ЈКП „Аутотранспорт-Панчево“
Војводе Радомира Путника 33
Датум: 21. фебруар 2012.
ПАНЧЕВО
ЦЕНОВНИК ПОЈЕДИНАЧНИХ КАРАТА
ЈКП "АУТОТРАНСПОРТ - ПАНЧЕВО"
ТАРИФНИ СИСТЕМ
ЗОНСКО - РЕЛАЦИЈСКИ
ЗОНА 1
ЗОНА 2
ЗОНА 3
СТАРЧЕВО-ОМОЉИЦА
СТАРЧЕВО-БРЕСТОВАЦ
СТАРЧЕВО-ИВАНОВО
ОМОЉИЦА-БРЕСТОВАЦ
ОМОЉИЦА-ИВАНОВО
ЗРНО-Б.Н.СЕЛО
СКРОБАРА-КАЧАРЕВО
ЈАБУКА-ГЛОГОЊ
РЕЛАЦИЈСКИ
ПАНЧЕВО - МРАМОРАК
ПИК ТАМИШ - МРАМОРАК
ДОМ СЛЕПИХ - МРАМОРАК
ПИК ТАМИШ-ДОЛОВО
ДОЛОВО-МРАМОРАК
ПАНЧЕВО - ЦРЕПАЈА
ПАНЧЕВО - ДЕБЕЉАЧА
ПАНЧЕВО - КОВАЧИЦА
ЦРЕПАЈА-КОВАЧИЦА
СКРОБАРА - КОВАЧИЦА
ПАНЧЕВО - ПАДИНА
ПАДИНА - КОВАЧИЦА
ПАНЧЕВО - САМОШ
ЦРЕПАЈА - САМОШ
СКРОБАРА - ЦРЕПАЈА
СКРОБАРА - ШЕЋЕРАНА
ПАДИНА-СКРОБАРА
ПАНЧЕВО - СЕФКЕРИН
ПАНЧЕВО - ОПОВО
ЈАБУКА - ОПОВО
ГЛОГОЊ - СЕФКЕРИН
ГЛОГОЊ - ОПОВО
СЕФКЕРИН - ОПОВО
БЕЛИ БРЕГ - ЈАБУКА
БЕЛИ БРЕГ - ГЛОГОЊ
БЕЛИ БРЕГ - СЕФКЕРИН
БЕЛИ БРЕГ - ОПОВО
ПАНЧЕВО-БЕОГРАД
ПАНЧЕВО-БEOГPAД ЛАСТА
ПАНЧЕВО-Р. СТАНИЦА
ПАНЧЕВО-МАЛИ РАЈ
ПАНЧЕВО-КРЊАЧА
Цена
појединачне
карте
50,00
95,00
115,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
70,00
170,00
130,00
170,00
70,00
80,00
120,00
160,00
160,00
90,00
100,00
190,00
80,00
230,00
180,00
90,00
100,00
150,00
130,00
170,00
130,00
50,00
90,00
70,00
120,00
70,00
50,00
50,00
110,00
110,00
50,00
50,00
50,00
Download

Цена ТАРИФНИ СИСТЕМ појединачне карте ЗОНСКО