Bilkent
Üniversitesi
Bilkent
University
GE 100 Üniversite
Hayatına Giriş
4, 5 ve 6 Eylül 2014
1 kredi
GE 100 Orientation
September 4, 5, and 6, 2014
www.bilkent.edu.tr/ge100
2 G
Bi 014 E 1
Ti le
-2 00
ck t
et Ku 01
C po 5
ou n
po u
n
1 Credit
Lütfen Hatırlayın:
• Bilkent Üniversitesi kimlik kartınızı getirmeyi,
• Biletlerinizi bu kitapçığın kapağında bulunan kupon karşılığında
alacağınız için kitapçığı yanınızda getirmeyi,
• Yanınızda kalem bulundurmayı,
• Etkinliğin gerçekleşeceği dilin Türkçe için (TR), İngilizce için (EN)
kısaltmalarıyla belirtildiğini,
• Açık mekanlarda gerçekleştirilecek etkinlikler için hava durumunu
göz önüne alarak yanınızda kazak, ceket ve şapka bulundurmayı,
• Spor etkinliklerine katılmayı düşündüğünüz günlerde rahat kıyafet,
spor ayakkabısı ve yedek tişört getirmeyi,
• COPE Konuşma Sınavı randevunuzu alırken GE 100 etkinliklerinizle
çakışmayacak şekilde randevu saati almayı,
• ODEON ve Bilkent Konser Salonu’nda yapılacak etkinlikler süresince
yiyecek-içecek satışları yapılacağını unutmayınız.
GE 100 Üniversite Hayatına Giriş dersiyle ilgili durumunuzu
ve güncel bilgileri
http://stars.bilkent.edu.tr/srs adresinden 22 Eylül 2014’den itibaren
izleyebilirsiniz.
1. http://stars.bilkent.edu.tr/srs adresine giriniz.
2. Öğrenci numaranızı ve STARS şifrenizi yazınız.
3. Menüden “Information” altında “GE-100”ü seçiniz.
GE 100 notu için itiraz süresi 31 Aralık 2014 tarihinde sona erecektir.
Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Please do remember to bring with you:
• Your Bilkent University ID Card
• This booklet
• A pen/pencil
• A sweatshirt for outdoor activities in the evening;
a hat for hot, sunny days
• Sportswear (or at least a comfortable outfit, sports shoes and a spare
T-shirt just in case) on the day you’ll be participating in sports activities
• To choose a COPE Speaking Exam slot that
will not clash with your GE 100 activities
Keep in mind that the language of the activity is symbolised
with (TR) for Turkish, (EN) for English
To check your point total and view updated information
about GE 100 Orientation,
please use http://stars.bilkent.edu.tr/srs
starting from September 22, 2014
1. Go to http://stars.bilkent.edu.tr/srs
2 .Type in your student ID number and your STARS password
3. Choose “Information” from the menu, then “GE 100”
The deadline for any claim or objection regarding
GE 100 grades is December 31, 2014
Sunuş
Preface
1
2
GE 100 Üniversite Hayatına Giriş Dersi Nedir?
What is GE 100 Orientation Course?
5
6
Neden GE 100 Üniversite Hayatına Giriş Dersi?
Why GE 100 Orientation?
5
6
GE 100 Üniversite Hayatına Giriş Dersinin Yükümlülükleri Nelerdir?
What are the Rules Regarding GE 100 Orientation, How is it Graded?
5
6
GE 100 Üniversite Hayatına Giriş Dersinde Notlama Nasıl Yapılır?
How is GE 100 Course Grade Determined?
5
6
Kimler GE 100 Üniversite Hayatına Giriş Dersinden Muaftır?
Who are Exempt from GE 100 Orientation Course?
5
6
GE 100 Dersi Harf Notunun Hesaplanması
Computation of Your Letter Grade for GE 100
7
8
GE 100 Program Seçenekleri
Program Options for GE 100
9
10
Etkinlik Özet Programı
Course Summary Program
24
GE 100 Etkinlikleri
GE 100 Activities
• Açılış Programı
• Opening Ceremony
• STARS-SRS Kullanımı
• Introduction to STARS-SRS
• Bölüm Tanıtımları
• Departmental Information Sessions
• Kütüphane Semineri ve Kitap Ödünç Alma
• Library Seminar and Book Borrowing
29
30
31
32
31
32
31
32
33
34
• Bölüm Tanıtımları Programı
• Departmental Information Sessions Program
35
• Seminer ve Söyleşiler
• Seminars and Chat Sessions
37
38
• Katılımlı Çalışma Grupları
• Interactive Workshops
49
50
• Spor, Sanat ve Kültür
• Sports, Art and Culture
• Spor
• Sports
• Açıklamalı Klasik Müzik Konserleri
• Classical Music Lecture Concerts
• Renk ve Kaligrafi
• Colour and Calligraphy
• Tartışmalı Film Gösterimleri
• Film Screenings and Discussions
59
60
61
62
63
64
63
64
63
64
GE 100 Kapsamı Dışındaki Etkinlikler
Optional Activities
69
70
Üniversite Ulaşım Programı
University Bus Schedule
73
GE 100 Üniversite Hayatına Giriş Dersi Etkinlikleri
İçin Özel Ulaşım Programı
Bus Schedule for GE 100 Orientation Course
76
Bilkent Üniversitesi’ne Hoş Geldiniz!
Sevgili öğrencimiz, öncelikle Bilkent Üniversitesi
ailesine katılışınız dolayısıyla sizi kutluyor ve burada
geçireceğiniz dönemin üstün başarılarla dolu olmasını
diliyoruz.
Elinizde tuttuğunuz bu kitapçıkta, önümüzdeki birkaç
yılı geçireceğiniz yeni ortama uyum sağlamanıza
destek olacak Üniversite Hayatına Giriş dersiyle ilgili
bilgileri ve bu kapsamda katılmanız beklenen
etkinliklerin program ve içeriklerini bulacaksınız.
GE100 kodu ile üniversite yaşamınızın bu ilk dersi,
niteliği bakımından bölümünüzde daha sonra
alacağınız derslerden oldukça farklıdır; bir dizi
etkinlikten oluşmaktadır ve yeni girdiğiniz bu
ortamdan keyif almanıza yönelik kurgulanmıştır. Bu
ders, Bilkent Üniversitesi’ni ve üniversitenin
öğrencilerine sunduğu çeşitli imkanlarla çevreyi
tanıyabilmenizi, gelecekte atacağınız adımların
temposunu belirlemenizi ve hedeflerinize
ulaşmanızda üniversitenin payına düşen yolları
sergilemeyi amaçlamaktadır.
Sizi Bilkent Üniversitesi’ne yönlendiren beklentilerinizi
gerçeğe dönüştürmek için üniversite olarak bize
düşen görev, sizlere sunduğumuz akademik ortamın
yanı sıra kişisel gelişiminize ve toplum içinde etkin bir
birey olarak yer almanıza destek olacak imkanlar
sunmaktır. Bu amaçla derse ayrılan günler içinde yeni
arkadaşlarla, üniversitenin yönetici, akademik ve idari
personelinden bir kısmıyla tanışacaksınız; burada
geçireceğiniz zaman süresince size destek verecek,
kendinizi geliştirmeniz konusunda elinden gelen her
türlü çabayı gösterecek kişilerle iletişim kuracaksınız.
Kampüsü, yurtları, sınıfları, stüdyo ve laboratuvarları,
spor tesislerini, boş zamanlarınızı değerlendireceğiniz
dış ve iç mekanları gezeceksiniz. Bilkent Üniversitesi
öğrencilerinin oluşturduğu ve faaliyetleri farklı
alanlara yayılan öğrenci kulüp ve topluluklarını
tanıyacak, ilginizi çeken oluşumlara üye olacaksınız.
Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi; sadece ödevleriniz
ve araştırmalarınız için değil, sosyal ve kültürel
etkinlikleriniz için de uğrak yeriniz olacak. Üniversite
hayatının en önemli özelliklerinden biri, kendinizi
geliştirmek istediğiniz konularda size alan yaratması
ve kendinizi keşfetmenize olanak tanımasıdır. Bundan
sonrası sizin çabalarınızla biçimlenecektir.
Welcome to Bilkent University!
Dear Student,
First and foremost, congratulations on joining the Bilkent
University community. We wish you much success during
your studies at Bilkent.
This booklet will provide you with information about your
first course in college, GE 100 Orientation, which is
designed to introduce you to your new surroundings. GE
100 includes both required and elective sessions and
activities. The booklet includes a list of the sessions you
are expected to attend, and summaries of the content of
those sessions. GE 100 Orientation is very different from
the rest of the classes that you will be taking at Bilkent. By
participating in the activities required for this course, you
gain the opportunity to enjoy this new environment and
familiarize yourself with the university and its many
facilities. GE 100 Orientation has been designed as a
program that will assist you in a variety of ways as you
begin student life here, with the ultimate purpose of
helping you reach your goals and expectations during your
studies at Bilkent University.
Besides creating an intellectually stimulating academic
environment, our goal is to contribute to your personal
development and provide you with the opportunity to
become an active member of your new community. The
activities included in the orientation program will allow you
to make new friends and meet Bilkent administrators and
staff members. You will communicate with people who will
support you and help you get the best out of your college
years. You will explore the campus, including the
dormitories, classrooms, studios, laboratories, sports
centers, and other indoor and outdoor facilities. You will be
able join any of the university’s numerous student clubs
and societies, and will be introduced to Bilkent University
Library, which is the go-to place for many social and
cultural activities as well as a center for study and
research. College life is especially important in that it
facilitates opportunities for self-development and selfdiscovery. Above all, it prepares you for the time after
college, when it will be in your hands to
shape your own future.
2
Yukarıda size kısaca tanıtmaya çalıştığımız GE100
Üniversite Hayatına Giriş dersi, 4 Eylül 2014 Perşembe
günü ODEON adını verdiğimiz ve mezuniyetinizde
diplomanızı alacağınız törene de ev sahipliği yapacak
büyük amfitiyatrodaki açılış töreniyle başlayacaktır.
Uluslararası öğrencilerimiz için İngilizce olarak
düzenlenen açılış töreni ise yine aynı gün Ahmed Adnan
Saygun Merkezi Konser Salonu’nda gerçekleştirilecektir.
Programın diğer etkinlikleri bu kitapçıkta yer almaktadır.
Bu dersi, zamanınızı verimli kullanarak ve dersten tam
not alarak tamamlayabilmeniz için 13 adet program
seçeneği vardır; size en uygun olduğunu düşündüğünüz
programı seçmeniz gerekmektedir. Bu programların bir
tanesi, uluslararası öğrencilerimiz için İngilizce
etkinliklerden oluşmaktadır. Seçtiğiniz programa ait
etkinliklere katılmanızı sağlayacak biletleri, açılış
töreninden sonra ODEON önündeki stantlardan, bu
kitapçığın kapağında bulunan kupon karşılığında
alabileceksiniz.
Önünüzdeki üniversite yıllarının coşku, başarı ve mutlulukla
dolu olmasını, bu sürecin sizin kendine güveni olan ve
güvenilen, düşlerini ve düşüncelerini paylaşmayı ve
gerçekleştirmeyi bilen, başarılarını toplumun her kesimine
ulaştırabilecek BİLKENTLİLER olarak gelişmenize katkıda
bulunmasını dileriz.
Bilkent Üniversitesi
3
The GE 100 Orientation course will start on Thursday,
September 4 with a ceremony in the Odeon, the large
amphitheater where you will one day be receiving your
diploma during graduation. For our international
students, an opening ceremony in English will take place
on the same day in the Ahmed Adnan Saygun Center
Concert Hall. Other activities included in the orientation
program are listed in this booklet. Tickets for the
activities will be available on September 4 at the end of
the opening ceremony, at stands set up next to the
Odeon. You can get your tickets for the activities of your
choice in exchange for the coupon on
this booklet’s cover.
We wish you success and happiness during your studies at
Bilkent. We hope that you will become confident, reliable
graduates who can share their ideas and achieve their
dreams, and whose success will benefit the whole of society.
Bilkent University
4
GE 100 Üniversite Hayatına Giriş Dersi Nedir?
GE 100 Üniversite Hayatına Giriş dersi, üniversite hayatını ve
Bilkent Üniversitesi’ni daha iyi tanıyabilmeniz için düzenlenmiştir
ve birçok etkinlikten oluşur.
GE 100 Üniversite Hayatına Giriş dersi, tüm öğrencilerin alması
gereken bir kredilik bir derstir. GE 100 dersinden aldığınız harf
notu, bölümünüze başladığınız ilk yarı yılda not çizelgenize
(transkript) yazılır.
Neden GE 100 Üniversite Hayatına Giriş Dersi?
Çok çalıştınız ve artık üniversitedesiniz. Her yeni başlangıçta
olduğu gibi aklınızda birtakım sorular olabilir:
• Üniversite nedir?
• Üniversiteli olmak nedir?
• Neden Bilkent Üniversitesi’ndesiniz?
• Bilkent Üniversitesi’nin size sunduğu olanaklar ve hizmetler
nelerdir?
• Bilkent Üniversitesi’nin kampüsleri ve yakın çevresi nasıldır?
GE 100 Üniversite Hayatına Giriş dersi, bu soruların cevaplarını
bulmanızda size yardımcı olacak.
GE 100 Üniversite Hayatına Giriş Dersinin
Yükümlülükleri Nelerdir?
• 4, 5 ve 6 Eylül 2014 tarihlerinde yapılacak etkinliklere elinizdeki
biletlerle katılmanız gerekmektedir.
• Etkinlikler 1 veya 2 puandır.
• GE 100 dersinden aldığınız not, etkinliklerden alınan toplam
puan sayısına göre hesaplanır.
GE 100 Üniversite Hayatına Giriş Dersinde Notlama
Nasıl Yapılır?
Katıldığınız etkinliklerden alınan toplam puana göre, aşağıda
yer alan Tablo 1’de belirtildiği gibi A’dan F’ye kadar olan harf
notlardan birisi başarı notunuz olarak verilecektir.
(Bkz: sayfa 7 tablo 1)
Kimler GE 100 Üniversite Hayatına Giriş Dersinden
Muaftır?
• Yatay veya dikey geçiş yapanlar
• Yüksek lisans, doktora öğrencileri
• Mezun olmuş, üniversitemize yeniden kayıt hakkı kazanan
öğrenciler
• Üniversitemiz öğrencisiyken GE 100 dersini alıp geçmiş ancak
herhangi bir sebeple kaydı silinmiş, üniversitemize yeniden
kayıt hakkı kazanan öğrenciler
5
What is GE 100 Orientation Course?
GE 100 Orientation is a one-credit required course consisting of
a number of activities held over a three-day period. The grade
will be included in your transcript for the first semester you study
in your department. This intensive program will help you learn
more about Bilkent University, academic procedures, course
registration, and campus life.
Why GE 100 Orientation?
After successfully completing your studies to this point, you are
now at university. Since this is a new beginning, you
might have some questions in mind:
• What is a university?
• What does it mean “being a university student”?
• Why are you at Bilkent University?
• What kinds of services and opportunities are available
at Bilkent University?
• What is campus life like at Bilkent University?
GE 100 Orientation will help you find the
answers to these questions.
What are the Rules Regarding GE 100 Orientation,
How is it Graded?
• GE 100 Orientation is a one-credit course, which all students
are required to take during September 4,5, and 6
• The program includes activities, which are worth
1 or 2 points each.
• Your GE 100 course grade is based on the points you
accumulate by participating in these activities.
How is GE 100 Course Grade Determined?
You will receive a letter grade according to your total
accumulated points, as indicated in Table 1 on page 8.
Who are Exempt from GE 100?
• Students transferring from another university
• MSc and PhD students
• Graduates of other universities
• Those who had taken GE 100 at Bilkent University,
but are back as undergraduate students again
6
tablo 1 GE 100 dersi harf notunun hesaplanması
Etkinliklerden Alınan
Toplam Puan Sayısı
Harf notu
Harf notu katsayısı
A
4.0
AB+
B
BC+
C
CD+
D
F
F
F
3.7
3.3
3.0
2.7
2.3
2.0
1.7
1.3
1.0
0
0
0
12 ya da daha fazla
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Örnek 1: GE 100’den “A” alan bir öğrencinin not çizelgesi:
Ders
Harf Notu Not Katsayısı Ders Kredisi
Ağırlıklı Not
ECON 101
SOC 101
MATH 105
HCIV 101
ENG 101
GE 100
TOPLAM
B
C
D
CC
A
3.0
2.0
1.0
1.7
2.0
4.0
3
3
4
3
3
1
17
9.0
6.0
4.0
5.1
6.0
4.0
34.1
Birinci yarıyıl sonunda not ortalaması GPA = CGPA = 34,1 / 17 = 2,01 başarılı
Örnek 2: GE 100’den “F” alan bir öğrencinin not çizelgesi:
Ders
Harf Notu Not Katsayısı Ders Kredisi
Ağırlıklı Not
ECON 101
SOC 101
MATH 105
HCIV 101
ENG 101
GE 100
TOPLAM
B
C
D
CC
F
3.0
2.0
1.0
1.7
2.0
0.0
3
3
4
3
3
1
17
9.0
6.0
4.0
5.1
6.0
0.0
30.1
Yarıyıl sonunda not ortalaması GPA = CGPA = 30,1 / 17 = 1,77 başarısız
Birinci yarıyıl sonundaki not ortalaması (GPA), genel not ortalaması (CGPA) değerine, bir
dönem okunmuş olduğu için eşittir.
Bu örneklerde görüldüğü gibi, diğer derslerden aldıkları notlar aynı olmasına
rağmen GE 100’den A alan öğrencinin yarıyıl not ortalaması başarılı (satisfactory)
iken F alan öğrencininki başarısız (unsatisfactory) duruma düşer.
7
table 1 Computation of your letter grade for GE 100
Total Points for Activities
Completed
Grade
(Letter)
Grade (Numerical
Equivalent)
12 or above
A
4.0
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
AB+
B
BC+
C
CD+
D
F
F
F
3.7
3.3
3.0
2.7
2.3
2.0
1.7
1.3
1.0
0
0
0
Example 1: The transcript for a student who received “A” from GE 100
Course
Letter Grade
ECON 101
SOC 101
MATH 105
HCIV 101
ENG 101
GE 100
SUM
B
C
D
CC
A
Numerical
Course Credit
Equivalent Grade
3.0
2.0
1.0
1.7
2.0
4.0
3
3
4
3
3
1
17
Grade Points
9.0
6.0
4.0
5.1
6.0
4.0
34.1
Grade point average at the end of the first semester
GPA = CGPA = 34.1 / 17 = 2.01 satisfactory
Example 2: The transcript for a student who received “F” from GE 100
Course
Letter Grade
ECON 101
SOC 101
MATH 105
HCIV 101
ENG 101
GE 100
SUM
B
C
D
CC
F
Numerical
Course Credit
Equivalent Grade
3.0
2.0
1.0
1.7
2.0
0.0
3
3
4
3
3
1
17
Grade Points
9.0
6.0
4.0
5.1
6.0
0.0
30.1
Grade point average at the end of the semester
GPA = CGPA = 34.1 / 17 = 1.77 unsatisfactory
Please note that at the end of the first semester the grade point average (GPA) and the
cumulative grade point average (CGPA) are the same.
Please compare Example 1 to Example 2. In the former, GE 100 grade is A, whereas in the latter
it is F. The consequence is that even if all other grades are the same, the semester’s grade
point average for the former student is satisfactory whereas it is unsatisfactory for the latter.
8
GE 100 Program Seçenekleri
Bu bölümde 13 program seçeneği yer almaktadır.
Bu programlar, hem zamanınızı verimli kullanmanız
hem de dersten tam not almanız hedeflenerek
hazırlanmıştır.
Seçtiğiniz programa ait biletleri 4 Eylül Perşembe günü
ODEON’daki sabah etkinliklerinden sonra ODEON yanındaki
otopark alanında bulunan stantlardan, bu kitapçığın
kapağında bulunan kupon karşılığında almanız
gerekmektedir.
Etkinliklerin büyük çoğunluğu Türkçe'dir. Yalnızca
"Seçenek 13" "İngilizce" etkinliklerden oluşmaktadır.
Kitap Ödünç Alma, Spor ve STARS-SRS Kullanımı etkinliklerini
kitapçıktaki ilgili sayfaları inceleyip, zamanınızın uygun olduğu
dilimlerde gerçekleştirerek puanlarınızı alabilirsiniz.
Katılmak istediğiniz Katılımlı Çalışma Grubu'nu seçmek için
sayfa 49-57 arasında yer alan açıklamaları inceleyiniz.
9
Program Options for GE 100
The following section of the booklet provides the schedule for
13 program options. These program options are given the
names of major mountains and rivers situated in Turkey.
The majority of the activities in all options require Turkish
language, except for “Option 13” which consists of
activities in English.
The number of activities and schedules for each option have
been designed with a view to facilitate the attainment of a full
grade and the efficient use of time on your part.
To attend the activities of any option you need to get tickets: on
the 4th of September 2014, Thursday, at the end of the
morning activities at ODEON, the tickets will be available in the
parking lot next to Odeon. You will just need to find the
relevant stand and get your tickets in exchange for the
perforated triangular part of this booklet’s cover.
For Book Borrowing, Sports and STARS-SRS activities at your
convenience, please examine their respective pages in this booklet.
To choose a workshop, please examine pages 50-58
10
04.09.2014
Saat
Time
Etkinlik
Activity
Sayfa
Page#
09:45
Açılış Programı / Opening Ceremony (TR)
31-32
11:30
Tadımlık Üniversite / A Taste of the University (TR)
39-40
14:30
Renk ve Kaligrafi / Colour and Calligraphy (TR)
63-64
16:00
Katılımlı Çalışma Grupları / Interactive Workshops (TR)
49-58
20:00
05.09.2014
11
06.09.2014
Açıklamalı Klasik Müzik Konseri /
Classical Music Lecture Concerts (TR)
Bölüm Tanıtımları /
Departmental Information Sessions (TR / EN)
63-64
35-36
Kütüphane Semineri / Library Seminar (TR)
33-34
09:30
İletişim ve Liderlik /
Leadership & Communication (TR)
45-46
12:00
Gönüllü Paylaşımlar / Volunteering (TR)
39-40
14:00
Bilgi Okuryazarı Olun Çağı Yakalayın! / Become Information
Literate and Keep Up With the Pace of the Modern Age! (TR)
39-40
Kitap Ödünç Alma / Book Borrowing (TR / EN)
33-34
SEÇENEK 1
OPTION 1
Spor Etkinlikleri / Sports Activities (TR / EN)
STARS-SRS Kullanımı / Introduction to STARS-SRS
Bilet No Yer
Ticket No Place
Puan
Point
Biletsiz/
ODEON
Ticket-Free
Biletsiz/
ODEON
Ticket-Free
GSTMF B Blok Derslikleri /
65
FADA B Block Classrooms
55
1
1
1
1
B Binası Derslikleri / B Building Classrooms
1
Bilkent Konser Salonu /
Bilkent Concert Hall
1
Biletsiz/
Bölümler / Departments
Ticket-Free
Bilkent Konser Salonu /
Kuponlu/
Library Coupon Bilkent Concert Hall
Bilkent Konser Salonu /
27
Bilkent Concert Hall
MF-Mithat Çoruh Amfi /
37
FE-Mithat Çoruh Auditorium
GSTMF FFB-22 /
47
FADA FFB-22
22 Eylül 2014’e kadar / Kütüphane-Merkez Kampüs /
Until September 22, 2014 Main Campus Library
Yurtlar Spor Salonu /
61-62 Biletsiz / Ticket-Free
Student Dormitories Sports Hall
31-32 Biletsiz / Ticket-Free
İnternet Üzerinden / Online
2
1
1
1
1
1
1
1
Seçenek 1 / Option 1
Gün
Date
04.09.2014
Saat
Time
Etkinlik
Activity
Sayfa
Page#
09:45
Açılış Programı / Opening Ceremony (TR)
31-32
11:30
Tadımlık Üniversite / A Taste of the University (TR)
39-40
14:30
Sınıfta Kalmanın Yolları / How to Flunk (TR)
45-46
16:00
Katılımlı Çalışma Grupları / Interactive Workshops (TR)
49-58
55
63-64
1
20:00
05.09.2014
12
Açıklamalı Klasik Müzik Konseri /
Classical Music Lecture Concerts (TR)
Bölüm Tanıtımları /
Departmental Information Sessions (TR / EN)
Kütüphane Semineri / Library Seminar (TR)
06.09.2014
09:30
12:00
14:00
SEÇENEK 2
OPTION 2
İletişim ve Liderlik /
Leadership & Communication (TR)
Üniversite Ortamında İnsan ve Değerleri /The Individual
and Human Values at the University (TR)
Tartışmalı Film Gösterimi / Film Screening & Discussion
Benim Çocuğum : My Child (TR)
Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir / City Without Limits (TR)
Kitap Ödünç Alma / Book Borrowing (TR / EN)
Spor Etkinlikleri / Sports Activities (TR / EN)
STARS-SRS Kullanımı / Introduction to STARS-SRS
35-36
33-34
45-46
47-48
67-68
Bilet No Yer
Ticket No Place
Puan
Point
Biletsiz/
ODEON
Ticket-Free
Biletsiz/
ODEON
Ticket-Free
Bilkent Konser Salonu /
5
Bilkent Concert Hall
1
1
B Binası Derslikleri / B Building Classrooms
1
Bilkent Konser Salonu /
Bilkent Concert Hall
1
Biletsiz/
Bölümler / Departments
Ticket-Free
Bilkent Konser Salonu /
Kuponlu/
Library Coupon Bilkent Concert Hall
Bilkent Konser Salonu /
27
Bilkent Concert Hall
GSTMF FFB-22 /
38
FADA FFB-22
64
1
GSTMF FFB-05 / FADA FFB-05
GSTMF FB-309 / FADA FB-309
22 Eylül 2014’e kadar / Kütüphane-Merkez Kampüs /
Until September 22, 2014 Main Campus Library
Yurtlar Spor Salonu /
61-62 Biletsiz / Ticket-Free
Student Dormitories Sports Hall
33-34
31-32 Biletsiz / Ticket-Free
İnternet Üzerinden / Online
2
1
1
1
1
1
1
1
Seçenek 2 / Option 2
Gün
Date
04.09.2014
Saat
Time
Sayfa
Page#
09:45
Açılış Programı / Opening Ceremony (TR)
31-32
11:30
Tadımlık Üniversite / A Taste of the University (TR)
39-40
14:30
Sınıfta Kalmanın Yolları / How to Flunk (TR)
45-46
5
Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall
1
Katılımlı Çalışma Grupları / Interactive Workshops (TR)
49-58
55
B Binası Derslikleri / B Building Classrooms
1
Bilkent Konser Salonu /
Bilkent Concert Hall
1
16:00
20:00
05.09.2014
Açıklamalı Klasik Müzik Konseri /
Classical Music Lecture Concerts (TR)
Bölüm Tanıtımları /
Departmental Information Sessions (TR / EN)
13
Kütüphane Semineri / Library Seminar (TR)
06.09.2014
Bilet No Yer
Ticket No Place
Etkinlik
Activity
63-64
Puan
Point
Biletsiz/
ODEON
Ticket-Free
Biletsiz/
ODEON
Ticket-Free
1
1
1
Biletsiz/
Bölümler / Departments
Ticket-Free
Bilkent Konser Salonu /
Kuponlu/
33-34
Library Coupon Bilkent Concert Hall
35-36
2
1
09:30
Tartışmalı Film Gösterimi / Film Screening & Discussion
Bir Şarkının Peşinde / Searching For Sugar Man (EN)
Yozgat Blues / Yozgat Blues (TR)
65-66
67-68
63
GSTMF FFB-05 / FADA FFB-05
GSTMF FB-309 / FADA FB-309
1
12:00
Öznel, Öznelerarası, Nesnel /
Subjective, Intersubjective, Objective (TR)
45-46
39
EE-01 Konferans Salonu /
EE-01 Conference Hall
1
14:00
İletişim ve Liderlik / Leadership & Communication (TR)
45-46
45
Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall
1
Kitap Ödünç Alma / Book Borrowing (TR / EN)
33-34
SEÇENEK 3
OPTION 3
Spor Etkinlikleri / Sports Activities (TR / EN)
STARS-SRS Kullanımı / Introduction to STARS-SRS
22 Eylül 2014’e kadar / Kütüphane-Merkez Kampüs /
Until September 22, 2014 Main Campus Library
Yurtlar Spor Salonu /
61-62 Biletsiz / Ticket-Free
Student Dormitories Sports Hall
31-32 Biletsiz / Ticket-Free
İnternet Üzerinden / Online
1
1
1
Seçenek 3 / Option 3
Gün
Date
04.09.2014
Saat
Time
Etkinlik
Activity
Sayfa
Page#
Bilet No Yer
Ticket No Place
Puan
Point
09:45
Açılış Programı / Opening Ceremony (TR)
31-32
Biletsiz/
ODEON
Ticket-Free
1
11:30
Tadımlık Üniversite / A Taste of the University (TR)
39-40
Biletsiz/
ODEON
Ticket-Free
1
14:30
Sınıfta Kalmanın Yolları / How to Flunk (TR)
45-46
5
16:00
Bilgi Okuryazarı Olun Çağı Yakalayın! /
Become Information Literate and Keep Up With the Pace
of the Modern Age! (TR)
39-40
15
Bölüm Tanıtımları /
Departmental Information Sessions (TR / EN)
35-36
Kütüphane Semineri / Library Seminar (TR)
33-34
20:00
Açıklamalı Klasik Müzik Konseri /
Classical Music Lecture Concerts (TR)
09:30
14:00
05.09.2014
14
06.09.2014
SEÇENEK 4
OPTION 4
Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall
1
MF-Mithat Çoruh Amfi /
FE-Mithat Çoruh Auditorium
1
Biletsiz/
Bölümler / Departments
Ticket-Free
2
Kuponlu/
Bilkent Konser Salonu /
63-64
2
Bilkent Konser Salonu /
Bilkent Concert Hall
1
Katılımlı Çalışma Grubu: Düşünmenin Yolları /
Interactive Workshop: Ways of Thinking (TR)
51-52
57
B Binası Derslikleri / B Building Classrooms
2
İletişim ve Liderlik / Leadership & Communication (TR)
45-46
45
Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall
1
Kitap Ödünç Alma / Book Borrowing (TR / EN)
33-34
Spor Etkinlikleri / Sports Activities (TR / EN)
STARS-SRS Kullanımı / Introduction to STARS-SRS
Library Coupon Bilkent Concert Hall
22 Eylül 2014’e kadar / Kütüphane-Merkez Kampüs /
Until September 22, 2014 Main Campus Library
Yurtlar Spor Salonu /
61-62 Biletsiz / Ticket-Free
Student Dormitories Sports Hall
31-32 Biletsiz / Ticket-Free
İnternet Üzerinden / Online
1
1
1
1
Seçenek 4 / Option 4
Gün
Date
04.09.2014
Etkinlik
Activity
Sayfa
Page#
Bilet No Yer
Ticket No Place
Puan
Point
09:45
Açılış Programı / Opening Ceremony (TR)
31-32
Biletsiz/
ODEON
Ticket-Free
1
11:30
Tadımlık Üniversite / A Taste of the University (TR)
39-40
Biletsiz/
ODEON
Ticket-Free
1
14:30
Evrim: Herkesin Bilmesi Gerekenler / Evolution: What We
All Need to Know (TR)
43-44
16:00
Sınıfta Kalmanın Yolları / How to Flunk (TR)
45-46
Saat
Time
Bölüm Tanıtımları /
Departmental Information Sessions (TR / EN)
35-36
Kütüphane Semineri / Library Seminar (TR)
33-34
20:00
Açıklamalı Klasik Müzik Konseri /
Classical Music Lecture Concerts (TR)
09:30
14:00
05.09.2014
15
06.09.2014
SEÇENEK 5
OPTION 5
12
V3 Amfiler Binası / V3 Lecture Halls
1
14
Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall
1
Biletsiz/
Bölümler / Departments
Ticket-Free
2
Kuponlu/
Bilkent Konser Salonu /
63-64
2
Bilkent Konser Salonu /
Bilkent Concert Hall
1
Katılımlı Çalışma Grubu: Düşünmenin Yolları /
Interactive Workshop: Ways of Thinking (TR)
51-52
57
B Binası Derslikleri / B Building Classrooms
2
İletişim ve Liderlik / Leadership & Communication (TR)
45-46
45
Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall
1
Kitap Ödünç Alma / Book Borrowing (TR / EN)
33-34
Spor Etkinlikleri / Sports Activities (TR / EN)
STARS-SRS Kullanımı / Introduction to STARS-SRS
Library Coupon Bilkent Concert Hall
22 Eylül 2014’e kadar / Kütüphane-Merkez Kampüs /
Until September 22, 2014 Main Campus Library
Yurtlar Spor Salonu /
61-62 Biletsiz / Ticket-Free
Student Dormitories Sports Hall
31-32 Biletsiz / Ticket-Free
İnternet Üzerinden / Online
1
1
1
1
Seçenek 5 / Option 5
Gün
Date
04.09.2014
Saat
Time
Etkinlik
Activity
Sayfa
Page#
Bilet No Yer
Ticket No Place
Puan
Point
09:45
Açılış Programı / Opening Ceremony (TR)
31-32
Biletsiz/
ODEON
Ticket-Free
1
11:30
Tadımlık Üniversite / A Taste of the University (TR)
39-40
Biletsiz/
ODEON
Ticket-Free
1
14:30
10 Soruda Sigara / The Cigarette, in 10 Questions (TR)
39-40
Sınıfta Kalmanın Yolları / How to Flunk (TR)
45-46
16:00
Bölüm Tanıtımları /
Departmental Information Sessions (TR / EN)
35-36
Kütüphane Semineri / Library Seminar (TR)
33-34
20:00
Açıklamalı Klasik Müzik Konseri /
Classical Music Lecture Concerts (TR)
09:30
12:00
05.09.2014
16
06.09.2014
SEÇENEK 6
OPTION 6
7
14
GSTMF FFB-22 / FADA FFB-22
1
Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall
1
Biletsiz/
Bölümler / Departments
Ticket-Free
2
Kuponlu/
Bilkent Konser Salonu /
63-64
2
Bilkent Konser Salonu /
Bilkent Concert Hall
1
Katılımlı Çalışma Grubu: Düşünmenin Yolları /
Interactive Workshop: Ways of Thinking (TR)
51-52
57
B Binası Derslikleri / B Building Classrooms
2
İlkyardım / First Aid (TR)
41-42
40
İİSBF A Binası C-Blok Amfi /
FEASS A Building C-Block Auditorium
1
Kitap Ödünç Alma / Book Borrowing (TR / EN)
33-34
Spor Etkinlikleri / Sports Activities (TR / EN)
STARS-SRS Kullanımı / Introduction to STARS-SRS
Library Coupon Bilkent Concert Hall
22 Eylül 2014’e kadar / Kütüphane-Merkez Kampüs /
Until September 22, 2014 Main Campus Library
Yurtlar Spor Salonu /
61-62 Biletsiz / Ticket-Free
Student Dormitories Sports Hall
31-32 Biletsiz / Ticket-Free
İnternet Üzerinden / Online
1
1
1
1
Seçenek 6 / Option 6
Gün
Date
04.09.2014
Saat
Time
17
Etkinlik
Activity
Sayfa
Page#
Bilet No Yer
Ticket No Place
Puan
Point
09:45
Açılış Programı / Opening Ceremony (TR)
31-32
Biletsiz/
ODEON
Ticket-Free
1
11:30
Tadımlık Üniversite / A Taste of the University (TR)
39-40
Biletsiz/
ODEON
Ticket-Free
1
14:30
Google ve Hayattaki Noktaları Birleştirmek /
Google and Connecting the Dots in Life (TR)
41-42
8
16:00
Sınıfta Kalmanın Yolları / How to Flunk (TR)
45-46
20:00
Tartışmalı Film Gösterimi: Açlık Oyunları /
Film Screening & Discussion: Hunger Games (TR)
65-66
Bölüm Tanıtımları /
Departmental Information Sessions (TR / EN)
35-36
Kütüphane Semineri / Library Seminar (TR)
33-34
09:30
İletişim ve Liderlik / Leadership & Communication (TR)
45-46
27
Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall
1
12:00
Katılımlı Çalışma Grubu: Düşünmenin Yolları /
Interactive Workshop: Ways of Thinking (TR / EN)
51-52
58
B Binası Derslikleri / B Building Classrooms
2
05.09.2014
06.09.2014
SEÇENEK 7
OPTION 7
Kitap Ödünç Alma / Book Borrowing (TR / EN)
Spor Etkinlikleri / Sports Activities (TR / EN)
STARS-SRS Kullanımı / Introduction to STARS-SRS
EE-01 Konferans Salonu /
EE-01 Conference Hall
1
14
Bilkent Konser Salonu /
Bilkent Concert Hall
1
60
GSTMF FFB-22 /
FADA FFB-22
1
Biletsiz/
Bölümler / Departments
Ticket-Free
Kuponlu/
Bilkent Konser Salonu /
Library Coupon Bilkent Concert Hall
22 Eylül 2014’e kadar / Kütüphane-Merkez Kampüs /
Until September 22, 2014 Main Campus Library
Yurtlar Spor Salonu /
61-62 Biletsiz / Ticket-Free
Student Dormitories Sports Hall
33-34
31-32 Biletsiz / Ticket-Free
İnternet Üzerinden / Online
2
1
1
1
1
Seçenek 7 / Option 7
Gün
Date
04.09.2014
Etkinlik
Activity
Sayfa
Page#
Bilet No Yer
Ticket No Place
Puan
Point
09:45
Açılış Programı / Opening Ceremony (TR)
31-32
Biletsiz/
ODEON
Ticket-Free
1
11:30
Tadımlık Üniversite / A Taste of the University (TR)
39-40
Biletsiz/
ODEON
Ticket-Free
1
14:30
Şu Matematik Dedikleri /
That Thing Called Mathematics (TR)
43-44
16:00
10 Soruda Sigara / The Cigarette, in 10 Questions (TR)
39-40
Saat
Time
Bölüm Tanıtımları /
Departmental Information Sessions (TR / EN)
35-36
Kütüphane Semineri / Library Seminar (TR)
33-34
21:15
Açıklamalı Klasik Müzik Konseri /
Classical Music Lecture Concerts (TR / EN)
09:30
12:00
05.09.2014
18
06.09.2014
SEÇENEK 8
OPTION 8
9
16
İİSBF A Binası C-Blok Amfi /
FEASS A Building C-Block Auditorium
1
GSTMF FFB-22 / FADA FFB-22
1
Biletsiz/
Bölümler / Departments
Ticket-Free
2
Kuponlu/
Bilkent Konser Salonu /
63-64
3
Bilkent Konser Salonu /
Bilkent Concert Hall
1
Gönüllü Paylaşımlar / Volunteering (TR)
39-40
28
MF-Mithat Çoruh Amfi /
FE-Mithat Çoruh Auditorium
1
Katılımlı Çalışma Grubu: Düşünmenin Yolları /
Interactive Workshop: Ways of Thinking (TR / EN)
51-52
58
B Binası Derslikleri / B Building Classrooms
2
Kitap Ödünç Alma / Book Borrowing (TR / EN)
33-34
Spor Etkinlikleri / Sports Activities (TR / EN)
STARS-SRS Kullanımı / Introduction to STARS-SRS
Library Coupon Bilkent Concert Hall
22 Eylül 2014’e kadar / Kütüphane-Merkez Kampüs /
Until September 22, 2014 Main Campus Library
Yurtlar Spor Salonu /
61-62 Biletsiz / Ticket-Free
Student Dormitories Sports Hall
31-32 Biletsiz / Ticket-Free
İnternet Üzerinden / Online
1
1
1
1
Seçenek 8 / Option 8
Gün
Date
04.09.2014
Saat
Time
Etkinlik
Activity
Sayfa
Page#
Bilet No Yer
Ticket No Place
Puan
Point
09:45
Açılış Programı / Opening Ceremony (TR)
31-32
Biletsiz/
ODEON
Ticket-Free
1
11:30
Tadımlık Üniversite / A Taste of the University (TR)
39-40
Biletsiz/
ODEON
Ticket-Free
1
14:30
Temel Afet Bilinci / Basic Disaster Awareness (TR)
41-42
10
V1 Amfiler Binası / V1 Lecture Halls
1
16:00
Google ve Hayattaki Noktaları Birleştirmek /
Google and Connecting the Dots in Life (TR)
41-42
17
EE-01 Konferans Salonu /
EE-01 Conference Hall
1
Bölüm Tanıtımları /
Departmental Information Sessions (TR / EN)
35-36
Kütüphane Semineri / Library Seminar (TR)
33-34
21:15
Açıklamalı Klasik Müzik Konseri /
Classical Music Lecture Concerts (TR / EN)
09:30
05.09.2014
2
Kuponlu/
Bilkent Konser Salonu /
63-64
3
Bilkent Konser Salonu /
Bilkent Concert Hall
1
Üniversite Ortamında İnsan ve Değerleri /
The Individual and Human Values at the University (TR)
47-48
29
GSTMF FFB-22 / FADA FFB-22
1
12:00
Renk ve Kaligrafi / Colour and Calligraphy (TR)
63-64
68
GSTMF B Blok Derslikleri /
FADA B Block Classrooms
1
14:00
Katılımlı Çalışma Grupları / Interactive Workshops (TR)
49-58
56
B Binası Derslikleri / B Building Classrooms
1
Kitap Ödünç Alma / Book Borrowing (TR / EN)
33-34
19
06.09.2014
Biletsiz/
Bölümler / Departments
Ticket-Free
SEÇENEK 9
OPTION 9
Spor Etkinlikleri / Sports Activities (TR / EN)
STARS-SRS Kullanımı / Introduction to STARS-SRS
Library Coupon Bilkent Concert Hall
22 Eylül 2014’e kadar / Kütüphane-Merkez Kampüs /
Until September 22, 2014 Main Campus Library
Yurtlar Spor Salonu /
61-62 Biletsiz / Ticket-Free
Student Dormitories Sports Hall
31-32 Biletsiz / Ticket-Free
İnternet Üzerinden / Online
1
1
1
1
Seçenek 9 / Option 9
Gün
Date
04.09.2014
Saat
Time
Etkinlik
Activity
Sayfa
Page#
Bilet No Yer
Ticket No Place
Puan
Point
09:45
Açılış Programı / Opening Ceremony (TR)
31-32
Biletsiz/
ODEON
Ticket-Free
1
11:30
Tadımlık Üniversite / A Taste of the University (TR)
39-40
Biletsiz/
ODEON
Ticket-Free
1
14:30
Katılımlı Çalışma Grupları / Interactive Workshops (TR)
49-58
54
B Binası Derslikleri / B Building Classrooms
1
16:00
Şu Matematik Dedikleri /
That Thing Called Mathematics (TR)
43-44
18
İİSBF A Binası C-Blok Amfi /
FEASS A Building C-Block Auditorium
1
20:00
Tartışmalı Film Gösterimi / Film Screening & Discussion:
No / No (TR)
63-64
59
MF-Mithat Çoruh Amfi /
FE-Mithat Çoruh Auditorium
1
Bölüm Tanıtımları /
Departmental Information Sessions (TR / EN)
35-36
Kütüphane Semineri / Library Seminar (TR)
33-34
10:00
Renk ve Kaligrafi / Colour and Calligraphy (TR)
63-64
67
GSTMF B Blok Derslikleri /
FADA B Block Classrooms
1
12:00
Sınıfta Kalmanın Yolları / How to Flunk (TR)
45-46
36
Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall
1
14:00
Gönüllü Paylaşımlar / Volunteering (TR)
39-40
46
MF-Mithat Çoruh Amfi /
FE-Mithat Çoruh Auditorium
1
Kitap Ödünç Alma / Book Borrowing (TR / EN)
33-34
05.09.2014
20
06.09.2014
SEÇENEK 10
OPTION 10
Spor Etkinlikleri / Sports Activities (TR / EN)
STARS-SRS Kullanımı / Introduction to STARS-SRS
Biletsiz/
Bölümler / Departments
Ticket-Free
Kuponlu/
Bilkent Konser Salonu /
Library Coupon Bilkent Concert Hall
22 Eylül 2014’e kadar / Kütüphane-Merkez Kampüs /
Until September 22, 2014 Main Campus Library
Yurtlar Spor Salonu /
61-62 Biletsiz / Ticket-Free
Student Dormitories Sports Hall
31-32 Biletsiz / Ticket-Free
İnternet Üzerinden / Online
2
1
1
1
1
Seçenek 10 / Option 10
Gün
Date
04.09.2014
Saat
Time
Etkinlik
Activity
Sayfa
Page#
Bilet No Yer
Ticket No Place
Puan
Point
09:45
Açılış Programı / Opening Ceremony (TR)
31-32
Biletsiz/
ODEON
Ticket-Free
1
11:30
Tadımlık Üniversite / A Taste of the University (TR)
39-40
Biletsiz/
ODEON
Ticket-Free
1
14:30
Katılımlı Çalışma Grupları / Interactive Workshops (TR)
49-58
54
B Binası Derslikleri / B Building Classrooms
1
16:00
Bilkent'te Yaşam / Life at Bilkent (TR)
41-42
19
V1 Amfiler Binası / V1 Lecture Halls
1
Bölüm Tanıtımları /
Departmental Information Sessions (TR / EN)
35-36
Kütüphane Semineri / Library Seminar (TR)
33-34
20:00
Tartışmalı Film Gösterimi / Film Screening & Discussion:
Peki Şimdi Nereye? / Where Do We Go Now? (TR)
67-68
61
MF-Mithat Çoruh Amfi /
FE-Mithat Çoruh Auditorium
1
09:30
İlkyardım / First Aid (TR)
41-42
31
İİSBF A Binası C-Blok Amfi /
FEASS A Building C-Block Auditorium
1
12:00
Sınıfta Kalmanın Yolları / How to Flunk (TR)
45-46
36
Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall
1
69
GSTMF B Blok Derslikleri /
FADA B Block Classrooms
1
05.09.2014
21
06.09.2014
14:00
SEÇENEK 11
OPTION 11
Renk ve Kaligrafi / Colour and Calligraphy (TR)
63-64
Kitap Ödünç Alma / Book Borrowing (TR / EN)
33-34
Spor Etkinlikleri / Sports Activities (TR / EN)
STARS-SRS Kullanımı / Introduction to STARS-SRS
Biletsiz/
Bölümler / Departments
Ticket-Free
Kuponlu/
Bilkent Konser Salonu /
Library Coupon Bilkent Concert Hall
22 Eylül 2014’e kadar / Kütüphane-Merkez Kampüs /
Until September 22, 2014 Main Campus Library
Yurtlar Spor Salonu /
61-62 Biletsiz / Ticket-Free
Student Dormitories Sports Hall
31-32 Biletsiz / Ticket-Free
İnternet Üzerinden / Online
2
1
1
1
1
Seçenek 11 / Option 11
Gün
Date
04.09.2014
Saat
Time
Etkinlik
Activity
Sayfa
Page#
Bilet No Yer
Ticket No Place
Puan
Point
09:45
Açılış Programı / Opening Ceremony (TR)
31-32
Biletsiz/
ODEON
Ticket-Free
1
11:30
Tadımlık Üniversite / A Taste of the University (TR)
39-40
Biletsiz/
ODEON
Ticket-Free
1
14:30
Katılımlı Çalışma Grupları / Interactive Workshops (TR)
49-58
54
B Binası Derslikleri / B Building Classrooms
1
16:00
Renk ve Kaligrafi / Colour and Calligraphy (TR)
63-64
66
GSTMF B Blok Derslikleri /
FADA B Block Classrooms
1
35-36
Kütüphane Semineri / Library Seminar (TR)
33-34
20:00
Tartışmalı Film Gösterimi / Film Screening & Discussion
Kelebeğin Rüyası / Butterfly's Dream (TR)
65-66
62
GSTMF FFB-22 /
FADA FFB-22
1
09:30
Edebiyat Nedir? Ne İşe Yarar? /
What is Literature? What Use Is It? (TR)
47-48
32
V1 Amfiler Binası / V1 Lecture Halls
1
12:00
Sınıfta Kalmanın Yolları / How to Flunk (TR)
45-46
36
Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall
1
49
İİSBF A Binası C-Blok Amfi /
FEASS A Building C-Block Auditorium
1
05.09.2014
22
06.09.2014
Biletsiz/
Bölümler / Departments
Ticket-Free
Bölüm Tanıtımları /
Departmental Information Sessions (TR / EN)
14:00
SEÇENEK 12
OPTION 12
Bilkent'te Yaşam / Life at Bilkent (TR)
41-42
Kitap Ödünç Alma / Book Borrowing (TR / EN)
33-34
Spor Etkinlikleri / Sports Activities (TR / EN)
STARS-SRS Kullanımı / Introduction to STARS-SRS
Kuponlu/
Bilkent Konser Salonu /
Library Coupon Bilkent Concert Hall
22 Eylül 2014’e kadar / Kütüphane-Merkez Kampüs /
Until September 22, 2014 Main Campus Library
Yurtlar Spor Salonu /
61-62 Biletsiz / Ticket-Free
Student Dormitories Sports Hall
31-32 Biletsiz / Ticket-Free
İnternet Üzerinden / Online
2
1
1
1
1
Seçenek 12 / Option 12
Gün
Date
04.09.2014
Saat
Time
Etkinlik
Activity
Sayfa
Page#
10:00
Üniversite Eğitimine İlk Bakış /
A First Glance at University Education (EN)
43-44
Biletsiz/
Ahmed Adnan Saygun Merk. Konser Salonu
Ticket-Free Ahmed Adnan Saygun Center Concert Hall
1
11:30
Açılış Programı / Opening Ceremony (EN)
31-32
Biletsiz/
Ahmed Adnan Saygun Merk. Konser Salonu
Ticket-Free Ahmed Adnan Saygun Center Concert Hall
1
14:30
Türkiye'de Yaşam / The Turkish Way of Life (EN)
43-44
11
V2 Amfiler Binası / V2 Lecture Halls
1
16:00
Bilkent'te Yaşam ESN / Life at Bilkent ESN (EN)
45-46
20
V2 Amfiler Binası / V2 Lecture Halls
1
22
Merkez Kampüs Kütüphane, Sanat Galerisi /
Main Campus Library, Art Gallery
1
Kütüphane Semineri / Library Seminar (EN)
33-34
Bölüm Tanıtımları /
Departmental Information Sessions (TR / EN)
35-36
21:15
Açıklamalı Klasik Müzik Konseri /
Classical Music Lecture Concerts (TR / EN)
63-64
3
09:30
Evrim: Herkesin Bilmesi Gerekenler / Evolution: What We
All Need to Know (EN)
43-44
12:00
Katılımlı Çalışma Grubu: Düşünmenin Yolları /
Interactive Workshop: Ways of Thinking (TR / EN)
51-52
Kitap Ödünç Alma / Book Borrowing (TR / EN)
33-34
18:00
23
05.09.2014
06.09.2014
Bilet No Yer
Ticket No Place
SEÇENEK 13
OPTION 13
Spor Etkinlikleri / Sports Activities (TR / EN)
STARS-SRS Kullanımı / Introduction to STARS-SRS
Puan
Point
Biletsiz/
Bölümler / Departments
Ticket-Free
2
Bilkent Konser Salonu /
Bilkent Concert Hall
1
30
EE-01 Konferans Salonu /
EE-01 Conference Hall
1
58
B Binası Derslikleri / B Building Classrooms
2
22 Eylül 2014’e kadar / Kütüphane-Merkez Kampüs /
Until September 22, 2014 Main Campus Library
Yurtlar Spor Salonu /
61-62 Biletsiz / Ticket-Free
Student Dormitories Sports Hall
31-32 Biletsiz / Ticket-Free
İnternet Üzerinden / Online
1
1
1
Seçenek 13 / Option 13
Gün
Date
Etkinlik Özet Programı / Course Summary Program
4 Eylül 2014 Perşembe / September 4, 2014 Thursday
09:45
10:00
11:30
11:30
12:00
14:30
14:30
14:30
24
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
14:30
Etkinlik
Activity
Açılış Programı / Opening Ceremony (TR)
Üniversite Eğitimine İlk Bakış /
A First Glance at University Education (EN)
Tadımlık Üniversite/ A Taste of the University (TR)
Açılış Programı/
Opening Ceremony (EN)
Spor Etkinlikleri / Sports Activities (17:00’ye kadar herhangi bir zaman /
Anytime until 5:00 p.m.) (TR / EN)
Sınıfta Kalmanın Yolları / How to Flunk (TR)
10 Soruda Sigara / The Cigarette, in 10 Questions (TR)
Google ve Hayattaki Noktaları Birleştirmek /
Google and Connecting the Dots in Life (TR)
Şu Matematik Dedikleri / That Thing Called Mathematics (TR)
Temel Afet Bilinci / Basic Disaster Awareness (TR)
Türkiye'de Yaşam / The Turkish Way of Life (EN)
Evrim: Herkesin Bilmesi Gerekenler /
Evolution: What We All Need to Know (TR)
Renk ve Kaligrafi / Colour and Calligraphy (TR)
Katılımlı Çalışma Grupları / Interactive Workshops (TR)
Sen Sor / You Ask!
Çoklu Zeka Kuramı / A Multiple Intelligences Approach
Kötü Yazarlardan Öğrenecek Çok Şey Var / Much to Learn From Bad Writers
Üniversiteye Başlarken: Özgüven / Self-Esteem across the Transition to College
Not Tutma Becerisi ve Origami / Note Taking and Origami
Üniversite Yaşamına Uyum / Adjustment to College Life
Zamanı Yönetmek mi? / Managing Time?
Kişilerarası İletişim / Interpersonal Communication
Hedef Belirleme ve Motivasyon / Goal Setting and Motivation
Beyninizi Tanımak İster misiniz? / Introduction to Brain
Öğrenmede Zihnin Etkili Kullanımı / Effective Use of the Mind in Learning
Bir Elin Nesi Var / Team Work
Puan
Point
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Yer
Bilet No
Place
Ticket Page
ODEON
Biletsiz / Ticket-Free
Ahmed Adnan Saygun Merkezi Konser Salonu /
Biletsiz /
Ahmed Adnan Saygun Center Concert Hall
Ticket-Free
ODEON
Biletsiz / Ticket-Free
Ahmed Adnan Saygun Merkezi Konser Salonu /
Biletsiz /
Ahmed Adnan Saygun Center Concert Hall
Ticket-Free
Yurtlar Spor Salonu /
Biletsiz /
Student Dormitories Sports Hall
Ticket-Free
Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall
5
GSTMF FFB-22 / FADA FFB-22
7
EE-01 Konferans Salonu /
8
EE-01 Conference Hall
İİSBF A Binası C-Blok Amfi / FEASS A Build. C-Block Aud.
9
V1 Amfiler Binası / V1 Lecture Halls
10
V2 Amfiler Binası / V2 Lecture Halls
11
V3 Amfiler Binası /
12
V3 Lecture Halls
GSTMF B Blok Derslikleri / FADA B Block Classrooms
65
B Binası Derslikleri / B Building Classrooms
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
Sayfa
Page
31-32
43-44
39-40
31-32
61-62
45-46
39-40
41-42
43-44
41-42
43-44
43-44
63-64
49-58
49-58
49-58
49-58
49-58
49-58
49-58
49-58
49-58
49-58
49-58
49-58
49-58
4 Eylül 2014 Perşembe / September 4, 2014 Thursday
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
16:00
25
18:00
20:00
20:00
20:00
Etkinlik
Activity
Sınıfta Kalmanın Yolları / How to Flunk (TR)
Bilgi Okuryazarı Olun Çağı Yakalayın! / Become Information Literate
and Keep Up With the Pace of the Modern Age! (TR)
10 Soruda Sigara / The Cigarette, in 10 Questions (TR)
Google ve Hayattaki Noktaları Birleştirmek /
Google and Connecting the Dots in Life (TR)
Şu Matematik Dedikleri / That Thing Called Mathematics (TR)
Bilkent’te Yaşam / Life at Bilkent (TR)
Bilkent’te Yaşam ESN / Life at Bilkent ESN (EN)
Renk ve Kaligrafi / Colour and Calligraphy (TR)
Katılımlı Çalışma Grupları / Interactive Workshops (TR)
Sen Sor / You Ask!
Çoklu Zeka Kuramı / A Multiple Intelligences Approach
Kötü Yazarlardan Öğrenecek Çok Şey Var / Much to Learn From Bad Writers
Üniversiteye Başlarken: Özgüven / Self-Esteem across the Transition to College
Not Tutma Becerisi ve Origami / Note Taking and Origami
Üniversite Yaşamına Uyum / Adjustment to College Life
Zamanı Yönetmek mi? / Managing Time?
Kişilerarası İletişim / Interpersonal Communication
Hedef Belirleme ve Motivasyon / Goal Setting and Motivation
Beyninizi Tanımak İster misiniz? / Introduction to Brain
Öğrenmede Zihnin Etkili Kullanımı /Effective Use of the Mind in Learning
Bir Elin Nesi Var / Team Work
Kütüphane Semineri (Sadece uluslararası öğrenciler için) /
Library Seminar / (For International Students Only) (EN)
Tartışmalı Film Gösterimi: No /
Film Screening & Discussion: No (TR)
Tartışmalı Film Gösterimi: Açlık Oyunları /
Film Screening & Discussion: Hunger Games (TR)
Açıklamalı Klasik Müzik Konseri /
Classical Music Lecture Concerts (TR)
Puan
Point
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Yer
Place
Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall
MF-Mithat Çoruh Amfi / FE-Mithat Çoruh Auditorium
GSTMF FFB-22 / FADA FFB-22
EE-01 Konferans Salonu /
EE-01 Conference Hall
İİSBF A Binası C-Blok Amfi / FEASS A Build. C-Block Aud.
V1 Amfiler Binası / V1 Lecture Halls
V2 Amfiler Binası / V2 Lecture Halls
GSTMF B Blok Derslikleri / FADA B Block Classrooms
B Binası Derslikleri / B Building Classrooms
Merkez Kampüs Kütüphane, Sanat Galerisi /
Main Campus Library, Art Gallery
MF-Mithat Çoruh Amfi /
FE-Mithat Çoruh Auditorium
GSTMF FFB-22 /
FADA FFB-22
Bilkent Konser Salonu /
Bilkent Concert Hall
Bilet No
Ticket Page
14
15
Sayfa
Page
45-46
39-40
16
17
39-40
41-42
18
19
20
66
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
22
43-44
41-42
45-46
63-64
49-58
49-58
49-58
49-58
49-58
49-58
49-58
49-58
49-58
49-58
49-58
49-58
49-58
33-34
59
63-64
60
65-66
1
63-64
5 Eylül 2014 Cuma / September 5, 2014 Friday
09:00
10:30
12:00
12:30
14:00
20:00
20:00
20:00
26
21:15
Etkinlik
Activity
Bölüm Tanıtımları / Departmental Information Sessions (TR / EN)
Kütüphane Semineri / Library Seminar (TR)
Kütüphane Semineri / Library Seminar (TR)
Spor Etkinlikleri / (17:00’ye kadar herhangi bir zaman) /
Sports Activities (Anytime until 5:00 p.m.) (TR / EN)
Kütüphane Semineri / Library Seminar (TR)
Kütüphane Semineri / Library Seminar (TR)
Tartışmalı Film Gösterimi: Peki Şimdi Nereye?/
Film Screening & Discussion: Where Do We Go Now? (TR)
Tartışmalı Film Gösterimi: Kelebeğin Rüyası/
Film Screening & Discussion: Butterfly's Dream (TR)
Açıklamalı Klasik Müzik Konseri /
Classical Music Lecture Concerts (TR)
Açıklamalı Klasik Müzik Konseri /
Classical Music Lecture Concerts (TR / EN)
Puan
Point
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Yer
Place
Bölümler / Departments
Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall
Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall
Yurtlar Spor Salonu /
Student Dormitories Sports Hall
Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall
Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall
MF-Mithat Çoruh Amfi /
FE-Mithat Çoruh Auditorium
GSTMF FFB-22 /
FADA FFB-22
Bilkent Konser Salonu /
Bilkent Concert Hall
Bilkent Konser Salonu /
Bilkent Concert Hall
Bilet No
Ticket Page
Biletsiz / Ticket-Free
Kuponlu / Library Coupon
Kuponlu / Library Coupon
Biletsiz / Ticket-Free
Sayfa
Page
35-36
33-34
33-34
61-62
Kuponlu / Library Coupon
Kuponlu / Library Coupon
61
33-34
33-34
67-68
62
65-66
2
63-64
3
63-64
6 Eylül 2014 Cumartesi / September 6, 2014 Saturday
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
09:30
27
09:30
10:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
Etkinlik
Puan
Activity
Point
İletişim ve Liderlik / Leadership & Communication (TR)
1
Gönüllü Paylaşımlar / Volunteering (TR)
1
Üniversite Ortamında İnsan ve Değerleri /
1
The Individual and Human Values at the University (TR)
Evrim: Herkesin Bilmesi Gerekenler / Evolution: What We All Need to Know (EN) 1
İlkyardım / First Aid (TR)
1
Edebiyat Nedir? Ne İşe Yarar? / What is Literature? What Use Is It? (TR) 1
Tartışmalı Film Gösterimi: Bir Şarkının Peşinde/
1
1
Film Screening & Discussion: Searching For Sugar Man (EN)
Tartışmalı Film Gösterimi: Yozgat Blues/
1
Film Screening & Discussion: Yozgat Blues (TR)
1
Katılımlı Çalışma Grubu: Düşünmenin Yolları /
2
Interactive Workshop: Ways of Thinking (TR)
Renk ve Kaligrafi / Colour and Calligraphy (TR)
1
Spor Etkinlikleri / (17:00’ye kadar herhangi bir zaman) /
1
Sports Activities (Anytime until 5:00 p.m.) (TR / EN)
Sınıfta Kalmanın Yolları / How to Flunk (TR)
1
Gönüllü Paylaşımlar / Volunteering (TR)
1
Üniversite Ortamında İnsan ve Değerleri /
1
The Individual and Human Values at the University (TR)
Öznel, Öznelerarası, Nesnel / Subjective, Intersubjective, Objective (TR)
1
İlkyardım / First Aid (TR)
1
Renk ve Kaligrafi / Colour and Calligraphy (TR)
1
Yer
Bilet No
Place
Ticket Page
Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall
27
MF-Mithat Çoruh Amfi / FE-Mithat Çoruh Auditorium
28
GSTMF FFB-22 /
29
FADA FFB-22
EE-01 Konferans Salonu / EE-01 Conference Hall
30
İİSBF A Binası C-Blok Amfi / FEASS A Build. C-Block Aud.
31
V1 Amfiler Binası / V1 Lecture Halls
32
GSTMF FFB-05 /
63
FADA FFB-05
GSTMF FFB-309 /
63
FADA FFB-309
B Binası Derslikleri /
57
B Building Classrooms
GSTMF B Blok Derslikleri / FADA B Block Classrooms
67
Yurtlar Spor Salonu /
Biletsiz / Ticket-Free
Student Dormitories Sports Hall
Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall
36
MF-Mithat Çoruh Amfi / FE-Mithat Çoruh Auditorium
37
GSTMF FFB-22 /
38
FADA FFB-22
EE-01 Konferans Salonu / EE-01 Conference Hall
39
İİSBF A Binası C-Blok Amfi / FEASS A Build. C-Block Aud.
40
GSTMF B Blok Derslikleri / FADA B Block Classrooms
68
Sayfa
Page
45-46
39-40
47-48
43-44
41-42
47-48
65-66
67-68
51-52
63-64
61-62
45-46
39-40
47-48
45-46
41-42
63-64
6 Eylül 2014 Cumartesi / September 6, 2014 Saturday
12:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
28
14:00
14:00
20:00
Etkinlik
Puan
Activity
Point
Katılımlı Çalışma Grubu: Düşünmenin Yolları /
2
Interactive Workshop: Ways of Thinking (TR / EN)
İletişim ve Liderlik / Leadership & Communication (TR)
1
Gönüllü Paylaşımlar / Volunteering (TR)
1
Bilgi Okuryazarı Olun Çağı Yakalayın! /
1
Become Information Literate and Keep up With the Pace of the Modern Age! (TR)
Bilkent’te Yaşam / Life at Bilkent (TR)
1
Tartışmalı Film Gösterimi: Benim Çocuğum/
1
Film Screening & Discussion: My Child (TR)
1
Tartışmalı Film Gösterimi: Ekümenopolis Ucu Olmayan Şehir /
1
Film Screening & Discussion: City Without Limits (TR)
1
Renk ve Kaligrafi / Colour and Calligraphy (TR)
1
Katılımlı Çalışma Grupları / Interactive Workshops (TR)
Kişilerarası İletişim / Interpersonal Communication
1
Hedef Belirleme ve Motivasyon / Goal Setting and Motivation
1
Üniversiteye Başlarken: Özgüven / Self-Esteem across the Transition to College
1
Öğrenmede Zihnin Etkili Kullanımı / Effective Use of the Mind in Learning
1
Radyo Bilkent Açık Hava Partisi /
Puansız
Radio Bilkent Open Air Party
No Point
Yer
Bilet No
Place
Ticket Page
B Binası Derslikleri /
58
B Building Classrooms
Bilkent Konser Salonu / Bilkent Concert Hall
45
MF-Mithat Çoruh Amfi / FE-Mithat Çoruh Auditorium
46
GSTMF FFB-22 / FADA FFB-22
47
Sayfa
Page
51-52
İİSBF A Binası C-Blok Amfi / FEASS A Build. C-Block Aud.
GSTMF FFB-05 /
FADA FFB-05
GSTMF FFB-309 /
FADA FFB-309
GSTMF B Blok Derslikleri / FADA B Block Classrooms
B Binası Derslikleri / B Building Classrooms
49
64
41-42
67-68
64
67-68
69
63-64
49-58
49-58
49-58
49-58
49-58
71-72
56
56
56
56
Merkez Kampüs Çim Alan /
Main Campus Grass Area
45-46
39-40
39-40
GE 100 Etkinlikleri
Bu bölümde, katılarak ve katıldığınızı belgeleyerek puan
alabileceğiniz etkinlikler hakkında açıklamalar bulacaksınız.
1 kredi değerinde olan GE 100 Üniversite Hayatına Giriş
dersinden katılacağınız etkinlik sayısıyla orantılı olarak
sayfa 7, tablo 1’de belirtildiği gibi “A” ile “F” arasında bir
not alacaksınız.
29
GE 100 Activities
The following section of the booklet provides a description of
each activity in the program.
Please note that in order to collect points, you need to
participate in an activity and certify as required
that you did so.
Please refer to table 1 on page 8 to see the
range of grades you can achieve, corresponding to the number
of points collected.
30
Açılış Programı
Rektör Prof. Dr. Abdullah Atalar’ın hoş geldiniz konuşması.
4 Eylül 2014, Perşembe
9:45
ODEON
40 dakika, (TR)
Açılış Programı
Rektör Prof. Dr. Abdullah Atalar’ın hoş geldiniz konuşması.
4 Eylül 2014, Perşembe
11:30
Ahmed Adnan Saygun Merkezi
Konser Salonu
40 dakika, (EN)
STARS-SRS Kullanımı
İnternet üzerinden yapılacak bu etkinlikte, bütün öğrencilik
hayatınız boyunca kullanmanız gereken STARS-SRS (Student
Review System) bilgilendirme servisiyle tanışacaksınız. SRS ile
katıldığınız GE-100 etkinliklerinden topladığınız puanların takibi,
ders kaydı, dönemlik not ortalamalarınız (transcript), mezun
olabilmeniz için almanız ve başarmanız gereken ders listesi
(curriculum), ara sınav notlarınız ve derslere devam kayıtları gibi
bir çok bilgiye ulaşabilirsiniz.
SRS'ye giriş için öğrenci numaranız ve belge tesliminde vereceğimiz
dokümanda bulunacak STARS şifrenizi kullanmalısınız.
Bu dokümanda etkinliği tamamlamanız için daha detaylı bilgi de
bulunacaktır.
6 Eylül 2014,Cumartesi saat 24:00’e kadar
http://stars.bilkent.edu.tr/srs web adresinde yapabilirsiniz.
Bölüm Tanıtımları
Bölümünüzün yöneticileri, öğretim elemanları, öğrencileri ve
mezunları ile tanışacaksınız, binaları gezeceksiniz. Bölüm
tanıtımları sırasında aşağıdaki konularda bilgiler sunulacak ve
sorularınız cevaplanacak
• Program amaçları, ders programları, danışmanlık vb. konularda
bilgilendirme,
• Yurtdışındaki üniversitelerin değişim programları,
• Staj olanakları,
• Mezuniyet sonrası olanaklar
5 Eylül 2014, Cuma
(TR / EN)
Kitapçığın 35-36. sayfalarında yer alan Bölüm Tanıtımları
Programı’nda belirtilen saat ve yerde.
31
Opening Ceremony
Welcoming speech by Rector Prof. Dr. Abdullah Atalar.
September 4, 2014, Thursday
9:45 a.m.
ODEON
40 minutes, (TR)
Opening Ceremony
Welcoming speech by Rector Prof. Dr. Abdullah Atalar.
40 minutes, (EN)
September 4, 2014, Thursday
11:30 a.m.
Ahmed Adnan Saygun Center Concert Hall
Introduction to STARS-SRS
This GE 100 activity will introduce you to STARS-SRS (Student
Review System), software which you will be using extensively
throughout your studies at Bilkent. Using SRS, you can track your
GE 100 activity points, register for courses, view your transcript and
GPA (Grade Point Average), determine the courses in your
curriculum that you must take and pass in order to graduate, learn
your midterm grades, view your attendance records, and find many
more categories of information related to student life.
In order to log in to the SRS system, you must use your student ID
number and the STARS password that is printed on the document
given to you when you first register to the university. That
document will also contains detailed information
about this GE 100 activity.
The activity must be completed by 12:00 midnight on
Saturday, September 6, 2014, at the web address
http://stars.bilkent.edu.tr/srs
Departmental Information Sessions
The aim of this session is to meet the chair and faculty members of
your department, as well current students and alumni. You may
have the opportunity to visit the facilities of your department, and
will have information on various aspects of your study including
• Information on the goals of the program, curriculum,
advising, etc
• Exchange Programs with other universities
• Information on summer practice
• Possibilities after graduation
You are expected to have a chance to ask questions on the above
and other pertinent information you want to ask.
(TR / EN)
September 5, 2014, Friday
Please examine pages 35-36 of the booklet
for the details of departmental information sessions.
32
Kütüphane Semineri ve Kitap Ödünç Alma
Kütüphane, üniversite hayatınız boyunca, basılı ve elektronik
kaynakları, multimedya olanakları ve gelişmiş hizmetleriyle
çalışmalarınızda yanınızda olacaktır. Ayrıca, düzenlediği
sergiler, konserler ve söyleşilerle sosyal ve kültürel
gelişiminize katkı sağlayacaktır. Haydi gelin, bu hizmet ve
olanaklardan en etkin şekilde nasıl yararlanabileceğinizi
tiyatral ve müzikal performans sunarak size anlatalım.
Sunuma katıldığınızda 1 puan, hem sunuma katılıp hem de
kitap ödünç aldığınızda 2 puan alacaksınız. Puan alabilmek
için mutlaka sunuma katılmalısınız. Sadece kitap ödünç
almanız puan almak için yeterli değildir.
Kütüphane Semineri’ne katılan öğrencilerimiz “Kitap Ödünç
Alma” işlemini, Merkez Kampüs Kütüphane Binası’ndan
22 Eylül 2014, Pazartesi gününe kadar gerçekleştirebilirler.
4 Eylül 2014, Perşembe
18:00
Merkez Kampüs, Sanat Galerisi (EN)
(Sadece uluslararası öğrenciler için)
5 Eylül 2014, Cuma
9:00, 10:30, 12:30 ve 14:00
Bilkent Konser Salonu (TR)
33
Library Seminar and Book Borrowing
Throughout your time at the university, the Library will form
an important part of your academic experience, with its
printed and electronic resources, multimedia options and upto-date services. In addition, it will contribute to your social
and cultural life, with exhibitions, concerts and lectures. Join
us and earn 2 points, and we will explain the advantages of
these services and opportunities, using dramatic and musical
performences! 1 point will be awarded when you attend the
presentation; the second point will be given to those who also
borrow a book.
Students who attend the library presentation can borrow a
book at Main Campus Library until
September 22, 2014, Monday.
September 4, 2014, Thursday
6:00 p.m.
Main Campus Library, Art Gallery (EN)
(For international students only)
September 5, 2014, Friday
9:00 a.m., 10:30 a.m., 12:30 p.m. and 2:00 p.m.
Bilkent Concert Hall (TR)
34
5 Eylül 2014 Cuma - Bölüm Tanıtımları / September 5, 2014 Friday - Departmental Information Sessions
35
Fakülte / Yüksekokul / Bölüm Adı
Faculty / School / Department
Saat
Time
Fen Fakültesi / Faculty of Science
Fizik / Physics (PHYS)
Kimya / Chemistry (CHEM)
Matematik / Mathematics (MATH)
Moleküler Biyoloji ve Genetik / Molecular Biology and Genetics (MBG)
15:30
15:30
15:30
15:30
-
18:00
18:00
18:00
18:00
Merkez Kampüs / Main Campus
S Binası, B Blok, SBZ-03 / S Building,
S Binası, B Blok, SBZ-03 / S Building,
S Binası, B Blok, SBZ-03 / S Building,
S Binası, B Blok, SBZ-03 / S Building,
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi / Faculty of Art, Design, and Architecture
Grafik Tasarım / Graphic Design (GRA)
09:00
Güzel Sanatlar / Fine Arts (FA)
09:00
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı / Interior Architecture and Environmental Design (IAED) 15:30
İletişim ve Tasarım / Communication and Design (COMD)
12:30
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi / Urban Design and Landscape Architecture (LAUD) 15:30
Mimarlık / Architecture (ARCH)
15:30
-
11:30
11:30
18:00
15:00
18:00
18:00
Merkez Kampüs / Main Campus
GSTMF F Binası, FB-309 / FADA F Building, FB-309
GSTMF F Binası, FC-108 / FADA F Building, FC-108
GSTMF F Binası, FFB-22 / FADA F Building, FFB-22
GSTMF F Binası, FFB-011 / FADA F Building, FFB-011
GSTMF F Binası, FA-220 / FADA F Building, FA-220
GSTMF F Binası, FFB-06 / FADA F Building, FFB-06
Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
Hukuk Fakültesi / Faculty of Law (LAW)
Yer
Place
15:30 - 18:00
B
B
B
B
Block,
Block,
Block,
Block,
SBZ-03
SBZ-03
SBZ-03
SBZ-03
Merkez Kampüs / Main Campus
V1 Amfiler Binası / V1 Lecture Halls
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Fac. of Economics, Administrative, and Social Sciences
İktisat / Economics (ECON)
15:30 - 18:00
Küresel ve Uluslararası İlişkiler Programı / Global and International Affairs Prog. (GIA) 15:30 - 18:00
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi / Political Science and Public Administration (POLS)
15:30 - 18:00
Uluslararası İlişkiler / International Relations (IR)
15:30 - 18:00
Psikoloji / Psychology (PSYC)
09:00 - 11:30
Merkez Kampüs / Main Campus
İİSBF A Binası, C Blok Amfi / FEAS A Building, C-Block Aud.
V3 Amfiler Binası / V3 Lecture Halls
V4 Amfiler Binası / V4 Lecture Halls.
V3 Amfiler Binası / V3 Lecture Halls
İİSBF A Binası, A-130/ FEAS A Building A-130
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi / Faculty of Humanities and Letters
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı / American Culture and Literature (AMER)
Arkeoloji / Archaeology (HART)
Felsefe / Philosophy (PHIL)
İngiliz Dili ve Edebiyatı / English Language and Literature (ELIT)
Mütercim-Tercümanlık / Translation and Interpretation (TRIN)
Merkez Kampüs / Main Campus
G Binası, G-110 / G Building, G-110
İBEF H Binası, H-135 / FHL H Building, H-135
G Binası, G-160 / G Building, G-160
İBEF H Binası, H-232 / FHL H Building, H-232
UYDYO L Binası, LBZ- 09 / SAL L Building, LBZ09
09:00
12:30
09:00
09:00
12:30
- 11:30
- 15:00
- 11:30
- 11:30
– 15:00
36
Fakülte / Yüksekokul / Bölüm Adı
Faculty / School / Department
Saat
Time
Yer
Place
İşletme Fakültesi / Faculty of Business Administration
İşletme / Management (MAN)
15:30 – 18:00
Merkez Kampüs / Main Campus
V2 Amfiler Binası / V2 Lecture Halls
Mühendislik Fakültesi / Faculty of Engineering
Bilgisayar Mühendisliği / Computer Engineering (CS)
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Electrical and Electronics Engineering (EE)
Endüstri Mühendisliği / Industrial Engineering (IE)
Makine Mühendisliği / Mechanical Engineering (ME)
12:30
15:30
15:30
09:00
Merkez Kampüs / Main Campus
E Binası, Mithat Çoruh Amfi / E Build. Mithat Çoruh Aud.
EE Binası, EE-01 / EE Building, EE-01
E Binası, Mithat Çoruh Amfi / E Build. Mithat Çoruh Aud.
E Binası, Mithat Çoruh Amfi / E Build. Mithat Çoruh Aud.
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi / Faculty of Music and Performing Arts
Müzik / Music (MUS)
Tiyatro / Performing Arts (THEA)
15:30 - 18:00
15:30 - 18:00
Orta Kampüs / Middle Campus
MSSF P Binası, 242 no’lu Salon / FMPA P Building, 242
MSSF P Binası, 242 no’lu Salon / FMPA P Building, 242
Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulu / School of Applied Languages
Bankacılık ve Finans / Banking and Finance (BF)
12:30 – 15:00
Merkez Kampüs / Main Campus
UYDYO L Binası, LBZ-10 / SAL L Building, LBZ-10
–
–
–
–
15:00
18:00
18:00
11:30
Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu / School of Applied Technology and Management
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri /
09:00 – 11:30
Computer Technology and Information Systems (CTIS)
İşletme Bilgi Yönetimi /
09:00 – 11:30
Business Information Management (BIM)
Turizm ve Otel İşletmeciliği /
12:30 – 15:00
Tourism and Hotel Management (THM)
Doğu Kampüs / East Campus
C Binası, DB 01 /
C Building, DB 01
UTİYO R Binası, RC 202, Banket Odası /
R Building, RC 202 Banquet Room
UTİYO R Binası, RC 202, Banket Odası /
R Building, RC 202 Banquet Room
Seminer ve Söyleşiler
İlginizi çekecek konular ve konuşmacılar... ODEON, Müzik ve
Sahne Sanatları Fakültesi’nde bulunan Bilkent Konser Salonu
ve Mühendislik Fakültesi’nde yer alan Mithat Çoruh Amfi ve
diğer konferans salonları… Dinlemeniz, düşünmeniz,
sorularınızı yöneltebilmeniz için...
Genç ve üniversiteli olmaktan sağlıklı yaşamaya, gönüllülük
kavramından bilimin sanattaki gizemli yerine kadar…
37
Seminars and Chat Sessions
The following section of the booklet provides a description of
each seminar and chat session in the program.
You’ll find a variety of interesting issues and knowledgeable
speakers and will have the opportunity to listen to different
perspectives, think about them, and ask questions... and in the
meantime, you’ll have the opportunity to visit the main
buildings of the campus.
Please take a look at the following seminars and chats, with
topics ranging from the university experience, leading a healthy
life and volunteering, to the enigmatic relationship
of science and the arts.
