КОНКУРС ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЦИЉЕВА НАЦИОНАЛНЕ
СТРАТЕГИЈЕ ЗА МЛАДЕ
На основу Закона о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Правилника о
финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у
областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, број 8/12 и 11/13),
предлога Комисије за стручни преглед поднетих предлога програма и пројеката за
финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског
сектора у саставу: Зорица Лабудовић (Министарство омладине и спорта) –
председник Комисије, Душан Крунић (Министарство омладине и спорта), Младен
Скендерија (Министарство омладине и спорта), Марко Перовић (ИОМ) и Ирма
Лутовац (УНДП) – чланови Комисије, министар омладине и спорта донела је
Одлуку o додели средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката
број: 401-00-33/10/2013-04 од 13. маја 2013. године и Решење о распореду дела
средстава за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског
сектора у 2013. години, број: 401-01-10/9/2013-04 од 14. маја 2013. године којим је
утврђена листа пројеката који се финансирају и висина средстава по одобреном
пројекту.
Списак учесника на
Конкурсу за спровођење циљева Националне стратегије за младе
Ред.
бр.
1.
Назив носиоца пројекта
Седиште носиоца
пројекта
Центар за координацију „Уједињена Србија“
Београд
2.
Удружење грађана „Визија“ Пирот
3.
4.
5.
6.
Пирот
Достигнућа младих у Србији
Београд
Удружење грађана „Кормило“ Зрењанин
Зрењанин
Удружење Рома Браничевског округа
Пожаревац
Удружење грађана „ЗЕН арт"
Београд
7.
„ЛОТОС – ТЕАТАР МЛАДИ ЗА МЛАДЕ“
Вршац
8.
9.
10.
11.
12.
Удружење грађана ЛИБЕРО
Београд
Спортска организација Факултете организационих
наука "СпортФОН"
Београд
Истраживачка станица Петница
Ваљево
Центар Е8 – Центар за промоцију здравих стилова
живота
Београд
Друштво истраживача Винча
Београд
13.
Центар омладинске иницијативе - ЦОИ
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Клуб ОПА "Омладина покреће акцију"
Београд
Удружење љубитеља друштвених игара „Валхала“
Нови Сад
Организација за развој електронског учења
Суприма
Ниш
Удружење ИНИЦИЈАТИВЕ МЛАДИХ ОПОВО
Опово
Удружење „Хало Србија“
Београд
Центар за нову политику
Београд
Црвени крст Србије
Београд
Омладински Ромски клуб
Београд
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Пожаревац
„Глас мањине“
Бициклистичко-еколошко друштво
"ECOBIKE" Крупањ
Београд
Крупањ
Центар за права детета
Београд
Удружење грађана „Трачак“
Нови Сад
Волонтерски центар Војводине
Нови Сад
Међународна организација студената, AIESEC
Србије
Национална Асоцијација Практичара/ки
Омладинског Рада - НАПОР
Београд
Нови Сад
Удружење грађана „Ина“
Београд
Удружење за младе Србије
Београд
ЦЕНТАР ЗА ОМЛАДИНУ ТВОЈА СРБИЈА
Београд
Центар за едукацију, истраживање и развој
Београд
Форум младих са инвалидитетом
Београд
Смарт колектив
Београд
Београдски фонд за политичку изузетност
Београд
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
Центар за промоцију безбедности саобраћаја
Сремска Каменица
Удружење грађана ‘’KOKOРO’’- Бор
Бор
Кровна организација младих Србије
Београд
Удружење „Србија за младе“
Београд
Удружење Зелени круг
Бачки Петровац
Удружење "Инжењери заштите животен средине"
Нови Сад
Удружење младих „Фекетић“
Фекетић
Центар за омладински и друштвени развој „RES
POLIS“
Нови Сад
Новосадски хуманитарни центар
Нови Сад
Европски покрет у Србији
Београд
НВО „Правна Кућа За Иницијативе Грађана“
Александровац
Удружење „Суадео“
Чачак
Друштво за развој деце и младих – ОТВОРЕНИ
КЛУБ
Ниш
Активан живот
Београд
Невладина организација ПОЛИС ФЕСТ
Суботица
Удружење „Група Процес“
Београд
Омладински креативни центар
Јагодина
Одред извиђача Млава
Петровац на Млави
Удружење грађана Шанса
Пожаревац
Академија за откривање и развој талената Никола
Тесла
Нови Сад
Савез извиђача Србије
Београд
„ДАЈ МИ РУКУ“
Београд
Центар за омладински и друштвени развој „RES
POLIS“
Нови Сад
Удружење младих Лазаревца
Лазаревац
Центар за координацију „Уједињена Србија“
Београд
Голф клуб Центар
Нови Сад
Удружење грађана Сви различити сви
равноправни
Београд
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
Студентска унија факултета техничких наука
Нови Сад - СУФТННС
Међународна организација студената, AIESEC
Србије
Нови Сад
Београд
Центар за промоцију активизма
Београд
Ресурс центар Лесковац
Лесковац
Едукативно, маркетиншко информативни центарЕМИЦ
Врбас
Центар за унапређење предузетништва младих
Београд
Одред извиђача „Богољуб Боба Поповић“
Крагујевац
Крагујевац
Удружење грађана „Визија“ Пирот
Пирот
Омладина југословенске асоцијације за борбу
против СИДЕ Нови Сад
Нови Сад
Удружење "Ноћ позоришта"
Нови Сад
Oмладински Едукативни Центар
Ниш
Тим за екологију културу и образовање- ЕКОРЕАКЦИЈА
Ниш
Удружење младих Рома Србије
Београд
Искра - Лозница
Лозница
Удружење грађана "Youth Fest“
Нови Сад
Центар за омладински рад
Нови Сад
Центар за студије социјалне демократије
Сурчин
Удружење Волонтерски центар
Ниш
„Клуб Општине Сечањ“
Сечањ
Удружење грађана за развој капацитета- ЦБА
Београд
Асоцијација младих
Крушевац
Центар за развој цивилног друштва
Зрењанин
Центар локалне демократије ЛДА
Ниш
Покрет за европску културну сарадњу
Београд
Удружење "Превент"
Нови Сад
Удружење „Социолошко-едукативна и научноекспериментална радионица“
Београд
Иницијативе Фондaција
Прокупље
Удружење Оптимист
Босилеград
91.
