AYBEY ELEKTRONİK
LiftNet
KURULUM KILAVUZU
LiftNet
KURULUM KILAVUZU
SÜRÜM: 1.0

AYBEY ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.
Fabrika : Merkez Mah. Güney Yanyol Cad. No:17 B/1 Orhanlı-Tuzla-İstanbul / Türkiye
Tel: (90) (216) 394 50 55-56-57 Fax: (90) (216) 394 50 58
Satış Ofisi : Kartal Cad. No:39 Yakacık – Kartal / İstanbul
Tel : (90) (0216) 377 08 02 – 309 06 45 Fax : (90) (216) 451 58 68
e-mail: [email protected]
www.aybey.com
F/7.5.5.02.64 R:0
2 / 14
LiftNet
LiftNet, Aybey Elektronik’in geliştirmiş olduğu ve asansörlere bilgisayar üzerinden bağlanarak;
Asansör Hareketlerini İzleme ve Kayıt Verme,
Hata Raporlarını İnceleme,
Parametre Ayarlama,
Aktif Giriş-Çıkış ve Zamanları Kontrol Etme,
Parametre Kaydetme / Yükleme / Taşıma
gibi kumanda panosunda yapabileceğiniz her türlü gözlem ve parametre ayarını yerinizden kalkmadan
bilgisayar üzerinden gerçekleştirebilmenizi sağlayan asansör bilgisayar arayüz programıdır.
Ethernet Üzerinden Bağlantı İçin ETU Kartı Ayarları
ETU kartının ayarlarını yapmak için kartın kumanda tablosu, modem/switch ve bilgisayar ethernet
kablo
bağlantıları
yapılıp
kumanda
tablosuna
enerji
verilir.
Bilgisayarınıza,
http://www.aybey.com/tr/programlar.htm linkinden ya da CD’den indirdiğiniz etu-eth.exe dosyasını
çalıştırmanız gerekmektedir. Dosyayı çalıştırdığınız zaman size dosyanın açılacağı yeri belirlemeniz
istenir. Dosyanın açıldığı yerdeki Ethernet klasörüne girilir ve Setup.exe programı çalıştırılarak
program kurulur. Program kurulduktan sonra bilgisayar yeniden başlatılır ve ETU kartının ayarlarını
yapmak için Başlat-Programlar-Tibbo-DS Manager programı çalıştırılır. Program çalıştırılıp Auto
Discovery penceresi seçildikten sonra ETU kartı pencerede mavi renkte belirecektir. (Bilgisayarda
Firewall programı varsa DS Manager programının çalışmasına izin verilmelidir)
Modül seçildikten sonra Settings tuşuna basılıp modül ayarlarına girilir. Ayarlar kısmında:
NETWORK
Owner Name
Device Name
MAC Address
DHCP
IP-address
Port
Registration at dDNS Server
Auto Registration On Link Server
PPPoE Mode
Gateway IP Address
Subnet Mask
F/7.5.5.02.64 R:0
Firma ismi verilir (Örneğin Aybey)
Karta isim verilir (Örneğin Çiçek Apt)
Değiştirilmesine gerek yoktur
Disabled
Bilgisayar ağına uygun IP adresi verilir
(Örneğin bilgisayar IP adresi 192.168.1.6 ise buraya
192.168.1.90 girilmelidir)
1000-1999 arasında bir sayı girilir. (Aynı ağdaki her ETU
kartına farklı bir port numarası girilmesi gerekmektedir)
Disabled
Disabled
Disabled
Boş bırakınız
Boş bırakınız
3 / 14
LiftNet
CONNECTION
Connection Timeout (min)
Transport Protocol
Broadcast UDP Data
Routing Mode
Accept Connection From
Notification Destination
5
UDP
Reject
Server
Any IP Address
Last Port
SERIAL PORT
Serial Interface
RTS/CTS Flow Control
DTR Mode
Baud Rate
Parity
Data Bits
Soft Entry into Serial Programmer
On-The-Fly Commands
Password for On-The-Fly Command
Notification bitmask
Automatic
Disabled or Remote
Idle or Remote
57600
None
1-8
Disabled
Enabled
Disabled
0
OUTBOUND PACKETS
Max Packet Length
Max Intercharacter Delay
Start on Any Character
Use Start Character
Start Character ASCII Code
Use Stop Character
Stop Character ASCII Code
Number of Post-Characters
255
1
Yes
No
0
No
0
0
şeklinde ayarlanmalıdır. Ayarlar yapıldıktan sonra modülün rengi koyu mavi olmalıdır.
