19. мај 2012.
Јединица локалне самоуправе
Број 51
Рб. БМ
Назив бирачког места
Седиште бирачког места
АДА
АДА
АДА
АДА
АДА
АДА
АДА
АДА
АДА
АДА
АДА
АДА
АДА
АДА
АДА
АДА
АДА
АДА
АДА
АДА
АДА
АДА
АДА
АДА
АДА
АДА
АДА
АДА
АДА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Прецизни Лив
Зграда I МЗ (велика сала)
Зграда I МЗ (мала сала)
Посланички клуб (зграда у дворишту СО)
Техничка школа
Техничка школа
Дом пензионера
Главна зграда II МЗ
Забавиште
Забавиште
Барапарт школа
Кадарева кућа
Зграда II МЗ
Забавиште у Гунарошу
Млинпродукт
Забавиште
Забавиште
Месна канцеларија
Дом културе-клуб
Дом пензионера
Дом културе - читаоница
Забавиште
Забавиште
Забавиште
Дом за старе
Зграда МЗ
Дом омладине
О.Ш. „Чех Карољ”
Дом омладине
Ада, Молски пут 4
Ада, Маршала Тита 45
Ада, Маршала Тита 45
Ада, Трг Ослобођења 1
Ада, Раде Кончара 32/а
Ада, Моше Пијаде 39
Ада, Доситеља Обрадовића 3
Ада, Лењинова 47
Ада, Димитрија Туцовића 28
Ада, Саве Ковачевића 74
Ада, Лењинова 85
Ада, Дожа Ђерђа 31
Ада, Халас Јожефа 22
Ада, Халас Јожефа 22
Ада, Сенћански пут 21
Мол, Новака Радонића 21
Мол, Новака Радонића 21
Мол, Маршала Тита 34
Мол, Маршала Тита 70
Мол, Петефи Шандора 58
Мол, Маршала Тита 70
Мол, Маршала Тита 108
Мол, Маршала Тита 108
Мол, Ј.Н.А.83
Мол, Ј.Н.А.105
Оборњача, Маршала Тита 2
Стеријино, Маршала Тита 50
Утрине, Јожеф Атиле 6
Утрине, Тополски пут 22
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ОСНОВНА ШКОЛА
КУЋА РАДИЧЕВИЋ Р. СРЕЋКА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОБЈЕКАТ МЗ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
КУЋА НИКОЛИЋ ПЕТРА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ЈЕЛАКЦИ
ЈЕЛАКЦИ
РОКЦИ
ПЛОЧА
РОГАВЧИНА
БЗЕНИЦЕ
ПЛЕШ
СТРМЕНИЦА
ГРЧАК
БОТУРИЋИ
КОЗНИЦА
ВЕЛИКА ВРБНИЦА
ГОРЊИ ВРАТАРИ
ЛАТКОВАЦ
ПУХОВАЦ
РАКЉА
ЛЕСЕНОВЦИ
ДОЊИ ВРАТАРИ
ВИТКОВО
СТАЊЕВО
НОВАЦИ
БОБОТЕ
9
КОНАЧАН
БРОЈ
БИРАЧА
823
439
424
650
611
693
738
698
575
600
775
632
480
493
868
532
488
724
591
767
642
462
464
406
452
274
174
474
288
16.237
215
104
179
365
104
264
285
109
109
204
113
359
171
419
267
171
134
219
524
368
326
280
10
Број 51
19. мај 2012.
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОБЈЕКАТ МЗ
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОЊЕ РАТАЈЕ
ПРЕДУЗЕЋЕ „МЛАДОСТ‘‘
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „АЦА АЛЕКСИЋ‘‘
ОПШТИНСКИ СУД
КУЋА АНДРЕЈИЋ Д. ДЕСИМИРА
СРЕДЊА ШКОЛА „СВ.ТРИФУН‘‘
ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО ЛОЛА РИБАР‘‘
КУЋА СТОЈКОВИЋ МИЛОША
КУЋА РАДОЈЕВИЋА М БОГОЈА
СТУБАЛ
ВЕНЧАЦ
ШЉИВОВО
ПАРЧИН
ЉУБИНЦИ
ДОБРОЉУПЦИ
ПАЊЕВАЦ
ТРНАВЦИ
ВРАЖОГРНЦИ
СУБОТИЦА
ГОРЊЕ ЗЛЕГИЊЕ
ДОЊЕ ЗЛЕГИЊЕ
ГОРЊИ СТУПАЊ
ГАРЕВИНА
ДОЊИ СТУПАЊ
ДАШНИЦА
ЛАЋИСЛЕД
ЛАЋИСЛЕД
МРМОШ
ВРБНИЦА
ВЕЉА ГЛАВА
ЛЕСКОВИЦА
РЖАНИЦА
БРАТИЋИ
ДРЕНЧА
ТУЛЕШ
РУДЕНИЦЕ
ГОРЊЕ РАТАЈЕ
ТРЖАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА, ДОЊЕ РАТАЈЕ
ОМЛАДИНСКА 106 АЛЕКСАНДРОВАЦ
29. НОВЕМБАР 158, АЛЕКСАНДРОВАЦ
10 АВГУСТ 56, АЛЕКСАНДРОВАЦ
ЈАШЕ ПЕТРОВИЋА 6, АЛЕКСАНДРОВАЦ
29. НОВЕМБАР 1, АЛЕКСАНДРОВАЦ
ШКОЛСКА ББ, АЛЕКСАНДРОВАЦ
КРУШЕВАЧКА 8, АЛЕКСАНДРОВАЦ
КРУШЕВАЧКА 16, АЛЕКСАНДРОВАЦ
ДОЊА РЖАНИЦА
МАРКОВИНА
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРИВАТНА КУЋА СЛАВИШЕ РАКИЋА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ПРИВАТНА КУЋА СЛОБОДАНКЕ ИГЊАТОВИЋ
ДОМ КУЛТУРЕ
ПРИВАТНА КУЋА БОЖИДАРА ДИМИТРИЈЕВИЋА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРИВАТНА КУЋА СРЂАНА ЂОРЂЕВИЋА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЈАКОВЉЕ
РАДЕВАЦ
НАСЕЉЕ ЛОЗНАЦ
КРУШЈЕ
ГРЕДЕТИН
ГОРЊА ПЕШЧАНИЦА
КОРМАН
ДОЊА ПЕШЧАНИЦА
ГОРЊИ ЉУБЕШ
СРЕЗОВАЦ
ДОЊИ ЉУБЕШ
ВИТКОВАЦ
ТРЊАНЕ
ДОЊИ АДРОВАЦ
ГОРЊИ АДРОВАЦ
ПРЋИЛОВИЦА
ПРЋИЛОВИЦА
ДОЊЕ СУХОТНО
ГОРЊЕ СУХОТНО
ЖИТКОВАЦ
ЖИТКОВАЦ
ПРВОМАЈСКА 18, ЖИТКОВАЦ
МОРАВАЦ
СТУБЛИНА
НОЗРИНА
ЛУЖАНЕ
МОРАВСКИ БУЈМИР
ТЕШИЦА
ТЕШИЦА
БАНКОВАЦ
ГРЕЈАЧ
ВЕЛИКИ ДРЕНОВАЦ
ЛОЋИКА
КОПРИВНИЦА
МАЛИ ДРЕНОВАЦ
315
276
236
200
236
307
207
373
240
567
345
232
517
283
845
536
411
239
639
356
154
263
73
92
184
428
167
678
162
700
1.029
835
1.234
1.328
608
797
588
1.892
182
73
24.116
241
384
177
274
501
211
605
82
156
157
442
268
1.043
596
107
992
1.066
257
252
628
759
961
1.514
142
580
657
148
646
637
106
478
323
270
177
109
19. мај 2012.
Број 51
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
ВРЋЕНОВИЦА
ШУРИЋ
ЧЕСТА
ЧУКУРОВАЦ
КУЛИНА
ЉУПТЕН
ВУКАЊА
ПОРОДИН
МОЗГОВО
СУБОТИНАЦ
БОВАН
ДЕЛИГРАД
ЈАСЕЊЕ
ВУКАШИНОВАЦ
БРАДАРАЦ
РУТЕВАЦ
БОБОВИШТЕ
ЋИЋИНА
АЛЕКСИНАЧКИ РУДНИК
ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА 10, АЛЕКСИНАЦ
ДУШАНА ТРИВУНЦА 15, АЛЕКСИНАЦ
ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА 0, АЛЕКСИНАЦ
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ - НОВА ПРОДАВНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ”
ДОМ КУЛТУРЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПРОТА СТЕВАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ”
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПРОТА СТЕВАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ”
КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА
ОБДАНИШТЕ „ЛАНЕ”
ЗГРАДА СЛУЖБЕ ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА”
ЗГРАДА СЛУЖБЕ ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
ОСНОВНА ШКОЛА „ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ”
АЛЕКСИНАЧКА ГИМНАЗИЈА
ВИША ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА
ВИША ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА
ВИША ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ - ПОГОН
АЛЕКСИНАЦ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
АЛЕКСИНАЦ
58
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
59
60
61
62
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛЕКСИНАЦ
АЛИБУНАР
АЛИБУНАР
АЛИБУНАР
АЛИБУНАР
АЛИБУНАР
АЛИБУНАР
АЛИБУНАР
АЛИБУНАР
АЛИБУНАР
АЛИБУНАР
АЛИБУНАР
АЛИБУНАР
АЛИБУНАР
АЛИБУНАР
АЛИБУНАР
АЛИБУНАР
АЛИБУНАР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 | АЛИБУНАР 1
2 | АЛИБУНАР 2
3 | АЛИБУНАР 3
4 | АЛИБУНАР 4
5 | БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ 1
6 | БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ 2
7 | БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ 3
8 | БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ 4
9 | БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ 5
10 | ВЛАДИМИРОВАЦ 1
11 | ВЛАДИМИРОВАЦ 2
12 | ВЛАДИМИРОВАЦ 3
13 | ВЛАДИМИРОВАЦ 4
14 | ВЛАДИМИРОВАЦ 5
15 | ДОБРИЦА
16 | ИЛАНЏА 1
17 | ИЛАНЏА 2
СО (МАЛА САЛА)
ЗГРАДА ЛОВАЧКОГ ДОМА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЗГРАДА ДОМА КУЛТУРЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА НА КОЛОНИЈИ
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
11
325
96
134
73
133
262
490
111
1.247
759
394
133
129
365
200
791
766
171
1.194
1.076
804
765
ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА 0, АЛЕКСИНАЦ
806
МОМЧИЛА ПОПОВИЋА 85, АЛЕКСИНАЦ
МИШИЋЕВА 1, АЛЕКСИНАЦ
ДУШАНА ТРИВУНЦА БР. 15, АЛЕКСИНАЦ
ПЕТРА ЗЕЦА 31, АЛЕКСИНАЦ
821
965
837
717
ДУШАНА ТРИВУНЦА БР. 15, АЛЕКСИНАЦ
ДУШАНА ТРИВУНЦА 15, АЛЕКСИНАЦ
ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА 0, АЛЕКСИНАЦ
ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА 0, АЛЕКСИНАЦ
ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА 10, АЛЕКСИНАЦ
ТИХОМИРА ЂОРЂЕВИЋА 0, АЛЕКСИНАЦ
ПИВАРСКА 0, АЛЕКСИНАЦ
ПИВАРСКА 0, АЛЕКСИНАЦ
ПИВАРСКА 0, АЛЕКСИНАЦ
НИШКА 0, АЛЕКСИНАЦ
КРАЉЕВО
ВАКУП
ГЛОГОВИЦА
АЛЕКСИНАЧКИ БУЈМИР
КАТУН
ДОБРУЈЕВАЦ
ЛИПОВАЦ
СТАНЦИ
ЦРНА БАРА
ПРУГОВАЦ
ДРАЖЕВАЦ
ДОЊИ КРУПАЦ
БЕЛИ БРЕГ
ГОРЊИ КРУПАЦ
ПРЕКОНОЗИ
РСОВАЦ
ВРЕЛО
707
753
767
817
1.118
1.028
988
890
759
773
694
432
650
432
398
257
298
148
111
182
686
208
164
343
94
246
223
44.676
765
766
611
645
852
846
957
1.055
854
756
693
634
706
627
968
697
626
12
Број 51
19. мај 2012.
АЛИБУНАР
АЛИБУНАР
АЛИБУНАР
АЛИБУНАР
АЛИБУНАР
АЛИБУНАР
АЛИБУНАР
18
19
20
21
22
23
24
18 | ЈАНОШИК
19 | ЛОКВЕ 1
20 | ЛОКВЕ 2
21 НИКОЛИНЦИ
22 | НОВИ КОЗЈАК
23 | СЕЛЕУШ
24 | ДЕВОЈАЧКИ БУНАР
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА НА ДЕВОЈАЧКОМ БУНАРУ
АПАТИН
АПАТИН
АПАТИН
АПАТИН
АПАТИН
АПАТИН
АПАТИН
АПАТИН
АПАТИН
АПАТИН
АПАТИН
АПАТИН
АПАТИН
АПАТИН
АПАТИН
АПАТИН
АПАТИН
АПАТИН
АПАТИН
АПАТИН
АПАТИН
АПАТИН
АПАТИН
АПАТИН
АПАТИН
АПАТИН
АПАТИН
АПАТИН
АПАТИН
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ПП JEДИНСТВO РJ ПИOНИР АПАТИН
ДOМ ЗA СТAРE И ПEНЗИOНEРE АПАТИН
ВРТИЋ ПЧEЛИЦA АПАТИН
ЦРВEНИ КРСТ АПАТИН
РAДНИЧКИ УНИВEРЗИТEТ АПАТИН
НAРOДНA БИБЛИOТEКA АПАТИН
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА АПАТИН
МEСНA ЗAJEДНИЦA AПAТИН
ГИМНAЗИJA НИКOЛA ТEСЛA АПАТИН
OШ ЖAРКO ЗРEЊAНИН АПАТИН
КУД ДУНAВ АПАТИН
ТEХНИЧКA ШКOЛA - ДOМ УЧEНИКA АПАТИН
ВАТРОГАСНИ ДОМ АПАТИН
ДEЧJИ ВРТИЋ ПЧEЛИЦA АПАТИН
ОШ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН АПАТИН
ВAТРOГAСНИ ДOМ АПАТИН
ДOМ КУЛТУРE - РOМСКO НAСEЉE АПАТИН
НOВИТEТ СОНТА
ППК СOНТA СОНТА
OШ ИВAН ГOРAН КOВAЧИЋ СОНТА
БИБЛИOТEКA СОНТА
ЛOВAЧКO ДРУШТВO ФAЗAН СОНТА
БИБЛИOТEКA ПРИГРЕВИЦА
МEСНA КAНЦEЛAРИJA ПРИГРЕВИЦА
OШ МЛAДOСТ ПРИГРЕВИЦА
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ПЧЕЛИЦА” ПРИГРЕВИЦА
МEСНA КAНЦEЛAРИJA КУПУСИНА
OШ JOЖEФ AТИЛA КУПУСИНА
МEСНA КAНЦEЛAРИJA СВИЛОЈЕВО
СOМБOРСКA 119
БЛОК 8
OГЊEНA ПРИЦE 63
СТАНКА ОПСЕНИЦЕ ББ
ДИМИТРИJA ТУЦOВИЋA 32
ПЕТЕФИ ШАНДОРА 2А
ПЕТЕФИ ШАНДОРА 2А
ТРГ OСЛOБOЂEЊA 2
БЛOК 112 С-2
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 21
МAРКA OРEШКOВИЋA 44A
ПРИГРEВAЧКA ББ
НОВА ББ
ПEТРA ДРAПШИНA 72
СРПСКИХ ВЛАДАРА 25
НOВA ББ
ЗВEЗДAНСКA
ЈУГОСЛОВЕНСКА ББ
ВOJВOЂAНСКA 59
ВOJВOЂAНСКA 58
ВУКA КAРAЏИЋA 22
ВУКA КAРAЏИЋA 116
КРAЉA ПEТРA ПРВOГ 35
ВAСИЉA ГAЋEШE 55
ВУКA КAРAЏИЋA 6/A
ВАСИЉА ГАЋЕШЕ 54
AПAТИНСКИ ПУТ 4
AДИ EНДРE
ЖEЉEЗНИЧКA 21
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
НИКОЛЕ ПАШИЋА 66
НИКОЛЕ ПАШИЋА 66
МИЛОВАНА РИСТИЋА 1
ЦАРА ДУШАНА 13
ЦАРА ДУШАНА 2
ЈОСИФА ПАНЧИЋА 5
ВЕНАЦ СЛОБОДЕ 10
КЊАЗА МИЛОША БР.102
ЈОСИПА ГРУШОВНИКА 1
ЗАНАТЛИЈСКА 47
КЊАЗА МИЛОША БР. 74
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 54
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 4
ЗАНАТЛИЈСКА 82
КРАЉА АЛЕКСАНДРА 36
СВЕТОГОРСКА 2
БАЊА-МАРИНОВАЦ
СЕЛО БАЊА
СЕЛО БОСУТА
СЕЛО БРЕЗОВАЦ
СЕЛО БУКОВИК
СЕЛО БУКОВИК
СЕЛО ВЕНЧАНИ
СЕЛО ВЕНЧАНИ-КАМЕНИЦА
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
25
26
27
СЕЛО ВУКОСАВЦИ
СЕЛО ГАРАШИ
СЕЛО ГОРЊА ТРЕШЊЕВИЦА
280
438
414
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ЗГРАДА ОШ”СЕТИ САВА” 1
ЗГРАДА ОШ”СВЕТИ САВА” 2
ЗГРАДА ОШ”СВЕТОЛИК РАНКОВИЋ”
СТАРА ЗГРАДА „ОТПАДА”
ЗГРАДА СТАРЕ СТАКЛАРЕ
ЗГРАДА ОШ”ИЛИЈА ГАРАШАНИН”
ЗГРАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ЗГРАДА ОСНОВНОГ СУДА
ЗГРАДА ДОМА ОМЛАДИНЕ
ЗГРАДА АУТО-МОТО ДРУШТВА
СТАРА ЗГРАДА КОЛЕКТИВА
ЗГРАДА ФОНДА ЗДРАВСТВА
ЗГРАДА ОДМАРАЛИШТА „ИНО”
ЗГРАДА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ВРБИЦА
ЗГРАДА МПИ „ПОБЕДА”
ЗГРАДА ОШ „МИЛОШ ОБРЕНОВИЋ”
ЗГРАДА ОШ”МАРИНОВАЦ”
ЗГРАДА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ БАЊА
ЗГРАДА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ БОСУТА
ЗГРАДА ДОМА КУЛТУРЕ БРЕЗОВАЦ
ЗГРАДА ДОМА КУЛТУРЕ БУКОВИК
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ БУКОВИК
ЗГРАДА ДОМА КУЛТУРЕ ВЕНЧАНИ
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ВЕНЧАНИКАМЕНИЦА
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ВУКОСАВЦИ
ЗГРАДА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ГАРАШИ
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ГОРЊА
ТРЕШЊЕВИЦА
ЗГРАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈЕЛОВИК
ЗГРАДА ДОМА КУЛТУРЕ КОПЉАРИ
ЗГРАДА ДОМА КУЛТУРЕ МИСАЧА
ЗГРАДА ДОМА КУЛТУРЕ ДАРОСАВА
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ДАРОСАВА
ЗГРАДА ДОМА КУЛТУРЕ ПРОГОРЕОЦИ
ДАРОСАВА „СТАРО СЕЛО”-ЕЛКА
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ РАНИЛОВИЋ
ЗГРАДА ДОМА КУЛТУРЕ РАНИЛОВИЋ
954
1.076
991
1.129
585
1.173
145
19.111
866
834
894
936
825
657
1.085
933
1.164
870
1.085
998
1.051
880
939
843
1.357
835
831
870
793
885
901
950
952
955
957
847
1.204
27.197
1.620
1.603
2.306
1.525
1.111
1.653
1.684
1.619
1.742
982
1.314
1.906
987
1.475
1.648
1.518
853
921
420
614
1.027
1.104
504
414
СЕЛО ЈЕЛОВИК
СЕЛО КОПЉАРИ
СЕЛО МИСАЧА
СЕЛО ДАРОСАВА
СЕЛО ДАРОСАВА
СЕЛО ПРОГОРЕОЦИ
ДАРОСАВА-СТАРО СЕЛО
СЕЛО РАНИЛОВИЋ
СЕЛО РАНИЛОВИЋ
342
699
545
1.296
348
362
223
650
570
19. мај 2012.
Број 51
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
АРАНЂЕЛОВАЦ
37
38
39
ЗГРАДА ДОМА КУЛТУРЕ СТОЈНИК
ЗГРАДА ДОМА КУЛТУРЕ ТУЛЕЖ
ЗГРАДА ДОМА КУЛТУРЕ ОРАШАЦ
СЕЛО СТОЈНИК
СЕЛО ТУЛЕЖ
СЕЛО ОРАШАЦ
АРИЉЕ
АРИЉЕ
АРИЉЕ
1
2
3
АРИЉЕ,ТРГ ПАРТИЗАНА 17
АРИЉЕ,СТЕВАНА ЧОЛОВИЋА 7
АРИЉЕ,РАДОША БОЈОВИЋА 5
АРИЉЕ
АРИЉЕ
АРИЉЕ
4
5
6
АРИЉЕ
АРИЉЕ
АРИЉЕ
АРИЉЕ
АРИЉЕ
АРИЉЕ
АРИЉЕ
АРИЉЕ
АРИЉЕ
АРИЉЕ
АРИЉЕ
АРИЉЕ
АРИЉЕ
АРИЉЕ
АРИЉЕ
АРИЉЕ
АРИЉЕ
АРИЉЕ
АРИЉЕ
АРИЉЕ
АРИЉЕ
АРИЉЕ
АРИЉЕ
АРИЉЕ
АРИЉЕ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
АРИЉЕ
АРИЉЕ
АРИЉЕ
32
33
34
АРИЉЕ
35
МЗ АРИЉЕ
ТП „ЈЕДИНСТВО” (БИВША ЕКОНОМСКАШКОЛА)
СТАМБЕНА ЗГРАДА НА МЛЕКАРИ,(ЛОКАЛ АЦА
ВАСИЛИЈЕВИЋА)
ПРЕДУЗЕЋЕ „ТРАНСПОРТ И УСЛУГЕ”
САЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ
ОБЈЕКАТ РАДОСАВА ЈОВАНОВИЋА (СЕРВИС ЗА
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА)
СРЕДЊА ШКОЛА АРИЉЕ
ДОМ МЗ БЈЕЛУША
ДОМ МЗ БОГОЈЕВИЋИ
ДОМ МЗ БРЕКОВО
ОСНОВНА ШКОЛА РУЧЕТИН
ДОМ МЗ ВИГОШТЕ
ПРЕДУЗЕЋЕ „АД БОР”(БИВШИ ПРОГРЕС”)
ПРОСТОРИЈЕ МЗ ВИРОВО
ОСНОВНА ШКОЛА ВИСОКА
ДОМ МЗ ВРАНЕ
ОБЈЕКАТ РАТКОВИЋ РАДИШЕ
ДОМ МЗ ГРДОВИЋИ
ДОМ МЗ ГРИВСКА
ОСНОВНА ШКОЛА МАЛИЧ
АМБУЛАНТА У ДОБРАЧАМА
ДОМ МЗ ДРАГОЈЕВЦ
ДОМ МЗ КРУШЧИЦА
ДОМ МЗ ЛАТВИЦА
ДОМ МЗ МИРОСАЉЦИ
ДОМ МЗ ПОГЛЕД
ДОМ МЗ РАДОБУЂА
ДОМ МЗ РАДОШЕВО
ДОМ МЗ СЕВЕРОВО
ПРОСТОРИЈЕ МЗ СТУПЧЕВИЋИ
ОБЈЕКАТ РАДОСАВА МАТОВИЋА (БИВША ЗЗ
„ЛАТВИЦА”)
СТАРА ШКОЛА ТРЕШЊЕВИЦА
СТАРА ШКОЛА ТРЕШЊЕВИЦА
ПРЕДУЗЕЋЕ „ИСАК-МИТЕКС”(ЗГРАДА БИВШЕ
„ЦВЕТЕ ДАБИЋ”)
СТАРА ШКОЛА ЦЕРОВА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
ДОМ КУЛТУРЕ- НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
СО БАБУШНИЦА - САЛА 2
СО БАБУШНИЦА - САЛА 3
СО БАБУШНИЦА - СОБА 33
СО БАБУШНИЦА - СОБА 9
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
БАБУШНИЦА, САШЕ ИВКОВИЋА БР.1
БАБУШНИЦА, РАТКА ПАВЛОВИЋА БР.1
БАБУШНИЦА, РАТКА ПАВЛОВИЋА БР.1
БАБУШНИЦА, РАТКА ПАВЛОВИЋА БР.1
БАБУШНИЦА, РАТКА ПАВЛОВИЋА БР.1
БАБУШНИЦА, САШЕ ИВКОВИЋА БР.1
БАБУШНИЦА, САШЕ ИВКОВИЋА БР.1
ЗАВИДИНЦЕ
ВЕЛИКО БОЊИНЦЕ
МАЛО БОЊИНЦЕ
МОДРА СТЕНА
БОГДАНОВАЦ
ЉУБЕРАЂА
БЕРДУЈ
РАДИЊИНЦИ
ГРНЧАР
ВРЕЛО
ЗВОНЦЕ
НАШУШКОВИЦА
ЈАСЕНОВ ДЕЛ
ВУЧИ ДЕЛ
РАКИТА
ПРЕСЕКА
СТУДЕНА
СТРЕЛАЦ
ДУЧЕВАЦ
ВАЛНИШ
СТОЛ
ВАВА
ЦРВЕНА ЈАБУКА
КАМБЕЛЕВАЦ
ГОРЧИНЦИ
13
868
374
1.203
39.162
840
684
589
АРИЉЕ,МИЋЕ МАТОВИЋА 41
УЛ.СВЕТОГ АХИЛИЈА 53
АРИЉЕ,ВИКТОРА ЗЕВНИКА ББ
469
538
641
АРИЉЕ,ВОЈВОДЕ МИШИЋА 40
БЈЕЛУША
БОГОЈЕВИЋИ
БРЕКОВО
БРЕКОВО
ВИГОШТЕ
ВИГОШТЕ,СВЕТОГ АХИЛИЈА 62
ВИРОВО
ВИСОКА
ВРАНЕ
ВРАНЕ,7.ЈУЛА 11
ГРДОВИЋИ
ГРИВСКА
ДОБРАЧЕ
ДОБРАЧЕ
ДРАГОЈЕВЦ
КРУШЧИЦА
ЛАТВИЦА
МИРОСАЉЦИ
ПОГЛЕД
РАДОБУЂА
РАДОШЕВО
СЕВЕРОВО
СТУПЧЕВИЋИ
СТУПЧЕВИЋИ-ДИВЉАКА
670
390
501
378
93
587
523
477
327
666
732
642
257
210
332
247
326
279
658
779
276
249
209
435
340
ТРЕШЊЕВИЦА
ТРЕШЊЕВИЦА
ЦЕРОВА
396
322
523
ЦЕРОВА
452
16.037
584
515
487
555
576
489
565
355
327
114
179
112
260
122
191
154
86
235
179
99
99
244
172
118
247
90
64
315
192
123
291
389
14
Број 51
19. мај 2012.
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
БАБУШНИЦА
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
СТАРА ЦИГЛАНА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДРАГИНАЦ
ДРАГИНАЦ
КАЛУЂЕРЕВО
ИЗВОР
ПРОВАЉЕНИК
СУРАЧЕВО
РАДОШЕВАЦ
ГОРЊЕ КРЊИНО
ДОЊЕ КРЊИНО
ДОЊИ СТРИЖЕВАЦ
ГОРЊИ СТРИЖЕВАЦ
БРАТИШЕВАЦ
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
1
2
БАЈИНА БАШТА 1
БАЈИНА БАШТА 2
БАЈИНА БАШТА
3
БАЈИНА БАШТА 3
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
4
5
6
7
БАЈИНА БАШТА 4
БАЈИНА БАШТА 5
БАЈИНА БАШТА 6
БАЈИНА БАШТА 7
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
БАЈИНА БАШТА
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
БАЈИНА БАШТА 8
БАЧЕВЦИ 1
БАЧЕВЦИ 2
БАЧЕВЦИ 3
БЕСЕРОВИНА
ВИШЕСАВА 1
ВИШЕСАВА 2
ГВОЗДАЦ 1
ГВОЗДАЦ 2
ДОБРОТИН
ЗАГЛАВАК
ЗАОВИНЕ 1
ЗАОВИНЕ 2
ЗАОВИНЕ 3
ПАШИНА РАВАН
ЗАРОЖЈЕ
ЗЛОДОЛ
ДУБ
ЈАГОШТИЦА
ЈАКАЉ
ЈЕЛОВИК 1
ЈЕЛОВИК 2
КОСТОЈЕВИЋИ 1
КОСТОЈЕВИЋИ 2-ДРАКСИН
ЛУГ 1
ЛУГ 2
ЉЕШТАНСКО
ОБАЈГОРА
ОВЧИЊА
ОКЛЕТАЦ 1
ОКЛЕТАЦ 2
ПЕРУЋАЦ
ПИЛИЦА 1/1
ПИЛИЦА 1/2
ПИЛИЦА 2/1
ПИЛИЦА 2/2
РАСТИШТЕ
РАЧА 1
РАЧА 2
РАЧА 3
РОГАЧИЦА
СИЈЕРАЧ
СОЛОТУША 1/1
СОЛОТУША 1/2
СОЛОТУША 2/1
СОЛОТУША 2/2
ЦРВИЦА
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР,ДУШАНА ВИШИЋА 18
ЗГРАДА „ЕЛЕКТРОИСТОКА”УЛ МИЛЕНКА
ТРИШИЋА 4
А Д РАКЕТА -АУТОБУСКА СТАНИЦАБИЛЕТАРНИЦА
К П „12 СЕПТЕМБАР” ,СВЕТОСАВСКА 6
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР,УЛ К М ОБРЕНОВИЋА 33
О Ш „РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ”
ГИМНАЗИЈА”ЈОСИФ ПАНЧИЋ”, ВУКА
КАРАЏИЋА 32
ЛАМИНАТ,УЛ ДРАГОЉУБА БЕШЛИЋА 3
О Ш У БАЧЕВЦИМА
О Ш У ЈАСИКУ
КУЋА НЕШКОВИЋ АЛЕКСЕ
ШКОЛА У БЕСЕРОВИНИ
ДОМ У ВИШЕСАВИ
ДОМ У ВИШЕСАВИ
ШКОЛА У ГВОСЦУ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
КУЋА ЛАЗИЋ МИОДРАГА
ДОМ У ЗАГЛАВКУ
СТАРА ШКОЛА-ЛУКЕ
НОВА ШКОЛА ВЕЖАЊА
КУЋА ЈЕЛИСАВЧИЋ ЧЕДЕ
ОШ У ЗАРОЖЈУ
ОШ У ГОЛИЋИМА
ОШ У ЗЛОДОЛУ
КУЋА МОЈКОВИЋ СРЕТЕНА
ОШ У ЈАГОШТИЦИ
ОШ У ЈАКЉУ
ОШ У ЈЕЛОВИКУ
КУЋА ЈАКОВЉЕВИЋ ПЕРИШЕ
ОШ У КОСТОЈЕВИЋИМА
КУЋА НИКОЛИЋ МИРКА
ОШ „СВЕТИ САВА” У ЛУГУ
ОШ „СВЕТИ САВА” У ЛУГУ
ОШ У ЉЕШТАНСКОМ
ДОМ У ОБАЈГОРИ
ОШ У ОВЧИЊИ
ОШ У ОКЛЕЦУ
КУЋА СИМЕУНОВИЋ РАДОЈИЦЕ
ДОМ БИБЛИОТЕКЕ У МЗ ПЕРУЋАЦ
ДОМ У ПИЛИЦИ
КУЋА ДЕСПОТОВИЋ ФИЛИПА
ОШ У ПИЛИЦИ
ОШ У ПЕПЕЉУ
ОШ У РАСТИШТУ
ОШ У РАЧИ
ДОМ У РАЧИ
СТР „ ЉИЉА” БУШИНСКО ПОЉЕ
БИБЛИОТЕКА У РОГАЧИЦИ
КУЋА ДАМЊАНОВИЋ ВИДАНА
ОШ У СОЛОТУШИ
КУЋА ЂОКИЋ МИЛАНА
САЛА МЗ СОЛОТУША
ОШ У ЈАСИКОВИЦАМА
ОШ У ЦРВИЦИ
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
1
2
3
4
5
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ШКОЛСКА КУХИЊА
НИКШИЋ
МИЛАТОВАЦ
ПРЊАВОР
КИЈЕВО
КИЈЕВО
390
317
177
243
121
318
165
230
200
195
102
217
11.203
772
864
1.005
870
1.152
762
1.248
1.285
330
97
142
460
744
653
213
223
143
305
149
171
95
323
332
299
274
97
347
155
99
396
118
991
1.255
285
650
427
284
163
582
369
121
316
121
225
388
348
205
584
141
268
278
142
163
595
23.024
127
458
160
215
208
19. мај 2012.
Број 51
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ДОБРОВОДИЦА
ЖИРОВНИЦА
ЖИРОВНИЦА
ЖИРОВНИЦА
БАДЊЕВАЦ
БАДЊЕВАЦ
БАДЊЕВАЦ
ГРАДАЦ
БРЗАН - ЂУНИС
СТАРИ БРЗАН
СТАРИ БРЗАН
БРЗАН
БРЗАН
СОЛИЛО
СОЛИЛО
ЦРНИ КАО
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
32
33
34
35
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ФИЛИЈАЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
КУЋА ЛЕПОЈЕВИЋ РАДЕТА
КУЋА ПАНОВИЋ ЗОРАНА
КУЋА ПРЕДРАГА ЈОВАНОВИЋА
СПОМЕН ДОМ
ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ ПОРЕД ПОШТЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ПРОДАВНИЦА МЛАДЕНА ВЕЉКОВИЋА
ПРОСТОРИЈЕ „ЕЛЕКТРОШУМАДИЈЕ”
ПРОДАВНИЦА ЖИВОРАДА ЦАЛИЋА
ЛОКАЛ ДУНАВ ОСИГУРАЊА
ЛОВАЧКИ ДОМ
СРЕДЊА ШКОЛА
СРЕДЊА ШКОЛА
СРЕДЊА ШКОЛА
КУЛТУРНО ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР „ДОСИТЕЈ
ОБРАДОВИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
СРЕДЊА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАЧ
БАЧ
БАЧ
БАЧ
БАЧ
БАЧ
БАЧ
БАЧ
БАЧ
БАЧ
БАЧ
БАЧ
БАЧ
БАЧ
БАЧ
БАЧ
БАЧ
БАЧ
БАЧ
БАЧ
БАЧ
БАЧ
БАЧ
БАЧ
БАЧ
БАЧ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
ОМЛАДИНСКИ ДОМ
ЗГРАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
КУД „Младост”
ОШ „ ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ЈКП „ТВРЂАВА”
ЈКП „ТВРЂАВА”
ОШ „МОША ПИЈАДЕ”
ОШ „МОШЕ ПИЈАДЕ”
ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА
ОШ „ АЛЕКСА ШАНТИЋ”
ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ”
ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ”
ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА
АД „ЛАБУДЊАЧА”
ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ”
ЗГРАДА АД „ЛАБУДЊАЧА”
ОШ „И.Л.РИБАР”
ЗГРАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗГРАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА
ЗГРАДА ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ
ЗГРАДА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
ОШ „ЈАН КОЛАР”
БАЧ, ВОЈВОЂАНСКА 30
БАЧ, ЈНА 1
БАЧ, ШКОЛСКА 1
БАЧ, ТРГ ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 6
Бач,Ј.Н.А. 45
БАЧ, ШКОЛСКА 1
БАЧ, ШКОЛСКА 1
БАЧ, М.ТИТА 73
БАЧ, ЈНА 68
БАЧКО НОВО СЕЛО, ВУКА КАРАЏИЋА 4
БАЧКО НОВО СЕЛО, ВУКА КАРАЏИЋА 4
БОЂАНИ, ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 8
БОЂАНИ, ВОЈВОЂАНСКА 8
ВАЈСКА, М.ТИТА 33
ВАЈСКА, МАСАРИКОВА
ВАЈСКА, М.ТИТА 37
ВАЈСКА, МАСАРИКОВА 18
ВАЈСКА, М.ТИТА 33
ВАЈСКА, НАСЕЉЕ ЖИВА
ПЛАВНА, М.ТИТА 52
ПЛАВНА, М.ТИТА 17
СЕЛЕНЧА, М.ТИТА 124
СЕЛЕНЧА, МАСАРИКОВА 40
СЕЛЕНЧА, М.ТИТА 178
СЕЛЕНЧА, М.ТИТА 124
СЕЛЕНЧА, ВАЈАНСКЕХО 1
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРАТСТВО 1
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРАТСТВО 2
АМБУЛАНТА- НОВА ПАЛАНКА
ОСНОВНА ШКОЛА ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
ГЕРЕНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
ВРТИЋ НЕВЕН
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА МЛАДОСТ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДУНАВ 1
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДУНАВ 2
ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТИ САВА 1
ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТИ САВА 2
ВРТИЋ МАСЛАЧАК 1
ШУМСКА УПРАВА
ВРТИЋ МАСЛАЧАК 2
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАРИ ГРАД
ОСНОВНА ШКОЛА ВУК КАРАЏИЋ 1
БИВШИ ЕНЕРГОСОЛАР
20. ОКТОБРА 64 БАЧКА ПАЛАНКА
20. ОКТОБРА 64
ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 12
СКОЈЕВСКА 1/А
БАНАТСКА 4
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ АРМИЈЕ 4
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ АРМИЈЕ 18
ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 25
ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 25
ТРГ БРАТСТВА-ЈЕДИНСТВА 22
ТРГ БРАТСТВА-ЈЕДИНСТВА 22
ЦАРА ЛАЗАРА 45
ШУМСКА 2
ЦАРА ЛАЗАРА 45
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 83
ДОСИТЕЈЕВА 5
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ АРМИЈЕ 204
НИКОЛЕ ПАШИЋА ББ
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
БАТОЧИНА
15
347
224
203
241
348
280
265
184
272
254
245
265
251
228
260
347
265
352
333
368
414
358
379
316
358
413
382
349
485
430
10.584
780
648
450
431
539
483
603
530
582
454
569
417
524
510
594
515
426
339
101
474
577
524
570
596
622
511
13.369
1.177
1.358
1.439
1.446
1.584
816
1.395
1.211
1.261
1.476
1.268
1.242
1.282
1.070
1.350
1.072
1.451
16
Број 51
19. мај 2012.
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
БАЧКА ПАЛАНКА
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
АТП ПРЕВОЗ
ВРТИЋ СВЕТИ САВА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧЕЛАРЕВО 1
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧЕЛАРЕВО 2
МЕСНА ЗЕЈЕДНИЦА ЧЕЛАРЕВО 3
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧЕЛАРЕВО 4
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НЕШТИН
ДОМ ОМЛАДИНЕ
ОСНОВНА ШКОЛА АЛЕКАСА ШАНТИЋ 1
ОСНОВНА ШКОЛА АЛЕКСА ШАНТИЋ 2
ДОМ КУЛТУРЕ-ЧИТАОНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА БРАЋА НОВАКОВ 1
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА БРАЋА НОВАКОВ 2
ЧИТАОНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА 15. ОКТОБАР 1
ОСНОВНА ШКОЛА 15. ОКТОБАР 2
ОСНОВНА ШКОЛА 15. ОКТОБАР 3
ОСНОВНА ШКОЛА БРАНКО ЋОПИЋ 1
КАФАНА БАЛКАНА
ОСНОВНА ШКОЛА БРАНКО ЋОПИЋ 2
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА ЖАРКО ЗРЕЊАНИН
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА МИЛЕТА ПРОТИЋ 1
ОСНОВНА ШКОЛА МИЛЕТА ПРОТИЋ 2
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ ББ
ЗМАЈ ЈОВИНА 48
ЗДРАВКА ЧЕЛАРА 37
ЗДРАВКА ЧЕЛАРА 37
ЗДРАВКА ЧЕЛАРА 37
ЗДРАВКА ЧЕЛАРА 37
КОЧЕ ПОПОВИЋА 2
ПЕКЕ ДАПЧЕВИЋА 30 ВИЗИЋ
ПРОЛЕТЕРСКА 39 НОВА ГАЈДОБРА
НЕВЕСИЊСКА 2 ГАЈДОБРА
НЕВЕСИЊСКА 7 ГАЈДОБРА
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 79 СИЛБАШ
ПЕТРА ДРАПШИНА 59 СИЛБАШ
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 25 ПАРАГЕ
ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 21 ДЕСПОТОВО
МАРШАЛА ТИТА 99 ПИВНИЦЕ
МАРШАЛА ТИТА 99 ПИВНИЦЕ
МАРШАЛА ТИТА 99 ПИВНИЦЕ
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 20 КАРАЂОРЂЕВО
ВОЈВОДЕ РАДОМИРА ПУТНИКА 2
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 52 МЛАДЕНОВО
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 53 МЛАДЕНОВО
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 73 ОБРОВАЦ
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 40 ОБРОВАЦ
МАРШАЛА ТИТА 62 ТОВАРИШЕВО
МАРШАЛА ТИТА 62 ТОВАРИШЕВО
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
1
2
СЕНЋАНСКИ ПУТ ББ, БАЧКА ТОПОЛА
СЕНЋАНСКИ ПУТ 9, БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
14
15
16
17
БАЧКА ТОПОЛА
18
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
19
20
21
22
23
24
25
26
27
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
ЗГРАДА „НОВИ БАМБИ”
ЗГРАДА Д.О.О. X-ТИМ(БИВША ЗГРАДА
„ТРАНСПОРТ” ПРОЛЕТЕР)
ДОМ СAМОУПРАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ „ПРОЛЕТЕР”
ДОМ СAМОУПРАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ „БАЛКАН”
ДОМ САМОУПРАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ „ЧАКИ ЛАЈОШ”
ДОМ ЗДРАВЉА „ДР ХАЏИ ЈАНОШ”
„ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНA”
ОСНОВНA ШКОЛA „НИКОЛА ТЕСЛА”
ДОМ ОМЛАДИНЕ „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”
САМОУПРАВНA ЈЕДИНИЦA „ВАШАРИШТЕ”
ЛОХР Д.О.О. (БИВША ЗГРАДА ГИК „1. МАЈ”)
ГИМНАЗИЈA „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
СРЕДЊA ТЕХНИЧКA ШКОЛA „ШИНКОВИЋ
ЈОЖЕФ”
САМОУПРАВНA ЈЕДИНИЦА „ЦЕНТАР”
ВАТРОГАСНИ ДОМ
ДОМ САМОУПРАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ „НОВИ ДОМ”
ДОМ САМОУПРАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ „ГОРИЦА” ВЕЛИКА САЛА
ДОМ САМОУПРАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ „ГОРИЦА” МАЛА САЛА
ОСНОВНА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
САМОУПРАВНА ЈЕДИНИЦА „МИЋУНОВО”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БАЈША”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПАНОНИЈА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК СТЕФАНОВИЋ
КАРАЏИЋ”
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „ДОЖА ЂЕРЂ”
ЗГРАДА БИВШЕ ШКОЛЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „ДОЖА ЂЕРЂ”
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ЗГРАДА БИВШЕ ШКОЛЕ
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА „МОША ПИЈАДЕ”
ОСНОВНА ШКОЛА „МОША ПИЈАДЕ”
ОСНОВНА ШКОЛА „МОША ПИЈАДЕ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
1.008
1.595
1.173
968
887
1.241
739
255
1.095
1.093
1.151
932
1.134
781
1.507
1.054
756
1.092
709
173
1.239
1.274
1.182
1.334
1.177
1.164
48.611
703
855
НЕРЕТВАНСКА 2, БАЧКА ТОПОЛА
ГЛАВНА 91, БАЧКА ТОПОЛА
ЛЕЊИНОВА 44, БАЧКА ТОПОЛА
СВЕТОГ СТЕФАНА 1, БАЧКА ТОПОЛА
ГЛАВНА 57, БАЧКА ТОПОЛА
ФРУШКОГОРСКА 1, БАЧКА ТОПОЛА
ГЛАВНА 24, БАЧКА ТОПОЛА
ЉИЉАНА 25, БАЧКА ТОПОЛА
БЕЧЕЈСКИ ПУТ 31, БАЧКА ТОПОЛА
ТРГ ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 12, БАЧКА ТОПОЛА
ТРГ ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 10, БАЧКА ТОПОЛА
730
737
751
747
726
773
673
671
807
765
721
ПЕТЕФИ БРИГАДЕ 7, БАЧКА ТОПОЛА
МАРШАЛА ТИТА 59, БАЧКА ТОПОЛА
РАДНИХ БРИГАДА 28, БАЧКА ТОПОЛА
ВУКА КАРАЏИЋА 1, БАЧКА ТОПОЛА
748
665
717
715
ВУКА КАРАЏИЋА 1, БАЧКА ТОПОЛА
665
ФРУШКОГОРСКА 1, БАЧКА ТОПОЛА
ПАВЛА МИЋУНОВИЋА 2, МИЋУНОВО
ЗАКИНА 4, БАЈША
ТОПОЛСКИ ПУТ 24, БАЈША
ШАРЛА ДЕ ГОЛА ББ, ПАНОНИЈА
МАРШАЛА ТИТА 1, СРЕДЊИ САЛАШ
ЦЕРСКА 16, БАЧКИ СОКОЛАЦ
ПЕТРА ДРАПШИНА 1, ГОРЊА РОГАТИЦА
МАРШАЛА ТИТА 1, КРИВАЈА
КОЗАРАЧКА 34, ТОМИСЛАВЦИ
МАРШАЛА ТИТА 29, ГУНАРОШ
ПРВОМАЈСКА 9, БАГРЕМОВО
МАРШАЛА ТИТА 29, ГУНАРОШ
ОМЛАДИНСКА 1, ПОБЕДА
РАДНИЧКА 18, КАВИЛО
РЕПУБЛИЧКА 24, СВЕТИЋЕВО
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 21, ЊЕГОШЕВО
ШКОЛСКА 1, ПАЧИР
ШКОЛСКА 1, ПАЧИР
ШКОЛСКА 1, ПАЧИР
ПАЧИРСКИ ПУТ 2, СТАРА МОРАВИЦА
ПАЧИРСКИ ПУТ 2, СТАРА МОРАВИЦА
ПАЧИРСКИ ПУТ 2, СТАРА МОРАВИЦА
ПАЧИРСКИ ПУТ 2, СТАРА МОРАВИЦА
ПАЧИРСКИ ПУТ 2, СТАРА МОРАВИЦА
ПАЧИРСКИ ПУТ 2, СТАРА МОРАВИЦА
КОШУТ ЛАЈОША 2, НОВО ОРАХОВО
726
441
1.048
1.001
634
101
427
382
654
522
578
157
612
246
158
149
490
756
851
746
734
747
776
820
732
728
836
19. мај 2012.
Број 51
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
БАЧКА ТОПОЛА
46
47
48
49
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
ДОМ КУЛТУРЕ
ЗГРАДА БИВШЕ ШКОЛЕ
УПРАВНА ЗГРАДА ПП „ЗОБНАТИЦА”
ЈНА 18, НОВО ОРАХОВО
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 25, КАРАЂОРЂЕВО
МАРШАЛА ТИТА 47, МАЛИ БЕОГРАД
ЕКОНОМИЈА 1, ЗОБНАТИЦА
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ДОМ МСС „ЉУДОВИТА МИШИКA”
ОСНОВНА ШКОЛА ”ЈАН ЧАЈАК”
ОСНОВНА ШКОЛА ”ЈАН ЧАЈАК”
ОСНОВНА ШКОЛА ”ЈАН ЧАЈАК”
КЛУБ ЗЕМЉОРАДНИКА
ОСНОВНА ШКОЛА ”ЈОЗЕФ МАРЧОК ДРАГУТИН”
ОСНОВНА ШКОЛА ”ЈОЗЕФ МАРЧОК ДРАГУТИН”
ОСНОВНА ШКОЛА ”ЈАН АМОС КОМЕНСКИ”
ОСНОВНА ШКОЛА ”ЈАН АМОС КОМЕНСКИ”
ДОМ КУЛТУРЕ (МАЛИ ХОЛ)
ОСНОВНА ШКОЛА ”ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
МАРШАЛА ТИТА 18, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СЛАДКОВИЧОВА 2, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СЛАДКОВИЧОВА 2, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СЛАДКОВИЧОВА 2, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ЛЕЊИНОВА 3, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ЉУДЕВИТА ДУДКА ББ, ГЛОЖАН
ЉУДЕВИТА ДУДКА ББ, ГЛОЖАН
МАРШАЛА ТИТА 102, КУЛПИН
МАРШАЛА ТИТА 102, КУЛПИН
МАРШАЛА ТИТА 46, МАГЛИЋ
И.Л. РИБАРА 9, МАГЛИЋ
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
БЕЛА ПАЛАНКА, СРПСКИХ ВЛАДАРА ББ
БЕЛА ПАЛАНКА, СРПСКИХ ВЛАДАРА 52
БЕЛА ПАЛАНКА, КРСТЕ ЈОЦИЋА ББ
БЕЛА ПАЛАНКА, КАРАЂОРЂЕВА 28
БЕЛА ПАЛАНКА, СВЕТОГ САВЕ ББ
БЕЛА ПАЛАНКА, 9. МАЈ ББ
БЕЛА ПАЛАНКА, 9. МАЈ ББ
БЕЛА ПАЛАНКА, СРПСКИХ ВЛАДАРА 51
БЕЛА ПАЛАНКА, КРСТЕ ТОШИЋА БР.5
БЕЛА ПАЛАНКА, 11. ОКТОБАР БР.42
БЕЛА ПАЛАНКА, БРАНИСЛАВА НУШИЋА БР.2
БЕЛА ПАЛАНКА, ПАРТИЗАНСКИ ПУТ ББ
БЕЛА ПАЛАНКА, ПАРТИЗАНСКИ ПУТ ББ
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
14
15
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
16
17
18
19
20
21
22
23
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
БЕЛА ПАЛАНКА
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
ЛОВАЧКИ ДОМ
КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
БИБЛИОТЕКА
ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА
ОШ „ЉУПЧЕ ШПАНАЦ”
ГИМНАЗИЈА „11 ОКТОБАР”
ГИМНАЗИЈА „11 ОКТОБАР”
ЈКП „КОМНИС”
САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА
ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ НЕШИЋ СЛАВИШЕ
ДОМ ЗДРАВЉА
ПУ „ДРАГИЦА ЛАЛОВИЋ” - „ДЕЧИЈА РАДОСТ”
ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ МЛАДЕНОВИЋ
МИОДРАГА
ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ МИНЧИЋ ДРАГАНА
ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ СТОЈАНОВИЋ
МИОДРАГА
ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ НИКОЛИЋ ВЕСНЕ
ЗАДРУГА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ ЈОВАНОВИЋ
СЛАВОЉУБА
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ОМЛАДИНСКИ ДОМ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРОСТОРИЈЕ ЈОВАНОВИЋ ПЕТРА
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ДОМ КУЛТУРЕ
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОМЛАДИНСКИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ЗАДРУЖНИ ДОМ
БЕЛА ЦРКВА
БЕЛА ЦРКВА
БЕЛА ЦРКВА
1
2
3
БЕЛА ЦРКВА
БЕЛА ЦРКВА
БЕЛА ЦРКВА
БЕЛА ЦРКВА
4
БЕЛА ЦРКВА
БЕЛА ЦРКВА
5
БЕЛА ЦРКВА
БЕЛА ЦРКВА
БЕЛА ЦРКВА
6
7
БЕЛА ЦРКВА
БЕЛА ЦРКВА
БЕЛА ЦРКВА
БЕЛА ЦРКВА
БЕЛА ЦРКВА
БЕЛА ЦРКВА
БЕЛА ЦРКВА
БЕЛА ЦРКВА
БЕЛА ЦРКВА
БЕЛА ЦРКВА
8
9
10
11
12
13
14
15
БЕЛА ЦРКВА
БАН.ПАЛАНКА
БАН.СУБОТИЦА
ВРАЧЕВ ГАЈ
ГРЕБЕНАЦ
ДОБРИЧЕВО
ДУПЉАЈА
ЈАСЕНОВО
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ А.ЂУРИЋ РАСАДНИК
ЗГРАДА ГАЛЕРИЈЕ 1.ОКТОБРА 59
ЗГРАДА ОШ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН Ж.ЗРЕЊАНИНА
13
ЗГРАДА СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, Ј.ЦВИЈИЋА
7
ЗГРАДА ЗЕМ.ЗАДРУГЕ БЕЛА ЦРКВА
ПАРТИЗАНСКА 36
ЗГРАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ, 1.ОКТОБРА 55
ЗГРАДА ЈКП БЕЛОЦРКВАНСКИ КОМУНАЛАЦ
Д.БРАНКОВА 22
ЗГРАДА ДЕЧИЈЕГ ВРТИЋА ДАНФБАТ
ОШ МАРКО СТОЈАНОВИЋ
ОШ ЂОРЂЕ МАЛЕТИЋ
ОШ МАРКО СТОЈАНОВИЋ
ОШ МИХАЈИЛ САДОВЕАНУ
ОШ ЂОРЂЕ МАЛЕТИЋ
ОШ ЂОРЂЕ МАЛЕТИЋ
ОШ ЂОРЂЕ МАЛЕТИЋ
17
764
410
417
216
31.028
1.141
1.184
1.442
1.012
1.132
1.135
622
1.257
1.189
1.254
1.044
12.412
304
514
368
443
294
429
444
297
381
425
694
573
465
БЕЛА ПАЛАНКА, ПАРТИЗАНСКИ ПУТ БР.22А
БЕЛА ПАЛАНКА, Љ. РАДЕНКОВИЋА 20А
525
322
БЕЛА ПАЛАНКА, ТИХОМИРА НИКОЛИЋА БР.1
МИРАНОВАЧКА КУЛА
БАБИН КАЛ
ШЉИВОВИК
БЕЖИШТЕ
ДОЊА КОРИТНИЦА
МОКРА
ДИВЉАНА
350
96
83
152
94
206
164
132
ВРГУДИНАЦ
ВРАНДОЛ
ЦРВЕНА РЕКА
ЦРВЕНА РЕКА
КОСМОВАЦ
ВЕТА
Н. ДОЛАЦ
КРУПАЦ
ТАМЊАНИЦА
ЦРНЧЕ
МОКЛИШТЕ
СИЊАЦ
ЧИФЛИК
КЛИСУРА
122
245
200
394
97
110
353
77
102
82
310
164
121
166
10.298
1.201
1.103
1.198
1.136
779
1.029
1.117
1.193
628
134
1.228
1.036
167
645
1.246
18
Број 51
19. мај 2012.
БЕЛА ЦРКВА
БЕЛА ЦРКВА
БЕЛА ЦРКВА
БЕЛА ЦРКВА
БЕЛА ЦРКВА
16
17
18
19
20
КАЈТАСОВО
КАЛУЂЕРОВО
КРУШЧИЦА
КУСИЋ
ЦРВЕНА ЦРКВА
ОШ МАРКО СТОЈАНОВИЋ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОШ САВА МУНЋАН
СПОМЕН ДОМ КУСИЋ
ОШ МАРКО СТОЈАНОВИЋ
БЕОГРАД-БАРАЈЕВО
БЕОГРАД-БАРАЈЕВО
БЕОГРАД-БАРАЈЕВО
БЕОГРАД-БАРАЈЕВО
БЕОГРАД-БАРАЈЕВО
БЕОГРАД-БАРАЈЕВО
БЕОГРАД-БАРАЈЕВО
БЕОГРАД-БАРАЈЕВО
БЕОГРАД-БАРАЈЕВО
БЕОГРАД-БАРАЈЕВО
БЕОГРАД-БАРАЈЕВО
БЕОГРАД-БАРАЈЕВО
БЕОГРАД-БАРАЈЕВО
БЕОГРАД-БАРАЈЕВО
БЕОГРАД-БАРАЈЕВО
БЕОГРАД-БАРАЈЕВО
БЕОГРАД-БАРАЈЕВО
БЕОГРАД-БАРАЈЕВО
БЕОГРАД-БАРАЈЕВО
БЕОГРАД-БАРАЈЕВО
БЕОГРАД-БАРАЈЕВО
БЕОГРАД-БАРАЈЕВО
БЕОГРАД-БАРАЈЕВО
БЕОГРАД-БАРАЈЕВО
БЕОГРАД-БАРАЈЕВО
БЕОГРАД-БАРАЈЕВО
БЕОГРАД-БАРАЈЕВО
БЕОГРАД-БАРАЈЕВО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
МК АРНАЈЕВО
СО БАРАЈЕВО ВЕЛИКА САЛА
ДИСКОТЕКА „САТУРНУС”
ОШ.РАВНИ ГАЈ
ОШ СРЕДЊИ КРАЈ
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРЕДУЗЕЋЕ ХИДРОТЕХНИКА
Д.КУЛТУРЕ БАЋЕВАЦ
СПОРТСКО ДРУШТВО БАЋЕВАЦ
ДОМ КУЛТ.БЕЉИНА
Д.К.БОЖДАРЕВАЦ
САЛА ДОМА КУЛТУРЕ ВЕЛИКИ БОРАК
ЛОКАЛ-КУЋА ПОПОВИЋ
ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ВРАНИЋ
СПОМЕН ДОМ ВРАНИЋ
КАФАНА -?ТАРАИШ ПРОДАВНИЦА
МЗ-НАСЕЉЕ ГАЈ
КАФАНА БЕЛИ ЛАБУД
ОСНОВНА ШКОЛА ГУНЦАТИ
МК ЛИСОВИЋ
ДОМ КУЛТУРЕ СПАСОВИНА
ДОМ КУЛТУРЕ МАНИЋ
ДОМ КУЛТУРЕ МЕЉАК
М.К.РОЖАНЦИ
ДОМ КУЛТУРЕ ШИЉАКОВАЦ
ДК БАРАЈЕВО
КАФАНА КОД СТАРОГ ИГРАЛИШТА
БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА 1
СВЕТОСАВСКА 2
СВЕТОСАВСКА 224
ДУЈЕ ДАМЊАНОВИЋА 82
ШКОЛСКА 24
ГЛУМЧЕВО БРДО 456
ЛИПОВИЧКИ ПУТ 32
КОСМАЈСКИХ ПАРТИЗАНА ББ
СКОЈЕВСКА 2
ТРГ ШЕСТЕ ЛИЧКЕ ДИВИЗИЈЕ 12
ДРАГОМИРА МИЛОВАНОВИЋА-МИРКА 61
ТРГ ПАЛИХ БОРАЦА 3
КОСМАЈСКИХ ПАРТИЗАНА 176
ЧЕДОМИРА ЂОИНЧЕВИЋА 95
ТРГ ПАЛИХ БОРАЦА И ЖРТАВА ФАШ ТЕРОРА 1
МИЛОСАВА ЂОРИЋА-ЗОКЕ 4
МИЛАНА МИЈАИЛОВИЋА-МИЋЕ 50
ДВАДЕСЕТОГ ОКТОБРА БР 2
СВЕТОСАВСКА 247
ОМЛАДИНСКА 1
ИЛИЈЕ И ИВАНА ТРИФУНОВИЋА 24
РАТКА ЈЕВТИЋА 71
ЧЕДОМИРА РАНКОВИЋА 1
МАРШАЛА ТИТА 32
КОСМАЈСКИХ ПАРТИЗАНА 2
ДОБРИВОЈА МАКСИМОВИЋА 2
МИОДРАГА ВУКОВИЋА 2
ЛОЛЕ РИБАРА 54
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 414 А
БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 96
БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 96
ПАУНОВА 19 А
ПАУНОВА 19 А
ПАУНОВА 19 А
ПАУНОВА 19 А
ПАУНОВА 19 А
ПАУНОВА 19 А
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 320
БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 317
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 305
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 305
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 283
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 283
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 283
КАЧЕРСКА 6
ЈОВЕ ИЛИЋА 2
ЈОВЕ ИЛИЋА 89
БОЖЕ ЈАНКОВИЋА 14
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ВЕЛЕФАРМ
МЗ „БАЊИЦА”
МЗ „БАЊИЦА”
ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ”
ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ”
ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ”
ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ „
ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ „
ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ „
СТУДЕНТСКИ ДОМ”4 АПРИЛ”
ОШ „ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ”
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
ВИС.ШК.ЕЛЕКТРОТЕХ.И РАЧУНАР.
ВИС.ШК.ЕЛЕКТРОТЕХ.И РАЧУНАР.
ВИС.ШК.ЕЛЕКТРОТЕХ.И РАЧУНАР.
УСТ.ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
ОШ „КАРАЂОРЂЕ”
МЗ „ ЧИНОВНИЧКА КОЛОНИЈА”
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА ПОРЕСКА
УПРАВА
ОШ „ВЕСЕЛИН МАСЛЕША”
ОШ „ВЕСЕЛИН МАСЛЕША”
ИНСТИТУТ „КИРИЛО САВИЋ”
ГЕОЛОШКА ШКОЛА
Ј.П. ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ
ЗГРАДА УПРАВЕ ГРАД.ОПШТ.ВОЖДОВАЦ
ДРУГА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
ОСМА БГД ГИМНАЗИЈА-ХОЛ У ПРИЗ.
ОСМА БГД ГИМНАЗИЈА-ХОЛ У ПРИЗ.
НУ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
ПРЕДУЗЕЋЕ „ ЛИПАКС „
ОСМА БГД ГИМНАЗИЈА-ФИСКУЛТ.САЛА
ОШ „ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”
ЦЕНТАР „ШУМИЦЕ”
МЗ „ ДУШАНОВАЦ „
Д.В. „БИСЕРИ”
Д.В.”ШЕЋЕРКО”
ПРЕДУЗЕЋЕ „БОСАНКА-ПРОМЕТ”
ДВ”СЕСТРЕ БУКУМИРОВИЋ”
ДВ „СЕСТРЕ БУКУМИРОВИЋ”
КУМОДРАШКА 72
КУМОДРАШКА 72
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 51
ЕСАД-ПАШИНА 26
ДАНИЈЕЛОВА 33
УСТАНИЧКА 53
ГОСПОДАРА ВУЧИЋА 50
ГРЧИЋА МИЛЕНКА 71
ГРЧИЋА МИЛЕНКА 71
УСТАНИЧКА 66
ВИДСКА 29 А
ГРЧИЋА МИЛЕНКА 71
УМЧАРСКА 2
УСТАНИЧКА 125
ОЗРЕНСКА 39
ЉЕРМОНТОВА 9
ВЛАДИМИРА ТОМАНОВИЋА 25
СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ 148
ИГЊАТА ЈОБА 69
ИГЊАТА ЈОБА 69
228
90
760
1.085
556
16.559
665
1.387
578
729
732
798
1.269
746
909
681
1.229
1.131
1.053
677
662
638
510
1.702
820
1.315
408
702
569
1.054
406
602
726
1.050
23.748
2.291
1.288
1.265
1.160
1.752
1.272
1.812
2.279
2.384
1.776
1.296
1.180
1.292
1.656
1.878
1.578
1.454
2.047
2.066
1.995
2.380
2.307
2.141
1.961
1.170
1.217
1.571
2.016
1.966
2.086
2.174
2.317
2.118
1.936
1.893
2.324
2.263
2.135
2.019
1.871
19. мај 2012.
Број 51
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
МЗ „ МИЛОРАД МЕДАКОВИЋ „
ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ „
ОШ „Б.НУШИЋ”-МАЛА ШКОЛА
ОШ „Б.НУШИЋ”-МАЛА ШКОЛА
СПЕЦ.БОЛ.ЗА ЦЕР.ПАРАЛИЗ.И РАЗВ.НЕУРОЛОГ
ОШ”ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ”
ОШ”ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ”
ОШ”ЂУРА ДАНИЧИЋ”
ОШ”ЂУРА ДАНИЧИЋ”
ОШ „ЂУРА ДАНИЧИЋ”
ДВ „ПЛАВИ ЧУПЕРАК”
ДВ „ПЛАВИ ЧУПЕРАК”
ЈП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО”
МЗ „МИТРОВО БРДО”
МЗ „МИТРОВО БРДО”
МЗ „КУМОДРАЖ-ЈЕДАН”
ДВ „НЕВЕН”
МЗ „КУМОДРАЖ-ДВА”-МАЛА САЛА
МЗ „КУМОДРАЖ-ДВА”-ВЕЛИКА САЛА
ОШ”ВОЈВОДА СТЕПА”
ОШ „ВОЈВОДА СТЕПА”
МЗ „ЈАЈИНЦИ”
ОШ „ЈАЈИНЦИ”
МЗ „РАКОВИЦА СЕЛО”
ДОМ КУЛТУРЕ
ОШ”ВАСА ЧАРАПИЋ”-ИСТУР.ОДЕЉ.-ПИНОСАВА
ОШ”В.ЧАРАПИЋ”-ИСТУР.ОДЕЉ.-ЗУЦЕ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ”ВОЈВОДА ПУТНИК”-ИСТУР. ОДЕЉ.
ОШ „ВОЈВОДА ПУТНИК”
ОШ”В.КАРАЏИЋ”-ИСТУР.ОДЕЉ.-БРЂАНИ
ОШ”В.КАРАЏИЋ”-ИСТУР.ОДЕЉ.-ПРЊАВОР
ГТП „ТРЕШЊА”
ОШ „МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ”
ОШ”МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ”
ОШ „МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ”
ОШ „МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ”
МЗ „БЕЛИ ПОТОК”
ОШ „ЈАЈИНЦИ”
ДОМ ЗА ДЕЦУ „Ј.ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
МЗ „РАКОВИЦА СЕЛО”
МИЛОРАДА УМЈЕНОВИЋА 18
ЗАПЛАЊСКА 45
ЗАПЛАЊСКА 45
ЗАПЛАЊСКА 45
ЗАПЛАЊСКА 45
БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋА 5
МЕШТРОВИЋЕВА 19
МЕШТРОВИЋЕВА 19
МЕШТРОВИЋЕВА 19 А
МЕШТРОВИЋЕВА 19 А
МЕШТРОВИЋЕВА 19 А
ДРАГИЦЕ КОНЧАР 8 А
ДРАГИЦЕ КОНЧАР 8 А
ДРАГИЦЕ КОНЧАР ББ
ЗАПЛАЊСКА 86
ЗАПЛАЊСКА 86
СТАРА 1
МАЈСКА 9
КУМОДРАШКА 376
КУМОДРАШКА 376
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 520
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 520
БУЛЕВАР ЈНА 86
ИЛИЈЕ ПЕТРОВИЋА 12
БУЛЕВАР ЈНА 30
ВАСЕ ЧАРАПИЋА 48
НОВА 3 59
НОВА 14 7
ЕРЧАНСКА 3
ЕРЧАНСКА 3
АВАЛСКА 184
ПУТ ЗА КОЛОНИЈУ 12
БРЂАНСКА 185
КРАГУЈЕВАЧКИ ПУТ ББ
КРАГУЈЕВАЧКИ ПУТ 113
БОРИВОЈА СТЕВАНОВИЋА 27 А
БОРИВОЈА СТЕВАНОВИЋА 27 А
БОРИВОЈА СТЕВАНОВИЋА 27 А
БОРИВОЈА СТЕВАНОВИЋА 27 А
ВАСЕ ЧАРАПИЋА 48
ИЛИЈЕ ПЕТРОВИЋА 12
БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋА 119
БУЛЕВАР ЈНА 30
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
МУЗИЧКА ШКОЛА „МОКРАЊАЦ”
МУЗИЧКА ШКОЛА „МОКРАЊАЦ”
ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ
ТРЕЋА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ТРЕЋА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ТРЕЋА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ТРЕЋА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ТРЕЋА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ХЕМОФАРМ А.Д.
МЗ „ЦВЕТНИ ТРГ”
МЗ „ЦВЕТНИ ТРГ”
ИЛР „ЛОЛА СИСТЕМ”-АНЕКС
ИЛР „ЛОЛА СИСТЕМ”
ТРЕЋА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ДВД „ВРАЧАР”
ДРУШТВО СРПСКО ЈЕВРЕЈСКОГ ПРИЈАТЕЉСТВА
ЧЕТРНЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ЧЕТРНЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ДРУШТВО ПЧЕЛАРА „БЕОГРАД”
ЧЕТРНЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ДЗ „ВРАЧАР” ЗУБНА АМБУЛАНТА
ОШ „СВЕТИ САВА”
ОШ „СВЕТИ САВА”
ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ СРБИЈЕ
ОШ „СВЕТИ САВА”
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
26
27
28
29
30
31
СО ВРАЧАР
ЧЕТРНЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ОШ „ЈОВАН МИОДРАГОВИЋ”
ОШ „ЈОВАН МИОДРАГОВИЋ”
ОШ „ЈОВАН МИОДРАГОВИЋ”
ОШ „ЈОВАН МИОДРАГОВИЋ”
КРУНСКА (ПРОЛ.БРИГАДА) 8
КРУНСКА (ПРОЛ.БРИГАДА) 8
РЕСАВСКА (Г.ЖДАНОВА) 15
ЊЕГОШЕВА 15
ЊЕГОШЕВА 15
ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ (Ђ.САЛАЈА) 8
ЊЕГОШЕВА 15
ЊЕГОШЕВА 15
ПРОТЕ МАТЕЈЕ 70
ПРОТЕ МАТЕЈЕ 36
ПРОТЕ МАТЕЈЕ 36
БУЛ. КРАЉА АЛЕКСАНДРА (БУЛ. РЕВОЛУЦИЈЕ) 84
БУЛ. КРАЉА АЛЕКСАНДРА (БУЛ.РЕВОЛУЦИЈЕ) 84
ЊЕГОШЕВА 15
ЊЕГОШЕВА 46
МОЛЕРОВА 11
ХАЏИ-ПРОДАНОВА 5
ХАЏИ-ПРОДАНОВА 5
МОЛЕРОВА 13
ХАЏИ-ПРОДАНОВА 5
КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ (И. МИЛУТИНОВИЋА) 15
АВАЛСКА 8
АВАЛСКА 8
СВЕТОГ САВЕ 39
АВАЛСКА 8 УЛАЗ ИЗ МАКЕНЗИЈЕВЕ /М.
ТОЛБУХИНА/
ЊЕГОШЕВА 77
ХАЏИ-ПРОДАНОВА 5
ВОЈВОДЕ ДРАГОМИРА 1
ВОЈВОДЕ ДРАГОМИРА 1
ВОЈВОДЕ ДРАГОМИРА 1
ВОЈВОДЕ ДРАГОМИРА 1
19
2.420
2.396
1.437
1.584
1.716
2.400
2.049
2.143
2.065
2.083
1.802
1.597
2.280
2.487
2.232
2.161
2.377
2.094
1.447
1.960
2.290
2.324
2.371
2.471
1.663
1.804
2.363
1.722
1.266
1.321
1.932
1.267
1.746
1.230
440
1.382
1.843
1.483
1.246
1.295
2.379
2.023
1.030
153.207
812
996
984
941
907
942
861
795
778
908
963
822
972
860
884
957
1.100
1.040
966
1.354
822
787
966
835
1.053
1.239
1.106
901
1.245
954
1.112
20
Број 51
19. мај 2012.
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
БЕОГРАД-ВРАЧАР
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „ВРАЧАР”
СО ВРАЧАР
БИБЛИОТЕКА „ПЕТАР КОЧИЋ”
СО ВРАЧАР
ОШ „ЈОВАН МИОДРАГОВИЋ”
ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП
НУ „БОЖИДАР АЏИЈА”
НУ „БОЖИДАР АЏИЈА”
ОШ „КРАЉ ПЕТАР ДРУГИ КАРАЂОРЂЕВИЋ”
ДЗ „ВРАЧАР”
ОШ „СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ”
ОШ „СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ”
ОШ „КРАЉ ПЕТАР ДРУГИ КАРАЂОРЂЕВИЋ”
ОШ „СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ”
ОШ „ДУШАН ДУГАЛИЋ”
МЗ „ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ”
АРХИТЕКТОНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ОШ „КРАЉ ПЕТАР ДРУГИ КАРАЂОРЂЕВИЋ”
МЗ „НЕИМАР”
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
ПП „ТЕРАЗИЈЕ”
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
АМК „ВРАЧАР”
ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА”
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
ОШ”КРАЉ ПЕТАР ДРУГИ КАРАЂОРЂЕВИЋ”
МЗ „ВОЈИСЛАВ ИЛИЋ”
СЈЕНИЧКА 1
ЊЕГОШЕВА 77
ВИШКА ББ
ЊЕГОШЕВА 77
ВОЈВОДЕ ДРАГОМИРА 1
РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА (БОЖИДАРА АЏИЈЕ) 2
РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА (БОЖИДАРА АЏИЈЕ) 3
РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА (БОЖИДАРА АЏИЈЕ) 3
МАРУЛИЋЕВА 8
БОЈАНСКА (МАТЕ ВИДАКОВИЋА) 16
ТИМОЧКА 24
ТИМОЧКА 24
МАРУЛИЋЕВА 8
ТИМОЧКА 24
ЂЕРДАПСКА 19
САЗОНОВА 119
ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА 78
МАРУЛИЋЕВА 8
СИМЕ ИГУМАНОВА (Ф.РОЗМАНА) 2-4
ХАЏИ-МЕЛЕНТИЈЕВА 64
ХАЏИ-МЕЛЕНТИЈЕВА 64
ХАЏИ-МЕЛЕНТИЈЕВА 64
ХАЏИ-МЕЛЕНТИЈЕВА 64
ОРЛОВИЋА ПАВЛА 15
ХАЏИ-МЕЛЕНТИЈЕВА 64
МАКЕНЗИЈЕВА (М. ТОЛБУХИНА) 74
ОРЛОВИЋА ПАВЛА 13 А
РАНКЕОВА 4
ХАЏИ-МЕЛЕНТИЈЕВА 63
ХАЏИ-МЕЛЕНТИЈЕВА 64
МАРУЛИЋЕВА 8
САЗОНОВА 119
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
БОРИСА КИДРИЧА 211
ЖИВАНА ЈОВАНОВИЋА 1
МАРШАЛА ТИТА 49
МАРШАЛА ТИТА 49
СЕДМОГ ЈУЛА 1
ТРГ ВУЧКА МИЛИЋЕВИЋА 4
ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА-ЗМАЈА 1
ПРОФЕСОРА ВАСИЋА 174
ПРОФЕСОРА ВАСИЋА 174
ДВАДЕСЕТДЕВЕТОГ НОВЕМБРА 13
ДВАДЕСЕТДЕВЕТОГ НОВЕМБРА 13
ДВАДЕСЕТДЕВЕТОГ НОВЕМБРА 13
БЕОГРАДСКА 1
БУЛЕВАР РЕВОЛУЦИЈЕ 11
БУЛЕВАР РЕВОЛУЦИЈЕ 11
БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 29
БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 28
ВУЧКОВА 25
ДОБРИВОЈА МИХАЈЛОВИЋА 30
ЈНА4
ЖЕЉКА МИЛИВОЈЕВИЋА 34
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА 48
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
БЕОГРАД-ГРОЦКА
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
БЕГАЉИЦА 1 МЗ БЕГАЉИЦА
БЕГАЉИЦА 2 ОСНОВНА ШКОЛА
БОЛЕЧ 1 ОСНОВНА ШКОЛА
БОЛЕЧ 2 ОСНОВНА ШКОЛА
БОЛЕЧ 3 МЗ БОЛЕЧ
БРЕСТОВИК ОСНОВНА ШКОЛА
ВИНЧА 1 ОСНОВНА ШКОЛА (НОВА ЗГРАДА)
ВИНЧА 2 ДОМ КУЛТУРЕ (СТАРА ШКОЛА)
ВИНЧА 3 ДОМ КУЛТУРЕ (СТАРА ШКОЛА)
ВРЧИН 1 ОСНОВНА ШКОЛА ЦЕНТАР
ВРЧИН 2 ОСНОВНА ШКОЛА ЦЕНТАР
ВРЧИН 3 ОСНОВНА ШКОЛА ЦЕНТАР
ВРЧИН 4 ОСНОВНА ШКОЛА ПЕТЉА
ГРОЦКА 1 ОСНОВНА ШКОЛА СВЕЧАНА САЛА
ГРОЦКА 2 ОСНОВНА ШКОЛА ТРПЕЗАРИЈА
ГРОЦКА 3 МЗ ГРОЦКА
ГРОЦКА 4 СО ГРОЦКА
ДРАЖАЊ ОСНОВНА ШКОЛА
ЖИВКОВАЦ ОСНОВНА ШКОЛА
ЗАКЛОПАЧА ДОМ КУЛТУРЕ
КАЛУЂЕРИЦА 1 ПРОДАВНИЦА „ДУБРАВА”
КАЛУЂЕРИЦА 2 ОШ”А. ШАНТИЋ” СТАРА
ШКОЛА
КАЛУЂЕРИЦА 3 ОШ „А.ШАНТИЋ”СТАРА ШКОЛА
КАЛУЂЕРИЦА 4 ОШ „МИЛОЈЕ ВАСИЋ”
КАЛУЂЕРИЦА 5 ОШ”АЛЕКСА ШАНТИЋ”
КАЛУЂЕРИЦА 6 ОШ” АЛЕКСА ШАНТИЋ”
КАЛУЂЕРИЦА 7 ОШ” АЛЕКСА ШАНТИЋ”
КАЛУЂЕРИЦА 8 ОШ „МИЛОЈЕ ВАСИЋ”
КАЛУЂЕРИЦА 9 ОШ „МИЛОЈЕ ВАСИЋ”
КАМЕНДОЛ ДОМ КУЛТУРЕ
ЛЕШТАНЕ 1 ОСНОВНА ШКОЛА
ЛЕШТАНЕ 2 ОСНОВНА ШКОЛА
ЛЕШТАНЕ 3 ОСНОВНА ШКОЛА
ЛЕШТАНЕ 4 ОСНОВНА ШКОЛА
ПУДАРЦИ ДОМ КУЛТУРЕ
РИТОПЕК ЛОВАЧКИ ДОМ
УМЧАРИ 1 ОСНОВНА ШКОЛА
УМЧАРИ 2 ДОМ КУЛТУРЕ
КАЛУЂЕРИЦА 10 ОШ „АЛЕКСА ШАНТИЋ”
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
1
2
ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ” - 1
МЗ „ВУКОВ СПОМЕНИК”
ВОЈВОДЕ БРАНЕ 18
ЗАХУМСКА 23 А
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА 48
ДРАГОЉУБА СТОЈАНОВИЋА 11
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 9
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 9
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 9
ДРАГОЉУБА СТОЈАНОВИЋА 11
ДРАГОЉУБА СТОЈАНОВИЋА 11
ДВАДЕСЕТПРВОГ АВГУСТА 131
МАРШАЛА ТИТА 8
МАРШАЛА ТИТА 8
МАРШАЛА ТИТА 8
МАРШАЛА ТИТА 8
ПАЛИХ БОРАЦА 21
БЕОГРАДСКА 4
ДВАДЕСЕТДЕВЕТОГ НОВЕМБРА 11
ТРГ РЕПУБЛИКЕ 2
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 9
850
787
841
1.196
1.280
774
845
1.000
1.160
1.146
916
1.000
1.026
1.152
1.166
1.177
969
1.027
1.232
1.077
959
941
1.075
934
1.087
998
878
1.290
1.255
1.030
956
1.229
63.115
1.703
1.240
1.995
1.699
1.713
906
2.250
1.892
1.640
2.033
1.911
1.774
1.917
1.881
2.091
2.255
1.761
1.260
303
1.949
2.221
2.372
2.302
2.234
2.330
2.167
1.895
2.148
2.201
931
2.379
2.142
1.780
2.290
1.171
2.140
1.231
1.286
1.386
70.779
2.067
2.034
19. мај 2012.
Број 51
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
40
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ” - 2
ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ” - 3
ШКОЛА „ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ” - 1
ЈКП „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ”
ШКОЛА „ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ” - 2
ШКОЛА „ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ” - 3
МЗ „БУЛБУЛДЕР”
ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА - 1
ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА - 2
ОШ „1300 КАПЛАРА”
ВИША ШКОЛА ЛИК. И ПРИМ. УМЕТНОСТИ - 1
ВИША ШКОЛА ЛИК. И ПРИМ. УМЕТНОСТИ - 2
ЦЕНТАР „ЗВЕЗДАНИ ГАЈ”
ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА - 1
ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА - 2
ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА - 3
ОШ „ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ” - 1
ОШ „ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ” - 2
ОШ „ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ” - 3
ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ” - 1
ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ” - 2
ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ” - 3
СТУДЕНТСКИ ДОМ „КРЦУН” - ПАВИЉОН 2
СТУДЕНТСКИ ДОМ „КРЦУН” - ПАВИЉОН 1
ОШ „ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ” - 4
ВРТИЋ „ДУГА „ - 1
ВРТИЋ „ДУГА” - 2
ОШ „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ” - 1
ОШ „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ” - 2
ОШ „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ” - 3
ДОМ ЗДРАВЉА „ЗВЕЗДАРА” - 1
ДОМ ЗДРАВЉА „ЗВЕЗДАРА” - 2
ОШ „МАРИЈА БУРСАЋ” - 1
ОШ „МАРИЈА БУРСАЋ” - 2
МЗ „ЗЕЛЕНО БРДО” - 1
МЗ „ЗЕЛЕНО БРДО” - 2
ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ЦРВЕНА ЗВЕЗДА” - ММЛУГ
-1
ФУДБАЛСКИ КЛУБ „ЦРВЕНА ЗВЕЗДА” - ММЛУГ
-2
МЗ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ” - 1
ОШ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ” - 1
МЗ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ” - 2
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” - 1
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” - 2
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” - 3
ОШ „ДРАГОЈЛО ДУДИЋ” - 1
ОШ „ДРАГОЈЛО ДУДИЋ” - 2
ОШ „ДРАГОЈЛО ДУДИЋ” - 3
МЗ „МАЛИ МОКРИ ЛУГ” - 1
МЗ „МАЛИ МОКРИ ЛУГ” - 2
МЗ „ВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ”
ОШ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ-ДИС”
КУЋА НАДЕЖДЕ ТАНАСКОВИЋ
МЗ „ВОЈВОДА ПУТНИК” - 1
МЗ „ВОЈВОДА ПУТНИК” - 2
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ” - 4
МЗ „ВОЈВОДА МИШИЋ”
КУЋА ПЕТРА МЛАДЕНОВИЋА - 1
КУЋА ПЕТРА МЛАДЕНОВИЋА - 2
ВРТИЋ „СУНЦЕ” - 1
ВРТИЋ „СУНЦЕ” - 2
МЗ „НОВО МИРИЈЕВО” - 1
ОШ „ПАВЛЕ САВИЋ” - 1
ОШ „ПАВЛЕ САВИЋ” - 2
МЗ „НОВО МИРИЈЕВО” - 2
ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ” - 1
ВРТИЋ „МАСЛАЧАК”
ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ” - 2
ОШ „ПАВЛЕ САВИЋ” - 3
ОШ „ПАВЛЕ САВИЋ” - 4
ОШ „ПАВЛЕ САВИЋ” - 5
ОШ „ПАВЛЕ САВИЋ” - 6
ОШ „ПАВЛЕ САВИЋ” - 7
ОШ „ПАВЛЕ САВИЋ” - 8
МЗ „МИРИЈЕВО” - 1
21
ВОЈВОДЕ БРАНЕ 18
ВОЈВОДЕ БРАНЕ 18
ВАТРОСЛАВА ЈАГИЋА 5
ЖИВКА КАРАБИБЕРОВИЋА 3
ВАТРОСЛАВА ЈАГИЋА 5
ВАТРОСЛАВА ЈАГИЋА 5
ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 83
СТАНКА ВРАЗА 63
СТАНКА ВРАЗА 63
ПАНЧИНА 1
ПАНТЕ СРЕЋКОВИЋА 2
ПАНТЕ СРЕЋКОВИЋА 2
ВЕЉКА ДУГОШЕВИЋА 48
МИЛАНА РАКИЋА 33
МИЛАНА РАКИЋА 33
МИЛАНА РАКИЋА 33
ВРАЊСКА 26
ВРАЊСКА 26
ВРАЊСКА 26
МИЛАНА РАКИЋА 41
МИЛАНА РАКИЋА 41
МИЛАНА РАКИЋА 41
БАНА ИВАНИША ББ
БАНА ИВАНИША ББ
ВРАЊСКА 26
СУБОТИЧКА 2
СУБОТИЧКА 2
УЧИТЕЉСКА 58
УЧИТЕЉСКА 58
УЧИТЕЉСКА 58
ОЛГЕ ЈОВАНОВИЋ 11
ОЛГЕ ЈОВАНОВИЋ 11
МИЛАНА РАКИЋА 81
МИЛАНА РАКИЋА 81
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 395
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 395
БАЈДИНА 14
1.593
1.240
1.337
1.668
1.702
1.373
2.249
2.007
1.383
1.796
1.593
1.488
1.291
1.509
1.624
2.063
1.620
1.140
2.110
1.298
1.676
2.075
1.829
1.053
1.479
1.694
1.561
2.132
1.947
2.037
1.574
1.989
1.850
2.002
1.423
1.769
1.643
БАЈДИНА 14
1.799
УСТАНИЧКА 194
МИЛИЋА РАКИЋА 1
УСТАНИЧКА 194
УСТАНИЧКА 246
УСТАНИЧКА 246
УСТАНИЧКА 246
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 525
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 525
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 525
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 532
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 532
НИКОЛЕ ГРУЛОВИЋА 14
РАДОСАВА ЉУМОВИЋА 20
БУЉУБАШИНА ВОДА 10
УСТАНИЧКА 189
УСТАНИЧКА 189
УСТАНИЧКА 246
БРАЋЕ СРНИЋ 35
ВЕСЕЛИНА ЧАЈКАНОВИЋА 7
ВЕСЕЛИНА ЧАЈКАНОВИЋА 7
ШЕСНАЕСТОГ ОКТОБРА 57
ШЕСНАЕСТОГ ОКТОБРА 57
МИРИЈЕВСКИ ВЕНАЦ 20
КОСТЕ НАЂА 25
КОСТЕ НАЂА 25
МИРИЈЕВСКИ ВЕНАЦ 20
УЧИТЕЉИЦЕ МИЛИЦЕ ЈАНКОВИЋ 15
ПЕТРАРКИНА 3
УЧИТЕЉИЦЕ МИЛИЦЕ ЈАНКОВИЋ 15
КОСТЕ НАЂА 25
КОСТЕ НАЂА 25
КОСТЕ НАЂА 25
КОСТЕ НАЂА 25
КОСТЕ НАЂА 25
КОСТЕ НАЂА 25
ШКОЛСКИ ТРГ 2
2.217
1.737
1.876
1.697
1.697
1.373
1.447
1.678
1.586
2.087
2.020
1.964
1.787
2.068
1.749
1.940
1.853
2.347
2.096
1.833
1.766
1.459
1.642
2.166
1.839
2.052
2.182
1.854
2.241
1.261
1.809
1.665
2.166
2.096
2.173
2.312
22
Број 51
19. мај 2012.
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
БЕОГРАД-ЗВЕЗДАРА
77
78
79
80
81
МЗ „МИРИЈЕВО” - 2
ОРЛОВСКО НАСЕЉЕ
СЕДМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА - 1
ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ” - 3
СЕДМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА - 2
ШКОЛСКИ ТРГ 2
ЈУЛА БРИНЕРА 12 А
ШЕЈКИНА 21А
УЧИТЕЉИЦЕ МИЛИЦЕ ЈАНКОВИЋ 15
ШЕЈКИНА 21А
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „МАЛА СИРЕНА”
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „МАЛА СИРЕНА”
ЕКОНОМСКА ШКОЛА „НАДА ДИМИЋ”
ОШ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”
ОШ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”
ЕКОНОМСКА ШКОЛА „НАДА ДИМИЋ”
ЕКОНОМСКА ШКОЛА „НАДА ДИМИЋ”
ЕКОНОМСКА ШКОЛА „НАДА ДИМИЋ”
ЕКОНОМСКА ШКОЛА „НАДА ДИМИЋ”
ПРВА ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА
ПРВА ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА
ПРАВНО БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
ПРАВНО БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
ПРВА ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА
ПРВА ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА
ОШ „ЛАЗАР САВАТИЋ”
ОШ „ЛАЗАР САВАТИЋ”
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”
ОШ „ГОРЊА ВАРОШ”
ОШ „ГОРЊА ВАРОШ”
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”
ОШ „РАДЕ КОНЧАР”
ОШ „РАДЕ КОНЧАР”
ОШ „РАДЕ КОНЧАР”
ОШ „РАДЕ КОНЧАР”
ОШ „РАДЕ КОНЧАР”
ОШ „РАДЕ КОНЧАР”
КУД „ИКАРБУС”
КУД „ИКАРБУС”
ПОСЛОВНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ПОШТЕ
ЗАВОД ЗА ТРЖИШТЕ РАДА
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „БИСЕР”
ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ”
ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ”
ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ”
ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ”
ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ”
ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ”
ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ”
ПОСЛОВНА ПРОСТОРИЈА - ЈП „ПП ЗЕМУН”
ОШ „ГАВРИЛО ПРИНЦИП”
ОШ „ГАВРИЛО ПРИНЦИП”
ОШ „ГАВРИЛО ПРИНЦИП”
МАШИНСКА ШКОЛА „ЗМАЈ”
ОШ „СУТЈЕСКА”
ОШ „СУТЈЕСКА”
ОШ „СУТЈЕСКА”
ОШ „СУТЈЕСКА”
ОШ „СУТЈЕСКА”
ОШ „СУТЈЕСКА”
ОШ „СУТЈЕСКА”
ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ”
ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ”
ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ”
ШКОЛА „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ”
САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА
САОБРАЋАЈНО ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ОШ „САВА ШУМАНОВИЋ”
ОШ „САВА ШУМАНОВИЋ”
ОШ „САВА ШУМАНОВИЋ”
ОШ „САВА ШУМАНОВИЋ”
ОШ „САВА ШУМАНОВИЋ”
ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН”
ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН”
ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН”
ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН”
ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН”
ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН”
КЕЈ ОСЛОБОЂЕЊА ББ
КЕЈ ОСЛОБОЂЕЊА ББ
ДВАДЕСЕТДРУГОГ ОКТОБРА 19
НЕМАЊИНА 25
НЕМАЊИНА 25
ДВАДЕСЕТДРУГОГ ОКТОБРА 19
ДВАДЕСЕТДРУГОГ ОКТОБРА 19
ДВАДЕСЕТДРУГОГ ОКТОБРА 19
ДВАДЕСЕТДРУГОГ ОКТОБРА 19
ГРАДСКИ ПАРК 2
ГРАДСКИ ПАРК 2
ТОШИН БУНАР 17
ТОШИН БУНАР 17
ГРАДСКИ ПАРК 2
ГРАДСКИ ПАРК 2
КЕЈ ОСЛОБОЂЕЊА 27
КЕЈ ОСЛОБОЂЕЊА 27
НАДЕ ДИМИЋ 4
НАДЕ ДИМИЋ 4
ДОБАНОВАЧКА 72
ДОБАНОВАЧКА 72
НАДЕ ДИМИЋ 4
ЗЛАТИБОРСКА 44
ЗЛАТИБОРСКА 44
ЗЛАТИБОРСКА 44
ЗЛАТИБОРСКА 44
ЗЛАТИБОРСКА 44
ЗЛАТИБОРСКА 44
ПРВОМАЈСКА 8
ПРВОМАЈСКА 8
ПРВОМАЈСКА 8
ПРВОМАЈСКА 8
ДРАГАНА РАКИЋА 39
ПРВОМАЈСКА 79
ПРВОМАЈСКА 79
ПРВОМАЈСКА 79
ПРВОМАЈСКА 79
ПРВОМАЈСКА 79
ПРВОМАЈСКА 79
ПРВОМАЈСКА 79
АТАНАСИЈА ПУЉЕ 40
КРАЈИШКА 34
КРАЈИШКА 34
КРАЈИШКА 34
АУТОПУТ ЗА ЗАГРЕБ 18
ЗАДРУГАРСКА 1
ЗАДРУГАРСКА 1
ЗАДРУГАРСКА 1
ЗАДРУГАРСКА 1
ЗАДРУГАРСКА 1
ЗАДРУГАРСКА 1
ЗАДРУГАРСКА 1
АЛАСКА 17
АЛАСКА 17
АЛАСКА 17
ПРИЗРЕНСКА 17
ЦАРА ДУШАНА 262
ЦАРА ДУШАНА 262
ДОБАНОВАЧКИ ПУТ 107
ДОБАНОВАЧКИ ПУТ 107
ДОБАНОВАЧКИ ПУТ 107
ДОБАНОВАЧКИ ПУТ 107
ДОБАНОВАЧКИ ПУТ 107
ЕМИЛИЈЕ ЈАКШИЋ 37 А
ЕМИЛИЈЕ ЈАКШИЋ 37 А
ЕМИЛИЈЕ ЈАКШИЋ 37 А
ЕМИЛИЈЕ ЈАКШИЋ 37 А
ЕМИЛИЈЕ ЈАКШИЋ 37 А
ЕМИЛИЈЕ ЈАКШИЋ 37 А
2.220
811
1.647
2.195
1.545
143.870
1.603
1.641
1.582
1.554
1.588
1.616
1.763
1.684
1.651
1.581
1.672
1.653
1.684
1.507
1.517
1.321
1.106
1.441
1.189
1.301
1.435
1.291
1.564
1.454
1.536
1.224
1.358
1.777
1.555
1.377
1.253
1.528
1.498
1.545
1.588
1.618
1.749
1.554
1.669
1.736
1.632
1.738
1.746
1.601
1.315
1.654
1.610
1.563
1.458
1.461
1.617
1.315
1.584
1.421
1.453
1.306
1.492
1.224
1.652
1.456
1.624
1.817
1.777
1.490
1.239
1.252
1.429
1.507
1.531
19. мај 2012.
Број 51
БЕОГРАД-ЗЕМУН
70
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
БЕОГРАД-ЗЕМУН
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
ПЛАВИ ХОРИЗОНТИ - ЛОКАЛ -”ВУКОВИЋ
ЗОРАН”
ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН”
ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН”
ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН”
ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН”
ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН”
ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН”
ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН”
ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН”
ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН”
ОШ „ИЛИЈА БИРЧАНИН”-ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
ОШ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
ОШ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
ОШ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
ОШ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
ОШ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
ОШ „БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ”
ОШ”БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ”
ОШ”БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ”
ОШ”БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ”
ОШ „СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ МИТРАЉЕТА”
ОШ”СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ МИТРАЉЕТА”
ОШ”СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ МИТРАЉЕТА”
ОШ”СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ МИТРАЉЕТА”
ОШ”СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ МИТРАЉЕТА”
ОШ „СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ МИТРАЉЕТА”
ОШ „БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ”
ОШ „БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ”
ДОМ КУЛТУРЕ БАТАЈНИЦА - МЗ
БУСИЈЕ - ПАРОХИЈСКИ ДОМ
БУИСЈЕ - ПАРОХИЈСКИ ДОМ
ОШ „СТАНКО МАРИЋ”
ОШ „СТАНКО МАРИЋ”
ОШ „СТАНКО МАРИЋ”
КАФЕ „АНЂЕО”
ИНСТИТУТ ЗА СТОЧАРСТВО
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ДУ „РАКИЛА КОТАРОВ-ВУКА”
ОШ „ДУЛЕ КАРАКЛАЈИЋ”
ОШ „ДУЛЕ КАРАКЛАЈИЋ”
СО ЛАЗАРЕВАЦ-ПРИЗЕМЉЕ
СО ЛАЗАРЕВАЦ- ХОЛ ИСПРЕД ВЕЛИКЕ САЛЕ
ОШ „ВОЈИСЛАВ ВОКА САВИЋ”
КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ-СПРАТ
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ-СПРАТ
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ-ПРИЗЕМЉЕ
УП.ЗГРАДА „ЛАСТРА”
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ДУ „РАКИЛА КОТАРОВ ВУКА”
ПРОСТОРИЈЕ МЗ ДУШАН ПЕТРОВИЋ-ШАНЕ
МЗ „МОМЧИЛО ПАВЛОВИЋ”
КОЛУБАРА УСЛУГЕ
ДЗ „ДР Ђ.КОВАЧЕВИЋ” ПРИЗЕМЉЕ
ДЗ „ДР Ђ.КОВАЧЕВИЋ” СПРАТ
ЗГРАДА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ-ХОЛ
НОВИ ОБЈЕКАТ МЗ „ЗАГОРКА ДРАГОВИЋ”
ОШ „КНЕЗ ЛАЗАР”
ДОМ КУЛТУРЕ-ГОРЊА САЛА
ДОМ КУЛТУРЕ-ДОЊА САЛА
ОШ „СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ”
ОШ „СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ”
ДОМ КУЛТУРЕ
УПРАВНА ЗГРАДА”КОЛУБАРА ПРЕРАДЕ”
УПРАВНА ЗГРАДА „МОНТАЖА”
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
КОЛОНИЈА-ДОМ КУЛТУРЕ
СЕЛО - МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
КОСТЕ БРАНКОВИЋА 19
БРАЋЕ КРЊЕШЕВАЦ 2
БРАЋЕ КРЊЕШЕВАЦ 2
БРАЋЕ КРЊЕШЕВАЦ 2
БРАЋЕ КРЊЕШЕВАЦ 2
БРАЋЕ КРЊЕШЕВАЦ 2
БРАЋЕ КРЊЕШЕВАЦ 2
БРАЋЕ КРЊЕШЕВАЦ 2
БРАЋЕ КРЊЕШЕВАЦ 2
БРАЋЕ КРЊЕШЕВАЦ 2
ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО 13 МАЈ 3
БРАЋЕ МИХАЈЛОВИЋ-ТРИПИЋ 2
БРАЋЕ МИХАЈЛОВИЋ-ТРИПИЋ 2
БРАЋЕ МИХАЈЛОВИЋ-ТРИПИЋ 2
БРАЋЕ МИХАЈЛОВИЋ-ТРИПИЋ 2
БРАЋЕ МИХАЈЛОВИЋ-ТРИПИЋ 2
БРАЋЕ МИХАЈЛОВИЋ-ТРИПИЋ 2
ПУКОВНИКА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА 5
ПУКОВНИКА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА 5
ПУКОВНИКА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА 5
ПУКОВНИКА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА 5
ДАЛМАТИНСКЕ ЗАГОРЕ 94
ДАЛМАТИНСКЕ ЗАГОРЕ 94
ДАЛМАТИНСКЕ ЗАГОРЕ 94
ДАЛМАТИНСКЕ ЗАГОРЕ 94
ДАЛМАТИНСКЕ ЗАГОРЕ 94
ДАЛМАТИНСКЕ ЗАГОРЕ 94
ПУКОВНИКА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА 5
ПУКОВНИКА МИЛЕНКА ПАВЛОВИЋА 5
ЈОВАНА БРАНКОВИЋА 2
ЕПИСКОПА САВЕ ТРЛАЈИЋА 2
ЕПИСКОПА САВЕ ТРЛАЈИЋА 2
УЧИТЕЉА ЦВЕЈЕ 5
УЧИТЕЉА ЦВЕЈЕ 5
УЧИТЕЉА ЦВЕЈЕ 5
ГРМОВАЦ НОВА 17 15
СОКО САЛАШ ББ
ДУЛА КАРАКЛАЈИЋА 31А ЛАЗАРЕВАЦ
ДУЛА КАРАКЛАЈИЋА 35А ЛАЗАРЕВАЦ
ДУЛА КАРАКЛАЈИЋА 35А ЛАЗАРЕВАЦ
КАРАЂОРЂЕВА 42 ЛАЗАРЕВАЦ
КАРАЂОРЂЕВА 42 ЛАЗАРЕВАЦ
ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 4 ЛАЗАРЕВАЦ
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 25 ЛАЗАРЕВАЦ
ХИЛАНДАРСКА 2 ЛАЗАРЕВАЦ
ХИЛАНДАРСКА 2 ЛАЗАРЕВАЦ
ХИЛАНДАРСКА 2 ЛАЗАРЕВАЦ
ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА ВЕЛИМИРОВИЋА 12
ЛАЗАРЕВАЦ
ДУЛА КАРАКЛАЈИЋА 31А ЛАЗАРЕВАЦ
ДУШАНА ПЕТРОВИЋА-ШАНЕТА ББ ЛАЗАРЕВАЦ
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ ББ ЛАЗАРЕВАЦ
КОЛУБАРСКИ ТРГ 7 ЛАЗАРЕВАЦ
ДР ЂОРЂА КОВАЧЕВИЋА 27 ЛАЗАРЕВАЦ
ДР ЂОРЂА КОВАЧЕВИЋА 27 ЛАЗАРЕВАЦ
ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 6 ЛАЗАРЕВАЦ
СТЕФАНА НЕМАЊЕ ББ ЛАЗАРЕВАЦ
БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 27А ЛАЗАРЕВАЦ
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ ТРЕЋЕГ ОКТОБРА ББ
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ ТРЕЋЕГ ОКТОБРА ББ
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ СТЕВАНА ФИЛИПОВИЋА 10
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ СТЕВАНА ФИЛИПОВИЋА 10
ВРЕОЦИ ДИМИТРИЈА ДИШЕ ЂУРЂЕВИЋА 91
ВРЕОЦИ ДИМИТРИЈА ДИШЕ ЂУРЂЕВИЋА ББ
ВРЕОЦИ ББ
СТЕПОЈЕВАЦ ББ
СТЕПОЈЕВАЦ СЕДМОГ ОКТОБРА 219
ШОПИЋ ББ
ШОПИЋ ББ
РУДОВЦИ ШЕСТОГ АВГУСТА 1
РУДОВЦИ ББ
ПРКОСАВА ББ
МИРОСАЉЦИ ББ
МИРОСАЉЦИ ББ
23
858
1.967
1.246
1.579
1.558
1.559
1.437
1.368
1.641
1.542
612
1.565
1.576
1.525
1.490
1.788
1.402
1.473
1.464
1.502
1.621
1.464
1.514
1.511
1.700
1.523
1.532
1.655
1.668
1.202
1.375
1.484
1.763
1.777
1.756
398
174
158.196
744
695
735
692
1.442
1.550
992
987
933
695
1.338
1.584
1.703
1.306
1.376
1.116
1.036
1.315
1.461
1.751
900
920
1.061
1.026
885
663
848
1.491
1.177
954
1.077
663
858
294
557
794
24
Број 51
19. мај 2012.
