ŞANLIURFA SPOR LİSESİ
SPOR LİSELERİ’NİN AMACI
a) Beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve becerileri kazanmaları
için ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini ve
başarılı sporcular olarak yetiştirilmelerini,
b) Alanı ile ilgili dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak Türk sporunu
geliştirecek ve temsil edebilecek gençler olarak yetişmelerini,
c) İş birliği içinde çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazanarak takım
ruhu ile hareket etmelerini,
d) Spor disiplini ve centilmenliğini özümsemiş, örnek bireyler olarak
yetişmelerini,
e) Beden eğitimi ve sporla ilgili yüksek öğretim programlarına
hazırlanmalarını,
f) Spor alanında araştırmaya yönelmelerini; bu alanda yetenekleri
doğrultusunda uygulama yapabilecek kişiler olarak yetişmelerini
sağlamaktır.
SPOR LİSELERİ’NE KİMLER BAŞVURABİLİR?
2014-2015 EĞİTİM
ÖĞRETİM YILINDA
8. SINIFI BİTİREN TÜM
ÖĞRENCİLER
BAŞVURULAR
•
Beden eğitimi ve spor yapmasına engel hâli bulunmadığını belirten,
tek tabipten alınmış sağlık raporu.
• Onaylı TEOG sınav sonuç belgesi
• 2 Adet Fotoğraf
• Başvuru Dilekçesi(Okuldan Alınacak)
•
Sınava Giriş Belgesi (Okuldan Alınacak)
• Başvurular, öğrenci seçimi ve kayıt-kabulle ilgili iş ve işlemler
Bakanlıkça belirlenen takvime göre yürütülür.
BAŞVURULAR
•
•
•
•
•
•
ŞANLIURFA SPOR LİSESİ
2015-2016 SPOR BÖLÜMÜ BAŞVURU TAKVİMİ
SINAV BAŞVURU TARİHLERİ 15-24 HAZİRAN 2015
BAŞVURU LİSTESİ İLANI 25-26 HAZİRAN 2015
SINAVLAR
29 HAZİRAN -3 TEMMUZ 2015
SONUÇLARIN İLANI
3 TEMMUZ 2015 MESAİ BİTİMİ
KESİN KAYITLAR
6-7 TEMMUZ 2015
YEDEKTEN KAYITLAR
9-10 TEMMUZ 2015
EK SINAV (AÇIK KONTENJAN KALIRSA)13-15 TEMMUZ 2015
OKULUMUZ HAKKINDA
• Okulumuz 2014-2015 Eğitim öğretim yılından itibaren
Güzel Sanatlar Lisesi’nin binasında 5 Şube olarak eğitim
vermektedir.
• Okulumuzda Uygulamalı derslerin yapıldığı;
• spor salonu, Spor Kompleksi,Ritim ve Dans Salonu,
Kondisyon Salonu bulunmaktadır.
• 2015-2016 Eğitim öğretim yılında 9. sınıfa 60 öğrenci
alacaktır.
• Okulumuz Karaköprü ilçemizin Doğukent mahallesinde
bulunmaktadır.
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILARIMIZ
• Genç Kızlar
KORT TENİSİ İL BİRİNCİSİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILARIMIZ
• Genç Kızlar
VOLEYBOL İL BİRİNCİSİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILARIMIZ
• Genç Erkekler
ATLETİZM(KROS) İL BİRİNCİSİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILARIMIZ
• Genç Erkekler
PUANLI ATLETİZM İL İKİNCİSİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILARIMIZ
• Genç Kızlar
PUANLI ATLETİZM İL BİRİNCİSİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILARIMIZ
• Genç Kızlar
ATLETİZM(KROS) İL BİRİNCİSİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILARIMIZ
• Genç Erkekler
HENTBOL İL BİRİNCİSİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILARIMIZ
• Genç Kızlar
BADMİNTON İL BİRİNCİSİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILARIMIZ
• Genç Kızlar
KORT TENİSİ GRUP BİRİNCİSİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILARIMIZ
• Genç Kızlar
FUTSAL İL BİRİNCİSİ
ÖZEL YETENEK SINAVI GENEL DEĞERLENDİRME ESASLARI
SIRA
SINAV ALANLARI
1
TEOG
YETENEK
2
PUANI
%30
1
Koordinasyon (İstasyon Çalışması)
45
2
Esneklik( Uzan Eriş Testi)
10
3
Çabukluk ve Hız (20 M Sürat Testi)
20
4
Ritim
10
5
Sporcu Özgeçmişi
15
TOPLAM
100
%70
TEOG sınavının %30 u ve
YETENEK sınavının %70 i
alınarak oluşan 100 tam puan
üzerinden 50 puan ve üzeri
alan öğrenciler başarılı
sayılacaktır.
