EK: B/….
PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV TANIMI ÇİZELGESİ
Disiplin ve Soruşturma Servisi
Kadro ve İstatistik Servisi
Atama Servisi
Sınav Servisi
Daire/
Servis
Adı
Servis Sorumlusu
Fuat YILDIRIM
Fuat YILDIRIM
Fuat YILDIRIM
Fuat YILDIRIM
Yedek Görevli
yok
Yok
Yok
Yok
Görevler
Servis Görevlisi
Servis Görevlisi
Servis Görevlisi
Görevli
Kenan ALTEN
Yıldız AYDEMİR
Cumali BOZKURT
Kenan ALTEN
Yıldız AYDEMİR
Cumali BOZKURT
Kenan ALTEN
Yıldız AYDEMİR
Cumali BOZKURT
Kenan ALTEN
Yıldız AYDEMİR
Cumali BOZKURT
Kenan ALTEN
Yıldız AYDEMİR
Cumali BOZKURT
Kenan ALTEN
Yıldız AYDEMİR
Cumali BOZKURT
Kenan ALTEN
Yıldız AYDEMİR
Cumali BOZKURT
Kenan ALTEN
Servis Görevlisi
İdari Dava Servisi
Yıldız AYDEMİR
Fuat YILDIRIM
Yok
Yedek Görevli
Servis Görevlisi
Cumali BOZKURT
Kenan ALTEN
Yıldız AYDEMİR
Cumali BOZKURT
Kenan ALTEN
Yıldız AYDEMİR
Cumali BOZKURT
Sosyal, Yönetsel ve Mali İşler Servisi
Eğitim Servisi
Fuat YILDIRIM
Yok
Kenan ALTEN
Yıldız AYDEMİR
Cumali BOZKURT
Kenan ALTEN
Servis Görevlisi
Yıldız AYDEMİR
Fuat YILDIRIM
Yok
Servis Görevlisi
Kenan ALTEN
Yıldız AYDEMİR
Cumali BOZKURT
Kenan ALTEN
Arşiv Servisi
Genel Evrak Servisi
Yıldız AYDEMİR
Songül YILDIRIM
Fuat YILDIRIM
Yok
Yok
Cumali BOZKURT
Nülüfer YILDIRIM
Servis Görevlisi
Nülüfer YILDIRIM
Fuat YILDIRIM
Cumali BOZKURT
Servis Görevlisi
Songül YILDIRIM
Kenan ALTEN
Yıldız AYDEMİR
Cumali BOZKURT
Kenan ALTEN
Yıldız AYDEMİR
Cumali BOZKURT
Download

Ek B/4