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
"ЦЕНТАР-ТОПАРТ"
"СПОМЕН ШКОЛА"
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
"КЕРТЕК"
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
ГЛАВНИ ТРГ БР. 12,
СЕНТА
Ади Ендреа 1-33 и 2-28, Ађанска (Лењинова) 1-17 и 2-16, Арпадова (Београдска) 1-33ц и 2-40,
Бошка Југовића 1-31ц и 2-32, Владимира Николића 1-13 и 2-16, Вука Караџића 1-29а и 2-24,
Главна (Народне револуције) 1-25а и 2-38, Главни трг (Трг Маршала Тита) 2-18 и 3-13,
Доситеја Обрадовића 1-29 и 2-34, Други рејон 1-18, Ђена Брановачког 1-17а и 2-24, Златне
греде 5-25 и 2-18, Змај Јове Јовановића 1-39 и 2-48, Јесења (Ивана Милутиновића) 1-15а и 224, Јована Ђорђевића 1-11 и 2-10, Кеј Тисин цвет (Кеј Бориса Кидрича) 1-5, 9 и 2-4а, Кратка 15 и 2-8, Лађарска 1-3, Народна башта (Пионирска) 2-4, Поштанска (Генерала Петра Драпшина)
1-33 и 2-30, Први рејон 0 и 1-88, Предградски венац (Венац братства и јединства) 1-32,
Светога Саве (Николе Мартиновића) 1-17, Сечењијев трг (Трг 1. Маја) 1-3 и 2-12, Стевана
Сремца 1-9 и 2-10, Танчич Михаља 1-15 и 2-26, Топартска (Иве Лоле Рибара) 1-37а и 2-44, Трг
Јоце Вујућа (Трг мира) 1-5 и 2-4 и Ференца Хајслера (Которска) 1-9 и 2-16
МИКЛОША РАДНОТИЈА
БР. 15, СЕНТА
3. реон 1-30, Арпадова (Београдска) 35-109, Војислава Илића 1-37 и 2-34а, Давидова (Лајоша
Чакија) 1-35 и 2-26, Дежеа Костолањиа (Владе Томановића) 1-11 и 2-4, Дудаш Ђуле
(Октобарске револуције) 1-21 и 2-18, Ђерђа Секфија (5. офанзива) 1-3 и 2-4, Елека Бенедека
1-15 и 2-14, Зелена 1-7 и 2-32, Золтана Кодаља (Јурија Гагарина) 1-3а и 2-12, Корнела
Сентелекија (Јосипа Лангофа) 5-21 и 2-22, Маријина (Јована Стерије Поповића) 1-45 и 2-60,
Миклоша Раднотија (Љубице Поповић) 1-13 и 2-22, Нови шор (Косовска) 1-43, 87-105, 2-28 и
60-82, Петефи Шандора 53-59 и 50-80, Предградски венац (Венац братства и јединства) 33159, Ракоцијева (Хајдук Станка) 1-23б и 2-26, Стевана Бугарског (Саве Ковачевића) 1-7 и 2-12,
Теодора Брановачког 1-5 и 2-10б, Топартска (Иве Лоле Рибара) 39-95 и 46-104 и Ћурчијска
(29. новембар) 1-37 и 2-48
МИКЛОША РАДНОТИЈА
ББ, СЕНТА
Ади Ендреа 35-89 и 28а-84, Арпадова (Београдска) 42-102, Ач Јожефа (Ђорђа Бурића) 2-24а,
Бранислава Нушића 1-33 и 2-28, Дежеа Костолањија (Владе Томановића) 13-59 и 6-44, Иве
Андрића (13. јула) 1-37 и 2-46, Јокаи Мора 1-25 и 2-22, Калмана Миксата (Шпире Маћаша) 139 и 2-112, Киш кез 1-9 и 2-6, Миклоша Раднотија (Љубице Поповић) 15-35 и 24-50, Мирослава
Антића (Баје Секулића) 1-23 и 2-16, Нови шор (Косовска) 44-85 и 30-58, Ракоцијева (Хајдук
Станка) 25-47 и 28-66, Топартски дуж 1-35 и 2-36, Фабри Јенеа (Иштвана Милера) 1-9 и 2-18,
Фехера Ференца (Веселина Маслеше) 1-19 и 2-46 и Чука Золтана (8. октобар) 1-41б и 2-42
ЈОЖЕФ АТИЛЕ БР. 54,
СЕНТА
8. Марта 1-55, 2-56, Алексе Шантића 1-45 и 2-62, Бакарска 1-5а и 2-6, Бакош Калмана 1-7, 1131 и 2-38, Баштенска 1-25 и 2-28, Босанска 1-9 и 2-12, Вардарска 1-3 и 2-8, Делиградска 1-7 и
2-14, Дринска 1-13 и 2-14, Ђуре Ђаковића 1-23 и 2-28, Ес Сабо Јаноша 1-47а и 2-56, Есе
Тамаша 1-57 и 2-38, Есперанто 1-15 и 2-16, Јаше Игњатовића 1-21 и 2-20, Киш Ференца 1-63 и
2-62, Лазе Костића 1-9 и 2-6, Љубљанска 1 и 2-8, Моравска 1-9 и 2-6, Нишка 1-13 и 2-16, Пети
рејон 1-92, Пољопривредна 0 и 2-38, Пролетерска 1-9 и 2-2а, Сарајевска 1-3а и 2-4, Скадарска
1-9 и 2-20, Торњошки пут 0 и 31-109, Француска 1-5 и 2-10, Церска 1-7 и 2-10, Четврти рејон 0
и 1-131, Шести рејон 7-61 и Штросмајерова 1-43 и 2-42
38
5.
ОСНОВНА ШКОЛА
"ТУРЗО ЛАЈОШ"
ЖЕЛЕЗНИЧКА БР. 44,
СЕНТА
6.
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
"СНЕЖАНА"
ОХРИДСКА БР. 41,
СЕНТА
7.
8.
9.
ОСНОВНА ШКОЛА "11.
НОВЕМБАР"
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
"ТИСАПАРТ- АЛВЕГ"
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
„ТИСАПАРТ – АЛВЕГ“
Возарска 1-7 и 2-4, Гајева 1-97 и 2-92, др Гере Иштвана 1-9 и 2-22а, Ђуре Даничића 1-21 и 226, Железничка 38-94, Јожеф Атиле 1-55 и 2-108, Карјадски пут 0 и 1-13, Лазара Славнића 1-9
и 2-12, Лугарска 1-41 и 2-38, Молнар Петера 1-19 и 2-22, Мориц Жигмонда 1-19 и 2-16,
Омладинска 1-29 и 2-14, Пољопривредна 3-51, Прилепска 1-9 и 2-8, Радничка 1-91 и 2-32,
Ратарска 1-31 и 2-26, Скопљанска 1-25 и 2-30, Стевана Синђелића 1-15а и 2-26а, Светозара
Марковића 1-31 и 2-20, Торњошки пут 1-29 и 2-26, Трг Слободе 1-15 и 2-8, Фејеш Кларе 1-25 и
2-18, Филипа Вишњића 1-19 и 2-28 и Школска 2-8
Батинска 1-11 и 2-12, Берта Иштвана 1-65 и 2-82, Болманска 1-7 и 2-14, Браће Леви 1-73 и 284, Војводе Милоша Кривокапића 1-45, Војвођанских бригада 1-37 и 2-28, Генерала Јанка
Вукотића 1-15 и 2-38, др. Бер Имреа 1-97 и 2-12, др. Јована Цвијића 1-35 и 2-36, Железничка
2-36, Забош Јожефа 1-45 и 2-36, Јо Лајоша 1-13 и 2-50, Мајер Отмара 1-11 и 2-92, Марка
Миљанова 1-11 и 2-8, Нађ Абоњи Винцеа 1-19а и 2-26, Нађ Мељкути Јаноша 1-83 и 2-82,
Охридска 1-31 и 2-50, Петефи бригада 1-33, Радивоја Ћирпанова 1-3 и 2-12, Сремска 1-25 и 238, Суботички пут 1-23/а, Такач Иштвана 1-65 и 2-88, Торњошки пут 28-112, Ударничка 1-15 и
2-8, Хорти Иштвана 1-75 и 2-68, Хусак Михаља 1-27 и 2-34 и Чех Кароља 1-9 и 2-6а
МАКСИМА ГОРКОГ БР.
1, СЕНТА
7. Јула 33-55 и 46-70, Бранка Радичевића 1-43 и 2-48, Владимира Назора 1-43 и 2-54, Ђуре
Јакшића 1-23 и 2-30, Грофа Лајоша Баћањија (ЈНА) 1-39 и 2-42, Карађорђева 2-28, Кошут
Лајоша 1-35, Лава Толстоја 1-21 и 2-16, Лазе Лазаревића 1-57 и 2-70, Максима Горког 1-27 и 234, Милоша Обилића 1-17 и 2-16/а, Новаторска 1-21 и 2-16, Његошев трг 1-3а и 2-6, Петефи
Шандора 1-53 и 2-48, Петра Прерадовића 1-35 и 2-44, Поштанска (Генерала Петра Драпшина)
35-91 и 32-86, Пупинова 1-9а и 2-10, Светозара Милетића 1-29 и 2-26, Серво Михаља 1-39а и
2-50, Станоја Главаша 1-17 и 2-20/а, Стевана Книћанина 1-31 и 2-32/а, Трг Народног фронта 17 и 2-8 и Фрушкогорска 1-47 и 2-34
МАДАЧ ИМРЕА БР. 20,
СЕНТА
7. Јула 57-95 и 72-120, Арањ Јаноша 1-71 и 2-60, Воћарска 1-19 и 2-18, Георги Димитрова 1-15
и 2-26, Грофа Лајоша Баћањија (ЈНА) 41-89 и 44-94, Димитрија Туцовића 1-45а и 2-46, Дожа
Ђерђа 1-37 и 2-38, Ђуре Јакшића 25-51 и 32-54, Железничка 1-51, Кошут Лајоша 0, 2-50 и 3799, Мадач Имреа 1-33 и 2-44, Максима Горког 29-87 и 36-98, Матије Гупца 1-53 и 2-50а, Николе
Тесле 1-5 и 2-12, Новосадски пут 0 и 34-90, Петра Горчића 1-57 и 2-58, Раде Кончара 1-43 и 224, Спољна 1-7 и Херој Пинкија 1-16 и 2-8
КАРАЂОРЂЕВА БР. 39,
СЕНТА
7. Јула 1-31 и 2-44/а, Бачка 1-5 и 2-20, Васе Пелагића 1-25 и 2-20, Гоце Делчева 1-11 и 2-16,
Гробљанска 2-4 и 1-27, Доња Тисина обала 1-47 и 20-46, Еугена Савојског 0 и 2-11, Жарка
Зрењанина 1-17 и 2-14, Илије Бирчанина 1-7 и 2, Исе Нешића 1-25 и 2-24, Карађорђева 0, 1107 и 34-60б, Кеј др. Зорана Ђинђића (Кеј Едварда Кардеља) 1-45 и 2-26, Кеј Тисин Цвет 6-20,
Кочина 1-15 и 4-14/а, Кукучка 1-23, Мајора Самарџића 1-17 и 2-20, Мала 2-8 и 3-7, Милоша
Обилића 19-45 и 18-46, Мушкатировићева 1-21 и 2-26, Немањина 1-55 и 2-52, Никшићка 1-7 и
2, Новосадски пут 2-33, Партизанска 1-19 и 2-20, Потиска 3-9 и 2-16, Пристанишна 1-7 и 2-12,
Рибарска 1-7 и 2-12, Рибарски трг 1-7 и 2-10, Слепа 1-5 и 2-4, Стеванова 1-7 и 2-4 и Хајдук
Вељка 1-3 и 2-22
39
10.
11.
ОСНОВНА ШКОЛА
"ЧОКОНАИ ВИТЕЗ
МИХАЉ"
ДОМ КУЛТУРЕ
ВЕЛИКИ СОКАК БР. 39,
ГОРЊИ БРЕГ
Адахатар 1-143 и 2-124, Ади Ендреа 0, 1-21 и 2-22, Велики сокак (ЈНА) 1-123 и 2-82, Гезе
Гардоњија (Народног фронта) 1-26, Гробљанска (Братства и јединства) 0, 1-61 и 2-62, Дожа
Ђерђа 1-7, 2, 2а, 4-142, Ђемрејски пут (5. реон) 1-179 и 2-28, Железничка 1-9 и 2-10, Јожеф
Атиле 1-17 и 2-16, Кањишки пут 1-5 и 2-30, Кошут Лајоша 1-17, 2-18, Ликашки пут 1-5, 2-50,
Мала 1-7, 2-4, Мали сокак (27. март) 1-127 и 2-144, Матије Гупца 1-5 и 2-8, Мезе шор 2-202,
Оромпарт (3. реон) 1-136, Пачирта 1-9 и 2-10, Пашком (1. реон) 1-7 и 2-4, Петефи Шандора 1-9
и 2-16, Ритска (5. офанзива) 2-14, Танчич Михаља 1-17 и 2-24, Торњошка (Војвођанских
бригада) 1-137 и 2-46, Торњошки пут (4. реон) 1-23 и 2-164, Цветна 1-7, Чилаг 1-27 и 2-4 и
Школска 0 и 1-3
СВЕТОГ СТЕВАНА БР.
3, ТОРЊОШ
1. реон 1-10, 2. реон 1-31 и 2-32, 3. реон 1-49, 4. реон 2-111, 5. реон 1-91 и 2-96, 6. реон 1-10,
Ади Ендреа 1-29 и 2-30, Беле Бартока (5. реон - део) 0, 1-33 и 2-16, Велики шор (ЈНА) 1-71 и 278, Гезе Гардоњија (Пап Пал) 1-11 и 2-12, Гробљанска 2-5, Дожа Ђерђа 1-37 и 2-64а, др
Алберта Сентђерђија (5. реон - део) 1-41 и 2-12, Јаноша Херцега (5. реон - део) 1-9 и 2, Јожеф
Атиле 1-55, Јокаи Мора (Нађ Мељкути Маћаш) 1-15 и 2-14, Костолањи Дежеа (Едварда
Кардеља) 1-77 и 2-18, Миклоша Раднотија (Толди Миклош) 1-33 и 2-38, Мора Иштвана 1-15 и
2-24, Петефи Шандора 1-47 и 2-46, Пут Верешмарти Михаља (4-5. реон - део) 2-24 и 1-31,
Рона (2. реон) 1-15 и 2-14, Салаш (1-6. реон - део) 1-13 и 2-14, Светог Стевана (Маршала
Тита) 1-111 и 2-76, Стевана Сремца (Црног Јована) 1-33, Фехер Ференца (Киш Ференца) 1-13 и
2-46, Цветна (Болманска) 1-5 и 2-12, Хиреш шор 1 и 2-54
12.
ДОМ КУЛТУРЕ
АРАЊ ЈАНОША БР. 2,
КЕВИ
1. Маја 2-18 и 1-23, 8. Октобра 2-78 и 1-77, Арањ Јаноша 1-47 и 4-68а, Братства-Јединства 238 и 1-37, Други реон 2-28 и 3-27, Едварда Кардеља 1-9, Кошут Лајоша 0, 2-16 и 1-5,
Лењинова 2, 1-19 и 23-25, Маршала Тита 1-49/а и 6-64, Петефи бригада 4-40 и 3-37, Пети реон
1-55 и 2-56, Први реон 0 и 2-16, Трећи рејон 1-5, 11-47 и 6, Турзо Лајош 4-22, Четврти реон 0,
1-43 и 2-52, Шести реон 2-48 и 3-25, Шоти Нандора 2-6, 1 и 5
13.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
"БАЧКА"
2. РЕОН БР. 16,
БОГАРИШ
Ади Ендреа 1-11 и 2-6, Братства-Јединства 1-37 и 2-38, Други реон 1-43 и 2-40, ЈНА 2-34,
Маршала Тита 1-71 и 2-34, Петефи Шандора 1-41, Први реон 0, 1-79 и 2-78, Трећи реон 1-9 и
2-16, Чантавирски пут 3-37 и Четврти реон 1-75 и 2-60
31. ОПШТИНА ЧОКА
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
ОМЛАДИНСКИ ДОМ
МАРШАЛА ТИТА БР.
115, ВРБИЦА
Врбица
2.
ДОБРОВОЉНО
ВАТРОГАСНО ДРУШТВО
МАРШАЛА ТИТА БР.
122, ЈАЗОВО
Бранка Радићевића 3-15, 4-18, Дожа Ђерђа 2-50, 1-55, Жарка Зрењанина 5, 8-82, Маршала
Тита 2-46, 54-208, 1-187, Нова 2-30, 1-21, Петефи Шандора 11-73, 12-62, Пролетерска 1-29/а и
2-44 и Школска 1-65, 4-30
40
3.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МАРШАЛА ТИТА БР. 57,
ОСТОЈИЋЕВО
Доситејева 1-11, 2-24, Косовска 95-129, 72-144, Обилићева 1-35, 2-32, Ослобођења 1- 27, 4-28,
Словачка 1-45, 2-68, Хајдук Вељка 1-37, 2-60/а и Цара Душана 73-143
4.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МАРШАЛА ТИТА БР. 46,
ПАДЕЈ
Бајин Саве, Банатска, Београдска, Бранка Радићевића, Железничка, Маршала Тита, Милоша
Обилића, Петефи Шандора, Светозара Марковића и Серво Михаља 2-94
5.
ОСНОВНА ШКОЛА
МАРШАЛА ТИТА БР. 45,
ПАДЕЈ
Браће Симића, Вука Караџића 1-77 и 4-104, Гробљанска, Жарка Зрењанина, Киш Михаља,
Кошут Лајоша, Његошева, Ослобођења, Партизанска и Серво Михаља 1-51
6.
ОСНОВНА ШКОЛА
МАРШАЛА ТИТА БР. 55,
САНАД
Арсеније Чарнојевића 1-9, 2-8, Бранка Радићевића 1-5, 4-22а, Војводе Степе 1-19, 8-28, Вука
Караџића 1-15, 4-10, Доситеља Обрадовића 1-5, 4-12, Ђуре Јакшића 1-15, 2-12, Жарка
Зрењанина 1-77, 2-38, Маршала Тита 3-51, 57-77, 2-42 и 52-82, Милоша Обилића 3-29,
Ослобођења 4-49, 2-52, Саве Текелије 1-17, 2-16, салаши на територије насељеног места
Санад, Светозара Марковића 5-91, 4-92, Светозара Милетића 1-23, 2-20, Хајдук Вељка 5-47,
2-70 и Цара Лазара 1-25, 4-36
7.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ЈНА БР. 41, ЦРНА БАРА
Дожа Ђерђа, Иличин Душана 4-70, 7-73, ЈНА 2-90, 1-83, Маршала Тита 2-44, 5-81, Петефи
Шандора 1-23, Школска и салаш бр.1
8.
ОСНОВНА ШКОЛА
"ЈОВАН ПОПОВИЋ"
БРАНКА РАДИЧЕВИЋА
БР. 2, ЧОКА
Бориса Кидрича 61-115, 54-100, Братства Јединства, Вука Караџића 1-23, 246, Јадранска,
Маршала Тита 69-153 и 38-132, Мацахумка, Моше Пијаде 43-119, 34-74 и Петра Драпшина 2369, 36-156
ПУ "РАДОСТ''
МАРШАЛА ТИТА ББ,
ЧОКА
9. Октобар, Банатска, Београдска, Блок 37, Бориса Кидрича 15-59, 12-50, Бранка Радичевића,
Браће Вујића, Вардарска, Веселина Михаљева, Иве Лоле Рибара 1-7, 2-26, Максима Горког,
Маршала Тита 23-67, Моравска, Палих бораца 1-11, 2-18, Петефи Шандора, Салаш бр. 5 и
Сутјеска 25-91, 40-116
9.
10.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ЧОКА (МАЛА САЛА)
ПОТИСКА БР. 20, ЧОКА
Бориса Кидрича 1-13, 2-10, Виноградска, Војвођанске Бригаде, Воје Војводића, Дожа Ђерђа,
Ђуре Даничића, Жарка Зрењанина, Железничка, Јато, Маршала Тита 1-21 и 4--32, Моша
Пијаде 1-37, 2-26, Насип на Тиси бр.1, Палих бораца 13-39, 20-64, Петра Драпшина 1-15, 2-34,
Пивара, Потиска 1-51, 2-22 и 13, Пролетерска, Радничка, Рит мајур Салаш бр. 3, Секи мајур,
Сенћанска, Спортска, Сутјеска 1-23, 6-38 и Циглана
11.
ОМЛАДИНСКИ ДОМ
ПЕТЕФИ ШАНДОРА БР.
55, БАНАТСКИ
МОНОШТОР
Банатски Моноштор
5. ЈУЖНО-БАНАТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
32. ОПШТИНА АЛИБУНАР
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
41
1.
ЗГРАДА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ (МАЛА
САЛА)
ТРГ СЛОБОДЕ БР. 15,
АЛИБУНАР
Алибунар, Банатски Карловац и Девојачки бунар
2.
ЗГРАДА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЦАРА ЛАЗАРА БР. 72,
ВЛАДИМИРОВАЦ
27. Марта, 3. Октобра, 4. Јула, Бранка Радичевића, Жарка Зрењанина, Иве Лоле Рибара, ЈНА,
Светозара Марковића, Селеушки пут, Сутјеска, Цара Лазара (парни бројеви), Трг ослобођења
(парни бројеви), Тудора Владимирескуа и Црвене армије
3.
ЗГРАДА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ
ЦАРА ЛАЗАРА БР. 48,
ВЛАДИМИРОВАЦ
29. Новембра, Баштенска, Бранка Савића, Братства Јединства, Вељка Влаховића, Генерала
Жданова, Гојка Стричевића, Гробљанска, Далматинска, Доловачки пут, Железничка,
Козарачка, Кориолана Добана, Косинска, Личка, Марка Кулића, Михаја Еминескуа,
Омладинска, Паје Маргановића, Петру Албу, Стевана Синђелића, Трг ослобођења (непарни
бројеви) и Цара Лазара
4.
ОСНОВНА ШКОЛА
СВЕТОГ САВЕ БР. 62,
ДОБРИЦА
Добрица
5.
ЗГРАДА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
СВЕТОГ САВЕ БР. 2,
ИЛАНЏА
Иланџа и Нови Козјак
6.
ЗГРАДА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ
ЕДВАРДА КАРДЕЉА БР.
59, ЈАНОШИК
Јаношик
7.
ЗГРАДА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ
ЛЕЊИНОВА БР. 91,
ЛОКВЕ
Бегејски пут, Жарка Зрењанина, Јона Креанге, Маршала Тита, Првомајска, Ратарска,
Селеушки пут и Соње Маринковић
8.
ЗГРАДА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА БР.
5, ЛОКВЕ
Београдски пут, Иве Лоле Рибара, Лењинова, Партизански пут, Ритски пут, Трг Ослобођења и
Тудора Владимирескуа
9.
ЗГРАДА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ГЛАВНА БР. 44,
НИКОЛИНЦИ
Николинци
10.
ЗГРАДА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ
ШКОЛСКА ББ, СЕЛЕУШ
Селеуш
33. ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
42
1.
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
ЈОВАНА ЦВИЈИЋА БР.
7, БЕЛА ЦРКВА
Банатска Паланка, Бела Црква, Врачев Гај, Дупљаја, Јасеново, Кајтасово, Кусић И Црвена
Црква
2.
ОШ ''САВА МУНЋАН''
КРУШЧИЦА
Крушчица и Чешко Село
3.
ОШ ''МИХАЈИЛ
САДОВЕАНУ''
ГРЕБЕНАЦ
Гребенац
4.
ОШ ''ЂОРЂЕ
МАЛЕТИЋ''
ДОБРИЧЕВО
Банатска Суботица и Добричево
34. ОПШТИНА ВРШАЦ
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
ЗГРАДА СО ВРШАЦ
ТРГ ПОБЕДЕ БР. 1,
ВРШАЦ
Вршац, Павлиш, Вршачки Ритови и Уљма
2.
ДОМ КУЛТУРЕ
ЗМАЈ ЈОВИНА БР. 10,
МАЛИ ЖАМ
Мали Жам и Ватин
3.
ОСНОВНА ШКОЛА
ГРОБЉАНСКА БР. 4,
МАРКОВАЦ
Марковац
4.
ЗГРАДА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
СТЕРИЈИНА БР. 14,
ВЕЛИКО СРЕДИШТЕ
Велико Средиште, Мало Средиште и Гудурица
5.
ЗГРАДА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ВОЈВОЂАНСКА БР. 14,
МЕСИЋ
Месић
6.
ОСНОВНА ШКОЛА
2.ОКТОБРА БР. 81,
ВОЈВОДИНЦИ
Војводинци
7.
ДОМ КУЛТУРЕ
ВОЈВОЂАНСКА БР. 29,
ЈАБЛАНКА
Јабланка и Сочица
8.
ЗГРАДА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
МАРШАЛА ТИТА БР. 16,
СТРАЖА
Стража, Орешац, Загајица, Парта и Потпорањ
43
9.
ЗГРАДА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
2.ОКТОБРА БР. 83,
ВЛАЈКОВАЦ
Влајковац
10.
ДОМ КУЛТУРЕ
БАНАТСКА БР. 48,
ШУШАРА
Шушара и Избиште
11.
ЗГРАДА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ВОЈВОЂАНСКА БР. 71,
КУШТИЉ
Куштиљ
12.
ДОМ КУЛТУРЕ
МИХАЈ ЕМИНЕСКУ БР.
5, РИТИШЕВО
Ритишево
35. ОПШТИНА КОВАЧИЦА
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
СЕРВО МИХАЉА БР.
32, ДЕБЕЉАЧА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
ОШ "МОША ПИЈАДЕ"
2.
ОШ "МЛАДА
ПОКОЛЕЊА"
МАРШАЛА ТИТА БР. 33,
КОВАЧИЦА
Блок 33, Др. Јанка Булика, Жарка Зрењанина, Железничка, Јанка Чмелика, ЈНА, Маршала
Тита, Михајла Пупина, Налепкова, Партизанска, Првомајска, Хурбанова, Чапловичова,
Шафарикова и Штурова
3.
ОШ "МЛАДА
ПОКОЛЕЊА"
МАРШАЛА ТИТА БР. 33,
КОВАЧИЦА
Братства и јединства, Виноградска, Иве Лоле Рибара, Јанка Бартоша, Јанка Чајака, Кратка,
Мартина Кукучина, Масарикова, Михајла Томана, Михала Бабинке, Светозара Милетића,
Сладковичова, Татранска и Хвиездославова
4.
ОШ "МЛАДА
ПОКОЛЕЊА"
МАРШАЛА ТИТА БР. 33,
КОВАЧИЦА
Вељка Ђуричина, Иве Андрића, Јана Јонаша, Јаношикова, Николе Тесле, Падинска, Патриса
Лумумбе, Пролетерска и насељено место Идвор
ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА БР.
22, ПАДИНА
7. јула, Алберта Мартиша, Бошка Палковљевића Пинкија, Бранка Радичевића, Братства и
јединства, Браће Јесенских, Војвођанских бригада, Ђуре Јакшића, Едварда Кардеља, Иве
Андрића, Иве Лоле Рибара, Јана Колара, Јаношикова, ЈНА, Лењинова, М.Бабинку, Мартина
Кукучина, Мартина Хаврана, Ново Насеље, Олге Петров, Партизанска, Првомајска,
Пролетерска, Радничка, Саве Ковачевића, Соње Маринковић, Сутјеска, Хорна Долина и
Шафарикова
ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА БР.
22, ПАДИНА
2. октобра, 29. новембра, Андреја Сладковича, Б.Бухе, Вељка Влаховића, Војвођанска, Вука
Караџића, Долна Долина, Др Холубека, Жарка Зрењанина, Зелени венац, Јана Чајака, Јанка
Краља, Јанка Чмелика, Карла Маркса, Људевита Штура, Маршала Тита, Масарикова, Михајла
Пупина, Моше Пијаде, Николе Тесле, Спортска, Татранска, Трг ослобођења, Хвиездославова
и насељено место Самош
5.
6.
ОШ "МАРШАЛ ТИТО"
ОШ "МАРШАЛ ТИТО"
Дебељача
44
7.
ОШ "СВЕТИ ГЕОРГИЈЕ"
8.
ОШ "САВА ЖЕБЕЉАН"
МАРШАЛА ТИТА БР.
143, УЗДИН
МАРШАЛА ТИТА БР. 8,
ЦРЕПАЈА
Уздин
Црепаја
36. ОПШТИНА КОВИН
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
ДОМ КУЛТУРЕ КОВИН
(ГАЛЕРИЈА)
ЦАРА ЛАЗАРА БР. 85,
КОВИН
Ковин и Плочица
2.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
БАВАНИШТЕ
Баваниште
3.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДЕЛИБЛАТО
Делиблато
4.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МРАМОРАК
Мраморак
5.
ДОМ КУЛТУРЕ
ГАЈ
Гај, Дубовац, Мало Баваниште и Шумарак
6.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
СКОРЕНОВАЦ
Скореновац
37. ОПШТИНА ОПОВО
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОПОВО
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
БОРИСА КИДРИЧА БР.
8, ОПОВО
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Опово
38. ГРАД ПАНЧЕВО
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОМОЉИЦА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ЦАРА ДУШАНА БР. 2,
ОМОЉИЦА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Омољица и Старчево
45
2.
ОШ "МОША ПИЈАДЕ"
29. НОВЕМБРА БР. 56,
ИВАНОВО
Иваново
3.
ОШ "ЖАРКО
ЗРЕЊАНИН"
МАРШАЛА ТИТА БР. 79,
БАНАТСКО НОВО СЕЛО
Банатско Ново Село
4.
ДОМ КУЛТУРЕ "25. МАЈ"
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ
БР. 1, ДОЛОВО
Долово
5.
ДОМ КУЛТУРЕ "КОЧО
РАЦИН"
ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА БР.
2, ЈАБУКА
Јабука и Глогоњ
СПОМЕН ДОМ
ТРГ XII ВОЈВОЂАНСКЕ
БРИГАДЕ БР. 5,
ПАНЧЕВО
7. јула 2-104, Бараке код Рафинерије, Борачка, Братства-јединства, Гробљанска,
Добровољачка, Други просек братства-јединства, Јанка Чмелика, Јаношикова, Јоакима Вујића
2-26, Пољска, Први просек братства-јединства, Просек братства-јединства, Светозара
Марковића, Спољностарчевачка 1-227 и бб, Трг XII Војвођанске бригаде и Шандора Петефија
6.
46
7.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
"ТЕСЛА"
ЛАВА ТОЛСТОЈА BR.
78Д, ПАНЧЕВО
Аксентија Максимовића, Алексе Шантића, Аугустинчићева, Баваништански пут, Банатска,
Банијска, Барањска, Бачванска, Бачка, Биоковска, Бококоторска, Боре Станковића, Борска,
Босанска, Брезовачка, Букуљска, Васе Богданова, Васе Пелагића, Велебитска, Вељка
Влаховића, Вељка Петровића, Власинска, Војвођанска, Војислава Илића, Голијска, Голубачка,
Горана Ковачића, Горњачка, Гочка, Граничарска, Грачаничка, Грмечка, Гундулићева,
Далматинска, Делиблатска, Дечанска, Дивчибарска, Др Марије Прите, Др Синише Станковића,
Драгомира Крањчевића, Дурмиторска, Душана Петровића-Шанета, Ђердапска, Ђуре
Даничића, Ергела 2, Железничка станица "Предграђе" бб, Жичка, Жупска, Златарска,
Златиборска, Зоре Петровић, Ивана Цанкара, Иве Андрића, Игманска, Илариона Руварца,
Илије Гарашанина, Исидоре Секулић, Јадранска, Јанка Веселиновића, Јастребачка,
Јахоринска, Јоакима Вујића 1-65, Јована Бјелића бб, Јована Гавриловића, Јована Павловића,
Јована Поповића, Јована Рајића, Јована Ристића, Јосифа Маринковића, Јосифа Панчића,
Кајмакчаланска, Карпатска, Кнеза Михајла Обреновића, Козарачка, Константина Данила,
Копаоничка, Кордунашка, Космајска, Косте Абрашевића, Косте Рацина, Косте Трифковића,
Крајишка, Краља Милана Обреновића, Кудељарски насип Прва, Лава Толстоја, Лазе Костића,
Лазе Лазаревића, Личка, Љубомира Ковачевића, Мажуранићева, Мајевачка, Македонска,
Маљенска, Манасијска, Марина Држића, Мачванска, Метохијска, Милана Ракића, Милана
Ћурчина, Милешевска, Миливоја Блазнавца, Милке Марковић, Милована Глишића, Милоша
Обреновића, Милоша Требињца 1-13а, Милутина Бојића, Мирочка, Михајла Петровића-Аласа,
Надежде Петровић, Новосељански пут 1-169х, бб и 2-114, Озренска, Опленачка, Ослобођења
2- 94, Осоговска, Охридска, Паје Јовановића, Панонска, Пелистерска, Пелистерски просек,
Пере Сегединца, Петра Кочића, Првомајска 10-18, Преспанска, Прешернова, Приморска,
Проте Матеје Ненадовића, Раваничка, Радивоја Кораћа, Радоја Домановића, Рашка,
Романијска, Руђера Бошковића, Ружина 1-5д и 2-6б, Саве Шумановића, Салаш 4,
Семберијска, Сердара Јанка Вукотића, Скадарска, Славонска, Србијанска, Сремска, Стевана
Мокрањца, Стевана Сремца, Стевана Христића, Стевана Шупљикца 1-87 и 2-82, Стеријина,
Стефана Стратимировића, Стојана Новаковића, Стражиловачка, Студеничка, Територијална
одбрана - Баваништански пут бб, Тимочка, Топличка, Топчидерска, Трг Ђуре Јакшића, Улица
багрема бб, Улица борова, Улица бреза, Улица јабланова, Улица јасенова, Улица кестенова,
Улица липа, Улица ораха, Улица храстова бб, Фрушкогорска, Хаџи Проданова, Херцеговачка,
Хомољска, Хумска, Цвијићева, Церска, Црногорска, Чумићева, Шајкашка, Шарпланинска и
Шумадијска
47
8.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
"ЦЕНТАР"
МАКСИМА ГОРКОГ БР.
25, ПАНЧЕВО
6. октобра, 7. јула 1-51, Авалска, Бахманова циглана, Белоцркванска, Боре Радића, Борислава
Петрова - Браце, Борислава Шипоша, Бранка Ановића, Бранка Радичевића, Бранка Савића,
Браће Јовановић, Браће Југовића, Ваљевска, Вардарска, Веслачки клуб бб, Владимира
Жестића, Војводе Живојина Мишића, Војводе Петра Бојовића, Војводе Радомира Путника,
Војвођански булевар, Војна пошта Јабучки пут 1, Вршачка, Вука Караџића, Генерала Петра
Арачића, Геронтолошки центар 1, Делфе Иванић, Димитрија Туцовића, Дом армије - Клуб
Војске Србије бб, Доситеја Обрадовића, Др Владимира Алексића, Др Жарка Фогараша, Др
Јована Ердељановића, Др Светислава Касапиновића, Дринска, Дунавска, Ђуре Јакшића,
Ђуре Николајевића, Жарка Зрењанина, Железничка, Железничка станица "Аеродром",
Железничка станица "Војловица" бб, Железничка станица "Тамиш" бб, Западна, Зетска,
Зимска, Змај Јове Јовановића, Иве Курјачког, Игњата Барајевца, Источна, Јабучки пут, Јесења,
Јове Максина, Јовице Безуљевића, Југ Богданова, Јужна, Карађорђева, Караула, Кеј Радоја
Дакића , Кикиндска, Книћанинова, Ковинска, Косанчић Ивана, Косовска, Котеж "Иван
Милутиновић", Кочина, Краљевачка, Краљевића Марка, Летња , Лука Дунав бб, Мајке
Југовића, Максима Горког, Мала улица, Мали рит, Маре Мандић, Марије и Лазара
Драгичевића, Марка Кулића, Масарикова, Матије Гупца, Милорада Бате Михаиловића,
Милоша Обилића, Милоша Требињца 2-116, 15 и бб, Мира-Маре, Мите Топаловића, Михајла
Пупина, Моравска, Моше Пијаде, Мученичка, Немањина, Николе Ђурковића, Николе Тесле,
Нишка, Новосадска, Новосељански пут 171-533и, Нушићева, Његошева, Олге Петров,
Ослобођења 1-41, Паорска, Патријарха Чарнојевића, Петра Прерадовића, Пилотска школа Стевана Шупљикца бб, Подгоричка, Првомајска 1-39 и 2-8, Пролетња, Проте Васе Живковића,
Радничка, Рибарска, Ритска, Ружина 9-31 и 8-24, Савска, Сарајевска, Светог Саве, Светозара
Манојловића, Светозара Милетића, Светозара Шемића, Северна, Синђелићева, Скопска,
Славка Бокшана, Сокаче, Спољностарчевачка 2-78, Стара улица, Старине Новака, Стевана
Шупљикца 89-159б, 90-110 и бб, Стевице Јовановића, Стражара, Суботичка, Сунчана,
Таковска, Танаска Рајића, Тозе Марковића, Топлице Милана, Трг Краља Петра I, Трг маршала
Тита, Трг мученика, Трг слободе, Уроша Предића, Утве златокриле, Филипа Вишњића, Хајдук
Вељкова, Хотел Тамиш бб, Цара Душана, Цара Лазара, Цветна, Шабачка, Штросмајерова и
насељено место Качарево
9.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ
МАРШАЛА ТИТА БР. 4А,
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ
Банатски Брестовац
39. ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
МАРШАЛА ТИТА БР. 44,
БАРИЦЕ
Барице
2.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ЈАНКА ЧМЕЛИКА БР. 33,
ХАЈДУЧИЦА
Хајдучица
48
3.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МАРШАЛА ТИТА БР. 64,
ЈЕРМЕНОВЦИ
Јерменовци
4.
ДОМ КУЛТУРЕДИСКОТЕКА
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА БР.
58, ПЛАНДИШТЕ
Банатски Соколац, Велики Гај, Дужине, Купиник, Маргита, Марковићево, Милетићево,
Пландиште и Стари Лец
6. ЗАПАДНО-БАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
40. ОПШТИНА АПАТИН
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
АПАТИН
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА БР.
2, АПАТИН
2.
ДОМ КУЛТУРЕ РОМСКО НАСЕЉЕ
ЗВЕЗДАНСКА ББ,
АПАТИН
24. октобра, Барска, Блок 82, Велика, Звезданска, Коперникова, Кружни насип од 215 до краја,
Мала, Музичка, Омладинска, Пионирска, Циглане и ромско насеље у Апатину
3.
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
АПАТИНСКИ ПУТ 4,
КУПУСИНА
Апатински пут 1-35 и 2-42, Арањи Јаноша, Бела земља, Доже Ђерђа, Дунавска, Жарка
Зрењанина, Зелено дрво, Звезданска, Иве Лоле Рибара, Јожефа Атиле, Орахова, Острвска и
Шанчева
4.
ОСНОВНА ШКОЛА
"ЈОЖЕФ АТИЛА"
АДИ ЕНДРЕА БР. 4,
КУПИСИНА
Ади Ендреа, Апатински пут од 37 до краја и од 44 до краја, Жељезничка, Калварија, Киш
Ференца, Кратка, Кошут Лајоша, Петефи Шандора, Сомборска и Сомборски пут
5.
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ЖЕЛЕЗНИЧКА БР. 21,
СВИЛОЈЕВО
Свилојево
6.
НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА
ВУКА КАРАЏИЋА БР. 22,
СОНТА
Сонта
1.
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Месна заједница Апатин и насељено место Пригревица (без ромског насеља)
41. ОПШТИНА КУЛА
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
49
1.
2.
3.
МЗ "ГОРЊИ ГРАД" ВЕЛИКА САЛА (БИВША
МЗ МИЛАН ГРОЗДИЋ)
ОШ "ИСА БАЈИЋ"
МЗ "ДОЊИ ГРАД"
МАРШАЛА ТИТА БР.
119, КУЛА
25. маја, 29. новембра, 51. дивизије, Бранка Радичевића, Вељка Влаховића 2-4/Д, Вука
Караџића, Доситеја Обрадовића, Др Жике Мишковића, Др Младена Стојановића, Дунавска,
Ђуре Стругара 1-9 и 2-18, Жарка Зрењанина, Змај Јовина, Игманска, Исе Бајића 2-38 и 1-89,
Исе Секицког (стари назив: Липарски пут), Истарска, Јосипа Крамера 1-15 и 2-16, Козарачка,
Косовска, Крајишка, Кудељара, Кумровачка, Лазе Костића, Лењинова, Максима Горког,
Маршала Тита 85-271 и 232-450, Милана Гроздића, Мостарска, Николе Тесле, Панонска,
Петра Кочића, Саве Ковачевића, салаши број 42, 45, 48, 50, 58, 59, 64, 67, 79, 92, и 93,
Сарајевска, Светозара Марковића, Слободана Пенезића, Стевана Сремца 5-97 и 2-106,
Телечка, Травничка, Трг ослобођења, Црвеначки пут и насељено место Липар
ЛЕЊИНОВА БР. 28,
КУЛА
1. маја, 11. октобара, 12. војвођанске бригаде, 13. јула, 20. октобра, 22. јула, 27. јула, 4.
војвођанске, 4. јула, 6. личке бригаде, 7. јула, 8. марта, Баје Пивљанина, Блок 12, Блок 13,
Блок 14, Блок 15, Блок 6, Блок 6А, Блок 6Б, Борачко насеље, Бошка Бухе, Братства јединства, Виноградска, Владимира Назора (стари назив: Р. Кончара), Дурмиторска, Ђуре
Стругара од 11 до краја и од 20 до краја, Иђошки пут, Исе Бајића од 40 до краја и од 91 до
краја, Јосипа Мажара Шоше, Кулска, Мајора Тепића, Марије Бурсаћ, Марка Миљанова, Марка
Перичина Камењара, Маршала Тита 1-83 и 2-230, Матије Гупца, Мине Караџић (прва),
Мирослава Антића, Новосадска, Партизанска, Петра Петровића Његоша, Радничка, Радоја
Дакића, салаши број 1, 3, 4, 5, 6, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 31, 32, 35, 36, 38, 39, Светозара
Милетића, Симе Шолаје, Соње Маринковић и Стевана Дороњског
ПЕТРА ДРАПШИНА БР.
128, КУЛА
16. дивизије од 35 до краја и од 38 до краја, Алексе Шантића, Вељка Влаховића од 1 до краја
и од 6 до краја, Десанке Максимовић, Ђуре Јакшића, Иве Андрића, Иве Лоле Рибара (непарни
бројеви), Јакова Игњатовића од 65 до краја и од 60 до краја, ЈНА, Киш Ференца, Новака
Пејчића од 59 до краја иод 54 до краја, Петра Драпшина од 45 до краја и од 46 до краја и
салаши број 105, 106, 107, 109, 111, 114, 115, 116, 119, 124-128 и 135-140
4.
ОШ "ПЕТЕФИ БРИГАДА"
16. ДИВИЗИЈЕ БР. 34,
КУЛА
16. дивизије 1-33а и 2-36, Ади Ендреа, Бачка, Беле Барток, Војвођанска, Гал Ласла, Дожа
Ђерђа, Индустријска зона, Јакова Игњатовића 1-63 и 2-58, Јожефа Атиле, Јосипа Крамера од
31 до краја и од 18 до краја, Кошут Лајоша, насеље Нова Кула, Новака Пејчића 1-57 и 2-52,
Омладинска, Петефи Шандора 1-85 и 2-98, Петра Драпшина 1-43 и 2-44, Пионирска, Радноти
Миклоша и салаши 129-133 и 152-226
5.
ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" МАЛА САЛА (КОД
МОСТА)
МОШЕ ПИЈАДЕ БР. 28,
ЦРВЕНКА
Црвенка и бирачи насеља: Романија, Зеленгора и Нова Црвенка
6.
ОШ "20. ОКТОБАР"
МАРШАЛА ТИТА БР.
136, СИВАЦ
Сивац
7.
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
РУСКИ КРСТУР
МАРШАЛА ТИТА БР. 80,
РУСКИ КРСТУР
Бориса Кидрича 67-101 и 66-112, Браће Биљна, Владимира Назора, Владимира Хатјука,
Војвођанских бригада, Ђуре Кишјухаса, ЈНА од 73 до краја и од 74 до краја, Јовгена Семана 139 и 2-4, Јовгена Сивча 25-43 и 58-90, Народног фронта 31-113 и 16-78, Партизанска 76-94 и
81-91, Петра Ризнића и Фрушкогорска 51-139 и 76-192
50
ДВД РУСКИ КРСТУР
ФРУШКОГОРСКА БР. 74,
РУСКИ КРСТУР
Иве Лоле Рибара од 91 до краја и од 80 до краја, Јаше Бакова, Јовгена Семана од 6 до краја и
од 41 до краја, Лењинова од 93 до краја и од 88 до краја, Маршала Тита од 81 до краја и од 70
до краја, Петра Кузмјака, Радничка 23-31 и 8-24, Русинска од 42 до краја и салаши број 53, 55
и 56
9.
МЗ РУСКИ КРСТУР
МАРШАЛА ТИТА БР. 59,
РУСКИ КРСТУР
Иве Лоле Рибара 1-89 и 2-78, Ирине Провчи 35-103 и 8, Јанка Тота Богмека од 1-63 и 2-48,
Јовгена Сопке 1-61 и 2-58, Каналска 1-19 и 20-46, Кратка 1-21 и 2-14, Лењинова 1-91 и 2-86,
Маршала Тита 1-79, ново насеље - Блок 3, Радничка 1-21 и 2-6, Рибарска, Русинска 75-163,
салаши 73 и 80 и Сремског фронта 1-39 и 4-36
10.
ОСНОВНА ШКОЛА И
ГИМНАЗИЈА "ПЕТРО
КУЗМЈАК" СА ДОМОМ
УЧЕНИКА
ФРУШКОГОРСКА БР. 64,
РУСКИ КРСТУР
Бориса Кидрича 1-69 и 2-66, Ирине Провчи 1-33 и 2-6, ЈНА 1-71 и 2-72, Јовгена Сивча 1-23 и 256, Каналска 2-18, Маршала Тита 2-68, Народног фронта 1-29 и 2-14, Орос Габра,
Партизанска 1-79 и 2-74, Русинска 1-73 и 2-38, салаши бр. 1. 2. 3 и 10-19, Салонтаји Јакима,
Сремског фронта 2, Фрушкогорска 1-49 и 2-74 и Шајкашких одреда 1-5 и 2-6
11.
ОШ "ВЕЉКО
ВЛАХОВИЋ"
МАРШАЛА ТИТА БР. 37,
КРУШЧИЋ
Крушчић
8.
42. ОПШТИНА ОЏАЦИ
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
ОСНОВНА ШКОЛА
МАРШАЛА ТИТА БР. 13,
БОГОЈЕВО
Богојево, Каравуково и Српски Милетић
2.
ОСНОВНА ШКОЛА
МАРШАЛА ТИТА БР. 52,
ЛАЛИЋ
Лалић
3.
ОСНОВНА ШКОЛА
СВЕТОЗАРА
МИЛЕТИЋА БР. 25Б,
ДЕРОЊЕ
Дероње
4.
ГИМНАЗИЈА
СОМБОРСКА БР. 18,
ОЏАЦИ
Бачки Грачац, Брестовац, Оџаци, и Ратково
43. ГРАД СОМБОР
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
51
1.
2.
ЗГРАДА МЗ "ЦРВЕНКА"
ЗГРАДА МЗ "МЛАКЕ"
(МАЛА САЛА)
КОЊОВИЋЕВА БР. 1,
СОМБОР
VII војвођанске, Аврама Мразовића, Багремова, Барањска, Бањалучка, Благојевићева од
броја 77а до краја, Богољуба Јефтића, Бошка Вребалова, Бошка Југовића, Бошка Туцића,
Бранка Жижића, Бранка Ћопића, Браће Ђулинац, Браће Лукачев, Браће Миладинов, Браће
Пејак, Валтерова, Васе Стајића, Василија Ковачића, Вељка Петровића, Венац војводе
Живојина Мишића, Венац војводе Петра Бојовића, Венац војводе Радомира Путника, Венац
Војводе Степе Степановића, Вере Гуцуње, Видовдански трг, Вилмоша Шпајдла, Вишњићева,
Водоводска, Војвођанска (десна страна), Војислава Бакића, Војислава Илића, Вука Караџића,
Гоге брег, Грмечка, Дворска, Доситеја Обрадовића, Дравска, Душана Васиљевића, Душана
Вукосавића-Диогена, Душана Ћубића, Жарка Ђурошева, Жељезничка, Живка Машића,
Златне греде, Змај Јовина, Зорана Гомирца, Ивана Косанчића, Јосипа Козарца, Јосифа
Маринковића (десна страна), Југ Богдана, Танаска Рајића, Каменка Гагрчина, Карађорђева,
Коњовићева, Косте Трифковића, Краља Петра I, Кордунашка, Лазе Костића, Личка, Љубице
Одаџић, Мали сокак, Маринка Плавшића, Марка Краљевића, Милана Топлице, Миленка
Стричевића, Милке Гргуров, Милоша Обилића, Мирна, Мирослава Антића, Мите Васиљевића,
Мите Калића, Мите Петровића, насеља Обзир, Обзир-Крижани и Обзир-Павловић, насеље
Милчић, насеље Шапоње, Нике Грујића, Николе Вукићевића, Николе Предојевића, Његошева,
Обзирских жртава, Париска, Партизанска, Пеце Петровића, приградска насеља Билић и
Ранчево, Пролетерска, Раде Крстића, Раде Марјанца, Радишићева, Радоја Домановића,
Рајско насеље, Радничка, Савска, салаши Гоге, Светозара Милетића, Скопљанска, Славка
Раданова, Славонска, Сремског фронта, Старине Новака, Старог Вујадина, Стевана
Бељанског, Стевана Синђелића, Стевана Сремца, Стефана Дечанског, Трг Републике, Трг
Светог Ђорђа, Трг Светог Тројства, Трг цара Лазара, Трг цара Уроша, Хајдук Вељка, Цветна,
Црвене руже, Чонопљански пут и Читаоничка
БЕОГРАДСКА БР. 31,
СОМБОР
21. октобра, Ади Ендреа, Банатска, Бачванска, Београдска, Благојевићева 1-77 и 2-104,
Борачка, Боре Станковића, Бранка Радичевића, Владике Николаја, Војислава Илића (од
Благојевићеве до краја), Вујадина Секулића, Вука Караџића 22а-64 и 39-53, Гогин салаш, др
Ружице Рип, дрЂорђа Лазића, Жарка Зрењанина, Ивана Горана Ковачића, Ивана Гундулића,
Иве Лоле Рибара, Јадранска, Јована Цвијића, Јосипа Панчића, Југ 3, Јухаса Шандора,
Кљајићевски пут, Косовска, Ливадска, насеље Градина, насеље Ленија, насеље Радојевићи,
Огњена Прице, Петра Кочића, Подгоричка, Призренска, Радивоја Ћирпанова, Саве
Ковачевића, Светог Архиђакона Стефана, Светог Саве, Соње Маринковић, Сремска, Станка
Опсенице, Стапарски пут (лева страна), Текстилна, Управа, Филипа Кљајића од 41а до краја и
од 40 до краја, Фрање Рачког, Чихаш Бенеа и Штросмајерова
52
3.
4.
5.
6.
ЗГРАДА МЗ "СЕЛЕНЧА"
(МАЛА САЛА)
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
(САЛА БР. 1)
ЗГРАДА МЗ "ГОРЊА
ВАРОШ"
ЗГРАДА ОШ "ИВО ЛОЛА
РИБАР"
СОНЋАНСКИ ПУТ БР.
24, СОМБОР
Августа Цесарца до броја 9 и непарни бројеви, Алексе Шантића, Амброзија Шарчевића 1-45а
и од 2 до краја, Апатински пут (лева страна),Арсенија Чарнојевића, Аугуста Шеное, Белог
голуба, Божидара Аџије, Браће Рибникар, Васе Пелагића, Венац Петрове Горе, Војничка
(парни бројеви), Вукице Митровић, Далматинска, др Радивоја Симоновића, др Младена
Стојановића, Дубровачка, Дује Марковића, Душана Станичкова, Ђуре Даничића, Жикице
Јовановића Шпанца, зграда Т-17/II фаза, Иве Андрића, Илије Бирчанина, Илије Гарашанина,
Јована Поповића, Јована Скерлића, Јожефа Флозбергера, Јоргованска до броја 31, парни
бројеви и "А" и "Б", Кнеза Милоша, Липов лад, Мајке Јевросиме, Максима Горког, Миладина и
Николе Кунића, Мите Поповића, Мостарска, насеље уз каналску обалу (Каналска улица) од
Дома старих, Незнаног јунака, Нушићевај до броја 5 и до броја 8, Петра Прерадовића,
Платона Атанацковића, приградска насеља: Буковац (нови Буковац), Жарковац, Лугово, 7.
Управа, Централа и Чичови, Розе Луксембург, Роковачки пут, Роковци, Самка Радосављевића,
Сердар Јанка Вукотића, Сонћански пут, Стапарски пут до броја 54, Стевана Мокрањца,
Стефана Немање, Хероја Карпоша, Циглана и Школска
ПРВОМАЈСКИ БУЛЕВАР
БР. 1, СОМБОР
VI Личке дивизије, Алексе Дундића, Бала Иштвана, Бење Антала, бирачи Дома пензионера,
Бранислава Нушића од броја 7 и од броја 12, Грује Дедића, Ивана Парчетића, ЈНА од Д-3 до
Д-5, Д-10, Д-11, 30, Ц-Ц-9 и 2-24, Канаринска, Војничка улица 1-29, Милете Протића од Е-7/II
до Е-8, 1-43, 2-32 и 14/I и II улаз, Промајски булевар од А-8 до А-10, од А-11 до А-13, од А-14
до А-19, од А-21 до А-24, од Т-8 до Т-10 и Т-17, Проте Матеје Ненадовића, Славише Вајнера
Чиче А-25, од Е-1 до Е-7/I, Е-9, Е-10, Е11, 5 и 7, Спортска од Т-2 до Т-7 и од Т-11 до Т-13,
Стапарски пут Д-1, Д-6, Д-7, Д-8, Д-9, С-11 до С-15, 56 и Ц-10 до Ц-13, Фрушкогорска А-1, А-7 и
2-26, Цара Душана - индивидуална градња и Д-2
12. ВОЈВОЂАНСКЕ
УДАРНЕ БРИГАДЕ БР.
57, СОМБОР
"Тенкодром", XII Војвођанске ударне бригаде 26-130 и 33-145, Балканска, Банијска, Батинска
1-45 и 2-8, Благоја Паровића, Босанска, Бошка Бухе, Ваљевска, Велебитска, Војвођанска
(лева страна), Гаврила Принципа, Гаковачки пут до табле Ненадић, Динарска, Душана
Мудрака, Ђорђа Натошевића, Зрмањска, Ивана Мажуранића, Ивана Цанкара, Игманска,
Јасне пољане, Јосипа Маринковића (лева страна), Јоце Лалошевића, Кратка, Ловачка, Мајора
Тепића, Мала, Матије Гупца од 29 до краја и од 60а до краја, Милана Ракића, Мите Ценића,
Николе Тесле, Омладинској, Петра Драпшина, Пожаревачка, Пољска, Приједорска, Радивоја
Кораћа, Ратарска, Романијска, салаши: Бездански пут, Козара и Ненадић, Салвадора
Аљендеа, Свети Никола, Слободана Бајића, Станка Пауновића, Тоде Милетића, Томе
Роксандића, Хаџића Светића и насељена места: Растина и Гаково
МОНОШТОРСКА БР. 4,
СОМБОР
Апатински пут 2-86, Батинска 45а-65 и 48а-74, Виноградска, Владе Ћетковића, Дунавска,
Ђуре Јакшића, Ђуре Салаја, Ивана Милутиновића, Јанка Веселиновића, Јаше Игњатовића,
Јована Дучића, Јована Стерије - Поповића, Капетанова, Мајора Гавриловића, Меше
Селимовића, Милоша Црњанског, Милутина Бојића, Михајла Пупина, Моношторска,
Московска, Нике Максимовића, Николе Пашића, Николе Тесле, Отона Жупанчића, Пере
Сегединца, Петра Деспотовића, Сарајевска, Симе Матавуља, Славујев венац, Слободана
Мацуре, Солунских бораца, Стевана Семзе и Уроша Предића
53
7.
ДЕЧИЈА УСТАНОВА
"ВЕРА ГУЦУЊА"
ГЕОРГИ ДИМИТРОВА
БР. 55, СОМБОР
22. децембра, 8. марта, XII Војвођанске ударне бригаде 1-29 и 2-24, Блашка Марковића,
Вељка Мићуновића, Вељка Чубриловића, Владимира Назора, Владислава Петковића - Диса,
Влаха Буковца, Георги Димитрова, Душана Радовића, Ђорђа Бркића, Ернеста Киша, Занатска,
Ивана Антуновића, Излетничка, Исидоре Секулић, Јосићки пут 1-109 и 2-116, Јурановић
салаш, Јурија Гагарина, Мајора Илића - Бајке, Марије Бурсаћ, Матије Гупца 2-60и 1-27,
Милутина Радаковића - Миће, Миодрага Петровића-Чкаље, Моношторски пут, Николаја
Шимића, Павла Вујисића, Панонска, Раде Дракулића, Раде Кончара, Симеле Шолаје,
Суботичка, Сувајска, Тозе Марковића, Уједињених нација, Шикара салаши, Шикарски пут и
Шумадијска
8.
ЗГРАДА МЗ "СВЕТОЗАР
МИЛЕТИЋ"
ДОСИТЕЈА
ОБРАДОВИЋА БР. 3,
СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ
Алекса Шантић и Светозар Милетић
9.
ЗГРАДА ДВД
РОДИНА БР. 19,
БЕЗДАН
Бајска, Жртава фашизма, Источна, Јована Дучића, Колутска, Кошутова, Кратка, Ливаде,
Малта, Новоградска, Омладинска, Пуста, Родина, Црквена и насељена места: Бачки Брег и
Колут
10.
ЗГРАДА ДОМА КУЛТУРЕ
СОМБОРСКИ ПУТ БР.
45, БЕЗДАН
Ади Ендреа, Бачванска, Братства - јединстава, Велика Рајна, Гробљанска, Жељезничка,
Каналска обала, Лакатна, Мала, Мала Рајна, Мирна, Нова, Петефи Шандора, Пролетерска,
Ружина, Салаши, Сигет, Сомборски пут, Царинарница, Цветна и Штрбац
11.
ЗГРАДА МАЛЕ ШКОЛЕ
ИВАНА ГОРАНА
КОВАЧИЋА БР. 30,
БАЧКИ МОНОШТОР
Бачки Моноштор
12.
ЗГРАДА МЕСНЕ
КАНЦЕЛАРИЈЕ
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ БР. 61,
ДОРОСЛОВО
Дорослово и Стапар
13.
ЗГРАДА ДОМА КУЛТУРЕ
(МАЛА САЛА)
СВЕТОГ САВЕ БР. 52,
РИЂИЦА
Риђица
14.
ЗГРАДА ДОМА КУЛТУРЕ
ОСЛОБОЂЕЊА БР. 92,
СТАНИШИЋ
Станишић
15.
ЗГРАДА МЗ
"ЧОНОПЉА"
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ БР. 21,
ЧОНОПЉА
Кљајићево и Чонопља
16.
ЗГРАДА МЕСНЕ
КАНЦЕЛАРИЈЕ
ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА БР.
1, ТЕЛЕЧКА
Телечка
7. ЈУЖНО-БАЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
54
44. ОПШТИНА БАЧ
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
1.
ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК
КАРАЏИЋ"
ШКОЛСКА БР. 1, БАЧ
Бач
2.
ОСНОВНА ШКОЛА
"АЛЕКСА ШАНТИЋ"
МАРШАЛА ТИТА БР. 33,
ВАЈСКА
Вајска
3.
ОСНОВНА ШКОЛА "ИВО
ЛОЛА РИБАР"
МАРШАЛА ТИТА БР. 50,
ПЛАВНА
Плавна
4.
ОСНОВНА ШКОЛА "ЈАН
КОЛАР"
ВАЈАНСКОГ БР. 1,
СЕЛЕНЧА
Селенча
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
45. ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ
БР. 16, БАЧКА ПАЛАНКА
20. Октобра, 4. јула, 8. марта, Банатска, Бихаћка, Босанска, Бранка Бајића, Бранка Ћопића,
Брегалничка, Вељка Влаховића, Вука Караџића, Вуковарска, Грмечка, Дунавска обала,
Душана Чубића, Јандрије Томића, Југ Богдана, Југословенске армије, Југословенског црвеног
крста, Клара Фејеш, Крајишких бригада, Кумановска, Лазе Костића, Мајора Тепића,
Македонска, Марије Бурсаћ, Марка Орешковића, Милана Бурсаћа, Мирослава Антића,
Мичуринова, Младена Стојановића, Николе Тесле, Његошева, Паланачка, Параћинска,
Партизанска, Петра Кочића, Петровачка, Пионирска, Прво железничко насеље, Ранка Шипке,
Саве Ковачевића, Савска, Сарајевска, Семберска, Симе Шолаје, Скојевска, Славка Родића,
Сомборска, Тополска, Трг ослобођења, Ужичка, Фабричко насеље, Филипа Кљајића,
Црногорска и насељена места: Визић, Карађорђево, Младеново, Нештин и Нова Гајдобра
2.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ЧЕЛАРЕВО
ЗДРАВКА ЧЕЛАРА БР.
37, ЧЕЛАРЕВО
Челарево
3.
ОШ "МИЛЕТА ПРОТИЋ"
МАРШАЛА ТИТА БР. 62,
ТОВАРИШЕВО
Обровац и Товаришево
4.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
СИЛБАШ
ПЕТРА ДРАПШИНА БР.
159, СИЛБАШ
Параге и Силбаш
55
5.
ОШ "15.ОКТОБАР"
МАРШАЛА ТИТА БР. 99,
ПИВНИЦЕ
6.
ОШ "15.ОКТОБАР"
МАРШАЛА ТИТА БР. 99,
ПИВНИЦЕ
Бранка Радичевића, Вашариште, Војвођанска 1-45 и 2-60, Жарка Зрењанина, Змај Јовина,
Иве Лоле Рибара, Јована Поповића 1-9 и 2-10, Маршала Тита, Мачокова, Млинска, Николе
Тесле, Парошки пут, Партизанска, Петра Драпшина, Прашка, Првоборачка, Радничка, Ромска,
Салаши, Светозара Милетића, Фискултурна и Фрушкогорска
Војвођанска 49-89 и 62-106, Генерала Вјеста, Јаношикова, Јована Поповића 11-29 и 12-26,
Људевита Штура, Масарикова, Рибарска, Свободова, Хвијездославова, Црепара Чмеликова,
Штефаникова и насељено место Деспотово
46. ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
РЕД.
БР.
1.
2.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
ПОСЛОВНО ИНОВАТИВНИ ЦЕНТАР
(ЗАНАТСКИ ДОМ)
МАРШАЛА ТИТА БР. 20,
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Енгелсова, Јана Лабата, Јана Хуса, Јана Чајака, Јанка Јесенског, Јаношикова, ЈНА, Каналска,
Карла Маркса, Квачалова, Коменског, Косовска Кубањиова, Кукучинова, Кулпинска, Лава
Толстоја, Мартина Хрубика, Маршала Тита, Масарикова, Народне револуције, Првомајска,
Пролетерска, Сватоплукова, Томашикова, Хмељова, Хробова, Хурбанова и Штурова
ОШ "ЈАН ЧАЈАК"
СЛАДКОВИЧОВА БР. 2,
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
29. новембра, XИВ ВУСБ, Бориса Кидрича, Братиславска, Врбарова, Житна, Јармочна, Лесна,
Липтовска, Матије Чањија, Николе Тесле, Новосадска, Новохрадска, Оравска, Партизанска,
Пушкинова, Рибарска, Сејке бб, Сладковичова, Турчианска, Фискултурна, Хвиездославова,
Хонтианска, Шафарикова и насељено место Бачки Маглић
3.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
КОЛАРОВА БР. 3,
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
28. октобра, Агатова, Бранислава Мокића, Брезова, Вајанског, Генерала Штефаника, Грегора
Тајовског, Ђетванска, Ђуре Салаја, Змај Јовина, Иве Лоле Рибара, Јана Марчока, Јанка
Краља, Јанка Чмелика, Једљова, Кветна, Коларова, Коњечна, Кузмањијева, Лењинова,
Липова, Максима Горког, Мартина Разуса, Неушорени део, Октобарске револуције, Павла
Ђугу, Петра Јилемницког, Пољна, Руда Хрубика, Светозара Марковића и Ћехелна
4.
ОШ "ЈОЗЕФ МАРЧОК
ДРАГУТИН"
ЉУДЕВИТА ДУДКА ББ,
ГЛОЖАН
Вељка Влаховића, Влатка Витеза, Јанка Хрубика, Јаношикова, Јозефа Марчока, Лењинова,
Људевита Дудка, Маршала Тита, Масарикова, Михала Пагача, Ослободилачка, Партизанска,
Пролетерска, Републичка, Рит, Сладковичова и Штефаникова
5.
ОШ "ЈАН АМОС
КОМЕНСКИ"
МАРШАЛА ТИТА БР.
102, КУЛПИН
Војвођанска, Иве Лоле Рибара, Јанка Чмелика, Каналска, Коларова, Ледине, Маршала Тита,
Масарикова, Нушићева, Партизанска, Пионирска, Првомајска, Пут слободе, Радничка,
Републичка, Триглавска, Фрушкогорска, Шафарикова и Школска
47. ОПШТИНА БЕОЧИН
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
56
1.
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
РОМА БЕОЧИН
ХЕРОЈА БРИЛА БР. 46,
БЕОЧИН
Баноштор, Беочин, Раковац и Черевић
2.
ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ"
МАРШАЛА ТИТА ББ,
ЛУГ
Грабово, Луг, Свилош и Сушек
48. ОПШТИНА БЕЧЕЈ
РЕД.
БР.
1.
2.
3.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА
ГЕРОНТОЛОШКИ
ЦЕНТАР
ЗГРАДА ПРВЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ "ИВАН
ПЕРИШИЋ"
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
ГЛАВНА БР. 11, БЕЧЕЈ
Болманска 7-17, Браће Тан 1-11 и 2-10, Браће Чиплића 1-19, Герберових 1-45 и 2-54, Главна 177 и 2-90, Данила Киша 1-5 и 2-12, Дожа Ђерђа 33-67 и 10-42, Доситејева 1-17 и 2-18,
Железничка станица, Жилински Ендре 1-37 и 2-40, Здравко Гложански 1-35 и 2-40, Зелена 2138 и 1-29, Змај Јовина 77-159 и 24-146, Золтана Чуке 1-27 и 2-32, Иван Кочи 1-13 и 2-12,
Јована Поповића 1-27 и 2-70, Југ Богдана 2-52, Ловачка 1-5, 2-54 и бб, Љубе Дорословачког 157, 1-57, 2-64 и бб, Милоша Црњанског 1-147 и 52-186, Насеље 7. секретара СКОЈ-а од С-1 до
С-6, Нестора Џилитова 1-37 и 2-38, Новосадска 1-35 и 2, Петровоселски пут 1-15 и 8-14, Пеце
Ференца 1-33 и 2-20, Потиска 131-141 и 110-128, Радивоја Симића 1-25, 2-56 и бб,
Републиканска 41-73 и 48-80, Светозара Марковића 1-35 и 2-34, Светозара Милетића 2-36,
Светозара Чаленића 1-5 и 2-8, Синђелићева 9-137 и 10-114, Славка Симина 1-9 и 2-6,
Стадион, Стевана Книћанина 1-55 и 50-66, Трг Чилаг, Уроша Предића 2-46 и 1-377,
Чарнојевићева 1-97 и 2-62, Шаму Михаља 1-5 и 2-60 и Шумска 1-17
СИНЂЕЛИЋЕВА БР.
140, БЕЧЕЈ
Болманска 19-53 и 8-52, Браће Стефановића 1 и 2-14, Дожа Ђерђа 1-31 и 2-8, Исидора
Могина 2-6 и непарна страна, Јована Поповића 29-73, Колубарска 1-43 и 2-16, Млинска 1-3,
Петровоселски пут 16-60, Потиска 143-211 и 130-222, Републиканска 1-39 и 2-46, Севера
Ђуркића 1-51, 2-94 и бб, Синђелићева 116-140, Стевана Книћанина 57-87 и 68-88, Четкара 224 и Шомођи Пала 1-19 и 2-40
ГЕРБЕРОВИХ БР. 57,
БЕЧЕЈ
Батинска 1-17, 2-10 и бб, Безимена 2-6, Болманска 1-5 и 2-6, Бранка Симина 1-27, Вељка
Влаховића 1-27, 2-58 и бб, Војводе Живојина Мишића 1-55 и 2-48, Војводе Путника 1-77 и 260, Војвођанских Бригада 1-91, 2-94 и бб, Воћњака 1-19 и 2-28, Вујица Живанчева 3 и 2-20,
Вука Караџића 1-41 и 2-30, Герберова 56-102 и 47-91, Горански Парк 1-3 и бб, Жилински
Ендре 39-91 и 42 -78, Змај Јовина 2-22 и 1-75, Ивана Перишића 1-49 и 2-52, Излетиште,
Јелене Стефановић (Леле) 1-9 и 2-10, Јоакима Вујића 1-13 и 2-12, Југ Богдана 1-121 и 54-80,
Коста Нађ 1-25, 2-26 и бб, Лабуд Пејовић 1-21 и 2-30, Мајер Отомар 1-7 и 2-10, Марка
Перичина-Камењара 1-13 и 2-14, Милана Грубанова 1-39, 2-42 и бб, Милана Јешића Ибре 117 и 2-18, Милана Топлице 1-75 и 2-78, Милоша Црњанског 2-50, насеље Радислава
Шарановића 1-11 и 2-12, Омладинска 1-73, 2-74 и бб, Потиска 1-129 и 2-108, Предрага
Хаднађева 1-35 и 2-62, Раде Станишић 1-27 и 2-84, Саве Ковачевића 1-27 и 2-16,
Синђелићева 1-7 и 2-8, Славка Родића 1-17, 2-16 и бб, Соње Маринковић 1-65 и 2-54, Стевана
Дороњског 1-59 и 2-42, Стевана Книћанина 2-48, Сутјеска 1-57, 2-58 и бб, Уска 2-4,
Чарнојевића 64-98, Чуварница (Жута кућа) и Шиштак 1-21 и 2-20
57
4.
5.
6.
ДОМ "НАЂ ИШТВАН"
ЗГРАДА ДРУГЕ МЗ
"ТОДОР ДУКИН"
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЛАБУД
ПЕЈОВИЋ"
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ БР. 38,
БЕЧЕЈ
1. маја 79-93 и 128-200, 11. новембар 113-137 и 122-158, Багремова 1, Ваш Золтан 1-9 и 2-14,
Владимира Назора 31-39 и 40-56, Дожа Ђерђа 69-163 и 44-166, Ђуре Јакшића 31-81 и 32-80,
Зелена 31-107, Никола Тесла 1-61 и 2-54, Новосадска 4-106, Петефи Шандора 1-85 и 2-84,
Пеце Ференца 35-63 и 22-52, Републиканска 75-139 и 72-182, Светозара Марковића 31-103 и
36-126, Светозара Милетића 47-117 и 38-124, Танчић Михаља 1-33 и 2-36 и Хајдук Вељка 45111 и 48-110
МОШЕ ПИЈАДЕ БР. 104,
БЕЧЕЈ
1. маја 1-77 и 2-126, 11. новембар 1-111 и 2-120, 20. јануар 1-15 и 2-22, 7. јули 1-13 и 2-22,
Ботра 1-67, 2-156 и бб, Бранка Радичевића 1-39 и 2-52, Владимира Назора 1-29 и 2-38,
Градиштански пут 1-139 и 2-136, Дожа Ђерђа 165-185 и 168-188, Доњи Рит 1-149, 2-150 и бб,
Доњи Салаши 1-185 и бб, Дунав Тиса Дунав Чуварница 2-4 и бб, Ђуре Јакшића 1-29 и 2-30,
Живков Попов Милорада 1-29, 2-20 и бб, Заливно поље, Занатска, Змај Јовина 161-269 и 148262, Индустријска, Јужна, Каналска 1-23 и 2-26, Матије Гупца 1-79 и 2-70, Новобечејски пут 1173, 2-60 и бб, Новосадска 37-265, 108-192 и бб, Петефи Шандора 87-135 и 86-170, Пионирска
1-93 и 2-98, Приградска 1-5 и 2-6, Републиканска 141-217 и 184-256, Светозара Милетићаа 145, Стари новобечејски пут, Стевана Којића 1-27 и 2-26, Танчић Михаља 35-67 и 38-50, Уроша
Предића 35-163 и 48-160, Хајдук Вељкова 1-43 и 2-46
РЕПУБЛИКАНСКА БР.
133, БЕЧЕЈ
7. јули 15-31 и 24-66, Багремова 2-12, Божидара Мирића 1-47 и 2-46, Димитрија Туцовића 1-27
и 2-52, Ђуке Ускоковића 1-9 и 2-12, Ђуре Јакшића 83-101, Житна 1-11 и 2-4Хајдук Вељкова
113-147, Јована Вулановића 1-7 и 2-8, Максима Горког 1-25 и 2-8, Милана Гаврића 1-27, 2-52 и
бб, Петровоселски пут 2-6, Пружна 1-5, Слободарска 1-5 и 2-48, Светозара Гаврића 1-47 и 232, Србобрански пут 1-39, 2-42 и бб, Тхан Мор 1-9 и 2-8, Живка Гагића 1-21 и 2-20
7.
ДОМ "ФЕКЕТЕ МАЋАШ"
ХОВЕ ФРИЂЕША БР. 52,
БЕЧЕЈ
4. јули 1-55 и 2-40, Браће Обадић 15-19 и 2-36, Браће Тица 51-145 и 52-162, Данило Бућан 1-7
и 2-8, Ивана Ћирића 63-171 и 62-130, Ковач Ференц 14-30, Нађ Иштвана 1-29 и 2-30, Речо
Јаноша 1-19 и 2-26, Серво Михаља 7-161 и 42-86, Спасоје Стејића 53-143 и 62-168, Фекете
Маћаша 1-21 и 2-30, Хове Фриђеша 1-51, 2-58 и бб, Холо Ференца 61-111 и 68-120 и Шипош
Јаноша 51-87
8.
ЗГРАДА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ПОЉАНИЦА
Пољаница 1-291, 2-288 и бб
9.
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЛАБУД
ПЕЈОВИЋ"
ТРГ БРАТСТВА И
ЈЕДИНСТВА БР. 19,
БЕЧЕЈ
Ади Ендреа 1-81 и 2-82, Добровољачка 1-57 и 2-58, Партизанска 1-47 и 2-46а, Радарска 1-3 и
2-20, Срете Главашког 1-29 и 2-28, Тополска 5-119, 2-118 и бб и Ударничка 1-33 и 2-46
10.
ЗГРАДА ТРЕЋЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
"ЈЕДИНСТВО"
ТРГ БРАТСТВА
ЈЕДИНСТВА БР. 16,
БЕЧЕЈ
Ади Ендреа 83-161 и 84-132, Арањи Јаноша 1-13, 2-20 и бб, Зилахи Лајоша 17-43 и 24-58,
Јожеф Атиле 1-179, 2-164 и бб, Милош Бугарски 87-113 и 88-94, Незнаног Јунака 1-199 и 2208, Никола Алексића 1-113, 2-168 и бб, Петровоселски пут 49-151, 140-226 и бб, Пролетерска
25-43 и 24-42, Радована Козарског 1-5 и 2-8, Салаш 1-289, 2-162 и бб, Сегедински пут 1-21 и 220, Трг Братства Јединства 1-21 и 2-16 и Хуњади Јаноша 1-141 и 2-10
58
11.
12.
13.
14.
ОШ "ШАМУ МИХАЉ"
ЗГРАДА МЗ БАЧКО
ГРАДИШТЕ
КЛУБ КЕНДЕРЕШИ
ГЕРГЕЉ
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
ТРГ БРАТСТВА
ЈЕДИНСТВА БР. 2,
БЕЧЕЈ
Бокањи Дежеа 1-25 и 2-34, Браће Тица 1-49 и 2-50, Брег, Брег Јур, Ново Село 2-4 и бб,
Гордана Гаврића 1-41, 2-12 и бб, Горњи Салаш 3-95, 2-80 и бб, Добровољачка 59-109, Зилахи
Лајоша 3-15 и 2-22, Ивана Ћирића 1-61 и 2-60, Иђошки пут 2-98, 1-41 и бб, Исаковић Исидора
и Лазара 1-23 и 2-28, Језеро, Марка Гаврића 1-39 и 2-34, Милоша Бугарског 1-85 и 2-86,
Партизанска 49-89 и 48-102, Петровоселски пут 17-47 и 62-138, Пролетерска 1-23, 2-22 и бб,
Серво Михаља 1-5 и 2-40, Спасоја Стејића 1-51 и 2-60, Ударничка 35-99 и 48-102, Холо
Ференца 1-59 и 2-66 и Шипош Јаноша 1-49 и бб
МАРШАЛА ТИТА БР. 35,
БАЧКО ГРАДИШТЕ
Ади Ендреа 1-13 и 2-28, Алексе Шантића 1-7 и 2-6, Бикара салаш, Бранка Бајића 1-21 и 2-18,
Бранка Радичевића 1-23 и 2-20, Браћа Бенц 1-49 и 2-20, Браће Рибникар 1-17 и 2-18,
Веселина Маслеше 1-5 и 2-18, Владимира Назора 1-31 и 2-30, Владимира Роловића 1-21, 2-26
и бб, Вука Караџића 1-49 и 2-48, Главна 3-49 и 4-42, Димитрија Туцовића 1-37 и 2-22, Ђуре
Ђаковића 1-27 и 2-28, Железничка бб, Јована Поповића 1-21 и 2-22, Ласла Антила 1-51 и 2-56,
Лењинова 1-37 и 2-32, Максима Горког 1-29 и 2-36, Народноослободилачке војске 2-66, 1-45 и
бб, Новосадски пут 1-45 и 2-44Огњена Прице 1-21 и 2-20, Партизанска 1-53 и 2-50, Петефи
Шандора 1-19 и 2-20, Салаш 1-33, Салаш Бориса Кидрича, Салаш Економија, Салаш код
кланице, Салаш Под Надаљом, Светозара Милетића 2-46 и 1-53, Светомира Младеновића 135, 2-34 и бб, Србобрански пут 1-55 и 2-58, Стевана Дејанова 1-17 и 2-10, Шаму Михаља 1-15
и Школска 1-39 и 2-48
22 ОКТОБРА БР. 47Б,
БАЧКО ГРАДИШТЕ
22. октобар 1-89 и 2-92, 7. јули 1-25 и 2-12, Вука Караџића 51-113 и 50-116, Главна 51-183 и 44136, Дожа Ђерђа 1-93, 2-138 и бб, Душана Васиљева 1-41 и 2-42, Душана Гуцуње 1-23 и 2-22,
Ђуре Јакшића 1-43 и 2-40, Змај Јовина 1-39 и 2-42, Ивана Гаврића 1-43 и 2-12, Иве Лоле
Рибара 1-19, 2-18 и бб, Јожеф Атиле 1-17 и 2-82, Марка Гарића 2-12 и 1-39, Миланка
Петровића 1-15 и 2-8, Милорада Руса 1-35 и 2-44, Народно Ослободилачке Војске 47-93,
Невенке Секулић 1-37 и 2-36, Николе Тесле 1-7 и 2-26, Партизанска 55-141 и 52-142, Раде
Ћирпанова 1-47, 2-38 и бб, Радивоја Бранкова 1-17 и 2-10, Саве Ковачевића 1-15 и 2-16,
Светозара Марковића 1-83 и 2-54, Светозара Милетића 55-143 и 48-134, Светолика Козарског
1-15 и 2-28, Соње Маринковић 1-21 и 2-34, Средоја Петровића 1-47 и 2-42, Шајкашког одреда
1-15 и 2-12, Шаму Михаља 2-80 и 17-61 и Школска 41-117 и 50-128
ЈОЖЕФ АТИЛЕ БР. 35,
БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО
Благоја Бранчића 1-59 и 2-66, Браће Мајшаи 1-23 и 2-38, Вељка Влаховића 1-17 и 2-24,
Владимира Назора 51-85 и 90-104, Вука Караџића 1-73 и 2-64, др Имреа Киша 1-67, Душана
Нонина 1-5 и 2-4, Ђуре Јакшића 67-77, Змај Јовина 37-93 и 62-134, Имреа Цираки Фетера 1777 и 36-88, Јожеф Атиле 1-51 и 2-56, Лазе Костића 77-89 и 70-76, Николе Тесле 37-89 и 40106, Омладинска 1-77 и 2-92, Панте Поповића 1-71 и 2-58, Партизанска 1-55, 2-102 и бб,
Патријарха Вићентија Проданова 1-79 и 2-78, Петра Ташина 1-105 и 2-76, Раб Ференца 1 и 26, Салаш Стара Тиса 1-3, Слободе 85-133 и 102-170, Теодора Илића Чешљара 1-111 и 2-96,
Тимеа Ковачева 1-3 и 2, Трг Ослобођења 1-7 и 2-4 и Чуварнице насипа 3-5
59
15.
16.
17.
18.
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
ВИЛА НЕГРА (VILLA
NEGRA)
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
ДОМ КУЛТУРЕ ДРЉАН
ДОЖА ЂЕРЂА БР. 17,
БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО
Ади Ендреа 1-27 и 2-30, Алексе Шантића 1-11 и 2-16, Арпада Г. Балажа 1-27 и 2-42, Бицок
Кароља 1-9 и 2-14, Браће Мајор 1-17 и 2-10, Гаврило Принцип 1-31 и 2-46, Горњи Рит 1-3 и 810, Димитрија Гагића 2-10, Дожа Ђерђа 1-129, 2-110 и бб, др Имреа Киша 2-58, др Петра
Ћетваија 1-33 и 2-50, Змај Јовина 1-35, Имре Цираки Фетера 1-15 и 2-34, Јокаи Мор 1-15 и 216, Николе Тесле 1-35 и 2-38, Петефи Шандора 1-11 и 2-16, Речо Јаноша 1-3 и 2-84, Светозара
Марковића 1-27 и 2-36, Симе Панића 1-15 и 2-4
ИМРЕА КИША БР. 138,
БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО
Ади Ендреа 29-55 и 32-68, Арпада Г. Балажа 29-55, 44-76 и сви бб, Барањи Јаноша 2-16,
Благоја Банчића 61-87 и 68-104, Бранислава Нушића 1-31, Бранка Радичевића 1-57 и 2-56,
Владимира Назора 1-49 и 2-88, Гаврила Принципа 33-57 и 48-94, др Имреа Киша 63-135 и 60118, др Петра Ђетватија 35-55 и 52-100, Ђуре Јакшића 1-65 и 26-86, Змај Јовина 2-60, Зупчик
Јаноша 1-17, 2-8 и сви бб, Јаше Томића 17-71 и 10-54, Јожеф Атиле 53-85 и 58-104, Лазе
Костића 1-75 и 2-68, Мајор Јаноша 1-9, Максима Горког 1-41 и 2-36, Његошева 1-33 и 2-40,
Панте Поповића 73-79 и 60-102, Пеце Ференца 1-25 и 2-24, Пушкинова 1-71, 2-106 и бб,
Радничка 1-23 и 2-42, Републиканска 1-29 и 2-28, Светозара Марковића 29-49 и 38-90,
Слободе 1-83 и 2-100, Стевана Сремца 1-33 и 2-30, Теодора Илића Чешљара 98-100, Шаму
Михаља 1-11 и 2-34
ТАНЧИЧ МИХАЉА БР.
2, БАЧКО ПЕТРОВО
СЕЛО
Болманска 1-21 и 2-20, Бранислава Нушића 2-24, Братства 1-19 и 2-80, Браће Сабо Виг 1-21,
др Имреа Киша 120-136, др Петра Ћетваија 102-104, Душко Дујин 1-27 и бб, Ђуре Јакшића 224, Затворена 1-13 и 2-6, Исидора и Милице Гомбошев 1-29 и 2-32, Јаше Томића 1-15 и 2-8,
Јована Поповића 1-33 и 2-20, Калмар Шандора 1-13 и 2-4, Киш Ференца 1-19 и 2-20, Лабуда
Пејовића 1-39 и 2-48, Мајор Јаноша 2-8, Салаш 1-301, 2-100 и бб, Севера Ђуркића 1-31,
Стевана Дормошева 1-17 и 2-12, Стојана Воргића 1-15 и сви бб, Танчић Михаља 1-41 и 2-42,
Тополски пут 2-48, Цигљарски пут 2-32 и 1-97, Шаму Михаља 13-81 и 36-70 и Шандора Дороа
1-33 и 2-28
ЈОЖЕФ АТИЛЕ БР. 13,
МИЛЕШЕВО
12. октобар 5-19, 2-32 и бб, 4. јули 1-25 и 2-26, Бориса Кидрича 1-23, Вељка Влаховића 2-10,
Вука Караџића 1-17 и 4-28, Генерала Родића 3-21 и 2-22, Змај Јовина 1-27 и 6-28, Иве Лоле
Рибара 3-87 и 6-74, Јожеф Атиле 1-55 и 2-64, Киш Ференца 1-29 и 2-22, Лењинова 1-35 и 2-50,
Максима Горког 3-41 и 2-24, Марка Орешковића 1-9 и 2-10, Милешево Салаш 1-11, 2-6 и бб,
Моше Пијаде 1-3 и 2-10, ООУР Ново село, Омладинска 2-18 и бб, Пап Пала 1 и 2-10,
Партизанска 3-9 и 2-8, Петефи Шандора 1-11 и 2-22, Пролетерска 2-20 и Салаш 1-19 и бб
49. ОПШТИНА ВРБАС
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
НОВА АМБУЛАНТА
"СТАРИ ВРБАС"
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПЕТРА ДРАПШИНА БР.
28, ВРБАС
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Арчибалда Рајса, Блок "21" (Гојка Јањушевића, Владимира Гарјанског, Јована Скерлића), Васе
Чарапића, Вука Караџића, Доситејева, Јована Звицера, Миливоја Чобанског од 2 до краја и 1125, Нова 10, Његошева од 34 до краја и од 27ц до краја, Петра Драпшина, Петра Шегуљева
од 26 до краја и од 19 до краја, Сивч Јовгена, Соње Маринковић, Сувоборска, Ужичка, Филипа
Вишњића
60
2.
3.
4.
ЗГРАДА ПРВЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
САЛА СУБНОР-А
ЗГРАДА ТРЕЋЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
СВЕТОЗАРА
МАРКОВИЋА БР. 29,
ВРБАС
4 реон, 5 реон, 6. личке дивизије, 8. марта, 8. црногорске бригаде, Алексе Шантића, Бачка од 2
до краја, Бошка Бухе, Бранка Искрина, Бранка Радичевића, Владимира Бакарића, Владимира
Роловића, Војвођанска, Данила Бојовића од 149 до краја, Димитрија Туцовића, др Момчила
Новковића, др Младена Стојановића, Дрварска, Други реон, Ђуре Ђаковића, Ђуре Јакшића,
Жарка Панића, Златиборска, Ивана Горана Ковачића, Ивана Милутиновића, Исе Секицког,
Јована Веселинова Жарка, Конвојска, Космајска, Куцурски пут 1-121, Максима Горког, Марије
Бурсаћ, Марка Перичина Камењара, Милентија Поповића, Миливоја Чобанског од 127 до
краја, Михајла Пупина, Ника Миљанића, Његошева 1-25 и 2-32, Петефи Шандора, Петра
Шегуљева 1-17 и 2-24, Првомајска, Рада Кончара, Светозара Марковића, Соње Маринковић 24, Спасеније Ц. Бабовић, Србобрански пут, Сремска, Телечка, Трг Моше Пијаде,
Фрушкогорска, Хероја Пинкија, Целулоза и Шајкашка
САВЕ КОВАЧЕВИЋА БР.
94, ВРБАС
Бачка од 1 до краја, Блок „53“, Блок „8“ (Јаше Томића), Блок „86“, Блок „90“ (Десанке
Максимовић), Блок „99“, Блок Васиљ Копривице, Блок Саве Ковчевића, Босанска, Густава
Крклеца, Данила Бојовића 61-145 и од 90 до краја, Деспота Стефана, Ђуре Салаја од 41 до
краја и од 38 до краја, Жарка Зрењанина од 23 до краја и од 22 до краја, Иве Лоле Рибара од
1 до краја, ЈНА, Куцурски пут (парна страна), Лазе Костића 21-113, Маршала Тита од 66 до
краја и од 63 до краја, Мирослава Антића, Народног фронта од 25 до краја и од 30 до краја,
Николе Мерковића, Охридска, Палих бораца, Панонска, Саве Ковачевића од 66 до краја и од
61 до краја, Сарајевска, Сирмаи Карољ и Стевана Дороњског од 31 до краја и од 32 до краја
МАРШАЛА ТИТА БР. 8,
ВРБАС
36. дивизије, Банатска, Буде Томовића, Буде Томовића блок «106» (Јозефа Пехана), Вељка
Алексића, Данила Бојовића 1-59 и 2-88, Душана Вујачића, Ђуре Салаја 1-39 и 2-36, Жарка
Зрењанина 1-21 и 2-20, Железничка станица, Железничка, Змај Јовина, Иве Лоле Рибара од 2
до краја, Јожефа Атиле, Кларе Фејеш Мире 1-31 и од 2 до краја, Козарачка, Лазе Костића 1-19,
Марка Балетића, Маршала Тита 1-61 и 2-64, Народног фронта 1-23 и 2-28, Октобарска,
Омладинска, Партизанска, Пете пролетерске бригаде, Петефи бригаде, Раде Марјанца, Саве
Ковачевића 1-59 и 2-64 и Стевана Дороњског 1-29 и 2-30
5.
ПУ "БОШКО БУХА"
ВИНОГРАДСКА БР. 10А,
ВРБАС
12. војвођанске бригаде, 29. новембра, 4. пролетерске бригаде, 7. јула, 7. реон, 8. реон,
Београдска, Бориса Кидрича, Виногради, Виноградска, Виноградска коса, Владимира Назора,
Др Милан Чекић, Друга нова (Балканска), Иђошки пут, Јосипа Панчића, Кларе Фејеш Мире од
33 до краја, Колонија кудељаре, Колонија шећеране, Косовска, Кулски пут, Милетићева,
Николе Тесле, Нова 5, - блок "44" и "45", Нова 12, Нови шлајз 4, Прва нова (Деспота Угљеша),
Први реон, Провалије, Радничка, Телечка коса, Трећа нова (Милан Топлица), Ћире Ћирпанова
и Четврта нова (Стојана Чупића)
6.
ЗГРАДА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ИВАНА
МИЛУТИНОВИЋА БР.
59, ЗМАЈЕВО
Бачко Добро Поље, Змајево и Равно Село
7.
ХОЛ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
МАРШАЛА ТИТА БР. 55,
САВИНО СЕЛО
Савино Село и Косанчић
61
8.
ДЕСНИ ХОЛ ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ
ОСЛОБОЂЕЊА БР. 6,
КУЦУРА
Владе Чордаша, Војвођанска, Жарка Зрењанина, Маршала Тита 2-50 и 1-51, Мученика Папуге
бб-16 и 1-9, Нови шор 2-48 и 1-51, Ослобођења 2-4ц и 1-1/ф, Петефи Шандора и сви салаши
9.
МАЛА САЛА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
МАРШАЛА ТИТА БР. 77,
КУЦУРА
Габра Костелника, Ђуре Биљне 1-15, Маршала Тита 52-130 и 55-143, Млинска, Нови шор 5088 и 53-145 и Партизанска 0-18 и 1-47
10.
ВЕЛИКА САЛА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
МАРШАЛА ТИТА БР. 77,
КУЦУРА
Владимира Назора, Ђуре Биљне 17-43 и 2-24, Иве Лоле Рибара 2-154 и 1-137, Исе Секицког
2-132 и 1-157, Мученика Папуге 18-84 и 11-55а, Нова II (Владимира Гарјанског), Нова IV 2-26 и
1-61 (Грмечка), Нова V, Нова I (Гаврила Принципа), Нова III (Бранка Ћопића), Ослобођења 826 и 5-61 и Партизанска 18/а-68 и 49-131
50. ОПШТИНА ЖАБАЉ
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
ОШ "МИЛОШ
ЦРЊАНСКИ"
ТРГ СВЕТОГ САВЕ БР.
4, ЖАБАЉ
Жабаљ
2.
ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" НОВА ЗГРАДА
ТРГ СЛОБОДЕ БР. 4,
ЧУРУГ
Чуруг
3.
ОШ "ЖАРКО
ЗРЕЊАНИН"
БРАНКА РАДИЧЕВИЋА
БР. 56, ГОСПОЂИНЦИ
Госпођинци
4.
ОШ "ЈОВАН
ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ
БР. 59, ЂУРЂЕВО
Ђурђево
51. ГРАД НОВИ САД
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
1.
ДОМ КУЛТУРЕ БЕГЕЧ
(МАЛА САЛА)
КРАЉА ПЕТРА I БР. 1,
БЕГЕЧ
Бегеч
2.
ДОМ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ (КОД
ЦРКВЕ - ВЕЛИКА САЛА)
ЦАРА ЛАЗАРА БР. 141,
ФУТОГ
Футог
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
62
3.
МЗ "ВЕТЕРНИК"
(ВЕЛИКА САЛА)
ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА БР.
1А, ВЕТЕРНИК
Ветерник
4.
МЗ "ПЕТРОВАРАДИН"
(ВЕЛИКА САЛА)
ЧАЈКОВСКОГ БР. 1А,
ПЕТРОВАРАДИН
Буковац и Петроварадин
5.
МК "РУМЕНКА"
ВОЈВОЂАНСКА БР. 19,
РУМЕНКА
Руменка
6.
ОШ "ЉУДЕВИТ ШТУР"
ЖЕЛЕЗНИЧКА БР. 3А,
КИСАЧ
13. октобра, Бенешова, Виноградарска, Војвођанска, Др Јанка Гомбара 2-102 и 110-196,
Железничка, Јана Мартинка, Јанка Јесенског, Јаношикова, Мичаткова, Ондреја Марчока,
Ондреја Шранку, Словачка 2-14 и 1-49, Трг Јана Амоса Коменског и Шафарикова
7.
КИЦ
СЛОВАЧКА БР. 22,
КИСАЧ
1. маја, Војводе Танкосића, Вука Караџића, Др Јанка Гомбара 1-175, Железничка пруга
(стражара), Јана Колара, Јанка Чмелика, Масарикова, Милана Тепића, Михала Бабинке,
Михала Карделиса, Омладинска, Светосавска, Словачка 57-93 и 28-70, Хурбанова,
Штефаникова, Штурова, Пејићеви салаши и насељена места: Степановићево и Ченеј
8.
МЗ "КАЋ"
КРАЉА ПЕТРА I БР. 2,
КАЋ
Каћ
9.
МК "БУДИСАВА"
(ВЕНЧАНА САЛА)
ВОЈВОЂАНСКА БР. 104,
БУДИСАВА
Будисава и Ковиљ
10.
МЗ "СРЕМСКА
КАМЕНИЦА"
МАРКА ОРЕШКОВИЋА
ББ, СРЕМСКА
КАМЕНИЦА
Лединци, Сремска Каменица и Стари Лединци
63
11.
12.
13.
МЗ "АДИЦЕ" (ВЕЛИКА
САЛА)
МЗ "БИСТРИЦА"
МЗ "ЈУЖНИ ТЕЛЕП"
СИМЕ ШОЛАЈЕ БР. 2А,
НОВИ САД
Аврама Мразовића, Аласка, Атар, Атинска, Бањалучка, Бегечка, Беочинска, Богдана
Поповића, Бранка Илића, Бранка Ћопића, Васка Попе, Ветерничка, Витешка, Владана
Ђорђевића, Војислава Деспотова, Грачаничка, Данила Медаковића, Дежеа Костолањија,
Десанке Максимовић, Доментијанова, Драге Дејановић, Ђорђа Карађорђевића, Жикице
Јовановића, Жичка, Зетска, Златиборска, Ибарска, Ивана Болдижара, Илије Гарашанина,
Јанике Балажа, Јесењинова, Јефимијина , Јована Бијелића, Јована Коњовића, Јована
Ристића, Јоргованска, Каменичка, Камењар, Камењар 3, Камењар 4, Камењар 5, Кијевска,
Кнеза Властимира, Космајска, Которска 89, Крагујевачка, Краља Милана, Купина, Лазе Пачуа,
Луке Дотлића, Љубице Раваси, Марије Бурсаћ, Марка Малетина, Маршала Жукова,
Мачванска, Медена, Мила Милуновића, Милана Ајваза, Миленка Шербана, Михаила Лалића,
Младена Стојановића, Момчила Настасијевића, Николе Алексића, Нишка, Нова 2, Нова 21,
Нова 22, Нова 3, Нова 31, Нова 32, Нова 33, Нова 34, Нова 35, Нова 36, Нова 38, Нова 39,
Нова 4, Нова 40, Нова 43, Нова 6, Нова 67, Нова 78, Новосадски пут 114-186, Павла Бакића,
Палићка, Петра Лубарде, Подунавска 6-72, Професора Шуваковића, Рајка Мамузића, Растка
Петровића, Ратарска, Рахеле Ферари, Саве Вукосављева, Светолика Пашћана, Светолика
Ранковића, Сима Шолаје, Симе Милутиновића Сарајлије, Симе Пандуровића, Славка Родића,
Славонска, Славујева, Смедеревска, Соколска, Сопоћанска, Станоја Душановића, Старе
цигле, Стевана Синђелића, Стевана Тодоровића, Стефана Првовенчаног, Студеничка,
Сувоборска, Томе Росандића, Унска, Цетињска и Черевићка
БРАЋЕ ДРОЊАК БР. 11,
НОВИ САД
Анђе Ранковић 5, 11 и 6-10, Антуна Урбана, Бате Бркића, Бранислава Бороте, Браће Дроњак
3-7, 11-17, 2-18 и 24, Булевар Војводе Степе 1-137, Булевар Јована Дучића 1-21, 25-47 и 2-36,
Булевар кнеза Милоша 1-3, 11-19, 23-37, 2-4а и 12-34, Булевар Слободана Јовановића 1-13,
21-43, 6-12 и 16-50, Владике Ћирића, Гаврила Принципа, Душана Даниловића, Ђорђа
Крстића, Ђорђа Никшића Јохана, Железничка колонија, Живка Радовановића 3-53 и 6-68, Ива
Ћипика, Исидоре Секулић, Карела Чапека, Каће Дејановић 1-23 и 2-52, Ложионичка, Милана
Јешића Ибре, Милеве Марић 1-37 и 2-68, Милоја Чиплића 21-67 и 2-8а, Момчила Тапавице,
Партизанских база 1-11, 15-21, 29-31, 2-14 и 22, Радомира Раше Радујкова 1-7 и 2-20,
Родољуба Чолаковића, Светозара Ћоровића, Сељачких буна 1-95, Симеона Пишчевића,
Сомборска рампа 2-16, Станоја Станојевића, Стевана Дејанова, Стевана Момчиловића 2-18ц,
Стевана Петровића - Брила, Стевана Христића, Стевана Чаленића, Стојана Новаковића,
Тодора Тозе Јовановића, Футошки пут 14ц-38ц, 6-14б и 40-44 и Цара Јована Ненада
ЈАНОШИКОВА БР. 1А,
НОВИ САД
Болманска, Браће Миладинов, Ватрослава Јагића, Далматинска 27-41 и 40-48, Динарска,
Ђорђа Микеша, Извидничка, Јаношикова, Јернеја Копитара, Јована Ороса 22, Јожеф Атиле,
Карас Пала, Козарачка, Которска, Лазара Стојковића, Лазе Лазаревића, Митровачка,
Морнарска, Охридска, Павла Бељанског, Петефи Шандора 2, Питагорина, Подунавска 1-3,
Прешернова, Раковачка, Рудничка, Сентелеки Корнела 11-37 и 12б-22, Симе Матавуља 1-39а
и 2-44, Сомборска 1-27, Станоја Главаша, Ћирила и Методија 1-13 и 2-64а, Фејеш Кларе 31-67
и 32-68, Хероја Пинкија, Шарпланинска 35-69 и 30-66 и Шумска 1-1ц и 2-2ц
64
14.
15.
МЗ "НИКОЛА ТЕСЛА ТЕЛЕП"
МЗ "ЈУГОВИЋЕВО"
ГЕРИ КАРОЉА БР. 5,
НОВИ САД
Ади Ендреа, Александра Белића, Анта Станичића, Банијска, Богдана Шупута, Браће Немет,
Варга Ђуле, Вардарска, Вршачка, Гери Кароља, Горана Ковачића, Далматинска 1-25ц и 2-38,
Дрварска, Дубровачка, Ивана Кочија, Илариона Руварца, Илирска, Илке Марковић,
Јабланичка, Јастребачка, Јерменска, Јована Ороса, Јована Поповића 1-63а, 2-70, Капетана
Берића, Киш Ернеа, Косте Абрашевића, Кружна, Мелхиора Ердујхељија, Милана Кома,
Милана Савића, Милоша Бебића, Милутина Бојића, Неимарова, Отона Жупанчића, Павлека
Мишкине, Панонска, Петефи Шандора 1-203 и 4-196, Полгар Андраша, Првомајска,
Рејмонтова, Романијска, Ружин Гај, Сентелеки Корнела 1-11 и 2-12а, Сомборска 2-30,
Сомборска 51-199, Суботичка, Телепска, Тихомира Остојића, Тицанова, Ћирила и Методија
15-141 и 66-194, Фејеш Кларе 2-18, Футошки пут 1-39, 43-61 и 71-105, Цвећарска,
Шарпланинска 2-18а и 1-31 и Шумска 4-22 и 3-15
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА БР.
