Reyhan Küçükkaya
1. Prof. Reyhan Diz-Küçükkaya 2004-2006 arasında GEBİP bursiyeri.
2. Kan pıhtılaşması asıl çalışma alanıdır. Adayın bilime yaptığı özel katkı PSGL geni
mutasyonlarıyla pıhtılaşmaya eğilim arasındaki ilişkileri açıklamak yönünde yaptığı
çalışmalar olup uluslararası hematoloji dünyasında da büyük ilgi uyandırmıştır. Aday
antikardiyolipin sendromu konusunda da uluslararası otoritedir.
3. Bunlar yanında pıhtılaşmanın başka alanında da çok yetkili bir bilim
insanı olan adayın bu yetkinliği geçen yıl Amerikan Hematoloji
Cemiyetinin kalıtsal trombosit bozuklukları konusunda eğitim görevini
adaya vermesidir.
Download

Reyhan Küçükkaya 1. Prof. Reyhan Diz