ÖZGEÇMİŞ
SPORTİF BECECERİ-KOORDİNASYON TESTİ PARKURU
SPORTİF BECECERİ-KOORDİNASYON TESTİ PARKURU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1-) SPORTİF BECERİ KOORDİNASYON SINAVI AÇIKLAMASI
Bu sınav adayların sportif becerilerini ve motorsal özelliklerini ölçmek amacıyla
yapılacaktır.
PUANLAMA:
Kızlar ve erkekler ayrı ayrı değerlendirilecek, en iyi dereceyi yapan Kız ve Erkek
adaylar
100 Puan en kötü dereceyi yapan adaylar 0 puan alacaklardır. Diğer adaylar,
derecelere göre sıralandırılarak puanlandırılacaklardır.
Aday başla komutu ile fotosel aralığından geçerek sınavını başlatır, bitiş fotoselinden
geçerek sınavını bitirir.
Bütün adaylar parkurların hepsini istenilen şekilde yapmak zorundadır.
İSTASYON: Engellerin üstünden ve altından geçmek.
HATA: Engelleri devirmek, engellerin altından veya üstünden geçmemek.
SPORTİF BECECERİ-KOORDİNASYON TESTİ PARKURU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İSTASYON: Minderde düz takla.
HATA: Düz takla atmak yerine kolları üzerinde yuvarlanmak. Takla atmadan geçmek (vb).
İSTASYON: Slalom çubukları arası koşu
HATA: Slalom çubuklarının dışından geçmemek, slalom çubuklarını devirmek, slalom
çubuklarını eksik geçmek
İSTASYON: Hentbol topu ile duvara 3 adet atış yapmak.
HATA: Temel pas sayısını eksik yapmak, çift elle top atmak, topu sepete koymamak,
belirlenen çizgiye basmamak.
İSTASYON: 4 kez sağa, 4 kez sola, çift ayakla sıçrama
HATA: Sıçrama sayısını eksik yapmak. çift ayakla sıçramamak
İSTASYON: 15 m sprint(sürat) koşusu
HATA : Bitiş noktasından geçmemek
SPORTİF BECERİ KOORDİNASYON PARKURUNA AİT ÖNEMLİ NOT:
Her istasyonun tam yapılması gerekmektedir. Eksik veya hatalı yapılan istasyonlarda aday
her hata 1 saniye ceza puanı olarak değerlendirilir.
AÇIKLAMALAR
•
•
•
NOT : Belgelerde sahtecilik yaptıkları anlaşılan adaylar sınavı kaybetmiş sayılacaklar ve sınava
devam etmelerine izin verilmeyecektir.
Adayların Yetenek Sınavında aldıkları tüm puanlar toplanarak sıralama yapılacak olup 60 öğrenci
kayıt yaptırmaya hak kazanacaktır. Aynı sayıda öğrenci de yedek listeye girmeye hak
kazanacaktır. Eşit puan söz konusu olduğunda ise sırasıyla, aşağıdaki kriterlere göre
değerlendirme yapılacaktır.
1- Doğum tarihi (Küçük olan avantajlı olacak
2- Beceri Koordinasyon puanı (Yüksek olan avantajlı olacak)
İTİRAZLAR
Adayların veya velilerin yapabilecekleri itirazların sınav komisyonunu gereksiz yere meşgul
etmemesi için, itiraz edecek olan adaylar Şanlıurfa Şanlıurfa Spor Lisesi Okul Aile Birliği’nin
Ziraat Bankası Karaköprü Şubesi TR540001002151668283495001 nolu hesabına 250 TL
yatıracaklar ve banka dekontunu itirazlarını bildiren dilekçelerine iliştirerek okul müdürlüğüne
başvuracaklardır. İtirazları yerinde bulunan adaylara ödedikleri bedel iade edilecek, itirazları
geçersiz sayılan adaylardan alınan ücretler ise iade edilmeyecektir. Yukarıda bahsedilen tarzdan
başka türlü yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır
SINAV KOMİSYONU SINAVLARLA İLGİLİ HER TÜRLÜ DEĞİŞİKLİĞİ YAPMA HAKKINA
SAHİPTİR.
FOTOĞRAFLARLA OKULUMUZ
FOTOĞRAFLARLA OKULUMUZ
FOTOĞRAFLARLA OKULUMUZ
FOTOĞRAFLARLA OKULUMUZ
FOTOĞRAFLARLA OKULUMUZ
FOTOĞRAFLARLA OKULUMUZ
FOTOĞRAFLARLA OKULUMUZ
İLETİŞİM
• Web Adresi
sanliurfasporlisesi.meb.k12.tr
• E- mail
• [email protected]
Download

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILARIMIZ Genç Kızlar