1, НОВИ САД
Авијатичарска 1-47 и 2-28, Алберта Ајнштајна, Александра Бењака, Банатска 2-10б, Божидара
Бошка Петровића, Бошка Вребалова 1-13 и 2-30, Бранка Бајића, Браће Могин, Браће
Поповић, Булевар Војводе Степе 30а-32б, Васа Мискина Црног, Веселина Маслеше 2-78 и 84150, Горње Сајлово, Грофа Ђорђа Бранковића, Давида Рацковића 1, Димитрија Милованова,
Доње Сајлово 1-5, Др Ђорђа Јоановића, Др Милоша Крне, Др Светислава Касапиновића,
Драгана Бандића, Драгослава Стојановића Сипа, Дринска, Ђерђа Молнара, Ђорђа Радујкова
1-25 и 2-16, Ђорђа Табаковића, Илије Бирчанина, Илије Смиљанића, Јанка Веселиновића,
Јанка Чмелика 1-131, 2-60 и 66-108, Јоакома Вујића, Јове Вучерића, Калман Ланга, Кароља
Селеша, Катарине Ивановић, Кисачки пут, Коперникова, Корнелија Станковића 3-37 и 14-38,
Косте Рацина, Крфска, Лединачка, Луја Браја, Миколе Кочиша, Милана Глумца, Милана
Јанића, Миленка Грчића 1-35 и 2-20, Милете Протића 1, 5-7 и 2-26, Михала Бабинке,
Молијерова, Молнар Ђуле, Надежде Петровић, Невесињска, Николе Беговића, Николе
Миркова 5 и 6-38, Ново насеље 2, Облачића Рада 11-25, 2-18 и 26-36, Орловића Павла 3-27,
37-43, 4-26 и 36-38, Павла Ивића, Паје Маргановића, Панчевачка, Пастерова, Привредникова
5, Приштинска, Пут Новосадског партизанског одреда, Руменачка 1-9, 13-53, 107-117, 125-135,
159-165 и 150-152, Руменачки пут 1-115 и 2-102, Сајлово Сајлово I, II, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXXI, XXXII, XXXIV,
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXX, XXXIX, Саше Крстића, Сентандрејски пут 9а-11, Синише
Лаушева, Солунска 1-13, Старине Новака, Стевана Дивнина Бабе, Стевана Нештицког,
Стевана Мокрањца, Тараса Шевченка, Теодора Крачуна, Трг мајке Јевросиме, Трг мира,
Филипа Филиповића 2-10б и 12-24 и 3, Фрање Клуза, Футошка 78-106, Хајдук Вељкова 1-11,
Хаџи Рувимова, Цанкарева и Чика Стевина
65
16.
МЗ "СЛАНА БАРА"
ЧЕНЕЈСКА БР. 54,
НОВИ САД
9. маја, Авалска, Александра Невског, Алексе Гавриловића, Алексе Ненадовића, Алимпија
Поповића, Аксентија Максимовића, Анастаса Јовановића, Ангела Влатковића, Анице Савић
Лебац, Аркадија Варађанина 1-61 и 2-58, Баја Пивљанина, Барска, Батинска, Баштованска,
Бечејска, Бихаћка, Боже Кузмановића 1-111а, 2-34 и 38-190, Боре Станковића, Босутска 1, 222а и 26-32, Бошка Новаковића, Васе Јовановића, Васе Јовановића Чиче, Васе Остојића,
Васе Пушибрка, Велебитска, Велики рит 1-25, 33, 71, 137-139, 161-167, 2-26, 68, 68а, 130, 138
и 170, Видовданска, Витомира Кораћа, Владимира Деметровића, Владимира Лежимирца,
Војводе Пријезде, Војислава Јовановића Марамба, Врдничка, Вука Мандушића, Гаврила
Ползовића, Газиместанска, Горње ливаде XXX и 12, Горња шума, Дечанска, Деспота Угљеше,
Димитрија Бугарског, Димитрија Давидовића, Добре Јовановића, Долинска, др Јанка Буљика,
др Јована Андрејевића, др Лазе Марковића, др Милорада Павловића, др Мирка Стојаковића,
Драге Гарашанин, Драгиње Ружић, Драгише Лапчевића, Дрварска, Дурмиторска, Душана
Шућова, Ђакона Авакума, Ђоке Мијатовића, Ђорђа Кратовца, Ђорђа Недељковића, Емануила
Јанковића, Еме Голдман, Епископа Данила Крстића, Ержебет Берчек, Жабаљска, Живојина
Ћулума, Задружна, Здравка Ердевика, Зеленгорска 1-9ц, 13-21, 2-12 и 16-26, Земунска,
Зидарска, Змајевачки пут 9-81 и 2а-78, Ивана Кнежевића, Ивана Сенковића, Игманска, Илије
Нешина, Јаворова, Јадранска, Јана Хуса, Јанка Халкозовића, Јеврема Марковића, Јелене
Анжујске, Јегричка, Јована Виловца, Јована Косовца, Јована Микића Спартака, Кикиндска,
Клисански пут 1-167 и 2-154, Ковиљска, Колубарска, Косте Миросављевића, Коче
Васиљевића, Краља Вукашина, Краља Уроша I, Лазе Атанацковића, Лазе Дунђерског,
Липарска 1-57, 2-28 и 32-56, Љубомира Ненадовића, Љубомира Стефановића, Мајке
Југовића, Малобеоградска, Марије Кири, Марије Петровић, Милана Симина, Милана Џанића,
Милеве Симић, Миленка Стојковића, Милице Николић, Милице Томић, Милке Марковић,
Милоја М. Васића, Мишарска, Младена Лесковца, Мојковачка, Моравска, Наше сокаче,
Низијска, Никанора Грујића, Николе Танурџића, Нова IV, Олге Пенавин, Омладинска 1-123, 248 и 52-80, Омладинских радних акција 1-55, 2-30 и 42-62, Орахова, Отокара Кершованија 139 и 2-40, Паје Крстића, Паје Радосављевића 1-33 и 2а-36а, Пантелије Миланковића, Пеђе
Милосављевића, Петра Добровића, Повртарска, Призренска, Приморска 3-7 и 2-96,
Пролетерска, Проте Матеје, Професора Грчића, Раде Смиљанова, Радивоја Врховца,
Радивоја Милина Каирца, Радослава Продановића, Ритска 1-15 и 2а-6, Саве Вла, Савска 129а и 2-34, Светлане Вранић, Светозара Марковића, Светозара Марковића Тозе, Светозара
Савковића, Светозара Џанића, Секуле Витковића, Сенандрејски пут 17-159, 52-56 и 60-162,
Сечањска, Симонидина, Сиришка 1-11, 17-35 и 2-54, Скопљанска, Софије Вујић, Србобранска,
Станислава Биничког, Станислава Мајороша, Старог Вујадина, Стевана Алексића, Стевана
Вукомановића Чике, Стевана Голдмана, Стефана Дечанског, Стојана Јанковића, Стојана
Чупића, Темерински пут 1-69, 163 и 2-164, Темеринска 131-175а и 126-182, Тителска,
Тјентиште, Тодора Манојловића, Три добра јунака, Трифуна Динића, Фочанска, Христофора
Жефаровића, Црвени чот, Ченејска 1-59а и 2-96, Чурушка, Шаљапинова, Шангајска и
Шишатовачка
66
17.
18.
МЗ "САЛАЈКА"
МЗ "НАРОДНИ ХЕРОЈИ"
ШАЈКАШКА БР. 26,
НОВИ САД
Александра Тишме 1-17 и 2-10, Алмашка, Балканска, Барањска, Беле њиве, Београдски кеј
11-45а, Бранка Радичевића, Велики Рит 27 и 27а, Венизелосова, Владе Живковића, Војислава
Илића 1-21, Граничарска, Гундулићева, Давида Рацковића 2-10, Даничићева, Доситејева,
Душана Васиљева 2-8, 14-30, 1-15 и 19-27, Ђердапска, Ђорђа Дерe, Ђорђа Зличића 1-55 и 254, Ђорђа Јовановића 1-15 и 2-14, Ђорђа Рајковића 1-13а, 15-25 и 2-40, Епископа Висариона,
Жарка Васиљевића, Земљане ћуприје, Златне греде, Јаше Игњатовића, Јована Цвијића,
Јосифа Маринковића, Југ Богдана, Карађорђева 1-101 и 2-100, Кисачка 2-88, Козачинског,
Косовска 1-43, 2-22б и 24-38, Косте Шокице, Коче Коларова, Лађарска, Лончарска, Марка
Миљанова 1-17 и 2-24, Марка Нешића, Матице српске, Милана Ракића, Милована
Видаковића, Милована Глишића, Милоша Бајића 1-13, Милоша Обилића, Немањина, Николе
Пашића 10-36, Павла Стаматовића, Партизанска, Патријарха Чарнојевића, Пере Попадића,
Петра Дрезгића, Петра Кочића, Пећка, Плитвичка, Пут шајкашког одреда 1-5а, 8а и 16-18,
Радоја Домановића, Ратно острво, Рашка, Саве Вуковића, Саве Ђисалова, Саве Шумановића,
Светосавска, Сентандрејски пут 12-44, Скерлићева, Станка Пауновића, Стевана Милованова,
Стеријина, Текелијина 1-31а, 39-51, 2-38 и 46-58, Темеринска 2-66, 72-80, 86-116а, 1-67, 73-93
и 109-123, Теодора Мандића, Трг 23. октобра, Трг Марије Трандафил 4-24а, Трг Републике 1125, Трг Саве Вукосављева, Ужичка, Улица I, Улица II, Улица III, Улица IV, Улица V, Улица VI,
Улица VII, Улица VIII, Устаничка, Филипа Вишњића 1-15, 15а-51, 2-8 и 24-50, Хаџи Ђерина,
Хаџић Светића, Шајкашка и Шумадијска
МАЈЕВИЧКА БР. 2Б,
НОВИ САД
Бачка, Берислава Берића 1-7а и 4-16, Богдана Гарабантина, Богобоја Атанацковића, Боре
Продановића, Бранимира Ћосића 1-47 и 2-46, Бранислава Нушића, Булевар Јаше Томића 515б, 19-31а, 2а и 14-26, Булевар краља Петра I 8-36, 42-64 и 21-97, Булевар ослобођења 127, 2-16, 20-28 и 32-74, Гагаринова 1-7, 2-8, 10-10/7 и 12-24, Девет Југовића, др Милана
Петровића, Др Хемпта, Ђорђа Бешлина, Жике Поповића, Захарија Орфелина, Змај Огњена
Вука 2-24а, Јована Храниловића, Кисачка 31-67, Косанчић Ивана, Краљевића Марка 33-57 и
24-60, Лилике Бем, Мајевичка, Мародићева, Милешевска, Мичуринова, Ненада Митрова,
Николе Тесле, Новосадског сајма, Огњена Прице, Омладинског покрета 2-8ц, 10-10б, 12-14б,
7-9 и 11а, Паје Јовановића, Паје Марковића Адамова, Париске комуне 1-35 и 2-48, Пере
Добриновића, Руменачка 98-148, Саве Ковачевића 1-15 и 2-22, Саве Љубојева, Сестара
Нинковић, Слободана Бајића, Стевана Дороњског, Стјепана Митрова Љубише, Таковска,
Топлице Милана, Трг 1. маја, Тургењева, Ћирпанова, Уроша Предића, Фелеги Тивадара,
Футошка 2-74, Хајдук Вељкова 4-8 и Цара Уроша
67
19.
20.
21.
МЗ "I. ВОЈВОЂАНСКА
БРИГАДА"
МЗ "БОШКО БУХА"
МЗ "7. ЈУЛИ"
НАРОДНИХ ХЕРОЈА БР.
5, НОВИ САД
Августа Цесарца, Алберта Томе 4-6а, Арсе Теодоровића, Архимандрита Јована Рајића,
Београдски кеј 3-9, Браће Јовандић, Булевар краља Петра I 7-17, Булевар Михајла Пупина 923, 18-22 и 26-28, Булевар ослобођења 33-81 и 91-117, Булевар цара Лазара 5 и 42-48,
Валентина Водника, Васе Пелагића, Васе Стајића, Вељка Петровића 1-7 и 6-14, Владике
Платона, Владислава Каћанског 2-34а, Војводе Бојовића, Војводе Мишића, Војводе Путника,
Војводе Шупљикца, Војвођанских бригада, Вука Караџића 1-31 и 2-18, Гајева, Гимназијска,
Грозде Гајшин, Грчкошколска, Димитрија Аврамовића, Димитрија Туцовића, Достојевског, Др
Васе Савића, Др Илије Ђуричића, Др Лазе Станојевића, Др Миладина Величковића, Др Симе
Милошевића, Драге Спасић 1-13 и 2-10, Дунавска, Ђорђа Марковића Кодера, Ђурђа
Бранковића, Ђуре Јакшића, Жарка Зрењанина 4-12, Железничка, Житни трг, Змај Јовина, Змај
Огњена Вука 1-23, Ива Лоле Рибара, Игњата Павласа, Илије Вучетића, Илије Огњановића,
Исе Бајића, Јеврејска 1-35 и 2-48, Јиречекова 1-21 и 2, Јована Бошковића, Јована Ђорђевића,
Јована Суботића 1-23 и 2-22, Јосифа Руњанина, Католичка порта, Кеј жртава рације 2-16,
Кисачка 5-29, Константина Данила, Краља Александра, Краљевића Марка 1-25 и 2-22, Лазе
Костића, Лазе Телечког, Ловћенска, Лукијана Мушицког, Максима Горког 1-61, 2-62,
Масарикова, Милете Јакшића, Милке Гргурове 2-4ц, Мирослава Антића 1-9 и 2-20, Мите
Ружића, Модене, Народних хероја 3-7 и 2-4, Натошевићева, Николајевска, Николе Пашића 535 и 4, Његошева, Павла Папа, Павла Симића, Петра Драпшина, Пионирска, Позоришни трг,
Полита Десанчића, Поштанска, Радничка 4-34 и 7-55, Светозара Милетића, Светојованска,
Словачка, Соње Маринковић 1-21 и 2-20, Сремска, Стевана Брановачког, Стевана Мусића,
Стевана Сремца, Стефана Стефановића, Стражиловска 1-37 и 2-16, Струмичка, Сунчани кеј,
Сутјеска, Трг галерија, Трг Марије Трандафил 3-13, Трг младенаца, Трг незнаног јунака 1-1а и
2-6, Трг републике 8-24, Трг Слободе, Трг Фехер Ференца, Трг царице Милице, Трифковићев
трг, Успенска, Фрушкогорска 15-49, Хиландарска и Шафарикова 1-37, 2-10 и 18-24
ФРУШКОГОРСКА БР. 8,
НОВИ САД
1300 каплара, Балзакова 1-73 и 2-64, Бановић Страхиње 2-20, Благоја Паровића, Бошка Бухе,
Булевар деспота Стефана 1-13 и 2-18, Булевар ослобођења 133-155, Булевар цара Лазара 773 и 81-85, Др Ивана Рибара, Драгише Брашована 3-5 и 2-18, Иве Андрића 1-27 и 16-18,
Јожефа Марчока, Милице Стојадиновић Српкиње, Милоша Црњанског 2-12, Народног фронта
4-8, 14-42, 46-58, 62-68, 72-80 и 11-93, Подгоричка, Раваничка, Ресавска, Рибарско острво,
Симе Матавуља 1а и 11, Фрушкогорска 4-34 и Шекспирова 1-11, 2-12 и 20-46
МИШЕ
ДИМИТРИЈЕВИЋА БР.
74А, НОВИ САД
Алексе Шантића, Антона Чехова, Арањ Јаноша, Атанасија Гереског, Браће Груловић, Браће
Кркљуш, Браће Лучић, Браће Рибникар 1-67 и 2-56, Булевар ослобођења 76-98, Булевар цара
Лазара 52-62 и 78-126, Вере Павловић 1-3 и 2-4, Владимира Николића, Војводе Книћанина,
Војвођанска, Гогољева 1-37 и 2-42, Данила Киша, Доже Ђерђа, Ђорђа Магарашевића, Ђорђа
Сервицког, Зорана Петковића, Коло српских сестара, Крилова, Лазе Нанчића, Ласла Гала,
Љермонтова, Милана Симовића, Мише Димитријевића 1-89, 2-80, Новака Радоњића 1-61,
Олге Петров, Пајевићева, Пере Сегединца, Пушкинова 1-35 и 2-40, Руђера Бошковића,
Сарајевска, Серво Михаља, Стратимировићева, Теодора Павловића, Толстојева 1- 57 и 2-70,
Тоне Хаџића, Трг 27. марта, Трг Коменског, Футошка 1-125, Хоповска 1 и 2, Цара Душана 1-79
и 2-84, Чернишевског и Школска
68
52. ОПШТИНА СРБОБРАН
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
ДОМ ЗДРАВЉА "ДР
ЂОРЂЕ БАСТИЋ"
ЈОВАНА ПОПОВИЋА
БР. 25, СРБОБРАН
27. марта, 9. Југовића 1-95 и 2-100, Авалска, Бјеловарска, Бранислава Нушића, Вардарска,
Војводе Синђелића, Војвођанских бригада, Врбашка, Врбашки пут, Вука Караџића 2-22 и 1-19,
Данила Киша, Добровољачка 1-85 и 2-92, Доситејева, Дравска, Дринска, Дунавска, Ђорђа
Бастића, Ђорђа Зличића, Ђуре Јакшића, Жарка Зрењанина 1-101 и 2-112, Железничка,
Задругарска, зграда Електроистока, Земљорадничка, Змајевачки пут, Ивана Милутиновића,
Иве Андрића, Јадранска, Јована Јовановића Змаја, Јована Поповића 2-60 и 1-89,
Кајмакчаланска, Каналска, Карађорђева 1-81 и 2-98, Кнез Михајлова, Космајска, Мала, Марка
Краљевића, Меше Селимовића, Мије Пивничког, Миладина Јоцића, Милоша Обилића 1-19 и
2-20, Милоша Црњанског 1-49 и 2-74, Мишарска, Моравска, Неретвљанска, НиколеТесле 1-37
и 2-36, Нишка, Новосадска, Новосадски пут, Омладинска, Партизанска, Петра Драпшина 27119 и 40-136, Пионирска, Призренска, Пролетерска, Ратарска, Саве Ковачевића, Савска,
салаши: Радош, Разлеви, Сирњево, Суботички Пут, Салашка, Светог Саве 1-115 и 2-132,
Светозара Марковића, Смедеревска, Солидарности, Србијанска, Стевана Сремца, Стеријина,
Струмичка, Трг Николаја Велимировића, Трг Слободе, Туријски пут, Хајдук Вељка 1-85 и 2-60,
Цетињска, Шлајз и Шумадијска
2.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
СРБОБРАН
ДОЖА ЂЕРЂА БР. 2,
СРБОБРАН
Барска, Барток Бела, Бачка, Београдска, Васе Пелагића, Гаврила Принципа, Иђошка, Лазе
Костића 1-61 и 2-54, Лист Ференца, Милоша Обилића 21-51 и 22-42, Његошева, Петра
Драпшина 1-25 и 2-38, Поповача венац, Рибарска, салаши: Поповача и Торине, Филипа
Вишњића, Цара Лазара и насељена места Турија и Надаљ
3.
УСТАНОВА ЗА
ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ
"РАДОСТ"
СКОПЉАНСКА БР. 11,
СРБОБРАН
Ади Ендреа 1-87 и 2-56, Бардова, Бигина, Васе Чарапића, Вереш Мартон Михаља,
Виноградарска, Војвођанска, Вука Караџића 21-83 и 24-74, Дожа Ђерђа 1-129 и 6-124,
Дубровачка, Илије Бирчанина, Јожефа Атиле, Крива, Милоша Обилића 53-163 и 44-144,
Напредна, Пап Павла, Петефи Шандора 1-81 и 2-88, Политова, Пољска, Првомајска, Салаш
Тук, Скадарска, Скопљанска 1-47 и 2-32, Солунска, Соње Маринковић, Станоја Главаша 1-23
и 2-28, Таковска, Туријска, Улица 1848 и Фрушкогорска
19. ОКТОБРА БР. 68,
СРБОБРАН
19.октобра 1-115 и 2-126, 7. јула, А.К.Нанице, Алексе Шантића, Бранка Радичевића, Банатска,
Барањска, Димитрија Туцовића 2-18 и 1-19, Девечерска, Дурмиторска, Зелени венац, Зетска,
Ивана Цанкара, Јанка Катића, Колубарска, Крајишка, Кривајска, Мађарска, Новака Голупског,
Охридска, Пере Сегединца 1-99 и 2-206, Радничка, Светозара Милетића, салаши: Девечер,
Б.пут, Кипово, Сегедински пут и Бели јарош, Сарајевска, Србобрански шанац, Сремска,
Телечка, Цигљарска и Шајкашка
4.
ПОШТА "БЕГЛУК"
53. ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
69
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
КАРЛОВАЧКА
ГИМНАЗИЈА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ТРГ БРАНКА
РАДИЧЕВИЋА БР. 2,
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Сремски Карловци
54. ОПШТИНА ТЕМЕРИН
РЕД.
БР.
1.
2.
3.
4.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ТЕМЕРИНКАДСКО
КУПАТИЛО
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
"ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ"
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
"ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ"
ЛОВАЧКИ ДОМ
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
НОВОСАДСКА ББ,
ТЕМЕРИН
23. Октобар 1-500, Арањ Јаноша 1-500, Безереди Миклоша 1-500, Босанска 1-59 и 0-64,
Бостан 1-500, Верешмарти Михаља 1-500, Вуковарска 1-500, Змај Јовина 21-499 и 24-500, Иве
Андрића 1-500, ЈНА 1-47 и 2-50, Кошут Лајоша 28-56, Липе 1-499 и 2-500, Мала 1-500, Моша
Пијаде 1-500, Народног Фронта 1-197 и 2-164, Петефи Шандора 1-19 и 2-24, Салаши, Сечењи
Иштвана 1-500, Танчић Михаља 1-500, Учитељска 1-100 и насељена места: Бачки Јарак и
Старо Ђурђево
НАРОДНОГ ФРОНТА БР.
84, ТЕМЕРИН
Ади Ендре 1-100, Болманска 1-100, Бранка Радичевића 0-4, Бреза 1-100, Вереш Петера 1-100,
Владимира Рибникара 1-100, Железничка 7-17, ЈНА 51-129, 191-499, 52-124 и 190-500, Клапка
Ђерђа 1-100, Кошут Лајоша 33-499 и 58-100, Лукијана Мушицког 0-100, Мађарска 1-500,
Микеш Келемена 1-100, Николе Пашића 1-81 и 2-84, Новосадска 283-291 и 234-240,
Омладинска 1-100, Пап Пала 1-67, 127-499, 2-88 и 158-500, Перцел Мора 0-200, Петефи
Бригада 1-100, Петефи Шандора 23-199 и 26-200, Првомајска 1-100, Ракоци Ференца 1-109 и
2-114, Салаши, Светог Илије 1-100, Светозара Милетића 1-500, Фехер Михаља 1-100 и Чаки
Лајоша 81-499 и 70-500
НАРОДНОГ ФРОНТА БР.
84, ТЕМЕРИН
29. Новембар 1-100, Барањи Кароља 1-100, Бем Јожефа 1-100, Гусман Јожефа 1-100,
Дмитрија Туцовића 1-200, Змај Јовина 1-19 и 2-22, Иве Лоле Рибара 2-18, Кодаљ Золтана 1100, Кошут Лајоша 1-29 и 2-26, Марка Орешковића 1-200, Молнар Ђуле 1-100, Мункачи
Михаља 1-100 и 1-200, Народних Хероја 1-100, Николе Пашића 83-299 и 86-300, Новосадска
291 -483 и 242-432, Радноти Миклоша 1-100, Ракоци Ференца 111-399 и 116-400, Салаш-22 0200, Салаши-21 0-500, Светог Николе 1-100, Сирмаи Кароља 1-150, Стевана Синђелића 1100, Цара Душана 0-200, Чаки Лајоша 1-5 и 2-8 и Шајкашког Партизанског Одреда 1-100
ЈНА БР. 129, ТЕМЕРИН
Босанска 61-199 и 66-200, Бошка Бухе 1-100, Бранка Ћопића 1-200, Дожа Ђерђа 1-300, Иве
Лоле Рибара 1-399 и 58-400, ЈНА 131-189 и 126-188, Јокаи Мора 1-100 и 1-200, Косовска 1200, Кун Беле 1-100, Максима Горког 1-100, Пап Пала 69-125 и 90-156, Ружа 1-200, Салаши 25 0-100, Цигларска 1-200 и Чаки Лајоша 55-79 и 50-68
70
5.
ОШ "КОКАИ ИМРЕ
Алмашка 0-200, Боре Станковића 1-100, Васе Стајића 1-100, Вељка Влаховића 1-100,
Дрварска 1-100, Занатска 1-200, Иве Лоле Рибара 20-56, Јожеф Атиле 1-200, Киш Ференца 1101 и 2-100, Ковач Антала 1-100, Кокаи Имре 1-200, Лазе Костића 1-100, Михајла Пупина 1100, Нађ Косте 0-200, Народног Фронта 199-499 и 166-400, Николе Рађеновића Џуге 1-100,
Нова - Алексе Шантића 1-200, Новосадска 485-799 и 436-800, Прве Пролетерске Дивизије 1200, Пролетерска 2-200 и 1-39, Радничка 1-100, Саве Ковачевића 1-200, Салаши-26 0-500,
Сиришка 1-100, Соње Маринковић 1-100, Стевана Дивнина Бабе 1-200, Треће Крајишке
Бригаде 1-200, Чаки Лајоша 7-53 и 10-48, Шпанских Бораца 1-100 и насељено место Сириг
КИШ ФЕРЕНЦА БР. 1,
ТЕМЕРИН
55. ОПШТИНА ТИТЕЛ
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
СТШ "МИЛЕВА МАРИЋ"
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ГЛАВНА БР. 7-9, ТИТЕЛ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Тител
8. СРЕМСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
56. ОПШТИНА ИНЂИЈА
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
"МИХАЈЛО ПУПИН"
ЦАРА ДУШАНА БР. 2,
ИНЂИЈА
Инђија, Јарковци, Љуково и Нови Карловци
2.
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
МАРАДИК
ЦАРА ДУШАНА БР. 1,
МАРАДИК
Марадик
3.
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
БЕШКА
КРАЉА ПЕТРА I БР. 1,
БЕШКА
Бешка, Крчедин и Чортановци
4.
ЗГРАДА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
СЛАНКАМЕНАЧКИ
ВИНОГРАДИ
СЛАНКАМЕНАЧКИ
ВИНОГРАДИ
Сланкаменачки Виногради
71
5.
ОШ "ДР ЂОРЂЕ
НАТОШЕВИЋ"
ВУКА КАРАЏИЋА БР. 1,
НОВИ СЛАНКАМЕН
Нови и Стари Сланкамен
57. ОПШТИНА ИРИГ
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
ЗГРАДА ОПШТИНЕ
ИРИГ
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА БР.
1, ИРИГ
Ириг
2.
ОШ "ДОСИТЕЈ
ОБРАДОВИЋ"
МАРШАЛА ТИТА БР. 23,
ШАТРИНЦИ
Добродол, Крушедол село, Крушедор Прњавор и Шатринци
58. ОПШТИНА ПЕЋИНЦИ
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
СЛОБОДАНА БАЈИЋА
БР. 1, ПЕЋИНЦИ
Брестач, Деч, Карловчић, Пећинци, Попинци, Прхово, Сибач, Сремски Михаљевци, Суботиште
и Шимановци
2.
ОСНОВНА ШКОЛА
МАРШАЛА ТИТА БР. 1,
ОБРЕЖ
Ашања, Доњи Товарник, Обреж, Огар и Купиново
59. ОПШТИНА РУМА
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ДРУГА МЕСНА
ЗАЈЕДНИЦА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ГЛАВНА БР. 249, РУМА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
15. август, Августа Цесарца, Августа Шеное, Атанасија Стојковића од 143 до краја и од 146Б
до краја, Боре Гавриловића, Борковачка, Буђановачки пут, Вашариште, Вељка Дугошевића од
179 до краја и од 134 до краја, Главна од 137 до краја и од 176 до краја, Гробљанска,
Добринци, Доњи Петровци, Дрварска, Жарковац, Железничка од 1 до краја, Змај Јовина,
Иришка, Иришки друм, Јеленачка, ЈНА од 159 до краја и од 160 до краја, Књаза Милоша,
Краљевачка, Краљевци, Мали Радинци, Матије Гупца, Насеље Југопетрол, Орловићева од 2
до краја, Пауновић Станка Вељка од 139 до краја и од 152 до краја, Пинкијева, Планинска,
Пролетерска, Путинци, Радиначки пут, Светозара Марковића, Трг ослобођења и Фрање Клуза
72
2.
ТРЕЋА МЕСНА
ЗАЈЕДНИЦА
27. ОКТОБРА БР. 40,
РУМА
15. Мај, 22. Децембар, 27. Октобар, 4. Јула, 7. Војвођанске ударне бригаде, 8. Март, Алексе
Дундића, Алексе Шантића, Атанасија Стојковића 1-141 и 2-146, Баштенска, Бранка
Радичевића, Браће Грујовић, Браће Груловић, Браће Југовић, Вељка Дугошевића 1-177 и 2-98,
Виноградска, Владе Обрадовића Каменог, Владимира Назора, Владимира Роловића,
Војвођанска, Врдничка, Вртларска, Вука Караџића, Гаврила Принципа, Главна 1-135 и 2-174,
Добровољачка, Доситеја Обрадовића, Др Предрага Вулете, Драгиње Никшић, Душана
Јерковића, Ђуре Јакшића, Железничка од 2 до краја, Железничка станица, Здравка Челара,
Иве Андрића, Иве Лоле Рибара, Индустријска, Језерска, ЈНА 1-149 и 2-158, Јована Суботића,
Карађорђева, Козарачка, Косовска, Кратка, Кудошка, Л игралиште (1-5), Л Тивол (1-5), Лазе
Костића, Лењинова, Марије Бурсаћ, Марка Орешковића, Марка Перичина Камењара,
Милисава Дакића, Милоша Обилића, Милоша Црњанског Д (1-5), Мише Убоје, Младена
Стојановића, Моше Пијаде, Народног хероја Мила Латиновића, насеља: Стејановци, Вогањ и
Павловци, Насеље Аеродром, Насеље Риков млин, Насеље Срем, Николе Тесле, Нова
школска, Нова, Нушићева, Орловићева од 1 до краја, Павловачка, Партизанска, Пауновић
Станка Вељка 1-137А и 2-148, Пашка Ромца, Петра Кочића, Првомајска, Раде Кончара,
Радивоја Кораћа, Саве Ковачевића, Саве Шумановића, Симе Релића, Слободана Пенезића
Крцуна, Сремска, Стевана Сремца, Стејановачки друм, Сутјеска, Тиволска, Тицанова, Филипа
Кљајића и Фрушкогорска
3.
МЗ КЛЕНАК
МАЧВАНСКА БР. 7,
КЛЕНАК
Кленак
4.
МЗ ВИТОЈЕВЦИ
ДОСИТЕЈА
ОБРАДОВИЋА БР. 135,
ВИТОЈЕВЦИ
Витојевци, Грабовци и Платичево
5.
МЗ НИКИНЦИ
ТРГ БРАНКА
РАДИЧЕВИЋА БР. 3,
НИКИНЦИ
Буђановци, Никинци и Хртковци
60. ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
ДОМ КУЛТУРЕ
ШКОЛСКА БР. 2, ЈАРАК
Јарак и Шашинци
2.
МЗ "ЦЕНТАР"
ТРГ ВОЈВОЂАНСКИХ
БРИГАДА БР. 8,
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Насеља 29. новембар, Матија Хуђи, Никола Тесла и Центар и насељена места: Бешеновачки
Прњавор, Бешеново, Велики Радинци, Гргуренци, Засавица, Лежимир, Манђелос, Мачванска
Митровица, Ноћај, Равње, Раденковић, Салаш Ноћајски, Шишатовац и Шуљам
3.
МЗ "ЛАЋАРАК" (САЛА)
1. НОВЕМБРА БР. 252,
ЛАЋАРАК
Босут, Дивош, Кузмин, Лаћарак, Мартинци, Сремска Рача, Стара Бингула, и Чалма
73
4.
5.
6.
