SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞMALARI DERGİSİ
(JOURNAL OF SOCIAL POLICY STUDIES)
YAYIN KURULU
Mahmut EVKURAN
Atıf Raci MAZI
Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR
Doç. Dr. Selim COŞKUN
Doç. Dr. Mustafa DURMUŞ
Yrd. Doç. Dr. Necmettin TURİNAY
Münir TİRELİ
Yrd. Doç. Dr. Haydar YALÇIN
Son Güncelleme Tarihi: 01.01.2015
Başkan
Bakanlık Müşaviri
Akademisyen
Daire Başkanı
Daire Başkanı
Akademisyen
Daire Başkanı
Akademisyen
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
TOBB ETU
Strateji Geliştirme Başkanlığı
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Download

Yayın Kurulu - Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı