EK: B/4
PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV TANIMI ÇİZELGESİ
Mehtap DUMAN
Yedek
Görevli
-
Sınav Hizmetleri Görevlisi
Yedek Görevli
Türkan SÖNMEZ
Nilüfer TÜRKER
Mevlüde DAŞKIN
Mevlüde DAŞKIN
Nilüfer TÜRKER
Türkan SÖNMEZ
Kıymet KORGAN
Kıymet KORGAN
Türkan SÖNMEZ
Kadro ve İstatistik Servisi Görevlisi
Nilüfer TÜRKER
Mevlüde DAŞKIN
Bilgi İşlem Servisi Görevlisi
Cemil ÖNER
Önder ÖZKAN
Bilgi İşlem Servisi Görevlisi
(Web sayfası, Bilgisayar, Teknik
İşler.)
Zekeriya ALAY
Muharrem YILMAZ
Bilgi İşlem Servisi
-
Disiplin Servisi Görevlisi
Türkan SÖNMEZ
Kıymet KORGAN
Mehtap DUMAN
-
İdari Davalar Servisi Görevlisi
Türkan SÖNMEZ
Kıymet KORGAN
Mevlüde DAŞKIN
Sosyal ve Yönetsel Servisi Görevlisi Cemil ÖNER
Kıymet KORGAN
Önder ÖZKAN
Nilüfer TÜRKER
Önder ÖZKAN
Türkan SÖNMEZ
Cemil ÖNER
Mali İşler Servis Görevlisi
Cemil ÖNER
Kıymet KORGAN
Eğitim İşleri Servis Görevlisi
Kıymet KORGAN
Türkan SÖNMEZ
Genel Evrak Servis Görevlisi
Kıymet KORGAN
Genel Evrak Servis Görevlisi
Türkan SÖNMEZ
Genel Evrak Servis Görevlisi
Mevlüde DAŞKIN
Genel Evrak Servis Görevlisi
Nilüfer TÜRKER
Genel Evrak Servis Görevlisi
Cemil ÖNER
Arşiv Servis Görevlisi
Cemil ÖNER
Mehtap DUMAN
Mehtap DUMAN
Arşiv
Servisi
Genel Evrak Servisi
Sosyal Yönetsel ve Mali
İşler Servisi
Mehtap DUMAN
Eğitim
Servisi
Mehtap DUMAN
Disiplin ve
Soruşturm
a Servisi
-
Görevli
Kıymet KORGAN
Atama Servisi Görevlisi
Mehtap DUMAN
Mehtap DUMAN
Görevler
İdari Davalar
Servisi
Kadro ve
İstatistik
Servisi
Atama Sevisi
Sınav
Hizmetleri
servisi
Daire/
Servis Sorumlusu
Servis Adı
Mehtap DUMAN
Mehtap DUMAN
-
-
-
-
-
Önder ÖZKAN
Diğer Görevler
Mehtap DUMAN
-
Diğer Görevler
Cemil ÖNER
Önder ÖZKAN
Kıymet KORGAN
Türkan SÖNMEZ
Mevlüde DAŞKIN
Nilüfer TÜRKER
Önder ÖZKAN
Cemil ÖNER
Download

personel müdürlüğü