МЗ "БЛОК" (САЛА)
МЗ "САВА" (САЛА)
МЗ "СУТЈЕСКА" (САЛА)
ВЕЉКА ПЕТРОВИЋА
ББ, СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
1. новембар, 9. маја, Арсенија Чарнојевића од 49 до краја, Батутова, Батутова нова, Божице
Стојшић, Васе Чубриловића, Вељка Петровића, Вишњевачка, Вука Исаковића, Глигорија
Возаревића, Далматинска, Драгиње Никшић 24-72 и 31-85, Живана Миловановића Ћате,
Иринејева, Јакова Игњатовића, Јанка Веселиновића, Јована Дучића, Јована Штоковца,
Јосифа Рајачића, Кнеза Лазара, Константина Трумића, Косте Абрашевића, Краља
Александра, Кристе Бадањац, Крушедолска, Лазара Војновића, Лазе Возаревића, Лукијана
Мушицког, Љутице Богдана, Миленка Грчића, Милоша Црњанског, Мирна, Мирослава Антића,
Небојше Малетића, Николе Тесле, Паланка (непарни бројеви), Панонска, Петра Прерадовића,
Петра Руњанина, Петроварадинска, Пионирска, Првомајска, Пробова, Проте Милутиновића,
Раваничка, Ратарска 96-102, Румска, Румски друм (непарни бројеви), Русинска, Саве
Шумановића, Слободана Малетића, Стевана Синђелића, Тараса Шевченка од 39 до краја и од
40 до краја, Теодора Бекића, Триве Витасовића, Уроша Стојшића 2-10, Фортуна и Цара
Душана
ЈОВИЦЕ ТРАЈКОВИЋА
БР. 4, СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
Арсенија Чарнојевића од 2 до краја, Бајанова, Бели брег, Владике Николаја, Водна (непарни
бројеви), Војводе Степе, Војислава Илића, Димитрија Пуљевића, Димитрија Фрушића, Змај
Јовина (непарни бројеви), Игњата Јунга, Јалијска, Јалијска друга, Јалијска прва, Јалијска
трећа, Јалијска четврта, Јарачки пут, Јованке Габошац, Јовице Трајковић, Кузминска, Легетска,
Мали сокак, Марко Перичин, Марсилијева, Матошева, Паланка (парни бројеви), Посавска,
Радојке Витасовић, Румски друм (парни бројеви), Саве Согића Кусе, Савска, Светог Димитрија
од 26 до краја, Стевана Сремца, Тимочке дивизије и Филипа Вишњића
ФРУШКОГОРСКА БР. 43,
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
15. Маја, 6. источно босанске бригаде, Банатска, Банијска, Бањалучка, Бачка, Београдска,
Бранка Ћопића, Видовданска, Владике Фрушића, Девет Југовића, Десанке Максимовић,
Деспота Стефана, др Јована Рашковића, др Милана Костића од 2 до краја, Драгиње Никшић
2-22 и 1-27, Дринска, Душана Поповића, Железничка од 54 до краја и непарни бројеви,
Железничка станица, Задружна, Змај Огњени Вук, Иве Андрића, Јована Цвијића, Јосифа
Панчића, Карађорђева, Козарачка, Кордунска, Крајишка, Краља Петра Првог од 97 до краја,
Кувеждинска, Лаћарачка, Личка, Мајке Југовића, Манђелошки пут, Марка Краљевића, Милеве
Марић, Милекић салаш, Милоша М. Ђурића, Милоша Обилића 2-98 и 1-103, Немањина,
Новосадска, Озренска, Петра Кочића, Планинска, Равногорска, Радиначки пут, Радоја
Домановића, Ратарска 127-137, Саве Ковачевића, Светог Николе, Славка Воркапића,
Сремских диверзаната, Сремског фронта, Стевана Мокрањца, Стеријин, Стефана Ластавице,
Тараса Шевченка 2-38 и 1-37, Тицанова, Ћуковац, Фрушкогорска, Фрушкогорског одреда,
Хајдук Станка, Цветна, Црногорска и Шишатовачка
61. ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
74
1.
2.
3.
4.
СРЕДЊА ШКОЛА
СВЕТОСАВСКА БР. 5,
СТАРА ПАЗОВА
Борачка, Бранислава Нушића, Браће Фелди, Вере Мишчевић, Владимира Хурбана,
Војвођанска, Голубиначки пут, Данила Киша, Исидоре Секулић, Јанка Каменара, Јаношикова,
Карађорђева, Коменскова, Николе Тесле, Ондреја Мишика, Светозара Марковића,
Сладковићева, Толстојева, Трг Слободе, Ћирила и Методија, Учитељска и Ферде Клаћика
СРЕДЊА ШКОЛА
СВЕТОСАВСКА БР. 5,
СТАРА ПАЗОВА
Баштованска, Виноградска, Доситејева, Ђуре Домоњи, Јана Тота, Јанка Бака, Јанка Чмелика
од броја 49, Јована Веселинова, Ловачка, Масарикова, Милоша Црњанског, Михала Бабинке,
Новосадска, Професора Михала Филипа, Свињогојство, Тајовског, Фрушкогорска,
Шафарикова и Штурова
СВЕТОСАВСКА БР. 5,
СТАРА ПАЗОВА
Бошка Бухе, Браће Барнак, Железничка, Змај Јовина, Јана Бота, Јана Хуса, Јана Чајака, Јанка
Јесенског, Јанка Краља, Јанка Сламаја, Јанка Чмелика до броја 48, Јарковачка, Краља Петра
I, Мирослава Антића, Његошева, Саве Ковачевића, Сама Халупке, Симе Шолаје, Симеона
Араницког, Словенски Трг, Трг др Зорана Ђинђића и насељена места: Бановци - Дунав,
Белегиш, Војка, Голубинци, Крњешевци, Нова Пазова, Нови Бановци, Стари Бановци и Сурдук
СВЕТОСАВСКА БР. 5,
СТАРА ПАЗОВА
21. Октобра, Александра Стојановића, Банијска, Босанска, Бранка Радичевића, Бранка
Ћопића, Браће Бабин, Вука Караџића, Горанска, Грмечка, Десанке Максимовић, Др Георгија
Михајловића, Дринска, Дунавска, Жарка Зрењанина, Занатлијска, Јана Колара, Јана Сикоре,
Јована Поповића, Калинчјакова, Капетана Спасе Павловића, Косте Нађа, Крајишка,
Кукучинова, Ледине III, Мартина Копчика, Миливоја Веселиновића, Михајла Пупина, Николе
Момчиловића, Партизнаска, Пере Нинковића, Подунавског Партизанског Одреда, Пољска,
Радничка, Санска, Самуела Томашика, Светосавска, Словачких Бригада и Хвјездославова
СРЕДЊА ШКОЛА
СРЕДЊА ШКОЛА
62. ОПШТИНА ШИД
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
ОШ "БРАНКО
РАДИЧЕВИЋ"
СРЕМСКА БР. 1,
БАЧИНЦИ
Бачинци и Кукујевци
2.
ОШ "СРЕМСКИ ФРОНТ"
ЧАПАЈЕВА БР. 27,
БИКИЋ ДО
Беркасово, Бикић До и Привина Глава
3.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ТРГ МЛАДИХ БР. 1,
ЕРДЕВИК
Ердевик
4.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
СТЕВАНА ШАРЦА БР. 1,
БИНГУЛА
Бингула
5.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ВОЈВОЂАНСКА БР. 33,
ЉУБА
Љуба
75
6.
7.
ЦРВЕНИ КРСТ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ЦАРА ЛАЗАРА БР. 10,
ШИД
1. маја, 12. април, 20. октобар, 6. децембар, 7. јула, Алексе Шантића, Арсенија Чарнојевића,
Борачка, Бошка Бухе, Бранка Ерића, Бранка Радичевића, Браће Јерковића, Браће Петровића,
Васе Стајића, Вељка Пауновића, Владимира Назора, Војвођанска,Трг 29. новембар,
Војвођанских бригада, Војислава Илића, Вука Караџића, Другог сремског одреда, Душана
Радовића, Ђуре Даничића, Ђуре Јакшића, Ђуре Киша, Жикице Јовановића, Иве Андрића,
Јанка Веселиновића, Јелене Ћетковић, Карађорђева, Кнеза Милоша, Лазара Бибића, Марка
Орешковића, Масарикова, Милоша Обилића, Мирка Бибића, Мокрањчева, Насеље Војводе
Степе, Насеље Јелице Станивуковић 2-23, Николе Влашког, Николе Миклоша, Николе Тесла,
Огњена Прице, Паје Маргановића, Перице Станковића, Петра Кочића, Пинкијева,
Пролетерска, Радничка, Саве Ковачевића, Савска, Светог Саве (парна страна), Светозара
Марковића, Симеона Пишчевића, Славка Мердановића, Сремска, Сремског фронта, Срете
Славујевић, Стевице Мандића, Теодора Станивуковића, Толстојева, Трг Михајла Пупина, Трг
ослобођења, Трг Републике, Филипа Вишњића, Фрушкогорска, Цанкарева, Цара Душана,
Цара Лазара (непарна страна) и Чајковска
КАРАЂОРЂЕВА БР. 85,
ШИД
Босутска, Вељка Влаховића, Златка Шнајдера, Змај Јове Јовановића, Иве Лоле Рибара, Илије
Башичевића-Босиља, Јанка Чмелика, Јована Дучића, Јозефа Марчока, Липовачка, Мајке
Јевросиме, Максима Горког, Матије Гупца, Мирослава Антића, Мичуринова, Насеље Исток А,
Б1, Б2, Ц1, Ц2, Ц3, Нова 3, Нова 4, Нова 5 Омладинска, Саве Шумановића, Светог Саве
(непарна страна), Север Ц3, Југ Д1, Д2, Е1, Цара Лазара (парна страна), Школска и насељена
места: Адашевци, Батровци, Вашица, Вишњићево, Гибарац, Илинци, Јамена и Моровић
9. МАЧВАНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
63. ОПШТИНА БОГАТИЋ
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
1.
КУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ
ЦЕНТАР БОГАТИЋ
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
МИКЕ
ВИТОМИРОВИЋА БР. 6,
БОГАТИЋ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Богатић
64. ОПШТИНА ВЛАДИМИРЦИ
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ДОМ КУЛТУРЕ
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
СВЕТОГ САВЕ БР. 35,
ВЛАДИМИРЦИ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Владимирци
76
65. ОПШТИНА КОЦЕЉЕВА
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ОСНОВНА ШКОЛА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ДРАГИЊЕ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Коцељева
66. ОПШТИНА КРУПАЊ
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ЗГРАДА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
МАРШАЛА ТИТА БР. 2,
КРУПАЊ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Крупањ
67. ГРАД ЛОЗНИЦА
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ЦРВЕНИ КРСТ
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
МАРИЈЕ БУРСАЋ БР. 1,
ЛОЗНИЦА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје града Лознице
68. ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
САЛА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
РАДНИЧКА БР. 22,
ЉУБОВИЈА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Љубовија
69. ОПШТИНА МАЛИ ЗВОРНИК
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
77
1.
ДОМ КУЛТУРЕ ДОЊЕ
НАСЕЉЕ
ПРЕДРАГА ЕРДЕЉАНА
БР. 1, МАЛИ ЗВОРНИК
Подручје општине Мали Зворник
70. ГРАД ШАБАЦ
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ВУКА КАРАЏИЋА БР. 31,
ШАБАЦ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Шабац, Жабар, Заблаће, Корман, Мала Врањска, Миокус, Мишар, Мрђеновац, Орашац, Орид,
Предворица, Табановић и Церовац
1.
ДОМ МЗ "КАМЕЊАК"
2.
ОСНОВНА ШКОЛА
ВАРНА
Богосавац, Бојић, Букор, Волујац, Грушић, Двориште, Десић, Добрић, Криваја, Маови, Метлић,
Накучани, Радовашница, Румска, Синошевић, Слатина и Цуљковић
3.
ОСНОВНА ШКОЛА
ПЕТЛОВАЧА
Петловача, Петковица и Рибари
10. КОЛУБАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
71. ГРАД ВАЉЕВО
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ЗГРАДА СКУПШТИНЕ
ГРАДА ВАЉЕВА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
КАРАЂОРЂЕВА БР. 64,
ВАЉЕВО
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје града Ваљева
72. ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ЗГРАДА ОПШТИНЕ
ЛАЈКОВАЦ - ВЕЛИКА
САЛА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ОМЛАДИНСКИ ТРГ
БР.1, ЛАЈКОВАЦ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Лајковац
73. ОПШТИНА ЉИГ
78
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
1.
ОШ "САВА КЕРТКОВИЋ"
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
СВЕТОГ САВЕ БР. 22,
ЉИГ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Љиг
74. ОПШТИНА МИОНИЦА
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ОШ "МИЛАН РАКИЋ"
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
КНЕЗА ГРБОВИЋА БР.
31, МИОНИЦА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Мионица
75. ОПШТИНА ОСЕЧИНА
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПРОСТОРИЈА
ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ
ЗАДРУГЕ "ПЕЦКА"
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА БР.
1, ПЕЦКА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Осечина
76. ОПШТИНА УБ
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ДОМ КУЛТУРЕ
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ВУКА КАРАЏИЋА ББ,
УБ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Уб
11. ПОДУНАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
77. ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
79
1.
СО ВЕЛИКА ПЛАНА
МИЛОША ВЕЛИКОГ БР.
30, ВЕЛИКА ПЛАНА
Подручје општине Велика Плана
78. ГРАД СМЕДЕРЕВО
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
1.
ДОМ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ "СЛАВИЈА"
16. ОКТОБАР БР. 39,
СМЕДЕРЕВО
Смедерево, Бадљевица, Биновац, Водањ, Врбовац, Вучак, Добри До, Друговац, Ландол, Липе,
Луњевац, Колари, Кулич, Мало Орашје, Михајловац, Петријево, Раља, Радинац, Сеоне,
Суводол, Удовице и Шалинац
2.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ВРАНОВО
КАРАЂОРЂЕВА БР. 14,
ВРАНОВО
Враново, Лугавчина, Мала Крсна, Осипаоница, Сараорци и Скобаљ
3.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МИХАЈЛОВАЦ
Добри До и Михајловац
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
79. ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
1.
ХОЛ ЗГРАДЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ВУКА КАРАЏИЋА БР. 25,
СМЕДЕРЕВСКА
ПАЛАНКА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Смедеревска Паланка
12. БРАНИЧЕВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
80. ГРАД ПОЖАРЕВАЦ
РЕД.
БР.
1.
2.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
"РАДНА МАЛА“
БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА
БР. 69, ПОЖАРЕВАЦ
ЗГРАДА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ
БОЖЕ
ДИМИТРИЈЕВИЋА БР.
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје градске општине Пожаревац
Подручје градске општине Костолац
80
13, КОСТОЛАЦ
81. ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ЗГРАДА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
ЖИТНИ ТРГ БР.1,
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Велико Градиште, Гарево, Десине, Дољашница, Камијево, Кумане, Кусиће, Љубиње, Макце,
Острово, Печаница, Пожежено, Средњево, Триброде, Царевац и Чешљева Бара
2.
ЗГРАДА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ
ТОПОЛОВНИК
Београдска, Вељка Влаховића, Вељка Дугошевића, Едварда Кардеља, Козарачка, Маршала
Тита, Моше Пијаде, Палих Бораца, Партизанска и насељена места: Бискупље, Затоње,
Кисиљево, Поповац и Рам
3.
ЗГРАДА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ
ТОПОЛОВНИК
Боже Димитријевића, Лоле Рибара, Пролетерска и насељена места: Ђураково, Курјаче,
Мајиловац, Сираково и Тополовник
82. ОПШТИНА ГОЛУБАЦ
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
СВЕЧАНА САЛА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ЦАРА ЛАЗАРА БР. 15,
ГОЛУБАЦ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Голубац
83. ОПШТИНА ЖАБАРИ
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ЗГРАДА РЕПУБЛИЧКЕ
ПОРЕСКЕ УПРАВЕ
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
КНЕЗА МИЛОША ББ,
ЖАБАРИ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Жабари
84. ОПШТИНА ЖАГУБИЦА
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
81
1.
ОШ "МОШЕ ПИЈАДЕ"
ПЈОТРКОВСКА БР. 1,
ЖАГУБИЦА
Вуковац, Жагубица, Изварица, Јошаница, Милатовац, Рибаре, Осаница и Суви До
2.
ОШ "ЈОВАН
ШЕРБАНОВИЋ"
ЛАЗНИЦА
Лазница, Липе и Селиште
3.
ДОМ КУЛТУРЕ
СИГЕ
Близнак, Брезница, Крепољин, Крупаја, Милановац, Медвеђица и Сиге
85. ОПШТИНА КУЧЕВО
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
1.
ЗГРАДА ДОМА КУЛТУРЕ
КАОНА
Велика Бресница, Вуковић, Зеленик, Каона, Љешница, Мала Бресница, Мишљеновац,
Мустапић, Раброво, Ракова Бара, Сена, Српце и Турија
2.
ЗГРАДА ОПШТИНЕ
КУЧЕВО
СВЕТОГ САВЕ БР. 76,
КУЧЕВО
Буковска, Кучево, Кучајна, Равниште, Церемошња, Церовица и Шевица
3.
ЗГРАДА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
НЕРЕСНИЦА бб
Нересница
4.
ЗГРАДА ДОМА КУЛТУРЕ
ВОЛУЈА ББ
Волуја, Дубока и Раденка
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
86. ОПШТИНА МАЛО ЦРНИЋЕ
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
КОБИЉЕ
Аљудово, Божевац, Забрега, Кобиље, Кула, Мало Градиште, Смољинац и Шалине
2.
ДОМ КУЛТУРЕ
ВРБНИЦА
Велико Село, Врбница, Крављи До и Шљивовац
3.
ОШ "МОШЕ ПИЈАДЕ"
ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ
Батуша, Велико Црниће, Калиште, Мало Црниће, Салаковац, Топоница и Црљенац
87. ОПШТИНА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
82
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
ДОМ КУЛТУРЕ
БУСУР
Буровац, Бусур, Везичево, Табановац, Ћовдин и Шетоње
2.
ДОМ КУЛТУРЕ
ЖДРЕЛО
Бистрица, Ждрело и Мало Лаоле
3.
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕЛНИЦА
Витовница и Мелница
4.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
(КАНЦЕЛАРИЈА БР. 6)
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Бошњак, Велико Лаоле, Велики Поповац, Вошановац, Добрње, Забрђе, Каменово, Кнежица,
Крвије, Лесковац, Лопушник, Орешковица, Панково, Петровац и Стамница
5.
ОСНОВНА ШКОЛА
ДУБОЧКА
Старчево и Трновце
6.
ДОМ КУЛТУРЕ
РАШАНАЦ
Орљево и Рашанац
7.
ДОМ КУЛТУРЕ
РАНОВАЦ
Рановац
8.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МАНАСТИРИЦА
Манастирица
9.
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
КЛАДУРОВО
Кладурово
13. ШУМАДИЈСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
88. ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПРОСТОРИЈЕ
ГРАДСКИХ МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
КНЕЗА МИХАЈЛА БР.
51/А, АРАНЂЕЛОВАЦ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Аранђеловац
89. ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
83
1.
2.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
"ПАЛИЛУЛЕ"
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
"БУБАЊ"
РАТИНЧЕВА БР. 2,
КРАГУЈЕВАЦ
Месне заједнице: 21. Октобар, Багремар, Ердеч, Ердоглија, Грошница, Корићани, Мале
Пчелице - Ново насеље, Палилуле, Станово, Стара радничка колонија, Велико Поље,
Драгобраћа, Аџине Ливаде, Вињиште, Дреновац, Мале Пчелице и подручје општине Кнић
ГРАДА СИРЕНА БР. 10,
КРАГУЈЕВАЦ
Месне заједнице: 1. Мај, Аеродром, Белошевац, Бресница III, Бубањ, Центар града, Народни
херој Филип Кљајић, Илићево, Лепеница, Маршић, Петровац, Пивара, Сушица, Угљешница,
Вашариште, Виногради, Шумарице, Рогојевац, Поскурице, Шљивовац, Драча, Дивостин,
Прекопеча, Кутлово, Добрача, Каменица, Угљаревац, Рамаћа, Мала Врбица, Страгари,
Маслошево, Влакча, Пајазитово, Велики Шењ, Горње Грбице, Доње Грбице, Селиште,
Опорница, Нови Милановац, Десимировац, Горње Јарушице, Ресник, Цветојевац, Доње
Комарице, Јовановац, Горње Комарице, Трмбас, Теферич, Букоровац, Јабучје, Ждраљица,
Ботуње, Дулене, Велике Пчелице, Велика Сугубина, Горња Сабанта, Доња Сабанта, Лужнице,
Церовац, Чумић, Корман, Денино брдо и подручје општина Лапово, Рача, Баточина и Топола
14. ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
90. ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ДОМ КУЛТУРЕ
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ЈАСЕНОВО
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Деспотовац
91. ГРАД ЈАГОДИНА
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ЛЕВАЧ
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
7. ЈУЛА БР. 11,
ЈАГОДИНА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје града Јагодине и општине Рековац
92. ОПШТИНА ПАРАЋИН
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "11.
КОНГРЕС"
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
МИЛОЈА ЈОЦИЋА БР. 2,
ПАРАЋИН
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Параћин
84
93. ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
МЗ СВИЛАЈНАЦ
27. МАРТА ББ,
СВИЛАЈНАЦ
Бресје, Војска, Врлане, Гложане, Грабовац, Дубље, Кушиљево, Луковица, Мачевац, Радошин,
Свилајнац и Црквенац
2.
МК БОБОВО
БОБОВО
Бобово, Дубница и Проштинац
3.
ДОМ КУЛТУРЕ
СУБОТИЦА
Ђуринац, Купиновац, Роанда, Роћевац, Седларе, Суботица и Тропоње
94. ОПШТИНА ЋУПРИЈА
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
ПРВА МЕСНА
ЗАЈЕДНИЦА
СВЕТОСАВСКА БР. 18,
ЋУПРИЈА
Ћуприја, Дворица, Добричево, Иванковац, Јовац, Мијатовац, Остриговац, Паљане и Сење
2.
ДОМ КУЛТУРЕ
БИГРЕНИЦА
Бигреница, Кованица и Старо Село
3.
ДОМ КУЛТУРЕ
БАТИНАЦ
Батинац
4.
ОШ ''ВУК КАРАЏИЋ''
ВЛАШКА
Влашка, Крушар и Супска
5.
ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК
КАРАЏИЋ"
ИСАКОВО
Вирине и Исаково
15. БОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
95. ОПШТИНА БОР
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
85
1.
2.
3.
МЗ ''СТАРИ ЦЕНТАР''
МЗ ''РУДАР''
МЗ ''МЛАДОСТ''
КЕСТЕНОВА БР. 3, БОР
Авалска 1-5, 2-14, Бранислава Нушића 1-27 и 2-32, Бранка Радичевића 1-5, 3/1, 3/6, 2-8 и 6/1,
Васе Дрецуна 1- 5 и 2, Владимира Вујовића 1-5 и 5/1, Војске Југославије 9, 11, 11/1 и 11/2, 1361, 14, 16, 14/1, 16/1 и 28-34, Горњанска 1-19,13/1 и 2-6, Дечанска 1-25, 1/1, 2-34 и 2/1,
Доситеја Обрадовића 1-33, 2-42, 2/1, 10/1, 12/1 и 26а, Драгише Лапчевића 1-3 и 2-6, Драгише
Мишовића 3, 5 и 4-8, Душана Цветковића 1-13, Ђорђа Вајферта 33-37 и 32-38, Жагубичка 121, 1/1, 11/1 и 19/1 и 2, Златиборска 1-3, 1/1, 2-8 и 4/1, Ибарска 1-5, 1/1, 2-8, 2/1 и 8/1, Иве Лоле
Рибара 15-25 и 24-38, Игманска 1-11, 2-6, Јована Цвијића 1-13 и 2-10, Кестенова 35-53, 12 и
14, Кладовска 1, 3 и 2, Козарачка 1-45, 11/1, 13/1, 17/1, 19/1, 37/1, 39/1,43/1, 2-50, 6/1, 18/1,
30/1, 40/1, 42/1 и 48/1, Космајска 1-9, 5/1, 2-4, Крагујевачка 2-4, Крајинска 1 и 2-4, Кривељска 141, 9/1, 37/1, 2-4 и 2/1, Крушевачка 1-9 и 2-4, Личка 1 до 7 и 1/1, 5/1 и 7/1, бр. 2 до 28 и 2/1,
Македонска 1-13, 3/1, 2-12 и 8/1, Метохијска 1-19, 1/1, 2-6 и 4/1, Милутина Петровића 1, 2-10 и
4/1, Мирочка 1-9 и 2-12, насеље Кормарош 308-392, Насеље ''Огашу Борулуј'' 393-420,
Призренска 1, 2 и 4, Рударска 1 и 3, Хердерова 1-45, 45/1, 2-40, 34/1, 38/1 и 40/1, Хомољска 113, 11/а и 2-22 и Цетињска 1-49, 33/1, 2-8
МОШЕ ПИЈАДЕ БР. 74,
БОР
1. мај, 7. јули, Албанске споменице 1-13 и 2-20, Бошка Бухе, Брковића Црног 1-23 и 2-38, Васе
Пелагића 1-133 и 2-212, Генерала Павла Илића 1-17 и 2-34, Димитрија Туцовића 1-61 и 2-70,
Ђорђа Андрејевића Куна, Зелени булевар, Јована Дучића, Краља Петра Првог 1-9, 1а и 2-12,
Моше Пијаде 2-24, 78-96, 80/1, 86/4, 86/5 и 90/1 Насеље ''Кучајна'' 1-13, 5/1 и 2-40, Насеље
''Чока Борулуј'' 1-158, Николе Пашића, Његошева 1-47, 5а, 2-66, 34а, 34б, 38/1, 38/2, 38/3 и
38/4, Омладинских бригада 1-39 и 2-68, Партизанска 1-11 и 2, Пензионерска, Пере
Радовановића 1-43, 3а, 25/1, 25/2, 35/1, 45/1, 2-20, 26-56 и 16а, Пионирска, Станоја
Миљковића 1-33 и 2, Тимочка 1-13 и 2-12, Тимочке буне 1-27, 1/а, 9а, 13/1, 15/1, 2-28, 2/1, 2/2,
4/1, 4/2, 8/1 и 14/1, Томе Миловановића 1-7 и 2-18, Трећи октобар, Филипа Филиповића 2-12 и
4-12 и Чеде Кецмана 1-21, 2-38 и 6/1
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ
БР. 20, БОР
9-те бригаде 3-27, Барска, Београдска 7-37, 23/I, 25/I, 6-12, 6/I, Бољевачка, Боре Станковића
1-11 и 2-10, Босанска, Бошка Југовића, Бранка Ћопића 1-11 и 2-12, Веселина Маслеше 1-11 и
2-12, Владимира Назора 1-61 и 2-62, Војводе Живојина Мишића 2, Војводе Радомира Путника,
Војислава Илића 1-11 и 2-12, Врањска, Гаврила Принципа 1-13 и 2-10, Десанке Максимовић,
Др Миловановића 3-9, Дринска 1-9 и 2-8, Ђердапска, Ђорђа Симеоновића, Ђуре Јакшића 119, 1/1 и 2-18, Зајечарска 1-21 и 2-40, Зелени булевар 22-26, Злотска, Иве Андрића 1-19 и 2-6,
Јабланичка, Јована Вучковића 1-49 и 2-38, Јована Јовановића Змаја 1-11 и 2-12, Карађорђева
1-23, 2-26, 6а и 26а, Кнеза Милоша, Књажевачка, Колубарска 1-27, Кордунска, Косовска, Косте
Абрашевића 1-31, 11а, 2-38 и 14а, Краља Петра Првог 14-20 и 14/1, Ласла Лукача 1-15 и 2-16,
Љубе Јовановића Топионичара 1-5, 1а и 2-16, Љубе Нешића 1-63, 1/1, 17а, 39/1 и 2-48, Марка
Миљанова 1-17 и 2-8, Међеда Усеиновића, Миклоша Раднотија, Миленковић Бранислава
Срђе, Милутина Бојића, Михајла Пупина, Мишарска 1-33 и 2-22, Наде Димић, Неготинска,
Николе Коперника 2-12 и 6/1, Николе Тесле 1-29, 2-22 и 16/1, Озренска, Орловића Павла,
Петра Кочића, Петра Лубарде 1-21 и 2-46, Пиротска, Поречка, Ртањска, Светозара Марковића
1-45 и 2-38, Слатинска, Сокобањска, Солунска 1-7 и 2-4, Старине Новака 1, 3, 2 и 4, Стевана
Мокрањца 1-47, 27а и 2-58, Стевана Сремца, Танаска Рајића 1-41 и 2-30, Тимочке диверзије 17 и 2-26, Томић Боривоја Ике, Топлице Милана, Топличка 1-5 и 2-6, Трећи октобар 71-119 и 66304, Филипа Кљајића 1-41 и 2-44, Хајдук Вељка, Хајдучка, Хиландарска, Церска 1-5 и 2-8,
Црновршких бригада 1-49 и 2-50 и Црноречка
86
4.
МЗ "ЗЛОТ"
ЗЛОТ
Бељевина, ВКФ, Девесел, Доња Стопања, Досу бањи, Дубрава, Галоња, Горња Стпања, Злот I
реон, Злот II реон, Злот III реон, Злот IV реон, Злаће, Кобила, Крлинац, Кров, Манастиришите,
Облеж, Огрез, Преваље, Селиште, Смолница, Тилва Њагра и Шетаће
5.
ОШ ''СТАНОЈЕ
МИЉКОВИЋ''
ШАРБАНОВАЦ
Баба Јона, Велика Падина, Дубрава, Несторов Поток, Пунђелов поток, Село, Суви Поток,
Тимок и Фаца
6.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕТОВНИЦА
Метовница
7.
ОШ ''СТАНОЈЕ
МИЉКОВИЋ''
БРЕСТОВАЦ
Борско језеро, Дубрава, Кровање, Кржан, Лакури, Муреј, Огашу Дрики, Руђина, Ружина,
Савача, Селиште, село с десне стране Брестовачке реке, село с леве стране Брестовачке
реке, Трњана, Фаца и Џаново Поље
8.
ДОМ КУЛТУРЕ
СЛАТИНА
Доња Бела Река и Слатина
9.
ДОМ КУЛТУРЕ
БУЧЈЕ
Бучје
10.
ДОМ КУЛТУРЕ
ЛУКА
Лука
11.
ДОМ КУЛТУРЕ
КРИВЕЉ
Бањица, Бунар, Ваља Маре, Дубоко, Кривељ, Кривељ-Баре, Кривељски камен, Краку
Бугареск, Луково, Мали Кривељ, Мале Тилве, Сарака,Субовац, Царево село, Церово, Црвена
и Шерет
12.
ОШ ''БРАНКО
РАДИЧЕВИЋ''
ОШТРЕЉ
Оштрељ
13.
ДОМ КУЛТУРЕ
ГОРЊАНЕ
Балта Маре, Велика Кулма, Визак, Горњане Село, Думбрава, Крушар, Мала Кулма,
Манастириште, Преко Крш, Селиште и Фундоње
14.
ДОМ КУЛТУРЕ
ТАНДА
Танда
96. ОПШТИНА КЛАДОВО
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
1.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
КРАЉА АЛЕКСАНДРА
БР. 35, КЛАДОВО
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
КОРБОВО
ЧЕКАОНИЦА
АМБУЛАНТЕ
ЦАРА ЛАЗАРА БР. 3,
КОРБОВО
МАРШАЛА ТИТА ББ,
ГРАБОВИЦА
2.
3.
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Кладово и насељена места: Велика Врбица, Давидовац, Костол, Кладушница, Нови Сип, Мала
Врбица, Манастирица, Петрово Село, Подрвшка и Текија
Вајуга, Корбово, Милутиновац и Ртково
Брза Паланка, Велика Каменица, Велесница, Грабовица, Купузиште, Љубичевац и Река
87
97. ОПШТИНА МАЈДАНПЕК
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ОШ "ВЕЛИМИР
МАРКИЋЕВИЋ"
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
СВЕТОГ САВЕ БР. 39,
МАЈДАНПЕК
2.
ДОМ КУЛТУРЕ
ЈАСИКОВО
Влаоле, Јасиково и Лесково
3.
ДОМ КУЛТУРЕ
РУДНА ГЛАВА
Рудна Глава и Црнајка
4.
ДОМ КУЛТУРЕ
ТОПОЛНИЦА
Клокочевац, Мосна и Тополница
5.
ПРОСТОРИЈЕ
ЧИТАОНИЦЕ
МИРОЧ
Голубиње и Мироч
6.
ДОМ КУЛТУРЕ
БОЉЕТИН
Бољетин и Доњи Милановац
1.
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Мајданпек и Дебели Луг
98. ОПШТИНА НЕГОТИН
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
ПЕДАГОШКА
АКАДЕМИЈА
(УЧИОНИЦА БР. 3)
ТРГ ЂОРЂА
СТАНОЈЕВИЋА БР. 3,
НЕГОТИН
Неготин, Видровац, Милошево, Мокрање, Речка, Самариновац и Чубра
2.
ДОМ КУЛТУРЕ
ШТУБИК
Брестовац, Дупљане, Карбулово, Јасеница, Малајница, Плавна, Поповица, Сиколе, Трњане,
Шаркамен и Штубик
3.
ДОМ КУЛТУРЕ
УРОВИЦА
Вратна, Душановац, Јабуковац, Мала Каменица, Михајловац, Слатина и Уровица
4.
ДОМ КУЛТУРЕ
КОБИШНИЦА
Браћевац, Буковче, Александровац, Кобишница, Ковилово, Прахово, Радујевац, Рајац,
Рогљево, Смедовац, Србово, Тамнич и Црномасница
16. ЗАЈЕЧАРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
99. ОПШТИНА БОЉЕВАЦ
88
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
ДОМ КУЛТУРЕ
БАЧЕВИЦА
Бачевица
2.
ДОМ КУЛТУРЕ
БОГОВИНА
Боговина насеље, Боговина село и засеок Фаца Вајељи
3.
ЗГРАДА ОПШТИНЕ
КРАЉА АЛЕКСАНДРА
БР. 24, БОЉЕВАЦ
Бољевац, Бољевац село, Врбовац, Добрујевац, Илино, Јабланица, Криви Вир, Мирово, Ртањ
и Рујиште
4.
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОБРО ПОЉЕ
Добро Поље
5.
ДОМ КУЛТУРЕ
ЛУКОВО
Луково
6.
ДОМ КУЛТУРЕ
МАЛИ ИЗВОР
Мали Извор
7.
ОСНОВНА ШКОЛА
САВИНАЦ
Савинац
8.
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНИЋ
Оснић
9.
ОСНОВНА ШКОЛА
ПОДГОРАЦ
Подгорац село
10.
ДОМ КУЛТУРЕ "ТИМОК"
ПОДГОРАЦ
Подгорац Тимок и Сумраковац
11.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ВАЛАКОЊЕ
Валкоње
100. ОПШТИНА ЗАЈЕЧАР
РЕД.
БР.
1.
2.
3.
4.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ЗГРАДА ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР
(МАЛА САЛА)
ПРОСТОРИЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОСТОРИЈЕ ДОМА
КУЛТУРЕ
ПРОСТОРИЈЕ ДОМА
КУЛТУРЕ
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА БР.
1, ЗАЈЕЧАР
Зајечар, Боровац, Велики Извор, Вражогрнац, Вратарница, Врбица, Гамзиград, Гамзиградска
бања, Горња Бела Река, Грљан, Грлиште, Заграђе, Звездан, Ласово, Леновац, Лесковац, Мали
Извор, Мариновац, Николичево, Планиница, Прлита, Рготина, Селачка, Трнавац и Шљивар
ВЕЛИКА ЈАСИКОВА
Брусник, Велика Јасикова, Јелашница, Кленовац, Копривница, Метриш, Салаш, Табаковац и
Чокоњар
ЛУБНИЦА
Лубница
ШИПКОВО
Шипиково
89
5.
6.
7.
ПРОСТОРИЈЕ ДОМА
КУЛТУРЕ
ПРОСТОРИЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОСТОРИЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ДУБОЧАНЕ
Дубочане и Мала Јасикова
ГЛОГОВИЦА
Глоговица
МАЛИ ЈАСЕНОВАЦ
Велики Јасеновац, Градсково, Мали Јасеновац и Халово
101. ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
САЛА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ (ЗГРАДА
МУП-А)
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ЈОВЕ КУРСУЛЕ БР. 1,
КЊАЖЕВАЦ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Књажевац
102. ОПШТИНА СОКОБАЊА
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
1.
БИОСКОП "МОРАВИЦА"
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
АЛЕКСЕ МАРКИШИЋА
42, СОКОБАЊА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Сокобања
17. ЗЛАТИБОРСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
103. ОПШТИНА АРИЉЕ
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
САЛА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ АРИЉЕ
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
СВЕТОГ АХИЛИЈА БР.
53, АРИЉЕ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општина Ариље и Ивањица
104. ОПШТИНА НОВА ВАРОШ
90
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ЗГРАДА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ НОВА
ВАРОШ
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
КАРАЂОРЂЕВА БР. 32,
НОВА ВАРОШ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Нова Варош
105. ОПШТИНА ПОЖЕГА
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
СТАРА ЗГРАДА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ПЕТАР ЛЕКОВИЋ''
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ЦРКВЕНА БР. 6,
ПОЖЕГА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Пожега
106. ОПШТИНА ПРИБОЈ
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
12. ЈАНУАРА БР. 41,
ПРИБОЈ
12. Јануара 1-25 и 2-90, 29. октобра 1-5, 8. Марта, Бјелиш, ГодушаДанила Јауковића, Жртава
фашистичког терора, Иве Лоле Рибара 1-51 и 2-64, Лунићи, Прибојске чете 1-79 и 2-4,
Пролетерска 2-106, Раденка Караџића, Расима Софтића, Рифата Бурџовића 17-117, Санџачка
и Трг братства јединства
1.
ДОМ КУЛТУРЕ "ПИВО
КАРАМАТИЈЕВИЋ"
2.
ОШ "БРАНКО
РАДИЧЕВИЋ" (НОВА
ЗГРАДА)
12. ЈАНУАРА БР. 104,
ПРИБОЈ
12. Јануар 27-75 и 92-116, 29. Новембра, 4. Јула , III санџачке бригаде, IV санџачке бригаде, IV
крајишке бригаде, IV санџачке бригаде, Бошка Бухе, Велимира Бандовића, Зеленац, Иве
Андрића, Иве Лоле Рибара 53-61 и 66-94, Мишковац, Подински пут, Пролетерска 1-79,
Рабреновачки пут, Рабреновац, Радничка 1-39 и 2-34, Рача, Реље Полића, Рифата Бурџовића
1-15 и 2-24, Увац и Хамдије Курталића
3.
СПОРТСКИ ЦЕНТАР
(СТАДИОН - УПРАВА)
РАДМИЛА
ЛАВРЕНЧИЋА БР. 1,
ПРИБОВ
Немањина 1, Омладинских радних бригада, Пут Боре Пенезића, Саве Ковачевића и Црнузи
ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"
НЕМАЊИНА БР. 35,
ПРИБОЈ
V Санџачке бригаде, Бањски чамац, Вељка Влаховића 2-12, Вука Караџића 1а и 2-10,
Драгољуба Савића 19-53 и 2-360, Десетачки пут, Лимска 29-57, 32-42 и 70, Меше Селимовића,
Моше Пијаде 1 и 2-4, Немањина 53-69, 40-76 и 94, Николе Тесле, Рефика Кочевића, Читлучки
пут и насељено место Читлук
4.
91
5.
ГИМНАЗИЈА
НЕМАЊИНА БР. 37,
ПРИБОЈ
22. Децембра, 29. Октобра 7-125 и 14-100, Бањска, Баре, Вељка Влаховића 5-13 и 2-22, Вука
Караџића 1-23 и 12-46, Грабовица, Грачаница, Драгољуба Савића 5-13, Ђурчићи, зграда
Прибојске банке, Јабуке, Јармовац, Кутловац, Кутловачки пут, Лимска 1-17, 2-30 и 8а,
Немањина 1-49 и , 2-38, Новице Мановића, Његошева, Орашац, Партизански пут, Пионирска,
Полимска, Пољице, Потпећ, Првомајска, Радомана Пајовића, Раковићи, Речица, Санџачких
бригада, Село, Сретена Гудурића, Суво Поље, Хранислава Пурића, Цикоте, Ћирковићи и
насељена места: Бања, Брезна, Добриловићи, Јелача, Кратово, Милијеш, Прибојске Челице,
6.
ОСНОВНА ШКОЛА
КАСИДОЛИ
Булићи, Бучје, Глог, Калуђеровићи, Касидоли, Крњача, Кула, Лисине, Овћеница, Ограде,
Пожегрмац, Пољана, Поље, Херцеговачка Голеша и Црнетићи
7.
ОСНОВНА ШКОЛА
КРАЈЧИНОВИЋИ
Брнари, Буковик, Гођешина, Драговићи, Жин, Заостро, Клађе, Кнежева Ријека, Коштице,
Крајчиновићи, Кукуровићи, Лаповићи, Плашче, Поље, Рајчевићи, Репци, Ритошићи и Сочице
8.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ЗАБРЊИЦА
Батковићи, Борак, Брижићи, Булози, Врело, Забрњица, Заградина, Медњица, Муниколи,
Оландићи, Пенезићи, Ријека, Саставци, Слатина, Црнуговићи и Шиљци
9.
ОСНОВНА ШКОЛА
СЈЕВЕРИН
Живинице, Сјеверин и Сућеска
10.
ОСНОВНА ШКОЛА
ЗАБРЂЕ
Восковина, Забрђе, Јаворје, Лисичине, Присоје, Радовићи, Ријека, Стрмац и Ћетање
11.
ОСНОВНА ШКОЛА
КАЛИФАТИ
Калафати, Мажићи, Потоци, Прибојска Голеша и Шалипури
107. ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
ОСНОВНА ШКОЛА
"СВЕТИ САВА"
АЉИНОВИЋИ
Аљиновићи, Бискупићи, Горња Косатица, Горњи Горачићи, Доња Косатица, Караула, Међани,
Милешево, Милошев До, Мушковина и Правошево
2.
ОСНОВНА ШКОЛА
"СВЕТИ САВА"
КАЋЕВО
Каћево
3.
ОСНОВНА ШКОЛА
"СВЕТИ САВА"
ХИСАРЏИК
Бјелобабе и Хисарџик
4.
ОСНОВНА ШКОЛА
"СВЕТИ САВА"
ТАШЕВО
Ташево и Седобро
5.
ОСНОВНА ШКОЛА
"БОШКО БУХА"
ДИВЦИ
Бранчићи и Дивци
92
6.
ОСНОВНА ШКОЛА
"МИХАИЛО БАКОВИЋ"
СЕЉАШНИЦА
Барице, Врбово, Голочевина, Горње Бабине, Горњи Јунчевићи, Доње Бабине, Доњи
Јунчевићи, Звијезд, Јабука, Камена Гора, Карошевина, Кашице, Љељеница, Осоје и Рогушије
7.
ОСНОВНА ШКОЛА
"МИХАИЛО БАКОВИЋ"
СЕЉАШНИЦА
Засеок, Оровац, Сељашница, Сељани и Чаушевићи
8.
ОСНОВНА ШКОЛА
"ДУШАН ТОМАШЕВИЋ ЋИРКО"
ХРТА
Брајковац и Хрта
9.
ОСНОВНА ШКОЛА
"СВЕТОЗАР
МАРКОВИЋ"
ОРАШАЦ
Буковик и Орашац
10.
ОСНОВНА ШКОЛА
"СВЕТОЗАР
МАРКОВИЋ"
МАТАРУГЕ
Матаруге
11.
ОСНОВНА ШКОЛА
"СВЕТОЗАР
МАРКОВИЋ"
ГОЈАКОВИЋИ
Гојаковићи и Ивезићи
12.
ОСНОВНА ШКОЛА
"СВЕТОЗАР
МАРКОВИЋ"
ГОСТУН
Баре, Бориковац, Гостун и Заступ
13.
ОСНОВНА ШКОЛА
"СВЕТОЗАР
МАРКОВИЋ"
ПОТОК
Бјелахова и Поток
14.
ОСНОВНА ШКОЛА
"СВЕТОЗАР
МАРКОВИЋ"
ЗАВИНОГРАЂЕ
Завинограђе и Крушево
15.
ОСНОВНА ШКОЛА
"СВЕТОЗАР
МАРКОВИЋ" (НОВА)
ЖАРКА
МАРИНКОВИЋА БР. 23,
БРОДАРЕВО
Бродарево, Жарка Маринковића, М.П. Соколовића, Мула Ђурђевића и Секуле Радуловића и
насељена места: Балићи, Брвине, Водице, Доњи Страњани, Комадине, Оштра стијена и
Слатина
16.
ОСНОВНА ШКОЛА
"СВЕТОЗАР
МАРКОВИЋ" (СТАРА)
БРАТСТВА И
ЈЕДИНСТВА БР. 58,
БРОДАРЕВО
29. новембар, 7. јул, Анта Вранића, Братства јединства, Браће Трмчића, Игманска,
Омладинска, Пионирска, Риста Зејака и Хасана Мустајбеговића и насељена места: Гробнице,
Горњи Страњани, Копривна, Милаковићи и Мрчковина
93
17.
ОСНОВНА ШКОЛА
"БОШКО БУХА"
ЛУЧИЦЕ
Грачаница, Лучице и Сопотница
18.
ОСНОВНА ШКОЛА
"ДУШАН ТОМАШЕВИЋ ЋИРКО"
ВИНИЦКА
Поље
19.
ОСНОВНА ШКОЛА
"МИЛОСАВ СТИКОВИЋ"
ЉУБИШЕ
МИОДРАГОВИЋ БР. 61,
РАТАЈСКА
Миоска
20.
ОСНОВНА ШКОЛА
"ДУШАН ТОМАШЕВИЋ ЋИРКО"
ВИНИЦКА
Ковачевац
21.
ОСНОВНА ШКОЛА
"ДУШАН ТОМАШЕВИЋ ЋИРКО"
ВИНИЦКА
Виницка, Житин и Миљевићи
22.
ОСНОВНА ШКОЛА
"БОШКО БУХА"
ИВАЊЕ
Дучево, Ивање и Кошевине
23.
ОСНОВНА ШКОЛА
"МИЛОСАВ СТИКОВИЋ"
ЉУБИШЕ
МИОДРАГОВИЋ БР. 61,
РАТАЈСКА
Бошка Јездовића, Брезовача, Јездовића коса, Калдрма, Коловрат, Љубише Миодраговића,
Обрада Човића, Пљеваљска, Рада Дробњака, Ратајска, Ратајска 1. део, Ратајска 2. део,
Страшивац, Студенска, Суводо 1. део, Суводо 2. део и насељена места: Гурдићи, Мијани и
Скокуће
24.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
КРАИШКИХ БРИГАДА
БР. 53, КОЛОВРАТ
Браће Филиповић, Драгојла Чпајка, Котањска, Краишких бригада и Текстилна 7, 11, 12, 13 и 17
25.
ОСНОВНА ШКОЛА
"МИЛОСАВ СТИКОВИЋ"
ПИОНИРСКА БР. 22,
КОЛОВРАТ
4. јул, 7. јул, Бјелопољска, Буда Димића, Милене Стојадиновић, Омладинска, Пионирска,
Радничка, Стојадиновића и Текстилна
26.
ОСНОВНА ШКОЛА
"СВЕТИ САВА"
ЛОЛЕ РИБАРА БР. 78,
ПРИЈЕПОЉЕ
6. априла, Браће Бојовића, Браће Лаушевића, Лоле Рибара и Сјеничка
27.
ОСНОВНА ШКОЛА
"СВЕТИ САВА"
ЛОЛЕ РИБАРА БР. 78,
ПРИЈЕПОЉЕ
Браће Марушић, Драга Дивца, Жарка Вукашиновић, Милешевска 0, Милешевска 3. део, Моше
Пијаде, Рада Дивца, Рајка Дивца, Сима Терића и Томовина
28.
ОСНОВНА ШКОЛА
"ВЛАДИМИР ПЕРИЋ
ВАЛТЕР"
САНЏАЧКИХ БРИГАДА
БР. 1, ПРИЈЕПОЉЕ
Абдурахмана Пашановића, А. Хашимбеговића, Бакића, В. Андоновића, Вељка Влаховића,
Душана Пузовића, Дубровачка, Изета Чавића, Изета Чавића 2. део, Милешевска 0, 2, 3, 11, 13,
14, 24, 25, 45, 57, 58, 123, 157, 183, 185, 191 и 197, Милешевска 2. део, Пролетерских
бригада, Р. Шкрбовића, Скојевска, Стадион и Стамбене зграде и насељено место Расно
94
29.
ОСНОВНА ШКОЛА
"ВЛАДИМИР ПЕРИЋ
ВАЛТЕР"
САНЏАЧКИХ БРИГАДА
БР. 1, ПРИЈЕПОЉЕ
Б. Каљевића, Борак, Војка Кубуровића, Вакуфска, Виноградска, Досковића, Д.
Вукосављевића, Изета Чавића 1. део, Јована Поповића, Ковачи, Љ. Несторовића,
Милешевска 1. део, М. Дивца, М. Дрчелића, М. Скадрака, Нововарошка, Пролетерска, Р.
Мићевића, Радована Досковића, Рифата Бурџовића Трше, С. Хашимбеговића, Симеуна
Дивца, Трг ослобођења, Хамда Хашимбеговића, Хотел Парк, Чеда Шпице, Шућра Џидића и
насељена места: Доња Дренова и Горња Дренова
30.
ДОМ КУЛТУРЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
САНЏАЧКИХ БРИГАДА
БР. 2, ПРИЈЕПОЉЕ
Блок Пијаца, Бранка Радичевића, В. Томашевића, Валтерова, Валтерова 2. део, Д. Мусића, З.
Борисављевић, Златарска, Колашинска, Нијазије Мусабеговића, Полимска, Полимска 2. део,
Прве шумадијске бригаде, Пријепоље, Р. Ратковић, С. Ћуповића, С. Пејовића, Сарајевска,
Санџачких бригада, Санџачких бригада 1. део, Санџачких бригада 2. део, Светозара
Марковића, Т. Хаџагића, Х. Јусуфагића, Централа, Церска и Шумадијске бригаде
31.
ШАХ КЛУБ
-ПРИЈЕПОЉЕ
ВАЛТЕРОВА БР. 3,
ПРИЈЕПОЉЕ
Валтерова 3. део, Вука Караџића, Вука Караџића 2. део, Д. Баковића, Карађорђева, М.
Нинчића, Мил. партизанске чете, Санџачких бригада 3. део, Синђелићева, Спасе Перића и Трг
братства јединства
32.
ЕКОНОМСКА ШКОЛАПРИЈЕПОЉЕ
ВАЛТЕРОВА БР. 4,
ПРИЈЕПОЉЕ
25. септембар, 4. децембра, Алексе Шантића, Аранђеловачка, Бабинске буне, Бараке, Брана
Дучића, Валтерова 4. део, Економска школа, Живојина Кијановића, Марка Томашевића,
Милојка Ђурића, М. Делића, М. Цвијовића, Радована Чаркиловића, Салка Вељковића, Света
Пузовића, Сестара Цвијовић, Ћиркова, Ф. Челебића и насељено место Душманићи
33.
ОСНОВНА ШКОЛА
"ВЛАДИМИР ПЕРИЋ
ВАЛТЕР"
МИЛОСАВА
СТИКОВИЋА БР 17,
ЗАЛУГ
Залуг, Милосава Стиковића и насељена места: Ђурашићи, Забрдњи Тоци, Избичањ, Кучин,
Црквени Тоци и Џурово
108. ОПШТИНА СЈЕНИЦА
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
ОСНОВНА ШКОЛА
ДУНИШИЋЕ
Доња Вапа, Дунишиће, Горња Вапа и Крстац
2.
ОСНОВНА ШКОЛА
БАГАЧИЋЕ
Багачиће, Доње Горачиће, Доње Лопиже и Чипаље
3.
ОСНОВНА ШКОЛА
ФИЈУЉЕ
Крстац и Фијуље
4.
ОСНОВНА ШКОЛА
ГОЊЕ
Гоње и Машовићи
5.
ОСНОВНА ШКОЛА
ШАРЕ
Шаре
6.
ОСНОВНА ШКОЛА
ДУГА ПОЉАНА
Брњица, Вишњица, Драгојловиће, Дуга Пољана, Градац, Кнежевац, Распоганче, Ступ и
Штаваљ
95
7.
ОСНОВНА ШКОЛА
ЖАБРЕН
Жабрен
8.
ОСНОВНА ШКОЛА
ДРАЖЕВИЋЕ
Дражевиће
9.
ОСНОВНА ШКОЛА
КАМЕШНИЦА
Камешница
10.
ОСНОВНА ШКОЛА
ЖИТНИЋЕ
Житниће
11.
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОЛИЋЕ
Долиће
12.
ОСНОВНА ШКОЛА
КАРАЈУКИЋА БУНАРИ
Буђево и Карајукића Бунари
13.
ОШ "РИФАТ БУРЏОВИЋ
- ТРШО"
УГАО
Угао
14.
ОСНОВНА ШКОЛА
ТУЗИЊЕ
Крња Јела, Растеновиће и Тузиње
15.
ОСНОВНА ШКОЛА
КЛАДНИЦА
Кладница
16.
ОСНОВНА ШКОЛА
УРСУЛЕ
Папиће и Урсуле
17.
ОСНОВНА ШКОЛА
СУГУБИНЕ
Понорац и Сугубине
18.
ОСНОВНА ШКОЛА
РАЖДАГИЊА
Бреза
19.
О.Ш "12 ДЕЦЕМБАР"
НОВА ББ, СЈЕНИЦА
Дубница
20.
ОСНОВНА ШКОЛА
РАЖДАГИЊА
Зајечиће
21.
ОСНОВНА ШКОЛА
РАЖДАГИЊА
Дујке и Раждагиња
22.
ОСНОВНА ШКОЛА
РАЖДАГИЊА
Врсјенице и Крће
23.
ОСНОВНА ШКОЛА
КИЈЕВЦИ
Кијевци
24.
ОСНОВНА ШКОЛА
РАСНО
Аливеровиће, Међугор и Рашковиће
25.
ОСНОВНА ШКОЛА
РАСНО
Расно
26.
ОСНОВНА ШКОЛА
ЦВЕТАНОВИЋЕ
Цетановиће
27.
ОСНОВНА ШКОЛА
ТРИЈЕБИНЕ
Боришићи, Вишњева, Врбница, Грабовица, Захумско, Каришици, Крајиновићи, Средина,
Трешњевица и Црвско
96
28.
О.Ш "12 ДЕЦЕМБАР"
НОВА ББ, СЈЕНИЦА
Ахмета Абдагића, Београдска, Велимира Јакића, Дубиње 1, Ивана Мештровића, Јабланичка,
Лењинова, Милорада Јовановића, Нова, Саве Ковачевића (парни бројеви) и Тодора
Каличанина
29.
О.Ш "12 ДЕЦЕМБАР"
НОВА ББ, СЈЕНИЦА
12. децембра, 7. јула, Драгомира Тубића, Луке Гобељића (парни бројеви), Максима Горког
(парни бројеви), М. Јовановића А, М. Јовановића Б, М. Јовановића Ц, Насерова, Пештерска,
Пештерска А, Рифата Бурџевића 1 и Хранислава Вуковића
30.
О.Ш "12 ДЕЦЕМБАР"
НОВА ББ, СЈЕНИЦА
Благоја Сташића, Дубиње 2, Луке Гобељића (непарни бројеви), Максима Горког (непарни
бројеви), М. Јовановића Д, М. Јовановића Е, Медаре, Пештерска Б, Пештерска Д, Пештерска
Ц и Рифата Бурџевића 0, 6, 26 и 134
31.
ЗГРАДА СО СЈЕНИЦА
КРАЉА ПЕТРА I БР. 1,
СЈЕНИЦА
Краља Петра Првог, Незнаних јунака (непарни бројеви) и Трг С. Марковића (непарни бројеви)
32.
ЗГРАДА СО СЈЕНИЦА
КРАЉА ПЕТРА I БР. 1,
СЈЕНИЦА
Балканска, Душана Трипковића, М. Јовановића, Незнаних јунака (парни бројеви), Немањина,
Његошева, Санџачка, Тадије Андрића (непарни бројеви) и Трг С. Марковића (парни бројеви)
33.
ОШ "СВЕТОЗАР
МАРКОВИЋ"
АХМЕТА АБДАГИЋА
ББ, СЈЕНИЦА
29. новембар (непарни бројеви), Вука Караџића, Даута Мусића, Златарска, Јездимира Ловића,
Карађорђева, Лоле Рибара, Нововарошка, Пријепољска, Стеве Васојевића, Сутјеска (непарни
бројеви), Тадије Андрића (парни бројеви) и Томислава Трипковића (непарни бројеви)
34.
ОШ "СВЕТОЗАР
МАРКОВИЋ"
АХМЕТА АБДАГИЋА
ББ, СЈЕНИЦА
15. октобар, 29. новембар (парни бројеви), Јаворска, Кеј мира, Нушићева, Петљанска, Саве
Ковачевића (непарни бројеви), Сутјеска (парни бројеви) и Томислава Трипковића (парни
бројеви)
109. ГРАД УЖИЦЕ
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
"ЦЕНТАР"
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ДИМИТРИЈА
ТУЦОВИЋА БР. 97,
УЖИЦЕ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје града Ужица и општина Бајина Башта, Чајетина и Косјерић
18. МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
110. ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
97
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ЗГРАДА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ ОПШТИНЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ТАКОВСКА БР. 2,
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Горњи Милановац
111. ОПШТИНА ЛУЧАНИ
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ГУЧА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
БРАЋЕ ДМИТРОВИЋ
БР. 5, ГУЧА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Лучани
112. ГРАД ЧАЧАК
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
''ПАРК''
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
МОСТАРСКА БР. 2,
ЧАЧАК
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје града Чачка
19. РАШКИ УПРАВНИ ОКРУГ
113. ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ОШ "БРАНКО
РАДИЧЕВИЋ"
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ГРАЧАЦ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Врњачка Бања
114. ГРАД КРАЉЕВО
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
98
1.
ОШ "ДИМИТРИЈЕ
ТУЦОВИЋ"
ДОСИТЕЈЕВА БР. 5,
КРАЉЕВО
Подручје града Краљева
115. ГРАД НОВИ ПАЗАР
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ОСНОВНА ШКОЛА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
БЕЛЕ ВОДЕ
2.
ОСНОВНА ШКОЛА
МУХОВО
Граб, Козник, Кошково, Крће, Мухово и Пољице
3.
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
БУЧЕ
НОВОПАЗАРСКА БАЊА
Бановица и Буче
4.
5.
ОСНОВНА ШКОЛА
ДЕЖЕВА
Ботуровина, Врболази, Дежева, Дивичњак, Долац, Мишчиће, Пнуће, Прћенова и Судско село
6.
ОСНОВНА ШКОЛА
КОМИЊЕ
Брезовица, Голо Брдо, Кнежевиће, Кожље, Комиње, и Муровце
7.
ОСНОВНА ШКОЛА
КРУШЕВО
Крушево, Осоје, Чашић Долац и Штедин
8.
ОСНОВНА ШКОЛА
ЛУКАРЕ
Вучковиће, Јаничаре, Јуковача и Маљевце
9.
ОСНОВНА ШКОЛА
ЛУКАРЕ
Барково, Војсалиће, Жуњевиће, Знуша, Јелачиће, Јошаница, Лукаре и Мекиње
10.
ОСНОВНА ШКОЛА
ЛУКАРЕ
Лукарско Гошево
11.
ОСНОВНА ШКОЛА
ВРБАСИЋЕ
Велико Лукаре, Врбасиће, Горанџа и Мало Лукаре
12.
ОСНОВНА ШКОЛА
МУР
Бајевица, Жирачки Долац, Загуљача, Мур и Рохово
13.
ОСНОВНА ШКОЛА
МУР
Николиће и Охоље
14.
ОСНОВНА ШКОЛА
МУР
Златиборска, Кумановска, Мурска, Пријепољска, Рожајска, Тутинска и Шутеновац (Мурски
део)
15.
ОСНОВНА ШКОЛА
МУР
Паралово
16.
ОСНОВНА ШКОЛА
БЛАЖЕВО
Батњик, Блажево, Вражогрнци, Глушци, Козарево, Ново Село, Пилорета, Пожежина, Постење
и Трнавце
17.
ОСНОВНА ШКОЛА
ПОЖЕГА
Вевер, Вучиниће, Дојиновиће, Ђонлије, Живалиће, Јасеновик, Кукавице, Кулине, Павље,
Петрова, Пожега, Попе, Пурће, Раштевина, Селац, Ситниче, Сува Ћуприја, Тврдошево и Црни
Врх
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Беле Воде и Чебинац
Драгунац, Избице, Копаоничка, Новопазарска Бања и Нетврђе
99
18.
ОСНОВНА ШКОЛА
БАЛЕТИЋЕ
Балетиће и Трнава (Пожешка)
19.
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОЈЕВИЋЕ
СЕЛАКОВАЦ
Варево, Побрђе и Селаковац
20.
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОЈЕВИЋЕ
Видово, Војниће, Дојевиће, Е. Челебија, Иванча, Лукоцрево, Попиће, Рајчиновиће и Шавци
21.
ОСНОВНА ШКОЛА
БАГРИ
Багри, Грачане, Дољани, Забрђе, Слатина, Сопоћани и Црноча
22.
ОСНОВНА ШКОЛА
СЕБЕЧЕВО
Бобовик, Бубреговиће, Зеленовиће, Кута, Рогиње и Себечево
23.
ОСНОВНА ШКОЛА
ТРНАВА
Бадлово, Баре, Брестово, Брђани, Буче, Вучја Локва, Дрењак, Златаре, Зминац, Јавор,
Кашаљ, Лопужње, Луков До, М.Трнава, Неготинац, Нетврђе, Ниш, Одојевиће, Опаве, Пасји
поток, Ромнице, Рајетиће, Смилов Лаз, Трнава, Ујниче и Чепељ
24.
ОСНОВНА ШКОЛА
ТРНАВА
Бабреж, Бориковац, Брежђе, Леча, Козник (Трнавски), Церовик и Цвијетње
25.
ОСНОВНА ШКОЛА
ТРНАВА
Осоје (Пљевљанско), Педеље и Пљевљани
26.
ОСНОВНА ШКОЛА
"ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ
ЗМАЈ"
ВУКА КАРАЏИЋА ББ
Хотково
27.
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСАОНИЦА
Батиниће, Гошево, Јанча, Јаначко Поље, Корутане, Окосе, Осаоница, Присоје, Раковац,
Рашпоток, Рогатац, Троштице и Штитаре
28.
ОШ "СТЕФАН НЕМАЊА"
ИСАБЕГА
ИСАБЕГОВИЋА ББ,
НОВИ ПАЗАР
28. новембар 1-51, Авноја-а кула дом и стара лучна зграда, Деда Шеховића, Рифата
Бурџовића и Шабана Коче 2-14 и 1-21
29.
ОШ "СТЕФАН НЕМАЊА"
ИСАБЕГА
ИСАБЕГОВИЋА ББ,
НОВИ ПАЗАР
Исабега Исабеговића, Карађорђева, Кеј 37. Санџачке дививизије, Моше Пијаде, Рамиза Коце
и Сарајевска
30.
ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА
28. НОВЕМБАР ББ,
НОВИ ПАЗАР
28. новембар од 53 до краја непарна страна, Александра Ђукића од 11 до краја и од 14 до
краја, Алексе Шантића од 13 до краја и од 14 до краја, Бисеровачка, др Панте Гајића, ЈНА,
Качаничка, Невесињска, Панчићева, Пештерска, Сјеничка, Сопоћанска 1-301 и 40-300 и
Ћамила Сијарића
31.
ОСНОВНА ШКОЛА
СЕЛАКОВАЦ
ДУБРОВАЧКА 406/ББ
Дубровачка, Ибарски Одред, Поилска, Пљеваљска, Селаковац 401-411 и Ћире Ратковића
32.
ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА
28. НОВЕМБАР ББ,
НОВИ ПАЗАР
28. Новембар од 52 до краја, Александра Ђукића 1-9 и 2-12, Алексе Шантића 1-13 и 2-12,
Горњи Алексинац, Доњи Алексинац, Ђурђеви Ступови, Зенуна Хасковића, Колубарска,
Миодрага Јовановића, Петра Мирковића, Раде Петровића, Реље Крилатице, Семењача,
Сопоћанска 2-38 и Стане Бачанин 1-19 и 2-20
100
33.
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
(ХОЛ ДОМА КУЛТУРЕ)
СТЕВАНА НЕМАЊЕ БР.
4, НОВИ ПАЗАР
28. новембар од 2 до краја десне стране, 8. март, Авноја нова лучна зграда, Гојка Бачанина 260 и 1-59, Житни трг, Кеј 12. Српске бригаде закључно са 2 вез.зг., Љубљанска, Мања
Ћоровића, Мехмеда Алибашића, Салихбега Расовца, Стефана Немање 1-75 и 2-74, Стане
Бачанина 6-58 и 7-57 и Шабана Коче од 16 до краја и од 23 до краја
34.
ОШ БРАТСТВО
СТЕФАНА НЕМАЊЕ ББ,
НОВИ ПАЗАР
Апостола Петра и Павла, Бранислава Бакрачевића, Гојка Бачанина од 59 до краја и од 60 до
краја, Голијска, Дежевска, Дежевски пут 2-300, Димитрија Туцовића, Емина Хаџовића,
Ивањичка, Јабланичка, Јалија, Јаворска, Јаћима Ристовића, Кеј 12. српске бригаде од 2 везне
зг. до краја, Мајевичка, Меше Селимовића, Миодрага Јовановића 33-49, Миодрага Коматине,
Мирослава Миловановића, Михајла Пупина, Московска, Његошева, Омладинска, Постењска,
Прћенова (Постењски део), Солунска, Стевана Немање од 77 до краја и од 76 до краја,
Церска, Црногорска, Ужичка и Шестовски Поток
35.
ТШ "ЗЕНУН ХАСКОВИЋ"
ВУКА КАРАЏИЋА ББ,
НОВИ ПАЗАР
7. јули, Вука Караџића, Јошаничка обала, Подбијеље, Саве Ковачевића, Својбор и Черкез
Махала
36.
ТШ "ЗЕНУН ХАСКОВИЋ"
ВУКА КАРАЏИЋА ББ,
НОВИ ПАЗАР
1. мај, Београдска, др Тирше, Јакља, Југовића, Јошанички кеј, Османа Ђикића, Приштинска,
Расима Халиловића, Руђера Бошковића 1-85 и 2-86, Светозара Марковића и Станице
Спасојевић
37.
ОШ "РИФАТ БУРЏОВИЋ
- ТРШО"
ОСЛОБОЂЕЊА ББ,
НОВИ ПАЗАР
Војковачка, Миладина Радуловића, Трнавска, Шутеновац и Шутеновачка
38.
ОШ "ЋАМИЛ СИЈАРИЋ"
РУЂЕРА БОШКОВИЋА
ББ, НОВИ ПАЗАР
4. јули, Вехба Колашинца, Десе Миловановића, Народни Фронт, Нурије Поздерца, Рајка
Ацковића и Руђера Бошковића од 87 до краја и од 88 до краја
39.
МУЗИЧКА ШКОЛА
Бориса Кидрича, Вишеградска, Вељка Влаховића, Градска, Далматинска, Косанчићева 1-39 и
2-40, Ослобођења и Срђана Стојовића
40.
ДОМ ЗДРАВЉА
41.
ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"
ОСЛОБОЂЕЊА ББ,
НОВИ ПАЗАР
ГЕНЕРАЛА
ЖИВКОВИЋА ББ, НОВИ
ПАЗАР
ГЕНЕРАЛА
ЖИВКОВИЋА ББ, НОВИ
ПАЗАР
42.
ПРОСТОРИЈЕ ПЕТЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕМИНА РЕЏИПАГИЋА
ББ, НОВИ ПАЗАР
Бродаревска, Бошка Бухе, Иве Андрића, Исмета Мујезиновића, Никшићка и Хаџет
43.
ОШ "РИФАТ БУРЏОВИЋ
- ТРШО"
ОСЛОБОЂЕЊА ББ,
НОВИ ПАЗАР
Доситејева, Змај Јовина, Кеј скопских жртава, Косанчићева од 41 до краја и од 42 до краја,
Палих Бораца, Радничка и Рама Рожајца
44.
ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"
ГЕНЕРАЛА
ЖИВКОВИЋА ББ, НОВИ
ПАЗАР
3. Санџачке пролетерске бригаде, Генерала Живковића од 167 до краја, Ивана Горана
Ковачића, Косте Рацина, Козарачка, Новосадска, Нушићева, Партизанска и Санџачка
Лоле Рибара, Краљевића Марка, Светосавска, Топлице Милана, Херцеговачка 1-61 и Хилма
Рожајца
Бранка Ћопића, Генерала Живковића 1-165, Османа Дервишнуровића, Станимира Ђоковића
и Сутјеска
101
45.
