У складу са одредбама чл. 10. и 11. Закона о удружењима („Службени лист РС“,
бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 16.11.2010. у Институту за
онкологију и радиологију Србије , (ИОРС) усвојен је следећи:
ОСНИВАЧКИ АКТ
УДРУЖЕЊА “Српско друштво истраживача рака/”
Оснивачи
Ime i prezime
Ustanova
Akademsko
zvanje
Kontakt
1.
Abu Rabi Zaki
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije Beograd
dr.sc.
[email protected]
2.
Aranđelović
Sandra
Besu Žižak
Irina
Čavić Milena
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije Beograd
dr.sc.
[email protected]
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije Beograd
dr.sc.
[email protected]
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije Beograd
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije Beograd
mr.sc.
[email protected]
dr.med.
mr.sc.
[email protected]
3.
4.
5.
6.
Erić
Aleksandra
Filipović Lana
Gligorijević
Nevenka
8. Janković
Radmila
9. Juranić D.
Zorica
10. Kanjer Ksenija
7.
11. Konjević
Gordana
12. Konstantinović
Zora Nešković
13. Mališić Emina
14. Markićević
Milan
15. Matić Ivana
16. MirjačićMartinović
Katarina
17. Nikolić
Vukosavljević
Dragica
18. Radulović
Siniša
19. Srdić-Rajić
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije Beograd
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije Beograd
PhD student
mr.sc.
[email protected]
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije Beograd
dr.sc.
[email protected]
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije Beograd
scientific
advisor, dr.sc.
[email protected]
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije Beograd
Medicinski fakultet BU
Beograd
dr.sc.
prof.dr.sc.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije Beograd
scientific
advisor, dr.sc.
[email protected]
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije Beograd
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije Beograd
dr.sc.
[email protected]
mr.sc.
[email protected]
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije Beograd
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije Beograd
PhD student
dr.med.
mr.sc.
[email protected]
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije Beograd
dr.sc.
[email protected]
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije Beograd
scientific
advisor;dr med,
dr.sc..
[email protected]
dr.sc.
[email protected]
Institut za onkologiju i
[email protected]
Tatjana
20. Stanojković
Tatjana
21. Todorović
Raković Nataša
22. Vasović Suzana
radiologiju Srbije Beograd
23. Vujasinović
Tijana
24. Vuletić Ana
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije Beograd
25. Žižak Željko
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije Beograd
dr.sc.
[email protected]
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije Beograd
dr.sc.
[email protected]
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije Beograd
dr.med.
mr.sc.
dr.sc.
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije Beograd
Institut za onkologiju i
radiologiju Srbije Beograd
[email protected]
[email protected]
mr.sc.
[email protected]
mr.sc.
[email protected]
Удружење се оснива ради остваривања следећих циљева: стручно усавршавање и
унапређења знања у области онкологије, а ради унапређења истраживања рака.
За заступање удружења овлашћена је: Зорица Јуранић,
Download

У складу са одредбама чл