İÇİNDEKİLER
 Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi Genel Tanıtım
 İdari kadro
 Resim Bölümü
 Müzik Bölümü
 Başarılarımız / Etkinliklerimiz
 İmkanlar
1
2
3
4
5
6
AKADEMİK AKREDİTASYONLAR
Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi Genel Tanıtım
ADANA ÇUKUROVA GÜZEL SANATLAR LİSESİ TARİHİ
Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri 1988-1989 eğitim-öğretim yılında ilk defa İstanbul’da dönemin Milli Eğitim Bakanı Avni AKYOL
tarafından açılmıştır.
Adana’da ise Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 15 Kasım 1991 tarih ve 028888 sayılı olur yazısı ile 1992-1993
eğitim-öğretim yılında Seyhan Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi adıyla gündüzlü olarak açılmıştır.
Okulumuz, geçmişte Adana Erkek Lisesi ve Çukurova Ortaokulu’nun hizmet verdiği binayı uzun yıllar kullanmıştır. 1997 yılında Adana
Erkek Lisesi’ne ait parasız yatılı pansiyon binası okulumuza devredilmiş; böylelikle parasız yatılı ve gündüzlü eğitim veren bir kimliğe
kavuşmuştur.
Okulumuzda “Resim” ve “Müzik” olmak üzere iki temel bölüm bulunmaktadır.
2005-2006 eğitim-öğretim yılına kadar hazırlık (İngilizce)+3 yıl olarak eğitim verilmiştir. Her yıl bakanlığımızın genelgeleri
doğrultusunda yetenek sınavı ile 24’er öğrenci alınmıştır.
2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren hazırlık sınıfı kaldırılmıştır. Ortaöğretim 4 yıla çıkartılmıştır.
2009-2010 eğitim-öğretim yılında Bakanlığımız tarafından, 04/12/2008 tarih ve 2008/81 sayılı genelge ile Anadolu Güzel Sanatlar
Liselerinin adı, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri olarak değiştirilmiştir ve Seyhan Güzel Sanatlar Lisesi olarak Çukurova İlçesine taşınmıştır.
Resim ve Müzik bölümlerinin kontenjanı 30’ar öğrenciye çıkarılmıştır.
2010-2011 eğitim-öğretim yılında Çukurova ilçesi Kabasakal Köyü Çakal Kuyusu Mevkiindeki yeni binasına taşınmıştır. Okulumuz
yerleşkesi 26.250 m2 üzerine kurulmuştur; eğitim binası, pansiyon binası ve konser salonu bulunmaktadır.
Konser salonu 2 kattan oluşur. Alt kat 284 kişilik, üst kat 71 kişilik olup toplam kapasitesi 355 kişidir
Eğitim binasının zemin katı ile birlikte toplam 4 katında 8 derslik, 10 resim atölyesi ve 38 müzik kabini vardır.
2013-2014 eğitim-öğretim yılında Bakanlığımız tarafından, 10/06/2013 tarih ve 2013/18 sayılı genelge ile “Spor Lisesi” ibaresi
kalkarak Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi olarak değiştirilmiştir.
Pansiyon binası zeminle birlikte toplam 4 kat olup 92 erkek, 100 kız öğrenci olmak üzere toplam 192 kişiliktir. Pansiyon zemin katında
mutfak bulunmaktadır.
Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz alanlarında ve başka alanlar da yüksek öğrenim almıştır.
Misyon, Vizyon, Temel Değerler
MİSYONUMUZ
Biz, sanat eğitiminin hedeflediği amaçlara uygun, çalışkan, yaratıcı, etik
ve estetik değerlere sahip, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, nitelikli öğrenciler
yetiştirmekteyiz.
VİZYONUMUZ
Türk eserlerini çok sesli yapı çerçevesinde seslendirmek, topluma estetik bakış
açısı kazandıracak bir kurum olmak, evrensel eğitim ve öğretim ilkeleri doğrultusunda
A.G.S.L. (Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi) olarak popüler değil ama özgün ve yaratıcı
kimliğe sahip olmak, yaratıcılığı destekleyen ve geliştiren, ayrıca geçmişimize sahip çıkarak
kültürümüzü zenginleştiren bir kurum olmak.
TEMEL DEĞERLERİMİZ
Açık iletişim çerçevesinde çalışma ortamının yaşandığı, güvenli bir çalışma
ortamının oluşturulduğu, herkesin onuruna ve haklarına saygı duyulan, başarının ancak
motive ve güven ile gerçekleşeceğine inanılan bir çalışma grubuyuz.
Ulusal değerlere sahip olunmadan evrensel değerlere sahip olunamayacağına
inanırız.
Şikayet etme yerine, çözüm üretmeyi ve uygulamayı tercih ederiz.
Bir problemin en iyi çözümünün o problemi yaşayanlarca bulunacağına inanırız.
Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin kendilerini gerçekleştirme ve yenilemelerine
yardımcı olur, bu gelişimi sürekli kılmaya çalışırız.
Sanat eğitiminde başarının ancak disiplinli çalışma ve sabır ile sağlanacağının
bilincindeyiz
İdari Kadro
Mehmet ÖZCANLI
Okul Müdürü
Mehmet ÖZDEMİR
Müdür Baş Yardımcısı
Mehmet ÖCAL
Müdür Yardımcısı
Reyhan AYTER
Müdür Yardımcısı
Filiz BENGÜL
Rehberlik Sevisi
BÖLÜMLER
Resim Bölümü
Resim Bölümü Öğrenci Alım Şartları
 Resim bölümünde ders programlarına uygun olarak konular işlenirken,
öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda bilgi ve becerileri geliştirilir.
Yenilikleri izlemeleri, yeni teknik, renk ve biçimlerle özgün çalışmalar ortaya
koymaları sağlanır.
Resim Bölümü Yetenek Sınavı
1. Aşama: Desen (Çizgisel Resim)
 Adayların modelle, bakarak gözlem ve algılamalarını yansıttıkları çizgisel resim
yapmaları istenir. Bu çalışmada adaylar; karşılarında duran objeyi oran-orantısını,
yapısını, gölge ve ışık farklarını kurşun kalem kullanarak kağıt üzerinde
göstermelidir.
2. Aşama: İmgesel (Konulu hayali çalışma)
 Bu aşamada adaylar gözlem ve hayal güçlerini birleştirerek sınav sorusunu,
çizgisel resim olarak ifade ederler.
Soru; bir öykü, olay veya objelerden oluşan hayali bir kompozisyon olabilir.
Uygulama kara kalem tekniği ile yapılacaktır.