38
Tadımlık Üniversite
Selin Sayek Böke
Bilkent'teki yaşamdan derlediği çeşitli kesitler yardımıyla sizlere
üniversite hayatının genel bir tanıtımını yapacak ve henüz
başlamakta olduğunuz bu keyifli serüveni anlamlı ve verimli
kılmanız için ipuçları verecektir.
4 Eylül 2014, Perşembe
11:30 ● ODEON
60 dakika, (TR)
Bilgi Okuryazarı Olun, Çağı Yakalayın !
Ebru Kaya
Bilgi okuryazarlığı, bilgiye erişilmesinde, elde edilmesinde,
değerlendirilmesinde ve bilginin kullanılmasında bireylere yeni
bir beceri kazandırır. Günümüzde bilgi güçtür. İstenilen bilgiye
erişim ve erişilen bilginin doğru yerde kullanılması, kişileri
mesleki kariyerlerinin ve kişisel yaşamlarının getireceği hemen
her türlü değişime ve mücadeleye hazırlıklı hale getirir.
Sunumumuzda bilgi okuryazarlığının ve yaşam boyu öğrenmenin
ipuçlarını bulabilirsiniz.
4 Eylül 2014, Perşembe
16:00 ● MF-Mithat Çoruh Amfi
60 dakika, (TR)
6 Eylül 2014, Cumartesi
14:00 ● GSTMF FFB-22
60 dakika, (TR)
10 Soruda Sigara
Selcan Başak Soyluoğlu
Bu bir sınav değil!
Sigara içen ve içmeyen herkese açık olan bu oturumda sigaraya
ilişkin bazı bilgilerinizi tartışmaya var mısınız?
4 Eylül 2014, Perşembe
14:30 ve 16:00 ● GSTMF FFB-22
60 dakika, (TR)
Gönüllü Paylaşımlar
Gönüllülük, adından da anlaşılacağı gibi, gönülden ve isteyerek
yapılan bir eylemdir. Daha zor durumda olanların yaşamına bir
değer katmak ve bu paylaşımın kişiye ve topluma kazandırdıkları...
Sosyal sorumluluk anlayışına Bilkent Toplumsal Duyarlık Projeleri
Gönüllüleri’nden bir açılım.
6 Eylül 2014, Cumartesi
9:30, 12:00 ve 14:00 ● MF-Mithat Çoruh Amfi 60 dakika, (TR)
39
A Taste of the University
Selin Sayek Böke
This session will give you a taste of the university experience by
sharing “slices of life” at Bilkent University and offering hints to
enhance your learning experience during this journey you are
embarking on.
September 4, 2014, Thursday
11:30 a.m. ● ODEON
60 minutes, (TR)
Become Information Literate and Keep Up With the
Pace of the Modern Age!
Ebru Kaya
Information Literacy help individuals to attain new abilities in
accessing, acquiring, evaluating and using information. Today,
knowledge is power. In order to overcome the obstacles and
changes in both your professional and personal life, you will need
to access the relevant information and use it correctly. In our
presentation, you will receive advice about Information Literacy and
Lifelong Learning.
60 minutes, (TR)
September 4, 2014, Thursday
4:00 p.m. ● FE Mithat Çoruh Auditorium
60 minutes, (TR)
September 6, 2013, Saturday
2:00 p.m. ● FADA FFB-22
The Cigarette, in 10 Questions
Selcan Başak Soyluoğlu
This is not an exam!
Are you ready to discuss some of what you know about cigarettes
in this session? The seminar is open to everyone, both smokers
and nonsmokers.
60 minutes, (TR)
September 4, 2014, Saturday
2:30 p.m. and 4:00 p.m. ● FADA FFB-22
Volunteering
Volunteering, as the word indicates, is an action done voluntarily
and willingly. It enriches the lives of those who are less fortunate,
and through this interaction, contributes to the individual and to
society. The volunteer organization TDP (Social Awareness Project)
is “a Bilkent initiative contributing to the understanding of social
responsibility.”
60 minutes, (TR)
September 6, 2014, Saturday
9:30 a.m., 12:00 noon, and 2:00 p.m.
● FE-Mithat Çoruh Auditorium
40
Bilkent’te Yaşam
Kampüsümüzdeki sosyal ve kültürel yaşamı zenginleştiren,
hayatı kolaylaştıran olanaklara Radyo Bilkent gönüllüleri gözüyle
bakış.
4 Eylül 2014, Perşembe
16:00 ● V1 Amfiler Binası
60 dakika, (TR)
6 Eylül 2014, Cumartesi
14:00 ● İİSBF A Binası, C Blok Amfi
60 dakika, (TR)
İlkyardım
Mete Aker, Yüksel Dur
Bilkent Üniversitesi İlkyardım Eğitim Merkezi’nin vermiş olduğu
sertifikalı ilkyardım kurslarından bir örnek sunulacaktır.
6 Eylül 2014, Cumartesi
9:30 ve 12:00 ● İİSBF A Binası C Blok Amfi
60 dakika, (TR)
Temel Afet Bilinci
Hakan Korkut
Afet, onunla mücadele etmekte kaynaklarımızın yetersiz kaldığı
durumlar olarak tanımlanabilir. Deprem, toprak kayması, fırtına,
tsunami gibi olaylar doğal olaylar olmakla beraber gerekli
önlemleri almayıp gerekli hazırlıkları yapmadığımızda birer doğal
afete dönüşebilirler.
Herhangi bir zamanda karşılaşabileceğimiz tüm acil durumlar
için bir "acil durum eylem planı" yapılmalı ve bu plan belirli
aralıklarda yapılacak tatbikatlarla sürekli çalışılarak
güncellenmelidir.
Olası bir afette can ve mal kaybını en aza indirgemek "Önlem" ve
"Hazırlık" konularını afet yaşanmadan önce uygulamakla
mümkündür.
4 Eylül 2014, Perşembe
14:30 ● V1 Amfiler Binası
60 dakika, (TR)
Google ve Hayattaki Noktaları Birleştirmek
Fazlı Can
Steve Jobs'un hayatında ve Masumiyet Müzesi'nde Kemal ve
Füsun'un hayatında önemli anlar nasıl birleşti? Bu noktalar sizin
hayatınızda nasıl birleşecek? Kendinizi yirmi yıl sonra Google'da
arayınca ne görmek istersiniz?
4 Eylül 2014, Perşembe
14:30 ve 16:00 ● EE-01 Konferans Salonu
41
60 dakika, (TR)
Life at Bilkent
A student's eye-view of the opportunities on campus for enriching
social and cultural life, and making day-to-day life easier
presented by Radio Bilkent volunteers.
September 4, 2014, Thursday
4:00 p.m. ● V1 Lecture Halls
60 minutes, (TR)
60 minutes, (TR)
September 6, 2014, Saturday
2:00 p.m. ● FEASS A Building C-Block
Auditorium
First Aid
Mete Aker, Yüksel Dur
A sample session of the Bilkent University First Aid Training
Center's certified first aid course will be presented.
60 minutes, (TR)
September 6, 2014, Saturday
9:30 a.m. and 12:00 noon ●
FEASS A Building C-Block Auditorium
Basic Disaster Awareness
Hakan Korkut
Disasters are situations that our resources are inadequate to deal
with effectively. Although events such as earthquakes, landslides,
hurricanes and tsunamis are natural occurrences, they can turn
into disasters when we do not take the necessary precautions and
prepare adequately. For all types of emergency situations that we
might encounter at any time, an "emergency action plan" must be
drawn up. It should also be revised and our readiness kept up to
date through periodic drills.
It is possible to minimize the number of casualties and the extent
of property damage by preparing properly and carrying out the
necessary preventive measures.
September 4, 2014, Thursday
2:30 p.m. ● V1 Lecture Halls
60 minutes, (TR)
Google and Connecting the Dots in Life
Fazlı Can
How are the important moments in Steve Jobs’s life, or in the lives
of Kemal and Füsun in The Museum of Innocence, connected? How
will these dots be connected in your life? If you Google yourself
twenty years from now, what would you like to see?
September 4, 2014, Thursday
2:30 p.m. and 4:00 p.m.
● EE-01 Conference Hall
60 minutes, (TR)
42
Şu Matematik Dedikleri
Sinan Sertöz
Matematik tarihinde dolaşırken aklımıza takılanlar. Babil
tabletleri, Eski Yunan matematikçileri, İslam matematiği ve
Avrupa. Geçmiş, bugünün tarihçilerin düşündüğünden de büyük
bir parçasıdır derken ne kadar geriyi düşünüyoruz? Matematik
tarihi, bize matematiğin tarihini öğretiyor mu? Biz tarihe kalacak
mıyız? Konular, sorular ve sorunlar. Meraklısına muhayyer.
4 Eylül 2014, Perşembe
14:30 ve 16:00 ● İİSBF A Binası C Blok Amfi
60 dakika, (TR)
Üniversite Eğitimine İlk Bakış
Örsan Örge
Yeni Bilkentlilere sıcak bir karşılama ve üniversite öğrencisi
olmanın keyfine ve zorluklarına ilişkin kısa bir akademik giriş.
4 Eylül 2014, Perşembe
10:00 ●
Ahmed Adnan Saygun Merkezi Konser Salonu
60 dakika, (EN)
Türkiye’de Yaşam
Ayşen Yücel
Bu sunum, Bilkent Üniversitesi’ne yeni gelen yabancı öğrencilerin
Türkiye’ye daha kolay uyum sağlamasına yardımcı olmak için,
yapılması ve yapılmaması uygun olan davranışlarla birlikte, onları
Türk kültürü ve alışkanlıkları konusunda bilgilendirme amacını
taşımaktadır.
4 Eylül 2014, Perşembe
14:30 ● V2 Amfiler Binası
60 dakika, (EN)
Evrim: Herkesin Bilmesi Gerekenler
Ali Osmay Güre
İnsanın maymundan gelmediğini, evrimin her gün vücudumuzda
gerçekleştiğini, insanın istediği her tür canlıyı evrimsel değişime
tabi tutabildiğini ve tarih boyunca tutmuş olduğunu biliyor
muydunuz? Bu konuşma, evrim hakkında günümüzde bilinenlerin
kısa ve bilimsel bir özetini örneklerle sunmak üzere
tasarlanmıştır.
4 Eylül 2014, Perşembe
14:30 ● V3 Amfiler Binası
60 dakika, (TR)
6 Eylül 2014, Cumartesi
9:30 ● EE-01 Konferans Salonu
60 dakika, (EN)
43
That Thing Called Mathematics
Sinan Sertöz
We tackle the questions that arise when we meander through the
history of human mathematical activity. We encounter Babylonian
cuneiform tablets, Ancient Greek mathematicians, Islamic
mathematics and finally mathematics in Europe. We try to estimate
how far back we should go when we claim that the past is a larger
part of the future than historians think. We discuss whether the
“History of Mathematics” is really about the history of mathematics.
Inevitably, we wonder if we will be remembered in the history books
of the future. Questions, concerns and issues.
Only for the enthusiastic.
60 minutes, (TR)
September 4, 2014, Thursday
2:30 p.m. and 4:00 p.m.
● FEASS A Building C-Block Auditorium
A First Glance at University Education
Örsan Örge
A warm welcome to new Bilkenters and a brief academic introduction
to the joys and challenges of being a university student.
60 minutes, (EN)
September 4, 2014, Thursday
10:00 a.m. ● Ahmed Adnan Saygun Center
Concert Hall
The Turkish Way of Life
Ayşen Yücel
The purpose of this presentation is to provide new international
students at Bilkent University with essential information about
Turkish culture and customs, including DOs and DON’Ts, to help
them adapt to Turkey more easily.
September 4, 2014, Thursday
2:30 p.m. ● V2 Lecture Halls
60 minutes, (EN)
Evolution: What We All Need to Know
Ali Osmay Güre
Did you know that monkeys are not our ancestors, that evolution
happens every day within our bodies, that humans have the
capability of evolving every species on earth, and that they have
done so throughout history? This talk offers a scientific summary of
what we currently know about evolution through the
presentation of specific cases.
60 minutes, (TR)
September 4, 2014, Thursday
2:30 p.m. ● V3 Lecture Hall
60 minutes, (EN)
September 6, 2014, Saturday
9:30 a.m. ● EE-01 Conference Hall
44
Bilkent’te Yaşam ESN
ESN Bilkent
Erasmus Student Network Bilkent
Bu etkinlikte Bilkent Üniversitesi, kampüs yaşamı ve Ankara
hakkında temel bilgiler ve hayatı kolaylaştıran pratik ipuçları
hakkında bilgilenme olanağınız bulunmaktadır. Kampüs olanakları
arasında yer alan yurtlar, sağlık merkezi, bilgisayar laboratuvarları,
kütüphane ve spor merkezi hakkında detaylı bilgiye de sahip
olabilirsiniz.
4 Eylül 2014, Perşembe
16:00 ● V2 Amfiler Binası
60 dakika, (EN)
Sınıfta Kalmanın Yolları
Orhan Aytür, Kürşat Aydoğan
Üniversitede dersler ve notlama sistemiyle ilgili sıkça sorulan
sorulara cevap bulmak, ders yükü, not ortalaması, önkoşullar, ders
tekrarı, bölüm müfredatı ve benzeri kavramlarla tanışmak için iyi bir
fırsat! Sakın kaçırmayın!
4 Eylül 2014, Perşembe
14:30 ve 16:00 ● Bilkent Konser Salonu
60 dakika, (TR)
6 Eylül 2014, Cumartesi
12:00 ● Bilkent Konser Salonu
60 dakika, (TR)
İletişim ve Liderlik
Oğuz Benlioğlu
- Liderliğin 5 Temel İlkesi
- Herkes Lider Olabilir
- Olmak ya da Olmamak
- İletişimin 3 Anahtarı: Anlamak - Anlatmak - Anlaşmak
Liderlik ve İletişim seminerinde; Liderlik becerileri ve temel değerleri
üzerinde durulacak, gerçek hayattan somut örneklerle farkındalık ve
faydanın ön planda olduğu, sıradışı bir saat yaşayacaksınız.
6 Eylül 2014, Cumartesi
09:30 ve 14:00 ● Bilkent Konser Salonu
60 dakika, (TR)
Öznel, Öznelerarası, Nesnel
Varol Akman
Felsefe açısından değer taşıyan birçok problemde kişi, onun içinde
bulunduğu toplum ve paylaştıkları çevre önemli rol oynar. Konuşma,
bunun neden böyle olduğuna ve sonuçlarına eğilecektir.
6 Eylül 2014, Cumartesi
12:00 ● EE-01 Konferans Salonu
45
60 dakika, (TR)
Life at Bilkent ESN
ESN Bilkent
Erasmus Student Network Bilkent
At this session, you will have the opportunity to obtain basic
information and practical tips regarding Bilkent University, campus
life and the city of Ankara. The presentation will include details
about campus facilities such as the dormitories, health center,
computer labs, library and sports center.
September 4, 2014, Thursday
4:00 p.m. ● V2 Lecture Halls
60 minutes, (EN)
How to Flunk
Orhan Aytür, Kürşat Aydoğan
An excellent opportunity to find out about the grading system at the
university and familiarize yourselves with issues such as course
load, grade point average, prerequisites, repeating courses,
curriculum and the like.
60 minutes, (TR)
September 4, 2014, Thursday
2:30 p.m. and 4:00 p.m. ● Bilkent Concert Hall
60 minutes, (TR)
September 6, 2014, Saturday
12:00 noon ● Bilkent Concert Hall
Leadership & Communication
Oğuz Benlioğlu
- The five basic principles of leadership
- Everyone can be a leader
- To be or not to be
The three keys to communication: understanding
– explaining – agreeing
The Leadership and Communication seminar will focus on leadership
skills and basic values, using concrete
examples from real life.
60 minutes, (TR)
September 6, 2014 Saturday
9:30 a.m. and 2:00 p.m. ● Bilkent Concert Hall
Subjective, Intersubjective, Objective
Varol Akman
In many problems considered worthy of attention from t
he viewpoint of philosophy, an individual, his society, and the
shared environment play important roles. This talk studies the
reasons for that, and the consequences.
60 minutes, (TR)
September 6, 2014 Saturday
12:00 noon ● EE-01 Conference Hall
46
Edebiyat Nedir? Ne İşe Yarar?
Hilmi Yavuz
Bu konferansta edebiyatın Türkiye’nin zihin tarihinde bir medeniyet
dili olduğunu, özellikle de şiirin bu medeniyetin dile getiriş biçimi
sayılması gerektiğini vurgulayarak söze başlayacağız. Bizim
açımızdan edebiyatın, özellikle de şiirin bugün, düzyazıya göre
geriye itilmiş olmasının, bir medeniyetin geriye itilmiş olduğu
biçiminde yorumlanması gerektiğini düşünebilir miyiz?
Edebiyatın yararı var mıdır? Varsa nedir? Bu sorunun, aslında bilgi ile
somut ve maddi işe yararlılık açısından bir ilişki kurulması anlamına
geliyor olması çok sakıncalı bir soru olabilir. Edebiyatın işlevinin,
özellikle bizim lise öğretimimizde, test odaklı sınav sorularına cevap
vermeye indirgenmiş olması kaygı ve endişe vericidir. Edebiyat, bir
öğretim işi olduğu kadar bir eğitim işi, bir ruh terbiyesi işidir.
6 Eylül 2014, Cumartesi
09:30 ● V1 Amfiler Binası
60 dakika, (TR)
Üniversite Ortamında İnsan ve Değerleri
Yasemin Yalım
Yaşam, insanın kendi varoluşunu anlamlandırması için olanaklar
sunar. Kişi doğduğu günden başlayarak kendini çeşitli açılardan
geliştirir; bir anlamda varoluşunun sınırlarını keşfe çıkar. Bu
yolculuklardan biri de değerli insan olmaya doğru yapılan
yolculuktur. Pek çok aşaması, bir o kadar da durağı olan bu
yolculukta yolumuz aileden, arkadaşlardan, sevgililerden,
düşmanlıklardan, kazanmalardan ve kaybetmelerden geçer. Her
adımda biraz çoğalır, biraz azalırız; yaşamımızın sonunda
çoğalmalarımızın daha çok olacağını umarak yolculuğumuzu
sürdürürüz. Yolumuzun geçtiği yerlerden biri de üniversitedir.
Üniversite bize yalnız yeni bir varoluş alanı sunmakla kalmaz;
yolculuğumuz sırasında sırt çantamızda bulunması gerekenleri
gözden geçirip güncellememizi sağlar. Yaşamımız boyunca
“mesleğim” diyeceğimiz çok önemli bir parçamızı ve ona ilişkin
değerleri kurar; bize farklı yolculuk olanakları sunar. Üniversitenin
güvenli ortamında yaşamayı deneriz; “iyi” insan ve “iyi” bir meslek
kişisi olmanın yollarını araştırırız. Bu sunumda insan değerlerinin
içeriğini ve anlamlı bir yaşamın olanaklılığını birlikte düşünürken
“Nasıl iyi oluruz? İyi olduğumuzu nasıl biliriz?” sorularına ortak
yanıtlar arayacağız. Birlikte yapacağımız küçük yolculuk için sırt
çantamıza ilginizi, arzunuzu, düşünme gücünüzü, hayallerinizi ve
istencinizi koymayı unutmayın.
6 Eylül 2014, Cumartesi
09:30 ve 12:00 ● GSTMF FFB-22
47
60 dakika, (TR)
What is Literature? What Use Is It?
Hilmi Yavuz
In this presentation, it will be argued that literature, especially
poetry, was the only discourse available to past civilization in the
Turkish Islamic context. It would appear that Turks, even after their
Islamization, expressed their thoughts and feelings principally
through poetry prior to the introduction of the novel as a literary
genre in the 19th century. The fact that poetry today seems to have
been pushed into the background implies that the civilization in
question has itself been pushed into the background.
The question “What use is literature?” is objectionable, because its
implication is objectionable. It implies that literature is something
useful in a concrete and material sense, something to satisfy
immediate needs: for instance, the answers required to pass
entrance exams. From the point of view of most students, this
indeed seems to be the case. In this presentation, however, it will
be emphasized that the appropriate place of literature is not only
as a vehicle of learning [ta’lim], but also as a vehicle of education
in the moral sense [terbiye].
