Заводи и институти са стационаром
221
ЗАВОДИ И ИНСТИТУТИ СА СТАЦИОНАРОМ
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ "ДР ВУКАН ЧУПИЋ"
Нови Београд, Радоја Дакића 6-8 (3108-108, факс 2609-869)
E-mail: [email protected]
Директор:
Прим. др sc. med. Драгутин Тричковић
3195-025, 3108-203, 3108-247
факс 2697-232
Помоћник директора за
- медицинске послове:
Асист. др sc.med. Драгана Вујић
Мр sc.med. др Радоје Симић
3108-109
3108-107
- правне послове:
3108-101, 3108-229
- финансијске послове:
Софија Лабус, дипл. есс.
3108-101, 3108-222
- техничку подршку:
Слободан Столић, маш.инг.
3108-101, 3108-222
Пословни секретар:
Мирјана Меденица
3108-247
Главна сестра:
Гордана Драшковић
3108-202
Педијатријска клиника
Управник клинике:
Асист. др sc.med. Владислав Вукомановић
Заменик управника:
Мр sc. med. др Татјана Миленковић
Главна сестра:
Љиљана Плавански
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
3108-146 секр.
амб. 3108-109, 3108-118
3108-202
www.zdravlje.org.yu
Телефонски именик
222
Служба за пријем болесника, специјалистичке и консултивне
прегледе
Начелник:
Др Радован Лукешевић
3108-270, 3108-161
Одговорна сестра:
Стојанка Спјевак
3108-270, 3108-161
Служба за лечење и испитивање новорођенчади
Начелник:
Др Зорица Ракоњац
Одговорна сестра:
Љиљана Ћуровић
Служба за испитивање и лечење болести плућа
са функционалном дијагностиком
Начелник:
Доц. др Предраг Минић
Служба за испитивање и лечење срца и крвних судова
са функционалном дијагностиком
Начелник:
Асист. др sc. med. Владислав Вукомановић
3108-110
3108-110
3108-158
3108-140
3108-137
Одсек за инвазивну дијагностику и интервентну
кардиологију
Шеф:
3108-140
Одсек за функционалну дијагностику са
испитивањем поремећаја ритма срца
Шеф:
Асист. др. sc.med. Јован Кошутић
3108-140
Служба за испитивање и лечење бубрега и мокраћних канала
Начелник:
Проф. др Радован Богдановић
3108-105
Одговорна сестра:
3108-105
Служба за испитивање и лечење
органа за варење са ендоскопском дијагностиком
Начелник:
Мр sc. med. др Ивица Станковић
3108-286
Служба за испитивање и лечење хематолошких
и онколошких болести са дневном болницом
Начелник:
Прим. др Нада Рашовић-Гвозденовић
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
3108-103
3108-185
www.zdravlje.org.yu
Заводи и институти са стационаром
223
Одсек хематологије
Шеф:
Прим. др Драган Мићић
3108-245
Одсек онкологије
Шеф:
Др sc. med. Драгомир Ђокић
3108-243
Служба за трансплантацију костне сржи
са лабораторијом за криобиологију
Шеф:
Асист. др sc. med. Драгана Вујић
Одговорна сестра:
Александра Саровски
Служба за испитивање и лечење
жлезда са унутрашњим лучењем
Начелник:
Проф. др Драган Здравковић
Одговорна сестра:
Горица Арсенијевић
3108-227
3108-201
3108-109
3108-109, 118
Служба за испитивање и лечење неуролошких
и мишићних болести са функционалном дијагностиком
Начелник:
Проф. др Милена Ђурић
3108-157
Служба за испитивање и лечење метаболичких болести
и клиничку генетику
Начелник:
Mr sc. med. др Маја Ђорђевић
3108-276
Служба за исхрану здравог и оболелог детета
Начелник:
Др Горан Митровић
3108-240
Служба за имунологију и алергологију
Начелник:
Доц. др Срђан Пашић
3108-324
Служба за педијатријску и интензивну терапију и лечење
Начелник:
Др Љубица Николић
3108-168, 2606-886
Одговорна сестра:
Јасмина Милишић
3108-168
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
www.zdravlje.org.yu
Телефонски именик
224
Служба за радиологију
Начелник:
Др sc. med. Правдољуб Комар
Одговорна сестра:
Радојка Живадиновић
Лабораторија за медицинску генетику
Начелник:
Проф. др Марија Гућ-Шћекић
Лабораторија за клиничку хематологију и
имунохематологију
Начелник:
Прим. др Бојана Славковић
Одговорни лаборант:
Снежана Вукоје
Лабораторија за клиничку биохемију
и радиоизотопску аналитику
Начелник:
Мр рh. Љубица Затезало
Одговорни лаборант:
Нада Ристић
Одсек клиничке хемије
Шеф:
Мр ph. Драгана Видич
3108 - 186, 3108-235
3108-235
3108-272
3108-177
3108-256
3108-141
3108-269
3108-141
Лабораторија за испитивање урођених поремећаја метаболизма
Начелник:
Мр рh. Милица Чворков-Дражић
3108-266, 3108-262, 3108-143
Служба за трансфузију крви
Начелник:
Прим. др sc. med. Добрила Вељковић
Одговорни лаборант:
Љиљана Каплиј
3108-120
Лабораторија за клиничку микробиологију
Начелник:
Др Зорица Васиљевић
Одговорни лаборант:
Зорица Сарић
3108-248
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
3108-268
3108-248
www.zdravlje.org.yu
Заводи и институти са стационаром
225
Служба за клиничку патологију
Начелник:
Славиша Ђуричић
Одговорни лаборант:
Нада Ђорђевић
3108-231
3108-231
Апотека
Начелник:
Мр рh. Марина Швоња
Клиника за дечију хирургију
Управник:
Асист. др sc. med. Мила Стајевић-Поповић
Заменик управника:
Др Дејан Кафка
Главна сестра:
Оливера Милановић
3195-193, 3108-164
3108-255, 3195-014, 3108-183
Служба за пријем болесника, специјалистичке
и консултативне прегледе
Начелник:
Др Слободанка Милановић - Станковић
Одговорна сестра:
Зденка Момировић
Служба за неонаталну хирургију
Начелник:
Доц. др Даница Јовановић
Одговорна сестра:
Миланка Дамјановић
3108-163, 2601-967
3108-122
3108-152, 3108-181
3108-152
3108-107, 3108-147
3108-107
Служба за абдоминалну хирургију
В.д. начелника:
Асист. мр sc. med. др Ђорђе Савић
Одговорна сестра:
Снежана Ковачевић
3108-123
Служба за уролошку хирургију
Начелник:
Прим. др sc. med. Драгутин Тричковић
Одговорна сестра:
Младенка Мијајловић
3108-123
Служба за торакалну хирургију
Начелник:
Проф. др Иван Миловић
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
3108-107
3108-123
3108-107
www.zdravlje.org.yu
Телефонски именик
226
Служба за кардиоваскуларну хирургију
Начелник:
Асист. др sc. med. Мила Стајевић-Поповић
Одговорна сестра:
Снежана Јаковљевић
3108-163
Служба за ортопедију и зглобно-коштану трауму
Начелник:
Др Борис Пиштигњат
Одговорна сестра:
Марина Мутавџић
3108-124
3108-163
3108-124
Служба за пластичну и реконструктивну хирургију
и опекотине
Начелник:
Асист. др sc. med. Радоје Симић
Одговорна сестра:
Марија Легетић
Служба за педијатријску анестезију и
интензивну терапију хируршких болесника
Начелник:
Прим. др Божидар Мијомановић
Одговорна сестра:
Златица Бјелобрк
3108-121
3108-121
2600-556, 3108-126
3108-129
Одељење за интензивну терапију хирушких болесника
Шеф:
Мр sc. med. др Весна Стевановић
Служба операционог блока
Начелник:
Др Слободан Џудовић
Служба за оториноларингологију
Начелник:
Мр sc. med. др Владан Шубаревић
Одговорна сестра:
Снежана Маричић
Служба за офталмологију
Начелник:
Др Наталија Србиновић
Одговорна сестра:
Станка Костовски
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
3108-124, 3108-234
3108-126, 3108-241
3108-241
3108-166
3108-166
www.zdravlje.org.yu
Заводи и институти са стационаром
227
Служба за физикалну терапију и рехабилитацију
Начелник:
Др Јелена Ракић-Милановић
Служба за хуману репродукцију
Начелник:
Др sc. med. Жарко Пузигаћа
Главна сестра:
Злата Ћирић
Шеф:
Др sc. med. Зоран Алексов
Републички центар за планирање породице
Начелник:
Др sc. med. Катарина Седлецки
Главна сестра:
Василија Џимић
3108-173
3195-302, 3108-238
3108-223
3108-223
3108-282
3108-285, 3108-278
Служба за организацију, планирање, евалуацију и
медицинску документацију
Начелник:
Прим. мр sc. med. др Драгана Лозановић - Миладиновић
Одсек за информатику са здравственом статистиком
Шеф:
Светлана Борас
3108-232
3108-232
Сектор за немедицинске послове
E-mail: [email protected]
Служба општих и правних послова
Начелник:
Јована Ђурић, дипл. правник
Референт за радне односе:
Мира Вуксановић
Стручни сарадник за заштиту на раду,
противпожарну заштиту и одбрану:
Анђелија Јашовић-Радојевић
3108-229
3108-237
3108-228
Заштитник пацијентових права
Наташа Грбић, дипл. правник
3108-299, 3108-229
Техничка служба
Начелник:
Слободан Столић, маш. инг.