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ „МАРИНАЦ”
ВАРОШИЦА-ПРОСТОРИЈЕ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
НОВЕ ПРОСТОРИЈЕ МЗ
ОШ”СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН”
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД-ЛАЗАРЕВАЦ
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ПРОСТОРИЈЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ ДРЕН
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОБЈЕКАТ ОШ У МЗ НОВИ МЕДОШЕВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
1
2
3
4
5
6
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
ПЛЕНУМСКА САЛА
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
ХОЛ СО МЛАДЕНОВАЦ
ХОЛ ОПШТИНСКОГ СУДА
ЗГРАДА БИВШЕГ СОЦИЈАЛНОГ
СТРЕЉАЧКА ДРУЖИНА „ФИЛИП КЉАЈИЋ” СТРЕЛИШТЕ
ГРАДСКИ СТАДИОН „СЕЛТЕРС”
ОСНОВНА ШКОЛА „КОСТА ЂУКИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА „КОСТА ЂУКИЋ”
НИС „ЈУГОПЕТРОЛ „
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ДРАПШИН”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ДРАПШИН”
ОСНОВНА ШКОЛА „МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА „МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ”
ОБДАНИШТЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СПОРТСКИ ЦЕНТАР - ГЛАВНИ УЛАЗ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР - УЛАЗ ИЗ УЛИЦЕ КНЕЗА
ЛАЗАРА
ЗГРАДА УПРАВЕ ПРИХОДА
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
КАФАНА „КОД ЂУКИЋА”
КАФАНА РАЈКА - ПЕТКАНЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОДЕЉЕЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА”
ОДЕЉЕЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ПРОСТОРИЈЕ ДОМА
ПРОСТОРИЈЕ ДОМА
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ПРОСТОРИЈЕ ДОМА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА „РЕКА”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „МАЛА ВРБИЦА”
ОСНОВНА ШКОЛА „РУДНИК”
ОСНОВНА ШКОЛА „ЛИВАДЕ”
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛИЦА МИЛОШЕВИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛИЦА МИЛОШЕВИЋ”
ПРОСТОРИЈЕ КЛУБА ПЕНЗИОНЕРА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА У ДОЊЕМ КРАЈУ
АРАПОВАЦ ББ
БАРЗИЛОВИЦА ББ
БРАЈКОВАЦ ББ
ДУДОВИЦА ББ
ДУДОВИЦА ББ
МЕДОЈЕВА 34 МЕДОШЕВАЦ
ЈУНКОВАЦ ББ
БАРОШЕВАЦ ББ
СОКОЛОВО ББ
ЛЕСКОВАЦ ББ
ТРБУШНИЦА ББ
ЗЕОКЕ КНЕЗА СТАНОЈА ББ
ВРБОВНО ББ
ПЕТКА ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА ВЕЛИМИРОВИЋА
161
ЧИБУТКОВИЦА ББ
ДУДОВИЦА ББ
ЖУПАЊАЦ ББ
КРУШЕВИЦА ББ
БИСТРИЦА ББ
МАЛИ ЦРЉЕНИ ББ
СТРМОВО ББ
БУРОВО ББ
ЦАРА УРОША 50
ЛУКАВИЦА ББ
СТУБИЦА ББ
ШУШЊАР ББ
СУМЕЂ ББ
СЈЕНИЧКА ББ
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 175
КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 30
ЈАНКА КАТИЋА 6
ЈАНКА КАТИЋА 6
НИКОЛЕ ПАШИЋА 27
ЉУБЕ ДАВИДОВИЋА 49
550
742
811
494
182
575
757
962
495
587
595
652
915
1.239
642
372
524
592
393
703
281
374
470
496
301
341
161
234
53.059
1.053
924
850
702
858
1.015
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 342
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 339
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 339
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 7
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 13
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 13
КРАЉА АЛЕКСАНДРА ОБРЕНОВИЋА 23
КРАЉА АЛЕКСАНДРА ОБРЕНОВИЋА 23
ВУКА КАРАЏИЋА 77
ВУКА КАРАЏИЋА 75
ВУКА КАРАЏИЋА 73
КНЕЗА ЛАЗАРА ББ
915
981
901
727
872
1.031
1.181
939
1.212
933
1.038
1.455
КОСМАЈСКА 3
КОСМАЈСКА 47
КОСМАЈСКА 47
КАЈМАКЧАЛАНСКА 1
СМЕДЕРЕВСКИ ПУТ 37
НИКОЛЕ ПАШИЋА ББ, ГРАНИЦЕ
МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 75
МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 75
МИХАИЛА МАРКОВИЋА 13, РАЈКОВАЦ
МИЈЕ ОБРАДОВИЋА 1, МЕЂУЛУЖЈЕ
МИЈЕ ОБРАДОВИЋА 1, МЛАДЕНОВАЦ
ПРУЖАТОВАЧКА 61, ПРУЖАТОВАЦ
МАРКОВАЧКА 61, МАРКОВАЦ
РАЈЕ СТЕПАНОВИЋА 9, КОРАЋИЦА
РАЈЕ СТЕПАНОВИЋА 9, КОРАЋИЦА
СВЕТОСАВСКИ ПУТ 41, ВЕЛИКА ИВАНЧА
МАЛА ВРБИЦА ББ
МАРТОВСКА 29, ВЕЛИКА ИВАНЧА
ЛЕСКА 1, ВЕЛИКА ИВАНЧА
ЈАГЊИЛО 560
ЈАГЊИЛО 452 А
ЈАГЊИЛО 452 А
СРПСКИХ ВЛАДАРА 45, РАБРОВАЦ
ЦРКВЕНОШКОЛСКА 22, РАБРОВАЦ
ДОЊОШКОЛСКА ББ, КОВАЧЕВАЦ
816
860
880
987
1.094
1.341
963
882
1.640
1.130
1.373
753
837
910
712
648
267
440
265
597
569
599
532
552
817
19. мај 2012.
Број 51
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
44
ДОМ КУЛТУРЕ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
45
ДОМ КУЛТУРЕ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
46
47
48
49
50
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД-МЛАДЕНОВАЦ
51
52
53
54
55
56
57
58
59
ЛОКАЛ ТОМИСЛАВА ЖИВАНОВИЋА - ЂЕРМИНЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА - ЦЕНТАР
ОСНОВНА ШКОЛА „БИСА СИМИЋ” - ЦЕНТАР
ЛОКАЛ ВЕРОСЛАВЕ ЂОРЂЕВИЋ - ВЛАЈИЋА КРАЈ
ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУНЦЕ” - КРАЈ
СТЕПАЊЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „БЕЛУЋА”
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА У ГОРЊОЈ ДУБОНИ
ОСНОВНА ШКОЛА У ДОЊОЈ ДУБОНИ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ 1
ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ 2
ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ” 1
10. БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА 1
ЦМЗ „УШЋЕ”
ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ” 2
ДВ „ЗЕКА” 1
ДВ „ЗЕКА” 2
БИВША МЗ ГАЗЕЛА 1
БИВША МЗ ГАЗЕЛА 2
ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ” 1
ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ” 2
ДВ „ЛЕПТИРИЋ”-САЛА
ЦМЗ ГАЗЕЛА - САЛА
ДВ „ПЧЕЛИЦА” ХОЛ
СТРЕЛИШТЕ(СКЛОНИШТЕ)
ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
10. БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА 2
ОШ”РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ” 1
ОШ”РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ” 2
ОШ”РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ” 3
ПРОСТОРИЈА МЗ „АКАДЕМИЈА” 1
ПРОСТОРИЈА МЗ „АКАДЕМИЈА” 2
МЗ”ДУНАВСКИ КЕЈ” КАНЦЕЛАРИЈА
МЗ”ДУНАВСКИ КЕЈ” МАЛА САЛА
МЗ”ДУНАВСКИ КЕЈ” ВЕЛИКА САЛА
ЗЕПТЕР ИНТЕРНАТИОНАЛ
УДРУЖЕЊЕ ЛИВАЦА
ОШ”ДУШКО РАДОВИЋ” 1
ОШ”ДУШКО РАДОВИЋ”2
ОШ”ДУШКО РАДОВИЋ” 3
ДВ „ПОЛЕТАРАЦ”- ХОЛ 1
ДВ „ПОЛЕТАРАЦ”- ХОЛ 2
ГЕНЕРАЛЕКСПОРТ- ХОЛ
ОШ”ДУШКО РАДОВИЋ” 4
ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ” 1
ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ” 2
ЦМЗ „СТАРИ АЕРОДРОМ” 1
ЦМЗ „СТАРИ АЕРОДРОМ” 2
ОШ”РАТКО МИТРОВИЋ” 3
ОШ”ЂУРО СТРУГАР” 1
ОШ”ЂУРО СТРУГАР” 2
ОШ”ИВАН ГУНДУЛИЋ” 1
ОШ”ИВАН ГУНДУЛИЋ” 2
ОШ”НОВИ БЕОГРАД” 1
ОШ”ИВАН ГУНДУЛИЋ” 3
ОШ”НОВИ БЕОГРАД” 2
СКЦ (ПОЛИТЕХНИЧКА АКАДЕМИЈА) 1
СКЦ (ПОЛИТЕХНИЧКА АКАДЕМИЈА) 2
ГРАФИЧКА ШКОЛА
ПРОСТОР МЗ „ПАРИСКА КОМУНА”
СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА 1
СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА 2
МЗ „ИКАРУС”-САЛА
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ БЕОГРАДА-САЛА
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „МАЈА” 1
ТРГ ЉУБОМИРА ИВАНОВИЋА ГЕЏЕ 8,
КОВАЧЕВАЦ
ТРГ ЉУБОМИРА ИВАНОВИЋА ГЕЏЕ 8,
КОВАЧЕВАЦ
БОЈИНА БАРА 6, КОВАЧЕВАЦ
ЦЕНТРАЛНА 3, ВЕЛИКА КРСНА
ЦЕНТРАЛНА 13, ВЕЛИКА КРСНА
СВЕТОНИКОЛСКА 1, ВЕЛИКА КРСНА
СТЕПАЊСКА 20, ВЕЛИКА КРСНА
БЕЛУЋАНСКА 9, ВЕЛИКА КРСНА
ВАРОВНИЧКИХ РАТНИКА 40, ШЕПШИН
ПРВОМАЈСКА 83, ДУБОНА
ТРАЈКОВАЧКА 11, ДУБОНА
СЕНАЈСКА 32, СЕНАЈА
КРАЉА АЛЕКСАНДРА ПРВОГ 103, ВЛАШКА
КРАЉА АЛЕКСАНДРА ПРВОГ 103, ВЛАШКА
КРАЉА АЛЕКСАНДРА ПРВОГ 103, ВЛАШКА
ВИШЉАНСКА 72, АМЕРИЋ
САЈМИШТЕ 2 А
САЈМИШТЕ 2 А
МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА 16
АНТИФАШИСТИЧКЕ БОРБЕ 1 А
БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 44
МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА 16
БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 55
БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 55
БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 23 А
БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА 23 А
МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА 72
МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА 72
МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА 34
МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 34
АНТИФАШИСТИЧКЕ БОРБЕ 75
ШПАНСКИХ БОРАЦА 71 А
Бул. Уметности 31
АНТИФАШИСТИЧКЕ БОРБЕ 1 А
БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ 31
БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ 31
БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ 31
БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ 27
БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ 27
БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 64
БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 64
БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 64
БУЛЕВАР МИХАИЛА ПУПИНА 117
БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 86
БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 112
БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 112
БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 112
НАРОДНИХ ХЕРОЈА 19 А
НАРОДНИХ ХЕРОЈА 19 А
НАРОДНИХ ХЕРОЈА 43
БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 112
ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 58
ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 58
НАРОДНИХ ХЕРОЈА 42
НАРОДНИХ ХЕРОЈА 42
ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 58
МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 148
МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 148
НАРОДНИХ ХЕРОЈА 12
НАРОДНИХ ХЕРОЈА 12
НАРОДНИХ ХЕРОЈА 12
НАРОДНИХ ХЕРОЈА 12
НАРОДНИХ ХЕРОЈА 12
БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 152 А
БУЛЕВАР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 152 А
ОТОНА ЖУПАНЧИЧА 19
ОТОНА ЖУПАНЧИЧА 14
ОТОНА ЖУПАНЧИЧА 4
ОТОНА ЖУПАНЧИЧА 4
АЛЕКСИНАЧКИХ РУДАРА 37
ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 1
ГРАМШИЈЕВА 2 А
25
767
891
1.021
762
614
845
372
204
651
626
242
430
932
613
685
686
48.392
1.074
1.260
1.415
1.466
1.391
1.554
1.928
1.358
1.393
1.339
1.147
1.435
1.403
1.129
1.332
1.746
1.136
2.162
1.113
1.319
1.174
2.000
1.929
1.294
1.312
1.544
1.863
1.289
1.563
1.272
1.502
804
904
1.195
890
1.340
1.698
1.140
879
1.088
1.708
1.672
1.531
1.465
1.150
1.545
1.549
1.745
1.709
1.388
1.284
980
1.024
1.361
1.730
1.536
26
Број 51
19. мај 2012.
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „МАЈА” 2
ОШ”КРАЉ АЛЕКСАНДАР ПРВИ” 1
ОШ”КРАЉ АЛЕКСАНДАР ПРВИ” 2
ОШ „МАРКО ОРЕШКОВИЋ” 1
ОШ „МАРКО ОРЕШКОВИЋ” 2
ОШ „МАРКО ОРЕШКОВИЋ” 3
КЛУБ ЗА СТАРА ЛИЦА „М.СТУПАР” 1
ОШ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ” 1
ОШ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ” 2
ПРОСТОР МЗ „ПАВИЉОНИ”
ОШ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ” 3
КЛУБ ЗА СТАРА ЛИЦА „М.СТУПАР” 2
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „БИСЕР” 1
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „БИСЕР” 2
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „СРНА” 1
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „СРНА” 2
ОШ „20.ОКТОБАР” 1
ОШ „20.ОКТОБАР” 2
ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР
МЗ „САВСКИ КЕЈ” ПРОСТОР
ОШ „20.ОКТОБАР” 3
ОШ „20.ОКТОБАР” 4
ОПШТИНСКИ УСЛУЖНИ ЦЕНТАР-КАТАСТАР
МЗ „САВСКИ КЕЈ”-КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА
ДЗ ОПШТА МЕДИЦИНА ГЛАВНИ УЛАЗ ХОЛ
ДЕСНО
ДОМ ЗДРАВЉА-ЗУБНО
ДЗ ОПШТА МЕДИЦИНА ГЛАВНИ УЛАЗ ХОЛ ЛЕВО
ОШ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” 1
ОШ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” 2
ОШ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” 3
ЦМЗ „САВА”-МАЛА САЛА
ЦМЗ „САВА”-ВЕЛИКА САЛА 1
ЦМЗ „САВА”-ВЕЛИКА САЛА 2
ЦМЗ „САВА” - УЧИОНИЦА
ОШ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” 4
КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА 1
КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА 2
ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ 1
ИНСТИТУТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ 2
МЗ”БЕЖАНИЈСКИ БЛОКОВИ”-МАЛА САЛА 1
МЗ”БЕЖАНИЈСКИ БЛОКОВИ”-МАЛА САЛА 2
ДВ „ИСТОК” - ХОЛ
ДВ „ИСТОК” - САЛА
НАСПРАМ МЗ „БЕЖАНИЈСКИ БЛОКОВИ”
МЗ „БЕЖАНИЈСКИ БЛОКОВИ” КАНЦЕЛАРИЈА
ОШ”КНЕГИЊА МИЛИЦА” 1
ОШ”КНЕГИЊА МИЛИЦА” 2
ОШ”КНЕГИЊА МИЛИЦА” 3
ОШ”КНЕГИЊА МИЛИЦА” 4
ОШ”КНЕГИЊА МИЛИЦА” 5
ОШ”КНЕГИЊА МИЛИЦА” 6
ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ” 1
ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ” 2
ОШ”ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ” УЧИОНИЦА
ОМЛАД. КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО
„РАД”
ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ” 3
МЗ „МЛАДОСТ”
ОШ „МЛАДОСТ” 1
ОШ „МЛАДОСТ” 2
ОШ „МЛАДОСТ” 3
ОШ „МЛАДОСТ” 4
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „ВРАБАЦ” 1
ОШ”БОРИСЛАВ ПЕКИЋ” 1
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „ВРАБАЦ” 2
ЦМЗ „БЕЖАНИЈСКА КОСА”
ОШ „ДРАГАН ЛУКИЋ” 1
ОШ „ДРАГАН ЛУКИЋ” 2
ОШ „ДРАГАН ЛУКИЋ” 3
ОШ „ДРАГАН ЛУКИЋ” 4
ОШ „БОРИСЛАВ ПЕКИЋ” 4
ОШ”БОРИСЛАВ ПЕКИЋ” 2
ОШ”БОРИСЛАВ ПЕКИЋ” 3
ОШ „ДРАГАН ЛУКИЋ” 5
ОШ „ДРАГАН ЛУКИЋ” 6
ГРАМШИЈЕВА 2 А
АЛЕКСИНАЧКИХ РУДАРА 22
АЛЕКСИНАЧКИХ РУДАРА 22
ОТОНА ЖУПАНЧИЧА 30
ОТОНА ЖУПАНЧИЧА 30
ОТОНА ЖУПАНЧИЧА 30
ПОХОРСКА 32
ЛУЈА АДАМИЧА 4
ЛУЈА АДАМИЧА 4
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВА 46
ЛУЈА АДАМИЧА 4
ПОХОРСКА 32
ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 106
ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 106
ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 136
ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 136
ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 138
ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 138
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 81
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 81
ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 138
ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 138
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 81
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 81
НЕХРУОВА 53
1.619
1.121
797
1.179
1.511
1.295
1.778
1.526
1.126
1.357
1.122
1.458
1.311
1.537
1.550
1.358
1.460
1.614
1.664
1.613
1.427
1.638
1.561
1.769
1.127
НЕХРУОВА 53
НЕХРУОВА 53
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 195
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 195
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 195
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 221
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 221
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 221
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 221
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 195
ДР ИВАНА РИБАРА 8
ДР ИВАНА РИБАРА 8
ДР ИВАНА РИБАРА ББ
ДР ИВАНА РИБАРА ББ
ДР ИВАНА РИБАРА 91
ДР ИВАНА РИБАРА 91
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 168
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 168
ДР ИВАНА РИБАРА 91
ДР ИВАНА РИБАРА 91
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 78
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 78
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 78
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 78
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 78
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 78
ВОЈВОЂАНСКА 61
ВОЈВОЂАНСКА 61
ВОЈВОЂАНСКА 61
ЈУРИЈА ГАГАРИНА 40 А
1.206
1.524
1.770
1.520
1.517
1.438
1.514
1.297
1.360
1.560
2.094
1.891
1.661
1.546
1.315
1.593
1.374
1.302
1.948
1.467
1.382
1.768
1.454
1.223
1.596
1.731
1.453
1.971
1.823
1.673
ВОЈВОЂАНСКА 61
ГАНДИЈЕВА 114
ГАНДИЈЕВА 99
ГАНДИЈЕВА 99
ГАНДИЈЕВА 99
ГАНДИЈЕВА 99
ДАНИЛА ЛЕКИЋА-ШПАНЦА 2
ДАНИЛА ЛЕКИЋА-ШПАНЦА 27
ДАНИЛА ЛЕКИЋА-ШПАНЦА 2
ПАРТИЗАНСКЕ АВИЈАЦИЈЕ 25
НЕДЕ СПАСОЈЕВИЋ 6
НЕДЕ СПАСОЈЕВИЋ 6
НЕДЕ СПАСОЈЕВИЋ 6
НЕДЕ СПАСОЈЕВИЋ 6
ДАНИЛА ЛЕКИЋА-ШПАНЦА 27
ДАНИЛА ЛЕКИЋА-ШПАНЦА 27
ДАНИЛА ЛЕКИЋА-ШПАНЦА 27
НЕДЕ СПАСОЈЕВИЋ 6
НЕДЕ СПАСОЈЕВИЋ 6
1.677
2.230
1.268
1.556
1.414
1.954
1.972
2.003
2.184
1.401
1.757
1.735
1.888
1.915
1.975
1.807
2.014
2.099
2.274
19. мај 2012.
Број 51
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
ОШ „ДРАГАН ЛУКИЋ” 7
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „БАМБИ”
МЗ „БЕЖАНИЈА”
ОШ „МИЛАН РАКИЋ” 1
ОШ „МИЛАН РАКИЋ” 2
ОШ „ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ” 1
ОШ „ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ” 2
ОШ „ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ” 3
ОШ „В.ОБРАДОВИЋ - КАМЕНИ” 4
БЕЛВИЛ ОБЈЕКАТ РУЖА, ЛОКАЛ 1
НЕДЕ СПАСОЈЕВИЋ 6
ЗЕМУНСКА 3 Б
ПЕРЕ СЕГЕДИНЦА 13
ВОЈВОЂАНСКА 62
ВОЈВОЂАНСКА 62
ДОБАНОВАЧКА 2 А
ДОБАНОВАЧКА 2 А
ДОБАНОВАЧКА 2 А
ДОБАНОВАЧКА 2А
ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА 11Г
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
ЦАРА ЛАЗАРА 2
КОЖАРСКА 1 А
ЦАРА ЛАЗАРА 2
ЂАЧКОГ БАТАЉОНА 36 А
ЦАРА ЛАЗАРА 2
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 27
МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 90
ВОЈВОДЕ МИШИЋА 189
МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 169
КРАЉА АЛЕКСАНДРА ПРВОГ 10 Ц
ВУКА КАРАЏИЋА 99 Б
СВЕТОГ САВЕ 2
СВЕТОГ САВЕ 2
КРАЉА АЛЕКСАНДРА ПРВОГ 63
КРАЉА МИЛУТИНА 3
СВЕТОГ САВЕ 2
КРАЉА МИЛУТИНА 3
ВЛАШКА БАШТА 2 А
КРАЉА МИЛУТИНА 3
БЕЛОПОЉСКА ББ
САВСКА 10
АЛЕКСАНДРА-АЦЕ СИМОВИЋА 235
БРАЋЕ ЛАЗИЋА 114
БРАЋЕ ЛАЗИЋА 250
БРАЋЕ ЈОКСИЋА 103 А
ДРАГА ВУКОВИЋА-КОРЧАГИНА 171
ДРАГА ВУКОВИЋА-КОРЧАГИНА 301
ОБРЕНОВАЧКИ ПУТ 150
РАДНИЧКА 1
ОБРЕНОВАЧКИ ПУТ 150
БАРИЧКА РЕКА 41
ПАЛИХ БОРАЦА МАЛЕ МОШТАНИЦЕ 2
ГРАБОВАЦ 179
ГРАБОВАЦ ББ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ-ЗМАЈ”
ДОМ „14.ОКТОБАР”
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ-ЗМАЈ”
ДЕЧЈЕ ОБДАНИШТЕ „ВЕСЕЉКО”
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ-ЗМАЈ”
АД „ДРАГАН МАРКОВИЋ”
ГИМНАЗИЈА У ОБРЕНОВЦУ
ТРЕЋА МЗ „ОБРЕНОВАЦ”
ПРВА ОБРЕНОВАЧКА ОСНОВНА ШКОЛА
ЗГРАДА ОПШТИНЕ КОД АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ
ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПЕНЗИОНЕРА
ОШ „ПОСАВСКИ ПАРТИЗАНИ”
ОШ”ПОСАВСКИ ПАРТИЗАНИ”
ДОМ КУЛТУРЕ И СПОРТОВА ОБРЕНОВАЦ
ОШ „ЈЕФИМИЈА” У РОЈКОВЦУ
ОШ „ПОСАВСКИ ПАРТИЗАНИ”
ОШ „ЈЕФИМИЈА” У РОЈКОВЦУ
ДОМ У РВАТИМА
ОШ”ЈЕФИМИЈА” У РОЈКОВЦУ
ЗГРАДА ФК „БЕЛО ПОЉЕ”
ОСНОВНА ШКОЛА У ЗАБРЕЖЈУ
ДОМ КУЛТУРЕ У ЗАБРЕЖЈУ
ПРОДАВНИЦА „КОД СРЕЋКА”
ПРОДАВНИЦА ВЛ. ЗОРАН ИСАИЛОВИЋ
ПРОДАВНИЦА ЈОВАНОВИЋ МИЛАНА
ДОМ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗВЕЧКА
ПРОДАВНИЦА „КОД МИШЕ”
НОВА ОСНОВНА ШКОЛА У БАРИЧУ
ДЕЧЈЕ ОБДАНИШТЕ „КОЛИБРИ”
СТАРА ОСНОВНА ШКОЛА У БАРИЧУ
ОМЛАДИНСКА САЛА НА РАМПИ У БАРИЧУ
ДОМ КУЛТУРЕ У МАЛОЈ МОШТАНИЦИ
ДОМ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРАБОВАЦ
ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ ОШ „Д.ПОЛЕКСИЋ” У
ГРАБОВЦУ ДОЊИ КРАЈ
ЦЕНТРАЛНА ОСНОВНА ШКОЛА ДРАЖЕВАЦ
ДОМ КУЛТУРЕ У БАЉЕВЦУ
ДОМ КУЛТУРЕ КОНАТИЦАМА
ДОМ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПОЉАНЕ
ДОМ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У МИСЛОЂИНУ
ОСНОВНА ШКОЛА У ЈАСЕНКУ
ДОМ КУЛТУРЕ У ОРАШЦУ
ОСНОВНА ШКОЛА У ДРЕНУ
ОСНОВНА ШКОЛА У ЉУБИНИЋУ
ОСНОВНА ШКОЛА У ВУКИЋЕВИЦИ
ДОМ КУЛТУРЕ У ПИРОМАНУ
ОСНОВНА ШКОЛА У БРОВИЋУ
ОСНОВНА ШКОЛА У ТРСТЕНИЦИ
ДОМ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РАТАРИ
ДОМ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРТИНСКА
ДОМ КУЛТУРЕ У УРОВЦИМА
ОСНОВНА ШКОЛА У СКЕЛИ
ДОМ КУЛТУРЕ У УШЋУ
ДОМ КУЛТУРЕ У СТУБЛИНАМА
ОСНОВНА ШКОЛА У СТУБЛИНАМА
ДОМ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВЕЛИКО ПОЉЕ
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
1
2
3
4
5
6
7
8
ПЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ПЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ПЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ПЕТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ОШ „СТАРИНА НОВАК”
ОШ „СТАРИНА НОВАК”
ОШ „СТАРИНА НОВАК”
ОШ „СТАРИНА НОВАК”
ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА 24
ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА 24
ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА 24
ИЛИЈЕ ГАРАШАНИНА 24
КНЕЗА ДАНИЛА 33
КНЕЗА ДАНИЛА 33
КНЕЗА ДАНИЛА 33
КНЕЗА ДАНИЛА 33
ДРАЖЕВАЦ 146
БАЉЕВАЦ ББ
КОНАТИЦЕ ББ
ПОЉАНЕ ББ
МИСЛОЂИНСКА 126
ЈАСЕНАК 62
ОРАШАЦ ББ
ГОРЊИ КРАЈ 9
ЉУБИНИЋ ББ
ВУКИЋЕВИЦА ББ
ВАЉЕВСКИ ПУТ 8
ВАЉЕВСКИ ПУТ 5
ТРСТЕНИЦА 154
САВСКА 16
ВИШЊИЦА 1
ШКОЛСКА 1
МИЛА МАНИЋА-АЛБАНТЕ 2
ДОЊИ КРАЈ 2
СТУБЛИНЕ 480
СТУБЛИНЕ ББ
ВЕЛИКО ПОЉЕ ББ
27
2.145
1.747
1.873
2.113
1.553
2.141
1.965
1.555
1.421
1.464
213.746
970
1.029
1.030
1.659
929
1.043
1.198
1.245
1.900
947
955
1.643
1.457
1.183
1.769
1.464
2.025
1.578
1.707
1.698
1.282
886
968
1.043
1.174
1.303
1.217
1.799
1.682
1.459
1.489
1.498
1.310
903
1.230
449
752
339
2.036
575
607
1.175
649
517
905
649
672
898
993
1.348
1.595
963
1.579
1.194
1.577
66.144
1.237
782
867
748
856
1.446
1.068
1.341
28
Број 51
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
19. мај 2012.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
МЗ „СТАРА ПАЛИЛУЛА”
ПРОСТОРИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
ПРОСТОРИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
МЗ „СТАРА ПАЛИЛУЛА”
Е.Т.Ш. „РАДЕ КОНЧАР”
Е.Т.Ш. „РАДЕ КОНЧАР”
МЗ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
ОШ „ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ”
ОШ „ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ”
ОШ „ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ”
МЗ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”
УСТАНОВА КУЛТУРЕ „ПАЛИЛУЛА”
УСТАНОВА КУЛТУРЕ „ПАЛИЛУЛА”
УСТАНОВА КУЛТУРЕ „ПАЛИЛУЛА”
ОШ „ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ”
МЗ „ХАЏИПОПОВАЦ”
МЗ „ХАЏИПОПОВАЦ”
ОШ „ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА”
ОШ „ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА”
ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
ШКОЛСКА ЗГРАДА СТРУЧНИХ ШКОЛА
ОШ „ДР. АРЧИБАЛД РАЈС”
МЗ „СТЕВАН ХРИСТИЋ”
ШКОЛСКА ЗГРАДА СТРУЧНИХ ШКОЛА
ОШ „ДР. АРЧИБАЛД РАЈС”
ОШ „ДР. АРЧИБАЛД РАЈС”
ОШ „ДР. АРЧИБАЛД РАЈС”
ОШ „ДР. АРЧИБАЛД РАЈС”
ОШ „СТЕВАН ДУКИЋ”
ОШ „СТЕВАН ДУКИЋ”
ОШ „СТЕВАН ДУКИЋ”
ОШ „СТЕВАН ДУКИЋ”
ОШ „СТЕВАН ДУКИЋ”
ОШ „СТЕВАН ДУКИЋ”
ОШ „ФИЛИП ВИШЊИЋ”
ОШ „ФИЛИП ВИШЊИЋ”
ОШ „ФИЛИП ВИШЊИЋ”
ОШ „ФИЛИП ВИШЊИЋ”
ОШ „ФИЛИП ВИШЊИЋ”
ОШ „ФИЛИП ВИШЊИЋ”
ОШ „ФИЛИП ВИШЊИЋ”
ОШ „ФИЛИП ВИШЊИЋ”
ОШ „ФИЛИП ВИШЊИЋ”
ОШ „ФИЛИП ВИШЊИЋ”
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
МЗ „РОСПИ ЋУПРИЈА”
МЗ „РОСПИ ЋУПРИЈА”
ОБДАНИШТЕ „СУНЦОКРЕТ”
ОБДАНИШТЕ „СУНЦОКРЕТ”
ОБДАНИШТЕ „СУНЦОКРЕТ”
МЗ „ВИШЊИЧКА БАЊА”
МЗ „ВИШЊИЧКА БАЊА”
МЗ „ВИШЊИЧКА БАЊА”
ОШ „СТЕВАН СРЕМАЦ”
ОШ „СТЕВАН СРЕМАЦ”
ОШ „СТЕВАН СРЕМАЦ”
ОШ „СТЕВАН СРЕМАЦ”
ОШ „СТЕВАН СРЕМАЦ”
ОШ „СТЕВАН СРЕМАЦ”
ДОМ КУЛТУРЕ
ОШ „РАДЕ ДРАИНАЦ”
ОШ „РАДЕ ДРАИНАЦ”
ОШ „РАДЕ ДРАИНАЦ”
ОШ „РАДЕ ДРАИНАЦ”
ОШ „РАДЕ ДРАИНАЦ”
ОШ „РАДЕ ДРАИНАЦ”
ОШ „РАДЕ ДРАИНАЦ”
ЂУШИНА 7
ДРАЖЕ ПАВЛОВИЋА 12
ДВАДЕСЕТСЕДМОГ МАРТА 43
ДВАДЕСЕТСЕДМОГ МАРТА 43
ЂУШИНА 7
ДАЛМАТИНСКА 25
БРАЋЕ ГРИМ 32
БРАЋЕ ГРИМ 32
ЦВИЈИЋЕВА 63
ПОЕНКАРЕОВА 8
ПОЕНКАРЕОВА 8
ПОЕНКАРЕОВА 8
ЧАРЛИЈА ЧАПЛИНА 14
МИТРОПОЛИТА ПЕТРА 8
МИТРОПОЛИТА ПЕТРА 8
МИТРОПОЛИТА ПЕТРА 8
ПОЕНКАРЕОВА 8
РУЗВЕЛТОВА 45
РУЗВЕЛТОВА 45
ПРЕРАДОВИЋЕВА 2
ПРЕРАДОВИЋЕВА 2
ДАНИЛА ИЛИЋА 1
ДАНИЛА ИЛИЋА 1
ДАНИЛА ИЛИЋА 1
ДАНИЛА ИЛИЋА 1
СВРЉИШКА 1
ПАТРИСА ЛУМУМБЕ 5
ПАТРИСА ЛУМУМБЕ 70
СВРЉИШКА 1
ПАТРИСА ЛУМУМБЕ 5
ПАТРИСА ЛУМУМБЕ 5
ПАТРИСА ЛУМУМБЕ 5
ПАТРИСА ЛУМУМБЕ 5
ДАНТЕОВА 52
ДАНТЕОВА 52
ДАНТЕОВА 52
ДАНТЕОВА 52
ДАНТЕОВА 52
ДАНТЕОВА 52
САЛВАДОРА АЉЕНДЕА 17
САЛВАДОРА АЉЕНДЕА 17
САЛВАДОРА АЉЕНДЕА 17
САЛВАДОРА АЉЕНДЕА 17
САЛВАДОРА АЉЕНДЕА 17
САЛВАДОРА АЉЕНДЕА 17
САЛВАДОРА АЉЕНДЕА 17
САЛВАДОРА АЉЕНДЕА 17
САЛВАДОРА АЉЕНДЕА 17
САЛВАДОРА АЉЕНДЕА 17
МАРИЈАНЕ ГРЕГОРАН 62
МАРИЈАНЕ ГРЕГОРАН 62
МАРИЈАНЕ ГРЕГОРАН 62
МАРИЈАНЕ ГРЕГОРАН 62
МАРИЈАНЕ ГРЕГОРАН 62
ВИШЊИЧКА 110 В
ВИШЊИЧКА 110 В
ВИШЊИЧКИ ВЕНАЦ 47 А
ВИШЊИЧКИ ВЕНАЦ 47 А
ВИШЊИЧКИ ВЕНАЦ 47 А
ЛЕПЕ СТАМЕНКОВИЋ 87
ЛЕПЕ СТАМЕНКОВИЋ 87
ЛЕПЕ СТАМЕНКОВИЋ 87
ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 1
ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 1
ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 1
ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 1
ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 1
ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 1
ЦРВЕНКА 34
КОВИЛОВСКА 1
КОВИЛОВСКА 1
КОВИЛОВСКА 1
КОВИЛОВСКА 1
КОВИЛОВСКА 1
КОВИЛОВСКА 1
КОВИЛОВСКА 1
789
946
1.101
985
1.228
976
826
1.061
979
908
1.229
1.062
1.081
1.125
1.067
965
990
1.060
705
1.272
1.026
2.054
1.621
1.014
920
1.003
1.039
1.108
1.185
1.067
1.283
1.205
1.034
995
941
911
1.055
1.422
916
1.165
1.222
1.118
1.513
902
1.219
1.117
1.123
993
1.084
1.105
1.284
1.737
1.334
1.059
1.999
2.046
1.547
1.006
1.387
1.416
998
1.350
1.737
1.610
1.819
1.384
1.458
1.956
869
2.202
2.422
2.411
2.354
2.256
2.092
1.839
19. мај 2012.
Број 51
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
ОШ „РАДЕ ДРАИНАЦ”
ОШ „ЈОВАН РИСТИЋ”
ОШ „ЈОВАН РИСТИЋ”
ОШ „ЈОВАН РИСТИЋ”
ОШ „ЈОВАН РИСТИЋ”
ОШ „ЈОВАН РИСТИЋ”
ОВЧА - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ОВЧА”
ОВЧА - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ОВЧА”
ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ”
ДОМ КУЛТУРЕ ДУНАВАЦ
ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ”
ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ”
ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ”
ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ”
ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ”
ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ”
ДОМ КУЛТУРЕ ГЛОГОЊСКИ РИТ
ИСТУРЕНО ОДЕЉЕЊЕ ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ”
ОШ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”
ОШ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”
ОШ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”
ОШ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”
ОШ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”
ОШ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ПК БЕОГРАД”
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ПК БЕОГРАД”
ОШ „ЗАГА МАЛИВУК”
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ПК БЕОГРАД”
МЗ „ДУНАВСКИ ВЕНАЦ”
МЗ „ДУНАВСКИ ВЕНАЦ”
ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ”
ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ”
ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ”
ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ”
ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ”
ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ”
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ПК БЕОГРАД”
МЗ „ДУНАВСКИ ВЕНАЦ”
МЗ „РОСПИ ЋУПРИЈА”
ОШ „СТЕВАН СРЕМАЦ”
ОШ „СТЕВАН СРЕМАЦ”
ОШ „ЗАГА МАЛИВУК”
МЗ „ДУНАВСКИ ВЕНАЦ”
КОВИЛОВСКА 1
БЕЛЕ БАРТОКА 48 А
БЕЛЕ БАРТОКА 48 А
БЕЛЕ БАРТОКА 48 А
БЕЛЕ БАРТОКА 48 А
БЕЛЕ БАРТОКА 48 А
МИХАЈА ЕМИНЕСКУА 78
МИХАЈА ЕМИНЕСКУА 78
БЕСНИ ФОК ББ
ДУНАВАЦ ББ
ВРБОВСКИ ББ
ПАДИНСКА СКЕЛА 9
ПАДИНСКА СКЕЛА 9
ТОВИЛИШТЕ ББ
ТОВИЛИШТЕ ББ
КОВИЛОВО ББ
ГЛОГОЊСКИ РИТ ББ
ЈАБУЧКИ РИТ ББ
МАРШАЛА ТИТА 44
МАРШАЛА ТИТА 44
ШКОЛСКА 21
ШКОЛСКА 21
МАРШАЛА ТИТА 101
МАРШАЛА ТИТА 101
ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 39
ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 39
ГРГЕ АНДРИЈАНОВИЋА 18
ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 39
ЗРЕЊАНИНСКИ ПУТ 44
ЗРЕЊАНИНСКИ ПУТ 44
МИЛАНА ЗЕЧАРА 2
МИЛАНА ЗЕЧАРА 2
МИЛАНА ЗЕЧАРА 2
МИЛАНА ЗЕЧАРА 2
МИЛАНА ЗЕЧАРА 2
МИЛАНА ЗЕЧАРА 2
ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 39
ЗРЕЊАНИНСКИ ПУТ 44
ВИШЊИЧКА 110 В
ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 1
ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 1
ГРГЕ АНДРИЈАНОВИЋА 18
ЗРЕЊАНИНСКИ ПУТ 44
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
ПЕТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
МЗ „КОШУТЊАК”
ПЕТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
ГЕРАНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
ШОЦ „ПЕТАР ЛЕКОВИЋ”
ШОЦ”ПЕТАР ЛЕКОВИЋ”
ДУ „ КАНАРИНАЦ”
ОШ „ИВО АНДРИЋ”
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ „
О.Ш.”ЂУРА ЈАКШИЋ”
ОШ „ИВО АНДРИЋ”
ЕЛКОМ
ДУ „ИЗВОРЧИЋ”
АЛФА-Р ЦОМПАНY
ОШ „Ф.ПРЕШЕРН”
ОШ „Ф.ПРЕШЕРН”
ОШ”Ф.ПРЕШЕРН”
ОШ „ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН”
ОШ.”ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН”
О.Ш.”ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН”
О.Ш.”ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН”
О.Ш.”ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН”
ЦЕН. ЗА КУЛТУРУ РАКОВИЦА
О.Ш.”НИКОЛА ТЕСЛА”
О.Ш.”НИКОЛА ТЕСЛА”
О.Ш.”НИКОЛА ТЕСЛА”
МЗ”МИТАР БАКИЋ”
ДЗ „РАКОВИЦА”
ВАТРОГАСНИ ДОМ
МЗ”М.БАКИЋ”
МЗ „НОВА СКОЈЕВСКА”
ХАСАНАГИНИЦЕ 8
ПЕРЕ ВЕЛИМИРОВИЋА 48
ХАСАНАГИНИЦЕ 8
ПЕРЕ ВЕЛИМИРОВИЋА 2
ВУКАСОВИЋЕВА 21 А
ВУКАСОВИЋЕВА 21 А
ИВАНА МИЧУРИНА 27
ИВАНА МИЧУРИНА 38
КАНАРЕВО БРДО 2
КАНАРЕВО БРДО 2
КАНАРЕВО БРДО 2
ИВАНА МИЧУРИНА 38
СЛАВОЉУБА ВУКСАНОВИЋА 1
СЛАВОЉУБА ВУКСАНОВИЋА 22
МИЉАКОВАЧКЕ СТАЗЕ 101
СТАНКА ПАУНОВИЋА-ВЕЉКА 45
СТАНКА ПАУНОВИЋА-ВЕЉКА 45
СТАНКА ПАУНОВИЋА-ВЕЉКА 45
СТАНКА ПАУНОВИЋА-ВЕЉКА 45
СТАНКА ПАУНОВИЋА-ВЕЉКА 45
СТАНКА ПАУНОВИЋА-ВЕЉКА 45
СТАНКА ПАУНОВИЋА-ВЕЉКА 45
СТАНКА ПАУНОВИЋА-ВЕЉКА 45
МИШКА КРАЊЦА 7
ДР МИЛИВОЈА ПЕТРОВИЋА 6
ДР МИЛИВОЈА ПЕТРОВИЋА 6
ДР МИЛИВОЈА ПЕТРОВИЋА 6
ПИЛОТА МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА 12
КРАЉИЦЕ ЈЕЛЕНЕ 22
МАРИЧКА 1 А
ПИЛОТА МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА 12
ЛУКЕ ВОЈВОДИЋА 93
29
1.644
1.718
1.568
1.432
1.264
1.319
1.360
952
890
580
665
1.682
1.374
1.084
1.517
913
1.014
855
651
749
770
617
2.035
1.390
1.359
1.243
1.834
1.970
2.237
1.901
992
1.033
1.608
1.049
1.169
2.030
2.262
1.791
1.996
1.332
1.686
1.432
1.368
164.967
1.311
1.230
1.216
1.152
1.613
1.483
1.320
1.103
1.009
1.183
1.211
1.497
1.471
1.690
1.555
1.432
1.207
1.331
1.420
1.658
1.262
1.384
1.297
1.532
1.157
1.436
1.447
1.294
1.192
1.536
1.517
1.678
30
Број 51
19. мај 2012.
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
БЕОГРАД-РАКОВИЦА
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
МЗ „СКОЈЕВСКА”
МЗ „СКОЈЕВСКА”
БИБЛИОТЕКА „М. АНТИЋ”
ОШ.”Б. ЋОПИЋ”
ДЕЧИЈЕ ОБДАНИШТЕ
МЗ „ВИДИКОВАЦ”
ОШ”БРАНКО ЋОПИЋ”
ОШ”БРАНКО ЋОПИЋ”
ОШ”БРАНКО ЋОПИЋ”
ОШ”БРАНКО ЋОПИЋ”
ОШ.”Б. ЋОПИЋ”
ОШ.”ЧЕТРНАЕСТИ ОКТОБАР”
ОШ.”ЧЕТРНАЕСТИ ОКТОБАР”
УДАРНИК ПРОМЕТ
ПЕТНАЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
О.Ш.” ЧЕТРНАЕСТИ ОКТОБАР”
ПЕТНАЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ПЕТНАЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ПЕТНАЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
АУТО ШК”ИБН”-ПЛАВИ СОЛИТЕРИ
О.Ш.”В.РОЛОВИЋ”СТАРА ШКОЛА
О.Ш.”ЧАТРНАЕСТИ ОКТОБАР”
О.Ш.”В.РОЛОВИЋ”-СТАРА ШКОЛА
ОШ”ЧЕТРНАЕСТИ ОКТОБАР”
О.Ш.”В.РОЛОВИЋ”- СТ.ШКОЛА
ОШ”В.РОЛОВИЋ”-НОВА ШКОЛА
О.Ш.”В.РОЛОВИЋ”-НОВА ШКОЛА
О.Ш.”В.РОЛОВИЋ”-НОВА ШКОЛА
ДЗ”РЕСНИК”
МЗ „АВАЛА ГРАД”
ДЗ „РЕСНИК”
ДЗ „РЕСНИК”
ОШ „К.АБРАШЕВИЋ”
ДОМ КУЛТУРЕ „РЕСНИК”-ШАХОВСКИ КЛУБ
РЕТО ЦЕНТАР
ДОМ КУЛТУРЕ „РЕСНИК”-МАЛА САЛА
ОШ”К.АБРАШЕВИЋ”-НОВИ ДЕО
ДОО”ГАСОП”
ЛУКЕ ВОЈВОДИЋА 93
ЛУКЕ ВОЈВОДИЋА 93
ВИДИКОВАЧКИ ВЕНАЦ 65 А
ВИДИКОВАЧКИ ВЕНАЦ 73
ВИДИКОВАЧКИ ВЕНАЦ 73 А
ВИДИКОВАЧКИ ВЕНАЦ 1 А
ВИДИКОВАЧКИ ВЕНАЦ 73
ВИДИКОВАЧКИ ВЕНАЦ 73
ВИДИКОВАЧКИ ВЕНАЦ 73
ВИДИКОВАЧКИ ВЕНАЦ 73
ВИДИКОВАЧКИ ВЕНАЦ 73
СЕДАМНАЕСТОГ ОКТОБРА 18
СЕДАМНАЕСТОГ ОКТОБРА 18
ОСЛОБОЂЕЊА 22
ГОЧКА 40
ГОЧКА 40
ГОЧКА 40
ГОЧКА 40
ГОЧКА 40
ЈЕДАНАЕСТЕ КРАЈИШКЕ ДИВИЗИЈЕ 45 А
СЕДАМНАЕСТОГ ОКТОБРА 108
ГОЧКА 40
СЕДАМНАЕСТОГ ОКТОБРА 108
ГОЧКА 40
СЕДАМНАЕСТОГ ОКТОБРА 108
ОМЛАДИНСКО ШЕТАЛИШТЕ 10
ОМЛАДИНСКО ШЕТАЛИШТЕ 10
ОМЛАДИНСКО ШЕТАЛИШТЕ 10
ЕДВАРДА ГРИГА 18
МИЛЕНЕ ПАВЛОВИЋ-БАРИЛИ 6 В
ЕДВАРДА ГРИГА 18
ЕДВАРДА ГРИГА 18
ТРИНАЕСТОГ ОКТОБРА 82
ТРИНАЕСТОГ ОКТОБРА 23
ЈОСИПА ТЕЛАРЕВИЋА 1
ТРИНАЕСТОГ ОКТОБРА 23
ТРИНАЕСТОГ ОКТОБРА 82
ЉУБИШЕ ЈЕЛЕНКОВИЋА 61
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
1
2
ЈУГ-БОГДАНОВА 28
ГАВРИЛА ПРИНЦИПА 22
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
3
4
ЈУГ-БОГДАНОВА 28
ГАВРИЛА ПРИНЦИПА 42
1.069
1.277
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
5
ЛОМИНА 17
1.118
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
6
ГАВРИЛА ПРИНЦИПА 42
1.014
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
7
ГАВРИЛА ПРИНЦИПА 65
917
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
8
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
9
10
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
11
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
12
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
13
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
14
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
15
16
17
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
18
19
20
21
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
22
23
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
24
ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ 1 - „УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА”
„ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ‘‘ 2 - ПРЕДУЗЕЋЕ „ИВАН
МИЛУТИНОВИЋ”
„ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ‘‘ 3- „УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА”
„ГАВРИЛ0 ПРИНЦИП‘‘ 1 - ОСНОВНА ШКОЛА
„ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”
„ГАВРИЛО ПРИНЦИП‘‘ 2 - ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД САВСКИ ВЕНАЦ
„ГАВРИЛО ПРИНЦИП‘‘3 - ОСНОВНА ШКОЛА
„ИСИДОРА СЕКУЛИЋ „
„ГАВРИЛО ПРИНЦИП‘‘ 4 - ВРТИЋ „ПРИНЦЕЗА
ОЛИВЕРА”
СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН 1 - ОСНОВНА
ШКОЛА „РАДОЈКА ЛАКИЋ”
СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН2 -МЗ „С.П. КРЦУН”
СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН 3 - ЦЕНТАР
ДЕЧИЈИХ ЛЕТОВАЛИШТА
СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН 4 -”БРОДАРСКА
ШКОЛА”
СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН 5 „ЈУГОСЛОВЕНСКО РЕЧНО БРОДАРСТВО”
СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН 6 - „ЦРВЕНИ КРСТ
САВСКИ ВЕНАЦ”
ЗАПАДНИ ВРАЧАР 1- РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ, ФИЛИЈАЛА ЗА
БЕОГРАД
ЗАПАДНИ ВРАЧАР 2 - АД „ЂУРО САЛАЈ”
ЗАПАДНИ ВРАЧАР 3 - МЗ „ЗАПАДНИ ВРАЧАР”
ЗАПАДНИ ВРАЧАР 4 - ЈП „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА”
ЗАПАДНИ ВРАЧАР 5 - ЗИС -ГРАДА БЕОГРАДА
ЗАПАДНИ ВРАЧАР 6 - СО САВСКИ ВЕНАЦ
СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ 1 - „ЕНЕРГОПРОЈЕКТ”
СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ 2 - МЗ „СТЕВАН
ФИЛИПОВИЋ „
ВОЈВОДА МИШИЋ 1 - МЗ „ВОЈВОДА МИШИЋ”
ТОПЧИДЕРСКО БРДО - СЕЊАК 1 - „СЛУЖБЕНИ
ГЛАСНИК РС”
ТОПЧИДЕРСКО БРДО-СЕЊАК 2- ДКЦ „МАЈДАН‘‘
1.138
1.850
1.796
1.635
1.705
1.609
1.986
1.837
1.608
1.234
1.505
2.362
2.410
743
1.192
1.711
1.848
1.270
1.206
1.764
1.427
1.549
915
1.608
2.093
1.875
1.837
1.460
1.659
1.268
1.066
1.277
1.004
1.398
1.757
1.355
2.110
1.037
102.928
1.253
991
ДР АЛЕКСАНДРА КОСТИЋА 1
1.087
ДР АЛЕКСАНДРА КОСТИЋА 15
РИСАНСКА 12
1.267
1.243
МИЛОША ПОЦЕРЦА 2
1.803
КНЕЗА МИЛОША 82
1.002
ДУРМИТОРСКА 12
1.006
НЕМАЊИНА 30
971
НЕМАЊИНА 28
СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 79
ДЕЛИГРАДСКА 28
1.200
1.390
1.441
ТИРШОВА 1
КНЕЗА МИЛОША 69
СТЈЕПАНА ФИЛИПОВИЋА-САВ ВЕНАЦ ББ
СТЈЕПАНА ФИЛИПОВИЋА-САВ ВЕНАЦ 28 А
1.057
1.043
996
968
ДИНАРСКА 14
ЈОВАНА РИСТИЋА 1
1.783
1.207
КОЗЈАЧКА 3
813
19. мај 2012.
Број 51
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
25
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
26
27
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
28
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
ТОПЧИДЕРСКО БРДО-СЕЊАК 3 - „РАТКО
МИТРОВИЋ”
ТОПЧИДЕРСКО БРДО - СЕЊАК 4 - СПИК
ТОПЧИДЕРСКО БРДО - СЕЊАК 5 - МЗ „ТОП. БРДО
- СЕЊАК”
ТОПЧИДЕРСКО БРДО - СЕЊАК 6 - МЗ „ТОП. БРДОСЕЊАК”
ЧЕТВРТИ ЈУЛ - МЗ „ 4. ЈУЛ „
ВОЈВОДА МИШИЋ 2 - ОШ „ВОЈВОДА МИШИЋ”
ВОЈВОДА МИШИЋ 3 - ОШ „ВОЈВОДА МИШИЋ”
ДЕДИЊЕ 1 - ОШ „ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК”
ДЕДИЊЕ 2 - ОШ „ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК”
ДЕДИЊЕ 3 - МЗ „ДЕДИЊЕ”
ДЕДИЊЕ 4 - ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН
ДЕДИЊЕ 5 - ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН
ДЕДИЊЕ 6 - МЗ „ДЕДИЊЕ”
БЕОГРАД-СОПОТ
БЕОГРАД-СОПОТ
БЕОГРАД-СОПОТ
БЕОГРАД-СОПОТ
БЕОГРАД-СОПОТ
БЕОГРАД-СОПОТ
БЕОГРАД-СОПОТ
БЕОГРАД-СОПОТ
БЕОГРАД-СОПОТ
БЕОГРАД-СОПОТ
БЕОГРАД-СОПОТ
БЕОГРАД-СОПОТ
БЕОГРАД-СОПОТ
БЕОГРАД-СОПОТ
БЕОГРАД-СОПОТ
БЕОГРАД-СОПОТ
БЕОГРАД-СОПОТ
БЕОГРАД-СОПОТ
БЕОГРАД-СОПОТ
БЕОГРАД-СОПОТ
БЕОГРАД-СОПОТ
БЕОГРАД-СОПОТ
БЕОГРАД-СОПОТ
БЕОГРАД-СОПОТ
БЕОГРАД-СОПОТ
БЕОГРАД-СОПОТ
БЕОГРАД-СОПОТ
БЕОГРАД-СОПОТ
БЕОГРАД-СОПОТ
БЕОГРАД-СОПОТ
БЕОГРАД-СОПОТ
БЕОГРАД-СОПОТ
БЕОГРАД-СОПОТ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
САЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
САЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
САЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
САЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
САЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
САЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
САЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
САЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
САЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
САЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗГРАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ЗГРАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ЗГРАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
БАБЕ,СЕЛИМИРА ПЕШИЋА 4
ДРЛУПА, 7.ЈУЛА 48
ДУЧИНА, ЉУБОМИРА ЖИВАНОВИЋА-БРКЕ 1
ЂУРИНЦИ, КАРАЂОРЂЕВА 123
ЂУРИНЦИ, КАРАЂОРЂЕВА 148
ГУБЕРЕВАЦ, КОСМАЈСКА 15
МАЛА ИВАНЧА, ТРГ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 8
МАЛА ИВАНЧА, ТРГ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 8
МАЛА ИВАНЧА, ТРГ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 8
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ, СРЕЋКА ЈОВАНОВИЋА 7
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ, СРЕЋКА ЈОВАНОВИЋА 7
НЕМЕНИКУЋЕ, КОСМАЈСКОГ ОДРЕДА 1
НЕМЕНИКУЋЕ (БАКЧИНЕ), КОСМАЈСКА 58
НЕМЕНИКУЋЕ, ПАРТИЗАНСКИ ПУТ 263
ПАРЦАНИ, ТРГ НАРОДНИХ ХЕРОЈА 2
ПОПОВИЋ, МИЛОРАДА МАРКОВИЋА-МИЋЕ 92
ПОПОВИЋ (ДРУМИНЕ), ЂАЧКА 1
РАЉА, БАТЕ МИРКОВИЋА 23
РАЉА, БАТЕ МИРКОВИЋА 23
РАЉА, БАТЕ МИРКОВИЋА 23
РАЉА, БАТЕ МИРКОВИЋА 23
РОГАЧА, КОСМАЈСКА 153
РОГАЧА, КОСМАЈСКА 153
СИБНИЦА, ЧЕДЕ ПАВЛОВИЋА 8
СЛАТИНА, КАРАЂОРЂЕВА 1
СОПОТ, КОСМАЈСКИ ТРГ 5
СОПОТ, КОСМАЈСКИ ТРГ 5
СОПОТ, КОСМАЈСКИ ТРГ 5
СОПОТ, КНЕЗА МИЛОША 12
СОПОТ, КНЕЗА МИЛОША 12
СОПОТ, КНЕЗА МИЛОША 12
СОПОТ, КНЕЗА МИЛОША 12
СТОЈНИК, ЧЕДЕ МИЛОСАВЉЕВИЋА 29
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
СРПЦ „МИЛАН Г. МУШКАТИРОВИЋ”
ОШ „БРАЋА БАРУХ”
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
САВЕЗ СЛЕПИХ СРБИЈЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
МЗ „ДОРЋОЛ”
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „СТАРИ ГРАД”
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „СТАРИ ГРАД”
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „СТАРИ ГРАД”
САМАЧКИ ХОТЕЛ ГСП „ДОРЋОЛ”
САМАЧКИ ХОТЕЛ ГСП „ДОРЋОЛ”
ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
ОШ „СКАДАРЛИЈА”
ОШ „СТАРИ ГРАД”
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗАПОШЉАВАЊА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗАПОШЉАВАЊА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗАПОШЉАВАЊА
ОШ „СКАДАРЛИЈА”
ПРВА ЕКОНОМСКА ШКОЛА
ОШ „ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ”
ТРГОВАЧКА ШКОЛА
ТАДЕУША КОШЋУШКА 63
ДЕСПОТА ЂУРЂА 2
ЦАРА ДУШАНА 13
ЦАРА ДУШАНА 1
ЈЕВРЕЈСКА 24
ЦАРА ДУШАНА 23
ЦАРА ДУШАНА 23
ДУБРОВАЧКА 6
ВИСОКОГ СТЕВАНА 37
ВИСОКОГ СТЕВАНА 37
ВИСОКОГ СТЕВАНА 37
ПАНЧИЋЕВА 3
ПАНЧИЋЕВА 3
ЦАРА ДУШАНА 61
ЦАРА ДУШАНА 61
ЦАРА ДУШАНА 61
ФРАНЦУСКА 26
ХЕРЦЕГА СТЈЕПАНА 7
ГУНДУЛИЋЕВ ВЕНАЦ 23
ГУНДУЛИЋЕВ ВЕНАЦ 23
ГУНДУЛИЋЕВ ВЕНАЦ 23
ФРАНЦУСКА 26
ЦЕТИЊСКА 5
ШАФАРИКОВА 8
ХИЛАНДАРСКА 1
31
КОСТЕ ГЛАВИНИЋА 8
1.183
БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ МИШИЋА 37
ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 54
1.586
1.186
ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 54
МИЛЕНКА ВЕСНИЋА 3
ДР МИЛУТИНА ИВКОВИЋА 4
ДР МИЛУТИНА ИВКОВИЋА 4
БОШКА ПЕТРОВИЋА 6
БОШКА ПЕТРОВИЋА 6
БУЛЕВАР КН. А. КАРАЂОРЂЕВИЋА 29
КРУПАЊСКА 3
КРУПАЊСКА 3
БУЛЕВАР КН. А. КАРАЂОРЂЕВИЋА 29
940
1.048
972
1.000
1.096
1.215
912
1.155
1.991
1.325
43.525
276
456
590
442
604
450
647
377
457
665
516
695
456
611
519
565
739
545
641
684
717
438
419
532
204
825
564
563
588
509
466
538
440
17.738
1.159
1.647
873
1.149
1.118
1.323
1.111
759
933
1.186
1.084
996
1.308
961
1.103
1.145
1.176
1.822
1.266
1.127
1.461
827
859
1.071
908
32
Број 51
19. мај 2012.
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
БЕОГРАД-СТАРИ ГРАД
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
МЗ „СКАДАРЛИЈА”
УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД
ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”
ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”
КЛУБ ЗА СТАРА ЛИЦА
ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”
ЈП ПТТ СРБИЈА
ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ПРИВРЕДНА КОМОРА ГРАДА
МЗ „ТЕРАЗИЈЕ”
ХОТЕЛ „МОСКВА”
МЗ „ТЕРАЗИЈЕ”
ОШ „МИХАЈЛО ПЕТРОВИЋ - АЛАС”
ОШ „МИХАЈЛО ПЕТРОВИЋ - АЛАС”
СВЕТОСАВСКА ОМЛАДИНСКА ЗАЈЕДНИЦА
ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
ОШ „СКАДАРЛИЈА”
ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
ОШ „МИХАЈЛО ПЕТРОВИЋ - АЛАС”
МЗ „КАЛЕМЕГДАН”
ОШ „КРАЉ ПЕТАР ПРВИ”
ОШ „КРАЉ ПЕТАР ПРВИ”
МЗ „ВАРОШ КАПИЈА”
ОШ „КРАЉ ПЕТАР ПРВИ”
ОШ” КРАЉ ПЕТАР I”
ДРУШТВО ЗА ОЧУВАЊЕ И НЕГУ ТРАДИЦИЈА
ОШ „КРАЉ ПЕТАР ПРВИ”
ЦЕТИЊСКА 32
ПАЛМОТИЋЕВА 30
КОСОВСКА 19
КОСОВСКА 19
СВЕТОГОРСКА 14
КОСОВСКА 19
ПАЛМОТИЋЕВА 2
СВЕТОГОРСКА 48
КОСТЕ СТОЈАНОВИЋА 2
ТАКОВСКА 41
КНЕЗА МИЛОША 12
ТЕРАЗИЈЕ 45
БАЛКАНСКА 1
ТЕРАЗИЈЕ 45
ГОСПОДАР-ЈОВАНОВА 22
ГОСПОДАР-ЈОВАНОВА 22
ГОСПОДАР-ЈЕВРЕМОВА 42
СТУДЕНТСКИ ТРГ 12
СТУДЕНТСКИ ТРГ 12
ФРАНЦУСКА 26
СТУДЕНТСКИ ТРГ 12
Студентски трг 12
ГОСПОДАР-ЈОВАНОВА 22
ЗМАЈА ОД НОЋАЈА 9
КРАЉА ПЕТРА 7
МАРШАЛА БИРЈУЗОВА 43
МАРШАЛА БИРЈУЗОВА 58
МАРШАЛА БИРЈУЗОВА 43
Маршала Бирјузова 43
ЗАДАРСКА 2
КРАЉА ПЕТРА 7
БЕОГРАД-СУРЧИН
БЕОГРАД-СУРЧИН
БЕОГРАД-СУРЧИН
БЕОГРАД-СУРЧИН
БЕОГРАД-СУРЧИН
БЕОГРАД-СУРЧИН
БЕОГРАД-СУРЧИН
БЕОГРАД-СУРЧИН
БЕОГРАД-СУРЧИН
БЕОГРАД-СУРЧИН
БЕОГРАД-СУРЧИН
БЕОГРАД-СУРЧИН
БЕОГРАД-СУРЧИН
БЕОГРАД-СУРЧИН
БЕОГРАД-СУРЧИН
БЕОГРАД-СУРЧИН
БЕОГРАД-СУРЧИН
БЕОГРАД-СУРЧИН
БЕОГРАД-СУРЧИН
БЕОГРАД-СУРЧИН
БЕОГРАД-СУРЧИН
БЕОГРАД-СУРЧИН
БЕОГРАД-СУРЧИН
БЕОГРАД-СУРЧИН
БЕОГРАД-СУРЧИН
БЕОГРАД-СУРЧИН
БЕОГРАД-СУРЧИН
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
ОШ „СТЕВАН СРЕМАЦ”
ОШ „СТЕВАН СРЕМАЦ”
ДОМ КУЛТУРЕ-ХОЛ
ОШ „СТЕВАН СРЕМАЦ”
ОШ „СТЕВАН СРЕМАЦ”
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА СУРЧИН
ПИЦЕРИЈА ТЕКСАС
ОШ „22.ОКТОБАР”
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
КУД „ДИОГЕН”
ОШ „Д.ВУКАСОВИЋ-ДИОГЕН”
ОШ „Д.ВУКАСОВИЋ-ДИОГЕН”
ОШ”Д.ВУКАСОВИЋ-ДИОГЕН”
ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
УДРУЖ.СПОРТ.РИБОЛОВАЦА
ОШ „Б.РАДИЧЕВИЋ”
ОШ „Б.РАДИЧЕВИЋ”
ОШ „Б.РАДИЧЕВИЋ”
МЗ „РАДИОФАР „
„ПИЛАНА”
ТАПЕТАР
РОМСКА КУЋА
МЗ „НОВИ СУРЧИН”
МАРШАЛА ТИТА 4
МАРШАЛА ТИТА 4
МАРШАЛА ТИТА 2
МАРШАЛА ТИТА 4
МАРШАЛА ТИТА 4
ВОЈВОЂАНСКА 80
БРАЋЕ НИКОЛИЋ 13
ТРГ ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 8
БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 1
БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 1
БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 1
ВОЈВОЂАНСКА 84
ЈЕДАНАЕСТОГ ОКТОБРА 36
ЈЕДАНАЕСТОГ ОКТОБРА 36
ДУШАНА ВУКАСОВИЋА 5
БОЉЕВАЧКА 2
БОЉЕВАЧКА 2
БОЉЕВАЧКА 2
УЛИЦА МИРА 204
БРАЋЕ КОКАР 5
БРАЋЕ КОКАР 5
МОМИРА ПУЦАРЕВИЋА 1
МИЛАНА КОЊОВИЋА 1
ВОЈВОЂАНСКА 370
ЧМЕЛИКОВО НАСЕЉЕ 117
ВРТЛАРСКА ББ
ВОЈВОЂАНСКА 412 А
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „СВЕТИ САВА”
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ”СВЕТИ САВА”
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
ОШ „МИЛОЈЕ ПАВЛОВИЋ”
ОШ „МИЛОЈЕ ПАВЛОВИЋ”
ОШ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА”
ОШ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА”
ОШ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
ОШ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
ХЕМИЈСКА ШКОЛА, УЧИОНИЦА 1
ХЕМИЈСКА ШКОЛА, УЧИОНИЦА 2
МЗ „МАКИШ”
ОШ”ФИЛИП КЉАЈИЋ-ФИЋА”
ОШ”ФИЛИП КЉАЈИЋ ФИЋА”
ОШ”ФИЛИП КЉАЈИЋ ФИЋА”
ДОМ ЗДРАВЉА
ПОЖЕШКА 28
ПОЖЕШКА 28
КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 1
МИЛОСАВА ВЛАЈИЋА 1
МИЛОСАВА ВЛАЈИЋА 1
КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 15
КНЕЗА ВИШЕСЛАВА 15
ПОЖЕШКА 52
ПОЖЕШКА 52
ЉЕШКА 82
ЉЕШКА 82
МАКИШКА-КОЛОНИЈА КОСМАЈ 24
НИКОЛАЈА ГОГОЉА 40
НИКОЛАЈА ГОГОЉА 40
НИКОЛАЈА ГОГОЉА 40
СТЕВАНА ЂУРЂЕВИЋА-ТРОШАРИНЦА 3
1.022
1.075
1.252
1.114
880
1.023
1.051
904
866
780
769
873
822
739
1.760
1.738
1.393
1.325
845
651
788
743
730
981
1.006
960
929
870
817
828
987
58.893
1.538
1.190
1.444
1.549
1.335
1.455
1.069
1.445
1.150
1.796
1.818
1.675
1.913
1.302
1.151
1.686
1.664
1.906
1.012
722
865
1.247
273
1.260
945
1.521
1.328
36.259
1.273
1.137
1.999
1.122
1.125
1.505
982
1.702
752
2.174
2.346
976
760
1.228
1.531
1.601
19. мај 2012.
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
Број 51
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
МЗ ЧУКАРИЧКА ПАДИНА
ДОМ ЗДРАВЉА,АМБУЛАНТА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „НЕВЕН”
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „НЕВЕН”
ВРТИЋ „ЦАРИЋ”
ОШ „ФИЛИП КЉАЈИЋ-ФИЋА”
МЗ”БЛАГОЈЕ ПАРОВИЋ”
ОШ”МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
МЗ”БЛАГОЈЕ ПАРОВИЋ”
МЗ”БЛАГОЈЕ ПАРОВИЋ”
МЗ”МИЛАН ТОМИЋ ЧАРЕ”ВЕЛИКА САЛА
МЗ”МИЛАН ТОМИЋ ЧАРЕ”,МАЛА САЛА
РО”ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА”
МЗ”БЛАГОЈЕ ПАРОВИЋ”
ОШ”МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
ОШ ЉУБА НЕНАДОВИЋ
ОШ”МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА
ДЗ”ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ”
ОШ”ЉУБА НЕНАДОВИЋ”УЧИОНИЦА 1
ОШ.”ЉУБА НЕНАДОВИЋ”
ОШ „ЉУБА НЕНАДОВИЋ”
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЦЕРАК”
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЦЕРАК”
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЦЕРАК”
МЗ”ЦЕРАК” - МАЛА САЛА
ПРОСТОРИЈЕ ПОШТЕ
МЗ”ЦЕРАК”-УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНИОНЕРА
ДРУШТВЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ-ВЕЛИКА САЛА
ДРУШТВЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ -МАЛА САЛА
ОШ”УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ”,ВЕЛИКА САЛА
ОШ”УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ”, МАЛА САЛА
ОБДАНИШТЕ”ДЕЧИЈИ ГАЈ”,ВЕЛ.САЛА
ОБДАНИШТЕ”ДЕЧИЈИ ГАЈ”,МАЛА САЛА
МЗ”ВИНОГРАДИ”, МАЛА САЛА
МЗ”ВИНОГРАДИ”,ВЕЛИКА САЛА
ОШ”АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋА”,СТАРА ЗГРАДА
ОШ”А.МИЛОСАВЉЕВИЋА”,НОВА ЗГРАДА
ОШ”АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ”,НОВА ЗГРАДА
МЗ”СПАСИЋА И МАШЕРЕ”
МЗ”СПАСИЋА И МАШЕРЕ”
ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ
ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ
ОШ”ЂОРЂЕ КРСТИЋ”
ОШ”ЂОРЂЕ КРСТИЋ”
ОШ”ЂОРЂЕ КРСТИЋ”
ОШ”ЂОРЂЕ КРСТИЋА”
МЗ”СТАРО ЖАРКОВО”
МЗ”БЕЛЕ ВОДЕ”
МЗ”БЕЛЕ ВОДЕ”
ОШ”МИРОСЛАВ АНТИЋ”
ОШ”МИРОСЛАВ АНТИЋ”
ДТВ”ПАРТИЗАН”,САЛА 1
ДТВ”ПАРТИЗАН”,САЛА 2
ОШ”МИРОСЛАВ АНТИЋ”
ОШ”МИРОСЛАВ АНТИЋ”
ОШ”КАРАЂОРЂЕ”
ОШ”КАРАЂОРЂЕ”
ОШ”КАРАЂОРЂЕ”
ОШ”ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
ОШ”ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”, УЧИОНИЦА 1
ОШ”ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”, УЧИОНИЦА 4
ОШ”ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”, УЧИОНИЦА 5
ДОМ ЗДРАВЉА, ОРДИНАЦИЈА 1
ДОМ ЗДРАВЉА, ОРДИНАЦИЈА 2
ОШ”БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ”
ОШ”БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋА”
ОШ”БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ”
МЗ”ОМЛАДИНСКИХ АКЦИЈА”МАЛА САЛА
МЗ”ОМЛАДИНСКИХ АКЦИЈА”,ВЕЛИКА САЛА
ДОМ КУЛТУРЕ,1 СПРАТ
ДОМ КУЛТУРЕ,1 СПРАТ
ДОМ КУЛУТУРЕ
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
ОШ”ВЛАДИМИР НАЗОР”
ОШ”ДУШКО РАДОВИЋ”
ОБАЛСКИХ РАДНИКА 39
СТЕВАНА ЂУРЂЕВИЋА-ТРОШАРИНЦА 2
ПОЖЕШКА 168
ПОЖЕШКА 168
МЛАДЕНА МИТРИЋA бб
НИКОЛАЈА ГОГОЉА 40
КРАЉИЦЕ КАТАРИНЕ 74 А
ЂОРЂА ОГЊАНОВИЋА 2
КРАЉИЦЕ КАТАРИНЕ 74 А
КРАЉИЦЕ КАТАРИНЕ 74 А
НЕДЕЉКА ЧАБРИНОВИЋА 54
НЕДЕЉКА ЧАБРИНОВИЋА 54
ПОЖЕШКА 71
КРАЉИЦЕ КАТАРИНЕ 74 А
ЂОРЂА ОГЊАНОВИЋА 2
АЦЕ ЈОКСИМОВИЋА 25
ЂОРЂА ОГЊАНОВИЋА 2
МИЛАНА ЈОВАНОВИЋА 8
СПАСОВДАНСКА 8
АЦЕ ЈОКСИМОВИЋА 25
АЦЕ ЈОКСИМОВИЋА 25
АЦЕ ЈОКСИМОВИЋА 25
ЈАБЛАНИЧКА 20
ЈАБЛАНИЧКА 20
ЈАБЛАНИЧКА 20
КОСМАЈСКА 56
КОСМАЈСКА 58
КОСМАЈСКА 56 А
ВИНОГРАДСКИ ВЕНАЦ 15
ВИНОГРАДСКИ ВЕНАЦ 15
БОРОВА 8
БОРОВА 8
ПЛАТАНА 8
ПЛАТАНА 8
БРЕЗА 13
БРЕЗА 13
ШКОЛСКА 7
ШКОЛСКА 7
ШКОЛСКА 7
ПОРУЧНИКА СПАСИЋА И МАШЕРЕ 90
ПОРУЧНИКА СПАСИЋА И МАШЕРЕ 90
ПОРУЧНИКА СПАСИЋА И МАШЕРЕ 90
ПОРУЧНИКА СПАСИЋА И МАШЕРЕ 90
ПОРУЧНИКА СПАСИЋА И МАШЕРЕ 12
ПОРУЧНИКА СПАСИЋА И МАШЕРЕ 12
ПОРУЧНИКА СПАСИЋА И МАШЕРЕ 12
ПОРУЧНИКА СПАСИЋА И МАШЕРЕ 12
МИХАЈЛА ВАЛТРОВИЋА 36 А
БЕЛО ВРЕЛО 1
БЕЛО ВРЕЛО 1
ЦРВЕНО БАРЈАЧЕ 6
ЦРВЕНО БАРЈАЧЕ 6
ПРОТЕ МИЛОРАДА ПАВЛОВИЋА 54
ПРОТЕ МИЛОРАДА ПАВЛОВИЋА 2
ЦРВЕНО БАРЈАЧЕ 6
ЦРВЕНО БАРЈАЧЕ 6
ВУКА КАРАЏИЋА 11
ВУКА КАРАЏИЋА 11
ВУКА КАРАЏИЋА 11
МИЛИЈЕ СТАНОЈЛОВИЋА 10
МИЛИЈЕ СТАНОЈЛОВИЋА 10
МИЛИЈЕ СТАНОЈЛОВИЋА 10
МИЛИЈЕ СТАНОЈЛОВИЋА 10
ТИТОВА 12
ТИТОВА 12
СТЈЕПАНА СУПАНЦА 15
СТЈЕПАНА СУПАНЦА 15
СТЈЕПАНА СУПАНЦА 15
ДАРИНКЕ РАДОВИЋ 35
ДАРИНКЕ РАДОВИЋ 35
СВЕТЕ МИЛУТИНОВИЋА 2
СВЕТЕ МИЛУТИНОВИЋА 2
СВЕТЕ МИЛУТИНОВИЋА 2
СВЕТЕ МИЛУТИНОВИЋА 21
МИЛАНА МИЈАЛКОВИЋА 11
ТОМАСА ЕДИСОНА 3
33
1.928
2.239
1.930
2.201
1.337
1.672
1.250
1.708
1.526
1.647
1.990
1.456
1.382
1.566
1.772
1.137
2.123
2.223
2.305
2.293
2.351
2.258
2.322
2.252
2.371
2.233
2.059
2.360
1.280
1.422
1.068
1.414
1.453
1.383
1.651
1.379
1.799
1.318
1.326
819
1.575
1.673
1.267
1.412
1.537
1.842
1.616
2.347
1.773
1.431
1.419
1.561
1.586
2.032
2.115
2.280
1.520
1.210
764
261
1.887
1.226
2.037
1.613
1.660
906
1.625
1.929
1.914
1.627
1.526
1.361
1.382
1.302
2.189
1.881
34
Број 51
19. мај 2012.
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
ОШ”ДУШКО РАДОВИЋ”
ОШ”ДУШКО РАДОВИЋ”,УЧИОНИЦА 3
ДОМ ЗДРАВЉА
ДОМ ЗДРАВЉА
ПОШТА У СРЕМЧИЦИ,ШАЛТЕР САЛА
ПОШТА У СРЕМЧИЦИ,ЕКСПЕДИЦИЈА
МЗ”СРЕМЧИЦА”
МЗ”СРЕМЧИЦА”,ОКУД
ОШ”ВУК КАРАЏИЋ”,УЧИОНИЦА 1
ОШ”ВУК КАРАЏИЋ”,УЧИОНИЦА 2
ДОМ КУЛТУРЕ В.МОШТАНИЦА, ВЕЛИКА САЛА
ОШ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
ТОМАСА ЕДИСОНА 3
ТОМАСА ЕДИСОНА 3
БЕОГРАДСКА 15
БЕОГРАДСКА 150
БЕОГРАДСКА 157 А
БЕОГРАДСКА 157 А
БЕОГРАДСКА 157 А
БЕОГРАДСКА 157 А
ШКОЛСКА 4
ШКОЛСКА 4
ДЕСЕТОГ ОКТОБРА 18
ДЕСЕТОГ ОКТОБРА 10
БЕОЧИН
БЕОЧИН
БЕОЧИН
БЕОЧИН
БЕОЧИН
БЕОЧИН
БЕОЧИН
БЕОЧИН
БЕОЧИН
БЕОЧИН
БЕОЧИН
БЕОЧИН
БЕОЧИН
БЕОЧИН
БЕОЧИН
БЕОЧИН
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
РЕСТОРАН КАРАШ
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА -КАНТИНА БЕОЧИН
АД „ПОДУНАВЉЕ” БЕОЧИН
ОШ”ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО”
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ОПШТИНЕ БЕОЧИН
ДЗ „ ДР. ДУШАН САВИЋ ДОДА „
ДОМ КУЛТУРЕ БЕОЧИН
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БРАЗИЛИЈА
ДОМ КУЛТУРЕ
РЕСТОРАН „ПЕЋИНА „
ОШ”ЈОВАН ГРЧИЋ МИЛЕНКО”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАНОШТОР
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СУСЕК
ОШ”ЈОВАН ПОПОВИЋ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СВИЛОШ
ОШ”ЈОВАН ПОПОВИЋ”
НАСЕЉЕ ДУНАВ БР. ББ БЕОЧИН
ХЕРОЈА БРИЛА 18, БЕОЧИН
СВЕТОСАВСКА 7,БЕОЧИН
МИЛОША ЦРЊАНСКОГ ББ ,БЕОЧИН
ТРГ ЦАРА ЛАЗАРА 1, БЕОЧИН
СВЕТОСАВСКА ББ ,БЕОЧИН
СТОЈАНА ВУКОСАВЉЕВИЋА 77 ,БЕОЧИН
ЗЛАТИБОРСКА 32, БЕОЧИН
МИТЕ БЕЛИЋА 4, РАКОВАЦ
МАНАСТИРСКА ББ, РАКОВАЦ
ПЕТРА КОСТИЋА 8,ЧЕРЕВИЋ
СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 35,БАНОШТОР
БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 3, СУСЕК
МАРШАЛА ТИТА ББ, ЛУГ
ФРУШКОГОРСКА 40,СВИЛОШ
ВОЈВОЂАНСКА ББ ,ГРАБОВО
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
ГЛАВНА 78
ДОСИТЕЈЕВА 11
ГЛАВНА 11
ДОСИТЕЈЕВА 4
СИНЂЕЛИЋЕВА 140
ГЕРБЕРОВИХ 5
ЗЕЛЕНА 34
ЗЕЛЕНА 34
ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 2
ДОЖА ЂЕРЂА 60
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 38
НОВОСАДСКА 104
РЕПУБЛИКАНСКА 133
ЗЕЛЕНА 13, БЕЧЕЈ
СТЕВАНА КОЈИЋА 26
11. НОВЕМБАР 60
4. ЈУЛА 43
ПОЉАНИЦА
ХОВЕ ФРИЂЕША 52
ТОПОЛСКИ ПУТ 38
ТРГ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 19
ТРГ БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА 16
ТРГ БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА
АДИ ЕНДРЕ 119
СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 19
ШКОЛСКА 33
ГЛАВНА 35
БОРИСА КИДРИЧА 14
22. ОКТОБРА 47Б
ПАТРИЈАРХА ВИЋЕНТИЈА ПРОДАНОВА 58
ДОЖА ЂЕРЂ 17
ДР ИМРЕА КИША 98
ЈОЖЕФ АТИЛЕ 35
ТАНЧИЋ МИХАЉ 2
ДР ИМРЕА КИША 111
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
БЕЧЕЈ
36
37
38
КАФЕ ШКОРПИОН 5 БЕЧЕЈ
ШКОЛА БРАТСТВО БЕЧЕЈ
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БЕЧЕЈ
О.Ш. „З. ГЛОЖАНСКИ” БЕЧЕЈ
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР БЕЧЕЈ
ЗГРАДА 1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕЧЕЈ
ОСЦ МЛАДОСТ 1 БЕЧЕЈ
ОСЦ МЛАДОСТ 2 БЕЧЕЈ
КАФАНА МЕДЕЊАЧА БЕЧЕЈ
ДОМ ЛЕНЂЕЛ ИШТВАН БЕЧЕЈ
ДОМ НАЂ ИШТВАН БЕЧЕЈ
2 МЗ ТОДОР ДУКИН БЕЧЕЈ
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ЛАБУД ПЕЈОВИЋ БЕЧЕЈ
ГИМНАЗИЈА
ДОМ СЛАВКО СИМИН БЕЧЕЈ
ДОМ БРАЋА ЧИПЛИЋ БЕЧЕЈ
КАФАНА ПУСТА ЧАРДА БЕЧЕЈ
ЗГРАДА МЗ ПОЉАНИЦА БЕЧЕЈ
ДОМ ФЕКЕТЕ МАЋАШ БЕЧЕЈ
КАФАНА КОД ВЕЉКА БЕЧЕЈ
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ЛАБУД ПЕЈОВИЋ БЕЧЕЈ
ЗГРАДА 3 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БЕЧЕЈ
ОШ ШАМУ МИХАЉ БЕЧЕЈ
КАФАНА ХАЈНАЛ ЧИЛАГ БЕЧЕЈ
ЗАДРУГА „АГРО ПОЉЕ” БАЧКО ГРАДИШТЕ
ОШ С. МАРКОВИЋ БАЧКО ГРАДИШТЕ
ЗГРАДА МЗ БАЧКО ГРАДИШТЕ
КЛУБ СТЕВАН ДЕЈАНОВ БАЧКО ГРАДИШТЕ
КЛУБ КЕНДЕРЕШИ ГЕРГЕЉ БАЧКО ГРАДИШТЕ
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ БАЧКО ПЕТРОВО СЕЛО
МАШИНСКИ ПАРК ПЕТЕФИ БАЧКО ПЕТРОВО
СЕЛО
ДОМ КУЛТУРЕ МИЛЕШЕВО
ДОМ КУЛТУРЕ-ДРЉАН МИЛЕШЕВО
ЗГРАДА МЗ РАДИЧЕВИЋ
БЛАЦЕ
БЛАЦЕ
БЛАЦЕ
БЛАЦЕ
БЛАЦЕ
БЛАЦЕ
1
2
3
4
5
6
ДОМ СТАРИХ
ЗГРАДА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ДРАИНАЦ”
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
БЛАЦЕ
БЛАЦЕ
БЛАЦЕ
БЛАЦЕ
ЂУРЕВАЦ
ПОПОВА
12 ОКТОБРА 3
ЈОЖЕФ АТИЛЕ 13
В. ВЛАХОВИЋА 2
1.711
1.762
1.172
1.577
2.221
1.650
1.326
2.031
1.803
1.799
1.423
1.405
169.582
143
1.105
768
1.550
1.232
765
1.151
922
1.465
256
1.598
659
868
637
254
94
13.467
888
1.182
766
752
1.170
1.023
991
1.105
1.009
936
880
972
879
687
1.022
1.045
641
193
987
996
877
1.120
916
1.085
843
903
804
897
1.039
879
931
1.049
1.022
1.028
931
380
387
969
34.184
1.349
811
1.346
1.047
283
167
19. мај 2012.
Број 51
БЛАЦЕ
БЛАЦЕ
БЛАЦЕ
БЛАЦЕ
БЛАЦЕ
БЛАЦЕ
БЛАЦЕ
БЛАЦЕ
БЛАЦЕ
БЛАЦЕ
БЛАЦЕ
БЛАЦЕ
БЛАЦЕ
БЛАЦЕ
БЛАЦЕ
БЛАЦЕ
БЛАЦЕ
БЛАЦЕ
БЛАЦЕ
БЛАЦЕ
БЛАЦЕ
БЛАЦЕ
БЛАЦЕ
БЛАЦЕ
БЛАЦЕ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ У ТРБУЊУ
ОСНОВНА ШКОЛА
ЗГРАДА НЕДЕЉКОВИЋ СНЕЖАНЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРОСТОРИЈА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЗГРАДА МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛЕНА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРОСТОРИЈА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЗГРАДА ДОМА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЗГРАДА РАКОЊАЦ СЛАВИШЕ
ЗГРАДА ЖИВКОВИЋ МИЛКАНЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ЗГРАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ВРБОВАЦ
СТУБАЛ
ТРБУЊЕ
КАШЕВАР
КУТЛОВАЦ
БАРБАТОВАЦ
РАШИЦА
ГОРЊЕ ГРГУРЕ
ЧУНГУЛА
СУВИ ДО
МЕЂУХАНА
АЛАБАНА
ПРИДВОРИЦА
ПРЕТРЕШЊА
ГОРЊА ЈОШАНИЦА
КРИВАЈА
МАЛА ДРАГУША
ПРЕТЕЖАНА
ГОРЊА ДРАГУША
СВАРЧЕ
ПРЕБРЕЗА
ЏЕПНИЦА
СИБНИЦА
ЧУЧАЛЕ
ЛАЗАРЕВАЦ
БОГАТИЋ
БОГАТИЋ
БОГАТИЋ
БОГАТИЋ
БОГАТИЋ
БОГАТИЋ
БОГАТИЋ
БОГАТИЋ
БОГАТИЋ
БОГАТИЋ
БОГАТИЋ
БОГАТИЋ
БОГАТИЋ
БОГАТИЋ
БОГАТИЋ
БОГАТИЋ
БОГАТИЋ
БОГАТИЋ
БОГАТИЋ
БОГАТИЋ
БОГАТИЋ
БОГАТИЋ
БОГАТИЋ
БОГАТИЋ
БОГАТИЋ
БОГАТИЋ
БОГАТИЋ
БОГАТИЋ
БОГАТИЋ
БОГАТИЋ
БОГАТИЋ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Локал Паунић Стојанке
Учионица Основна Школа „Вук Караџић”
Месна Заједница-Сала за венчање
Локал Власника Зарић Ж. Радивоја
Локал Власника Велимировић А. Раденка
Дом Културе
Основна Школа
Дом Културе
Основна Школа
Основна Школа „Мика Митровић”
Хол Дома Културе
Локал Власника Малетић Татјане(„Русин”)
Локал Берић Ненада
Ветеринарска Станица
Бифе Клуба Пензионера
Основна Школа
Дом Културе
ОШ „Ц.Бркић”
Бифе Дома Културе
Месна Канцеларија
Локал Власника Машић Драгутина
Основна Школа
Основна Школа
Основна Школа
Основна Школа
Дом Културе
Основна Школа
Основна Школа
Основна Школа
Основна Школа
Бифе Дома Културе
Девет Југовића бр. 7,Бадовинци
Карађорђева бр. 1, Бадовинци
Поп Тешина бр. 1, Бадовинци
Краља Александра бр.9/А, Бадовинци
М. Обилића бр.125, Бадовинци
Г. Малетића бр.2,Баново Поље
М. Јоцковића бр. 9, Баново Поље
Проте Смиљанића бр. 1, Белотић
Стевана Немање бр. 2, Белотић
Војводе Степе бр.4,Богатић
Мике Витомировића бр. 4, Богатић
Свето Поље бр.96, Богатић
Народног Фронта бр. 48,Богатић
Бранка Ђонлића бр. 27,Богатић
Мике Митровића бр.4, Богатић
Јанка Веселиновића бр. 21,Глоговац
Светомира Алимпића бр.1,Глушци
Светомира Алимпића бр. 3,Глушци
Катице Чачић бр. 2, Дубље
Катице Чачић бр. 2/А, Дубље
Кнеза Милоша бр.102, Дубље
Светог Саве бр. 4 , Клење
Светог Саве бр. 4, Клење
Светог Саве бр. 4, Клење
Краља Петра бр. 2, Метковић
Михаила Јокића бр.42, Очаге
Јанка Веселиновића бр. 4,Салаш Црнобарски
Иве Лоле Рибара бр.10, Совљак
Драгомира Танасића бр.1,Узвеће
Миодрага Петровића „Ујке”бр. 54, Црна Бара
Миодрага Петровића „Ујке” бр. 1,Црна Бара
БОЈНИК
БОЈНИК
БОЈНИК
БОЈНИК
БОЈНИК
БОЈНИК
БОЈНИК
БОЈНИК
БОЈНИК
БОЈНИК
БОЈНИК
БОЈНИК
БОЈНИК
БОЈНИК
БОЈНИК
БОЈНИК
БОЈНИК
БОЈНИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ОШ ”СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ-ЗЕЛЕ”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК
ДОО „СЕРВИС‘‘
ПРОСТОРИЈА ЗДРАВКОВИЋ БИЉАНЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОШ „СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ - ЗЕЛЕ”
ОШ „СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ - ЗЕЛЕ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОШ „СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ - ЗЕЛЕ”
ОШ „СТОЈАН ЉУБИЋ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОШ „СТОЈАН ЉУБИЋ”
ОШ „СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ - ЗЕЛЕ”
ОШ „СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ - ЗЕЛЕ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ТРГ СЛОБОДЕ БР. 2
ТРГ СЛОБОДЕ БР. 1
ПУСТОРЕЧКА ББ
Зеле Вељковића 22
7. ЈУЛА БР. 12, ДРАГОВАЦ
ПРИДОВИЦА
ПРИДОВИЦА
ЂИНЂУША
ЛАПОТИЦЕ
СТУБЛА
СТУБЛА
ГОРЊЕ БРИЈАЊЕ
КАЦАБАЋ
ГРАНИЦА
ПЛАВЦЕ
ЦРКВИЦА
КОСАНЧИЋ
ДОЊЕ КОЊУВЦЕ
35
139
313
388
272
134
230
263
428
257
194
236
146
130
134
263
128
135
160
209
230
231
164
306
176
151
10.420
945
764
803
847
853
642
489
686
626
1.095
1.274
1.079
915
597
1.135
690
1.060
676
785
875
798
919
892
792
943
326
1.015
473
823
739
1.037
25.593
586
858
642
484
637
383
311
490
429
251
360
361
431
123
284
417
314
395
36
Број 51
19. мај 2012.
БОЈНИК
БОЈНИК
БОЈНИК
БОЈНИК
БОЈНИК
БОЈНИК
БОЈНИК
БОЈНИК
БОЈНИК
БОЈНИК
БОЈНИК
БОЈНИК
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ПРОСТОРИЈА ИГЊАТОВИЋ ЈАГОДЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ПРОСТОРИЈЕ СТЕВАНОВИЋ СЛАЂАНЕ
ПРОСТОРИЈА ДИНЧИЋ БИЉАНЕ
ГОРЊЕ КОЊУВЦЕ
МИЈАЈЛИЦА
КАМЕНИЦА
ИВАЊЕ
ОРАНЕ
ТУРЈАНЕ
ГОРЊИ БРЕСТОВАЦ
МАГАШ
РЕЧИЦА
МРВАШ
ДРАГОВАЦ-ЂАЦЕ
ЋУКОВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОПШТИНСКИ СУД
КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА
ОШ „9.СРПСКА БРИГАДА”
ОШ „9.СРПСКА БРИГАДА”
ШУМСКА УПРАВА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТРУЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ, ЗГРАДА ДИТ-А
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА „ТИМОК”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА „БУКОВО”
ОСНОВНА ШКОЛА
ЂАЧКА КУХИЊА
ДОМ КУЛТУРЕ „ТИМОК”
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА „БУКОВО”
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ТИМОЧКИ РАЈ
БАЧЕВИЦА
БОГОВИНА
ФАЦА ВАЈЕЉИ, БОГОВИНА
БОГОВИНА НАСЕЉЕ
СОЛУНСКИХ БОРАЦА 1, БОЉЕВАЦ
КРАЉА АЛЕКСАНДРА 7, БОЉЕВАЦ
КНЕЗА МИЛОША 11, БОЉЕВАЦ
КНЕЗА МИЛОША 11, БОЉЕВАЦ
ДРАГИШЕ ПЕТРОВИЋА 31, БОЉЕВАЦ
БОЉЕВАЦ СЕЛО
ВРБОВАЦ
ДОБРО ПОЉЕ
ДОБРУЈЕВАЦ
ИЛИНО
ЈАБЛАНИЦА
КРИВИ ВИР
ЛУКОВО
ЛУКОВО
МАЛИ ИЗВОР
МИРОВО
РТАЊ
РУЈИШТЕ
САВИНАЦ
СУМРАКОВАЦ
ОСНИЋ
ОСНИЋ
ОСНИЋ
ОСНИЋ
ПОДГОРАЦ
ПОДГОРАЦ
ПОДГОРАЦ
ПОДГОРАЦ
БОГОВИНА НАСЕЉЕ
ВАЛАКОЊЕ
ВАЛАКОЊЕ
ВАЛАКОЊЕ
ВАЛАКОЊЕ
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
МЗ „БРЕЗОНИК”
МЗ „СЕВЕР”
ТЕХ. ФАКУЛТЕТ - РУДАРСКИ ОДСЕК
МЗ „СТАРИ ЦЕНТАР”
МЗ „СТАРИ ЦЕНТАР‘‘
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
МЗ „СТАРО СЕЛИШТЕ”
ДП „УГОСТИТЕЉСТВО”
МЗ „НОВО СЕЛИШТЕ”
МЗ „НОВО СЕЛИШТЕ”
ШАХ КЛУБ
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
МЗ „РУДАР”
КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА
ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ”
МЗ „БАКАР”
ОШ „ВИДОВДАН”
МЗ „МЛАДОСТ”
ОШ „3.ОКТОБАР”
ПОСЛ. ПРОСТОРИЈА У СТАМБЕНОЈ ЗГРАДИ
ЕЛЕКТРОМАШИНСКА ШКОЛА
ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ”
ШКОЛСКА РАД.ЕЛЕКТРОМАШИНСКЕ ШКОЛЕ
МЗ „СЛОГА”
МЗ „БРЕСТОВАЧКА БАЊА”
КОЗАРАЧКА БР.3А
ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА БР. 21
В.ЈУГОСЛАВИЈЕ БР.15
КЕСТЕНОВА БР.3
КЕСТЕНОВА БР.3
МОШЕ ПИЈАДЕ БР.6
А. СПОМЕНИЦЕ БР.13
ФИЛИПА ФИЛИПОВИЋА БР.6
ЊЕГОШЕВА БР.5А
ЊЕГОШЕВА БР.5А
Н.ПАШИЋА БР.56
М.ПИЈАДЕ БР.31
МОШЕ ПИЈАДЕ БР.74
МОШЕ ПИЈАДЕ БР.96
КРАЉА ПЕТРА I БР.10
МОШЕ ПИЈАДЕ БР. 76А
МОШЕ ПИЈАДЕ БР.31
КРАЉА ПЕТРА I БР.20
3. ОКТОБАР БР.71
ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ БР.6
ЗЕЛЕНИ БУЛЕВАР БР.24
З.БУЛЕВАР БР.26
З.БУЛЕВАР БР.22
ЂОРЂА СИМЕОНОВИЋА БР.2
В.Р.ПУТНИКА БР.4
110
132
198
95
90
127
209
182
180
89
133
120
9.421
272
456
182
348
536
778
715
667
639
204
81
316
143
87
279
299
568
355
393
129
142
307
295
338
337
99
136
312
422
395
303
296
103
151
235
272
254
11.844
844
1.169
1.319
1.585
789
944
1.200
1.094
2.188
1.262
1.436
1.487
999
1.341
978
1.474
1.169
1.244
1.398
1.242
1.521
1.039
768
898
871
19. мај 2012.
Број 51
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
БОР
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
МЗ „НОВИ ЦЕНТАР”
МЗ „МЕТАЛУРГ”
ОШ „ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ”
МЗ „ЗЛОТ”
ОШ НА „КОБИЛИ”
ОШ НА „СЕЛИШТУ”
ПРОСТОРИЈЕ ОШ „СТАНОЈЕ МИЉКОВИЋ”
ОШ НА „ТИМОКУ”
ДОМ КУЛТУРЕ
ОШ „СТАНОЈЕ МИЉКОВИЋ”
ОШ „СТАНОЈЕ МИЉКОВИЋ”
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОШ „ ЂУРА ЈАКШИЋ „
ОШ „ БРАНКО РАДИЧЕВИЋ „
ДОМ КУЛТУРЕ
ОШ У „КРУШАРУ”
ДОМ КУЛТУРЕ
РАДНИЧКА БР.5
Д.Р.БОБИЈА БР.11
ЉУБЕ НЕШИЋА БР.23
ЗЛОТ
ЗЛОТ
ЗЛОТ
ЗЛОТ
ШАРБАНОВАЦ
ШАРБАНОВАЦ
МЕТОВНИЦА
БРЕСТОВАЦ
БРЕСТОВАЦ
СЛАТИНА
БУЧЈЕ
ДОЊА БЕЛА РЕКА
ЛУКА
ВЕЛИКИ КРИВЕЉ
МАЛИ КРИВЕЉ
ОШТРЕЉ
ГОРЊАНЕ
ГОРЊАНЕ
ТАНДА
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД
БОСИЛЕГРАД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ОШ „Г.ДИМИТРОВ”
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
ОШ „Г.ДИМИТРОВ”
ОШ „Г.ДИМИТРОВ”
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
И.Л.РИБАРА ББ
ДОБРОДОЛСКИ ПОТОК 23
И.Л.РИБАРА ББ
И.Л.РИБАРА ББ
ПАРАЛОВО
РАЈЧИЛОВЦИ
РАЈЧИЛОВЦИ
ГЛОЖЈЕ
ГОРЊА ЛИСИНА
ГОРЊЕ ТЛАМИНО
ДУКАТ
ДОЊА ЉУБАТА
ДОЊА ЛИСИНА
ДОЊЕ ТЛАМИНО
ГРУЈИНЦИ
МИЛЕВЦИ
ЦРНОШТИЦА
ИЗВОР
РАДИЧЕВЦИ
МЛЕКОМИНЦИ
ГОРЊА РЖАНА
МУСУЉ
ПЛОЧА
ГОРЊА ЉУБАТА
ЉУБАТА
БРАНКОВЦИ
ЗЛИ ДОЛ
БИСТАР
РИКАЧЕВО
НАЗАРИЦА
КАРАМАНИЦА
БРУС
БРУС
БРУС
БРУС
БРУС
БРУС
БРУС
1
2
3
4
5
6
7
БЛАЖЕВО
ЂЕРЕКАРЕ
БРЗЕЋЕ
ВЛАЈКОВЦИ
ГРАШЕВЦИ
БРАТИСЛАВЕ ПЕТРОВИЋ,БРУС
БРАТИСЛАВЕ ПЕТРОВИЋ БР.15,БРУС
БРУС
БРУС
БРУС
БРУС
БРУС
БРУС
БРУС
БРУС
БРУС
БРУС
БРУС
БРУС
БРУС
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ И
БИБЛИКОТЕКАРСТВО ОПШТИНЕ БРУС
ЈКП”РАСИНА”
ШУМСКА УПРАВА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
СРЕЉАНА”ФУД”
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ
НОВА ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОМЛАДИНСКИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ ББ,БРУС
ЈОСИПА ПАНЧИЋА,БРУС
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ ,БРУС
8.МАРТА ББ,БРУС
ВЕЛИКА ГРАБОВНИЦА
КОБИЉЕ
МИЛЕНТИЈА
ОСРЕЦИ
КРИВА РЕКА
ЛЕПЕНАЦ
БОТУЊА
МАЛА ВРБНИЦА
ИГРОШ
37
1.451
1.729
1.021
732
1.259
331
414
884
401
837
689
911
714
439
597
467
589
395
482
485
237
252
45.575
696
980
263
415
120
755
840
258
312
223
273
330
212
182
97
98
186
156
219
125
149
98
89
249
82
141
213
132
91
221
212
8.417
636
318
427
458
524
474
1.033
1.056
924
378
638
489
405
715
372
428
755
269
163
488
38
Број 51
19. мај 2012.