СПОРТСКА ХАЛА
ГЕНЕРАЛА
ЖИВКОВИЋА ББ, НОВИ
ПАЗАР
Генерала Живковића 2-500 и Емина Реџепагића
46.
ОШ "ДЕСАНКА
МАКСИМОВИЋ"
ЦЕТИЊСКА БР. 10,
НОВИ ПАЗАР
Борски кеј, Луг, Крагујевачка, Метохијска, Митровачка и Милоша Обилића
47.
ОШ "ДЕСАНКА
МАКСИМОВИЋ"
ЦЕТИЊСКА БР. 10,
НОВИ ПАЗАР
Босанска, Цетињска 1-61 и 2-62 и Херцеговачка од 62 до краја
48.
ПРОСТОРИЈЕ ШЕСТЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ХЕРЦЕГОВАЧКА ББ,
НОВИ ПАЗАР
Александра Стојановића, Богољуба Чукића, Варевска, Велибора Љујића, Гаврила Принципа,
Душана Покимице, Златарска, Игманска, Иљаза Хаџипећанина, Ејупа Куртагића, Прибојска,
Рас, Скојевска, Цетињска од 63 до краја и од 64 до краја, Ћире Ратковића и Шумадијска
116. ОПШТИНА РАШКА
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
САЛА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПРЕДРАГА
ВИЛИМОНОВИЋА БР. 1,
РАШКА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Рашка
117. ОПШТИНА ТУТИН
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
1.
СТАРА ЗГРАДА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ТУТИН
БОГОЉУБА ЧУКИЋА
БР. 7, ТУТИН
Богољуба Чукића, Градац, Дунавска, Елмаза Аговића, Жупска, Индире Ганди, Јадранска, ЈНА,
Меше Селимовића, Митровачки пут, насеље Подградац, насеље Сврачиће, Рударска,
Сутјеска, Хилма Алића, Церска и Ћамила Сијарића
2.
ДОМ КУЛТУРЕ (МАЛА
САЛА)
ПЕШТЕРСКА ББ,
ТУТИН
III Санџачка бригада, Ибарске, лева страна Пештерске до Његошеве, лева страна Његошеве
до Омладинске, лева страна Омладинске до Ибарске, лева страна Рожајска, Лењинова,
Младих горана, Мокра Гора, насеље Цикиљевац, Револуције и Рифата Бурџовића
3.
ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"
ЊЕГОШЕВА БР. 3,
ТУТИН
29. Новембар, десна страна Његошеве и Омладинске до Ибарске, десна страна Муја Хекала,
Дубровачка, Змај Јовина, Ибарске, Јошаничка, Кочарнички пут, лева страна Пештерске од
Његошеве до Дома старих, насеље Кочарник, Рифата Бурџовића и Сопоћанска
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
102
ГИМНАЗИЈА
7. ЈУЛА БР. 18, ТУТИН
29. Новембар, 7. Јула, Алексе Шантића, Београдска, Бошка Бухе, Бранка Радичевића, Вељка
Влаховића, десна страна реке Видрењак од цркве до Печаонице, десна страна Печаонице
узводно до моста у Спортској, десна страна Пештерске од почетка до Спортске, десна страна
Спортске до реке Печаоница, десна страна Печаонице и Видрењака до првог моста на
Видрењаку, Игманска, Ковачка, Маршала Тита, насеље Кајетина, Николе Тесле, Островичка,
Пионирска, Радничка, Саве Ковачевића, Сарајевска, Спортска, Суља Хамзагића, Хумска,
Џемала Биједића, Школска и Штавичка
5.
РЕСТОРАН "АКВА"
ПЕШТЕРСКА ББ,
ТУТИН
Војина Поповића, Војвођанска, Дринска, десна страна Пештерске од Дома старих до краја са
целим насељем иза Градског гробља, Зеленгора, Козарачка, Косовска, Кочарнички пут, лева
страна Спортске од почетка до моста на Печаоници, насеље Веље поље, Пазарска, Рагипа
Ахметовића, Рашка, Сјеничка и Шабовачка
6.
РЕСТОРАН ЉАКИН
ДВОР
ГОДОВСКИ ПУТ ББ,
ТУТИН
22. Децембара, 4. Јула, Баха Тутића, Годовски пут, Јарут, Златарска, Козарачка, Козарачки пут,
Копаоничка, лева страна Пештерске од Дома старих до краја Градског гробља и до Кочарника,
Лимска, Првомајска, Санџачка, Скопска, Титоградска, Ужичка и Шабовачка
7.
ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"
ДУБОВО
Дубово
8.
РПГП "23. НОВЕМБАР"
ХИЛМА АЛИЋА ББ
Митрова, Жупа и Црниш
9.
ОСНОВНА ШКОЛА
БИОХАНЕ
Биохане, Гнила, Дулебе, Јужни Кочарник и Попе
10.
ОСНОВНА ШКОЛА
ШПИЉАНИ
Брегови и Шпиљани
11.
ОСНОВНА ШКОЛА
БУЈКОВИЋЕ
Бујковиће, Лукавица и Островица
12.
МК ДЕТАНЕ
ДЕТАНЕ
Детане и Краљевац
13.
ОСНОВНА ШКОЛА
ЛИПИЦА
Липица, Радуша и Рудница
14.
ОСНОВНА ШКОЛА
ГОДОВО
Бовањ, Годово и Саш
15.
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОЛОВО
Долово и Ервенице
16.
ОСНОВНА ШКОЛА
СУВИ ДО
Бороштица и Суви До
17.
ОСНОВНА ШКОЛА
ЂЕРЕКАРЕ
Ђерекаре
18.
ОСНОВНА ШКОЛА
ЛЕСКОВА
Градац и Лескова
19.
ОСНОВНА ШКОЛА
ЛЕСКОВА
Набоје и Шипче
20.
ОСНОВНА ШКОЛА
БРАЋАК
Браћак
4.
103
21.
ОСНОВНА ШКОЛА
ШАРОЊЕ
Јаребице и Шароње
22.
ОСНОВНА ШКОЛА
РАМОШЕВО
Рамошево
23.
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕЛАЈЕ
Араповиће, Гуиће и Мелаје
24.
ОСНОВНА ШКОЛА
БАЋИЦА
Баћица и Точилово
25.
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРУЖАЊ
Пружањ
26.
ОСНОВНА ШКОЛА
ДЕЛИМЕЂЕ
Гуцевиће, Делимеђе, Потреб и Чукотица
27.
ОСНОВНА ШКОЛА
ГУРДИЈЕЉЕ
Гурдијеље и Чукоте
28.
ОСНОВНА ШКОЛА
ЧАРОВИНА
Баљен и Чаровина
29.
ОСНОВНА ШКОЛА
МОРАНИ
Бранишево, Морани, Намга и Ноћаје
30.
ОСНОВНА ШКОЛА
КОНИЧЕ
Добри дуб, Кониче и Пленибабе
31.
ОСНОВНА ШКОЛА
ЦРКВИНЕ
Блаца, Глухавица, Коваче, Надумце, Покрвеник, Радуховце, Смалућа и Црквине
32.
ОСНОВНА ШКОЛА
ПИСКОПОВЦЕ
Пископовце
33.
ОСНОВНА ШКОЛА
ЖИРЧЕ
Жирче и Руђа
34.
ОСНОВНА ШКОЛА
ПАЉЕВО
Паљево
35.
ОСНОВНА ШКОЛА
ОРЉЕ
Жуче, Изрок и Орље
36.
ОСНОВНА ШКОЛА
РИБАРИЋЕ
Елесковиће, Попиће, Пресло, Рибариће и Црна Ријека
37.
ОСНОВНА ШКОЛА
ОРАШЕ
Весениће, Јелиће, Ораше и Чмањке
38.
ЛОКАЛ БЕЋИРА
ДАУТОВИЋА
ЈЕЗГРОВИЋЕ
Врапче, Јабланица, Језгровиће и Струмце
39.
ОСНОВНА ШКОЛА
СТАРЧЕВИЋЕ
Пероше и Старчевиће
40.
ОСНОВНА ШКОЛА
ИСТОЧНИ МОЈСТИР
Батраге, Западни Мојстир, Источни Мојстир, Караџе и Чулије
41.
ОСНОВНА ШКОЛА
ДРАГА
Драга
104
42.
ОСНОВНА ШКОЛА
ВРБА
Врба
20. РАСИНСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
118. ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ДОМ КУЛТУРЕ
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
10. АВГУСТ БР. 56,
АЛЕКСАНДРОВАЦ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Александровац
119. ОПШТИНА БРУС
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
БРАТИСЛАВЕ
ПЕТРОВИЋ БР. 15,
БРУС
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Брус
120. ОПШТИНА ВАРВАРИН
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ВАРВАРИН
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
МАРИНА
МАРИНОВИЋА ББ,
ВАРВАРИН
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Варварин
121. ГРАД КРУШЕВАЦ
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ЗГРАДА МЗ "ЦЕНТАР"
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
БАЛКАНСКА БР. 57,
КРУШЕВАЦ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје града Крушевца
105
122. ОПШТИНА ТРСТЕНИК
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ВУКА КАРАЏИЋА БР. 9,
ТРСТЕНИК
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Трстеник
123. ОПШТИНА ЋИЋЕВАЦ
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
САЛА СО ЋИЋЕВАЦ
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
КАРАЂОРЂЕВА БР. 106,
ЋИЋЕВАЦ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Ћићевац
21. НИШАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
124. ГРАД НИШ
РЕД.
БР.
1.
2.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
"БОЖИДАР АЏИЈЕ"
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
"ЂУКА ДИНИЋ"
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА
ББ, НИШ
КОСТЕ АБРАШЕВИЋА
БР. 1, НИШ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје градске општине Медијана
22. децембра, 9. Мај бб, Албанске Голготе, Александра Петровића, Алексе Ненадовића,
Анастаса Јовановића (Новопројектована), Аце Стојановића, Бањалучка, Белољинска,
Белотиначка, Бериљска, Божидарчева, Бранислава Мишића, Бранка Радичевића, Бубањска,
Бубањска долина и прилаз, Бубањских Хероја и прилази, Валтерова, Варваринска, Васе
Чарапића и прилази, Великојастребачка и прилаз, Винтерова (Дрварска), Власотиначка,
Војводе Бојовића, Војводе Гојка, Војводе Путника, Врбаска, Вучитрнска, Гаврила Принципа,
Гајтаничка, Генерала Милојка Лешјанина од 67 до краја и од 58 до краја и бб, Горичка,
Гостиварска, Гоце Делчева, Гумарска, Даничићева, Дванаесте Српске бригаде, Дебарска,
Дејана Манчића (Видовданска), Димитрија Лека (Новопројектована), Димитрија Туцовића,
Димитровградска, Динарска, Добродолска, Дољевачка, Др Војислава Стојановића, Др Милана
Петковића (Ваљевска), Др. Саве Петровића (29.Новембар), Дравска, Драгољуба Станковића –
Турјанца, Драинчева, Дракчета Миловановића, Дурмиторска и прилаз, Душана Милачића
(Проломска), Душана Цветковића (Војвођанска), Ђеранска, Ђорђа Узуновића (Ловачка), Ђуре
Јакшића, Железничка, Железничка стражара, Живка Стоиљковића (Грделичка), Живојина
106
Жике Миленковића (Борачка), Жртава Фашизма, Загорке Тошић, Занатска, Звечанска,
Здравке Вучковић, Зелена, Зелени Врх, Змаја од Ноћаја, Змајева, Зоне Замфирове, Зорана
Циге Стојановића (Брестовачка), Ивана Милутиновића, Иве Ћипика, Ивка Глишовића
(Чемерничка), Јабланичког Одреда, Јасеновачка, Јастребачких партизана, Јерменска
(Новопројектована), Јована Бабунског, Јована Дучића, Јована Ристића (Бориса Кидрича) од
бр.40 до краја и од бр.47 до краја, Јове Тошића, Јошаничка, Јужноморавска, Кадињачка,
Кајмакчаласка, Калач брдо, Калничка, Каменички вис, Кнежичка (Новопројектована),
Корнелија Станковића, Косаничка, Космајска, Косовска, Косте Абрашевића, Крагујевачка,
Кумановска, Кумровачка, Куршумлијска, Лазе Лазаревића, Лале Поповић Тање, Лапчевићева,
Ледена стена, Лесковачка, Ливадска, Личка, Лоле Стојановића, Луковска, Љубише Поповића
Славка, Љутице Богдана, Малојастребачка, Марка Јовановића, Медошевачка, Мерошинска,
Милана Бакића, Милана Ракића, Милана Топлице, Милентија Поповића, Милорада Алексића,
Милоша Ђурића, Милоша Обилића, Милоша Црњаског, Милоша Чупића (Вожда Карађорђа),
Миодрага Јовановића Уче (Ивана Косанчића), Мирничка, Мишарска, Мостарска, Мраморска,
Наде Димић, Насеље Милка Протић, Насеље Милка Протић 1.прилаз, Насеље Милка Протић
Ул.1, Насеље Милка Протић Ул.2, Насеље Милка Протић Ул.3, Насеље МИН, Настаса
Настасијевића (Мраморска), Неготинска и прилаз, Никодија Стојановића Татка, Николе Тесле,
Новобрдарска, Новоградска, Новопазарска од бр.23 до краја и од бр.22 до краја,
Новопројектована – Милка Протић,, Новопројектована 1Л.Сте, Новопројектована 2Л.Сте,
Новопројектована 3Л.Сте, Новопројектована 4Л.Сте, Новопројектована Г.Принципа,
Новопројектована Л.Сте, Новопројектована Расадник, Новоселска, Носиоци Карађорђеве
Звезде, Његошева, Обилићев Венац од бр.102 до краја и од бр.111 до краја, Облачинска,
Опленачка, Охридска, Параћинска и прилаз, Пасјачка и прилаз, Пасјачких партизана,
Перутинска (Новопројектована), Петра Аранђеловића (Новпројектована), Петра и Павла
Мичића (Крушевачка), Петра Коњовића, Пећке Патријаршије (Безимена), Плочничка,
Подгоричка (Насеље Трафо станица), Подујевска, Поповачка, Приштинска, Прокупачка,
Проломска, Радивоја Динуловића (Ударничка), Радоша Јовановића Сеље и прилази,
Расадник, Ратарска, Ртањска, Рударска, Рудничка и прилази, Саве Петковића
(Новопројектована), Салвадора Аљендеа, Светислава Тргојевића, Светозара Тутуновића
(Копаоничка), Светолика Ранковића, Симе Бунића (Липовачка), Симе Динића, Симе
Матавуља, Синдикални станови-Расадник, Слободана Пенезића Крцуна и прилаз,
Смедеревска, Солунска, Станоја Бунушевца: Стара Железничка Колонија, Старине Новака,
Старца Вујадина, Стевана Каћанског, Стевана Сремца, Стојана Андрића (Новопројектована),
Стојана Миљковића, Сточни трг, Студеничка, Сувоборска, Сутјеска, Таковска, Танасија
Михајловића Шпанца, Теслина, Тетовска, Топличка, Топлички Партизански Одред, Требињска,
Ћурлинска (Новопројектована), Урша Динића, Фабричка, Цветна, Церска, Чакорска,
Чарнојевића, Чачанска, Чича Илије Станојевића (Бањска), Шантићева, Штипска,
Штросмајерова, Шумадијска и насељена места: Бубањ, Горње Међурово, Доње Међурово,
Крушце, Лалинац, Мрамор, Мраморски Поток, Паси Пољана и Чокот
107
3.
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
"ЦРВЕНА ЗВЕЗДА"
ШАБАЧКА БР. 18, НИШ
Авалска, Адмирала Гепрата, Апеловац, Бабичког Одреда и прилаз, Барска, Белопаланачка и
прилаз, Бербатовачка, Билећка, Бистричка, Богдана Тирнанића, Боже Дреничког, Божидара
Лешјанина, Божидара Миљковића, Боривоја Николића, Бранка Јекића, Браће Вуксановић,
Браће Игњатовић, Булевар Шабана Бајрамовића (Јужни Булевар), Васе Смајевића, Васка
Попе, Вељка Миљковића, Видена Јовановића (Жарка Јерковића), Вила Тинка, Витка
Тасковића, Витомира Најдановића, Вишеградска, Војина Крајиновића Големог, Вукмановска,
Габровачка, Габровачка Река, Габровачки Пут други део, Габровачки Пут и прилази,
Гаџинханска, Ген. Александра Димитријевића, Ген. Богољуба Ивковића, Ген. Владимира
Митића Морене, Ген. Владимира Талића, Ген. Драгољуба Станковића (Габровачки Пут други
део пр.1), Ген. Драгутина Радосављевића, Ген. Душана Исаковића, Ген. Ђорђа Видојковића,
Ген. Ђорђа Исаковића, Ген. Илије Гојковића, Ген. Јована Јовановића, Ген. Милана Ђорђевића,
Ген. Милана Пешића, Ген. Милоша Божановића, Ген. Мирослава Јовановића, Ген. Михајла
Филиповића, Ген. Светислава Милосављевића Тисе, Данила Бате Стојковића, Делијски Вис и
прилаз, Десанке Максимовић, Десете Ударне Српске Бригаде, Добросава Јовановића Станка,
Доњовлашка и прилази, Доситеја Васића и прилази, Др Младена Стојановића, Драгана
Лукића, Драге Станисављевић Боснић, Душана Поповића, Душка Тасковића, Душничка,
Ђевђелијска, Ђорђа Крстића, Ђорђа Љубиновића, Епископска (Димитрија Димитријевића) од
бр. 37 до краја и бр. 54 до краја, Жанке Стокић, Ивана Косанчића, Иванградска, Игманска,
Илије Крстића Жутог, Јахоринска, Јована Митића Ђорђа, Кованлучка и прилази, Копаоничка,
Косте Нађа, Криви Сокак, Крсте Ђорђевића, Крушевдолска, Куновичка, Курсулина, Кутинска,
Љубомира Николића, Маглајска, Марина Држића и прилази, Марка Младеновића, Меше
Селимовића и прилаз, Миладина Поповића, Милића од Мачве, Милорада Миљевића,
Милорада Павића, Милорада Петровића, Милунке Савић, Милутина Бојића, Миодрага
Петровића-Чкаље и прилази, Мире Алечковић, Мирољуба Митића, Мокрањчева и прилази,
Мокрањчево Насеље, Моме Капора, Нестора Жучног, Нова Железничка Колонија, Оливере
Јоцић, Оскара Давича и прилази, Павла Јуришића Штурма, Павла Савића и прилази, Паје
Јовановића, Палилулска, Партизанских Курира, Петра Велебита, Петра Лубарде, Поп
Икономова, Похорска, Равничка, Радмиле Ковачевић, Радничка, Радојице Милосављевића и
прилаз, Рајка Митића, Расинска, Ратка Софијанића, Ресавских Јунака, Рибарска и прилаз,
Ртањска, Рудија Чајевца, Саве Јеремића, Светопреображенска (Аугуста Цесарца),
Сврљишког партизанског одреда, Селичевица, Славољуба Петровића Ђере, Словенска,
Станоја Главаша и прилази, Стевана Раичковића и прилаз, Страхиње Симоновића,
Суводолска, Тимочка, Томе Здравковића и прилаз, Трајка Јовановића, Трг Николе Дражића,
Триглавска и прилаз, Трстеничка, Феликса Кањица, Француска, Хероја Поп Миће,
Хиландарски Метох (Хиландарска), Царице Јелене, Црвена Звезда, Црвена Звезда бр. 26,
Црвена Звезда насеље 21а, Чемерничка и прилази, Шабачка, Широке Падине, Шпанских
бораца и насељена места: Бербатово, Габровац и Суви До
4.
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
"МОША ПИЈАДЕ"
КЊАЖЕВАЧКА БР. 120А,
НИШ
Подручје градске општине Пантелеј
5.
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
"12.ФЕБРУАР"
ПУКОВНИКА
РАЈЕВСКОГ БР. 1, НИШ
Подручје градске општине Црвени Крст
108
6.
ОШ "ИВАН ГОРАН
КОВАЧИЋ"
ИВАНА ГОРАНА
КОВАЧИЋА БР. 14,
НИШКА БАЊА
Подручје градске општине Нишка Бања
125. ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ДОМ КУЛТУРЕ
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ДУШАНА ТРИВУНЦА
БР. 15, АЛЕКСИНАЦ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Алексинац
126. ОПШТИНА ГАЏИН ХАН
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ОСНОВНА ШКОЛА
"ВИТКО И СВЕТА"
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
МИЛОША ОБИЛИЋА
ББ, ГАЏИН ХАН
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Гаџин Хан
127. ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ДОЉЕВАЦ ББ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Дољевац
128. ОПШТИНА МЕРОШИНА
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ЗГРАДА ОПШТИНЕ
МЕРОШИНА (САЛА
СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ)
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ЦАРА ЛАЗАРА БР. 17,
МЕРОШИНА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Мерошина
129. ОПШТИНА РАЖАЊ
109
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ЗГРАДА СТАРЕ
ОПШТИНЕ
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПАРТИЗАНСКА ББ,
РАЖАЊ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Ражањ
130. ОПШТИНА СВРЉИГ
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПРОСТОРИЈЕ ШАХ
КЛУБА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ДУШАНА ТРИФУНЦА
БР. 1, СВРЉИГ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Сврљиг
22. ТОПЛИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
131. ОПШТИНА БЛАЦЕ
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
"ДРАИНАЦ"
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ
БР. 70, БЛАЦЕ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Блаце
132. ОПШТИНА ЖИТОРАЂА
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ВЕЛИКА САЛА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ БР.
53, ЖИТОРАЂА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Житорађа
133. ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
110
1.
ЗГРАДА СЕКЦИЈЕ ЗА
ПУТЕВЕ
РАДОМИР
МИЛОВАНОВИЋ -САМО
ББ, КУРШУМЛИЈА
Подручје општине Куршумлија
134. ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
РАТКА ПАВЛОВИЋА
-ЋИЋКА БР.110,
ПРОКУПЉЕ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
ТЕХНИЧКА ШКОЛА "15
МАЈ"
2.
ДОМ СИНДИКАТА
ЈУГ БОГДАНОВА ББ,
ПРОКУПЉЕ
Месне заједнице: "Сретен Младеновић-Мика" и "Драгољуб Радосављевић-Топлица" и
насељена места: Горња Бресница, Доња Речица, Пашинац, Мала плана и Ресинац
3.
ОСНОВНА ШКОЛА
БЕРИЉЕ
Бериље
4.
ОСНОВНА ШКОЛА
ЖИТНИ ПОТОК
Гласовик, Житни поток и Злата
Месне заједнице: "Ратко Павловић-Ћићко", "Никодије Стојановић-Татко", "Саво ЕраковићСтрахиња и "Радош Јовановић-Сеља" и насељена места: Доња Стржава и Петровац
23. ПИРОТСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
135. ОПШТИНА БАБУШНИЦА
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
СО БАБУШНИЦА (САЛА
II)
РАТКА ПАВЛОВИЋА БР.
1, БАБУШНИЦА
Александровац, Бабушница, Бердуј, Богдановац, Братишевац, Брестов Дол, Вава, Валниш,
Велико Боњинце, Војници, Врело, Горње Крњино, Горњи Стрижевац, Горчинце, Грнчар, Дол,
Доње Крњино, Доњи Стрижевац, Драгинац, Дучевац, Завидинце, Извор, Калуђерево,
Камбелевац, Кијевац, Лесковица, Линово, Љуберађа, Мало Боњинце, Масуровац, Мезграја,
Модра Стена, Остатовица, Проваљеник, Радињинце, Радосин, Радошевац, Раков Дол, Раљин,
Ресник, Стол, Стрелац, Студена, Сурачево, Црвена Јабука и Штрбовац
2.
ОШ БРАТСТВО
ЗВОНЦЕ
Берин Извор, Звонце, Јасенов Дел, Нашушковица и Пресека
3.
ОШ БРАТСТВО ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ
РАКИТА
РАКИТА
Вучи Дел и Ракита
111
136. ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА
РЕД.
БР.
1.
2.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
КУЛТУРНО
ИНФОРМАТИВНИ
ЦЕНТАР
ПУ "ДРАГИЦА
ЛАЛОВИЋ", ОБЈЕКАТ
"ДЕЧИЈА РАДОСТ"
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
СРПСКИХ ВЛАДАРА БР.
52, БЕЛА ПАЛАНКА
11. Октобар, 14. Бригаде, 3. Санџачке бригаде, 4. Санџачке бригаде, 5. Санџачке бригаде, 7.
јули, 9. Маја, Бранислава Нушића, Бранка Миловановића, Вељка Влаховића, Вука Караџића,
Главашева, Данила Прице, Доситеја Обрадовића, Др Владана Ђорђевића, Дурмиторска, Ђуре
Ђаковића, Илије Савића, Јован Митић - Ђорђа, Јована Јовановића - Змаја, Кајмакчаланска,
Карађорђева, Крсте Јоцића, Крсте Тошића, Крфска, Ловћенска, Лоле Рибара, Љубе
Ранђеловића, Љубомира Живковића - Шпанца, Мајора Тепића, Мало Курилово, Марка
Краљевића, Михајла Динића, Михајла Пупина, Миџор, Момчила Поповића, Моравска, Николе
Деспотовића, Николе Јовановића, Николе Пашића, Николе Соколовића, Николе Тесле,
Нишавски одред, Нишка, Новосадска, Петра Драпшина, Пиротска, Први мај, Саве Ковачевића,
Свети Сава, Светозара Марковића, Солунска, Српских владара, Страхињића Бана,
Студеничка, Танкосићева, Трг ослобођења, Цара Лазара и Царице Милице
ПАРТИЗАНСКИ ПУТ ББ,
БЕЛА ПАЛАНКА
4. јули, Београдска, Димитрија Туцовића, Драгице Лаловић, Дринска, Живојина Мишића,
Жилникова, Козарачка, Косовке девојке, Љубице Тодоровић, Љубомира Раденковића,
Немањина, Нишавска, Нишке буне, Његошева, Партизански пут, Петра Бојовића, Први српски
устанак, Радоја Вујошевића, Радомира Путника, Савска, Сарајевска, Обилићева, Сремска,
Станка Пауновића, Старине Новака, Сувоборска, Сутјеска, Тихомира Николића, Ужичка,
Хајдук Вељка, Косовских јунака Хајдучка, Церска и насељена места: Бабин Кал, Бежиште,
Букоровац, Вета, Витановац, Врагудинац, Врандол, Глоговац, Горња Глама, Горња Коритница,
Горњи Рињ, Градиште, Дивљана, Доња Глама, Доња Коритница, Доњи Рињ, Дражево, Драчје,
Клење, Клисура, Козја, Космовац, Кременица, Крупац, Ланиште, Лесковик, Љубатовица,
Мирановац, Мирановачка Кула, Моклиште, Мокра, Насеље Долац, Ново Село, Ореовац,
Пајеж, Село Долац, Сињац, Тамњаница, Теловац, Топоница, Трешњани, Црвена Река, Црвени
Брег, Црнче, Чифлик, Шљивовик и Шпај
137. ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
НАРОДНА
БИБЛИОТЕКА
СУТЈЕСКА БР. 2,
ДИМИТРОВГРАД
Босутских жртава, Бранка Ћопића, Власаки Алексова, Забрђе, Нешково, Партизанска,
Пастерова, Радничка, Стара Планина, Сутјеска, Толстојева, Флемингова, Царибродска и
Црногорска
2.
ДЕЧЈИ ВРТИЋ
СВЕТОСАВСКА БР. 2,
ДИМИТРОВГРАД
8. марта, Безимена, Видлич са улазом из Иве Андрића, Висок, Граничар, Живка Ропотског, Иве
Андрића, Нушићева, Омладинских бригада, Првомајска, Светосавска и Хиландарска
112
3.
ГИМНАЗИЈА
ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА
БР. 12, ДИМИТРОВГРАД
22. децембра, 4. јула, 9. маја, Видлич са улазом из Детка Петрова, Врело, Детка Петрова, ЈНА,
Козарица, Косовска, Лазе Лазаревића, Лозарска, Петрлашка, Трг Строшене чесме, Ћирила и
Методија и Паскашија
4.
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
ТРГ ДР ЗОРАНА
ЂИНЂИЋА БР. 2,
ДИМИТРОВГРАД
8. септембра, Балканска, Београдска, Борачка, Боре Станковића, Бошка Бухе, Вука Караџића,
Десанке Максимовић, Елина Пелина, Железничка, Јерма, Нишава, Нишка, Пастерова,
Раковског, Теслина, Трг др Зорана Ђинђића, Христа Смирненског и Шопска
5.
ОСНОВНА ШКОЛА
ХРИСТА БОТЕВА БР. 3,
ДИМИТРОВГРАД
Васила Иванова Цилета, Васила Левског, Градинска, Зеленгорска, Каравелов, Најдена
Кирова, Његошева, Светозара Марковића, Славјанска, Софијска, Сребрна, Христа Ботева и
Царибродских уметника
6.
ДОМ КУЛТУРЕ
ЛУКАВИЦА
Лукавица и Сливница
7.
ДОМ КУЛТУРЕ
БЕЛЕШ
Белеш и Прача
8.
ДОМ КУЛТУРЕ
ЖЕЉУША
Грапа и Жељуша
9.
ДОМ КУЛТУРЕ
ГОЈИН ДОЛ
Гојин Дол
10.
ОСНОВНА ШКОЛА
ГРАДИЊЕ
Бачево и Градиње
11.
ОСНОВНА ШКОЛА
СМИЛОВЦИ
Бребевница, Височки Одоровци, Гуленовци, Мазгош, Мојинци, Петерлаш, Протопопинци,
Радејна и Смиловци
12.
АМБУЛАНТА ДОМА
ЗДРАВЉА
КАМЕНИЦА
Бољев Дол, Браћевци, Влковија, Горњи Криводол, Доњи Криводол, Изатовци, Каменица и
Сенокос
13.
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ДОЊА НЕВЉА
Барје, Било, Верзар, Врапча, Доња Невља, Горња Невља и Скрвеница
14.
ДОМ КУЛТУРЕ
ПОГАНОВО
Бански Дол, Драговита, Планиница и Поганово
15.
ДОМ КУЛТУРЕ
ТРНСКИ ОДОРОВЦИ
Искровци, Петачинци и Трнски Одоровци
16.
ЗАДРУЖНИ ДОМ
КУСА ВРАНА
Куса Врана
138. ОПШТИНА ПИРОТ
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
113
1.
2.
3.
ПРОСТОРИЈЕ
РАЗВОЈНО
ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА
''ПРАЛИПЕ''
ОШ ''ВУК КАРАЏИЋ''
ОШ ''СВЕТИ САВА''
РАСАДНИЧКА ББ,
ПИРОТ
37. дивизије, 8. март, Бабина бара, Балканска, Божурато, Војводе Путника, Гробљанска,
Дринска, Дунавска, Зеленгорска, Југ Богданова, Кавак, Камичка, Космајска, Лужничка,
Мамушница, Моравска, Падеж, Присјански пут, Расадничка, Расничка, Ратарска, Рогоз,
Савска, Солунска, Тимочка, Хајдук Вељка, Црни врх, Шумски рас и насељена места:
Беровица, Камик, Присјан и Церев Дел
ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА
БР. 6, ПИРОТ
1300 Каплара, 46. дивизије, 8. септембар, Алексе Шантића, Благоја Костића, Боре
Станковића, Бранка Радичевића, Војводе Мишића, Војводе Момчила, Војводе Степе,
Војислава Илића, Вука Караџића, Вука Пантелића, Вуковарска, Гаврила Принципа, Добрице
Милутиновића, Далматинска, Данила Киша, Доситејева, Драгољуба Миленковића, Драгошева,
Живојина Николића Брке, Ивана Горана Ковачића, Иве Андрића, Јанка Веселиновића,
Јеврејска, Јована Цвијића, Кеј, Книнска, Књаза Милоша, Козарачка, Колубарска, Косте
Абрашевића, Краљевића Марка, Лава Толстоја, Лазе Лазаревића, М. Велимировића, Мајора
Гавриловића, Мајора Тепића, Милана Ракића, Милентија Поповића, Миливоја Манића,
Молијерова, Момчила Милутиновића, Николе Тесле, Народних хероја, Нишавска, Новосадска,
Носилаца албанске споменице, Нушићева, Његошева, Омладинских бригада, Партизанска,
Победе, Понорска, Првог маја, Предрага Бошковића, Радоја Домановића, Саве Ковачевића,
Светогорска, Сењска, Синише Николајевића, Славонска, Српских Владара, Стевана
Мокрањца, Стевана Сремца, Тихомира Ђорђевића, Танаска Рајића, Трг Слободе, Трећи пук,
Ћирила и Методија, Хаџи Нешина, Царибродска, Церска, Чика Јове Змаја и насељена места:
Држина и Пољска Ржана
САВЕ НЕМАЊИЋА БР.