3108-226, 3108-267
Сервис исхране
Шеф:
Светлана Илић, дипл. техн.
3108-133, 3108-136
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
www.zdravlje.org.yu
228
Телефонски именик
ИНСТИТУТ ЗА НЕОНАТОЛОГИЈУ
Београд, Краља Милутина 50
(централа: 3630-101, 3610-907, 3610-908, 3615-048, факс 3619-045)
E-mail: [email protected]
Директор:
Прим. др sc. med. Нивеска Божиновић - Прекајски
3615-049
Пословни технички секретар:
Бранка Маравић
3615-049
Помоћник директора за:
- правне и опште послове
Весна Новаковић, дипл. прав.
E-mail: [email protected]
- економско финансијске послове
Радица Антонић, дипл. еcc.
Главна сестра:
Десанка Радисављевић
3615-046, 3630-107
3615-086, 3630-109
3630-125
Референт за комуникацију са јавношћу:
Др Бранислава Дедовић - Бјелајац
E-mail: [email protected]
3630-131
Одељење пријема и специјализованог транспорта
Начелник:
Прим. др sc. med. Татјана Николић
Главна сестра:
Мара Нинковић
3630-106
Одељење интензивне неге
Начелник:
Др Мирослава Костић-Тодоровић
Главна сестра:
Радица Тејић
Одељење изолације
Начелник:
Др sc. med. Слађана Булатовић - Стојковић
Главна сестра:
Слађана Давидовић
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
3630-106
3630-128, 3630-114
3630-128, 3630-114
3630-110
3630-110
www.zdravlje.org.yu
Заводи и институти са стационаром
229
Прво одељење специјалне неге
Начелник:
Мр sc. med. др Милица Ранковић - Јаневски
Главна сестра:
Зухра Вуксановић
3630-112
Друго одељење специјалне неге
Начелник:
Др Славица Миљеновић
Главна сестра:
Мира Ћирић
3630-117
Одељење за мајке дојиље
Начелник:
Др Славица Симић
Главна сестра:
Жаклина Голубовић
Лабораторија за биохемију, хематологију и
бактериологију
Начелник:
Мр ph. Mирослава Љујић-Глишић
Главни лаборант:
Славица Радић
Специјалистичко-консултативна служба
Начелник:
Прим. др sc. med. Стеван Дудић
Рентген кабинет
Главни техничар:
Владимир Бабовић
Кабинет за ултразвучну дијагностику
Шеф:
Др Гордана Антонић
Одговорна сестра:
Јасмина Сјеклоћа
Апотека
Руководилац:
Мр ph. Слађана Марковић-Ратковић
3630-112
3630-117
3630127
3630127
3630-126
3630-126
3630118
3630-115
3630-113, 3630-132
3630-113, 3630-132
3615-097
Истраживачко-развојни центар
Начелник:
3630-133
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
www.zdravlje.org.yu
Телефонски именик
230
Служба за рачуноводствене и финансијске послове
3630-120
Служба за правне, кадровске, опште и техничке послове
Референт за кадровске и административне послове:
Анђа Кљајић
Социјални радник:
Љиљана Живковић
3630-121
3630-135
ИНСТИТУТ ЗА
КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ "ДЕДИЊЕ"
Београд, Хероја Милана Тепића 1
(3601-700, факс 3601-714)
E-mail: [email protected]
www.ikvbd.com
Директор:
Проф. др Бошко Ђукановић
Технички секретар директора:
Катарина Лукић
Помоћник директора за
- медицинскe послове:
Мр sc. med. др Љиљана Лаушевић – Вук
- медицинске програме, истраживања и едукацију:
Доц. др Миодраг Перић
- правне, опште и техничке послове:
Бојан Љубисављевић, дипл. прав.
- финансијске послове:
Наталија Пилиповић-Лазаревић, дипл.еcc.
3601-603
3601-603
факс: 2666-445
3601-719
3601-652
3601-610
3601-606
Главни техничар Института:
Горан Цуцић
3601-676
Служба заказивања
Тања Гогић
3601-605
Рачунски центар
Шеф:
Миодраг Новаковић
Координатор за наставу:
Доц. др Синиша Градинац
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
3601-690
3601-653
www.zdravlje.org.yu
Заводи и институти са стационаром
Клиника за кардиологију
Управник:
Др sc. med. Лазар Ангелков
Главна сестра:
Ајша Кљајић
231
3601-682
3601-700
Одељење преоперативне припреме
Начелник:
Проф. др Милорад Борзановић
Одговорна сестра:
Славојка Стефановић
3601-638
Одељење неинвазивне кардиолошке дијагностике
Начелник:
Др sc. med. Љиљана Јововић
Одговорна сестра:
Весна Миливојевић
3601-654
Кардиолошка амбуланта
Начелник:
Др Желимир Вукајловић
Одговорна сестра:
Наташа Ивановић
3601-661
Центар за кардиоваскуларна истраживања
Начелник:
Асс. др Петар Оташевић
Одељење кардиологије
Начелник:
Mr sc. med. Мирко Чолић
Одговорна сестра:
Миланка Алаица
Одељење електрофизиологије
Начелник:
Др sc. med. Лазар Ангелов
Одговорна сестра:
Весна Васић
3601-713
3601-670
3601-659, 3601-660
3601-669
3601-707
3601-708
3601-707, 3601-708
3601-665, 3601-666
3601-665, 3601-666
Лабораторија за пејсмејкере
Шеф:
Др sc. med. Лазар Ангелов
3601-665, 3601-666
Лабораторија за електрофизиологију
Шеф:
Др Дејан Вукајловић
3601-665, 3601-666
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
www.zdravlje.org.yu
232
Телефонски именик
Клиника за кардиохирургију
Управник:
Проф. др Бошко Ђукановић
Одговорни техничар:
Горан Цуцић
3601-603, 3601-604
Одељење кардиохирургије 1
Начелник:
Др sc. med. Душко Нежић
Одговорна сестра:
Биљана Радосављевић
Одељење кардиохирургије 2
Начелник:
Доц. др Предраг Милојевић
Одговорна сестра:
Светлана Јосифовић
Одељење аортне хирургије
Начелник:
Проф. др Бошко Ђукановић
Одговорна сестра:
Биљана Радосављевић
3601-676, 3601-700
3601-635
3601-709, 3601-710
3601-724
3601-712, 3601-764
3601-603
3601-709, 3601-710
Одељење за ЕКК
Начелник:
Др Синиша Јагодић
Одговорни техничар:
Драган Вићентијевић
3601-725
Одељење трансплантације срца
Начелник:
Доц. др Миодраг Перић
Одговорни техничар:
Славица Рајачић
3601-652
Операциони блок
Начелник:
Др Мирослав Јаковљевић
Одговорни техничар:
Верица Стеванковић
3601-724
Клиника за васкуларну хирургију
Управник:
Проф. др Ђорђе Радак
Одговорна сестра:
Марија Божовић
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
3601-725
3601-677
3601-722
3601-637
3601-705, 3601-706
www.zdravlje.org.yu
Заводи и институти са стационаром
Одељење васкуларне хирургије
Начелник:
Доц. др Драгослав Ненезић
Одговорна сестра:
Марија Божовић
233
3601-667
3601-705, 3601-706
Одељење трансплантације и хирургије јетре
Начелник:
3601-700
Одговорни техничар:
Славица Рајачић
3601-705, 3601-706
Одељење ангионеурологије
Начелник:
3601-668
Одговорни техничар:
3601-668
Клиника за анестезију и интензивно лечење
Управник:
Доц. др Миомир Јовић
Одговорни техничар:
Бранка Илић
Одељење анестезије
Начелник:
Др Владимир Илић
Одговорни техничар:
Гордана Златановић
Одељење интензивног лечења
Начелник:
Прим. др Борислав Кривокапић
Одговорни техничар:
Љиљана Пековић
3601-646
3601-724
3601-725
3601-723, 3601-724
3601-646
3601-719
Центар за инвазивну кардиоваскуларну дијагностику и терапију
Управник:
Доц. др Драган Сагић
3601-642
Главни техничар:
Радивоје Николић
3601-678, 3601-681
Одељење васкуларне дијагностике и терапије
Начелник:
Др Желимир Антонић
Одговорни техничар:
Саша Радојевић
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
3601-678, 3601-681
3601-678, 3601-681
www.zdravlje.org.yu
234
Телефонски именик
Одељење кардиолошке дијагностике и терапије
Начелник:
Мр sc. Др Љупчо Манговски
Одговорни техничар:
