УДРУЖЕЊЕ ПЕДИЈАТАРА
СРБИЈЕ
ПЕДИЈАТРИЈСКА ШКОЛА СРБИЈЕ
XVII семинар
ПРОГРАМ
Златибор,
8 - 14. јун 2014. године
ПОК Р ОВИ ТЕ Љ
XVII семинара
ПЕДИЈАТРИЈСКЕ ШКОЛЕ СРБИЈЕ
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
Организатор
Удружење педијатара Србије
Заменик директора ШколеДиректор Школе
Проф. др Недељко Радловић
Проф. др Радован Богдановић
Секретаријат Школе
Секретар XVII семинара Педијатријске Школе Србије
Прим. мр сц. мед. Драгана Лозановић
Чланови
Бранкица Крсмановић
Александар Боберић
Никола Миладиновић
Габријела Смиљанић
Мр сц. мед. Зоран Лековић, секретар Удружења
Недеља, 8. јун 2014.
18.00-18.30 Evaluation and outcome of chronic wet
cough in children
(Испитивање и исход хроничног
продуктивног кашља код деце)
Проф. Костас Прифтис (Атина)
18.30-19.40
ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ СПЕЦИФИЧНИ
ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ
Модератор: Проф. др Александра Стојадиновић
Комодератор: Др сц. мед. Зоран Станковић
Проф. др Александра Стојадиновић
Електронски медији и насиље међу младима
Др сц. мед. Зоран Станковић
Упални процеси у малој карлици код сексуално активних
адолесценткиња
Прим. др сц. мед. Војислав Ћурчић
Од зависности до независности кроз психопатологију
адолесцената
19.40-19.50
Дискусија
20.00-20.30
СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ СЕМИНАРА
20.30
Коктел добродошлице
3
Понедељак, 9. јун 2014.
08.30-10.00
4
ПУЛМОЛОГИЈА
Модератор: Проф. др Предраг Минић
Комодератор: Проф. др Бранимир Несторовић
Проф. др Предраг Минић
Нове терапије у цистичној фибрози - корак даље према
индивидуализованој медицини
Проф. др Бранимир Несторовић
Фенотипови астме и утицај на лечење
Доц. др Гордана Костић
Како измерити квалитет живота детета са астмом?
Др сц. мед. Александар Совтић
Значај кардиопулмоналног теста оптерећења у процени
неподношења напора код деце
10.00-10.10 Дискусија
10.10-10.30
Пауза
10.30-12.00
СОЦИЈАЛНА ПЕДИЈАТРИЈА (ПРИМАРНА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ)
Модератор: Прим. мр сц. мед. Драгана Лозановић
Комодератор: Проф. др Борисав Јанковић
Прим. мр сц. мед. Драгана Лозановић
Показатељи стања перинаталне здравствене заштите у
Србији-резултати анкете
Проф. др Борисав Јанковић
Национални стандарди регионализације система збрињавања
новорођенчади
Др Јелена Зајегановић (УНИЦЕФ)
Могућности унапређења примене националних стандарда
здравствене заштите прилагођене потребама мајке и детета
12.00-12.10
Дискусија
Понедељак, 9. јун 2014.
12.10-12.30
Пауза
12.30-14.00
ИСХРАНА
Модератор: Проф. др Недељко Радловић
Комодератор: Прим. др сц. мед. Марија Младеновић
5
Проф. др Недељко Радловић
Адултни тип интолеранције лактозе
Прим. др сц. мед. Марија Младеновић
Нутригенетика и нутригеномика
Др сц. мед. Смиљана Милосављевић-Ристић
Терапијски приступи повећаном кардиоваскуларном ризику у
гојазности
Прим. др сц. мед. Невенка Добричић-Чеврљаковић
Влакна у исхрани: време увођења и физиолошки значај
14.00-14.10
Дискусија
16.30-18.30
СТРУЧНИ САСТАНАК
Инструменти за процену развоја у раном детињству –
упитник „Узрасти и стадијуми развоја малог детета“
16.00-17.45
РАДИОНИЦА
Интерпретација размаза периферне крви (предавања)
18.40-19.00
ПЕДИЈАТРИЈА У ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА
Прим. др Томислав Радуловић
Фекооралне инфекције
19.00-20.00
КЛИНИЧКИ ЧАС СА ТЕМАМА ИЗ
ПРЕПОДНЕВНОГ ПРОГРАМА
(Здравствени проблеми специфични за адолесценцију,
Пулмологија, Исхрана)
20.00
Пратећи стручни програм
Уторак, 10. јун 2014.