September 6, 2014 Saturday
9:30 a.m. ● V1 Lecture Halls
60 minutes, (TR)
The Individual and Human Values at the University
Yasemin Yalım
Life offers individuals opportunities to understand the meaning of
their existence. Starting from birth, human beings venture forth to
improve themselves and explore the boundaries of their potential.
One of these ventures is the journey we make to become a person
with values. There are many stages and stops on this journey,
where we encounter family, friends, lovers, and enemies, and
experience both gains and losses. At each step we become a little
larger, or a little smaller; we keep on going, hoping that by the end
of our lives we will have grown overall. The university is one of the
stops along the way. It not only provides us with an opening onto a
new existence; it also allows us to review and update the tools we
will need to carry with us during our journey. It equips us with
knowledge and the values of “our profession,” which we will
internalize throughout our lives. It offers us various possibilities. In
the safe and secure environment of the university, we experiment
with life. We explore ways of being a "good" person and a "good"
professional. In this presentation, we will reflect on the content of
human values and the possibility of having a meaningful life. We
will try to find shared answers to such questions as, "How can we
become good people?” and, “How do we know if we are good?”
Don’t forget to put your enthusiasm, desire, critical thinking ability,
imagination, and willpower in your backpack for the little journey
we will take together.
60 minutes, (TR)
September 6, 2014 Saturday
9:30 a.m. and 12:00 noon ● FADA FFB-22
48
Katılımlı Çalışma Grupları
Düşünmek, algılamak, öğrenmek, yeteneklerinizi geliştirmek
için öğrenciliğiniz süresinde ve tüm yaşantınızda gerekli
becerileri kazanmak için katılın, dinleyin, tartışın, uygulayın.
Değişik çalışma gruplarında çeşitli seçenekler sunuyoruz.
Bunlardan “Düşünmenin Yolları” 2 puan, diğerleri 1 puandır.
Her etkinliğin kapasitesi 50 kişi ile sınırlıdır. Sınırlı kapasitesi
olan etkinliklerde erken gelmek esas alınacaktır.
49
Interactive Workshops
To further develop the skills you will need during your
university years and throughout your life, please participate,
think, discuss and apply what you’ve learned...
A variety of workshop options are at your disposal. The
workshop entitled “Ways of Thinking” is worth 2 points, while
all others are 1 point each.
Please keep in mind that the capacity of the each classroom is
limited by 50. In case of excess demand, those arriving earliest
at the venue will be able to participate in the workshop in
question.
50
Düşünmenin Yolları
Fakülte Akademik İngilizce Geliştirme Programı tarafından
hazırlanan bu çalışmada, sizlerin hem üniversitedeki derslerinde,
hem de günlük yaşamınızda düşünce gücü ve yaratıcılıktan nasıl
faydalanabileceğiniz üzerinde durulacak. Görsel malzemelerden,
akademik metinlere kadar uzanan bir dizi araç kullanılarak belli
bir olaya veya kavrama birçok değişik açıdan nasıl bakılabileceği
gösterilecek. Mutlaka katılmanızı önerdiğimiz bu çalışma
grubunda eleştirel düşünme yetinizi geliştireceğinize inanıyoruz.
6 Eylül 2014, Cumartesi
9:30
B-Binası
Z-01, Z-02, Z-04, Z-05, Z-06, Z-07,
Z-08, 103, 104, 109, 110, 111
75 dakika, (TR)
12:00
B-Binası
Z-01, Z-02, Z-04, Z-05, Z-06,
Z-07, Z-08, 103
75 dakika, (TR)
B-Binası
104, 109, 110, 111
75 dakika, (EN)
Sen Sor
Resmiye Sabi Koç
Günlük yaşamımızda hayal kırıklığı, endişe, sıkıntı veya öfkeye
neden olan en önemli sorunlardan biri doğru soruyu
soramamaktır. Soru sormak bir serüvenden farksızdır. Bu süreçte
neler yapmalıyız, kazanımlarımız neler olabilir, hangi becerilere
sahip olmalıyız gibi soruları tartışırken bizi cevaplara götüren
yollara birlikte göz atacağız.
4 Eylül 2014, Perşembe
14:30 ve 16:00 ● B-Binası, Z-01
60 dakika, (TR)
Çoklu Zeka Kuramı
Fakülte Akademik İngilizce Geliştirme Programı
Çoklu Zeka Kuramı, gelişim psikolojisi alanında uzmanlaşmış bir
psikolog olan HOWARD GARDNER tarafından ortaya atılmıştır.
Yüzyıldır kullanılmakta olan IQ testleri öğrencinin okul basarisini
ölçmek ve belirlemek için geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. Bu
testlerle bireyin yalnızca dil, mantık-matematik ve çok sinirli
olarak da uzaysal kavram yeteneğini ölçmek için
kullanılmaktadır.IQ testleri bireyin sahip olduğu/olabileceği diğer
zeka türlerini ölçmek için yeterli değildir.
Çoklu Zeka Kuramı’na dayalı geliştirilen testler bireyin yalnızca dil
ve matematik alanlarında değil görsel/mekansal; bedensel;
müziksel; iletişimsel; içsel ve doğayla olan ilişkilerini de kapsayan
zeka türlerini ölçmeye yöneliktir. Öğrenci ÇZK testlerini
uygulayarak, kendinde var olan diğer zeka türlerinin neler
olduğunu ve böylece nasıl bir öğrenme ve çalışma yolu
izleyeceğini anlamış ve saptamış olacaktır.
51
Ways of Thinking
In this workshop, designed by Faculty Academic English Program,
you will learn the importance of using critical thinking skills and
creativity in your academic studies as well as in your daily life.
With the help of a wide range of visual materials and academic
texts, ways of looking at issues from various perspectives will be
discussed. We strongly suggest you attend this workshop, where
you will have the chance to improve your critical thinking skills.
75 minutes, (TR)
September 6, 2014, Saturday
9:30 a.m.
B-Building
Z-01, Z-02, Z-04, Z-05, Z-06,
Z-07, Z-08, 103, 104, 109, 110, 111
75 minutes, (TR)
12:00 noon.
B-Building
Z-01, Z-02, Z-04, Z-05, Z-06, Z-07,
Z- 08, 103
75 minutes, (EN)
B-Building
104, 109, 110, 111
You Ask!
Resmiye Sabi Koç
One of the main causes of disappointment, anxiety, annoyance,
anger and many other negative feelings is not asking the right
question. In fact, asking the right question is no different from
setting out on an adventure. In this workshop, participants will
learn how to construct questions so as to get the answers they
really need.
60 minutes, (TR)
September 4, 2014, Thursday
2:30 p.m. and 4:00 p.m B-Building, Z-01
A Multiple Intelligences Approach
Faculty Academic English Program
Multiple Intelligence (MI) theory states that there are at least
seven different ways of learning anything, and therefore there are
"seven intelligences": body/kinesthetic, interpersonal,
intrapersonal, logical/mathematical, musical/rhythmic,
verbal/linguistic, and visual/spatial. In addition, most people have
the ability to develop skills in each of the intelligences, and to
learn through them. However, in education we have tended to
emphasize two of the "ways of learning": logical/mathematical
and verbal/linguistic.
52
Bu programda öğrencilere yedi zeka türünden hangilerinin
kendinde var olduğunu açığa çıkaracak kısa sorular uygulanarak, ne
tür zeka türlerine sahip olduklarını görecekler ve bu zeka yapılarına
bağlı olarak ne tür bir öğrenme ve çalışma yöntemi uygulamaları
gerektiğini saptamış olacaklardır.
4 Eylül 2014, Perşembe
14:30 ve 16:00 ● B-Binası, Z-02
60 dakika, (TR)
Bir Elin Nesi Var, İki Elin Sesi Var
İklil Kaya Yıldırım
Akademik hayat gerçek hayattaki yolumuzu belirleyen bir ön
hazırlık safhasıdır. Hem gerçek hayatta hem de akademik hayatta
sorunların çözümlerine başkalarıyla ulaşmamız beklenebilir. Başarılı
bir takım ürünü ortaya koyabilmek şüphesiz öğrenilmesi gereken
bir beceridir. Birlikte çalışmak bir beceri ise bu beceri nasıl
kazanılır? Bu çalışma grubunun amacı akademik yaşamınızda başarı
için grup çalışmasının önemini ve gerekliliğini sizlere anlatabilmek
ve yöntemler kazandırmaktır.
4 Eylül 2014, Perşembe
14:30 ve 16:00 ● B-Binası, 111
60 dakika, (TR)
Kötü Yazarlardan Öğrenecek Çok Şey Var
Tuğçe Arıkan
Yazma, üniversite eğitiminiz boyunca en sık kullanacağınız
becerilerden biri. Yazılı ödevler, sınavlar ve raporlar eğitim
başarınızı doğrudan etkileyecek.
Bu çalışmada kötü bir yazarın kısa bir metnini irdeleyerek iyi ve
etkili yazma konusunda dersler çıkaracağız. Başkalarının hatalarına
gülmek kötü olsa da Shakespeare'in dediği gibi "İyi biten her şey
iyidir." Üniversite eğitiminize doğru yazmayı öğrenerek başlayın ve
yazılı ödevlerinizde ve sınavlarınızda rahat edin.
4 Eylül 2014, Perşembe
14:30 ve 16:00 ● B-Binası, Z-04
60 dakika, (TR)
Üniversiteye Başlarken: Özgüven
Yeliz Şimşek Alphan
Üniversiteye geçiş ve aynı zamanda genç yetişkinliğe geçiş, hem
kişisel hem de toplumsal anlamda talepkar bir dönem. Kendinizin
ve çevrenizin sizden beklentilerini karşılayabilmek için ihtiyacınız
olan etmenlerden önemli bir tanesi ise özgüven. Duygularımızı
şekillendirebilen, sosyal ve romantik ilişkilerimizden aldığımız
doyumu, okul başarımızı etkileyen ve ergenlikten yetişkinliğe
değişkenlik gösteren özgüveni etkileyen faktörler nelerdir?
Özgüveni korumak ya da artırmak için neler yapılabilir? Bu soruların
cevaplarını görebileceğiniz bu seminerde, özgüveninizi besleyecek
farklı kaynaklarınızı keşfetme imkanı bulacaksınız.
4 Eylül 2014, Perşembe
14:30 ve 16:00 ● B-Binası, Z-05
60 dakika, (TR)
6 Eylül 2014, Cumartesi
14:00 ● B-Binası, Z-04
60 dakika, (TR)
53
In this session those "seven intelligences" will be introduced to the
participants and with the help of the inventory, the participants
will be able to see where they apply each of the intelligences, and
to what extent.
60 minutes, (TR)
September 4, 2014, Thursday
2:30 p.m. and 4:00 p.m. ● B-Building, Z-02
Teamwork
İklil Kaya Yıldırım
Civilizations took form and developed as the result of collective
life and the use of collective intelligence; without this, we would
not have reached our current level of advancement in numerous
areas. Collective intelligence and effort can play an important role
in academic life as well. During this session, we will discuss the
need for and impact of teamwork in academic endeavors.
60 minutes, (TR)
September 4, 2014, Thursday
2:30 p.m. and 4:00 p.m. ● B-Building, 111
Much to Learn from Bad Writers
Tuğçe Arıkan
Writing is one of the most important skills required for
undergraduate studies. Written assignments and reports have a
direct impact on your success.
In this workshop, through the analysis of a poorly written text, we
will investigate what effective writing is. Although it may not be
nice to laugh at others’ faults, “all’s well that ends well,” as
Shakespeare said. Start off your college education by refining your
writing skills, so that you will achieve the best results you can in
your written assignments and exams.
September 4, 2014, Thursday
60 minutes, (TR)
2:30 p.m. and 4:00 p.m. ● B-Building, Z-04
Self-Esteem across the Transition to College
Yeliz Şimşek Alphan
The transition from high school to college, and at the same time
from late adolescence to young adulthood, can be regarded as a
particularly demanding period encompassing a number of
challenges. To meet both your own expectations and those of the
people around you, one important thing you need is self-esteem.
Self-esteem shapes our feelings, determines the level of
satisfaction we get from our social and romantic relationships and
also affects our academic success. So, what are the factors
influencing the level of self-esteem in this transition period? What
can we do to maintain or increase our self-esteem? In this
seminar, you will have a chance to find answers to these questions
and discover how to make use of the various resources you
already have for nurturing your self-esteem.
60 minutes, (TR)
September 4, 2014, Thursday
2:30 p.m. and 4:00 p.m. ● B-Building, Z-05
60 minutes, (TR)
September 6, 2014, Saturday
2:00 p.m. ● B-Building, Z-04
54
Not Tutma Becerisi ve Origami
Ersin Soylu
El becerimizle bir şeyler üreterek öğrenmeyi, not tutarak
öğrenmekle birleştirmeye ne dersiniz? Yapacağımız etkinlik,
duyarak ve not tutarak öğrenmekle, göz-el koordinasyonunu
kullanarak öğrenmeyi birleştirmektedir. Sizlere bu çalışmayı
hazırladık, çünkü lise eğitimi sırasında çok fazla üzerinde
durulmayan not tutma becerisi, üniversite eğitiminin önemli bir
parçasıdır. Bilkent'teki yaşantınız boyunca iyice gelişecek olan bu
beceri, sizlere iş hayatınızda da gerekli olacaktır.
4 Eylül 2014, Perşembe
14:30 ve 16:00 ● B-Binası, Z-06
60 dakika, (TR)
Üniversite Yaşamına Uyum
Gözde Mumcu
Üniversite yaşamına başlamak gibi hayatımızda değişimi içeren
her dönem bir geçiş dönemidir. Geçiş dönemleri olumlu
değişimleri içermesine rağmen zorlayıcı ve stresli dönemler
olabilir. Üniversite yaşamına başladığınız bu geçiş döneminde
üniversite öğrencisi olarak sizden beklenenleri bilmek, kendi
üniversite yaşantınızla ilgili beklentilerinizi netleştirmek, size
sunulan seçenekler, fırsatlar ve olanaklarla ilgili bilgi sahibi olmak
üniversiteye uyum sürecini kolaylaştıracaktır. Bu süreçte
karşılaşacağınız sıkıntılarla ve bu sıkıntılarla başa çıkmak
yollarıyla ilgili bilgi edinmek isterseniz “Üniversite Yaşamına
Uyum” seminerine katılabilirsiniz.
4 Eylül 2014, Perşembe
14:30 ve 16:00 ● B-Binası, Z-07
60 dakika, (TR)
Zamanı Yönetmek mi?
Şerife Dalbudak
Başarılı olabilmenin ön koşullarından biri zamanı iyi yönetmek
olabilir mi? Zamanı iyi yönetmek veya iyi kullanmak aslında hayatı
doğru yönlendirmek ve verimli sonuçlara ulaşabilmek demektir.
Diğer yandan zamanın yönetilip yönetilemeyeceği tartışmaya açık
bir konudur ve kişiye özeldir. O yüzden zaman yönetimi doğru
karar verme ve planlı çalışma becerileri geliştirmeyi gerektirir. Bu
katılımlı çalışma grubunun temel amacı, siz yeni Bilkentlilerin bu
beceriler konusunda biraz daha farkındalık kazanmalarını
sağlamaktır.
4 Eylül 2014, Perşembe
14:30 ve 16:00 ● B-Binası, Z-08
60 dakika, (TR)
Kişilerarası İletişim
Nihan Önder
Kişilerarası iletişim yüz yüze gerçekleşir; genellikle kendiliğinden
ve teklifsizdir. Burada bireyler arasında sürekli bir geri bildirim
gözlenir. Geri bildirim olmadığı takdirde iletişim gerçekleşmez.
İletişimin gerçekleşebilmesi için üç şart aranır:
55
Note Taking and Origami
Ersin Soylu
How about combining learning through doing a handicraft with
learning through taking notes? This workshop merges two
methods of learning: one via listening and note-taking, and the
other via eye-hand coordination. We created the workshop to
introduce note-taking: a skill essential for academic success, and
one that will not only improve during your studies at Bilkent, but
will also be essential in your post-university working life.
60 minutes, (TR)
September 4, 2014, Thursday
2:30 p.m. and 4:00 p.m. ● B-Building, Z-06
Adjustment to College Life
Gözde Mumcu
Entering college is a transition period that includes a large
number of changes. Even though many of these changes may be
positive, the transition as a whole may become stressful and
overwhelming. If you know what is expected from you as a
freshman, if you are clear about your expectations, and if you are
knowledgeable about the opportunities, alternatives and
possibilities open to you, it will be easier to adapt to college. You
are welcome to attend this seminar if you wish to learn how to
deal with these challenges.
60 minutes, (TR)
September 4, 2014, Thursday
2:30 p.m. and 4:00 p.m. ● B-Building, Z-07
Managing Time?
Şerife Dalbudak
What is one of the key prerequisites to becoming a successful
university student? Using or managing time effectively allows us
to direct our lives in the way we would wish. Good time
management requires good decision-making and planning skills.
The basic aim of this workshop is to make new Bilkenters more
aware of these fundamental skills.
60 minutes, (TR)
September 4, 2014, Thursday
2:30 p.m. and 4:00 p.m. ● B-Building, Z-08
Interpersonal Communication
Nihan Önder
Communication is a process in which individuals share their
feelings, thoughts, desires and expectations. It is the basis for
interpersonal relationships and is inevitable in our social world.
However, if we go about this process in the wrong way, it may
lead to problems in our relationships. You are invited to attend
this seminar if you wish to become more familiar with the
56
• Yüz yüze olması,
• Katılımcılar arasında bir mesaj alışverişinin olması,
• Söz konusu iletişim sözlü veya sözsüz nitelikte olmasıdır.
Bu seminerin amacı, ilişkilerin temeli olan iletişim sürecini tanımaktır;
sözlü iletişimde konuşmanın ve sözsüz iletişimde
yüz anlamlarının, göz hareketlerinin, beden duruşunun, giyinmenin,
sesin özeliklerinin önemini gözden geçirmektir.
4 Eylül 2014, Perşembe
14:30 ve 16:00 ● B-Binası, 103
60 dakika, (TR)
6 Eylül 2014, Cumartesi
14:00 ● B-Binası, Z-01
60 dakika, (TR)
Öğrenmede Zihnin Etkili Kullanımı
Ceren Tezoğlu Solmaz
Öğrenme, deneyimler sonucu davranışlarda oluşan uzun süreli
değişimlerdir. Kişinin öğrenme biçimine dair farkındalık düzeyi;
akademik performans, sosyal ilişkiler ve çevreye uyumun gelişmesinde
önemli rol oynamaktadır. Seminerde öğrenme ve davranış ilkeleri,
farklı öğrenme yöntemleri ve öğrenmenin kişilik dinamikleriyle olan
ilişkisinden bahsedilecektir.
4 Eylül 2014, Perşembe
14:30 ve 16:00 ● B-Binası, 110
60 dakika, (TR)
6 Eylül 2014, Cumartesi
14:00 ● B-Binası, Z-05
60 dakika, (TR)
Hedef Belirleme ve Motivasyon
Özge Yılmaz
Çoğu zaman “Ne istediğimi bilmiyorum!” ya da “Ne yapacağımı
bilmiyorum!” deriz. Oysa hedefler gelişimimiz ve bu gelişimi kontrol
edebilmemiz için önemlidir. Bireyler hedeflerini çizer ve o yolda
yürürler ve o yolda ilerlerken kendilerine daha gerçekçi bir gözle
bakabilir, neye ihtiyaç duyduklarını daha hızlı algılayabilirler. Böylece
başarıya daha kolay ulaşabilirler. Motivasyon ise hedefi belirlemeye ve
gerçekleştirmeye yönelik çabaların oluşturduğu bir süreçtir.
Hareketlerimizin ardında bulunan ve “güdü” adı da verilen bu gücü
keşfetmek ve kullanabilmek için “Hedef Belirleme ve Motivasyon”
seminerine katılabilirsiniz.
4 Eylül 2014, Perşembe
14:30 ve 16:00 ● B-Binası, 104
60 dakika, (TR)
6 Eylül 2014, Cumartesi
14:00 ● B-Binası, Z-02
60 dakika, (TR)
Beyninizi Tanımak İster misiniz?
