TOBB ETÜ
GSTMF Dekanı Prof. Dr. Özsoy,
InSEA Genel Sekreterliği’ne atandı
TOBB ETÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat
Özsoy, UNESCO’nun bir yan kuruluşu olarak hükümetler üstü faaliyetlerde
bulunan Uluslararası Sanat Yoluyla Eğitim Derneği’nde Genel Sekreterlik
görevini üstlendi.
T
ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Güzel Sanatlar,
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
(GSTMF) Dekanı Prof. Dr. Vedat Özsoy,
UNESCO’nun bir yan kuruluşu olarak hükümetler üstü faaliyetlerde bulunan Uluslararası Sanat Yoluyla Eğitim Derneği’nde
(International Society for Education Through Art/InSEA) Genel Sekreterlik görevini
üstlendi.
Prof. Dr. Özsoy, üç yıllığına atandığı bu
görevi eski Genel Sekreter Prof. Dr. Graham Nash’ten 7 Temmuz 2014 tarihinde
Melbourne/Avustralya’da devraldı. Prof.
Dr. Özsoy böylece, InSEA’nın tarihinde yönetim kurulunda ilk görev alan Türk bilim
insanı oluyor.
Hükümetler üstü bir sivil toplum kuruluşu olan Uluslararası Sanat Yoluyla Eğitim
Derneği, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim
ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) tarafından
94
EKONOMİK FORUM
II. Dünya Savaşı’ndan sonra kuruldu. UNESCO’nun 1946 ve
1947 yılında yapılan birinci ve ikinci konferansında alınan
kararlar çerçevesinde “görsel sanatlar eğitiminin araştırılması”
konusunda bir komite kuruldu. Komite’nin başına 1948 yılında
ünlü İngiliz sanat tarihçisi ve eleştirmeni Dr. Herberd Read
“Uzmanlar Komitesi” başkanı olarak atandı. 1951 yılında “Genel
Eğitimde Görsel Sanatlar” adıyla düzenlenen seminer 20 ülkeden katılımın olduğu ilk Görsel Sanatlar Eğitimi Kongresi’dir.
InSEA’nın amaçlarını ve çalışma ilke ve yöntemlerini içeren
tüzüğü ile Edwin Ziegfeld’in ilk genel başkanlığı 1954 yılında
Paris’te UNESCO tarafından resmi olarak kabul edildi. InSEA
bugün UNESCO’nun bir yan kuruluşu olarak, yaklaşık 60 ülkeden üyesiyle sanat ve tasarım eğitimine uluslararası düzeyde
hizmet veriyor.
Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği’ni (GÖRSED) 2003 yılında
kuran (2003) ve üç dönem genel başkanlığını yapan TOBB ETÜ
GSTMF Dekanı Prof. Dr. Vedat Özsoy’a, geçtiğimiz yıl “GÖRSED
Görsel Sanatlar Eğitimi Onur Ödülü” verildi. Ödül, sanat ve
tasarım eğitimi alanında Türkiye ve uluslararası düzeyde üstün
hizmetleri olan eğitimci ve araştırmacılara veriliyor.
http://insea.org/insea/about web adresinden Uluslararası
Sanat Yoluyla Eğitim Derneği’ne erişilebilinir.
TOBB ETÜ
“Roman Kahramanım” yazı yarışmasına başvurular başladı
TOBB ETÜ, Ankara’da okuyan
üniversiteli gençleri “Roman
Kahramanım” yazı yarışmasına
katılmaya çağırıyor. Etkilenilen bir
roman kahramanı hakkında 3 bin
sözcüğü aşmamak üzere herhangi bir
edebi formda yazılacak makaleyi 1 Eylül
2014 tarihine kadar kütü[email protected]
edu.tr adresine göndererek yarışmaya
katılmak mümkün oluyor.
TOBB ETÜ’den “Roman
Kahramanım” yazı yarışmasında ilk üç
sıralamaya girenlerle, üç mansiyon ve
bir özel jüri ödülünü kazananlara rahat
e-kitap okuyabilmeleri için birer tablet
bilgisayar armağan edileceği açıklandı.
Ayrıca yarışmaya katılarak derece
alanların yazıları, e-kitap ve basılı olarak
yayımlanacak yarışma kitabında yer
alacağı belirtilerek şu açıklama yapıldı:
“Kütüphane ve Dokümantasyon
Müdürlüğü, Fen Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı
ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm
Başkanlığı işbirliğiyle ilki 2013 yılında
TOBB ETÜ camiası için düzenlenen
yarışmanın kapsamı 2014 yılında
Ankara’daki üniversitelerde okumakta
olan gençleri de kucaklayacak biçimde
genişletildi. 2013 yılında birinciliği,
Tarık Buğra’nın Küçük Ağa adlı
romanındaki Salih adlı karakter için,
“Kaybettiklerinin hesabını yapar küçük
çocuklar, mesela bir bilye oyununda,
mesela bir oyuncak yolda… İşte öyle
zamanlardan biraz sonra tanıdım Salih’i,
kolunu kaybeden Salih’i” satırlarıyla
başlayan “Bir İsimdi Salih” adlı yazısı ile
İİBF İşletme Bölümü mezunu ve aynı
zamanda Uluslararası İlişkiler Bölümü
çift ana dal öğrencisi olan Zübeyde
Öksüz kazanmıştı. Dereceye giren
yazılar, konu üzerine bilimsel makaleler
ve ödül törenine konuk konuşmacı
olarak katılan ünlü romancı Nazlı Eray
ile Bilkent Üniversitesi İnsani Bilimler
ve Edebiyat Fakültesi Dekanı, Çevirmen
ve Şair Profesör Talat Sait Halman’ın
konuşma metinlerini içeren kitap
yakında yayımlanacak. Ödül Töreni
video kayıtları ise dijital arşivimizde
izlenebilir. Yarışma, ikinci yılında
gelenekselleşme yolunda bir adım
daha ilerlemiş oluyor.”
Türkiye’deki 41 “Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı”ndan
üçü TOBB ETÜ’de…
Doç. Dr. Ali Cafer Gürbüz
Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA)
2013 yılı ile 2014 yılı “Üstün Başarılı Genç
Bilim İnsanı Ödülü”nü (GEBİP) kazanan
toplam 41 bilim insanından üçü TOBB
ETÜ’de görev yapıyor. Bu kapsamda;
TÜBA GEBİP 2013 yılı ödülüne TOBB ETÜ
İktisat Bölümünden Doç. Dr. Bedri Kamil
Onur Taş, TÜBA GEBİP 2014 ödülüne TOBB
ETÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölümü’nden Doç. Dr. Ali Cafer Gürbüz
ile TOBB ETÜ Siyaset Bilimi Bölümü’nden
Doç. Dr. Bedri Kamil Onur Taş
Doç. Dr. Cengiz Erişen’in layık bulunduğu
açıklandı.
GEBİP, uluslararası nitelikte bilimsel
çalışmalarıyla öne çıkan genç bilim
insanlarını, araştırmalarında ve kendi
araştırma gruplarını geliştirmede
desteklemek ve Türkiye’deki genç bilim
insanlarını üstün başarılı araştırmalara
özendirmek amacıyla her yıl düzenleniyor.
TÜBA, 2013 ve 2014 için bu ödüle layık
bulunan isimleri haziran ayı başında
Doç. Dr. Cengiz Erişen
açıkladı. GEBİP 2013 yılı uygulamasında
doğa, mühendislik, sağlık ve sosyal
bilimler alanında toplam 26, GEBİP 2014
yılı uygulamasında ise 15 bilim insanına
ödül verildiği bildirildi. GEBİP ödülünü
kazananlara, üç yıl boyunca her yıl 20 bin
lira destek veriliyor.
GEBİP’i kazananlara ödülleri Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın
da katıldığı TÜBA 45’inci Genel Kurulu
sırasında, 23 Haziran 2014 tarihinde verildi.
EKONOMİK FORUM
95i
Download

094_095_TOBB ETU_2.indd