БРУС
БРУС
БРУС
БРУС
БРУС
БРУС
БРУС
БРУС
21
22
23
24
25
26
27
28
ОСНОВНА ШКОЛА
НОВИ ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ИМК”14.ОКТОБАР”БРУС,ПОРТИРНИЦА 2
СТРОЈИНЦИ
ДУПЦИ
ЖУЊЕ
РАЗБОЈНА
ЗЛАТАРИ
БОГИШЕ
БАТОТЕ
ТРШАНОВЦИ,БРУС
БУЈАНОВАЦ
1
ВЕЛИКИ ТРНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
2
ВЕЛИКИ ТРНОВАЦ
1.568
БУЈАНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
3
4
ВЕЛИКИ ТРНОВАЦ
ВЕЛИКИ ТРНОВАЦ
1.004
1.965
БУЈАНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
5
6
БУЈАНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
БУЈАНОВАЦ
17
БУЈАНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
18
19
20
БУЈАНОВАЦ
21
БУЈАНОВАЦ
22
БУЈАНОВАЦ
23
БУЈАНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
24
25
26
27
28
29
30
БУЈАНОВАЦ
31
БУЈАНОВАЦ
32
БУЈАНОВАЦ
33
БУЈАНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
34
35
36
37
38
39
40
БУЈАНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
41
42
43
БУЈАНОВАЦ
44
БУЈАНОВАЦ
45
БУЈАНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
46
47
48
49
50
БУЈАНОВАЦ
51
ОСНОВНА ШКОЛА МУХАРЕМ КАДРИЈУ ВЕЛИКИ
ТРНОВАЦ -1
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ВЕЛИКИ ТРНОВАЦДЕЧЈИ ВРТИЋ - 2
ВЕЛИКИ ТРНОВАЦ- ЛОКАЛ БЕЋИРИ БЕЋИР- 3
ОСНОВНА ШКОЛА -ОДЕЛЕЊЕ У СТРУКАРСКОЈ
МАХАЛИ - 4
ОСНОВНА ШКОЛА САМИ ФРАШЕРИ ТУРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА МУХАРЕМ КАДРИЈУ МАЛИ
ТРНОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА МИЂЕНИ БРЕЗНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА САМИ ФРАШЕРИ КОНЧУЉ
ОСНОВНА ШКОЛА МИЂЕНИ МУХОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА МИЂЕНИ ЧАР
ОСНОВНА ШКОЛА МИЂЕНИ ЗАРБИНЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА АЛИ БЕКТАШИ НЕСАЛЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА САМИ ФРАШЕРИ ЛУЧАНЕ
ОСНОВНА ШКОЛА САМИ ФРАШЕРИ ДОБРОСИН
ОСНОВНА ШКОЛА АЛИ БЕКТАШИ ЛЕТОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
БИЉАЧА-1
ОСНОВНА ШКОЛА ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
САМОЉИЦА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА БИЉАЧА-2
ЛОКАЛ ПЕШИЋ ЉУБИШЕ НОВО СЕЛО -БИЉАЧА
ОСНОВНА ШКОЛА БРАНКО РАДИЧЕВИЧ
ЛОПАРДИНЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА БРАНКО РАДИЧЕВИЋ СРПСКА
КУЋА
ОСНОВНА ШКОЛА БРАНКО РАДИЧЕВИЧ
КАРАДНИК
ОСНОВНА ШКОЛА БРАНКО РАДИЧЕВИЧ
РАКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА ВУК КАРАЂИЋ ЛЕВОСОЈЕ
ДОМ КУЛТУРЕ - ОСЛАРЕ
ЛОКАЛ ВОЈИСЛАВА ТОМИЋА-БОЖИЊЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА ВУК КАРАЂИЋ БОРОВАЦ
ПРОСТОРИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЉИЉАНЦЕ
ЛОКАЛ ЧАСЛАВА АЛЕКСИЋА-ЖУЖЕЉИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА ДРАГОМИР ТРАЈКОВИЋ
БОГДАНОВАЦ
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ЖБЕВАЦ - САЛА ЗА
ВЕНЧАЊЕЕ
ОСНОВНА ШКОЛА ДРАГОМИР ТРАЈКОВИЋ
КРШЕВИЦА.
ОСНОВНА ШКОЛА БОРА СТАНКОВИЋ
КЛИНОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА БОРА СТАНКОВИЋ БРЊАРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА БОРА СТАНКОВИЋ КЛЕНИКЕ
ОСНОВНА ШКОЛА БОРА СТАНКОВИЋ ТРЕЈАК
ОСНОВНА ШКОЛА БОРА СТАНКОВИЋ КУШТИЦА
СЕОСКА ЗАДРУГА БАРАЉЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА БОРА СТАНКОВИЋ СЕЈАЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА БОРА СТАНКОВИЋ
СПАНЧЕВАЦ - 1
ЗАДРУЖНИ ДОМ - СПАНЧЕВАЦ - 2
ОСНОВНА ШКОЛА БОРА СТАНКОВИЋ СЕБРАТ
ОСНОВНА ШКОЛА БОРА СТАНКОВИЋ
ЈАБЛАНИЦА
СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА СВЕТИ САВА
БУЈАНОВАЦ - 1
МАЛА САЛА ДОМА КУЛТУРЕ ВУК КАРАЏИЋ
БУЈАНОВАЦ - 2
ЛОКАЛ ХАЛИМИ РАМАДАН БУЈАНОВАЦ-3
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ НАША РАДОСТ БУЈАНОВАЦ - 4
ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ - 5
ШУМСКА СЕКЦИЈА БУЈАНОВАЦ - 6
ОСНОВНА ШКОЛА НАИМ ФРАШЕРИ-ПРИЗЕМЉЕ
БУЈАНОВАЦ -7
ЛОКАЛ ФОТО ЖАНА БУЈАНОВАЦ - 8
362
320
294
564
728
249
564
660
14.691
1.897
ТУРИЈА
МАЛИ ТРНОВАЦ
БРЕЗНИЦА
КОНЧУЉ
МУХОВАЦ
ЧАР
ЗАРБИНЦЕ
НЕСАЛЦЕ
ЛУЧАНЕ
ДОБРОСИН
ЛЕТОВИЦА
БИЉАЧА
384
372
1.279
1.230
942
240
1.411
1.338
1.088
725
1.119
1.555
САМОЉИЦА
986
БИЉАЧА
НОВО СЕЛО-БИЉАЧА
ЛОПАРДИНЦЕ
439
96
671
СРПСКА КУЋА
194
КАРАДНИК
302
РАКОВАЦ
791
ЛЕВОСОЈЕ
ОСЛАРЕ
БОЖИЊЕВАЦ
БОРОВАЦ
ЉИЉАНЦЕ
ЖУЖЕЉИЦА
БОГДАНОВАЦ
642
860
300
128
511
153
79
ЖБЕВАЦ
593
КРШЕВИЦА
389
КЛИНОВАЦ
424
БРЊАРЕ
КЛЕНИКЕ
ТРЕЈАК
КУШТИЦА
БАРАЉЕВАЦ
СЕЈАЦЕ
СПАНЧЕВАЦ
164
511
185
128
237
143
289
СПАНЧЕВАЦ
НЕРАСПОРЕЂЕНИ
ЈАБЛАНИЦА
193
89
89
ТРГ КАРАЂОЂЕ ПЕТРОВИЋ
915
ТРГ КАРАЂОРЂЕ ПЕТРОВИЋ БУЈАНОВАЦ
938
НИКОЛА ТЕСЛА 7 БУЈАНОВАЦ
ВУК КАРАЏИЋ БУЈАНОВАЦ
КАРАЂОЂЕ ПЕТРОВИЋ БУЈАНОВАЦ
БОРЕ СТАНКОВИЋА
ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ
МОРАВСКА 11 БУЈАНОВАЦ
840
560
438
439
1.766
951
19. мај 2012.
Број 51
БУЈАНОВАЦ
БУЈАНОВАЦ
52
53
БУЈАНОВАЦ
54
БУЈАНОВАЦ
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
39
ТРГ КАРАЂОРЂЕ ПЕТРОВИЋ БУЈАНОВАЦ
БРАНКО РАДИЧЕВИЋ БУЈАНОВАЦ
888
725
СИМЕ ПОГАЧАРЕВИЋ БУЈАНОВАЦ
655
55
ХОЛ ДОМА КУЛТУРЕ БУЈАНОВАЦ - 9
ОСНОВНА ШКОЛА БРАНКО РАДИЧЕВИЋ ГЛАВНИ
УЛАЗ ПРИЗЕМЉЕ-БУЈАНОВАЦ-10
РЕСТОРАН ДУВАНСКА ИНДУСТРИЈА
БУЈАНОВАЦ- 11
СРЕДЊА ШКОЛА СЕЗАИ СУРОИ БУЈАНОВАЦ - 12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
МЗ ГРАДАЦ, ВЕЛИКА САЛА
МЗ ГРАДАЦ, МАЛА САЛА
КАФАНА „МРЧИЋ”
ОШ В.НИКОЛАЈ
ОШ СЕСТРЕ ИЛИЋ
КНЕЗ МИХАИЛОВА 23
ОШ СЕСТРЕ ИЛИЋ
ДОМ У ПОПАРАМА
МЗ БРЂАНИ, САЛА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ОШ М.ГЛИШИЋ
ОШ МИЛОВАН ГЛИШИЋ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ЛОВАЧКИ ДОМ
МЗ А.САВЧИЋ
ГИМНАЗИЈА
САЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА
ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА
МЗ ОСЛОБОДИОЦИ ВАЉЕВА
ЈКП
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
ОШ Д.МАКСИМОВИЋ
МЗ НОВО НАСЕЉЕ
МЗ НАДА ПУРИЋ
ОШ НАДА ПУРИЋ
ОШ НАДА ПУРИЋ
ОШ АНДРА САВЧИЋ
МЗ КРУШИК, МАЛА САЛА
ФК РАДНИЧКИ, САЛА
МЗ КРУШИК,ВЕЛИКА САЛА
ОШ АНДРА САВЧИЋ
ОШ БЕБИЋА ЛУКА
ОШ З.ЈОВАНОВИЋ
ОШ БРЕЗОВИЦЕ
САЛА ПЛАНИНАРСКОГ ДОМА
КУЋА СВЕТОЛИКА БРАНКОВИЋ
ПРВА ОСН.ШКОЛА,ЈОВАЊА
КУЋА ЈЕРЕМИЈЕ ТЕОДОСИЋ
ДОМ БАЛИНОВИЋ
КУЋА ДРАГАНА РАНКОВИЋ
КУЋА СРЕЋКОВИЋ БОРЕ
ДОМ НА ЧАРДАЦИМА
ОШ СОВАЧ
МЗ СЕДЛАРИ, САЛА
ОШ ЛЕЛИЋ
КУЋА СТЕВАНОВИЋ МИЛИВОЈА
КУЋА ИЛИЋ ЉИЉАНА
ОШ СУШИЦА
ОШ ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
ОШ ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
ОШ ГОРЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
ОШ ГОРЊИ ТАОР
ОШ ДОЊИ ТАОР
ДОМ КОД ЈЕЗЕРА
ДОМ ПРИЈЕЗДИЋ
КУЋА НИКОЛЕ МАРКОВИЋ
ДОМ РАВЊЕ
ОШ БРАНГОВИЋ
ОШ БАЧЕВЦИ
КАФАНА МАЛЕТИЋ РАДОВАНА
АМБУЛАНТА ДОМА ЗДРАВЉА
ОШ МРЧИЋ
ДОМ ПАУНЕ
ДОМ КЛИНЦИ
ОШ ЖАБАРИ
МЗ ПЕТНИЦА
ОШ В.Н. ВЕЛИМИРОВИЋ
МК ДИВЦИ
УЖИЧКА ББ
УЖИЧКА ББ
УЖИЧКА 163
СУВОБОРСКА 48
МИЛОВАНА ГЛИШИЋА 45
КНЕЗ МИХАИЛОВА 23
М. ГЛИШИЋА 45
ПОПАРСКИ ПУТ ББ
КНЕЗА МИЛОША 54
КОСТЕ АБРАШЕВИЋА 1
ДР. ПИТОВИЋА 6
ДР.ПИТОВИЋА 6
КОСТЕ АБРАШЕВИЋА 1
МАЈОРА ИЛИЋА ББ
КАРАЂОРЂЕВА 41
ВУКА КАРАЏИЋА 3
КАРАЂОРЂЕВА 64
КАРАЂОРЂЕВА 122
КАРАЂОРЂЕВА 122
НОВ 24
НОВ 38
В.НИКОЛАЈА 54
ВЛАДИМИРА НАЗОРА 2
ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА 183
СРЕТЕНА ДУДИЋА ББ
ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА 33
ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА 33
ЈОВАНА ДУЧИЋА 5
ПЕТИ ПУК 12
ПЕТИ ПУК 8
ПЕТИ ПУК 12
ЈОВАНА ДУЧИЋА 5
ВУЈИНОВАЧА
ТУБРАВИЋ
БРЕЗОВИЦЕ
РЕБЕЉ
МИЈАЧИ
ЈОВАЊА
САНДАЉ
БАЛИНОВИЋ
ПАКЉЕ
РОВНИ
СТУБО
СОВАЧ
СЕДЛАРИ
ЛЕЛИЋ
БОГАТИЋ
СТРМНА ГОРА
СУШИЦА
ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
ДОЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
ГОРЊЕ ЛЕСКОВИЦЕ
ГОРЊИ ТАОР
ДОЊИ ТАОР
ДРАЧИЋ
ПРИЈЕЗДИЋ
ЗАРУБЕ
РАВЊЕ
БРАНГОВИЋ
БАЧЕВЦИ
КОВАЧИЦЕ
ДИВЧИБАРЕ
МРЧИЋ
ПАУНЕ
КЛИНЦИ
ЖАБАРИ
ПЕТНИЦА
БЕЛОШЕВАЦ
ДИВЦИ
СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ БУЈАНОВАЦ
2.193
39.011
1.760
1.866
339
2.030
1.682
1.425
610
1.053
1.167
1.784
2.271
1.925
1.848
486
1.613
1.674
1.189
1.701
1.552
1.676
1.328
2.112
2.139
2.154
2.041
1.383
1.250
1.233
2.295
1.611
2.389
2.169
199
267
379
96
152
235
109
139
86
121
203
162
1.148
433
95
104
235
409
188
137
120
158
231
267
124
164
191
294
136
157
143
453
169
358
694
792
566
40
Број 51
19. мај 2012.
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
ВАЉЕВО - ГРАД
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
ДОМ КЛАНИЦА
ОШ ЛОЗНИЦА
ДОМ НА БАШЧАРИ
ДОМ НА БИРТИЈИ
ДОМ ДУПЉАЈ
КУЋА БРАНКОВИЋ МИЛИВОЈА
ДОМ ПОПУЧКЕ
ОШ ПОПУЧКЕ
ДОМ МЗ ДОЊА ГРАБОВИЦА
МЗ ГОРИЋ
ДОМ
ОШ Г.ГРАБОВИЦА
МК БРАНКОВИНА
КУЋА ПАВЛОВИЋ ПРЕДРАГА
ОШ БАБИНА ЛУКА
КУЋА ЋЕБИЋ МИЛИВОЈА
МК БРАНКОВИНА
КУЋА ИЛИЋ ДАНИЛА
МК ГОЛА ГЛАВА
КУЋА ДАБИЋ БОРИВОЈА
ОШ ЈОШЕВА
ОШ ПРОТА МАТЕЈА НЕНАДОВИЋ
КУЋА ЛАЗИЋ СТАНЕ
КУЋА СИМИЋ ВЛАДАНА
ЛОВАЧКИ ДОМ
КУЋА РАДОВАНА ПЕТАКОВИЋА
ОШ ДОЊА БУКОВИЦА
ОШ ЗЛАТАРИЋ
МК ГОРЊА КАМЕНИЦА
ОШ ДОЊА КАМЕНИЦА
КУЋА ДРАГАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ
ОШ ПЛАВАЊ
КАФАНА ГОРАН НЕДИЋ
ОШ ВРАГОЧАНИЦА
ДОМ ОГЛАЂЕНОВАЦ
ОШ КОД ЦРКВЕ
ОШ У УБИЋУ
МК СТАВЕ
КУЋА УРОША ГЛИГОРИЈЕВИЋА
КУЋА СТАНИЋ РАДЕНКА
КУЋА САВЕ ВУКОВИЋА
ОШ СТАВЕ
КУЋА ПЕТРОВИЋ КРСТИВОЈА
ОШ ПРИЧЕВИЋ
ОШ ТУПАНЦИ
ОШ МАЈИНОВИЋ
ОШ БЕОМУЖЕВИЋ
ОШ ДОЊА ЗАБРДИЦА
МАГАЦИН КАРАУЛА
КЛАНИЦА
ЛОЗНИЦА
ДОЊИ ЛУКАВАЦ
ГОРЊИ ЛУКАВАЦ
ДУПЉАЈ
ДУПЉАЈ
ПОПУЧКЕ
ПОПУЧКЕ
ДОЊА ГРАБОВИЦА
ГОРИЋ
РАЂЕВО СЕЛО
ГОРЊА ГРАБОВИЦА
БРАНКОВИНА
БРАНКОВИНА - МАЛА
БАБИНА ЛУКА
БАБИНА ЛУКА
БРАНКОВИНА
КОЗЛИЧИЋ
ГОЛА ГЛАВА
ГОЛА ГЛАВА
ЈОШЕВА
КОТЕШИЦА
КОТЕШИЦА - СТРАНА
РАБАС
ГОРЊА БУКОВИЦА
ГОРЊА БУКОВИЦА
ДОЊА БУКОВИЦА
ЗЛАТАРИЋ
ГОРЊА КАМЕНИЦА
ДОЊА КАМЕНИЦА
СТАПАР
ПЛАВАЊ - ОСЛАДИЋ
ДОЊИ ОСЛАДИЋ
ВРАГОЧАНИЦА
ОГЛАЂЕНОВАЦ
МИЛИЧИНИЦА
МИЛИЧИНИЦА
СТАВЕ
СУВОДАЊЕ
СУВОДАЊА
СТАНИНА РЕКА
СТАВЕ
БОБОВА - БРДА
ПРИЧЕВИЋ
ТУПАНЦИ
МАЈИНОВИЋ
БЕОМУЖЕВИЋ
ДОЊА ЗАБРДИЦА
БАБИНА ЛУКА
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Основна школа „Свети Сава”
Основна школа „Свети Сава”
Земљорадничка задруга „Бачина”
Месна заједница
Основна школа „Драги Макић”
Основна школа „Драги Макић”
Основна школа „Драги Макић”
Општински суд
Општински суд
Општински суд
Индустрија „14 Октобар” - Фабрика каросерија
Месна заједница
Пословни простор „Николић Миодрага - Боће”
Основна школа „Јован Курсула”
Основна школа „Јован Курсула”
Основна школа „Јован Курсула”
Основна школа „Херој Мирко Томић”
Сеоски дом
Основна школа „Јован Курсула”
Основна школа „Херој Мирко Томић”
Основна школа „Херој Мирко Томић”
Основна школа „Херој Мирко Томић”
Здравствена амбуланта
Месна заједница
Основна школа „Херој Мирко Томић”
Основна школа „Херој Мирко Томић”
Бачина
Бачина
Бачина
Бачина
Бошњане
Бошњане
Бошњане
Варварин
Варварин
Варварин
Село Варварин
Село Варварин
Село Варварин
Горњи Катун
Горњи Катун
Горњи Катун
Горњи Крчин
Доњи Катун
Доњи Катун
Доњи Крчин
Залоговац
Залоговац
Избеница
Карановац
Мала Крушевица
Мареново
419
620
460
432
226
100
1.706
640
1.262
1.958
801
984
410
157
302
100
198
221
368
132
170
281
338
111
526
299
430
362
448
269
147
234
144
286
492
349
290
485
93
128
192
137
94
420
108
108
359
191
152
80.808
496
505
410
471
488
537
466
488
717
897
476
445
499
413
292
428
185
367
397
244
318
330
466
279
207
341
19. мај 2012.
Број 51
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
ВАРВАРИН
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Основна школа „Драги Макић”
Основна школа „Мирко Томић”
Основна школа „Мирко Томић”
Основна школа „Мирко Томић”
Основна школа „Мирко Томић”
Основна школа „Мирко Томић”
Месна заједница
Месна канцеларија Општинске управе
Месна заједница
Основна школа „Херој Мирко Томић”
Месна заједница
Месна заједница (Клуб-Бифе)
Месна заједница
Месна заједница
Маскаре
Обреж
Обреж
Обреж
Обреж
Обреж
Орашје
Орашје
Пајковац
Парцане
Суваја
Тољевац
Тољевац
Церница
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
ОШ „ЦРКВЕНА МАЛА”
ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА
ОШ „ЦЕНТАР”
ОШ „БУГАР МАЛА”
ОШ „ЦЕНТАР”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОШ „ТАБАЧИНА”
ОШ „ЦЕНТАР”
ОСНОВНА ШКОЛА
ОШ „ЦЕНТАР”
ОШ „ЦЕНТАР”
ОШ „ЦЕНТАР”
ОШ „САВАНОВАЦ”
ОШ „САВАНОВАЦ”
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ЛОВАЧКИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ ЗДРАВЉА (МЕДИЦИНА РАДА)
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
ДОМ ЗДРАВЉА
ОШ „СВЕТИ САВА”
ДОМ КУЛТУРЕ (БИОСКОП)
ДОМ ОМЛАДИНЕ
ГИМНАЗИЈА-ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР
ШТАМПАРИЈА
ОШ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”
ПРВА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОШ „КАРАЂОРЂЕ”
ДОМ КУЛТУРЕ
ОШ „КАРАЂОРЂЕ”
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА КОД ПРУГЕ
ОСНОВНА ШКОЛА ГОРЊИ КРАЈ
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА-ЦЕНТАР
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОШ” ДРУГИ ШУМАДИЈСКИ ОДРЕД”
МЛИН
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „КУПУСИНА”
ЛОЗОВИК
ЛОЗОВИК
ЛОЗОВИК
ЛОЗОВИК
ЛОЗОВИК
МИЛОШЕВАЦ
МИЛОШЕВАЦ
МИЛОШЕВАЦ
ТРНОВЧЕ
КРЊЕВО
КРЊЕВО
КРЊЕВО
КРЊЕВО
КРЊЕВО
ВЕЛИКО ОРАШЈЕ
ВЕЛИКО ОРАШЈЕ
ВЕЛИКО ОРАШЈЕ
ДОЊА ЛИВАДИЦА
ДОЊА ЛИВАДИЦА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА, БУГАРИЈА
ВЕЛИКА ПЛАНА
ВЕЛИКА ПЛАНА, БРЕСЈЕ
ВЕЛИКА ПЛАНА, БРЕСЈЕ
СТАРО СЕЛО
СТАРО СЕЛО
СТАРО СЕЛО
СТАРО СЕЛО
НОВО СЕЛО
МАРКОВАЦ
МАРКОВАЦ
МАРКОВАЦ
МАРКОВАЦ, ПИНОСАВА
РАКИНАЦ
РАДОВАЊЕ
РАДОВАЊЕ, КАРАУЛА
РАДОВАЊЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ГИМНАЗИЈА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
УДРУЖЕЊЕ ВОЗАЧА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
БИБЛИОТЕКА
БИСКУПЉЕ
СВЕТОСАВСКА, ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
КНЕЗА ЛАЗАРА 70, ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЖИТНИ ТРГ 1, ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА, ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ДР. БОШКА ВРЕБАЛОВА, ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ,
ГАРЕВО
ДЕСИНЕ
ДОЉАШНИЦА
ЂУРАКОВО
ЗАТОЊЕ
КАМИЈЕВО
КИСИЉЕВО
41
405
549
561
566
623
545
319
300
110
361
624
256
176
179
16.736
864
1.001
839
943
896
880
894
933
778
847
871
578
254
992
797
163
949
931
812
1.325
1.391
1.285
1.388
1.138
1.036
847
1.227
1.246
869
1.037
493
310
721
550
893
999
486
338
1.203
927
948
866
117
893
432
87
197
38.471
403
945
1.344
1.012
953
1.509
285
723
518
352
741
331
634
42
Број 51
19. мај 2012.
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
НОВА ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
НОВА ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
КУМАНЕ
КУРЈАЧЕ
КУРЈАЧЕ
КУСИЋЕ
ЉУБИЊЕ
МАЈИЛОВАЦ
МАЈИЛОВАЦ
МАКЦЕ
МАКЦЕ
ОСТРОВО
ПЕЧАНИЦА
ПОЖЕЖЕНО
ПОПОВАЦ
РАМ
СИРАКОВО
СИРАКОВО
СРЕДЊЕВО
ТОПОЛОВНИК
ТОПОЛОВНИК
ТРИБРОДЕ
ЦАРЕВАЦ
ЧЕШЉЕВА БАРА
ПЕЧАНИЦА
ВИТИНА
ВИТИНА
1
2
ОШ ”МАРКО РАЈКОВИЋ”
ОШ ”МАРКО РАЈКОВИЋ”
ВРБОВАЦ
ВРБОВАЦ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
ВЛАДИМИРЦИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
ДОМ КУЛТУРЕ У БЕЛОТИЋУ
ОСНОВНА ШКОЛА У БЕЉИНУ
ИСПОСТАВА ДД ПИК „7 ЈУЛИ” ДЕБРЦ БЕЉИН 2
ДОМ КУЛТУРЕ У БОБОВИКУ
МАЛА САЛА КОНАКА У ВЛАДИМИРЦИМА
ЛОВАЧКА КУЋА СЕЛО ВЛАДИМИРЦИ
ДОМ КУЛТУРЕ У ВЛАСАНИЦИ
ДОМ КУЛТУРЕ У ВУКОШИЋУ
ДОМ КУЛТУРЕ У ВУЧЕВИЦИ
ДОМ КУЛТУРЕ У ДЕБРЦУ
ОСНОВНА ШКОЛА У ДРАГОЈЕВЦУ
ОСНОВНА ШКОЛА У ЗВЕЗДУ
ДОМ КУЛТУРЕ У ЈАЛОВИКУ
КУЋА ШУЈИЋ ВЕСЕЛИНКЕ У ЈАЛОВИКУ
КУЋА ВИДАКОВИЋ РАДА У ЈАЛОВИКУ
КУЋА ИЛИЋ ЖИВИСЛАВА У ЈАЛОВИКУ
КУЋА КАТИЋ ТОМИСЛАВА У ЈАЛОВИКУ
ДОМ КУЛТУРЕ У ЈАЗОВНИКУ
ДОМ КУЛТУРЕ У КАОНИ
ЗЗ „ 1. МАЈ „ МАГАЦИН У КОЗАРИЦИ
ОСНОВНА ШКОЛА У КРНИЋУ
ДОМ КУЛТУРЕ (НОВИ) У КРНУЛАМА
КРНУЛЕ МЛЕКАРА „РУСОВА КУЋА”
ЗЗ КРНУЛЕ „ЂИНИЋИ” КРНУЛЕ
ОСНОВНА ШКОЛА У КРНУЛАМА
ОСНОВНА ШКОЛА У КУЈАВИЦИ
ЗЗ КУЋА РИСТИЋ ДУШАНА У ЛОЈАНИЦАМА
ДОМ КУЛТУРЕ У ЛОЈАНИЦАМА
ШЕВИЋА КАФАНА У МАТИЈЕВЦУ
ОСНОВНА ШКОЛА У МАТИЈЕВЦУ
ТП „ПОСАВОТАМНАВА” ВЛАД. МЕСАРЦИ
ДОМ КУЛТУРЕ У МЕХОВИНАМА
ДОМ КУЛТУРЕ У МРОВСКОЈ
ДОМ КУЛТУРЕ У НОВОМ СЕЛУ
ОСНОВНА ШКОЛА У ПЕЈИНОВИЋУ
ОСНОВНА ШКОЛА У ПРОВУ
КУЋА ПОПОВИЋ МИЛИБОРА ПРОВО
КУЋА ЈОВИЋ ГОРАНА У ПРОВУ
КУЋА УЗАНОВИЋ ЗЛАТКА У ПРОВУ
КУЋА БАБИЋ БИЉАНЕ У ПРОВУ
ОСНОВНА ШКОЛА У РИЂАКАМА
ЗЗ „ДОБРАВА” РИЂАКЕ
ДОМ КУЛТУРЕ У СКУПЉЕНУ
ОСНОВНА ШКОЛА У СУВОМ СЕЛУ
ОСНОВНА ШКОЛА У ТРБУШЦУ
БЕЛОТИЋ 0
БЕЉИН 0
БЕЉИН 2
БОБОВИК 0
ВЛАДИМИРЦИ 0
ВЛАДИМИРЦИ СЕЛО 0
ВЛАСАНИЦА 0
ВУКОШИЋ 0
ВУЧЕВИЦА 0
ДЕБРЦ 0
ДРАГОЈЕВАЦ 0
ЗВЕЗД 0
ЈАЛОВИК 0
ЈАЛОВИК 2
ЈАЛОВИК 3
ЈАЛОВИК 4
ЈАЛОВИК 5
ЈАЗОВНИК 0
КАОНА 0
КОЗАРИЦА 0
КРНИЋ 0
КРНУЛЕ 0
КРНУЛЕ 2
КРНУЛЕ 3
КРНУЛЕ 4
КУЈАВИЦА 0
ЛОЈАНИЦЕ 0
ЛОЈАНИЦЕ 2
МАТИЈЕВАЦ 0
МАТИЈЕВАЦ 2
МЕСАРЦИ 0
МЕХОВИНЕ 0
МРОВСКА 0
НОВО СЕЛО 0
ПЕЈИНОВИЋ 0
ПРОВО 0
ПРОВО 2
ПРОВО 3
ПРОВО 4
ПРОВО 5
РИЂАКЕ 0
РИЂАКЕ 2
СКУПЉЕН 0
СУВО СЕЛО 0
ТРБУШАЦ 0
ВЛАДИЧИН ХАН
1
СВЕТОСАВСКА 1
ВЛАДИЧИН ХАН
2
ОСНОВНИ СУД ВРАЊЕ СУДСКА ЈЕДИНИЦА
ВЛАДИЧИН ХАН
СТАРА ЗГРАДА ДОМА ЗДРАВЉА
ВУКА КАРАЏИЋА 17
397
457
439
636
428
570
462
412
402
265
269
625
152
264
425
384
500
807
475
440
793
651
227
20.230
982
1.052
2.034
414
254
170
250
1.151
522
348
529
82
679
593
653
591
120
214
425
278
280
252
156
760
248
197
187
172
158
245
230
290
269
409
493
347
86
159
476
467
213
331
325
141
172
766
326
299
15.727
403
848
19. мај 2012.
Број 51
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
ВЛАДИЧИН ХАН
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ПЧЕЛИЦА”
ДУВАНСКА СТАНИЦА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
УПРАВНА ЗГРАДА ДП ПК „ДЕЛИШЕС”
ДОМ ОМЛАДИНЕ
ГИМНАЗИЈА „ЈОВАН СКЕРЛИЋ”
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
ЗГРАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЗГРАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
СЕОСКА ЗГРАДА
КУЋА СТОЈКОВИЋ АЛЕКСАНДРА
КУЋА СТОЈАНОВИЋ СЛАЂАНА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
СЕОСКА ЗГРАДА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
СЕОСКА ЗГРАДА У МОМИНОМ КАМЕНУ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
СЕОСКА ЗГРАДА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
СЕОСКА ЗГРАДА
СЕОСКА ЗГРАДА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
РАТКА ПАВЛОВИЋА ББ
СВЕТОСАВСКА 76
БОРЕ СТАНКОВИЋА 40
СВЕТОСАВСКА 72
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 2
МОШЕ ПИЈАДЕ 21
ГРАДИМИРА МИХАЈЛОВИЋА 2
ПРЕКОДОЛЦЕ
ПРЕКОДОЛЦЕ
ЖИТОРАЂЕ
ЖИТОРАЂЕ
СТУБАЛ
ЛЕПЕНИЦА
РЕПИНЦЕ
КУНОВО
МАЊАК
СУВА МОРАВА
ПРИБОЈ
МАЗАРАЋ
БЕЛИШЕВО
РАВНА РЕКА
СОЛАЧКА СЕНА
КАЛИМАНЦЕ
ДОЊЕ ЈАБУКОВО
БАЛИНОВЦЕ
ГОРЊЕ ЈАБУКОВО
МРТВИЦА
ТЕГОВИШТЕ
РУЖИЋ
КОЗНИЦА
ЛЕБЕТ
ВРБОВО
БОГОШЕВО
ДЕКУТИНЦЕ
ГРАМАЂЕ
КРЖИНЦЕ
ДУПЉАНЕ
ЏЕП
ЉУТЕЖ
ГАРИЊЕ
ЈОВАЦ
БЕЛАНОВЦЕ
ПОЛОМ
БРЕСТОВО
ЈАГЊИЛО
РЕПИШТЕ
ЛЕТОВИШТЕ
РДОВО
ЈАСТРЕБАЦ
ЗЕБИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
1
ВЛАСОТИНЦЕ,12 БРИГАДЕ ББ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
2
3
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
4
5
6
7
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
8
9
10
11
ВЛАСОТИНЦЕ
12
ВЛАСОТИНЦЕ
13
ВЛАСОТИНЦЕ
14
ВЛАСОТИНЦЕ
15
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
16
17
ЗГРАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„М.ДИМАНИЋ‘‘
РЕСТОРАН „БУНАР‘‘ МИЛЕНКОВИЋ КАРОЉА
ЗГРАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МИЛКА
ДИМАНИЋ‘‘
ПОСЛОВНА ПРОСТОРИЈА ЉУБИШЕ ШУШУЛИЋА
ЗГРАДА „8. ОКТОБАР”
ЗГРАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ -МАЛА САЛА
ЗГРАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ - ВЕЛИКА
САЛА
ЗГРАДА ОШ „СИНИША ЈАНИЋ‘‘
ЗГРАДА ОШ „СИНИША ЈАНИЋ‘‘
ПОСЛОВНА ПРОСТОРИЈА СЛАЂАНЕ ПЕТКОВИЋ
ПОСЛОВНА ПРОСТОРИЈА ДУШАНА
МЛАДЕНОВИЋА
ПОСЛОВНА ПРОСТОРИЈА ПРАВОСЛАВА ПОПИЛИЋА
ЗГРАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ”МИЛКА
ДИМАНИЋ”
ХОТЕЛ „НОВИ ЗЕМУН‘‘ ГАЛЕРИЈА КУЛТУРНОГ
ЦЕНТРА
ПОСЛОВНА ПРОСТОРИЈА СТАНКА
ЈОВАНОВИЋА
ПОСЛОВНА ПРОСТОРИЈА АНКЕ ПЕТКОВИЋ
ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ ВИТОМИРА
СТОЈАНОВИЋА
43
818
679
632
838
555
914
771
750
809
487
572
760
633
762
384
383
690
289
130
62
95
73
294
94
113
148
270
127
126
178
69
266
102
177
183
230
102
171
169
420
62
68
422
98
125
231
176
73
136
81
18.048
721
ВЛАСОТИНЦЕ С.МАРКОВИЋА 3
ВЛАСОТИНЦЕ. 12 БРИГАДЕ ББ
633
942
ВЛАСОТИНЦЕ,.СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БР.26
ВЛАСОТИНЦЕ, МАРКА ОРЕШКОВИЋА ББ
ВЛАСОТИНЦЕ,ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 12
ВЛАСОТИНЦЕ, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА БР. 12
677
822
365
672
ВЛАСОТИНЦЕ, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА ББ
ВЛАСОТИНЦЕ, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА ББ
ВЛАСОТИНЦЕ, М. ОРЕШКОВИЋА БР. 7
ВЛАСОТИНЦЕ, МИЈЕ МИЛЕНКОВИЋА 1/1
425
425
647
898
ВЛАСОТИНЦЕ, МИЈЕ МИЛЕНКОВИЋА БР. 8
1.318
ВЛАСОТИНЦЕ, БОРЕ СТАНКОВИЋА ББ
1.232
ВЛАСОТИНЦЕ, НЕШИЋЕВ КЕЈ
ВЛАСОТИНЦЕ, 22. ДИВИЗИЈЕ БР. 91
ВЛАСОТИНЦЕ, 22. ДИВИЗИЈЕ БР. 165/А
МАНАСТИРИШТЕ
754
1.007
940
592
44
Број 51
19. мај 2012.
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
18
19
20
БРЕЗОВИЦА
ШИШАВА
ДОЊА ЛОМНИЦА
107
843
461
ЦРНА БАРА
СРЕДОР
СКРАПЕЖ
ЛИПОВИЦА
КОНОПНИЦА
СТАЈКОВЦЕ
СТАЈКОВЦЕ
БАТУЛОВЦЕ
ПРИЛЕПАЦ
ГЛОЖАНЕ
ЛАДОВИЦА
ОРАШЈЕ
КУКАВИЦА
ЈАСТРЕБАЦ
ДАДИНЦЕ
ГРАДИШТЕ
Д.ЛОПУШЊА
РАВНА ГОРА
КРУШЕВИЦА
КРУШЕВИЦА
186
175
141
306
770
600
614
654
356
508
677
675
392
310
139
157
366
107
228
139
БОЉАРЕ
ЦРНАТОВО
РАВНИ ДЕЛ
ЗЛАТИЋЕВО
ГОРЊИ ДЕЈАН
ДОЊИ ДЕЈАН
БОРИН ДОЛ
АЛЕКСИНЕ
СВОЂЕ
584
110
203
126
109
270
101
70
299
ДОЊЕ ГАРЕ
РАЈИЋЕВО
ЈАКОВЉЕВО
ГОРЊИ ОРАХ
ЈЕЗДИНЕ
ДОБРОВИШ
ГОРЊИ ПРИСЈАН
90
111
199
102
121
115
134
57
58
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛА
ПРОСТОРИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”БРАЋА
МИЛЕНКОВИЋ”
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЗГРАДА ОСНОВНЕ.ШКОЛЕ
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЗГРАДА ДОМА КУЛТУРЕ
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Зграда Основне школе
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЗГРАДА СТАРЕ ОПШТИНЕ
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЗГРАДА ДОМА КУЛТУРЕ
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЗГРАДА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
ПОСЛОВНА ПРОСТОРИЈА СРЕТКА ЦВЕТКОВИЋА
ОСНОВНА ШКОЛА ”КАРАЂОРЂЕ ПЕТРОВИЋ”
ПОСЛОВНА ПРОСТОРИЈА СНЕЖАНЕ
МИЉКОВИЋ
ЗГРАДА ЗАДРУЖНОГ ДОМА
ПОСЛОВНА ПРОСТОРИЈА МАЛИШЕ РИСТИЋА
ЗГРАДА ОСНОВНЕ.ШКОЛЕ
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЗГРАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”ДОСИТЕЈ
ОБРАДОВИЋ”
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ПОСЛОВНА ПРОСТОРИЈА АЦЕ НИКОЛИЋА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЗГРАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”БОЖИДАР
МИЉКОВИЋ”
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
50
51
52
53
54
55
56
ВЛАСОТИНЦЕ
ВЛАСОТИНЦЕ
ДОЊИ ПРИСЈАН
КОМАРИЦА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ОШ „Р. ДОМАНОВИЋ”
ОШ „Р. ДОМАНОВИЋ”
МЗ „4 ЈУЛИ”
ОШ „С. МАРКОВИЋ”
ОШ „С. МАРКОВИЋ”
ЛОКАЛ ТАСИЋ ДЕЈАНА
ЛОКАЛ ТРАЈКОВИЋ ГОРАНА
ЈП ВОДОВОД
ОШ „Ј.Ј. ЗМАЈ”
СПЕЦИЈАЛНА ОСНОВНА ШКОЛА „ВУЛЕ АНТИЋ”
ЛОКАЛ ТАСИЋ БРАНКА
МЗ „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ”
ОШ „Б. РАДИЧЕВИЋ”
ЛОКАЛ МАРКОВИЋ ГОРАНА
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ 2
НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ
МЗ „ЋИПРА СТАНКОВИЋ, „
КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА
СУБНОР
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
МЗ „САВА КОВАЧЕВИЋ”
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
МАТИЧНА СЛУЖБА ОПШТИНА САКИМ
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ
КУЋА МИТИЋ СТАНИМИРА
ОСНОВНА ШКОЛА
КУЋА СТАМЕНКОВИЋ СЛОБОДАНА
ПАРТИЗАНСКИ ПУТ ББ, ВРАЊЕ
ПАРТИЗАНСКИ ПУТ ББ, ВРАЊЕ
4. ЈУЛИ 2
ФРАНЦУСКА ББ, ВРАЊЕ
ФРАНЦУСКА ББ, ВРАЊЕ
ПРОЛЕТЕРСКИХ БРИГАДА 47, ВРАЊЕ
ПАРТИЗАНСКИ ПУТ 61, ВРАЊЕ
БЕОГРАДСКА 58, ВРАЊЕ
ЈУЖНОМОРАВСКА 9, ВРАЊЕ
КОСОВСКА ББ, ВРАЊЕ
БУНУШЕВАЧКА ББ, ВРАЊЕ
СЛОБОДАНА ПЕНЕЗИЋА 25А, ВРАЊЕ
КОСОВСКА ББ, ВРАЊЕ
ЦЕТИЊСКА 48/1
ПАРТИЗАНСКА ББ, ВРАЊЕ
ПАРТИЗАНСКА ББ, ВРАЊЕ
КНЕЗА МИЛОША 25, ВРАЊЕ
МАТИЈЕ ГУПЦА 47, ВРАЊЕ
ОТОНА ЖУПАНЧИЋА 2, ВРАЊЕ
5. КОНГРЕСА 41, ВРАЊЕ
ПИОНИРСКА 5, ВРАЊЕ
ГРАЧАНИЧКА ББ, ВРАЊЕ
ОМЛАДИНСКА 20, ВРАЊЕ
ОМЛАДИНСКА 20, ВРАЊЕ
ОМЛАДИНСКА 20, ВРАЊЕ
НЕМАЊИНА 83, ВРАЊЕ
МАРИЧКА 16, ВРАЊЕ
КАЈМАКЧАЛАНСКА 53, ВРАЊЕ
МЕЧКОВАЦ, ВРАЊЕ
БАЛИНОВАЧКА 10, ВРАЊЕ
186
177
25.088
1.116
846
1.161
1.763
2.075
1.878
380
1.735
1.800
1.940
565
2.421
2.027
1.596
811
1.117
1.016
1.506
1.045
1.397
1.809
1.074
1.797
1.662
1.335
1.591
1.887
592
167
215
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
19. мај 2012.
Број 51
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
31
32
33
34
35
36
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
37
38
39
УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
ЕКОНОМСКА ШКОЛА 2
ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ВИША ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВРАЊСКА БАЊА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОШ „ПРЕДРАГ ДЕВЕЏИЋ”
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
40
41
42
ЛОКАЛ СТАНИШЕ ИЛИЋА
КУЋА СТАНОЈЕВИЋ Ч. ГОРАНА
КОМБИНАТ „ЦВЕЋЕ”
ВРАЊЕ - ГРАД
43
КОМБИНАТ „ЦВЕЋЕ”
ВРАЊЕ - ГРАД
44
ДП”ЖИВИНОПРОДУКТ”
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
КУЋА СТОЈАНА СОЈИЉКОВИЋА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЛОКАЛ СТОЈАНОВИЋ ГОРАНА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОМЛАДИНСКИ КЛУБ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
КУЋА МЛАДЕНОВИЋ ГОРАНА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
КУЋА ПЕТКОВИЋ ЗОРКЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
СЕОСКИ ДОМ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗБОРОВА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ЛОКАЛ АНЂЕЛКОВИЋ ГОРАНА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
САМАЧКИ ХОТЕЛ РУДНИКА „ГРОТ”
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
СЕОСКА ЗГРАДА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
КУЋА МИЛИВОЈА ЦВЕТКОВИЋА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
СЕОСКА ЗГРАДА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
45
ЛЕЊИНОВА 23, ВРАЊЕ
ЕСПЕРАНТО 1, ВРАЊЕ
ЕСПЕРАНТО 1, ВРАЊЕ
БУЛЕВАР АВНОЈ-А ББ, ВРАЊЕ
БУЛЕВАР АВНОЈ-А 2, ВРАЊЕ
ФИЛИПА ФИЛИПОВИЋА ББ, ВРАЊЕ
1.717
1.079
1.001
1.110
2.102
1.257
БОРЕ СТАНКОВИЋА ББ, ВРАЊСКА БАЊА
ИЗУМНО
ПЕТРА ПРВОГ ОСЛОБОДИОЦА 44, ВРАЊСКА
БАЊА
БУЈКОВАЦ
ЂЕЛИНЦИ ББ
К. ПЕТРА ПРВОГ ОСЛОБОДИОЦА 136, ВРАЊСКА
БАЊА
К. ПЕТРА ПРВОГ ОСЛОБОДИОЦА 136, ВРАЊСКА
БАЊА
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ ОСЛОБОДИОЦА 140,
ВРАЊСКА БАЊА
КУМАРЕВО
ТОПЛАЦ
БАРЕЛИЋ
ВИШЕВЦЕ
КОЋУРА
НОВА БРЕЗОВИЦА
БУШТРАЊЕ
МИЛАНОВО
БРЕСНИЦА
БРЕСНИЦА
СУВИ ДОЛ
ВЛАСЕ
УШЕВЦЕ
СМИЉЕВИЋ
СТАНЦЕ
ТРСТЕНА
КРУШЕВА ГЛАВА
СТРЕШАК
ГРАДЊА
ВРТОГОШ
ВРТОГОШ
ГОЛЕМО СЕЛО
СТУДЕНА
МИЈОВЦЕ
ЛАЛИНЦЕ
ОШТРА ГЛАВА
ДРЕНОВАЦ
СЕКИРЈЕ
ДУБНИЦА
СОДЕРЦЕ
СТРОПСКОГ
КАТУН
КОРБЕВАЦ
ПРЕВАЛАЦ
СЕБЕВРАЊЕ
ПАНЕВЉЕ
КЛИСУРИЦА
КРИВА ФЕЈА
НЕСВРТА
ЛЕПЧИНЦЕ
МОШТАНИЦА
ДОЊИ НЕРАДОВАЦ
РИБИНЦЕ
ПАВЛОВАЦ
ПРВОНЕК
СЛИВНИЦА
ДУГА ЛУКА
СТАРИ ГЛОГ
РАТАЈЕ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
ДОЊЕ ЖАПСКО
ЦРНИ ЛУГ
РИСТОВАЦ
ДАВИДОВАЦ
ТЕСОВИШТЕ
ТИБУЖДЕ
ЛУКОВО
ЗЛАТОКОП
776
288
1.244
515
131
1.172
969
914
217
395
160
107
149
141
434
185
331
382
476
308
100
89
102
88
90
77
139
488
751
692
84
95
86
81
174
98
626
266
138
465
600
119
115
168
109
623
97
188
341
783
416
730
131
115
112
110
553
453
388
226
285
436
171
972
134
686
46
Број 51
19. мај 2012.
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
ВРАЊЕ - ГРАД
103
104
105
106
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОЊЕ ТРЕБЕШИЊЕ
ГОРЊЕ ТРЕБЕШИЊЕ
ПРЕОБРАЖАЊЕ
ЋУКОВАЦ
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
ВРБАС
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
СУР „КОД МОСТА”
МЗ „СТАРИ ВРБАС”
ПУ „БОШКО БУХА”
„ЗАДРУГАР”
ЗГРАДА ПРВЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ССШ „4.ЈУЛИ”
ОШ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”
„УДРУЖЕЊЕ ВОЗАЧА”
САЛА СУБНОР-А
ОШ „П.П.ЊЕГОШ”
ХОЛ ЈКП „СТАНДАРД”
ГИМНАЗИЈА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”
ЗГРАДА ТРЕЋЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОШ „20.ОКТОБАР”
ОШ „20.ОКТОБАР”
ДП „БАЧКАТРАНС”
ПУ „БОШКО БУХА „
ПУ „БОШКО БУХА”
ПУ „БОШКО БУХА”
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ЗГРАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗГРАДА БИБЛИОТЕКЕ
КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА
ЗГРАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОШ „Ј.Ј.ЗМАЈ”
ДЕСНИ ХОЛ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
МАЛА САЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ХОЛ ЛЕВО ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ВЕЛИКА САЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОМЛАДИНСКИ ДОМ
ХОЛ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЛОВАЧКИ ДОМ
ПУ „БОШКО БУХА”
ЗГРАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗГРАДА ЦРВЕНОГ КРСТА
ВРБАС УГАО УЛ. П.ДРАПШИНА И ЊЕГОШЕВЕ
ВРБАС ПЕТРА ШЕГУЉЕВА 30
ВРБАС БОШКА БУХЕ 1
ВРБАС ИВАНА МИЛУТИНОВИЋА 3
ВРБАС СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 29
ВРБАС СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 53
ВРБАС СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 55
ВРБАС МАРШАЛА ТИТА 120
ВРБАС САВЕ КОВАЧЕВИЋА 94
ВРБАС ПАЛИХ БОРАЦА 34
ВРБАС САВЕ КОВАЧЕВИЋА 87
ВРБАС ПАЛИХ БОРАЦА 9
ВРБАС ПАЛИХ БОРАЦА 2
ВРБАС МАРШАЛА ТИТА 8
ВРБАС ПЕТЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ БРИГАДЕ 1
ВРБАС ПЕТЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ БРИГАДЕ 1
ВРБАС КУЛСКИ ПУТ ББ
ВРБАС ВИНОГРАДСКА 10А
ВРБАС ВИНОГРАДСКА 10А
Б.Д.ПОЉЕ МАШЕ ЈЕЛИЋА ББ
Б.Д.ПОЉЕ МАРШАЛА ТИТА 79
Б.Д.ПОЉЕ МАРШАЛА ТИТА 120
ЗМАЈЕВО ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 16
ЗМАЈЕВО ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 16
ЗМАЈЕВО ИВАНА МИЛУТИНОВИЋА 59
ЗМАЈЕВО ИВАНА МИЛУТИНОВИЋА 64
КУЦУРА ОСЛОБОЂЕЊА 6
КУЦУРА МАРШАЛА ТИТА 77
КУЦУРА ОСЛОБОЂЕЊА 6
КУЦУРА МАРШАЛА ТИТА 77
САВИНО СЕЛО МАРШАЛА ТИТА 34
САВИНО СЕЛО МАРШАЛА ТИТА 55
САВИНО СЕЛО ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 35
РАВНО СЕЛО 29.НОВЕМБРА 7/А
РАВНО СЕЛО 7. ЈУЛА 12
РАВНО СЕЛО ПРВОМАЈСКА 41
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
1
2
3
4
ВРАНЕШИ 1
ВРАНЕШИ 2
ВУКУШИЦА
АРЕНА
ВРЊАЧКА БАЊА
5
ТЕРЕТАНА
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
СОЛИДАРНОСТ С-1
ШКОЛА
АДА
ОПШТИНА
БЕЛИ ИЗВОР
ОДМАРАЛИШТЕ 14 ОКТОБАР
ПАХУЉИЦА
ЖЕЛЕЗНИЧАР
БОРЈАК
СНЕЖНИК
ВРЊЦИ 1
ВРЊЦИ 2
СТАНИШИНЦИ 1
СТАНИШИНЦИ 2
ГРАЧАЦ 1
ГРАЧАЦ 2
ГРАЧАЦ 3
ГРАЧАЦ 4
ГРАЧАЦ 5
ЛИПОВА
НОВО СЕЛО 1
НОВО СЕЛО 2
НОВО СЕЛО 3
НОВО СЕЛО 4
НОВО СЕЛО 5
ОТРОЦИ
ПОДУНАВЦИ 1
Продавница Јанићијевић Р Миливоја
Месна канцеларија (Дом)
Друштвени дом.
Локал Зорана Бугариновића,Кнеза Милоша(код
виле”Лукс)
Прод.”Црвене Заставе”АД у ул.Велибора Марковића
79
Локал Жарка Тодоровића,насеље Солидарност
Основна школа „ПОПИНСКИ БОРЦИ”
Прод.”Лак корак”на зеленој пијаци ул.Београдска
Скупштина општине-хол, у приземљу
ЈП Борјак ул. Ж. Ваљаревића
Канцеларија Спортског друштва Гоч(код Коцке)
Локал З.З. „Врњци” ул. Бабице Маре бр.2
Хотел „Железничар” ул. 21.априла
Одмаралиште „БОРЈАК” ул.Бул.српских ратника
Ресторан „Снежник”
О.Ш. Младост.
Предузеће „Електродистрибуција”
Основна школа Станишинци
Дечије одмаралиште
Зграда Месне заједнице.
Основна школа у Продовци
Бивша кафана „Свети Никола путник”
Продавница „Црвена Застава” на Главици
Објекат поред црквене зграде
Основна школа
Зграда Месне Заједнице.
Бивша прод.Милана Милосављевића
Основна школа
Кућа Томислава Радосављевића
Кућа Трнавац Мине
Основна Школа .
Друштвени дом
632
196
112
898
73.512
1.147
1.071
1.178
1.057
1.084
1.223
1.117
1.300
1.196
1.175
900
1.039
1.101
1.110
1.246
1.119
1.079
1.260
978
957
1.039
1.062
837
859
841
831
867
895
864
929
962
939
902
899
918
839
36.820
465
678
192
1.324
691
683
829
834
1.037
958
944
1.016
753
618
589
993
814
231
78
376
368
391
234
201
820
1.000
462
1.405
407
393
423
663
19. мај 2012.
Број 51
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
ВРЊАЧКА БАЊА
33
34
35
36
37
38
ПОДУНАВЦИ 2
РСОВЦИ
РУДЈИНЦИ 1
РУДЈИНЦИ 2
ШТУЛАЦ 1
ШТУЛАЦ 2
Друштвени дом
Месна заједница
Друштвени дом.
Зграда Месне канцеларије Врњци.
Основна школа.
Пословни објекат Слободана Јевтића
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
ВРШАЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
СПОРТСКИ САВЕЗ
ШУМСКА УПРАВА
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
ГИМНАЗИЈА
ПЕДАГОШКА АКАДЕМИЈА
ГИМНАЗИЈА
ХЕЛВЕЦИЈА
ПРОСТОРИЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА-ПОПОВИЋ”
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ-РАДИШИЋ”
ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ-РАДИШИЋ”
ПРОСТОРИЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ДОМ УЧЕНИКА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
ПРОСТОРИЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОШ „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ”
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
ПРОСТОРИЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
ОШ „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ”
ОШ „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ”
ПРОСТОРИЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПАЛМА УПРАВА ГРОБЉА
ОШ „ПАЈА ЈОВАНОВИЋ”
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ” ПАВЛИШ
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ” ПАВЛИШ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВАТИН
ДОМ КУЛТУРЕ МАЛИ ЖАМ
ОСНОВНА ШКОЛА МАЛО СРЕДИШТЕ
ОСНОВНА ШКОЛА МАРКОВАЦ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЕЛИКО СРЕДИШТЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МЕСИЋ
ОСНОВНА ШКОЛА ВОЈВОДИНЦИ
ДОМ КУЛТУРЕ ЈАБЛАНКА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГУДУРИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТРАЖА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ОРЕШАЦ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЛАЈКОВАЦ
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН” ИЗБИШТЕ
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН” ИЗБИШТЕ
ДОМ КУЛТУРЕ ШУШАРА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” УЉМА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” УЉМА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ” УЉМА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУШТИЉ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СОЧИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ ЗАГАЈИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПАРТА
ДОМ КУЛТУРЕ РИТИШЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА ПОТПОРАЊ
ПРВОМАЈСКА 2.
ПОДВРШАНСКА 22.
СУЛТАНЕ ЦИЈУК ББ.
МИХАЈЛА ПУПИНА 1
ОМЛАДИНСКИ ТРГ 1
МИХАЈЛА ПУПИНА 1.
ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 97
НИКИТЕ ТОЛСТОЈА 52
Ж.ЗРЕЊАНИНА 114.
ИВЕ МИЛУТИНОВИЋА ББ
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 28
ВУКА КАРАЏИЋА 8
ВУКА КАРАЏИЋА 8
СТЕВАНА НЕМАЊЕ 43
СТЕВАНА НЕМАЊЕ 9
ДВОРСКА 19
СТЕВАНА НЕМАЊЕ 70
МИЛОША ОБИЛИЋА 40
ШКОЛСКИ ТРГ 3
СТЕВАНА НЕМАЊЕ 70
АРХИТЕКТЕ БРАШОВАНА 1
ВОЈВОДЕ КНИЋАНИНА 71
СТЕРИЈИНА 113
СТЕРИЈИНА 113
СТЕРИЈИНА 113
ШКОЛСКИ ТРГ 3
ШКОЛСКИ ТРГ 3
ЖИВЕ ЈОВАНОВИЋА 2
ЗМАЈ ЈОВИНА ББ
ШКОЛСКИ ТРГ 3
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 79
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 79
ВОЈВОЂАНСКА 32
ЗМАЈ ЈОВИНА 10
ВОЈВОЂАНСКА 16
МИХАЈ ЕМИНЕСКУ 39
СТЕРИЈИНА 14
ВОЈВОЂАНСКА 31
2. ОКТОБАР 81
ВОЈВОЂАНСКА 29
НУШИЋЕВА 8.
МАРШАЛА ТИТА 16
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 66
ВРШАЧКА 56
ИСЕ ЈОВАНОВИЋА 5
ИСЕ ЈОВАНОВИЋА 5
БАНАТСКА 48
ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 3
ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 3
ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 3
ВОЈВОЂАНСКА 71
ЈАБЛАНАЧКА 1
ОБИЛИЋЕВА 5
БЕЛОЦРКВАНСКА 11
МИХАЈ ЕМИНЕСКУ 1
МОШЕ ПИЈАДЕ 1
ВУЧИТРН
ВУЧИТРН
1
2
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ПРИЛУЖЈЕ
ПРИЛУЖЈЕ
ГАЏИН ХАН
1
САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА
ГАЏИН ХАН
2
ОСНОВНА ШКОЛА*ВИТКО И СВЕТА*
ГАЏИН ХАН
ГАЏИН ХАН
3
4
ГАЛЕРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА*ВИТКО И СВЕТА*
ГАЏИН ХАН
ГАЏИН ХАН
5
6
БИВША ПРОДАВНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ПРОСТОРИЈИ САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА-ДОМ
КУЛТУРЕ Б.МИЉКОВИЋ-Г.ХАН
ПРОСТОРИЈИ О.Ш *ВИТКО И СВЕТА*- ГАЏИН
ХАН
ПРОСТОРИЈИ ГАЛЕРИЈЕ - ГАЏИН ХАН
ПРОСТОРИЈИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ * ВИТКО СВЕТА
*-ТАСКОВИЋИ
ПРОСТОРИЈИ БИВШЕ ПРОДАВНИЦЕ - ЈАГЛИЦЈЕ
ПРОСТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - ЧАГРОВАЦ
47
603
309
1.376
672
685
391
24.906
1.168
789
884
1.081
1.096
752
843
955
1.055
2.077
893
801
863
882
1.086
924
1.111
1.047
727
1.227
1.236
1.198
783
1.224
1.060
1.103
960
1.188
1.505
1.344
1.289
663
206
283
122
320
1.173
230
345
283
1.067
635
348
1.054
666
687
307
919
1.043
918
648
185
466
342
574
278
46.913
1.521
370
1.891
402
474
252
280
119
124
48
Број 51
19. мај 2012.
ГАЏИН ХАН
ГАЏИН ХАН
ГАЏИН ХАН
7
8
9
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ПРОСТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ -ГРКИЊА
ПРОСТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - ГРКИЊА
ПРОСТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - ГОРЊИ
БАРБЕШ
ПРОСТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВИЛАНДРИЦА
ПРОСТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - ДУКАТ
ПРОСТОРИЈИ О.Ш.*ВИТКО И СВЕТА* ТОПОНИЦА
ПРОСТОРИЈЕ О.Ш.*ВИТКО И СВЕТА* ТОПОНИЦА
ПРОСТОРИЈА * ЗАТЕКС * - ДОЊИ БАРБЕШ
ПРОСТОРИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - МАРИНА
КУТИНА
ПРОСТОРИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - ГОРЊЕ
ВЛАСЕ
ПРОСТОРИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - КРАСТАВЧЕ
ПРОСТОРИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-МИЉКОВАЦ
ПРОСТОРИЈА О.Ш.*ВИТКО И СВЕТА*- ДОЊИ
ДУШНИК
ПРОСТОРИЈИ О.Ш. * ВИТКО И СВЕТА *-ДOЊИ
ДУШНИК
ПРОСТОРИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ- ГОРЊИ
ДУШНИК
ПРОСТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - СОПОТНИЦА
ПРОСТОРИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - ВЕЛИКИ
ВРТОП
ПРОСТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - МАЛИ ВРТОП
ПРОСТОРИЈА О.Ш.*ВИТКО И СВЕТА* - СЕМЧЕ
ПРОСТОРИЈА О.Ш.*ВИТКО И СВЕТА*- МАЛИ
КРЧИМИР
ПРОСТОРИЈА О.Ш.*ВИТКО И СВЕТА*-ВЕЛИКИ
КРЧИМИР
ПРОСТОРИЈАО.Ш.* ВИТКО И СВЕТА * -ВЕЛИКИ
КРЧИМИР
ПРОСТОРИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - ДОЊЕ
ДРАГОВЉЕ
ПРОСТОРИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-ОВСИЊИНАЦ
ПРОСТОРИЈА О.Ш.ВИТКО И СВЕТА-ГОРЊЕ
ДРАГОВЉЕ
ПРОСТОРИЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГОЊЕ
ДРАГОВЉЕ
ПРОСТОРИЈИ ЗАДРУЖНОГ ДОМА - ЛИЧЈЕ
ПРОСТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ * БУКИЧЕ * ЛИЧЈЕ
ПРОСТОРИЈИ О.Ш*ВИТКО И СВЕТА* - РАВНА
ДУБРАВА
ПРОСТОРИЈА О.Ш.* ВИТКО И СВЕТА * РАВНА
ДУБРАВА
ГАЏИН ХАН
10
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ГАЏИН ХАН
ГАЏИН ХАН
11
12
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА*ВИТКО И СВЕТА*
ГАЏИН ХАН
ГАЏИН ХАН
ГАЏИН ХАН
13
14
15
ОСНОВНА ШКОЛА*ВИТКО И СВЕТА*
ДП ЗАТЕКС
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ГАЏИН ХАН
16
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ГАЏИН ХАН
ГАЏИН ХАН
ГАЏИН ХАН
17
18
19
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА*ВИТКО И СВЕТА*
ГАЏИН ХАН
20
ОСНОВНА ШКОЛА*ВИТКО И СВЕТА*
ГАЏИН ХАН
21
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ГАЏИН ХАН
ГАЏИН ХАН
22
23
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ГАЏИН ХАН
ГАЏИН ХАН
ГАЏИН ХАН
24
25
26
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА *ВИТКО И СВЕТА*
ОСНОВНА ШКОЛА*ВИТКО И СВЕТА*
ГАЏИН ХАН
27
ОСНОВНА ШКОЛА*ВИТКО И СВЕТА*
ГАЏИН ХАН
28
ОСНОВНА ШКОЛА*ВИТКО И СВЕТА*
ГАЏИН ХАН
29
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ГАЏИН ХАН
ГАЏИН ХАН
30
31
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА*ВИТКО И СВЕТА*
ГАЏИН ХАН
32
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ГАЏИН ХАН
ГАЏИН ХАН
33
34
ЗАДРУЖНИ ДОМ
БУКИЧЕ
ГАЏИН ХАН
35
ОСНОВНА ШКОЛА*ВИТКО И СВЕТА*
ГАЏИН ХАН
36
ОСНОВНА ШКОЛА*ВИТКО И СВЕТА*
ГЊИЛАНЕ
ГЊИЛАНЕ
ГЊИЛАНЕ
ГЊИЛАНЕ
ГЊИЛАНЕ
ГЊИЛАНЕ
ГЊИЛАНЕ
1
2
3
4
5
6
7
ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ”
ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ”
ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ”
ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ”
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
ГОРЊЕ КУСЦЕ
ГОРЊЕ КУСЦЕ
ГОРЊЕ КУСЦЕ
ГОРЊЕ КУСЦЕ
ПАРТЕШ
ПАРТЕШ
ПАРТЕШ
ГОЛУБАЦ
ГОЛУБАЦ
ГОЛУБАЦ
ГОЛУБАЦ
ГОЛУБАЦ
ГОЛУБАЦ
ГОЛУБАЦ
ГОЛУБАЦ
ГОЛУБАЦ
ГОЛУБАЦ
ГОЛУБАЦ
ГОЛУБАЦ
ГОЛУБАЦ
ГОЛУБАЦ
ГОЛУБАЦ
ГОЛУБАЦ
ГОЛУБАЦ
ГОЛУБАЦ
ГОЛУБАЦ
ГОЛУБАЦ
ГОЛУБАЦ
ГОЛУБАЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ЗАНАТСКИ ЦЕНТАР ЛОКАЛ ЈОВИЋ СЛАВОЉУБА
НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ
ЈКП „ГОЛУБАЦ”
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОК КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ЗАНАТСКА 6, ГОЛУБАЦ
ГОЛУБАЦ
ГОЛУБАЦ
ГОЛУБАЦ
ДОБРА
ДОБРА
БРЊИЦА
РАДОШЕВАЦ
СЛАДИНАЦ
ВОЈИЛОВО
ЖИТКОВИЦА
КУДРЕШ
СНЕГОТИН
МАЛЕШЕВО
ДВОРИШТЕ
КРИВАЧА
УСИЈЕ
ВИНЦИ
БАРИЧ
БИКИЊЕ
МИЉЕВИЋ
МИЉЕВИЋ
319
223
333
129
181
488
265
117
265
120
129
123
304
147
171
163
271
113
226
208
202
170
340
212
252
93
218
123
189
194
7.939
1.392
1.656
1.364
1.243
1.176
1.368
1.620
9.819
548
388
390
388
248
261
310
217
160
224
186
225
231
257
335
437
308
337
398
225
259
272
19. мај 2012.
Број 51
ГОЛУБАЦ
ГОЛУБАЦ
ГОЛУБАЦ
ГОЛУБАЦ
ГОЛУБАЦ
ГОЛУБАЦ
ГОЛУБАЦ
ГОЛУБАЦ
23
24
25
26
27
28
29
30
ПРОСТОРИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ДОМ КУЛТУР
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ДОМ КУЛТУРЕ
БРАНИЧЕВО, ПОНИКВЕ
БРАНИЧЕВО
ДОЊА КРУШЕВИЦА
ШУВАЈИЋ
МРЧКОВАЦ
КЛЕЊЕ
КЛЕЊЕ
ДУШМАНИЋ
ГОРА
ГОРА
ГОРА
ГОРА
1
2
3
4
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ВРАНИШТЕ
ВРАНИШТЕ
ВРАНИШТЕ
ВРАНИШТЕ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Месна канцеларија, Гојна Гора
Основна школа, Богданица
Основна школа, Каменица
Основна школа, Катрићи
Дом културе, Прањани
Месна заједница, Прањани
Основна школа, Коштунићи
Основна школа, Теочин
Дом, Срезојевци
Основна школа, Полом
Основна школа, Горњи Бањани
Спомен дом, Леушићи
Задружни дом, Брезна
Основна школа, Бершићи
Месна заједница, Таково
Основна школа, Таково
Основна школа, Савинац
Основна школа, Семедраж
Дом културе, Горњи Бранетићи
Дом културе, Озрем
Дом, Доњи Бранетићи
Дом села Брђани
Месна канцеларија, Бољковци
Основна школа, Ручићи
Основна школа, Врнчани
Дом, Калиманићи
Основна школа, Клатичево
Основна школа, Љутовница
Основна школа, Шилопај
Дом, Лозањ
Месна канцеларија, Угриновци
Дом, Заграђе
Основна школа, Драгољ
Дом, Трудељ
Дом, Варнице
Основна школа, Рудник
Месна канцеларија , Мајдан
Дом, Сврачковци
ОШ „Десанка Максимовић” 1, Велереч
Дом, Неваде
Дом културе, Грабовица
Дом културе, Јабланица
Основна школа, Луњевица
Месна заједница, Брусница
ОШ „Свети Сава” 1, Г.Милановац
Дом, Доња Врбава
Основна школа, Горња Врбава
Основна школа, Бело Поље
Дом, Липовац
Основна школа, Враћевшница
Дом, Доња Црнућа
Дом, Горња Црнућа
Техничка школа, Г.Милановац
Економска школа, Г.Милановац
ОШ „Свети Сава” 2, Г.Милановац
Дом културе, Г.Милановац
СО, Ресторан друштвене исхране, Г.Милановац
Општински суд 1, Г.Милановац
ОШ „Момчило Настасијевић”, Г.Милановац
Општински суд 2, Г.Милановац
Ресторан АД „Металац”, Г.Милановац
ОШ „Десанка Максимовић” 2, Г.Милановац
Гојна Гора
Богданица
Каменица
Катрићи
Прањани
Прањани
Коштунићи
Теочин
Срезојевци
Полом
Горњи Бањани
Леушићи
Брезна
Бершићи
Таково
Таково
Савинац
Семедраж
Горњи Бранетићи
Озрем
Доњи Бранетићи
Брђани
Бољковци
Ручићи
Врнчани
Калиманићи
Клатичево
Љутовница
Шилопај
Лозањ
Угриновци
Заграђе
Драгољ
Трудељ
Варнице
Рудник
Мајдан
Сврачковци
Милутина Тодоровића - Жице бб
Неваде
Грабовица
Јабланица
Луњевица
Војводе Милана Обреновића 24
Н.Х.Бошка Бухе 17
Доња Врбава
Горња Врбава
Бело Поље
Липовац
Враћевшница
Доња Црнућа
Горња Црнућа
Вука Караџића 1
Вука Караџића 1
Н.Х.Бошка Бухе 17
Војводе Милана Обреновића 6
Таковска 2
Кнеза Александра Карађорђевића 27
Иве Лоле Рибара 3
Кнеза Александра Карађорђевића 27
Кнеза Александра Карађорђевића 212
Милутина Тодоровића - Жице бб
49
476
399
272
267
309
212
208
136
8.883
2.073
2.309
2.307
1.917
8.606
512
232
529
161
748
320
459
520
269
216
168
102
149
238
285
389
413
219
435
232
93
914
347
76
292
119
224
219
219
241
330
538
186
283
98
1.460
437
392
1.421
1.128
492
275
674
915
1.272
465
127
191
222
203
244
158
1.876
1.612
1.812
1.215
1.083
952
1.534
1.101
1.673
1.486
50
Број 51
19. мај 2012.
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
63
64
65
66
Гимназија, Г.Милановац
Норвешка кућа 1, Г.Милановац
Норвешка кућа 2, Г.Милановац
Дом, Церова
Милоша Великог 11
Николе Милићевића - Луњевице 1
Николе Милићевића - Луњевице 1
Церова
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА-МАЛА САЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА-ТРПЕЗАРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА-УЧИОНОЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
БИБЛИОТЕКА
ЧИТАОНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ-ХОЛ
ДОМ КУЛТУРЕ-МАЛА САЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА-САЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА-САЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
БАЛАЈНАЦ
БЕЉАЈКА
БОГАВА
БРЕСТОВО
БУКОВАЦ
ВЕЛИКИ ПОПОВИЋ
ВЕЛИКИ ПОПОВИЋ
ВИТАНЦЕ
ГРАБОВИЦА
ГРАБОВИЦА
ДВОРИШТЕ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ДЕСПОТОВАЦ
ЗЛАТОВО
ЈАСЕНОВО
ЈАСЕНОВО
ЈЕЛОВАЦ
ЈЕЗЕРО
ЛИПОВИЦА
ЛОМНИЦА
ЛОМНИЦА
МЕДВЕЂА
МЕДВЕЂА
МИЛИВА
МИЛИВА
ПАЊЕВАЦ
ПЛАЖАНЕ
ПЛАЖАНЕ
ПЛАЖАНЕ
ПОПОВЊАК
РАВНА РЕКА
РЕСАВИЦА
РЕСАВИЦА
РЕСАВИЦА
ВОЈНИК
СЕЛО РЕСАВИЦА
СЛАДАЈА
СЕЊСКИ РУДНИК
СТРМОСТЕН
СТЕЊЕВАЦ
ТРУЋЕВАЦ
ДИМИТРОВГРАД
ДИМИТРОВГРАД
ДИМИТРОВГРАД
ДИМИТРОВГРАД
ДИМИТРОВГРАД
ДИМИТРОВГРАД
ДИМИТРОВГРАД
ДИМИТРОВГРАД
ДИМИТРОВГРАД
ДИМИТРОВГРАД
ДИМИТРОВГРАД
ДИМИТРОВГРАД
ДИМИТРОВГРАД
ДИМИТРОВГРАД
ДИМИТРОВГРАД
ДИМИТРОВГРАД
ДИМИТРОВГРАД
ДИМИТРОВГРАД
ДИМИТРОВГРАД
ДИМИТРОВГРАД
ДИМИТРОВГРАД
ДИМИТРОВГРАД
ДИМИТРОВГРАД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
СТАЦИОНАР
ГИМНАЗИЈА
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
ДОМ ЗА СТАРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
СВОБОДА
ЛУКАВИЦА
БЕЛЕШ
ЖЕЉУША
ЖЕЉУША
ГОЈИН ДОЛ
ГРАДИЊЕ
КУСА ВРАНА
ТРНСКИ ОДОРОВЦИ
ДОЊА НЕВЉА
ПОГАНОВО
ВИСОЧКИ ОДОРОВЦИ
СМИЛОВЦИ
ПРОТОПОПИНЦИ
КАМЕНИЦА
СУТЈЕСКА 2, ДИМИТРОВГРАД
СУТЈЕСКА ББ, ДИМИТРОВГРАД
ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 12, ДИМИТРОВГРАД
СВЕТОСАВСКА 2, ДИМИТРОВГРАД
ИВЕ АНДРИЋА 38, ДИМИТРОВГРАД
ХРИСТА БОТЕВА 3, ДИМИТРОВГРАД
ТРГ ДР. ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 2, ДИМИТРОВГРАД
БОШКА БУХЕ ББ, ДИМИТРОВГРАД
БАЛКАНСКА 94, ДИМИТРОВГРАД
ДОМ КУЛТУРЕ, ЛУКАВИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ, БЕЛЕШ
КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА, ЖЕЉУША
ДОМ КУЛТУРЕ, ЖЕЉУША
ДОМ КУЛТУРЕ, ГОЈИН ДОЛ
ОСНОВНА ШКОЛА, ГРАДИЊЕ
ЗАДРУЖНИ ДОМ, КУСА ВРАНА
ДОМ КУЛТУРЕ ТРНСКИ ОДОРОВЦИ
ЗАДРУЖНИ ДОМ, ДОЊА НЕВЉА
ДОМ КУЛТУРЕ, ПОГАНОВО
ДОМ КУЛТУРЕ, ВИСОЧКИ ОДОРОВЦИ
ОСНОВНА ШКОЛА, СМИЛОВЦИ
ДОМ КУЛТУРЕ, ПРОТОПОПИНЦИ
АМБУЛАНТА ДОМА ЗДРАВЉА, КАМЕНИЦА
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
1
2
OСНOВНA ШKOЛA
OСНOВНA ШKOЛA
БЕЛОТИНАЦ
БЕЛОТИНАЦ
1.135
1.292
1.179
83
38.884
412
391
477
388
542
588
717
841
533
536
500
1.290
493
990
603
378
698
647
581
340
458
469
597
529
549
439
615
488
504
542
489
489
285
304
929
597
558
896
154
697
402
713
622
352
24.622
602
559
708
408
647
847
754
609
527
335
693
465
687
216
156
97
128
117
79
105
156
107
126
9.128
509
432
19. мај 2012.
Број 51
51
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
OСНOВНA ШKOЛA
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
OСНOВНA ШKOЛA
OСНOВНA ШKOЛA
OСНOВНA ШKOЛA
OСНOВНA ШKOЛA
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
OСНOВНA ШKOЛA
OСНOВНA ШKOЛA
OСНOВНA ШKOЛA
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
OСНOВНA ШKOЛA
OСНOВНA ШKOЛA
OСНOВНA ШKOЛA
OСНOВНA ШKOЛA
OСНOВНA ШKOЛA
OСНOВНA ШKOЛA
OСНOВНA ШKOЛA
OСНOВНA ШKOЛA
OСНOВНA ШKOЛA
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
OСНOВНA ШKOЛA
ОСНОВНА ШКОЛА
OСНOВНA ШKOЛA
OСНOВНA ШKOЛA
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
ДОЉЕВАЦ
КЛИСУРА
КНЕЖИЦА
КОЧАНЕ
KOЧAНE
КОЧАНЕ
МАЛОШИШТЕ
МАЛОШИШТЕ
МАЛОШИШТЕ
МАЛОШИШТЕ
МАЛОШИШТЕ
МЕКИШ
МЕКИШ
ОРЉАНЕ
ОРЉАНЕ
ОРЉАНЕ
ПЕРУТИНА
ПУКОВАЦ
ПУКОВАЦ
ПУКОВАЦ
ПУКОВАЦ
ПУКОВАЦ
ПУКОВАЦ
РУСНА
ЋУРЛИНА
ЧАПЉИНАЦ
ЧАПЉИНАЦ
ЧЕЧИНА
ЧЕЧИНА
ШАИНОВАЦ
ШАИНОВАЦ
ШАРЛИНАЦ
ШАРЛИНАЦ
ЖАБАЉ
ЖАБАЉ
ЖАБАЉ
ЖАБАЉ
ЖАБАЉ
ЖАБАЉ
ЖАБАЉ
ЖАБАЉ
ЖАБАЉ
ЖАБАЉ
ЖАБАЉ
ЖАБАЉ
ЖАБАЉ
ЖАБАЉ
ЖАБАЉ
ЖАБАЉ
ЖАБАЉ
ЖАБАЉ
ЖАБАЉ
ЖАБАЉ
ЖАБАЉ
ЖАБАЉ
ЖАБАЉ
ЖАБАЉ
ЖАБАЉ
ЖАБАЉ
ЖАБАЉ
ЖАБАЉ
ЖАБАЉ
ЖАБАЉ
ЖАБАЉ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ОШ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН ГОСПОЂИНЦИ
ОШ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН ГОСПОЂИНЦИ
ОШ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН ГОСПОЂИНЦИ
ОШ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН ГОСПОЂИНЦИ
ОШ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ ЂУРЂЕВО
ОШ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ ЂУРЂЕВО
ОШ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ ЂУРЂЕВО
ОШ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ ЂУРЂЕВО
ОШ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ ЂУРЂЕВО
ОШ МИЛОШ ЦРЊАНСКИ ЖАБАЉ
ОШ МИЛОШ ЦРЊАНСКИ ЖАБАЉ
СРЕДЊА ШКОЛА 22.ОКТОБАР ЖАБАЉ
СРЕДЊА ШКОЛА 22.ОКТОБАР ЖАБАЉ
ОШ МИЛОШ ЦРЊАНСКИ ЖАБАЉ
ОШ МИЛОШ ЦРЊАНСКИ ЖАБАЉ
СРЕДЊА ШКОЛА 22.ОКТОБАР ЖАБАЉ
СРЕДЊА ШКОЛА 22.ОКТОБАР ЖАБАЉ
СРЕДЊА ШКОЛА 22.ОКТОБАР ЖАБАЉ
ЛОКАЛ ДОВЕДАН ЖАБАЉ
КАФЕ БРКА ЖАБАЉ
ОШ Ђ.ЈАКШИЋ ЧУРУГ
ОШ Ђ.ЈАКШИЋ ЧУРУГ
ОШ Ђ.ЈАКШИЋ ЧУРУГ
ОШ Ђ.ЈАКШИЋ ЧУРУГ
ОШ Ђ.ЈАКШИЋ ЧУРУГ
ОШ Ђ.ЈАКШИЋ ЧУРУГ
ОШ Ђ.ЈАКШИЋ ЧУРУГ
ОШ Ђ.ЈАКШИЋ ЧУРУГ
ОШ Ђ.ЈАКШИЋ ЧУРУГ
ОБЈЕКАТ ФК ХАЈДУК ЧУРУГ
КАФЕ ГАС ЧУРУГ
Б.РАДИЧЕВИЋА 56
Б.РАДИЧЕВИЋА 56
Б.РАДИЧЕВИЋА 56
Б.РАДИЧЕВИЋА 56
КРАЉА ПЕТРА И 59
КРАЉА ПЕТРА И 59
КРАЉА ПЕТРА И 59
КРАЉА ПЕТРА И 59
КРАЉА ПЕТРА И 59
ТРГ СВ.САВЕ 4
ТРГ СВ.САВЕ 4
Н.ТЕСЛЕ 78
Н.ТЕСЛЕ 78
ТРГ СВ.САВЕ 4
ТРГ СВ.САВЕ 4
Н.ТЕСЛЕ 78
Н.ТЕСЛЕ 78
Н.ТЕСЛЕ 78
Н.ТЕСЛЕ 113
Н.ТЕСЛЕ 119 А
ТРГ СЛОБОДЕ 4 - СТАРА ЗГРАДА
ТРГ СЛОБОДЕ 4 - СТАРА ЗГРАДА
ТРГ СЛОБОДЕ 4 - НОВА ЗГРАДА
ТРГ СЛОБОДЕ 4 - НОВА ЗГРАДА
ТРГ СЛОБОДЕ 4 - НОВА ЗГРАДА
ТРГ СЛОБОДЕ 4 - НОВА ЗГРАДА
ТРГ СЛОБОДЕ 4 - СТАРА ЗГРАДА
ТРГ СЛОБОДЕ 4 - СТАРА ЗГРАДА
ТРГ СЛОБОДЕ 4 - СТАРА ЗГРАДА
СВЕТОГ САВЕ ББ
СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 80
ЖАБАРИ
ЖАБАРИ
1
2
АЛЕКСАНДРОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
ЖАБАРИ
3
АЛЕКСАНДРОВАЦ
324
ЖАБАРИ
4
АЛЕКСАНДРОВАЦ
293
ЖАБАРИ
5
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦЕ
ОШ „ХЕРОЈ РОСА ТРИФУНОВИЋ”
АЛЕКСАНДРОВАЦ-УЧИОНИЦА БРОЈ 1
ОШ „ХЕРОЈ РОСА ТРИФУНОВИЋ”
АЛЕКСАНДРОВАЦ- ЂАЧКА КУХИЊА
ОШ „ХЕРОЈ РОСА ТРИФУНОВИЋ”
АЛЕКСАНДРОВАЦ-УЧИОНИЦА БРОЈ 2
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА БРЗОХОДЕ
505
422
474
138
400
439
392
393
478
455
452
411
421
419
426
405
414
440
151
658
538
564
475
441
623
357
115
355
360
300
292
389
374
354
349
15.120
795
683
692
860
920
710
840
749
922
660
647
527
587
675
878
887
648
703
857
931
733
724
695
619
835
561
623
586
540
510
588
22.185
325
304
БРЗОХОДЕ
442
52
Број 51
19. мај 2012.
ЖАБАРИ
6
ЖАБАРИ
ЖАБАРИ
ЖАБАРИ
ЖАБАРИ
7
8
9
10
ЖАБАРИ
11
ЖАБАРИ
ЖАБАРИ
ЖАБАРИ
12
13
14
ЖАБАРИ
15
ЖАБАРИ
16
ЖАБАРИ
17
ЖАБАРИ
ЖАБАРИ
ЖАБАРИ
ЖАБАРИ
18
19
20
21
ЖАБАРИ
ЖАБАРИ
ЖАБАРИ
ЖАБАРИ
ЖАБАРИ
ЖАБАРИ
ЖАБАРИ
ЖАБАРИ
ЖАБАРИ
ЖАБАРИ
ЖАБАРИ
ЖАБАРИ
ЖАБАРИ
ЖАБАРИ
ЖАБАРИ
ЖАБАРИ
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
ЛОКАЛ СУР „БРЗОХОЂАНКА” (ПАНТИНА
КАФАНА)
ДОМ КУЛТУРЕ У ВИТЕЖЕВУ
КУЋА ПЕРИЋ ДРАГИШЕ
КУЋА ЈОНИЋ ВОЈИСЛАВА
ОШ „ХЕРОЈ РОСА ТРИФУНОВИЋ” ВЛАШКИ ДОУЧИОНИЦА БРОЈ 1
ОШ „ХЕРОЈ РОСА ТРИФУНОВИЋ” ВЛАШКИ ДОУЧИОНИЦА БРОЈ 2
ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА ВЛАШКИ ДО
КУЋА (ПРОДАВНИЦА) БУРИЧИЋ СЛАВКЕ
ЧЕКАОНИЦА АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ У
ЖАБАРИМА
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА
ЕКСПОЗИТУРА У ЖАБАРИМА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЖАБАРИКАНЦЕЛАРИЈА 1
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЖАБАРИКАНЦЕЛАРИЈА 2
ДОМ КУЛТУРЕ У КОЧЕТИНУ
ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА У МИРИЈЕВУ
КУЋА АЛЕКСИЋ БРАНИСЛАВА У МИРИЈЕВУ
ОШ „ХЕРОЈ РОСА ТРИФУНОВИЋ”-ЂАЧКА
КУХИЊА
ДОМ КУЛТУРЕ У ОРЕОВИЦИ
ОШ”ХЕРОЈ РОСА ТРИФУНОВИЋ” ПОЛАТНА
МЕСН АЗАЈЕДНИЦА „ГОРЊА ЛИВАДИЦА”
КУЋА ЈОВАНОВИЋА ДРАГИЦЕ
ОШ „ДУДЕ ЈОВИЋ” ПОРОДИН
СТАРА ЗАДРУГА (ДИСКО КЛУБ) У ПОРОДИНУ
ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА У ПОРОДИНУ
ОШ „ХЕРОЈ РОСА ТРИФУНОВИЋ”СВИЊАРЕВО
ДОМ КУЛТУРЕ У СИБНИЦИ
СТАРИ ДОМ ЗДРАВЉА У СИМИЋЕВУ
ОШ „ДУДЕ ЈОВИЋ” У СИМИЋЕВУ
ДОМ КУЛТУРЕ У СИМИЋЕВУ
КУЋА РАЈКОВИЋ САШЕ-ВЛАШКА МАЛА
ДОМ КУЛТУРЕ У ТИЋЕВЦУ
ДОМ КУЛТУРЕ У ЧЕТЕРЕЖУ
ДОМ КУЛТУРЕ У ЧЕТЕРЕЖУ (МЗ)
ЖАГУБИЦА
ЖАГУБИЦА
ЖАГУБИЦА
1
2
3
ОСНОВНИ СУД
ОСНОВНА ШКОЛА „МОША ПИЈАДЕ”
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”
ЖАГУБИЦА
ЖАГУБИЦА
ЖАГУБИЦА
ЖАГУБИЦА
4
5
6
7
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „МОША ПИЈАДЕ”
ЖАГУБИЦА
ЖАГУБИЦА
ЖАГУБИЦА
ЖАГУБИЦА
ЖАГУБИЦА
8
9
10
11
12
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „МОША ПИЈАДЕ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ПИОНИР”
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”
ЖАГУБИЦА
13
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”
ЖАГУБИЦА
ЖАГУБИЦА
14
15
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”
ЖАГУБИЦА
ЖАГУБИЦА
16
17
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”
ЖИТИШТЕ
ЖИТИШТЕ
ЖИТИШТЕ
ЖИТИШТЕ
ЖИТИШТЕ
ЖИТИШТЕ
ЖИТИШТЕ
ЖИТИШТЕ
ЖИТИШТЕ
ЖИТИШТЕ
ЖИТИШТЕ
ЖИТИШТЕ
ЖИТИШТЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ДОМ КУЛТУРЕ
ЈКСП „ЕКОС”
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
РЕСТОРАН „БОСНА”
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ВАТРОГАСНИ ДОМ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ЛОВАЧКИ ДОМ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
БРЗОХОДЕ
341
ВИТЕЖЕВО
ВИТЕЖЕВО
ВИТЕЖЕВО
ВЛАШКИ ДО
450
325
176
528
ВЛАШКИ ДО
415
ВЛАШКИ ДО
ВЛАШКИ ДО, ТОЧКА
ЖАБАРИ
410
338
353
ЖАБАРИ
293
ЖАБАРИ
214
ЖАБАРИ
295
КОЧЕТИН
МИРИЈЕВО
МИРИЈЕВО
ОРЕОВИЦА
416
322
252
295
ОРЕОВИЦА
ПОЛАТНА
ПОРОДИН
ПОРОДИН
ПОРОДИН
ПОРОДИН
ПОРОДИН
СВИЊАРЕВО
СИБНИЦА
СИМИЋЕВО
СИМИЋЕВО
СИМИЋЕВО
СИМИЋЕВО
ТИЋЕВАЦ
ЧЕТЕРЕЖЕ
ЧЕТЕРЕЖЕ
ЖАГУБИЦА, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА БР.2
ЖАГУБИЦА, 25. СЕПТЕМБРА БР.2
ЛАЗНИЦА, ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН
ШЕРБАНОВИЋ”
СЕЛИШТЕ, ДОМ КУЛТУРЕ
МИЛАТОВАЦ, ДОМ КУЛТУРЕ
ВУКОВАЦ, ДОМ КУЛТУРЕ
ЈОШАНИЦА, ОСНОВНА ШКОЛА „МОША
ПИЈАДЕ”
ОСАНИЦА, ДОМ КУЛТУРЕ
СУВИ ДО, ОСНОВНА ШКОЛА „МОША ПИЈАДЕ”
ИЗВАРИЦА, МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ПИОНИР”
РИБАРЕ, ДОМ КУЛТУРЕ
КРЕПОЉИН, ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН
ШЕРБАНОВИЋ”
БРЕЗНИЦА, ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН
ШЕРБАНОВИЋ”
СИГЕ, ДОМ КУЛТУРЕ
МИЛАНОВАЦ, ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН
ШЕРБАНОВИЋ”
КРУПАЈА, ДОМ КУЛТУРЕ
БЛИЗНАК, ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН
ШЕРБАНОВИЋ”
ЖИТИШТЕ, ЦАРА ДУШАНА 2
ЖИТИШТЕ, ЂУРЕ ЈАКШИЋА 2
ЖИТИШТЕ, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА ББ
ЖИТИШТЕ,ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА ББ
ЖИТИШТЕ, ЦАРА ДУШАНА 23
БАНАТСКИ ДВОР, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6
БАНАТСКИ ДВОР,МАРШАЛА ТИТА 2
ТОРДА, МАРШАЛА ТИТА 2.
ТОРДА, МАРШАЛА ТИТА 2
ТОРДА, ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 2
ЧЕСТЕРЕГ,МАРШАЛА ТИТА 39.
ЧЕСТЕРЕГ, МАРШАЛА ТИТА 39/А
БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО, ЂУРЕ ЈАКШИЋА ББ
359
224
197
350
516
530
644
246
363
335
303
367
290
362
298
296
12.791
989
1.244
1.659
360
586
338
484
928
1.013
260
389
1.406
159
650
422
551
309
11.747
469
558
501
409
700
423
568
550
523
226
533
525
665
19. мај 2012.
Број 51
БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО СОЛУНСКИХ
ДОБРОВОЉАЦА
БАНАТСКО КАРАЂОРЂЕВО, СОЛУНСКИХ
ДОБРОВОЉАЦА
ХЕТИН, ОСЛОБОДИЛАЧКА 13.
СРПСКИ ИТЕБЕЈ, ТРГ СЛОБОДЕ 2.
СРПСКИ ИТЕБЕЈ, ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 15.
СРПСКИ ИТЕБЕЈ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 33.
СРПСКИ ИТЕБЕЈ, МИЛОША ЦРЊАНСКОГ ББ
МЕЂА, МЛАДЕНА СТОЈАНОВИЋА 46
МЕЂА, ТРГ ЈОВАНА ЛАЗИЋА 2.
НОВИ ИТЕБЕЈ,МАРШАЛА ТИТА 64
НОВИ ИТЕБЕЈ МАРШАЛА ТИТА 64
ТОРАК, МАРШАЛА ТИТА 2
ТОРАК, ТРГ СЛОБОДЕ ББ
ТОРАК,БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА 1.
ТОРАК , БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА 44
БАНАТСКО ВИШЊИЋЕВО, 10. ОКТОБАР 2.
РАВНИ ТОПОЛОВАЦ, МИЛЕНКА СИМИЋА 1
РАВНИ ТОПОЛОВАЦ, СВЕТОГ ВАСИЛИЈА
ОСТРОШКОГ 45
53
ЖИТИШТЕ
14
ОСНОВНА ШКОЛА
725
ЖИТИШТЕ
15
ОСНОВНА ШКОЛА
ЖИТИШТЕ
ЖИТИШТЕ
ЖИТИШТЕ
ЖИТИШТЕ
ЖИТИШТЕ
ЖИТИШТЕ
ЖИТИШТЕ
ЖИТИШТЕ
ЖИТИШТЕ
ЖИТИШТЕ
ЖИТИШТЕ
ЖИТИШТЕ
ЖИТИШТЕ
ЖИТИШТЕ
ЖИТИШТЕ
ЖИТИШТЕ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
ЗАБАВИШТЕ
ЛОВАЧКИ ДОМ
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
ДОМ ОМЛАДИНЕ
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ ЗДРАВЉА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ВАТРОГАСНИ ДОМ
ДОМ КУЛТУРЕ - САЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ЖИТОРАЂА
ЖИТОРАЂА
ЖИТОРАЂА
ЖИТОРАЂА
ЖИТОРАЂА
ЖИТОРАЂА
ЖИТОРАЂА
ЖИТОРАЂА
ЖИТОРАЂА
ЖИТОРАЂА
ЖИТОРАЂА
ЖИТОРАЂА
ЖИТОРАЂА
ЖИТОРАЂА
ЖИТОРАЂА
ЖИТОРАЂА
ЖИТОРАЂА
ЖИТОРАЂА
ЖИТОРАЂА
ЖИТОРАЂА
ЖИТОРАЂА
ЖИТОРАЂА
ЖИТОРАЂА
ЖИТОРАЂА
ЖИТОРАЂА
ЖИТОРАЂА
ЖИТОРАЂА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Основна школа
Просторије Месне заједнице
Основна школа
Основна школа
Основна школа
Дом културе
Дом културе
Основна школа
Дом културе
Основна школа
Основна школа
Основна школа
Дом културе
Велика сала Скупштине Општине
Средња школа
Основна школа
Основна школа
Основна школа
Основна школа
Дом културе
Дом културе
Основна школа
Основна школа
Основна школа
Задружни дом
Основна школа
Просторије Месне заједнице
Бадњевац
Влахово
Вољчинац
Глашинац
Г. Црнатово
Г. Дреновац
Грудаш
Д. Црнатово
Д. Дреновац
Држановац
Дубово
Ђакус
Житорађа
Житорађа
Житорађа
Јасеница
Коњарник
Лукомир
Пејковац
Подина
Речица
Самариновац
Извор
Ст. Божурна
Ст. Момчилово
Студенац
Топоница
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
1
2
СРЕМСКА 13, ЗАЈЕЧАР
ИВАНА МИЛУТИНОВИЋА ББ, ЗАЈЕЧАР
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
3
ИВАНА МИЛУТИНОВИЋА ББ, ЗАЈЕЧАР
1.552
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
4
5
6
ЦАРА ДУШАНА 20, ЗАЈЕЧАР
ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 1, ЗАЈЕЧАР
ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 1, ЗАЈЕЧАР
1.472
1.175
1.264
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
7
8
9
10
11
12
13
4. ЈУЛИ 1, ЗАЈЕЧАР
НАСЕЉЕ „КРАЉЕВИЦА” ББ, ЗАЈЕЧАР
ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ ББ, ЗАЈЕЧАР
СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 23, ЗАЈЕЧАР
ТИМОЧКЕ БУНЕ 14, ЗАЈЕЧАР
НИКОЛЕ ПАШИЋА 160, ЗАЈЕЧАР
ТРГ КАРАЂОРЂЕВ ВЕНАЦ 2, ЗАЈЕЧАР
1.284
1.112
912
1.488
1.354
2.018
1.616
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
14
СКОПЉАНСКА ББ, ЗАЈЕЧАР
1.200
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
15
16
17
18
19
ЛЕЊИНОВА ББ, ЗАЈЕЧАР
ЛЕЊИНОВА ББ, ЗАЈЕЧАР
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 10, ЗАЈЕЧАР
ПАНА ЂУКИЋА 12, ЗАЈЕЧАР
ФИЛИПА КЉАЈИЋА 2, ЗАЈЕЧАР
1.667
1.998
1.008
1.365
1.842
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
20
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК”
ОСНОВНА ШКОЛА „ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ
НАДА”
ОСНОВНА ШКОЛА „ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ
НАДА”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ТИМОК”
ЗГРАДА СКУПШТИНЕ ГРАДА - МАЛА САЛА
ЗГРАДА СКУПШТИНЕ ГРАДА - БИВШЕ
ПРОСТОРИЈЕ АГРОБАНКЕ
ПЈ ШУМСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР
ВРТИЋ „ЂУРЂЕВАК”
ЦРВЕНИ КРСТ - ИГРАОНИЦА ЗА ДЕЦУ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КРАЉЕВИЦА” ЗАЈЕЧАР
ШКОЛА „ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋА”
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ „ТИМОЧКА КРАЈИНА”
КУД „ПЕНЗИОНЕР”, СТАМБЕНИ БЛОК „ДВА
БРАТА”
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА (БИВШИ
ИНТЕРНАТ)
ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „НИКОЛА ПАШИЋ”
УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
КОПАОНИК БЕОГРАД, ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
ЗАЈЕЧАР
ДОМ КУЛТУРЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
„КОТЛУЈЕВАЦ”-БИЛИЈАР КЛУБ
15.552
631
393
678
331
278
280
210
394
328
669
501
680
890
771
1.175
763
125
766
987
603
633
557
333
256
130
230
233
13.825
1.476
1.756
ДОБРИВОЈА РАДОСАВЉЕВИЋА БОБИЈА 1,
ЗАЈЕЧАР
1.697
399
499
475
432
375
443
376
394
522
509
683
612
677
455
244
561
521
54
Број 51
19. мај 2012.
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
21
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
22
ДОМ КУЛТУРЕ МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
„КОТЛУЈЕВАЦ” - ШАЛТЕР САЛА ГРАДСКЕ
УПРАВЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „ХАЈДУК ВЕЉКО”
ДОБРИВОЈА РАДОСАВЉЕВИЋА БОБИЈА 1,
ЗАЈЕЧАР
2.070
ДОБРИВОЈА РАДОСАВЉЕВИЋА БОБИЈА ББ,
ЗАЈЕЧАР
ДОБРИВОЈА РАДОСАВЉЕВИЋА БОБИЈА ББ,
ЗАЈЕЧАР
НАСЕЉЕ „КЉУЧ III”, 14. БРИГАДЕ ББ, ЗАЈЕЧАР
ВЕЛИКИ ИЗВОР
ВЕЛИКИ ИЗВОР
ХАЛОВО
1.537
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
23
ОСНОВНА ШКОЛА „ХАЈДУК ВЕЉКО”
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
24
25
26
27
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
28
29
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
30
31
32
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
33
34
35
36
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
ЗАЈЕЧАР - ГРАД
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
ВРТИЋ „МАСЛАЧАК”
СТАРИ МЛИН „25.МАЈ”
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ” ВЕЛИКИ
ИЗВОР, ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У ХАЛОВУ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „15.МАЈ” - ИЗДВОЈЕНО
ОДЕЉЕЊЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ-ЈЕГОР”
ЧИТАОНИЦА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН Ј ОВАНОВИЋ - ЗМАЈ”,
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ-ЧИТАОНИЦА
САЛА ЗА ПРОСЛАВЕ У ДОМУ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ „СТАНОЈЕ ГАЧИЋ - МИЛОШ”
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ - ЗМАЈ”,
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ - МАЛА САЛА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ДОМ КУЛТУРЕ
ПРОСТОРИЈЕ БИВШЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
РЕСТОРАН „ЛИПОВ ЛАД”
ДОМ КУЛТУРЕ-ВЕЛИКА САЛА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА - МАЛА САЛА
ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА
СИНДИКАЛНА ПОДРУЖНИЦА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ЗВЕЧАН
ЗВЕЧАН
ЗВЕЧАН
ЗВЕЧАН
ЗВЕЧАН
ЗВЕЧАН
ЗВЕЧАН
1
2
3
4
5
6
7
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ „СВЕТИ САВА”
ОШ „СВЕТИ САВА”
ЗВЕЧАН, НУШИЋЕВА БР.6 1
ЗВЕЧАН, НУШИЋЕВА БР.6 2
ЗВЕЧАН, НУШИЋЕВА БР.6 3
ЗВЕЧАН, НУШИЋЕВА БР.6 4
ЗВЕЧАН, НУШИЋЕВА БР.6 5
ЖЕРОВНИЦА
ЖЕРОВНИЦА
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ОШ „Братство”
Ватрогасни дом
ОШ „Петар Кочић”
ОШ „Братство јединство”
ОШ „1. октобар”
МЗ „Елемир”
ОШ „Светозар Марковић Тоза”
ОШ „Др Александар Сабовљев”
МЗ „Ечка”
ОШ „Ђура Јакшић”
Арадац, Маршала Тита 90
Арадац, трг палих бораца 1
Банатски Деспотовац, Трг Душана Ћубића 13
Бело Блато, Маршала Тита 28
Ботош, Тозе Марковића 79
Елемир, Жарка Зрењанина 49
Елемир, Жарка Зрењанина 47
Ечка, Маршала Тита 48
Ечка, Маршала Тита 28
Јанков Мост , Земљорадничка 6
1.589
2.157
804
892
647
ВЕЛИКИ ЈАСЕНОВАЦ
ГРАДСКОВО
253
518
МАЛИ ЈАСЕНОВАЦ
ШИПИКОВО
НИКОЛИЧЕВО
191
376
613
ВРАЖОГРНАЦ
РГОТИНА
ТРНАВАЦ
КОПРИВНИЦА
ЈЕЛАШНИЦА
ЧОКОЊАР
ДУБОЧАНЕ
ГЛОГОВИЦА
МАЛА ЈАСИКОВА
БРУСНИК
КЛЕНОВАЦ
ТАБАКОВАЦ
САЛАШ
МЕТРИШ
ВЕЛИКА ЈАСИКОВА
ВРАТАРНИЦА
ЗАГРАЂЕ
СЕЛАЧКА
БОРОВАЦ
МАЛИ ИЗВОР
ВРБИЦА
МАРИНОВАЦ
ГОРЊА БЕЛА РЕКА
ЛЕСКОВАЦ
ЛАСОВО
ЛЕНОВАЦ
ШЉИВАР
ГРЛИШТЕ
ЛУБНИЦА
ПЛАНИНИЦА
ГАМЗИГРАД
ГАМЗИГРАДСКА БАЊА
ЗВЕЗДАН
ГРЉАН
ГРЉАН
АВРАМИЦА
ПРЛИТА
1.159
1.252
345
340
94
127
368
361
190
280
164
160
722
221
823
372
133
152
116
296
164
165
115
65
227
135
228
589
872
197
521
179
1.138
1.207
929
191
112
55.612
1.688
793
1.030
845
1.139
1.070
1.304
7.869
1.310
1.499
1.241
1.161
1.615
1.939
1.821
1.668
2.106
452
19. мај 2012.
Број 51
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
32
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
33
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
34
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
35
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
36
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
ЗРЕЊАНИН - ГРАД
55
Клек, Саве Ковачевића 32
Клек, Васе Мискина 45
Книћанин, Жарка Зрењанина 2
Лазарево, Главна 12
Лазарево, Иве Лолер Рибара 56
Лазарево, Иве Лоле Рибара 51
Лукино Село, Маршала Тита 50
Лукићево, Бирчанинова 44А
Меленци, Српских владара 63
Меленци, Српских владара 63
Меленци, Српских владара 63
Михајлово, Киш Ференца 119
Орловат, Трг Уроша Предића 2
Перлез, Трг Кнеза Михаила 2
Перлез, Трг Кнеза Михаила 2
Стајићево, Тозе Марковића 26
Тараш, Маршала Тита 57
Томашевац, Трг слободе 5
Фаркаждин, Маршала Тита 2
Чента, Чарнојевићева 17
Чента, Чарнојевићева 17
1.420
1.068
1.468
369
1.146
1.077
422
1.683
1.904
1.648
1.622
818
1.311
1.309
1.455
1.717
867
1.269
988
1.133
894
Зрењанин, Стражиловска ББ
1.638
Зрењанин, Стражиловска ББ
1.940
Зрењанин, Стражиловска ББ
1.952
Зрењанин, Стражиловска ББ
1.871
Зрењанин, Стражиловска ББ
1.627
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Дом културе
ОШ „Јован Дучић”
ОШ „Стеван Книћанин”
МЗ „Златица”
Омладински дом
МЗ „Лазарево”
МЗ „Лукино Село”
Спомен дом „Вељко Лукић Курјак”
ОШ „Бошко Вребалов”
ОШ „ДР Бошко Вребалов”
ОШ „Др Бошко Вребалов”
Дом културе
МЗ „Орловат”
ОШ „Ђура Јакшић”
ОШ „Ђура Јакшић”
ОШ „Свети Сава”
МЗ „Тараш”
МЗ „Томашевац”
ОШ „Доситеј Обрадовић”
ОШ „Бранко Радичевић” - хол
ОШ Бранко Радичевић, учионица физике и хемије,
улаз из дворишта
ОШ „Петар Петровић Његош”, улаз из Стражиловске,
учионица 12
ОШ „Петар Петровић Његош”, улаз из Стражиловске,
учионица 17
ОШ „Петар Петровић Његош” улаз из Војислава
Илића, учионица 21
ОШ „Петар Петровић Његош” - улаз из Војислава
Илића, учионица 22
ОШ „Петар Петровић Његош”, улаз из Војислава
Илића, учионица 23
Дом МЗ „Соња Маринковић” - читаоница 1
Дом МЗ „Соња Маринковић” - читаоница 2
Дом МЗ „Соња Маринковић” - велика сала
МЗ „Зелено поље” - велика сала
Дом МЗ „Зелено поље” - хол
Дечји вртић „Биберче”
МЗ „Граднулица”
ОШ „Ђура Јакшић”, учионица бр. 1
Спортски центар „Граднулица”
ОШ „Јован Јовановић Змај”
Дом МЗ „Шумица”
МЗ „Берберско - болница”
АД Железнице Србије ОЈ Вуча возова (мала сала)
МЗ „Сава Ковачевић” - велика сала
МЗ „Сава Ковачевић” - велика сала
МЗ „Жарко Зрењанин”
Дечји вртић „Звездица”
ОШ „Др Јован Цвијић”
ОШ „Др Јован Цвијић”
МЗ „Никола Тесла”
МЗ „Центар”
МЗ „Мала Америка”
Ош „2. октобар” - хол
МЗ „Доситеј Обрадовић”
Дечји вртић „Лептирић”
ОШ „Доситеј Обрадовић”
МЗ „Доситеј Обрадовић”
ОШ „2. Октобар”, математички кабинет
ОШ „Жарко Зрењанин” - хол фискултурне сале
Дом МЗ „Доља - Црни шор” - мала сала
ОШ „Серво Михаљ”
Стадион „Лехел”
ОШ „Серво Михаљ”
Клуб Мужљанаца
ЗУБИН ПОТОК
ЗУБИН ПОТОК
ЗУБИН ПОТОК
ЗУБИН ПОТОК
ЗУБИН ПОТОК
ЗУБИН ПОТОК
ЗУБИН ПОТОК
1
2
3
4
5
6
7
ОШ „Благоје Радић”
ОШ „Јован Цвијић”
ОШ „Јован Цвијић”
ОШ „Јован Цвијић”
ОШ „Јован Цвијић”
ОШ „Јован Цвијић”
ОШ „Петар Кочић”
ЗУПЧЕ
ЗУБИН ПОТОК
ЗУБИН ПОТОК
ЗУБИН ПОТОК
ЗУБИН ПОТОК
ЗУБИН ПОТОК
БРЊАК
ИВАЊИЦА
1
ИВАЊИЦА 1
ОПШТИНА ИВАЊИЦА, ВЕНИЈАМИНА
МАРИНКОВИЋА 1
Зрењанин, Булевар Вељка Влаховића 14
Зрењанин, Булевар Вељка Влаховића 14
Зрењанин, Булевар Вељка Влаховића 14
Зрењанин, Барањска 18
Зрењанин, Барањска 18
Зрењанин, Шумадијска ББ
Зрењанин, Цара Душана 80
Зрењанин, Цара Душана 80А
Зрењанин, Жарка Туринског 2
Зрењанин, Видаковићева 1А
Зрењанин, Топлочина 22
Зрењанин, Др Васе Савића 4
Зрењанин, Др Васе Савића 2
Зрењанин, Др Михајла Предића 19
Зрењанин, Др Михајла Предића 19
Зрењанин, Жарка Зрењанина 29
Зрењанин, Бошка Бухе ББ
Зрењанин, 7. јула 10
Зрењанин, 7. јула 10
Зрењанин, Иве Лоле Рибара 19
Зрењанин, Трг Зорана Ђинђића 3
Зрењанин, Кеј 2. октобра 17
Зрењанин, Марка Орешковића 48
Зрењанин, Трг Доситеја Обрадовића ББ
Зрењанин, Деспота Стефана ББ
Зрењанин, Иве Војновића 27Б
Зрењанин, Трг Доситеја ОБрадовића ББ
Зрењанин, Марка Орешковића 48
Зрењанин, Ђурђа Смедеревца 78
Зрењанин, Томићева 47А
Зрењанин, Серво Михаља 64
Зрењанин, Хуњади Јаноша бб
Зрењанин, Мађарске комуне 55
Зрењанин, Мађарске комуне 42
1.921
1.579
2.201
2.148
2.343
2.332
1.913
1.807
2.364
1.325
1.241
1.895
1.397
1.297
1.296
1.218
1.578
2.138
1.451
1.669
2.095
2.047
1.708
1.524
1.451
1.800
964
2.203
1.690
1.492
1.897
1.138
1.742
2.158
108.450
881
573
346
838
728
538
866
4.770
1.529
56
Број 51
19. мај 2012.
ИВАЊИЦА
2
ИВАЊИЦА 2
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
3
4
5
6
7
8
ИВАЊИЦА 3
ИВАЊИЦА 4
ИВАЊИЦА 5
ИВАЊИЦА 6
ИВАЊИЦА 7
ИВАЊИЦА 8
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
9
10
11
ИВАЊИЦА 9
ИВАЊИЦА 10
ИВАЊИЦА 11
ИВАЊИЦА
12
ИВАЊИЦА 12
ИВАЊИЦА
13
ИВАЊИЦА 13
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
14
15
16
БРАТЉЕВО 1
БРАТЉЕВО 2
БРАТЉЕВО 3
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
БРЕЗОВА 1
БРЕЗОВА 2
БРЕЗОВА 3
БРЕЗОВА 4
БРЕЗОВА 5
БРЕЗОВА 6
БУКОВИЦА 1
БУКОВИЦА 2
БУКОВИЦА 3
ДЕВИЋИ
ЕРЧЕГЕ 1
ЕРЧЕГЕ 2
ЕРЧЕГЕ 3
КОВИЉЕ
КУШИЋИ 1
КУШИЋИ 2
КУШИЋИ 3
ЛУКЕ
ЛИСА 1
ЛИСА 2
МЕЂУРЕЧЈЕ 1
МЕЂУРЕЧЈЕ 2
МЕЂУРЕЧЈЕ 3
МЕЂУРЕЧЈЕ 4
МЕЂУРЕЧЈЕ 5
МОЧИОЦИ
ОПАЉЕНИК 1
ОПАЉЕНИК 2
ОСОНИЦА
ОСТАТИЈА 1
ОСТАТИЈА 2
ПРИЛИКЕ 1
ПРИЛИКЕ 2
ПРИЛИКЕ 3
ПРИЛИКЕ 4
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
ИВАЊИЦА
52
53
54
55
56
57
ПРИЛИКЕ 5
ПРИЛИКЕ 6
ПРИДВОРИЦА 1
ПРИДВОРИЦА 2
ПРИДВОРИЦА 3
СРЕДЊА РЕКА
ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ЗAБAВИШТЕ
ОШ „БРАЋА ГРУЛОВИЋ”
ДOМ КУЛТУРE
МEСНA ЗAJEДНИЦA
ЗЗ” БЕШКА”
РEСТOРAН „ГРAДИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА „ДУШAН JEРКOВИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА „JOВAН ПOПOВИЋ „
AД „ГРAДИТEЉ”-У СТЕЧАЈУ
ГРAДСКИ СТAДИOН-РEСТOРAН
JКП”ВOДOВOД И КAНAЛИЗAЦИJA” (БИВШИ
„БРУНO”)
ДОМ КУЛТУРЕ, ВЕНИЈАМИНА МАРИНКОВИЋА
ББ
ШАХ КЛУБ, МИЛИНКА КУШИЋА ББ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА, МИЋЕ МАТОВИЋА 2
ОШ „МИЛИНКО КУШИЋ”, 13 СЕПТЕМБАР 54
ГИМНАЗИЈА ИВАЊИЦА, 13 СЕПТЕМБАР 58
ОШ „КИРИЛО САВИЋ”, ЦРЊЕВО
САЛА-СУР „ЛОВАЧКИ САСТАНАК”-КОД
РЕБЕКА, ВЛ.АЛЕКСА БЕШЕВИЋ, ВЕНИЈАМИНА
МАРИНКОВИЋА 192
СЕОСКИ ДОМ, ГЛИЈЕЧА
ОШ, БУДОЖЕЉА
„КОВАЧЕВИЋ” ДОО ВЛ.СЛАВОЉУБА
КОВАЧЕВИЋА, Л. РЕКА
„ФЛОРА” ДОО ВЛ.СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА,
БЕДИНА ВАРОШ
КУЋА ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛОРАДА-МИЋКА,
СВЕШТИЦА
МЗ БРАТЉЕВО,
ОШ, ГЛЕЂИЦА
КУЋА КАПЛАНОВИЋ ДРАГАНА, ДОЊА
ГЛЕЂИЦА
ОШ, БЕЛА ЦРКВА
МЗ БРЕЗОВА
ОШ, РАВНА ГОРА
ОШ, КАТИЋИ
КУЋА ЧЕКЕРЕВАЦ МИЛИСАВА ЧЕПОВО
ОШ, ШАРЕНИК
ОШ, БУКОВИЦА
ВАТРОГАСНИ ДОМ, ИВАЊИЦА
ОШ, РАШЧИЋИ
ОШ „НЕДЕЉКО КОШАНИН”,ДЕВИЋИ
ПРОДАВНИЦА ЗЗ ЈЕДИНСТВО ЕРЧЕГЕ
КУЋА ЋЕРИМАН ГАВРИЛА, МЕДОВИНЕ
ОШ, ВУЧАК
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”, КОВИЉЕ
ОШ „МАЈОР ИЛИЋ”,КУШИЋИ
ОШ, МАСКОВА
КУЋА НЕДЕЉКА КОВАЧЕВИЋА, РАВНА ГОРА
ДОМ КУЛТУРЕ ЛУКЕ
МЗ ЛИСА
КУЋА МИЛИЋЕВИЋ КОВИНЕ ЛИСА-ВЕНАЦ
ОШ, МЕЂУРЕЧЈЕ
ОШ, ЦРВЕНА ГОРА
ОШ, КОСОВИЦА
ПРОДАВНИЦА ЗЗ „ЈЕДИНСТВО”,КОМАДИНЕ
КУЋА БОРИВОЈА АВРАМОВИЋА, КУМАНИЦА
ОШ, МОЧИОЦИ
МК ОПАЉЕНИК
КУЋА РУДАКОВИЋ ДРАГАНА, СИВЧИНА
ОШ, ОСОНИЦА
ОШ, ОСТАТИЈА
ОШ, БРУСНИК
МЗ ПРИЛИКЕ
ПРОДАВНИЦА, КЛЕПАНИ
СТАРА САЛА МЗ ПРИЛИКЕ , ПРИЛИКЕ
ПРОДАВНИЦА „ЗЗ ПРИЛИКЕ”, ГОРЊЕ
РАДАЉЕВО
КУЋА ПОЛЕДИЦА БИДОСАВА, ГРАБОВИЦА
СЕОСКИ ДОМ, ЦЕРОВА
МЗ ПРИДВОРИЦА
ОШ, ВЕЉОВИЋИ
ОШ, ОГРАЂЕНИК
ОШ, СРЕДЊА РЕКА
ТРГ ДAНИЦE JOВAНOВИЋ 1,БЕШКА
КAРAЂOРЂEВA 2,БЕШКА
КAРAЂOРЂEВA 1,БЕШКА
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 1,БЕШКА
КРAЉA ПEТРA ПРВOГ 12,БЕШКА
ПAРТИЗAНСКA 5,ИНЂИЈА
ДУШAНA JEРКOВИЋA 1,ИНЂИЈА
КРAЉA ПEТРA ПРВOГ,ИНЂИЈА
ЖEЛEЗНИЧКA 40,ИНЂИЈА
ЖEЛEЗНИЧКA ББ,ИНЂИЈА
ВOJВOДE СТEПE 48,ИНЂИЈА
1.253
723
891
1.536
1.618
2.003
1.813
233
196
542
137
286
221
96
76
224
235
167
115
128
142
906
1.143
395
464
143
69
215
149
589
174
99
679
595
218
452
162
149
148
171
521
304
89
775
309
299
1.122
138
551
196
1.176
131
245
137
123
254
27.454
958
912
1.168
1.113
900
1.060
1.526
1.105
1.152
1.214
1.166
19. мај 2012.
Број 51
ИНЂИЈА
12
ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
JКП”ВOДOВOД И КAНАЛИЗАЦИЈА”
(БИВШИ”БРУНO”)
ПРEДШКОЛСКА УСТAНOВA „БOШКO БУХA”
OШ „ДУШAН JEРКOВИЋ”
ТEХНИЧКA ШКOЛA”МИХAJЛO ПУПИН”
ГИМНАЗИЈА
ПOСЛOВНИ ЦEНТAР”EНЦО”
OШ „JOВAН ПOПOВИЋ”
OШ „ПEТAР КOЧИЋ”
OШ”ПEТAР КOЧИЋ”
ПРEДШКOЛСКА УСТAНOВA”БOШКO БУХA”
ПРEДШКOЛСКА УСТAНOВA”БOШКO БУХA”
OШ” 22 JУЛИ”
БИБЛИOТEКA
МEСНA ЗAJEДНИЦA
ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
ИНЂИЈА
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ИРИГ
ИРИГ
ИРИГ
ИРИГ
ИРИГ
ИРИГ
ИРИГ
ИРИГ
ИРИГ
ИРИГ
ИРИГ
ИРИГ
ИРИГ
ИРИГ
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
57
ВOJВOДE СТEПE 48,ИНЂИЈА
1.330
1.337
1.347
1.673
1.748
2.207
1.070
1.640
1.453
1.144
1.279
1.043
1.019
271
OСНOВНA ШКOЛA
OСНOВНA ШКOЛA
МEСНA ЗAJEДНИЦA
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
OСНOВНA ШКOЛA”СЛOБOДAН БAJИЋ-ПAJA”
ОСНОВНА ШКОЛА”СЛOБOДAН БAJИЋ-ПAJA”
ОШ „ДР.ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ”
МEСНA ЗAJEДНИЦA
ОСНОВНА ШКОЛА”ДР ЂOРЂE НAТOШEВИЋ”
МEСНА ЗAJEДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА”РУЖA ЂУРЂEВИЋ-ЦРНA”
ДУШAНA JEРКOВИЋA 17A,ИНЂИЈА
ДУШAНA JEРКOВИЋA 1,ИНЂИЈА
ЦАРА ДУШАНА 2,ИНЂИЈА
ТРГ СЛOБOДE 1,ИНЂИЈА
НOВOСAДСКИ ПУТ ББ,ИНЂИЈА
КРAЉA ПEТРA ПРВOГ,ИНЂИЈА
ЦAРA ДУШAНA 9,ИНЂИЈА
ЦAРA ДУШAНA 9,ИНЂИЈА
OМЛAДИНСКA ББ,ИНЂИЈА
OМЛAДИНСКA ББ,ИНЂИЈА
НAДE JAНOШEВИЋ 4,КРЧЕДИН
УЧE ЗEКOВИЋA 1,КРЧЕДИН
ЈАНКА ЧМЕЛИКА 8,СЛАНКАМЕНАЧКИ
ВИНОГРАДИ
1. НOВEМБРA 73,ЉУКОВО
ИВAНA МИЛУТИНOВИЋA 151,ЈАРКОВЦИ
ЦAРA ДУШAНA 1,МАРАДИК
ЦAРA ДУШAНA 1,МАРАДИК
ГЛAВНA 31,НОВИ КАРЛОВЦИ
ГЛAВНA 31,НОВИ КАРЛОВЦИ
ВУКА КАРАЏИЋА 1,НОВИ СЛАНКАМЕН
ЦAРA ДУШAНA 123,НОВИ СЛАНКАМЕН
ВУКA КAРAЏИЋA 1,НОВИ СЛАНКАМЕН
ДР. БOРИВOJA ГЊAТИЋA 21,СТАРИ СЛАНКАМЕН
ВEЉКA ВЛAХOВИЋA 1,ЧОРТАНОВЦИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
СО ИРИГ,ИРИГ
СО ИРИГ,ИРИГ
ОШ”Д.ОБРАДОВИЋ” ИРИГ
ДОМ КУЛТУРЕ ИРИГ
ОШ”Д.ОБРАДОВИЋ”, РИВИЦА
СТАРА ЗГРАДА МК, ВРДНИК
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА ВРДНИК
ОШ”М.С.СРПКИЊА” -ЗБОРНИЦА, ВРДНИК
ОШ”М.С.СРПКИЊА”, ЈАЗАК
ОШ”М.С.СРПКИЊА” , МАЛА РЕМЕТА
МК-САЛА, НЕРАДИН
МК,К.ПРЊАВОР И ГРГЕТЕГ
ОШ”Д. ОБРАДОВИЋ”,К.СЕЛО И В.РЕМЕТА
ОШ”Д.ОБРАДОВИЋ”, ШАТРИН. И ДОБРОД.
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 1
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 1
ЗМАЈ ЈОВИНА 59
РИБАРСКИ ТРГ 37
МАРШАЛА ТИТА 31
9. В. БРИГАДЕ 91
ФРУШКОГОРСКА 19
М.С.СРПКИЊЕ 18
БРАЋЕ МУНЏИЋ 12
ПИНКИЈЕВА 15
М. ТИТА 9
ФРУШКОГОРСКА 19
ШКОЛСКА 1
М. ТИТА 23.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ЛОВЦИ
ВОЉАВЧЕ 1
ВОЉАВЧЕ 2
ЛОЗОВИК
МЕЂУРЕЧ
МИШЕВИЋ
РИБАРЕ 1
РИБАРЕ 2
РИБАРЕ 3
ГЛОГОВАЦ 1
ГЛОГОВАЦ 2
ДРАЖМИРОВАЦ
ДУБОКА
ДОБРА ВОДА
РАЈКИНАЦ
МАЛИ ПОПОВИЋ
МАЈУР 1
МАЈУР 2
МАЈУР 3
КОНЧАРЕВО 1
КОНЧАРЕВО 2
КОНЧАРЕВО 3
РАКИТОВО 1
РАКИТОВО 2
ДРАГОЦВЕТ
ШУЉКОВАЦ
КОВАЧЕВАЦ
ГЛАВИНЦИ
БРЕСЈЕ
КОЛАРЕ
ВИНОРАЧА
МИЛОШЕВО 1
МИЛОШЕВО 2
1.387
522
1.009
737
1.264
1.165
847
960
963
543
1.596
41.828
775
784
1.184
1.145
530
870
1.207
859
835
119
383
250
296
378
9.615
722
554
405
239
358
147
1.305
1.013
855
718
574
409
608
516
394
359
1.080
1.025
254
624
397
449
1.402
753
992
573
221
491
564
502
790
525
427
58
Број 51
19. мај 2012.
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
БАГРДАН
ДОЊИ РАЧНИК
ГОРЊИ РАЧНИК
КОЧИНО СЕЛО
СТАРО ЛАНИШТЕ
НОВО ЛАНИШТЕ
СИОКОВАЦ
ДЕОНИЦА
ДОЊЕ ШТИПЉЕ
ГОРЊЕ ШТИПЉЕ
ВРАНОВАЦ
БУНАР
БЕЛИЦА
ВРБА
СТРИЖИЛО 1
СТРИЖИЛО 2
ЦРНЧЕ
ШАНТАРОВАЦ
ЛУКАР
ДРАГОШЕВАЦ
МЕДОЈЕВАЦ
СЛАТИНА
БУКОВЧЕ
РИБНИК
ТРНАВА СЕЛО
НОВО НАСЕЉЕ ТРНАВА
ТЕСЛИНА 1. ЈАГОДИНА
СЛОБОДАНА ПЕНЕЗИЋА КРЦУНА 1. ЈАГОДИНА
Б.ЂУРИЧИЋА БР.8. ЈАГОДИНА
ГИНЕ ПАЈЕВИЋА БР.8.ЈАГОДИНА
ЉУБИШЕ УРОШЕВИЋА 16.ЈАГОДИНА
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
БИБЛИОТЕКА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА СИОКОВАЦ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДЕОНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА 1
ОСНОВНА ШКОЛА 2
ОСНОВНА ШКОЛА „17. ОКТОБАР”
ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
ПРОСТОР БИВШЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЦЕНТАР,
КОМЕРЦИЈАЛА ФАБРИКЕ КАБЛОВА
ФИЛИЈАЛА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ ЈАГОДИНА
ПОМОРАВСКИ УПРАВНИ ОКРУГ
ВРТИЋ „БАМБИ”
ВРТИЋ „БАМБИ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПИВАРА
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН МИЈАЛКОВИЋ”
САЛА ВИШЕГ СУДА
САЛА СКУПШТИНЕ ГРАДА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТАДИОН
ХАЛА СПОРТОВА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВАШАРИШТЕ
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „ ПЧЕЛИЦЕ „
ОСНОВНА ШКОЛА „РАДА МИЉКОВИЋ”
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ
ОСНОВНА ШКОЛА „БОШКО ЂУРИЧИЋ‘‘
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛЕВАЧ
ОСНОВНА ШКОЛА „ГОРАН ОСТОЈИЋ‘‘
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ
ВРТИЋ „ЛЕПТИРИЋ” НА СТРЕЛИШТУ
ВРТИЋ „ЛЕПТИРИЋ” НА СТРЕЛИШТУ
ОСНОВНА ШКОЛА НА СТРЕЛИШТУ
ОСНОВНА ШКОЛА НА СТРЕЛИШТУ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЂУРЂЕВО БРДО
ОСНОВНА ШКОЛА
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
ЈАГОДИНА - ГРАД
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ОШ „Ј. Ј. ЗМАЈ”
ВАТРОГАСНИ ДОМ
ЊЕГОШЕВА БР. 88.
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
ОШ „10. ОКТОБАР”
ЗАДРУГА
ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА
АД „ВИТАМИН”
КУГЛАНА
СТР „MISI”
КУГЛАНА
ОШ „ЗМАЈ Ј. Ј.”
АМК „ПАП ПАЛ”
ПУ „НАШИ БИСЕРИ”
БИВША ЗГРАДА ЦРВЕНОГ КРСТА
ОКУ „ CNESA”
АДОРЈАН, МАРШАЛА ТИТА 9
ХОРГОШ, БАРТОК БЕЛЕ 14
ХОРГОШ, ЊЕГОШЕВА 88
ХОРГОШ, ЈНА 34
ХОРГОШ, КАРАСОВА 14
ХОРГОШ, ЖЕЛЕЗНИЧКА 16
ХОРГОШ, СТЕВАНА СРЕМЦА 2
ХОРГОШ, СЕГЕДИНСКИ ПУТ 43
ХОРГОШ, ВОЈВОЂАНСКА 3
ХОРГОШ ,УТРИНЕ ОД ШКОПАЦА ББ
КАЊИЖА, ПУТ НАРОДНИХ ХЕРОЈА ББ
КАЊИЖА, ШИРОКА 72
КАЊИЖА, АЛЕЈА КЕСТЕНОВА 31
КАЊИЖА, СИБИЊАНИН ЈАНКА 42
КАЊИЖА, ГЛАВНА 33
КАЊИЖА, ГЛАВНИ ТРГ 9
КНЕГИЊЕ МИЛИЦЕ БР.80А. ЈАГОДИНА
ВОЈВОЂАНСКА ББ. ЈАГОДИНА
ВОЈВОЂАНСКА ББ. ЈАГОДИНА
РАДОЈИЦЕ СОЛУНЦА ББ. ЈАГОДИНА
МИЛУНКЕ САВИЋ БР.1. ЈАГОДИНА
КНЕГИЊЕ МИЛИЦЕ БР.84. ЈАГОДИНА
КРАЉА ПЕТРА I БР.6. ЈАГОДИНА
БРАЋЕ ДИРАК БР. 46. ЈАГОДИНА
БРАЋЕ ДИРАК ББ. ЈАГОДИНА
КНЕЗА ЛАЗАРА 58. ЈАГОДИНА
БРАНКА КРСМАНОВИЋА ББ. ЈАГОДИНА
КНЕЗА ЛАЗАРА ББ. ЈАГОДИНА
ЂУРЕ ЈАКШИЋА БР.27. ЈАГОДИНА
МИЛАНА МИЈАЛКОВИЋА БР.14. ЈАГОДИНА
МИЛАНА МИЈАЛКОВИЋА БР.15. ЈАГОДИНА
7. ЈУЛА 11. ЈАГОДИНА
ЗЕЛЕНГОРА ББ ЈАГОДИНА
БРАНКА РАДИЧЕВИЋА БР.1. ЈАГОДИНА
БРАНКА РАДИЧЕВИЋА БР.1. ЈАГОДИНА
МИЛАНА МИЈАЛКОВИЋА 14. ЈАГОДИНА
МИЛАНА МИЈАЛКОВИЋА БР.14. ЈАГОДИНА
ЖИВОРАДА КОСТИЋА ББ. ЈАГОДИНА
ЖИВОРАДА КОСТИЋА ББ. ЈАГОДИНА
ИВЕ АНДРИЋА ББ. ЈАГОДИНА
ИВЕ АНДРИЋА ББ. ЈАГОДИНА
КОЛОНИЈА ЂУРЂЕВО БРДО, ЈАГОДИНА
КОЛОНИЈА ЂУРЂЕВО БРДО, ЈАГОДИНА
737
551
93
781
420
584
360
541
202
130
119
399
276
199
993
453
210
315
102
486
146
181
639
269
994
563
1.463
943
1.023
929
1.133
1.565
871
1.386
990
1.491
912
607
961
1.417
1.033
1.622
1.392
1.472
898
900
1.630
1.002
981
1.202
972
1.084
886
795
1.093
1.335
652
683
66.311
824
1.236
565
444
555
406
725
632
502
309
844
1.008
697
963
958
962
19. мај 2012.
Број 51
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
КАЊИЖА
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
ПЕТАР ДРАПШИН КАЊИЖА ДОО
ВАТРОГАСНИ ДОМ
НАШИ БИСЕРИ - ЗАБАВИШТЕ
БАРКА
ГИК „ТРАНСПОРТ”
ВАТРОГАСНИ ДОМ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОТКУПНА СТАНИЦА
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ДРУГИ КВАРТ
ЛОВАЧКИ ДОМ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОШ „КИШ ФЕРЕНЦ”
МЗ ОРОМ
ОШ „КИШ ФЕРЕНЦ”
СЕОСКИ ДОМ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
НИС - НАФТАГАС
ОШ „КИШ ФЕРЕНЦ”
ВАТРОГАСНИ ДОМ
ОШ „ЗМАЈ Ј. Ј.”
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
КАЊИЖА, СУБОТИЧКИ ПУТ 74
КАЊИЖА, КАРАЂОРЂЕВА 31
КАЊИЖА, КАРАЂОРЂЕВА 30
КАЊИЖА ПЕТЕФИ ШАНДОР 44
КАЊИЖА, МАЈСКА 1
МАЛЕ ПИЈАЦЕ, БРАТСТВА-ЈЕДИНСТВА 12
МАЛЕ ПИЈАЦЕ, АРАЊ ЈАНОША 5
МАЛЕ ПИЈАЦЕ, ЈЕДИНСТВЕНИ ПУТ 31
МАРТОНОШ, ТРГ СЛОБОДЕ 4
МАРТОНОШ, МАРШАЛА ТИТА 28
МАРТОНОШ, МАРШАЛА ТИТА 71
МАЛИ ПЕСАК, ДОЖА ЂЕРЂА 16
ОРОМ, ВЕЛИКИ ПУТ 141
ОРОМ, ВЕЛИКИ ПУТ 202
ДОЛИНЕ, ПЕТЕФИ ШАНДОРА 41
НОВО СЕЛО ЈОКАИ МОРА 29
ТРЕШЊЕВАЦ МАРШАЛА ТИТА 73
ТРЕШЊЕВАЦ, МАРШАЛА ТИТА 148
ТРЕШЊЕВАЦ, МАРШАЛА ТИТА 62
ТОТОВО СЕЛО, ВАТРОГАСНА 2
ВЕЛЕБИТ, МАНДАРИЋ ЂУРЕ 5
ВОЈВОДА ЗИМОЊИЋ, СИМЕ ШОЛАЈА ББ
КИКИНДА
1
СЦ ЈЕЗЕРО
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ПЛАВИ ЧУПЕРАК”
УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА
КУД „ЈЕДИНСТВО”
БИВША МЗ „БРАЋА ЛАКОВИЋ”
ДП „ЈЕДИНСТВО”
ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
ОШ „ФЕЈЕШ КЛАРА”
ОШ „СВЕТИ САВА”
ОШ „СВЕТИ САВА”
ОШ „СВЕТИ САВА”
МЕДИЦИНА РАДА
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ПЧЕЛИЦА”
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „НАША РАДОСТ”
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „КОЛИБРИ”
БИВША МЗ „НИКОЛА ФРАНЦУСКИ”
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „КОЛИБРИ”
КАФАНА „БИС”
АГЕНЦИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „МЕНДО”
БИВША МЗ „УГЉЕША ТЕРЗИН”
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „МИКИ”
ПЕДАГОШКА АКАДЕМИЈА
МУЗИЧКА ШКОЛА
БИВША МЗ „УГЉЕША ТЕРЗИН”
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
БИВША МЗ „ЛИДИЈА АЛДАН”
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ПРЕДУЗЕЋЕ „МОЗАИК”
ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАНДАРД”
ПРЕДУЗЕЋЕ „КОЛСКА РАДИОНИЦА”
ЖЕЉЕЗНИЧКА СТАНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ДОМ РЕОН
КИКИНДА
40
ЛОВАЧКИ ДОМ
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ШИЉА”
ОШ „ГЛИГОРИЈЕ ПОПОВ”
ЛОВАЧКИ ДОМ „ЗЕЦ”
ДОМ КУЛТУРЕ УЛАЗ ИЗ С.ДОБРОВОЉАЦА
ОШ „БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО”
БИФЕ „ЗОКИ”
ОШ „1.ОКТОБАР”
ВАТРОГАСНИ ДОМ
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
КИКИНДА ОМЛАДИНСКО НАСЕЉЕ, БРАНКА
ВУЈИНА ББ
КИКИНДА, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА ББ
КИКИНДА, ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 37
КИКИНДА, ДОСИТЕЈЕВА 38
КИКИНДА, БРАЋЕ ЛАКОВИЋА 35
КИКИНДА, КРАЉА ПЕТРА I 145
КИКИНДА, НЕМАЊИНА 23
КИКИНДА, ДОКТОРА ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 37
КИКИНДА, НЕМАЊИНА 27
КИКИНДА, НЕМАЊИНА 27
КИКИНДА, НЕМАЊИНА 27
КИКИНДА, СТЕРИЈЕ ПОПОВИЋА ББ
КИКИНДА, ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋА 55
КИКИНДА, СТЕРИЈЕ ПОПОВИЋА 1
КИКИНДА, КОСМАЈСКА ББ
КИКИНДА, РАДЕ ТРНИЋА 17
КИКИНДА, КОСМАЈСКА ББ
КИКИНДА, СРБОБРАНСКА 136
КИКИНДА, ТОПОЛСКИ ПУТ 10
КИКИНДА, МИЛОША ОСТОЈИНА 61
КИКИНДА, МИЛОША ОСТОЈИНА 59
КИКИНДА, БЕОГРАДСКА 11
КИКИНДА, СВЕТОСАВСКА 57
КИКИНДА, СВЕТОСАВСКА 19
КИКИНДА, МИЛОША ОСТОЈИНА 59
КИКИНДА, ЈОСИФА ПАНЧИЋА 9
КИКИНДА, ЈОСИФА ПАНЧИЋА 9
КИКИНДА, СВЕТОСАВСКА 55
КИКИНДА, СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 16
КИКИНДА, ЦАРА ДУШАНА 26
КИКИНДА, ГЕНЕРАЛА ДРАПШИНА 3
КИКИНДА, БРАЋЕ БОГАРОШКИ 85
КИКИНДА, СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 192
КИКИНДА, ОСЛОБОЂЕЊА 17
КИКИНДА, ОСЛОБОЂЕЊА 11
НАКОВО, МИЛАДИНА ЗОРИЋА ББ
НАКОВО, ГЛАВНА УЛИЦА 60
БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО, ОМЛАДИНСКА 2
БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО, ДЕСАНКЕ
МАКСИМОВИЋ 99
БАНАТСКО ВЕЛИКО СЕЛО, ДЕСАНКЕ
МАКСИМОВИЋ 22
НОВИ КОЗАРЦИ, КРАЉА ПЕТРА I 42
НОВИ КОЗАРЦИ, КРАЉА ПЕТРА I 42
РУСКО СЕЛО, БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА 117
РУСКО СЕЛО, БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА 150
РУСКО СЕЛО, СОЛУНСКИХ ДОБРОВОЉАЦА ББ
БАНАТСКА ТОПОЛА, ВУКА КАРАЏИЋА 20
БАНАТСКА ТОПОЛА, ВИНЦАИД 22
БАШАИД, ВОЈВОЂАНСКА 65
БАШАИД, ВОЈВОЂАНСКА 38
БАШАИД, ВОЈВОЂАНСКА 56
59
782
818
617
993
645
682
671
229
657
440
619
132
685
581
328
153
535
383
672
480
228
242
23.202
1.121
925
933
882
1.119
792
845
659
937
955
823
949
835
1.293
897
901
1.064
595
1.153
1.152
1.233
909
956
988
1.118
1.038
889
1.113
1.004
1.287
1.016
1.075
975
813
809
921
884
1.144
487
676
944
887
954
712
864
659
172
735
867
797
60
Број 51
19. мај 2012.
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
КИКИНДА
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
БИКАЧ - РЕОН
БИБЛИОТЕКА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
ВАТРОГАСНИ ДОМ
ОШ „ВАСА СТАЈИЋ”
ЦЕНТАР ЗА ГРАЂАНСКЕ АКТИВНОСТИ
ОШ „МИЛИВОЈЕ ОМОРАЦ”
ОШ „МОРА КАРОЉ”
ДОМ КУЛТУРЕ
БАШАИД, ЈОВАНА ПОПОВИЋА 44
МОКРИН, СВЕТОГ САВЕ 98
МОКРИН, ТРГ 9. ЈАНУАР ББ
МОКРИН, МИРОСЛАВА АНТИЋА 14
МОКРИН, МИРОСЛАВА АНТИЋА 12
МОКРИН, СВЕТОГ САВЕ 101
ИЂОШ, СВЕТОСАВСКА 25
ИЂОШ, МИЛИВОЈА ОМОРЦА 36
САЈАН, ВЕЛИКА 71
САЈАН, ВЕЛИКА 96
КЛАДОВО
КЛАДОВО
КЛАДОВО
КЛАДОВО
КЛАДОВО
КЛАДОВО
КЛАДОВО
КЛАДОВО
КЛАДОВО
КЛАДОВО
КЛАДОВО
КЛАДОВО
КЛАДОВО
КЛАДОВО
КЛАДОВО
КЛАДОВО
КЛАДОВО
КЛАДОВО
КЛАДОВО
КЛАДОВО
КЛАДОВО
КЛАДОВО
КЛАДОВО
КЛАДОВО
КЛАДОВО
КЛАДОВО
КЛАДОВО
КЛАДОВО
КЛАДОВО
КЛАДОВО
КЛАДОВО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ГИМНАЗИЈА
ОПШТИНА
ДОМ КУЛТУРЕ
ВАТРОГАСНИ ДОМ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ДОМ ОМЛАДИНЕ
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
СТАРА ГИМНАЗИЈА
ЕЛЕКТРОТИМОК
ДОМ КУЛТУРЕ-БИБЛИОТЕКА
СТАРА БРЗА, ДОМ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ЧИТАОНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ ОМЛАДИНЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
НАСЕЉЕ „ПЕМЦИ” , КЛАДОВО
КРАЉА АЛЕКСАНДРА 35, КЛАДОВО
ДУНАВСКА 7, КЛАДОВО
ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА ББ, КЛАДОВО
22. СЕПТЕМБАР 13, КЛАДОВО
22. СЕПТЕМБАР 4, КЛАДОВО
ДУНАВСКА 16А, КЛАДОВО
22. СЕПТЕМБАР 13, КЛАДОВО
29. НОВЕМБАР ББ, КЛАДОВО
БРЗА ПАЛАНКА
БРЗА ПАЛАНКА
ТЕКИЈА
КОРБОВО
ГРАБОВИЦА
ПОДВРШКА
РТКОВО
ВЕЛИКА КАМЕНИЦА
ВЕЛИКА ВРБИЦА
МАЛА ВРБИЦА
КОСТОЛ
ВАЈУГА
КЛАДУШНИЦА
ДАВИДОВАЦ
НОВИ СИП
ВЕЛЕСНИЦА
ЉУБИЧЕВАЦ
РЕКА
КУПУЗИШТЕ
ПЕТРОВО СЕЛО
МАНАСТИРИЦА
МИЛУТИНОВАЦ
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЧЕСТИН
БАЛОСАВА
ВРБЕТА
БАРЕ
БЕЧЕВИЦА
БОРАЧ
БРЊИЦА
ДУБРАВА
БУМБАРЕВО БРДО
ВУЧКОВИЦА
ГРИВАЦ
ГРУЖА
ГРУЖА
ГУБЕРЕВАЦ
ГУБЕРЕВАЦ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ДРАГУШИЦА
ЖУЊЕ
ЗАБОЈНИЦА
КИКОЈЕВАЦ
КНЕЖЕВАЦ
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
КОЊУША
ЛЕСКОВАЦ
ЛИПНИЦА
ЉУБИЋ
ЉУЉАЦИ
ОПЛАНИЋ
ПАЈСИЈЕВИЋ
ПРЕТОКЕ
179
852
914
965
950
883
713
814
496
529
53.051
1.150
531
568
762
1.406
1.088
896
898
944
656
510
746
863
1.375
1.330
1.000
999
1.019
793
883
538
633
496
688
482
1.010
277
421
84
214
188
23.448
506
302
107
287
238
492
240
117
385
551
299
496
305
393
168
431
342
195
232
402
118
141
782
554
640
252
186
394
332
267
319
399
417
19. мај 2012.
Број 51
КНИЋ
КНИЋ
КНИЋ
34
35
36
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
РАДМИЛОВИЋ
ТОПОНИЦА
РАШКОВИЋ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
1
2
3
КАРАЂОРЂЕВА 55
КАРАЂОРЂЕВА 52
ЛОЛЕ РИБАРА 12
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
КЊАЖЕВАЦ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА „ДИМИТРИЈЕ ТОДОРОВИЋ КАПЛАР”
ГИМНАЗИЈА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
САЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ (ЗГРАДА МУП-А)
ЗГРАДА ПОШТЕ
ЗГРАДА ПОШТЕ
САЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ (ЗГРАДА МУП-А)
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „НАША РАДОСТ”
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „ЦРВЕНКАПА”
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
УПРАВНА ЗГРАДА ВО „ЕРОЗИЈА”
ОСНОВНА ШКОЛА „ДУБРАВА”
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ШКОЛА
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ЗАДРУЖНИ ДОМ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ЗАДРУЖНИ ДОМ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ШКОЛА
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ШКОЛА
ЗАДРУЖНИ ДОМ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ШКОЛА
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ШКОЛА
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ЗАДРУЖНИ ДОМ
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ЗАДРУЖНИ ДОМ
КАРАЂОРЂЕВА 16
КАРАЂОРЂЕВА 52
ЈОВЕ КУРСУЛЕ 1
КЕЈ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 1
КЕЈ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 1
ЈОВЕ КУРСУЛЕ 1
ОМЛАДИНСКА 3
ПИОНИРСКА 2
ОМЛАДИНСКА 3
ОМЛАДИНСКА 3
КАПЛАРОВА 6
БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 1
БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 1
КАПЛАРОВА 18
ИВАНА МИЛУТИНОВИЋА ББ
ДУБРАВА
ДУБРАВА
ГОРЊЕ ЗУНИЧЕ
БЕРЧИНОВАЦ
ШТИПИНА
РАВНА
КАЛИЧИНА
ВАЛЕВАЦ
СТОГАЗОВАЦ
ЛЕПЕНА
БУЧЈЕ
ЗУБЕТИНАЦ
ВЛАШКО ПОЉЕ
ДОЊЕ ЗУНИЧЕ
ЈЕЛАШНИЦА
JAКОВАЦ
МИНИЋЕВО
ДЕБЕЛИЦА
КОЖЕЉ
ТРНОВАЦ
ВИТКОВАЦ
ОШЉАНЕ
НОВО КОРИТО
ВАСИЉ
ВАСИЉ
БУЛИНОВАЦ
САСТАВАК
БАЛАНОВАЦ
ВИНА
СЛАТИНА
ЗОРУНОВАЦ
БЕЛИ ПОТОК
СКРОБНИЦА
ПОДВИС
РГОШТЕ
ОРЕШАЦ
ЦРВЕЊЕ
ЖЛНЕ
КРЕНТА
ТРГОВИШТЕ
ТРГОВИШТЕ
ШТРБАЦ
ЖУКОВАЦ
ДОЊА КАМЕНИЦА
ГОРЊА КАМЕНИЦА
КАЛНА
ШЕСТИ ГАБАР
ЈАЛОВИК ИЗВОР
БАЛТА БЕРИЛОВАЦ
ВРТОВАЦ
ЋУШТИЦА
ЦРНИ ВРХ
61
203
414
175
12.081
899
900
749
842
807
946
600
985
930
762
653
813
697
609
911
782
751
958
1.099
822
367
141
405
190
194
173
145
166
212
108
109
302
157
199
768
380
103
137
283
146
99
244
327
124
255
212
295
133
160
238
99
286
230
320
115
148
126
776
866
161
218
211
237
388
100
138
120
135
165
119
28.245
62
Број 51
19. мај 2012.
КОВАЧИЦА
КОВАЧИЦА
КОВАЧИЦА
КОВАЧИЦА
КОВАЧИЦА
КОВАЧИЦА
КОВАЧИЦА
КОВАЧИЦА
КОВАЧИЦА
КОВАЧИЦА
КОВАЧИЦА
КОВАЧИЦА
КОВАЧИЦА
КОВАЧИЦА
КОВАЧИЦА
КОВАЧИЦА
КОВАЧИЦА
КОВАЧИЦА
КОВАЧИЦА
КОВАЧИЦА
КОВАЧИЦА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ОШ ”МОША ПИЈАДЕ”
ОШ ”МОША ПИЈАДЕ”
ОШ ”МОША ПИЈАДЕ”
ОШ ”МОША ПИЈАДЕ”
ОШ ”МЛАДА ПОКОЉЕЊА”
ОШ ”МЛАДА ПОКОЉЕЊА”
ОШ ”МЛАДА ПОКОЉЕЊА”
ОШ ”МЛАДА ПОКОЉЕЊА”
ОШ ”МЛАДА ПОКОЉЕЊА”
ОСНОВНА ШКОЛА
ОШ ”МАРШАЛ ТИТО”
ОШ ”МАРШАЛ ТИТО”
ОШ ”МАРШАЛ ТИТО”
ОШ ”МАРШАЛ ТИТО”
ОШ ”СВЕТИ ГЕОРГИЈЕ”
ОШ ”ЛУКРЕЦИЈА АНКУЦИЋ”
ОШ ”СВЕТИ ГЕОРГИЈЕ”
ОШ ”СВЕТИ ГЕОРГИЈЕ”
ОШ ”САВА ЖЕБЕЉАН”
ОШ ”САВА ЖЕБЕЉАН”
ОШ ”САВА ЖЕБЕЉАН”
ДЕБЕЉАЧА, СЕРВО МИХАЉА 32
ДЕБЕЉАЧА, СЕРВО МИХАЉА 32
ДЕБЕЉАЧА, СЕРВО МИХАЉА 32
ДЕБЕЉАЧА, СЕРВО МИХАЉА 32
КОВАЧИЦА, М.ТИТА 33
КОВАЧИЦА, М.ТИТА 33
КОВАЧИЦА, М.ТИТА 33
КОВАЧИЦА, М.ТИТА 33
КОВАЧИЦА, М.ТИТА 33
ИДВОР, М.ПУПИНА 60
ПАДИНА, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 22
ПАДИНА, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 22
ПАДИНА, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 22
ПАДИНА, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 22
ПУТНИКОВО, СТАНКОВА 27
САМОШ, М.ТИТА 25
УЗДИН, М.ТИТА 143
УЗДИН, М.ТИТА 143
ЦРЕПАЈА, М.ТИТА 8
ЦРЕПАЈА, М.ТИТА 8
ЦРЕПАЈА, М.ТИТА 8
КОВИН
КОВИН
КОВИН
КОВИН
КОВИН
1
2
3
4
5
КОВИН
КОВИН
КОВИН
КОВИН
КОВИН
КОВИН
КОВИН
КОВИН
КОВИН
КОВИН
КОВИН
6
7
8
9
10
11
КОВИН
12
КОВИН
13
КОВИН
КОВИН
КОВИН
КОВИН
КОВИН
КОВИН
КОВИН
14
15
16
17
18
19
20
КОВИН
КОВИН
КОВИН
КОВИН
КОВИН
21
22
23
24
25
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
ДОМ КУЛТУРЕ - ИЗЛОЖБЕНА ГАЛЕРИЈА
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ” - УЧИОНИЦА БРОЈ 13
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ” - УЧИОНИЦА БРОЈ 14
ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА ШКОЛА „Б.
РАДИЧЕВИЋ” (ЧИТАОНИЦА)
ДРУГА МЗ
ВАТРОГАСНИ ДОМ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОШ „БОРА РАДИЋ” (ГЛАВНИ УЛАЗ)
ЗАБАВИШТЕ (ТРПЕЗАРИЈА)
ОШ „БОРА РАДИЋ” (УЛАЗ ИЗ УЛ. Б. РАДИЋ
УЧИОНИЦА БР. 1)
ОШ „ПАЈА МАРГАНОВИЋ” (УЛАЗ ИЗ ПАРКА УЧИОНИЦА БР. 4)
ОШ „ПАЈА МАРГАНОВИЋ” (УЛАЗ ИЗ УЛИЦЕ М.
ТИТА - УЧИОНИЦА БР. 1)
ОШ „САВА МАКСИМОВИЋ” (УЧИОНИЦА БР. 1)
ДОМ КУЛТУРЕ
ОШ „МИША СТОЈКОВИЋ” (ХОЛ)
ЗАБАВИШТЕ (ХОЛ)
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОШ „ЂУРА ФИЛИПОВИЋ” (УЧИОНИЦА БР. 3
ПРИЗЕМЉЕ)
ОСНОВНА ШКОЛА У ПЛОЧИЧОМ РИТУ
ОШ „ПРЕДРАГ КОЖИЋ”
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
КУЋА ЈЕШИЋ СВЕТЛАНЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
КУЋА ДИВНИЋ ЗДРАВКА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
КУЋА МИТРОВИЋ МИЛУТИНА
ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРОДАВНИЦА СЛАВИЦЕ ОСТОЈИЋ
ДОМ СЕЛО КОСЈЕРИЋ
ЗГРАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ
ВАРДА
ГОДЕЧЕВО
ТУБИЋИ
БРАЈКОВИЋИ
ГАЛОВИЋИ
ПАРАМУН
ДРЕНОВЦИ
МИОНИЦА
СКАКАВЦИ
РАДАНОВЦИ
РОСИЋИ
ЗАРИЋИ
СЕЧА РЕКА
СЕЧА РЕКА
СУБЈЕЛ
ШЕВРЉУГЕ
МУШИЋИ
ТУБИЋИ
МРЧИЋИ
МАКОВИШТЕ
МАКОВИШТЕ
СЕЛО КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
1.328
1.111
1.216
748
1.368
1.255
1.129
1.221
754
825
1.180
1.319
1.267
1.152
153
863
974
1.036
1.222
1.206
1.290
22.617
2.386
1.618
1.567
1.926
1.699
КОВИН
КОВИН
БАВАНИШТЕ
БАВАНИШТЕ
БАВАНИШТЕ
БАВАНИШТЕ
1.014
1.403
1.341
1.154
1.305
1.062
ДЕЛИБЛАТО
1.303
ДЕЛИБЛАТО
1.282
МРАМОРАК
МРАМОРАК
ГАЈ
ГАЈ
СКОРЕНОВАЦ
СКОРЕНОВАЦ
ПЛОЧИЦА
1.110
1.181
1.150
1.256
1.156
1.110
1.399
ПЛОЧИЧКИ РИТ
ДУБОВАЦ
ШУМАРАК
МАЛО БАВАНИШТЕ
БЕЛИ БРЕГ
124
1.039
138
313
90
29.126
403
445
234
547
281
298
282
152
210
347
188
232
239
438
164
162
295
412
317
260
366
134
587
459
19. мај 2012.
Број 51
63
КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
25
26
27
28
29
КЈП .ЕЛАН КОСЈЕРИЋ
ПРОСТОРИЈЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ СТАНИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ХАН
ДОМ КУЛТУРЕ
КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
КОСЈЕРИЋ
КОСОВО ПОЉЕ
КОСОВО ПОЉЕ
КОСОВО ПОЉЕ
КОСОВО ПОЉЕ
КОСОВО ПОЉЕ
1
2
3
4
5
ОШ „Угљаре”
ОШ „Угљаре”
ОШ „Угљаре”
ОШ „Угљаре”
ОШ „Угљаре”
УГЉАРЕ
УГЉАРЕ
УГЉАРЕ
УГЉАРЕ
УГЉАРЕ
КОСОВСКА КАМЕНИЦА
КОСОВСКА КАМЕНИЦА
КОСОВСКА КАМЕНИЦА
КОСОВСКА КАМЕНИЦА
КОСОВСКА КАМЕНИЦА
КОСОВСКА КАМЕНИЦА
КОСОВСКА КАМЕНИЦА
1
2
3
4
5
6
7
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
ДОМ КУЛТУРЕ „РАДОМИР ПОПОВИЋ”
ДОМ КУЛТУРЕ „РАДОМИР ПОПОВИЋ”
ДОМ КУЛТУРЕ „РАДОМИР ПОПОВИЋ”
АЈНОВЦЕ
АЈНОВЦЕ
АЈНОВЦЕ
АЈНОВЦЕ
РАНИЛУГ
РАНИЛУГ
РАНИЛУГ
КОСОВСКА МИТРОВИЦА
1
КОСОВСКА МИТРОВИЦА
КОСОВСКА МИТРОВИЦА
2
КОСОВСКА МИТРОВИЦА
1.649
КОСОВСКА МИТРОВИЦА
3
КОСОВСКА МИТРОВИЦА
1.181
КОСОВСКА МИТРОВИЦА
4
КОСОВСКА МИТРОВИЦА
1.717
КОСОВСКА МИТРОВИЦА
5
КОСОВСКА МИТРОВИЦА
1.814
КОСОВСКА МИТРОВИЦА
6
КОСОВСКА МИТРОВИЦА
1.309
КОСОВСКА МИТРОВИЦА
7
КОСОВСКА МИТРОВИЦА
1.263
КОСОВСКА МИТРОВИЦА
8
КОСОВСКА МИТРОВИЦА
1.769
КОСОВСКА МИТРОВИЦА
КОСОВСКА МИТРОВИЦА
КОСОВСКА МИТРОВИЦА
9
10
11
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО
ПЕТРОВИЋ –АЛАС”
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО
ПЕТРОВИЋ –АЛАС”
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО
ПЕТРОВИЋ –АЛАС”
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО
ПЕТРОВИЋ –АЛАС”
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО
ПЕТРОВИЋ –АЛАС”
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО
ПЕТРОВИЋ –АЛАС”
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО
ПЕТРОВИЋ –АЛАС”
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИХАЈЛО
ПЕТРОВИЋ –АЛАС”
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
525
628
560
595
612
10.372
1.667
1.131
559
1.686
1.349
6.392
1.526
1.127
1.087
698
1.682
1.241
1.543
8.904
1.514
КОСОВСКА МИТРОВИЦА
КОСОВСКА МИТРОВИЦА
КОСОВСКА МИТРОВИЦА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
КОЦЕЉЕВА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
БАТАЛАГЕ
БРДАРИЦА 1 ПРОТИЋИ-НИКОЛИЋИ
БРДАРИЦА 2 ЈЕВТИЋИ ГЛИГОРИЋИ
БРЕСНИЦА
ГАЛОВИЋ
ГОЛОЧЕЛО
ГРАДОЈЕВИЋ
ДОЊЕ ЦРНИЉЕВО 1 ВАРОШИЦА
ДОЊЕ ЦРНИЉЕВО 2 „СЕЛО”
ДРАГИЊЕ 1 „ ТАФТИЋА МАЛА”
ДРАГИЊЕ 2 „ ГОРЊА И ЗЕЉИЋА МАЛА „
ДРАГИЊЕ 3 „ МАЛА ПРЕСЕКА”
ДРУЖЕТИЋ
ЗУКВЕ
КАМЕНИЦА 1 „ ЦЕРЈЕ - ШЕВАРИЦЕ”
КАМЕНИЦА 2 „ РЕКА И ЈАСИКОВАЦ”
КОЦЕЉЕВА 1 „ДОЊИ КРАЈ”
КОЦЕЉЕВА 1 „ ДРАГИНА МАЛА”
КОЦЕЉЕВА 2 „ЈОВИЋА МАЛА-ПРЊАВОР
КОЦЕЉЕВА 3 „ ЛИВАДЕ”
КОЦЕЉЕВА 4 „ ЛИВАДЕ 2”
КОЦЕЉЕВА 5 „ ЦЕНТАР 1”
КОЦЕЉЕВА 6 „ ЦЕНТАР 2”
КОЦЕЉЕВА 7 „ ЦЕНТАР 3 „
ЉУТИЦЕ
МАЛИ БОШЊАК
СВИЛЕУВА 1 „ МАЛА РАТКОВАЦ”
СВИЛЕУВА 1 „ МАЛА БОЖИЋИ”
СВИЛЕУВА 2 „МАЛА РИСТИВОЈЧЕВИЋ”
СВИЛЕУВА 3 „ЛАЗИЋА МАЛА”
СВИЛЕУВА 4 „ МАЛА ГРАБЉЕ”
СВИЛЕУВА 4 „МАЛА ГУЊАЧАНИ”
СУБОТИЦА
ЋУКОВИНЕ
ОСНОВНА ШКОЛА БАТАЛАГЕ
ОСНОВНА ШКОЛА БРДАРИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА ДРАГИЊЕ
ОСНОВНА ШКОЛА БРЕСНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГАЛОВИЋ
ОСНОВНА ШКОЛА У ГОЛОЧЕЛУ
ОСНОВАНА ШКОЛА ГРАДОЈЕВИЋ
ОСНОВНА ШКОЛА У Д ЦРНИЉЕВУ
ОСНОВНА ШКОЛА У Д ЦРНИЉЕВУ
ОШ ДРАГИЊЕ
ОШ ДРАГИЊЕ
ОШ ДРАГИЊЕ
ОШ ДРУЖЕТИЋ
ОШ ЗУКВЕ
ОШ КАМЕНИЦА
ОШ КАМЕНИЦА
ПРОСТОРИЈЕ МАРИНКОВИЋ ЂОРЂА
СРЕДЊА ШКОЛА КОЦЕЉЕВА
СРЕДЊА ШКОЛА КОЦЕЉЕВА
СРЕДЊА ШКОЛА КОЦЕЉЕВА
СРЕДЊА ШКОЛА КОЦЕЉЕВА
САЛА ДОМА КУЛТУРЕ
САЛА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОЦЕЉЕВА
ДОМ КУЛТУРЕ КОЦЕЉЕВА ШАХ КЛУБ
ОШ ЉУТИЦЕ
ОШ МАЛИ БОШЊАК
СЗР „АМБАЛАЖЕРКА”
КУЋА АШКОВИЋ Р ВЕСЕЛИНА
ОСНОВНА ШКОЛА У СВИЛЕУВИ
ОСНОВНА ШКОЛА СВИЛЕУВА
У КУЋИ ГОЈИЋ МИЛОРАДА
У КУЋИ СОФРАНИЋ БРАНИСЛАВА
ОШ СУБОТИЦА
ОШ ЋУКОВИНЕ
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
1
2
BM 1 МЗ Аеродром - Дом здравља
BM 2 МЗ Аеродром - Просторије месне заједнице
Светогорска 7
Незнаног јунака 17
1.343
1.500
1.688
16.747
320
556
752
166
155
406
163
535
204
278
369
592
468
177
269
219
163
219
354
619
478
478
925
671
442
196
260
178
296
256
218
104
216
286
11.988
1.250
1.186
64
Број 51
19. мај 2012.
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
27
28
29
30
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
31
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
32
33
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
34
35
36
37
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
38
39
40
41
42
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
43
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
44
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
45
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
46
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
47
48
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
49
50
51
52
53
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
54
55
56
57
58
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
59
60
61
62
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
63
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
64
BM 3 МЗ Аеродром - Обданиште „Полетарац”
BM 4 МЗ Аеродром - Просторије месне заједнице
BM 5 МЗ Аеродром - О.Ш. „Мирко Јовановић”
BM 6 МЗ Угљешница - Просторије месне заједнице
BM 7 МЗ Угљешница - О.Ш. „Мирко Јовановић”
BM 8 МЗ Сушица - Просторије месне заједнице
BM 9 МЗ Сушица - Просторије месне заједнице
BM 10 МЗ Сушица - Пошта „Аеродром”
BM 11 МЗ Вашариште - Месна заједница
BM 12 МЗ Вашариште - О.Ш. „Јован Поповић”
BM 13 МЗ Вашариште - Просторије месне заједнице
BM 14 МЗ Вашариште - Техничка школа
BM 15 МЗ Вашариште - Медицинска школа
BM 16 МЗ 1. Мај - Медицински факултет
BM 17 МЗ 1. Мај - АТД - очно одељење
BM 18 МЗ 1. Мај - Обданиште „Црвенкапа”
BM 19 МЗ 1. Мај - Обданиште „Лане”
BM 20 МЗ 1. Мај - АТД - плућно одељење
BM 21 МЗ 1. Мај - Медицински факултет
BM 22 МЗ Палилуле - Здравствена станица број 2
BM 23 МЗ Палилуле - О.Ш. „Мома Станојловић”
BM 24 МЗ Палилуле - О.Ш. „Мома Станојловић”
BM 25 МЗ Палилуле - О.Ш. „3. Крагујевачки батаљон”
BM 26 МЗ Палилуле - Друштвена просторија „Љубине ливаде”
BM 27 МЗ Багремар - Велика сала месне заједнице
BM 28 МЗ Багремар - Бифе „Багремар”
BM 29 МЗ Багремар - Обданиште „Колибри”
BM 30 МЗ Стара радничка колонија - О.Ш.
„Станислав Сремчевић”
BM 31 МЗ Стара радничка колонија - О.Ш.
„Станислав Сремчевић”
BM 32 МЗ 21. Октобар - Просторије месне заједнице
BM 33 МЗ 21. Октобар - Просторије ЈКП „Градске
тржнице”
BM 34 МЗ 21. Октобар - Савез глувих
BM 35 МЗ 21. Октобар - Просторије месне заједнице
BM 36 МЗ 21. Октобар - Обданиште „ Зека‘”
BM 37 МЗ Центар града - Нова пошта - велика шалтер
сала
BM 38 МЗ Центар града - О.Ш. „Радоје Домановић”
BM 39 МЗ Центар града - Зграда суда
BM 40 МЗ Пивара - Просторије здравствене станице
BM 41 МЗ Пивара - Сала месне заједнице
BM 42 МЗ Пивара - Техничка школа за машинство и
саобраћај
BM 43 МЗ Народни херој Филип Кљајић - О.Ш. „Ђура
Јакшић”
BM 44 МЗ Народни херој Филип Кљајић - О.Ш. „Вук
Стефановић Караџић”
BM 45 МЗ Народни херој Филип Кљајић - О.Ш. „Вук
Стефановић Караџић”
BM 46 МЗ Народни херој Филип Кљајић - Просторије
месне заједнице
BM 47 МЗ Ердоглија - Просторије месне заједнице
BM 48 МЗ Ердоглија - Специјална школа „Вукашин
Марковић”
BM 49 МЗ Бубањ - Установа за децу „Нада Наумовић”
BM 50 МЗ Бубањ - О.Ш. „Светозар Марковић”
BM 51 МЗ Бубањ - Дом самоуправљача - хол
BM 52 МЗ Бубањ - Просторије месне заједнице
BM 53 МЗ Лепеница - О.Ш. „Милутин и Драгиња
Тодоровић”
BM 54 МЗ Лепеница - Просторије месне заједнице
BM 55 МЗ Лепеница - Самопослуга у Илиној води
BM 56 МЗ Корићани - Просторије месне заједнице
BM 57 МЗ Корићани - Кафана „Дедиње”
BM 58 МЗ Велико Поље - О.Ш. „Наталија Нана
Недељковић”
BM 59 МЗ Бресница III - Објекат Вукајловић Дејана
BM 60 МЗ Бресница III - Просторије месне заједнице
BM 61 МЗ Велико Поље - Просторије месне заједнице
BM 62 МЗ Велико Поље - О.Ш. „Наталија Нана
Недељковић”
BM 63 МЗ Велико Поље - Друштвене просторије
месне заједнице
BM 64 МЗ Мале Пчелице - Ново насеље - Просторије
месне заједнице - Клуб пензионера
Незнаног јунака ББ
Незнаног јунака 17
Незнаног јунака 8
Косовски божури 3
Незнаног јунака 8
Балканска 2
Балканска 2
Атинска 3
Војводе Путника 45
Краља Милана IV бб
Војводе Путника бб
Радоја Домановића ББ
Радоја Домановића 2
Светозара Марковића 69
Змај Јовина 30
Светозара Марковића 116
Црвене Заставе бб
Змај Јовина 30
Светозара Марковића 69
Ратинчева 2
Кнеза Михаила 40
Кнеза Михаила 40
Јесењинова 17
Ибарских Рудара 5
1.556
1.320
1.103
1.433
1.870
1.978
1.267
1.347
662
1.086
979
584
949
766
1.058
996
763
995
560
1.772
1.242
1.627
1.237
1.478
Илинденска 20/а
Илинденска 20/а
Јосифа Шнерсона бб
Лазе Маринковића 54
1.625
1.760
1.385
1.494
Лазе Маринковића 54
1.240
Копаоничка 44
Копаоничка бб
1.086
1.037
Јована Петровића Ковача 1
Копаоничка 44
Сутјеска 6
Краља Петра I 30
1.228
1.316
1.225
1.518
Светозара Марковића 13
Трг Војводе Радомира Путника бб
Цара Душана 16
Ивана Милутиновића 16
Косовска 8
1.820
1.606
1.535
1.355
1.779
Кајмакчаланска 59
1.675
Чегарска 34
1.739
Чегарска 34
2.003
Кајмакчаланска 48
1.598
Краља Александра I Карађорђевића 56
Божане Прпић бб
1.292
2.157
Саве Ковачевића 30
Кумановска 3
Трг Слободе бб
Града Сирена 10
Саве Немањића 2
1.293
1.228
1.142
1.143
1.686
Војислава Калановића 2
Божидара Милосављевића 34
Краљевачког батаљона 296
Краљевачког батаљона 216
Блаже Хаџивуковића 26Д
1.159
1.337
1.784
1.624
1.548
Ужичке републике 19
Др Живка Топаловића 2
Октобарских Жртава 1
Блаже Хаџивуковића 26Д
1.253
1.305
268
932
Мике Аласа 2
Краљевачког батаљона 149
623
1.543
19. мај 2012.
Број 51
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
65
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
66
67
68
69
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
70
71
72
73
74
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
75
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
76
77
78
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
79
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
80
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
81
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
82
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
83
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
84
85
86
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
98
99
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
100
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
101
102
103
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
104
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
105
106
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
118
119
120
121
122
123
124
125
BM 65 МЗ Мале Пчелице - Ново насеље - О.Ш.
„Драгиша Михајловић”
BM 66 МЗ Ердеч - Дом културе
BM 67 МЗ Ердеч - О.Ш. „Доситеј Обрадовић”
BM 68 МЗ Станово - Просторије месне заједнице
BM 69 МЗ Станово - Просторије Дома омладине
(Барака)
BM 70 МЗ Станово - О.Ш. „Живадинка Дивац”
BM 71 МЗ Станово - О.Ш. „Драгиша Михајловић”
BM 72 МЗ Станово - Дом здравља у Станову
BM 73 МЗ Станово - О.Ш. „Драгиша Михајловић”
BM 74 МЗ Мале Пчелице - Просторије месне
заједнице
BM 75 МЗ Мале Пчелице - Пословни простор
„Отовић”
BM 76 МЗ Белошевац - Основна школа у Баљковцу
BM 77 МЗ Белошевац - Основна школа у Баљковцу
BM 78 МЗ Белошевац - О.Ш. „Драгиша Луковић
Шпанац”
BM 79 МЗ Белошевац - О.Ш. „Драгиша Луковић
Шпанац”
BM 80 МЗ Белошевац - О.Ш. „Драгиша Луковић
Шпанац”
BM 81 МЗ Белошевац - О.Ш. „Драгиша Луковић
Шпанац”
BM 82 МЗ Белошевац - О.Ш. „Драгиша Луковић
Шпанац”
BM 83 МЗ Белошевац - О.Ш. „Драгиша Луковић
Шпанац”
BM 84 МЗ Ждраљица - Дом културе
BM 85 МЗ Илићево - Просторије месне заједнице
BM 86 МЗ Илићево - О.Ш. „Милутин и Драгиња
Тодоровић”
BM 87 МЗ Шумарице - О.Ш. „Јован Поповић”
BM 88 МЗ Дивостин - Дом културе
BM 89 МЗ Денино брдо - О.Ш. „Свети Сава”
BM 90 МЗ Виногради - О.Ш. „Свети Сава”
BM 91 МЗ Поскурице - Дом културе
BM 92 МЗ Шљивовац - Дом културе
BM 93 МЗ Петровац - Просторије месне заједнице
BM 94 МЗ Петровац - О.Ш. „Мирко Јовановић”
BM 95 МЗ Нови Милановац - Дом културе
BM 96 МЗ Грошница - Просторије месне заједнице
BM 97 МЗ Грошница - Пословни простор Милетић
Милорада
BM 98 МЗ Вињиште - Основна школа
BM 99 МЗ Грошница - О.Ш. „Наталија Нана
Недељковић”
BM 100 МЗ Грошница - Просторије ЈКП „Водовод и
канализација”
BM 101 МЗ Страгари - Просторије месне заједнице
BM 102 МЗ Страгари - О.Ш. „Јулијана Ћатић”
БBM 103 МЗ Страгари - Стамбени објекат Радмиле
Рајић
BM 104 МЗ Чумић - Пословни простор Раје
Маринковића
BM 105 МЗ Чумић - Кућа Милана Тодоровића
BM 106 МЗ Чумић - Стамбени објекат Драгана
Радовановића
BM 107 МЗ Чумић - Кућа Мирчетић Вељка
BM 108 МЗ Чумић - Дом културе
BM 109 МЗ Маршић - О.Ш. „19. Октобар”
BM 110 МЗ Јовановац - Просторије месне заједнице
BM 111 МЗ Доње Комарице - Основна школа
BM 112 МЗ Ботуње - О.Ш. „19. Октобар”
BM 113 МЗ Корман - О.Ш. „19. Октобар”
BM 114 МЗ Горње Комарице - Основна школа
BM 115 МЗ Трмбас - Дом месне заједнице
BM 116 МЗ Теферич - Просторије месне заједнице
BM 117 МЗ Букоровац - О.Ш. „Вук Стефановић
Караџић”
BM 118 МЗ Јабучје - Дом културе
BM 119 МЗ Велика Сугубина - Дом културе
BM 120 МЗ Горња Сабанта - Дом културе
BM 121 МЗ Дулене - Просторије месне заједнице
BM 122 МЗ Велике Пчелице - Просторије читаонице
BM 123 МЗ Велике Пчелице - Дом културе
BM 124 МЗ Доња Сабанта - Дом културе
BM 125 МЗ Ресник - Продавница ЗЗ Ресник
65
Петра Драпшина бб
1.939
Партизанских курира 86
Партизанских курира 85
Краљевачког батаљона 26
Краљевачког батаљона 26
1.585
1.974
1.734
1.629
Краља Милутина ББ
Радована Мићовића бб
Милана Обрадовића 3
Радована Мићовића ББ
Задругарска 2
850
1.918
2.063
2.131
909
Милоја Радосављевића 134
1.379
Баљковац (Банковићи) бб
Баљковац (Банковићи) ББ
9. Маја 110
282
967
1.278
9. Маја 110
686
9. Маја 110
899
9. Маја 110
726
9. Маја 110
944
9. Маја 110
822
Ждраљичка ББ
19. Октобра 79
Драгомира Остојића 1
911
1.635
1.704
Војводе Антонија Пљакића 7
Дивостин ББ
Владе Багата бб
Владе Багата ББ
Поскурице ББ
Шљивовац ББ
Душана Ђорђевића 3
Душана Ђорђевића 95
Нови Милановац бб
Октобарских Жртава 208
Ђуре Зелића 2
1.326
449
1.403
1.118
445
379
1.190
614
328
618
496
Вињиште ББ
Грошничка бб
325
893
Драгослава Миловановића-Деме бб
806
Страгари (Жике Пинтера) ББ
Горњи Страгари ББ
Котража бб
629
222
144
Чумић (Црвенац) бб
240
Чумић (Врбовац) ББ
Чумић (Лимовац) бб
208
252
Чумић (Кленовац) ББ
Чумић (Пањевац, Буковац, Ириг) бб
Маршић ББ
Јовановац ББ
Доње Комарице ББ
Ботуње ББ
Корман бб
Горње Комарице ББ
Трмбас ББ
Теферич ББ
Букоровац ББ
Јабучје ББ
Велика Сугубина ББ
Горња Сабанта (Средња мала) ББ
Дулене ББ
Велике Пчелице - Средина села ББ
Велике Пчелице - Дубрава ББ
Доња Сабанта (Река) ББ
Ресник (Горња мала) бб
435
134
1.305
1.075
418
559
571
180
553
410
181
110
178
628
124
343
136
498
267
66
Број 51
19. мај 2012.
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
126
127
128
129
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
130
131
132
133
134
135
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
136
137
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
157
158
159
160
161
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
КРАГУЈЕВАЦ - ГРАД
162
163
164
165
166
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
1
2
3
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
4
5
6
7
8
9
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
10
11
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
24
25
BM 126 МЗ Ресник - О.Ш. „Сретен Младеновић”
BM 127 МЗ Цветојевац - Просторије месне заједнице
BM 128 МЗ Опорница - О.Ш. „Сретен Младеновић”
BM 129 МЗ Десимировац - О.Ш. „Сретен
Младеновић”
BM 130 МЗ Десимировац - Ловачки дом
BM 131 МЗ Десимировац - Кућа Маричић Божидара
BM 132 МЗ Рогојевац - Месна Канцеларија
BM 133 МЗ Кутлово - Дом културе
BM 134 МЗ Горње Грбице - Омладински дом
BM 135 МЗ Доње Грбице - Просторије месне
заједнице
BM 136 МЗ Доње Грбице - Омладински дом
BM 137 МЗ Селиште - Просторије бивше продавнице
у склопу дома
BM 138 МЗ Маслошево - Просторије месне заједнице
BM 139 МЗ Влакча - Дом Културе
BM 140 МЗ Добрача - О.Ш. „21. Октобар”
BM 141 МЗ Каменица - Месна канцеларија
BM 142 МЗ Угљаревац - Просторије сеоског дома
BM 143 МЗ Рамаћа - Сеоски дом
BM 144 МЗ Мала Врбица - Дом културе
BM 145 МЗ Велики Шењ - Дом културе
BM 146 МЗ Горње Јарушице - Сала дома културе
BM 147 МЗ Церовац - Дом културе
BM 148 МЗ Пајазитово - Дом културе
BM 149 МЗ Лужнице - О.Ш. „Сретен Младеновић”
BM 150 МЗ Драгобраћа - Сала дома културе
BM 151 МЗ Драгобраћа - Дом културе Ђурисело
BM 152 МЗ Драгобраћа - Сала дома културе Голочело
BM 153 МЗ Дреновац - Сала дома културе
BM 154 МЗ Драча - Дом културе
BM 155 МЗ Пивара - Амбуланта Бр.3 (Метино Брдо)
BM 156 МЗ Народни херој Филип Кљајић - О.Ш. „Вук
Стефановић Караџић”
BM 157 МЗ Бресница III - Објекат Mарковић Владе
BM 158 МЗ Бресница III - Просторије месне заједнице
BM 159 МЗ Аеродром - О.Ш. „Мирко Јовановић”
BM 160 МЗ Угљешница - О.Ш. „Мирко Јовановић”
BM 161 МЗ Палилуле - О.Ш. „3. Крагујевачки
батаљон”
BM 162 МЗ Виногради - О.Ш. „Свети Сава”
BM 163 МЗ Шумарице - Просторије месне заједнице
BM 164 МЗ Ердоглија - Просторије месне заједнице
BM 165 МЗ Маршић - О.Ш. „19. Октобар”
BM 166 МЗ Стара радничка колонија - О.Ш.
„Станислав Сремчевић”
Ресник ББ
Цветојевац ББ
Опорница ББ
Десимировац (Горња мала) ББ
640
671
721
1.050
Десимировац (Бабска мала) ББ
Десимировац (Доња мала) ББ
Рогојевац ББ
Кутлово ББ
Горње Грбице ББ
Доње Грбице (Брдо) ББ
215
135
304
196
211
188
Доње Грбице (Бубан) ББ
Доње Грбице (Селиште) бб
104
131
ЗГРАДА „ТЕРМОТЕХНИКЕ” „МАГНОХРОМ”
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВО КУРСУЛА”
ЕЛЕКТРО-САОБРАЋАЈНА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА”
МАЛА САЛА ЈКП „ВОДОВОД”
ОСНОВНА ШКОЛА „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ”
САВЕЗ ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРАЊЕ-ФИЛИЈАЛА ЗА РАШКИ ОКРУГ
ОСНОВНИ СУД
ОСНОВНА ШКОЛА „ЧЕТВРТИ КРАЉЕВАЧКИ
БАТАЉОН”
КАБЛАР
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
ЖЕЛЕЗНИЧКА ЛОЖИОНИЦА
ДУНАВ ЦЕНТАР
КУД „АБРАШЕВИЋ” (ДО ВАТРОГАСНОГ ДОМА)
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „СТАРА ЧАРШИЈА”
РЕСТОРАН „ЖЕНЕВА”,ВЛ. НИКОЛИЋ НАТАША
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НЕШКОВИЋ МИЛУТИНА
ОСНОВНА ШКОЛА „ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ”
ПОШТА 6 - КРАЉЕВО
ШУМАРСКА ШКОЛА
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ НОВИ ПАЗАР-СЕКЦИЈА
КРАЉЕВО
ВРТИЋ „ПЕТАР ПАН”
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОСИТЕЈЕВА 314
ДОСИТЕЈЕВА 136
ДОСИТЕЈЕВА ББ
Маслошево (Горњи крај) ББ
Влакча ББ
Добрача ББ
Каменица ББ
Угљаревац ББ
Рамаћа ББ
Мала Врбица ББ
Велики Шењ ББ
Горње Јарушице ББ
Церовац ББ
Пајазитово ББ
Лужнице ББ
Драгобраћа ББ
Ђурисело ББ
Голочело ББ
Дреновац ББ
Драча ББ
Чегарска ББ
Чегарска 34
365
551
355
256
129
259
163
243
486
734
319
854
980
558
383
294
756
791
1.107
Станислава Биничког 4
Др Живка Топаловића 2
Незнаног јунака 8
Незнаног јунака 8
Јесењинова 17
1.275
1.214
1.079
1.128
920
Владе Багата ББ
Горњомилановачка 41
Краља Александра I Карађорђевића 56
Маршић ББ
Лазе Маринковића 54
1.460
1.056
1.208
858
1.486
159.393
1.693
1.412
2.082
27.МАРТ 2
ДОСИТЕЈЕВА ББ
ДОСИТЕЈЕВА ББ
ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 21
НАСЕЉЕ МОШЕ ПИЈАДЕ ББ
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 5
1.658
1.850
1.488
1.356
1.576
1.466
ПЉАКИНА 4
ОЛГЕ ЈОВИЧИЋ РИТЕ
1.404
2.127
ЦАРА ДУШАНА
ЦАРА ДУШАНА 2
ИНДУСТРИЈСКА ББ
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 45
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 8
КАРАЂОРЂЕВА 48
КАРАЂОРЂЕВА 51/4
КАРАЂОРЂЕВА 143
КАРАЂОРЂЕВА 108
ЂУРЕ ЂАКОВИЋА ББ
КАРАЂОРЂЕВА 262
ЧИБУКОВАЦ ББ
1.749
2.039
1.723
1.428
1.334
1.945
1.510
1.533
1.826
1.786
1.430
2.122
ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД,СОЛУНСКИХ РАТНИКА 1
ГРДИЦА
1.507
1.966
19. мај 2012.
Број 51
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
89
90
91
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
92
93
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
94
95
96
КРАЉЕВО - ГРАД
97
ЧИСТОЋА
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
ФК „КАРАЂОРЂЕ” НА БУЊАЧКОМ БРДУ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
СТАРА ОСНОВНА ШКОЛА
НОВА ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
КУЋА МИЛЕНКОВИЋ ВЛАДЕТЕ
ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
НОВА ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ПРОСТОРИЈЕ ФК „ПАРТИЗАН”
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРОДАВНИЦА ДРАГОСИЊЦИ-СТАРО
СЕЛО,ВЛАСНИК МАТОВИЋ НЕБОЈША
ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ ДРУШТВЕНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ДОМ
ДОМ КУЛТУРЕ
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ДОМ
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ” УЖИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПОСЛОВНА ПРОСТОРИЈА ЧУБРИЛО ИВАНЕ
ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ
БИЛИЈАР САЛА БИФЕА „РУЖА”,ВЛ.МАРКОВИЋ
СЛАВИШЕ
КУЋА ПЕТРОВИЋ ДАНИЛА,ЖИЧА
ЛОКАЛ МАРКОВИЋ БОЖИЦЕ
ПОСЛОВНА ПРОСТОРИЈА МИЈАИЛОВИЋ
СРЂАНА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ПРОСТОРИЈЕ ФК ЖИЧА-ВЛАСНИК МЕСНА
ЗАЈЕДНИЦА ЖИЧА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАТАРУШКА БАЊА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПОСЛОВНА ПРОСТОРИЈА ЈОВАНОВИЋ
МОМИРКЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
67
ЖИЧКА ББ
ЗМАЈ ЈОВИНА 1
ЗМАЈ ЈОВИНА 1
ИЗЛЕТНИЧКА ББ
ИЗЛЕТНИЧКА ББ
ЗМАЈЕВАЧКА ББ
ШУМАРИЦЕ
ВИТАНОВАЦ
ВИТАНОВАЦ
МИЛАВЧИЋИ
ВИТКОВАЦ
ПЕЧЕНОГ
ГОРЊИ МИЛАКОВАЦ
ДОЊИ МИЛАКОВАЦ
ЗАКУТА
СИБНИЦА
ПЕТРОПОЉЕ
ЧУКОЈЕВАЦ
СТУБАЛ
ЛЕШЕВО
РАВАНИЦА
ГОДАЧИЦА
ГЛЕДИЋ
ДРЛУПА
КОВАНЛУК
РАТИНА
РАТИНА
ВРБА
ВРБА
ДРАГОСИЊЦИ
ДРАГОСИЊЦИ
2.130
1.334
374
1.862
2.141
2.399
499
915
478
350
660
319
201
218
104
126
160
993
1.177
297
636
811
231
98
2.052
1.295
1.397
1.222
893
377
146
МЕТИКОШ
БЕРАНОВАЦ
КАМЕНИЦА
СИРЧА
ОПЛАНИЋИ
ПОПОВИЋИ
МИЛОЧАЈ
МИЛОЧАЈ
ЦВЕТКЕ
ОБРВА
ЛАЂЕВЦИ
ГОРЊИ ЛАЂЕВЦИ
ТАВНИК
МРСАЋ
МУСИНА РЕКА
БАПСКО ПОЉЕ
САМАИЛА
БУКОВИЦА
ЛАЗАЦ
АДРАНИ
АДРАНИ
РОЋЕВИЋИ
ДЕДЕВЦИ
РОЋЕВИЋИ
ПЕКЧАНИЦА
ПЕКЧАНИЦА
ВРДИЛА
ДРАКЧИЋИ
ЈАРЧУЈАК
ЈАРЧУЈАК
КОВАЧИ
КОВАЧИ
670
2.283
349
1.199
760
255
538
317
845
519
442
499
993
1.107
239
197
1.215
472
584
765
1.188
311
152
107
178
111
752
512
1.479
1.476
1.912
1.976
ЖИЧА
ЖИЧА
ЖИЧА
946
783
421
ЖИЧА
ЖИЧА
1.384
640
ЖИЧКА ББ
МАТАРУГЕ
КОНАРЕВО
1.567
1.218
435
КОНАРЕВО
624
68
Број 51
19. мај 2012.
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
98
99
100
КОНАРЕВО
КОНАРЕВО
ПРОГОРЕЛИЦА
1.342
1.036
356
ПЕТРЕВЦИ
БОГУТОВАЦ
ЛОПАТНИЦА
ПРОПЉЕНИЦА
ТОЛИШНИЦА
БРЕСНИК
ПОЛУМИР
23.НОВЕМБАР 12
УШЋЕ,23.НОВЕМБАР 7
НИКОЉАЧА
ЗЕЧЕВИЋИ
БРЕЗОВА
БРЕЗОВА
ДОЛАЦ
ЂАКОВО
111
475
231
114
101
130
351
1.669
189
221
102
305
117
224
161
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА КОНАРЕВО
ПОСЛОВНА ПРОСТОРИЈА ЛЕКИЋ ЗОРАНА
ПОСЛОВНА ПРОСТОРИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ
ПРЕДРАГА
КУЋА ШУШИЋ МИЛАНКА
НОВА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ УШЋЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ПРОДАВНИЦА БАЛТИЋ ЉУБИШЕ
КУЋА ЗЕЧЕВИЋ ЉУБИШЕ
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРОДАВНИЦА „ЦЕСТА”
ПРОДАВНИЦА „ЖИВИЧКА”,ВЛ.ДУЛОВИЋ
ЖИВОМИРА
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
МОНТАЖНА ЗГРАДА КОД СЕОСКОГ ГРОБЉА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
КУЋА ГАЈОВИЋ МИРКА
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА-ПРОДАВНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
КУЋА ЧИНГЕЛИЋ ПЕТРА
ОСНОВНА ШКОЛА
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРАЉЕВО - ГРАД
КРУПАЊ
КРУПАЊ
КРУПАЊ
КРУПАЊ
КРУПАЊ
КРУПАЊ
КРУПАЊ
КРУПАЊ
КРУПАЊ
КРУПАЊ
КРУПАЊ
КРУПАЊ
КРУПАЊ
КРУПАЊ
КРУПАЊ
КРУПАЊ
КРУПАЊ
КРУПАЊ
КРУПАЊ
КРУПАЊ
КРУПАЊ
КРУПАЊ
КРУПАЊ
КРУПАЊ
КРУПАЊ
КРУПАЊ
КРУПАЊ
КРУПАЊ
КРУПАЊ
КРУПАЊ
КРУПАЊ
КРУПАЊ
КРУПАЊ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
БАЊЕВАЦ 1
БАЊЕВАЦ 2
БЕЛА ЦРКВА
БОГОШТИЦА
БРЕЗОВИЦЕ 1
БРЕЗОВИЦЕ 2
БРШТИЦА
ВРБИЋ
ДВОРСКА 1
ДВОРСКА 2
ЗАВЛАКА 1
ЗАВЛАКА 2
КОСТАЈНИК
КРАСАВА
КРЖАВА
ЛИКОДРА
ЛИПЕНОВИЋ
МОЈКОВИЋ 1
МОЈКОВИЋ 2
ПЛАНИНА
РАВНАЈА
СТАВЕ
ТОЛИСАВАЦ 1
ТОЛИСАВАЦ 2
ТОМАЊ
ЦВЕТУЉА
ЦЕРОВА 1
ЦЕРОВА 2
ШЉИВОВА
КРУПАЊ 1
КРУПАЊ 2
КРУПАЊ 3
КРУПАЊ 4
ДОМ КУЛТУРЕ
ЕТНО КУЋА МИКА ЦВЕТИНОВИЋ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРИВАТНА КУЋА КИКАНОВИЋ ВИДОСАВА
ДОМ КУЛТУРЕ
ПРИВАТНА КУЋА ЈАКОВЉЕВИЋ ВЛАДАНА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ПРИВАТНА КУЋА СИМАНИЋ МИЛЕНКА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРОСТОРИЈЕ МЗ.РАВНАЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРИВАТНА КУЋА КНЕЖЕВИЋ ГВОЗДЕНА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРИВАТНА КУЋА ПЕТРОВИЋ ГОРАНА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА „БОРИВОЈЕ Ж.МИЛОЈЕВИЋ”
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
МАЛА САЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ШУМСКО ГАЗДИНСТО”БОРАЊА”
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
1
2
3
ЛОМНИЧКЕ БОРБЕ БР.7, КРУШЕВАЦ
ЛОМНИЧКЕ БОРБЕ БР. 7, КРУШЕВАЦ
ВЕЦЕ КОРЧАГИНА БР. 84,КРУШЕВАЦ
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
4
5
6
ОШ „НАДА ПОПОВИЋ‘‘
ОШ „НАДА ПОПОВИЋ‘‘
КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА У ПРВОЈ МЕСНОЈ
ЗАЈЕДНИЦИ
„ПРВА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА‘‘
ОШ‘‘НАДА ПОПОВИЋ‘‘
МЗ‘‘БИВОЉЕ‘‘
МЛАНЧА
ОРЉА ГЛАВА
МИЛИЋИ
САВОВО
ТЕПЕЧИ
РУДНО
РЕКА
БЗОВИК
БОРОВО
ПРЕДОЛЕ
РУДЊАК
МЕЂУРЕЧЈЕ
БАРЕ
ЛОЗНО
ДРАГОМИРА ГАЈИЋА БР.37,КРУШЕВАЦ
ЛОМНИЧКЕ БОРБЕ БР. 7,КРУШЕВАЦ
МИЋУНА ПАВЛОВИЋА БР.15,КРУШЕВАЦ
146
92
224
104
122
280
113
139
87
102
166
170
165
153
109.623
194
185
541
201
404
223
916
383
329
425
432
239
788
439
589
739
288
222
306
102
209
302
276
195
255
183
583
116
573
1.119
1.319
689
968
14.732
2.419
2.276
1.602
1.530
2.444
909
19. мај 2012.
Број 51
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
МЗ‘‘БИВОЉЕ‘‘
ОШ‘‘БРАНКО РАДИЧЕВИЋ‘‘
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
МЗ‘‘ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ‘‘
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
ПРОСТОРИЈЕ САВЕЗА ГЛУВИХ
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ГИМАЗИЈА КРУШЕВАЦ
СПЕЦИЈАЛНА ОСНОВНА ШКОЛА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ‘‘ВУК КАРАЏИЋ‘‘
МЗ „ЦАР ЛАЗАР‘‘
ВРТИЋ „ГОЛУБ МИРА”
ВРТИЋ‘‘ГОЛУБ МИРА‘‘
ХОЛ БАЗЕНА
ХОЛ БАЗЕНА
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
МЗ „ДОЊА ПАКАШНИЦА”
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
ОШ‘‘ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
ДРУШТВЕНИ ДОМ У НАСЕЉУ „МАРКО ОРЛОВИЋ”
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
МЗ‘‘РАСАДНИК‘‘(ХОЛ ПЕТЕ ЗДРАВСТВЕНЕ
СТАНИЦЕ)
ДЕЧЈИ ВРТИЋ‘‘НАША РАДОСТ‘‘
ОШ‘‘ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ‘‘ МУДРАКОВАЦ
МЗ „МАЛО ГОЛОВОДЕ”
АМД‘‘ПАНЕ ЂУКИЋ-ЛИМАР‘‘
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ЛАТИФОВИЋ
ОШ‘‘СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ‘‘(ХОЛ),
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЗГРАДА ДОМА КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДРУШТВЕНИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА,
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
НАРОДНИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР МОМЧИЛА РАКИЋА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ ОМЛАДИНЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДРУШТВЕНИ ДОМ
ДРУШТВЕНИ ДОМ
КУЋА БРАНКА КОЈИЋА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
У КАФЕУ „СРЕЛЕ‘‘,ВЛАСНИКА ГАШИЋ НЕНАДА,
ОШ‘‘РАДИВОЈЕ СТОИЛОВИЋ-КИЋА‘‘
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ПРОСТОРИЈЕ ДОМА
ДРУШТВЕНИ ДОМ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МИЋУНА ПАВЛОВИЋА БР. 15,КРУШЕВАЦ
ДРАГАНА РАЈКОВИЋА БР.12, КРУШЕВАЦ
ЈНА БР.56,КРУШЕВАЦ
ВЕЦЕ КОРЧАГИНА БР.7,КРУШЕВАЦ
ЈНА БР.56,КРУШЕВАЦ
ПАРТИЗАНСКИХ КУРИРА БР.7, КРУШЕВАЦ
ЈНА БР.33, КРУШЕВАЦ
ТОПЛИЧИНА 1,КРУШЕВАЦ
ЛУКЕ ИВАНОВИЋА БР. 17,КРУШЕВАЦ
ЈУГОВИЋЕВА БР.7, КРУШЕВАЦ
ЈУГОВИЋЕВА БР. 7, КРУШЕВАЦ
ЦАРА ЛАЗАРА БР.86, КРУШЕВАЦ
У ТАНТА БР.1, КРУШЕВАЦ
У ТАНТА БР.1, КРУШЕВАЦ
РАДОМИРА ЈАКОВЉЕВИЋА БР.14, КРУШЕВАЦ
РАДОМИРА ЈАКОВЉЕВИЋА БР.14, КРУШЕВАЦ
АНТОНА ПОРДУШИЋА БР.5, КРУШЕВАЦ
ЖИКИЦЕ ТАЛЕВИЋА БР.48, КРУШЕВАЦ
АНТОНА ПОРДУШИЋА БР.5, КРУШЕВАЦ
АНТОНА ПОРДУШИЋА БР.5, КРУШЕВАЦ
МАРКА ОРЛОВИЋА ББ, КРУШЕВАЦ
3.СРПСКЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ БРИГАДЕ БР.1, КРУШЕВАЦ
2.ДАЛМАТИНСКЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ БРИГАДЕ БР.24,
КРУШЕВАЦ
СЛАТИНСКА БР.43, КРУШЕВАЦ
БЛАЖЕ ДУМНОВИЋА БР.66, КРУШЕВАЦ
СТАНИСЛАВА ЗАКИЋА БР. 56, КРУШЕВАЦ
ЉУБЕ ТРИПКОВИЋА ББ, КРУШЕВАЦ
ЉУБЕ ТРИПКОВИЋА ББ, КРУШЕВАЦ
ЈАСИКА
ВЕЛИКА КРУШЕВИЦА
СРЊЕ
ШАНАЦ
ГАВЕЗ
ЖАБАРЕ
ТРЕБОТИН
МАЛА ВРБНИЦА
ПЕПЕЉЕВАЦ
ПЕПЕЉЕВАЦ
ЛУКАВАЦ
ВУЧАК
КУКЉИН
БЕЛА ВОДА
МАЧКОВАЦ
ЧИТЛУК
ЧИТЛУК
КОШЕВИ
КОЊУХ
БРАЈКОВАЦ
КАМЕНАРЕ
КОМОРАНЕ
ЛАЗАРЕВАЦ
ЉУБАВА
ШАШИЛОВАЦ
КРВАВИЦА
ГЛОБОДЕР
ВЕЛИКИ КУПЦИ
ВЕЛИКИ КУПЦИ
МАЛИ КУПЦИ
СЕБЕЧЕВАЦ
ГРКЉАНЕ
ВИТАНОВАЦ
ЈАБЛАНИЦА
ШОГОЉ
ДОЊИ СТЕПОШ
ЛИПОВАЦ
НАУПАРЕ
ШАВРАНЕ
ГОРЊИ СТЕПОШ
ТРМЧАРЕ
СЕЗЕМЧА
МОДРИЦА
КАОНИК
ЂУНИС
ЈОШЈЕ
МУДРАКОВАЦ
69
1.446
1.958
1.507
1.581
1.653
1.778
1.751
1.635
1.399
1.787
1.583
1.839
2.226
2.356
2.445
2.602
1.405
1.860
2.068
2.452
971
1.698
1.621
1.635
1.350
1.072
1.543
1.210
1.572
675
738
881
112
260
515
205
763
750
224
318
1.422
1.059
1.012
1.581
1.629
378
856
276
359
102
529
397
307
649
755
847
433
314
411
385
733
489
143
380
515
993
560
688
595
337
646
1.076
543
218
2.344
70
Број 51
19. мај 2012.