92.
93.
Удружење "Еко - Двориште"
Обреновац
Млади истраживачи Србије
Београд
Плаво позориште – позоришна лабораторија
Београд
ПК „Beat Street”
Београд
Удружење студената са хендикепом
Београд
Удружење грађана Живот
Врање
"СРБИЈА ЗА МЛАДЕ"
Београд
Удружење грађана СОЦИЕТАС
Београд
Удружење Панацеа Солутион
Београд
94.
95.
96.
97.
98.
99.
Списак одобрених пројеката са износом одобрених средстава
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
Назив пројекта
Омладинска бизнис акција
2013.
Виртуелно постаје
стварно(ст)
Науку младима
ТВ СЕРИЈАЛ „МЛАДИ СУ
ЗАКОН“
Унапређење
партиципативности младих
Износ одобрених
средстава
2.696.152,00
3.499.940,00
1.500.000,00
715.000,00
2.093.000,00
6.
Нови Лидери
1.000.000,00
7.
„Уз добар алат, вештина је
занат“
1.999.998,00
8.
9.
10.
11.
„ТВ информатор Млади су
закон“
Подршка менталном
здрављу младих
Бизнис младих Србије – на
почетку је важна подршка
„Буди здрав/а - у виртуелном
и стварном свету“
1.999.500,00
499.900,00
1.996.048,00
1.899.720,00
12.
Није реч само о Европи…
2.283.000,00
13.
Образовањем од пасивног
посматрача до активног
1.867.000,00
Назив носиоца
пројекта
Достигнућа младих у
Србији
Удружење грађана
ЛИБЕРО
Истраживачка станица
Петница
Удружење „Хало
Србија“
Центар за нову политику
Међународна
организација студената,
AIESEC Србије
Национална Асоцијација
Практичара/ки
Омладинског Рада НАПОР
Удружење за младе
Србије
Центар за едукацију,
истраживање и развој
Смарт колектив
Новосадски
хуманитарни центар
Европски покрет у
Србији
Удружење „Суадео“
Седиште
носиоца
пројекта
Београд
Београд
Ваљево
Београд
Београд
Београд
Нови Сад
Београд
Београд
Београд
Нови Сад
Београд
Чачак
учесника друштва
14.
15.
16.
Предложи решење –
ПредузМИ…
Реализација циљева
Националне стратегије за
младе кроз Извиђаче
МЛАДИ И СЕЛО – Програм
подршке младима у
руралним срединама
800.000,00
Друштво за развој деце и
младих – ОТВОРЕНИ
КЛУБ
Ниш
1.000.000,00
Савез извиђача Србије
Београд
3.099.500,00
Центар за унапређење
предузетништва младих
Београд
17.
“Наше је здравље у нашем
знању”
798.680,00
18.
"Плес толеранције Матурантска парада"
1.000.000,00
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Бирам исправан став
за живот здрав
ВИДИМ-ЧУЈЕМ-ДЕЛУЈЕМ
Заштита и сигурност деце
младих у омладинском раду
Свако је ковач cвоје среће
Раширеност, фактори ризика
и превенција нехемијских
зависности међу младима
Србије
"Од отпада до уметности"
„Волонтери – активни и
мобилни млади“
ИОПС – Инклузивна
омладинска платформа
Србије
Једнаке шансе за младе из
социјално угрожених
категорија становништва
Омладина југословенске
асоцијације за борбу
против СИДЕ Нови Сад
Тим за екологију
културу и образовањеЕКО-РЕАКЦИЈА
Нови Сад
Ниш
1.948.800,00
Искра - Лозница
Лозница
999.870,00
Центар за омладински
рад
Нови Сад
700.000,00
„Клуб Општине Сечањ“
Сечањ
699.980,00
692.625,00
2.799.954,00
Удружење
„Социолошкоедукативна и научноекспериментална
радионица“
Удружење "Еко Двориште"
Млади истраживачи
Србије
Београд
Обреновац
Београд
1.380.600,00
Удружење студената са
хендикепом
Београд
1.500.000,00
Удружење грађана
СОЦИЕТАС
Београд
Средства за пројекте по овом конкурсу у износу до 41,5 милиона динара обезбеђена
су буџетом Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС”, број
114/12) у оквиру раздела 30 – Министарство омладине и спорта, функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, апропријација 481 – дотације невладиним
организацијама, а распоред и коришћење средстава утврђени су Планом извршења
Министарства омладине и спорта за 2013. годину.
Download

Резултати конкурса