“Roman Kahramanım” Konulu Yazı Yarışması
Ankara üniversitelerinin öğrencilerini ‘Roman Kahramanım” konulu yazı
yarışmasına davet ediyoruz. İlki 2013 yılında TOBB ETÜ camiasında
gerçekleştirilen yarışma 2014 yılında Ankara çapında düzenlenecektir.






Yarışmaya, en çok etkilendiği roman kahramanı hakkında yazmak
isteyen tüm Ankara’daki üniversitelerin öğrencileri katılabilirler.
Yazı, katılımcının uygun bulduğu herhangi bir edebi türde olabilir.
İçerik roman kahramanını tanıtıcı, ondan ne şekilde etkilenildiğini
betimleyici veya yorumlayıcı özellikte olabileceği gibi roman
kahramanından esinlenilerek kurgulanmış edebi bir metin niteliğinde
de olabilir. Kullanılacak sözcük sayısı 3.000’i aşmamalıdır.
Yazılar Times New Roman 12 punto ile çift aralıklı ve iki yana
yaslanmış olarak, yazım kurallarına özen göstererek hazırlanmalıdır.
Bir A4’e sığacak boyutta hazırlanmış, kahramanı ele alınan romanın
ve yazarının kısa tanıtımı ve roman özeti yazı ile birlikte
gönderilmelidir.
Yazılar konu alanında “Yarışma için” ibaresi yer alan, kimlik ve
iletişim
bilgilerini
de
içeren
bir
e-posta
iletisi
ile
[email protected] adresine gönderilmelidir.
İlk üç sıralamaya girenlerin yanı sıra üç mansiyon ve bir özel jüri ödülünü
kazananlara rahat e-kitap okuyabilmeleri için birer tablet bilgisayar
armağan edilecektir. Ödül kazanan yazılar TOBB ETÜ Dijital Arşivi’nde ekitap olarak ve ayrıca basılı kitap olarak yayınlanacaktır. Sonuçlar, Kasım
ayında davetli konuşmacıların da katılacağı bir toplantıda açıklanacaktır.
Ankara üniversiteleri öğrencileri yarışmaya katılmaya davetlidirler.
Son başvuru tarihi : 01.09.2014
2014 Roman Kahramanım Yazı Yarışması Jürisi
Selma ASLAN, Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürü
Doç. Dr. Eyüp BACANLI, Türk Dili ve Edebiyatı Blm. Bşk.
Yrd. Doç. Dr. Mustafa BAL İngiliz Dili ve Edebiyatı Blm. Bşk.
Yrd. Doç. Dr. Hasan İNAL, Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Necmettin TURİNAY, Öğretim Üyesi
Download

“Roman Kahramanım” Konulu Yazı Yarışması Ankara