YENİ KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER
2014-2015 Bahar yarıyılında lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 9-10 Şubat 2015
tarihleri arasında aşağıdaki belgeler ile Enstitü Öğrenci İşlerine kesin kayıtlarını yapacaklardır.
-Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma (Başvuru esnasında bu belgeleri verenler hariç)
-Transkript (Başvuru esnasında bu belgeyi verenler hariç)
-4 Adet Fotoğraf
-Askerlik Durum Belgesi, Askerliğini yapmış olanlar ise Terhis Belgesi (Erkek adaylar için)
-Kimlik Fotokopisi
Kesin kayıt işlemi tamamlanan her aday için UBS (Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi) şifresi verilerek sisteme
bağlanmaları sağlanacak ve kesin kayıt yapacak öğrenciler 13 Şubat 2015 tarihine kadar sistem
üzerinde https://ubs.cbu.edu.tr/ linkini kullanarak ders seçme işlemlerini tamamlayacaklardır.
DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ
Kayıt yenileyecek Lisansüstü öğrenciler de öncelikle ders seçimlerini, kendilerine daha önce verilen
şifrelerini kullanarak https://ubs.cbu.edu.tr/ linkinden yapacaklar, Rektörlükçe belirlenen sonraki bir
tarihte de T.C. Kimlik Numaraları ile İş Bankasına giderek harç ücretlerini yatıracaklar ve Dekontlarını
Öğrenci İşlerine teslim edeceklerdir.
Harç ödeyecek olanlar ;
Yüksek Lisans için 5.Yarıyıl ve sonrası (Öğreniminde 3.Yıla girenler)
Doktora için ise 9.Yarıyıl ve sonrasında eğitimini sürdürenler. (Öğreniminde 5.Yıla girenler
ÖZEL ÖĞRENCİLER
2014-2015 Öğretim Yılında Özel Öğrenci olarak Lisansüstü Programlara başvuranlardan başvuruları
kabul edilenler, Özel Öğrencilerin Öğrenim Harçları Devletçe karşılanmadığından İş Bankası Manisa
Merkez Şubesi 3500-1330846 Nolu Hesaba 129 TL yatıracaklardır.
Download

"Yeni Kayıtlanmaları"," Devam Eden Öğrenci Kayıtlanmaları"