Драган Петровић
3601-793, 3601-681
Одељење опште рентгенологије
Начелник:
Др Зоран Сајић
Одговорни техничар:
Цветан Брајковић
3601-678, 3601-645
Имиџинг центар
Шеф:
Константин Бирон
Заједничке медицинске службе
Управник:
Мр sc. med. Љиљана Лаушевић - Вук
Одговорна сестра:
Лабораторијска служба
Начелник:
Др sc. med. Вера Маравић Стојковић
Одговорни техничар:
Слађана Јеликић
Служба физикалне медицине
Начелник:
Др Борјана Трошић
Одговорни техничар:
Бранко Голубовић
3601-678, 3601-681
3601-678, 3601-681
3601-630
3601-719
3601-675
3601-673, 3601-674
3601-709, 3601-712
3601-712
Служба пријема
Начелник:
3601-659, 3601-660
Одговорни техничар:
Наташа Ивановић
3601-659, 3601-660
Одељење клиничке фармакологије са апотеком
Начелник:
3601-713
Служба за трансфузију
Начелник:
Мр sc. med. Бранко Чалија
Одговорни техничар:
Драгица Самарџић
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
3601-657, 3601-658
3601-657, 3601-658
www.zdravlje.org.yu
Заводи и институти са стационаром
235
Немедицинске службе
Служба за економско финансијске послове
Одељење за рачуноводствене послове
Шеф:
Радулка Урошевић, дипл. еcc.
Благајна
3601-612, 3601-613
3601-616, 3601-617
Одељење за финансијску оперативу
Шеф:
Књиговодство
Одељење за набавку
Шеф:
Дане Зорић
3601-618, 3601-619
3601-618, 3601-619
3601-623
факс 3601-624
Служба за правне, опште и техничке послове
Заштитник пацијентових права
Маја Смиљковић, дипл. прав.
Одељење за правне послове и заступање
Шеф:
3601-614
3601-614
Самостални правни референт:
Маја Смиљковић, дипл. прав.
3601-614
Одељење за кадровске послове
Шеф:
3601-614
Референт за кадровску евиденцију:
Душица Јоцић
Референт за радне односе:
Драгојла Ковачевић
3601-614
3601-615
Одељење за техничке послове
Шеф:
Горан Човић
3601-625
Одељење за ППЗ и физичко-техничко обезбеђење
Шеф:
Горан Човић
3601-700
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
www.zdravlje.org.yu
Телефонски именик
236
ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ
"БАЊИЦА"
Београд, Михајла Аврамовића 28 (2660-466, факс 3672-129)
E-mail: [email protected] и [email protected]
http://solair.eunet.yu/~iohbb
Директор:
Доц. др Зоран Благојевић
E-mail: [email protected]
3672-399
Технички секретар:
Љубица Дупар
3672-399
Помоћник директора за образовну и
научно-истраживачку делатност:
Проф. др Горан Чобељић
3670-401
Помоћник директора:
Др Бојан Бојанић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Снежана Пејновић
Сектор поликлиничке делатности
Начелник:
Прим. др Вељко Јовановић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Биљана Црвенчанин
2661-624
2663-441, 2660-466/132
3672-921
3672-921, 2660-466/138
Информације - телефони за заказивање 3672-921, 2663-370, 2660-466/186
Служба за ортопедску онкологију
Начелник:
Др Александар Ђорђевић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Веселинка Марковић
Служба за реконструктивну ортопедију и
коштано-зглобну инфекцију
Начелник:
Доц. др Славко Томић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Василка Пујић
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
2669-688
2660-466/118
2667-545
2660-466/131,150
www.zdravlje.org.yu
Заводи и институти са стационаром
Служба за коштано-зглобну трауматологију
Начелник:
Прим. др Јасмин Пилиповић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Мирјана Трбовић
Служба за хирургију кичменог стуба
Руководилац:
Проф. др Здеслав Милинковић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Драгица Васић
Начелник-женско:
Др Војислав Басара
Начелник-мушко:
Др Будимир Јешић
Служба за општу ортопедију - женско I
Начелник:
Др sc.med. Бојан Радојевић
Главна сестра:
Сузана Лукић
Служба за општу ортопедију - женско II
Начелник:
Проф. др Миленко Стевановић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Јелена Младеновић
Служба за општу ортопедију - женско III
Начелник:
Прим. др Бранимир Краљевић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Јулијана Штока
Служба за општу ортопедију - мушко I
Начелник:
Прим. др Зоран Ганић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Драгица Томашевић
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
237
2664-971
2660-466/120
2661-912
2660-466/154,155
2662-539, 2660-466/154
2666-538, 2660-466/145
2667-094
2660-466/110
2669-657
2660-466/140
2669-244
2660-466/117
2667-823
2660-466/159
www.zdravlje.org.yu
238
Телефонски именик
Служба за општу ортопедију - мушко II
Начелник:
Проф. др Мирољуб Станојковић
Главна сестра:
Сандра Цветковић
2664-372
2660-466/180
Служба за неуро-ортопедију
Начелник:
Др Боривоје Ковачевић
Главна сестра:
Драгана Шолевић
Ултразвук
Руководилац:
Др Војислав Алексић
3670-401
2660-466/157
3670-102, 2660-466/102
Служба за пластичну хирургију
Начелник:
Др sc. med. Војислав Распоповић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Иванка Јовић
Служба за дечију ортопедију и трауматологију
Начелник:
Проф. др Зоран Вукашиновић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Наталија Славковић
2668-751
2660-466/126, 114
2666-447
2660-466/146, 147
Служба за хируршке интервенције (операциони блок)
Начелник:
3670-459
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Мирославка Јокић
2660-466/108,144
Служба за анестезију, реаниматологију и интензивне терапије
Начелник:
Прим. др Неђица Манчић
3672-919
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Мира Пешић
3672-918, 2660-466/137,127
Главни анестетичар:
Ната Шљукић
2660-466/144,103
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
www.zdravlje.org.yu
Заводи и институти са стационаром
Служба за физикалну терапију и рехабилитацију
Начелник:
Др Десанка Митровић
E-mail: [email protected]
Главни терапеут:
Нада Вујиновић
239
2660-055
2660-466/180, 185
Служба за лабораторијску, радиолошку и другу дијагностику
Биохемијско-хематолошка лабораторија
Начелник:
Амира Зрнић
Главни лаборант:
Милунка Пејчић
Радиолошки кабинет
Начелник:
Др Јeсенка Гребенаровић
Главни рентген техничар:
Борислав Максимовић
3675-678
2660-466/156
3670-204, 2660-466/151
2660-466/190
Скенер
3670-204, 2660-466/190
Епидемиолошко-бактериолошка служба
Начелник:
Др Соња Константиновић
2663-648, 2660-466/190
Одељење за трансфузиологију
Начелник:
Мr. sc. др Лепосава Сикимић
2661-435, 2660-466/139
Одељење за интернистичке, педијатријске
и опште хируршке делатности
Начелник:
Др Милена Ђурић
2660-466/104
Одељење за фармацеутску здравствену делатност
(болничка апотека)
Начелник:
Мр ph Јелена Јовановић
3671-986, 2660-466/136
Одељење за научно-истраживачки рад
и медицинску информатику
Начелник:
Др sc. med. Бранко Сбутега
E-mail: [email protected]
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
2663-589, 2660-466/166
www.zdravlje.org.yu
Телефонски именик
240
Служба за правне и опште послове
Шеф:
Светлана Мадић, дипл. прав.
E-mail: [email protected]
Кадровски референт:
Снежана Зечевић
2660-028
2660-466/170
Служба за економско-финансијске послове
E-mail: [email protected]
Шеф:
Зорица Јовановић, дипл. есс.
E-mail: [email protected]
Рачунски центар
E-mail: [email protected]
2660-851, 2663-890
2660-466/179
3670-018, 2660-466/111
Служба за техничке и друге случне послове 2660-587, 2660-466/115, 175
ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
Београд, Ресавска 69
(3611-534, 3611-535, 3629-423, факс 3612-376, 2681-059)
E-mail: [email protected]
www.reumatologija.org.yu
Директор:
Проф. др Немања Дамјанов
E-mail: [email protected]
Адмистративни секретар:
Зорка Софић
Помоћник директора за
- медицинске послове:
Асс. др Горан Радуновић
E-mail: [email protected]
- немедицинске послове:
Мирјана Данић, дипл. прав.
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Светлана Зековић
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
тел/факс: 3612-376, 3611-534/193
3612-376, 3611-534/193
3612-376, 3611-534/198
тел/факс: 2681-059, 3611-534/105
3612-376, 3611-534/192
www.zdravlje.org.yu
Заводи и институти са стационаром
241
Болничко II одељење
Шеф:
Доц. др Нада Вујасиновић-Ступар
Главна сестра:
Снежана Славковић
3611-534/112
Болничко III одељење
Шеф:
Проф. др Радмила Петровић
Главна сестра:
Боса Радовчић
3611-534/182
Болничко IVа одељење
Шеф:
Прим. мр sc. med. др Драгана Палић-Обрадовић
Главна сестра:
Рада Вуковић
3611-534/140
Болничко IVб одељење
Шеф:
Доц. Др Марија Радак-Перовић
Главна сестра:
Милка Зарупски
3611-534/102
Болничко V одељење
Шеф:
Др sc. med. Ђунајдар Керимовић-Морина
Главна сестра:
Христина Нинић
3611-534/149
Болничко VI одељење
Шеф:
Проф. др Роксанда Стојановић
Главна сестра:
Олгица Стефановић
3611-534/104
Одељење за специјалистичке консултативне прегледе
Шеф:
Др Слободанка Ђорђевић
Главна сестра:
Ана Милановић
3611-534/114
Одељење за лабораторијску дијагностику
Шеф:
Асист. др Мирјана Шефик-Букилица
Главни лаборант:
Нада Перић
3611-534/177
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
3611-534/141
3611-534/147
3611-534/145
3611-534/103
3611-534/144
3611-534/106
3611-534/184
3611-534/177
www.zdravlje.org.yu
Телефонски именик
242
Одељење за радиолошку дијагностику
Шеф:
Прим. др Драгослав Јаблановић
Главни радиолошки техничар:
Славиша Панић
3611-534/131
Служба за физикалну медицину и рехабилитацију
Шеф:
Др sc. med. Слободан Бранковић
Главни физиотерапеут:
Мирјана Ђорђевић
3611-534/146
Болничка апотека
Шеф:
Мр ph. Катарина Гошић
Одељење за правне послове
Шеф:
Мирјана Данић, дипл. прав.
E-mail: [email protected]
Референт за радне односе:
Марија Видаковић
Одељење за финансијске послове
Шеф:
Љиљана Јаћимовић, дипл. есс.
E-mail: [email protected]
Служба за техничке послове
Драган Пановић, дипл. инг.
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
3611-534/133
3611-534/115
3629-281
3629-281, 3611-534/190
тел/факс: 2681-059, 3611-534/105
3611-534/167
тел/факс: 3629-423, 3611-534/195
3611-534/111
www.zdravlje.org.yu
Заводи и институти са стационаром
243
ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
Београд, Сокобањска 17 (2660-266,факс 2662-432)
Младеновац, "Селтерс" Краља Петра I бр, 335
(8241-100, факс 8232-738, 8236-431)
Котор, Прчањ, "Врмац", (338-010, факс 382/82/306-272)
E-mail: [email protected]
www.rehabilitacija.com
Директор:
Др sc. med. Станка Видаковић
2667-343, 2667-320
Помоћник директора за
- медицинска питања:
Др Милена Раонић
8241-390
- економско-финансијске послове:
Гордана Ташић, дипл.есс.
8241-122
Секретарица:
Милица Маричић
2667-343, 2667-320
Организациони део "Сокобањска"
Београд, Сокобањска 17, (2660-266, факс 2662-432)
E-mail: [email protected]
Служба кардиопулмоналне рехабилитације
Начелник:
Мр sc. med. Др Мојсије Анђић
Главна сестра:
Бранка Пешић
Одељење болничке рехабилитације
2660-266/121
2660-266/102
2660-266, 667-978
Одељење амбуланте
2660-266
Кабинет за функционалну дијагностику
2660-266
Одсек лабораторије
Шеф:
Др sc. med. Роса Михајловић
Рентген кабинет
Служба физикалне медицине и рехабилитације
Начелник:
Др Драгица Комненић
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
2660-266/128
2660-266
2660-266/118
www.zdravlje.org.yu
Телефонски именик
244
Одељење болничке рехабилитације
2660-266/112, 114, 120
Кабинет за клиничку електрофизиологију и
функционалну дијагностику
Одељење балнеоклиматологије
Шеф:
Проф. др Гордана Поповић
2660-266
2660-266/112, 114, 120
2667-343, 2667-320
Организациони део "Селтерс"
Младеновац, Краља Петра I бр. 335,
(8241-100, факс 8232-738, 8236-431)
E-mail: [email protected]
Технички секретар:
Биљана Јевтић
Служба за болничку рехабилитацију
Начелник:
Др Милена Раонић
Главна сестра:
Биљана Милојевић
Главни терапеут:
Нина Пантић
Одељење "Стари Селтерс"
Шеф:
Прим. др Љиљана Шекуларац
Одељење полуинтензивне неге
Реуматолог
Др Наташа Радосављевић
Дечији физијатар
Др Вера Милићевић
Пријемна служба
Шеф:
Др Драгослава Константиновић
8241-424
8241-390
8241-274
8241-282
8241-272
8241-273
8241-173
8241-174
8241-380, 8241-162
Дефектолошко – логопедски кабинет
Дефектолог
Логопед
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
8241-270
8241-363, 8241-276
www.zdravlje.org.yu
Заводи и институти са стационаром
245
Одељење "Хотел Селтерс" – болничка рехабилитација
Шеф:
Др Вера Марић
8241-174
Одељење за ортопедску рехабилитацију
8241-100
Одељење за рехабилитацију периферних
васкулопатија
8241-150
Амбулантно поликлиничка служба
Начелник:
Мр sc. med. др Драгослава Андрејић
Одељење медицине рада
8241-177
8230-172, 8231-294
Одсек за оцену радне способности
8230-172
Одсек за саобраћајну медицину са хигијеном
и физиологијом рада
8230-172
Кабинет интерне медицине
8241-171
ОРЛ кабинет
8241-177
Офталмолошки кабинет
8241-169
Одсек лабораторије
Шеф:
Зденка Перишић
8241-152
Рентген кабинет
Шеф:
Др Милован Перишић
8241-149
Кабинет за ултразвучну дијагностику
8241-168
Немедицинске службе
Економско – финансијска и комерцијална служба
Помоћник директора:
Гордана Ташић, дипл. есс.
8241-122
Одсек за маркетинг у Београду
E-mail: [email protected]
2660-548
Одсек за маркетинг у "Селтерсу" Младеновац
E-mail: [email protected]
8241-193
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
www.zdravlje.org.yu
Телефонски именик
246
Служба за угоститељство
Руководилац:
Андрејић Мирослав
8241-111
Правна служба општих и техничких послова
Помоћник директора за правне и заједничке послове:
Гордана Миловановић, дипл. прав.
8241-190
Организациони део "Врмац"
Котор, Прчањ, Марков Рт,
(382/82/338-010, 082/338-009, факс 082/306-272)
E-mail: [email protected]
Служба за болничку и
амбулантно-поликлиничку рехабилитацију
Начелник:
Др Данијела Мировић
382/338-014
382/306-264
Немедицинска служба
Руководилац:
382/338-010
ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ И РАДИОЛОГИЈУ СРБИЈЕ
Београд, Пастерова 14
(3614-660, 2067-100, факс 2685-300)
E-mail: [email protected]
www.ncrc.ac.yu
Директор:
Проф. др Ненад Боројевић, н. сар.
E-mail: [email protected]
Секретар директора:
Бранкица Врачар
E-mail: [email protected]
2685-642
2685-642, 2685-745, 2067-150
Помоћник директора за
- здравствену делатност:
Прим. мр sc. med. др Зоран Томашевић
E-mail: [email protected]
- научно-истраживачку и образовну делатност:
Проф. др Радан Џодић
E-mail: [email protected]
- немедицинске послове:
2067-255
3612-027, 2067-132
2685-642
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
www.zdravlje.org.yu
Заводи и институти са стационаром
247
Специјални саветници:
Др Љиљана Вучковић-Декић
E-mail: [email protected]
Проф. др Ивана Голубичић
E-mail: [email protected]
Проф. др Љиљана Радошевић-Јелић
E-mail: [email protected]
Проф. др Слободан Чикарић
E-mail: [email protected]
Главна сестра Института:
Душанка Тадић
E-mail: [email protected]
2067-212
2067-137
2067-241
2067-131
3613-271, 2067-152
Саветник за здравствену негу:
Рада Живановић
2067-340
Клиника за онколошку хирургију
Директор:
Н. сар. др Момчило Инић
E-mail: [email protected]
2067-170
Главна сестра:
Весна Коџопељић
2067-219
Саветник за клиничку онкологију
Прим. др sc. med. Драго Трнинић
2067-220
Служба хирургије
Директор:
Мр sc. med. др Срђан Николић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Сузана Момчиловић-Стојковић
Одељење хирургије
Начелник:
Н. сар. прим. др Милан Прекајски
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Јадранка Стрелић
Одсек за рани карцином дојке и реконструктивну
хирургију дојке
Шеф:
Др Влада Пошарац
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Милица Крљар
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
2067-220
2067-183
2067-218
2067-183
2067-221
2067-183
www.zdravlje.org.yu
Телефонски именик
248
Одсек за узнапредовали карцином дојке
Шеф:
Др Ђорђе Вукотић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
2067-221
2067-183
Одељење за абдоминалну хирургију
Начелник:
Прим. др Миомир Коцић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Ирена Гајић
Одсек за коло-ректалну хирургију
Шеф:
Прим. др sc. med.Бранимир Марјановић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Зорица Медојевић
2067-169
2067-183
2067-172
2067-183
Одсек за гастричну и хапато-билијарну хирургију
Шеф:
Главна сестра:
Одељење за ендокрину хирургију
и хирургију главе и врата
Начелник:
Mr sc. med. др Иван Марковић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Радмила Нешић
2067-172
2067-183
Одсек за ендокрину хирургију
Шеф:
Главна сестра:
Бранка Џекулић
2067-183
Одсек за хирургију главе и врата
Шеф:
Главна сестра:
Биљана Сушић
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
2067-183
www.zdravlje.org.yu
Заводи и институти са стационаром
Одељење за кожу и мека ткива и торакалну хирургију
Начелник:
Н. сар. прим. др Миомир Шашић
Главна сестра:
Десанка Бодрожа
Одсек за кожу, меланом и саркоме
Шеф:
Др Невен Јокић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Марија Гошовић
Одсек за торакалну хирургију
Шеф:
Mr sc. med. др Дејан Стојиљковић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Евица Гујаница
Одељење операционих сала
Начелник:
Прим. mr sc. med. др Небојша Милетић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Катарина Костић
249
2067-169
2067-183
2067-171
2067-183
2067-221
2067-183
2067-172
2067-171
Одсек операциони блок
Шеф:
Др Јанко Пралица
Главна сестра:
Драгана Петровић
2067-218
Одсек дневне хируршке болнице
Шеф:
Др Предраг Радовановић
Главна сестра:
Марица Пантелић
2067-221
Одсек за гинеколошку хирургију и урологију
Шеф:
Прим. др Миодраг Ђаковић
Главна сестра:
Зорица Бикић
2067-172
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
2067-171
2067-134
2067-183
www.zdravlje.org.yu
Телефонски именик
250
Служба анестезије
Директор:
Др Вера Војиновић
E-mail: [email protected]
Главни техничар:
Јован Филиповић
E-mail: [email protected]
Одељење за анестезију и реанимацију
Начелник:
Др Снежана Петровић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Радмила Војиновић
Одељење интензивне неге
Шеф:
Др Јелена Милић-Ранковић
E-mail: [email protected]
Главни техничар:
Марија Митровић
Клиника за медикалну онкологију
Директор:
Н. сав. прим. др Светислав Јелић
E-mail: [email protected]
Главни техничар:
Драган Коџо
Саветник за клиничку онкологију:
Н.С. прим. др Зора Нешковић - Константиновић
E-mail: [email protected]
Н.С. прим. др Иван Попов
E-mail: [email protected]
Служба за интрахоспиталну примену хемиотерапије
Директор:
Прим. мр sc. med. др Љиљана Стаматовић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Наташа Марковић
2067-263
2067-263
2067-263
2067-263
2067-182
2067-182
2067-181
2067-180
2067-212
2067/118
2067-118
2067-222
Одељење за малигне туморе дојке
и гинеколошких локализација
Начелник:
Главна сестра:
Горица Маринковић
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
2067-222
www.zdravlje.org.yu
Заводи и институти са стационаром
251
Одељење за малигне туморе плућа и дигестивност тракта
Начелник:
Прим. мр sc. med. др Даворин Радосављевић
E-mail: [email protected]
2067-166
Главна сестра:
Бранкица Аћимовић
2067-222
Одељење за хемиотерапију тумора
ОРЛ регије у уролошких тумора
Начелник:
Мр sc. med. др Мирослав Креачић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Нина Лилић
Одељење за хемиотерапију саркома и меланома
Начелник:
Н. сар. прим. др Нада Бабовић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Филдана Реџић
Одељење за хематолошку онкологију
Начелник:
Мр sc. med. др Нанад Милановић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Драгиња Вујашевић
Одсек за интензивну онколошку негу и
супортивну терапију
Шеф:
Прим. мр sc. med. Др Снежана Шушњар
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Верица Јовановић
Служба дневна болница за хемиотерапију
Начелник:
Прим. мр sc. med. др Зорица Томашевић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Милијана Сокол
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
2067-280
2067-222
2067-223
2067-222
2067-223
2067-222
2067-223
2067-119
2067-274
2067-258
www.zdravlje.org.yu
Телефонски именик
252
Одсек за програмску хемиотерапију
и примену нових лекова
Шеф:
Главна сестра:
Одсек за стандардну хемиотерапију
Шеф:
Главна сестра:
Одсек за супортивну терапију
Шеф:
Главна сестра:
Служба клиничке лабораторије
Директор:
Мр sc. med. др Сузана Васовић
E-mail: [email protected]
Главни техничар:
Снежана Пешић
Одељење хематолошка лабораторија
Начелник:
Мр sc. med. др Ивана Филиповић - Љешковић
E-mail: [email protected]
Главни техничар:
Снежана Тадић
Одељење биохемијска лабораторија
Начелник:
Александра Нинковић
Главни техничар:
Александра Крсмановић
Кабинет за ендоскопију и гастроентерологију
Шеф кабинета:
Н. сар. прим. др Јеремија Јосифовски
E-mail: [email protected]
2067-166
2067-124
2067-124
2067-257
2067-176
2067-176
2067-175
Клиника за радиолошку онкологију и дијагностику
Директор:
Главни техничар:
Мирјана Гавриловић
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
2067-374
www.zdravlje.org.yu
Заводи и институти са стационаром
Служба радиотерапије
Директор:
Др sc. med. Душан Милеуснић
E-mail: [email protected]
Главнa сестра:
Зорица Поповић
Одељење за радиотерапију солидних тумора
и осталих малигних хемопатија
Начелник:
Мр sc. med. др Славко Вучићевић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Јасмина Паунковић
Одсек за радиотерапију тумора главе и врата
Шеф:
Др Наташа Јовановић-Корда
Главна сестра:
Слађана Алексић
Одсек за радиотерапију тумора торакса
Шеф:
Прим. др Гордана Глигоријевић
Главна сестра:
Одсек за радиотерапију тумора абдомена
Шеф:
Мр sc. med. др Весна Станковић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Весна Новаковић
Одељење за радиотерапију малигних тумора
гинеколошких локализација
Начелник:
Асист. мр sc. др Весна Плешинац-Карапанџић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Бранка Матић
253
2067-266
2067-276
2067-236
2067-237
2067-236
2067-237
2067-238
2067-275
2067-242
2067-226
2067-231
Одсек за радиотерапију тумора грлића материце
Шеф:
Мp sc. med. др Иванка Марјанов
E-mail: [email protected]
2067-227, 186
Главна сестра:
Бојана Новаковић
2067-231
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
www.zdravlje.org.yu
Телефонски именик
254
Одсек за радиотерапију других малигних
тумора женских гениталних органа
Шеф:
Прим. др Соња Петровић-Ступар
Главна сестра:
Сунчица Нешић
Одељење за радиотерапију малигних тумора дојке
Начелник:
Прим. др Јелена Шашић
Главна сестра:
Милена Манчић
Одсек за радиотерапију малигних тумора дојке I
Шеф:
Мр sc. med. др Јасмина Младеновић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Рада Јаношевић
Одсек за радиотерапију малигних тумора дојке II
Шеф:
Др Жељко Ковач
Главна сестра:
Одељење дневне болнице радиотерапије
Начелник:
Мр sc. med. др Сузана Стојановић-Рундић
E-mail: [email protected]
Главни техничар:
Никола Гавриловић
Одсек за транскутану радиотерапију
Шеф:
Прим. др Злата Петровић
Главни техничар:
Давор Продановић
Одсек за брахитерапију
Шеф:
Мр sc. med. др Ката Дабић-Станковић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Љиљана Алексић
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
2067-227
2067-231
2067-188
2067-187
2067-188
2067-187
2067-188
2067-344
2067-296
2067-238
2067-296
2067-227
2067-108
www.zdravlje.org.yu
Заводи и институти са стационаром
Одељење радиотерапијске физике
Начелник:
Милан Сарић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Светлана Петровић
Одсек за дозиметрију у радиотерапији
Шеф:
Љубомир Гржетић, дипл. инж.
Главни техничар:
Алекса Стојановић
Одсек за планирање радиотерапије
Шеф:
Зорица Мојсиловић, дипл. физ.
Главни техничар:
Данило Рашуо
255
2067-110
2067-400
2067-102
2067-302
2067-102
2067-267
Служба радиолошке дијагностике
Директор:
Главни техничар:
Милош Радовановић
2067-178
Одељење за дијагностику болести дојке
Начелник:
Доц. Др Зорица Милошевић
Главни радиолошки техничар:
Милена Грчић
2067-207
Одељење нуклеарне медицине
Начелник:
Прим. др Слободан Тасић
Главни техничар:
Драган Краговић
2067-319
Одсек за ЦТ и МР
Шеф:
Др Јасмина Стевановић
Главни техничар:
Жељко Грчић
Одсек за ултразвучну дијагностику
Шеф:
Др Новица Ћеранић
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
2067-215
2067-311
2067-214
2067-178
2067-205
www.zdravlje.org.yu
Телефонски именик
256
Кабинет за конвенционалну радиолошку дијагностику
Шеф кабинета:
Др Ресул Церо
2067-205
Кабинет за интервентну радиологију
Шеф кабинета:
Др Дејан Јовановић
Служба педијатријске онкологије
Директор:
Мр sc. med. др Зоран Бекић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Снежана Чурић
2067-205
2067-409
2067-412
Одељење стационара
Начелник:
Главна сестра:
Јасмина Нешковић
Одељење дневне болнице педијатријске онкологије
Начелник:
Мр sc. med. др Јелена Бокун
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
Олгица Крљар
Служба за патохистологију и цитологију
Директор:
Прим. др sc. med. Даница Јовановић
E-mail: [email protected]
Главни лаборант:
Весна Петронијевић
Одељење за хистологију
Начелник:
Мр sc. med. др Силвана Лукић
Главни лаборант:
Силвана Рушити
Одељење за цитологију
Начелник:
Мр sc. med. Др Зорка Миловановић
E-mail: [email protected]
Главни лаборант:
Олга Здјелар
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
2067-411
2067-408
2067-411
2067-228
2067-224
2067-225
2067-224
2067-230
2067-224
www.zdravlje.org.yu
Заводи и институти са стационаром
Служба за организацију, планирање, евалуацију и
медицинску информатику
Директор:
Мр sc. med. др Ана Јовичевић-Бекић
E-mail: [email protected]
Главна сестра:
257
2067-232
Одељење епидемиологије и превенције
Начелник:
Главна сестра:
Вера Мандић
2067-372
Кабинет за епидемиологију
Шеф:
Кабинет за превенцију
Шеф:
Светлана Ристић
E-mail: [email protected]
Кабинет за медицинске базе података
Шеф:
Биљана Јовановић
E-mail: [email protected]
Одељење дата центар
Начелник:
Зорана Бизетић
E-mail: [email protected]
Главни оператер одељења:
Душанка Рапајић
E-mail: [email protected]
Кабинет медицинске статистике
Шеф:
Душица Гавриловић
E-mail: [email protected]
Кабинет публицистике
Шеф:
Бранислав Рибарић
E-mail: [email protected]
2067-269
2067-269
2067-116
2067-116
2067-265
2067-265
Кабинет за медицинску информатику
Шеф:
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
www.zdravlje.org.yu
Телефонски именик
258
Одељење за образовање и рехабилитацију
Начелник:
Мр sc. Ана Ђурђевић
Главна сестра:
Даница Павловић
2067-158
Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе
Начелник:
Др Милован Јушкић
Главна сестра:
Вера Керкез
2067-172
2067-158
Одељење апотека
Начелник:
Мр ph. Ивана Поповић
E-mail: [email protected]
2067-174
3610-545
2067-109
Главни техничар:
Наташа Миловановић
2067-136
Кабинет за набавку и дистрибуцију готових лекова
и медицинског материјала
Шеф:
Тања Томић
E-mail: [email protected]
2067-295
Кабинет за израду магистралних препарата
Шеф:
Служба за научно-истраживачку и образовну делатност
Директор:
Н. сав. др Синиша Радуловић
E-mail: sinisar@ncrc.ac.yu
Главни техничар:
Јелица Перовић
Одељење за експерименталну онкологију
Начелник:
ВНС. Мирјана Бранковић-Магић
E-mail: brankovicm@ncrc.ac.yu
Главни техничар:
Милица Матас
E-mail: matas@ncrc.ac.yu
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
2067-434
2067-285
2067-288
2067-285
www.zdravlje.org.yu
Заводи и институти са стационаром
259
Одсек лабораторија за рецепторе и биологију
малигних тумора
Шеф:
В.Н. сар. Драгица Николић-Вукосављевић
E-mail: dragicavn@ncrc.ac.yu
Главни техничар:
Одсек лабораторија за имунологију
Шеф:
Доц. др Гордана Коњевић, н. сав.
E-mail: konjevicg@ncrc.ac.yu
2067-210
2067-286
Одсек лабораторија за фармакологију
Шеф:
Главни техничар:
Суада Османи
Одсек лабораторија за модификаторе биолошког одговора
Шеф:
В.Н. сар. Зорица Јуранић
E-mail: juranicz@ncrc.ac.yu
2067-290
Главни техничар:
Одсек лабораторија за молекуларну генетику
Шеф:
Н. сар. Радмила Јанковић
E-mail: jankovic.radmila@ncrc.ac.yu
Главни техничар:
2067-290
Одсек за транслациона истраживања
Шеф:
Главни техничар:
Зорица Маринковић
2067-324, 2067-119
Служба за правне и економско-финансијске послове
Директор:
Бранка Кривић
Одељење за правне послове
Начелник:
Референти за кадрове:
Драгица Рапајић
E-mail: rapajic.dragica@ncrc.ac.yu
Милунка Милосављевић
E-mail: milosavljevic.milunka@ncrc.ac.yu
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
2067-153
2067-298
2067-128
www.zdravlje.org.yu
Телефонски именик
260
Одељење за економско-финансијске
Начелник:
Анђелка Михајловић
E-mail: nikolica@ncrc.ac.yu
2067-130
Одсек финансијске оперативе
Шеф:
Горан Милошевић
Одсек књиговодства
Београд, Булевар ЈНА 16
Шеф:
Жељка Јовановић, дипл.есс
2067-406
2642-893
3629-635
Одсек за план, анализу и обрачун реализације
Београд, Булевар ЈНА 16
Шеф:
Косана Сурданов
Одсек за јавне набавке
Шеф:
Сузана Жунковић, дипл.правник
E-mail: zunkovic.suzana@ncrc.ac.yu
3629-635
2067-126
Служба за техничке и друге сличне послове
Директор:
Миодраг Вукобратовић, дипл.инг.
E-mail: vukobratovic.miodrag@ncrc.ac.yu
2067-444
Одељење за техничко одржавање опреме и објекта
Начелник:
Одсек за за одржавање објекта и немедицинске опреме
Шеф:
Драгослав Христов
2067-146
E-mail: hristov.dragoslav@ncrc.ac.yu
Одсек за за одржавање медицинске опреме
Шеф:
Одељење исхране и хигијене
Начелник:
Снежана Котур
Одсек исхране
Шеф:
Анђелка Вученовић
2067-259, 2067-260, 2067-277
2067-259; 2067-260
Одсек хигијене
Шеф:
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
www.zdravlje.org.yu
Заводи и институти са стационаром
261
ИНСТИТУТ ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ
Београд, Палмотићева 37
(3307-500, 3240-527, 3240-529, факс 3231-333)
E-mail: imz@imh.org.yu, imzupr@yubc.net
www.imh.org.yu
Директор:
Проф. др Душица Лечић - Тошевски
E-mail: dusica.lecic@eunet.yu
3238-160
Помоћник директора
Доц. др Смиљка Поповић - Деушић
E-mail: s.popovicdeusic@imh.org.yu
3307-566
Пословни секретар директора:
Вера Јаковљевић
E-mail: vera.krneta@imh.org.yu
3238-160, 3307-510
Главна сестра:
Зорка Ћирић
E-mail: glavnasestra@imh.org.yu
3307-544
Клиника за децу и омладину
Начелник:
Доц. др Смиљка Поповић - Деушић
E-mail: s.popovicdeusic@imh.org.yu
Главна сестра:
Марина Лучић
3307-566
3307-517
Клиничко одељење за децу и адолесценте
Шеф:
Асс. др sc. Милица Пејовић-Миловачевић
Главна сестра:
Марина Лучић
3307-525
Дневна болница за децу
Шеф:
Др Ненад Рудић
Главна сестра:
Емилија Ђорђевић
3307-581
Дневна болница за адолесценте
Шеф:
Др Брадић Загорка
Главна сестра:
Оливера Милошевић
3307-639
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
3307-517
3307-581
3307-682
www.zdravlje.org.yu
262
Телефонски именик
Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе
Шеф:
Др Ненад Рудић
3307-513
Кабинет за заштиту деце од злостављања и занемаривања
Шеф:
Др Оливер Видојевић
3307-680
Клиника за одрасле
Начелник:
Др Горан Гајић
Главна сестра:
Татјана Павиловић
Клиничко одељење за психотичне
поремећаје – интензивна нега
Шеф:
Др Биљана Лукић
Главна сестра:
Данијела Видић-Максимовић
Клиничко одељење за психотичне
поремећаје – полуинтензивна нега
Шеф:
Др Горан Гајић
Главна сестра:
Слађана Милошевић
Клиничко одељење за кризна стања
и афективне поремећаје
Шеф:
Др Мирјана Тодоровић
Главна сестра:
Славица Горановић
Дневна болница за одрасле
Шеф:
Проф. др Бранко Ћорић
Главна сестра:
Снежана Бјелобаба
Дневна болница за психотичне поремећаје
Шеф:
Проф. др Марко Муњиза
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
3307-583
3307-614, 3307-544
3307-658
3307-518
3307-583
3307-614
3307-579
3307-519
3307-569
3307-620
3307-571
www.zdravlje.org.yu
Заводи и институти са стационаром
263
Дневна болница за неуротичне поремећаје
и поремећаје личности
Шеф:
Др Стана Коларовић
3307-573
Дневна болница за афективне поремећаје
Шеф:
Др Срђан Бокоњић
3307-572
Одељење за специјалистичко-консултативне прегледе
Шеф:
Др Наташа Аранђеловић
Главни техничар:
Златко Вујин
3307-630
3307-630
Одсек за брак и породицу
Шеф:
Др Савета Драганић Гајић
3307-558
Кабинет за треће доба
Шеф:
Др Љубица Видић
3307-543
Кабинет за кућно лечење
Шеф:
Др Наташа Аранђеловић
3307-528
Кабинет за психотерапију
Шеф:
Доц. др Зорка Лопичић
3307-547
Кабинет за кризна стања
Клиника за болести зависности
Начелник:
Др sc. med. Петар Настасић
Глана сестра:
Љиљана Костић-Лутовац
Клиничко одељење за болести зависности
Помоћник шефа:
Др sc. med. Петар Настасић
Глана сестра:
Љиљана Костић-Лутовац
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
3307-502
3307-504
3307-502
3307-504
www.zdravlje.org.yu
Телефонски именик
264
Дневна болница за болести зависности
Шеф:
Мр sc. др Зоран Станковић
Глана сестра:
Дорина Микић
3307-507
3307-613
Дневна болница за болести зависности у адолесценцији и
Дневна болница за болести зависности
Београд, Паунова бр. 2
Шеф:
Мр sc. др Вера Трбић
Глана сестра:
Милка Ковачевић
2666-166
2666-166
Одсек за ментално здравље у заједници
Одељење за специјалистичко-консултативне
прегледе за децу и омладину
Нови Београд, Нехруова 53
Шеф:
Др sc. Богдан Дракулић
Главна сестра:
Мирјана Степановић
Одсек за епилепсије и клиничку неурофизиологију
Шеф:
Проф. др Жарко Мартиновић
Главна сестра:
Снежана Златанов
2156-655
2156-655, 2156-725
3307-588
3307-580
Служба за фармацеутску делатност (апотека)
и лабораторијску дијагностику
Шеф:
Главна сестра:
Мира Вукобратовић
3307-531
Кабинет за клиничке студије
Шеф:
Др sc. Чедо Миљевић
3307-643
Апотека
Мр ph. Ружица Величковић
E-mail: apoteka@imh.org.yu
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
3307-597
www.zdravlje.org.yu
Заводи и институти са стационаром
Служба за научно-истраживачку образовну делатност
Шеф:
Проф. др Душица Лечић - Тошевски
Администратор службе:
Ивана Гавриловић
Кабинет за образовну делатност
Шеф:
Доц. др Зорка Лопичић
Администратор:
Јелена Мирић-Оџић
Библиотека
Јелена Каличанин
Служба за немедицинске послове
Шеф:
Славка Лекићевић, дипл. прав.
E-mail: slavka@imh.org.yu
Одсек за правне и опште послове
Шеф:
Славка Лекићевић, дипл. прав.
Одсек за економско-финансијске послове
Шеф:
Мирјана Лазаревић, дипл. есс.
