ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE
2014-2015 Öğretim Yılı’nda çalıştırılmak üzere Yüksek Öğretim Kurumu’nun yayınladığı
“Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca Üniversitemizin
çeşitli birimlerinde çalıştırılmak üzere öğrenci alınacaktır. Öğrenci çalıştırılacak birimler ve
çalışacak olan öğrencilerde aranacak olan genel şartlar ve bu konuyla ilgili bilgiler aşağıda
belirtilmiştir.
A-Öğrenci Çalıştırılacak Olan Birimler ve Öğrenci Sayıları
Öğrenci Çalıştırılacak Birimin Adı
Çalışacak Öğrenci Sayısı
TIP FAKÜLTESİ
1
FEN EDEBİYAT FAK.
1
İ.İ.B.F
4
MÜHENDİSLİK FAK.
4
EREĞLİ EĞİTİM FAK.
4
DİŞ HEKİMLİĞİ FAK.
1
İLAHİYAT FAK.
1
ZONG. SAĞLIK Y.O.
1
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR Y.O
1
GÜZEL SANATLAR FAK.
1
DEVLET KONSERVATUARI
1
ZONG. MESLEK Y.O.
3
AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZ. M.Y.O.
2
ALAPLI M.Y.O.
2
YABANCI DİLLER YÜKSEK OKULU
2
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
2
ÇAYCUMA M.Y.O.
2
DEVREK M.Y.O.
3
GÖKÇEBEY M.M.Ç.M.Y.O
1
TOPLAM
37
B-Çalıştırılacak olan öğrencilerde aranacak olan genel şartlar ve bazı bilgiler
1.Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan yada burs alma koşullarını taşıyan
öğrencilere öncelik tanınacaktır.
2.Öğrencilerin çalıştırılacakları iş için yeterli bilgi,beceri ve yeteneğe sahip olmaları gerekmektedir.
3.Normal eğitim-öğretim süresi içinde öğrenim görmeleri gerekmektedir.
4.Disiplin cezası almamış olmaları gerekmektedir.
5.Öğrencinin ölüm aylığı ve nafaka dışında asgari ücret düzeyinde bir geliri olmamalıdır.
6.Kayıt donduran öğrenci yada yabancı uyruklu öğrenci konumunda olanların başvurusu kabul
edilmeyecektir.
7.Çalıştırılması düşünülen öğrenci ile daha önceki dönemlerde sözleşme yapıldıysa ve bu sözleşme
öğrencinin sözleşme hükümlerine aykırı davranması nedeniyle feshedilmişse öğrencinin başvurusu
kabul edilmez.
8.Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci statüsündeki öğrenciler başvuramaz.
9.Deprem,sel,gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü yada şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen
öğrenciler ile engelli öğrenciler için, yukarıda sayılan şartlardan normal eğitim-öğretim süresi içinde
okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında kalan
şartlar aranmayacaktır.
10.Öğrencilerin çalışma süreleri günde 3 haftada 15 saati geçemeyecektir.
11.Öğrencilere 2014 Yılı için Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 08.07.2014 tarih ve 2014/32 sayılı
kararı uyarınca 5,04 TL brüt saat ücreti ödenecek olup bu tutar 2015 yılı başında asgari ücret
tutarında yapılacak olan değişikliğe göre yine Üniversitemiz Yönetim Kurulunun alacağı karar
doğrultusunda yeniden belirlenecektir.
12.Kısmi zamanlı çalışacak olan öğrenciler 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’nun 4.maddesinin 1.fıkrasının a bendi uyarınca sigortalı sayılacaklar ve bakmakla yükümlü
olunanlar ve sosyal güvencesi olanlar hakkında yalnızca iş kazaları ve meslek hastalığı sigortası
hükümleri, bakmakla yükümlü olunmayanlar ve sosyal güvencesi olmayanlar hakkında ise genel
sağlık sigortası hükümleri uygulanacaktır.
13.Kısmi zamanlı öğrenciler temizlik,taşıma vb.gibi ağır işlerde kesinlikle çalıştırılmayacaktır.
14.İşe alınacak öğrencilerin isim listesi birimlerin ilan panolarında duyurulacak ve Üniversitenin Web
sayfasında da birimlere göre isim listesi yayınlanacaktır.
15.Öğrenciler başvurularını çalışmak istedikleri birime yapacaklardır. Başvurular 20 Kasım 2014
tarihinde başlayıp 27 Kasım 2014 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir.
16.Öğrenci kısmi çalışma için ayrılan kontenjanlardan yalnızca birine başvurma hakkına sahiptir.
Öğrenci işe alındığı taktirde işe alındığı birim dışında başka bir birime daha müracaat ettiği anlaşılırsa
sözleşmesi fesh edilir.
17.İşe kabul edilecek öğrencilerin çalışma süresi 08 Aralık 2014 tarihinde başlayıp 31 Mayıs 2015
tarihinde mesai bitimi itibariyle ayrıca bir bildirim yapılmadan sona erecektir.
18.Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı istediği taktirde belirlenen tarihten önce öğrencilerin
çalışma süresini sona erdirmeye yetkili olacaktır.
19.Öğrenciler çalışma başvuru formlarını Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının web sayfasında
bulunan formlar kısmından temin edebilirler.
.
Download

Sayı : B.30.2.ZKÜ.0.70.00.00/