6
08.30-10.00НЕОНАТОЛОГИЈА
Модератор: Проф. др Борисав Јанковић
Комодератор: Проф. др Георгиос Константинидис
Проф. др Борисав Јанковић
Клинички аспекти лабораторијске дијагностике
перинаталних инфекција новорођенчета
Прим. др сц. мед. Татјана Николић
Клинички облици, терапија и превенција инфекција
новорођенчета вирусима херпес групе
Проф. др Георгиос Константинидис
Перинатална инфекција вирусом хумане имунодефицијенције
10.00-10.10
Дискусија
10.10-10.30
Пауза
10.30-12.00
МЕТАБОЛИЧКИ ПОРЕМЕЋАЈИ
Модератор: Проф. Слободан Обрадовић
Комодератор: Асист. др. сц. мед Маја Ђорђевић
Проф. др Слободан Обрадовић
Терапија метаболичких болести таложења - принципи лечења
и нова истраживања
Асист. др сц. мед. Маја Ђорђевић
Када посумњати на урођене болести метаболизма
Др сц. мед. Велибор Тасић (Скопље)
Метаболичка етиологија уролитијазе у деце
Доц. др Милош Јешић
Примена кисеоника у неонатологији - нове смернице
12.00-12.10
Дискусија
12.10-12.30
Пауза
Уторак, 10. јун 2014.
12.30-13.20
СТОМАТОЛОГИЈА
Модератор: Проф. др Мирјана Ивановић
Проф. др Мирјана Ивановић
Каријес раног детињства
Доц. др Јелена Мандић
Појава прекобројних зуба у деце
13.20-14.10
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЈА
Модератор: Проф. др Предраг Станковић
Проф. др Љиљана Влашки
Савремени принципи лечења акутних и рекурентних упала
средњег ува у дечијем узрасту
Проф. др Предраг Станковић
Инхалациона терапија у педијатријској
оториноларингологији
17.00-17.45
РАДИОНИЦА
Интерпретација размаза периферне крви (вежбе)
19.00-19.40
КЛИНИЧКИ ЧАС СА ТЕМАМА ИЗ
ПРЕПОДНЕВНОГ ПРОГРАМА
(Неонатологија, Метаболички поремећаји)
19.40
Пратећи стручни програм
7
Среда, 11. јун 2014.
08.00-09.30
8
КАРДИОЛОГИЈА
Модератор: Проф. др Ида Јовановић
Комодератор: Проф. др Јован Кошутић
Проф. др Ида Јовановић
Раст и развој деце са урођеним срчаним манама
Проф. др Јован Кошутић
Значај скрининга пулсном оксиметријом у откривању критичних
урођених срчаних мана у новорођеначком узрасту
Доц. др Милан Ђукић
Неодговарајућа синусна тахикардија
Доц. др Владислав Вукомановић
Епидемиологија урођених срчаних мана
09.30-09.40 Дискусија
09.40-10.00
Пауза
10.00-11.30НЕУРОЛОГИЈА
Модератор: Проф др Милена Ђурић
Комодератор: Проф. др Никола Димитријевић
Проф. др Милена Ђурић
Респираторне афективне кризе, синкопе и психогени
неепилептички напади у диференцијалној дијагнози епилепсије
Проф. др Никола Димитријевић
Периодични синдроми детињства
Доц. др Драгана Богићевић
Поремећаји спавања у диференцијалној дијагнози епилепсије
Асист. др сц. мед. Ружица Крављанац
Неепилептички пароксизмални поремећаји који имитирају
епилептичке нападе
11.30-11.40
Дискусија
Среда, 11. јун 2014.
