T.C.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YEDEKTEN KAYIT YAPTIRMA HAKKI KAZANAN ADAYLAR
* Aşağıda belirtilen programlar dışında boş kontenjan kalmamıştır.
İKTİSAT TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ad
S.N.
Soyad
1
EMRE
DEMİRCAN
2
EMRE
SEÇKİNER
Lisans
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - iibf İKTİSAT
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT
Başvurulan Program ALES YDS Lisans
BLM Toplam
MLKT Puan
SONUÇ
İktisat Tezli Yüksek
Lisans
71,32 21,25
2,22
50
2,3334
Kayıt Hakkı
Kazandı
İktisat Tezli Yüksek
Lisans
72,57
2,43
50
2,2944
Kayıt Hakkı
Kazandı
0
İŞLETME (MUHASEBE-FİNANSMAN) TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ad
S.N.
Soyad
Lisans
1
ESİN
SEVİMLİ
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ - İ.İ.B.F. - İŞLETME /
İŞLETMECİLİK
2
MEHMET ALİ
TOPRAK
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - İİBF İŞLETME / İŞLETMECİLİK
Başvurulan Program ALES YDS Lisans
İşletme MuhasebeFinansman Tezli
Yüksek Lisans
İşletme MuhasebeFinansman Tezli
Yüksek Lisans
BLM Toplam
MLKT Puan
SONUÇ
80,51 31,25
2,96
50
2,6312
Kayıt Hakkı
Kazandı
73,95
3,17
50
2,556
Kayıt Hakkı
Kazandı
40
KAMU YÖNETİMİ (1.GRUP) TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ad
S.N.
1
EKREM
Soyad
Lisans
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - İİBF KAMU YÖNETİMİ
CAN
Başvurulan Program ALES YDS Lisans
Kamu Yönetimi 1.Grup
Tezli Yüksek Lisans
62,8
26,25
2,84
BLM Toplam
MLKT Puan
60
2,365
SONUÇ
Kayıt Hakkı
Kazandı
KAMU YÖNETİMİ (2.GRUP) TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ad
S.N.
Soyad
Lisans
Başvurulan Program ALES YDS Lisans
BLM Toplam
MLKT Puan
SONUÇ
1
ALPER
YILMAZ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - MAKİNE
MÜHENDİSLİĞİ
2
GAMZE
ERGÜL
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ - İİBF - KAMU
YÖNETİMİ
Kamu Yönetimi 2.Grup
71,66
Tezli Yüksek Lisans
3
MURAT
GÖZÜBÜYÜK
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - iktisadi
ve idari bilimler - SİYASET BİLİMİ VE KAMU
YÖNETİMİ
Kamu Yönetimi 2.Grup
73,89 26,25
Tezli Yüksek Lisans
3,23
-
2,84736
Kayıt Hakkı
Kazandı
4
MUHAMMET ALİ
YILMAZ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - İ.İ.B.F. KAMU YÖNETİMİ
Kamu Yönetimi 2.Grup
82,68 23,75
Tezli Yüksek Lisans
2,56
-
2,84732
Kayıt Hakkı
Kazandı
5
MURAT
KÜÇÜKŞEN
Kamu Yönetimi 2.Grup
76,63
Tezli Yüksek Lisans
0
3,36
-
2,84712
Kayıt Hakkı
Kazandı
6
MUSTAFA
SERT
Kamu Yönetimi 2.Grup
77,37
Tezli Yüksek Lisans
60
2,49
-
2,84388
Kayıt Hakkı
Kazandı
7
EVREN
ERSOY
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - İktisadi ve
İdari Bilimler - KAMU YÖNETİMİ
Kamu Yönetimi 2.Grup
76,45
Tezli Yüksek Lisans
57,5
2,59
-
2,8418
Kayıt Hakkı
Kazandı
8
ABDÜLBAKİ
BİLGİN
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - İŞLETME
FAKÜLTESİ - İŞLETME / İŞLETMECİLİK
Kamu Yönetimi 2.Grup
76,47
Tezli Yüksek Lisans
70
2,4
-
2,83528
Kayıt Hakkı
Kazandı
9
SİNAN
AYGÜN
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - İşletme
Fakültesi - İŞLETME / İŞLETMECİLİK
Kamu Yönetimi 2.Grup
75,83
Tezli Yüksek Lisans
40
2,85
-
2,83492
Kayıt Hakkı
Kazandı
Kamu Yönetimi 2.Grup
75,66
Tezli Yüksek Lisans
25
3,05
-
2,83084
Kayıt Hakkı
Kazandı
Kamu Yönetimi 2.Grup
69,95
Tezli Yüksek Lisans
52,5
3,11
-
2,8218
Kayıt Hakkı
Kazandı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - iktisadi ve idari Kamu Yönetimi 2.Grup
81,67 21,25
bilimler Fakültesi - İŞLETME / İŞLETMECİLİK Tezli Yüksek Lisans
2,57
-
2,81608
Kayıt Hakkı
Kazandı
10 DAMLA
ERSOY
11 MERVE
LEVENT
12 ZEKİYE
ÇİFCİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - İKTİSADİ
VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - KAMU
YÖNETİMİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ - Siyasal Bilgiler
Fakültesi - SİYASET BİLİMİ VE KAMU
YÖNETİMİ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi - SİYASET BİLİMİ VE
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Kamu Yönetimi 2.Grup
78,58
Tezli Yüksek Lisans
45
2,65
-
2,86092
Kayıt Hakkı
Kazandı
25
3,43
-
2,84884
Kayıt Hakkı
Kazandı
SOSYOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ad
S.N.
1
BAHAR
Soyad
SAĞLAM
Lisans
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT - FELSEFE
Başvurulan Program ALES YDS Lisans
Sosyoloji Tezli Yüksek
68,02
Lisans
37,5
2,97
BLM Toplam
MLKT Puan
50
2,4074
SONUÇ
Kayıt Hakkı
Kazandı
Download

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TC