Ценовник
огласног простора
Ценовник важи од 1. августа 2014. године
ЦЕНОВНИК
ЧИТУЉА И МАЛИХ ОГЛАСА
Македонска 29
ИНФО ТЕЛЕФОН:
330 1554, 330 1555, 330 1553
ЧИТУЉЕ
Цела земља
Величина
1/1 страна
204.000
1/2 стране
102.000
1/4 стране
50.000
III/166 мм, до 180 речи
41.000
III/124.5 мм, до 150 речи
31.000
II/207,5 мм, до 250 речи
34.000
II/166 мм, до 200 речи
27.000
II/124,5 мм, до 150 речи
21.000
II/83 мм, до 50 речи
14.000
II/67 мм, до 35 речи
7.800
I/207,5 мм, до 200 речи
17.000
I/166 мм, до 150 речи
14.000
I/124,5 мм, до 100 речи
10.000
I/83 мм, до 45 речи
3.500
I/67 мм, до 20 речи
2.900
I/41,5 мм, без слике до 30 речи
1.500
У цену је урачунат ПДВ
Београдско издање -10%
МАЛИ ОГЛАСИ
Мали огласи
Све врсте малих огласа (до 10 речи) – цела земља
Mали огласи додатна реч – цела земља
500
50
Све врсте малих огласа (до 10 речи) – београдско издање 450
Mали огласи додатна реч – београдско издање
45
100
Додатно – огласи под шифром
У цену је урачунат ПДВ
РУБРИКЕ
Рубрике
Важни телефони – београдско издање
Уоквирен у рубрици I стубац/1мм – цела земља
Уоквирен у рубрици I стубац/1мм – београдско издање
60
104
90
Све цене су у нето износу, без ПДВ-а
Термини за пријем читуља:
Радни дан: сва издања 8-12 часова, издање за Београд 8-18.30 часова
Субота и недеља: сва издања 9-12 ч, издање за Београд 9-16 часова
Термини за пријем малих огласа и огласа у рубрикама:
Радни дан: сва издања 8-12 часова, издање за Београд 8-17 часова
Субота и недеља: сва издања 9-12 часова, издање за Београд 9-16 часова
Додатак Некретнине, четвртком до 10 часова
„Политика новине и магазини” д.о.о. Београд задржава право да одбије објаву огласне поруке
уколико њена садржина није у складу са Законом о оглашавању (Сл. гласник РС, бр. 79/2005)
и усвојеном уређивачком политиком дневних листова „Политика” и „Спортски журнал”.
Download

Cenovnik čitulja i malih oglasa Politika NM.pdf