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
КРУШЕВАЦ - ГРАД
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
ДРУШТВЕНИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДРУШТВЕНИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ЗГРАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДРУШТВЕНИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
СЕОСКИ ДОМ ЗАСЕОКА НОВО СЕЛО
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ЛОКАЛ АНЂЕЛКОВИЋ МИЛОМИРА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЗАДРУЖНИ ДОМ (МАЛА САЛА)
ЗАДРУЖНИ ДОМ (ХОЛ) ВЕЛИКИ ШИЉЕГОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
БИБЛИОТЕКА ЛЕЧИЛИШТА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПОШТА
КУЋА СИНИШЕ ЈОВАНОВИЋА
СЕОСКИ ДОМ
ПАРУНОВАЦ
ПАРУНОВАЦ
КАПИЏИЈА
МЕШЕВО
ДОЉАНЕ
МАЈДЕВО
ЋЕЛИЈЕ
СУВАЈА
ВЕЛИКА ЛОМНИЦА
БУКОВИЦА
БУЦИ
ПАДЕЖ
ВРАТАРЕ
ГЛОБАРЕ
ГАРИ
ЦЕРОВА
МАКРЕШАНЕ
ДЕДИНА
ТЕКИЈА
БОБАН
ПАСЈАК
ГАГЛОВО
МАЛИ ШИЉЕГОВАЦ
МАЛИ ШИЉЕГОВАЦ
ЗДРАВИЊЕ
ДВОРАНЕ
ЛОВЦИ
ПЕТИНА
ПОЉАЦИ
ВЕЛИКО ГОЛОВОДЕ
КОБИЉЕ
СТАНЦИ
ВЕЛИКИ ШИЉЕГОВАЦ
ВЕЛИКИ ШИЉЕГОВАЦ
СУШИЦА
ПОЗЛАТА
ЦРКВИНА
РИБАРЕ
РИБАРСКА БАЊА
БОЉЕВАЦ
РОСИЦА
ЗУБОВАЦ
ГРЕВЦИ
МАЛА РЕКА
ЗЕБИЦА
ВЕЛИКО КРУШИНЦЕ
БЕЛАСИЦА
ДЕДИНА
МУДРАКОВАЦ, ШУМИЦЕ
ГЛОБОДЕР
СЛАТИНА
КУЛА
КУЛА
КУЛА
КУЛА
КУЛА
КУЛА
КУЛА
КУЛА
КУЛА
КУЛА
КУЛА
КУЛА
КУЛА
КУЛА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
КУЛА М.ТИТА 119
КУЛА М.ТИТА 119
КУЛА, Л. КОСТИЋА 14
КУЛА М. ТИТА 113
КУЛА ЛЕЊИНОВА 28
КУЛА М. ТИТА 260
КУЛА ЂУРЕ СТРУГАРА 12
КУЛА М.ТИТА 230
КУЛА М.ТИТА 192
КУЛА М.ТИТА 23
КУЛА П.ДРАПШИНА 128
КУЛА П.ДРАПШИНА 128
КУЛА 16 ДИВИЗИЈЕ 34
КУЛА Ј.КРАМЕРА 45
КУЛА
15
КУЛА
КУЛА
КУЛА
КУЛА
КУЛА
КУЛА
КУЛА
16
17
18
19
20
21
22
МЗ „ГОРЊИ ГРАД”-ВЕЛИКА САЛА
МЗ „ГОРЊИ ГРАД”-МАЛА САЛА
СТШ „МИХАЈЛО ПУПИН”
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
ОШ „ИСА БАЈИЋ”
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
ЛОВАЧКО ДРУШТВО „ФАЗАН”
МЗ „ГОРЊИ ГРАД”
ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА
ДТД „БАЧКА‘‘ ВРБАС
МЗ „ДОЊИ ГРАД‘‘
ПУ „БАМБИ”
ОШ „ПЕТЕФИ БРИГАДЕ‘‘
МАЂАРСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „НЕПКЕР”ВЕЛИКА САЛА
МАЂАРСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „НЕПКЕР‘‘МАЛА САЛА
РЕСТОРАН „КАНТИНА”
МАШИНСКА РАДИОНИЦА ДП „7 ЈУЛИ”
СУР „ТОЧАК”
ЖЕЉЕЗНИЧКА СТАНИЦА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ДОМ КУЛТУРЕ
МОТЕЛ „ЦРВЕНКА”
879
1.058
1.531
469
192
443
202
290
764
215
309
674
373
323
422
297
1.234
1.167
550
151
223
581
371
107
736
493
106
299
326
692
572
356
1.062
1.031
661
104
159
721
142
111
168
173
346
168
156
125
284
1.346
1.098
547
79
115.471
1.027
1.072
1.065
826
856
774
1.259
1.331
1.203
971
1.306
1.237
923
911
КУЛА Ј.КРАМЕРА 45
1.000
ЦРВЕНКА МАСАРИКОВА 7
ЦРВЕНКА
ЦРВЕНКА М. ПИЈАДЕ 22
ЦРВЕНКА
ЦРВЕНКА М.ПИЈАДЕ 28
ЦРВЕНКА М.ТИТА 108
ЦРВЕНКА М.ТИТА 194
579
181
948
893
584
1.299
816
19. мај 2012.
Број 51
КУЛА
23
КУЛА
КУЛА
КУЛА
КУЛА
КУЛА
24
25
26
27
28
КУЛА
КУЛА
КУЛА
КУЛА
КУЛА
КУЛА
КУЛА
КУЛА
КУЛА
29
30
31
32
33
34
35
36
37
КУЛА
КУЛА
КУЛА
38
39
40
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ” (БИВША ШКОЛА „Б.
РАДИЧЕВИЋ”)
ЦИГЛАНА „ЈЕДИНСТВО”
ПОЉОПРИВРЕДНО-МАШИНСКА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОШ „20 ОКТОБАР‘‘
МЗ СИВАЦ (КАНЦЕЛАРИЈЕ УДРУЖЕЊА
ПЕНЗИОНЕРА)
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
ОШ „20 ОКТОБАР‘‘
ОШ „20 ОКТОБАР‘‘
ОШ „20. ОКТОБАР”
ОШ „20 ОКТОБАР‘‘
ЛОВАЧКО ДРУШТВО „ЈАРЕБИЦА”
ДОМ БОРАЦА
МЗ „РУСКИ КРСТУР”
ОШ И ГИМНАЗИЈА „П.КУЗМЈАК” СА ДОМОМ
УЧЕНИКА
ОШ „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ”
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА”
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ГИМНАЗИЈА „РАДОШ ЈОВАНОВИЋ - СЕЉА‘‘
ГИМНАЗИЈА „РАДОШ ЈОВАНОВИЋ - СЕЉА‘‘
ЛОКАЛ ЂОРЂЕВИЋ ЗОРАНА
ЛОКАЛ МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛИЈЕ
ЗГРАДА СЕКЦИЈЕ ЗА ПУТЕВЕ
ЗГРАДА ЦРВЕНОГ КРСТА
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛОЈЕ ЗАКИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛОЈЕ ЗАКИЋ”
ЛОКАЛ СТОЈАДИНОВИЋ РАДОША
КУЋА СТЕВИЋ МИЛИВОЈА
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛОЈЕ ЗАКИЋ”
ЗГРАДА ЦРВЕНОГ КРСТА
ОСНОВНА ШКОЛА „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”
ГИМНАЗИЈА
ЗГРАДА БИВШЕГ КОМИТЕТА
ЗГРАДА ДТВ „ПАРТИЗАН‘‘
ЗГРАДА ШУМСКЕ СЕКЦИЈЕ
МОТЕЛ ШИК „КОПАОНИКА‘‘
ОСНОВНА ШКОЛА
ЛОКАЛ ВУЧЕТИЋ ГОРАНА
АМБУЛАНТА ДОМА ЗДРАВЉА
КУЋА МАЛЕТИЋ ОБРАДА
КУЋА ВИДОСАВЉЕВИЋ МИЛОВАНА
КУЋА ТОДОРОВИЋ НЕБОЈШЕ
КУЋА ОБРАДОВИЋ ДРАГАНА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
КУЋА САВИЋ НИКОЛЕ
КУЋА ФИЛИПОВИЋ ДРАГУТИНА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
АМБУЛАНТА ДОМА ЗДРАВЉА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
КУРШУМЛИЈА
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
КУЋА - ЛОКАЛ ДИМИТРИЈЕВИЋ ЗОРАНА
КУЋА РАДОВАНОВИЋ ЗОРАНА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
КУЋА - ЛОКАЛ НЕШКОВИЋ СВЕТИСЛАВА
КУЋА - ЛОКАЛ ЗДРАВКОВИЋ ЗОРАНА
КУЋА ЗДРАВКОВИЋ МИЛОША
ЦРВЕНКА М.ТИТА 104
71
918
ЦРВЕНКА ЛЕЊИНОВА 110
ЦРВЕНКА М.ТИТА 107
НОВА ЦРВЕНКА М. ТИТА 23
СИВАЦ М.ТИТА 271
СИВАЦ М.ТИТА 197
1.074
596
383
728
1.028
СИВАЦ
СИВАЦ М.ТИТА 136
СИВАЦ М.ТИТА 136
СИВАЦ М. ТИТА 136
СИВАЦ М.ТИТА 271
РУСКИ КРСТУР РУСИНСКА 57
РУСКИ КРСТУР М.ТИТА 70
РУСКИ КРСТУР М.ТИТА 59
РУСКИ КРСТУР ФРУШКОГОРСКА 64
1.045
973
770
1.198
1.100
1.095
914
1.065
1.007
КРУШЧИЋ М.ТИТА 37
КРУШЧИЋ В.НАЗОРА 19
ЛИПАР М.ТИТА 38
ГИМНАЗИЈА „РАДОШ ЈОВАНОВИЋ - СЕЉА‘‘
ГИМНАЗИЈА „РАДОШ ЈОВАНОВИЋ - СЕЉА‘‘
ЛОКАЛ ЂОРЂЕВИЋ ЗОРАНА
ЛОКАЛ МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛИЈЕ
ЗГРАДА СЕКЦИЈЕ ЗА ПУТЕВЕ
ЗГРАДА ЦРВЕНОГ КРСТА
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛОЈЕ ЗАКИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛОЈЕ ЗАКИЋ”
ЛОКАЛ СТОЈАДИНОВИЋ РАДОША
КУЋА СТЕВИЋ МИЛИВОЈА
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛОЈЕ ЗАКИЋ”
ЗГРАДА ЦРВЕНОГ КРСТА
ОСНОВНА ШКОЛА „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”
ГИМНАЗИЈА „РАДОШ ЈОВАНОВИЋ - СЕЉА‘‘
ЗГРАДА БИВШЕГ КОМИТЕТА
ЗГРАДА ДТВ „ПАРТИЗАН‘‘
ЗГРАДА ШУМСКЕ СЕКЦИЈЕ
МОТЕЛ ШИК „КОПАОНИКА‘‘
ОСНОВНА ШКОЛА „БОГУЈЕВАЦ‘‘
ЛОКАЛ ВУЧЕТИЋ ГОРАНА
АМБУЛАНТА ДОМА ЗДРАВЉА
КУЋА МАЛЕТИЋ ОБРАДА
КУЋА ВИДОСАВЉЕВИЋ МИЛОВАНА
КУЋА ТОДОРОВИЋ НЕБОЈШЕ
КУЋА ОБРАДОВИЋ ДРАГАНА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ДЕГРМЕН
ОСНОВНА ШКОЛА „МЕРДАРЕ‘‘
КУЋА САВИЋ НИКОЛЕ
КУЋА ФИЛИПОВИЋ ДРАГУТИНА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ДОБРИ ДО
ОСНОВНА ШКОЛА „ИВАН КУЛА‘‘
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ЖУЧ
ОСНОВНА ШКОЛА „САГОЊЕВО‘‘
ОСНОВНА ШКОЛА „РУДАРЕ‘‘
ДОМ ЗДРАВЉА, АМБУЛАНТА ДОМА ЗДРАВЉА
ПРОЛОМ
ОСНОВНА ШКОЛА „КУРШУМЛИЈСКА БАЊА‘‘
ОСНОВНА ШКОЛА „ЛУКОВО‘‘
ОСНОВНА ШКОЛА „ШТАВА‘‘
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА МЕРЋЕЗ
ОСНОВНА ШКОЛА „МАЧКОВАЦ‘‘
КУЋА - ЛОКАЛ ДИМИТРИЈЕВИЋ ЗОРАНА
КУЋА РАДОВАНОВИЋ ЗОРАНА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА РАЧА
ОСНОВНА ШКОЛА „МАЛА КОСАНИЦА‘‘
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА СПАНЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „ТМАВА‘‘
ОСНОВНА ШКОЛА „КОЊУВА‘‘
ОСНОВНА ШКОЛА „КАСТРАТ‘‘
КУЋА - ЛОКАЛ НЕШКОВИЋ СВЕТИСЛАВА
КУЋА - ЛОКАЛ ЗДРАВКОВИЋ ЗОРАНА
КУЋА ЗДРАВКОВИЋ МИЛОША
879
799
1.292
37.925
734
550
419
570
1.013
512
256
842
860
366
736
235
695
632
286
384
530
411
570
219
96
141
144
119
247
84
127
263
204
173
145
113
263
108
183
172
328
409
170
193
358
243
156
266
153
133
133
150
240
117
376
106
16.933
72
Број 51
19. мај 2012.
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
35
36
37
38
39
40
41
42
43
ЛАЈКОВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
1
2
3
4
5
ЛАЈКОВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ПРИВАТНА ЗГРАДА ТРАИЛОВИЋ ВЛАДИМИРА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ЗГРАДА ОПШТИНЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
СРЕДЊА ШКОЛА
ЗГРАДА НА УЛАЗУ У КРУГ ГЕРОНТОЛОШКОГ
ЦЕНТРА (БИВШЕ ВОЈНЕ КАСАРНЕ)
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРИВАТНА ЗГРАДА ГРОЗДИЋ ВИТОМИРА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА „12. ОКТОБАР”
МАГАЦИН У ГЛОЖАНИ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРИВАТНА ЗГРАДА ЈОВАНОВИЋ МИЛИВОЈА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ПРИВАТНА ЗГРАДА ГОЛУБОВИЋ ДРАГИШЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ВЕЛИКА БРЕСНИЦА
МАЛА БРЕСНИЦА
РАБРОВО
РАБРОВО, ЗГРАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
МУСТАПИЋ
МУСТАПИЋ
МИШЉЕНОВАЦ
ЗЕЛЕНИК
ВУКОВИЋ
СРПЦЕ
ЉЕШНИЦА
СЕНА
РАКОВА БАРА
ТУРИЈА
ТУРИЈА - ПЕК
КАОНА - СЕЛО
КАОНА
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
КУЧЕВО
244
107
558
424
482
383
465
207
318
187
239
207
529
199
382
517
116
840
734
741
988
853
КУЧАЈНА
ЦЕРОВИЦА
РАВНИШТЕ
ЦЕРЕМОШЊА
БУКОВСКА
БУКОВСКА
ШЕВИЦА
ШЕВИЦА
НЕРЕСНИЦА, ШЕВИЦА
НЕРЕСНИЦА
НЕРЕСНИЦА
НЕРЕСНИЦА
388
210
142
260
275
162
441
324
541
538
471
661
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ПЕТРОВИЋ РАДОСЛАВА
ЛОЖИОНИЦА
ЗГРАДА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ
ПРОСТОРИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА ПОБЕДА
ЗГРАДА СУДСКЕ ЈЕДИНИЦЕ ОСНОВНОГ СУДА
ВАЉЕВО-ЛАЈКОВАЦ
ЗГРАДА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ
ХОЛ БИОСКОПА
ХОЛ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „17 СЕПТЕМБАР”
ОШ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ”
КУЋА БОЈАНА СТЕПАНОВИЋА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОШ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ”
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР МИЛОВАНОВИЋ РАДА
АМБУЛАНТА
ДОМ
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ИЛИЋ МИЛЕ
КУЋА МИЛИЋ ТЕЈИЋА ЈАБУЧЈЕ
ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ”
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ПЕТРОВИЋ ЧЕДОМИРА
ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ”
КУЋА МИЛАНОВИЋ СЛОБОДАНА
ЗГРАДА СТАРЕ ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ”
ПРОСТОРИЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ДОМ
ПРОСТОРИЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОШ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ”
ДОМ
ДОМ
ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ”
ДР БОЈЕ МАРКОВИЋ 49
ЛОЖИОНИЧКА БР 1
ЛОЖИОНИЧКА ББ
ВОЈВОДЕ МИШИЋА 138
НОСИОЦА АЛБАНСКЕ СПОМЕНИЦЕ ББ
ВОЛУЈА
ВОЛУЈА
ВОЛУЈА, БРОДИЦА
ВОЛУЈА
ДУБОКА
ДУБОКА
ДУБОКА
РАДЕНКА
РАДЕНКА
ЦВИЈИЋЕВА 6
ВОЈВОДЕ МИШИЋА 2
ВУКА КАРАЏИЋА 19
БАЈЕВАЦ
БАЈЕВАЦ
БОГОВАЂА
ВРАЧЕВИЋ
ВРАЧЕВИЋ
ВРАЧЕВИЋ
ДОЊИ ЛАЈКОВАЦ
ЈАБУЧЈЕ, ВИШ
ЈАБУЧЈЕ, ГОРЊИ КРАЈ
ЈАБУЧЈЕ, СТАРО СЕЛО
ЈАБУЧЈЕ, ГАЈ
ЈАБУЧЈЕ, Д. КРАЈ
ЈАБУЧЈЕ, ШЕРИНКА
МАЛИ БОРАК
МАРКОВА ЦРКВА
НЕПРИЧАВА
ПЕПЕЉЕВАЦ
ПРИДВОРИЦА
РАТКОВАЦ
РУБРИБРЕЗА
СКОБАЉ
298
173
821
376
255
500
291
536
280
17.663
601
618
289
258
448
369
632
535
318
145
372
287
163
271
314
188
555
354
291
479
369
107
94
501
496
183
272
613
121
19. мај 2012.
Број 51
ЛАЈКОВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
ЛАЈКОВАЦ
30
31
32
33
34
35
ПРОСТОРИЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ СТЕВАНОВИЋ РАДИШЕ
ДОМ
ОШ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ”
ОШ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ”
ОШ „МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ”
СЛОВАЦ
СТЕПАЊЕ
СТРМОВО
СЕЛО ЛАЈКОВАЦ
СЕЛО ЛАЈКОВАЦ
ЋЕЛИЈЕ
ЛАПОВО
ЛАПОВО
ЛАПОВО
ЛАПОВО
ЛАПОВО
ЛАПОВО
ЛАПОВО
ЛАПОВО
ЛАПОВО
ЛАПОВО
ЛАПОВО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ДУ „Наша младост”
Предузеће „АГРОСТИЛ” вл. Предрага Спасојевића
ОШ II РЕОНА- учионица
ОШ II РЕОНА- учионица
Трпезарија ОШ „С.Марковић”
ОШ „Светозар Марковић”- први улаз
OШ „Светозар Марковић”- други улаз
Три дуда у кући Радосављевић Милорада
ОШ „четвртог реона-учионица
Железничка станица - чекаоница I разреда
Зграда поште - шалтер сала
ул. Михајла Пупина бр. 2
ул.Вука Караџића бр. 13
ул.Солунска бр. 113
ул. Солунска бр. 113
ул. Косовских јунака бр. 10
ул. Косовских јунак бр. 10
ул. Косовских јунака бр.10
ул. Милоша Обилића бр. 20
ул. Карађорђева бр.139
ул. Гаврила Принципа бр. бб
ул. Његошева бр. 16
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
ЦАРА ДУШАНА БР.118
ЦАРА ДУШАНА БР.278
ЦАРА ДУШАНА БР.79
ЦАРА ДУШАНА БР.79
ЦАРА ДУШАНА БР.81
19 АВГУСТ ББ
19 АВГУСТ ББ
ЦАРА ДУШАНА БР.78
ЦАРА ДУШАНА БР.76
ШУМАНЕ
ШУМАНЕ
ГОРЊЕ ВРАНОВЦЕ
ПОПОВЦЕ
ГРГУРОВЦЕ
КРИВАЧА
ШИЛОВО
ГЕГЉА
ЛАЛИНОВАЦ
ПРЕКОПЧЕЛИЦА
ШТУЛАЦ
СВИЊАРИЦА
БАЧЕВИНА
СЛИШАНЕ
КОЊИНО
ЖДЕГЛОВО
ЛУГАРЕ
ДОЊЕ ВРАНОВЦЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
ЛЕБАНЕ
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
ОПШТИНСКИ СУД ЛЕБАНЕ
ПОСЛОВНА ПРОСТОРИЈА НИКОЛИЋ ДРАГАНА
ДОМ КУЛТУРЕ РАДАН ЛЕБАНЕ
ДОМ КУЛТУРЕ РАДАН ЛЕБАНЕ
ЗГРАДА ДПО ЛЕБАНЕ
ОСНОВНА ШКОЛА ВУК КАРАЏИЋ
ОСНОВНА ШКОЛА ВУК КАРАЏИЋ
ГИМНАЗИЈА ЛЕБАНЕ
ОСНОВНА ШКОЛА РАДОВАН КОВАЧЕВИЋ
ОСНОВНА ШКОЛА ШУМАНЕ
ОСНОВНА ШКОЛА ШУМАНЕ
ОСНОВНА ШКОЛА ГОРЊЕ ВРАНОВЦЕ
ДРУШТВЕНА ЗГРАДА ПОПОВЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА ГРГУРОВЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА КРИВАЧА
ДРУШТВЕНА ЗГРАДА ШИЛОВО
ОСНОВНА ШКОЛА ГЕГЉА
ДРУШТВЕНА ЗГРАДА ЛАЛИНОВАЦ
ДРУШТВЕНА ЗГРАДА ПРЕКОПЧЕЛИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА ШТУЛАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА СВИЊАРИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА БАЧЕВИНА
ДРУШТВЕНА ЗГРАДА СЛИШАНЕ
ОСНОВНА ШКОЛА КОЊИНО
ДРУШТВЕНА ЗГРАДА ЖДЕГЛОВО
ДРУШТВЕНА ЗГРАДА ЛУГАРЕ
ПОСЛОВНА ПРОСТОРИЈА СВЕТЕ
МИХАЈЛОВИЋА
ДРУШТВЕНА ЗГРАДА ВЕЛИКО ВОЈЛОВЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА БОШЊАЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА БОШЊАЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА ПЕРТАТЕ
ОСНОВНА ШКОЛА ПЕРТАТЕ
ПОСЛОВНА ПРОСТОРЈИЈА ЗОРАНА ПАВЛОВИЋА
ОСНОВНА ШКОЛА ЦЕКАВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА ЦЕКАВИЦА
ДРУШТВЕНА ЗГРАДА ТОГОЧЕВЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА НОВО СЕЛО
ОСНОВНА ШКОЛА НОВА ТОПОЛА
ДРУШТВЕНА ЗГРАДА КЛАЈИЋ
ОСНОВНА ШКОЛА ЛИПОВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА БУВЦЕ
ДРУШТВЕНА ЗГРАДА ПОРОШТИЦА
ЛЕПОСАВИЋ
ЛЕПОСАВИЋ
ЛЕПОСАВИЋ
ЛЕПОСАВИЋ
ЛЕПОСАВИЋ
ЛЕПОСАВИЋ
ЛЕПОСАВИЋ
ЛЕПОСАВИЋ
ЛЕПОСАВИЋ
ЛЕПОСАВИЋ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
САЛА НА БАЗЕНУ КОВАЧЕВИЋ ИВАНА
ЛЕПОСАВИЋ
ЛЕПОСАВИЋ
ЛЕПОСАВИЋ
ЛЕПОСАВИЋ
ДРЕН
ДОЊА СОЧАНИЦА
ДОЊА СОЧАНИЦА
ЛЕШАК
ЛЕШАК
ПОСТЕЊЕ
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
1
2
ОСНОВНА ШКОЛА „ВАСА ПЕЛАГИЋ”
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 5
БОРЕ ПИКСЛЕ 1
ВЕЛИКО ВОЈЛОВЦЕ
БОШЊАЦЕ
БОШЊАЦЕ
ПЕРТАТЕ
ПЕРТАТЕ
ЋЕНОВАЦ
ЦЕКАВИЦА
ЦЕКАВИЦА
ТОГОЧЕВЦЕ
НОВО СЕЛО
НОВА ТОПОЛА
КЛАЈИЋ
ЛИПОВИЦА
БУВЦЕ
ПОРОШТИЦА
73
255
360
261
361
434
480
12.394
516
587
755
715
747
703
676
749
675
620
629
7.372
821
635
884
1.244
1.041
1.054
1.032
528
1.075
531
652
142
271
282
308
399
190
155
403
268
97
146
159
716
501
294
251
228
665
708
468
528
301
374
155
602
202
90
226
105
214
77
19.022
1.139
944
1.261
1.214
766
1.032
1.344
1.503
1.117
963
11.283
1.890
2.157
74
Број 51
19. мај 2012.
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
3
4
5
6
7
8
9
10
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ДУБОЧИЦА”
ДП”ЗЕЛЕ ВЕЉКОВИЋ”
ПРОСТОРИЈЕ ЦВЕТКОВИЋ НЕНАДА
МШЦ „РАДЕ МЕТАЛАЦ”
ТУШ „ВОЈА НИКОЛАЈЕВИЋ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ПРВА ЈУЖНОМОРАВСКА
БРИГАДА”
БИВША ТРГОВИНСКА РАДЊА КОД КАНАЛА
СТР „ЖИЧКА”
ОСНОВНА ШКОЛА „ТРАЈКО СТАМЕНКОВИЋ”
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ЦЕНТАР”
ОСНОВНА ШКОЛА „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
ОСНОВНА ШКОЛА „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ВЕТЕРНИЦА”
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ПРОСТОРИЈЕ ПГТАР НЕШКО
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА БРОЈ 2
ДОМ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „МАРКО ЦРНИ”
ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР ТАСИЋ”
ФК „ВЕТЕРНИЦА”
ДОМ КУЛТУРЕ РОМА
ПРОСТОРИЈЕ ЕКСПОРТ БУЈОН
ПРВА ТЕКСТИЛНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА „КОСТА СТАМЕНКОВИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА „КОСТА СТАМЕНКОВИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА „ТРАЈКО СТАМЕНКОВИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОСИФ КОСТИЋ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „СТОЈАН ЉУБИЋ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ХИСАР”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ХИСАР”
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРОДАВНИЦА БРОЈ 6
СЕОСКА ЗГРАДА
ЗАМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
СЕОСКА САЛА
ПРОДАВНИЦА ЈОВАНОВИЋ МИРЈАНЕ
ПРОСТОРИЈА ОСР”СТАНОЈЕВИЋ” ВЛ АСНИКА
СТАНОЈЕВИЋ ЗОРАНА (БИВША ЗГРАДА ДП
„ПОРЕЧЈЕ”)
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРОСТОРИЈЕ СТАНКОВИЋ ДРАГИШЕ
ПРОСТОРИЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРИВАТНЕ ПРОСТОРИЈЕ МИТИЋ ПРЕДРАГА
ПРИВАТНЕ ПРОСТОРИЈЕ НИКОЛИЋ ПРЕДРАГА
ПРИВАТНЕ ПРОСТОРИЈЕ ТОШИЋ СРЂАНА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ МИХАЈЛОВИЋ
АЛЕКСАНДРА
САВЕ КОВАЧЕВИЋА 69
САВЕ КОВАЧЕВИЋА 81
ТЕКСТИЛНА ББ
ТЕКСТИЛНА ББ
ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА ББ
ДУБОЧИЦА ББ
МАЈОРА ТЕПИЋА 4
НИШКА
1.631
1.241
728
716
906
2.523
2.077
632
НИШКА 35 А
УЛ. НИШКА БР.3
ДУБОЧИЦА 72
БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 37
СЛОБОДАНА ПЕНЕЗИЋА 7
ВИДОЈА СМИЛЕВСКОГ 6
ВИДОЈА СМИЛЕВСКОГ 6
ЦАРА УРОША 14 Б
МАКСИМА КОВАЧЕВИЋА 11
ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА 2
ЛЕСКОВАЧКОГ ОДРЕДА 2
НИКОЛЕ СКОБАЉИЋА 74
МЛИНСКА 136
ТРГ НАРОДНОГ ХЕРОЈА 10
ВЛАЈКОВА 24
ЗЕКЕ БУЉУБАШЕ ББ
ЗЕКЕ БУЉУБАШЕ ББ
ДОБРИ ШПАНЦА ББ
ВИЉЕМА ПУШМАНА 21
НОРВЕЖАНСКА 36
НОРВЕЖАНСКА 36
ДУБОЧИЦА 72
ПАРТИЗАНСКА 2
НИКОЛЕ СКОБАЉИЋА 15
ДЕЛИГРАДСКА 5
ДЕЛИГРАДСКА 5
ГОРЊА ОРУГЛИЦА
ДОЊА ОРУГЛИЦА
ГАГИНЦЕ
ЦРЦАВАЦ
КАЛУЂЕРЦЕ
БАРЈЕ
ВИНА
МИРОШЕВЦЕ
МИРОШЕВЦЕ
СЛАВУЈЕВЦЕ
ИГРИШТЕ
БУНУШКИ ЧИФЛУК
РАДОЊИЦА
ТОДОРОВЦЕ
ГОРЊА БУНУША
ДОЊА БУНУША
БРЗА
БРЗА
ГОРИНА
БУКОВА ГЛАВА
ЖАБЉАНЕ
ВУЧЈЕ
1.287
1.291
686
2.154
2.267
1.688
1.892
1.841
468
621
520
1.128
830
719
1.216
2.126
435
803
1.351
2.326
1.990
2.051
1.879
1.900
1.507
1.844
135
82
89
90
145
244
171
380
406
332
216
409
703
408
463
241
482
454
553
236
571
875
ВУЧЈЕ
ВУЧЈЕ
ВУЧЈЕ
НАКРИВАЊ
НАКРИВАЊ
ЧУКЉЕНИК
БЕЛИ ПОТОК
СТРОЈКОВЦЕ
СТРОЈКОВЦЕ
ШАИНОВАЦ
ВЕЛИКО ТРЊАНЕ
ВЕЛИКО ТРЊАНЕ
ПРЕСЕЧИНА
ГОРЊА ЈАЈИНА
РУДАРЕ
ПАЛИКУЋА
706
495
435
556
465
492
480
643
408
175
412
336
316
458
416
315
19. мај 2012.
Број 51
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ПРИВАТНЕ ПРОСТОРИЈЕ СТОЈАНОВИЋ ДРАГИЈА
ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ ЈОВИЋ СЛОБОДАНА
ПРИВАТНЕ ПРОСТОРИЈЕ ЂОРЂЕВИЋ БЛАГОЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДРУШТВЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ КОСТИЋ МИЛОША
ПРОСТОРИЈЕ ЈОВАНОВИЋ ЂОРЂА
ОСНОВНА ШКОЛА
СЕОСКА САЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
СЕОСКА САЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ПРИВАТНЕ ПРОСТОРИЈЕ СТЕВАНОВИЋ БОБАНА
У ВИНАРЦУ „ПАТРИОТА”
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРОДАВНИЦА ЛАЗАРЕВИЋ ЗОРАНА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
СЕОСКА ЗГРАДА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРОСТОРИЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
ОСНОВНА ШКОЛА
СТАРА ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
СТАРА ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРИВАТНЕ ПРОСТОРИЈЕ ЦАКИЋ СЛАВИШЕ
КУМАРЕВО
ПРОДАВНИЦА АИК-А
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРОСТОРИЈЕ СТОЈИЉКОВИЋ СРБОЉУБА
ПРОСТОРИЈЕ ЂЕЛИЋ ДРАГАНА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ ИЛИЋ ТОМИСЛАВА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ПРОСТОРИЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР
ОСНОВНА ШКОЛА
КУКУЛОВЦЕ
ШИШИНЦУ
ДОЊА ЈАЈИНА
ДРВОДЕЉА
ВЛАСЕ
ГОРЊЕ ТРЊАНЕ
ГОРЊЕ СИНКОВЦЕ
ДОЊЕ СИНКОВЦЕ
СВИРЦЕ
ТУРЕКОВАЦ
ТУРЕКОВАЦ
ДОЊЕ ТРЊАНЕ
КАРАЂОРЂЕВАЦ
БЕЛАНОВЦЕ
ДУШАНОВО
ПОДРИМЦЕ
МИЛАНОВО
ГОРЊЕ СТОПАЊЕ
ДОЊЕ СТОПАЊЕ
ДОЊЕ СТОПАЊЕ
ВИНАРЦЕ
ВИНАРЦЕ
ВИНАРЦЕ
ВИНАРЦЕ
ПРИБОЈ
ЗАЛУЖЊЕ
ЖИВКОВО
ЧИФЛУК РАЗГОЈНСКИ
БРЕЈАНОВЦЕ
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
ПЕЧЕЊЕВЦЕ
ЧЕКМИН
ЧЕКМИН
ЛИПОВИЦА
ЛИПОВИЦА
ДОЊЕ БРИЈАЊЕ
ДОЊЕ БРИЈАЊЕ
ДРАШКОВЦЕ
КУТЛЕШ
МЕЂА
ШАРЛИНЦЕ
БРЕСТОВАЦ
БРЕСТОВАЦ
РАЗГОЈНА
РАЗГОЈНА
ГРДАНИЦА
СМРДАН
ДОЊА ЛОКОШНИЦА
ДОЊА ЛОКОШНИЦА
ГОРЊА ЛОКОШНИЦА
БАБИЧКО
БАБИЧКО
БОГОЈЕВЦЕ
БОГОЈЕВЦЕ
НАВАЛИН
ЈЕЛАШНИЦА
ГРАЈЕВЦЕ
ОШ У КУМАРЕВУ
ГОЛЕМА ЊИВА
ДРЋЕВАЦ
ЈАШУЊА
ЗЛОКУЋАНЕ
ОРАОВИЦА ЦРКОВНИЧКА
ГОРЊА КУПИНОВИЦА
ЈАРСЕНОВО
СТУПНИЦА
ОРАШАЦ
ПИСКУПОВО
ГРАДАШНИЦА
ДОЊА СЛАТИНА
ГОРЊА СЛАТИНА
МАЛА БИЉАНИЦА
МАНОЈЛОВЦЕ
ВЕЛИКА БИЉАНИЦА
РАЈНО ПОЉЕ
75
220
501
1.084
188
424
153
348
1.272
341
721
535
246
308
518
164
196
467
1.526
393
552
683
829
527
322
483
353
522
259
264
756
647
357
371
483
460
455
590
461
475
647
575
555
955
342
305
472
107
419
337
106
188
163
631
566
700
210
312
626
150
256
368
163
115
174
284
264
432
154
346
186
155
135
622
432
540
76
Број 51
19. мај 2012.
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
БОБИШТЕ
АНЧИКИ ,ТОМЕ КОСТИЋА БР.1
МРШТАНЕ
БРАТМИЛОВЦЕ
ГОРЊЕ КРАЈИНЦЕ
ДОЊЕ КРАЈИНЦЕ
ЗЛОЋУДОВО
НОМАНИЦА
БАДИНЦЕ
ДОЊИ БУНИБРОД
ГОРЊИ БУНИБРОД
ГУБЕРЕВАЦ
ГУБЕРЕВАЦ
ВЕЛИКА ГРАБОВНИЦА
ВЕЛИКА ГРАБОВНИЦА
ДОБРОТИН
ВЕЛИКА КОПАШНИЦА
МАЛА КОПАШНИЦА
СЛАТИНА
МАЛА ГРАБОВНИЦА
ЗАГУЖАНЕ
ЗАГУЖАНЕ
ТУЛОВО
ГРДЕЛИЦА
ГРДЕЛИЦА СЕЛО
ТУПАЛОВЦЕ
КОЗАРЕ
ОРАОВИЦА ГРДЕЛИЧКА
ОРАОВИЦА ГРДЕЛИЧКА
ВОЈИНИЦА
РОБИН ДЕЛ
ВЕЛИКА СЕЈАНИЦА
ДЕДИНА БАРА
БОЈИШИНА
ВЕЛИКА СЕЈАНИЦА
ГРАОВО
БОЋЕВИЦА
187
188
189
190
191
192
193
194
195
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРОСТОРИЈЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ СИНИШЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
СЕОСКА ЗГРАДА
ОСНОВНА ШКОЛА
СЕОСКА ЗГРАДА
ПРИВАТНЕ ПРОСТОРИЈЕ ФИЛИПОВИЋ РАДЕТА
ПРОСТОРИЈЕ ФК „БОРАЦ”
ДОМ КУЛТУРЕ
ПРОСТОРИЈЕ МИЧИЋ СТАНКА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ ИЛИЋ Б. МИОДРАГА
ПРИВАТНЕ ПРОСТОРИЈЕ ПЕШИЋ ЧЕДОМИРА
ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ НИКОЛИЋ ГРАДИМИРА
ОСНОВНА ШКОЛА - НОВА ЗГРАДА
ОСНОВНА ШКОЛА - СТАРА ЗГРАДА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА”ГРДЕЛИЦА”
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЗГРАДА СТОЈКОВИЋ ИЛИЈЕ
ДРУШТВЕНА ЗГРАДА
ПРИВАТНЕ ПРОСТОРИЈЕ ЂИКИЋ ЉУБИШЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
ДРУШТВЕНА ЗГРАДА
ОСНОВНА ШКОЛА „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРИВАТНЕ ПРОСТОРИЈЕ МИЛОВАНОВИЋ
С.СЛАВОЉУБА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРОСТОРИЈЕ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ЗГРАДА МЛАДЕНОВИЋ МИЛАНА
СЕОСКА ЗГРАДА
ПРИВАТНЕ ПРОСТОРИЈЕ МАРКОВИЋ БОЖЕ
ПРИВАТНЕ ПРОСТОРИЈЕ ИЛИЋ БИЉАНЕ
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛЕСКОВАЦ - ГРАД
ЛИПЉАН
ЛИПЉАН
ЛИПЉАН
ЛИПЉАН
1
2
3
4
ОШ „Кнез Лазар”
ОШ „Кнез Лазар”
ОШ „Кнез Лазар”
ОШ „Кнез Лазар”
Доња Гуштерица
Доња Гуштерица
Доња Гуштерица
Доња Гуштерица
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
БАЊА КОВИЉАЧА, ВЕРЕ БЛАГОЈЕВИЋ 4
БАЊА КОВИЉАЧА, ВЕРЕ БЛАГОЈЕВИЋ 4
БАЊА КОВИЉАЧА, ВЕРЕ БЛАГОЈЕВИЋ 4
БАЊА КОВИЉАЧА, ВЕРЕ БЛАГОЈЕВИЋ 4
КРАЈИШНИЦИ
БАШЧЕЛУЦИ
БРАДИЋ
БРЕЗЈАК
СЛАТИНА, БРЕЗЈАК
ГОРЊЕ НЕДЕЉИЦЕ, БРЕЗЈАК
БРЊАЦ
ВЕЛИКО СЕЛО
ВОЋЊАК
ГОРЊА БАДАЊА
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
15
16
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
17
18
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
19
20
ОШ „В. БЛАГОЈЕВИЋ” УЧИОНИЦА БР. 1
ОШ „В. БЛАГОЈЕВИЋ” УЧИОНИЦА БР. 2
ОШ „В. БЛАГОЈЕВИЋ” УЧИОНИЦА БР. 3
ОШ „В. БЛАГОЈЕВИЋ” УЧИОНИЦА БР. 4
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ” ОДЕЉЕЊЕ У БРАДИЋУ
ОШ „МИКА МИТРОВИЋ”
КУЋА БАЈИЋ МАРИНКА
КУЋА ЛАЗИЋ ДРАГАНА
КУЋА ПЕТРОВИЋ РАДИШЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ” - ОДЕЉЕЊЕ У ВОЋЊАКУ
ОШ „СТЕПА СТЕПАНОВИЋ” - ОДЕЉЕЊЕ У
ГОРЊОЈ БАДАЊИ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОШ „ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ” ОДЕЉЕЊЕ У ГОРЊОЈ
КОВИЉАЧИ
ДОМ КУЛТУРЕ
АМБУЛАНТА У БАЊИ БАДАЊИ (КАНЦЕЛАРИЈА
ДИРЕКТОРА)
ДОМ КУЛТУРЕ
ОШ „ПЕТАР ТАСИЋ” - ОДЕЉЕЊЕ У ДОЊЕМ
ДОБРИЋУ
ПАЛОЈЦЕ
ПАЛОЈЦЕ
ПАЛОЈЦЕ
НОВО СЕЛО
ПРЕДЕЈАНЕ
ПРЕДЕЈАНЕ СЕЛО
БРИЧЕВЉЕ
СУШЕВЉЕ
КОРАЋЕВАЦ
2.197
2.282
1.081
1.334
598
601
205
255
379
654
574
745
810
570
628
279
620
246
579
214
233
269
598
1.974
866
276
275
857
563
268
162
552
609
175
119
204
103
222
154
139
96
1.076
296
130
137
157
123.921
1.817
1.215
594
1.665
5.291
1.504
835
1.154
1.609
960
824
732
658
206
184
547
449
1.097
504
ГОРЊИ ДОБРИЋ
ГОРЊА КОВИЉАЧА
582
452
ДОЊА БАДАЊА
ДОЊА БАДАЊА
341
179
ГОРЊА СИПУЉА
ДОЊИ ДОБРИЋ
136
1.139
19. мај 2012.
Број 51
ЛОЗНИЦА - ГРАД
21
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
22
23
24
25
26
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
27
28
29
30
31
32
33
34
ЛОЗНИЦА - ГРАД
35
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
36
37
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
38
39
40
41
42
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
76
77
78
79
80
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
81
82
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
83
84
85
86
87
ОШ „МИКА МИТРОВИЋ” - ОДЕЉЕЊЕ У ДОЊИМ
НЕДЕЉИЦАМА
ПРОСТОРИЈЕ МЗ
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ПРОСТОРИЈЕ МЗ
ДОМ КУЛТУРЕ
ЈУГОВА КАФАНА, ВЛАСНИК СТЕФАНОВИЋ
ЖИВОРАД
ВИКЕНД КУЋА БОЈИЧИЋ МИЛАНКЕ
КУЋА МИЋИЋ МИЛАНА
ОШ „МИКА МИТРОВИЋ” ОДЕЉЕЊЕ У КОРЕНИТИ
ДОМ КУЛТУРЕ
OЗО „ВИДОЈЕВИЦА”
ОШ „ПЕТАР ТАСИЋ”
ПРОСТОРИЈЕ МЗ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ” ОДЕЉЕЊЕ У ГОРЊОЈ
БОРИНИ
ОШ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР ПРВИ
КАРАЂОРЂЕВИЋ” - УЧИОНИЦА БР. 1
КУЋА РАЈИЋ МИЛОРАДА
ОШ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР ПРВИ
КАРАЂОРЂЕВИЋ” - УЧИОНИЦА БР. 2
КУЋА ВРАГОЛИЋ БОГДАНА
ОШ „14. ОКТОБАР” - ОДЕЉЕЊЕ У ЈАРЕБИЦАМА
КУЋА СТЕФАНОВИЋ БУДИМИРА - ЛИПОВАЦ
ОШ „СВЕТИ САВА” - ОДЕЉЕЊЕ У ЈЕЛАВУ
ОШ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР ПРВИ
КАРАЂОРЂЕВИЋ” ОДЕЉЕЊЕ У ЈОШЕВИ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” - УЧИОНИЦА БР. 1
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” - УЧИОНИЦА БР. 2
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” - УЧИОНИЦА БР. 3
ПРОСТОРИЈЕ МЗ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОШ „СВЕТИ САВА” - УЧИОНИЦА БР. 1
ГРАДСКА УПРАВА
ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ” - УЧИОНИЦА БР. 1
ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ” - УЧИОНИЦА БР. 2
ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ” - УЧИОНИЦА БР. 1
ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ” - УЧИОНИЦА БР. 2
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЛАГАТОР”
ПРОСТОРИЈЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ВУКОВ ДОМ КУЛТУРЕ
МУЗИЧКА ШКОЛА
ЕЛЕКТРОПОДРИЊЕ
АМБУЛАНТА ДОМА ЗДРАВЉА „ДР М. МАРИН”
ПП „ЛУК”
ОШ „КАДИЊАЧА” - ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ
ЛОЗНИЧКО ПОЉЕ
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВУЛИЋ МИЛИЦА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ” - УЧИОНИЦА БР. 1
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ” - УЧИОНИЦА БР. 2
ПРОДАВНИЦА У МИЛИНИ
ОШ „ПЕТАР ТАСИЋ” - ОДЕЉЕЊЕ У Н. СЕЛУ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ” - ОДЕЉЕЊЕ У ПАСКОВЦУ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ДОМ КУЛТУРЕ ГРНЧАРА
ОШ „СТЕПА СТЕПАНОВИЋ” - одељење у Рибарици
ДОМ КУЛТУРЕ
КУЋА ИСКИЋ БРАНКЕ
КУЋА ПЕТРОВИЋ РАТКА -ОРЛОВАЧКИ ПУТ
(БИВША ПРОДАВНИЦА)
ОШ „ПЕТАР ТАСИЋ” - ОДЕЉЕЊЕ У СТРАЖИ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ПРОСТОРИЈЕ МЗ
ОШ „ВЕРА БЛАГОЈЕВИЋ” - ОДЕЉЕЊЕ У
ТРБУШНИЦИ
КУЋА ОБРАДОВИЋ МИЛИНКА-ЛИКО
ОШ „СТЕПА СТЕПАНОВИЋ” - ОДЕЉЕЊЕ У
ТРБОСИЉУ
ПРОСТОРИЈЕ МЗ „4. ЈУЛ”
ОШ „ВУКОВА СПОМЕН ШКОЛА”
ОШ „14. ОКТОБАР” - ОДЕЉЕЊЕ У ЦИКОТАМА
КУЋА ГРУЈИЋ СРЕТЕНА
ПРОСТОРИЈЕ МЗ
77
БРЕЗЈАК
483
ДРАГИНАЦ
ДРАГИНАЦ
ФИЛИПОВИЋИ
КОРЕНИТА
КОРЕНИТА
351
197
121
705
551
ПРЕКОРЕЧКА МАЛА, КОРЕНИТА
ЗАСЕЛАК СТАНЧИЋИ, КОРЕНИТА
КОРЕНИТА
ЛЕШНИЦА, СТАНКА ОРЕЉА 2
ЛЕШНИЦА, 26. СЕПТЕМБРА 6
ЛЕШНИЦА, БРАЋЕ МАЛЕТИЋА 1
ЗАЈАЧА
ГОРЊА БОРИНА
123
443
345
1.400
1.069
1.497
546
129
ЈАДРАНСКА ЛЕШНИЦА
438
ЈАДРАНСКА ЛЕШНИЦА
ЈАДРАНСКА ЛЕШНИЦА
431
540
ЈАДРАНСКА ЛЕШНИЦА
ЈАРЕБИЦЕ
ЈАРЕБИЦЕ
ЈЕЛАВ
ЈОШЕВА
319
591
304
754
927
КАМЕНИЦА
КЛУПЦИ, РАТАРСКА ББ
КЛУПЦИ, РАТАРСКА ББ
КЛУПЦИ, РАТАРСКА ББ
ПЛОЧА, БАКАЛ МИЛОСАВА ББ
КОЗЈАК
ЛИПНИЧКИ ШОР, И.Л. РИБАРА 2
ЛИПНИЧКИ ШОР, М. ТИТА 1
ЛОЗНИЦА, КАРАЂОРЂЕВА 2
ЛОЗНИЦА, ГИМНАЗИЈСКА 5
ЛОЗНИЦА, ГИМНАЗИЈСКА 5
ЛОЗНИЦА, ЊЕГОШЕВА 20
ЛОЗНИЦА, ЊЕГОШЕВА 20
ЛОЗНИЦА, МИЛОША ПОЦЕРЦА 58
ЛОЗНИЦА, Д. ОБРАДОВИЋА ББ
ЛОЗНИЦА, ЈОВАНА ЦВИЈИЋА
ЛОЗНИЦА, ГЕНЕРАЛА ЈУРИШИЋА 5
ЛОЗНИЦА, СЛОБОДАНА ПЕНЕЗИЋА ББ
ГРАДИЛИШТЕ
ЛОЗНИЧКО ПОЉЕ, ЛОЗНИЦА, ДРИНСКА 125
ЛОЗНИЧКО ПОЉЕ, ЛОЗНИЦА, КРФСКА 25
183
883
1.474
1.081
1.121
878
1.161
1.274
2.251
2.063
2.121
1.404
1.741
1.290
1.182
1.293
759
2.013
648
1.180
1.701
ЛОЗНИЧКО ПОЉЕ, ЛОЗНИЦА, ЛУКЕ СТЕВИЋА 28
Ф. КЉАЈИЋА 45
Ф. КЉАЈИЋА 45
МИЛИНА
НОВО СЕЛО
ПАСКОВАЦ
ЛИПНИЦА
ГРНЧАРА
РИБАРИЦЕ
РУЊАНИ
РУЊАНИ
РУЊАНИ
1.932
871
1.282
268
1.064
570
779
490
297
927
786
375
СТРАЖА
СТУПНИЦА
ТЕКЕРИШ
ПОМИЈАЧА
ВЕРЕ БАЈАН ББ
799
883
220
119
1.126
ПАЛИХ БОРАЦА 49
ТРБОСИЉЕ
ТРБУШНИЦА
ТРШИЋ
ЦИКОТЕ
КРИВАЈИЦА
ШУРИЦЕ
433
260
669
1.092
671
260
207
78
Број 51
19. мај 2012.
ЛОЗНИЦА - ГРАД
ЛОЗНИЦА - ГРАД
88
89
ОШ „ПЕТАР ТАСИЋ” - ОДЕЉЕЊЕ У ЧОКЕШИНИ
ОШ „Д. ОБРАДОВИЋ” - УЧИОНИЦА БР. 4
ЧОКЕШИНА
КЛУПЦИ, РАТАРСКА ББ
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
1
2
3
1. - ВЕЛЕС
2. - ВИЧA 1
3. - ВИЧA 2
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
4
5
6
7
8
4. - ВУЧKOВИЦA
5. - ГЛOГ
6. - ГOРAЧИЋИ 1
7. - ГOРAЧИЋИ 2
8. - ГOРЊA KРAВAРИЦA
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
9
10
11
12
13
9. - ГOРЊИ ДУБAЦ 1
10. - ГOРЊИ ДУБAЦ 2
11. - ГРAБ
12. - ГУБEРEВЦИ
13. - ГУЧA 1
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
14
15
14. - ГУЧA 2
15. - ДЉИН 1
ЛУЧАНИ
16
16. - ДЉИН 2
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
ЛУЧАНИ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
17. - ДOЊИ ДУБAЦ
18. - ДOЊA KРAВAРИЦA
19. - ДРAГAЧИЦA
20. - ДУЧAЛOВИЋИ
21. - ЂEРAЋ
22. - ЖИВИЦA
23. - ЗEOKE
24. - KAOНA
25. - KOTРAЖA
26. - KOШAНИ
27. - KРСTAЦ
28. - ЛИС
29. - ЛИСИЦE
30. - ЛУKOВИЋИ
31. - ЛУЧAНИ 1
32. - ЛУЧAНИ 2
33. - СEЛO ЛУЧAНИ
34. - MAРKOВИЦA
35. - MИЛATOВИЋИ
36. - НEГРИШOРИ
37. - ПУХOВO
38. - РTAРИ
39. - РTИ 1
40. - РTИ 2
41. - TИJAЊE
42. - TУРИЦA
ПРОСТОРИЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВЕЛЕС
OСНOВНA ШKOЛA ВИЧА
ПРОСТОРИЈЕ СТАРЕ ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ У
ГОРЊЕМ БРЕСТУ
ПРOСTOРИJE MEСНE ЗAJEДНИЦE ВУЧKOВИЦA
ПРOСTOРИJE MEСНE ЗAJEДНИЦE ГЛOГ
OСНOВНA ШKOЛA ГOРAЧИЋИ
ПРОСТОРИЈЕ МЗ РАСОВАЦ
ПРOСTOРИJE MEСНE ЗAJEДНИЦE ГOРЊA
KРAВAРИЦA
ПРOСTOРИJE MEСНE ЗAJEДНИЦE ГOРЊИ ДУБAЦ
ДРУШTВEНE ПРOСTOРИJE У ЛИВAДAMA
OСНOВНA ШKOЛA ГРAБ
OСНOВНA ШKOЛA ГУБEРEВЦИ
ПРOСTOРИJЕ ЈП”ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ”ЛУЧАНИ(СТАРА МЗ)
MЗ ГУЧA
ПРOСTOРИJE MEСНE ЗAJEДНИЦE ДЉИНПOTKРAJ
ПРOСTOРИJE MEСНE ЗAJEДНИЦE ДЉИНСAСTAНAK
ПРOСTOРИJE MEСНE ЗAJEДНИЦE ДOЊИ ДУБAЦ
OСНOВНA ШKOЛA ДOЊA KРAВAРИЦA
OСНOВНA ШKOЛA ДРAГAЧИЦA
ПРOСTOРИJE MEСНE ЗAJEДНИЦE ДУЧAЛOВИЋИ
ПРOСTOРИJE MEСНE ЗAJEДНИЦE ЂEРAЋ
ПРОСТОРИЈЕ МЗ ЖИВИЦА
ПРOСTOРИJE MEСНE ЗAJEДНИЦE ЗЕОКЕ
ОСНОВНА ШКОЛА KAOНA
OСНOВНA ШKOЛA KOTРAЖА
ПРОСТОРИЈЕ МЗ КОШАНИ
ПРOСTOРИJE MEСНE ЗAJEДНИЦE KРСTAЦ
ПРOСTOРИJE MEСНE ЗAJEДНИЦE ЛИС
KУЋA РATKA JOKOВИЋA
ПРOСTOРИJE MEСНE ЗAJEДНИЦE ЛУKOВИЋИ
ДOM KУЛTУРE ЛУЧAНИ(ПAРKET СAЛA)
ДOM KУЛTУРE ЛУЧAНИ(ФOAJE СAЛA)
ПРОДАВНИЦА У ЛИСИЦАМА
ДOM KУЛTУРE MAРKOВИЦA
ПРOСTOРИJE MEСНE ЗAJEДНИЦE MИЛATOВИЋИ
ПРOСTOРИJE MEСНE ЗAJEДНИЦE НEГРИШOРИ
ПРOСTOРИJE MEСНE ЗAJEДНИЦE ПУХOВO
ПРOСTOРИJE MEСНE ЗAJEДНИЦE РTAРИ
OСНOВНA ШKOЛA РTИ
ПРOСTOРИJE MEСНE ЗAJEДНИЦE РTИ
ПРOСTOРИJE MEСНE ЗAJEДНИЦE TИJAЊE
ОСНОВНА ШКОЛА TУРИЦA
ЉИГ
ЉИГ
ЉИГ
ЉИГ
ЉИГ
ЉИГ
ЉИГ
ЉИГ
ЉИГ
ЉИГ
ЉИГ
ЉИГ
ЉИГ
ЉИГ
ЉИГ
ЉИГ
ЉИГ
ЉИГ
ЉИГ
ЉИГ
ЉИГ
ЉИГ
ЉИГ
ЉИГ
ЉИГ
ЉИГ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
ДОМ КУЛТУРЕ У БАУ
ОШ „САВА КЕРКОВИЋ‘‘ У ЉИГУ
ОШ „СЕСТРЕ ПАВЛОВИЋ, БЕЛАНОВИЦА
ШКОЛА У БОШЊАНОВИЋУ
ДОМ КУЛТУРЕ У БРАНЧИЋУ
ДОМ КУЛТУРЕ У ВЕЛИШЕВЦУ
ДОМ КУЛТУРЕ У ГУКОШУ
ДОМ КУЛТУРЕ У ДИЋИМА
ШКОЛА У ЖИВКОВЦИМА
ШКОЛА У ИВАНОВЦИМА
ШКОЛА У ЈАЈЧИЋУ
ШКОЛА У КАДИНОЈ ЛУЦИ
ШКОЛА У КАЛАЊЕВЦИМА
ШКОЛА У КОЗЕЉУ
ДОМ КУЛТУРЕ У ЛАЛИНЦИМА
ШКОЛА У ЛАТКОВИЋУ
ДОМ КУЛТУРЕ У ЛИПЉУ
ОШ „САВА КЕРКОВИЋ‘‘ У ЉИГУ
ОШ „САВА КЕРКОВИЋ‘‘ У ЉИГУ
СШ „ХИЉАДУ ТРИСТА КАПЛАРА‘‘ У ЉИГУ
СШ „ХИЉАДУ ТРИСТА КАПЛАРА‘‘ У ЉИГУ
КУЋА МИТРОВИЋ СВЕТОЗАРА У МИЛАВЦУ
ДОМ КУЛТУРЕ У МОРАВЦИМА
ШКОЛА У ПАЛЕЖНИЦИ
ДОМ КУЛТУРЕ У ПОЉАНИЦАМА
ДОМ КУЛТУРЕ У СЛАВКОВИЦИ
БА
ЉИГ, СВЕТОГ САВЕ 22А
БЕЛАНОВИЦА
БОШЊАНОВИЋ
БРАНЧИЋ
ВЕЛИШЕВАЦ
ГУКОШ
ДИЋИ
ЖИВКОВЦИ
ИВАНОВЦИ
ЈАЈЧИЋ
КАДИНА ЛУКА
КАЛАЊЕВЦИ
КОЗЕЉ
ЛАЛИНЦИ
ЛАТКОВИЋ
ЛИПЉЕ
ЉИГ, СВЕТОГ САВЕ 22А
ЉИГ, СВЕТОГ САВЕ 22А
ЉИГ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА 26
ЉИГ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА 26
МИЛАВАЦ
МОРАВЦИ
ПАЛЕЖНИЦА
ПОЉАНИЦЕ
СЛАВКОВИЦА
779
2.523
73.739
135
785
210
300
168
380
293
319
135
82
264
538
1.551
1.643
552
277
224
311
224
134
186
228
164
524
1.061
124
435
194
124
151
1.512
1.486
548
281
521
415
509
183
235
169
162
475
18.212
422
388
447
200
402
322
236
281
173
328
278
381
311
308
175
300
225
764
764
447
631
181
477
158
388
209
19. мај 2012.
Број 51
ЉИГ
ЉИГ
ЉИГ
ЉИГ
27
28
29
30
ДОМ КУЛТУРЕ У СЛАВКОВИЦИ
ШКОЛА У ЦВЕТАНОВЦУ
ДОМ КУЛТУРЕ У ШТАВИЦИ
ШКОЛА У ШУТЦИМА
СЛАВКОВИЦА
ЦВЕТАНОВАЦ
ШТАВИЦА
ШУТЦИ
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
САЛА СО ЉУБОВИЈА
ЉУБОВИЈА 2 САЛА ЈКП”СТАНДАР” У ЉУБОВИЈИ
ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ” У ЉУБОВИЈИ
ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ” У ЉУБОВИЈИ
ХОЛ САЛЕ СО ЉУБОВИЈА
КУЋА ТОДОРОВИЋ ГОРАНА ,ЛОЊИН
ОСНОВНА ШКОЛА У ЦРНЧИ
ОСНОВНА ШКОЛА У ВРХПОЉУ
КУЋА ГАЈИЋ НОВАКА У ВРХПОЉУ
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА У ЦАПАРИЋУ
ОСНОВНА ШКОЛА У УЗОВНИЦИ
ОСНОВНА ШКОЛА У УЗОВНИЦИ
ОСНОВНА ШКОЛА У Д.ЉУБОВИЂИ
ОСНОВНА ШКОЛА У ДОЊОЈ ЉУБОВИЂИ
ДОМ КУЛТУРЕ У ГОРЊИМ КОШЉАМА
ОСНОВНА ШКОЛА У АРСЕНОВИЋИМА
ОСНОВНА ШКОЛА У ГОРЊИМ КОШЉАМА
КУЋА ПЕТРОВИЋ СЛОБОДАНА У ДУБОКОМ
ОСНОВНА ШКОЛА У О.ПЛАНИНИ
ДОМ КУЛТУРЕ У РУЈЕВЦУ
ОСНОВНА ШКОЛА У СЕЛАНЦУ
ОСНОВНА ШКОЛА У ПОСТЕЊУ
ОСНОВНА ШКОЛА У ГРЧИЋУ
ОСНОВНА ШКОЛА У Д.ОРОВИЦИ
ОСНОВНА ШКОЛА У Г.ОРОВИЦИ
ОСНОВНА ШКОЛА У Г.ЉУБОВИЂИ
ОСНОВНА ШКОЛА У САВКОВИЋУ
ОСНОВНА ШКОЛА У САВКОВИЋУ
КУЋА ТАНАСИЋ СТАНКЕ-ЦАНЕ
КУЋА БРКИЋ СЛОБОДАНА У ЦРНЧИ
ОСНОВНА ШКОЛА „ПЕТАР ВРАГОЛИЋ” НОВА
ПРОСТОРИЈЕ „РИБОТЕКС-а”
КУЋА СТАНОЈЧИЋ МИЛОРАДА
КУЋА ТАДИЋ ДРАГОЉУБА
ОСНОВНА ШКОЛА У ЛУКИЋА БРДУ
КУЋА ЈОВАНОВИЋ Ж.МИЛАНА-ПЈЕВЕ
ОСНОВНА ШКОЛА У ДРЛАЧАМА-ЛОКВЕ
ОСНОВНА ШКОЛА У СОКОЛЦУ
ДОМ КУЛТУРЕ У ПОДГАЈУ
КУЋА ЈАКОВЉЕВИЋ МИРОСЛАВА
КУЋА СТАНОЈЕВИЋ МИЛОША У ПОДНЕМИЋУ
ОСНОВНА ШКОЛА У ГРАЧАНИЦИ
ОСНОВНА ШКОЛА У ЛЕОВИЋУ
ОСНОВНА ШКОЛА У ГРЕБЕНУ
ИЛИЈЕ НЕШКОВИЋА 22
МИЛАНА ТЕШИЋА ББ
ДРИНСКА ББ
ДРИНСКА ББ
ИЛИЈЕ НЕШКОВИЋА 22
ЛОЊИН
ЦРНЧА
ВРХПОЉЕ
ВРХПОЉЕ
ЦАПАРИЋ
УЗОВНИЦА
УЗОВНИЦА
ДОЊА ЉУБОВИЂА
ДОЊА ЉУБОВИЂА
ГОРЊЕ КОШЉЕ
АРСЕНОВИЋИ
ГОРЊЕ КОШЉЕ
ДУБОКО
ОРОВИЧКА ПЛАНИНА
РУЈЕВАЦ
СЕЛАНАЦ
ПОСТЕЊЕ
ГРЧИЋ
ДОЊА ОРОВИЦА
ГОРЊА ОРОВИЦА
ГОРЊА ЉУБОВИЂА
САВКОВИЋ
САВКОВИЋ
ГОРЊА ТРЕШЊИЦА
ЦРНЧА
КАРАЂОРЂЕВА 28
СТАРА ЉУБОВИЈА
БЕРЛОВИНЕ
ДРЛАЧЕ
ЛУКИЋА БРДО
ПОДНЕМИЋ-ПОЉЕ- ПИЈАЧНИ ПРОСТОР
ДРЛАЧЕ-ЛОКВА
СОКОЛАЦ
ПОДГАЈ
ДУБОКО
ПОДНЕМИЋ
ГРАЧАНИЦА
ЛЕОВИЋ
ГРЕБЕН
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
УЛ. ПРОЛЕТЕРСКА 49
УЛ. ПРОЛЕТЕРСКА 49
УЛ. ПРОЛЕТЕРСКА 49
УЛ. ПРОЛЕТЕРСКА 49
УЛ. С.САВЕ 39
Н.ТЕСЛЕ 1-7
ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 19
ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА ББ
СВЕТОГ САВЕ 39
СВЕТОГ САВЕ 12
КАПЕТАНСКА 42
КАПЕТАНСКА 42
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
О.Ш. „12. СЕПТЕМБАР”
О.Ш. „12. СЕПТЕМБАР”
О.Ш. „12. СЕПТЕМБАР”
О.Ш. „12. СЕПТЕМБАР”
О.Ш. „В. МАРКИЋЕВИЋ”
ДЕЧЈА УСТАНОВА „МАРИЈА МУНЋАН”
МЗ „БОЖА СТОЈАНОВИЋ”
ГАЛЕРИЈА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ
О.Ш. „В. МАРКИЋЕВИЋ”
ДОМ ОМЛАДИНЕ
ДОМ ЗДРАВЉА (ДЕЧИЈИ ДИСПАНЗЕР)
ДОМ ЗДРАВЉА (ПРОСТОРИЈА ИСПРЕД
ЛАБОРАТОРИЈЕ)
ДД „ЕЛЕКТРОНИК”
ДЕЧЈА УСТАНОВА „МАРИЈА МУНЋАН”
ДД „ЕЛЕКТРОНИК”
ДД „ЕЛЕКТРОНИК”
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ - ЧИТАОНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА У ЗАСЕОКУ КРШ
ДОМ КУЛТУРЕ
ЗМАЈ ЈОВИНА ББ
МИХАЈЛА ПУПИНА
ЗМАЈ ЈОВИНА ББ
ЗМАЈ ЈОВИНА ББ
ДЕБЕЛИ ЛУГ
ЛЕСКОВО
ЈАСИКОВО
ВЛАОЛЕ
БЛИЗНА
РУДНА ГЛАВА
РУДНА ГЛАВА
РУДНА ГЛАВА
ЦРНАЈКА
79
273
309
249
325
10.352
960
573
761
1.011
259
272
483
505
258
258
363
338
350
418
247
136
28
34
166
246
377
202
214
255
259
321
25
225
221
173
320
352
124
106
128
196
73
73
52
203
111
398
182
163
12.419
469
371
343
495
500
443
270
501
395
499
469
757
475
645
679
704
566
319
554
396
442
609
568
194
423
80
Број 51
19. мај 2012.
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
МАЈДАНПЕК
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
СЕОСКА ЧИТАОНИЦА
СЕОСКА ЧИТАОНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА КОПАНА ГЛАВИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА ШТРБАЦ
ПРОСТОРИЈЕ ЧИТАОНИЦЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ ОМЛАДИНЕ
О.Ш. „ВУК КАРАЏИЋ”
О.Ш. „ВУК КАРАЏИЋ”
ИНТЕРНАТ
ДОМ КУЛТУРЕ
ЦРНАЈКА
КЛОКОЧЕВАЦ
КЛОКОЧЕВАЦ
ТОПОЛНИЦА
ТОПОЛНИЦА
МОСНА
ГОЛУБИЊЕ
ГОЛУБИЊЕ
ГОЛУБИЊЕ
МИРОЧ
БОЉЕТИН
ДОЊИ МИЛАНОВАЦ
СТЕВАНА МОКРАЊЦА 1
ДОЊИ МИЛАНОВАЦ
НЕМАЊИНА ББ
ОРЕШКОВИЦА
МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
БРАСИНА
БРАСИНА
БРАСИНА
ДОЊА БОРИНА
ДОЊА БОРИНА
ДОЊА БОРИНА
РАДАЉ
РАДАЉ
РАДАЉ
РАДАЉ
РАДАЉ
ПРЕДРАГА ЕРДЕЉАНА 1
ПРЕДРАГА ЕРДЕЉАНА 1
ВУКА КАРАЏИЋА 102
СВЕТОСАВСКА 47
МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
МАЛИ ЗВОРНИК
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
АМБУЛАНТА
ОСНОВНА ШКОЛА 1
ОСНОВНА ШКОЛА 2
ОСНОВНА ШКОЛА 3
КУЋА ЈОВАНОВИЋ ВИДОЈА - ЖАРКОВИЋИ
ОСНОВНА ШКОЛА 1
ОШ МАЛИ РАДАЉ 1
ОСНОВНА ШКОЛА 2
ОШ МАЛИ РАДАЉ 2
ДОМ КУЛТУРЕ 1
ДОМ КУЛТУРЕ 2
ПРОСТОРИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА „АЛЕКСАНДРИЈА”
ПРОСТОРИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА „ГУЧЕВО СИСТЕМ”
ДОО
СРЕДЊА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ 1
ЗГРАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ДОМ КУЛТУРЕ 2
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
АМБУЛАНТА
ДОМ КУЛТУРЕ
КУЋА ТОМИЋ МАРКА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ - ПОДГАЈ
МАЛИ ИЂОШ
МАЛИ ИЂОШ
МАЛИ ИЂОШ
МАЛИ ИЂОШ
МАЛИ ИЂОШ
МАЛИ ИЂОШ
МАЛИ ИЂОШ
МАЛИ ИЂОШ
МАЛИ ИЂОШ
МАЛИ ИЂОШ
МАЛИ ИЂОШ
МАЛИ ИЂОШ
МАЛИ ИЂОШ
МАЛИ ИЂОШ
МАЛИ ИЂОШ
МАЛИ ИЂОШ
МАЛИ ИЂОШ
МАЛИ ИЂОШ
МАЛИ ИЂОШ
МАЛИ ИЂОШ
МАЛИ ИЂОШ
МАЛИ ИЂОШ
МАЛИ ИЂОШ
МАЛИ ИЂОШ
МАЛИ ИЂОШ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1- МАЛИ ИЂОШ 1
2 - МАЛИ ИЂОШ 2
3 - МАЛИ ИЂОШ 3
4 - МАЛИ ИЂОШ 4
5 - МАЛИ ИЂОШ 5
6 - МАЛИ ИЂОШ 6
7 - МАЛИ ИЂОШ 7
8 - МАЛИ ИЂОШ 8
9 - МАЛИ ИЂОШ 9
10 - МАЛИ ИЂОШ 10
11 - ЛОВЋЕНАЦ 1
12 - ЛОВЋЕНАЦ 2
13 - ЛОВЋЕНАЦ 3
14 - ЛОВЋЕНАЦ 4
15 - ЛОВЋЕНАЦ 5
16 - ЛОВЋЕНАЦ 6
17 - ЛОВЋЕНАЦ 7
18 - ФЕКЕТИЋ 1
19 - ФЕКЕТИЋ 2
20 - ФЕКЕТИЋ 3
21 - ФЕКЕТИЋ 4
22 - ФЕКЕТИЋ 5
23 - ФЕКЕТИЋ 6
24 - ФЕКЕТИЋ 7
25 - ФЕКЕТИЋ 8
РЕОНСКИ ДОМ
ООШ „АДИ ЕНДРЕ”
ВАТРОГАСНИ ДОМ
ООШ „АДИ ЕНДРЕ”
ООШ „АДИ ЕНДРЕ”
ООШ „АДИ ЕНДРЕ”
ООШ „АДИ ЕНДРЕ”
ООШ „АДИ ЕНДРЕ”
ООШ „АДИ ЕНДРЕ”
ООШ „АДИ ЕНДРЕ”
БИБЛИОТЕКА
ДОМ ПРВОГ РЕОНА
ЛОВЋЕНЧАНКА
ДОМ ДРУГОГ РЕОНА
НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ” - ХОЛ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА - КАНЦЕЛАРИЈА БР. 2
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ВАТРОГАСНИ ДОМ (БИБЛИОТЕКА)
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА - СВЕЧАНА САЛА
ОШ „НИКОЛА ЂУРКОВИЋ” - ХОЛ
ВАТРОГАСНИ ДОМ (САЛА)
ОШ „НИКОЛА ЂУРКОВИЋ” - ТРПЕЗАРИЈА
МАЛО ЦРНИЋЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
1
2
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
АЉУДОВО
БАТУША
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 12
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 26
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 38
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 26
САКАР
БУДИШИЋ
АМАЈИЋ
ДОЊА ТРЕШНИЦА
ДОЊА ТРЕШНИЦА
ЦУЛИНЕ
ЧИТЛУК
ВЕЛИКА РЕКА - ВОЉЕВЦИ
ВЕЛИКА РЕКА - ЦЕНТАР
ВЕЛИКА РЕКА - ПЕТКОВИЋИ
388
369
226
511
305
626
374
179
162
391
516
625
497
495
532
318
18.600
393
502
469
742
408
385
396
383
295
737
227
784
338
397
863
614
616
731
531
610
195
140
187
318
339
95
178
668
74
12.615
444
419
543
497
430
388
470
324
429
491
345
347
418
428
427
392
477
291
517
351
404
400
500
426
527
10.685
174
494
19. мај 2012.
Број 51
МАЛО ЦРНИЋЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЛОВАЧКИ ДОМ
ДОМ КУЛТУРЕ
АМБУЛАНТА
ОСНОВНА ШКОЛА
СПОРТСКИ БИФЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
БОЖЕВАЦ
БОЖЕВАЦ
БОЖЕВАЦ
ВЕЛИКО СЕЛО
ВЕЛИКО ЦРНИЋЕ
ВРБНИЦА
ЗАБРЕГА
КАЛИШТЕ
КОБИЉЕ
КОБИЉЕ
КРАВЉИ ДО
КУЛА
МАЛО ГРАДИШТЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
МАЛО ЦРНИЋЕ
САЛАКОВАЦ
САЛАКОВАЦ
СМОЉИНАЦ
СМОЉИНАЦ
СМОЉИНАЦ
ТОПОНИЦА
ТОПОНИЦА
ЦРЉЕНАЦ
ЦРЉЕНАЦ
ШАПИНЕ
ШАПИНЕ
ШЉИВОВАЦ
МЕДВЕЂА
МЕДВЕЂА
МЕДВЕЂА
МЕДВЕЂА
МЕДВЕЂА
МЕДВЕЂА
МЕДВЕЂА
МЕДВЕЂА
МЕДВЕЂА
МЕДВЕЂА
МЕДВЕЂА
МЕДВЕЂА
МЕДВЕЂА
МЕДВЕЂА
МЕДВЕЂА
МЕДВЕЂА
МЕДВЕЂА
МЕДВЕЂА
МЕДВЕЂА
МЕДВЕЂА
МЕДВЕЂА
МЕДВЕЂА
МЕДВЕЂА
МЕДВЕЂА
МЕДВЕЂА
МЕДВЕЂА
МЕДВЕЂА
МЕДВЕЂА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ДИРЕКЦИЈА РУДНИКА ЛЕЦЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
СТР ‚АНА‘
Породична кућа Булатовић Љиљане
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕДВЕЂА
МЕДВЕЂА
Д.БУЧУМЕТ
Г.БУЧУМЕТ
ГАЈТАН
ДРЕНЦЕ
ЛЕЦЕ
ГАЗДАРЕ
НЕГОСАВЉЕ
ЦРНИ ВРХ
РУЈКОВАЦ
ЂУЛЕКАРЕ
КАПИТ
ТУПАЛЕ
СТУБЛА
РЕТКОЦЕР
СПОНЦЕ
МАЋЕДОНЦЕ
БОРОВАЦ
БОГУНОВАЦ
МЕДЕВЦЕ
ТУЛАРЕ
СИЈАРИНСКА БАЊА
СИЈАРИНА
СВИРЦЕ
РАВНА БАЊА
СТАРА БАЊА
ГРБАВЦЕ
МЕРОШИНА
МЕРОШИНА
МЕРОШИНА
1
2
3
АЗБРЕСНИЦА
АЛЕКСАНДРОВО - МРАМОРСКО БРДО
АРБАНАСЦЕ
МЕРОШИНА
МЕРОШИНА
МЕРОШИНА
МЕРОШИНА
МЕРОШИНА
МЕРОШИНА
МЕРОШИНА
4
5
6
7
8
9
10
МЕРОШИНА
МЕРОШИНА
МЕРОШИНА
МЕРОШИНА
11
12
13
14
МЕРОШИНА
МЕРОШИНА
15
16
ОСНОВНА ШКОЛА У АЗБРЕСНИЦИ
ДОМ КУЛТУРЕ У АЛЕКСАНДРОВУ
ЛОКАЛ ВЛАСНИКА АЛЕКСАНДРА
МИЛОСАВЉЕВИЋА У АРБАНАСЦУ
СТАРА ШКОЛА У БАЛАЈНЦУ
ЗГРАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У БАТУШИНЦУ
ОСНОВНА ШКОЛА У БАЛИЧЕВЦУ
ЗГРАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У БИЉЕГУ
ДОМ КУЛТУРЕ У БРЕСТУ
СТАРА ШКОЛА У БУЧИЋУ
ЗГРАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ГОРЊОЈ
РАСОВАЧИ
ДОМ КУЛТУРЕ У ГРАДИШТУ
ОСНОВНА ШКОЛА У ДЕВЧИ
ДОМ КУЛТУРЕ У ДЕШИЛОВУ
ЛОКАЛ ВЛАСНИКА ДП „ВОЋАР” У ДОЊОЈ
РАСОВАЧИ
ОСНОВНА ШКОЛА У ДУДУЛАЈЦУ
ДОМ КУЛТУРЕ У ЈОВАНОВЦУ
81
570
516
442
377
713
508
253
411
515
520
271
584
416
364
429
303
381
518
614
634
447
426
476
404
522
501
122
12.905
1.857
769
212
182
100
90
276
385
308
104
278
378
294
940
129
175
72
158
89
137
148
162
612
602
807
447
114
443
10.268
647
382
406
БАЛАЈНАЦ
БАТУШИНАЦ
БАЛИЧЕВАЦ
БИЉЕГ
БРЕСТ
БУЧИЋ
ГОРЊА РАСОВАЧА
889
638
909
386
461
398
197
ГРАДИШТЕ
ДЕВЧА
ДЕШИЛОВО
ДОЊА РАСОВАЧА
445
315
316
407
ДУДУЛАЈЦЕ
ЈОВАНОВАЦ
262
392
82
Број 51
19. мај 2012.
МЕРОШИНА
МЕРОШИНА
МЕРОШИНА
МЕРОШИНА
МЕРОШИНА
МЕРОШИНА
17
18
19
20
21
22
МЕРОШИНА
МЕРОШИНА
МЕРОШИНА
МЕРОШИНА
23
24
25
26
МИОНИЦА
1
МИОНИЦА
2
МИОНИЦА
3
МИОНИЦА
4
МИОНИЦА
МИОНИЦА
МИОНИЦА
МИОНИЦА
МИОНИЦА
МИОНИЦА
МИОНИЦА
МИОНИЦА
МИОНИЦА
МИОНИЦА
МИОНИЦА
МИОНИЦА
МИОНИЦА
МИОНИЦА
МИОНИЦА
МИОНИЦА
МИОНИЦА
МИОНИЦА
МИОНИЦА
МИОНИЦА
МИОНИЦА
МИОНИЦА
МИОНИЦА
МИОНИЦА
МИОНИЦА
МИОНИЦА
МИОНИЦА
МИОНИЦА
МИОНИЦА
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
МИОНИЦА
МИОНИЦА
МИОНИЦА
МИОНИЦА
МИОНИЦА
34
35
36
37
38
НЕГОТИН
1
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
12
13
14
15
16
17
18
ОСНОВНА ШКОЛА У ЈУГБОГДАНОВЦУ
ДОМ КУЛТУРЕ У КОВАНЛУКУ
ДОМ КУЛТУРЕ У КОСТАДИНОВЦУ
ОСНОВНА ШКОЛА У КРАЈКОВЦУ
ДОМ КУЛТУРЕ У ЛЕПАЈИ
ЗГРАДА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ
МЕРОШИНА
ОСНОВНА ШКОЛА У ОБЛАЧИНИ
ОСНОВНА ШКОЛА У ПАДИНИ
ОСНОВНА ШКОЛА У РОЖИНИ
ЛОКАЛ ВЛАСНИКА СТАНКА ИЛИЋА У ЧУБУРИ
ЈУГБОГДАНОВАЦ
КОВАНЛУК
КОСТАДИНОВАЦ
КРАЈКОВАЦ
ЛЕПАЈА
МЕРОШИНА, ЦАРА ЛАЗАРА 17
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН РАКИЋ „ МИОНИЦА
(ПРИЗЕМЉЕ)
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН РАКИЋ „ МИОНИЦА
(ПРИЗЕМЉЕ)
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН РАКИЋ „ МИОНИЦА
(ПРИЗЕМЉЕ)
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН РАКИЋ „ МИОНИЦА
(ПРИЗЕМЉЕ)
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА У БРЕЖЂУ
ОСНОВНА ШКОЛА
СЕОСКИ ДОМ
СЕОСКИ ДОМ
ГОЛУБАЦ
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
СЕОСКИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
СЕОСКИ ДОМ
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
СЕОСКИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ЛОВАЧКИ ДОМ
СЕОСКИ ДОМ
СЕОСКИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
СЕОСКИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
СЕОСКИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
СПОРТСКО-РЕКРЕАЦИОНИ ЦЕНТАР
„ЛЕПЕНИЦА‘‘
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
СЕОСКИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
КНЕЗА ГРБОВИЋА 31
394
278
620
114
11.607
747
КНЕЗА ГРБОВИЋА 31
644
КНЕЗА ГРБОВИЋА 31
636
КНЕЗА ГРБОВИЋА 31
695
БЕРКОВАЦ
БРЕЖЂЕ
БУКОВАЦ
ВИРОВАЦ
ВРТИГЛАВ
СЕОСКИ ДОМ
БРЕЖЂЕ
ГОРЊИ МУШИЋ
ДОЊА ТОПЛИЦА
ГУЊИЦА
ДОЊА ТОПЛИЦА
ДУЧИЋ
ЂУРЂЕВАЦ
КЉУЧ
КОМАНИЦЕ
КРЧМАР
МАЉЕВИЋ
МРАТИШИЋ
НАНОМИР
ОСЕЧЕНИЦА
КРЧМАР
ПАШТРИЋ
ПЛАНИНИЦА
ПОПАДИЋ
РАДОБИЋ
РАЈКОВИЋ
РАКАРИ
РАЈКОВИЋ
СЕЛО МИОНИЦА
422
410
142
293
354
101
299
333
142
103
164
473
280
372
329
297
263
242
230
378
183
398
227
615
253
245
397
322
167
ОШ „ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ” (ШКОЛСКА
ТРПЕЗАРИЈА)
ОШ „ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ” -ХОЛ 1
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
БИБЛИОТЕКА
АУТОБУСКА СТАНИЦА, БИФЕ „ДОБАР ДАН”
ШАХ КЛУБ
МЗ НЕГОТИН
ТЕХНИЧКА ШКОЛА-УЧИОНИЦА БР.15
ПЕДАГОШКА АКАДЕМИЈА-УЧИОНИЦА БР. 3
ТЕХНИЧКА ШКОЛА-СВЕЧАНА САЛА
ВОДОПРИВРЕДНО ХИДРОГРАЂЕВИНСКИ
ПРЕДУЗЕЋЕ НА АКЦЦИЈЕ”НЕГОТИН”
-ПРОСТОРИЈЕ РЕСТОРАНА
ПЕДАГОШКА АКАДЕМИЈА-КАНЦЕЛАРИЈА БР.6
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
МЗ НАСЕЉА”ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ”
АУТО МОТО ДРУШТВО
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ
АМБУЛАНТА
ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА ББ
192
298
157
318
193
12.314
978
ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА ББ
МИРЕ ВИНКЛАЈТ БР. 2
ЈНА БР. 2
12.СЕПТЕМБАР ББ
ХАЈДУК ВЕЉКОВА БР.79
ЈНА БР.10
ПИКИЈЕВА БР. 9
ТРГ ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА БР.13
ПИКИЈЕВА БР. 9
БАДЊЕВСКИ ПУТ ББ
1.062
676
745
794
498
600
1.284
799
731
2.345
ТРГ ЂОРЂА СТАНОЈЕВИЋА БР. 13
СТАНКА ПАУНОВИЋА БР. 2
ИНТЕРНАЦИОНАЛНИХ БРИГАДА БР. 57
ЂУРЕ САЛАЈА БР. 1
ДУНАВСКА БР. 1
БРАНКА ПЕРИЋА БР. 15
БРАЋЕВАЦ
1.146
772
691
737
1.045
910
232
ОБЛАЧИНА - ОБЛАЧИНСКО ЈЕЗЕРО
ПАДИНА
РОЖИНА
ЧУБУРА И ЗАСЕОК ГОРЊА ДЕВЧА
СТРУГАНИК
ТАБАНОВИЋ
ТОДОРИН ДО
ТОЛИЋ
ЂУРЂЕВАЦ
384
198
168
498
568
935
19. мај 2012.
Број 51
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
БРЕСТОВАЦ
БУКОВЧЕ
БУКОВЧЕ
БУКОВЧЕ
ВЕЉКОВО
ВИДРОВАЦ
ВРАТНА
ДУПЉАНЕ
ДУШАНОВАЦ
ДУШАНОВАЦ
ДУШАНОВАЦ
АЛЕКСАНДРОВАЦ
ЈАБУКОВАЦ
ЈАБУКОВАЦ
ЈАБУКОВАЦ
ЈАСЕНИЦА
КАРБУЛОВО
КОБИШНИЦА
КОБИШНИЦА
КОБИШНИЦА
КОВИЛОВО
МАЛАЈНИЦА
МАЛАЈНИЦА
МАЛА КАМЕНИЦА
МИЛОШЕВО
МИХАЈЛОВАЦ
МИХАЈЛОВАЦ
МОКРАЊЕ
ПЛАВНА
ПЛАВНА
ПОПОВИЦА
ПРАХОВО
ПРАХОВО
ПРАХОВО
РАДУЈЕВАЦ
РАДУЈЕВАЦ
РАДУЈЕВАЦ
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
МЗ БРЕСТОВАЦ-КЛУБ ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА-УЧИОНИЦА БР.2
ОСНОВНА ШКОЛА-УЧИОНИЦА БР.3
ЧИТАОНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
АМБУЛАНТА
ЗГРАДА КЛУБА ОМЛАДИНЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
СТАРА ШКОЛА
НОВА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЗ ЈАБУКОВАЦ-СОЦИЈАЛА
ЗАДРУЖНА КАФАНА”ВЕКА”
ДИСКО КЛУБ
ОСНОВНА ШКОЛА
САЛА ДОМА КУЛТУРЕ
ЧИТАОНИЦА ДОМА КУЛТУРЕ
МАЛА САЛА ДОМА КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ-КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЗГРАДА „ДИДИЋИ”
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
КЛУБ ОМЛАДИНЕ
АМБУЛАНТА
МЗ МОКРАЊЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
РЕОНСКА ШКОЛА”ТУРИЈА”
ЧИТАОНИЦА ДОМА КУЛТУРЕ
БИФЕ ФУДБАЛСКОГ КЛУБА
СВЕЧАНА САЛА ДОМА КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
НОВА ОСНОВНА ШКОЛА-УЧИОНИЦА БР.1
НОВА ОСНОВНА ШКОЛА- УЧИОНИЦА БР.2
ЗГРАДА БАРБУЛОВИЋ ДРАГАНА-ПРОД.”ЦЕНТАР
ПРОМЕТ”
ЗАДРУГА
ОСНОВНА ШКОЛА
САЛА ДОМА КУЛТУРЕ
ЧИТАОНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
САЛА ДОМА КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ЧИТАОНИЦА
ЧИТАОНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
АМБУЛАНТА
БОРАЧКИ КЛУБ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ЧИТАОНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ - ЧИТАОНИЦА
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НЕГОТИН
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ”
ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ”
ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ”
ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ”
ТРГОВИНСКА ШКОЛА
МК „МЕДИАНА”
МК „МЕДИАНА”
ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ”
ОШ „ЋЕЛЕ КУЛА”
ОШ „ЋЕЛЕ КУЛА”
ОШ „ЋЕЛЕ КУЛА”
ОШ „ЋЕЛЕ КУЛА”
ОШ „ЋЕЛЕ КУЛА”
ВАТРОГАСНИ ДОМ
МК „БОЖИДАР АЏИЈЕ”
МК „БОЖИДАР АЏИЈЕ”
ОШ „СВЕТИ САВА”
ОШ „СВЕТИ САВА”
ОШ „СВЕТИ САВА”
ОШ „СВЕТИ САВА”
ЂЕРДАПСКА БР. 45
ЂЕРДАПСКА БР. 45
ЂЕРДАПСКА БР. 45
ЂЕРДАПСКА БР. 45
МАЈАКОВСКОГ БР. 2
БРАНКА МИЉКОВИЋА ББ
БРАНКА МИЉКОВИЋА ББ
ЂЕРДАПСКА БР. 45
ВАСЕ АЛБАНЦА ББ
ВАСЕ АЛБАНЦА ББ
ВАСЕ АЛБАНЦА ББ
ВАСЕ АЛБАНЦА ББ
ВАСЕ АЛБАНЦА ББ
ВОЈВОДЕ МИШИЋА БР. 56
БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА ББ
БУЛЕВАР НЕМАЊИЋА ББ
БРАНКА КРСМАНОВИЋА ББ
БРАНКА КРСМАНОВИЋА ББ
БРАНКА КРСМАНОВИЋА ББ
БРАНКА КРСМАНОВИЋА ББ
РАЈАЦ
РЕЧКА
РОГЉЕВО
САМАРИНОВАЦ
СИКОЛЕ
СЛАТИНА
СМЕДОВАЦ
СРБОВО
ТАМНИЧ
ТРЊАНЕ
УРОВИЦА
УРОВИЦА
УРОВИЦА
ЦРНОМАСНИЦА
ЧУБРА
ШАРКАМЕН
ШТУБИК
83
254
538
533
492
140
687
277
641
505
428
550
585
602
625
586
459
339
557
591
567
389
357
284
620
642
343
519
758
648
185
304
492
503
545
508
697
608
239
327
120
663
488
616
92
604
193
376
643
527
542
211
426
273
767
41.510
2.084
2.231
2.300
2.198
1.338
1.785
1.903
2.171
1.938
2.143
1.757
1.462
1.824
1.907
1.314
1.373
1.809
1.660
1.853
2.083
84
Број 51
19. мај 2012.
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
21
22
23
24
25
26
27
28
29
БРАНКА КРСМАНОВИЋА ББ
БРАНКА КРСМАНОВИЋА ББ
ВОЖДА КАРАЂОРЂА 29
ВОЖДА КАРАЂОРЂА 29
РЕНТГЕНОВА ББ
ВЕЛИКОТРНАВСКА ББ
ВЕЛИКОТРНАВСКА ББ
9. БРИГАДЕ 10
ЗЕТСКА ББ
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
ОШ „СВЕТИ САВА”
ОШ „СВЕТИ САВА”
ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
МК „МИЈА СТАНИМИРОВИЋ”
ОШ „ЦАР КОНСТАНТИН”
ОШ „ЦАР КОНСТАНТИН”
УСТАНОВА ДЕЧИЈИ ЦЕНТАР НИШ
СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДР МИЛЕНКО
ХАЏИЋ”
ШАХОВСКИ КЛУБ „НИШ”
ШАХОВСКИ КЛУБ „НИШ”
ВАТРОГАСНИ ДОМ
ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША
ОШ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”
ГИМНАЗИЈА „9. МАЈ”
ОШ „УЧИТЕЉ ТАСА”
МК „ЧАИР”
ОШ „РАТКО ВУКИЋЕВИЋ”
ОШ „РАТКО ВУКИЋЕВИЋ”
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
ОШ „ДР ЗОРАН ЂИНЂИЋ”
ОШ „ДР ЗОРАН ЂИНЂИЋ”
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-МЕДИЈАНА
НИШ-НИШКА БАЊА
НИШ-НИШКА БАЊА
НИШ-НИШКА БАЊА
НИШ-НИШКА БАЊА
НИШ-НИШКА БАЊА
НИШ-НИШКА БАЊА
НИШ-НИШКА БАЊА
НИШ-НИШКА БАЊА
НИШ-НИШКА БАЊА
НИШ-НИШКА БАЊА
НИШ-НИШКА БАЊА
НИШ-НИШКА БАЊА
НИШ-НИШКА БАЊА
НИШ-НИШКА БАЊА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”
ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”
ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”
ДОМ КУЛТУРЕ
ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”
ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”
ОШ „ДУШАН ТАСКОВИЋ - СРЕЋКО‘‘
МК „ПРОСЕК”
ОШ „ДУШАН ТАСКОВИЋ - СРЕЋКО‘‘
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
МК „ЈЕЛАШНИЦА”
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
МК „ДОЊА СТУДЕНА”
МК „ГОРЊА СТУДЕНА”
НИШКА БАЊА
НИШКА БАЊА
ПРВА КУТИНА
ЛАЗАРЕВО СЕЛО
НАСЕЉЕ НИКОЛА ТЕСЛА
НАСЕЉЕ НИКОЛА ТЕСЛА
СИЋЕВО
ПРОСЕК
ОСТРОВИЦА
БАНЦАРЕВО
ЈЕЛАШНИЦА
ЧУКЉЕНИК
ДОЊА СТУДЕНА
ГОРЊА СТУДЕНА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
1
2
3
4
5
6
КОСТЕ АБРАШЕВИЋА ББ
КОСТЕ АБРАШЕВИЋА ББ
БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ ББ
БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ ББ
БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ ББ
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВА ББ
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
МК „ЂУКА ДИНИЋ”
МК „ЂУКА ДИНИЋ”
ОШ „БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ”
ОШ „БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ”
ОШ „БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ”
ШКОЛА ЗА ОСН. И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „14.
ОКТОБАР‘
ОШ „КРАЉ ПЕТАР ПРВИ”
МК „БУБАЊ‘‘
ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
ГИМАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ‘‘
ГИМАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ‘‘
ГИМАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ‘‘
КУД „МЛАДОСТ‘‘
МК „РАСАДНИК‘‘
ОШ „КОЛЕ РАШИЋ‘‘
ОШ „КОЛЕ РАШИЋ‘‘
НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
МК „ПАЛИЛУЛА‘‘
МК „ПАЛИЛУЛА‘‘
МК „ПАЛИЛУЛА‘‘
ОШ „СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ - МИКА‘‘
ОШ „СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ - МИКА‘‘
ОШ „СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ - МИКА‘‘
ОШ „БРАНКО МИЉКОВИЋ‘‘
ОШ „БРАНКО МИЉКОВИЋ‘‘,
ОШ „БРАНКО МИЉКОВИЋ‘‘
ОШ „БРАНКО МИЉКОВИЋ‘‘
ОШ „БРАНКО МИЉКОВИЋ‘‘
ОШ „БРАНКО МИЉКОВИЋ‘‘
ОШ „БРАНКО МИЉКОВИЋ‘‘
ВОЈВОДЕ ТАНКОСИЋА 9
ВОЈВОДЕ ТАНКОСИЋА 9
ВОЈВОДЕ МИШИЋА БР.56
ГЕН. МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА БР. 23
НИКОЛЕ ПАШИЋА БР. 24
ВОЖДА КАРАЂОРЂА БР.29
ЈЕРОНИМОВА БР. 18
УЧИТЕЉ ТАСИНА БР. 5
ЦАРА ДУШАНА БР. 35
РАТКА ВУКИЋЕВИЋА БР.5
РАТКА ВУКИЋЕВИЋА БР. 5
КРАЉЕВИЋА МАРКА 13
КРАЉЕВИЋА МАРКА 13
КРАЉЕВИЋА МАРКА БР.13
ГЕН. МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 49 А
ГЕН. МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 49 А
ГЕН. МИЛОЈКА ЛЕШЈАНИНА 49 А
БРЗИ БРОД
БРЗИ БРОД
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 1
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА ББ
БРАНКА РАДИЧЕВИЋА ББ
БРАНКА РАДИЧЕВИЋА ББ
БРАНКА РАДИЧЕВИЋА ББ
БРАНКА РАДИЧЕВИЋА ББ
СТАНОЈА БУНОШЕВЦА БР. 11
СТАРЦА ВУЈАДИНА БР. 4
ВАСЕ ЧАРАПИЋА БР. 8 Б
ВАСЕ ЧАРАПИЋА БР. 8 Б
СТАНОЈА БУНОШЕВЦА ББ
МК „ПАЛИЛУЛА‘‘, БАРСКА ББ
БАРСКА ББ
БАРСКА ББ
ТРИГЛАВСКА ББ
ТРИГЛАВСКА ББ
ТРИГЛАВСКА ББ
ЉУБОМИРА НИКОЛИЋА БР. 3
ЉУБОМИРА НИКОЛИЋА БР. 3
ЉУБОМИРА НИКОЛИЋА БР. 3
ЉУБОМИРА НИКОЛИЋА БР. 3
ЉУБОМИРА НИКОЛИЋА БР. 3
ЉУБОМИРА НИКОЛИЋА БР. 3
СУВИ ДО, НИШ
1.613
1.893
2.225
2.306
1.557
1.232
1.643
1.480
1.330
1.452
1.599
1.496
1.672
1.781
1.736
1.310
1.681
1.544
1.558
1.844
1.598
1.568
1.589
1.664
1.537
1.308
2.045
2.026
83.420
1.977
2.062
910
127
1.950
1.875
670
504
630
130
1.336
209
256
305
12.941
1.625
1.259
2.216
2.133
1.895
1.661
1.663
1.391
2.248
1.773
1.444
1.915
1.378
1.406
1.317
1.376
2.435
1.886
1.918
2.229
1.546
1.844
1.587
1.710
1.491
1.675
1.552
1.674
1.776
1.038
19. мај 2012.
Број 51
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
НИШ-ПАЛИЛУЛА
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
МК „9. МАЈ‘‘
МК „9. МАЈ‘‘
ОШ „БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ‘‘
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
МК „ЧОКОТ‘‘
МК „ЛАЛИНАЦ‘‘
КУЋА МИХАЈЛОВИЋ СРБОЉУБА
МК „ДОЊЕ МЕЂУРОВО‘‘
МК „ГОРЊЕ МЕЂУРОВО‘‘
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
ОШ „КРАЉ ПЕТАР ПРВИ”
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ДОМ КУЛТУРЕ
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ТОПЛИЧКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД ББ
ТОПЛИЧКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД ББ
НАСЕЉЕ МИЛКА ПРОТИЋ
МРАМОР
МРАМОРСКИ ПОТОК
КРУШЦЕ
ЧОКОТ
ЛАЛИНАЦ
ЛАЛИНСКЕ ПОЈАТЕ, ЛАЛИНАЦ
ДОЊЕ МЕЂУРОВО
ГОРЊЕ МЕЂУРОВО
БУБАЊ - СЕЛО
ПАСИ ПОЉАНА
ГАБРОВАЦ
БЕРБАТОВО
ВУКМАНОВО
ДОЊЕ ВЛАСЕ
НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
НИШ-ПАНТЕЛЕЈ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ‘‘
ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ”
МК „МОША ПИЈАДЕ‘‘
МК „МОША ПИЈАДЕ‘‘
ОШ „ЧЕГАР‘‘
ОШ „ЧЕГАР‘‘
ОШ „ЧЕГАР‘‘
ОШ „ЊЕГОШ‘‘
ОШ „ЊЕГОШ‘‘
ОШ „ЊЕГОШ‘‘
ОШ „ЊЕГОШ‘‘
ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА‘‘
ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА‘‘
ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА‘‘
ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА‘‘
ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА‘‘
МК „ДОЊА ВРЕЖИНА‘‘
МК „ДОЊА ВРЕЖИНА‘‘
МК „ДОЊА ВРЕЖИНА‘‘
ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ”
ОШ „ЧЕГАР”
ОШ „КАРАЂОРЂЕ”
ЗАДРУЖНИ ДОМ
МК „ПАСЈАЧА‘‘
МК „ОРЕОВАЦ‘‘
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ОШ „КАРАЂОРЂЕ”
ОШ „КАРАЂОРЂЕ”
МК „ЦЕРЈЕ‘‘
КЊАЖЕВАЧКА 156
КЊАЖЕВАЧКА 156
КЊАЖЕВАЧКА 120
КЊАЖЕВАЧКА 120
ШКОЛСКА БР. 88
ШКОЛСКА БР. 88
ШКОЛСКА БР. 88
РАТКА ПАВЛОВИЋА БР. 60
РАТКА ПАВЛОВИЋА БР. 60
РАТКА ПАВЛОВИЋА БР. 60
РАТКА ПАВЛОВИЋА БР. 60
КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ ББ
КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ ББ
КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ ББ
КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ ББ
КОСОВКЕ ДЕВОЈКЕ ББ
ДОЊА ВРЕЖИНА
ДОЊА ВРЕЖИНА
ДОЊА ВРЕЖИНА
ДОЊА ВРЕЖИНА
ГОРЊА ВРЕЖИНА
ГОРЊИ МАТЕЈЕВАЦ, ПРОСВЕТИНА 1
МАЛЧА
ПАСЈАЧА
ОРЕОВАЦ
ЈАСЕНОВИК
ВРЕЛО
КАМЕНИЦА
БРЕНИЦА
ДОЊИ МАТЕЈЕВАЦ
КНЕЗ СЕЛО
ЦЕРЈЕ
НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ
НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ
НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ
НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ
НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ
НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ
НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ
НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ
НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ
НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ
НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ
НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ
НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ
НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ
НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ
НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ
НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ
НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ
НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ
НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ
НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ
НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ
НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ
НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ
НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
СЕКЦИЈА ЗА ВУЧУ ВОЗОВА – ЛОЖИОНИЦА
МК „12. ФЕБРУАР‘‘
МК „12. ФЕБРУАР‘‘
ЕТШ „НИКОЛА ТЕСЛА”
ОШ „ИВО АНДРИЋ‘‘
ОШ „ИВО АНДРИЋ‘‘
МК „БРАНКО БЈЕГОВИЋ‘‘ – САЛА
МК „БРАНКО БЈЕГОВИЋ‘‘ – САЛА
МК „ДОЊИ КОМРЕН‘‘
ОШ „МИЛАН РАКИЋ”
МК „ПОПОВАЦ‘‘
МК „ПОПОВАЦ‘‘
МК „ХУМ‘‘
ДОМ КУЛТУРЕ
МК „РУЈНИК‘‘
МК „ЛЕСКОВИК‘‘
ДОМ КУЛТУРЕ
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ОШ „ЛЕЛА ПОПОВИЋ”
МК „МИЉКОВАЦ‘‘
ОШ „ЛЕЛА ПОПОВИЋ”
ДОМ КУЛТУРЕ
ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
МК „ДОЊА ТОПОНИЦА‘‘
САРАЈЕВСКА ББ
ПУКОВНИКА РАЈЕВСКОГ ББ
ПУКОВНИКА РАЈЕВСКОГ ББ
БЕОГРАДСКА 16
БРАНКА БЈЕГОВИЋА ББ
БРАНКА БЈЕГОВИЋА ББ
ПРИБОЈСКА ББ
ПРИБОЈСКА ББ
ДОЊИ КОМРЕН
МЕДОШЕВАЦ
ПОПОВАЦ
ПОПОВАЦ
ХУМ
ГОРЊИ КОМРЕН
РУЈНИК
ЛЕСКОВИК
КРАВЉЕ
ПАЛИГРАЦЕ
ВЕЛЕ ПОЉЕ
МИЉКОВАЦ
ПАЉИНА
БЕРЧИНАЦ
ГОРЊА ТРНАВА
ДОЊА ТРНАВА
ДОЊА ТОПОНИЦА
85
2.069
2.243
712
750
238
690
1.186
1.398
112
1.136
825
488
2.296
1.040
255
301
128
66.928
1.646
1.267
1.279
1.168
2.012
1.904
1.804
1.814
1.802
1.781
1.784
2.293
2.039
2.222
2.334
1.914
1.961
1.703
1.887
1.424
978
2.172
887
209
272
321
180
636
418
659
746
207
43.723
1.071
2.228
1.893
1.093
2.230
2.224
1.934
2.018
1.733
2.415
1.114
1.326
1.169
612
415
230
302
253
371
168
195
98
250
535
247
86
Број 51
19. мај 2012.
НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ
НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ
НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ
НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ
НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ
НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ
НИШ-ЦРВЕНИ КРСТ
26
27
28
29
30
31
32
ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
ДОМ КУЛТУРЕ
ОШ „ИВО АНДРИЋ”
ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
ОШ „ПРВИ МАЈ”
ОШ „ПРВИ МАЈ”
МЕЗГРАЈА
ГОРЊА ТОПОНИЦА
ЧАМУРЛИЈА
СЕЧАНИЦА
СУПОВАЦ
ТРУПАЛЕ
ВРТИШТЕ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
БОЖЕТИЋИ
БУКОВИК
ЉЕПОЈЕВИЋИ
ШТИТКОВО
ДЕБЕЉА
ОЈКОВИЦА
ЈАСЕНОВАЧКО ТРУДОВО
ЈАСЕНОВО
КУЋАНИ
ГОРЊА БЕЛА РЕКА
ДОЊА БЕЛА РЕКА
ДРАГЛИЦА
СЕНИШТА
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
НЕГБИНА
БУРАЂА
РАДОИЊА
РУТОШИ 1
ДОЊА БИСТРИЦА
РУТОШИ 2
ГОРЊА БИСТРИЦА
ДРАЖЕВИЋИ
БРДО
ВРАНЕША
АКМАЧИЋИ
КОМАРАНИ
РАДИЈЕВИЋИ
ДРМАНОВИЋИ
МИШЕВИЋИ
АМЗИЋИ
ВИЛОВИ
НОВА ВАРОШ 1
НОВА ВАРОШ 2
НОВА ВАРОШ 3
НОВА ВАРОШ 4
НОВА ВАРОШ 5
НОВА ВАРОШ 6
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
37
38
НОВА ВАРОШ 7
НОВА ВАРОШ 8
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
НОВА ВАРОШ
39
40
41
НОВА ВАРОШ 9
НОВА ВАРОШ 10
НОВА ВАРОШ 11
ОСНОВНА ШКОЛА У БОЖЕТИЋИМА
ОСНОВНА ШКОЛА У БУКОВИКУ
ОСНОВНА ШКОЛА У ЉЕПОЈЕВИЋИМА
ОСНОВНА ШКОЛА У ШТИТКОВУ
ПОРОДИЧНА КУЋА МИЛИНКА БЈЕЛАНОВИЋА
ОСНОВНА ШКОЛА У ОЈКОВИЦИ
ПОРОДИЧНА КУЋА НЕЂЕЉКА ЈОВАНИЋА
ОСНОВНА ШКОЛА У ЈАСЕНОВУ
ОСНОВНА ШКОЛА У КУЋАНИМА
ОСНОВНА ШКОЛА У ГОРЊОЈ БЕЛОЈ РЕЦИ
ОСНОВНА ШКОЛА У ДОЊОЈ БЕЛОЈ РЕЦИ
ОСНОВНА ШКОЛА У ДРАГЛИЦИ
ПРОДАВНИЦА „ИНЕКС-НАПРЕТКА”ВЛАСНИШТВО МИЛАНА КУЗЕЉЕВИЋА
ОСНОВНА ШКОЛА У НЕГБИНИ
ЗАДРУЖНИ ДОМ У БУРАЂИ
ОСНОВНА ШКОЛА У РАДОИЊИ
ОСНОВНА ШКОЛА У РУТОШИМА
ОСНОВНА ШКОЛА У ДОЊОЈ БИСТРИЦИ
ОСНОВНА ШКОЛА У РУТОШИМА
ОСНОВНА ШКОЛА У ГОРЊОЈ БИСТРИЦИ
ОСНОВНА ШКОЛА У ДРАЖЕВИЋИМА
ХОТЕЛ „ПАНОРАМА”
ОСНОВНА ШКОЛА У КОКИНОМ БРОДУ
ОСНОВНА ШКОЛА У АКМАЧИЋИМА
ОСНОВНА ШКОЛА У АКМАЧИЋИМА
ОСНОВНА ШКОЛА У РАДИЈЕВИЋИМА
ОСНОВНА ШКОЛА У ДРМАНОВИЋИМА
ПОРОДИЧНА КУЋА ПЕТРА БОЈОВИЋА
ОСНОВНА ШКОЛА У АМЗИЋИМА
ОСНОВНА ШКОЛА У ВИЛОВИМА
ЗГРАДА ЗАВОДА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
СТАРА ОСНОВНА ШКОЛА
ЗГРАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
ЗГРАДА АУТО-МОТО ДРУШТВА
ЗГРАДА ШУМСКЕ СЕКЦИЈЕ
УПРАВНА ЗГРАДА ЈП „3. СЕПТЕМБАР”
(КОМУНАЛНО)
ЗГРАДА „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ”
ПРИВАТНА ПРОДАВНИЦА-ВЛАСНИШТВО
ЗВОНКА ТОМОВИЋА
ДОМ КУЛТУРЕ У НОВОЈ ВАРОШИ
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „ПАША И НАТАША”
ПУТАРСКА КУЋА-ПРЕКО ПУТА СТОВАРИШТА
НОВА ЦРЊА
НОВА ЦРЊА
НОВА ЦРЊА
НОВА ЦРЊА
НОВА ЦРЊА
НОВА ЦРЊА
НОВА ЦРЊА
НОВА ЦРЊА
НОВА ЦРЊА
НОВА ЦРЊА
НОВА ЦРЊА
НОВА ЦРЊА
НОВА ЦРЊА
НОВА ЦРЊА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
О.Ш.”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
О.Ш.”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
О.Ш.”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
О.Ш.”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
О.Ш.”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
О.Ш.”ПЕТЕФИ ШАНДОР”
О.Ш.”ПЕТЕФИ ШАНДОР”
О.Ш.”ПЕТЕФИ ШАНДОР”
О.Ш.”ПЕТЕФИ ШАНДОР”
О.Ш.”ПЕТЕФИ ШАНДОР”
О.Ш.”4. ОКТОБАР”
О.Ш. „4.ОКТОБАР”
О.Ш „4.ОКТОБАР”
ЗАБАВИШТЕ
НОВА ЦРЊА
15
О.Ш.”ЂУРА ЈАКШИЋ”
НОВА ЦРЊА
16
НБ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
НОВА ЦРЊА
17
МЗ СРПСКА ЦРЊА
НОВА ЦРЊА
18
О.Ш.”ЂУРА ЈАКШИЋ”
НОВА ЦРЊА
19
МЛИН „БУДУЋНОСТ „
АЛЕКСАНДРОВО, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 29
АЛЕКСАНДРОВО, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 29
АЛЕКСАНДРОВО, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 29
АЛЕКСАНДРОВО, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 29
АЛЕКСАНДРОВО, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 29
ТОБА, КОШУТ ЛАЈОША ББ
НОВА ЦРЊА, Ј.Н.А 115
НОВА ЦРЊА, Ј.Н.А 115
НОВА ЦРЊА, Ј.Н.А 115
НОВА ЦРЊА, Ј.Н.А 115
ВОЈВОДА СТЕПА, Ј.Н.А 2
ВОЈВОДА СТЕПА, Ј.Н.А 2
ВОЈВОДА СТЕПА, Ј.Н.А 2
СРПСКА ЦРЊА, КРАЉА АЛЕКСАНДРА
(Б.КИДРИЧА) 60
СРПСКА ЦРЊА, КРАЉА АЛЕКСАНДРА(Б.
КИДРИЧА) 60
СРПСКА ЦРЊА, КРАЉА АЛЕКСАНДРА
(Б.КИДРИЧА) 65
СРПСКА ЦРЊА, КРАЉА АЛЕКСАНДРА
(Б.КИДРИЧА) 60
СРПСКА ЦРЊА, КРАЉА АЛЕКСАНДРА(Б.
КИДРИЧА) 60
СРПСКА ЦРЊА, ПАРТИЗАНСКА ББ
452
621
487
707
314
1.722
936
31.363
256
194
138
144
91
168
70
222
196
134
207
180
140
312
165
498
452
136
171
480
306
275
337
297
239
115
257
74
101
273
619
558
780
680
754
557
850
832
695
1.010
882
14.845
511
428
344
281
268
470
447
274
359
353
328
497
409
317
325
328
418
346
389
19. мај 2012.
Број 51
НОВА ЦРЊА
НОВА ЦРЊА
НОВА ЦРЊА
НОВА ЦРЊА
НОВА ЦРЊА
НОВА ЦРЊА
20
21
22
23
24
25
„ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО”
СЕРВИСНА РАДИОНИЦА
АД „ЛИПА”
О.Ш.”СТАНКО КРСТИН”
О.Ш.”СТАНКО КРСТИН”
О.Ш.”СТАНКО КРСТИН”
СРПСКА ЦРЊА, ПАРТИЗАНСКА 54
СРПСКА ЦРЊА, ПАРТИЗАНСКА ББ
СРПСКА ЦРЊА, БЕОГРАДСКА ББ
РАДОЈЕВО, КАРАЂОРЂЕВА ББ
РАДОЈЕВО, КАРАЂОРЂЕВА ББ
РАДОЈЕВО, КАРАЂОРЂЕВА ББ
НОВИ БЕЧЕЈ
НОВИ БЕЧЕЈ
НОВИ БЕЧЕЈ
НОВИ БЕЧЕЈ
НОВИ БЕЧЕЈ
НОВИ БЕЧЕЈ
1
2
3
4
5
6
НОВИ БЕЧЕЈ, ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 8
НОВИ БЕЧЕЈ, МАРШАЛА ТИТА 5
НОВИ БЕЧЕЈ, МАРШАЛА ТИТА 6
НОВИ БЕЧЕЈ, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 40
НОВИ БЕЧЕЈ, СОЊЕ МАРИНКОВИЋ 27
НОВИ БЕЧЕЈ, МАРШАЛА ТИТА 60
НОВИ БЕЧЕЈ
НОВИ БЕЧЕЈ
НОВИ БЕЧЕЈ
НОВИ БЕЧЕЈ
НОВИ БЕЧЕЈ
НОВИ БЕЧЕЈ
НОВИ БЕЧЕЈ
НОВИ БЕЧЕЈ
НОВИ БЕЧЕЈ
НОВИ БЕЧЕЈ
НОВИ БЕЧЕЈ
НОВИ БЕЧЕЈ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
НОВИ БЕЧЕЈ
НОВИ БЕЧЕЈ
НОВИ БЕЧЕЈ
НОВИ БЕЧЕЈ
НОВИ БЕЧЕЈ
НОВИ БЕЧЕЈ
НОВИ БЕЧЕЈ
НОВИ БЕЧЕЈ
НОВИ БЕЧЕЈ
НОВИ БЕЧЕЈ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
НОВИ БЕЧЕЈ
НОВИ БЕЧЕЈ
НОВИ БЕЧЕЈ
29
30
31
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
СРЕДЊА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ”
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
ЛОВАЧКИ ДОМ
ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ, КЛУБ ЗА
ДНЕВНИ БОРАВАК
ДОМ МЛАДИХ У ШУШАЊУ
ДОМ МЛАДИХ У ШУШАЊУ
ОСНОВНA ШКОЛA „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
ОСНОВНA ШКОЛA „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
ПРЕДШКОЛСКA УСТАНОВA „ПАВА СУДАРСКИ”
ОСНОВНA ШКОЛA „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
ЗЕМЉОРАДНИЧКA ЗАДРУГA „ВРАЊЕВО”
ОСНОВНA ШКОЛA „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ НОВО СЕЛО
БИВША МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВО СЕЛО
ДОМ 1. РЕОНА
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ИЗА „ЛУКОИЛ”
БЕНЗИНСКЕ ПУМПЕ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПАВА СУДАРСКИ”
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПАВА СУДАРСКИ”
ЧИТАОНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА „ДР ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ”
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „Ј. ДОБРОСАВЉЕВ-МИЦА”
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „Ј. ДОБРОСАВЉЕВ-МИЦА”
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН СТАНЧИЋ УЧА”
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН СТАНЧИЋ УЧА”
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН СТАНЧИЋ УЧА”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА - ПРОСТОР БИВШЕ
ВЕНЧАНЕ САЛЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН СТАНЧИЋ УЧА”
ОСНОВНА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА - САЛА ЗА ВЕНЧАЊЕ
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
1
НОВИ КНЕЖЕВАЦ 1 „АЛЕВА”
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
2
3
НОВИ КНЕЖЕВАЦ 2 ФИЛИЋ
НОВИ КНЕЖЕВАЦ 3 СРЕДЊА ШКОЛА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
4
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
5
6
НОВИ КНЕЖЕВАЦ 4 САЛА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
НОВИ КНЕЖЕВАЦ 5 ОПШТИНСКИ СУД
НОВИ КНЕЖЕВАЦ 6 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВО
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
7
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
8
9
10
11
12
13
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
14
15
16
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
17
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
18
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
19
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
20
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
21
БАНАТСКО АРАНЂЕЛОВО 2 ЗАДРУЖНИ ДОМ
ПОДЛОКАЊ
БАНАТСКО АРАНЂЕЛОВО 3 ОСН. ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ
БАНАТСКО АРАНЂЕЛОВО 4 ФИСКУЛТУРНА
САЛА З
БАНАТСКО АРАНЂЕЛОВО 5 МАЛИ СИГЕТ
ОСНОВНА ШКОЛА
МАЈДАН-РАБЕ 1 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАЈДАН
МЕРЛИН (БИВША СТЕВЧЕТОВА КАФАНА) ЗЕЛЕН
ПУТ 1.
ФИЛИЋ, ШКОЛСКА 3/а
СРЕДЊА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
КРАЉА ПЕТРА I. КАРАЂОРЂЕВИЋА 13.
ЗГРАДА ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ, ТРГ МОШЕ
ПИЈАДЕ 13.
ОПШТИНСКИ СУД, ЦАРА ДУШАНА 4
ФОНД ПЕНЗИЈСКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ
ОСИГУРАЊА, КРАЉА ПЕТРА I. КАРАЂОРЂЕВИЋА
53.
АНТИТУБЕРКОЛОЗНИ ДИСПАНЗЕР, КРАЉА
ПЕТРА I. КАРАЂОРЂЕВИЋА 85.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 19.
ЈКП „7 ОКТОБАР”I, КАРАЂОРЂЕВА 49.
ЈКП „7 ОКТОБАР”II, КАРАЂОРЂЕВА 49.
ЗАБАВИШТЕ ОБИЛИЋЕВО, КОЧЕ КОЛАРА 67.
ОСНОВНА ШКОЛА, СВЕТОГ САВЕ 77.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СРПСКИ КРСТУР, СВЕТОГ
САВЕ 73.
ЂАЛА, ЗАДРУГАРСКА 1
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЂАЛА, СВЕТОГ САВЕ 71.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАНАТСКО АРАНЂЕЛОВО,
ПАРТИЗАНСКА 91.
ПРОСТОРИЈА ЗАДРУЖНОГ ДОМА, ПОДЛОКАЊ,
М. ТИТА 46.
ПРОСТОРИЈА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, ПАРТИЗАНСКА
48.
ЗАДРУЖНИ ДОМ, ПАРТИЗАНСКА 56.
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
22
МАЈДАН-РАБЕ 2 ДВД РАБЕ
НОВИ КНЕЖЕВАЦ 7 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА
БОЛНИЦА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ 8 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА САЛА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ 9 ЈКП „7 ОКТОБАР”
НОВИ КНЕЖЕВАЦ 10 ЈКП”7ОКТОБАР”
НОВИ КНЕЖЕВАЦ 11 ЗАБАВИШТЕ ОБИЛИЋЕВО
СРПСКИ КРСТУР 1 ОСНОВНА ШКОЛА
СРПСКИ КРСТУР 2 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СРПСКИ
КРСТУР
ЂАЛА 1 САЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЂАЛА 2 ВЕЋНИЦА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БАНАТСКО АРАНЂЕЛОВО 1
87
301
429
395
345
321
215
9.098
647
848
595
749
630
539
НОВИ БЕЧЕЈ, РАДНИЧКА 80
НОВИ БЕЧЕЈ, РАДНИЧКА 80
НОВИ БЕЧЕЈ, ЈОСИФА МАРИНКОВИЋА 79
НОВИ БЕЧЕЈ, ЈОСИФА МАРИНКОВИЋА 79
НОВИ БЕЧЕЈ, ЈОСИФА МАРИНКОВИЋА 91
НОВИ БЕЧЕЈ, ЈОСИФА МАРИНКОВИЋА 79
НОВИ БЕЧЕЈ, МИЛОШЕВ ПУТ 29
НОВИ БЕЧЕЈ, ЈОСИФА МАРИНКОВИЋА 79
НОВИ БЕЧЕЈ, УЖИЧКА 2
НОВИ БЕЧЕЈ, ТОЗЕ МАРКОВИЋА 8
НОВО МИЛОШЕВО, МАРШАЛА ТИТА 121
НОВО МИЛОШЕВО, МАРШАЛА ТИТА 79
826
554
767
825
802
725
743
715
573
641
718
700
НОВО МИЛОШЕВО, МАРШАЛА ТИТА 69 ДЕСНО
НОВО МИЛОШЕВО, МАРШАЛА ТИТА 69 ЛЕВО
НОВО МИЛОШЕВО, ТРГ ПАЛИХ ХЕРОЈА 2
НОВО МИЛОШЕВО, МАРШАЛА ТИТА 1
НОВО МИЛОШЕВО, ЈНА 29
НОВО МИЛОШЕВО, ЈНА 29
КУМАНЕ, 1. УЧИОНИЦА, ТРГ СЛОБОДЕ 4
КУМАНЕ, 2. УЧИОНИЦА, ТРГ СЛОБОДЕ 4
КУМАНЕ, 3. УЧИОНИЦА, ТРГ СЛОБОДЕ 4
КУМАНЕ, ЉУБИЦЕ ОДАЏИЋ 42
668
597
680
656
468
620
599
546
571
522
КУМАНЕ, 4. УЧИОНИЦА, ТРГ СЛОБОДЕ 4
БОЧАР, ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 4
БОЧАР, МАРШАЛА ТИТА 1
ПРОСТОРИЈА БИВШЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, ЂУРЕ
ПУЦАРА 15.
ПРОСТОРИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МАЈДАН,
М.ТИТА 3.
ПРОСТОРИЈА ДВД РАБЕ
589
593
664
20.370
513
139
696
676
661
682
414
575
700
503
635
371
755
407
289
268
116
400
524
172
180
105
9.781
88
Број 51
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
19. мај 2012.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
АМБУЛАНТА
КУЋА ДРАГАНА РАДОВИЋА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
КУЋА ЛУКОВИЋ ВУКОЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
КУЋА МИШОВИЋ АЛЕКСАНДРА
ОСНОВНА ШКОЛА
КУЋА МИЈАИЛОВИЋ ДРАГИЦЕ
КУЋА ЈАЈИЋ СРБА
КУЋА ЦРНОВРШАНИН РАХМАНА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
КУЋА СИМОВИЋ МИОДРАГА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
КАФЕЧАЈНИЦА ДЕРВИШЕВИЋ ИСМЕТА
ОСНОВНА ШКОЛА
КУЋА МЕХОВИЋ ЕМИРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
КУЋА АЛИЋ ЏЕМА
КАФ. ЗУКОРЛИЋ ХИДАЈЕТА
КУЋА КАРИШИК МЕХМЕДА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЛОКАЛ МУТАВЏИЋ СМИЉАНА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА ДОЈЕВИЋЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
КУЋА МИНИЋ ПРЕДРАГА
АМБУЛАНТА
ОСНОВНА ШКОЛА
КУЋА РАДОМИРОВИЋ СПИРА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
КУЋА ДРОБЊАК МАРИНКА
КУЋА НУМАНОВИЋ АСИМА
ОСНОВНА ШКОЛА
КУЋА КАХРОВИЋ АГАНА
ЛОКАЛ СЕЈДОВИЋ ШАЋИРА
КУЋА ИБРОВИЋ СЕНАДА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРОДАВНИЦА БИШЕВАЦ СЛОБОДАНА
ОСНОВНА ШКОЛА СТЕФАН НЕМАЊА
ОСНОВНА ШКОЛА СТЕФАН НЕМАЊА
ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА
ОШ СЕЛАКОВАЦ
ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА
ПРОСТОРИЈЕ ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АД Н.ПАЗАР-ПУТ - ШЕСТОВО
ПРОДАВНИЦА ЛЕКИЋ ДРАГАНА
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
ОШ БРАТСТВО
ОШ БРАТСТВО
ГП РАЗВИТАК
ОШ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
УКРАС - ПРОСТОРИЈА СЕЛЕК ФЕХИМА
ЛОКАЛ БЕШИРОВИЋ БЕШИРА
БЕЛЕ ВОДЕ
МУХОВО
КРЋЕ
БУЧЕ
ВУЧИНИЋЕ
ВИТОШ
ВРАНОВИНА
ПОЛОКЦЕ
ГРУБЕТИЋЕ
ЖУЊЕВИЋЕ
ТАБАЛИЈЕ
ГРАЂАНОВИЋЕ
ПОЖЕЖИНА
НОВОПАЗАРСКА БАЊА
БАДОВО
СКУКОВО
БОТУРОВИНА
КОСУРИЋЕ
ДЕЖЕВА
АЛУЛОВИЋЕ
КОМИЊЕ
КРУШЕВО
ЈУКОВАЧА
ЛУКАРЕ
ЛУК.ГОШЕВО
ВРБАСИЋЕ
МУР
ОХОЉЕ
ШТЕНОВАЦ
ПАРАЛОВО
ОДОЈЕВИЋЕ
ТУШИМЉА
БЛАЖЕВО
ДЕЖЕВСКИ ПУТ
ПОПЕ
ПОЖЕГА
БАЛЕТИЋЕ
СЕЛАКОВАЦ
ДОЈЕВИЋЕ
ВИДОВО
РАЈЕТИЋЕ
БАГРИ
ДОЉАНИ
СЕБЕЧЕВО
ТРНАВА
ЛЕЧА
ИЗБИЦЕ
ЦВИЈЕТЊЕ
БРЂАНИ
ТРНАВА
ПЉЕВЉАНИ
ХОТКОВО
ШТИТАРЕ
ОСАОНИЦА
СВИЛАНОВО
ШАРОЊЕ
КОВАЧЕВО
КУЗМИЧЕВО
ТЕЊКОВО
ИСАБЕГА ИСАБЕГОВИЋА ББ
ИСАБЕГА ИСАБЕГОВИЋА ББ
28 НОВЕМБАР ББ
ДУБРОВАЧКА 407
28 НОВЕМБАР ББ
28 НОВЕМБАР ББ
ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 1
Ј.РИСТОВИЋА 3
СТЕВАНА НЕМАЊЕ 4
СТЕВАНА НЕМАЊЕ 4
СТЕВАНА НЕМАЊЕ ББ
СТЕВАНА НЕМАЊЕ ББ
ЧЕРКЕЗ МАХАЛА ББ
ВУКА КАРАЏИЋА ББ
ВУКА КАРАЏИЋА ББ
РУЂЕРА БОШКОВИЋА 1
ВОЈКОВАЧКА 148
621
354
140
239
367
123
298
96
157
129
88
67
219
513
114
90
469
108
308
172
502
267
376
933
173
249
2.284
185
1.303
787
150
81
823
510
170
1.372
183
2.373
1.667
202
85
313
99
801
689
92
204
236
192
377
770
178
133
457
134
267
191
138
129
2.057
2.116
1.208
2.510
1.756
1.648
1.099
1.364
1.560
1.855
2.049
1.749
1.585
1.459
1.884
1.614
1.682
19. мај 2012.
Број 51
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
НОВИ ПАЗАР - ГРАД
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
ФО РАС - ПРОСТОРИЈЕ ГРАЦА РИФАТА
ФО РАС - МЕНЗА ГРАЦА РИФАТА
МУЗИЧКА ШКОЛА
ДОМ ЗДРАВЉА ХОЛ ЂАЧКОГ ДИСПАНЗЕРА
ОШ ВУК КАРАЏИЋ
ПРОСТОРИЈЕ 5-МЗ
ПРОСТОРИЈА ШЕМСОВИЋ САМИРА
ОШ РИФАТ БУРЏОВИЋ - ТРШО
ОШ ВУК КАРАЏИЋ
СПОРТСКА ХАЛА
ОШ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
ОШ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ
ПРОСТОРИЈЕ 6-МЗ
ЛОКАЛ ШЕХОВИЋ АСМИРА
ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКА ШКОЛА
РУЂЕРА БОШКОВИЋА ББ
РУЂЕРА БОШКОВИЋА ББ
ОСЛОБОЂЕЊА ББ
ГЕНЕРАЛА ЖИВКОВИЋА 1
ГЕНЕРАЛА ЖИВКОВИЋА ББ
ЕМИНА РЕЏЕПАГИЋА ББ
ИВЕ АНДРИЋА 75
ОСЛОБОЂЕЊА ББ
ГЕНЕРАЛА ЖИВКОВИЋА ББ
ГЕНЕРАЛА ЖИВКОВИЋА ББ
ЦЕТИЊСКА 10
ЦЕТИЊСКА 10
ХЕРЦЕГОВАЧКА ББ
ЋИРЕ РАТКОВИЋА 20
28 НОВЕМБАР ББ
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ОШ „ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ”
ДОМ КУЛТУРЕ
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
ВАТРОГАСНИ ДОМ
КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА
ДОМ МЗ „ФУТОГ” (КАНЦЕЛАРИЈА 1)
ДОМ МЗ „ФУТОГ” (ВЕЛИКА САЛА)
ДОМ МЗ „ФУТОГ” (КАНЦЕЛАРИЈА 2)
ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ”
ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ”
ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ”
MЗ „СТЕПАНОВИЋЕВО”
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН”
ОШ „Михајло Пупин”
ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН”
КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА „И.Л.РИБАР”
МЗ „ВЕТЕРНИК” (Велика сала)
ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН”
ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН”,
ПУ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”
МЗ „АДИЦЕ” (Мала сала)
МЗ „АДИЦЕ” (Велика сала)
ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
ОШ „Милош Црљански”
ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
ОШ „Милош Црњански”
ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
МЗ „ЈУЖНИ ТЕЛЕП”
МЗ „ЈУЖНИ ТЕЛЕП”
МЗ „ЈУЖНИ ТЕЛЕП”
МЗ „БРАТСТВО-ТЕЛЕП”
ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА”
ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА”
МЗ „НИКОЛА ТЕСЛА-ТЕЛЕП”
МЗ „НИКОЛА ТЕСЛА-ТЕЛЕП”
МЗ”НИКОЛА ТЕСЛА-ТЕЛЕП”
КЛУБ ПЕН.”ГРОЗДА ГАЈШИН”
ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ
ОШ „ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА”
ОШ „ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА”
OШ „ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА”
ОШ „ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА”
ОШ „ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА”
ОШ „ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА”
ОШ „ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА”
ОШ „ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА”
ОШ „ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА”
ОШ „ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА”
ОШ „ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА”
ОШ „ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА”
МЗ „ДЕТЕЛИНАРА” (Велика сала)
СШЦ „БОГДАН ШУПУТ”
СШЦ „БОГДАН ШУПУТ”
СШЦ „БОГДАН ШУПУТ”
БЕГЕЧ, КРАЉА ПЕТРА I 36
БЕГЕЧ, КРАЉА ПЕТРА I 1
ФУТОГ, ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 1
ФУТОГ, Царице Милице 1
ФУТОГ, Царице Милице 1
ФУТОГ, ЦАРА ЛАЗАРА 13
ФУТОГ, ЦАРА ЛАЗАРА 22
ФУТОГ, ЦАРА ЛАЗАРА 141
ФУТОГ, ЦАРА ЛАЗАРА 141
ФУТОГ, ЦАРА ЛАЗАРА 141
ФУТОГ, РАДЕ КОНЧАРА 2
ФУТОГ, РАДЕ КОНЧАРА 2
ФУТОГ, РАДЕ КОНЧАРА 2
СТЕПАНОВИЋЕВО, ВОЈВОДЕ СТЕПЕ
СТЕПАНОВИЋА 112
ВЕТЕРНИК, КРАЉА АЛЕКСАНДРА 38
ВЕТЕРНИК, КРАЉА АЛЕКСАНДРА 38
ВЕТЕРНИК, КРАЉА АЛЕКСАНДРА 38
ВЕТЕРНИК, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 1
ВЕТЕРНИК, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 1А
ВЕТЕРНИК, КРАЉА АЛЕКСАНДРА 38
ВЕТЕРНИК, КРАЉА АЛЕКСАНДРА 38
СИМА ШОЛАЈЕ 2А
СИМА ШОЛАЈЕ 2А
СИМА ШОЛАЈЕ 2А
АНЂЕ РАНКОВИЋ 2
АНЂЕ РАНКОВИЋ 2
АНЂЕ РАНКОВИЋ 2
АНЂЕ РАНКОВИЋ 2
АНЂЕ РАНКОВИЋ 2
АНЂЕ РАНКОВИЋ 2
АНЂЕ РАНКОВИЋ 2
АНЂЕ РАНКОВИЋ 2
ЈАНОШИКОВА 1А
ЈАНОШИКОВА 1А
ЈАНОШИКОВА 1А
ИЛАРИОНА РУВАРЦА 18А
ШАРПЛАНИНСКА 28
ШАРПЛАНИНСКА 28
ГЕРИ КАРОЉА 5
ГЕРИ КАРОЉА 5
ГЕРИ КАРОЉА 5
ЊЕГОШЕВА 24
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 2
СЕЉАЧКИХ БУНА 51А
СЕЉАЧКИХ БУНА 51А
СЕЉАЧКИХ БУНА 51А
СЕЉАЧКИХ БУНА 51А
СЕЉАЧКИХ БУНА 51А
СЕЉАЧКИХ БУНА 51А
СЕЉАЧКИХ БУНА 51А
СЕЉАЧКИХ БУНА 51А
СЕЉАЧКИХ БУНА 51А
СЕЉАЧКИХ БУНА 51А
СЕЉАЧКИХ БУНА 51А
СЕЉАЧКИХ БУНА 51А
БРАЋЕ ПОПОВИЋ 4
ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА 22
ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА 22
ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА 22
89
1.569
2.164
1.639
1.405
2.290
1.474
1.436
2.547
1.709
1.963
2.181
1.915
1.501
756
1.428
79.919
1.406
1.498
1.449
1.564
1.411
1.599
1.477
1.632
1.661
1.730
1.436
1.524
1.350
1.823
1.837
1.794
1.859
1.987
1.580
1.938
1.722
2.194
2.305
2.263
1.624
1.785
1.581
1.474
1.548
1.495
1.521
1.468
2.057
1.815
1.713
1.506
2.131
1.600
2.057
1.911
1.574
1.814
1.726
1.605
1.688
1.293
1.587
1.334
1.673
1.472
1.844
1.514
1.354
1.386
1.614
1.449
1.886
1.791
1.626
90
Број 51
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
19. мај 2012.
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
СШЦ „БОГДАН ШУПУТ”
СШЦ „БОГДАН ШУПУТ”
МК „РУМЕНКА”
ОШ „СВЕТИ САВА”
ПЕНЗИОНЕРСКИ ДОМ РУМЕНКА
МЗ „РАДНИЧКИ” (КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА)
МЗ „РАДНИЧКИ” (ВЕЛИКА САЛА)
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ-ТОЗА”
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ-ТОЗА”
ЈКП „ЛИСЈЕ”
МЗ „ЈУГОВИЋЕВО”
МЗ „ЈУГОВИЋЕВО”
ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ”
МЗ „КЛИСА”
ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ”
СД „БОРАЦ”
ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ”
ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ”
ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ”
ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ”
МЗ „СЛАНА БАРА”
МЗ”ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ” (Велика сала)
МЗ „ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ” (Мала сала)
МЗ „ЧЕНЕЈ”
МЗ „ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ”
ВАТРОГАСНИ ДОМ
КИЦ КИСАЧ
ОШ „ЉУДОВИТ ШТУР”
ОШ „ЉУДОВИТ ШТУР”
КУД „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
ОШ „ЂУРА ДАНИЧИЋ”
СШЦ „Пинки” Нови Сад
МЗ „ПОДБАРА”
ОШ „ИВАН ГУНДУЛИЋ”
ОШ „ИВАН ГУНДУЛИЋ”
ОШ „ИВАН ГУНДУЛИЋ”
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
МЗ „САЛАЈКА”
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
МЗ „ШАНГАЈ”
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
ОШ „ИВО АНДРИЋ”
ОШ „ИВО АНДРИЋ”
МЗ „КОВИЉ”
АКУД „ЛАЗА КОСТИЋ”
ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ”
ОШ „ЛАЗА КОСТИЋ”
МЗ „ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ”
КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА
СШЦ „ЈОВАН ВУКАНОВИЋ”
СШЦ „ЈОВАН ВУКАНОВИЋ”
СРЕДЊА МАШИНСКА ШКОЛА
СШЦ „ЈОВАН ВУКАНОВИЋ”
МЗ „САВА КОВАЧЕВИЋ”
ОШ „КОСТА ТРИФКОВИЋ”
ОШ „КОСТА ТРИФКОВИЋ”
МЗ „СОЊА МАРИНКОВИЋ”
ОШ „ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ”
ОШ „ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ”
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
МЗ „БОШКО БУХА”
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА 22
ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА 22
РУМЕНКА, ВОЈВОЂАНСКА 19
РУМЕНКА, ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА 24
РУМЕНКА, ЦАРА ЛАЗАРА 68А
БРАЋЕ МОГИН 2
БРАЋЕ МОГИН 2
ФИЛИПА ФИЛИПОВИЋА 3
ФИЛИПА ФИЛИПОВИЋА 3
ЈАНКА ЧМЕЛИКА 89
ЈАНКА ЧМЕЛИКА 89
НОВИ САД, РУМЕНАЧКИ ПУТ 65
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 1
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 1
КЛИСАНСКИ ПУТ 165
САВСКА 27
КЛИСАНСКИ ПУТ 165
ЗЕЛЕНГОРСКА 14
КЛИСАНСКИ ПУТ 165
ЧЕНЕЈСКА 61
ЧЕНЕЈСКА 61
ЧЕНЕЈСКА 61
ЧЕНЕЈСКА 54
ДР ЈОВАНА АНДРЕЈЕВИЋА 2А
ДР ЈОВАНА АНДРЕЈЕВИЋА 2А
ЧЕНЕЈ, ВУКА КАРАЏИЋА 289
ЧЕНЕЈ, ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ 33
КИСАЧ, СЛОВАЧКА 43
КИСАЧ, СЛОВАЧКА 22
КИСАЧ, ЖЕЛЕЗНИЧКА 1
КИСАЧ, ЖЕЛЕЗНИЧКА 1
ШУМАДИЈСКА 6
ДУШАНА ВАСИЉЕВА 19
ШУМАДИЈСКА 12
КОСОВСКА 41
ГУНДУЛИЋЕВА 9
ГУНДУЛИЋЕВА 9
ГУНДУЛИЋЕВА 9
РАДОЈА ДОМАНОВИЋА 24
ШАЈКАШКА 26
ЂОРЂА ЗЛИЧИЋА 27
УЛИЦА VIII 8
КАЋ, ВЛАДИМИРА РОЛОВИЋА 24А
КАЋ, ВЛАДИМИРА РОЛОВИЋА 24А
КАЋ, ВОЈИНА ПАЛЕКСИЋА 3
КАЋ, КРАЉА ПЕТРА I 9
КАЋ, КРАЉА ПЕТРА I 9
КАЋ, КРАЉА ПЕТРА I 9
БУДИСАВА, ШКОЛСКА 3
БУДИСАВА, ШКОЛСКА 3
КОВИЉ, ЛАЗЕ КОСТИЋА 70
КОВИЉ, ЛАЗЕ КОСТИЋА 113
КОВИЉ, ЛАЗЕ КОСТИЋА 42
КОВИЉ, ЛАЗЕ КОСТИЋА 42
ОМЛАДИНСКОГ ПОКРЕТА 11
ПАРИСКЕ КОМУНЕ 44
ГАГАРИНОВА 1
ГАГАРИНОВА 1
БУЛЕВАР КРАЉА ПЕТРА I 38
Гагаринова 1
САВЕ КОВАЧЕВИЋА 15
БЕРИСЛАВА БЕРИЋА 2
БЕРИСЛАВА БЕРИЋА 2
КЕЈ ЖРТАВА РАЦИЈЕ 4
МАКСИМА ГОРКОГ 54
МАКСИМА ГОРКОГ 54
ДР ИЛИЈЕ ЂУРИЧИЋА 2А
ДР ИЛИЈЕ ЂУРИЧИЋА 2А
ДР ИЛИЈЕ ЂУРИЧИЋА 2А
РАВАНИЧКА 2
РАВАНИЧКА 2
РАВАНИЧКА 2
РАВАНИЧКА 2
ФРУШКОГОРСКА 8
БУЛЕВАР ДЕСПОТА СТЕФАНА 8
БУЛЕВАР ДЕСПОТА СТЕФАНА 8
1.567
1.828
2.026
1.627
1.858
1.674
1.476
2.029
1.970
1.852
1.213
1.942
1.807
1.933
1.213
1.745
1.597
1.316
1.145
1.499
1.535
1.561
1.466
2.220
1.874
1.537
212
1.081
1.131
1.006
1.281
1.624
1.344
1.724
2.097
1.166
1.761
1.476
2.220
1.855
1.161
1.427
1.707
1.476
1.755
1.548
1.839
1.891
1.571
1.720
1.244
1.258
984
1.009
1.697
1.420
1.413
1.508
1.578
1.427
1.140
1.628
1.874
1.730
1.854
1.706
1.629
1.536
599
1.526
1.198
1.348
1.308
510
1.633
1.782
19. мај 2012.
Број 51
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
144
145
146
147
148
149
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
НОВИ САД - ГРАД
176
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
НОВИ САД - ГРАД
91
БУЛЕВАР ДЕСПОТА СТЕФАНА 8
БУЛЕВАР ДЕСПОТА СТЕФАНА 8
БУЛЕВАР ДЕСПОТА СТЕФАНА 8
БУЛЕВАР ДЕСПОТА СТЕФАНА 8
БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 75
БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ 20
НАРОДНОГ ФРОНТА 71
НАРОДНОГ ФРОНТА 53
ФУТОШКА 67
ВОЈВОДЕ КНИЋАНИНА 12Б
ВОЈВОДЕ КНИЋАНИНА 12Б
ВОЈВОДЕ КНИЋАНИНА 1
МИШЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА 74А
ВОЈВОДЕ КНИЋАНИНА 1
ВОЈВОДЕ КНИЋАНИНА 1
ГОГОЉЕВА 1
ПУШКИНОВА 28
ПУШКИНОВА 28
НОВИ САД, ПУШКИНОВА 28
БРАЋЕ РИБНИКАР 40
1.517
1.782
1.659
1.428
1.771
1.554
2.241
2.053
1.416
1.400
1.739
1.704
1.719
1.556
1.537
1.456
1.243
1.380
1.655
1.365
БРАЋЕ РИБНИКАР 40
1.279
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
ДОМ ЗДРАВЉА „ЛИМАН”
МЗ „ИВО АНДРИЋ”
МЗ „ОСТРВО”
ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА „ЛИМАН”
КЛУБ ПЕНЗ. „ОЛГА ПЕТРОВ”
ОШ „ВАСА СТАЈИЋ”
ОШ „ВАСА СТАЈИЋ”
СМШ „7.АПРИЛ”
МЗ „7.ЈУЛИ”
СМШ „7.АПРИЛ”
СМШ „7.АПРИЛ”
МЗ „ВЕРА ПАВЛОВИЋ”
ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ”
ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ”
ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ”
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИЋАЈНШТАЈН „
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕВА МАРИЋАЈНШТАЈН”
МЗ „ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА”
СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”
РЕПУБЛ.ЗАВОД ЗА ТРЖИШТЕ РАДА
АД „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”
МЗ „ЖИТНИ ТРГ”
ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
ПУ „РАДОСНО ДЕТ.” (ОБЈ.”ПАЛЧИЦА”)
МЗ „НАРОДНИ ХЕРОЈИ”
МЗ „НАРОДНИ ХЕРОЈИ”
ПРЕДУЗЕЋЕ „ДЕС”
ОШ „ПЕТЕФИ ШАНДОР”
ОШ „ПЕТЕФИ ШАНДОР”
ОШ „ПЕТЕФИ ШАНДОР”
ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН”
ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН „БОГДАН ШУПУТ”
ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН „БОГДАН ШУПУТ”
ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР”
НОВИ САД - ПЕТРОВАРАДИН
НОВИ САД - ПЕТРОВАРАДИН
НОВИ САД - ПЕТРОВАРАДИН
НОВИ САД - ПЕТРОВАРАДИН
НОВИ САД - ПЕТРОВАРАДИН
НОВИ САД - ПЕТРОВАРАДИН
НОВИ САД - ПЕТРОВАРАДИН
НОВИ САД - ПЕТРОВАРАДИН
НОВИ САД - ПЕТРОВАРАДИН
НОВИ САД - ПЕТРОВАРАДИН
НОВИ САД - ПЕТРОВАРАДИН
НОВИ САД - ПЕТРОВАРАДИН
НОВИ САД - ПЕТРОВАРАДИН
НОВИ САД - ПЕТРОВАРАДИН
НОВИ САД - ПЕТРОВАРАДИН
НОВИ САД - ПЕТРОВАРАДИН
НОВИ САД - ПЕТРОВАРАДИН
НОВИ САД - ПЕТРОВАРАДИН
НОВИ САД - ПЕТРОВАРАДИН
НОВИ САД - ПЕТРОВАРАДИН
42
43
44
45
46
47
48
49
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ”
МЗ „ПЕТРОВАРАДИН” (ВЕЛИКА САЛА)
МЗ „ПЕТРОВАРАДИН” (МАЛА САЛА)
ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ”
ГРАДСКА ОПШТ. ПЕТРОВАРАДИН
ЛОВАЧКО ДРУШТВО „ЗЕЦ”
ЛОВАЧКО ДРУШТВО „ЗЕЦ”
ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ”
НАЦИОН. ПАРК „ФРУШКА ГОРА”
МК „СРЕМСКА КАМЕНИЦА”
ДГП „ПАРТИЗАНСКИ ПУТ”
СРЕДЊА ШКОЛА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СРЕДЊА ШКОЛА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
МОНТАЖНИ ОБЈЕКАТ НА ПАРАГОВУ
ПУ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”
ОШ „Ј. Ј. ЗМАЈ”
МЗ „ЛЕДИНЦИ”
МЗ „СТАРИ ЛЕДИНЦИ”
МК „БУКОВАЦ”
МЗ „БУКОВАЦ”
ПЕТРОВАРАДИН, ПРЕРАДОВИЋЕВА 6
ПЕТРОВАРАДИН, ЧАЈКОВСКОГ 1А
ПЕТРОВАРАДИН, ЧАЈКОВСКОГ 1А
ПЕТРОВАРАДИН, ПРЕРАДОВИЋЕВА 6
ПЕТРОВАРАДИН, ПАТРИЈАРХА РАЈАЧИЋА 24
ПЕТРОВАРАДИН, ПРЕРАДОВИЋЕВА 108
ПЕТРОВАРАДИН, ПРЕРАДОВИЋЕВА 108
ПЕТРОВАРАДИН, ПРЕРАДОВИЋЕВА 6
СР. КАМЕНИЦА, ТРГ ЗМАЈ ЈОВЕ 1
СР. КАМЕНИЦА, ТРГ КРАЉА ПЕТРА I 1
СР. КАМЕНИЦА, ДР КЕТРИН МЕКФЕИЛ 41
СР. КАМЕНИЦА, ЖЕЛЕЗНИЧКА 22
СР. КАМЕНИЦА, ЖЕЛЕЗНИЧКА 22
СР. КАМЕНИЦА, ИРИШКИ ПУТ 17
СР. КАМЕНИЦА, СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 1Б
СР. КАМЕНИЦА, ШКОЛСКА 3
ЛЕДИНЦИ, ЗМАЈ ЈОВИНА 19
СТАРИ ЛЕДИНЦИ, ВУКА КАРАЏИЋА 98
БУКОВАЦ, КАРАЂОРЂЕВА 76
БУКОВАЦ, ВИДОВДАНСКА 14
НОВО БРДО
1
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
ПРЕКОВЦЕ
ОБИЛИЋ
ОБИЛИЋ
ОБИЛИЋ
ОБИЛИЋ
1
2
3
4
ОШ „Свети Сава” Племетина
ОШ „Свети Сава” Племетина
ОШ „Свети Сава” Племетина
ОШ „Свети Сава” Племетина
ПЛЕМЕТИНА
ПЛЕМЕТИНА
ПЛЕМЕТИНА
ПЛЕМЕТИНА
ОПОВО
ОПОВО
ОПОВО
ОПОВО
1
2
3
4
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
БАРАНДА, ТРГ МАРШАЛА ТИТА БР. 4
БАРАНДА, ТРГ МАРШАЛА ТИТА БР. 4
БАРАНДА, ТРГ МАРШАЛА ТИТА БР. 4
БАРАНДА, ТРГ МАРШАЛА ТИТА БР.4
НАРОДНИХ ХЕРОЈА 5
НАРОДНИХ ХЕРОЈА 7
АЛБЕРТА ТОМЕ 2
ВАСЕ СТАЈИЋА 2
ГАЈЕВА 30
КРАЉЕВИЋА МАРКА 2А
КРАЉЕВИЋА МАРКА 2А
КРАЉЕВИЋА МАРКА 2А
КРАЉЕВИЋА МАРКА 2А
БРАНИМИРА ЋОСИЋА 40
МАЈЕВИЧКА 2Б
МАЈЕВИЧКА 2Б
БОГДАНА ГАРАБАНТИНА 3
БОРЕ ПРОДАНОВИЋА 15А
БОРЕ ПРОДАНОВИЋА 15А
БОРЕ ПРОДАНОВИЋА 15А
ВЕТЕРНИК, КРАЉА АЛЕКСАНДРА 38
НОВИ САД ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА 22
НОВИ САД, ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА 22
НОВИ САД, КРАЉЕВИЋА МАРКА 2А
1.253
1.940
1.526
1.847
1.795
1.677
1.810
1.642
1.608
887
1.845
1.882
1.908
1.890
1.981
2.185
1.486
1.948
1.619
1.789
282.649
1.425
1.735
1.491
2.058
1.648
1.809
2.241
1.958
1.217
1.203
589
1.518
1.449
1.256
1.991
1.508
1.604
798
1.992
1.385
30.875
886
886
1.207
327
1.410
992
3.936
320
310
349
271
92
Број 51
19. мај 2012.
ОПОВО
5
ОСНОВНА ШКОЛА
ОПОВО, БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА БР.12, ГЛАВНИ
УЛАЗ
ОПОВО, БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА БР.12, ГЛАВНИ
УЛАЗ
ОПОВО
368
ОПОВО
6
ОСНОВНА ШКОЛА
ОПОВО
7
ОПОВО
8
САЛА ЗА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ У
ПАРКУ
ОСНОВНА ШКОЛА
479
ГАЛЕРИЈА ”ЈОВАН ПОПОВИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОПОВО, БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА БР.12, ГЛАВНИ
УЛАЗ
ФИСКУЛТУРНА САЛА УЛАЗ ИЗ РИБАРСКЕ
УЛИЦЕ, БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 12
ОПОВО, УЛ. МАРКСИМА ГОРКОГ 1
ОПОВО, БРАСТВА ЈЕДИНСТВА БР.12, ГЛАВНИ
УЛАЗ
ОПОВО
ОПОВО, УЛ БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА ББ,
МАШИНСКИ ПАРК
ОПОВО
САКУЛЕ
САКУЛЕ
САКУЛЕ
САКУЛЕ
САКУЛЕ
СЕФКЕРИН
СЕФКЕРИН
СЕФКЕРИН
СЕФКЕРИН
СЕФКЕРИН
СЕФКЕРИН
ОПОВО
9
ОСНОВНА ШКОЛА
ОПОВО
ОПОВО
10
11
ПРОСТОРИЈЕ ЈП ”МЛАДОСТ” – ВОДОСТАНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОПОВО
ОПОВО
12
13
ГАЛЕРИЈА ”ЈОВАН ПОПОВИЋ”
САЛА АД ”АГРОС”
ОПОВО
ОПОВО
ОПОВО
ОПОВО
ОПОВО
ОПОВО
ОПОВО
ОПОВО
ОПОВО
ОПОВО
ОПОВО
ОПОВО
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ОРАХОВАЦ
1
ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” ВЕЛИКА ХОЧА,
ВЕЛИКА ХОЧА, ОРАХОВАЦ
ОСЕЧИНА
ОСЕЧИНА
1
2
ОСЕЧИНА 4.
ОСЕЧИНА 2
ОСЕЧИНА
3
ОСЕЧИНА СЕЛО
ОСЕЧИНА
ОСЕЧИНА
ОСЕЧИНА
ОСЕЧИНА
ОСЕЧИНА
ОСЕЧИНА
ОСЕЧИНА
ОСЕЧИНА
ОСЕЧИНА
ОСЕЧИНА
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ПЛУЖАЦ
ГОРЊЕ ЦРНИЉЕВО
СИРДИЈА
ТУЂИН
ДРАГИЈЕВИЦА
ЛОПАТАЊ
ОСТРУЖАЊ
БРАТАЧИЋ
КОМИРИЋ
КОЊУША
ОСЕЧИНА
ОСЕЧИНА
ОСЕЧИНА
ОСЕЧИНА
ОСЕЧИНА
ОСЕЧИНА
ОСЕЧИНА
ОСЕЧИНА
15
16
17
18
19
20
21
22
БЕЛОТИЋ
БАСТАВ
ГУЊАЦИ
ЦАРИНА
СКАДАР
ДРАГОДОЛ
КОЊИЦ
ПЕЦКА
ЗГРАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
САЛА ОСНОВНОГ СУДА ВАЉЕВО-СУДСКА
ЈЕДИНИЦА У ОСЕЧИНИ
„ГОРЊА” ШКОЛА (ОШ „БРАЋА НЕДИЋ”)
ОСЕЧИНА
ОСНОВНА ШКОЛА У ПЛУШЦУ
ОСНОВНА ШКОЛА У Г.ЦРНИЉЕВУ
ОСНОВНА ШКОЛА У СИРДИЈИ
ЗГРАДА МЗ ТУЂИН
ОСНОВНА ШКОЛА У ДРАГИЈЕВИЦИ
ОСНОВНА ШКОЛА У ЛОПАТЊУ
ОСНОВНА ШКОЛА У ОСТРУЖЊУ
ЗГРАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ БРАТАЧИЋ
ОСНОВНА ШКОЛА У КОМИРИЋУ
МАГАЦИН ПРЕДУЗЕЋА „ПОДГОРИНА-ФРУХТ”
КОЊУША
ОСНОВНА ШКОЛА У БЕЛОТИЋУ
ОСНОВНА ШКОЛА У БАСТАВУ
ОСНОВНА ШКОЛА У ГУЊАЦИМА
ОСНОВНА ШКОЛА У ЦАРИНИ
ОСНОВНА ШКОЛА У ПЕЦКОЈ
ОСНОВНА ШКОЛА У ДРАГОДОЛУ
САЛА ЗЗ „ПЕЦКА” У ПЕЦКОЈ
ОСНОВНА ШКОЛА „ВОЈВОДА МИШИЋ” ПЕЦКА
ОЏАЦИ
ОЏАЦИ
ОЏАЦИ
ОЏАЦИ
ОЏАЦИ
ОЏАЦИ
ОЏАЦИ
ОЏАЦИ
ОЏАЦИ
ОЏАЦИ
ОЏАЦИ
ОЏАЦИ
ОЏАЦИ
ОЏАЦИ
ОЏАЦИ
ОЏАЦИ
ОЏАЦИ
ОЏАЦИ
ОЏАЦИ
ОЏАЦИ
ОЏАЦИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ОСНОВНА ШКОЛА БАЧКИ БРЕСТОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА БАЧКИ БРЕСТОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА БАЧКИ БРЕСТОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА БАЧКИ ГРАЧАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА БАЧКИ ГРАЧАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА БОГОЈЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА БОГОЈЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА КАРАВУКОВО
ОСНОВНА ШКОЛА КАРАВУКОВО
ОСНОВНА ШКОЛА КАРАВУКОВО
ОСНОВНА ШКОЛА КАРАВУКОВО
ОСНОВНА ШКОЛА СРПСКИ МИЛЕТИЋ
ОСНОВНА ШКОЛА СРПСКИ МИЛЕТИЋ
ОСНОВНА ШКОЛА СРПСКИ МИЛЕТИЋ
ОСНОВНА ШКОЛА РАТКОВО
ОСНОВНА ШКОЛА РАТКОВО
ОСНОВНА ШКОЛА РАТКОВО
ГИМНАЗИЈА ОЏАЦИ
ГИМНАЗИЈА ОЏАЦИ
ГИМНАЗИЈА ОЏАЦИ
ГИМНАЗИЈА ОЏАЦИ
МАРШАЛА ТИТА 83.
МАРШАЛА ТИТА 83
МАРШАЛА ТИТА 83
ЛИЧКА 16
ЛИЧКА 16
МАРШАЛА ТИТА 13
МАРШАЛА ТИТА 13
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 90
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 90
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 90
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 90
СВЕТОГ САВЕ ББ
СВЕТОГ САВЕ ББ
СВЕТОГ САВЕ ББ
РАТКА ПАВЛОВИЋА ББ
РАТКА ПАВЛОВИЋА ББ
РАТКА ПАВЛОВИЋА ББ
СОМБОРСКА 18
СОМБОРСКА 18
СОМБОРСКА 18.
СОМБОРСКА 18
451
389
317
284
376
407
387
333
270
256
337
357
304
375
333
381
361
352
258
8.625
765
765
1.162
1.260
695
459
397
220
166
458
868
443
214
693
85
473
426
969
460
499
431
340
384
11.102
833
912
843
1.040
1.027
863
783
921
1.005
982
965
949
900
883
961
954
1.031
1.255
1.101
1.235
1.178
19. мај 2012.
Број 51
ОЏАЦИ
ОЏАЦИ
ОЏАЦИ
ОЏАЦИ
ОЏАЦИ
ОЏАЦИ
22
23
24
25
26
27
ОСНОВНА ШКОЛА Б.РАДИЧЕВИЋ ОЏАЦИ
ОСНОВНА ШКОЛА Б.РАДИЧЕВИЋ ОЏАЦИ
ОСНОВНА ШКОЛА Б.РАДИЧЕВИЋ ОЏАЦИ
ОСНОВНА ШКОЛА ЛАЛИЋ
ОСНОВНА ШКОЛА ДЕРОЊЕ
ОСНОВНА ШКОЛА ДЕРОЊЕ
ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 60
ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 60
ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 60
МАРШАЛА ТИТА 52
СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 25-А
СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 25-А
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
1
2
3
4
5
6
7
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ, ОЛГЕ ПЕТРОВ 1
БАНАТСКИ БРЕСТОВАЦ, МАРШАЛА ТИТА 4 А
БАНАТСКО НОВО СЕЛО, ВУКА КАРАЏИЋА 46
БАНАТСКО НОВО СЕЛО, МАРШАЛА ТИТА 67
БАНАТСКО НОВО СЕЛО, МАРШАЛА ТИТА 79
БАНАТСКО НОВО СЕЛО, МАРШАЛА ТИТА 79
ДОЛОВО, УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА 1. 1
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА
КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА
ОСНОВНА ШКОЛА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
ОСНОВНА ШКОЛА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА „СВЕТОЗАР
МАРКОВИЋ”
ДОМ КУЛТУРЕ „25. МАЈ”
ОШ „АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ”
ОШ „АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ”
КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА
ДОМ КУЛТУРЕ „МЛАДОСТ”
ОШ „МОША ПИЈАДЕ”
СПЕЦИЈАЛНИ ДОМ „СРЦЕ”
ДОМ КУЛТУРЕ „КОЧО РАЦИН”
МЕНЗА ЗЗ „ БЕЉЕ „
ОСНОВНА ШКОЛА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
ХАЛА СПОРТОВА
ДОМ ИНВАЛИДА И ПЕНЗИОНЕРА
ДОМ ОМЛАДИНЕ
САЛА „ЈАНКОВИЋ”
МК ОМОЉИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ „ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
ПД „РАС”
ДОМ КУЛТУРЕ „29 НОВЕМБАР”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „СТАРЧЕВО”
ОШ „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”
ОШ „ВАСА ЖИВКОВИЋ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ГОРЊИ ГРАД”
ОШ „ВАСА ЖИВКОВИЋ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ГОРЊИ ГРАД”
СТАМБЕНА ЗГРАДА САВЕ БОРКОВИЋА
„ УТВА „ АВИО ИНД.
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
ОШ „СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ”
ШКОЛА „ПАЈА МАРГАНОВИЋ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „КОТЕЖ”
ДОМ ОМЛАДИНЕ
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА „СТРЕЛИШТЕ”
ДЕЧИЈА УСТАНОВА „ЧУПЕРАК”
ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА „СТРЕЛИШТЕ”
ДЕЧИЈА УСТАНОВА „ЧУПЕРАК”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „СТРЕЛИШТЕ”
ДЕЧИЈА УСТАНОВА „ВЕВЕРИЦА”
ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ”
ОШ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”
ВРТИЋ „БАМБИ”
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ТЕСЛА”
ОШ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”
ОШ „СВЕТИ САВА”
ОШ „СВЕТИ САВА”
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
ОШ „СВЕТИ САВА”
ИНСТИТУТ „ ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
САВЕЗ ПЕНЗИОНЕРА
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
60
61
62
63
64
65
66
67
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ЦЕНТАР”
САВЕЗ ГЛУВИХ
ГИМНАЗИЈА „УРОШ ПРЕДИЋ”
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
ОШ „ БРАЦА ПЕТРОВ „
ВРТИЋ „ПУПОЉАК”
ДОЛОВО, УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА 1. 36
ДОЛОВО, АКСЕНТИЈА МАКСИМОВИЋА 1
ДОЛОВО, АКСЕНТИЈА МАКСИМОВИЋА 1
ГЛОГОЊ, БЕОГРАДСКА 13
ГЛОГОЊ, ПРВИ МАЈ 82
ИВАНОВО, 29. НОВЕМБРА 56
ЈАБУКА, ЈНА 45
ЈАБУКА, И.Л. РИБАРА 2
ЈАБУКА, МАРШАЛА ТИТА 10
КАЧАРЕВО, МАРШАЛА ТИТА 45
КАЧАРЕВО, МАРШАЛА ТИТА 41
КАЧАРЕВО, МАРШАЛА ТИТА 40
КАЧАРЕВО, МАРШАЛА ТИТА 13
ОМОЉИЦА, ВУКА КАРАЏИЋА 63
ОМОЉИЦА, ЦАРА ДУШАНА 2
ОМОЉИЦА, ТРГ СВЕТОГ САВЕ ББ
ОМОЉИЦА, ТРГ СВЕТОГ САВЕ ББ
СТАРЧЕВО, ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 67
СТАРЧЕВО, ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 2
СТАРЧЕВО, ТРГ НЕОЛИТА 1
СТАРЧЕВО, ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 2
ПАНЧЕВО, КАРАЂОРЂЕВА 89
ПАНЧЕВО, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 74
ПАНЧЕВО, КАРАЂОРЂЕВА 89
ПАНЧЕВО, УЛ. ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 74
ПАНЧЕВО, СКРОБАРА-ТРГ МАРШАЛА ТИТА 24
ПАНЧЕВО, ЈАБУЧКИ ПУТ ББ
ПАНЧЕВО, ВОЈВОЂАНСКИ БУЛЕВАР 1
ПАНЧЕВО, БРАЋЕ ЈОВАНОВИЋА 75
ПАНЧЕВО, ОСЛОБОЂЕЊА 25
ПАНЧЕВО, БРАЋЕ ЈОВАНОВИЋА ББ
ПАНЧЕВО, СВЕТОГ САВЕ 10
ПАНЧЕВО, ВОЈВОЂАНСКИ БУЛЕВАР 1
ПАНЧЕВО, МИЛУТИНА БОЈИЋА
ПАНЧЕВО, ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА ББ
ПАНЧЕВО, МИЛУТИНА БОЈИЋА ББ
ПАНЧЕВО,ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА ББ
ПАНЧЕВО, ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА 19
ПАНЧЕВО, ЈОВАНА БЈЕЛИЋА ББ
ПАНЧЕВО, ДУШАНА ПЕТРОВИЋА-ШАНЕТА 11
ПАНЧЕВО, СЕРДАР ЈАНКА ВУКОТИЋА ББ
ПАНЧЕВО, КРАЉА МИЛАНА ОБРЕНОВИЋА ББ
ПАНЧЕВО, ЛАВА ТОЛСТОЈА 30
ПАНЧЕВО, ЛАВА ТОЛСТОЈА 78 Д
ПАНЧЕВО, СЕРДАРА ЈАНКА ВУКОТИЋА ББ
ПАНЧЕВО, ВОЈВОЂАНСКА ББ
ПАНЧЕВО, ВОЈВОЂАНСКА ББ
ПАНЧЕВО, НОВОСЕЉАНСКИ ПУТ 31
ПАНЧЕВО, НОВОСЕЉАНСКИ ПУТ 31
ПАНЧЕВО, ВОЈВОЂАНСКА ББ
ПАНЧЕВО, БАВАНИШТАНСКИ ПУТ 277
ПАНЧЕВО, ДР СВЕТИСЛАВА КАСАПИНОВИЋА
12 Б
ПАНЧЕВО, МАКСИМА ГОРКОГ 25
ПАНЧЕВО, ЦАРА ЛАЗАРА 23
ПАНЧЕВО, ИГЊАТА БАРАЈЕВЦА 2
ПАНЧЕВО, ЗМАЈ ЈОВЕ ЈОВАНОВИЋА 3
ПАНЧЕВО, ВЛАДИМИРА ЖЕСТИЋА 21
ПАНЧЕВО, ВЛАДИМИРА ЖЕСТИЋА 21
ПАНЧЕВО, ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 179
ПАНЧЕВО, ДРИНСКА 19
93
1.080
1.105
1.212
1.228
1.048
1.081
27.375
1.567
1.365
1.445
1.697
1.935
1.419
1.834
1.306
1.009
1.404
1.524
1.295
1.238
1.502
1.862
1.934
1.577
1.583
1.872
1.495
1.692
1.459
1.209
1.347
1.768
1.823
1.959
1.171
1.815
478
1.546
1.946
303
596
2.166
1.360
2.074
2.236
1.338
2.077
1.661
1.917
1.853
1.810
1.373
1.379
1.030
1.893
1.533
1.690
1.442
1.529
1.867
2.022
2.000
2.190
2.006
507
754
1.375
1.817
1.715
1.553
1.834
1.834
1.349
1.366
94
Број 51
19. мај 2012.
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
ПАНЧЕВО - ГРАД
68
69
70
71
72
73
74
ВРТИЋ „ПУПОЉАК”
БИВША МЗ „ТАМИШ”
ГИМНАЗИЈА „ УРОШ ПРЕДИЋ”
ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”
СПОМЕН ДОМ
МКУД „ТАМАШИ АРОН”
ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА „СТАРИ ТАМИШ”
ПАНЧЕВО, ДРИНСКА 19
ПАНЧЕВО, САВСКА 4
ПАНЧЕВО, ИГЊАТА БАРАЈЕВЦА 2
ПАНЧЕВО, ШАНДОРА ПЕТЕФИЈА 33
ПАНЧЕВО, ТРГ XII ВОЈВОЂАНСКЕ БРИГАДЕ 5
ПАНЧЕВО, ГРОБЉАНСКА 24
ПАНЧЕВО, КЕСТЕНОВА 2
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
1
2
3
4
5
ул. Димитрија Марјановића бб
ул. Димитрија Марјановића бб
ул. Светолика Марјановића-Белца бб
ул. Светолика Марјановића-Белца бб
ул. Томе Живановића 10
ПАРАЋИН
6
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
ПАРАЋИН
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Месна заједница ВРАПЧАНЕ
Месна заједница ВРАПЧАНЕ
Месна заједница БРАНКО КРСМАНОВИЋ
Месна заједница БРАНКО КРСМАНОВИЋ
Скупштина општине Параћин - Месна заједница 7.
ЈУЛИ
Скупштина општине Параћин - Месна заједница 7.
ЈУЛИ
Месна заједница 4. ЈУЛИ
Месна заједница 4. ЈУЛИ
Месна заједница ЦЕНТАР
Месна заједница ЦЕНТАР
Клуб пензионера
Месна заједница ЦЕНТАР
Месна заједница ЦЕНТАР
Месна заједница ГЛОЖДАК
Месна заједница ГЛОЖДАК
Месна заједница ГЛОЖДАК
Месна заједница 11. КОНГРЕС
Месна заједница 11. КОНГРЕС
Месна заједница 11. КОНГРЕС
Месна заједница 11. КОНГРЕС
Месна заједница ДАНКОВО
Месна заједница ДАНКОВО
Дом културе
Основна школа
Основна школа
Дом културе
Дом културе
Дом културе
Дом културе
Основна школа
Основна школа
Дом културе
Дом културе
Основна школа
Месна заједница
Основна школа
Основна школа
Дом културе
Основна школа
Дом културе
Дом културе
Основна школа
Дом културе
Дом културе
Дом културе
Дом културе
Месна заједница
Дом културе
Дом културе
Основна школа
Дом културе
Основна школа
Основна школа
Дом културе
Дом културе
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
БИСТРИЦА
БОШЊАК
БУРОВАЦ
БУСУР
БУСУР
ВЕЗИЧЕВО
ВЕЛИКО ЛАОЛЕ
ВЕЛИКО ЛАОЛЕ
ВЕЛИКО ЛАОЛЕ
ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
БИВША ЖИКИНА КАФАНА „ТИХА НОЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ул. Томе Живановића 10
ул. Војводе Бојовића 18
ул. Војводе Бојовића 18
ул. Боре Петровића 6
ул. Боре Петровића 6
ул. Николе Пашића бб
ул. Боре Петровића 6
ул. Боре Петровића 6
ул. Кнез Михајлова бб
ул. Кнез Михајлова бб
ул. Кнез Михајлова бб
ул. Милоја Јоцића 2
ул. Милоја Јоцића 2
ул. Милоја Јоцића 2
ул. Милоја Јоцића 2
ул. Драгослава Маринковића бб
ул. Драгослава Маринковића бб
БОШЊАНЕ
БУЉАНЕ
БУСИЛОВАЦ
ГЛАВИЦА
ГОЛУБОВАЦ
ГОРЊЕ ВИДОВО
ГОРЊА МУТНИЦА
ДАВИДОВАЦ
ДОЊЕ ВИДОВО
ДОЊА МУТНИЦА
ДРЕНОВАЦ
ЗАБРЕГА
ИЗВОР
КЛАЧЕВИЦА
КРЕЖБИНАЦ
ЛЕБИНА
ЛЕШЈЕ
МИРИЛОВАЦ
ПЛАНА
ПОПОВАЦ
ПОТОЧАЦ
РАТАРЕ
РАШЕВИЦА
СИКИРИЦА
СИЊИ ВИР
СВОЈНОВО
СТРИЖА
СТУБИЦА
ТЕКИЈА
ТРЕШЊЕВИЦА
ЧЕПУРЕ
ШАВАЦ
ШАЛУДОВАЦ
1.365
1.119
1.467
1.966
1.235
1.501
635
113.813
789
826
789
870
937
986
1.345
1.154
945
1.057
739
719
1.046
1.319
1.521
2.043
1.419
1.093
947
1.087
1.133
1.008
808
1.223
783
895
215
678
701
421
1.703
870
1.655
581
664
475
381
546
327
621
1.110
843
1.173
482
967
801
198
1.243
1.584
1.492
919
1.102
654
549
431
50.867
710
514
847
579
615
511
669
598
662
499
19. мај 2012.
Број 51
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ВЕЛИКИ ПОПОВАЦ
ВОШАНОВАЦ
ВИТОВНИЦА
ДОБРЊЕ
ДУБОЧКА
ЖДРЕЛО
ЗАБРЂЕ
КАМЕНОВО
КЛАДУРОВО
КНЕЖИЦА
КРВИЈЕ
ЛЕСКОВАЦ
ЛОПУШНИК
МАЛО ЛАОЛЕ
МАНАСТИРИЦА
МЕЛНИЦА
МЕЛНИЦА
ОРЕШКОВИЦА
ОРЉЕВО
ПАНКОВО
ПЕТРОВАЦ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
32
ПЕТРОВАЦ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
ПЕТРОВАЦ
ПЕТРОВАЦ
ПЕТРОВАЦ
ПЕТРОВАЦ
ПЕТРОВАЦ
РАНОВАЦ
РАНОВАЦ
РАНОВАЦ
РАШАНАЦ
СТАМНИЦА
СТАМНИЦА
СТАРЧЕВО
ТАБАНОВАЦ
ТРНОВЧЕ
ЋОВДИН
ЋОВДИН
ШЕТОЊЕ
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
50
ШЕТОЊЕ
СТАРА ЗУБНА АМБУЛАНТА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ПРОСТОРИЈА ДП „БОРАЦ” - ЗЕМЉОРАДНИЧКА
ЗАДРУГА „ПЕТРОВАЦ”
ПРОСТОРИЈА БИВШЕГ ЗАВОДА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ
ВЕЛИКА САЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СТАРА ОСНОВНА ШКОЛА
СТАРА ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
ГИМНАЗИЈА
ДОМ КУЛТУРЕ
БИВША ЗГРАДА ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ
ЗГРАДА НОВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ - ЧИТАОНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЧИТАОНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ - ВЕЛИКА ПОСЛОВНА
ПРОСТОРИЈА
ДОМ КУЛТУРЕ - МАЛА ПОСЛОВНА ПРОСТОРИЈА
ПЕЋ
ПЕЋ
ПЕЋ
1
2
3
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ГОРАЖДЕВАЦ, ПЕЋ
ГОРАЖДЕВАЦ, ПЕЋ
ГОРАЖДЕВАЦ, ПЕЋ
ПЕЋИНЦИ
ПЕЋИНЦИ
ПЕЋИНЦИ
ПЕЋИНЦИ
ПЕЋИНЦИ
ПЕЋИНЦИ
ПЕЋИНЦИ
ПЕЋИНЦИ
ПЕЋИНЦИ
ПЕЋИНЦИ
ПЕЋИНЦИ
ПЕЋИНЦИ
ПЕЋИНЦИ
ПЕЋИНЦИ
ПЕЋИНЦИ
ПЕЋИНЦИ
ПЕЋИНЦИ
ПЕЋИНЦИ
ПЕЋИНЦИ
ПЕЋИНЦИ
ПЕЋИНЦИ
ПЕЋИНЦИ
ПЕЋИНЦИ
ПЕЋИНЦИ
ПЕЋИНЦИ
ПЕЋИНЦИ
ПЕЋИНЦИ
ПЕЋИНЦИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
АШАЊА 1-МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
АШАЊА 2-ОСНОВНА ШКОЛА
БРЕСТАЧ 1-САЛА ЛОВАЧКОГ ДОМА
БРЕСТАЧ 2-ОСНОВНА ШКОЛА
ДЕЧ 1-САЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ДЕЧ 2-ОСНОВНА ШКОЛА
ДОЊИ ТОВАРНИК 1-ОСНОВНА ШКОЛА
ДОЊИ ТОВАРНИК 2-МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
КАРЛОВЧИЋ 1-САЛА ЛОВАЧКОГ ДОМА
КАРЛОВЧИЋ 2-ОСНОВНА ШКОЛА
КУПИНОВО 1-ОСНОВНА ШКОЛА
КУПИНОВО 2-ШУМСКА УПРАВА
КУПИНОВО 3-МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОБРЕЖ 1-ОСНОВНА ШКОЛА
ОБРЕЖ 2-МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОГАР 1-ДОМ КУЛТУРЕ
ОГАР 2-ОСНОВНА ШКОЛА
ПЕЋИНЦИ 1-САЛА ЛОВАЧКОГ ДОМА
ПЕЋИНЦИ 2-ОСНОВНА ШКОЛА
ПЕЋИНЦИ 3-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
ПОПИНЦИ 1-МАЛА САЛА
ПОПИНЦИ 2-ОСНОВНА ШКОЛА
ПРХОВО-ОСНОВНА ШКОЛА
СИБАЧ-ОСНОВНА ШКОЛА
СРЕМСКИ МИХАЉЕВЦИ-ОСНОВНА ШКОЛА
СУБОТИШТЕ 1-МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
СУБОТИШТЕ 2-ОСНОВНА ШКОЛА
ШИМАНОВЦИ 1-МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
КАРАЂОРЂЕВА 4
КАРАЂОРЂЕВА 6
ЛАЗАРА НЕДЕЉКОВИЋА 1
СТЕВАНА СТОЈАКОВИЋА 2
ИВАНА ПЕТРОВИЋА 3
БРАЋЕ НЕШКОВИЋ 2
ЈОЖЕФА МАРЧЕКА 2
БРАЋЕ ШОВЉАНСКИ 1
БЕЛИ ВЕТАР 4
ГОРЊАНСКА 2
МАРШАЛА ТИТА 1
БРАНКА МАЏАРЕВИЋА 34
ЂОРЂА МАРКОВИЋА 2
МАРШАЛА ТИТА 1
ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 1
ПАРТИЗАНСКА 1
ШУМСКА 3
БРАЋЕ ВИДАКОВИЋ 1
ШКОЛСКА 4
СЛОБОДАНА БАЈИЋА 1
ФРУШКОГОРСКА 2
ЈНА 3
СРЕМСКА 2
МАРШАЛА ТИТА 8
ШИМАНОВАЧКА 2
КАМЕНОВА 28
ПАРТИЗАНСКА 22
ПРХОВАЧКА 2
95
430
482
201
640
611
899
629
923
537
718
552
430
480
630
757
564
452
859
373
402
927
753
876
845
992
1.228
1.134
645
739
522
852
505
535
646
963
718
618
599
759
849
33.478
357
408
1.190
1.955
539
539
369
401
457
575
415
441
375
481
487
385
593
531
525
427
433
644
863
821
562
411
659
400
654
321
369
779
96
Број 51
19. мај 2012.
ПЕЋИНЦИ
ПЕЋИНЦИ
29
30
ШИМАНОВЦИ 2-ДОМ КУЛТУРЕ
ШИМАНОВЦИ 3-ОСНОВНА ШКОЛА
ТРГ СВЕТОГ НИКОЛАЈА 7
ТРГ СВЕТОГ НИКОЛАЈА 18
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
ДУНАВСКА 9, ПИРОТ
37.ДИВИЗИЈЕ 36, ПИРОТ
ПРИСЈАНСКИ ПУТ Б.Б, ПИРОТ
РАСАДНИЧКА Б.Б. ПИРОТ
ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 6, ПИРОТ
НАРОДНИХ ХЕРОЈА 60, ПИРОТ
ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 6, ПИРОТ
ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 6, ПИРОТ
СРПСКИХ ВЛАДАРА 118, ПИРОТ
СРПСКИХ ВЛАДАРА 118,ПИРОТ
ПОБЕДЕ 12, ПИРОТ
ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 6, ПИРОТ
ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 6, ПИРОТ
ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 6, ПИРОТ
ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 6, ПИРОТ
ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 6, ПИРОТ
КЊАЗА МИЛОША 45 Б, ПИРОТ
ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 6, ПИРОТ
САВЕ НЕМАЊИЋА 2, ПИРОТ
САВЕ НЕМАЊИЋА 2, ПИРОТ
КАПЕТАНА КАРАНОВИЋА 2, ПИРОТ
ЗАНАТЛИЈСКА Б.Б., ПИРОТ
ЈОРГОВАНА 8, ПИРОТ
РУЗМАРИНА 56, ПИРОТ
САВЕ НЕМАЊИЋА 2, ПИРОТ
САВЕ НЕМАЊИЋА 2, ПИРОТ
ТАКОВСКА 22, ПИРОТ
ТАКОВСКА 22, ПИРОТ
ТАКОВСКА 24, ПИРОТ
ТАКОВСКА 24, ПИРОТ
ТАКОВСКА 24, ПИРОТ
ВИСОЧКИ ПУТ 120, ПИРОТ
ВИСОЧКИ ПУТ 120, ПИРОТ
САВЕ НЕМАЊИЋА 2, ПИРОТ
САВЕ НЕМАЊИЋА 2 , ПИРОТ
НОВИ ЗАВОЈ
НОВА БОЛНИЦА
СЕЛО ГЊИЛАН
СЕЛО БАРЈЕ ЧИФЛИК
СЕЛО РАСНИЦА
СЕЛО СИЊА ГЛАВА
СЕЛО БЛАТО
СЕЛО КОСТУР
СЕЛО ВЕЛИКИ СУВОДОЛ
СЕЛО МАЛИ СУВОДОЛ
СЕЛО ПОНОР
СЕЛО ПРИСЈАН
СЕЛО КАМИК
СЕЛО ДРЖИНА
СЕЛО ПЕТРОВАЦ
СЕЛО ВОЈНЕГОВАЦ
СЕЛО СУКОВО
СЕЛО БЕЛО ПОЉЕ
СЕЛО ЧИНИГЛАВЦИ
СЕЛО СРЕЋКОВАЦ
СЕЛО КРУПАЦ
СЕЛО ВЕЛИКО СЕЛО
СЕЛО ВЕЛИКИ ЈОВАНОВАЦ
СЕЛО МАЛИ ЈОВАНОВАЦ
СЕЛО ТРЊАНА
СЕЛО ПОЉСКА РЖАНА
СЕЛО БЕРИЛОВАЦ
ИЗВОР
СЕЛО ГРАДАШНИЦА
СЕЛО НИШОР
СЕЛО ДОБРИ ДО
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
67
68
69
70
71
72
ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ
ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ
ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ
РАЗВОЈНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР „ПРАЛИПЕ”
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ БАРЈЕ”
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ПРОСТОРИЈЕ ГИМНАЗИЈЕ
ПРОСТОРИЈЕ ГИМНАЗИЈЕ
МЗ „ТАНАСКО РАЈИЋ „
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ПРОСТОРИЈЕ САВЕЗА ПЕНЗИОНЕРА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ „СВЕТИ САВА”
ОШ „СВЕТИ САВА”
ПЕКАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЦРНИ МАРКО”
ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ”
П.П. „ЈЕДИНСТВО”
ПРОСТОРИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА „СТОЛАР”
ОШ „СВЕТИ САВА”
ОШ „СВЕТИ САВА”
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ”
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „МИЛЕНТИЈЕ ПОПОВИЋ”
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
ЕКОНОМСКА ШКОЛА
САЛА „МАГНЕТ”
САЛА „МАГНЕТ”
ОШ „СВЕТИ САВА”
ОШ „СВЕТИ САВА”
ДОМ КУЛТУРЕ
П.П. МАРКЕТ „СРБОС „
КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА ГЊИЛАН
ОШ „БАРЈЕ ЧИФЛИК”
ОШ „РАСНИЦА”
ОШ” СИЊА ГЛАВА”
ОШ „БЛАТО”
ДОМ ОМЛАДИНЕ КОСТУР
ОШ „ВЕЛИКИ СУВОДОЛ”
ОШ „МАЛИ СУВОДОЛ”
АМБУЛАНТА ПОНОР
ОШ „ПРИСЈАН”
ОШ „КАМИК”
ЗАДРУЖНИ САВЕЗ ДРЖИНА
ЗАДРУЖНИ ДОМ ПЕТРОВАЦ
ЗАДРУЖНИ ДОМ ВОЈНЕГОВАЦ
ОШ „СУКОВО”
ОМЛАДИНСКИ ДОМ БЕЛО ПОЉЕ
КЛУБ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЧИНИГЛАВЦИ
ОШ „СРЕЋКОВАЦ”
ДОМ КУЛТУРЕ КРУПАЦ
ДОМ КУЛТУРЕ ВЕЛИКО СЕЛО
ОШ „ВЕЛИКИ ЈОВАНОВАЦ”
ДОМ КУЛТУРЕ МАЛИ ЈОВАНОВАЦ
ДОМ ОМЛАДИНЕ ТРЊАНА
ОШ „ПОЉСКА РЖАНА”
ОШ „БЕРИЛОВАЦ”
П.П.ПРЕКО ПУТА ЗАДРУЖНОГ ДОМА
ОШ „ГРАДАШНИЦА”
МЗ „НИШОР”
ПРОСТОРИЈА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ „ДОБРИ
ДО”
МЗ „ПОКРОВЕНИК”
ОШ „ГОСТУША”
МЗ „ВИСОЧКА РЖАНА”
ОШ „РСОВЦИ”
ОШ „ЈЕЛОВИЦА”
ПРОСТОРИЈЕ АМБУЛАНТЕ ДОЈКИНЦИ
СЕЛО ПОКРОВЕНИК
СЕЛО ГОСТУША
СЕЛО ВИСОЧКА РЖАНА
СЕЛО РСОВЦИ
СЕЛО ЈЕЛОВИЦА
СЕЛО ДОЈКИНЦИ
754
895
16.105
976
1.674
416
1.111
1.073
881
1.228
786
1.013
949
841
1.195
815
995
948
969
1.287
885
769
780
1.269
956
993
1.263
1.110
868
955
1.065
625
768
880
903
1.081
1.151
1.269
1.235
210
1.619
509
262
98
468
224
368
205
279
92
95
343
243
177
427
220
264
92
1.104
235
308
99
124
1.078
646
613
510
101
70
103
172
79
102
85
232
19. мај 2012.
Број 51
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
ПИРОТ
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
ПРОСТОРИЈЕ БИБЛИОТЕКЕ „ТЕМСКА”
ЗЕМЉОРАДНИЧКИ ДОМ „РУДИЊЕ”
ОШ „РАГОДЕШ”
МЗ „ТОПЛИ ДО”
МЗ „ЦЕРОВА”
МЗ „БАЗОВИК”
ОШ „ЦРНОКЛИШТЕ”
ДОМ КУЛТУРЕ „ОСМАКОВО”
МЗ „ВРАНИШТЕ”
МЗ „СТАНИЧЕЊЕ”
ДОМ ОМЛАДИНЕ „СОПОТ”
МЗ „ОРЕОВИЦА”
МЗ „ЦРВЕНЧЕВО”
ОШ „ОБРЕНОВАЦ”
СЕЛО ТЕМСКА
СЕЛО РУДИЊЕ
СЕЛО РАГОДЕШ
СЕЛО ТОПЛИ ДО
СЕЛО ЦЕРОВА
СЕЛО БАЗОВИК
СЕЛО ЦРНОКЛИШТЕ
СЕЛО ОСМАКОВО
СЕЛО ВРАНИШТЕ
СЕЛО СТАНИЧЕЊЕ
СЕЛО СОПОТ
СЕЛО ОРЕОВИЦА
СЕЛО ЦРВЕНЧЕВО
СЕЛО ОБРЕНОВАЦ
ПЛАНДИШТЕ
ПЛАНДИШТЕ
ПЛАНДИШТЕ
ПЛАНДИШТЕ
ПЛАНДИШТЕ
ПЛАНДИШТЕ
ПЛАНДИШТЕ
ПЛАНДИШТЕ
ПЛАНДИШТЕ
ПЛАНДИШТЕ
ПЛАНДИШТЕ
ПЛАНДИШТЕ
ПЛАНДИШТЕ
ПЛАНДИШТЕ
ПЛАНДИШТЕ
ПЛАНДИШТЕ
ПЛАНДИШТЕ
ПЛАНДИШТЕ
ПЛАНДИШТЕ
ПЛАНДИШТЕ
ПЛАНДИШТЕ
ПЛАНДИШТЕ
ПЛАНДИШТЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ДОМ КУЛТУРЕ, БАНАТСКИ СОКОЛАЦ
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА, БАРИЦЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА, ВЕЛИКА ГРЕДА
ЧИТАОНИЦА, ВЕЛИКА ГРЕДА
ЛОВАЧКИ ДОМ, ВЕЛИКИ ГАЈ
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА, ДУЖИНЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА, ЈЕРМЕНОВЦИ
ДОМ КУЛТУРЕ, ЈЕРМЕНОВЦИ
ОШ „Д. ОБРАДОВИЋ”, КУПИНИК
ОШ „Д. ОБРАДОВИЋ”, МАРГИТА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА, МАРГИТА
ДОМ КУЛТУРЕ, МАРКОВИЋЕВО
ОШ „Ј.С. ПОПОВИЋ”, МИЛЕТИЋЕВО
ВЕЛИКА САЛА СО, ПЛАНДИШТЕ
ОШ „Д. ОБРАДОВИЋ”, ПЛАНДИШТЕ
ДОМ КУЛТУРЕ-ДИСКОТЕКA, ПЛАНДИШТЕ
ДОМ КУЛТУРЕ-ДИСКОТЕКA, ПЛАНДИШТЕ
ОШ „Д. ОБРАДОВИЋ”, ПЛАНДИШТЕ
ОШ „Д. ОБРАДОВИЋ”, ПЛАНДИШТЕ
ДОМ КУЛТУРЕ-БИОСКОП, ПЛАНДИШТЕ
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА, СТАРИ ЛЕЦ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА, ХАЈДУЧИЦА
О.Ш.”Ј.Ј. ЗМАЈ”, ХАЈДУЧИЦА
ШКОЛСКА 16
МАРШАЛА ТИТА 44
МАРШАЛА ТИТА 114
МАРШАЛА ТИТА 114
Д. ОБРАДОВИЋА 34
БРАТСТВА-ЈЕДИНСТВА 30
МАРШАЛА ТИТА 64
МАРШАЛА ТИТА 82
В. КАРАЏИЋА 1
АНКУЦИЋ ЛУКРЕЦИЈЕ 64
БРАТСТВА-ЈЕДИНСТВА 60
БЕГЕЈСКА 20
ТРГ СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 0
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 38
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 60
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 58
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 58
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 60
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 60
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 58
ЖЕЛЕЗНИЧКА 23
ЈАНКА ЧМЕЛИКА 33
ВАЛЕНТОВА 3
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
БАРЕ
БАТОВАЦ
БЕРАЊЕ
БРАДАРАЦ
БРАТИНАЦ
БРЕЖАНЕ
БУБУШИНАЦ
ДРАГОВАЦ
ДРМНО
ДУБРАВИЦА
ЖИВИЦА
КАСИДОЛ
КЛЕНОВНИК
КЛИЧЕВАЦ
КЛИЧЕВАЦ
КНЕЗА ЛАЗАРА 4, КОСТОЛАЦ
САВЕ КОВАЧЕВИЋА 1 КОСТОЛАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
18
19
20
ПОЖАРЕВАЦ
21
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
ПОЖАРЕВАЦ
33
ОСНОВНА ШКОЛА У БАРАМА
ОСНОВНА ШКОЛА У БАТОВЦУ
ОСНОВНА ШКОЛА У БЕРАЊУ
ОСНОВНА ШКОЛА У БРАДАРЦУ
ОСНОВНА ШКОЛА У БРАТИНЦУ
ДОМ КУЛТУРЕ У БРЕЖАНУ
ДОМ КУЛТУРЕ У БУБУШИНЦУ
ОСНОВНА ШКОЛА У ДРАГОВЦУ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДРМНО
ОСНОВНА ШКОЛА У ДУБРАВИЦИ
ОСНОВНА ШКОЛА У ЖИВИЦИ
ОСНОВНА ШКОЛА У КАСИДОЛУ
ДОМ КУЛТУРЕ У КЛЕНОВНИКУ
ОСНОВНА ШКОЛА У КЛИЧЕВЦУ
ОСНОВНА ШКОЛА КЛИЧЕВАЦ
ЧАРДА
СИНДИКАТ ПРИВРЕДНОГ ДУШТВА
„ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ И КОПОВИ КОСТОЛАЦ”
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
САЛА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
„ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ И КОПОВИ КОСТОЛАЦ”
ШАЛТЕР САЛА У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ
КОСТОЛАЦ
ВАТРОГАСНИ ДОМ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
САЛА ЗА ВЕНЧАЊЕ
ХОЛ ДОМА КУЛТУРЕ
ВИШИ СУД
МЗ „БРАЋА ВУЈОВИЋ”
ВОДОПРИВРЕДА
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО АУТО-МОТО ДРУШТВО
„ПОБЕДА” ДОО
МЗ „БУЛЕВАР”
97
649
138
130
105
162
163
244
114
88
390
258
77
79
76
50.511
270
536
525
534
541
148
300
461
224
479
399
154
460
484
460
574
425
473
535
480
356
433
545
9.796
907
624
502
777
593
818
720
789
928
1.026
625
818
727
771
644
1.323
917
ТРУДБЕНИЧКА ББ КОСТОЛАЦ
БОЖЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА ББ КОСТОЛАЦ
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 5-7 КОСТОЛАЦ
1.719
1.356
1.199
БОЖЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА 13 КОСТОЛАЦ
1.000
БОЖЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА ББ КОСТОЛАЦ
ЛУЧИЦА
ЛУЧИЦА
МАЉУРЕВАЦ
НАБРЂЕ
ОСТРОВО
ПЕТКА
ЈОВАНА ШЕРБАНОВИЋА 4 ПОЖАРЕВАЦ
СВЕТОСАВСКА 11 ПОЖАРЕВАЦ
СВЕТОСАВСКА 31 ПОЖАРЕВАЦ
БОЖЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА ББ ПОЖАРЕВАЦ
1.079
1.077
998
459
289
536
1.056
954
1.153
1.270
1.089
ВОЈЕ ДУЛИЋА 41 ПОЖАРЕВАЦ
1.091
98
Број 51
19. мај 2012.
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
49
50
51
52
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
53
54
55
56
57
58
ПОЖАРЕВАЦ
59
ПОЖАРЕВАЦ
60
ШАХ КЛУБ
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „БУРЈАН”
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
ПОЉОПРИВРЕДНА СТРУЧНА СЛУЖБА
ХАЛА СПОРТОВА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ВАСА ПЕЛАГИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА „КРАЉ АЛЕКСАНДАР ПРВИ”
МЕСНА ЗАЈЕЕДНИЦА „ГОРЊА МАЛА”
ОСНОВНА ШКОЛА „КРАЉ АЛЕКСАНДАР ПРВИ”
ВХДП „ХИДРОГРАДЊА И ЕРОЗИЈА” АД
ПОЖАРЕВАЦ У РЕСТРУКТУИРАЊУ
БИФЕ „ДУЦА”
ОСНОВНА ШКОЛА „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ЉУБИЧЕВО”
ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ” - ИСТУРЕНО
ОДЕЉЕЊЕ
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
ОСНОВНА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „РАДНА МАЛА”
КЛАДИОНИЦА „НАПОЛИ”
САЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „СОПОТ”
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА „СОЊА
МАРИНКОВИЋ”
САЛА ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
ВЕЛИКА САЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „ЧАЧАЛИЦА”
ПОЖАРЕВАЦ
61
МАЛА САЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „ЧАЧАЛИЦА”
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЦ
62
63
64
65
66
67
68
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПОЖЕГА
1
ПОЖЕГА
2
ПОЖЕГА
3
ПОЖЕГА
4
ПОЖЕГА
5
ПОЖЕГА
6
ПОЖЕГА
7
ПОЖЕГА
8
ПОЖЕГА
9
ПОЖЕГА
10
ПОЖЕГА
11
ПОЖЕГА
ПОЖЕГА
ПОЖЕГА
ПОЖЕГА
ПОЖЕГА
12
13
14
15
16
ПОЖЕГА
ПОЖЕГА
ПОЖЕГА
17
18
19
ПОЖЕГА
20
ПОЖЕГА
ПОЖЕГА
ПОЖЕГА
21
22
23
РАДОВИНА, ЗГРАДА СО ПОЖЕГА,ТРГ СЛОБОДЕ
9, ПОЖЕГА
ВАШАРИШТЕ,ЗГРАДА ОПШТИНСКОГ СУДА,УЧЕ
ДИМИТР. ПОЖЕГА
ЦЕНТАР,ОСНОВНА ШКОЛА ЕМИЛИЈА
ОСТОЈИЋ,КЊАЗА МИЛОША 26,ПОЖЕГА
ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА,ЗГРАДА ПОШТЕ,ХЕРОЈА
БОНЏУЛИЋА 2,ПОЖЕГА
БОРЈАК ПОЖЕГА, СОЦ.СТАНОВ.К.ПЕТРА
87,ПОЖЕГА
ЛИСИШТЕ,ПРОСТОРИЈЕ СТАРЕ ШКОЛЕ „
П.ЛЕКОВИЋ”,ПОЖЕГА
РАСАДНИК,НОВА ШКОЛА „П.ЛЕКОВИЋ”,
УЛ.П.ЛЕКОВИЋА
МАРЈАНОВИЋА БРДО,ЗГРАДА ВАТРОГАСНОГ
ДОМА,КЊАЗА МИЛОША,ПОЖЕГА
ТРЕЋИ РЕОН,ЗГРАДА ЦРВЕНОГ КРСТА,УЛ.
НИКОЛЕ ПАШИЋА 66,ПОЖЕГА
МИЛОВИЋА ЛИВАДЕ,ПРОСТОРИЈЕ АУТО-МОТО
ДРУШТВА,ПОЖЕГА
ЗЕЛЕНАЦ-ПРУДОВИ,ЗГРАДА ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ШКОЛЕ „ЉУБО МИЋИЋ”,УЛ. БОЛНИЧКА,ПОЖЕГА
БАКИОНИЦА,ДОМ БАКИОНИЦА,БАКИОНИЦА
ВИСИБАБА 1,ШКОЛА У ВИСИБАБИ,ВИСИБАБА
ВИСИБАБА 2,ДОМ НА САВИНЦУ,ВИСИБАБА
ВРАЊАНИ,ДОМ МЗ,ВРАЊАНИ
ВЕЛИКА ЈЕЖЕВИЦА,ЗГРАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ,
ВЕЛИКА ЈЕЖЕВИЦА
ГЛУМАЧ,ДОМ У ГЛУМЧУ,ГЛУМАЧ
ГОДОВИК,ДОМ У ГОДОВИКУ,ГОДОВИК
ГОРЊА ДОБРИЊА,ДОМ У ГОРЊОЈ
ДОБРИЊИ,ГОРЊА ДОБРИЊА
ГОРОБИЉЕ 1,ПРОСТОРИЈА МЗ КОД
ПРОДАВНИЦЕ „МОРАВА ПОЧЕЧА”,ГОРОБИЉЕ
ГОРОБИЉЕ 2,ЗГРАДА МЗ ГОРОБИЉЕ,ГОРОБИЉЕ
ГУГАЉ,ДОМ У ГУГЉУ,ГУГАЉ
ДОЊА ДОБРИЊА,ЗГРАДА ШКОЛЕ,ДОЊА
ДОБРИЊА
ВОЈЕ ДУЛИЋА ББ ПОЖАРЕВАЦ
МОРАВСКА 2 ПОЖАРЕВАЦ
МОРАВСКА 2 ПОЖАРЕВАЦ
РАТАРСКА 2 ПОЖАРЕВАЦ
МОРАВСКА 2 ПОЖАРЕВАЦ
МОРАВСКА 2 ПОЖАРЕВАЦ
ДУНАВСКА 91 ПОЖАРЕВАЦ
ПАРТИЗАНСКА 1 ПОЖАРЕВАЦ
ЛОЛЕ РИБАРА 6-8 ПОЖАРЕВАЦ
ЛОЛЕ РИБАРА 6-8 ПОЖАРЕВАЦ
СИТНИЧКА 2 ПОЖАРЕВАЦ
СИМЕ СИМИЋА 3 ПОЖАРЕВАЦ
КОСОВСКА 44 ПОЖАРЕВАЦ
СИМЕ СИМИЋА 3 ПОЖАРЕВАЦ
27. АПРИЛА ББ ПОЖАРЕВАЦ
962
1.052
1.150
1.222
846
1.384
1.467
1.194
1.157
1.166
823
1.201
1.363
1.057
1.267
27. АПРИЛА 12 ПОЖАРЕВАЦ
СЕДАМ СЕКРЕТАРА СКОЈ-А ББ ПОЖАРЕВАЦ
ЉУБИЧЕВО
ЗАБЕЛА
2.052
1.759
305
993
ЈОВАНА ШЕРБАНОВИЋА 1 ПОЖАРЕВАЦ
ЈОВАНА ШЕРБАНОВИЋА 10 ПОЖАРЕВАЦ
БРАТСТВА ЈЕДИНСТВА 69 ПОЖАРЕВАЦ
ВОЈВОДЕ ДОБРЊЦА 16 ПОЖАРЕВАЦ
ОБИЛИЋЕВА 25 ПОЖАРЕВАЦ
ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА ББ ПОЖАРЕВАЦ
1.092
1.926
1.356
1.331
1.306
1.862
СИНЂЕЛИЋЕВА 14 ПОЖАРЕВАЦ
1.509
ПОЖАРЕВАЧКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД 73
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЖАРЕВАЧКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД 73
ПОЖАРЕВАЦ
ПОЉАНА
ПОЉАНА
ПРУГОВО
РЕЧИЦА
СЕЛО КОСТОЛАЦ
ТРЊАНЕ
ЋИРИКОВАЦ
1.484
1.622
ПОЖЕГА
738
708
717
591
743
874
1.206
71.319
918
ПОЖЕГА
688
ПОЖЕГА
745
ПОЖЕГА
806
ПОЖЕГА
812
ПОЖЕГА
1.158
ПОЖЕГА
739
ПОЖЕГА
1.664
ПОЖЕГА
1.755
ПОЖЕГА
1.370
ПОЖЕГА
692
БАКИОНИЦА
ВИСИБАБА
ВИСИБАБА
ВРАЊАНИ
ВЕЛИКА ЈЕЖЕВИЦА
558
221
776
364
342
ГЛУМАЧ
ГОДОВИК
ГОРЊА ДОБРИЊА
637
248
358
ГОРОБИЉЕ
258
ГОРОБИЉЕ
ГУГАЉ
ДОЊА ДОБРИЊА
897
212
391
19. мај 2012.
Број 51
ПОЖЕГА
24
ПОЖЕГА
25
ПОЖЕГА
ПОЖЕГА
ПОЖЕГА
ПОЖЕГА
ПОЖЕГА
ПОЖЕГА
ПОЖЕГА
ПОЖЕГА
ПОЖЕГА
26
27
28
29
30
31
32
33
34
ПОЖЕГА
35
ПОЖЕГА
ПОЖЕГА
ПОЖЕГА
36
37
38
ПОЖЕГА
39
ПОЖЕГА
40
ПОЖЕГА
ПОЖЕГА
ПОЖЕГА
ПОЖЕГА
ПОЖЕГА
ПОЖЕГА
ПОЖЕГА
ПОЖЕГА
41
42
43
44
45
46
47
48
ПОЖЕГА
ПОЖЕГА
49
50
ПОЖЕГА
51
ПОЖЕГА
ПОЖЕГА
52
53
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ДРАЖИНОВИЋИ,КУЋА ЗИРИКОВИЋ
МИЛОША,ДРАЖИНОВИЋИ
ДУШКОВЦИ,ШКОЛА У
ДУШКОВЦИМА,ДУШКОВЦИ
ЗАСЕЉЕ,ДОМ У ЗАСЕЉУ,ЗАСЕЉЕ
ЗДРАВЧИЋИ,ДОМ У ЗДРАВЧИЋИМА,ЗДРАВЧИЋИ
ЈЕЛЕН ДО,ДОМ У ЈЕЛЕН ДОЛУ,ЈЕЛЕН ДО
КАЛЕНИЋИ,ДОМ У КАЛЕНИЋИМА,КАЛЕНИЋИ
ЛОПАШ,ШКОЛА У ЛОПАШУ,ЛОПАШ
ЛОРЕТ,ШКОЛА У ЛОРЕТУ,ЛОРЕТ
ЉУТИЦЕ,СТАРИ ДОМ МЗ ЉУТИЦЕ,ЉУТИЦЕ
МАЂЕР,КУЋА ЈЕВТОВИЋ ЈОВИЦЕ,МАЂЕР
МАЛА ЈЕЖЕВИЦА,КУЋА ПЕТРОВИЋ
РАДОЉУБА,МАЛА ЈЕЖЕВИЦА
МИЛИЋЕВО СЕЛО,ДОМ У МИЛИЋЕВОМ
СЕЛУ,МИЛИЋЕВО СЕЛО
МРШЕЉИ,ДОМ МЗ МРШЕЉИ,МРШЕЉИ
ОТАЊ,ДОМ У ОТЊУ,ОТАЊ
ПАПРАТИШТЕ,НОВИ ДОМ У ПАПРАТИШТУ,
ПАПРАТИШТЕ
ПИЛАТОВИЋИ,ШКОЛА У
ПИЛАТОВИЋИМА,ПИЛАТОВИЋИ
ПРИЈАНОВИЋИ,ДОМ У
ПРИЈАНОВИЋИМА,ПРИЈАНОВИЋИ
ПРИЛИПАЦ,ШКОЛА У ПРИЛИПЦУ,ПРИЛИПАЦ
РАДОВЦИ,ДОМ У РАДОВЦИМА,РАДОВЦИ
РАСНА,РЕСТОРАН „ПУТНИК” ,РАСНА
РЕЧИЦЕ,ДОМ У РЕЧИЦАМА,РЕЧИЦЕ
РОГЕ,ПРОСТОРИЈЕ МЗ РОГЕ,РОГЕ
РУПЕЉЕВО,ШКОЛА У РУПЕЉЕВУ,РУПЕЉЕВО
СВРАЧКОВО,ШКОЛА У СВРАЧКОВУ,СВРАЧКОВО
СРЕДЊА ДОБРИЊА,ПРОСТОРИЈЕ ДОМА МЗ
СРЕДЊА ДОБРИЊА
ТВРДИЋИ,ДОМ У ТВРДИЋИМА,ТВРДИЋИ
ТОМЕТИНО ПОЉЕ,ДОМ МЗ У ТОМЕТИНОМ
ПОЉУ,ТОМЕТИНО ПОЉЕ
ТУЧКОВО,ДОМ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ У ТУЧКОВУ,
ТУЧКОВО
УЗИЋИ,ПРОСТОРИЈЕ МЗ УЗИЋИ,УЗИЋИ
ЧЕСТОБРОДИЦА,КУЋА КОВАЧЕВИЋ
ДРАГОМИРА,ЧЕСТОБРОДИЦА
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ 8 МАРТ”
ЗГРАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ЗГРАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ЗГРАДА КАТАСТРА
ЗГРАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ОШ „15 НОВЕМБАР”
ДОМ КУЛТУРЕ „А. КРАШНИЦА”
ГИМНАЗИЈА „СКЕНДЕРБЕГ „
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА-ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
99
ДРАЖИНОВИЋИ
241
ДУШКОВЦИ
226
ЗАСЕЉЕ
ЗДРАВЧИЋИ
ЈЕЛЕН ДО
КАЛЕНИЋИ
ЛОПАШ
ЛОРЕТ
ЉУТИЦЕ
МАЂЕР
МАЛА ЈЕЖЕВИЦА
333
412
102
234
412
186
208
99
220
МИЛИЋЕВО СЕЛО
525
МРШЕЉИ
ОТАЊ
ПАПРАТИШТЕ
146
292
266
ПИЛАТОВИЋИ
594
ПРИЈАНОВИЋИ
323
ПРИЛИПАЦ
РАДОВЦИ
РАСНА
РЕЧИЦЕ
РОГЕ
РУПЕЉЕВО
СВРАЧКОВО
СРЕДЊА ДОБРИЊА
272
364
819
185
325
307
132
349
ТВРДИЋИ
ТОМЕТИНО ПОЉЕ
210
336
ТУЧКОВО
119
УЗИЋИ
ЧЕСТОБРОДИЦА
393
277
ПРЕШЕВО, Б.ВУКМИРОВИЋ 00
ПРЕШЕВО, М.ТИТА БР.36
ПРЕШЕВО, М.ТИТА БР.36
ПРЕШЕВО, М ТИТА БР.36
ПРЕШЕВО, М.ТИТА БР.36
ПРЕШЕВО, 15 НОВЕМБРА 00
ПРЕШЕВО, 15 НОВЕМБРА 00
ПРЕШЕВО 15 НОВЕМБРА 00
ПРЕШЕВО, 15 НОВЕМБАР 00
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
БУКАРЕВАЦ
ЖУЈИНЦЕ
НОРЧА
ТРНАВА
ЦЕРЕВАЈКА
БУКОВАЦ
КУРБАЛИЈА
ЦАКАНОВАЦ
ЧУКАРКА
СЛАВУЈЕВАЦ
АЛИЂЕРЦЕ
РЕЉАН
БУШТРАЊЕ
СВИЊИШТЕ
АШАНЕ
СТРЕЗОВЦЕ
РАИНЦЕ
РАИНЦЕ
ЦРНОТИНЦЕ
ЦРНОТИНЦЕ
МИРАТОВАЦ
МИРАТОВАЦ
МИРАТОВАЦ
ОРАОВИЦА
ОРАОВИЦА
25.516
1.068
1.214
1.446
1.499
894
1.969
1.156
1.326
1.581
688
455
744
1.298
1.080
1.182
871
252
263
229
453
347
1.073
917
829
75
804
192
1.004
1.065
326
1.636
1.029
1.000
777
1.023
998
100
Број 51
19. мај 2012.
ПРЕШЕВО
ПРЕШЕВО
37
38
ОСНОВНА ШКОЛА
АМБУЛАНТА
ОРАОВИЦА
ОРАОВИЦА
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
ПРИБОЈ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
ДОМ КУЛТУРЕ „П.КАРАМАТИЈЕВИЋ”
ОШ.”Б.РАДИЧЕВИЋ”/СТАРА ЗГРАДА/
ОШ.”Б.РАДИЧЕВИЋ”/СТАРА ЗГРАДА/
ОШ.”Б.РАДИЧЕВИЋ”/НОВА ЗГРАДА/
ОШ.”Б.РАДИЧЕВИЋ”/НОВА ЗГРАДА/
ЈКП.”УСЛУГА”-САЛА
СПОРТСКИ ЦЕНТАР СТАДИОН-УПРАВА
ГИМНАЗИЈА
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „НЕВЕН”/ВОДОВОД/
ОШ.”ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
ОШ.”ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ.”ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”-САЛА
МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
ШУМСКА СЕКЦИЈА Д.САВИЋА 3
ОШ.”ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ.”ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ.”ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
АУТОПРЕВОЗ „ЈАЊУШЕВИЋ” УПРАВНА ЗГРАДА
ОШ.”Н.ТЕСЛА”БАЊА /КУХИЊА/
ПРОДАЈНИ ОБЈЕКАТ ДОО „КОРАН ПРОМЕТ”
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРОСТОРИЈЕ ШУМСКА СЕКЦИЈА-ПИЛАНА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
КУЋА Ж.ЛИСИЦЕ КОД ОШ КУКУРОВИЋИ
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
КУЋА СЛАВКА СТАНКОВИЋА
РЕСТОРАН „ЦАРЕВО ПОЉЕ”
ОМЛАДИНСКИ ДОМ
КУЋА ЂОНОВИЋ ЛАЗАРА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОМЛАДИНСКИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
12.ЈАНУАРА 41
12.ЈАНУАРА 104
12 ЈАНУАРА 104
12.ЈАНУАРА 104
12.ЈАНУАРА 104
С.КОВАЧЕВИЋА ББ
РАДМИЛА ЛАВРЕНЧИЋА 1
НЕМАЊИНА 37
ЛИМСКА 59
ЛИМСКА 24
ЛИМСКА 25
НЕМАЊИНА 35
ЛИМСКА 24
В.КАРАЏИЋА 5
Д САВИЋА 3
НЕМАЊИНА 35
НЕМАЊИНА 35
ЛИМСКА 24
В.КАРАЏИЋА 5
ЈАРМОВАЦ ББ
БАЊА
СУВО ПОЉЕ
ХЕР.ГОЛЕША
КАСИДОЛИ
САСТАВЦИ
ПРИБОЈСКЕ ЧЕЛИЦЕ
БРЕЗНА
ЈЕЛАЧА
КРАТОВО
КРАЈЧИНОВИЋИ
КУКУРОВИЋИ
ЗАОСТРО
ЗАБРЊИЦА
ПЕНЕЗИЋИ
РАЧА
ЛУНИЋИ
КУТЛОВАЦ
БУЧЈЕ
КРЊАЧА
КАЛУЂЕРОВИЋИ
СЈЕВЕРИН
ЗАБРЂЕ
СТРМАЦ
МИЛИЈЕШ
ДОБРИЛОВИЋИ
ПОТОЦИ
МАЖИЋИ
КАЛАФАТИ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
АЉИНОВИЋИ И МУШКОВИНА
МИЛОШЕВ ДО
КАРАУЛА И ГОРЊИ ГОРАЧИЋИ
ПРАВОШЕВО-БИСКУПИЋИ И МЕЂАНИ
КАЋЕВО
ХИСАРЏИК И БЈЕЛОБАБЕ
ГОРЊА КОСАТИЦА
ДОЊА КОСАТИЦА И МИЛЕШЕВО
ДОЊА ДРЕНОВА И ГОРЊА ДРЕНОВА
РАСНО
ТАШЕВО
СЕДОБРО
СОПОТНИЦА
ЛУЧИЦЕ
ДИВЦИ И БРАНЧИЋИ
ДОЊЕ СТРАЊАНИ И ВОДИЦЕ
ГОРЊЕ СРАЊАНИ И МРЧКОВИНА
ГРОБНИЦЕ
МИЛАКОВИЋИ И КОПРИВНА
ЏУРОВО И ИЗБИЧАЊ
КУЧИН
ЦРКВЕНИ ТОЦИ
ЂУРАШИЋИ
ЗАБРДЊИ ТОЦИ
ОСНОВНА ШКОЛА АЉИНОВИЋИ
ОСНОВНА ШКОЛА МИЛОШЕВ ДО
КУЋА ХАЏА ШЕЋОВИЋА
ОСНОВНА ШКОЛА ПРАВОШЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА КАЋЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА ХИСАРЏИК
КУЋА ЉУЈИЋ МИХАИЛА
КУЋА ЛОВОВИЋ ПАВЛА
ОСН ШКОЛА ДОЊА ДРЕНОВА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАСНО
ОСНОВНА ШКОЛА ТАШЕВО
КУЋА НИНЧИЋ РАДОЉУБА
ОСНОВНА ШКОЛА СОПОТНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА ЛУЧИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА ДИВЦИ
ОСНОВНА ШКОЛА Д СТРАЊАНИ
ОСНОВНА ШКОЛА Г СТРАЊАНИ
КУЋА ГОЈАКОВИЋ СЛАВОЉУБА
ОСНОВНА ШКОЛА МИЛАКОВИЋИ
ОСНОВНА ШКОЛА ЏУРОВО
ОСНОВНА ШКОЛА КУЧИН
ОСНОВНА ШКОЛА ЦРКВЕНИ ТОЦИ
ОСНОВНА ШКОЛА ЂУРАШИЋИ
ОСНОВНА ШКОЛА З ТОЦИ
998
927
34.688
1.713
923
1.279
781
1.075
961
1.012
1.070
1.001
1.120
743
1.104
846
1.197
531
1.014
1.092
798
1.114
991
1.095
488
311
273
563
89
87
156
347
417
118
105
320
84
723
171
291
157
102
116
560
255
123
158
116
121
239
330
28.280
144
85
101
110
107
310
134
184
158
276
156
461
90
125
267
112
91
178
82
113
120
76
125
84
19. мај 2012.
Број 51
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
ГОРЊЕ БАБИНЕ И ЉЕЉЕНИЦА
ВРБОВО
ДОЊЕ БАБ ИНЕ
БАРИЦЕ И РОГУШЈЕ
ЈАБУКА И ГЈУНЧЕВИЋИ
ЗВИЈЕЗД И ДЈУНЧЕВИЋИ
ОСОЈЕ
КАРОШЕВИНА И ГОЛОЧЕВИНА
СЕЉАНИ, ЧАУШЕВИЋИ И ЗАСЕОК
СЕЉАШНИЦА И ОРОВАЦ
КАМЕНА ГОРА И КАШИЦЕ
СКОКУЋЕ;МИЈАНИ И ГУРДИЋИ
ХРТА И БРАЈКОВАЦ
ОРАШАЦ
МАТАРУГЕ
ГОЈАКОВИЋИ
ИВЕЗИЋИ
БАЛИЋИ
СЛАТИНА
ОШТРА СТЕНА
БРВИНЕ-КОМАДИНЕ
ГОСТУН И БАРЕ
ЗАСТУП И БОРИКОВАЦ
ПОТОК И БЈЕЛАХОВА
БУКОВИК
ЗАВИНОГРАЂЕ И КРУШЕВО
БРОДАРЕВО 1
БРОДАРЕВО 2
ГРАЧАНИ ЦА
СТАРО, ПРАЊЦИ И ПОЉЕ 2
МИОСКА
ПОЉЕИ И КОВАЧЕВАЦ
ВИНИЦКА
МИЉЕВИЋИ И ЖИТИН
ИВАЊЕ
ДУЧЕВО И КОШЕВИНЕ
КОЛОВРАТ 1
КОЛОВРАТ 2
КОЛОВРАТ 3
КОЛОВРАТ 4
КОЛОВРАТ 5
КОЛОВРАТ 6
ПРИЈЕПОЉЕ 1
ПРИЈЕПОЉЕ 2
ПРИЈЕПОЉЕ 3
ПРИЈЕПОЉЕ 4
ПРИЈЕПОЉЕ 5- ВАКУФ
ПРИЈЕПОЉЕ 5-Х ПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉЕ 6
ПРИЈЕПОЉЕ 7
ПРИЈЕПОЉЕ 8
ПРИЈЕПОЉЕ 9
ПРИЈЕПОЉЕ 10
ПРИЈЕПОЉЕ 11
ОСНОВНА ШКОЛА Г БАБИНЕ
КУЋА МОСУРОВИЋ РАДИШЕ
ОСНОВНА ШКОЛА Д БАБИНЕ
КУЋА ЗАХАРИЈА ПУЗОВИЋА
ОСНОВНА ШКОЛА ЈАБУКА
ОСНОВНА ШКОЛА ЗВИЈЕЗД
КУЋА БЕНДИЋ СТАНИМИРА
ОСНОВНА ШКОЛА КАРОШЕВИНА
КУЋА ХРУСТЕМОВИЋ МУХАРЕМА
ОСНОВНА ШКОЛА СЕЉАШНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА КАМЕНА ГОРА
КУЋА БЕЗАРЕВИЋ БОШКА
ОСНОВНА ШКОЛА ХРТА
ОСНОВНА ШКОЛА ОРАШАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА МАТАРУГЕ
ОСНОВНА ШКОЛА ГОЈАКОВИЋИ
ОСНОВНА ШКОЛА ИВЕЗИЋИ
КУЋА БАЛИЋЕВАЦ АВДИЈЕ
ОСНОВНА ШКОЛА СЛАТИНА
КУЋА АЛОМЕРОВИЋ АГАНА
КУЋА КАЈЕВИЋ МУЛКА
ОСНОВНА ШКОЛА ГОСТУН
ОСНОВНА ШКОЛА ЗАСТУП
ОСНОВНА ШКОЛА ПОТОК
ПОСЛ ПРОСТОР МРДАК СВЕТОЗАРА
ОСНОВНА ШКОЛА ЗАВИНОГРАЂЕ
ОСНОВНА ШКОЛА БРОДАРЕВО-/НОВА/
ОСНОВНА ШКОЛА БРОДАРЕВО/СТАРА/
КУЋА ПАРАНДИЛОВИЋ МИЛОРАДА
КУЋА СТАМЕНКОВИЋ ЉУБИШЕ
ЛОКАЛ РУЖИЋ ДРАГОША-БАТО
ПОСЛ.ПРОСТОР ОМЕРА КАЉИЋА
ОСНОВНА ШКОЛА ВИНИЦКА
КУЋА ШПИЦЕ ЈОВАНКЕ
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ПРОДАВНИЦА ЂЕРИЋ СРЂАНА-ЗОРА
ОС ШКОЛА РАТАЈСКА /ПРИЗЕМЉЕ/
ОС ШКОЛА РАТАЈСКА /СПРАТ/
ЛОКАЛ РАНКА ДУЧИЋА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОЛОВРАТ
О ШКОЛА КОЛОВТАР-ГЛАВНИ УЛАЗ
ОС ШКОЛА КОЛОВРАТ-ЂАЧКИ УЛАЗ
ОСНОВНА ШКОЛА БОСТАНИ
ПРИВАТНИ ПОГОН Д П „МЕТАЛАЦ”
ЛОКАЛ САДИКОВИЋ РИФАТА-РИЛЕ
РЕСТОРАН БЈЕЛАК МИРСАДА-МИРА
КУЋА РОЖАЈАЦ МАХМУТА
КУЋА ПЕТРИЋ САВА
ОС ШКОЛА „ВАЛТЕР”-УЛАЗ ЗА НАСТ
ДОМ КУЛТУРЕ
ШАХ КЛУБ
ЕКОН ТРГ ШКОЛА
ОБЈ „ ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ”
ОСНОВНА ШКОЛА ЗАЛУГ
ПРИШТИНА - ГРАД
ПРИШТИНА - ГРАД
ПРИШТИНА - ГРАД
ПРИШТИНА - ГРАД
ПРИШТИНА - ГРАД
ПРИШТИНА - ГРАД
ПРИШТИНА - ГРАД
ПРИШТИНА - ГРАД
ПРИШТИНА - ГРАД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ОШ ”КРАЉ МИЛУТИН”
ОШ ”КРАЉ МИЛУТИН”
ОШ ”КРАЉ МИЛУТИН”
ОШ ”КРАЉ МИЛУТИН”
ОШ ”КРАЉ МИЛУТИН”
ОШ ”КРАЉ МИЛУТИН”
OШ „КРАЉ МИЛУТИН”
ОШ ”МИЛАДИН МИТИЋ”
ОШ ”МИЛАДИН МИТИЋ”
ГРАЧАНИЦА
ГРАЧАНИЦА
ГРАЧАНИЦА
ГРАЧАНИЦА
ГРАЧАНИЦА
ГРАЧАНИЦА
ГРАЧАНИЦА
ЛАПЉЕ СЕЛО
ЛАПЉЕ СЕЛО
ПРОКУПЉЕ
1
ОСНОВНА ШКОЛА ,,РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО,,
ПРОКУПЉЕ
2
ОСНОВНА ШКОЛА ,,РАТКО ПАВЛОВИЋ -ЋИЋКО,,
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
3
4
5
6
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
7
8
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА ,,9 ОКТОБАР,,
ОСНОВНА ШКОЛА.,,9 ОКТОБАР,,
ОСНОВНА ШКОЛА ,,НИКОДИЈЕ СТОЈАНОВИЋТАТКО,,
ТРЖИШТЕ РАДА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА,,НИКОДИЈЕ СТОЈАНОВИЋ
-ТАТКО,,
НИКОДИЈА СТОЈАНОВИЋА ТАТКА 25
-ПРОКУПЉЕ
НИКОДИЈА СТОЈАНОВИЋА-ТАТКА
25-ПРОКУПЉЕ
РАТКА ПАВЛОВИЋА ЋИЋКА 0-ПРОКУПЉЕ
РАТКА ПАВЛОВИЋА ЋИЋКА 0-ПРОКУПЉЕ
РАТКА ПАВЛОВИЋА ЋИЋКА 0-ПРОКУПЉЕ
РАТКА ПАВЛОВИЋА ЋИЋКА 0-ПРОКУПЉЕ
ЦАРА ЛАЗАРА 30 -ПРОКУПЉЕ
РАТКА ПАВЛОВИЋА -ЋИЋКА 0-ПРОКУПЉЕ
101
210
74
179
108
431
159
287
132
206
949
231
108
197
224
151
160
136
324
127
96
251
137
106
320
101
462
2.045
568
178
1.114
193
933
452
136
1.147
703
1.073
1.304
992
853
771
614
1.075
1.420
1.272
912
568
613
903
1.001
740
707
1.275
1.511
34.628
1.903
1.862
880
688
2.238
2.138
2.436
1.218
1.794
15.157
406
659
881
1.049
1.484
1.088
1.149
1.242
102
Број 51
19. мај 2012.
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
25
26
27
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА
СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА
СОЛИТЕР НА ЦАРИНИ
РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ
СОЛИТЕР НА ЦАРИНИ
РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ-УПРАВНА ЗГРАДА
УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА
РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ
СОЛИТЕР НА ЦАРИНИ
СОЛИТЕР НА ЦАРИНИ
ДД ,,ХИССАР,,
ЛОКАЛ ЗОРАНА ДЕДИЋА
ОБЈЕКАТ БОБАНА КОКАНОВИЋА
УПРАВНА ЗГРАДА,,ТОПЛИЧАНКА,,
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ,,САВО ЕРАКОВИЋСТРАХИЊА,,
ВИША ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
ВИША ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ,,РАДОШ ЈОВАНОВИЋСЕЉА,,
ОСНОВНА ШКОЛА ,,9 ОКТОБАР,,
ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА- ПРОКУПЉЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЛОКАЛ МИЛАНА ПАВЛИЋЕВИЋА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЛОКАЛ ДРАГОСЛАВА АРСЕНИЈЕВИЋА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЛОКАЛ СНЕЖАНЕ ДИКИЋ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ
КУЋА МИЛЕТА ПОПОВИЋА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЛОКАЛ ДРАГАНА ЈАНКОВИЋА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЛОКАЛ МИЛОВАНА СТОЈАНОВИЋ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЛОКАЛ МИЛАНКЕ СТОЈКОВИЋ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
КУЋА СЛОБОДАНА МИЛЕНКОВИЋ
КУЋА ВИТОМИРА МИЛОВАНОВИЋ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ ЗДРАВЉА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
ЛОКАЛ БРАНКА МОМЧИЛОВИЋА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
СЕОСКИ ДОМ
РАТКА ПАВЛОВИЋА 0-ПРОКУПЉЕ
БИТОЉСКА 0-ПРОКУПЉЕ
БИТОЉСКА 0-ПРОКУПЉЕ
ЈУГ БОГДАНОВА 113-ПРОКУПЉЕ
КНЕЗ МИХАЈЛОВА 0-ПРОКУПЉЕ
ЈУГ БОГДАНОВА 113-ПРОКУПЉЕ
КНЕЗ МИХАЈЛОВА 0-ПРОКУПЉЕ
XXI СРПСКЕ ДИВИЗИЈЕ 19-ПРОКУПЉЕ
КНЕЗ МИХАЈЛОВА 0-ПРОКУПЉЕ
ЈУГ БОГДАНОВА 113-ПРОКУПЉЕ
ЈУГ БОГДАНОВА 113-ПРОКУПЉЕ
МАЛОПЛАНСКА 24-ПРОКУПЉЕ
ГОРЊА ДРАГАЊА 0-ПРОКУПЉЕ
ВОДИЧКА 6-ПРОКУПЉЕ
ВАСИЛИЈА ЂУРОВИЋА ЖАРКОГ 0-ПРОКУПЉЕ
ДРАГОЉУБА МИТРОВИЋА 0-ПРОКУПЉЕ
600
966
1.455
433
750
402
702
665
598
808
1.155
469
233
183
1.147
1.105
ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 1-ПРОКУПЉЕ
ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА 1-ПРОКУПЉЕ
РАТКА ПАВЛОВИЋА ЋИЋКА 0-ПРОКУПЉЕ
369
592
779
РАТКА ПАВЛОВИЋА ЋИЋКА 0-ПРОКУПЉЕ
ВУКА КАРАЏИЋА 1-ПРОКУПЉЕ
БЕРИЉЕ
ДОЊА СТРАЖАВА
ГОРЊА СТРАЖАВА
ЋУКОВАЦ
БЕЛА ВОДА
ВОДИЦЕ
БЕЛИ КАМЕН
ДОЊА ТРНАВА
ДОЊА ТРНАВА
БУМБУРЕК
БАБИН ПОТОК
НОВО СЕЛО
НОВА БОЖУРНА
БЕЛОЉИН
ДОЊА КОЊУША
МАЂАРЕ
КОНЏЕЉ
ПРЕКАДИН
ГОРЊА КОЊУША
ДОЊА БЕЈАШНИЦА
ТУЛАРЕ
ПЛОЧНИК
БАЦЕ
ВЕЛИКА ПЛАНА
МРШЕЉ
ДОЊА БРЕСНИЦА
ГОРЊА БРЕСНИЦА
ЗДРАВИЊЕ
ПРЕКОПУЦЕ
ДОЊА РЕЧИЦА
ГОРЊА РЕЧИЦА
ПАШИНАЦ
БАБОТИНАЦ
ЈУГОВАЦ
РЕЉИНАЦ
ГОРЊА ТРНАВА
ЖИТНИ ПОТОК
ГЛАСОВИК
БРЕГОВИНА
РАНКОВА РЕКА
ЗЛАТА
КОЖИНЦЕ
БУБЛИЦА
КРУШЕВИЦА
ТОВРЉАНЕ
МАЛА ПЛАНА
ДОЊА ТОПОНИЦА
ПОТОЧИЋ
МЕРОВАЦ
РЕСИНАЦ
ГУБЕТИН
БРЕСНИЧИЋ
КОНЧИЋ
2.282
1.813
680
346
673
342
155
164
147
642
419
193
493
160
187
454
277
244
117
220
114
90
225
95
249
459
91
139
126
98
119
306
113
99
193
112
410
339
421
86
71
87
122
110
83
107
97
764
340
231
172
156
152
215
115
19. мај 2012.
Број 51
103
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
ПРОКУПЉЕ
83
84
85
86
87
88
89
90
91
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
СЕОСКИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
СЕОСКИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЏИГОЉ
КЛИСУРИЦА
КОСТЕНИЦА
ГОРЊЕ КОРДИНЦЕ
БАЈЧИНЦЕ
МИКУЛОВАЦ А
ПЕТРОВАЦ
БАЛИНОВАЦ
ДОЊЕ КОРДИНЦЕ
РАЖАЊ
РАЖАЊ
РАЖАЊ
РАЖАЊ
РАЖАЊ
РАЖАЊ
РАЖАЊ
РАЖАЊ
РАЖАЊ
РАЖАЊ
РАЖАЊ
РАЖАЊ
РАЖАЊ
РАЖАЊ
РАЖАЊ
РАЖАЊ
РАЖАЊ
РАЖАЊ
РАЖАЊ
РАЖАЊ
РАЖАЊ
РАЖАЊ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Сала општинског суда
Сеоски дом
Основна школа „Вук Караџић”
Сеоски Дом
Сеоски дом
Просторије МЗ
Основна школа „Вук Караџић”
Сеоски дом
Сеоски дом
Сеоски дом
Основна школа „Вук Караџић”
Сеоски дом
Сеоски дом
Сеоски дом
Месна канцеларија
ОШ „Иван Вушовић”
Сеоски дом
Сеоски дом
Сеоски дом
ОШ „Иван Вушовић”
Сеоско дом
Сеоски дом
Ражањ
Витошевац
Скорица
Смиловац
Подгорац
Пардик
Грабово
Чубура
Варош
Шетка
Нови Брачин
Стари Брачин
Претрковац
Црни Као
Рујиште
Липовац
Послон
Прасковче
Малетина
Мађере
Маћија
Браљина
РАЧА
РАЧА
РАЧА
1
2
3
БОРЦИ ББ
БОШЊАНЕ ББ
ВЕЛИКО КРЧМАРЕ ББ
РАЧА
4
ВЕЛИКО КРЧМАРЕ ББ
354
РАЧА
РАЧА
РАЧА
РАЧА
РАЧА
5
6
7
8
9
ВИШЕВАЦ ББ
ВИШЕВАЦ ББ
ВУЧИЋ ББ
ВУЧИЋ ББ
ДОЊА РАЧА ББ
291
255
323
438
375
РАЧА
10
ДОЊА РАЧА ББ
356
РАЧА
11
ДОЊА РАЧА ББ
311
РАЧА
12
ДОЊЕ ЈАРУШИЦЕ ББ
191
РАЧА
РАЧА
РАЧА
13
14
15
ЂУРЂЕВО ББ
ЂУРЂЕВО ББ
МАЛО КРЧМАРЕ ББ
232
281
426
РАЧА
РАЧА
РАЧА
РАЧА
РАЧА
РАЧА
РАЧА
РАЧА
РАЧА
РАЧА
РАЧА
РАЧА
РАЧА
РАЧА
РАЧА
РАЧА
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
МЗ БОРЦИ, ДОМ КУЛТУРЕ
МЗ БОШЊАНЕ, ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ”
МЗ ВЕЛИКО КРЧМАРЕ, ОСНОВНА ШКОЛА
„КАРАЂОРЂЕ”
МЗ ВЕЛИКО КРЧМАРЕ, ОСНОВНА ШКОЛА
„КАРАЂОРЂЕ”
МЗ ВИШЕВАЦ, ДОМ КУЛТУРЕ
МЗ ВИШЕВАЦ, ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ”
МЗ ВУЧИЋ, ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ”
МЗ ВУЧИЋ, ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ”
МЗ ДОЊА РАЧА, ОСНОВНА ШКОЛА
„КАРАЂОРЂЕ”
МЗ ДОЊА РАЧА, ОСНОВНА ШКОЛА
„КАРАЂОРЂЕ”
МЗ ДОЊА РАЧА, ОСНОВНА ШКОЛА
„КАРАЂОРЂЕ”
МЗ ДОЊЕ ЈАРУШИЦЕ, ОСНОВНА ШКОЛА
„КАРАЂОРЂЕ”
МЗ ЂУРЂЕВО, ДОМ ЗДРАВЉА
МЗ ЂУРЂЕВО, ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ”
МЗ МАЛО КРЧМАРЕ, ОСНОВНА ШКОЛА
„КАРАЂОРЂЕ”
МЗ МИРАШЕВАЦ, МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
МЗ ПОПОВИЋ, ДОМ КУЛТУРЕ
МЗ РАЧА, ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ”
МЗ РАЧА, ЛОКАЛ ПРЕДРАГА ЈОВАНОВИЋА
МЗ РАЧА, „КЛУБ УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА”
МЗ РАЧА, „КЛУБ УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА”
МЗ РАЧА, ДОМ КУЛТУРЕ - ФОАЈЕ
МЗ РАЧА, ТЕХНИЧКА ШКОЛА
МЗ РАЧА, ТЕХНИЧКА ШКОЛА
МЗ САРАНОВО, ДОМ КУЛТУРЕ
МЗ САРАНОВО, О.Ш. „КАРАЂОРЂЕ”
МЗ САРАНОВО, О.Ш. „КАРАЂОРЂЕ”
МЗ СЕПЦИ, ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ”
МЗ СЕПЦИ, ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ”
МЗ СИПИЋ, ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ”
МЗ ТРСКА, ДОМ КУЛТУРЕ
286
156
159
172
176
282
180
167
159
39.820
1.262
824
648
772
341
279
134
139
314
294
405
248
244
328
273
209
154
348
104
354
82
149
7.905
275
432
247
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
1
2
3
4
5
РАШКА-НОВО НАСЕЉЕ
РАШКА-МИСЛОПОЉЕ
РАШКА-СТАРА СТРУГАРА
РАШКА-ЦЕНТАР 1
РАШКА-ЦЕНТАР 2
САЛА ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ
САЛА ЖТО
МАШИНСКА ШКОЛА
САЛА СО
КЛУБ ПРИВРЕДЕ
МИРАШЕВАЦ ББ
ПОПОВИЋ ББ
КАРАЂОРЂЕВА 102
КРАЉА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА 16
КАРАЂОРЂЕВА 81
КАРАЂОРЂЕВА 34
КАРАЂОРЂЕВА 60
КАРАЂОРЂЕВА 94
КАРАЂОРЂЕВА 94
САРАНОВО ББ
САРАНОВО ББ (ДУБОЧАР)
САРАНОВО ББ (ЦЕНТАР СЕЛА)
СЕПЦИ ББ
СЕПЦИ ББ
СИПИЋ ББ
ТРСКА ББ
526
314
489
315
352
433
244
409
522
326
310
246
197
267
371
325
10.433
1.008
1.322
760
1.338
1.057
104
Број 51
19. мај 2012.
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
РАШКА
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
РАШКА-СУПЊЕ 1
РАШКА-СУПЊЕ 2
РАШКА-СУПЊЕ 3
ПАНОЈЕВИЋЕ
МИЛАТКОВИЋЕ
ДРАГАНИЋЕ
ВАРЕВО 1
ВАРЕВО 2
КОРЛАЋЕ
ЖУТИЦЕ
БРВЕНИК
ГРАДАЦ
ДОЊИ ГРАДАЦ
БИНИЋЕ
КРУШЕВИЦА
ЈОШАНИЧКА БАЊА-ЦЕНТАР
РАКОВАЦ
ДРЕЊЕ
ЦРНА ГЛАВА
РАДОШИЋЕ
СЕМЕТЕШ
БЕОЦИ
НОВО СЕЛО
ШИПАЧИНА
РУДНИЦА
ГОРЊА РУДНИЦА
КАЗНОВИЋЕ
ТРНАВА
БОРОВИЋЕ
ПЛЕШИН
НИКОЉАЧА
КРАВИЋЕ
РВАТИ
КНЕЖЕВИЋИ
БАЉЕВАЦ ЦЕНТАР
БАЉЕВАЦ 2
ПОБРЂЕ
ЛУЧИЦЕ
ПИСКАЊА
КОВАЧИ
БИЉАНОВАЦ
ПРИБОЈ
БРВЕНИЦА
ОШ СУТЈЕСКА
ОШ СУТЈЕСКА
ЛОКАЛ СИНИШЕ БАЧАНИНА
КУЋА СТАНИМИРА ВЕЉОВИЋА
ОШ МИЛАТКОВИЋЕ
КУЋА ЗОРАНА МИЛИЋЕВИЋА
ЛОКАЛ ВУКОМАНА СТАНЧИЋА
ЛОКАЛ МИЛАНА Б. КИЈЕВЧАНИНА
ОШ КОРЛАЋЕ
ОШ БРВЕНИК
ОШ БРВЕНИК
ОШ ГРАДАЦ
КУЋА НИКОЛИЋ РАНКА
ОШ БИНИЋЕ
ОШ ГРАДАЦ
ОШ ЈОШАНИЧКА БАЊА
КУЋА СРЕЋКА ЈАНКОВИЋА
ОШ ДРЕЊЕ
ОШ ЦРНА ГЛАВА
ОШ РАДОШИЋЕ
КУЋА СЕКУЛИЋ Ј МИОДРАГА
ОШ БЕОЦИ
КУЋА ПАНОВИЋ МИРОЉУБА
ОШ ШИПАЧИНА
МК РУДНИЦА
КУЋА ПЕТРОВИЋ РАТКА
ОШ КАЗНОВИЋЕ
ОШ ТРНАВА
ОШ БОРОВИЋЕ
ОШ ПЛЕШИН
ОШ НИКОЉАЧА
КУЋА МАРТАЋ РАДОСЛАВА-БУРДУША
ДОМ КУЛТУРЕ
КУЋА КНЕЖЕВИЋ МИРОСЛАВА-МИЋЕ
МОТЕЛ РУДАР
БС МАРКЕТ
КУЋА РАДУЛОВИЋ МИЛАНКЕ
КУЋА ДРАГАНА ПЕШОВИЋА
СЕПАРАЦИЈА ИБАРСКИХ РУДНИКА
ОШ КОВАЧИ
МК БИЉАНОВАЦ
КУЋА МИЛАНА М РАДУЛОВИЋА
ДОМ КУЛТУРЕ
РЕКОВАЦ
РЕКОВАЦ
РЕКОВАЦ
РЕКОВАЦ
РЕКОВАЦ
РЕКОВАЦ
РЕКОВАЦ
РЕКОВАЦ
РЕКОВАЦ
РЕКОВАЦ
РЕКОВАЦ
РЕКОВАЦ
РЕКОВАЦ
РЕКОВАЦ
РЕКОВАЦ
РЕКОВАЦ
РЕКОВАЦ
РЕКОВАЦ
РЕКОВАЦ
РЕКОВАЦ
РЕКОВАЦ
РЕКОВАЦ
РЕКОВАЦ
РЕКОВАЦ
РЕКОВАЦ
РЕКОВАЦ
РЕКОВАЦ
РЕКОВАЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Белушић 0
Белушић 1
Беочић
Богалинац
Брајновац
Велика Крушевица
Вукмановац
Драгово 0
Драгово 1
Жупањевац
Кавадар
Каленићки Прњавор
Калудра
Комаране
Лепојевић
Ломница
Лоћика
Малешево
Мотрић
Надрље
Опарић 0
Опарић 1
Превешт
Ратковић 0
Ратковић 1
Рековац, улица Светозара Марковића број 4
Рековац, улица Краља Петра I број 4
Рековац, улица Краља Петра I број 56
РЕКОВАЦ
29
РЕКОВАЦ
30
Основна школа у Белушићу
Месна канцеларијау Белушићу
Основна школа у Беочићу
Основна школа у Богалинцу
Сеоски дом у Брајновцу
Основна школа у Великој Крушевици
Зграда месне канцеларије у Вукмановцу
Основна школа у Драгову
Приватни локал у Драгову Радета Радовановића
Просторије старе школе у Жупањевцу
Основна школа у Кавадару
Основна школа у Каленићком Прњавору
Основна школа у Калудри
Основна школа у Комарану
Основна школа у Лепојевићу
Зграда месне заједнице у Ломници
Основна школа у Лоћики
Задружни дом у Малешеву
Основна школа у Мотрићу
Основна школа у Надрљу
Месна канцеларија у Опарић
Основна школа у Опарићу
Основна школа у Превешту
Основна школа у Ратковићу
Продавница ,, Вучковац ,, у Ратковићу
Основна школа у Рековцу
Дом културе у Рековцу
Народна библиотека ,, Др Милован Спасић ,, у
Рековцу
Приватни објекат Мијајловић Часлава ( бивша
задружна продавница )
Основна школа у Секуричу
725
1.928
540
227
442
257
429
844
407
164
463
262
71
103
76
963
133
108
185
234
110
391
257
193
467
135
383
267
104
157
220
115
347
199
1.299
684
138
166
271
349
631
150
257
21.336
415
353
372
151
203
205
484
406
534
362
345
117
247
199
267
137
403
105
189
158
382
396
243
137
98
593
512
450
Секурич 0
250
Секурич 1
327
19. мај 2012.
Број 51
РЕКОВАЦ
РЕКОВАЦ
РЕКОВАЦ
РЕКОВАЦ
РЕКОВАЦ
РЕКОВАЦ
31
32
33
34
35
36
Сеоски дом у Сибници
Сеоски дом ( читаоница у Сиљевици )
Зграда сеоског дома у Течићу
Основна школа у Урсулу
Основна школа или сеоски дом у Цикоту
Основна школа у Шљивици
Сибница
Сиљевица
Течић
Урсуле
Цикот
Шљивица
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
РУМА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
O.Ш. „ЗМAJ JOВA JOВAНOВИЋ”
O.Ш. „ИВO ЛOЛA РИБAР”
ДРУГA МEСНA ЗAJEДНИЦA
O.Ш. „ЗМAJ JOВA JOВAНOВИЋ”
ДOМ ПEНЗИOНEРA
ТРEЋA МEСНA ЗAJEДНИЦA
ТРEЋA МEСНA ЗAJEДНИЦA
ДOМ ЗДРAВЉA
КУЛТУРНИ ЦEНТAР
OШ „ВEЉКO ДУГOШEВИЋ”
ПOЛEТAРAЦ
ПОЛЕТАРАЦ
ТРEЋA МEСНA ЗAJEДНИЦA
СПШ „СТEВAН ПEТРOВИЋ-БРИЛE”
СТШ „МИЛEНКO БРЗAК-УЧA”
ТРEЋA МEСНA ЗAJEДНИЦA
СAВEЗ СЛEПИХ
ЧEТВРТA МEСНA ЗAJEДНИЦA
AУТO МOТO КЛУБ УЧИOНИЦA
AУТO МOТO КЛУБ СAЛOН AУТOМOБИЛA
ДПК КЛУЗ СРEМ
ДПК КЛУЗ СРEМ
O.Ш. „МИЛOШ ЦРЊAНСКИ”
O.Ш. „МИЛOШ ЦРЊAНСКИ”
ДOМ OМЛAДИНE
МEСНA КAНЦEЛAРИJA
O.Ш. „МИЛИВOJ ПEТКOВИЋ-ФEЋКO”
O.Ш. „МИЛИВOJ ПEТКOВИЋ-ФEЋКO”
O.Ш. „23.OКТOБAР”
O.Ш. „23.OКТOБAР”
ДОМ КУЛТУРЕ
O.Ш. „НEБOJШA JEРКOВИЋ”
O.Ш. „ИВO ЛOЛA РИБAР”
О.Ш. „ИВО ЛОЛА РИБАР”
ЦEНТAР МЗ
ДOМ КУЛТУРE
O.Ш. „ДOСИТEJ OБРAДOВИЋ”
ЦEНТAР МЗ
OСНOВНA ШКOЛA
ДOМ КУЛТУРE
OСНOВНA ШКOЛA
ДOМ КУЛТУРE
OСНOВНA ШКOЛA
ГЛAВНA 177, РУМА
ГЛAВНA 270, РУМА
ГЛAВНA 249, РУМА
ГЛAВНA 177, РУМА
ВEЉКA ДУГOШEВИЋA 142, РУМА
27.OКТOБAР 40 - Д5, РУМА
27.OКТOБAР 40 - Д5, РУМА
OРЛOВИЋEВA ББ, РУМА
ВEЉКA ДУГOШEВИЋA 102, РУМА
ГЛAВНA 71, РУМА
ПРВOМAJСКA ББ, РУМА
ПРВOМAJСКA ББ, РУМА
ГЛAВНA 39, РУМА
В.КAРAЏИЋA 70, РУМА
В.КAРAЏИЋA 70, РУМА
ГЛAВНA 39, РУМА
JНA 121, РУМА
ПAРТИЗAНСКA 41A, РУМА
ВЛ.НAЗOРA 35, РУМА
ВЛ.НAЗOРA 35, РУМА
ИНДУСТРИJСКA ББ, РУМА
ИНДУСТРИJСКA ББ, РУМА
ХРТКОВЦИ
ХРТКОВЦИ
НИКИНЦИ
НИКИНЦИ
ПЛАТИЧЕВО
ПЛAТИЧEВO
КЛEНAК
КЛEНAК
ГРAБOВЦИ
БУЂAНOВЦИ
КРAЉEВЦИ
ДOБРИНЦИ
ЖAРКOВAЦ
ПУТИНЦИ
ПУТИНЦИ
ДOЊИ ПEТРOВЦИ
ВOГAЊ
СТEJAНOВЦИ
ВИТOJEВЦИ
МAЛИ РAДИНЦИ
ПAВЛOВЦИ
СВИЛАЈНАЦ
СВИЛАЈНАЦ
СВИЛАЈНАЦ
СВИЛАЈНАЦ
СВИЛАЈНАЦ
СВИЛАЈНАЦ
СВИЛАЈНАЦ
СВИЛАЈНАЦ
СВИЛАЈНАЦ
СВИЛАЈНАЦ
СВИЛАЈНАЦ
СВИЛАЈНАЦ
СВИЛАЈНАЦ
СВИЛАЈНАЦ
СВИЛАЈНАЦ
СВИЛАЈНАЦ
СВИЛАЈНАЦ
СВИЛАЈНАЦ
СВИЛАЈНАЦ
СВИЛАЈНАЦ
СВИЛАЈНАЦ
СВИЛАЈНАЦ
СВИЛАЈНАЦ
СВИЛАЈНАЦ
СВИЛАЈНАЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ЗГРАДА ОПШТИНЕ
ВАТРОГАСНИ ДОМ
ДЕЧЈИ ВРТИЋ
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
ДОМ САВЕЗА РЕЗЕРВНИХ ОФИЦИРА
САЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
АУТО МОТО ДРУШТВО
ОСНОВНА ШКОЛА
ЧИТАОНИЦА
АМБУЛАНТА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
СВЕТОГ САВЕ 102,СВИЛАЈНАЦ
ВРАЧАРСКА БР. 2,СВИЛАЈНАЦ
РАДНИЧКА БР. 4,СВИЛАЈНАЦ
СВЕТОГ САВЕ БР.58,СВИЛАЈНАЦ
СИНЂЕЛИЋЕВА БР. 72,СВИЛАЈНАЦ
27.МАРТА БР.1,СВИЛАЈНАЦ
КНЕЗА МИЛОША БР.6,СВИЛАЈНАЦ
KУШИЉЕВО
КУШИЉЕВО
БОБОВО
БОБОВО
ЦРКВЕНАЦ
ГРАБОВАЦ
ДУБЉЕ
ТРОПОЊЕ
ГЛОЖАНЕ
ВОЈСКА
СУБОТИЦА
ЛУКОВИЦА
СЕДЛАРЕ
РОАНДА
ДУБНИЦА
РАДОШИН
РОЋЕВАЦ
КУПИНОВАЦ
105
203
115
487
268
178
145
10.436
1.580
1.509
1.334
1.180
1.082
1.005
828
894
968
1.250
1.406
1.534
1.197
1.751
1.337
1.142
1.408
848
1.153
1.183
1.157
1.069
1.053
1.710
867
826
1.091
1.030
903
994
1.068
1.270
947
1.333
820
1.435
1.036
755
1.322
795
676
511
330
47.587
1.313
1.372
1.223
1.368
1.404
1.196
1.377
1.162
1.150
944
748
1.192
1.093
1.114
935
915
821
918
772
744
661
571
548
402
372
106
Број 51
19. мај 2012.
СВИЛАЈНАЦ
СВИЛАЈНАЦ
СВИЛАЈНАЦ
СВИЛАЈНАЦ
СВИЛАЈНАЦ
26
27
28
29
30
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ПРОШТИНАЦ
ЂУРИНАЦ
ВРЛАНЕ
МАЧЕВАЦ
БРЕСЈЕ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
СВРЉИГ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
ПРОСТОРИЈЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ПРОСТОРИЈЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ПРОСТОРИЈЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
СЕОСКА ПРОСТОРИЈА
СЕОСКА ПРОСТОРИЈА
СЕОСКЕ ПРОСТОРИЈЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
СЕОСКА ПРОСТОРИЈА
СЕОСКА ПРОСТОРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
СЕОСКА ПРОСТОРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ПРОСТОРИЈА ЗАДРУГЕ
СЕОСКА ПРОДАВНИЦА/МОНТАЖНИ ОБЈЕКАТ/
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
КУЋА РУСОМИРА Д АРСИЋА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРОСТОРИЈЕ ПОРЕКЕ УПРАВЕ ПРИХОДА
ПРОСТОРИЈА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ПРОСТОРИЈЕ ШАХ КЛУБА
ПРОСТОРИЈЕ”ПРОГРЕС”
ПРОСТОРИЈЕ ФОНД ЗДРАВСТВА
СЕОСКА ПРОСТОРИЈА
ПРОСТОРИЈЕ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
ПРОСТОРИЈЕ”ИТК”
СЕОСКА ПРОСТОРИЈА
МИН-ДИВ
МИН-ДИВ
БЕЛОИЊЕ
РИБАРЕ
БУРДИМО
ТИЈОВАЦ
ОКОЛИШТЕ
ЛУКОВО
ВЛАХОВО
ВАРОШ
ГАЛИБАБИНАЦ
ГРБАВЧЕ
ГУЛИЈАН
ЛОЗАН
ГУШЕВАЦ
ДАВИДОВАЦ
РАДМИРОВАЦ
ДРАЈИНАЦ
ЛАБУКОВО
ПОПШИЦА
ЛАЛИНАЦ
СЛИВЈЕ
НИШЕВАЦ
ОКРУГЛИЦА
ЦРНОЉЕВИЦА
МАНОЈЛИЦА
ПЕРИШ
ПЛУЖИНА
ПРЕКОНОГА
ИЗВОР СЕЛО
ТРОЈИЦА
ИЗВОР РЕКА
РАДЕТОВА БР .25
РАДЕТОВА БР. 29
РАДЕТОВА БР . 31
ДУШАНА ТРИФУНЦА БР. 1
ХАЏИЋЕВА БР. 43
ХАЏИЋЕВА БР.40
МЕРЏЕЛАТ
БОРЕ ПРИЦЕ БР. 2
ВАСЕ АЛБАНЦА БР. 175
ЂУРИНАЦ
ДУШАНА ТРИФУНЦА БР.33
ДУШАНА ТРИФУНЦА БР . 33
СЕНТА
СЕНТА
СЕНТА
СЕНТА
СЕНТА
СЕНТА
СЕНТА
СЕНТА
СЕНТА
СЕНТА
СЕНТА
СЕНТА
СЕНТА
СЕНТА
СЕНТА
СЕНТА
СЕНТА
СЕНТА
СЕНТА
СЕНТА
СЕНТА
СЕНТА
СЕНТА
СЕНТА
СЕНТА
СЕНТА
СЕНТА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „ДУГА‘‘
СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА
СЕНЋАНСКА ГИМНАЗИЈА
УДРУЖ.САМОСТАЛНИХ ПРИВРЕДНИКА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ,,ЦЕНТАР-ТОПАРТ,,
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ,,ЦЕНТАР-ТОПАРТ,,
СПОМЕН ШКОЛА
СПОМЕН ШКОЛА 2
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ,,КЕРТЕК,,
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ,,КЕРТЕК,,
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ,,КЕРТЕК,,
ОСНОВНА ШКОЛА ,,ТУРЗО ЛАЈОШ,,
ДЕЧЈИ ВРТИЋ „МАРГАРЕТА‘‘
А.Д. „ЈЕДИНСТВО‘‘
А.Д. ,,ЈЕДИНСТВО,,
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА СЕНТА
БИВША IV. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА /АЛВЕГ/
БИВША IV. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА /АЛВЕГ/
ОСНОВНА ШКОЛА „11.НОВЕМБАР‘‘
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА /ТИСАПАРТ-АЛВЕГ/
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА /ТИСАПАРТ-АЛВЕГ/
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА /ТИСАПАРТ-АЛВЕГ/
ДЕЧЈИ ВРТИЋ ,,ПИНГВИН,,
О.Ш.‘‘ЧОКОНАИ В. МИХАЉ‘‘
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
ШКОЛА „АДАХАТАР‘‘
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
СЕНТА, УЛ. ЗЛАТНЕ ГРЕДЕ 7
СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 12
СЕНТА, ГЛАВНИ ТРГ 12.
СЕНТА, УЛ. БОШКА ЈУГОВИЋА 24
СЕНТА, УЛ. МИКЛОША РАДНОТИА 15
СЕНТА, РАДНОТИ МИКЛОШ 15.
СЕНТА, УЛ. МИКЛОША РАДНОТИА ББ
СЕНТА, УЛ. МИКЛОША РАДНОТИА ББ
СЕНТА, УЛ. ЈОЖЕФ АТИЛЕ 54
СЕНТА, ЈОЖЕФ АТИЛЕ 54.
СЕНТА, ЈОЖЕФ АТИЛЕ 54.
СЕНТА, УЛ. ЖЕЉЕЗНИЧКА 44.
СЕНТА, УЛ. ОХРИДСКА 41.
СЕНТА, СУБОТИЧКИ ПУТ 9.
СЕНТА, СУБОТИЧКИ ПУТ 9.
СЕНТА, УЛ. ДОЖА ЂЕРЂА 32.
СЕНТА, УЛ. МАДАЧ ИМРЕА 20.
СЕНТА, УЛ. МАДАЧ ИМРЕА 20.
СЕНТА, УЛ. МАКСИМА ГОРКОГ 1.
СЕНТА, УЛ. КАРАЂОРЂЕВА 39.
СЕНТА, КАРАЂОРЂЕВА 39.
СЕНТА, КАРАЂОРЂЕВА 39.
СЕНТА, КЕЈ ТИСИН ЦВЕТ ББ.
ГОРЊИ БРЕГ, УЛ. ВЕЛИКИ СОКАК 39.
ГОРЊИ БРЕГ, УЛ. ТОРЊОШКА 22.
АДАХАТАР, АДАХАТАР 85.
ТОРЊОШ, УЛ. ФЕРЕНЦА ФЕХЕР 2.
326
300
266
243
198
25.648
253
203
258
104
89
176
97
146
199
387
131
125
224
111
118
481
93
159
276
144
364
138
172
154
133
243
434
224
84
121
685
597
707
801
343
591
103
791
602
151
648
950
12.810
722
563
565
763
918
696
589
943
811
932
688
830
759
733
842
991
847
842
853
765
749
729
778
785
644
88
553
19. мај 2012.
Број 51
СЕНТА
СЕНТА
СЕНТА
СЕНТА
СЕНТА
28
29
30
31
32
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА У БУРАЊШОРУ
ДОМ КУЛТУРЕ У КЕВИЈУ
БИВША М. ЗАЈЕДНИЦА У БОГАРАШУ
ЗЕМ. ЗАДРУГА У БОГАРАШУ
ТОРЊОШ, УЛ. СВЕТОГ СТЕВАНА 3.
БУРАЊШОР, УЛ. 8. ОКТОБАР ББ.
КЕВИ, УЛ. АРАЊ ЈАНОША 2.
БОГАРАШ, УЛ.МАРШАЛА ТИТА 21.
БОГАРАШ, II.РЕОН 16.
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
СЕЧАЊ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ОШ „В.ЂУРИЧИН”
ОШ „Ж.ЗРЕЊАНИН”-трпезарија
ОШ „Ж.ЗРЕЊАНИН”-учионица
ОМЛАДИНСКА САЛА
ЛОВАЧКИ ДОМ
ХАЛА СПОРТОВА - ресторан ЗЗ „МОДОШ” - кооперација ОШ „С.АЛЕКСИЋ” - хол лево КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА
ОШ „С.АЛЕКСИЋ” - забавиште ОШ „С.АЛЕКСИЋ” - хол десно МЗ ЈАША ТОМИЋ
САЛА МЗ ЈАРКОВАЦ
ОШ „В.ЂУРИЧИН” - учионица ОШ „В.ЂУРИЧИН” - трпезарија ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
САЛА МЗ КОНАК - лево улаз САЛА МЗ КОНАК - десно улаз ОШ „С.РОДИЋ” учионица бр. 12
ОШ „С.РОДИЋ” учионица бр. 13
ОШ „С.РОДИЋ” учионица бр. 14
ОШ „С.РОДИЋ” учионица бр. 15
ОШ „С.РОДИЋ” учионица 17 (подрум)
ПП „Б.ЈЕДИНСТВО”
ОШ „Б.СТЕФАНОВИЋ”
ФИСКУЛТУРНА САЛА
ОШ „А.ШАНТИЋ” - учионица бр. 1 ДОМ КУЛТУРЕ - шах клуб СШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ „А.ШАНТИЋ”
ОШ „А.ШАНТИЋ” - учионица бр. 2 ОШ „И.Л.РИБАР” - хол ОШ „И.Л.РИБАР” - учионица БИВША ЗГРАДА ЗАДРУГЕ - улаз из улице ЈНА ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
БАНАТСКА ДУБИЦА, ЛЕЊИНОВА 17
БОКА, М.ТИТА 33
БОКА, М.ТИТА 33
БОКА, И.Л.РИБАРА 46
БОКА, КОСОВСКА 72
ЈАША ТОМИЋ, ЈНА 3
ЈАША ТОМИЋ, М.ТИТА 61
ЈАША ТОМИЋ, М.ТИТА 99
ЈАША ТОМИЋ, Ж.ЗРЕЊАНИНА 7
ЈАША ТОМИЋ, М.ТИТА 99
ЈАША ТОМИЋ, М.ТИТА 99
ЈАША ТОМИЋ, М.ТИТА 80
ЈАРКОВАЦ,ТРГ ДР С.БУКУРОВА 14
ЈАРКОВАЦ,ТРГ ДР С.БУКУРОВА 12
ЈАРКОВАЦ,ТРГ ДР С. БУКУРОВА 12
ЈАРКОВАЦ, М.ПУПИНА 1
КОНАК, М.ТИТА 28
КОНАК, М.ТИТА 28
КРАЈИШНИК, Ж.ЗРЕЊАНИНА 17
КРАЈИШНИК, Ж.ЗРЕЊАНИНА 17
КРАЈИШНИК, Ж.ЗРЕЊАНИНА 17
КРАЈИШНИК, Ж.ЗРЕЊАНИНА 17
КРАЈИШНИК, Ж.ЗРЕЊАНИНА 17
НЕУЗИНА, Ђ.РАШКОВА 45
НЕУЗИНА, Ђ.РАШКОВА 70А
НЕУЗИНА,Ђ.РАШКОВА 72
СЕЧАЊ, П.ПУТ 56
СЕЧАЊ, П.ПУТ 54
СЕЧАЊ, ГИМНАЗИЈСКА 2
СЕЧАЊ, В.КАРАЂОРЂА 77
СЕЧАЊ, П.ПУТ 56
СУТЈЕСКА, Б.КИДРИЧА 10
СУТЈЕСКА, Б.КИДРИЧА 10
СУТЈЕСКА, Б.КИДРИЧА 37
СУТЈЕСКА, Б.КИДРИЧА 28/2
ШУРЈАН, И.Л.РИБАРА 6
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
БОРИШИЋИ
ВИШЊЕВА
ЦРВСКО
ВРБНИЦА
ЗАХУМСКО
ТРЕШЊЕВИЦА
КРАИНОВИЋИ
ДОЊА ВАПА
КРСТАЦ
ДУНИШИЋИ
ГОРЊА ВАПА
ФИЈУЉЕ
ЧИПАЉЕ
ГОЊЕ
МАШОВИЋИ
БРЊИЦА
ШАРЕ
ДУГА ПОЉАНА
ЖАБРЕН
ДРАЖЕВИЋЕ
КАМЕШНИЦА
ЖИТНИЋЕ
ДОЛИЋЕ
КАРАЈУКИЋА БУНАРИ
УГАО
БУЂЕВО
РАСТЕНОВИЋЕ
ТУЗИЊЕ
ПАПИЋЕ
УРСУЛЕ
КЛАДНИЦА
ПОНОРАЦ
СУГУБИНЕ
КУЋА КУЧ МУСТАФЕ
ОШ ТРЕШЊЕВИЦА
ОШ ЦРВСКО
ОШ ВРБНИЦА
ОШ ЗАХУМСКО
ОШ ТРЕШЊЕВИЦА
ОШ КРАИНОВИЋИ
ОШ ВАПА
ОШ КРСТАЦ
ОШ ДУНИШИЋИ
ОШ ВАПА
ОШ ФИЈУЉЕ
ОШ ЧИПАЉЕ
ОШ ГОЊЕ
КУЋА МЕВЛУДИНА ПРАШОВИЋА
ОШ БРЊИЦА
ОШ ШАРЕ
ОШ ДУГА ПОЉАНА
ОШ ЖАБРЕН
ОШ ДРАЖЕВИЋЕ
ОШ КАМЕШНИЦА
ОШ ЖИТНИЋЕ
ОШ ДОЛИЋЕ
ОШ КАРАЈУКИЋА БУНАРИ
ОШ УГАО
ОШ БУЂЕВО
КУЋА ЈУСУФОВИЋ ВЕХБА
ОШ ТУЗИЊЕ
ОШ УРСУЛЕ
ОШ УРСУЛЕ
ОШ КЛАДНИЦА
ОШ СУГУБИНЕ
ОШ СУГУБИНЕ
107
748
286
372
268
226
21.878
297
322
338
297
287
343
366
363
283
326
370
278
300
349
383
251
373
323
317
281
281
301
351
304
322
341
489
395
373
379
317
299
286
346
334
223
11.788
128
116
72
115
126
56
117
109
140
165
131
121
210
175
133
210
320
568
266
373
358
445
397
209
490
68
163
186
196
375
454
212
223
108
Број 51
19. мај 2012.
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
СЈЕНИЦА
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
ДОЊЕ ГОРАЧИЋЕ
ДОЊЕ ЛОПИЖЕ
БРЕЗА
ДУБНИЦА
ЗАЈЕЧИЋЕ
ДУЈКЕ
РАЖДАГИЊА
ВРСЈЕНИЦЕ
КИЈЕВЦИ
КРЋЕ
РАШКОВИЋЕ
РАСНО
ЦЕТАНОВИЋИ
КАРИШИЦИ
СРЕДИНА
ГРАБОВИЦА
РАСПОГАНЧЕ
СТУП
ШТАВАЉ
ВИШЊИЦА
ГРАДАЦ
ДРАГОЈЛОВИЋЕ
КНЕЖЕВАЦ
1 КВАРТ СЕВЕР А НОВО НАСЕЉЕ
1 КВАРТ СЕВЕР Б МАЛО ДУБИЊЕ
1 КВАРТ ЈУГ А1 ЦЕНТАР МЕЂУРЕЧ
1 КВАРТ ЈУГ А2 БУКРЕШ МЕЂУРЕЧ
1КВАРТ ЈУГ Б1 ТУРБЕ ЦИГЛАНА
1 КВАРТ ЈУГ Б2 ФАРМИНО НАСЕЉЕ
1 КВАРТ ЈУГ Б3 СТАРА МЛЕКАРА
КВАРТ ЈУГ Б4 ХУЧАЉКА МЕДАРЕ
2 КВАРТ ЈУГ ЦЕНТАР БАРУТХАНА
2 КВАРТ СЕВЕР А ЦЕНТАР Х МАХАЛА
2 КВАРТ СЕВЕР Б ГЛИБАН
3 КВАРТ ЈУГ ШАНАЦ
3 КВАРТ СЕВЕР МУХАЏЕР МАХАЛА
4 КВАРТ ЈУГ ПЕКАРСКА МАХАЛА
4 КВАРТ СЕВЕР ПЕТА ПЕТРУШКА
КУЋА ВАСОЈЕВИЋ МИЛА
ОШ ДОЊЕ ЛОПИЖЕ
КУЋА СЕЛМАНОВИЋ МУНЕВЕРА
КУЋА ХАСАНОВИЋ ЕШЕФА
ОШ ЗАЈЕЧИЋЕ
ОШ ДУЈКЕ
КУЋА МУЈА МЕШИЋА
КУЋА ЕМИНОВИЋ ШАЋИРА
ОШ КИЈЕВЦЕ
КУЋА МУСТАФЕ ХАМИДОВИЋА
ОШ РАСНО
ОШ РАСНО
ОШ ЦЕТАНОВИЋИ
МК ТРИЈЕБИНЕ
ОШ ТРИЈЕБИНЕ
ОШ ТРИЈЕБИНЕ
КУЋА СРЕДОЈЕВИЋ МИЛОМИРА
ОШ СТУП
ОШ ШТАВАЉ
КУЋА ВЕЛИШЕ РАКОЊЦА
РИБЊАК ПИК ПЕШТЕР
ОШ ДРАГОЈЛОВИЋЕ
ОШ КНЕЖЕВАЦ
ОШ 12 ДЕЦЕМБАР
ОШ 12 ДЕЦЕМБАР
ОШ 12 ДЕЦЕМБАР
ОШ 12 ДЕЦЕМБАР
ОШ 12 ДЕЦЕМБАР
ОШ 12 ДЕЦЕМБАР
ОШ 12 ДЕЦЕМБАР
ОШ 12 ДЕЦЕМБАР
ЗГРАДА СО СЈЕНИЦА
ЗГРАДА СО СЈЕНИЦА
ЗГРАДА СО СЈЕНИЦИ КАНЦЕЛАРИЈА БР 9
ОШ СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ
ОШ СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ
ОШ СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ
ОШ СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
ТРГ РЕПУБЛИКЕ БР.4
УЛИЦА ДЕСПОТА ЂУРЂА БР. 27
УЛИЦА АНТЕ ПРОТИЋА БР.3
УЛИЦА ДЕСПОТА ЂУРЂА БР.39
УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА БР.5-7
УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА БР.13
УЛИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ БР.3
УЛИЦА КНЕЗ МИХАЈЛОВА БР.5
УЛИЦА ГОРАНСКА БР.50
УДОВИЧКИ ПУТ
СЕОНЕ
УЛИЦА ЦВИЈИЋЕВА БР.9
УЛИЦА ЦВИЈИЋЕВА БР.9
УЛИЦА БАЛКАНСКА ББ
УЛИЦА БАЛКАНСКА ББ
УЛИЦА ПЕТРИЈЕВСКА БР.2
УЛИЦА ПЕТРИЈЕВСКА БР.4
УЛИЦА ГОРИЧКА ББ
УЛИЦА ПЕТРИЈЕВСКА БР.4
УЛИЦА БАЛКАНСКА ББ
УЛИЦА ИВАНА ГУНДУЛИЋА БР.1
УЛИЦА 17. ОКТОБРА БР.26
УЛИЦА 16. ОКТОБРА БР.39
УЛИЦА 16. ОКТОБРА ББ
УЛИЦА БАРСКА
УЛИЦА ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА БР.78
УЛИЦА ЦАНЕ БАБОВИЋ ББ
УЛИЦА ДРАГОЉУБА ПАЈИЋА, ЛАМЕЛА 10
УЛИЦА ЦРВЕНЕ АРМИЈЕ БР.142
УЛИЦА ЂУРЕ ДАНИЧИЋА БР.84
УЛИЦА ПРОЛЕТЕРСКА БР.16
УЛИЦА ЂУРЕ ДАНИЧИЋА БР.84
УЛИЦА ЂУРЕ ДАНИЧИЋА БР.84
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
34
35
36
ОСНОВНИ СУД
МЗ „ДОЊИ ГРАД”
ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ”
РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ
ДОМ КУЛТУРЕ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ГИМНАЗИЈА
МЗ „КАРАЂОРЂЕВ ДУД”
МЗ „ПЛАВИНАЦ”
ПК РЕСТОРАН „ГОДОМИН БИКОВАЦ „
ОСНОВНА ШКОЛА
ОШ „ДР ЈОВАН ЦВИЈИЋ” - УЧИОНИЦА БРОЈ 7
ОШ „ДР ЈОВАН ЦВИЈИЋ” - УЧИОНИЦА БРОЈ 10
ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
МЗ „ЛЕШТАР” - (АНЕКС)
МЗ „ЛЕШТАР”
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
МЗ „ЗЛАТНО БРДО”
ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА
СРЕДЊА ШКОЛА „ДЕСПОТ ЂУРАЂ”
ДОМ МЗ „СЛАВИЈА”
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
ПРОСТОРИЈЕ РЕСТОРАНА ФК „ЖЕЛЕЗНИЧАР”
НОВЕ ПРОСТОРИЈЕ МЗ „ПАПАЗОВАЦ”
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” УЧИОНИЦА БР.5
МАЛА САЛА ДОМА МЗ „ЦАРИНА”
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” - УЧИОНИЦА БР.10
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” - МАЛА ШКОЛА УЧИОНИЦА БРОЈ 8
ДОМ МЗ - ПРОСТОРИЈА БР.5
МЗ „СВЕТИ САВА” - ВЕЛИКА САЛА
МЗ „СВЕТИ САВА” - ВЕЛИКА САЛА
УЛИЦА ПРОЛЕТЕРСКА БР.16
УЛИЦА КОЛАРСКА БР.101
УЛИЦА КОЛАРСКА БР.101
42
173
270
368
169
176
488
189
205
330
385
399
559
196
202
212
125
137
220
79
90
81
153
1.680
937
430
744
805
649
551
826
1.775
393
715
1.151
789
668
608
25.396
1.180
1.396
1.340
1.552
1.365
1.579
1.238
1.100
1.450
885
803
1.549
1.511
2.376
1.691
1.361
1.687
1.463
1.540
2.196
1.478
1.626
1.713
1.545
1.470
1.939
1.730
1.586
1.397
1.442
1.284
1.312
1.348
1.607
1.013
1.716
19. мај 2012.
Број 51
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
СМЕДЕРЕВО - ГРАД
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
МЗ „СВЕТИ САВА” - МАЛА САЛА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
АМБУЛАНТА
МЗ „25. МАЈ” - МАЛА САЛА
ПРОСТОРИЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ДОМ КУЛТУРЕ
ПРОСТОРИЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
СПОРТСКО ДРУШТВО - БИФЕ ФК „СЕЉАК”
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
ОШ „ИВО АНДРИЋ”, РАДИНАЦ - ВЕЛИКИ ХОЛ
ОШ „ИВО АНДРИЋ”, РАДИНАЦ - ВЕЛИКИ ХОЛ
ОШ „ИВО АНДРИЋ”, РАДИНАЦ - МАЛИ ХОЛ
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА
РЕСТОРАН РАТНИХ ДОБРОВОЉАЦА
ОШ „СВЕТИТЕЉ САВА”
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
АМБУЛАНТА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ПРОСТОРИЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОШ „САВА КОВАЧЕВИЋ” ДОЊА ШКОЛА
ОШ „БОЖИДАР РАДОВИЋ УЧА”
ОСНОВНА ШКОЛА
УЛИЦА КОЛАРСКА БР.101
УЛИЦА ЦРВЕНЕ АРМИЈЕ БР.156
УЛИЦА ЦРВЕНЕ АРМИЈЕ БР.242
УЛИЦА ЦРВЕНЕ АРМИЈЕ БР.242
УДОВИЦЕ
ЛИПЕ
ЛИПЕ
МИХАЈЛОВАЦ
МИХАЈЛОВАЦ
ВРАНОВО
ВРАНОВО
РАДИНАЦ
РАДИНАЦ
РАДИНАЦ
МАЛА КРСНА
СКОБАЉ
ОСИПАОНИЦА
ОСИПАОНИЦА
ОСИПАОНИЦА
ДРУГОВАЦ
ДРУГОВАЦ
БАДЉЕВИЦА
ШАЛИНАЦ
КУЛИЧ
СУВОДОЛ
ЛУЊЕВАЦ
ЛАНДОЛ
ПЕТРИЈЕВО
КОЛАРИ
БИНОВАЦ
ЛУГАВЧИНА
ЛУГАВЧИНА
ЛУГАВЧИНА
САРАОРЦИ
САРАОРЦИ
ВУЧАК
ВРБОВАЦ
РАЉА
ДОБРИ ДО
ДОБРИ ДО
ВОДАЊ
МАЛО ОРАШЈЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА АЗАЊА
ОМЛАДИНСКИ ДОМ АЗАЊА
ОШ „РАДОМИР ЛАЗИЋ” АЗАЊА
СТАРА ЗГРАДА ЗАДРУГЕ АЗАЊА
ДОМ КУЛТУРЕ БАНИЧИНА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЧИНАЦ
ОШ „МИЛИЈА РАКИЋ” БАШИН
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЛАШКИ ДО
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВОДИЦЕ
ОШ „СТАНОЈЕ ГЛАВАШ” ГЛИБОВАЦ
ФК „ОМЛАДИНАЦ” ГЛИБОВАЦ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОЛОБОК
ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА” ГОЛОБОК
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГРЧАЦ
ОШ „БРАНА ЈЕВТИЋ” - ЦЕНТАР, КУСАДАК
ОШ „БРАНА ЈЕВТИЋ” - ЦЕНТАР, КУСАДАК
ОШ „БРАНА ЈЕВТИЋ” - ПОЧЕВИЦА, КУСАДАК
ОШ „БРАНА ЈЕВТИЋ” - ЦЕНТАР, КУСАДАК
ОШ „БРАНА ЈЕВТИЋ” - КОСОВАЦ, КУСАДАК
ДОМ КУЛТУРЕ, МАЛА ПЛАНА
ОШ „МИЛИЈА РАКИЋ” МРАМОРАЦ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРИДВОРИЦЕ
ОШ „ЛАЗАР СТАНОЈЕВИЋ” РАТАРИ
ОШ „ЛАЗАР СТАНОЈЕВИЋ” РАТАРИ
ОШ „ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ” СЕЛЕВАЦ
ОШ „ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ” СЕЛЕВАЦ
ОШ „ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ” СЕЛЕВАЦ
ОШ „ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ” СЕЛЕВАЦ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТОЈАЧАК
ОШ „МИЛИЈА РАКИЋ”, ЦЕРОВАЦ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ” СМЕД ПАЛАНКА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ” СМЕД ПАЛАНКА
МИЛИЈЕ БАТИНИЋА 1
МИЛИЈЕ БАТИНИЋА 3
МИЛИЈЕ БАТИНИЋА 5
АЗАЊСКЕ ЧЕТЕ 2
БАНИЧИНА
БАЧИНАЦ
БАШИН
ВЛАШКИ ДО
ВОДИЦЕ
ГЛИБОВАЦ
ГЛИБОВАЦ
ГОЛОБОК
ГОЛОБОК
ГРЧАЦ
КУСАДАК
КУСАДАК
КУСАДАК
КУСАДАК
КУСАДАК
МАЛА ПЛАНА
МРАМОРАЦ
ПРИДВОРИЦЕ
РАТАРИ
РАТАРИ
СЕЛЕВАЦ
СЕЛЕВАЦ
СЕЛЕВАЦ
СЕЛЕВАЦ
СТОЈАЧАК
ЦЕРОВАЦ
ЖАРКА СИМИЋА 2
ЖАРКА СИМИЋА 2
109
2.010
1.565
2.066
2.067
1.606
1.479
1.389
1.314
1.176
1.287
1.086
1.640
1.350
1.520
1.422
1.617
1.228
1.239
1.397
1.130
289
298
516
238
631
489
666
1.158
1.043
431
934
1.140
1.026
1.001
1.042
1.216
904
1.255
422
400
1.048
807
100.010
1.111
582
814
1.052
885
547
417
876
797
899
848
926
925
896
652
714
634
805
1.045
683
492
739
724
695
891
764
727
628
369
879
1.122
1.247
110
Број 51
19. мај 2012.
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
33
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „КОЛОНИЈА” СМЕД
ПАЛАНКА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „КОЛОНИЈА” СМЕД
ПАЛАНКА
АРХИВ „ВЕРОСЛАВА ВЕЉАШЕВИЋ” СМЕД
ПАЛАНКА
АРХИВ „ВЕРОСЛАВА ВЕЉАШЕВИЋ” СМЕД
ПАЛАНКА
ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА СМЕД ПАЛАНКА
ПАЛАНАЧКА ГИМНАЗИЈА СМЕД ПАЛАНКА
ОШ „ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ” СМЕД
ПАЛАНКА
ОШ „ХЕРОЈ РАДМИЛА ШИШКОВИЋ” СМЕД
ПАЛАНКА
ДОМ ГЛУВИХ СМЕД ПАЛАНКА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ДОЊИ ГРАД” СМЕД
ПАЛАНКА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ДОЊИ ГРАД” СМЕД
ПАЛАНКА
ОШ „ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР” СМЕД ПАЛАНКА
ОШ „ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР” СМЕД ПАЛАНКА
ОШ „ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР” СМЕД ПАЛАНКА
ОШ „ОЛГА МИЛОШЕВИЋ” СМЕД ПАЛАНКА
ЈКП „ВОДОВОД” УПРАВНА ЗГРАДА СМЕД
ПАЛАНКА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „СТАРА ЧАРШИЈА” СМЕД
ПАЛАНКА
ПАЛАНАЧКЕ ЧЕТЕ 2
1.194
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
34
ПАЛАНАЧКЕ ЧЕТЕ 2
1.492
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
35
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
36
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
37
38
39
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
40
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
41
42
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
43
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
44
45
46
47
48
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
49
СОКОБАЊА
СОКОБАЊА
СОКОБАЊА
СОКОБАЊА
СОКОБАЊА
СОКОБАЊА
СОКОБАЊА
СОКОБАЊА
СОКОБАЊА
СОКОБАЊА
СОКОБАЊА
СОКОБАЊА
СОКОБАЊА
СОКОБАЊА
СОКОБАЊА
СОКОБАЊА
СОКОБАЊА
СОКОБАЊА
СОКОБАЊА
СОКОБАЊА
СОКОБАЊА
СОКОБАЊА
СОКОБАЊА
СОКОБАЊА
СОКОБАЊА
СОКОБАЊА
СОКОБАЊА
СОКОБАЊА
СОКОБАЊА
СОКОБАЊА
СОКОБАЊА
СОКОБАЊА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА
ЗГРАДА МУЗЕЈА
ВИЛА „БОТА”
ДОМ ЗДРАВЉА
УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА РЕСТОРАН
БИОСКОП „МОРАВИЦА”
БИВША КАФАНА „ВАРДАР”
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРОСТОРИЈА ЧИТАОНИЦЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
СВЕТОГ САВЕ 23, СОКОБАЊА
КНЕЗА МИЛОША 28, СОКОБАЊА
ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 2, СОКОБАЊА
ВОЈВОДЕ МИШИЋА 41, СОКОБАЊА
МИТРОПОЛИТА МИХАИЛА 31, СОКОБАЊА
НЕМАЊИНА 8, СОКОБАЊА
АЛЕКСЕ МАРКИШИЋА 42, СОКОБАЊА
АЛЕКСЕ МАРКИШИЋА 48, СОКОБАЊА
ЈОШАНИЦА
ЈЕЗЕРО
РАДЕНКОВАЦ
ВРЕЛО
ЛЕВОВИК
ЧИТЛУК
БОГДИНАЦ
БЛЕНДИЈА
СЕСАЛАЦ
МИЛУШИНАЦ
ДУГО ПОЉЕ
НИКОЛИНАЦ
ШАРБАНОВАЦ
МУЖИНАЦ
ТРГОВИШТЕ
БЕЛИ ПОТОК
ВРМЏА
ВРМЏА
ЖУЧКОВАЦ
ВРБОВАЦ
ТРУБАРЕВАЦ
ПОРУЖНИЦА
РУЈЕВИЦА
РЕСНИК
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
О.Ш. „Н.ВУКИЧЕВИЋ” УЧИОНИЦА БР. 7 СОМБОР
ЗГРАДА МЗ „ЦРВЕНКА” СОМБОР,
ДОМ У МИЛЧИЋУ,
ЗГРАДА МЗ „ЦРВЕНКА” СОМБОР,
ЗГРАДА МЗ „ЦРВЕНКА” СОМБОР,
ПАВЛОВИЋ САЛАШ У ОБЗИРУ
ЗГРАДА ДПП „СОМБОР” (МАШ. РАД.) СОМБОР,
ЗГРАДА СОШ „ВУК КАРАЏИЋ” СОМБОР,
ДОМ У БИЛИЋУ
ЗГРАДА О.Ш. У РАНЧЕВУ
БИВША КАФАНА У ПАРКУ КОД Ж.СТАНИЦЕ
СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”СОМБОР,
ДОМ У ГРАДИНИ
КАФАНА „СТОПЕР” СОМБОР,
ДОМ МЗ „МЛАКЕ” (МАЛА САЛА) СОМБОР
ДОМ ЛЕНИЈА,
В.ПЕТРОВИЋА 4
КОЊОВИЋЕВА 1
СОМБОР-МИЛЧИЋ
КОЊОВИЋЕВА 1
КОЊОВИЋЕВА 1
СОМБОР - ОБЗИР
Б. МИЛАДИНОВ
Р. ДОМАНОВИЋА
СОМБОР-БИЛИЋ
СОМБОР-РАНЧЕВО
ЖЕЉЕЗНИЧКА ББ
ПОДГОРИЧКА 7
СОМБОР- ГРАДИНА
Ф.КЉАЈИЋА 49
БЕОГРАДСКА 31
СОМБОР-ЛЕНИЈА
ОМЛАДИНСКА 13
999
ОМЛАДИНСКА 13
1.050
ВУКА КАРАЏИЋА 18
ВУКА КАРАЏИЋА 18
ЗМАЈ ЈОВИНА 27
973
908
883
ЗМАЈ ЈОВИНА 27
1.245
20. ЈУЛА 12
ЗЛАТИБОРСКА 1
987
1.263
ЗЛАТИБОРСКА 1
1.103
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 20
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 20
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 20
ФРАНЦУСКА 4
КАРАЂОРЂЕВА 61
812
1.166
1.498
884
1.315
КАРАЂОРЂЕВА 12
1.180
44.337
1.143
1.583
551
549
1.263
631
1.349
696
814
223
100
221
133
344
122
269
223
280
474
280
381
336
259
187
213
253
405
498
444
259
190
650
15.323
1.437
1.142
134
1.429
1.124
276
1.474
1.210
128
141
1.222
1.277
220
1.765
1.148
180
19. мај 2012.
Број 51
СОМБОР - ГРАД
17
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
42
43
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
СОМБОР - ГРАД
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
СРБОБРАН
СРБОБРАН
1
2
СРБОБРАН
СРБОБРАН
СРБОБРАН
3
4
5
СРБОБРАН
СРБОБРАН
СРБОБРАН
6
7
8
СРБОБРАН
9
ДОМ МЗ „МЛАКЕ” (ВЕЛИКА САЛА ДЕСНО)
СОМБОР,
ЗГРАДА МЗ „СЕЛЕНЧА” (МАЛА САЛА) СОМБОР
БИФЕ „БЕЛА ЛАЂА” СОМБОР,
О.Ш. У ЖАРКОВЦУ,
О.Ш. У ЛУГОВУ,
ДОМ У ЧИЧОВИМА,
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА (САЛА БР. 1) СОМБОР,
СОМБ.ХУМАНОГ ДРУШТ.”БРАТСТВО” СОМБОР
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА (САЛА БР.2.) СОМБОР,
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ВЕРА ГУЦУЊА” СОМБОР,
О.Ш. „Д.ОБРАДОВИЋ” (УЧ.БР.1.) СОМБОР,
О.Ш. „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” (УЧ.БР.2) СОМБОР,
ДОМ МЗ „СТАРА СЕЛЕНЧА” СОМБОР,
ДОМ ЗА СТАРЕ, СОМБОР
ДОМ МЗ „СТАРА СЕЛЕНЧА” (УЛАЗ ИЗ
ДВОРИШТА) СОМБОР,
О.Ш. „ 21.ОКТОБАР” У БУКОВЦУ,
БИФЕ „КОД МИРЕ” СОМБОР,
ПОЉОП.ПРЕХ.ШКОЛА СОМБОР
ДОМ КУЛТУРЕ У НЕНАДИЋУ
ЗГРАДА ПК „СОМБОР” (БИВ.КАСАРНА) СОМБОР
ДОМ КУЛУТРЕ У КОЗАРИ
ЗГРАДА МЗ „Г.ВАРОШ” (МАЛА САЛА) СОМБОР
СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА СОМБОР
ПРЕДШК.УСТАНОВА „В.ГУЦУЊА” (ЛОГОР)
ЗГРАДА ЈКП „ЧИСТОЋА” (БИВ.СИНАГОГА)
СОМБОР
О.Ш. „И.Л.РИБАРА” СОМБОР,
ДЕЧ.УСТ.”В.ГУЦУЊА”(КОД В.К.ГРОБЉА)
СОМБОР
О.Ш. „ШИКАРА” СОМБОР,
О.Ш. „И.Л.РИБАРА” СОМБОР,
ЗГРАДА МЗ „АЛ.ШАНТИЋ” АЛ.ШАНТИЋ
КАФАНА „ОСЛОБОЂЕЊЕ” АЛ.ШАНТИЋ,
ЗГРАДА МК „Б. БРЕГ” (МАЛА САЛА) Б. БРЕГ,
ЗГР.МАЛЕ ШКОЛЕ Б.МОНОШТОР,
ЗГР. ВЕЛИКЕ ШКОЛЕ Б. МОНОШТОР,
ЗГР.ВЕЛИКЕ ШКОЛЕ Б.МОНОШТОР,
ЗГРАДА МК „БЕЗДАН” БЕЗДАН,
ДОМ КУЛТУРЕ БЕЗДАН,
ЗГР.ЗДРАВ.СТ.БЕЗДАН,
ЗГРАДА ДВД БЕЗДАН,
ДОМ ОМЛАДИНЕ РАСТИНА
ЗГРАДА ДВД ГАКОВО
ЗГРАДА МК „ДОРОСЛОВО” ДОРОСЛОВО,
МЛИН „ПАРТИЗАН” КЉАЈИЋЕВО
О.Ш. „НИКОЛА ТЕСЛА” КЉАЈИЋЕВО
ДОМ КУЛТУРЕ „КЉАЈИЋЕВО” КЉАЈИЋЕВО
ДОМ КУЛТУРЕ КЉАЈИЋЕВО,
ДОМ КУЛТУРЕ (МАЛА САЛА) КОЛУТ
ДОМ КУЛТУРЕ РИЂИЦА,
ДОМ КУЛТУРЕ (ХАЛА ) РИЂИЦА,
ЗГРАДА МЗ „СВ.МИЛЕТИЋ” СВ.МИЛЕТИЋ,
О.Ш.”БР.ЈЕДИНСТВА” СВ.МИЛЕТИЋ,
ДОМ КУЛТУРЕ СТАНИШИЋ
ВАТРОГАСНИ ДОМ „СТАНИШИЋ” СТАНИШИЋ
О.Ш. „И.Г.КОВАЧИЋ” СТАНИШИЋ,
О.Ш.”Б.РАДИЧЕВИЋ” СТАПАР,
О.Ш. „Б.РАДИЧЕВИЋ” СТАПАР
ЗГРАДА МК „ТЕЛЕЧКА” ТЕЛЕЧКА,
ЗГРАДА МЗ „ЧОНОПЉА” ЧОНОПЉА,
ЗГРАДА ДОМА КУЛТУРЕ „ЧОНОПЉА” ЧОНОПЉА,
О.Ш. „МИРОСЛАВ АНТИЋ” ЧОНОПЉА,
БИФЕ „ЈАСНА”
УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСП.И ОБР.
„РАДОСТ”
ДОМ ЗДРАВЉА СРБОБРАН
О.Ш.”ВУК КАРАЏИЋ” СРБОБРАН
УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСП.И ОБР.
„РАДОСТ” ШКОЛА” НЕЦИЋ”
ЛОКАЛ „ЗЛАТНИ РОГ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СРБОБРАН
УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСП.И ОБР.
„РАДОСТ” СРБОБРАН „ПЕШТИЦА”
ЛОКАЛ „ТАМБУРАШЕВ” 1
111
БЕОГРАДСКА 31
1.395
СОНЋАНСКИ ПУТ 24
СТАПАРСКИ ПУТ 12
СОМБОР-ЖАРКОВАЦ
СОМБОР-ЛУГОВО
СОМБОР-ЧИЧОВИ
ПРВОМАЈСКИ БУЛЕВАР ББ
ПРВ.БУЛЕВ. А12, УЛАЗ 1, СТАН 1
ПРВОМАЈСКИ БУЛЕВАР ББ
СПОРТСКА ББ
С.В.ЧИЧЕ ББ
С.В. ЧИЧЕ ББ
ДАЛМАТИНСКА 10
ЦЕНТРАЛА 65
ДАЛМАТИНСКА
1.471
557
268
558
134
1.725
1.000
1.229
1.155
1.906
1.316
953
704
856
СОМБОР- БУКОВАЦ
ДАЛМАТИНСКА 10
Х.СВЕТИЋА 18
СОМБОР-НЕНАДИЋ
ВЕНАЦ ВОЈВОДЕ РАДОМИРА ПУТНИКА 1
СОМБОР- КОЗАРА
12.ВОЈВОЂАНСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ 57
АПАТИНСКИ ПУТ 90
Ј.ВЕСЕЛИНОВИЋА 2
Р.ДРАКУЛИЋА
685
1.384
1.046
375
778
544
468
849
1.398
1.125
МОНОШТОРСКА 4
Г.ДИМИТРОВА
1.105
1.499
УГАО ШИКАРСКОГ ПУТА И ЂОРЂА БРКИЋА
МОНОШТОРСКА 4
СОЛУНСКИХ ДОБРОВОЉАЦА 29
В.ВЛАХОВИЋА
ЈУГОСЛОВЕНСКА 20
И.Г.КОВАЧИЋА 30
И.Г. КОВАЧИЋА 27
И.Г.КОВАЧИЋА 27
Ж.ФАШИЗМА 3
СОМБОРСКИ ПУТ 45
ЖРТАВА ФАШИЗМА 64
РОДИНА 19
СОЛУНСКИХ БОРАЦА
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 68
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 61
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 1
И.Л.РИБАРА 51
МОШЕ ПИЈАДЕ 45
М. ПИЈАДЕ 45
ТРГ БОРАЦА
СВЕТОГ САВЕ 52
СВЕТОГ САВЕ 52
Д.ОБРАДОВИЋА 3
ТРГ СЛОБОДЕ 1
ОСЛОБОЂЕЊА 92
ОСЛОБОЂЕЊА 109
ЊЕГОШЕВА 12
В.КАРАЏИЋА 24
В.КАРАЏИЋА 24
ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА 1
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 21
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 19
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 34
НОВОСАДСКА 5
РАТАРСКА бб
1.601
1.061
843
782
1.100
1.035
1.052
1.157
1.264
1.119
983
1.168
408
1.666
1.396
1.259
1.101
1.137
1.109
1.193
869
942
1.539
999
1.250
1.110
1.267
1.488
1.360
1.472
1.333
909
902
78.664
517
510
ЈОВАНА ПОПОВИЋА 25
ХАЈДУК ВЕЉКА бб
ЈОВАНА ПОПОВИЋА 9
488
473
465
ЊЕГОШЕВА 1
ДОЖА ЂЕРЂА 2
ЛАЗЕ КОСТИЋА 26
511
502
519
ХАЈДУК ВЕЉКА 85
496
112
Број 51
19. мај 2012.
СРБОБРАН
СРБОБРАН
10
11
ХАЈДУК ВЕЉКА 85
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ бб
457
616
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ бб
531
M.OБИЛИЋА 70
433
M.OБИЛИЋА 70
458
ДОЖА ЂЕРЂА 1
СКОПЉАНСКА 11
496
470
СКОПЉАНСКА 32
П.СЕГЕДИНЦА 9
19. ОКТОБРА 68
19. ОКТОБРА 68
551
520
490
555
19. ОКТОБРА 68
500
СВЕТОГ САВЕ 30
Д. ОБРАДОВИЋА 2
СВЕТОГ САВЕ 30
ВУКА КАРАЏИЋА 8
463
519
517
496
26
27
28
ЛОКАЛ „ТАМБУРАШЕВ” 2
УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСП.И ОБР.
„РАДОСТ” СРБОБРАН „КАЋ”1
УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСП.И ОБР.
„РАДОСТ” СРБОБРАН „КАЋ” 2
УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСП.И ОБР.
„РАДОСТ” СРБОБРАН „ТУК” 1
УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСП.И ОБР.
„РАДОСТ” СРБОБРАН „ТУК” 2
О.Ш.”J.JОВАНОВИЋ ЗМАЈ” СРБОБРАН
УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСП.И ОБР.
„РАДОСТ” СРБОБРАН
СЗР „РУЖИЦА”
БИВША ИГРАОНИЦА „РЕД ДРАГОН”
ПОШТА „БЕГЛУК” СРБОБРАН
УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСП.И ОБР.
„РАДОСТ” СРБОБРАН „БЕГЛУК” 1
УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСП.И ОБР.
„РАДОСТ” СРБОБРАН „БЕГЛУК” 2
ЛОВАЧКИ КЛУБ ТУРИЈА
О.Ш.”ПЕТАР ДРАПШИН” ТУРИЈА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ТУРИЈА
УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСП.И ОБР.
„РАДОСТ” СРБОБРАН,ЗАБАВИШТЕ ТУРИЈА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НАДАЉ
О.Ш.”Ж.ЗРЕЊАНИН УЧА” НАДАЉ 1
О.Ш.”Ж.ЗРЕЊАНИН УЧА” НАДАЉ 2
СРБОБРАН
12
СРБОБРАН
13
СРБОБРАН
14
СРБОБРАН
СРБОБРАН
15
16
СРБОБРАН
СРБОБРАН
СРБОБРАН
СРБОБРАН
17
18
19
20
СРБОБРАН
21
СРБОБРАН
СРБОБРАН
СРБОБРАН
СРБОБРАН
22
23
24
25
СРБОБРАН
СРБОБРАН
СРБОБРАН
ЛАЗАРА РАКИЋА 33
СВЕТОГ САВЕ 31
СВЕТОГ САВЕ 31
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИћ”
ДОМ КУЛТУРЕ
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
ОШ „БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ-ПИНКИ”
ОШ „СВЕТИ САВА”
ОШ „ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ-НАРОД”
ОШ „ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ-НАРОД”
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
ОШ „ТРИВА ВИТАСОВИЋ-ЛЕБАРНИК”
ОШ „ТРИВА ВИТАСОВИЋ-ЛЕБАРНИК”
ОШ „ТРИВА ВИТАСОВИЋ-ЛЕБАРНИК”
ОШ „ТРИВА ВИТАСОВИЋ-ЛЕБАРНИК”
ОШ „ТРИВА ВИТАСОВИЋ-ЛЕБАРНИК”
ОШ „ТРИВА ВИТАСОВИЋ-ЛЕБАРНИК”
ОШ „СЛОБОДАН БАЈИЋ-ПАЈА”
ОШ „СЛОБОДАН БАЈИЋ-ПАЈА”
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ-ЗМАЈ”
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ-ЗМАЈ”
ОШ „ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ-НАРОД”
ОШ „ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ-НАРОД”
ОШ „ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ-НАРОД”
ОШ „ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ-НАРОД”
ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
ОШ „СВЕТИ САВА”
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ-ЗМАЈ”
ОШ „СЛОБОДАН БАЈИЋ-ПАЈА”
ОШ „БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ-ПИНКИ”
ОШ „СВЕТИ САВА”
ОШ „ДОБРОСАВ РАДОСАВЉЕВИЋ-НАРОД”
ДОМ КУЛТУРЕ
МЗ „29.НОВЕМБАР”
СШ „9. МАЈА”
ОШ „СЛОБОДАН БАЈИЋ-ПАЈА”
СШ „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ”
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
МЗ „БЛОК Б”
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ-ЗМАЈ”
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ-ЗМАЈ”
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ-ЗМАЈ”
МЗ „НИКОЛА ТЕСЛА”
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
45
ОШ „СВЕТИ САВА”
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
46
47
ОШ „Б.ПАЛКОВЉЕВИЋ-ПИНКИ”
ОШ „Б.ПАЛКОВЉЕВИЋ-ПИНКИ”
ДРАГИЊЕ НИКШИЋ 8, БЕШЕНОВО
10. МАРТА 75, БОСУТ
РУМСКА 6, ВЕЛИКИ РАДИНЦИ
МАРШАЛА ТИТА 58, ГРГУРЕВЦИ
ПИНКИЈЕВА 72, ДИВОШ
ПЕКЕ ДАПЧЕВИЋА 95, ЗАСАВИЦА I
А.МАРКОВИЋА 133, ЗАСАВИЦА II
ШКОЛСКА 13, ЈАРАК
Н.РАДОЈЧИЋА 15, КУЗМИН
Н.РАДОЈЧИЋА 15, КУЗМИН
1.НОВЕМБРА 221, ЛАЋАРАК
1.НОВЕМБРА 221, ЛАЋАРАК
1.НОВЕМБРА 221, ЛАЋАРАК
1.НОВЕМБРА 221, ЛАЋАРАК
1.НОВЕМБАР 221, ЛАЋАРАК
1.НОВЕМБРА 221, ЛАЋАРАК
МАРШАЛА ТИТА 35, ЛЕЖИМИР
ПИНКИЈЕВА 40, МАНЂЕЛОС
ЖЕЛЕЗНИЧКА 2, МАРТИНЦИ
ЖЕЛЕЗНИЧКА 2, МАРТИНЦИ
СТОЈАНА ПАНДУРЕВИЋА 1, НОЋАЈ
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 5, РАВЊЕ
БОРАЧКА 89, РАДЕНКОВИЋ
СТОЈАНА ЧУПИЋА 108, САЛАШ НОЋАЈСКИ
ТРГ 10. МАРТА 3, СРЕМСКА РАЧА
ШКОЛСКА 10А, СТАРА БИНГУЛА
ЗМАЈ ЈОВИНА 3, ШАШИНЦИ
ШКОЛСКА 29, ШИШАТОВАЦ
ШКОЛСКА 1, ШУЉАМ
ПОБЕДА 5, ЧАЛМА
МАЧВАНСКИ КЕЈ 29, МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА
МАЧВАНСКИ КЕЈ 71А, МАЧВАНСКА МИТРОВИЦА
ЂУРЕ ДАНИЧИЋА 2, СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЂУРЕ ДАНИЧИЋА 2, СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ФРУШКОГОРСКА ББ, СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ФРУШКОГОРСКА 75, СРЕМСКА МИТРОВИЦА
П.ПРЕРАДОВИЋА 49, СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Ј.ВЕСЕЛИНОВИЋА, СРЕМСКА МИТРОВИЦА
П.ПРЕРАДОВИЋА 49, СРЕМСКА МИТРОВИЦА
П.ПРЕРАДОВИЋА 49, СРЕМСКА МИТРОВИЦА
РАТАРСКА ББ, СРЕМСКА МИТРОВИЦА
РАТАРСКА ББ, СРЕМСКА МИТРОВИЦА
РАТАРСКА ББ, СРЕМСКА МИТРОВИЦА
МИЛОША ОБИЛИЋА 151, СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
ДЕСПОТА БРАНКОВИЋА 27, СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
ЗМАЈ ЈОВИНА 27, СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЗМАЈ ЈОВИНА 27, СРЕМСКА МИТРОВИЦА
545
583
470
14.151
790
880
1.321
1.024
1.166
645
547
1.646
1.323
1.222
1.354
1.827
1.293
1.285
1.664
1.612
692
1.185
1.354
1.348
1.616
1.109
836
1.478
620
144
1.418
165
563
1.290
1.687
1.871
1.407
1.653
1.326
1.112
1.298
1.233
1.593
1.701
1.232
1.317
1.515
1.432
1.406
1.055
1.392
19. мај 2012.