Ethernet Üzerinden Aynı Ağdaki Asansöre Bağlantı İçin Port Tanımlama
Sanal Port tanımlamak için Başlat-Programlar-Tibbo-Connection Wizard programı çalıştırılır.
Next
Create a link between a Virtual Serial Port and a Device Server seçeneği işaretlenir
F/7.5.5.02.64 R:0
4 / 14
LiftNet
Next
Create new VSP seçilir
Port Name menüsünden bağlantı yapılmak istenen COM seçilmelidir. (Aynı bilgisayar üzerinden her
asansör için farklı COM seçmeniz gerekmektedir. Örneğin A asansörü için ayar yaparken COM2; B
asansörü için ayar yaparken COM3 seçiniz)
Next
Device Server is accesible from this PC seçeneği işaretlenir
F/7.5.5.02.64 R:0
5 / 14
LiftNet
Select From The List
Açılan pencerede modül seçilerek Select tuşuna basılır.
Next
Virtual Serial Port seçeneği işaretlenir
F/7.5.5.02.64 R:0
6 / 14
LiftNet
Next
UDP/IP transport protocol seçeneği işaretlenir
Next
Yes, enable on-the-fly commands, use out-of-band access method seçeneği işaretlenir.
Birden fazla asansöre bağlantı noktası tanımlamak için Restart, çıkmak için Finish tıklanır. Uyarı
ekranı geldiği takdirde Devam Et seçeneği seçilmelidir.
F/7.5.5.02.64 R:0
7 / 14
LiftNet
Internet Üzerinden Bağlantı İçin Port Tanımlama
Internet üzerinden bağlantı yapmak için öncelikle yukarıda anlatıldığı gibi asansörün bağlı olduğu
binadan bir bilgisayar ile ETU kartı ayarları yapılmalıdır. Ardından asansörün bağlı olduğu ADSL
modemin WAN IP adresi öğrenilmeli (WAN IP adresinin statik olması gerekmektedir) ve modem
üzerinde port yönlendirme işlemi yapmak gerekmektedir. (WAN IP adresini öğrenmek için
www.whatismyip.com adresi kullanılabilir)
ADSL Modem Port Yönlendirmesi
ADSL modeminizden port yönlendirme menüsüne geldikten sonra 2 adet port yönlendirmeniz
gerekmektedir (Port yönlendirme menüsü için ADSL modem kullanım kılavuzundan yararlanınız).
Bunlardan ilki ETU kartı ayarlarındaki port numarası (örneğin 1090) diğeri ise 65535’tir. Bu 2 port
ETU kartı ayarlarında karta verilen IP adresine yönlendirilmelidir. (Port yönlendirme işleminin
tamamlanmasının ardından modemi yeniden başlatmanız gerekmektedir)
Örneğin DS Manager programı ile ETU kartının IP adresini 192.168.1.90; portunu ise 1090 olarak
belirlemiş olalım. Modem üzerinden port yönlendirirken
Port : 1090
Port : 65535
IP : 192.168.1.90
IP : 192.168.1.90
Protocol : UDP
Protocol : UDP
şeklinde 2 adet port tanımlama yapılmalıdır.
Bazı modemlerde Start Port ve Stop Port yer almaktadır. Bu modemlerde ise
Start Port : 1090
Start Port : 65535
Stop Port : 1090
Stop Port : 65535
IP : 192.168.1.90
IP : 192.168.1.90
Protocol : UDP
Protocol : UDP
şeklinde port tanımlama işlemi yapılır. Birden fazla ETU kartı için bu işlemler tekrarlanmalıdır.
F/7.5.5.02.64 R:0
8 / 14
LiftNet
Asansörün bağlı olduğu ADSL modem üzerinde işlemler tanımlanıp, ayarlar kaydedilip, modem
yeniden başlatıldıktan sonra İnternet üzerinden bağlanacak olan bilgisayarda ETU kartı tanıtılması
gerekmektedir.
İnternet üzerinden bağlanacak olan bilgisayarda ETU kartı tanıtımı için Başlat-Programlar-Tibbo-DS
Manager programı çalıştırılır. Address Book menüsü açılarak Add tuşuna basılır. Açılan pencerede
IP-address
Comment
Group
Access method
Access port
Asansörün bağlı olduğu ADSL modem WAN IP adresi girilmelidir.