Muzaffer Tunca
1970’lerin sonundan beri beynin dört bölüme ayrıldığı
söylenmektedir. Eğitim, spor, sosyal ve diğer alanlarda faaliyetler
gösteren insanlar acaba bu dört bölümden en çok hangisini en etkin
şekilde kullanıyor? Acaba dört bölümü de kullanmak mümkün mü? Bu
katılımlı çalışma grubunda beynin bölümleri ve çalışma prensipleri ile
ilgili bilgiler edinip üniversite hayatınızda çok ihtiyaç duyacağınız
beyninize belki de hükmedebilmenin yollarını öğreneceğiz.
4 Eylül 2014, Perşembe
14:30 ve 16:00 ● B-Binası, 109
57
60 dakika, (TR)
communication process, gain information regarding
communication skills and learn about the factors that lead to a
positive style of communication.
60 minutes, (TR)
September 4, 2014, Thursday
2:30 p.m. and 4:00 p.m. ● B-Building, 103
60 minutes, (TR)
September 6, 2014, Saturday
2:00 p.m. ● B-Building, Z-01
Effective Use of the Mind in Learning
Ceren Tezoğlu Solmaz
Learning involves long-lasting changes in behavior as the result of
particular types of experiences. Being aware of one’s own learning
style enables an individual to improve academic performance,
social relationships, and adaption to the environment. The
principles of learning and behavior, various methods for learning,
and the association of learning and personality dynamics will be
covered in the seminar.
60 minutes, (TR)
September 4, 2014, Thursday
2:30 p.m. and 4:00 p.m. ● B-Building, 110
60 minutes, (TR)
September 6, 2014, Saturday
2:00 p.m ● B-Building, Z-05
Goal Setting and Motivation
Özge Yılmaz
Do your goals really reflect your personality and your desires? To
what extent are they achievable? The answers to these questions
may shed light on how the motivation to start or finish a
job is sometimes lost. This seminar will help you learn how to
generate and maintain motivation, and understand whether the
goals that you set out to reach are attainable.
60 minutes, (TR)
September 4, 2014, Thursday
2:30 p.m. and 4:00 p.m. ● B-Building, 104
60 minutes, (TR)
September 6, 2014, Saturday
2:00 p.m. ● B-Building, Z-02
Introduction to the Brain
Muzaffer Tunca
Exercising different skills requires us to use different parts of our
brains. But which part do we use in education? In sports? In social
interactions? Is it possible to use all of these parts effectively? In
this workshop, which focuses on the brain’s various sections and
its working principles, we learn how to manage our own brains
and get the most out of our studies and our lives.
60 minutes, (TR)
September 4, 2014, Thursday
2:30 p.m. and 4.00 p.m. ● B-Building, 109
58
Spor, Sanat ve Kültür
Deneyimli öğretim elemanları eşliğinde değişik spor dallarını
tanıma ve uygulama olanağı... Yaşam boyu spor yapma
alışkanlığı kazanmaya ilk adım...
Açıklamalarla klasik müzik... Sanat ve yaratıcılıkla birlikte
olacağınız Bilkent geceleri...
Renk ve Kaligrafi atölyesinde renklerle harf formlarını
buluşturup, görsel vizyonunuzu genişleteceksiniz.
Tartışmalı film gösterimleri... Film gösterimlerinden sonra,
filmin genel hatlarını ya da konusunu eleştirel bakımdan
irdeleyeceğiniz ve farklı bakış açılarıyla değerlendireceğiniz
bir tartışma bölümü yer almaktadır.
59
Sports, Art, and Culture
This section of the booklet contains information on the
following activities:
Sports ... as a way of life! You will find the opportunity to
experience a variety of sports activities under the guidance of
experienced instructors
A classical music concert, including commentary
by the conductor
Widen your visual vision by combining colour and letter forms,
in “Colour and Calligraphy” workshop.
Film screenings, each one followed by a discussion session to
examine issues raised by the film
60
Spor
Beden Eğitimi ve Spor Merkezi tarafından düzenlenen spor
etkinlikleri üç gün boyunca Yurtları Spor Salonu'nda yapılacaktır.
Etkinlikler her gün saat 12:00’den itibaren görevli öğretim
elemanları tarafından yürütülecektir. Spor etkinliklerine
katılabilmek için rahat kıyafet ve spor ayakkabısı giymenizi
öneriyoruz.
Unutmayın:
• Sadece yarışmak değil, katılmak ve denemek önemlidir.
• Etkinliklere katılım için yedek kıyafet bulundurulmalıdır.
• Etkinliğe katıldıktan sonra mutlaka ilgili öğretim elemanıyla
görüşüp kimlik kartınızı elektronik olarak okutmalısınız.
Öğrencilerimizin aktif olarak katılabilecekleri ve tanıyabilecekleri
spor etkinlikleri aşağıda belirtilmiştir:
Aerobik / Step, Aikido, Amerikan Futbolu, Basketbol, Badminton
Eskrim, Fitness / Kondisyon, Kendo, Masa Tenisi, Voleybol
4, 5 ve 6 Eylül 2014
12:00-17:00 arası
Yurtlar Spor Salonu
(Merkez Kampüs 77. Yurt Arkası)
(TR / EN)
Dilediğiniz sayıda etkinliğe katılabilirsiniz. Spor etkinliklerinden
alacağınız toplam puan 1 olacaktır.
Rahat kıyafet, uygun spor ayakkabısı ve değiştirmek için yedek
tişört getirmenizi öneririz.
61
Sports
The Physical Education and Sports Center has organized a variety
of sports programs that will take place over three days.
All programs will be held at the Sports Center
(Dormitories Sports Hall).
Under the supervision of the sports instructors, the programs will
start at 12:00 noon and will continue until 5:00 p.m.
Participants should wear comfortable clothing and sports shoes.
Don’t forget to:
• Participate and try new sports,
• Bring additional sportswear in case you need it, and
• Make sure that at the end of the program you have your I.D.
card read by the card reader to get your point.
The programs you can choose to participate in are as follows:
Aerobics / Step, Aikido, American Football, Basketball,
Badminton, Fencing, Fitness / Conditioning, Kendo, Table
Tennis, Volleyball
September 4, 5, and 6, 2014
12:00 noon – 5:00 p.m.
Sports Center
(Dormitories Sports Hall)
(TR / EN)
You can participate in more than one program, but you will only
get one point.
Wear comfortable clothing and sports shoes, and bring
an additional T-shirt.
62
Müzik
Açıklamalı Klasik Müzik Konserleri
Bilkent Senfoni Orkestrası
4 Eylül 2014, Perşembe
20:00
Bilkent Konser Salonu ● 45 dakika, (TR)
5 Eylül 2014, Cuma
20:00 (TR) ve 21:15 (TR/EN)
Bilkent Konser Salonu ● 45 dakika
Konserin başladığı saatte kapılar kapatılacak ve salona giriş
yapılamayacaktır.
Sanat ve Görsellik
Renk ve Kaligrafi
Kağıt üzerine fırçayla harf çizimi ve artistik ifade denemeleri.
4 Eylül 2014, Perşembe
14:30 ve 16:00
GSTMF F Binası B Blok FB-115, FB-120, FB-121,
FB-220, FB-221, FB-319 ve FB-321
60 dakika, (TR)
6 Eylül 2014, Cumartesi
10:00, 12:00 ve 14:00
GSTMF F Binası B Blok FB-115, FB-120, FB-121,
FB-220, FB-221, FB-319 ve FB-321
60 dakika, (TR)
Film
No
Yönetmen: Pablo Larrain ● Dil: İspanyolca, Türkçe altyazılı
Şili, ABD, Fransa / 2012 / Drama, Tarih
1988'de Şili'nin başındaki diktatör Augusto Pinochet, başkanlık
sürecine dair bir halk oylamasına gider. Ülke, Pinochet'nin iktidarını
sekiz yıl daha uzatmasına evet veya hayır oyu verecektir. Muhalefet
liderleri genç ve başarılı reklamcı René Saavedra'yı işe alır. Saavedra
Şili'yi özgürlüğüne kavuşturmak için sıradışı bir plan yapar.
4 Eylül 2014, Perşembe
20:00 ● MF-Mithat Çoruh Amfi
Tartışma bölümü ile birlikte en fazla 180 dakika sürecektir. (TR)
63
Music
Classical Music Lecture Concerts
Bilkent Symphony Orchestra
September 4, 2014, Thursday
08:00 p.m.
45 minutes, (TR) ● Bilkent Concert Hall
September 5, 2014, Friday
8:00 p.m. (TR) ve 9:15 p.m. (TR/EN)
45 minutes ● Bilkent Concert Hall
No entry is allowed after performance begins.
Art and Visuality
Colour and Calligraphy
Drawing letters on paper by brush and experimenting
artistic expressions.
September 4, 2014, Thursday
2:30 p.m. and 4:00 p.m.
FADA F Building, B Block, FB-115, FB-120, FB-121,
60 minutes, (TR)
FB-220, FB-221, FB-319 and FB-321
September 6, 2014, Saturday
10:00 a.m., 12:00 noon and 2:00 p.m.
FADA F Building, B Block, FB-115, FB-120, FB-121,
60 minutes, (TR)
FB-220, FB-221, FB-319, and FB-321
Film Screenings
No
Director: Pablo Larrain ● Language: Spanish with
Turkih subtitles
Chile, USA, France / 2012 / Drama, History
In 1988, Chile’s military dictator Augusto Pinochet calls for a
referendum to decide whether he will remain in power. The
leaders of the opposition hire a daring young advertising
executive, who conceives of a bold plan to win the election and
free the country from oppression.
September 4, 2014, Thursday
8:00 p.m. ● FE-Mithat Çoruh Auditorium
Duration of activity: 180 minutes maximum, including discussion. (TR)
64
Açlık Oyunları
Yönetmen: Gary Ross ● Dil: Ingilizce, Türkçe altyazılı
ABD / 2012 / Macera, Bilim-Kurgu
Yakın bir gelecekte Kuzey Amerika kuraklık ve arkasından gelen
yangın ve kıtlıklarla zayıflayarak çökmüş; yerini bir başkent ve
12 eyaletten oluşan Panem adında bir ülkeye bırakmıştır. Bu yeni
ülkede her sene eyaletlerden kura ile seçilen ikişer gencin
katıldığı "Açlık Oyunları" düzenlenmektedir. Kısmen eğlence
amaçlı, kısmen de halka göz dağı vermeyi hedefleyen bu oyunlar,
ayrıca tüm Panem ülkesinde televizyonlardan da izlenmektedir.
4 Eylül 2014, Perşembe
20:00 ● GSTMF FFB-22
Tartışma bölümü ile birlikte en fazla 180 dakika sürecektir. (TR)
Kelebeğin Rüyası
Yönetmen: Yılmaz Erdoğan ● Dil: Türkçe
Türkiye / 2013 / Drama, Tarih
Zonguldak'ta yaşayan iki genç şair Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip
Uslu, yeni yeni modernleşen bu madenci kentinde memuriyet
hayatlarını sürdürürken, bir yandan da sanatla, edebiyatla ve en
çok da şiirle iç içe yaşamaktadırlar. Ayakları üzerine yeni kalkan
genç Cumhuriyet, bir yandan modernleşme çabasındayken, aynı
yıllarda Avrupa'da da çetin bir savaş yaşanmaktadır.
5 Eylül 2014, Cuma
20:00 ● GSTMF FFB-22
Tartışma bölümü ile birlikte en fazla 180 dakika sürecektir. (TR)
Bir Şarkının Peşinde
Yönetmen: Malik Bendjelloul ● Dil: İngilizce, altyazısız
İngiltere / 2012 / Belgesel
70'li yılların başlarında farkında olmadan bir müzik efsanesine
dönüşen Detroit'li bir yerel müzisyenin hikayesini ele alan
belgesel, Sixto Rodriguez'in efsaneleşme ve ortadan kaybolma
sürecini işliyor. İki Güney Afrikalı hayranı bu müzisyenin peşine
düşerler fakat Rodriguez'in bu şöhretten haberi yoktur.
6 Eylül 2014, Cumartesi
9:30 ● GSTMF FFB-05
Tartışma bölümü ile birlikte en fazla 180 dakika sürecektir. (EN)
65
The Hunger Games
Director: Gary Ross ● Language: English with Turkish Subtitles
USA / 2012 / Adventure, Science Fiction
Katniss Everdeen voluntarily takes her younger sister's place in
the Hunger Games, a televised fight to the death in which two
teenagers from each of the twelve Districts of Panem are chosen
at random to compete.
September 4, 2014, Thursday
8:00 p.m. ● FADA FFB-22
Duration of activity: 180 minutes maximum, including discussion. (TR)
The Butterfly's Dream
Director: Yılmaz Erdoğan ● Language: Turkish
Turkey / 2013 / Drama, History
In a small Turkish town, two young, tubercular poets try to
survive while publishing their poems. Their story is set during the
years when the young Turkish Republic was struggling to
modernize, and Europe was being torn asunder by war. As both
poets fall in love, their lives change forever.
September 5, 2014, Friday
8:00 p.m. ● FADA FFB-22)
Duration of activity: 180 minutes maximum, including discussion. (TR)
Searching for Sugar Man
Director: Malik Bendjelloul ● Language:English
England / 2012 / Documentary
In the early 1970s, Sixto Rodriguez was a Detroit folksinger who
had a short-lived recording career with only two albums, which
were well received but didn’t sell. Unknown to Rodriguez, his
musical story continued in South Africa, where two fans decided
to seek out the truth of
their hero's fate.
September 6, 2014, Saturday
9:30 a.m. ● FADA FFB-05 (EN), FB-309
Duration of activity: 180 minutes maximum, including discussion. (EN)
66
Peki Şimdi Nereye?
Yönetmen: Nadine Labaki ● Dil: Arapça, Türkçe altyazılı
Fransa, Lübnan / 2011 / Drama, Komedi
Küçük bir Lübnan köyünde Müslüman ve Hıristiyan köylüler omuz
omuza birlikteliklerini sürdürmektedirler; fakat dini çatışma haberleri
zaten hassas olan dengeleri bozulma noktasına getirir. Şiddet
girdabına kapılmamaları için erkeklere hâkim olma görevini kadınlar
üstlenecektir.
5 Eylül 2014, Cuma
20:00 ● MF-Mithat Çoruh Amfi
Tartışma bölümü ile birlikte en fazla 180 dakika sürecektir. (TR)
Yozgat Blues
Yönetmen: Mahmut Fazıl Coşkun ● Dil: Türkçe
Türkiye / 2012 / Drama, Komedi
Aldıkları bir iş teklifi sonrasında Yozgat'a taşınan müzik öğretmeni ve
şarkıcı Yavuz ve öğrencisi Neşe hayatlarının önemli bir dönüm
noktasına adım atmak üzeredir. İcra ettikleri müzik türüyle bu yeni
şehirde kimsenin ilgisini çekemeyen ikilinin çabalarına, buraya
taşındıkları ilk günlerde tanıştıkları Sabri'nin yardımları da eklenir;
ancak sonuç yine olumsuzdur. Bu olumsuz sonuç beklenmedik
gelişmeleri de beraberinde getirir.
6 Eylül 2014, Cumartesi
09:30 ● GSTMF FB-309
Tartışma bölümü ile birlikte en fazla 120 dakika sürecektir. (TR)
Benim Çocuğum
Yönetmen: Can Candan ● Dil: Türkçe
Türkiye / 2013 / Belgesel
Türkiye'den 5 ailenin katılımıyla hayata geçirilen bu belgesel projesi;
lezbiyen, eşcinsel, biseksüel ve trans bireylerin hikâyelerine bu sefer
anne ve babaların gözünden bakıyor.
6 Eylül 2014, Cumartesi
14:00 ● GSTMF FFB-05
Tartışma bölümü ile birlikte en fazla 180 dakika sürecektir. (TR)
Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir
Yönetmen: İmre Azem ● Dil: Türkçe
Türkiye / 2011 / Belgesel
Film, İstanbul'daki değişimi sorguluyor ve bizi yıkılmış gecekondu
mahallelerinden gökdelenlerin tepelerine, Marmaray'ın
derinliklerinden 3. köprünün güzergâhına, gayrimenkul
yatırımcılarından kentsel muhalefete uzanan bir yolculuğa çıkartıyor.
6 Eylül 2014, Cumartesi
14:00 ● GSTMF FB-309
Tartışma bölümü ile birlikte en fazla 180 dakika sürecektir. (TR)
67
Where Do We Go Now?
Director: Nadine Labaki ● Language: Arabic with Turkish subtitles
France, Lebanon / 2011 / Drama, Comedy
In the fictional Middle Eastern Village of the film, Christians and
Muslims have lived peacefully together for years, but animosities
begin to build among the men as a result of slights and
misunderstandings. The women of the village conspire to avert
sectarian strife though a series of outrageously zany plans.
September 5, 2014, Friday
8:00 p.m. ● FE-Mithat Çoruh Auditorium
Duration of activity: 180 minutes maximum, including discussion. (TR)
Yozgat Blues
Director: Mahmut Fazıl Coşkun ● Language: Turkish
Turkey / 2012 / Drama, Comedy
A barber in Yozgat - a very small city in central Anatolia - has an
emotional breakdown as a consequence of his encounter with
Yavuz and Neşe, who have come to town to
sing in a small music hall/bar.
September 6, 2014, Saturday
9:30 a.m. FADA FB-309
Duration of activity: 180 minutes maximum, including discussion. (TR)
My Child
Director: Can Candan ● Language: Turkish with English subtitles
Turkey / 2013 / Documentary
In this documentary, the parents of lesbian, gay, bisexual and
trans individuals from Turkey share their experiences with the
viewer, as they radically redefine what it means to be parents,
family members and activists in a conservative, homophobic and
trans-phobic society.
September 6, 2014, Saturday
2:00 p.m. ● FADA FFB-05
Duration of activity: 180 minutes maximum, including discussion. (TR)
City Without Limits
Director: İmre Azem ● Language: Turkish with English subtitles
Turkey / 2011 / Documentary
The film tells the story of İstanbul and takes a look at the city on
a macro level and through the eyes of experts, going from the
tops of mushrooming skyscrapers to the depths of the railway
tunnel under the Bosphorus strait; from isolated islands of
poverty to the villas of the rich.
September 6, 2014, Saturday
2:00 p.m. ● FADA FB-309
Duration of activity: 180 minutes maximum, including discussion. (TR)
68
GE 100 Kapsamı Dışındaki Etkinlikler
Bu bölümde zamanınızı değerlendirmenize, çevrenizi
tanımanıza, yeni arkadaşlarınızla kaynaşmanıza olanak tanıyan
ve GE 100 Üniversite Hayatına Giriş dersi kapsamında olmayan
etkinlikler yer almaktadır.
Bu etkinlikler GE 100 Üniversite Hayatına Giriş dersi
kapsamı dışındadır.
Puanları yoktur.
69
Optional Activities
These are the activities that would provide the opportunity to get
acquainted with the extracurricular activities, services, and their
suppliers as both students and staff; to get an idea on possible
membership options to student societies; and simply have fun
with new potential friends.
Following activities are fully optional
and out of the scope of GE100 Orientation.
no points!
70
Öğrenci Kulüp ve Toplulukları ile
Üniversite Birimleri Tanıtım Stantları
Üniversitenin çeşitli birimlerini, öğrenci kulüp ve topluluklarını
tanımak ve bunlara üye olmak istiyorsanız stantları ziyaret
etmenizi öneririz.
4 Eylül 2014, Perşembe
9:30 - 14:30
ODEON, Dış alan
Radyo Bilkent Açık Hava Partisi
Bu açık hava partisi, tamamı gönüllü öğrencilerden oluşan Radyo
Bilkent tarafından düzenleniyor. Partide yiyecek ve içecek
olanakları da var.
6 Eylül 2014, Cumartesi
20:00
Merkez Kampüs Çim Alan
Açık mekan olduğunu unutmayın.Yanınızda kazak, ceket
bulunmasında yarar var.