11.40-12.00
9
Пауза
12.00-13.30ДЕЧЈА ХИРУРГИЈА
Модератор: Проф. др Зоран Крстић
Комодератор: Доц. др Мила Стајевић
Проф. др Слободан Гребелдингер
Значај ултразвука у дијагностици акутног апендицитиса
Проф. др Зоран Радојичић
Хидронефроза - савремени приступ дијагностици и лечењу
хидронефрозе узроковане уретеропијеличном стенозом
Проф. др Зоран Крстић
Медицинска фотографија: може ли бити проблем?
Доц. др Мила Стајевић
Некардијалне урођене мане и педијатријска кардиохирургија
– да ли и када оперисати?
13.30-13.40
Дискусија
13.40-13.50
Пауза
13.50-14.30
КЛИНИЧКА ГЕНЕТИКА
Модератор: Проф. др Јадранка Јовановић-Привродски
Проф. др Јадранка Јовановић Привродски
Генетика - прошлост, садашњост и будућност
Др сц. мед. Соња Павловић
Молекуларна генетика као основа за персонализовану медицину
17.00-17.45
РАДИОНИЦА
Интерпретација размаза периферне крви (вежбе)
19.00-20.00
КЛИНИЧКИ ЧАС СА ТЕМАМА ИЗ
ПРЕПОДНЕВНОГ ПРОГРАМА
(Кардиологија, Неурологија, Дечја хирургија)
20.00
Пратећи стручни програм
Четвртак, 12. јун 2014.
08.30-10.00
10
ЕНДОКРИНОЛОГИЈА
Модератор: Проф. др Јован Влашки
Комодератор: Проф. др Саша Живић
Проф. др Драган Здравковић
Могућности побољшања квалитета лечења деце и омладине с
типом 1 дијабетеса мелитуса
Проф. др Силвија Сајић
Савремени приступ проблему хипертироидизма код деце и
адолесцената
Проф. др Саша Живић
Хирзутизам - естетски проблем или болест?
Проф. др Јован Влашки
Савремени аспекти касног пубертета
10.00-10.10
Дискусија
10.10-10.30
Пауза
10.30-12.00ХЕМАТООНКОЛОГИЈА
Модератор: Проф. др Драгана Јанић
Комодератор: Проф. др Нада Константинидис
Проф. др Јелена Рогановић (Ријека)
Диференцијална дијагноза тумора у трбуху
Доц. др Драгана Вујић
Неуробластом
Доц. др Дејан Шкорић
Вилмсов тумор
Проф. др Гордана Костић
Рабдомиосаркоми
Проф. др Нада Константинидис
Тумори герминативних ћелија
Четвртак, 12. јун 2014.
12.00-12.10
Дискусија
12.10-12.30
Пауза
12.30-13.50НЕФРОЛОГИЈА
Модератор: Проф. др Амира Пецо Антић
Комодератор: Проф. др Емилија Голубовић
Проф. др. Амира Пецо-Антић
Полицистичне болести бубрега
Проф. др. Емилија Голубовић
Нефронофтиза
Проф. др Маријан Сарага (Сплит)
Секундарне цилиопатије: нови појам у нефрологији
13.50-14.00
Дискусија
17.00-17.45
РАДИОНИЦА
Интерпретација размаза периферне крви (вежбе)
17.00-18.30
СТРУЧНИ САСТАНАК
Непосредни и удаљени ефекти исхране новорођенчета
19.00-20.00
КЛИНИЧКИ ЧАС СА ТЕМАМА ИЗ
ПРЕПОДНЕВНОГ ПРОГРАМА
(Ендокринологија, Хематоонкологија, Нефрологија)
20.00
Пратећи стручни програм
11
Петак, 13. јун 2014.
08.30-10.00
12
ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЈА И НЕГА
Модератор: Проф. др Александра Дороњски
Комодератор: Доц. др Весна Стојановић
Проф. др Александра Дороњски
Стратегије превенције антимикробне резистенције у
одељењима интензивне неге и терапије
Доц. др Весна Стојановић
Грам негативна сепса и избор антибиотика
Проф. др Јулије Мештровић (Сплит)
Хоспиталне инфекције у јединици интензивног лијечења
дјеце
ВНС др сц. мед. Александар Сајковски (Скопље)
Стафилококна сепса, где смо и шта даље
10.00-10.10
Дискусија
10.10-10.30
Пауза
10.30-12.00
ИМУНОЛОГИЈА
Модератор: Проф. др Борислав Каменов
Комодератор: Проф. др Срђан Пашић
Проф. др Срђан Пашић
Периодични фебрилни синдроми у дечјем узрасту
Доц. др Христина Стаменковић
Пурпура Henoch Schonlеin у дечјем узрасту
Проф. др Борислав Каменов
Епигенетски фактори, ћелијски стрес и болести дечјег узраста 12.00-12.10
Дискусија
12.10-12.30
Пауза
Петак, 13. јун / Субота 14. јун 2014.
13
12.30-13.50ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈА
Модератор: Проф. др Биљана Вулетић
Комодератор: Проф. др Момчило Перић
Проф . др Биљана Вулетић
Гастроинтестинална крварења
Проф. др Момчило Перић
Паразитарне цревне инфекције код деце
Проф. др Ацо Костовски (Скопље)
Аутоимуни хепатитис и склерозантни холангитис
Проф. др Радоица Јокић
Комбиновани лапаро-ендоскопски приступ у решавању
гастроинтестиналних полипа
13.50-14.00
Дискусија
17.00-17.45
РАДИОНИЦА
Интерпретација размаза периферне крви (вежбе)
18.00-19.00
ПЕДИЈАТРИЈА У ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА
Проф. др Александра Дороњски
Експозиција деце токсичним материјама у условима катастрофа
Проф. др Срђан Пашић
Грозница Западног Нила
Лептоспироза
19.00-19.40
КЛИНИЧКИ ЧАС СА ТЕМАМА ИЗ
ПРЕПОДНЕВНОГ ПРОГРАМА
(Интезивна терапија и нега, Имунологија, Гастроентерологија)
19.40-20.00
Пратећи стручни програм
Субота, 14. јун 2014.
09.30-10.30
Евалуација и затварање Семинара
Радионице и стручни састанци
14
РАДИОНИЦА
Интерпретација размаза периферне крви
Руководилац: Доц. др Лидија Докмановић
Понедељак, 9. јун 2014.
16.00-17.45
ПРЕДАВАЊА
Доц. др Лидија Докмановић
Техника израде и рутинских бојења крвног размаза
Проф. др Јелена Рогановић
Крвна слика и периферни размаз у најчешћим обољењима у
педијатрији
Доц. др Милош Кузмановић
Морфологија црвене лозе периферног размаза
Доц. др Нада Крстовски
Морфологија беле лозе периферног размаза
Доц. др Лидија Докмановић
Морфологија тромбоцита
Уторак 10. јун – петак 13. јун 2014.
17.00-17.45
ВЕЖБЕ У ГРУПИ ПО 5 ПОЛАЗНИКА
Узимање узорака за крвну слику
Техника прављења размаза
Микроскопирање црвене лозе на периферном размазу
Микроскопирање беле лозе на периферном размазу
Микроскопирање црвене, беле лозе и тромбоцита на
периферном размазу
Котизација: 3.000,00 динара
Радионице и стручни састанци
15
Понедељак, 9. јун 2014.
16.30-18.30
СТРУЧНИ САСТАНАК
Инструменти за процену развоја у раном детињству –
упитник „Узрасти и стадијуми развоја малог детета“
Прим. мр сци. мед. Драгана Лозановић,
Прим. мр сци. мед. Јелена Ракић Милановић
Врсте и карактеристике инструмената за процену и праћење
развоја у раном детињству
Прим. др Марица Милидраг,
Др Јелена Зајегановић Јаковљевић
Упитник „Узрасти и стадијуми развоја малог детета“
– примена у примарној здравственој заштити
Др Ненад Рудић,
Даринка Радивојевић, спец. мед. психологије
Примена, оцењивање, тумачење добијених резултата на
упитнику „Узрасти и стадијуми развоја малог детета“ и рад са
родитељима
Четвртак, 12. јун 2014.
17.00-18.30
СТРУЧНИ САСТАНАК
Непосредни и удаљени ефекти исхране новорођенчета
Проф. др Радован Богдановић
Поремећаји исхране у трудноћи као узрок хроничних болести
потомства
Прим. др сци. мед. Татјана Николић
Природна исхрана превремено рођене деце
Проф. др Александра Дороњски
Принципи исхране критично оболелог новорођенчета
Проф. др Борисав Јанковић
Исхрана новорођенчета и касна гојазност
Акредитација
16
Одлуком Здравственог савета Србије акредитовани су:
КУРСЕВИ
а) 17. семинар Педијатријске школе Србије: 11 бодова за предаваче, 6
бодова за слушаоце
б) Тумачење размаза периферне крви: 12 бодова за предаваче, 6 бодова
за слушаоце
СТРУЧНИ САСТАНЦИ
а) Инструменти за процену развоја у раном детињству – упитник
„Узрасти и стадијуми развоја малог детета“ - акредитација у току
б) Непосредни и удаљени ефекти исхране новорођенчета: 3 бода за
предаваче, 2 бода за слушаоце
Сервисне информације
17
Место одржавања
Хотел МОНА, Златибор, улица Миладина Пећинара број 26. Тел: 031/841-021
Време одржавања
8 - 14. јун 2014. године
Званични језик
Српски
Регистрација учесника (Хотел МОНА)
Недеља, 8. јун
14.00-18.00
Понедељак, 9. јун
08.00-20.00
Уторак, 10. јун
08.00-10.30; 13.00-14.30 и 18.00-19.00
Среда, 11. јун
07.30-10.00; 14.00-15.00 и 18.00-19.00
Четвртак, 12. јун
08.00-10.30 и 16.30-19.00
Петак, 13. јун
08.00-10.30 и 17.30-19.40
Субота, 14. јун
09.00-11.00
Беџ се добија приликом регистрације и обавезан је за присуство предавањима.
Отварање семинара
Конгресна сала – хотел МОНА
Недеља, 8. јун
20.00-20.30
Коктел добродошлице 20.30
Издавање уверења
Петак, 13. јун
Субота, 14. јун
од 16.00 до18.00
08.30-09.30 и 10.30-11.00
Учесници су обавезни да на регистрационом пулту предају попуњен
упитник финалне евалуације како би добили Уверење о учешћу.
Сервисне информације
18
Изложба
Хотел МОНА
Постављање изложбе 8. јуна од 13.00 до 17.00
Затварање изложбе 14. јуна до 10.30
Пансионске услуге
Доручак:
Ручак:
Вечера:
07.00-09.00
14.00-16.00
19.00-21.30
Смештај и превоз
Напуштање соба до 11.00
Полазак аутобуса је у суботу 14. јуна између 11.30 и 12.00
(испред хотела у коме су учесници смештени)
Важне адресе
Удружење педијатара Србије
Педијатријска школа Србије
Проф. др Радован Богдановић, директор
Институт за здравствену заштиту мајке
и детета Србије „Др Вукан Чупић“
Радоја Дакића 6-8
11070 Нови Београд
Тел: 011 310 81 16
E-mail: [email protected]
Извршни организатор
SMART Travel
(лиценца ОТП 46/2013)
Светог Саве 43/1
11000 Београд
Тел: 011 308 74 86, 308 66 94
Факс: 011 308 66 95
Е-mail: [email protected]
www.smart4.co.rs
Беџ са Вашим именом добићете приликом регистрације и молимо
Вас да га носите током трајања радног дела Семинара.
Присуство предавањима могуће је само уз беџ.
Белешке
19
Белешке
20
Download

Програм XVII семинара Педијатријске школе Србије можете