POSTER KABUL KOŞULLARI
Posterler 70 cm eninde 90 cm boyunda hazırlanmalıdır.
Posterler 1 metre uzaktan okunabilecek büyüklükte yazılar ve şekiller içermelidir.
Orijinal araştırmalar ve olgu sunumları poster olarak sunulabilir.
Posterler daha önce hiçbir yerde basılmamış ve sunulmamış olmalıdır.
Posteri sunacak kişinin adının altı çizilerek belirtilmelidir.
Poster özetleri hem Türkçe hem İngilizce olarak, özet bildiri gönderim sitesi (www.izdokongreleri.com)
aracılığıyla gönderilmelidir. Faks, fotokopi veya e-posta yoluyla gönderilen kopyalar dikkate alınmayacaktır.
Posterler için özet başlığı 12, özet metni 300 kelimeyi geçmemelidir.
Poster özetleri “Times New Roman” yazı tipi ile 12 punto, tek satır aralığı kullanılarak ve iki yana yaslanmış
olarak yazılmalıdır.
Hem Türkçe hem İngilizce özette, poster başlığının alt satırlarında araştırmacıların isimleri (akademik ünvanları
belirtilmeden) ve çalıştıkları kurumlar yazılmalıdır. Farklı kurumlarda çalışan araştırmacıların varlığında,
kurum isimleri farklı rakamlarla kodlanıp, rakam araştırıcı isminin yanında üst simge olarak belirtilmelidir.
Hazırlanan poster özetinde araştırma veya olgu sunumu için “Amaç/Aim”, “Gereç ve Yöntem/Materials and
Methods”, ya da “Olgu Tanımlanması/Case Description”, “Bulgular/Results” ve “Sonuç/Conclusion” başlıkları
yer almalıdır.
Posterler için son özet gönderme tarihi: 10 Ekim 2014
Posterlerin kabul yazıları kişilerin e-mail adreslerine gönderilecektir.
Posterlerin kongrede asılma tarihi: 28 Kasım 2014 saat: 15.00, çıkarılma tarihi: 30 Kasım 2014 saat: 11.00
Dereceye giren posterlerin ödül töreni 29 Kasım 2014’te Gala Yemeğinde yapılacaktır. Tüm poster sahiplerinin
Gala Yemeğinde hazır olmaları gerekmektedir.
Poster sunumu yapacak kişilerin kongreye katılımı zorunludur. Kongreye katılmayıp poster sunumu veren
kişilerin poster sunumları kabul edilmeyecektir. Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen
posterler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Download

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları