Напомена: Ажурирање списка курсева по програму КЕ извршено 02.10. 2012 у 18:00
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
03.10., 04.10., 05.10., и 06.10., 10.10.2012. у 13,00
часова
ЗЦ Бор
Календар здравља- делокруг рада медицинских
сестара (Д-1-1834/12)
Снежана Милутиновић, Даниела Радивојевић,
Горана Јошић, Весна Петровић, Живка
Стојадиновић
Курс
6
6
ДЗ Бор
05.10.2012.
КБЦ "Др Драгиша Мишовић Дедиње"
Здраво новорођенче- тимски рад акушерске и
педијатријске сестре
(Д-1-2527/11)
Домаћи курс I категорије
12
6
Амфитеатар Клинике за урологију
05.10.2012.
Савез удружења медицинских сестара
предшколских установа Србије
011/3347362
Адаптација деце на колектив- програм превенције
страха од одвајања- Сарадња са породицом у новом
покушају- подршка дечјем развоју и напредовању
(Д-1-1435/12)
Др Оливера Видојевић, мр Лидија Мишкељин, др
Мирјана Мићовић, Јадранка Спасић
Курс
Бесплатно за чланове Коморе
4
6
3
Вртић Скадарлија, Ул. Џорџа Вашингтона 23,
Београд
05.10.2012. у 09,00 часова
Центар за едукацију ОБ Ћуприја
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Туберкулоза-сестринске интервенције у превенцији
и откривању болести
(Д-1-1865/12)
Биљана Јокић, Љиљана Казимировић, Надежда
Алексић, Снежана Рашић, Гордана Тамбић,
Данијела Тренчић, Милева Јовановић
Курс
Без котизације
8
4
Културни центар у Сурдулици
06.10.2012. у 09,00
Удружење здравствених радника ДЗ Суботица
024/553-151
Смернице за рад медицинских сестара-техничара
код ургентних стања
(Д-1-1735/12)
Мирјана Ускоковић, Борислав Давчик, Мирослав
Зелић,Тот Демек Мелинда
Курс
8
4
Друштво лекара у Суботици
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
07.10.2012. и 11.11.2012. у 09,00-15,00 часова
Савез здравствених радника Војводине
021/469-296
Дуван тихи убица (Д-1-688/12)
Љиља Јелић, Весна Имброњев
Курс
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
08.10.2012. у 13,00 часова
РЦ Ужице
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
08.10.2012. у 15,00 часова
Удружење здравствених радника Пирот
Савез здравствених радника Војводине
Стрес менаџмент (Д-1-1296/12)
Оља Богдановић, Ирена Петронијевић
Семинар
6
ДЗ Чајетина
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Исхрана гојазних, оболелих од ДМ тип 2
(Д-1-1745/12)
Тест
У великој сали ДЗ Бела Паланка
У периоду од 09.10.2012. до 26.02.2013. једном
недељно
Институт за онкологију и радиологију Србије
Едукативни програм за медицинске сестретехничаре у онкологији
(Д-1-1892/12)
Институт за онкологију и радиологију Србије
09.10.2012. у 13,00 часова
Удружење здравствених радника града Сремска
Митровица
022/610-222 локал 186
Поглед, осмех, глас- пут ка безбедном пацијенту (Д1-2802/11)
Жамбок Весна, Зорица Благојевић, Драженка
Божић Гвока
Курс прве категорије
6
Сала за Едукацију дом "Ветерник"
10.10.2012. у 15,00 часова
Удружење здравствених радника Пирот
Место медицинске сестре техничара у превенцији,
дијагностици и терапији ХИВ инфекције (Д-1536/12)
Прим др сц. мед Сузана Станковић, Лидија
Златановић Џунић
Тест
За чланове удружења бесплатно, за остале
котизација је 1.500,00 динара
5
5
Велика сала ДЗ Бела Паланка
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
10.10.2012.
Савез удружења медицинских сестара
предшколских установа Србије
011/3347362
Заједно у различитостима –васпитање за ненасиље и
толеранцију здраво одрастање (Д-1-1438/12)
Мр Лидија Мишкељин, мр Зорица Трикић, Јадранка
Спасић, Весна Рачић
Курс
Бесплатно за чланове Савеза
4
6
3
ПУ "Ракила Котарев Вука" Лазаревац
10.10.2012.
КБЦ "Др Драгиша Мишовић Дедиње"
Примена процеса здравствене неге у КБЦ "Др
Драгиша Мишовић Дедиње" (Д-1-1587/12)
Домаћи курс I категорије
12
6
Амфитеатар Клинике за урологију
11.10.2012. у 15,00 часова
РЦ Ужице
Комуникација-могући (не)споразум
(Д-1-2880/11)
Оља Богдановић, Ирена Петронијевић
Семинар
6
ДЗ Чајетина
12.10.2012.
КБЦ "Др Драгиша Мишовић Дедиње"
Безбедно материнство- улога гинеколошкоакушерске сестре
(Д-1-2528/11)
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
12
6
Амфитеатар Клинике за урологију
Датум одржавања програма КЕ
13.10.2012. у 11,00 часова
Домаћи курс I категорије
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
УМСТ КЦС "Сестринство"
011/366 30 31
Имплементација процеса здравствене неге у
Клиничко-болничким установама (Д-1-1422/12)
Др сци мед Снежана Миљковић, Бојана
Миладиновић, Жаклина Пајевић
Курс
6
12
6
ДЗ Параћин
13.10.2012. у 09,00 часова
Национална Асоцијација запослених у Хитним
Медицинским Помоћима Зрењанин
Основни инструкторски курс НАзХМП (Д-12774/11)
Др Биљана Гавриловић, др Лилиан Филиповић, др
Бранислав Момирски, Александар Пејкић, Горан
Путић, Горан Клипа
Курс
8
4
Велика сала ОБ Пријепоље
13.10.2012. у 09,00 часова
ДЗ Суботица
024/600-735
Процес здравствене неге –прва фаза- процена стања
и утврђивање потребе за негом (Д-1-1404/12)
М. Ускоковић, М. Зелић, Б. Давчик, М. Тот-Демек
Курс
8
4
Друштво лекара у Суботици
13.10.2012. у 10,30-16,30 часова
Савез здравствених радника Војводине
021/469-296
Емоционална интелигенција-предуслов за стварање
добрих односа у тиму
(Д-1-1171/12)
Ранка Јешић, Јасна Пеуља Вукобратовић
Курс
ДЗ Бела Црква
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Отказан термин 16.10.2012.
Нови термин 17.10.2012. у 09,00 часова
КЦС- Служба за болничку епидемиологију и
хигијену исхране- Одељење екологије у здравству
Правилно управљање и одлагање медицинског
отпада, заштита животне средине и законске
регулативе
(Д-1-1624/12)
Др Милена Грубор, Мр Јасмина Раонић, Предраг
Бојчић
Курс
4
6
3
Центар за едукацију КЦС
16.10.2012. у 14,00 часова
ОБ Суботица
024/555-222 локал 504
Примена процеса здравствене неге са посебним
освртом на сестринску документацију (Д-1-1258/12)
Киш Т. Барбара, Шабић Светлана, Коновец Бојана
Курс
4
2
ОБ Суботица, Библиотека
17.10.2012. у 14,00 часова
ОБ Суботица
024/555-222 локал 504
Сестринске интервенције приликом извођења
плеуралне пункције (Д-1-1311/12)
Иванов Виолета, Стипић Катарина, Шабић
Светлана
Курс
4
2
ОБ Суботица, Библиотека
17.10.2012. у 14,00 часова
ДЗ Суботица
024/600-735
Увођење капитације у примарној здравственој
заштити (Д-1-535/12)
Мађарић Маргарета, Тот Демек Мелинда
Курс
5
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
2
Друштво лекара у Суботици
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
18.10.2012. у 14,00 часова
ОБ Суботица
024/555-222 локал 504
Сестринске интервенције приликом пласирања и.в.
каниле (Д-1-1297/12)
Киш Т. Барбара, Шабић Светлана, Виман Агота,
Коновец Бојана
Курс
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
6
3
ОБ Суботица, Библиотека
19.10.2012.
КБЦ "Др Драгиша Мишовић Дедиње"
Тимски рад медицинских сестара- техничара у
операционом блоку
(Д-1-876/12)
Домаћи курс I категорије
12
6
Амфитеатар Клинике за урологију
19.10.2012. у 14,00-18,00 часова
Савез здравствених радника Војводине
021/469-296
Комуникација са особама са инвалидитетом (Д-1696/12)
Виолета Поповић, Асист мр сц мед Оља
Нићифоровић Шурковић
Курс
Савез здравствених радника Војводине
19.10.2012. у 13,00 часова
Едукативни центар ЗЦ Ваљево
Синдром изгарања на послу здравствених радника
(Д-1-408/12)
Проф. Др Снежана Меденица,Славица Филиповић,
Славица Савић
Курс
7
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
4
ДЗ Уб
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
20.10.2012. у 12,00 часова
Друштво физиотерапеута Србије
011 656 40 96
Биофидбек (biofeedback) у кинезитерапијском
третману (Д-1-1983/12)
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Курс
8
4
Институт за рехабилитацију Београд
20.10.2012. у 10,00-16,00 часова
Едукативни центар ДЗ Ваљево
Улога здравствених радника у подржавању
оптималне исхране и превазилажењу најчешћих
функционалних проблема гастроинтестиналног
тракта код одојчади
(Д-1-1686/12)
Асист.мр сци мед Горан Вукомановић, Прим др сци
мед Марија Младеновић, Ружица Николић, Славица
Филиповић
Курс
8
4
ДЗ Ваљево
20.10.2012. у 09,00 часова
ДЗ Суботица
024/600-735
Смернице за рад медицинских сестара –техничара
код ургентних стања
(Д-1-1735/12)
Мирјана Ускоковић, Борислав Давчик, Мирослав
Зелић, Тот Демек Мелинда
Курс
8
4
Друштво лекара у Суботици
21.10.2012. и 25.11.2012. у 09,00-15,00 часова
Савез здравствених радника Војводине
021/469-296
Знањем против рака дебелог црева
(Д-1-1928/12)
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Љиља Јелић, Весна Имброњев
Курс
Савез здравствених радника Војводине
22.10.2012. у 14,00-19,00 часова
Савез здравствених радника Војводине
021/469-296
Пријатељски приступ младима у здравственим
установама (Д-1-692/12)
Др Лидиа Туро, Александра Маринков
Курс
ОБ Панчево
22.10., 23.10., 20.11.2012. и 25.02.2013. у 14,00
часова
Удружење здравствених радника Пирот
Исхрана гојазних, оболелих од ДМ тип 2
(Д-1-1745/12)
Тест
Амфитеатар ОБ Пирот
24.10.2012. и 25.10.2012.
КБЦ "Др Драгиша Мишовић Дедиње"
Комуникација са болесним дететом
(Д-1-2779/11)
Домаћи курс II категорије
6
3
Амфитеатар Клинике за урологију
24.10.2012. у 12,00 часова
КЦС- Клиника за гинекологију и акушерство
Тимски рад код збрињавања пацијенткиња са
ектопичном трудноћом (Д-1-1815/12)
Асс др Милан Докић, др Зоран Вилендечић, мр
дипл дефект Јела Поповић, Драгана Димитријевић,
Весна Латиновић
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Курс
5
8
4
КЦС- Клиника за гинекологију и акушерство
Отказан термин 25.10.2012.
Едукативни центар ДЗ Ваљево
Улога здравствених радника у подржавању
оптималне исхране и превазилажењу најчешћих
функционалних проблема гастроинтестиналног
тракта код одојчади
(Д-1-1686/12)
Асист.мр сци мед Горан Вукомановић, Прим др сци
мед Марија Младеновић, Ружица Николић, Славица
Филиповић
Курс
8
4
КБЦ Звездара
27.10.2012. у 09,00-15,00 часова
ДЗ Суботица
024/600-735
Кардиопулмонална реанимација-тимски рад (А-124/12)
Прим.др мед спец. Корнелија Јакшић Хорват, др
мед спец Анка Ивошевић
Курс
10
5
СЛД-ДЛВ Подружница Суботица
27.10.2012. у 09,00-14,00 часова
Савез здравствених радника Војводине
021/469-296
Еритроцитне крве групе у АБО систему- прицип и
методе (Д-1-675/12)
Драгица Страјнић, Олга Кнежевић, Верица
Слијепчевић
Курс
Савез здравствених радника Војводине
28.10.2012. у 10,00-15,00 часова
Савез здравствених радника Војводине
021/469-296
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Лабораторија-припрема пацијената, узорковање,
руковање и чување узорака (Д-1-676/12)
Др Градимир Живковић, Мр пх Милан Божић
Курс
Савез здравствених радника Војводине
01.11.2012. у 12,00 часова
Клиника за рехабилитацију
"Др Мирослав Зотовић" Београд
011/2660-750 локал 228
Основи електоренцефалографије (ЕЕГ-а) и значај
ЕЕГ-а у праћењу опоравка код пацијената након
можданог удара (А-1-1639/2012)
Др Биљана Стојановић
Курс
2
1
Клиника за рехабилитацију
"Др Мирослав Зотовић" Београд
01.11.2012. у 14,00-17,00 часова
Савез здравствених радника Војводине
021/469-296
Даун синдром (Д-1-693/12)
Виолета Поповић, Асист мр сц мед Оља
Нићифоровић Шурковић
Курс
Савез здравствених радника Војводине
08.11.2012. у 14,00-19,00 часова
Савез здравствених радника Војводине
021/469-296
Позитивна клима на радном месту
(Д-1-1169/12)
Јела Стевић, Небојша Докмановић
Курс
Савез здравствених радника Војводине
09.11.2012. у 14,00-19,00 часова
Савез здравствених радника Војводине
021/469-296
Упознајте своје страхове да би сте их боље разумели
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
(Д-1-689/12)
Наташа Мајсторовић, Тања Љубојевић
Курс
Савез здравствених радника Војводине
10.11.2012. у 08,30 часова
Удружење инструментара и медицинских сестара
техничара на стерилизацији
011/366-3398
Здравствена нега пацијената са опекотинама (Д-1186/12)
Др Јелена Јеремић, Сања Гуцоњић, Вања
Ћирковић, Јелена Ђурић
Курс
6,25
Услед ограниченог броја места, курс је предвиђен
само за запослене на Кл.за грудну хирургију
11
6
КЦС-Клиника за грудну хирургију
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
11.11.2012. у 14,00-20,00 часова
Савез здравствених радника Војводине
021/469-296
Јавни наступ (Д-1-1163/12)
Олга Јешић, Маја Антић
Курс
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
16.11.2012. у 14,00-19,00 часова
Савез здравствених радника Војводине
021/469-296
Асертивност као најважнији чинилац
професионалног успеха (Д-1-1168/12)
Наташа Мајсторовић, Тања Љубојевић
Курс
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Савез здравствених радника Војводине
Савез здравствених радника Војводине
22.11.2012. у 14,00-18,00 часова
Савез здравствених радника Војводине
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
Датум одржавања програма КЕ
Организатор
Kонтакт
Тема
Предавачи:
Врста едукације
Цена КЕ
Трајање у сатима
Број бодова за предаваче
Број бодова за слушаоце
Место одржавања
021/469-296
Ослободимо се страха од ХИВ-а
(Д-1-686/12)
Јела Стевић, Небојша Докмановић
Курс
Савез здравствених радника Војводине
23.11.2012. у 14,00-19,00 часова
Савез здравствених радника Војводине
021/469-296
Тешки људи и тешки разговори
(Д-1-1927/12)
Наташа Мајсторовић, Тања Љубојевић
Курс
Савез здравствених радника Војводине
07.12.2012. 13,00-19,00 часова
Савез здравствених радника Војводине
021/469-296
Лабораторијска дијагностика обољења штитасте
жлезде (Д-1-1172/12)
Ацц др Романа Мијовић,
Софија
Рељановић
СЗРВ
Download

kursevi