Број 51
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
48
НАСЕЉЕ М.П. КАМЕЊАР
НАСЕЉЕ М.П. КАМЕЊАР ЗГРАДА БРОЈ 10,
СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ЈОВИЦЕ ТРАЈКОВИЋА 4, СРЕМСКА МИТРОВИЦА
РАДИНАЧКИ ПУТ 66, СРЕМСКА МИТРОВИЦА
РАДИНАЧКИ ПУТ 66, СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ФРУШКОГОРСКА 43, СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ФРУШКОГОРСКА 43, СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ТРГ ЋИРЕ МИЛЕКИЋА 3, СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ДЕКАНСКЕ БАШТЕ ББ, СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ТРГ ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 8, СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
ЖИТНИ ТРГ 28, СРЕМСКА МИТРОВИЦА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
49
50
51
52
53
54
55
56
МЗ „САВА”
МЗ „СЛОБОДАН БАЈИЋ-ПАЈА”
МЗ „СЛОБОДАН БАЈИЋ-ПАЈА „
МЗ „СУТЈЕСКА”- ВЕЛИКА САЛА
МЗ „СУТЈЕСКА”- МАЛА САЛА
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА
ОБДАНИШТЕ ДЕКАНСКЕ БАШТЕ
МЗ „ЦЕНТАР”-САЛА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД
57
МУЗИЧКА ШКОЛА
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ТРГ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 2
ПРЕРАДОВИЋЕВА 1
ПЕТРОВАРАДИНСКА ББ
ТРГ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 2
ТРГ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 2
ТРГ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 2
ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 32
КАРЛОВАЧКОГ МИРА 4
МИТРОПОЛИТА СТРАТИМИРОВИЋА 110
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
10
КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ОШ „23. ОКТОБАР” СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ЛОВАЧКИ ДОМ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
КАРЛОВАЧКА ГИМНАЗИЈА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ВАТРОГАСНИ ДОМ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ВИША ШКОЛА ЗА ПОСЛОВНЕ СЕКРЕТАРЕ И
МЕНАЏМЕНТ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ОШ „23. ОКТОБАР” СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
СТАРА ПАЗОВА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
БЕЛЕГИШ I
БЕЛЕГИШ II
ВОЈКА I
ВОЈКА II
ВОЈКА III
ВОЈКА IV
ГОЛУБИНЦИ I
ГОЛУБИНЦИ II
ГОЛУБИНЦИ III
ГОЛУБИНЦИ IV
КРЊЕШЕВЦИ
НОВА ПАЗОВА I
НОВА ПАЗОВА II
НОВА ПАЗОВА III
НОВА ПАЗОВА IV
НОВА ПАЗОВА V
НОВА ПАЗОВА VI
НОВА ПАЗОВА VII
НОВА ПАЗОВА VIII
НОВА ПАЗОВА IX
НОВА ПАЗОВА X
НОВА ПАЗОВА XI
НОВА ПАЗОВА XII
НОВА ПАЗОВА XIII
НОВА ПАЗОВА XIV
НОВИ БАНОВЦИ I
НОВИ БАНОВЦИ II
НОВИ БАНОВЦИ III
НОВИ БАНОВЦИ IV
СТАРА ПАЗОВА I
СТАРА ПАЗОВА II
СТАРА ПАЗОВА III
СТАРА ПАЗОВА IV
СТАРА ПАЗОВА V
СТАРА ПАЗОВА VI
СТАРА ПАЗОВА VII
СТАРА ПАЗОВА VIII
СТАРА ПАЗОВА IX
СТАРА ПАЗОВА X
СТАРА ПАЗОВА XI
СТАРА ПАЗОВА XII
СТАРА ПАЗОВА XIII
СТАРА ПАЗОВА XIV
СТАРА ПАЗОВА XV
СТАРИ БАНОВЦИ I
СТАРИ БАНОВЦИ II
СТАРИ БАНОВЦИ III
СУДРУК
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 33 ( ШКОЛА )
КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 33 ( ШКОЛА )
КАРАЂОРЂЕВА 1 ( ШКОЛА )
КАРАЂОРЂЕВА 1 ( ШКОЛА )
КАРАЂОРЂЕВА 1 ( ШКОЛА )
КАРАЂОРЂЕВА 1 ( ШКОЛА )
ПУТИНАЧКА 1 ( ШКОЛА )
ПУТИНАЧКА 1 ( ШКОЛА )
ПУТИНАЧКА 1 ( ШКОЛА )
ПУТИНАЧКА 1 ( ШКОЛА )
УГРИНОВАЧКА 3 ( ШКОЛА )
КНЕЗА МИХАИЛА 15 ( ШКОЛА )
КНЕЗА МИХАИЛА 15 ( ШКОЛА )
КНЕЗА МИХАИЛА 15 ( ШКОЛА )
ЊЕГОШЕВА 4 ( ШКОЛА )
ЊЕГОШЕВА 4 ( ШКОЛА )
ЊЕГОШЕВА 4 ( ШКОЛА )
ЊЕГОШЕВА 4 ( ШКОЛА )
ЊЕГОШЕВА 4 ( ШКОЛА )
КНЕЗА МИХАИЛА 15 ( ШКОЛА )
ЊЕГОШЕВА 4 ( ШКОЛА )
КНЕЗА МИХАИЛА 15 ( ШКОЛА )
ЊЕГОШЕВА 4 ( ШКОЛА )
КНЕЗА МИХАИЛА 15 ( ШКОЛА )
КНЕЗА МИХАИЛА 15 ( ШКОЛА )
ШКОЛСКА 2 ( ШКОЛА )
ШКОЛСКА 2 ( ШКОЛА )
ШКОЛСКА 2 ( ШКОЛА )
БАНОВЦИ-ДУНАВ ЦМЗ (МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА)
КАРАЂОРЂЕВА 2 (ОШ Х.Ј. ЧМЕЛИК)
КАРАЂОРЂЕВА 2 (ОШ Х.Ј. ЧМЕЛИК)
КАРАЂОРЂЕВА 2 (ОШ Х.Ј.ЧМЕЛИК)
СВЕТОСАВСКА 5 ( СРЕДЊА ШКОЛА )
СВЕТОСАВСКА 5 (СРЕДЊА ШКОЛА )
СВЕТОСАВСКА 5 (СРЕДЊА ШКОЛА )
СВЕТОСАВСКА 5 (СРЕДЊА ШКОЛА )
СВЕТОСАВСКА 5 (СРЕДЊА ШКОЛА )
СВЕТОСАВСКА 5 (СРЕДЊА ШКОЛА )
СВЕТОСАВСКА 5 (СРЕДЊА ШКОЛА )
ВУКА КАРАЏИЋА 4 ( ОШ ‚ПИНКИ‘ )
ВУКА КАРАЏИЋА 4 ( ОШ ‚ПИНКИ‘ )
ВУКА КАРАЏИЋА 4 (ОШ „ПИНКИ” )
ВУКА КАРАЏИЋА 4 (ОШ „ПИНКИ” )
ВУКА КАРАЏИЋА 4 (ОШ „ПИНКИ”)
ГРЧКА 31 ( ШКОЛА )
ГРЧКА 31 ( ШКОЛА )
ГРЧКА 31 ( ШКОЛА )
ЦАРА ЛАЗАРА 1 ( ШКОЛА )
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
1
2
ОШ „КИЗУР ИШТВАН”
ОШ „КИЗУР ИШТВАН”
СУБОТИЦА - ИВАНА ЗАЈЦА 9
СУБОТИЦА - ИВАНА ЗАЈЦА 9
ПРЕРАДОВИЋЕВА 1
113
1.484
1.165
1.910
1.978
1.025
1.046
919
935
864
1.466
70.439
505
824
1.051
840
884
929
1.038
834
905
651
8.461
1.218
1.165
1.253
673
1.002
1.136
1.062
1.252
909
975
660
885
1.847
1.055
1.010
1.179
972
1.093
878
758
1.096
940
1.245
873
879
1.578
2.118
1.738
1.283
1.368
987
1.616
968
1.254
1.075
837
858
872
1.205
1.544
875
1.067
1.006
1.026
1.160
1.558
1.985
1.130
55.123
1.517
1.564
114
Број 51
19. мај 2012.
СУБОТИЦА - ГРАД
3
ОШ „ЈОВАН Ј. ЗМАЈ”
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
СУБОТИЦА - ГРАД
18
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
49
50
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
ОШ „ЂУРО САЛАЈ”
ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ОСН. И СР. ШКОЛА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”
ОШ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”
ОСН. И СР. ШКОЛА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
КУД „БУЊЕВКА” (БИВШИ „СУБОЗАН”)
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „МАНДАРИНА”
А.Д. „ЖЕЉЕЗНИЧАР”
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
ОШ „СЕЧЕЊИ ИШТВАН”
ОШ „СЕЧЕЊИ ИШТВАН” (САЛАИ ШКОЛА)
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗГРАДА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ „ЗОРКА”
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗГРАДА МЗ „ЗОРКА”АМБУЛАНТА ОГРАНАК „ЗОРКА”
ОШ „СЕЧЕЊИ ИШТВАН”
ОШ „СЕЧЕЊИ ИШТВАН”
МЗ ПЕШЧАРА
ОШ „СЕЧЕЊИ ИШТВАН”
ОШ „ЂУРО САЛАЈ”
МЗ НОВО СЕЛО
ОШ „ЂУРО САЛАЈ”
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
МЗ НОВО СЕЛО
ОШ „МАТКО ВУКОВИЋ”
ДОМ МЗ МАЛИ БАЈМОК
БИВША ПРОДАВНИЦА МЕШОВИТЕ РОБЕ
ОШ „МАТКО ВУКОВИЋ”
ОШ „МАТКО ВУКОВИЋ” - МАЛА ШКОЛА
МЗ КЕР - ВЕЛИКА САЛА
МЗ КЕР - МАЛА САЛА
ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ „КОЛЕВКА”
СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
ЗЦ СУБОТИЦА - АМБУЛАНТА ОГРАНАК II
ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ”
ПРОСТОРИЈЕ ОБДАНИШТА „НАША РАДОСТ”
ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ”
ОШ „СОЊА МАРИНКОВИЋ”
АД „МЛАДОСТ” СУБОТИЦА
МЗ БАЈНАТ
АД „МЛАДОСТ”
ТАТРАВАГОНКА БРАТСТВО Д.О.О.
КАФАНА „БАЧВАНКА”
МЗ АЛЕКСАНДРОВО
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУБОТИЦА АМБУЛАНТА БИВША ОТКУПНА СТАНИЦА МЛЕКА
СВЕТОСАВСКИ ДОМ У АЛЕКСАНДРОВУ БИВША САЛА МЗ АЛЕКСАНДРОВО БИВША КАФАНА „ЛОМ”
МЗ „ВЕРУШИЋ”
БИВША ОТКУПНА СТАНИЦА МЛЕКА ВЕРУШИЋ
ОШ „10 ОКТОБАР”
ОШ „10 ОКТОБАР”
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
ОШ „ЈОВАН МИКИЋ”
ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
ОШ „МАЈШАНСКИ ПУТ”
ОШ „МАЈШАНСКИ ПУТ”
ОШ „МАЈШАНСКИ ПУТ”
МЗ МАКОВА СЕДМИЦА
МЗ МАКОВА СЕДМИЦА
ОБДАНИШТЕ „НАШ БИСЕР”
МЗ МАЛИ РАДАНОВАЦ
МЗ РАДАНОВАЦ - ПРОСТОРИЈЕ МЗ
ДОМ МЗ РАДАНОВАЦ
ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ”
ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ”
МЗ ПАЛИЋ
АД „ПОДРУМ ПАЛИЋ”
МЗ ХАЈДУКОВО
ОШ „ПЕТЕФИ ШАНДОР”
СУБОТИЦА ТРГ ЈАКАБА И КОМОРА (ТРГ ОКТ.
РЕВОЛУЦИЈЕ) 22
СУБОТИЦА - ПЕТЕФИ ШАНДОРА 19
СУБОТИЦА - М. ГОРКОГ 29
СУБОТИЦА - ТРГ ЛАЗАРА НЕШИЋА 9
СУБОТИЦА - И.Г. КОВАЧИЋА 14
СУБОТИЦА - М. ГОРКОГ 29
СУБОТИЦА - М. ГОРКОГ 29
СУБОТИЦА - И.Г. КОВАЧИЋА 14
СУБОТИЦА - МИЛОША ОБИЛИЋА 6
СУБОТИЦА - А. ЧАРНОЈЕВИЋА ББ
СУБОТИЦА - КОСОВСКА 2-4
СУБОТИЦА - А.М. ТИТА 31
СУБОТИЦА - КАРАЂОРЂЕВ ПУТ 94
СУБОТИЦА - ПУТ Е. КАРДЕЉА 114
СУБОТИЦА - СУТЈЕСКА 82
1.661
СУБОТИЦА - СУТЈЕСКА 82
2.019
СУБОТИЦА - ШАБАЧКА 1
СУБОТИЦА - ШАБАЧКА 1
СУБОТИЦА - ШАБАЧКА 7А
СУБОТИЦА - ПУТ ЕДВАРДА КАРДЕЉА 114
СУБОТИЦА - БАЈСКИ ПУТ 25
СУБОТИЦА - ГАЈЕВА 50
СУБОТИЦА - БАЈСКИ ПУТ 25
СУБОТИЦА - САВЕ ШУМАНОВИЋА 2
СУБОТИЦА - ГАЈЕВА 50 (УЛАЗ ИЗ УЛ.Х.ЛУЦИЋА)
СУБОТИЦА - ИВАНА САРИЋА ББ
СУБОТИЦА - ФРАЊЕ КЛУЗА 2
СУБОТИЦА - ЗАПАДНЕ УГАРНИЦЕ 68
СУБОТИЦА - РУЂЕРА БОШКОВИЋА 1
СУБОТИЦА - РУЂЕРА БОШКОВИЋА 20
СУБОТИЦА - БЕОГРАДСКИ ПУТ 62
СУБОТИЦА - БЕОГРАДСКИ ПУТ 62
СУБОТИЦА - Ј. ИГЊАТОВИЋА 6
СУБОТИЦА - БЕОГРАДСКИ ПУТ 124
СУБОТИЦА - БЕОГРАДСКИ ПУТ 45
СУБОТИЦА - ЈО ЛАЈОША 78 - УЛАЗ ИЗ Н. ДИМИЋ
СУБОТИЦА - ПАЗИНСКА 4
СУБОТИЦА - ЈО ЛАЈОША 78
СУБОТИЦА - ЈО ЛАЈОША 78
СУБОТИЦА СЕНЋАНСКИ ПУТ 71
СУБОТИЦА - БРАЋЕ РАДИЋА 83
СУБОТИЦА - СЕНЋАНСКИ ПУТ 71
СУБОТИЦА - БИКОВАЧКИ ПУТ 2
СУБОТИЦА - ИЛИНДЕНСКА 44
СУБОТИЦА - БЕОГРАДСКИ ПУТ 161
СУБОТИЦА - А. МАРОДИЋА 8
1.262
1.117
1.834
1.141
1.428
1.610
2.092
1.061
1.137
2.463
1.968
309
1.855
1.920
841
851
1.048
763
2.175
2.309
694
1.753
1.012
851
1.129
586
1.082
611
1.010
806
СУБОТИЦА - АЛЕКСАНДРОВИ САЛАШИ 146
СУБОТИЦА - БЕОГРАДСКИ ПУТ 161
251
1.378
СУБОТИЦА - БОРИВОЈА МИШИЋА 28
БИКОВО - БИКОВО САЛАШИ 18/Б
СУБОТИЦА - ГОРЊИ ВЕРУШИЋ ББ
СУБОТИЦА - БОЗЕ ШАРЧЕВИЋА 21
СУБОТИЦА - БОЗЕ ШАРЧЕВИЋА 21
СУБОТИЦА - СЕГЕДИНСКИ ПУТ 9-11
СУБОТИЦА - САВЕ КОВАЧЕВИЋА 16
СУБОТИЦА - БАНИЈСКА 67
СУБОТИЦА - БАНИЈСКА 67
СУБОТИЦА - МАЈШАНСКИ ПУТ 87
СУБОТИЦА - МАЈШАНСКИ ПУТ 87
СУБОТИЦА - МАЈШАНСКИ ПУТ 87
СУБОТИЦА - МАЈШАНСКИ ПУТ 362
СУБОТИЦА - МАЈШАНСКИ ПУТ 362
СУБОТИЦА - ЕДУАРДА РУСИЈАНА ББ
СУБОТИЦА - ЛИФКЕ ШАНДОРА 4
СУБОТИЦА - ВЕНАЦ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 21
СУБОТИЦА - ПЕШЧАРИНА 121/А
ПАЛИЋ - ТРОГИРСКА 20
ПАЛИЋ - ТРОГИРСКА 20
ПАЛИЋ - СПЛИТСКА АЛЕЈА 1
ПАЛИЋ - ЈОСИПА КОЛУМБА 33
ХАЈДУКОВО - БОРИСА КИДРИЧА 30
ХАЈДУКОВО - НОСА 622
832
280
273
1.376
1.350
1.731
1.893
1.732
1.773
1.818
1.723
1.983
2.359
2.010
1.970
2.429
1.482
448
1.183
1.269
959
1.858
1.353
340
1.526
612
757
535
639
1.197
308
1.487
1.717
2.082
2.251
2.044
1.083
1.841
19. мај 2012.
Број 51
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
СУБОТИЦА - ГРАД
103
104
105
106
107
108
109
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
11
12
13
14
15
16
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ОШ „ПЕТЕФИ ШАНДОР”
МЗ БАЧКИ ВИНОГРАДИ
ОШ „ПЕТЕФИ ШАНДОР”
ДОМ ШУПЉАК
ШУПЉАК
ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ”
ЗАДРУЖНИ ДОМ БИКОВО
ОШ „ХУЊАДИ ЈАНОШ”
БИВША ПРОСТОРИЈА „ВОЈВОЂАНСКЕ БАНКЕ”
ГОСТИОНА „ТИСА”
ЗАДРУЖНИ ДОМ ВИШЊЕВАЦ
ДОМ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
МЗ НОВИ ЖЕДНИК
ДОМ КУЛТУРЕ
ОШ „ВЛАДИМИР НАЗОР”
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ПУ „НАША РАДОСТ” (ОБДАНИШТЕ)
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА БАЈМОК
ПУ „НАША РАДОСТ” (ЗАБАВИШТЕ)
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ” НА РАТИ
ДОМ КУЛТУРЕ МИШИЋЕВО
МЗ МАЛА БОСНА
ДОМ НЕМИРНА РАВНИЦА - ЗЗ „ВОЋКО”
ДОМ КУЛТУРЕ - ЦЕНТАР
ОШ „МАТИЈА ГУБЕЦ”
КООПЕРАЦИЈА КАПОЊА - Д.О.О. „СКЕНДЕРЕВО”
ДОМ КУЛТУРЕ - ПРОСТОРИЈА РИБОЛОВАЧКОГ
УДРУЖЕЊА
ДОМ „ПАРТИЗАН” ВУКОВИЋ КРАЈ
Д.О.О. „СКЕНДЕРЕВО”
ДОМ МЗ - ЧИКЕРИЈА
ДОМ КУЛТУРЕ МЗ ЉУТОВО
МЗ КЕЛЕБИЈА
МЗ КЕЛЕБИЈА
САЛА ЗА СВАТОВЕ „ТАКАЧ”
ХАЈДУКОВО - ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 29-31
БАЧКИ ВИНОГРАДИ - БЕОГРАДСКА 2
БАЧКИ ВИНОГРАДИ - БЕОГРАДСКА 23
ШУПЉАК - КОСТОЛАЊИ АРПАДА 108
ШУПЉАК 88 (ЛУДАШКИ ШОР 134)
ШУПЉАК - ХАЛОМСКИ ШОР 3
БИКОВО - БИКОВАЧКИ ПУТ 197
ЧАНТАВИР - ТРГ СЛОБОДЕ 2
ЧАНТАВИР - ТРГ ПЕТЕФИ БРИГАДЕ 2/А
ЧАНТАВИР - ТОПОЛСКИ ПУТ 10
ВИШЊЕВАЦ - МАРКА ОРЕШКОВИЋА 21
БАЧКО ДУШАНОВО - И.Л. РИБАРА 48
НОВИ ЖЕДНИК - БОСЕ МИЛИЧЕВИЋ 2
НОВИ ЖЕДНИК - ИЛИЈЕ ЛУБАРДЕ 4
СТАРИ ЖЕДНИК - ПИОНИРСКА 3
ЂУРЂИН - ВЛАДИМИРА НАЗОРА 43
БАЈМОК - ТРГ МАРШАЛА ТИТА 1
БАЈМОК - Ј.Н.А. 27
БАЈМОК - ТРГ М. ТИТА 2
БАЈМОК - МИЈЕ МАНДИЋА 1
БАЈМОК - БАЈЕ ПИВЉАНИНА 23
МИШИЋЕВО - ВЛАДЕ ЋЕТКОВИЋА 23
МАЛА БОСНА - СУБОТИЧКА 12
ДОЊИ ТАВАНКУТ - МАРКА ОРЕШКОВИЋА 132
ДОЊИ ТАВАНКУТ - МАРКА ОРЕШКОВИЋА 11
ДОЊИ ТАВАНКУТ - МАРКА ОРЕШКОВИЋА 11/А
ДОЊИ ТАВАНКУТ - САЛАШ 1668
ГОРЊИ ТАВАНКУТ - ТАВАНКУТ 1006
КЛУБ ВЛАСИНСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ
ОПШТИНСКИ СУД
ДОМ ОМЛАДИНЕ КОД АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ
ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА - НОВИ ОБЈЕКАТ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ЈКП „ВОДОВОД”
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР
ПРИРОДНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА”НИКОЛА
ТЕСЛА”
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА - СТАРИ ОБЈЕКАТ
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
ОШ „ПЕРА МАЧКАТОВАЦ”
КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА
ЗГРАДА СТАРЕ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
-ПРИВРЕМЕНИ ОБЈЕКАТ, ВЛ.ЂОРЂА
АНДОНОВИЋА
ОСНОВНА ШКОЛА „БОРА СТАНКОВИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРИВАТНА КУЋА ВЛАСНИКА М.МИЛОШЕВИЋА
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРОДАВНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРИВАТНА КУЋА ЂОРЂЕВИЋ СЛОБОДАНА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРИВАТНА КУЋА ЈАНЧИЋ ЖИВАДИНА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЗАДРУЖНИ ДОМ
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ЗАДРУЖНИ ДОМ
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ВРЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
РЕСТОРАН ВЛАСИНСКЕ ХЕ
КЕЈ РАДЕ ЦВЕТКОВИЋА 13
СРПСКИХ ВЛАДАРА 9
СУРДУЛИЧКИХ МУЧЕНИКА 65
ВАСЕ СМАЈЕВИЋА 30
НАСТАСА ДОЈЧИНОВИЋА 1
ЈАДРАНСКА 26
ЈАДРАНСКА 26
СРПСКИХ ВЛАДАРА 67
СРПСКИХ ВЛАДАРА 115
ТОМЕ ИВАНОВИЋА 24
ГОРЊИ ТАВАНКУТ - ТАВАНКУТ 1378
ГОРЊИ ТАВАНКУТ - ТАВАНКУТ 1610
ДОЊИ ТАВАНКУТ - ЉУТОВО САЛАШИ 551
ЉУТОВО - СЛОБОДАНА ПРИНЦИПА СЕЉЕ 3
КЕЛЕБИЈА - ПУТ ЕДВАРДА КАРДЕЉА 383
КЕЛЕБИЈА - ПУТ ЕДВАРДА КАРДЕЉА 383
ПАЛИЋ - ЛУДОШКА 15
115
523
372
1.338
318
344
290
1.102
1.960
1.943
1.886
477
542
1.167
934
1.666
1.307
2.353
1.623
533
1.106
1.231
360
1.000
299
780
856
90
562
161
276
138
843
966
957
1.553
131.467
963
537
709
622
650
969
766
701
849
888
ЈУГОСЛОВЕНСКА 57
ДРИНСКЕ ДИВИЗИЈЕ 6
ДРИНСКЕ ДИВИЗИЈЕ 6
БЕЛО ПОЉЕ
ЗАГУЖАЊЕ
ЈЕЛАШНИЦА
620
502
454
543
658
522
ЈЕЛАШНИЦА
АЛАКИНЦЕ
АЛАКИНЦЕ
БИНОВЦЕ
ДИКАВА
ДУГОЈНИЦА
СУВОЈНИЦА
СТАЈКОВЦЕ
МАЧКАТИЦА РУДНИК
МАЧКАТИЦА
КИЈЕВАЦ
БАЦИЈЕВЦЕ
ЛЕСКОВА БАРА
МАСУРИЦА
МАСУРИЦА
НОВО СЕЛО
ЋУРКОВИЦА
ВРЛА
ВЛАСИНА РИД
ВЛАСИНА РИД
407
604
644
507
223
214
678
105
76
113
248
75
120
545
409
64
386
71
101
112
116
Број 51
19. мај 2012.
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
37
38
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА”АКАДЕМИК ЂОРЂЕ
ЛАЗАРЕВИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА”СВЕТИ САВА”
ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО ЛОЛА РИБАР”
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ВЛАСИНА ОКРУГЛИЦА
ВЛАСИНА СТОЈКОВИЋЕВА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
СУРДУЛИЦА
39
40
41
42
43
44
ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
М. СТОЈАНОВИЋА 19
НОВОСАДСКА 86
М. СТОЈАНОВИЋА 19
М. СТОЈАНОВИЋА 19
М.СТОЈАНОВИЋА 19
М. СТОЈАНОВИЋА 19
М. СТОЈАНОВИЋА 19
М. СТОЈАНОВИЋА 19
НОВОСАДСКА 192
НОВОСАДСКА 192
НОВОСАДСКА 192
НОВОСАДСКА 192
НОВОСАДСКА 192
НОВОСАДСКА 244
НАРОДНОГ ФРОНТА 80
НАРОДНОГ ФРОНТА 84
ЈНА 129
НОВОСАДСКА 365
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
О.Ш. „СЛАВКО РОДИЋ”
МЗ БАЧКИ ЈАРАК
О.Ш. „СЛАВКО РОДИЋ”
О.Ш. „СЛАВКО РОДИЋ”
О.Ш. „СЛАВКО РОДИЋ”
О.Ш. „СЛАВКО РОДИЋ”
О.Ш. „СЛАВКО РОДИЋ”
О.Ш. „СЛАВКО РОДИЋ”
О.Ш. „ПЕТАР КОЧИЋ”
О.Ш. „ПЕТАР КОЧИЋ”
О.Ш. „ПЕТАР КОЧИЋ”
О.Ш. „ПЕТАР КОЧИЋ”
О.Ш. „ПЕТАР КОЧИЋ”
КАДСКО КУПАТИЛО
О.Ш. „ПЕТАР КОЧИЋ”
ПУ „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ”
ЛОВАЧКИ ДОМ
УДРУЖЕЊЕ ЗАНАТЛИЈА И ПРЕДУЗЕТНИКА У
ТЕМЕРИНУ
КООПЕРАЦИЈА
УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА
КАЗАБЛАНКА
ОМЛАДИНСКИ ДОМ
ГОЛФ
НОБИЛИ
ОЛИВА
О.Ш. „КОКАИ ИМРЕ”
О.Ш. „КОКАИ ИМРЕ”
ЈКП „ТЕМЕРИН” ТЕМЕРИН КОД БЕТОЊЕРКЕ
О.Ш. „ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ”
МЗ СИРИГ
О.Ш. „ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ”
ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН
ТЕМЕРИН
ТИТЕЛ
ТИТЕЛ
ТИТЕЛ
ТИТЕЛ
ТИТЕЛ
ТИТЕЛ
ТИТЕЛ
ТИТЕЛ
ТИТЕЛ
ТИТЕЛ
ТИТЕЛ
ТИТЕЛ
ТИТЕЛ
ТИТЕЛ
ТИТЕЛ
ТИТЕЛ
ТИТЕЛ
ТИТЕЛ
ТИТЕЛ
ТИТЕЛ
ТИТЕЛ
ТИТЕЛ
ТИТЕЛ
ТИТЕЛ
ТИТЕЛ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
БР 1 ОСНОВНИ СУД - СУДСКА ЈЕДИНИЦА ТИТЕЛ
БР 2 СТШ „МИЛЕВА МАРИЋ”
БР 3 ЛОКАЛ ПОРЕД МЕСАРЕ „ЛАЛА”
БР 4 ЛОВАЧКИ ДОМ 1
БР 5 ГОРЊА ШКОЛА 1
БР 6 БИФЕ „ШЕШИР”
БР 7 ГОРЊА ШКОЛА 2
БР 8 ГОРЊА ШКОЛА 3
БР 9 ДОО „ТРИМКОМ” ЛОКАЛ ПОРЕД БРЗИЋА
БР 10 ДОМ КУЛТУРЕ
БР 11 ОСНОВНА ШКОЛА
БР 12 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
БР 13 ОСНОВНА ШКОЛА
БР 14 ДОМ КУЛТУРЕ
БР 15 ЛОКАЛ „ЈЕЛЕН”
БР 16 ОСНОВНА ШКОЛА 1
БР 17 ОСНОВНА ШКОЛА 2
БР 18 ОСНОВНА ШКОЛА 3
БР 19 ДОМ КУЛТУРЕ
БР 20 ОСНОВНА ШКОЛА 4
БР 21 МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
БР 22 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
БР 23 ЛОВАЧКИ ДОМ
БР 24 КООПЕРАЦИЈА
БР 25 ЛОКАЛ „КОД МИЋЕ”
ТИТЕЛ, ГЛАВНА БР 14
ТИТЕЛ , ГЛАВНА БР 7-9
ТИТЕЛ,МИХАЈЛА КРЕСТИЋА БР 13
ТИТЕЛ,ВУКА СТЕФАНОВИЋА КАРАЏИЋА БР 4
ТИТЕЛ, ГЛАВНА 130
ТИТЕЛ, ЂОРЂА БЕШЛИНА 5
ТИТЕЛ, ГЛАВНА 130
ТИТЕЛ, ГЛАВНА 130
ТИТЕЛ, ГЛАВНА БР 151
ЛОК, СРПСКИХ ВЛАДАРА 23/А
ЛОК, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 12
ВИЛОВО, ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА БР.1
ВИЛОВО, 22 ОКТОБАР БР 73
ГАРДИНОВЦИ, МАРШАЛА ТИТА 4
ГАРДИНОВЦИ, ПЕТРА ДРАПШИНА 41
ПЕТРА ДРАПШИНА 56, ШАЈКАШ
ПЕТРА ДРАПШИНА 56, ШАЈКАШ
ПЕТРА ДРАПШИНА 56, ШАЈКАШ
ШАЈКАШ, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 27
ПЕТРА ДРАПШИНА 56, ШАЈКАШ
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ БР 29, ШАЈКАШ
СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 78, МОШОРИН
КОСОВСКА 1, МОШОРИН
СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 54, МОШОРИН
ЈОВАНОВИЋЕВА 45, МОШОРИН
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
1
2
3
4
5
6
7
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ЈАРМЕНОВЦИ
ОСНОВНА ШКОЛА
БЕЛОСАВЦИ
БЛАЗНАВА
БОЖУРЊА
ВИНЧА
ВОЈКОВЦИ
ЈАРМЕНОВЦИ, МАНОЈЛОВЦИ, ГУРИШЕВЦИ
ГОРЊА ТРНАВА-1 (ВАРОШИЦА)
БОЖИЦА
КЛИСУРА
ДРАИНЦЕ
ДОЊЕ РОМАНОВЦЕ
КОСТРОШЕВЦИ
ТОПЛИ ДОЛ
ПЕТЕФИ ШАНДОРА 39
НОВОСАДСКА 314
НАРОДНИХ ХЕРОЈА 19
НОВОСАДСКА 403
НОВОСАДСКА 478/2
НОВОСАДСКА 511
ПАП ПАВЛА 122
КИШ ФЕРЕНЦА 1
КИШ ФЕРЕНЦА 1
НОВОСАДСКА ББ
НОВОСАДСКА 1
НОВОСАДСКА 38
НОВОСАДСКА 1
133
169
222
228
105
423
110
82
18.127
615
631
723
382
632
574
662
671
836
683
745
692
758
668
532
905
877
955
664
929
1.047
1.033
813
792
842
1.615
477
1.312
649
910
944
24.568
602
553
580
550
503
467
478
569
470
412
520
390
508
487
502
494
465
992
445
554
535
404
425
567
560
13.032
839
529
632
955
178
597
570
19. мај 2012.
Број 51
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
ТОПОЛА
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КЛОКА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОПШТИНСКИ СУД
СРЕДЊА ШКОЛА
ЗГРАДА БИОСКОПА У ТОПОЛИ
ОСНОВНА ШКОЛА ,,КАРАЂОРЂЕ,, ТОПОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА ,,КАРАЂОРЂЕ,, ТОПОЛА
АУТО-МОТО ДРУШТВО
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ГОРЊА ТРНАВА-2 (ВИТЛИНА)
ДОЊА ТРНАВА-1
ДОЊА ТРНАВА-2
ДОЊА ТРНАВА-3 (ГРЕДА)
ДОЊА И ГОРЊА ШАТОРЊА
ЖАБАРЕ
ГОРОВИЧ
ДОЊА ТРЕШЊЕВИЦА
ЗАГОРИЦА-1
ЗАГОРИЦА-2
ЈЕЛЕНАЦ
ЈУНКОВАЦ
КЛОКА-1
КЛОКА-2
КРЋЕВАЦ
ЛИПОВАЦ
МАСКАР
НАТАЛИНЦИ 1
ОВСИШТЕ
ПЛАСКОВАЦ
РАЈКОВАЦ
СВЕТЛИЋ
ВАРОШ ТОПОЛА-1
ВАРОШ ТОПОЛА-2
ВАРОШ ТОПОЛА-3
СЕЛО ТОПОЛА (МИТРОВЧИЋ)
СЕЛО ТОПОЛА (БОР)
СЕЛО ТОПОЛА (ЉУБЕСЕЛО)
ШУМЕ
НАТАЛИНЦИ 2
ТРГОВИШТЕ
ТРГОВИШТЕ
ТРГОВИШТЕ
ТРГОВИШТЕ
ТРГОВИШТЕ
ТРГОВИШТЕ
ТРГОВИШТЕ
ТРГОВИШТЕ
ТРГОВИШТЕ
ТРГОВИШТЕ
ТРГОВИШТЕ
ТРГОВИШТЕ
ТРГОВИШТЕ
ТРГОВИШТЕ
ТРГОВИШТЕ
ТРГОВИШТЕ
ТРГОВИШТЕ
ТРГОВИШТЕ
ТРГОВИШТЕ
ТРГОВИШТЕ
ТРГОВИШТЕ
ТРГОВИШТЕ
ТРГОВИШТЕ
ТРГОВИШТЕ
ТРГОВИШТЕ
ТРГОВИШТЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
ЗАДРУЖНИ ДОМ БАРБАЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА НОВО СЕЛО
ОСНОВНА ШКОЛА ШАЈИНЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА ДУМБИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА ЦРНОВЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА ДОЊА ТРНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА ЗЛАДОВЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА ГОРЊА ТРНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА ЛЕСНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА КОЗЈИ ДОЛ
ОСНОВНА ШКОЛА ШИРОКА ПЛАНИНА
ОСНОВНА ШКОЛА ТРГОВИШТЕ 1
ОСНОВНА ШКОЛА ТРГОВИШТЕ 2
ОСНОВНА ШКОЛА ТРГОВИШТЕ 3
ОСНОВНА ШКОЛА ТРГОВИШТЕ 4
ОСНОВНА ШКОЛА ТРГОВИШТЕ 5
ОСНОВНА ШКОЛА СУРЛИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА ГОРЊИ СТАЈЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА НОВИ ГЛОГ
ОСНОВНА ШКОЛА ДОЊИ СТАЈЕВАЦ 1
ОСНОВНА ШКОЛА ДОЊИ СТАЈЕВАЦ 2
ОСНОВНА ШКОЛА РАДОВНИЦА 1
ОСНОВНА ШКОЛА РАДОВНИЦА 2
ОСНОВНА ШКОЛА РАДОВНИЦА 3
ОСНОВНА ШКОЛА РАДОВНИЦА 4
ОСНОВНА ШКОЛА ЦРВЕНИ ГРАД
С.БАРБАЦЕ ББ
С.НОВО СЕЛО ББ
С.ШАЈИНЦЕ ББ
С.ДУМБИЈА ББ
С.ЦРНОВЦЕ ББ
С.ДОЊА ТРНИЦА ББ
С.ЗЛАДОВЦЕ ББ
С.ГОРЊА ТРНИЦА ББ
С.ЛЕСНИЦА ББ
С.КОЗЈИ ДОЛ ББ
С.ШИРОКА ПЛАНИНА ББ
8.СРПСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ БР.1
8.СРПСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ БР.1
8.СРПСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ БР.1
8.СРПСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ БР.1
8.СРПСКЕ УДАРНЕ БРИГАДЕ БР.1
С.СУРЛИЦА ББ
С.ГОРЊИ СТАЈЕВАЦ ББ
С.НОВИ ГЛОГ ББ
С.ДОЊИ СТАЈЕВАЦ ББ
С.ДОЊИ СТАЈЕВАЦ ББ
С.РАДОВНИЦА ББ
С.РАДОВНИЦА ББ
С.РАДОВНИЦА ББ
С.РАДОВНИЦА ББ
С.ЦРВЕНИ ГРАД ББ
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
1
2
3
4
5
6
БРАНКА РАДИЧЕВИЋА БР. 1 ТРСТЕНИК
КНЕГИЊЕ МИЛИЦЕ БР. 16 ТРСТЕНИК
ВУКА КАРАЏИЋА БР. 9 ТРСТЕНИК
РАДОЈА КРСТИЋА БР. 19 ТРСТЕНИК
РАДОЈА КРСТИЋА БР. 90 ТРСТЕНИК
РАДОЈА КРСТИЋА БР. 86 ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ОСНОВНА ШКОЛА МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА
ЛИКОВНИ САЛОН У НАРОДНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ВИСОКА ТЕХНИЧКО-МАШИНСКА ШКОЛА
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ БИСЕРИ
ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПЕНЗИОНЕРА
ТРСТЕНИК
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ТРСТЕНИК
МУЗИЧКА ШКОЛА КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ
ОСНОВНА ШКОЛА ЖИВАДИН АПОСТОЛОВИЋ
ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТИ САВА
ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТИ САВА
БИВША ОСНОВНА ШКОЛА ЧАИРИ
АЕРО-КЛУБ ТРСТЕНИК
ОСНОВНА ШКОЛА МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ОЏАЦИ
ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТИ САВА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДАМЊАНА МАКСИЋА БР. 2 ТРСТЕНИК
ОБРЕНА-БРЕНЕ АНТИЋА БР. 13 ТРСТЕНИК
КНЕГИЊЕ МИЛИЦЕ БР. 41 ТРСТЕНИК
КАРАЂОРЂЕВА Б.Б. ТРСТЕНИК
КАРАЂОРЂЕВА Б.Б. ТРСТЕНИК
ЧАИРСКА БР. 46 ТРСТЕНИК
АЕРОДРОМ ТРСТЕНИК, ТРСТЕНИК
КРАЉЕВАЧКА БР. 42 ТРСТЕНИК
ОЏАЦИ
ОЏАЦИ
ПОЧЕКОВИНА
117
768
343
169
155
1.020
757
247
243
223
355
225
670
367
409
527
376
165
305
507
450
139
268
1.735
1.175
1.192
471
317
770
454
342
19.444
150
196
116
88
94
147
143
93
116
365
94
423
309
263
348
350
72
112
79
187
218
149
179
372
115
125
4.903
1.231
716
1.071
1.028
921
859
1.121
986
1.247
1.263
677
679
423
1.096
618
560
677
118
Број 51
19. мај 2012.
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
ТРСТЕНИК
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА КНЕГИЊЕ МИЛИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА КНЕГИЊЕ МИЛИЦЕ
ЛОКАЛ ЦВЕТКОВИЋ ЗОРАНА
ОСНОВНА ШКОЛА КНЕГИЊЕ МИЛИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА КНЕГИЊЕ МИЛИЦЕ
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ЛОКАЛ МАРИНКОВИЋ СЛАЂАНА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА Ј.Ј.ЗМАЈ
ЛОКАЛ МИЛЕТЕ М. ЛЕВИЋА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА Ј.Ј.ЗМАЈ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА Ј.Ј.ЗМАЈ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА Ј.Ј.ЗМАЈ
ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТИ САВА
ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТИ САВА
ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТИ САВА
ОСНОВНА ШКОЛА СВЕТИ САВА
ДОМ КУЛТУРЕ ГРАБОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА
ОСНОВНА ШКОЛА МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА
ОСНОВНА ШКОЛА МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ПЛАНИНАРСКИ ДОМ
ДРУШТВЕНИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА МИОДРАГ ЧАЈЕТИНАЦ ЧАЈКА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА ЉУБИВОЈЕ БАЈИЋ
ОСНОВНА ШКОЛА ЉУБИВОЈЕ БАЈИЋ
ЛОКАЛ ЉУБИВОЈА ИГРОШАНЦА-ЋИМЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА ЉУБИВОЈЕ БАЈИЋ
ОСНОВНА ШКОЛА ВЕЛИКА ДРЕНОВА
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
КАЛЕМАРСКА ЗАДРУГА 1903
ОСНОВНА ШКОЛА ВЕЛИКА ДРЕНОВА
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ЛОВАЧКО ДРУШТВО
ДОМ КУЛТУРЕ
КЛУБ МАЛА СУГУБИНА
ДОМ КУЛТУРЕ
ПОЧЕКОВИНА
ГОРЊИ РИБНИК
ЛОПАШ
КАМЕЊАЧА
ГОРЊА ЦРНИШАВА
ДОЊА ЦРНИШАВА
ЈАСИКОВИЦА
БУЧЈЕ
ВЕЛУЋЕ
РИЂЕВШТИЦА
ТОБОЛАЦ
ОКРУГЛИЦА
ЛЕВИЋИ
СТАРИ ТРСТЕНИК
БРЕСНО ПОЉЕ
СТОПАЊА
СТОПАЊА
ДОЊА ОМАШНИЦА
ГОЛУБОВАЦ
ГОРЊА ОМАШНИЦА
ПОПИНА
ДУБЉЕ
БРЕЗОВИЦА
СТУБЛИЦА
МОРАВСКА БР. 20 ТРСТЕНИК
ЈЕМИМИЈИНА БР. 6 ТРСТЕНИК
УГЉАРЕВО
ЛОЗНА
ПЛАНИНИЦА
ГОРЊИ ДУБИЧ
ДОЊИ ДУБИЧ
РАЈИНАЦ
БОГДАЊЕ
МЕДВЕЂА
МЕДВЕЂА
МЕДВЕЂА
МИЈАЈЛОВАЦ
РУЈИШНИК
ВЕЛИКА ДРЕНОВА
СТРАГАРИ
ВЕЛИКА ДРЕНОВА
ВЕЛИКА ДРЕНОВА
СЕЛИШТЕ
МИЛУТОВАЦ
МИЛУТОВАЦ
МАЛА ДРЕНОВА
ПОЉНА
РИЉАЦ
МАЛА СУГУБИНА
БОЖУРЕВАЦ
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ПОДГРАДАЦ
СВРАЧИЋЕ
ТУТИН ДОМ КУЛТУРЕ
РАВАН
МАХАЛА
РАКОВО ПОЉЕ
БИЈЕЛА ВИЛА
КЛЕЧЕ
ДУБОВО
МИТРОВА
ЦРНИШ
ДОБРИЊА
ЈУЖНИ КОЧАРНИК
БИОХАНЕ
ШПИЉАНИ
ВЕЉЕ ПОЉЕ
БУЈКОВИЋЕ
ГОДОВО
ДЕТАНЕ
САШ
ЛИПИЦА
ДОЛОВО
СУВИ ДО
ЂЕРЕКАРЕ
ЛЕСКОВА
ЗГРАДА ОПШТИНЕ
ЛОКАЛ ЕМИНА АДЕМОВИЋА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОШ ВУК КАРАЏИЋ
КЛУБ ПЕНЗИОНЕРА
ГИМНАЗИЈА
РЕСТОРАН БИЈЕЛА ВИЛА
ЉАКИН ДВОР
СТОВАРИШТЕ ЛАТОВИЋ
ПОСТРОЈЕЊЕ ГРАДАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
КУЋА РАДИВОЈА АЛЕКСИЋА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
РЕСТОРАН АВДИЈЕ ХОТА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
462
428
597
307
371
323
584
392
420
420
395
221
121
582
565
458
596
627
237
539
305
385
523
150
671
955
363
282
172
83
167
142
852
688
583
620
421
433
407
469
629
898
708
663
702
554
886
521
235
233
38.518
1.040
1.404
1.239
1.245
702
1.281
992
1.320
1.127
472
149
87
120
167
268
489
301
117
195
142
237
507
682
489
409
19. мај 2012.
Број 51
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
ТУТИН
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
НАБОЈЕ
ЈАРЕБИЦЕ
РЕЖЕВИЋЕ
БРАЋАК
ШАРОЊЕ
РАМОШЕВО
МЕЛАЈЕ
ПРУЖАЊ
АРАПОВИЋЕ
БАЋИЦА
ДЕЛИМЕЂЕ
ГУРДИЈЕЉЕ
ПОТРЕБ
ЧАРОВИНА
МОРАНИ
КОНИЧЕ
ДОБРИ ДУБ
ЦРКВИНЕ
БЛАЦА
ЖИРЧЕ
НАДУМЦЕ
ПИСКОПОВЦЕ
ОРЉЕ
ПАЉЕВО
РИБАРИЋЕ
ПОПИЋЕ
ОРАШЕ
ЈЕЗГРОВИЋЕ
СТАРЧЕВИЋЕ
ИСТОЧНИ МОЈСТИР
БАТРАГЕ
ЧУЛИЈЕ
ЗАПАДНИ МОЈСТИР
ДРАГА
ВРБА
ПОКРВЕНИК
ОСНОВНА ШКОЛА
ОШ ШАРОЊЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОШ ЦРКВИНЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОШ ЦРКВИНЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЛОКАЛ ЋЕРИМА РАМИЧЕВИЋА
ЛОКАЛ БАЈРА ЗИЛКИЋА
ЛОКАЛ МУРАТА ИБРАХИМОВИЋА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОШ МОЈСТИР
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЋИЋЕВАЦ
ЋИЋЕВАЦ
ЋИЋЕВАЦ
ЋИЋЕВАЦ
ЋИЋЕВАЦ
ЋИЋЕВАЦ
ЋИЋЕВАЦ
ЋИЋЕВАЦ
ЋИЋЕВАЦ
ЋИЋЕВАЦ
ЋИЋЕВАЦ
ЋИЋЕВАЦ
ЋИЋЕВАЦ
ЋИЋЕВАЦ
ЋИЋЕВАЦ
ЋИЋЕВАЦ
ЋИЋЕВАЦ
ЋИЋЕВАЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
БРАЉИНА
ГРАД СТАЛАЋ
ЛУЧИНА 1
ЛУЧИНА 2
МРЗЕНИЦА
ПЛОЧНИК
ПОЈАТЕ 1
ПОЈАТЕ 2
СТАЛАЋ 1
СТАЛАЋ 2
СТАЛАЋ 3
ЋИЋЕВАЦ 1
ЋИЋЕВАЦ 2
ЋИЋЕВАЦ 3
ЋИЋЕВАЦ 4
ЋИЋЕВАЦ 5
ЋИЋЕВАЦ 6
ЋИЋЕВАЦ 7
ЋИЋЕВАЦ
19
ТРУБАРЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА У БРАЉИНИ
ДОМ КУЛТУРЕ ГРАД СТАЛАЋ
ПРОД.ЉУБИШЕ МИЛОЈЕВИЋА ЛУЧИНА
ДОМ КУЛТУРЕ ЛУЧИНА
ОСНОВНА ШКОЛА МРЗЕНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ ПЛОЧНИК
ДОМ КУЛТУРЕ ПОЈАТЕ
ДОМ КУЛТУРЕ ПОЈАТЕ
ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА СТАЛАЋ
ДОМ КУЛТУРЕ СТАЛАЋ
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА СТАЛАЋ
ОСНОВНА ШКОЛА ЋИЋЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА ЋИЋЕВАЦ
ДОМ КУЛТУРЕ ЋИЋЕВАЦ
САЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ
ДЕЧЈИ ВРТИЋ ЋИЋЕВАЦ
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЋИЋЕВАЦ
ПРОДАВНИЦА ВЕСНЕ РАДОСАВЉЕВИЋ
ЋИЋЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА ТРУБАРЕВО
ЋУПРИЈА
ЋУПРИЈА
ЋУПРИЈА
ЋУПРИЈА
ЋУПРИЈА
ЋУПРИЈА
ЋУПРИЈА
ЋУПРИЈА
ЋУПРИЈА
ЋУПРИЈА
ЋУПРИЈА
ЋУПРИЈА
ЋУПРИЈА
ЋУПРИЈА
ЋУПРИЈА
ЋУПРИЈА
ЋУПРИЈА
ЋУПРИЈА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
МЛИНКО АМОС
ОШ „13.ОКТОБАР”
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
1.МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
ГИМНАЗИЈА
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЛЕПТИРИЋ”
ДИСКОНТ ЖИВКОВИЋ
ПРИВАТНА КУЋА СТОЈАНОВИЋ ЧАСЛАВА
ДОМ УЧЕНИКА „СРЕЋНО”
2. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ВРТИЋ „ШЕЋЕРКО”
ПАРТИЗАН
ХАЛА СПОРТОВА „АДА”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
11.ОКТОБАР 10
АЛЕКСЕ ШАНТИЋА ББ
ЦАРА ЛАЗАРА 87
СВЕТОСАВСКА 18
РАДЕ КОНЧАРА 1
КАРАЂОРЂЕВА 57
ЦЕТИЊСКА ББ
ВУКА КАРАЏИЋА ББ
ЂУРЕ ЂАКОВИЋА 48
КНЕЗА МИЛОША 57/А
БОРИВОЈА ВЕЛИМАНОВИЋА ББ
КНЕЗА МИЛОША 96
КНЕЗА МИЛОША ББ
РАДЕ МИЉКОВИЋ ББ
КНЕЗА МИЛОША 40
БУЛЕВАР ВЈ 1
ДОБРИЧЕВО
БАТИНАЦ
119
332
227
210
216
269
196
454
152
228
473
463
260
406
284
473
425
220
769
300
403
360
121
467
345
730
587
713
427
184
84
136
61
442
1.148
203
190
28.139
85
602
405
316
168
418
314
424
464
487
394
722
707
693
700
444
460
384
83
8.270
1.225
824
1.419
1.091
1.140
970
1.494
630
899
976
1.494
1.522
1.016
1.645
666
916
228
941
120
Број 51
19. мај 2012.
ЋУПРИЈА
ЋУПРИЈА
ЋУПРИЈА
ЋУПРИЈА
ЋУПРИЈА
ЋУПРИЈА
ЋУПРИЈА
ЋУПРИЈА
ЋУПРИЈА
ЋУПРИЈА
ЋУПРИЈА
ЋУПРИЈА
ЋУПРИЈА
ЋУПРИЈА
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
ДОМ КУЛТУРЕ
ПРИВАТНА КУЋА -БАБИЋ ЗЛАТКО
ОШ „13. ОКТОБАР”
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ „13. ОКТОБАР”
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОШ „13.ОКТОБАР”
ОШ „13. ОКТОБАР”
БИГРЕНИЦА
СТАРО СЕЛО
ВИРИНЕ
ВЛАШКА
ИВАНКОВАЦ
ИСАКОВО
ЈОВАЦ
КОВАНИЦА
КРУШАР
МИЈАТОВАЦ
ОСТРИКОВАЦ
ПАЉАНЕ
СЕЊЕ
СУПСКА
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА У БРГУЛАМА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ ОМЛАДИНЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРОДАВНИЦА ЉУБИЧИЋ МИЛУТИНА
ЗГРАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗГРАДА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
ПРОДАВНИЦА МАТИЋ ЗЛАТОМИРА
САЛА ЗГРАДЕ АД „ТАМНАВАЦ”
ОСНОВНА ШКОЛА
НОВА ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
КУЋА УРОШЕВИЋ ДРАГИВОЈА
САЛА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНA ШКОЛA
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЗАДРУЖНА ЗГРАДА - МАГАЦИН
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ ОМЛАДИНЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНЕ ШКОЛА
ОСНОВНA ШКОЛA
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
СТАРА ПРОДАВНИЦА МАТИЋ МИЛАНА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМА КУЛТУРЕ
ПРОСТОРИЈЕ МАТИЧНЕ СЛУЖБЕ
МУЗИЧКА ШКОЛА
МУЗИЧКА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЗГРАДА ГРАДСКОГ БАЗЕНА
КУЋА ЈЕЛИЧИЋ СЛОБОДАНА
ПРОДАВНИЦА ВАСИЉЕВИЋ МИТРА
БАЊАНИ
ВУКОНА
КАЛИНОВАЦ
БРГУЛЕ
БРГУЛЕ
ЛИСО ПОЉЕ
БРЕЗОВИЦА
ВРЕЛО
ВРЕЛО
ВРЕЛО
ВРЕЛО
ДОКМИР
ЗВИЗДАР
КАЛЕНИЋ
КОЖУАР
КОЖУАР
МИЛОРЦИ
ЦРВЕНА ЈАБУКА
ЛОНЧАНИК
ЈОШЕВА
МУРГАШ
РУКЛАДА
ВРХОВИНЕ
НОВАЦИ
НОВАЦИ 2
ПАЉУВИ
СТУБЛЕНИЦА
ПАМБУКОВИЦА
РАДУША
РАДЉЕВО
РАДЉЕВО
ШАРБАНЕ
ЧУЧУГЕ
СЛАТИНА
КРШНА ГЛАВА
СОВЉАК
ТАКОВО
ТВРДОЈЕВАЦ
ТВРДОЈЕВАЦ
ГВОЗДЕНОВИЋ
ТРЛИЋ
ТУЛАРИ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
УБ
СОВЉАК
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
1
2
3
4
5
6
7
8
МОКРА ГОРА 1
МОКРА ГОРА 2
КОТРОМАН - КРШАЊЕ
КРЕМНА 1
КРЕМНА 2
РАДУША И СТРМАЦ
БИОСКА 1
БИОСКА 2
ОШ МОКРА ГОРА
МЗ МОКРА ГОРА
ОШ КОТРОМАН
ОСНОВНА ШКОЛА ШАРГАН
ДОМ КУЛТУРЕ КРЕМНА
ОШ У СТРМЦУ
ОШ У БИОСЦИ
КУЋА МИЛОРАДА НОВАКОВИЋА
777
166
967
623
206
880
1.097
172
1.322
1.430
506
474
1.231
1.384
30.331
899
185
327
486
239
119
508
418
126
442
244
425
425
469
358
211
304
498
301
278
391
225
393
358
241
533
691
864
215
294
162
397
397
239
144
931
755
109
173
327
727
658
594
1.140
1.104
1.159
1.126
592
530
723
285
546
24.285
351
200
249
207
542
558
363
102
19. мај 2012.
Број 51
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ВРУТЦИ
ПЕАР
КЕСЕРОВИНА 1
КЕСЕРОВИНА 2
СТАПАРИ 1
СТАПАРИ 2
СТАПАРИ 3
СТАПАРИ 4
ВОЛУЈАЦ 1
ВОЛУЈАЦ 2
БУАР 1
БУАР 2
БУАР 3
БУАР 4
ДУБОКО 1
ДУБОКО 2
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
25
26
27
28
29
30
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
ГОСТИНИЦА 1
ГОСТИНИЦА 2
РИБАШЕВИНА И ГУБИН ДО
ТРНАВА
КАРАН И ЛЕЛИЋИ
ДОБРОДО, ПОНИКОВИЦА, КАМЕНИЦА,
БЈЕЛОТИЋИ
ГОРЈАНИ
ЗЛАКУСА
КРВАВЦИ
ПОТОЧАЊЕ 1
ПОТОЧАЊЕ 2
ПОТПЕЋ
ДРЕЖНИК
СКРЖУТИ 1
СКРЖУТИ 2
НИКОЈЕВИЋИ
РАВНИ
ЉУБАЊЕ 1
ЉУБАЊЕ 2
ЗБОЈШТИЦА
КАЧЕР, ДРИЈЕТАЊ 1
КАЧЕР, ДРИЈЕТАЊ 2
БЕЛА ЗЕМЉА
СЕВОЈНО 1
СЕВОЈНО 2
СЕВОЈНО 3
СЕВОЈНО 4
СЕВОЈНО 5
ТУРИЦА 1
ТУРИЦА 2
ТЕРАЗИЈЕ 1
ТЕРАЗИЈЕ 2
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
ТЕРАЗИЈЕ 3
ТЕРАЗИЈЕ 4
ТЕРАЗИЈЕ 5
ТЕРАЗИЈЕ 6
РОСУЉЕ 1
РОСУЉЕ 2
РОСУЉЕ 3
РОСУЉЕ 4
РОСУЉЕ 5
РОСУЉЕ 6
РОСУЉЕ 7
ЦЕНТАР 1
ЦЕНТАР 2
ЦЕНТАР 3
ЦЕНТАР 4
ЦЕНТАР 5
ЦЕНТАР 6
УЖИЦЕ - ГРАД
74
ЦЕНТАР 7
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
75
76
ЦАРИНА 1
ЦАРИНА 2
УЖИЦЕ - ГРАД
77
ЦАРИНА 3
УЖИЦЕ - ГРАД
78
ЦАРИНА 4
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОО САМЕКС У ПЕАРУ
ОСНОВНА ШКОЛА КЕСЕРОВИНА
ОБЈЕКАТ ЈАЊИЋ Ц. МИРОСЛАВА
ОШ „СТАПАРИ”
ОБЈЕКАТ РАДОЈА РАФАИЛОВИЋА - ПОНИКВЕ
КУЋА СРЕТЕНА О.БУКВИЋА
КУЋА МИЛОША ЛУКИЋА
ОСНОВНА ШКОЛА У ВОЛУЈЦУ
ОБЈЕКАТ „КАДИЊАЧА”
КУЋА ВОЈИМИРА ЦВЕТКОВИЋА
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА БУАР
КУЋА БРАНКА ЂЕРИЋА
КУЋА РАТКА ФИЛИПОВИЋА
КУЋА МИЛОМИРА БОГИЋЕВИЋА
ПРОДАВНИЦА ВЛАДАНА МИТРОВИЋА НА
ТАТИНЦУ
ОСНОВНА ШКОЛА НА ЧАКОВИНИ
МЗ ГОСТИНИЦА - ПРОГОН
БИБЛИОТЕКА У РИБАШЕВИНИ
ДОМ КУЛТУРЕ ТРНАВА
ДОМ КУЛТУРЕ У КАРАНУ
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ЛУНОВО СЕЛО
МЗ ГОРЈАНИ
ОШ ЗЛАКУСА
МЗ КРВАВЦИ
ГАРАЖА У КУЋИ ЈОВАНОВИЋ МИЛОВАНА
КУЋА ВИДОЈА ДЕЈОВИЋА
ДРУШТВЕНИ ДОМ ПОТПЕЋ
ОШ ДРЕЖНИК
ДРУШТВЕНИ ДОМ - МАЛА САЛА СКРЖУТИ
ОШ ВРАНЕ
ОШ НИКОЈЕВИЋИ
ДРУШТВЕНИ ДОМ- ВЕЛИКА САЛА
МЗ ЉУБАЊЕ
КУЋА МИРОСЛАВА ПРЉЕВИЋА
КУЋА МОМЧИЛА ЈОЛИЋА
ДРУШТВЕНИ ДОМ У КАЧЕРУ
КУЋА ЗАРИЈЕ ЗАРИЋА
МЗ БЕЛА ЗЕМЉА
МЗ СЕВОЈНО МИЛИВОЈА МАРИЋА 40
СОЛИТЕР Б 54, В.БУГАРИНОВИЋА 26
ОШ АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ - СЕВОЈНО
МК СЕВОЈНО
ВАТРОГАСНИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА ТУРИЦА, ЂАЧКА 1
ОШ У ТУРИЦИ, ЂАЧКА 1
ДОМ УЧЕНИКА У КОШТИЦИ
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА УЖИЦЕ, УЖИЧКЕ
РЕПУБЛИКЕ
МЗ ТЕРАЗИЈЕ, УЛ. ВУКА КАРАЏИЋА 5
САЛА МЗ ТЕРАЗИЈЕ, ВУКА КАРАЏИЋА 3
ОШ СТАРИ ГРАД, УЛ. ГРАДСКА 1
ПОШТА НА ТЕРАЗИЈАМА
ЈП СТАН, УЛ М.М.МАГАЗИНОВИЋ 7
МЗ РОСУЉЕ, II ПРОЛЕТЕРСКЕ 3
ОБЈЕКАТ НОВОГ ВРТИЋА НА ПОРИ
ПОШТА НА ПОРИ
ОМЛАДИНСКИ САВЕЗ, КРАЉА ПЕТРА I, БР.1
„ПРВА ОШ КРАЉА ПЕТРА II‘‘
„ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА КРАЉА ПЕТРА II‘‘
ЈКП БИОКТОШ
МЗ ЦЕНТАР, ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 97
БИБЛИОТЕКА, УЛ. ТРГ ПАРТИЗАНА 12
ОШ НАДА МАТИЋ, ХАЏИ МЕЛЕНТИЈЕВА ББ
ОШ НАДА МАТИЋ, УЛ. ХАЏИ МЕЛЕНТИЈЕВА ББ
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД УЛ. ВИДОВДАНСКА
32 /а
МИНИСТАРСТВО ОБРАЗОВАЊА, ВИДОВДАНСКА
34
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ,УЛ.НЕМАЊИНА 148
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА УЖИЦЕ, УЛ. НЕМАЊИНА
БР. 148
ОБЈЕКАТ ВИТОМИРА ЛАЗИЋА, УЛ.
ВОЈВОЂАНСКА БР. 57
МЗ ЦАРИНА, НЕМАЊИНА 45
121
160
232
328
158
278
234
126
91
740
165
193
336
172
198
175
323
223
268
597
328
749
834
634
556
230
159
251
371
540
385
89
340
418
278
230
133
454
111
1.066
897
1.413
1.652
1.205
903
1.348
1.947
1.739
1.007
1.268
875
911
1.079
1.132
1.406
1.495
1.320
792
1.231
1.030
1.340
1.123
820
964
982
1.171
1.431
1.452
1.106
1.255
925
122
Број 51
19. мај 2012.
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
79
80
81
ЦАРИНА 5
ЦАРИНА 6
ЛИПА 1
ПРОСТОРИЈЕ ЈКП ВОДОВОД, УЛ. РАТАРСКА
ДОМ ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ, УЛ. НЕМАЊИНА 52
ХОЛ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА ТРГ СВЕТОГ
САВЕ 4
ОШ ДУШАН ЈЕРКОВИЋ
СРЕДЊА ШКОЛА РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ, ТРГ СВЕТОГ
САВЕ
ВАТРОГАСНИ ДОМ УЖИЦЕ, УЛ. ОМЛАДИНСКА
БР. 1
МЗ ЛИПА УЛ. НИКОЛЕ ПАШИЋА
МЗ КРЧАГОВО, УЛ. Н.ИНТЕРНИРАЦА 14
ОШ МИОДРАГ.В.МАТИЋ ДРАГИШЕ ЛАПЧЕВИЋА
2
РЕСТОРАН Д.К.У., УЛ. М.ОБРЕНОВИЋА 1
ОШ СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ, УЛ.ЂУРЕ ДАНИЧИЋА
ББ
ПРОСТОРИЈЕ АМСС -СРБИЈЕ - ШАЛТЕР САЛА, УЛ
. МИЛОША ОБРЕНОВИЋА 32
ОШ МИОДРАГ В. МАТИЋ, УЛ. Д. ЛАПЧЕВИЋА 1
ПРОСТОРИЈЕ АМСС- РЕСТОРАН, УЛ.МИЛОША
ОБРЕНОВИЋА 32
АУТОМЕХАНИЧАРСКА РАДЊА „ТОСКА‘‘, УЛ.
ВРЕЛА БР. 30
ПРОСТОРИЈЕ МЕНЗЕ АД.МЕТАЛОПРЕРАДА,
УЛ.КРЧАГОВО 29
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
82
83
ЛИПА 2
ЛИПА 3
УЖИЦЕ - ГРАД
84
ЛИПА 4
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
85
86
87
ЛИПА 5
КРЧАГОВО 1
КРЧАГОВО 2
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
88
89
КРЧАГОВО 3
КРЧАГОВО 4
УЖИЦЕ - ГРАД
90
КРЧАГОВО 5
УЖИЦЕ - ГРАД
УЖИЦЕ - ГРАД
91
92
КРЧАГОВО 6
КРЧАГОВО 7
УЖИЦЕ - ГРАД
93
КРЧАГОВО 8
УЖИЦЕ - ГРАД
94
КРЧАГОВО 9
ЦРНА ТРАВА
ЦРНА ТРАВА
ЦРНА ТРАВА
ЦРНА ТРАВА
ЦРНА ТРАВА
ЦРНА ТРАВА
ЦРНА ТРАВА
ЦРНА ТРАВА
ЦРНА ТРАВА
ЦРНА ТРАВА
ЦРНА ТРАВА
ЦРНА ТРАВА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ЗГРАДА ДОМА КУЛТУРЕ БРОД
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ГОРЊЕ ГАРЕ
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ГРАДСКА
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ДАРКОВЦЕ
ЗГРАДА МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ДОБРО ПОЉЕ
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗЛАТАНЦЕ
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЈАБУКОВИК
ЗГРАДА ДОМА КУЛТУРЕ КАЛНА
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ КРИВИ ДЕЛ
ЗГРАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПРЕСЛАП
ЗГРАДА АМБУЛАНТА ДОМА ЗДРАВЉА РУПЉЕ
ЗГРАДА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
БРОД ЦЕНТАР СЕЛА ББ
ГОРЊЕ ГАРЕ СКРОБАНОВА МАЛА ББ
ГРАДСКА ЦЕНТАР СЕЛА ББ
ДАРКОВЦЕ ЦЕНТАР СЕЛА ББ
ДОБРО ПОЉЕ ББ
ЧУРЧИСЦИ ББ
ПАУНОВИ ББ
ЦЕНТАР СЕЛА ББ
ЦЕНТАР СЕЛА ББ
ЦЕНТАР СЕЛА ББ
РУПЉЕ ББ
ЦЕНТАР ББ
ЧАЈЕТИНА
1
АЛИН ПОТОК
ЧАЈЕТИНА
2
ЧАЈЕТИНА
ЧАЈЕТИНА
ЧАЈЕТИНА
ЧАЈЕТИНА
ЧАЈЕТИНА
ЧАЈЕТИНА
ЧАЈЕТИНА
ЧАЈЕТИНА
ЧАЈЕТИНА
ЧАЈЕТИНА
ЧАЈЕТИНА
ЧАЈЕТИНА
ЧАЈЕТИНА
ЧАЈЕТИНА
ЧАЈЕТИНА
ЧАЈЕТИНА
ЧАЈЕТИНА
ЧАЈЕТИНА
ЧАЈЕТИНА
ЧАЈЕТИНА
ЧАЈЕТИНА
ЧАЈЕТИНА
ЧАЈЕТИНА
ЧАЈЕТИНА
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
ЧАЈЕТИНА
ЧАЈЕТИНА
ЧАЈЕТИНА
ЧАЈЕТИНА
27
28
29
30
У ПРОСТОРИЈАМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ АЛИН
ПОТОК
У ПРОСТОРИЈАМА ПРОДАВНИЦЕ ТП
„ПАЛИСАД‘‘ ГОРЊИ БРАНЕШЦИ
У ПРОСТОРИЈАМА ПРОДАВНИЦЕ „ВУЈОВИНА‘‘
У ПРОСТОРИЈАМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
У ПРОСТОРИЈАМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
У ПРОСТОРИЈАМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
У ПРОСТОРИЈАМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
У ПРОСТОРИЈАМА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
У ПРОСТОРИЈАМА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
У НОВИМ ПРОСТОРИЈАМА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
У ПРОСТОРИЈАМА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
У ПРОСТОРИЈАМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
У ПРОСТОРИЈАМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
У ПРОСТОРИЈАМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
У ПРОСТОРИЈАМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
У ПРОСТОРИЈАМА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
У ПРОСТОРИЈАМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
У ПРОСТОРИЈАМА ЂАЧКЕ КУХИЊЕ У ОШ
У ПРОСТОРИЈАМА ЗАДРУЖНЕ ПРОДАВНИЦЕ
У ПРОСТОРИЈАМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
У ПРОСТОРИЈАМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
У ПРОСТОРИЈАМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
У ПРОСТОРИЈАМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
У ЗГРАДИ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
У ПРОСТОРИЈАМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
У ПРОСТОРИЈАМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕУЧИОНИЦА БРОЈ 1
ОСНОВНА ШКОЛА - УЧИОНИЦА БРОЈ 2
У ПРОСТОРИЈАМА МЗ ЧАЈЕТИНА
У ПРОСТРИЈАМА МЕСНЕ ЗАЈЕДИЦЕ ЧАЈЕТИНА
ПРОСТОРИЈА ПРЕДУЗЕЋА „ЈУГО ФРИГО‘‘
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
1
2
3
4
ВАТРОГАСНИ ДОМ
ВАТРОГАСНИ ДОМ
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „КЉУЧ”
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА БР. 3, ЧАЧАК
БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА БР. 3, ЧАЧАК
КЉУЧКА ББ, ЧАЧАК
ЕПИСКОПА НИКИФОРА МАКСИМОВИЋА БР. 8,
ЧАЧАК
ГОРЊИ БРАНЕШЦИ
ДОЊА БРАНЕШЦА
ГОЛОВО
ГОСТИЉЕ
ДОБРОСЕЛИЦА
МАЧКАТ
МУШВЕТЕ
РОЖАНСТВО
РУДИНЕ
СЕМЕГЊЕВО
СТУБЛО
ТРИПКОВА
ЈАБЛАНИЦА
ДОЊИ ЉУБИШ
ЉУБИШ - ЦЕНТАР
ГОРЊИ ЉУБИШ
СИРОГОЈНО
ДРЕНОВА
ЖЕЉИНЕ
ТРНАВА
КРИВА РЕКА
ГОРЊА ШЉИВОВИЦА
РОСУЉЕ
САИНОВИНА
ЗЛАТИБОР 1
ЗЛАТИБОР 2
ЧАЈЕТИНА 1
ЧАЈЕТИНА 2
ДАУТОВАЦ
1.411
1.007
892
973
1.021
927
897
1.146
1.448
1.191
1.427
815
976
1.552
264
594
69.485
77
70
252
138
77
96
68
85
107
157
123
442
1.692
188
234
331
166
277
326
551
209
340
126
200
144
269
618
113
213
148
584
90
104
191
736
262
238
485
1.403
1.275
1.852
927
285
12.885
1.697
1.306
1.243
2.049
19. мај 2012.
Број 51
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
5
6
7
ДОМ САВЕЗА ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ
Месна ЗАЈЕДНИЦА „КЉУЧ”
ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ”
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
8
9
10
11
12
13
14
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
15
16
17
18
19
20
ЧАЧАК - ГРАД
21
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
37
38
39
40
41
42
43
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
44
45
46
47
48
49
ЧАЧАК - ГРАД
50
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
51
52
53
54
55
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
56
57
58
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
59
60
61
62
ЧАЧАК - ГРАД
63
ЧАЧАК - ГРАД
64
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
65
66
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
67
68
ОСНОВНА ШКОЛА „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА „ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ПАРК”
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„1. НОВЕМБАР”
ПРЕХРАМБЕНО УГОСТИТЕЉСКА ШКОЛА
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „БОШКО БУХА”
ОСНОВНА ШКОЛА „РАТКО МИТРОВИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА „РАТКО МИТРОВИЋ”
ОСНОВНИ СУД ЧАЧАК
ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА - УЧИТЕЉСКИ
ДОМ
СОЦИЈАЛНО И ПНЕЗИЈСКО ОСИГУРАЊЕ
РАДНИКА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „СТАРИ ГРАД”
ГИМНАЗИЈА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ПАЛИЛУЛА”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „СВЕТИ САВА”
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ Сава”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ЉУБИЋ КЕЈ”
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „БИСЕРИ”
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „РАДОСТ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ТАНАСКО РАЈИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА „ТАНАСКО РАЈИЋ”
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ДОМ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ РОШЦИ
ОДЕЉЕЊЕ ОСНОВНА ШКОЛА „БОЖО ТОМИЋ”
БИВША ОСНОВНА ШКОЛА „БЈЕЛИШ”
ОДЕЉЕЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕПА
СТЕПАНОВИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА „СТЕПА СТЕПАНОВИЋ”
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „БОЖО ТОМИЋ”
ДОМ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ОДЕЉЕЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕПА
СТЕПАНОВИЋ”
ОДЕЉЕЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ТАНАСКО РАЈИЋ”
ОДЕЉЕЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ТАНАСКО РАЈИЋ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „ЛУГОВИ”
ВЕЛИКА САЛА ДОМА КУЛТУРЕ
МАЛА САЛА ДОМА КУЛТУРЕ
СТАРА ОСНОВНА ШКОЛА „ЉУБИЋ” (ОДЕЉЕЊЕ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ТАНАСКО РАЈИЋ”)
БИВША ПРОДАВНИЦА „МОРАВА” ДП
„ПАРТИЗАН”
ОСНОВНА ШКОЛА „ПРЕЉИНА”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА „22. ДЕЦЕМБАР”
ДОМ КУЛТУРЕ - МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
БИВША СТР „СОЛИДНОСТ” ВУЧИЋЕВИЋ
ДРАГАНА
ОДЕЉЕЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „22. ДЕЦЕМБАР”
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА „ГРАБАЦ” (ОДЕЉЕЊЕ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ”)
БИВША ОСНОВНА ШКОЛА „ДОБРИЊЕ”
БИВША ОСНОВНА ШКОЛА „СОЛИНАЦ”
ПОСЛОВНА ПРОСТОРИЈА РАДОВАНА ЛЕВАЈЦА
ОДЕЉЕЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ТАТОМИР
АНЂЕЛИЋ”
МАРИНКОВИЋА ШКОЛА (ОДЕЉЕЊЕ ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „ЂЕНЕРАЛ МАРКО Ђ. КАТАНИЋ”)
ОДЕЉЕЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ТАТОМИР
АНЂЕЛИЋ”
БИВША ОСНОВНА ШКОЛА „ЂОКИЋИ”
МАРИНКОВИЋА ШКОЛА (ОДЕЉЕЊЕ ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „ЂЕНЕРАЛ МАРКО Ђ. КАТАНИЋ”)
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
123
СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БР. 83, ЧАЧАК
БАЛКАНСКА БР. 9, ЧАЧАК
ЕПИСКОПА НИКИФОРА МАКСИМОВИЋА БР. 14,
ЧАЧАК
БУЛЕВАР ВУКА КАРАЏИЋА БР. 1, ЧАЧАК
БУЛЕВАР ВУКА КАРАЏИЋА БР. 1, ЧАЧАК
БУЛЕВАР ВУКА КАРАЏИЋА БР. 1, ЧАЧАК
БУЛЕВАР ВУКА КАРАЏИЋА БР. 1, ЧАЧАК
СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА БР. 68, ЧАЧАК
МОСТАРСКА БР. 2, ЧАЧАК
БУЛЕВАР ВУКА КАРАЏИЋА БР. 11, ЧАЧАК
1.856
1.769
1.414
СТОЈЕ ТОШИЋ бб, ЧАЧАК
СВЕТОГОРСКА БР.33, ЧАЧАК
СВЕТОГОРСКА БР. 44, ЧАЧАК
СВЕТОГОРСКА БР. 44, ЧАЧАК
ЦАРА ДУШАНА БР. 6, ЧАЧАК
УЧИТЕЉСКА БР. 8, ЧАЧАК
2.427
1.969
2.353
1.950
1.751
1.408
ЖЕЛЕЗНИЧКА БР. 7, ЧАЧАК
1.226
БРАЋЕ ГЛИШИЋ БР. 6, ЧАЧАК
ЖУПАНА СТРАЦИМИРА БР. 1, ЧАЧАК
НУШИЋЕВА БР. 4, ЧАЧАК
ЉУБИНКЕ ПОПОВИЋ БР. 6, ЧАЧАК
ДР ДРАГИША МИШОВИЋ БР. 245, ЧАЧАК
ЉУБИЋСКИ КЕЈ БР. 15, ЧАЧАК
ЊЕГОШЕВА БР. 1, ЧАЧАК
КНИЋАНИНОВА БР. 30, ЧАЧАК
СЛАВКА КРУПЕЖА БР. 2, ЧАЧАК
АЛЕКСИЈА МИЛЕНКОВИЋА БР. 5, ЧАЧАК
РОШЦИ
ЦАГАЊЕ
РОШЦИ
ЈАНЧИЋИ
МИОКОВЦИ
1.058
1.184
1.565
1.462
1.483
1.262
1.143
1.832
1.492
1.927
202
241
95
137
870
ГОРЊА ГОРЕВНИЦА
МИЛИЋЕВЦИ
ПРИЈЕВОР
ВИДОВА
РАКОВА
СОКОЛИЋИ
ВРАНИЋИ
1.120
701
1.327
103
590
147
415
ТРБУШАНИ
ТРБУШАНИ
АЛЕКСАНДРА САВИЋА БР.35
ЉУБИЋ
ЉУБИЋ
ЉУБИЋ
1.460
1.181
1.377
2.096
1.705
1.644
КОЊЕВИЋИ
1.814
ПРЕЉИНА
ПРИСЛОНИЦА
ДОЊА ТРЕПЧА
ГОРЊА ТРЕПЧА
БАЛУГА (ЉУБИЋСКА)
1.866
1.187
820
527
353
1.489
1.208
1.583
952
1.639
1.570
1.747
СТАНЧИЋИ
МОЈСИЊЕ
ОСТРА
279
717
321
ОСТРА
ОСТРА
БЕЧАЊ
БЕЧАЊ
231
229
262
410
БЕЧАЊ
95
ВУЈЕТИНЦИ
350
БРЕСНИЦА
БРЕСНИЦА
260
190
БРЕСНИЦА
МРЧАЈЕВЦИ
731
1.215
124
Број 51
19. мај 2012.
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
69
70
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
71
72
73
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
74
75
76
77
78
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
ЧАЧАК - ГРАД
ЧАЧАК - ГРАД
103
104
ЧОКА
ЧОКА
1
2
ЧОКА
ЧОКА
ЧОКА
ЧОКА
ЧОКА
ЧОКА
ЧОКА
ЧОКА
ЧОКА
ЧОКА
ЧОКА
ЧОКА
ЧОКА
ЧОКА
ЧОКА
ЧОКА
ЧОКА
ЧОКА
ЧОКА
ЧОКА
ЧОКА
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ЧОКА
ЧОКА
ЧОКА
24
25
26
ЧОКА
ЧОКА
ЧОКА
27
28
29
ЧОКА
30
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОДЕЉЕЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ТАТОМИР
АНЂЕЛИЋ”
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОДЕЉЕЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНИСЛАВ
ПЕТРОВИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ”
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОДЕЉЕЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНИСЛАВ
ПЕТРОВИЋ”
ДОМ КУЛТУРЕ
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА „БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ”
ДОМ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
НАРОДНИ ДОМ У ПОРТИ
СПОМЕН ДОМ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
БИВША ОВНОВНА ШКОЛА
ЗАДРУЖНИ ДОМ
ОДЕЉЕЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИСЛАВ
ПЕТКОВИЋ-ДИС”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ ЂАКОН АВАКУМ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
СПОМЕН ДОМ
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
ОДЕЉЕЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА”
ДОМ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
СТАРА ЈЕЗДИНСКА ШКОЛА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА „БЕЉИНА”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОДЕЉЕЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАТКО
МИТРОВИЋ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОДЕЉЕЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАТКО
МИТРОВИЋ”
МРЧАЈЕВЦИ
КАТРГА
ДОМ ОМЛАДИНЕ - М.ТИТА 115.
ДОБРОВОЛЊО ВАТРОГАСНО ДРУШТВОМ.ТИТА
122.
ОСНОВНА ШКОЛА М.ТИТА 43.
ОСНОВНА ШКОЛА - М.ТИТА 54.
ОСНОВНА ШКОЛА - М. ТИТА 54.
ОСНОВНА ШКОЛА - М. ТИТА 54.
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА - М.ТИТА 55.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА - М.ТИТА 57.
ЛОВАЧКИ ДОМ -М.ТИТА 37.
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА М.ТИТА 46.
ДВД ПАДЕЈ ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА ББ.
ОСНОВНА ШКОЛА - М.ТИТА 45.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА М.ТИТА 46.
ОСНОВНА ШКОЛА М.ТИТА 45.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА - М.ТИТА 46.
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА - М.ТИТА 53.
ОСНОВНА ШКОЛА - М.ТИТА 55.
ОСНОВНА ШКОЛА - М. ТИТА 55.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈНА 41.
ДОМ КУЛТУРЕ - ЈНА 50.
СЗУР-ДИСКО БАР КИНГ - М.ТИТА 65.
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА - М.ТИТА 20.
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА - ВЕЛИКА САЛА МАРШАЛА
ТИТА 2
ХОЛ ДОМА КУЛТУРЕ - М. ТИТА 2
ОСНОВНА ШКОЛА - Б.РАДИЧЕВИЋА 26.
ОСНОВНА ШКОЛA - БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 26.
МЗ ВРБИЦА, ДОМ ОМЛАДИНЕ - М.ТИТА 115.
ЈАЗОВО, ДОБРОВОЛЊО ВАТРОГАСНО
ДРУШТВОМ.ТИТА 122.
ЈАЗОВО, ОСНОВНА ШКОЛА М.ТИТА 43.
ОСТОЈИЋЕВО, ОСНОВНА ШКОЛА - М.ТИТА 54.
ОСТОЈИЋЕВО, ОСНОВНА ШКОЛА - М. ТИТА 54.
ОСТОЈИЋЕВО, М. ТИТА 54.
ОСТОЈИЋЕВО, ДОМ ПЕНЗИОНЕРА - М.ТИТА 55.
ОСТОЈИЋЕВО, МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА - М.ТИТА 57.
ОСТОЈИЋЕВО, ЛОВАЧКИ ДОМ -М.ТИТА 37.
ПАДЕЈ, МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА М.ТИТА 46.
ПАДЕЈ, ДВД ПАДЕЈ ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА ББ.
ПАДЕЈ, ОСНОВНА ШКОЛА - М.ТИТА 45.
ПАДЕЈ, МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА М.ТИТА 46.
ПАДЕЈ, ОСНОВНА ШКОЛА М.ТИТА 45.
ПАДЕЈ, МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА - М.ТИТА 46.
САНАД, МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА - М.ТИТА 53.
САНАД, ОСНОВНА ШКОЛА - М.ТИТА 55.
САНАД, ОСНОВНА ШКОЛА - М. ТИТА 55.
ЦРНА БАРА, МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈНА 41.
ЦРНА БАРА, ДОМ КУЛТУРЕ - ЈНА 50.
ЧОКА, СЗУР-ДИСКО БАР КИНГ - М.ТИТА 65.
ЧОКА, ДОМ ПЕНЗИОНЕРА - М.ТИТА 20.
ЧОКА, МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА - ВЕЛИКА САЛА
МАРШАЛА ТИТА 2
ЧОКА, ХОЛ ДОМА КУЛТУРЕ - М. ТИТА 2
ЧОКА, ОСНОВНА ШКОЛА - Б.РАДИЧЕВИЋА 26.
ЧОКА, ОСНОВНА ШКОЛA - БРАНКА
РАДИЧЕВИЋА 26.
ЧОКА, СРЕДЊА ШКОЛА - М.ПИЈАДЕ 28.
ЧОКА, СО ЧОКА - ПОТИСКА 20. - СОБА БР. 9
ЧОКА, ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО
СЕНЋАНСКА 1.
ЧОКА, ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА -РАДОСТМ.ТИТА ББ.
СРЕДЊА ШКОЛА - М.ПИЈАДЕ 28.
СО ЧОКА - ПОТИСКА 20. - СОБА БР. 9
ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО
СЕНЋАНСКА 1.
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА -РАДОСТ- М.ТИТА
ББ.
1.141
694
ДОЊА ГОРЕВНИЦА
ГОРИЧАНИ
КАЧУЛИЦЕ
770
583
489
СЛАТИНА
ЖАОЧАНИ
ПРЕМЕЋА
ПЕТНИЦА
БРЕЗОВИЦА
519
299
221
176
96
ЛИПНИЦА
РАЈАЦ
СЛАТИНА
КУКИЋИ
ЗАБЛАЋЕ
ВАПА
ЈЕЖЕВИЦА
ДОЊА ЈЕЖЕВИЦА
БАЊИЦА
ВИЉУША
488
260
1.077
442
1.007
556
250
859
274
806
БАЛУГА (ТРНАВСКА)
ТРНАВА
ТРНАВА
КУЛИНОВЦИ
ДР ДРАГИШЕ МИШОВИЋБР.245
ДР ДРАГИШЕ МИШОВИЋБР.245
ЗАСЕОК ГОРЊА АТЕНИЦА
ЛОЗНИЦА
ЈЕЗДИНА
ЈЕЗДИНА
БУЛЕВАР ОСЛОБОДИЛАЦА ЧАЧКА БР. 7
ПАРМЕНАЦ
РИЂАГЕ
ПАКОВРАЋЕ
608
1.312
1.071
1.652
1.817
2.189
472
1.661
636
360
964
673
182
407
МЕЂУВРШЈЕ
ОВЧАР БАЊА
90
212
101.595
224
325
295
371
335
380
307
368
276
358
363
386
350
342
357
327
301
296
128
237
474
388
286
366
171
223
379
371
328
438
19. мај 2012.
Број 51
ЧОКА
ЧОКА
31
32
ДОМ МЛАДОСТИ - МАРШАЛА ТИТА 2
ОМЛАДИНСКИ ДОМ - ПЕТЕФИ ШАНДОР 55.
ЧОКА, ДОМ МЛАДОСТИ - МАРШАЛА ТИТА 2
БАНАТСКИ МОНОШТОР, ОМЛАДИНСКИ ДОМ ПЕТЕФИ ШАНДОР 55.
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
1
2
ДОБРОПОЉСКА 3, ШАБАЦ
ДОБРОПОЉСКА 3, ШАБАЦ
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
25
26
27
28
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
ШКОЛА ЗА УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ, ГЛАВНИ УЛАЗ
ВИША ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА
ВАСПИТАЧЕ, УЛАЗ ИЗ ДВОРИШТА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „ДР АНДРА ЈОВАНОВИЋ”
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „МЛАДОСТ”
УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
МЗ „КАМИЧАК”
ОШ „НАТА ЈЕЛИЧИЋ”
ПРОСТОРИЈЕ БИВШЕ „МЛЕКАРЕ”
ДОМ МЗ „КАМЕЊАК”
II ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА, ШАБАЦ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
ОШ „ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”
ОШ „НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ”
СКЛОНИШТЕ
ДОМ МЗ”ДОЊИ ШОР”
ОШ „ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ”
ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ”
ДЕЧЈЕ ОБДАНИШТЕ „СЛОБОДА”
ДОМ МЗ „ЖИКА ПОПОВИЋ”- ВЕЛИКА САЛА
ДОМ МЗ „ЖИКА ПОПОВИЋ” - МАЛА САЛА, I
СПРАТ
ДОМ МЗ „ЈЕВРЕМОВА”-МАЛА САЛА
ОШ”ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ”
ОШ”ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ”
ДОМ КУЛТУРЕ „ШИПУРСКЕ ЛИВАДЕ” - ВЕЛИКА
САЛА
ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ”
ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ”
ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ”
ДОМ МЗ КАСАРСКЕ ЛИВАДЕ
ОШ „ВУК КАРАЏИЋ” - ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЗДРАВСТВЕНА АМБУЛАНТА
УСТАНОВА „НАШЕ ДЕТЕ”
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА СЛЕПЧЕВИЋ - СТАРА ЗГРАДА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА ПРЊАВОР - УЧИОНИЦА БР. 3
ОСНОВНА ШКОЛА ПРЊАВОР - УЧИОНИЦА БР. 4
ДОМ МЗ
ОСНОВНА ШКОЛА ЛИПОЛИСТ - ПРВИ УЛАЗ
ОСНОВНА ШКОЛА ЛИПОЛИСТ - ДРУГИ УЛАЗ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ - ЈЕЛЕНЧА
ОШ „ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
125
308
85
10.143
1.621
1.684
ЦАРА ДУШАНА 9, ШАБАЦ
КНЕЗА ЛАЗАРА 10, ШАБАЦ
КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 13, ШАБАЦ
ГОСПОДАР ЈЕВРЕМОВА 12, ШАБАЦ
ЈАРАЧКИХ ЖРТАВА 22, ШАБАЦ
ЈЕЛЕ СПИРИДОНОВИЋ-САВИЋ 5, ШАБАЦ
КНЕЗА МИРОСЛАВА ББ, ШАБАЦ
ВУКА КАРАЏИЋА 31, ШАБАЦ
СТОЈАНА НОВАКОВИЋА ББ, ШАБАЦ
ВУКА КАРАЏИЋА 14, ШАБАЦ
МАСАРИКОВА 29, ШАБАЦ
МАСАРИКОВА 29, ШАБАЦ
КАРАЂОРЂЕВА 34, ШАБАЦ
КАРАЂОРЂЕВА 48, ШАБАЦ
ВЛАДЕ ЈОВАНОВИЋА 52, ШАБАЦ
НАСЕЉЕ „ТРКАЛИШТЕ”, ШАБАЦ
КАРАЂОРЂЕВА 68, ШАБАЦ
ЖИКЕ ПОПОВИЋА 20, ШАБАЦ
ЂУРЕ ЈАКШИЋА 1, ШАБАЦ
МИЛУТИНА БОЈИЋА ББ, ШАБАЦ
ЖИКЕ ПОПОВИЋА 69, ШАБАЦ
ЖИКЕ ПОПОВИЋ 69, ШАБАЦ
1.305
1.509
1.578
1.339
1.572
2.093
1.732
1.384
1.560
1.861
1.473
1.263
1.230
1.512
1.614
1.448
1.553
1.694
1.607
1.553
1.344
1.659
НИКОЛЕ ПАШИЋА 10, ШАБАЦ
МАСАРИКОВА 136, ШАБАЦ
МАСАРИКОВА 136, ШАБАЦ
СТОЈАНА ГЛАВАША 9, ШАБАЦ
2.409
2.198
1.350
2.272
ВОЈВОДЕ ЈАНКА СТОЈИЋЕВИЋА 34, ШАБАЦ
ПЕТРА ЛАЗИЋА 1, ШАБАЦ
ПЕТРА ЛАЗИЋА 1, ШАБАЦ
СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ 6, ШАБАЦ
СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ 1, ШАБАЦ
ТАБАНОВИЋ
МАЧВАНСКИ ПРИЧИНОВИЋ
ШЕВАРИЦЕ
ДРЕНОВАЦ
ДРЕНОВАЦ
МАЈУР
МАЈУР
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА 4, МАЈУР
МАЈУР
ШТИТАР
СЛЕПЧЕВИЋ
ПЕТЛОВАЧА
ЗМИЊАК
СКРАЂАНИ
РИБАРИ
ПЕТКОВИЦА
ПРЊАВОР
ПРЊАВОР
ПРЊАВОР
ДУВАНИШТЕ
ЛИПОЛИСТ
ЛИПОЛИСТ-ЦЕНТАР
БЕЛА РЕКА
БОГОСАВАЦ
ДОБРИЋ
ЦУЉКОВИЋ
РАДОВАШНИЦА
ЈЕЛЕНЧА
ЈЕЛЕНЧА
МАЛА ВРАЊСКА
МИШАР
ОРИД
ОРАШАЦ
МРЂЕНОВАЦ
КОРМАН
ПРЕДВОРИЦА
2.288
1.378
1.193
1.574
934
1.114
1.593
932
887
906
1.612
1.756
1.394
1.564
1.649
1.285
1.227
1.102
356
1.671
791
1.100
1.138
1.301
620
994
983
729
941
901
513
180
1.078
567
649
1.729
224
290
446
276
312
126
Број 51
19. мај 2012.
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
МИОКУС
ЦЕРОВАЦ
ЖАБАР
ЈЕВРЕМОВАЦ
ЈЕВРЕМОВАЦ
ВАРНА
МАОВИ
ПОЦЕРСКИ МЕТКОВИЋ
ПОЦЕРСКИ МЕТКОВИЋ
СЛАТИНА
ГРУШИЋ
ДЕСИЋ
ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ
ПОЦЕРСКИ ПРИЧИНОВИЋ
ГОРЊА ВРАЊСКА
ЗАБЛАЋЕ
СИНОШЕВИЋ
НАКУЧАНИ
ВОЛУЈАЦ
ВОЛУЈАЦ
БОЈИЋ
ДВОРИШТЕ
МЕТЛИЋ
МЕТЛИЋ
СТЕВАНОВИЋА МАЛА, МЕТЛИЋ
КРИВАЈА
КРИВАЈА
97
98
99
100
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРОСТОРИЈЕ ФК „ПОЦЕРИНА”
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ЗЗ „САСТАНАК”
ОСНОВНА ШКОЛА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРОСТОРИЈЕ МЗ
ДОМ КУЛТУРЕ
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА „ПАРЛОГ”
ОСНОВНА ШКОЛА „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
КУЋА ЈОВАНКЕ НИНКОВИЋ
ОСНОВНА ШКОЛА - СТАРА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ПРОСТОРИЈА МЛЕКАРЕ ВЕЛИМИРА
ЈОВАНОВИЋА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
МАГАЦИН
ДОМ КУЛТУРЕ
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШАБАЦ - ГРАД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
ШИД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
ОШ”ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ”ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ”ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
ДОМ КУЛТУРЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОШ”СРЕМСКИ ФРОНТ”
ОШ”ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ”ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ”ФИЛИП ВИШЊИЋ”
ОШ”ФИЛИП ВИШЊИЋ”
ОШ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
ОШ”САВА ШУМАНОВИЋ”
СЛОВАЧКИ ДОМ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОШ”ВУК КАРАЏИЋ”
ОШ”ФИЛИП ВИШЊИЋ”
ОШ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОШ”САВА ШУМАНОВИЋ”
ОШ”СРЕМСКИ ФРОНТ”
ОШ”ФИЛИП ВИШЊИЋ”
ОШ”ФИЛИП ВИШЊИЋ”
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ДОМ КУЛТУРЕ
ОШ”СРЕМСКИ ФРОНТ”
ТЕХНИЧКА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА”
СПОРТСКИ ЦЕНТАР
ОШ”СРЕМСКИ ФРОНТ”
ПУ”ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ-ШИЉА”
ДОМ ЗДРАВЉА
ГИМНАЗИЈА „САВА ШУМАНОВИЋ”
СЛОВАЧКИ ДОМ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ГИМНАЗИЈА”САВА ШУМАНОВИЋ”
ОШ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
ЦРВЕНИ КРСТ
ДОМ ПЕНЗИОНЕРА
КПД „ЂУРА КИШ”
ФРУШКОГОРСКА 3, АДАШЕВЦИ
ФРУШКОГОРСКА 3, АДАШЕВЦИ
ЈНА 34, БАТРОВЦИ
СРЕМСКА 1, БАЧИНЦИ
СВЕТОГ САВЕ 1, БЕРКАСОВО
НУШИЋЕВА 1, БИНГУЛА
ЧАПАЈЕВА 27, БИКИЋ ДО
ВУК КАРАЏИЋ 2, ВАШИЦА
ВУК КАРАЏИЋ 2, ВАШИЦА
ФИЛИП ВИШЊИЋ 1, ВИШЊИЋЕВО
ФИЛИП ВИШЊИЋ 1, ВИШЊИЋЕВО
СВЕТОГ САВЕ 5, ГИБАРАЦ
СВЕТОГ САВЕ 4, ЕРДЕВИК
МАСАРИКОВА 2, ЕРДЕВИК
ТРГ МЛАДИХ 1, ЕРДЕВИК
ВОЈВОЂАНСКА 1, ИЛИНЦИ
МИЛОША ОБИЛИЋА 42, ЈАМЕНА
ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 2, КУКУЈЕВЦИ
ЦАРА ЛАЗАРА 2, КУКУЈЕВЦИ
ВОЈВОЂАНСКА 36, ЉУБА
ФРУШКОГОРСКА ББ, МОЛОВИН
КРАЉА ПЕТРА I 18, МОРОВИЋ
КРАЉА ПЕТРА I 18, МОРОВИЋ
ЈНА 10, ПРИВИНА ГЛАВА
ДУНАВСКА 6, СОТ
МАЈКЕ ЈЕВРОСИМЕ 1, ШИД
ШКОЛСКА 1, ШИД
МАТИЈЕ ГУПЦА 5, ШИД
МАЈКЕ ЈЕВРОСИМЕ 1, ШИД
ЈЕЛИЦЕ СТАНИВУКОВИЋ 18, ШИД
АЛЕКСЕ ШАНТИЋ 1, ШИД
ЛАЗЕ КОСТИЋ 2, ШИД
СВЕТОГ САВЕ 76, ШИД
КАРАЂОРЂЕВА 85, ШИД
ЛАЗЕ КОСТИЋ 2, ШИД
ПЕТРА КОЧИЋ ББ, ШИД
ЦАРА ЛАЗАРА 10, ШИД
БРАНКА РАДИЧЕВИЋ 1, ШИД
ЦАРА ЛАЗАРА 105, ШИД
ШТРПЦЕ
ШТРПЦЕ
ШТРПЦЕ
1
2
3
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ШТРПЦЕ
ШТРПЦЕ
ШТРПЦЕ
ГОРЊА РУМСКА
БУКОР
ЋОСИЋА МАЛА, БУКОР
ДОЊА РУМСКА
272
379
495
1.876
1.208
1.281
535
350
248
195
617
273
1.693
1.844
1.096
520
541
448
183
312
264
203
241
167
374
264
422
306
227
350
364
105.142
938
732
267
1.061
997
639
229
616
620
648
825
934
807
799
864
708
905
903
832
408
178
611
1.011
163
624
997
779
1.006
1.598
742
861
597
871
859
1.282
1.438
835
1.394
679
31.257
1.478
1.526
1.527
19. мај 2012.
Број 51
127
ШТРПЦЕ
ШТРПЦЕ
ШТРПЦЕ
4
5
6
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ОСНОВНА ШКОЛА
ШТРПЦЕ
ШТРПЦЕ
ШТРПЦЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
ЗАВОДСКИХ САНКЦИЈА
1
ОЗ БЕОГРАД
Ул. Бачванска бр. 14
726
1.064
1.355
7.676
1.213
2
СЗБ БЕОГРАД
Ул. Бачванска бр. 14
486
3
КПЗ Београд
Зрењанински пут ББ;П.Скела
115
4
КПЗ НИШ
Насеље Милке Протић б.б.
1.326
5
КПЗ ПОЖАРЕВАЦ - ЗАБЕЛА
Ул. Забелски пут б.б.
1.393
6
КПЗ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Ул. Фрушкогорска б.б.
1.721
7
КПЗ ВАЉЕВО
Ул. Лознички пут б.б.
230
8
КПЗ ПАДИНСКА СКЕЛА
Ул. Зрењанински пут б.б.
204
9
КПЗ ЋУПРИЈА
Ул. Данила Димитријевића бр. 7а
231
10
КПЗ за жене-ПОЖАРЕВАЦ
Ул. Моше Пијаде б.б.
142
11
КПЗ СОМБОР
Ул. Стапарски пут бр. 1
109
12
КПЗ ШАБАЦ
Ул. Стефана Првовенчаног б.б.
90
13
ВПД КРУШЕВАЦ
Ул. Благоја Паровића б.б.
99
14
ОЗ ВРАЊЕ
Ул. Цара Душана бр. 1
74
15
ОЗ ЗАЈЕЧАР
Ул. Изворски пут б.б.
132
16
ОЗ ЗРЕЊАНИН
Ул. Гундулићева бр. 1а
162
17
ОЗ КРАЉЕВО
Ул. Војводе Путника бр. 3
18
ОЗ КРАГУЈЕВАЦ
Ул. Млавска б.б.
19
ОЗ КРУШЕВАЦ
Ул. Немањина б.б.
73
20
ОЗ НОВИ ПАЗАР
Ул. Ослобођења бр. 39а
58
21
ОЗ НОВИ САД
Ул. Пролетерска бр. 16а
487
22
ОЗ ПАНЧЕВО
Ул Његошева бр. 6
88
23
ОЗ ПРОКУПЉЕ
Ул. Таткова бр. 6
57
24
ОЗ СМЕДЕРЕВО
Ул. Трг Републике бр. 4
115
25
ОЗ СУБОТИЦА
Ул. Парк Рајхла Ференца бр. 1
149
26
ОЗ УЖИЦЕ
Ул. Наде Матић бр. 4
65
27
ОЗ ЧАЧАК
Ул. Цара Душана бр. 3/1
42
28
ОЗ НЕГОТИН
Ул. Бранка Перића бр. 9
24
29
ОЗ ЛЕСКОВАЦ
Ул. 6. Септембар бр. 2
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Конзуларно одељење Амбасаде РС Беч
Амбасада РС – Брисел
Генерални конзулат РС - Бања Лука
Амбасада РС Сарајево
Амбасада РС – Лондон
Амбасада РС – Рим
Генерални конзулат РС – Милано
Генерални конзулат РС – Трст
Parocchia
Амбасада РС – Преторија
Генерални конзулат РС – Торонто
Амбасада РС - Никозија
Амбасада РС – Триполи
Српски културни и образовни центар
Амбасада РС – Скопље
Амбасада РС - Букурешт
Амбасада РС – Москва
Амбасада РС – Берлин
АУСТРИЈА
БЕЛГИЈА
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ВЕЛИКА БРИТАНИЈА
ИТАЛИЈА
ИТАЛИЈА
ИТАЛИЈА
ИТАЛИЈА
ЈУЖНА АФРИКА
КАНАДА
КИПАР
ЛИБИЈА
ЛУКСЕМБУРГ
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
РУМУНИЈА
РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА
НЕМАЧКА
63
134
152
9.234
308
131
300
100
179
148
145
258
47
112
176
88
150
32
150
75
185
259
128
Број 51
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
ИНОСТРАНСТВО
19. мај 2012.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Генерални конзулат РС – Диселдорф
Генерални конзулат РС – Минхен
Генерални конзулат РС – Франкфурт
Генерални конзулат РС – Штутгарт
Амбасада РС – Вашингтон
Генерални конзулат РС – Чикаго
Генерални конзулат РС – Њујорк
Амбасада РС - Љубљана
Културно информативни центар у Паризу
Конзулат РС – Стразбур
Амбасада РС – Хаг
Генерални конзулат РС - Ријека
Генерални конзулат РС - Вуковар
Подгорица
Херцег Нови
Сутоморе
Беране
Амбасада РС - Праг
Амбасада РС – Берн
Генерални конзулат РС – Цирих
НЕМАЧКА
НЕМАЧКА
НЕМАЧКА
НЕМАЧКА
СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ
СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ
СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ
СЛОВЕНИЈА
ФРАНЦУСКА
ФРАНЦУСКА
ХОЛАНДИЈА
ХРВАТСКА
ХРВАТСКА
ЦРНА ГОРА
ЦРНА ГОРА
ЦРНА ГОРА
ЦРНА ГОРА
ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
ШВАЈЦАРСКА
ШВАЈЦАРСКА
КОНАЧАН БРОЈ БИРАЧА:
134
157
198
149
136
149
156
197
388
107
187
55
108
178
174
195
102
93
141
169
6.016
6.771.479
Download

Prilog 1 - SlGlasnik.info