E-mail: mlazarevic@imh.org.yu
265
3207-585
3307-562
факс 3226-925
3307-584
3307-565
3307-535
3307-590
3307-590
3307-591
Фактурана служба
E-mail: fakturno@imh.org.yu
3307-596
Благајна
3307-596
План и анализа
E-mail: djovanovic@imh.org.yu
Рачуноводство
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
3307-560
www.zdravlje.org.yu
266
Телефонски именик
ЗАВОД ЗА ПСИХОФИЗИОЛОШКЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ И
ГОВОРНУ ПАТОЛОГИЈУ "ПРОФ. ДР ЦВЕТКО БРАЈОВИЋ"
Београд, Краља Милутина 52
(2681-667, 2686-615, тел/факс 3617-932)
E-mail: zav.zagp@eunet.yu, rzav.zagp@eunet.yu
www.zgp.org.yu
Директор:
Проф. др Миодраг Стошљевић
Помоћник директора за
- немедицинска питања:
Драгољуб Иванишевић, дипл. есс
- медицинска питања:
Др Зорица Јелић
А. Амбулантно-поликлиничка здравствена заштита
Начелник:
Др Зорица Јелић
Главна сестра:
Гордана Ђорђевић
Одељење за истраживање и развој поремећаја
оштећења слуха и говора
Начелник:
Проф. др Нада Доброта-Давидовић
Сектор за иновације, развој и организацију
логопедске службе
Начелник:
Др sc. Драган Чаушевац
Одељење за говорну патологију
Шеф:
Др sc. деф. Весна Борота
Одељење за психофизиолошке поремећаје
Шеф:
Наташа Медић
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
2685-180
2681-667/101
2686-615/101
тел/факс 3617-932
3620-864
3617-932
2681-667/140
2686-615/140
2686-615/103
2681-667/116
2686-615/116
2686-615/100
2681-667/100
3617-932
2686-615/124
2681-667/124
064/1261-330
2686-615/111
2681-667/111
2686-615/110
2681-667/110
www.zdravlje.org.yu
Заводи и институти са стационаром
Одељење за економско – финансијске послове
Шеф:
Љубица Миличевић
Одељење за правне и опште послове
Шеф:
Радојка Мандушић, дипл. правник
Б. Стационарна здравствена заштита
Липовица, Ибарски пут бб
Начелник:
Др Бранко Алексић
Главна сестра:
Гордана Ђокић
267
2643-091
2686-615/143
факс: 3620-864
2643-091
2686-615/127
8300-240
2541-353
8300-240
2541-353
ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
Београд, Крунска 57 (2433-488, факс 3441-547)
E-mail: infomed@sezampro.yu
www.studpol.co.yu
Директор:
Др Либија Димитријевић-Танасковић
E-mail: libija@studpol.co.yu
Технички секретар:
Светлана Петровић
Помоћник директора за
- немедицинске послове:
Татјана Радовић-Лутовац, дипл. есс.
E-mail: tanjalutovac@sezampro.yu
- медицинске послове:
Прим. др sc. med. Зденка Јанковић
E-mail: zdenkaj@sezampro.yu
Главна сестра Завода:
Снежана Суботић
Портирница у Крунској 57
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
2433-488, 3837-515
063/259-614
2433-488
3440-939
3085-593, 3085-594
2436-434, 2433-488
063/259-708
3085-595, 2430-814
www.zdravlje.org.yu
268
Телефонски именик
Служба опште медицине
Начелник:
Прим. др Снежана Сретеновић
Одговорна сестра:
Весна Јочовић-Батиница
2430-814/125
2430-814/129
Служба за здравствену заштиту жена
Начелник:
Др Иван Чукић
Одговорна сестра:
Јелена Вукашиновић
2433-986
Служба стоматолошке здравствене заштите
Начелник:
Др Анита Берложан
Одговорна сестра:
Гордана Јовановић
2439-431
Служба за специјалистичко – консултативну делатност
Начелник:
Прим. др Љиљана Димитријевић
Одговорна сестра:
Жељка Савић
Одељење офталмологије
Шеф:
Др Првослава Петровић
Одговорна сестра:
Јасмина Милачић
Одељење оториноларингологије
Шеф:
Прим. др Јелена Пјановић-Делевић
Одговорна сестра:
Жељка Савић
Др sc. med. Никодинка Николовска-Синицки
2433-986
2439-431
3085-595/119
3085-595/115
3085-596/128
3085-596/127
3085-595/116
3085-595/115
064/2740-750
Одељење дерматовенерологије
Шеф:
Прим. др Лида Томић
Одговорна сестра:
Милица Радојевић
3085-596/124
Одељење физикалне медицине и рехабилитације
Шеф:
Др Милан Зарић
Одговорни физиотерапеут:
Бранислава Миливојевић
3085-598/150
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
3085-596/126
3085-598/151
www.zdravlje.org.yu
Заводи и институти са стационаром
269
Одељење неуропсихијатрије
Шеф:
Др Јелена Киковић
Одговорни техничар:
Драган Стојменов
Психолози
E-mail: psihsav@sezampro.yu
Служба за унапређење и очување здравља
Начелник:
Др Весна Гавриловић
Одговорна сестра:
Марија Бурсаћ
Прим. мр sc. med. др Мила Паунић
E-mail: milapaunic@sezampro.yu
Прим. мр sc. med. др Драган Илић
E-mail: drilic@sezampro.yu
3085-595/119
3085-595/118
3085/595/119
3449-270
2432-192, 3085-595/157
2443-442
3440-143
Центар за превенцију СИДЕ
E-mail: infoaids@sezampro.yu
2432-192
Служба за медицинску дијагностику
Начелник:
Мр Душанка Станишић, спец.биох.
Одељење за лабораторијску дијагностику
Шеф:
Мр Душанка Станишић
Одговорни лабораторијски техничар:
Драгана Зоркић
308-7818, 308-7819
3085-591, 3085-592/108
3085-591, 3085-592/107
Одељење за рентген и ултразвучну дијагностику
Шеф:
Др Зора Ристић - Робе
Одговорни рентген техничар:
Татјана Ристић
Служба социјалне медицине са информатиком
Начелник:
Прим. др sc. med. Зденка Јанковић
E-mail: zdenkaj@sezampro.yu
Одељење социјалне медицине
Шеф:
Прим. др sc. med. Зденка Јанковић
E-mail: zdenkaj@sezampro.yu
Статистичар:
Милица Антонић
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
3085-591, -92/104
3085-591, -92/106
308-5593, 308-5594
факс: 308-5593
308-5593, 308-5594
308-5593, 308-5594
www.zdravlje.org.yu
270
Одељење информатике
Шеф:
Гордана Милосављевић, дипл.инг.
E-mail: s.goca@sezampro.yu
Бранка Родић, дипл.инг.
E-mail: brodic@sezampro.yu
Стационар
Београд, Проте Матеје 29
Начелник:
Др Софија Копиловић
Одговорна сестра:
Мирјана Милошевић
Одељење интерне медицине
Шеф:
Др Милица Јованчевић
Одговорна сестра:
Весна Ивановић
Одељење хирургије
Шеф:
Др Небојша Михаиловић
Одговорна сестра у интензивној нези и анестезији:
Биљана Слијепчевић
Одговорна сестра инструментарка:
Љиљана Алексић
Служба за правне, економско-финансијске,
техничке и друге сличне послове
Начелник:
Татјана Радовић-Лутовац, дипл. есс.
E-mail: tanjalutovac@sezampro.yu
Одељење за правне послове
Шеф:
Виолета Марковић, дипл. прав.
E-mail: pravnik.zzzzs@sezampro.yu
Референт за радне односе:
Драгица Вучковић, Мирјана Теодоровић
Референт за одбрану и противпожарну заштиту:
Игор Николић
Референт за безбедност и здравље на раду:
Биљана Врзић
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
Телефонски именик
2457-851/109
3085-592/221
3085-591, -92
3085-591, -92/128
3085-591, -92/200
063/120-9536
3085-591, -92/220
3085-591, -92/131
3085-591, -92/101
3085-591, -92/128
3085-591, -92/130
3440-939
2436-434
2436-434
2457-851
2443-442
www.zdravlje.org.yu
Заводи и институти са стационаром
271
Заштитник права пацијената:
Виолета Марковић, дипл. правник
E-mail: pravnik.zzzzs@sezampro.yu
2436-434
Одељење за економско финансијске послове
Шеф:
Миланко Пајић
E-mail: pravnik.zzzzs@sezampro.yu
Интерни финансијски контролор:
Вера Вермезовић, виши ек.техничар
Набављач:
Ненед Нешковић
2457-851
факс: 2457-851
2457-851
3349-271
Одељење за техничке и друге сличне послове
Шеф:
Здравствена станица "Студентски град"
Нови Београд, Студентски град, блок 1
Шеф:
Прим. др Љубица Царановић
Одговорна сестра:
Јасмина Станковић
E-mail: opsta.nbgd@studpol.co.yu
3085-595/153
факс: 2601-437, 3103-284
3103-280. 3103-3281
2601-437
2601-437
Амбуланта опште медицине студентског дома
"Карабурма"
Београд, Мије Ковачевића бб
2752-682
Амбуланта опште медицине студентског дома
"4. април"
Београд, Војводе Степе 320
Амбуланта
Портир
Централа
3955-953
3955-800
3955-600
Амбуланта опште медицине студентског дома
"Мика Митровић"
Београд, Краља Владимира 33
Амбуланта
Портир
Централа
3954-734
3954-777
3954-700
Ученички дом "Јелица Миловановић"
Амбуланта
Централа
Издаје: Градски завод за јавно здравље БЕОГРАД
3304-843
3231-272700
факс: 3345-519
www.zdravlje.org.yu
Download

ЗАВОДИ И ИНСТИТУТИ СА СТАЦИОНАРОМ