Напомена: Ажурирање списка online- тестова извршено 02.10. 2012 у 18:00
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Од 01.04.2012. до 01.03.2013. (24 сата дневно)
Удружење медицинских сестара- техничара
интензивних нега, анестезије и реанимације Србије
018/589-370
Кардиопулмонална церебрална реанимација (Д-1375/12)
Електронски тест
11
10
www.uinars.rs
Од 01.06.2012. на сајту Установе
свакодневно
Служба за образовну и научноистраживачку
делатност КБЦ "Др Драгиша Мишовић" Дедиње
Рационална употреба антибиотика
Д-1-1012/12
Мр сци пх Снјежана Килибарда
Тест
www.dragisamisovic.bg.ac.rs/ETEST
21.9.2012.;5.10.2012.;22.10.2012.,
6.11.2012.;23.11.2012.;10.12.2012.;25.12.2012.
15,00 часова
Удружење здравствених радника Ниш
018/4284-333
Декубитус (Д-1-568/12)
Др Часлав Миладиновић
Тест
2
11
10
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
4.10.2012.;21.10.2012.,
5.11.2012.;22.11.2012.;9.12.2012.;24.12.2012.
15,00 часова
Удружење здравствених радника Ниш
018/4284-333
Предтрансфузијско испитивање (Д-1-565/12)
Прим др Зоран Станојковић
Др сци мед Ана Антић
Тест
2
11
10
29.9.2012.,13.10.2012.,27.10.2012.
10.11.2012.,24.11.2012.,8.12.2012.22.12.2012.
Асоцијација Српске Козметске и Естетске
Дерматологије -АСКЕД018/593-562
Промене на ноктима у дерматолошким и
системским обољењима
Тест
10
www.asked.rs
28.9.2012.,12.10.2012.,26.10.2012.
9.11.2012.,23.11.2012.,7.12.2012.22.21.2012.
Асоцијација Српске Козметске и Естетске
Дерматологије -АСКЕД018/593-562
Нега коже код најчешћих дерматолошких обољења
Тест
10
www.asked.rs
1.10.2012.;15.10.2012.;
1.11.2012.;15.11.2012.;1.12.2012.;15.12.2012.;
3.1.2013.; 15.1.2013.; 1.2.2013; 15.2.2013.; 1.3.2013.;
15.3.2013.; 1.4.2013.;15.4.2013.
15,00 часова
Удружење здравствених радника Ниш
018/4284-333
Дојење најбољи избор (Д-1-1411/12)
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Тања Миливојевић
Тест
2
11
10
Од 01.06.2012. на сајту Установе свакодневно
КБЦ "Др Драгиша Мишовић Дедиње"
Рационална употреба антибиотика
(Д-1-1012/12)
On line test
9
8
http://www.dragisamisovic.bg.ac.rs/ETEST
Download

onlajn testovi