Boş bırakılmalıdır
General (Default group)
Out-of-Band (UDP)
65535
OK tuşuna basılmasının ardından ETU kartının Address Book menüsü altında mavi
renkli
olarak ekrana gelmesi gerekmektedir. (Eğer soru işareti varsa port yönlendirme işlemi doğru olarak
yapılmamıştır ya da bilgisayarınızdaki firewall ETU kartının çalışmasını engelliyor olabilir)
Sanal Port tanımlamak için Başlat-Programlar-Tibbo-Connection Wizard programı çalıştırılır.
Next
Create a link between a Virtual Serial Port and a Device Server seçeneği işaretlenir
Next
F/7.5.5.02.64 R:0
9 / 14
LiftNet
Create new VSP seçilir
Port Name menüsünden bağlantı yapılmak istenen COM seçilmelidir. (Her asansör için farklı COM
seçmeniz gerekmektedir. Örneğin A asansörü için ayar yaparken COM2; B asansörü için ayar
yaparken COM3 seçiniz)
Next
Device Server is accessible from this PC seçeneği işaretlenir
Select From The List
Açılan pencerede Address Book menüsüne geçilip modül seçilir ve Select tuşuna basılır.
F/7.5.5.02.64 R:0
10 / 14
LiftNet
Select tuşuna basılmasının ardından karşınıza aşağıdaki ekran çıkacaktır.
Yes
Virtual Serial Port seçeneği işaretlenir
Next
UDP/IP transport protocol seçeneği işaretlenir
F/7.5.5.02.64 R:0
11 / 14
LiftNet
Next
Yes, enable on-the-fly commands, use out-of-band access method seçeneği işaretlenir.
Birden fazla asansöre bağlantı noktası tanımlamak için Restart, çıkmak için Finish tıklanır. Uyarı
ekranı geldiği takdirde Devam Et seçeneği seçilmelidir.
*Sanal Port (COMx) baud rate hızı asansördeki ile aynı olarak ayarlanmalıdır. (57600)
F/7.5.5.02.64 R:0
12 / 14
LiftNet
USB Üzerinden Bağlantı İçin ETU Kartı Ayarları
USB üzerinden bağlantı için öncelikle bilgisayarınıza http://www.aybey.com/tr/programlar.htm
linkinden ya da CD’den indirdiğiniz etu-usb.exe dosyasını çalıştırmanız gerekmektedir. Daha sonra
ETU kartının asansör kumanda panosu ve USB üzerinden bilgisayar bağlantıları yapılıp enerji
verilmesinin ardından bilgisayar yeni donanım bulundu uyarısı verecektir. Bulunan donanıma sürücü
olarak bu dosya gösterilir ve port tanımlama işlemi tanımlanır. Daha sonra Aygıt Yöneticisi üzerinden
tanıtılan portun özelliklerine girilerek Bits per second 57600 yapılmalıdır.
F/7.5.5.02.64 R:0
13 / 14
LiftNet
Kumanda Tablosu Ayarları
SwCom programı ile bağlanmak istenilen kumanda tablosu anakartında bağlantı hızı ayarı yapılmış
olması gerekmektedir.
SW-C ya da HEX sistemindeki [B22] ve [B23] parametreleri 4 – 57600 seçilmelidir. (Bilgisayar
bağlantı noktası bağlantı hızının da aynı olması gerekmektedir)
Bilgisayar Programı Ayarları
SwCom programı çalıştırıldıktan sonra UYARLAMA menüsünden GENEL AYARLAR menüsü
seçilir ve açılan pencerede
Asansör Adı
Ekran Lisanı
Seri Port
Veri Hızı
Bağlantı Şekli
Telefon No
Asansör Şifresi
Asansörün adı yazılır. (Örneğin Çiçek Apt)
Programın dili seçilir (Türkçe/İngilizce)
Tanıtılan ComPort seçilir. (Port Tanımlama kısımlarında anlatılmıştır)
Kumanda sisteminde ayarlanan veri hızı seçilir (57600 tavsiye edilmektedir)
Direkt Bağlantı
Boş bırakınız
Asansör kumanda sistemine girdiğiniz şifreyi yazınız. Şifre belirlemediyseniz
0 yazınız.
Ayarları yapıldıktan sonra ÇIKIŞ tuşuna basılarak programa geri dönüldükten sonra START tuşuna
basılarak asansöre bağlantı sağlanır.
Asansör ile Bağlantıyı Kesme
Bağlı olunan asansör ile bağlantıyı kesmek için penceredeki STOP tuşuna basılmasının ardından
sistem ile asansör arasındaki bağlantı kesilecektir. Yeniden bağlanmak için START tuşuna basılması
gerekmektedir.
F/7.5.5.02.64 R:0
14 / 14
LiftNet
Download

lıftnet kurulum kılavuzu