71
Stands for Student Clubs and Societies, and
Administrative Units
Visiting these stands is recommended if you would like;
• to meet with Student Club and Society
representatives and to discuss membership options
• to receive detailed information about
University Administrative Units.
September 4, 2014, Thursday
9:30 a.m. - 2:30 p.m.
Outside ODEON
Radio Bilkent Open Air Party
This party is organised by Radio Bilkent Volunteer Students.
September 6, 2014, Saturday
8:00 p.m.
Main Campus Grass Area
It’s an open air party, please remember to bring
a sweatshirt just in case.
72
Merkez Kampüs Ulaşım Programı
Main Campus Bus Schedule
Hafta içi / Weekdays
Şehirden
Bilkent’ten
From the City
From Bilkent
Yer / Location
Yer / Location
07:50
Tunus-Sıhhiye
07:20
Tunus
08:00
(AŞTİ-Bahçeli)-Tandoğan
08:50
Tunus-Sıhhiye
08:40
Tunus-Sıhhiye-(AŞTİ)-Tandğ. 09:50
Tunus
09:40
Tunus-Sıhhiye-(AŞTİ)
10:50
Tunus-Sıhhiye
10:40
Tunus
11:50
Tunus
11:40
Tunus
12:50
Tunus-Sıhhiye
12:40
Tunus-Sıhhiye
13:50
Tunus
13:40
Tunus
14:50
Tunus
14:40
Tunus-Sıhhiye
15:40
Tunus-Sıhhiye
15:40
Tunus
16:40
Tunus-Sıhhiye
16:40
Tunus-Sıhhiye
17:40
Tunus-Sıhhiye
18:00
Tunus
18:50
Tunus-Sıhhiye
19:00
Tunus
19:50
Tunus-Sıhhiye
20:00
Tunus
20:50
Tunus-Sıhhiye
21:00
Tunus-Sıhhiye
21:50
Tunus
22:00
Tunus
22:50
Tunus
23:00
Tunus
23:50
Tunus
01:30
Tunus(+)
Hafta Sonu ve Resmi Tatil Günleri / Weekends and National Holidays
Şehirden
Bilkent’ten
From the City
From Bilkent
Yer / Location
Yer / Location
08:00
Tunus-Sıhhiye
08:50
Tunus-Sıhhiye
10:00
Tunus-Sıhhiye
10:50
Tunus-Sıhhiye
12:00
Tunus-Sıhhiye
12:50
Tunus-Sıhhiye
14:00
Tunus-Sıhhiye
14:50
Tunus-Sıhhiye
15:00
Tunus-Sıhhiye
15:50
Tunus-Sıhhiye
17:00
Tunus-Sıhhiye
17:50
Tunus-Sıhhiye
19:00
Tunus-Sıhhiye
19:50
Tunus-Sıhhiye
21:00
Tunus-Sıhhiye
21:50
Tunus-Sıhhiye
23:00
Tunus
23:50
Tunus
01:30
Tunus(+)
73
Doğu Kampüs Ulaşım Programı
East Campus Bus Schedule
Şehirden
From the City
Hafta içi / Weekdays
Bilkent’ten
From Bilkent
Yer / Location
Yer / Location
07:50
Tunus-Sıhhiye
07:10
Tunus(x)
08:00
(AŞTİ-Bahçelievler)-Tandoğan 08:40
Tunus(x)-Sıhhiye(x)
08:40
Tunus*-Sıhhiye*-AŞTİ*
09:40
Tunus(x)
09:40
Tunus*-Sıhhiye*-AŞTİ*
10:40
Tunus(x)-Sıhhiye(x)
10:40
Tunus*
11:40
Tunus(x)
11:40
Tunus*
12:40
Tunus(x)-Sıhhiye(x)
12:40
Tunus*-Sıhhiye*
13:40
Tunus(x)
13:40
Tunus*
14:40
Tunus(x)
14:40
Tunus*-Sıhhiye*
15:40
Tunus-Sıhhiye
15:40
Tunus*
16:40
Tunus-Sıhhiye
16:40
Tunus*-Sıhhiye*
17:40
Tunus-Sıhhiye
18:00
Tunus*
18:40
Tunus(x)-Sıhhiye(x)
19:00
Tunus*
19:40
Tunus(x)-Sıhhiye(x)
20:00
Tunus*
20:40
Tunus(x)-Sıhhiye(x)
21:00
Tunus*-Sıhhiye*
21:40
Tunus(x)
22:00
Tunus*
22:40
Tunus(x)
23:00
Tunus*
23:40
Tunus(x)
24.00
Tunus*
01:30
Tunus* (+)
Hafta Sonu ve Resmi Tatil Günleri/ Weekends and National Holidays
Şehirden
Bilkent’ten
From the City
From Bilkent
Yer / Location
Yer / Location
08:00
Tunus*-Sıhhiye*
08:40
Tunus(x)-Sıhhiye(x)
10:00
Tunus*-Sıhhiye*
10:40
Tunus(x)-Sıhhiye(x)
12:00
Tunus*-Sıhhiye*
12:40
Tunus(x)-Sıhhiye(x)
14:00
Tunus*-Sıhhiye*
14:40
Tunus(x)-Sıhhiye(x)
15:00
Tunus*-Sıhhiye*
15:40
Tunus(x)-Sıhhiye(x)
17:00
Tunus*-Sıhhiye*
17:40
Tunus(x)-Sıhhiye(x)
19:00
Tunus*-Sıhhiye*
19:40
Tunus(x)-Sıhhiye(x)
21:00
Tunus*-Sıhhiye*
21:40
Tunus(x)-Sıhhiye(x)
23:00
Tunus*
23:40
Tunus(x)
01:30
Tunus* (+)
74
Merkez Kampüs - Doğu Kampüs Ring Programı
Main Campus - East Campus Ring Schedule
Hafta içi
Weekdays
Merkez-Doğu
Main-East
Hafta Sonu ve Resmi Tatil Günleri
Weekends National Holidays
Merkez-Doğu
East-Main
Merkez-Doğu
Main-East
Hareket Noktası Hareket Noktası Hareket Noktası
Mrk. Nizamiye
Doğu Nizamiye
Mrk. Nizamiye
Departure Place: Departure Place: Departure Place:
Main Campus
Main Campus
East Campus
Entrance
Entrance
Faculty Housing
Merkez-Doğu
East-Main
Hareket Noktası
Doğu Nizamiye
Departure Place:
East Campus
Faculty Housing
08:00
08:00
08:45
08:15
08:20
08:20
09:45
09:15
08:40
08:40
10:45
10:15
09:10
09:20
11:45
11:15
09:30
10:20
12:45
12:15
10:00
10:40
13:45
13:15
10:20
11:20
14:45
14:15
10:40
11:50
15:45
15:15
11:20
12:00
16:45
16:15
11:50
12:40
17:45
17:15
12:40
13:20
18:45
18:15
13:20
13:40
19:45
19:15
13:40
14:40
20:45
20:15
14:20
15:10
21:45
21:15
14:40
15:40
22:45
22:15
15:40
16:25
23:45
23:15
16:40
16:40
17:30
17:20
18:00
17:40
19:00
18:30
20:00
19:30
21:00
20:30
22:00
21:30
23:00
22:30
23:30
(x) Önce Merkez Kampüs’e uğrayacaktır.
The buses departing from the East Campus will go to the city
center via the Main Campus.
(*) Önce Merkez Kampüs’e uğrayacaktır.
The buses will first drop passengers on the Main Campus then
will go to the East Campus.
(+) Sadece Cuma ve Cumartesi günleri.
Friday and Saturday nights only.
75
GE 100 Üniversite Hayatına Giriş Dersi Etkinlikleri için Özel Ulaşım Programı / Bus Schedule For GE 100 Orientation Course
HAREKET NOKTASI / POINT OF DEPARTURE
GİDECEĞİ YER VE ETKİNLİK ADI / DESTINATION & ACTIVITY
4 Eylül 2014 Perşembe / September, 4 Thursday
08:45 Tunus-Sıhhiye
Odeon (Açılış Programı) / Odeon (Opening Ceremony)
09:15 Merkez ve Doğu Kampüs Ring durakları / Main and East Campus Bus Stops Odeon (Açılış Programı) / Odeon (Opening Ceremony)
10:00 Tunus-Sıhhiye
Odeon (Tadımlık Üniversite) / Odeon (A Taste of the University)
10:15 Merkez ve Doğu Kampüs Ring durakları / Main and East Campus Bus Stops Odeon (Tadımlık Üniversite) / Odeon (A Taste of the University)
76
13:30 Tunus-Sıhhiye
Bilkent Konser Salonu (Sınıfta Kalmanın Yolları) / Bilkent Concert Hall (How to Flunk)
13:45 Merkez Kampüs Ring durakları / Main Campus Bus Stops
Bilkent Konser Salonu (Sınıfta Kalmanın Yolları) / Bilkent Concert Hall (How to Flunk)
14:00 Odeon
Bilkent Konser Salonu (Sınıfta Kalmanın Yolları) / Bilkent Concert Hall (How to Flunk)
15:00 Tunus-Sıhhiye
Bilkent Konser Salonu (Sınıfta Kalmanın Yolları) / Bilkent Concert Hall (How to Flunk)
15:15 Merkez Kampüs Ring durakları / Main Campus Bus Stops
Bilkent Konser Salonu (Sınıfta Kalmanın Yolları) / Bilkent Concert Hall (How to Flunk)
19:00 Tunus-Sıhhiye
MF - Mithat Çoruh Amfi , GSTMF FFB (Tartışmalı Film Gösterimi ) /
FE - Mithat Çoruh Auditoruim, FADA FFB (Film Screening & Discussion)
19:00 Tunus-Sıhhiye
Bilkent Konser Salonu (Açıklamalı Klasik Müzik Konseri) / Bilkent Concert Hall (Class. Music Lecture Concerts)
19:15 Merkez ve Doğu Kampüs Ring durakları / Main and East Campus Bus Stops Bilkent Konser Salonu (Açıklamalı Klasik Müzik Konseri) / Bilkent Concert Hall (Class. Music Lecture Concerts)
19:15 Doğu Kampüs Ring durakları / Main and East Campus Bus Stops
MF - Mithat Çoruh Amfi , GSTMF FFB (Tartışmalı Film Gösterimi ) /
FE - Mithat Çoruh Auditoruim, FADA FFB (Film Screening & Discussion)
HAREKET NOKTASI / POINT OF DEPARTURE
GİDECEĞİ YER VE ETKİNLİK ADI / DESTINATION & ACTIVITY
5 Eylül 2014 Cuma / September, 5 Friday
08:00 Tunus-Sıhhiye
Merkez Kampüs ve Doğu Kampüs (Bölüm Tanıtımları) / Main and East Campus (Dept. Information Sessions)
08:00 Tunus-Sıhhiye
Bilkent Konser Salonu ( Kütüphane Semineri) / Bilkent Concert Hall (Library Seminar)
08:15 Merkez Kampüs Ring durakları / Main Campus Bus Stops
Doğu Kampüs (Bölüm Tanıtımları) / East Campus (Departmental Information Sessions)
08:15 Doğu Kampüs Ring durakları / East Campus Bus Stops
Merkez Kampüs (Bölüm Tanıtımları) / Main Campus (Departmental Information Sessions)
08:15 Merkez ve Doğu Kampüs Ring durakları / Main and East Campus Bus Stops Bilkent Konser Salonu ( Kütüphane Semineri) / Bilkent Concert Hall (Library Seminar)
09:30 Tunus-Sıhhiye
Bilkent Konser Salonu ( Kütüphane Semineri) / Bilkent Concert Hall (Library Seminar)
77
09:45 Merkez ve Doğu Kampüs Ring durakları / Main and East Campus Bus Stops Bilkent Konser Salonu ( Kütüphane Semineri) / Bilkent Concert Hall (Library Seminar)
11:30 Tunus-Sıhhiye
Bilkent Konser Salonu ( Kütüphane Semineri) / Bilkent Concert Hall (Library Seminar)
11:45 Merkez ve Doğu Kampüs Ring durakları / Main and East Campus Bus Stops Bilkent Konser Salonu ( Kütüphane Semineri) / Bilkent Concert Hall (Library Seminar)
13:00 Tunus-Sıhhiye
Bilkent Konser Salonu ( Kütüphane Semineri) / Bilkent Concert Hall (Library Seminar)
13:15 Merkez ve Doğu Kampüs Ring durakları / Main and East Campus Bus Stops Bilkent Konser Salonu ( Kütüphane Semineri) / Bilkent Concert Hall (Library Seminar)
19:00 Tunus-Sıhhiye
MF - Mithat Çoruh Amfi , GSTMF FFB (Tartışmalı Film Gösterimi ) /
FE - Mithat Çoruh Auditoruim, FADA FFB (Film Screening & Discussion)
19:00 Tunus-Sıhhiye
Bilkent Konser Salonu (Açıklamalı Klasik Müzik Konseri) / Bilkent Concert Hall (Class. Music Lecture Concerts)
19:15 Merkez ve Doğu Kampüs Ring durakları / Main and East Campus Bus Stops Bilkent Konser Salonu (Açıklamalı Klasik Müzik Konseri) / Bilkent Concert Hall (Class. Music Lecture Concerts)
19:15 Doğu Kampüs Ring durakları / East Campus Bus Stops
MF - Mithat Çoruh Amfi , GSTMF FFB (Tartışmalı Film Gösterimi ) /
FE - Mithat Çoruh Auditoruim, FADA FFB (Film Screening & Discussion)
20:15 Tunus-Sıhhiye
Bilkent Konser Salonu (Açıklamalı Klasik Müzik Konseri) / Bilkent Concert Hall (Class. Music Lecture Concerts)
20:30 Merkez ve Doğu Kampüs Ring durakları / Main and East Campus Bus Stops Bilkent Konser Salonu (Açıklamalı Klasik Müzik Konseri) / Bilkent Concert Hall (Class. Music Lecture Concerts)
HAREKET NOKTASI / POINT OF DEPARTURE
GİDECEĞİ YER VE ETKİNLİK ADI / DESTINATION & ACTIVITY
6 Eylül 2014 Cumartesi / September, 6 Saturday
78
08:30 Tunus-Sıhhiye
Bilkent Konser Salonu (İletişim ve Liderlik) / Bilkent Concert Hall (Leadership & Communication)
08:45
11:00
11:15
13:00
13:15
19:30
19:45
20:00
20:15
Bilkent Konser Salonu (İletişim ve Liderlik) / Bilkent Concert Hall (Leadership & Communication)
Bilkent Konser Salonu (Sınıfta Kalmanın Yolları) / Bilkent Concert Hall (How to Flunk)
Bilkent Konser Salonu (Sınıfta Kalmanın Yolları) / Bilkent Concert Hall (How to Flunk)
Bilkent Konser Salonu (İletişim ve Liderlik) / Bilkent Concert Hall (Leadership & Communication)
Bilkent Konser Salonu (İletişim ve Liderlik) / Bilkent Concert Hall (Leadership & Communication)
Merkez Kampüs Çim Alanı (Radyo Bilkent Açık Hava Partisi) / Main Campus Grass Area (Radio Bilkent Open Air Party)
Merkez Kampüs Çim Alanı (Radyo Bilkent Açık Hava Partisi) / Main Campus Grass Area (Radio Bilkent Open Air Party)
Merkez Kampüs Çim Alanı (Radyo Bilkent Açık Hava Partisi) / Main Campus Grass Area (Radio Bilkent Open Air Party)
Merkez Kampüs Çim Alanı (Radyo Bilkent Açık Hava Partisi) / Main Campus Grass Area (Radio Bilkent Open Air Party)
Merkez ve Doğu Kampüs Ring durakları / Main and East Campus Bus Stops
Tunus-Sıhhiye
Merkez ve Doğu Kampüs Ring durakları / Main and East Campus Bus Stops
Tunus-Sıhhiye
Merkez ve Doğu Kampüs Ring durakları / Main and East Campus Bus Stops
Tunus-Sıhhiye
Doğu Kampüs Ring durakları / East Campus Bus Stops
Doğu Kampüs Ring durakları / East Campus Bus Stops
Doğu Kampüs Ring durakları / East Campus Bus Stops
Bu program, üniversitenin mevcut ulaşım programına ek olarak düzenlenmiş, özellikle ODEON ve Bilkent Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek etkinlikler için planlanmıştır.
Bunlar dışındaki etkinliklere ulaşım için 73-75 numaralı sayfalardaki programları kullanmanızı öneririz.
The following bus schedule has been designed specifically to match the activities to take place in Odeon, Ahmed Adnan Saygun Center Concert Hall and Bilkent Concert
Halls, in addition to the regular transportation schedule of the university. Please refer to pages 73-75 for the regular schedule.
ODEON'daki programların bitiminde Merkez Kampüs'e ulaşım, ODEON 2 numaralı (sera karşısı) otoparktan sağlanacaktır. Bilkent Konser Salonu’ndaki programların
bitiminde Tunus, Sıhhiye, Konutkent ve kampüs içi ulaşımı park yerinden sağlanacaktır. Radyo Bilkent Açık Hava Partisi bitiminde Tunus, Sıhhiye, Konutkent (dolmuş durağı
önü) ve Doğu Kampüs ulaşımı Merkez Kampüs servis duraklarından sağlanacaktır.
At the end of the programs at Odeon, further bus services will be available from the parking lot #2 (opposite the greenhouse) next to Odeon, for those who would like to
reach the Main Campus. At the end of the programs in Bilkent Concert Hall, bus services will be available from the parking lot of the premises, to Tunus, Sıhhiye,
Konutkent and to stops within the campus. At the end of Radio Bilkent Open Air Party, transportation will be available from Main Campus bus stops, to Tunus, Sıhhiye,
Konutkent and to the East Campus.
Bina Kod ve İsimleri / Building Codes
Kısaltma Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu
Abbr.
Faculty and Schools
Bina Kodu
Codes
İİSBF
FEASS
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Faculty of Economics, Administrative, and Social Sciences
A
BCC
Bilgisayar Merkezi ve Derslikler
Computer Center and Classrooms
B
HF
Hukuk Fakültesi
Faculty of Law
B
EF
Eğitim Fakültesi
Faculty of Education
G
İDMYO
BUSEL
İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (Doğu Kampüs)
School of English Language (East Campus)
C
MF
FE
Mühendislik Fakültesi
Faculty of Engineering
E
EE
EE
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Electrical and Electronics Engineering
GSTMF
FADA
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Faculty of Art, Design, and Architecture
F
İBEF
FHL
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Faculty of Humanities and Letters
H
KM
Kütüphane/Merkez Kampüs
Library/Main Campus
UYDYO
SAL
Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulu
School of Applied Languages
İF
FBA
İşletme Fakültesi
Faculty of Business Administration
M
İDMYO
BUSEL
İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (Doğu Kampüs)
School of English Language (East Campus)
N
KE
Kütüphane/Doğu Kampüs
Library/East Campus
N
MSSF
FMPA
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi (Orta Kampüs)
Faculty of Music and Performing Arts (Middle Campus)
P
UTİYO
SATM
Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu (Doğu Kampüs) R
School of Applied Technology and Management (East Campus)
FF
FS
Fen Fakültesi
Faculty of Science
S
ÖD
Öğrenci Dekanlığı
Dean of Students
U
Amfiler Binası
Lecture Halls
V
EE
KM
Bu kitapçığın içerdiği bilgilere gereken bütün titizlik gösterilmiştir; ancak
Bilkent Üniversitesi değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.
While every effort is made to ensure the accuracy of the information available at
the time this brochure is prepared for publication, the university reserves the
right to make changes at any time without prior notice.
Baskı / Print : Meteksan A.Ş. Ankara, 2014
L
Bilkent
Üniversitesi
Bilkent
University
GE 100 Üniversite
Hayatına Giriş
4, 5 ve 6 Eylül 2014
1 kredi
GE 100 Orientation
September 4, 5, and 6, 2014
www.bilkent.edu.tr/ge100
2 G
Bi 014 E 1
Ti le
-2 00
ck t
et Ku 01
C po 5
ou n
po u
n
1 Credit
Download

GE 100 Üniversite Hayatına Giriş / GE 100