2, ПИРОТ
22. дивизије, 26. фебруар, 27. март, 4. јул, 7. јули, 9. мај, Авалска, Бабички одред, Басарски
камен, Београдска, Бериловачки пут, Бошка Бухе, Браће Даскаловића, Васе Пелагића,
Видличка, Видовданска, Виноградска, Височки пут, Војислава Вучковића, Гладиола,
Градашнички пут, Девет Југовића, Дечанска, Димитрија Туцовића, Добродолска, Ђерам, Ђуре
Даничића, Ђуре Ђаковића, Ђуре Јакшића, Железничка колонија, Железничка станица,
Жуково, Занатлијска, Златиборска, Исидоре Секулић, Јастребачка, Јерине Николић, Јована
Скерлића, Јоргована, Јосифа Панчића, Капетана Карановића, Каранфила, Кнеза Лазара,
Књажевачка, Копаоничка, Косовска, Крагујевачки октобар, Крфска, Лукањска, Љубе
Давидовића, Максима Горког, Метиљавица, Милана Недељковића Пироћанца, Милована
Глишића, Милорада Манчића, Михајла Пупина, Миџорска, Нарциса, Немањина, Николе
Пашића, Нишавски одред, Нишка, Обилићева, Павла Крстића, Паје Јовановића, Патраска,
Петра Кочића, Пиротска, Пиротски партизански одред, Подгоричка, Призренска, Провалија,
Проте Матеје, Радничка, Ратка Чучуровића, Револуционарних синдиката, Рузмарина, Саве
Немањића, Сарајевска, Светозара Марковића, Светозара Милетића, Сврљишки одред,
Синђелићева, Сремска, Старине Новака, Старопланинска, Стојана Миладиновића, Сутјеска,
Таковска, Трг Карађорђа, Трг Републике, Ћилимарска, Устаничка, Филипа Вишњића,
Фрушкогорска, Хризантема, Цара Душана, Царице Милице, Цетињска, Циклама, Шађине
воденице, Шести колосек и насељена места: Базовик, Басара, Бела, Бериловац, Брлог,
Велика Лукања, Височка Ржана, Враниште, Гостуша, Градашница, Добри До, Дојкинци,
Засковци, Извор, Јеловица, Копривштица, Куманово, Мирковци, Нишор, Ореовица, Орља,
Осмаково, Паклештица, Покровеник, Рагодеш, Росомач, Рсовци, Рудиње, Славиња, Сопот,
Станичење, Темска, Топли До, Церова, Црвенчево, Црноклиште и Шугрин
114
4.
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
ГЊИЛАН
МЗ Нова болница и насељена места: Барје Чифлик, Блато, Велики Суводол, Гњилан, Костур,
Мали Суводол, Пасјач, Понор, Расница и Сиња Глава
5.
ДОМ КУЛТУРЕ
КРУПАЦ
МЗ Петровац и насељена места: Бело Поље, Велико Село, Велики Јовановац, Власи,
Војнеговац, Горња Држин, Градиште, Јалботина, Крупац, Мали Јовановац, Милојковац,
Обреновац, Суково, Планиница, Срећковац, Трњана и Чиниглавци
24. ЈАБЛАНИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
139. ОПШТИНА БОЈНИК
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ХОЛ НАРОДНЕ
БИБЛИОТЕКЕ "ВУК
КАРАЏИЋ"
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
ТРГ СЛОБОДЕ БР. 22,
БОЈНИК
Подручје општине Бојник
140. ОПШТИНА ВЛАСОТИНЦЕ
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ВЕЛИКА САЛА
ОПШТИНЕ
ВЛАСОТИНЦЕ (ПРВИ
СПРАТ)
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА БР.
12, ВЛАСОТИНЦЕ
Подручје општина Власотинце и Црна Трава
141. ОПШТИНА ЛЕБАНЕ
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
1.
ДОМ КУЛТУРЕ "РАДАН"
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ЦАРА ДУШАНА БР. 79,
ЛЕБАНЕ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Подручје општине Лебане
142. ГРАД ЛЕСКОВАЦ
115
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
МЗ "ХИСАР"
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ДЕЛИГРАДСКА БР. 5,
ЛЕСКОВАЦ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
11. октобра, 21. дивизије, 22. децембра, 28. марта, 4. јула, 7. јула, Авалска, Алексе
Ненадовића, Алојза Будимира, Ане Стојковић, Бабички одред, Балканска, Банатска,
Београдска, Богољуба Тренковића, Боже Циндре, Божидара Динчића, Бојничка, Боре Пикеле,
Боре Станковића, Борска, Босиљке Ђурић, Бошка Бухе, Бранислава Нушића, Бранка
Крсмановића, Братства јединства, Браће Ђорђевић, Браће Костић, Браће Рибникара, Булевар
Николе Пашића, Булевар ослобођења, Бунатовачка, Вардарска, Васе Пелалгића, Васе
Чарапића, Василија Николића, Вељка Влаховића, Веселина Маслеше, Ветернички Трг,
Видовданска, Винковачка, Виноградарска, Владе Јовановића, Владимира Назора, Власинска,
Вождова, Војводе Бојевића, Војводе Мишића, Војводе Путника, Војвођанска, Воје Радића,
Војина Петровића, Војислава Мићића, Вука Караџића, Глигорија Диклића, Гојка Зечевића, Гоце
Делчева, Грачаничка, Девет Југовића, Дејана Илића, Делиградска, Дечанска, Димитрија
Туцовића, Добриле Стамболић, Добрунке Ђикић, Доситеја Обрадовића, др В. Михајловића, др
Свилара, др Сергеја Димитријевића, Драгана Павловића, Драгољуба Турјанског, Дрварска,
Дрињска, Другог српског устанка, Дубочица, Дунавска, Душана Деклеве, Душана
Максимовића, Душка Радовића, Ђердапска, Ђорђа Андрејевића Куна, Ђорђа Лешњака, Ђуке
Динића, Ђуре Даничића, Ђуре Јакшића, Ђуре Салаја, Жикице Јовановића Шпанца, Жртава
фашизма, Задарска, Зеле Вељковића, Зеленгорска, Златиборска, Змај Јовина, Ибарска,
Ивана Горана Ковачића, Ивана Косанчића, Ивана Милутиновића, Иве Андрића, Игманска,
Илије Стеле, Илинденска, Истарска, Јабланичка, Јелене Костић, Јована Дискића, Јована
Живковића, Југ Богдана, Јужноморавских бригада, Кнеза Милоша, Коле Рашића, Колубарска,
Космајска, Косовке Девојке, Косовских јунака, Косте Стаменковића, Краља Петра Првог,
Крушевачка, Лазе Костића, Лазе Лазаревића, Лебанска, Лепше Стаменковић, Лесковачког
одреда, Личка, Љутице Богдана, Мајора Тепића, Максима Горког, Максима Ђуровића, Маре
Ђорђевић, Марка Краљевића, Марка Црног, Масариков трг, Матије Гупца, Мачванска, Милана
Момчиловића, Милана Топлице, Милентија Поповића, Милоја Лазаревића, Милоша Обилића,
Милутина Бојића, Милутина Смиљковића, Мирослава Стојановића-Леске, Мишарска,
Млинска, Мокранчева, Мостарска, Моше Пијаде, Народног фронта, Насеље Раде Жунића,
Неготинска, Немањина, Николе Скобаљића, Николе Тесле, Нишка, Новице Илића,
Норвежанска, Обилићев венац, Обрада Лучића, Обрена Ковачевића, Озренска, Омладинских
бригада, Опленачка, Отона Жуначића, Пазинска, Пана Ђукића, Панчевачка, Париске комуне,
Партизанска, Пере Кулића, Петра Коњевића, Петра Кочића, Петра Момчиловића, Петра
Цакића, Подгоричка, Поп Мићина, Првомајска, Предрага Марковића-Алимпија, Приморска,
Приштинска, Пролетерска, Проломска, Пупинова, Пусторечка, Раданска, Раде Жунића, Раде
Кончара, Раде Металца, Радоја Домановића, Радосава Миљковића, Расинска, Ратка
Павловића, Романијска, Ртањска, Рударска, Саве Ковачевића, Савска, Сарајевска, Саше
Митровића, Светислава Стојиљковића – Лудајке, Светог Саве, Светозара Крстића, Светозара
Марковића, Светозара Милетића, Свстоилијска, Сијаринска, Симе Бунића, Синђелићева,
Синише Јањића, Скадарска, Слободана Пенезића, Слогина, Сремска, Станоје Главаша,
Стевана Сремца, Степе Степановића, Стојана Љубића, Страхињића Бана, Студеничка,
Суботичка, Сутјеска, Таковска, Тамишка, Танаска Рајића, Текстилна, Тозе Чиклована, Томе
Костића, Трајка Стаменковића, Трг ЈНА, Трг револуције, Треће Српске ударне бригаде,
Ужичка, Устаничка, Учитеља Јосифа, Филипа Вишњића, Филипа Кљајића, Фрушкогорска,
116
Хајдук Вељкова, Хајдук Станка, Херцеговачка, Хисарска, Цара Душана, Цара Лазара, Царице
Милице, Цељска, Церска, Црногорска, Чарнојевића, Чедомира Додића, Шумадијска и
насељена места: Власе, Доње Синковце, Доње Трњане, Горње Трњане, Горње Синковце,
Свирце и Турековац
2.
3.
МЗ "ВЕТЕРНИЦА"
ЦАРА УРОША БР. 14Б,
ЛЕСКОВАЦ
27. марта, 6. септембра, 8. марта, Алексе Шантића, Аце Ђорковског, Благоја Николића,
Божидара Величковића, Боре Миљковића, Бошка Крстића, Бошка Мармира, Бранка Илића,
Бранка Јовановића Корчагина, Бранка Радичевића, Брестовачка, Бујановачка, Ваљевска,
Васе Смајевића, Ветерничка, Видоја Смилевског, Виљема Пушмана, Владе Ђорђевића,
Влајкова, Власотиначка, Воје Николајевића, Врањска, Вршачка, Вучјанска, Гаврила Принципа,
Грделичка, Данила Наранџића, Добри Шпанца, Доситеја Обрадовића, др Јована Кашиковића,
Драгана Петровића Столета, Драгана Томића, Дубровачка, Дурмиторска, Жике Илића,
Зајечарска, Зејнела Ајдиновића, Зрењанинска, Идустријска, Илије Стреле, Јагодинска,
Јадранска, Јанка Веселиновића, Јована Ђорђевића, Јована Цвијића, Кајмакчаланска,
Карађорђева, Карпошева, Кнегиње Љубице, Кнеза Михајила, Књажевачка, Козарачка,
Копаоничка, Косовска, Костадина Недељковића, Косте Абрашевића, Коче Капетана,
Крагујевачка, Краља Петра Првог, Љубе Ненадовића, Мајке Југовића, Максима Ковачевића,
Метохијска, Мила Ђаловића, Милана Димитријевића, Млинска, Моравска, Николе Скобаљића,
Нишавска, Новосадска, Његошева, Пана Ђукића, Партизанска, Пећка, Пештерска, Пионирска,
Пиротска, Поречка, Предејанска, Пушкинова, Радничка, Симе Погачаревића, Славка
Златановића, Смедеревска, Сокобањска, Солунских ратника (парни бројеви), Сретена
Динића, Старине Новака, Тимочка, Топличка, Топличког устанка, Трг народних хероја (непарни
бројеви), Учитеља Мите, Ханска, Цара Уроша, Царице Јелене, Чачанска, Чегарска, Чедомира
Шундрића, Шабачка и насељена места: Бадинце, Бобиште, Богојевце, Братмиловце, Велика
Биљаница, Голема Њива, Горња Купиновица, Горња Слатина, Горње Крајинце, Градашница,
Грајевце, Доња Купиновица, Доња Слатина, Дрћевац, Злокућане, Злоћудово, Јарсеново,
Јашуња, Јелашница, Кумарево, Мала Биљаница, Манојловце, Мрштане, Навалин, Номаница,
Ораовица Црковничка, Орашац, Пискупово, Рајно Поље, Ступница и Црковница
МЗ "МАРКО ЦРНИ"
ТРГ НАРОДНИХ
ХЕРОЈА БР. 10,
ЛЕСКОВАЦ
Андре Дунијског, Бледска, Боривоја Коцића, Владе Ђорћевића, Влајкова, Воје Николајевића,
Гаврила Принципа, др Јована Кашиковића, Ђермановићева, Ђуре Ђаковића, Зеке Буљубаше,
Илије Бирчанина, Јанка Катића, Капетана Бојана Денића, Козарачка, Николе Скобаљића,
Поречка, Радничка, Скопска, Солунских ратника (непарни бројеви), Топличка, Трг народних
хероја, Цара Уроша и Црнотравска
117
4.
МЗ "ВУЧЈЕ"
ВУЧЈЕ
1. маја, 13. јужноморавске бригаде, 29. новембра, 4. јула, 7. јула, Боре Станковића Ћулавке,
Бранка Радичевића, Бунатовачка, Ветерничка, Владе Ђорђевића, Војске Југославије, Вука
Караџића, Дарке Николић, Денушкина, Дининска, Иве Андрића, Индустријска, Јужноморавских
бригада, Јосифа Пешића БогданаКарађорђева, Косте Стаменковића, Кукавичког одреда,
Лесковачка, Марка Црног, Николе Скобаљића, Николе Тесле, Његошева, Партизанска,
Поречанска, Пролетерских бригада, Радничка, Радована Ковачевића, Светозара Крстића,
Солунских ратника, Стојана Стојановића Владе, Устаничка, Шпанских бораца и насељена
места: Барје, Бели Поток, Брза, Букова Глава, Бунушки Чифлук, Велико Трњане, Вина,
Гагинце, Горина, Горња Бунуша, Горња Јајина, Горња Оруглица, Доња Бунуша, Доња Јајина,
Доња Оруглица, Дрводеља, Жабљане, Игриште, Калуђерце, Кукуловце, Мелово, Мирошевце,
Накривањ, Паликућа, Пресечина, Равни дел, Радоњица, Рударе, Славујевце, Стројковце,
Тодоровце, Црцавац, Чукљеник, Шаиновац и Шишинце
5.
ДОМ КУЛТУРЕ
ВИНАРЦЕ
Белановце, Винарце, Горње Стопање, Доње Стопање, Душаново, Залужње, Карађорђевац,
Миланово, Петровац, Подримце и Прибој
6.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
БРЕСТОВАЦ
Бабичко, Брејановце, Брестовац, Доња Локошница, Доње Бријање, Драшковац, Горња
Локошница, Грданица, Живково, Кутлеш, Липовица, Међа, Печењевце, Разгојна, Смрдан,
Чифлук Разгојнски, Чекмин и Шарлинце
ГРДЕЛИЦА
Бистрица, Бојишина, Боћевица, Бричевље, Велика Грабовница, Велика Копашница, Велика
Сејаница, Виље Коло, Горњи Буниброд, Граово, Грделица варош, Грделица село, Губеревац,
Дедина Бара, Добротин, Доњи Буниброд, Жижавица, Загужане, Зољево, Ковачева Бара,
Козаре, Кораћевац, Крпејце, Личин Дол, Мала Грабовница, Мала Копашница, Мрковица,
Несврта, Ново Село, Ораовица Грделичка, Падеж, Палојце, Предејане варош, Предејане село,
Слатина, Сушевље, Тулово, Тупаловце и Црвени брег
7.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
143. ОПШТИНА МЕДВЕЂА
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕДВЕЂА
Медвеђа, Богутовац, Велика Браина, Газдаре, Гајтан, Губавце, Доњи Бучумет, Дренце, Лепе,
Маћедонце, Медевце, Мркоње, Негосавље, Петриље, Пусто Шилово, Реткоцер, Рујковац,
Спонце, Средњи Бучумет, Стубла, Туларе, Црни Врх и Чокотин
2.
ОСНОВНА ШКОЛА
СИЈАРИНСКА БАЊА
Боровац, Врапце, Сијаринска Бања и Сијарина
3.
ОСНОВНА ШКОЛА
ТУПАЛЕ
Тупале
4.
ОСНОВНА ШКОЛА
СВИРЦЕ
Свирце
118
5.
ОСНОВНА ШКОЛА
РАВНА БАЊА
Грбавце, Равна Бања и Стара Бања
6.
ОСНОВНА ШКОЛА
ЂУЛЕКАРЕ
Горња Лапаштица, Ђулекаре и Капит
25. ПЧИЊСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
144. ГРАД ВРАЊЕ
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ОШ "ДОСИТЕЈ
ОБРАДОВИЋ"
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ОМЛАДИНСКА БР. 20,
ВРАЊЕ
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1. маја, 5 конгреса (парни бројеви до Трга Слободе), 7.јула, 9 Југовића (од Пољаничке до
Кајмакчаланске), Андона Дукова, Бакије Бакића (непарни бројеви), Благоја Мишића, Боре
Станковића (непарни бројеви од реке до Трга ВЈ), Војводе Мишића, Вука Караџића,
Грачаничка, Далматинска, Делиградска, Дрварска, Дубровачка, Ђорђа Лопачића, Јабланичка,
Јосипа Краша 29-47 и 18-48, Кајмакчаланска 1-47 и 2-48, Коштанина (до Бакије Бакића),
Краљевића Марка (непарни бројеви од Трга ВЈ до Дрварске), Македонска, Максима Горког (до
Бакије Бакића), Милана Топлице (од Петра Коњовића до Бакије Бакића), Немањина,
Омладинска, Патриса Лумумбе, Петра Коњовића (десна страна), Петра Кочића (од
Дубровачке до Топличке), Пољаничка (парни бројеви), Рифата Бурџевића (парни бројеви),
Савска, Скадарска, Топличка, Трг Слободе (парни бројеви) и Царице Милице
119
2.
НАРОДНИ
УНИВЕРЗИТЕТ
КНЕЗА МИЛОША БР. 25,
ВРАЊЕ
12. ударне бригаде, 22. Ударне дивизије, Албанске споменице, Александра Антића-Прме,
Александра Младеновића, Алексиначка, Банатска, Благоја Паровића, Блажа Јовановића,
Борска, Бошка Бухе, Бошка Ђорђевића, Бранка Ташковића, Бранка Ћопића, Васе Смајевића
(парни бројеви до Тимочке) и 1-13, Вељка Влаховића, Вере Јоцић (од Радована Драговића),
Вере Стојановић-Павловке, Владимира Вујовића, Владимира Роловића, Владимира Тасића,
Владимира Трајковића, Војводе Бојовића, Војислава Стојковић, Вукице Митровић, Грмечка,
Данила Киша, Даринке Стаменковић, Десете ударне бригаде, Др Ђорђа Тасића, Драгутина
Јовановића, Душана Трајковића, Ђуре Ђаковића, Змај Јовина, Ивана Горана Ковачића,
Игманска, Јована Павловића, Јужноморавска (непарни бројеви од раскрснице са Косовском и
парни бројеви од улице Косовске), Кичерска, Кнеза Милоша (непарни бројеви до Тимочке),
Козјачка, Косовска (парни бројеви од Пере Мачкатовца), Косте Стаменковића, Краља
Милутина, Краљевића Марка (парни бројеви од Трга ВЈ), Ла Мартинова, Ловћенска, Љубе
Вучковића, Љутице Богдана, Мајке Јевросиме, Маричка, Масуричка, Мике Аласа, Милентија
Поповића, Милорада Стошића, Милоша Диманића, Милутина Николића, Миодрага
Миловановића-Лунета, Миодрага Стојковића, Мирка Сотировића, Наде Прокић, Насеље
Бунушевац, Насеље Златокоп, Насеље Рашка 2, Насеље Суви Дол, Омладинских бригада,
Опленачка, Орце Николова, Осоговска, Охридска, Пере Мачкатовца (непарна страна од
Косовске), Петра Кочића (парни бројеви), Петра Лековића, Петрова Гора, Првобораца,
Првонечка, Призренска, Приморска, Прохора Пчињског, Радована Драговића, Радоја
Домановића, Ратка Митровића, Ратка Софијанића, Ристене Гоговске, Саве Немањића,
Синадинова, Ситничка, Скерлићева Славише Вајнера-Чиче (непарни бројеви), Слободана
Пенезића, Собинска, Старина Новака, Старог Вујадина, Стевана Мокрањца, Стојадина
Анђелковића-Диче, Страхињића Бана, Тимочка, Тина Ујевића, Титоградска, Ћипре
Станковића, Ужичка, Улица 23, Устаничка (од Петра Кочића од броја 24 и 25), Филипа Кљајића
(непарни бројеви), Хаџи-Проданова, Хиландарска (десна страна од Петра Кочића), Христијана
Карпоша, Хуари Бумедијена, Хусинских рудара, Цара Лазара, Цетињска (од канала наниже),
Црнотравска, Честелинска, Чика Митина и подручје општине Трговиште
3.
КОМБИНАТ ЦВЕЋЕ
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ
ОСЛОБОДИОЦА БР.
136, ВРАЊСКА БАЊА
Грамађе, Огош, Савинци, Смолница, Штипљани и насељено место Крива Феја
4.
ОШ "ПРЕДРАГ
ДЕВЕЏИЋ"
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ
ОСЛОБОДИОЦА БР. 44,
ВРАЊСКА БАЊА
Бурдинци, Козарики, Краља Петра Првог Ослободиоца 1-143 и 2-124, Мишинска махала 34 и
бб, Партизански пут, Сагламци, Ћосики и Чомоганци 15-28
5.
ОСНОВНА ШКОЛА
ПАВЛОВАЦ
Павловац
6.
ОСНОВНА ШКОЛА
ГОРЊЕ ТРЕБЕШИЊЕ
Горње Требешиње
7.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ГОЛЕМО СЕЛО
Големо Село
145. ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД
120
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
ОСНОВНА ШКОЛА
"ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"
ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА ББ,
БОСИЛЕГРАД
22. децембар, 29. новембар, 7. јули, 8. септембар, Блат, Босилеград, Васил Левски, Вука
Караџића, Георги Димитрова 0-а, 4, 58-86 и 67-87, Груински пут, Добри Дол 0 и 22,
Добродолски поток 0, 0/а, 0/б, 3, 7, 75, 2, 2а, 22, 26, 26/а, Изворштица, Југословенска, Јурија
Гагарина, Карапин Дол 8 и 9, Кремиково, Лаштава, Лештава, Магурка, Маршала Тита 0, 0-а,
0б, 6, 14-80 и 7-101, Породин, Радничка, Рисовица, Славчо Динов, Улица 101, Улица 21,
Христо Ботев, Црноок и насељена места: Белут и Извор
2.
ОСНОВНА ШКОЛА
"ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"
ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА ББ,
БОСИЛЕГРАД
8. март, Георги Димитрова 5-63, 2, 2/а и 6-52, Добри Дол 1/а, 6-8, 13, 17, 18, 30, 44 и 48,
Добродолски поток 0-ц, 1 и 32, Душанова, Иве Лоле Рибара, Карапин Дол 0, 1, 1/а, 2-4, 7, 2832 и 36, Кеј Драговиштица, Крст, Липа, Маршала Тита 0-ц и 4, Младост, Николе Тесле,
Ориште, Параловски пут, Преслап, Првомајска и насељена места: Груинци, Милевци и
Паралово
3.
ОСНОВНА ШКОЛА
"ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"
РАЈЧИЛОВЦИ
Рајчиловци
4.
ОСНОВНА ШКОЛА
"ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"
ГЛОЖЈЕ
Гложје
5.
ОСНОВНА ШКОЛА
"ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"
ГОРЊА ЛИСИНА
Горња Лисина
6.
ОСНОВНА ШКОЛА
"ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"
ГОРЊЕ ТЛАМИНО
Голеш, Горње Тламино, Жеравино и Караманица
7.
ОСНОВНА ШКОЛА
"ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"
ДУКАТ
Дукат
8.
ОСНОВНА ШКОЛА
"ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"
ДОЊА ЉУБАТА
Доња Љубата и Црноштица
9.
ОСНОВНА ШКОЛА
"ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"
ДОЊА ЛИСИНА
Доња Лисина
10.
ОСНОВНА ШКОЛА
"ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"
ДОЊЕ ТЛАМИНО
Бистар и Доње Тламино
11.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
РАДИЧЕВЦИ
Буцељево, Млекоминци, Радичевци и Ресен
121
12.
ОСНОВНА ШКОЛА
"ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"
ГОРЊА РЖАНА
Барје, Доња Ржана, Горња Ржана и Плоча
13.
ОСНОВНА ШКОЛА
"ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"
ГОРЊА ЉУБАТА
Горња Љубата и Мусуљ
14.
ОСНОВНА ШКОЛА
"ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"
ЗЛИ ДО
Бресница, Бранковци, Зли Дол, Рибарци и Рикачево
15.
ОСНОВНА ШКОЛА
"ГЕОРГИ ДИМИТРОВ"
НАЗАРИЦА
Доганица, Јарешник и Назарица
146. ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
1.
ОШ "МУХАРЕМ
КАДРИУ"
ВЕЛИКИ ТРНОВАЦ
Гас махала, Терзијска махала и Човедар махала
2.
М.К. ДЕЧЈИ ВРТИЋ
ВЕЛИКИ ТРНОВАЦ
Калска махала, Селманагина махала и Хаџи Мусина махала
3.
ЛОКАЛ БЕЋИРИ
БЕЋИРА
ВЕЛИКИ ТРНОВАЦ
Дзаферска махала, Тољска махала и Труп махала
4.
ОСНОВНА ШКОЛА ОДЕЉЕЊЕ У
СТРУКАРСКОЈ МАХАЛИ
ВЕЛИКИ ТРНОВАЦ
Струкарска махала
5.
ОСНОВНА ШКОЛА
ТУРИЈА
Турија
6.
ОСНОВНА ШКОЛА
МАЛИ ТРНОВАЦ
Мали Трновац
7.
ОСНОВНА ШКОЛА
БРЕЗНИЦА
Брезница
8.
ОСНОВНА ШКОЛА
КОНЧУЉ
Кончуљ
9.
ОСНОВНА ШКОЛА
МУХОВАЦ
Муховац, Равно Бучје и Ђорђевац
10.
ОСНОВНА ШКОЛА
ЧАР
Чар
122
11.
ОСНОВНА ШКОЛА
ЗАРБИНЦЕ
Зарбинце, Ново Село, Прибовце и Сухарно
12.
ОСНОВНА ШКОЛА
НЕСАЛЦЕ
Врбан и Несалце
13.
ОСНОВНА ШКОЛА
ЛУЧАНЕ
Лучане
14.
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОБРОСИН
Добросин
15.
ОСНОВНА ШКОЛА
ЛЕТОВИЦА
Грамада и Летовица
16.
ОСНОВНА ШКОЛА
БИЉАЧА
Алајска махала, Брчевска махала, Горња махала и Џамијска махала
17.
ОСНОВНА ШКОЛА
САМОЉИЦА
Неговац и Самољица
18.
ОСНОВНА ШКОЛА
БИЉАЧА
Братоселце, Радољска махала, Ромска махала и Чаршијска махала
19.
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСЛАРЕ
Осларе
20.
ЛОКАЛ ХАЛИМИ
РАМАДАНА
НИКОЛЕ ТЕСКЕ БР. 7,
БУЈАНОВАЦ
Бановић Страхиње и Мирослава Нојковића Цалета
21.
ДОМ ЗДРАВЉА
КАРАЂОРЂА
ПЕТРОВИЋА ББ,
БУЈАНОВАЦ
1. Мај, 4. Јули, Бањска, Браће Стошића, Вељка Влаховића, Вука Караџића, Јована Цвијића,
Змајева, Николе Тесле, Слободана Пенезић, Стевана Сремца, Степе Стефановића,
Хилендарска и насељена места: Жбевац и Љиљанце
22.
ОШ "НАИМ ФРАШЕРИ"
ЈАЋИМА ЂОШИЋА ББ,
БУЈАНОВАЦ
14. Новембар, Врањска, Десанке Максимовић, Доситеја Обрадовића, Живојина Мишића,
Јаћима Ђошића, Насеље Морава 76, Његошева, Пантале, Светозара Марковића и
Светосавска
23.
ЛОКАЛ ФОТО ЖАНА
МОРАВСКА БР.11,
БУЈАНОВАЦ
Биначка, Василија Смајевића, Гњилански пут, Драгачева, Д. Димковић, Моравска, Николе
Пашића, Цара Душана и Ћирила и Методија
24.
ДОМ КУЛТУРЕ - ХОЛ
ТРГ КАРАЂОРЂА
ПЕТРОВИЋА БР. 115,
БУЈАНОВАЦ
Александра Станковић, Београдска, Боре Станковића, Браће Југовића, Иве Андрића,
Индустрија, Језерска, Јосифа Јањића, Југ Богданова, Карађорђа Петровића, Книнска, Краља
Милутина, ламеле у ул. Карађорђа Петровића и Карађорђа Петровића без ламела, Петра
Драпшина, Пчињска, Радомира Путника, Саве Ковачевића, Симе Погачаревића, Стевана
Синђелића, Хајдук Вељка, Цара Лазара и Царице Милице
25.
ОШ "БРАНКО
РАДИЧЕВИЋ"
БРАНКА РАДИЧЕВИЋА
БР. 1, БУЈАНОВАЦ
Бранка Радичевића, Боро и Рамиз, Димитрија Туцовића, Лопардински пут и Рамиза Садикуа и
насељено место Лопардинце
26.
СШ "СЕЗАИ СУРОИ"
СВЕТОЗАРА
МАРКОВИЋА БР. 11,
БУЈАНОВАЦ
Косметска
123
147. ОПШТИНА ВЛАДИЧИН ХАН
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ЦЕНТАР КУЛТУРЕ
"ГРАДИМИР
МИХАЈЛОВИЋ"
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ БР. 2,
ВЛАДИЧИН ХАН
Владичин Хан, Калиманце и Џеп
2.
ДОМ КУЛТУРЕ
ПРЕКОДОЛЦЕ
Житорађе и Прекодолце
3.
ОСНОВНА ШКОЛА
ЛЕПЕНИЦА
Врбово, Лепеница, Мазараћ, Стубал и Сува Морава
148. ОПШТИНА ПРЕШЕВО
РЕД.
БР.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
1.
ДЕЧЈИ ВРТИЋ "8 МАРТ"
БОРЕ ВУКМИРОВИЋА
ББ, ПРЕШЕВО
Боре Вукмировића, Душана Илића Тојаге, Приштинска, Саве Ковачевића, Сељамије Халачија
и Стојадина Минића
2.
ДЕЧЈИ ВРТИЋ "8 МАРТ"
БОРЕ ВУКМИРОВИЋА
ББ, ПРЕШЕВО
Рамиза Садикуа
3.
ЗГРАДА ОПШТИНЕ
ПРЕШЕВА
МАРШАЛА ТИТА БР. 36,
ПРЕШЕВО
Абдула Крашнице и Врањска
4.
ЗГРАДА ОПШТИНЕ
ПРЕШЕВА
МАРШАЛА ТИТА БР. 36,
ПРЕШЕВО
Иве Лоле Рибара, Маршала Тита и Омладинска
5.
ЗГРАДА ОПШТИНЕ
ПРЕШЕВА
МАРШАЛА ТИТА БР. 36,
ПРЕШЕВО
Гњиланска и Коче Зозија
6.
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА
ШКОЛА
15. НОВЕМБРА ББ,
ПРЕШЕВО
15. Новембар, Зејнел Ајдинија, Маре Лончар и Тефика Селимија
7.
ОШ "15 НОВЕМБАР"
15. НОВЕМБРА ББ,
ПРЕШЕВО
Браће Фрашери, Миђени, Салвадора Аљендеа и Ћемала Шехуа
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
124
8.
ДОМ КУЛТУРЕ "АБДУЛА
КРАШНИЦЕ"
15. НОВЕМБРА ББ,
ПРЕШЕВО
Драгољуба Филиповића, Идриза Сеферија, Кумановска, Свете Томића и Христијана Карпоша
9.
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА ЖЕЛЕЗНИЧКА
СТАНИЦА
ПРЕШЕВО
Васе Смајевића, Димитрија Туцовића, Прешевских Бригада, Радничка, Светозара Марковића
и насељена места: Цакановац, Трнавска Река и Чукарка
10.
ОСНОВНА ШКОЛА
БУКАРЕВАЦ
Букаревац
11.
ОСНОВНА ШКОЛА
ЖУЈИНЦЕ
Жујинце
12.
ОСНОВНА ШКОЛА
НОРЧА
Норча
13.
ОСНОВНА ШКОЛА
ТРНАВА
Трнава
14.
ОСНОВНА ШКОЛА
ЦЕРЕВАЈКА
Бухич, Депце, Илинце, Курбалија, Мађаре, Печено, Ранатовце, Сефер, Станевце и Церевајка
15.
ОСНОВНА ШКОЛА
БУКОВАЦ
Буковац, Горња Шушаја, Гаре и Госпођинце
16.
ОСНОВНА ШКОЛА
АШАНЕ
Ашане, Маминце, Славујевац, Стрезовце, Цер и Шабазојце
17.
ОСНОВНА ШКОЛА
АЛИЂЕРЦЕ
Алиђерце
18.
ОСНОВНА ШКОЛА
РЕЉАН
Големи Дол и Рељан
19.
ОСНОВНА ШКОЛА
БУШТРАЊЕ
Буштрање, Љаник и Свињиште
20.
МК РАЈИНЦЕ
РАЈИНЦЕ
Рајинце
21.
ОСНОВНА ШКОЛА
ЦРНОТИНЦЕ
Доња Шушаја и Црнотинце
22.
ДЕЧЈИ ВРТИЋ "8 МАРТ"
МИРАТОВАЦ
Миратовац
23.
ОСНОВНА ШКОЛА
ОРАОВИЦА
Ораовица
149. ОПШТИНА СУРДУЛИЦА
РЕД.
БР.
1.
НАЗИВ БИРАЧКОГ
МЕСТА
ОПШТИНСКИ СУД
АДРЕСА БИРАЧКОГ
МЕСТА
СУРДУЛИЦА
ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА БИРАЧКО МЕСТО
Сурдулица, Алакинце, Бело Поље, Битврђа, Вучаделце, Доње Романовце, Горње Романовце,
Млађинце, Топли До и Ћурковица
125
КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА
ОШ "БОРА
СТАНКОВИЋ"
ЗАГУЖАЊЕ
Загужање
ЈЕЛАШНИЦА
Јелашница и Рђавица
4.
ОСНОВНА ШКОЛА
БИНОВЦЕ
Бацијевце, Биновце, Горња Козница, Дањино село, Дикава, Дуги Дел, Дугојница, Калабовце,
Каламце, Кијевац, Лескова Бара, Мачкатица, Сувојница, Стајковце и Троскач
5.
ОСНОВНА ШКОЛА
МАСУРИЦА
Масурица и Ново село
6.
ОСНОВНА ШКОЛА
БОЖИЦА
Божица, Власина Округлица, Власина Рид, Власина Стајковићева и Топли Дол
7.
ОСНОВНА ШКОЛА
КЛИСУРА
Драинце, Грознатовци, Клисура, Кострошевци, Паља, Стрезимировци и Сухи Дол
2.
3.
126
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
02 Број: 013-1038/14
У Београду, 4. октобра 2014. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Иван Шебек
127
Download

Р Е Ш Е Њ Е