RESİM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN;
Mezun Öğrencilerin Girebilecekleri Devlet Üniversiteleri birkaç örnek
Mimar Sinan Üniversitesi
 Güzel Sanatlar Fakültesi
 Cilt
 Eski Çini Onarımlar
 Eski Yazı (Hat)
 Fotoğraf
 Grafik
 Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri
 Heykel
 Resim
 Seramik ve Cam
 Tekstil
 Teship (Süsleme)
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
 Resim İş Öğretmenliği
 Güzel Sanatlar Fakültesi
 Endüstri Ürünleri Tasarımı
 Fotoğraf
 Geleneksel Türk El Sanatları
 Grafik
 İç Mimarlık
 Heykel
 Resim İş Öğretmenliği
 Seramik ve Cam
 Tekstil





İstanbul Devlet Konservatuarı Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
İç Mimarlık
Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi
Fotoğraf ve Video
Mezun Öğrencilerin Girebilecekleri Vakıf (Özel) Üniversitelerin birkaç örnek
Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 Grafik Tasarım
 Haliç Üniversitesi
 İç Mimarlık
İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi
 Fotoğraf ve Video
 Fotoğraf ve Video (Burslu)
İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Fakültesi
 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi
 Görsel İletişim Tasarımı
Mühendislik Mimarlık Fakültesi
 Grafik Tasarım
 İç Mimarlık
Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
 Endüstri Tasarımı
 Endüstri Tasarımı (Burslu)
 Grafik Tasarımı
 Grafik Tasarımı (Burslu)
 İç Mimarlık
 İç Mimarlık (Burslu)
 Moda ve Tekstil Tasarımı
 Moda ve Tekstil Tasarımı (Burslu)
 Plastik Sanatlar
 Plastik Sanatlar (Burslu)
 Sanat (Tasarım) Yönetimi
 Sanat (Tasarım) Yönetimi (Burslu)
Müzik Bölümü
Müzik Bölümü Öğrenci Alım Şartları
Piyano zorunlu derstir. Öğrenci, ayrıca kendi isteği ile ikinci bir ana çalgıyı öğrenerek
çalmak durumundadır. (Keman, Viyola, Gitar…vb) Bu bölümde öğrencilerin; üniversite,
konservatuvar için veya meslek olarak seçtiklerinde kendilerine yetecek olan tüm teorik ve
uygulamalı alan bilgisine sahip olacak biçimde yetişmeleri sağlanır.
Müzik Bölümü Yetenek Sınavı
Aşama: Müziksel İşitme ve Yineleme.
Ses işitme; piyanoda verilen tek ses, iki ses, üç ses, dört sesin “Na” hecesiyle tekrarlanması.
Ritm işitme; verilen bir ritm cümlesinin tekrarı.
Ezgi işitme; piyanoda çalınan kısa bir ezginin ses ile tekrarı.
2. Aşama: Müziksel Söyleme ve Çalma
Ses özelliği; öğrencilerin kendi seçtiği bir şarkıyı söylemesi istenir. Öğrencinin sesini kullanma
becerisi değerlendirilir.
Çalgı kullanma; çalgı( Gitar, Bağlama, Keman…vb.) kullanmasını biliyorsa, öğrenciden
hazırladığı bir şarkıyı çalması istenir. (Aday Piyano dışında kullandığı çalgı varsa yanında
getirecektir.)
Fiziksel durum; adayın çalgı kullanmasını engelleyecek bir engeli olup olmadığına bakılır.
MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN;
Mezun Öğrencilerin Girebilecekleri Devlet Üniversitelerinden birkaç örnek
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
 - Müzik Öğretmenliği
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı
 -Kompozisyon
 -Nefesli Çalgılar ve Vurmalı Çalgılar
 -Opera
 -Yaylı Çalgılar
 Piyano
İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
 Müzik Teknolojileri
 Kompozisyon
 Müzikoloji
 Ses Eğitimi
 Temel Bilimler
 Türk Halk Oyunları
Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı
 Kompozisyon
 Müzikoloji
 Nefesli Çalgılar
 -Piyano
 Şan ve Opera
 Yaylı Çalgılar
Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi
 Duygusal Ses Sanatları Tasarımı
MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN;
Mezun Öğrencilerin Girebilecekleri Devlet Üniversitelere birkaç örnek
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi

- Müzik Öğretmenliği
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı
 -Kompozisyon
 -Nefesli Çalgılar ve Vurmalı Çalgılar
 -Opera
 -Yaylı Çalgılar

Piyano
İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuarı
 Müzik Teknolojileri
 Kompozisyon
 Müzikoloji
 Ses Eğitimi
 Temel Bilimler
 Türk Halk Oyunları
Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı

Kompozisyon

Müzikoloji

Nefesli Çalgılar
 -Piyano

Şan ve Opera

Yaylı Çalgılar
Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi
 Duygusal Ses Sanatları Tasarımı
Mezun Öğrencilerin Girebilecekleri Vakıf (Özel) Üniversitelere birkaç örnek
Haliç Üniversitesi
 Konservatuvar
 -Türk Musikisi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
 Müzik
 -Müzik (Burslu)
Yeditepe Üniversitesi
 Sanat (Tasarım) Yönetimi
 Sanat (Tasarım) Yönetimi (Burslu)
İMKANLAR
ÖĞRENCİ SERVİSİ
Servis ücretleri M.E.B.’nca belirlenen tarife üzerinden servis yetkilisi tarafından tahsil edilir.
Hemen hemen her semte servisimiz mevcuttur.
PANSİYON / YEMEKHANE
192 Öğrenci kapasiteli pansiyonumuzda kız ve erkek öğrencilerimiz ücretsiz veya ücretli
olarak yararlanmaktadırlar. Pansiyonumuz ev ortamına uygun şartlara sahiptir.
Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve okul personeline verilen öğlen yemeği tamamen
okulumuz mutfağında, hijyenik bir ortamda, günlük olarak aşçımız tarafından
hazırlanmakta olup menü her ay değişik yemeklerden oluşmaktadır.
SAĞLIK
Yakın çevremizdeki hastaneler ve sağlık ocağı bulunmaktadır. Hastanın durumuna göre
yardım alınır.
KANTİN
Öğrencilerimizin öğle tatili ve ders aralarında okul dışına çıkışı olmadığından, kendileri arzu
ettikleri yiyecek ve içecekleri kantinimizden temin edebilmektedirler.
BAŞARILARIMIZ
Ulusal ve uluslar arası ödüllerimiz ile gururluyuz
ETKİNLİKLERİMİZ
Odak Projesi kapsamında Salbaş Ortaokulu ile ortak yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları
1. Değerler Eğitimi Çalıştayı Semineri okulumuzda yapılmıştır.
DERSLERDEN
SPOR
Mas Tenisi ve Satranç etkinliklerimiz
AYIN SINIFI
KONSERLER
Okulumuz Konser Salonunda ve birçok resmi etkinlikte konserlerimiz olmaktadır
.
Çanakkale 57. Alayı Ziyaret ve vefa yürüyüşü
PROJE ORTAKLIKLARI
ODAK Projesi kapsamında Şambayadı Ortaokulu ile ortaklık
ODAK Projesi kapsamında Salbaş Ortaokulu ile ortaklık
İLİMİZDE BULUNAN LİSE VE İLKÖĞRETİMLERDEN OKULUMUZA ZİYARETLER
ÇEAŞ Anadolu Lisesi Müdürü ve Öğrencileri
Yabancı Misafirlerimiz
İLETİŞİM
Okul telefon : 0 322 256 54 12
Okul fax
: 0 322 256 54 11
Okul e-posta : [email protected]
Okul Web
: cukurovagsl.meb.k12.tr
TEŞEKKÜRLER
Download

tanıtım sunusu - Adana Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi